HOOFDSTUK 21 GENEZINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOOFDSTUK 21 GENEZINGEN"

Transcriptie

1 HOOFDSTUK 21 GENEZINGEN Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 De genezing in het huis van de Romeinse hoofdman Matteüs 8: 5 13 Lucas 7: 1 10 De genezing in Betzata Johannes 5: 1 18 De melaatse van Samaria Lucas 17: Genezingen Knieboek Algemene informatie Deze week gaan de vertellingen over genezingen. Op de eerste dag wordt er verteld dat Jezus een slaaf van een Romeinse hoofdman geneest. Jezus geneest niet alleen mensen van het volk Israël. Jezus merkt zelfs op dat Hij bij niemand in Israël zo n groot geloof gevonden heeft als bij deze Romeinse hoofdman. In de tweede vertelling gaat het over Jezus die een verlamde man geneest. De man is al achtendertig jaar verlamd en hoopt op een wonder in Betzata. Hij hoopt dat hij genezen wordt door het bewegende water. Maar als Jezus komt, geneest Hij de man. Op de derde dag gaat het over Jezus die tien melaatse mannen geneest. Een van de mannen komt terug om Jezus te bedanken. Hij is een Samaritaan. Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen dat Jezus door zijn woord een knecht van een Romeinse hoofdman geneest; kunnen de leerlingen vertellen dat Jezus tien mannen geneest die melaats zijn; kunnen de leerlingen vertellen dat een Samaritaan terugkomt om Jezus te bedanken voor de genezing; kunnen de leerlingen vertellen dat Jezus de verlamde man in Betzata geneest; Liederen E&R Achtendertig jaar Elly & Rikkert - Ik zal de Here God liefhebben. (Staat op: Samen) Alles wordt nieuw II - De zieke in Bethesda Alles wordt nieuw III - Tien melaatsen Opwekking 17 - Kinderen van de Vader Opwekking 18 - Ben je groot of ben je klein Opwekking 22 - Ik volg de Heer Opwekking Ik kan U alleen maar danken Levend Water groep 2 1 Hoofdstuk 21 Genezingen

2 HOOFDSTUK 21 - DAG 1 DE GENEZING IN HET HUIS VAN DE ROMEINSE HOOFDMAN Matteüs 8: 5 13 Lucas 7: 1 10 Hoe maakt Jezus in dit verhaal de zieke man beter? Centurio: een bevelhebber over 100 soldaten. Waarschijnlijk hoort hij bij het garnizoen van Herodes. Dit betekent dat de hoofdman waarschijnlijk een Syrische man is in plaats van een Romein. Joodse leiders: lokale oudsten die leiding geven in de synagoge. In dit verhaal gaat het om twee punten: de kracht van Jezus woord. Door het uitspreken van een genezing wordt iemand beter. En als tweede het geloof van een heiden die zonder twijfel gelooft in het woord van Jezus. Vertel dit verhaal vanuit een inwoner van Kafarnaüm. Jezus loopt door de straten met zijn discipelen bij zich en een groep mensen die Hem volgt. Opeens komen er Joodse leiders aan met een boodschap van de centurio uit hun dorp. De hoofdman heeft een goede reputatie in het dorp. Hij heeft de synagoge gebouwd. Jezus gaat dan op weg naar het huis van de hoofdman. Maar als Jezus dichtbij is, komen er vrienden van de hoofdman naar Jezus toe. Deze brengen de woorden van hun vriend over door te zeggen dat de hoofdman zichzelf niet belangrijk genoeg vindt dat Jezus bij hem komt. Het is bijzonder dat hij dit zegt, want hij is wel heel belangrijk. De soldaten moeten altijd precies doen wat hij zegt. Naar Jezus toe, vindt hij dus zichzelf niet belangrijk! Tegelijkertijd getuigt hij van zijn rotsvast geloof in de woorden van Jezus. Hij laat door zijn vrienden zeggen dat Jezus maar een woord hoeft te spreken of zijn knecht zal beter worden. Jezus spreekt tegenover het volk zijn verbazing uit over het grote geloof van de hoofdman. Wanneer Jezus later door Kafarnaüm loopt is de genezing van de slaaf van de hoofdman het levende bewijs dat Jezus gekomen is voor Joden en heidenen. Waar word je meestal weer beter door als je erg ziek bent? Levend Water groep 2 2 Hoofdstuk 21 Genezingen

3 HOOFDSTUK 21 - DAG 2 DE GENEZING IN BETZATA Johannes 5: 1 18 Een Joods feest: het is onduidelijk welk feest dit is geweest. Het zou om het Poerim feest of het Pesach kunnen gaan. Vóór mij: de blinden, doven, dus de nietverlamde mensen kunnen sneller het water in. De verlamde mensen hebben de meeste moeite om het bad in te gaan. Vertel vanuit het perspectief van een discipel. Vertel dat er in Jeruzalem een huis staat dat Betzata heet. Dit is een bijzonder huis. In het midden ligt een vijver met daar omheen kamers. Die kamers hebben naar de kant van de vijver geen muur. Er staan alleen pilaren. Je kunt daardoor vanuit de kamer zo de vijver in lopen of springen. In die kamers liggen of lopen zieke mensen. Ze zijn blind, doof, verlamd of nog iets anders. Ze kunnen niet werken en familie of vrienden brengen eten en kleren. De vijver is een bijzondere vijver. Zo nu en dan begint het water te bruisen en te golven. Als je dan als zieke in het golvende water springt, word je weer beter. Maar je weet niet wanneer het water gaat bewegen. Soms moeten de mensen er lang op wachten. Soms gebeurt het wat vaker achter elkaar. Je weet dus nooit wanneer het water gaat bewegen. Als je verlamd bent, moet je wachten tot iemand, je familie bijvoorbeeld, komt helpen om je in het bewegende water te helpen. In één van die kamers ligt een man op een matras. Hij kan niet lopen. Hij ligt daar al achtendertig jaar. Benadruk hoe lang dit is. Op een morgen, als het sabbat is, lopen de discipelen en Jezus daar. De verlamde man kent Jezus niet. Vanuit dit bijbelgedeelte blijkt niet duidelijk of hij wel of niet gelooft. De man gelooft vooral in genezing door de kracht van het water dat in beweging komt. En dan vraagt de Onbekende Man: Wil je weer beter worden? Natuurlijk wil de man beter worden, maar hij is altijd te laat om in het water te komen. Hij kan niet lopen! Dan zegt Jezus: Sta op, pak je matras en loop! De man is verbaasd, maar doet wat Hij zegt. En het lukt!!! Hij kan weer lopen! Wat is hij blij. Na achtendertig jaar loopt hij weer rond door de straten. Dan zeggen een paar mannen met een boze stem tegen hem: Weet je niet dat je geen matras mag dragen op de sabbat? De man heeft daar niet aan gedacht. Hij heeft gedaan wat Jezus zei. Als de farizeeën vragen wie hem heeft beter gemaakt, weet de man dat niet. De man gaat naar de tempel en daar ziet hij de Man die hem genezen heeft. De man gaat naar de farizeeën en zegt blij: Jezus heeft mij beter gemaakt. De man denkt dat de farizeeën ook wel blij zullen zijn. Maar dat zijn ze niet. Zij willen Jezus het liefst in de gevangenis stoppen. De Farizeeën vragen boos aan Jezus: Waarom maakt U iemand beter op de sabbat? Dat is toch een rustdag? Dan mag er niet gewerkt worden. Jezus antwoordt en zegt dat zijn Vader in de hemel ook werkt op de sabbat en daarom doet Hij dat ook. Vader laat de zon schijnen op de sabbat of Hij laat het regenen. Ook op de sabbat zorgt Hij voor iedereen. En daarom doe Ik dat ook! Introductie op de le Wat betekent het als je verlamd bent? Wie heeft Jezus genezen bij Betzata? Levend Water groep 2 3 Hoofdstuk 21 Genezingen

4 HOOFDSTUK 21 - DAG 3 DE MELAATSE VAN SAMARIA Lucas 17: Grensgebied: Jezus trekt door het grensgebied tussen Samaria en Galilea. Dit is de route van de Joodse pelgrims die naar Jeruzalem gaan. Daardoor reizen ze niet door Samaria. Huidvraat: dit woord heeft betrekking op allerlei soorten huidziekten. Het zorgt ervoor dat je uitgestoten wordt van de samenleving. Op afstand: een afstand die de wet voorschrijft (Leviticus 13:46). Aan de priesters laten zien: huidvraatpatiënten worden als onrein beschouwd. Ze moeten zich door de priesters laten nakijken om hun genezing officieel vast te stellen. De priester brengt onder andere een reinigingsoffer. De man die rein wordt verklaard moet zijn lichaam en kleren wassen en zijn haar afscheren (Leviticus 14:1 e.v.) Samaritaan: tijdens de ballingschap brengen de Assyriërs kolonisten uit andere landen in het land Israël. De noordelijke Israëlieten die niet in ballingschap worden weggevoerd mengen zich met deze nieuwkomers en hieruit ontstaan de Samaritanen. Zij worden gezien als tweederangsburgers, omdat zij naar de mening van de Joden niet het zuivere Israëlitische geloof navolgen. Hij viel neer: op de grond geknield als teken van onderwerping en respect naar de priester door Jezus, terwijl ze nog ziek waren en opeens waren ze beter! De priesters en de andere mensen horen dat Jezus iets doet wat niemand kan: melaatsen beter maken. Na enkele dagen komt de Samaritaan terug. Hij ontmoet Jezus. Dit is niet na enkele uren. Want het reinigingsritueel duurt acht dagen. De melaatse mannen zijn eerst naar Jeruzalem gegaan, hebben het reinigingsritueel ondergaan bij de priester en vervolgens is de Samaritaan weer naar Jezus gegaan. Benadruk dat het bijzonder is dat juist een Samaritaan Jezus bedankt. Samaritanen worden door de Joden gehaat en veracht. De Samaritaan knielt op de grond en dankt Jezus. De Samaritaan krijgt de zegen van Jezus mee; het komt goed met deze man. De Samaritaan gelooft. Hij buigt voor Jezus. Wie weet wat het betekent als je een besmettelijke ziekte hebt? Welk wonder doet Jezus als er tien melaatsen mannen komen? Vertel vanuit het perspectief van een discipel, bijvoorbeeld Petrus. Vertel dat er tien melaatse mannen op Jezus afkomen, maar dat ze op een afstandje blijven staan en dan gaan roepen. Ze mogen niet dichtbij komen, omdat ze elk contact met een ander mens moeten vermijden. De ziekte is erg besmettelijk. Deze tien zieke mannen die van geen mens hulp krijgen en buitengesloten worden door de mensen van het dorp, erkennen Jezus als Meester. Ze verwachten iets van Jezus. Ze weten zeker dat Hij hen kan helpen, iets wat andere mensen niet kunnen: genezen! Jezus stuurt de zieke mannen naar de priester, terwijl ze nog niet beter zijn. Jezus geeft niet direct genezing, maar test hun geloof en gehoorzaamheid. De mannen vertrouwen Jezus en gaan op weg naar de priester. Onderweg gebeurt het wonder: ze zijn niet meer melaats! Als ze bij de priester zijn hebben ze een wonderlijk verhaal: ze zijn op weg gestuurd Levend Water groep 2 4 Hoofdstuk 21 Genezingen

5 HOOFDSTUK 21 - DAG 4 GENEZINGEN KNIEBOEK Plaat Bespreek met de kinderen wat ze zien op de plaat. Dit is het huis van Betzata. Welke mensen liggen daar en zijn daar? Wat is er bijzonder aan het water? Wijs ze op de zuilen. Daarna bespreek je de vragen. Vragen 1. De slaaf van de Romeinse hoofdman is ziek. Hoe maakt Jezus hem beter? 2. Wat is er zo bijzonder aan deze genezing? 3. Welke mensen liggen er in het huis van Betzata? 4. Wat gebeurt er soms met het water van Betzata? 5. Hoe geneest Jezus de verlamde man in Betzata? 6. Wat voor ziekte hebben mensen die melaats zijn of huidvraat hebben? 7. Hoe geneest Jezus tien mannen die lijden aan huidvraat? 8. Wie bedankt Jezus voor de genezing en waarom is dit bijzonder? Levend Water groep 2 5 Hoofdstuk 21 Genezingen

6 HOOFDSTUK 22 GELIJKENISSEN Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Het verloren schaap, de goede Herder Lucas 15: 1 7 Johannes 10: 1 18 De gelijkenis van de talenten Matteüs 25: De gelijkenis van de dagloners Matteüs 20: 1 15 Gelijkenissen Knieboek Elly en Rikkert - Trek je mooiste kleren aan. (Staat op: Daar gaan we dan) Opwekking 63 - Hou je aan regels Opwekking 68 - Diep, diep, diep als de zee Opwekking 83 - Ik wil zingen Opwekking Een rivier vol van vrede Jan Visser - Ik volg de Heer Algemene informatie Deze week gaan de vertellingen over gelijkenissen. Na de eerste gelijkenis wordt het beeld van Jezus, de goede Herder, verteld. Jezus vergelijkt zich met een herder die goed voor zijn schapen zorgt. Een goede herder heeft eigenschappen die Jezus ook heeft. In de tweede vertelling gaat het over de heer die aan zijn slaven talenten uitdeelt. Wanneer de heer terugkomt worden de slaven die iets gedaan hebben met de talenten beloond. De slaaf die niets met zijn geld gedaan heeft, wordt gestraft. Jezus wil hiermee vertellen dat je je verantwoordelijkheid moet nemen. Dat je datgene wat Jezus je gegeven heeft goed inzet tijdens zijn afwezigheid. In de derde vertelling gaat het over de heer die dagloners inhuurt om te gaan werken in zijn wijngaard. Aan het einde van de dag krijgen degenen die een hele dag gewerkt hebben even veel loon als de arbeiders die maar een uurtje hebben gewerkt. God beloont zoals Hij dat afgesproken heeft en op Zijn manier. Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen wat het betekent als je zingt Jezus is de goede Herder ; kunnen de leerlingen vertellen dat God iedereen talenten heeft gegeven die je mag inzetten: kunnen de leerlingen vertellen dat God iedereen beloont, zoals Hij dat wil. Liederen Evangelische Liedbundel Machtig God, sterke Rots Elly & Rikkert - Jezus is de goede Herder. (Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1), Kom maar gewoon) E&R De Heer is mijn Herder Elly en Rikkert - Ik ben de weg. (Staat op: Daar gaan we dan) Levend Water groep 2 6 Hoofdstuk 22 Gelijkenissen

7 HOOFDSTUK 22 - DAG 1 HET VERLOREN SCHAAP, DE GOEDE HERDER Lucas 15: 1 7 Johannes 10: 1 18 Schaapskooi: s nachts worden de schapen binnen een met stenen omheinde ruimte gezet. De herder slaapt soms voor de ingang van de omheining. Bij hun naam: een herder geeft elke schaap een naam. Een schaap herkent de stem van de herder die hem roept. Jezus vertelt de mensen gelijkenissen. Gelijkenissen zijn verhalen met een betekenis. De verhalen begrijpen de mensen, want het gaat over dingen uit hun eigen leven. De mensen begrijpen niet altijd wat Jezus met de gelijkenissen bedoelt. Vandaag gaat het over een gelijkenis van een herder. De Israëlieten weten wat een herder is en doet. Jezus wil met dit verhaal zeggen dat Hij de Herder is. De gelijkenis van het verloren schaap gaat over de schaapherder die op zoek gaat naar het ene schaapje dat niet bij de kudde is. Jezus vertelt in deze gelijkenis hoe blij de schaapherder is als hij het schaapje vindt. Benadruk in de vertelling de vreugde en de blijdschap die er is als iets wat eerst kwijt was, weer gevonden wordt. Jezus wil hiermee vertellen dat God in de hemel heel blij is, als je bij Hem wilt horen. Als je eerst weg bent gegaan van God en dan weer bij Hem terugkomt! Dan is het feest in de hemel! Begin dit verhaal met een herder die wel 100 schapen heeft. Ze hebben allemaal een eigen naam. Vertel dat de herder met de schapen op pad gaat. De schapen volgen de herder, want ze herkennen de stem. De schapen volgen niet iemand anders. Als iemand anders ze roept, lopen de schapen juist weg, want ze kennen de stem van een vreemde niet. De herder brengt ze bij plekken waar ze lekker gras kunnen eten en water kunnen drinken. Hij let er goed op dat er geen wolven en leeuwen komen om een schaapje te pakken. Een huurling, iemand die geen echte herder is, laat de schapen in de steek en gaat wegvluchten als hij een wolf ziet aankomen. Dan kan de wolf de kudde schapen aanvallen en de schapen uiteen jagen. De herder heeft een stevige stok mee. Daar kan de schaapherder wilde dieren mee op een afstand houden. Als de kudde schapen aan het lopen is, horen de schapen achter hen het tikken van de herdersstaf op de rotsbodem. Het is een troostend tikken: de herder is vlakbij. s Avonds brengt de herder de schapen weer naar de schaapskooi. Hij telt of elk schaap er weer is. Hij telt en mist een schaapje! Snel doet hij de schaapskooi dicht en gaat op zoek naar dat ene schaapje. Wat is hij blij als hij het schaapje vindt! Hij is niet boos op het weggelopen schaapje. Hij tilt het op zijn schouders en neemt het mee naar de schaapskooi. Jezus zegt: Ik ben net als de goede Herder Jezus, omdat Hij voor ons, zijn schapen, zorgt. De schapen, de mensen luisteren naar de stem van Jezus. Jezus laat ons, net als een goede herder, niet in de steek. Hij zorg voor ons en beschermt ons. Jezus kent zijn schapen, één voor één en de schapen kennen Hem. Wie weet wat een herder is? Wat betekent de zin:jezus is de Goede Herder? Levend Water groep 2 7 Hoofdstuk 22 Gelijkenissen

8 HOOFDSTUK 22 - DAG 2 DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN Matteüs 25: Talent: een talent heeft de waarde van tien keer een jaarsalaris van een arbeider. Het gaat dus om een aanzienlijk bedrag. Het geld staat symbool voor de capaciteiten die God aan iedereen geeft, afhankelijk van je persoonlijkheid. Uit angst: de man is bang voor het strenge oordeel van de heer, maar hij heeft geen idee van de goedheid van de heer. Bij de bank: je kan het geld in bewaring geven bij de tempel, die functioneert als een bank heer is hier boos om. Op zijn minst had de slaaf het aan de bank in bewaring kunnen geven, zodat er rente over zou komen. Omdat de derde slaaf geen verantwoordelijkheid wil dragen, mag hij het ook niet meer dragen en wordt hem alles afgepakt. Wie niets doet, verliest alles. Wie veel doet, krijgt nog meer. Wat is een talent? Wat zou God graag willen zien bij jou? Welk talent/eigenschap? Jezus wil in deze gelijkenis duidelijk maken dat je de talenten die God je gegeven heeft, moet gebruiken. Het gaat erom hoe je leeft als Jezus afwezig is. De heer geeft de slaven een verschillend aantal talenten. De verschillen in de bedragen hebben te maken met de verschillen in de bekwaamheid van de mensen. De eerste en de tweede slaaf begrijpen de verantwoordelijkheid die ze krijgen van de meester. Op eigen initiatief, ze krijgen geen opdracht van de heer, gaan ze iets doen met het geld. De derde slaaf verkwist het geld niet. Hij begraaft het geld, omdat dit volgens rabbijnse voorschriften een goede manier is om geld tegen diefstal te beveiligen. Maar in deze gelijkenis laat hij zien dat hij er niets mee doet. En daar wordt in deze gelijkenis de nadruk op gelegd. De derde slaaf is het beeld van de mens die de woorden van Jezus wel hoort, maar er niets mee doet. De eerste twee slaven worden bij de terugkeer van de heer geprezen, omdat ze hun talenten hebben verdubbeld. Ze hebben dit gedaan op eigen initiatief. Uit zichzelf zorgen ze goed voor de talenten die ze gekregen hebben. Het aantal talenten dat elke slaaf erbij verdiend heeft, is niet van belang. Het gaat erom dat ieder verantwoordelijk is geweest. Daarom mogen de eerste twee slaven ingaan tot het feest van de heer. Dat wil zeggen dat ze bij het koninkrijk van God mogen horen. Daar krijgen zij een nog veel grotere verantwoordelijkheid. De derde slaaf zegt dat hij bang is. Hij is bang dat hij het geld in de handel verliest en dat hij niets meer zou hebben. Hij is dan bang voor de reactie van de heer. De Levend Water groep 2 8 Hoofdstuk 22 Gelijkenissen

9 HOOFDSTUK 22 - DAG 3 DE GELIJKENIS VAN DE DAGLONERS Matteüs 20: 1 15 Om dagloners te zoeken: in de tijd van de oogst, is het soms nodig om extra arbeiders in dienst te nemen. Denarie:een zilverstuk Elfde uur: is ongeveer vijf uur in de middag. In deze gelijkenis gaat het over een baas die goed is voor zijn dienaren. Jezus wil met dit verhaal vertellen dat God geeft aan iedereen wat Hij wil. Daar moeten we niet over mopperen, ook niet als de één meer krijgt dan de ander. Als je kijkt naar alle goede dingen die je van God hebt gekregen, zul je zien dat er genoeg is om Hem voor te danken en het fijn is om bij Hem te zijn. Het gaat niet om wat je krijgt, maar dat je bij Hem aan het werk kan zijn. Begin het verhaal met de baas van de wijngaard die heel veel mensen nodig heeft om druiven te plukken. In de vroege morgen gaat de baas naar het marktplein van de stad. Hij vindt mensen die werk zoeken. Hij vraagt of ze die dag voor hem willen werken en ze spreken een salaris af. De mannen gaan mee met de baas en gaan druiventrossen plukken. De mannen werken hard, in de brandende zon. Maar de baas ziet dat hij nog meer mannen nodig heeft om het werk klaar te krijgen. Hij gaat weer naar de markt om mannen te zoeken voor zijn wijngaard. Aan het begin van de middag gaat de baas nog een keer naar het marktplein en aan het einde van de middag gaat hij voor de vierde keer mannen vragen om te komen werken in zijn wijngaard. Aan het einde van de dag roept de baas van de wijngaard alle mannen die gewerkt hebben. De mannen staan in de rij. Voorop de mannen die het laatst gekomen zijn om te werken. Zij hebben één uur gewerkt. De baas deelt het geld uit. Achterin de rij staan de mannen die de hele dag gewerkt hebben. Zij denken: als de mannen die een uur gewerkt hebben al een zilverstuk krijgen, hoeveel zullen wij dan wel niet krijgen? Maar de baas geeft elke man steeds hetzelfde salaris! De mannen die de hele dag gewerkt hebben, krijgen net zoveel als de mannen die een uur gewerkt hebben. De mannen die de hele dag gewerkt hebben vinden dit oneerlijk. Ze worden boos op de baas. De baas zegt: we hebben een zilverstuk afgesproken en ik houd me aan die afspraak. Het is mijn geld en ik mag zelf weten wat ik ermee doe. Of zijn jullie soms kwaad, omdat ik te goed ben? Wat is een gelijkenis? Waarom geeft de baas iedereen evenveel? Levend Water groep 2 9 Hoofdstuk 22 Gelijkenissen

10 HOOFDSTUK 22 - DAG 4 GELIJKENISSEN KNIEBOEK Plaat Bespreek met de kinderen wat ze zien op de plaat. Wijs op de details van de schaapskooi: muur, deur etc. Waarom kijkt de herder zo blij? Waarom heeft een herder een stok in zijn hand? Behandel daarna de vragen. Vragen 1. Wat is een gelijkenis? 2. Wat is het werk dat een herder doet? 3. Wat betekent het dat Jezus de goede herder is? 4. Wat doen de slaven met de talenten die ze krijgen van hun heer? 5. De heer komt terug bij zijn slaven. Hij vraagt wat ze met de talenten gedaan hebben. Wat zeggen de slaven? 6. Waarom heeft de eigenaar van de wijngaard mensen nodig? 7. Wat krijgen de mensen die een dag werken van de eigenaar? 8. Waarom krijgen ze allemaal evenveel geld? Levend Water groep 2 10 Hoofdstuk 22 Gelijkenissen

11 HOOFDSTUK 23 VERHALEN VAN JEZUS Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Tien meisjes Matteüs 25: 1 13 De barmhartige Samaritaan Lucas 10: De verloren zoon Lucas 15: Verhalen van Jezus Knieboek Algemene informatie Deze week gaan we verder met de gelijkenissen die Jezus vertelt. De eerste dag gaat het over tien meisjes die een uitnodiging hebben gekregen voor de bruiloft. Het is de bedoeling dat zij met hun lampen klaar staan als de bruidegom komt. Vijf van de tien hebben dit goed voorbereid en staan dus klaar als de bruidegom komt. Vijf anderen hebben zich niet goed voorbereid en op het moment dat de bruidegom komt, zijn ze er niet. Jezus wil zijn toehoorders leren wat wijsheid is: je moet goed opletten en klaar staan als Jezus terugkomt. De tweede vertelling gaat over de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De man die slachtoffer is van rovers, wordt geholpen door iemand die eigenlijk zijn vijand is. De priester en de leviet lopen de man voorbij. De Samaritaan laat zien dat hij een naaste wil zijn voor het slachtoffer. Jezus wil hiermee duidelijk maken, dat je een naaste moet zijn voor mensen die je tegenkomt. Op de derde dag gaat het over de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon uit het gezin, verlaat met de erfenis zijn ouderlijk huis. Hij doet daarmee zijn vader veel verdriet. Maar als hij tot inkeer komt, staat de vader toch met open armen te wachten. Zijn liefde is zo groot, dat hij alle verkeerde dingen van zijn zoon kan vergeven. Hij is zo blij dat de zoon weer teruggekomen is! Met dit verhaal wil Jezus duidelijk maken, dat als iemand spijt heeft van zijn verkeerde dingen en God om vergeving vraagt, God daar heel blij mee is! Je mag bij God altijd terug komen. kunnen de leerlingen vertellen wat de jongste zoon uit de gelijkenis doet; begrijpen de leerlingen dat God de Vader iedereen wil vergeven die spijt heeft van zijn verkeerde dingen. Liederen Psalm 103:5 - Zoals een vader Opwekking 51 - Dit is mijn gebod E&R Dank U voor uw liefde Elly & Rikkert - We zullen opstaan. (Staat op: Samen, Een boom vol liedjes (deel 1)) Elly & Rikkert Kinderen van de vader. (Staat op: Bewaar het in je hart, Thuis) Jan Visser - De koninklijke bruiloft Elly en Rikkert - Sluit vrede met God. (Staat op: Bewaar het in je hart, Weet je dat de lente komt, De steen is weg) Alles wordt nieuw I, 23 - Meisjes wijs, meisjes dwaas Alles wordt nieuw II, 20 - Een vader had twee zonen Goed gestemd - Je krijgt geen spijt Materiaal: neem eventueel een fakkel mee voor bij het eerste verhaal. Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: weten de leerlingen wat er gebeurt als de bruidegom eraan komt; begrijpen de leerlingen waarom de meisjes wijs zijn; weten de leerlingen dat Jezus op een dag terugkomt en dat we daarop wachten; kunnen de leerlingen vertellen wat de Samaritaan doet; begrijpen de leerlingen voor wie je een naaste moet zijn; Levend Water groep 2 11 Hoofdstuk 23 Verhalen van Jezus

12 HOOFDSTUK 23 - DAG 1 TIEN MEISJES Matteüs 25: 1 13 Olielamp: soms zijn het fakkels: toortsen die worden gemaakt van in olie gedrenkte lappen. Het kunnen ook olielampjes op stokken zijn. Voor beide is voldoende olie nodig, anders blijven de lampen niet branden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt: deze gelijkenis gaat over de terugkomst van de Here Jezus. Het punt dat Jezus met deze gelijkenis wil maken is, dat je goed moet opletten. Waakzaam zijn, dat is wijsheid. Begin het verhaal met de uitnodiging die tien meisjes krijgen voor een bruiloft. Het is in die tijd de gewoonte dat de meisjes op de avond voor de bruiloft in het huis van de bruidegom zijn om daar op hem te wachten. De bruid is ook al in het huis. De bruidegom is nog ergens anders, vaak nog bezig met de laatste voorbereidingen voor het feest. Als de bruidegom eraan komt, gaan de meisjes naar buiten met hun lampen om hem feestelijk in te halen. Vertel hoe de meisjes zich klaar maken. Vertel eerst vanuit de wijze meisjes. Ze denken goed na voordat ze weg gaan. Leg uit waarom ze extra olie bij zich hebben. De lamp blijft alleen branden als je extra olie bij je hebt. Vertel verder vanuit de dwaze meisjes. Ze nemen geen extra olie mee, daar denken ze niet eens aan. Ze nemen alleen snel hun lamp mee. Hun lampen kunnen straks dus nooit blijven branden. Ze hebben zich helemaal niet goed voorbereid. De meisjes wachten binnen in het huis tot de bruidegom komt. De bruidegom laat lang op zich wachten! Het duurt zo lang, dat zelfs de meisjes die op de uitkijk stonden, al in slaap zijn gevallen. Door stemmen die roepen dat de bruidegom eraan komt, worden de meisjes wakker. Ze steken hun lampen aan. De lampen van de dwaze meisjes gaan direct weer uit. De vlam dooft, omdat ze geen olie hebben. De wijze meisjes willen de olie niet delen met de anderen. Ze willen niet het risico lopen dat de lampen uitgaan op het moment dat de bruidegom eraan komt. Dat zeggen ze niet alleen voor zichzelf, maar ook uit respect voor de bruidegom. De meisjes die snel nieuwe olie gaan halen, zijn niet meer op tijd om de bruidegom binnen te halen. De bruidegom behandelt de meisjes die te laat komen als vreemden: Ik ken jullie werkelijk niet. De meisjes hebben zich niet aan de regels van het feest gehouden, ze stonden niet klaar met hun lampen. Dat is eigenlijk een belediging voor het bruidspaar en de familie. We hebben jullie uitgenodigd, maar jullie stonden niet klaar! De deur gaat dicht en die gaat niet meer open. Introductie Weet je nog dat de Here Jezus verhalen vertelt? Waarom doet Hij dat? Dit is weer een verhaal dat Jezus heeft verteld. Afsluiting - Bespreek met de kinderen dat de bruidegom uit het verhaal eigenlijk de Here Jezus is. Hij is nu in de hemel bij Zijn Vader. Maar op een dag zal Hij terugkomen. Jezus wil dat we klaar staan. Dat betekent dat we als kinderen van God leven. (Bidden, bijbel lezen, leven tot eer van God.) Laat in je leven zien, dat je van de Here God houdt. Blijf wachten op de dag dat Jezus terugkomt. Het kan nog wel lang duren. Maar blijf in Hem geloven tot Hij komt! Levend Water groep 2 12 Hoofdstuk 23 Verhalen van Jezus

13 HOOFDSTUK 23 - DAG 2 DE BARMHARTIGE SAMARITAAN Lucas 10: Iemand die van Jeruzalem naar Jericho reisde: Jeruzalem ligt op 750 meter hoogte. Jericho op 240 meter onder zeeniveau. Reizen is over het algemeen gevaarlijk in die tijd, maar deze route staat bekend als bijzonder gevaarlijk. Een steile weg door de heuvels met veel bochten en rotsen. Samaritaan: de Samaritanen zijn al eeuwenlang vijanden van de Joden. Wie van de drie is de naaste geworden: Jezus geeft geen definitie van het begrip naaste, maar laat zien dat je naaste iemand is in een bepaalde situatie. De wetgeleerden hebben een omschrijving van het begrip naaste gemaakt. van de wetgeleerde om. Die stelde de vraag vanuit zichzelf. Jezus wil dat je denkt vanuit de ander. Heb je wel eens iemand geholpen die hulp nodig had? Voor wie moet je goed zorgen van de Here God? De kern van dit verhaal is: voor wie ben jij een naaste? Hoe laat jij zien aan een ander dat je die liefhebt? Hoe zorg je goed voor elkaar? Start de vertelling met de vraag van de wetgeleerde uit vers 29. De wetgeleerde weet heel goed wat God wil: God lief hebben en je naaste. Hij vraagt wie zijn naaste is. Na deze vraag vertelt Jezus het verhaal. Het verhaal kan verteld worden vanuit het slachtoffer. De priester en leviet lopen met een boog om het slachtoffer heen. Dit kan verschillende redenen hebben: als ze een lijk aanraken, worden ze ongeschikt voor de tempeldienst. Het kan ook angst zijn om in een hinderlaag te lopen. Ze denken beiden niet vanuit de man die daar ligt, maar vanuit zichzelf. De Samaritaan krijgt medelijden met de man die daar ligt. Hij denkt niet vanuit zichzelf, maar vanuit de ander. De gewonde man heeft hulp nodig! Hij stopt op een gevaarlijke weg, omdat hij de man wil helpen. Hij geeft uit zijn eigen bezittingen: de olie verzacht de pijn en wordt gebruikt als geneesmiddel. De wijn wordt gebruikt als desinfecterend middel. Het geld dat hij geeft, is zoveel als twee keer het dagloon van een arbeider. Ook belooft hij nog eens eventuele extra kosten te vergoeden. De Samaritaan helpt de gewonde man met wat hij heeft en wat hij kan. Jezus eindigt zijn verhaal met een vraag. Wie is de naaste geworden van de gewonde man? Daarmee draait hij de vraag Levend Water groep 2 13 Hoofdstuk 23 Verhalen van Jezus

14 HOOFDSTUK 23 - DAG 3 DE VERLOREN ZOON Lucas 15: Geef mij het deel van uw bezit waar ik recht op heb: de jongste zoon krijgt een derde deel van het familiebezit en verkoopt het onmiddellijk. (Tweederde deel was voor de oudste zoon.) Deze manier van handelen betekent in de tijd van de bijbel, dat de zoon zijn vader als dood beschouwt. Dat is een belediging. Zijn varkens liet hoeden: varkens zijn onreine dieren. Voor een Jood is dit een vernedering. Maar zeker ook voor iemand die in rijkdom is groot geworden. Peulen: vrucht afkomstig van de Johannesbroodboom. Ze hebben een zoete smaak. Dit wordt gebruikt als voedsel voor de armen en ook voor de dieren. Doe hem een ring aan zijn vinger: een teken van eerherstel van de zoon in het familierecht. De zoon krijgt de status als zoon van de vader terug. Jezus vertelt opnieuw een verhaal om de Farizeeën en schriftgeleerden daarmee iets te leren. Vertel vanuit de jongste zoon. Hij wil bij zijn vader vandaan, hij wil een eigen leven leiden. Zijn deel van de erfenis eist hij op. Hiermee doet hij zijn vader verdriet. Hij gaat ver weg naar een ander land. Hij wil niet meer aan zijn vader denken, maar gaat alleen nog maar feestvieren. Als zijn geld op is en er komt hongersnood, dan zit er niks anders op dan aan het werk te gaan. De jongen gaat op varkens passen. Dan denkt hij weer terug aan zijn vader: hoe het ging bij zijn vader op de boerderij. Daar hebben de knechten nog meer te eten dan hij dat nu heeft. Hij krijgt heimwee. De zoon komt tot inkeer. Hij ziet in hoe verkeerd het van hem was om bij vader weg te gaan. Ook hoeveel verdriet hij zijn vader daarmee heeft gedaan. Hij heeft er spijt van. Hij besluit terug te gaan en tegen zijn vader te zeggen dat hij het verkeerd heeft gedaan. Hij gaat vragen of hij als knecht mag terugkeren. De vader is zijn zoon niet vergeten, ook al heeft de zoon hem veel verdriet gedaan. Hij staat op de uitkijk. Dat heeft hij vast elke dag gedaan. Benadruk de liefde van de vader. Als hij ziet dat zijn zoon terugkomt is hij zó blij! Dat hij hem tegemoet rent, is heel ongebruikelijk in die tijd. Rennen is niet waardig voor een rijke landeigenaar. Zeker ook niet gezien de leeftijd van de vader. De vader doet het wel, omdat hij zo blij is dat zijn zoon terugkomt. Hij geeft hem een kus, een teken van vergeving. De jongste zoon komt tot inkeer en wil als knecht terugkomen. De oudste die steeds een zoon is gebleven, gedraagt zich als knecht. Een knecht heeft geen recht op liefde. De zoon werkt alleen maar hard. Bespreek met de kinderen wie de vader is in de gelijkenis en geef kort de kern van het verhaal aan: als iemand spijt heeft van zijn verkeerde dingen en God om vergeving vraagt, is God daar heel blij mee! God vergeeft en wil als een Vader voor je zorgen. Ben je wel eens iets kwijt geraakt? Hoe vond je dat? Heb je het teruggevonden? Wat voelde je toen? Hoe komt het dat de vader zo blij is? Levend Water groep 2 14 Hoofdstuk 23 Verhalen van Jezus

15 HOOFDSTUK 23 - DAG 4 VERHALEN VAN JEZUS KNIEBOEK Plaat Op de plaat komt duidelijk naar voren hoe de houding van de vader is. Vraag 5 en 8 passen hierbij. Praat door over de blijdschap van de vader: vraag aan de leerlingen hoe ze kunnen zien dat de vader blij is. Ook de houding van de jongen kan worden besproken: wat zie je op de plaat? Bij de jongen zie je juist zijn schaamte en schroom om bij vader terug te komen. Snappen de leerlingen ook hoe dat komt? Vraag 6 en 7 passen hierbij. Bespreek de rest van de vragen. Vragen 1. Wat is een gelijkenis? 2. Waarom hebben de 10 meisjes een lamp bij zich? 3. Wat doen de priester en de Leviet in de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan? 4. Wat doet de Samaritaan? 5. Waarom rent de vader zijn zoon tegemoet? 6. Hoe komt het dat de kleren van de zoon zo vies en versleten zijn? 7. Wat wil de zoon tegen zijn vader zeggen? 8. Waarom is de vader zo blij? Levend Water groep 2 15 Hoofdstuk 23 Verhalen van Jezus

16 HOOFDSTUK 24 DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Genezing van een verlamde Handelingen 2: 43 3: 10 Toespraak Petrus/ Ondervragingen Handelingen 3: 11 4: 31 Ananias en Saffira Handelingen 4: 32 5: 11 De gemeente van Jezus Christus Knieboek Algemene informatie Met het vertellen van deze verhalen maken we een sprong in de tijd. De vertellingen gaan over de tijd na Pasen en Pinksteren, over het leven van de eerste gemeente. In het eerste verhaal van deze week wordt verteld dat Petrus en Johannes een verlamde man genezen. Deze man zit al van jongs af aan te bedelen. Hij doet dat bij de poort van de tempel. Petrus en Johannes komen langs en genezen hem in de naam van Jezus Christus. Iedereen is vol verbazing! Er vormt zich een grote groep mensen om hen heen. Daarmee begint de tweede vertelling. Petrus vertelt de mensen dat niet hij, maar Jezus de man genezen heeft. Ze kennen Jezus nog wel. Hij is gekruisigd, maar ook weer opgestaan! Daar reageren de schriftgeleerden op door Petrus en Johannes gevangen te nemen. Uit angst voor de reactie van het volk worden ze weer vrij gelaten, maar wel op de voorwaarde dat de naam van Jezus niet meer vallen mag. De gemeente is blij dat Petrus en Johannes weer vrij zijn en bidden of ze de kracht en moed mogen krijgen om over Jezus te blijven vertellen. In de laatste vertelling wordt verteld over Ananias en Saffira. Zij zien hoe er gereageerd wordt op Barnabas als hij de opbrengst van een akker aan de apostelen geeft. Ananias en Saffira willen die eer ook! Zij verkopen een akker en geven een deel van de opbrengst aan Petrus. Maar ze doen alsof het de volledige som is die ze ervoor hebben gekregen. Ze liegen, niet alleen tegen mensen, maar tegen de Geest van God. Om die reden worden ze gestraft met de dood. weten de leerlingen dat de Here God wil dat de apostelen blijven vertellen over Jezus; weten de leerlingen dat de mensen in de eerste gemeente samen delen; kunnen de leerlingen vertellen wat er verkeerd is aan de daad van Ananias en Saffira. Liederen Elly & Rikkert - Het liegbeest (Staat op: Bewaar het in je hart) Elly & Rikkert - Ik wil niet trots zijn (Staat op: Een gat in de lucht) Elly & Rikkert - Als je veel van iemand houdt. (Staat op: We hebben allemaal wat, Een boom vol liedjes (deel 1)) Elly & Rikkert - Zwaar fout (Staat op: Een gat in de lucht) Jan Visser - Kom maar, kom maar Jan Visser - Hoger, hoger en hoger Ook uit de mond der kinderen - Er zit bij de tempelpoort een man CD Wonderlijk - Niets is onmogelijk voor U Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen dat Petrus en Johannes een verlamde man genezen in de naam van Jezus; kunnen de leerlingen vertellen waarom de schriftgeleerden Petrus en Johannes gevangen nemen; Levend Water groep 2 16 Hoofdstuk 24 De gemeente van Jezus Christus

17 HOOFDSTUK 24 - DAG 1 GENEZING VAN EEN VERLAMDE Handelingen 2: 43 3: 10 Hadden alles gemeenschappelijk: het gemeenschapsaspect nam een belangrijke plaats in, in het leven van de gelovigen. Hun verbondenheid met Christus en hun gedeelde geloof en verlossing bracht hen dichter bij elkaar. Samen bidden en het avondmaal vieren zijn belangrijke elementen. Het delen van bezittingen was niet verplicht, maar kwam voort uit een sterk solidariteitsgevoel met degenen die gebrek leden. Omstreeks het negende uur: rond drie uur s middags. Dit is in de Joodse eredienst de tijd voor het avondoffer. Schone poort: deze poort bevond zich tussen de buitenste voorhof van de niet-joden en de verschillende voorhoven die alleen voor Joden toegankelijk zijn. Een verlamde had beperkt toegang tot de tempel (2 Samuël 5:8). Start deze vertelling vanuit het gezichtspunt van één van de apostelen. Vertel de genezing vanuit de verlamde man. Jezus is naar de hemel gegaan en de heilige Geest is gekomen. Er zijn heel veel mensen die nu geloven dat Hij weer is opgestaan, en naar de hemel is gegaan. Daarom vinden de mensen het fijn om samen te bidden, te eten en ze helpen elkaar. Jezus deed dit ook, Hij is hun voorbeeld. Ze delen hun bezittingen. Vertel dit beeldend: de gelovigen zijn weer samen om te bidden en te eten. Een man loopt naar Petrus toe en geeft hem een zakje geld: Ik heb zoveel spullen, ik ben zo rijk, ik kan best wat missen. Deel dit geld maar uit aan de arme mensen. Op een dag gaan Petrus en Johannes naar de tempel om te bidden. Vertel dat de verlamde man daar al de hele dag zit. Vanmorgen vroeg is hij door vrienden naar de tempel gebracht, zoals elke dag. Hij zit bij de poort. Dat is een mooie plek omdat alle mensen die de tempel in willen, daar langs moeten. Iedereen kan hem dus zien zitten. De man hoopt dat de mensen hem niet zomaar voorbij lopen, maar hem een muntje zullen geven. Zodat hij eten kan kopen. Zo kijkt de man ook naar Petrus en Johannes. En als ze stil blijven staan kijkt hij vol verwachting: Zal hij wat krijgen? Petrus zegt: In de naam van Jezus Christus, sta op en loop! Niet Petrus zelf kan wonderen. Petrus kan niet iemand beter maken. Daarom roept hij de naam van Jezus aan, hij doet een beroep op Jezus kracht en macht. De man krijgt niet wat hij hoopt, maar iets wat veel mooier is! Hij krijgt geen geld, maar hij kan weer lopen! Dat heeft hij nog nooit gekund. Wat is hij blij, hij kan alleen nog maar dansen en springen. De man begrijpt meteen dat niet Petrus, maar de Here hem genezen heeft. Hij wil God hiervoor danken! Hij zingt voor God en roept dat God hem heeft genezen. Het is vol in de tempel, want iedereen is gekomen om te bidden. De mensen horen het geroep: Wat is er aan de hand?. Het gaat als een lopend vuurtje: Ken je die verlamde man, die altijd bij de poort zat? Nou, die kan weer lopen, kijk daar is hij!. Iedereen staat met open mond te kijken: Dit kan toch niet? Hoe is het mogelijk! Waar is de Here Jezus nu? Hoe kunnen Petrus en Johannes net als Jezus wonderen doen? Levend Water groep 2 17 Hoofdstuk 24 De gemeente van Jezus Christus

18 HOOFDSTUK 24 - DAG 2 TOESPRAAK PETRUS / ONDERVRAGINGEN Handelingen 3: 11 4: 31 Zuilengang van Salomo: deze zuilengang was gebouwd op een platform en werd door leraren gebruikt om hun onderwijs te delen. Alsof het aan onze eigen kracht te danken is: Petrus wil duidelijk maken dat hij geen tovenaar is. Het komt door zijn naam en door het geloof in zijn naam: de naam vertegenwoordigt de persoon Jezus zelf. Het gaat hier vooral om het geloof van Petrus en Johannes, niet in de eerste plaats om het geloof van de verlamde man. Sadduceeën: de Sadduceeën geloven niet in de opstanding uit de dood. Het waren conservatieve Joden, die elke ordeverstoring de kop in willen drukken. Als politici werken ze samen met de Romeinen. De leiders, oudsten, Schriftgeleerden: het gaat hier om het Sanhedrin, de Joodse hoge raad. Vrijmoedig: er wordt niets weggelaten of verzwegen in de prediking. In dit verhaal gaat het erom dat Petrus en Johannes vol zijn van de Geest. Door de kracht van de Geest kunnen zij wonderen doen, maar krijgen ze ook de moed om over Jezus te vertellen. Dit verhaal gaat verder waar het in dag 1 gestopt is. Vertel verder vanuit Petrus. De verlamde man staat bij Petrus en Johannes. Steeds meer mensen komen om hen heen staan. Iedereen wil met eigen ogen zien dat die man weer kan lopen! Petrus spreekt de mensen toe: Mensen, ik zie jullie verbazing! Ik zie jullie naar ons kijken! Maar niet wij hebben deze man beter gemaakt. Dat heeft Jezus gedaan! Hij is gestorven aan het kruis, maar Hij is weer opgestaan. Het komt door Hem dat deze man weer lopen kan! Benadruk dat de mensen Jezus nog kennen. Petrus spreekt de mensen aan op wat zij hebben gedaan met Jezus, zij hebben Hem gekruisigd. Veel mensen komen tot geloof! Ook de priesters en andere wijze mannen horen het rumoer. Ze horen dat er een man is genezen. Maar als ze Petrus horen praten, worden ze boos: Wat zegt hij nou? Praat hij over Jezus? Dat Hij is opgestaan? Dat willen ze niet hebben! Dachten ze dat ze van Jezus af waren, beginnen zijn apostelen weer over Jezus. Ze willen niet dat de mensen naar Petrus luisteren. Daarom nemen ze Petrus en Johannes gevangen. Maar Petrus en Johannes zijn niet bang! Vol van de Geest geeft Petrus antwoord op de vragen van het Sanhedrin. Dankzij Jezus kan deze man weer lopen! Hij was gestorven aan het kruis, maar Hij is weer opgestaan!. De mannen van het Sanhedrin gaan samen overleggen. Ze zijn verbaasd: Hoe komt het dat Petrus en Johannes niet bang zijn? Hoe komt het dat ze zulke knappe antwoorden kunnen geven? Ze durven verder niet op te treden tegen Petrus en Johannes, omdat ze bang zijn dat het volk boos op hen zal worden. Iedereen praat over het wonder, steeds meer mensen horen erover. Straks gelooft iedereen dat Jezus dat heeft gedaan. Beschrijf dat de schriftgeleerden er erg mee zitten: Zijn we eindelijk van Jezus af, beginnen zij weer over Hem! Vanaf nu mogen Petrus en Johannes daarom niet meer over Jezus praten. Na hun vrijlating danken de apostelen God en vragen ze Hem of Hij hen wil helpen. De Here Jezus heeft zijn geest beloofd, en dat merken ze! Wat is er gebeurd met de verlamde man? Waarom komen Petrus en Johannes in de gevangenis? Levend Water groep 2 18 Hoofdstuk 24 De gemeente van Jezus Christus

19 HOOFDSTUK 24 - DAG 3 ANANIAS EN SAFFIRA Handelingen 4: 32 5: 11 Barnabas: betekent letterlijk zoon van de profeet. Dit wijst erop dat deze Josef de gave van het profeteren had. Profeteren kan verschillende betekenissen hebben. Hier verwijst het naar het helpen van anderen om te groeien in het geloof, het bemoedigen van anderen met behulp van Gods geest. Dit verklaart waarom Lucas het hier vertaalt met zoon van de vertroosting. Een Leviet: Levieten mogen geen akker in bezit hebben (Numeri 18:20). Mogelijk lag de akker die Barnabas verkoopt op Cyprus. Door Satan laten misleiden: niet de heilige Geest, maar Satan woont in het hart van Ananias. Dit heft de verantwoording van Ananias niet op. Hij heeft Satan de kans gegeven. De heilige Geest bedrogen: Ananias en Saffira hebben de heilige Geest uitgedaagd, ze proberen Hem uit. Lijkwade: om een lijk klaar te maken om te begraven, wikkelen ze het in doeken. De hele gemeente: de eerste plek waar dit woord gebruikt wordt voor de groep gelovigen. hem toe om hem te bedanken. Dat lijkt Ananias ook wel wat! Hij verzint een plan en betrekt ook zijn vrouw Saffira erin. Zij gaan ook een akker verkopen! Als ze dan het geld aan Petrus geven, dan zullen zij ook zo bedankt worden! Dan kijkt iedereen ook blij naar hen, dan praten de mensen ook over hen! Dat willen ze graag. Vertel dat ze samen bedenken dat het wel veel geld is en dat ze best zelf ook wat kunnen houden. Daar merkt niemand wat van. Beschrijf beeldend hoe Ananias, en later Saffira, naar de apostelen gaan. Petrus is vol van de heilige Geest. De heilige Geest weet alles, zelfs wat iemand denkt en voelt. Daarom weet Petrus dat Ananias en Saffira niet al het geld geven. Dat ze niet al het geld geven is het probleem niet. De zonde is hier het bedriegen van God! Wat is liegen? Wat was er verkeerd van Ananias en Saffira? In deze vertelling draait het erom dat er in Gods gemeente gedeeld moet worden vanuit het hart en niet voor het eigen aanzien. Je mag tegen God niet liegen. Hier volgt een confrontatie tussen de heilige Geest en de duivel. Vertel het eerste stuk van de vertelling vanuit Ananias en het laatste vanuit Petrus. Ananias en Saffira doen alsof ze alles voor de Here overhebben. Ze worden beinvloed door de hoge waardering die hun medegelovigen hebben voor degenen die hun land verkopen en het geld aan de gemeente geven. Door de hulp van de heilige Geest doorziet Petrus dit. Start de vertelling dat de gelovigen samen zijn. Barnabas loopt naar Petrus toe en geeft hem een zakje geld: Ik heb mijn akker verkocht. Dit is het geld dat ik er voor kreeg. Alsjeblieft, ik heb genoeg, gebruik het maar voor de arme mensen. Barnabas wordt bedankt. Hij krijgt een hand, ze slaan hem op zijn schouder: Geweldig, bedankt! Hier kunnen we veel mensen mee helpen!. Ananias ziet en hoort dit allemaal. Hij ziet hoe iedereen op Barnabas reageert. De mensen kijken blij naar hem, komen naar Levend Water groep 2 19 Hoofdstuk 24 De gemeente van Jezus Christus

20 HOOFDSTUK 24 - DAG 4 DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS KNIEBOEK Plaat Laat de leerlingen de plaat eerst eens goed bekijken, er is veel op te zien. Vraag hen vervolgens wat ze allemaal zien. Wat doen deze mensen? Laat duidelijk naar voren komen dat er gedeeld wordt en dat de mensen dat allemaal fijn vinden. De mensen die iets krijgen, maar ook de mensen die iets geven. Betrek hierin de vragen 1-3. Bespreek daarna ook de andere vragen over de overige verhalen van deze week. Leg hierbij de nadruk op het samenleven als gemeente. Vragen 1. Wat zie je op de plaat? Wat doen deze mensen? 2. Deel jij zelf wel eens iets met iemand anders? 3. Hoe komt het dat deze mensen alles samen delen? 4. Waarom is God boos op Ananias en Saffira? 5. Hoe komt het dat God boos wordt, wat doen ze verkeerd? 6. Wat betekent het als iemand verlamd is? 7. Welk wonder doen Petrus en Johannes bij een verlamde man? 8. Waarom worden de schriftgeleerden boos op Petrus en Johannes? Levend Water groep 2 20 Hoofdstuk 24 De gemeente van Jezus Christus

21 HOOFDSTUK 25 DE HEILIGE GEEST WERKT Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 De apostelen aan het werk Handelingen 5: Stefanus Handelingen 6 en 7 Filippus Handelingen 8: De heilige Geest werkt Knieboek Elly & Rikkert - Wij zullen opstaan. (Staat op: Samen, Een boom vol liedjes (deel 1)) Elly en Rikkert - Het woord van onze God. (Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1)) Opwekking Buig voor de Heer Algemene informatie Deze week gaan de vertellingen over de handelingen van de apostelen en de diakenen. De heilige Geest werkt door na Pinksteren via deze apostelen en diakenen. In de eerste vertelling gaat het over de wonderen die de apostelen verrichten. Ze maken mensen beter. Ze vertellen de mensen over Jezus. De hogepriester en het Sanhedrin nemen de apostelen gevangen, maar een engel zorgt ervoor dat ze ontsnappen. Jezus beschermt zijn discipelen. In de tweede vertelling gaat het over Stefanus, een diaken die aangesteld is door de apostelen. Hij getuigt van Jezus, maar wordt gevangen genomen en gestenigd om zijn getuigenis. In de derde vertelling gaat het over de heilige Geest die de diaken Filippus leidt naar de donkere man uit Afrika. Filippus mag getuigen van Jezus en de man laat zich dopen. Het evangelie verspreidt zich naar het buitenland! Doelstellingen Na afloop van dit hoofdstuk: kunnen de leerlingen vertellen welke wonderen de apostelen doen; weten de leerlingen waarom de apostelen in de gevangenis komen; weten de leerlingen hoe Stefanus getuigt van Jezus: weten de leerlingen wat er gebeurt als Filippus de Ethiopiër ontmoet; kunnen de leerlingen vertellen hoe in deze verhalen de heilige Geest werkt. Liederen Gereformeerd Kerkboek, Gezang 38:3 - Schenk door uw Geest, die sterke macht, Opwekking Samen in de naam van Jezus Elly & Rikkert - Vertel het aan de mensen. (Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 1), De steen is weg) Elly & Rikkert - Hand en voet. (Staat op: Vertel het aan de mensen, Een boom vol liedjes (deel 2)) E&R Lieve Here Jezus, komt U nu al gauw? Levend Water groep 2 21 Hoofdstuk 25 De heilige Geest werkt

22 HOOFDSTUK 25 - DAG 1 DE APOSTELEN AAN HET WERK Handelingen 5: Niemand zich daar bij hen durfde te voegen: mensen zijn bang voor de gelovigen. Misschien vanwege de dood van Ananias en Saffira, of omdat ze niet tegen de religieuze leiders in willen gaan. Ze zijn in ieder geval diep onder de indruk van Gods werk dat verricht wordt door de apostelen. Gamaliël: een van de bekendste Joodse meesters van die tijd. Hij is lid van het Sanhedrin en heeft zo n duizend leerlingen, waaronder S(P)aulus. Teudas: een profeet door de Romeinen terechtgesteld. Hij kondigde de Joden aan dat hij ze droog en veilig de Jordaan zou laten oversteken, zoals in de tijd van Jozua. In deze vertelling gaat het om de heilige Geest die aan het werk is door het handelen van de apostelen. God verricht grote wonderen via de apostelen. De apostelen worden door hun daden in de gevangenis gezet. God bevrijdt zijn apostelen en laat zien dat het Zijn werk is, geen mensenwerk. Begin de vertelling met de discipelen die doorgaan met het werk van Jezus. Ze vertellen de mensen over de Here Jezus en in zijn Naam doen ze wonderen. Petrus maakt zieke mensen beter. Heel veel mensen gaan met hun zieken en met mensen die ziek zijn in hun hoofd naar Petrus toe. Ze hopen dat Petrus de zieken zal zien en beter zal maken. In de naam van Jezus maakt Petrus ook veel zieke mensen weer gezond. Wat een groot wonder! Gewone mannen die mensen kunnen genezen, omdat ze de naam van God aanroepen! De gemeente van Jeruzalem groeit. Mannen en vrouwen gaan geloven in Jezus. Ze geloven dat Jezus gestorven is, opgestaan en leeft in de hemel. De priesters en schriftgeleerden zien dat veel mensen niet meer geloven wat zij zeggen (zij wachten nog op de komst van Jezus), maar gaan geloven wat de apostelen zeggen: dat Jezus al geweest is. De hogepriester heeft er genoeg van en laat de discipelen gevangen nemen. Op deze manier kunnen de discipelen niet meer over Jezus vertellen, denkt de hogepriester. s Nachts komt er een engel die deur van de gevangenis openmaakt. Vertel dit spannend. De engel zegt tegen de apostelen dat ze naar de tempel moeten gaan en dat ze moeten blijven vertellen over de Here Jezus. Vanuit ons oogpunt bekeken is dit een moeilijke opdracht! Ze moeten iets gaan doen waarvoor ze gevangen zijn genomen! Benadruk dat de apostelen vol van de Geest zijn en weer naar de tempel gaan. De apostelen willen wel over Jezus vertellen en niets houdt hun tegen! Als de hogepriester de soldaten naar de gevangenis stuurt zijn alle deuren nog op slot, de bewakers staan nog voor de deuren, maar de cellen zijn leeg! Waar zijn de apostelen gebleven? Je kunt toch niet zomaar door een gesloten deur en langs bewakers gaan zonder dat iemand je ziet?! Een knecht van de hogepriester komt de vergadering binnen en zegt dat de mannen die eerst opgesloten zaten nu gewoon weer in de tempel staan te vertellen over Jezus! Wanneer de apostelen weer worden gevangengenomen zegt Petrus tegen de hogepriester dat God heeft gezegd dat ze iedereen moeten vertellen van Jezus. Hij gehoorzaamt God en niet de hogepriester. Petrus zegt dat hij met eigen ogen veel heeft gezien van Jezus daden (noem eventueel voorbeelden). Hij is een getuige! De apostelen worden gestraft, maar niet gedood. Als de apostelen naar huis lopen hebben ze pijn, maar ze zijn wel blij. Ze lijden om de naam van God, net zoals Jezus geleden heeft. Ze zijn niet verdrietig, de heilige Geest geeft hun kracht om door te gaan. Welke wonderen doen de apostelen? Hoe kan het dat de apostelen doorgaan met vertellen over Jezus? Levend Water groep 2 22 Hoofdstuk 25 De heilige Geest werkt

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40)

15 februari: Ik ben het brood dat leven geeft (Johannes 6:32-40) Liturgisch bloemstuk bij de 40 dagen tijd en Pasen 2015 Elke week wordt één kaars gedoofd, van de kandelaar met 8 kaarsen. Er is elke week een boog bekleed met klimop, als beeld van het verbond van God

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 SAMUËL HOOFDSTUK 2 SAUL HOOFDSTUK 3 DE EERSTE KONING HOOFDSTUK 4 DAVID Geboorte van Samuël 1 Samuël 1: 1 23 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1: 24 2: 11, 3: 1 18 De zonen van Eli 1 Samuël 2:

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus!

Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Gemeente van onze Heer Jezus ChristusGemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes! Hebben jullie vanmorgen de kerkklok gehoord? Ja, vanmorgen hoorden we ook een klok luiden in de kerk. Maar

Nadere informatie

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW

Wie is Jezus, deel 2. les 5b FOLLOW Wie is Jezus, deel 2 les 5b DEEL 2B FOLLOW JEZUS, DE REDDER Joh 4:7-9,22 Jezus deed in dit verhaal een aantal dingen die niet gebruikelijk waren. Hij sprak alleen met een vrouw. Dit was ook nog eens een

Nadere informatie

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief

1 Tessalonicenzen 1. Begin van de brief 1 Tessalonicenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Tessalonica 1 Dit is een brief van Paulus, Silvanus en Timoteüs, aan de christenen in de stad Tessalonica. Jullie horen bij God, de

Nadere informatie

Samen met Jezus op weg

Samen met Jezus op weg Samen met Jezus op weg KERK & WERELD Korte Schipstraat 16 2800 Mechelen Tekst: Myrjam De Keyser 1. De laatste keer samen Jezus en zijn leerlingen willen graag het paasfeest vieren. Daarvoor zijn ze naar

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE

Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Kolossenzen 1. Begin van de brief

Kolossenzen 1. Begin van de brief Kolossenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Kolosse 1-2 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Kolosse. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Ik schrijf

Nadere informatie

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen

Nadere informatie

BIJBELROOSTER GROEP 2

BIJBELROOSTER GROEP 2 BIJBELROOSTER GROEP 2 HOOFDSTUK 1 SAMUËL Dag 1 Geboorte van Samuël 1 Samuël 1:1-23 Dag 2 Samuël wordt geroepen 1 Samuël 1:24-2:11, 3:1-18 Dag 3 De zonen van Eli 1 Samuël 2:12-26, 4:1-18 HOOFDSTUK 2 Dag

Nadere informatie

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus,

y02 Marcus 15.2 Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, Rinze IJbema - Marcus 15, 2-5. Gemeente van Jezus Christus, het is al bijna 8 april, het is al bijna Pasen. Met Pasen vieren we feest, omdat Koning Jezus de dood overwint. Onze Koning is sterker dan de

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

DE VERVOLGDE GEMEENTE

DE VERVOLGDE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERVOLGDE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest en Lazarus Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal

Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Liturgie voor zondagochtend 21 augustus in de Westerkerk te Veenendaal Aan Tafel [VBW-themalied] De allergrootste Koning de allergrootste Koning Heeft aan jou een vraag: heeft aan jou een vraag Mag ik

Nadere informatie

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen.

3. a. Nee. b. Ze denken dat hij in de menigte meeloopt met vrienden, bekenden of familieleden. c. Drie dagen. Antwoorden Bijbelstudie 1 1. d. Van Nazareth naar Jericho = 97,5 km Van Jericho naar Jeruzalem = 24 km Totaal: 97.5 + 24 = 121,5 km e. 4,05 dagreizen 2. Derde rondje. Benadruk bij het beantwoorden van

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Lees : Mattheüs 25:14-30

Lees : Mattheüs 25:14-30 De gelijkenis van de talenten Lees : Mattheüs 25:14-30 Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Bijbel voor Kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding.

Paasviering 2014. Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Welkom Vandaag sluiten we het project Schatzoekers af en vieren we het feest van de opstanding. Gebed (groep 6) Lieve God, we zijn hier bij elkaar gekomen om Pasen te vieren het feest van de opstanding

Nadere informatie

Galaten 1. Begin van de brief

Galaten 1. Begin van de brief Galaten 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Galatië 1-3 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de provincie Galatië. Allereerst dit: Ik ben niet door mensen aangesteld als apostel,

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8

DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 STUDIONLINE DomineeOnline.org Jrg. 1, nr. 8 Mattheüs 4:12-25 Vooraf We zijn aangekomen in het Nieuwe Testament. De Israëlieten die uit de ballingschap teruggekomen waren in het land Kanaän hebben met veel

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12-

Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Liturgie zondagmorgen 8 januari 2017 Jeugddienst 12- Voorganger: ds W.G. Teeuwissen Samen in de naam van Jezus 1 Samen in de naam van Jezus heffen wij een loflied aan, want de Geest spreekt alle talen

Nadere informatie

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt

Cadeautjes. Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Cadeautjes Aangepaste dienst Zondag 27 november 2016 Ds. Henk Bondt Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen: Opwekking 32 Dit is de dag, dit is de dag, die de Heer ons geeft, die de Heer ons geeft. Wees

Nadere informatie

Efeziërs 1. Begin van de brief

Efeziërs 1. Begin van de brief Efeziërs 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Efeze 1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen

Nadere informatie

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE

HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Online Bijbel voor kinderen presenteert HET ONTSTAAN VAN DE EERSTE GEMEENTE Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 )

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht. (Deze gelijkenis kun je lezen in : Mattheüs 18:21-35 ) Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert VAN VERVOLGER TOT PREDIKER

Bijbel voor Kinderen presenteert VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Bijbel voor Kinderen presenteert VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Hoe praat je over het geloof?

Hoe praat je over het geloof? Hoe praat je over het geloof? Waarom praat je over het geloof? Ieder die de naam van de Heere aanroept, zal worden gered. 14 Maar hoe kunnen ze Hem aanroepen als ze niet in Hem geloven? En hoe kunnen ze

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37

Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Bijbelstudie 1 De barmhartige Samaritaan Samen Bijbellezen Lukas 10:25-37 Vraag 1 a. Wat is een wetgeleerde? Een kenner van de wet en dan vooral van godsdienstige geschriften. b. Wat vraagt deze man? Meester,

Nadere informatie

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus.

Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. Boek1. Les 1. Dit is het verhaal van Maria. Dit is het verhaal van de engel. Dit is het verhaal van Jezus. De engel zei: God zal jou een kind geven. God zal jou Zijn Kind geven. God zal jou Jezus geven.

Nadere informatie

Jezus maakt mensen gelukkig

Jezus maakt mensen gelukkig Eerste Communieproject 33 Jezus maakt mensen gelukkig Jezus doet wonderen In les 5 hebben we geleerd dat God onze Vader is. Wij zijn allemaal zijn kinderen. Alle mensen zijn broertjes en zusjes van elkaar!

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan!

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Pasen 2016 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, Die galmt door heel Jeruzalem; Een heerlijk morgenlicht breekt aan; De Zoon van God is opgestaan! Geen graf hield Davids Zoon omkneld, Hij overwon,

Nadere informatie

Luk. 15, preek NGKE

Luk. 15, preek NGKE Luk. 15, 10-24 preek NGKE 18-9-2016 Geloven in Generaties 2. Ervaring van God? Inleiding Je moet niet naar je ouders blijven luisteren! Want ieder generatie weer wordt persoonlijk door de Heer aangesproken.

Nadere informatie

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

De bruiloft van Simson

De bruiloft van Simson De bruiloft van Simson Weet je nog waar de vertelling de vorige keer over ging? Over Simson, de nazireeër. Wat is een nazireeër? Een nazireeër is een bijzondere knecht van God. Een nazireeër mag zijn haar

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED

Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Bijbel voor Kinderen presenteert PETRUS EN DE KRACHT VAN HET GEBED Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest

30. De koning wordt geboren 31. Blij met Jezus 32. Jezus, de koning die dient 33. Jezus sterft 34. Jezus leeft 35. Jezus en de Heilige Geest Themaoverzicht Groep 1 1. In het begin 2. Noach 3. God belooft 4. Abraham 5. Isaak 6. Jakob en Esau 7. Jakob 8. Jozef 9. Dromen 10. Jozef de onderkoning 11. Mozes 12. Mozes naar de farao 13. God straft

Nadere informatie

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten

Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten Matteüs 26,28 Het kruis van Christus: zijn bloed voor ons vergoten De betekenis van het kruis van Christus (2) Liturgie Voorzang: Gez 90 (was GK 15) Votum/groet Zingen: Ps 113,1.2 Wet Zingen: Gez 155,3.4.5

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten Heer

Nadere informatie

Kinderbijbelstudies - juli 2008

Kinderbijbelstudies - juli 2008 Kinderbijbelstudies - juli 2008 Tekst: Beryl Voorhoeve Opmaak: Judith Maarsen Gebruikte Bijbelvertaling Het Boek Aangevuld in juni 2013 voor de GO KIDS zendingsreis van 2013. Studie is geschreven voor

Nadere informatie

VAN VERVOLGER TOT PREDIKER

VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Bijbel voor Kinderen presenteert VAN VERVOLGER TOT PREDIKER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 20 november 2016 Aanvang 18:00 uur Thema: Vergeet niet te danken!! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Henny Hoek Organist

Nadere informatie

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW

Nieuwe geboorte in het koninkrijk. les 1 FOLLOW Nieuwe geboorte in het koninkrijk les 1 DEEL 3 FOLLOW DE GEBOORTE Leven begint met een man en vrouw die elkaar liefhebben. Diep in het binnenste van de buik van de moeder ontstaat nieuw leven. Het duurt

Nadere informatie

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER!

50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen. Deel 1 EEN WONDER! 50 TINTEN HEMELSBLAUW Verhalen over de liefde van God, Bijbelteksten en teksten en tekeningen van Luus Verheijen Deel 1 EEN WONDER! 1 Vreugde Hoi, ik ben Joy. Dat is het Engels voor vreugde, blijdschap.

Nadere informatie

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft!

Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Johannes 20,24-29 Gelukkig als je niet ziet en toch gelooft! Gezinsdienst Liturgie Zingen: - EL 478 Zing, zing, zingen maakt blij - Weet je dat de lente komt? Stil gebed Votum / groet Zingen: Gez 94,1.3.6

Nadere informatie

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer.

4 Heer, u hebt aan de mensen uw regels gegeven. Zo weet ik wat ik moet doen. 5 Ik wil leven volgens uw wetten, en dat volhouden, elke dag weer. Psalmen Psalm 119 Heer, ik wil leven volgens uw wetten 1 Gelukkig zijn mensen die altijd het goede doen, die leven volgens de wet van de Heer. 2 Gelukkig zijn mensen die altijd denken aan de woorden van

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het

De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het De wereld op zijn kop! Kan de wereld op zijn kop staan? Met gym heb je het vast wel eens geprobeerd Op je kop staan, bedoel ik, soms lukt het Maar het duurt maar heel even dat op de kop staan De wereld

Nadere informatie

BLIJF IN DE HERE! Liturgie:

BLIJF IN DE HERE! Liturgie: BLIJF IN DE HERE! 1 Joh. 2:28 / gehouden op 31-05-2009 (openbare geloofsbelijdenis) p.1 Liturgie: Votum en groet Zingen: Gezang 147:1.3.4 Gebed Openbare geloofsbelijdenis Zingen: Gezang 10:1 Voorbede Schriftlezing:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Luk. 15, preek NGKO 19 juli 2015

Luk. 15, preek NGKO 19 juli 2015 Luk. 15, 10-24 preek NGKO 19 juli 2015 Geloven in Generaties 2. God ervaren? Inleiding Je moet niet naar je ouders blijven luisteren! Want ieder generatie weer wordt persoonlijk door de Heer aangesproken.

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia.

Vraag 4 a. De profeten- leerlingen accepteren en respecteren Elisa als de opvolger van Elia. Antwoorden 20.1: God zorgt a. Gilgal, Bethel, Jericho, de Jordaan. Elia en Elisa reisden van Gilgal naar Bethel, van Bethel naar Jericho en van Jericho naar de Jordaan. b + c a. Twee delen van zijn geest

Nadere informatie

Wat doen als je Jezus mist

Wat doen als je Jezus mist Wat doen als je Jezus mist Het evangelie naar Johannes 20:1-18 Terugblik Na drie jaar dienen, genezen en preken wordt de Koning der Joden veroordeeld en gedood De Koning van het rijk van de waarheid wordt

Nadere informatie

Rooster Kind op Maandag Kind op Maandag

Rooster Kind op Maandag Kind op Maandag Kind op Maandag Bijbelverhalen zijn leuk. Sommige zijn heel spannend, andere grappig. Ze gaan over verdriet en troost, over boos zijn en vrede maken, over wat goed is en wat je beter niet kunt doen. Bijbelverhalen

Nadere informatie

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis

Het wonder van het kruis. De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis De omwisseling aan het kruis Het wonder van het kruis / De Omwisseling Vergeving Verlossing / Reiniging Genezing Bevrijding Verzoening Nieuw leven Getsemane Diezelfde avond ging

Nadere informatie

Inleiding. Hallo Kanjers,

Inleiding. Hallo Kanjers, 1 Inleiding. Hallo Kanjers, Soms lijkt of de kerk vooral om grote mensen draait. Natuurlijk is dat niet zo en de Heer Jezus zegt 'Laat de kinderen tot mij komen', want Hij houdt in het bijzonder van kinderen.

Nadere informatie

Er vaart een boot op het grote meer

Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer Er vaart een boot op het grote meer, met discipelen en de Heer. Maar bij storm en lelijk weer, roepen de vrienden: Help ons Heer! De Here zegt dan: Zwijg,wees stil.

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden

Deel het leven Johannes 9: februari 2015 Thema 6: De last van het verleden Preek Gemeente van Christus, Het is een vreemde vraag, die de discipelen stellen: Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? Ze zien iemand aan de kant van de weg zitten. Iemand die al vanaf zijn geboorte

Nadere informatie

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster

Levend Water groep 7 2 Bijbelrooster BIJBELROOSTER GROEP 7 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART Dag 1 Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 Dag 2 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Dag 3 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Dag 4 Met heel

Nadere informatie

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4

Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4. Dag 1. Dag 2. Dag 3. Dag 4 HOOFDSTUK 1 MET HEEL JE HART HOOFDSTUK 2 DE HEER GEEFT RUST Het beloofde land Rechters 1 3 : 6 En ze dienden de Baäls Rechters 3 : 7 41 Vrouwen in dienst van de Heer Rechters 4 & 5 Met heel je hart Lesboek

Nadere informatie

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem?

Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Johannes 5,1-18 - Ken jij Jezus? Hoe zie je Hem? Gezinsdienst Liturgie Welkom Voorzang: - Gez 38 Zoek eerst het koninkrijk van God - EL 462 Maak een vrolijk geluid voor de Heer - Opw 462 Aan uw voeten

Nadere informatie

DE WONDEREN VAN JEZUS

DE WONDEREN VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE WONDEREN VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht

Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Liturgie voor de middagdienst van 10 januari 2016, Zwijndrecht Votum en zegengroet Zingen: Psalm 21: 1, 2 en 3 Gebed Lezen: Lucas 24: 13-53 Zingen: Gezang 98: 1-3 Tekst: Zondag 17 HC Preek Thema: Opstanding:

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

De Rivier - Opwekking 459

De Rivier - Opwekking 459 Hartelijk welkom De Rivier - Opwekking 459 Levend water, verfrissend, vrij; het stroomt de berg af tot in de vallei. 't Is Gods rivier die je vreugde geeft. Hij brengt vernieuwing aan alles wat leeft.

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST

Bijbel voor Kinderen. presenteert HET EERSTE PAASFEEST Bijbel voor Kinderen presenteert HET EERSTE PAASFEEST Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Lyn Doerksen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door:

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

... NAAR EEN BETERE WERELD

... NAAR EEN BETERE WERELD ... NAAR EEN BETERE WERELD Wat ik waardevolle Wat mijn groep waardeafspraken vind... volle afspraken vindt... Wat God waardevolle afspraken vindt... TIEN WOORDEN VAN GOD Ik ben jullie enige God. Als je

Nadere informatie

Paasviering. Sing-in 2017

Paasviering. Sing-in 2017 Paasviering Sing-in 2017 Welkom en gebed Psalm 100:1 Juich, aarde, juich alom den HEER; Dient God met blijdschap, geeft Hem eer; Komt, nadert voor Zijn aangezicht; Zingt Hem een vrolijk lofgedicht. Wij

Nadere informatie

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN

JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Bijbel voor Kinderen presenteert JEZUS KIEST TWAALF DISCIPELEN Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

2 Petrus 1. Begin van de brief

2 Petrus 1. Begin van de brief 2 Petrus 1 Begin van de brief Petrus groet alle christenen 1 Dit is een brief van Simon Petrus, een dienaar en apostel van Jezus Christus. Aan alle mensen die zijn gaan geloven. Jullie geloof is net zo

Nadere informatie

Kinderdienst Lukas 10: Wie heb jij lief?

Kinderdienst Lukas 10: Wie heb jij lief? Kinderdienst Lukas 10: Wie heb jij lief? -6-3-2016 Orde van dienst: Welkom (door.) Sing-in: Breng ons samen Sela Van A tot Z Hij alleen. Votum en zegengroet Sela Inleiding: Wie heb je lief?. zingen: Heer,

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart.

2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 108 1 Een lied van David. God geeft mij moed 2 U geeft mij moed, God! Ik wil muziek maken en zingen, met heel mijn hart. 3 Ik wil mijn harp laten klinken, ik wil de zon wakker maken met mijn lied. 4 Heer,

Nadere informatie

Orde van de kleuterdienst op zondag 22 mei 2016, om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker te Vroomshoop

Orde van de kleuterdienst op zondag 22 mei 2016, om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker te Vroomshoop Orde van de kleuterdienst op zondag 22 mei 2016, om 9.30 uur in Kerkelijk Centrum Het Anker te Vroomshoop M.m.v.: Ds. F. Schipper en kinderkoor Stralende Sterren o.l.v. Hilde Drees en Jorinde Immink (dwarsfluit)

Nadere informatie

DE GEBOORTE VAN JEZUS

DE GEBOORTE VAN JEZUS Bijbel voor Kinderen presenteert DE GEBOORTE VAN JEZUS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: M. Maillot Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door:

Nadere informatie

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig.

God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. zondag 1 januari NIEUWJAARSDAG God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Psalm 67:2 God, laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig. Wees bij ons en bescherm ons. Dan zal iedereen zien dat u

Nadere informatie

Jezus blijft altijd bij ons

Jezus blijft altijd bij ons Eerste Communieproject 46 Jezus blijft altijd bij ons Jezus staat op uit het graf Jezus is dood. In les 7 heb je gezien dat Jezus wordt vermoord. De vrienden van Jezus zijn bedroefd. Ze leggen Hem in een

Nadere informatie

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015

Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Liturgie bij de Kinderdienst op zondagochtend 19 april 2015 Psalm 75 : 1 (NB) U alleen, U loven wij, U loven wij, onze Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Men vertelt in heel het

Nadere informatie

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons!

Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Johannes 20,1-18 Jezus is opgestaan en zoekt ons! Liturgie Voorzang: - Gez 96,1-3 - Weet je dat de lente komt Aansteken nieuwe kaars Zingen: Gez 95,1.2.4 Stil gebed Votum / groet Zingen: Opw 488 Gebed

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Bijbel voor Kinderen presenteert DE VROUW BIJ DE PUT Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710

Lezen : Johannes 14: 1-9. Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Lezen : Johannes 14: 1-9 Opwekking 25 Gezang 156 EL 459 Opwekking 687 Gezang 28 Opwekking 710 Kumba Ya my Lord Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom bij ons Kom bij ons o Heer, kom

Nadere informatie