Phoenix Apeldoorn vereniging voor internationale dans, zang en muziek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Phoenix Apeldoorn vereniging voor internationale dans, zang en muziek"

Transcriptie

1 Phoenix Apeldoorn vereniging voor internationale dans, zang en muziek

2 Verslag van seizoen Phoenix Apeldoorn 1. Inleiding 3 2. Activiteiten bij Phoenix 3 3. De groepen 4 4. Het bestuur 5 5. De commissies 6 6. Schema van bestuur en haar commissies Datalijst van gehouden activiteiten seizoen Tot slot 15 Bijlagen: 1. Exploitatie Begroting seizoen

3 1. Inleiding Hierbij ziet u het verslag van seizoen van Phoenix Apeldoorn, vereniging voor internationale dans, zang en muziek. Dit verslag omvat de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen van het bestuur en de commissies in seizoen Daarnaast wil het bestuur, door middel van dit verslag, verantwoording afleggen over het in seizoen gevoerde beleid. 2. Activiteiten bij Phoenix Phoenix biedt de mogelijkheid tot dansen voor kleuters, kinderen, tieners, jongeren en volwassenen. Voor beginnende dansers, maar ook voor gevorderde en getalenteerde dansers is er gelegenheid om te dansen onder leiding van een zevental, merendeels gediplomeerde, dansdocenten. Daarnaast kan er bij Phoenix gezongen worden in de zanggroep, Phoenix Vocaal. Het bestuur vindt het van groot belang dat zij kan beschikken over ervaren en deskundige docenten, die met enthousiasme een aantrekkelijk dans- en zangprogramma weten te brengen, met zorg afgestemd op de verschillende groepen. Het bestuur stimuleert en helpt de docenten bij het volgen van een kaderopleiding en/ of bijscholingscursus. De dansleiding werkt vanuit een gezamenlijk opgesteld lesplan, waarin doelstellingen, danspassen, danstermen, maatsoorten, methodiek en het dansprogramma aan de orde komen. Aan het begin van een dansseizoen wordt het dansprogramma besproken en het lesplan, indien nodig, bijgesteld. Zo blijft het programma actueel, gevarieerd en aangepast aan het tempo en niveau van elke groep. Een aantal praktijkvoorbeelden: In het programma voor kleuters zijn dans en spel nauw met elkaar verbonden. Tieners komen voor veel lichaamsbeweging en zijn geïnteresseerd in variatie van dansstijlen, die in een vlot tempo aangeleerd worden. De vijftigplussers vormen een hechte, sociale groep, die op een ontspannen manier bezig wil zijn met dansen. Beginnende dansers leren basispassen, om dansen op dit niveau te kunnen uitvoeren. Het dansensemble studeert choreografieën in om op diverse podia uit te voeren. Phoenix Vocaal breidt het repertoire regelmatig uit en treedt op bij diverse gelegenheden. Voor alle groepen geldt dat het plezier in dansen en zingen voorop staat! Phoenix is heel blij met de accommodatie, waar ze wekelijks met al haar groepen gebruik van kan maken: De Veste, Fabianusstraat 4, Apeldoorn. De ruimte wordt gehuurd van Stichting Dienstencentrum De Veste. Daar is ook de caféruimte, waar de leden in de pauze en na afloop van de lessen even kunnen uitrusten en bijkletsen, onder het genot van koffie, thee of frisdrank. 3

4 3. De groepen Seizoen werd traditioneel ingeluid met een openingsinstuif voor de volwassenengroepen. De kindergroepen hadden een instuif tijdens hun eigen lestijden. Aan het begin van dat seizoen telde Phoenix 259 leden (exclusief donateurs, Vrienden van Phoenix en ereleden). Hiervan waren 68 leden jonger dan 18 jaar en 191 leden ouder dan 18 jaar. De groepen en de docenten waren als volgt verdeeld: - kindergroep 1-2 Margreet Huizer - kindergroep 3-4 Joanne van t Hof - kindergroep 5-6 Wietske Denekamp - kindergroep 7-8 Wietske Denekamp - tieners/jongeren Jeanneke Bruning - extra kindergroep (EK) Wietske Denekamp - beginners maandagavond Jeanneke Bruning - gevorderden maandag Jeanneke Bruning - gevorderden woensdag Joke Langen - vergevorderden Margreet Huizer en André van de Plas - 50 plus groep André van de Plas - Dansensemble Marc Bout - Voorbereidingsgroep Marc Bout en Joanne van t Hof - Phoenix Vocaal Marian Gouverneur De groepsnaam van de kindergroepen is gelijk aan de groepsindeling van de basisschool. Alle kindergroepen, behalve de EK, dansen op woensdagmiddag. Hierdoor kunnen de kinderen kennismaken met elkaar, wat de doorstroming naar de volgende groep vergemakkelijkt. Ook kunnen groepsactiviteiten, zoals bv. het Sinterklaasfeest, plaats vinden op woensdagmiddag. 4

5 4. Het bestuur In het afgelopen seizoen bestond het bestuur uit: - Els van den Heuvel, voorzitter - Lizzy Preisser, penningmeester - Anneke de Cloet, secretaris - Margreet Huizer, vertegenwoordiging docenten - Rien Bout, algemeen bestuurslid Het bestuur wil alle commissies en andere vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en medewerking in het seizoen Als dank is er een vrijwilligersavond georganiseerd op 15 maart. Er waren 44 deelnemers. Er is een jeu-de-boulescompetitie gehouden bij Vereniging t Zwijntje. Gezamenlijk maakten de vrijwilligers het afgelopen seizoen opnieuw tot een succesvol geheel. 5

6 5. Commissies 5.1 Commissie docenten Samenstelling commissie: Marc Bout Jeanneke Bruning Wietske Denekamp Marian Gouverneur Joanne van t Hof Margreet Huizer (voorzitter) Joke Langen André van de Plas Terugblik op seizoen Jeugdactiviteiten: Om kinderdans meer bekendheid te geven was er in het begin van het seizoen een cursus met als thema op vakantie geweest Hier konden kinderen vier lessen meedoen met hun eigen leeftijdsgroep. Als afsluiting van de cursus was er een voorstellingen voor ouders en andere belangstellenden. In januari mochten kleuters vijf keer meedansen in de kleutergroep, om deze groep extra bekendheid te geven. Eind mei was er een kinderweekend, KAK en kinderdansleiding namen de kinderen mee op Wereldreis. Volwassenactiviteiten: Voor tieners, jongeren en volwassenen waren er weer de gebruikelijke instuiven tijdens de schoolvakanties, waar ieder zich in zijn of haar favoriete dansen nog eens lekker kon uitleven. In december was er het traditionele Dansen onder de kerstboom. De opbrengst was dit jaar voor Melusi Dandee, uit Kwazulu Natal in Zuid-Afrika; Elske en Daniël van der Vlag waren erbij om toelichting te geven. De opbrengst was 798,47 plus nog 500 van Stichting de Veste. Er werd gedanst en gekeken naar optredens van het Dansensemble, de Extra Kindergroep en Phoenix Vocaal. A.V.O. activiteiten: Het Apeldoorns Volksdans Overleg is het samenwerkingsverband van AVIVA, Marnix en Phoenix; verenigingen voor internationale dans in Apeldoorn. Binnen dit verband vonden een aantal vaste activiteiten plaats: Er werd vergaderd door de voorzitters en vertegenwoordiging van dansleiding van de drie verenigingen. Hier werden de gezamenlijke activiteiten gepland en geëvalueerd. Ook werd de situatie binnen de afzonderlijke verenigingen besproken. Dit seizoen werd er extra vergaderd ter voorbereiding van het jubileum. De dansleiders van het AVO leerden elkaar een aantal, bij de eigen vereniging populaire dansen. Zo ontstond ook weer een deel gemeenschappelijk programma, wat op het herfstbal kon worden gedanst. Dit bal vond plaats op 3 november en werd muzikaal begeleid door het orkest Wii Muzikanti. Op 5 oktober werd in A.V.O. verband het jaarlijkse seniorenbal georganiseerd. Beide dansactiviteiten vonden plaats in het gebouw van dansschool Wensink. 6

7 Op zaterdag 9 maart bestond het A.V.O. 25 jaar. Dit werd uitgebreid gevierd in De Veste. s Middags waren er workshops: Toppers van Toen Terug waarbij werd lesgeven door A.V.O.-dansleiding. Daarna een maaltijd door en voor leden van de drie verenigingen. s Avonds bal, met toppers van toen en nu. Een zeer geslaagde dag met, als altijd, dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk maakten. Plannen Aandacht blijft gericht op het trekken en vasthouden van jeugdleden. Phoenix bestaat 50 jaar in dit seizoen. Dat feest gaan we vieren met activiteiten voor alle leden. 5.2 Phoenix Vocaal Samenstelling commissie: Marian Gouverneur : Dirigent Denktank Vocaal: Marike Kluin, Marjanne Oleman, Wobby Scholten, Joke Brown, Gesina Kars. Terugblik op seizoen Het seizoen begint met de voorbereidingen en een optreden in de Loohof op 11 oktober. De voorbereidingen voor het 12 ½ jarig feestje, op 11 november, van Vocaal zijn dan al in volle gang. Opnames voor de cd en een uitvoering met een begeleidingsorkest vragen om extra repetities en inzet waar ieder graag aan meegewerkt heeft. Een volle zaal in De Veste is getuige geweest van het resultaat. Ondersteund door diverse commissies vanuit de vereniging kijkt Vocaal terug op een succesvol evenement. In januari start het overleg voor de deelname aan het Nederland-Ruslandjaar. Speciaal voor deze activiteiten is er nieuw repertoire ingestudeerd. Vooral voor de optredens in de Onze Lieve Vrouwekerk en voor de vereniging Oud Apeldoorn was er veel belangstelling. Plannen Vocaal heeft geen speciale plannen voor het seizoen Vermoedelijk zullen er weer diverse optredens verzorgd worden. 5.3 Dansensemblecommissie Geen gegevens aangeleverd 7

8 5.4 Kinderactiviteitencommissie (KAK) Samenstelling commissie: Joris Moen Renske Feenstra Terugblik op seizoen Kinderpresentatie Op vakantie geweest De KAK heeft hierbij de kinderen vermaakt met een spel en geholpen met schminken. Kinderpresentaties lopen altijd soepel, dus het was ook nu weer leuk. Sinterklaasfeest De KAK heeft het thema bedacht en ervoor gezorgd dat de voorbereiding gedaan is, meer samenwerking met dansleiding dan normaal i.v.m. erg kleine KAK. Zoals ieder jaar is het Sinterklaasfeest weer een succes, en vonden de kinderen het erg leuk. Kinderweekend bij halte Assel Aangezien op dit moment de KAK nog maar uit 1 persoon bestond is hier veel samenwerking geweest tussen dansleiding en KAK; het is een erg leuk weekend geweest waar alle kinderen enorm van genoten hebben. Plannen Aankomend seizoen worden er 3 activiteiten gedaan. - Sinterklaasfeest - Kinderweekend - Kinderpresentatie Het sinterklaasfeest zal weer voor alle kindergroepen zijn. Het is alleen nog de vraag wat er volgend jaar weer voor spannends gebeurt. Het kinderweekend zal dat jaar voor alle groepen zijn. De KAK kijkt er weer erg naar uit om dit te organiseren. Vooral met de huidige bezitting (4 nieuwe leden) moet dit goed komen. De kinderpresentatie wordt volgend jaar ook weer een groot feest. De KAK kijkt er naar uit om daar een handje bij te helpen. 5.5 PR-commissie Samenstelling commissie: Vacatures Terugblik op seizoen Het bestuur heeft de noodzakelijke taken uitgevoerd. 8

9 5.6 Kwibuscommissie Samenstelling commissie: Elly van der Velde, voorzitter Nel Brouwer José Smit Terugblik op seizoen In het seizoen zijn er 4 Kwibussen gemaakt. Ook dit seizoen ontving de redactie weer veel kopij van leden, iets waar ze altijd erg blij mee is. Vier adverteerders zijn gestopt en één grote advertentie van een nieuwe adverteerder is er voor in de plaats gekomen. De redactie blijft voortdurend op zoek naar nieuwe adverteerders, zowel voor de Kwibuskrant als voor de Phoenixwebsite. Plannen De Kwibusredactie gaat op dezelfde voet door. De redactie geeft 4 Kwibussen per seizoen uit en speelt daarbij in op alle actuele gebeurtenissen binnen de vereniging, zoals het vijftigjarig jubileum van Phoenix. De doelstelling blijft ongewijzigd: het bevorderen van het contact tussen de leden, het doorspelen van informatie binnen de vereniging, en het, waar mogelijk, spelen van een positieve rol in de PR naar buiten toe. 5.7 Technische commissie Samenstelling commissie: Leo Poen Jos v.d. Ven (Dansensemble) Rien Bout Henk Schel Margreet Huizer (Coördinatie) Terugblik op seizoen In het seizoen zijn er geen grote activiteiten geweest waar de TC betrokken was. Wel is de technische commissie actief geweest bij het verzorgen van geluid en licht bij diverse activiteiten in en buiten De Veste voor de vereniging zoals het Dansen onder de kerstboom. De voorstellingen van het dansensemble zijn zover nodig door de technische commissie geassisteerd, of er werd voor gezorgd dat de juiste apparatuur mee kon. De geluidsapparatuur in de zaal is onderhouden, met name de grote boxen hebben een onderhoudsbeurt gehad. De apparatuur in de kleine zaal is in een rek geplaatst. 9

10 Plannen volgend seizoen ( ) Er is een vacature voor coördinator van de technische commissie Begeleiding van activiteiten voor zover nodig op technisch (licht/geluid/toneelregie) vlak. Onderhouden en (voorstel tot) vervangen van apparatuur. 5.8 Cursuscommissie Samenstelling commissie: Jeanneke Bruning De cursuscommissie bepaalt het cursusaanbod in overleg met dans- en zangleiding van Phoenix. Terugblik op seizoen De cursuscommissie heeft in het seizoen de volgende cursussen/workshops georganiseerd. Maandagavond 3 september t/m 8 oktober: Introductiecursus internationale dans o.l.v. Jeanneke Bruning Zaterdag 3 november Workshop Internationaal voor kader en gevorderde dansers o.l.v. Jan Knoppers Deze workshop ging bij gebrek aan belangstelling niet door Zondag 4 november Muzikantenworkshop o.l.v. Jeanne Hartveldt en Marian Gouverneur Zondag 27 januari Workshop Jemenitische dans o.l.v. Avivit Zondag 3 februari Workshop Hongaarse Zang o.l.v. Edina Csüllög Zondag 24 februari Workshop Albanese dans o.l.v. Sara Damen Deze workshop ging bij gebrek aan belangstelling niet door Zondag 3 maart Muzikantenworkshop o.l.v. Jeanne Hartveldt en Marian Gouverneur Zondag 24 maart Workshop Sevillianas o.l.v. Jorien Maters Zaterdag 7 april Workshop Dansspetters 3 o.l.v. Maria Speth Plannen Gezien de ervaringen van de laatste jaren, waarbij opvalt dat veel mensen zich pas op het allerlaatste moment opgeven voor cursussen en workshops, heeft Phoenix voor het seizoen een vroegboekkorting in het leven geroepen. Hierbij krijgt iedereen die zich 6 weken voorafgaand aan de cursus/workshop opgeeft en betaalt, 5,00 korting. Op dit moment heeft dit nog niet het gehoopte effect. 10

11 Voor het seizoen betekent dit, dat de cursusorganisatie overweegt om minder workshops te organiseren (bijvoorbeeld 3 voor het hele seizoen) in de hoop dat deze dan wel druk bezocht worden. Voor de invulling van deze workshops wil de commissie dan ook insteken op bekende/populaire dansstijlen en/of docenten. 5.9 Barcommissie Samenstelling commissie: Rien Bout Voorzitter Leo Poen Penningmeester Lid Vacature Lid Vacature Terugblik op seizoen Mede door de inzet van de vele leden die tijdens hun lessen de barbediening op zich nemen hebben we ook dit seizoen weer bij kunnen dragen aan een financieel positief jaar. Wij bedanken u dan ook voor uw betrokkenheid en inzet. Plannen In het seizoen zal er nog meer een beroep op u alle worden gedaan, dit in verband met ons jubileumjaar. Wij zullen er zeker voor zorgen dat het u aan niets zal ontbreken Muziekcommissie Samenstelling commissie: Jeanne Hartveldt Terugblik op seizoen De nieuwjaarsbijeenkomst werd op 20 januari 2013 op Griekse wijze gevierd met Trediki+, vier muzikanten die de Griekse sferen prima wisten te vertolken. Voor de pauze werd er alleen geluisterd en na de pauze werd gewoontegetrouw gedanst, ditmaal aangestuurd door Jeanne Hartveldt. Het was een goed bezochte en gezellige middag. Plannen Er komt een nieuwe muziekcommissie, dus de plannen zijn nog niet bekend. 11

12 6. Schema van het bestuur en haar commissies Bestuur Phoenix voorzitter Els v.d. Heuvel secretaris Anneke de Cloet penningmeester Lizzy Preisser bestuurslid docenten Margreet Huizer algemeen bestuurslid Rien Bout P.R.- commissie vacatures Webmaster Bart van Uitert Kwibuscommissie Elly van der Velde * Nel Brouwer José Smit cursuscommissie Jeanneke Bruning * ledenadministratie Nel Brouwer docentencommissie Margreet Huizer * Marc Bout Jeanneke Bruning Marian Gouverneur Joke Langen André van de Plas Joanne van t Hof Wietske Denekamp barcommissie Rien Bout * Leo Poen muziekcommissie Jeanne Hartveldt * technische commissie Leo Poen * Jos v.d. Ven Henk Schel Rien Bout dansensemblecommissie Marc Bout * Milou van Uitert Floris Groothuis Margreet Huizer Yvonne Kloppenburg Marlies Kleiboer kinder- activ.- commissie (KAK) Joris Moen * Renske Feenstra N.B.:* = voorzitter van de commissie 12

13 7. DATALIJST PHOENIX SEIZOEN DATUM Vergaderact. Volwassenactiviteiten Kinderactiviteiten Tijd Di 21-8 Start Phoenix Vocaal eigen lestijd Ma 27-8 openingsinstuif Wo 29-8 start kindergroepen eigen lestijd 3 t/m 6-9 start volwassen groepen eigen lestijd Ma 3-9 t/m Introd.cursus Intern. dans o.l.v. Jeanneke Bruning (6x) Wo 5 t/m kindercursus 4x eigen 26-9 op vakantie geweest lestijd Za 29-9 afsluiting kindercursus presentatie Di 2-10 Stafverg Vr 5-10 AVO Senioren bal (Wensink) Ma Asterinstuif o.l.v Za 3-11 Za 3-11 Zo 4-11 Jeanneke Bruning Workshop internationale dans voor kader en gevorderde dansers o.l.v. Jan Knoppers AVO Jongeren dansworkshop o.l.v. Imre Griffioen AVO herfstbal (Wensink). Orkest Wii Muzikanti Muzikantenworkshop o.l.v. Jeanne Hartveldt en Marian Gouverneur Zo Jubileum Phoenix Vocaal middag Zo Wo Extern Veste: workshop Internationale Dans voor kader en gevorderde dansers. Sibylle, Wijnand, Radbout Sinterklaasfeest Gr.1-4 Gr

14 Zo dansen onder de kerstboom o.l.v. André van de Plas Zo 20-1 Nieuwjaarsconcert + danshuis m.m.v. orkest Trediki Zo 27-1 Workshop Jemenitische dans o.l.v. Avivit Zo 7-4 o.l.v. Maria Speth AVO Kaderactiviteit dansuitw. Di 5-2 ALV Zo 10-2 Extern Veste workshop Home made,tineke+ Maurits van Geel en Bianca de Jong Wo 20-2 Krokusinstuif o.l.v. Margreet Huizer Zo 24-2 Workshop Albanees o.l.v. Sara Damen Zo 3-3 Muzikantenworkshop o.l.v. Jeanne Hartveldt en Marian Gouverneur Za 9-3 Jubileum AVO workshops en bal Zo 24-3 Workshop Sevillanas o.l.v. Jorien Maters Za 6-4 Cursus Dansspetters III Di 23-4 Stafverg. Ma 29-4 Tulpinstuif Joke Langen Za/zo kinderweekend 25/26-5 Za 22-6 Feest dansensemble 14

15 8. Tot slot Het seizoen was een gezellig seizoen. We merken wel een aantal dingen op. Zo is het steeds moeilijker om de taken binnen de vereniging gedaan te krijgen, omdat er steeds minder mensen zijn die zich daarvoor in willen/kunnen zetten. Er zijn een aantal vacatures in de commissies, die maar moeilijk opgevuld kunnen worden. Om de vereniging in stand te houden, willen we ook graag aanvoer van nieuwe leden. Het is moeilijk om nieuwe leden aan te trekken. Als bestuur onderzoeken we daar diverse mogelijkheden voor, waarvan sommige ook al tot uitvoering zijn gekomen. Gelukkig lukt het nog steeds, met de inzet van alle betrokkenen die zich voor Phoenix inzetten, om weer de nodige activiteiten te ontplooien. Het bestuur streeft ernaar om, samen met de commissieleden en de vrijwilligers, ook het komend seizoen tot een succes te maken. Zeker omdat we in dat seizoen het 50- jarig jubileum van Phoenix gaan vieren! Het bestuur van Phoenix Apeldoorn: Els van den Heuvel, voorzitter Lizzy Preisser, penningmeester Anneke de Cloet, secretaris Margreet Huizer, vertegenwoordiging dansleiding Rien Bout, algemeen bestuurslid 10 januari

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

KWIBUS KRANT. Roemeens van Cristian en Sonia. Inhoud blz. Roemeens van Cristian en Sonia 1

KWIBUS KRANT. Roemeens van Cristian en Sonia. Inhoud blz. Roemeens van Cristian en Sonia 1 Dansseizoen 2013-2014. No 3 Maart KWIBUS KRANT De Kwibuskrant is een uitgave van Phoenix Apeldoorn, Correspondentieadres: Vereniging voor Internationale dans, zang en muziek, in een Schopenhauerstraat

Nadere informatie

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ]

UITNODIGING algemene ledenvergadering AGENDA NIEUWSBRIEF 01 [12 ] NIEUWSBRIEF 01 [12 ] UITNODIGING algemene ledenvergadering Hiermee nodigt het bestuur van LTV-Raamsdonksveer al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering in het paviljoen, op maandag

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015

Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 30 aanwezigen Notulen jaarvergadering 24 maart 2015 1. Opening Mark opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Mededeling vooraf -> Het financieel verslag dat verzorgt wordt door Miranda zal

Nadere informatie

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11

Voorwoord 2. Uitnodiging en agenda 3. Notulen jaarvergadering 2013-2014 4. Jaarverslag bestuur 9. Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Inhoudsopgave Voorwoord 2 Uitnodiging en agenda 3 Notulen jaarvergadering 2013-2014 4 Jaarverslag bestuur 9 Jaarverslag korfbal technische commissie 11 Jaarverslag accommodatiecommissie 17 Jaarverslag

Nadere informatie

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013

I N H O U D. COV Excelsior Beleidsplan maart 2013 B E L E I D S P L A N 2013-2017 I N H O U D 1. Inleiding... 2 2. C.O.V. Excelsior... 2 3. Beschrijving van de huidige situatie... 2 3.1 De Vereniging... 2 3.2 Muziek.... 3 3.3 Logistiek... 3 3.5 Financiën....

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

Cursussen & Overige activiteiten

Cursussen & Overige activiteiten Cursussen & Overige activiteiten 2008 2009 Twello Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Voorst Pagina 2 Inhoud Excelsior pagina 6 Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Gemeente Voorst pagina 8 Gemeentelijk

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: oktober 2013, Jaargang 2 nr. 3 Van de redactie: De redactionele beschouwing op de afgelopen maanden en een vaak ietwat kritische

Nadere informatie

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013

Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 Vereniging Buurtraad Steenvoorde Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Jaarverslag 2013 Bladzijde 1. Inleiding 5 2. Activiteiten Bewonersorganisaties 9-21 BO De Strijp 9 BO Muziekbuurt 13 o Activiteitencomité

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Jaarverslag 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Jaarverslag 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester

Nadere informatie

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.

Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong. Familie van Koot sinds 1946, voor de echte bier- en whiskyliefhebber. Brinkersweg 41 te Nunspeet tel. 0341-252166 www.cafedeviersprong.nl Clubblad van N.T.C. De Wiltsangh 24e jaargang nr. 2 (maart 2010)

Nadere informatie

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015

Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 der S.V. RealTime 20 januari 2015 Secretarieel halfjaarverslag 2014-2015 Irene Klaren Secretaris 14-15 Versie 1.2 Studievereniging RealTime

Nadere informatie

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet!

Na afloop, naar verwachting om 22.00u zetten we Peter Boer in het zonnetje om hem te bedanken voor zijn inzet! UITNODIGING EN AGENDA VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING D.D. WOENSDAG 22 APRIL 2015 OM 20.00 UUR IN DE VERENIGINGSRUIMTE VAN ZWEMBAD DE KULK TE VLAARDINGEN 1. Opening en mededelingen 2. Vaststellen notulen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Het bestuur van AV Cialfo nodigt alle leden uit voor de algemene ledenvergadering te houden op 1 maart 2013 in het clubgebouw aan de Wachtelenbergweg 15 te Epe. De

Nadere informatie

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam

Profielschets wijkgemeente Open Hof Rotterdam 1 Profielschets wijkgemeente Open Hof Ommoord: historie Ongeveer 50 jaar geleden werd met de bouw begonnen van de wijk Ommoord. In het Oosten van Rotterdam moest in hoog tempo nieuwbouw komen i.v.m. de

Nadere informatie

Evaluatierapport Opleiding & Training

Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatierapport Opleiding & Training Evaluatie landelijke scholingsactiviteiten Aangeboden aan de Algemene Vergadering op woensdag 24 oktober 2012 2 Voorwoord JOVD geleerd is oud gedaan was het motto

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter

Nieuwsbrief December 2013. Van de voorzitter Nieuwsbrief December 2013 Van de voorzitter Wat hebben we toch een ontzettend actieve jeugdcommissie. Absolute topper natuurlijk de onlangs gehouden Jeugdmuziekdag. Wat een werk, wat een enthousiasme.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners,

Voorwoord. Van de voorzitter. Lieve sportieve positieve creatieve actieve badmintonners en pretmintonners, up shuttle 2014 1 Inhoudsopgave Van de voorzitter.3 Recreanten Activiteitenkalender 2014. 9 Dorpencompetitie.. 10 Jaarverslag Recreatiecommissie 2013...12 Kampioenen BVC 1 ste team...20 Wist u dat???...21

Nadere informatie

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen!

Maar ja life is not perfect en we moeten er met zijn allen het beste van maken. Hopelijk doen we dat dan ook met zijn allen! Jaargang 38, nummer 4, oktober 2004 Weer tijd gevonden om de Voltreffer in elkaar te zetten. Heel veel tijd was ditmaal hiervoor niet nodig omdat deze Voltreffer maar 18 bladzijdes dik is. Heb ik wat gemist?

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2013 Matrix KDV en BSO

Nieuwsbrief 1e kwartaal 2013 Matrix KDV en BSO Nieuwsbrief 1e kwartaal 2013 Matrix KDV en BSO Januari- Februari- Maart Beste ouders, Hier alweer de 1ste nieuwsbrief voor het nieuwe jaar In deze nieuwsbrief gaan we terugkijken op het laatste kwartaal

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV)

Oproep Algemene Ledenvergadering (ALV) Zaterdag 13 februari 25 jaar zwemmen in Renkum 28 maart tot en met 3 april Collecte Gehandicaptensport Maandag 29 maart Algemene Ledenvergadering (ALV) Donderdag 1 april Concert muziekvereniging de Eendracht

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING UITNODIGING VAN LBC VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING Het bestuur van LBC nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Leiderdorpse Bridgeclub. De ALV wordt gehouden op maandag 23 september 2013

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie