Specialade. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Specialade. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd."

Transcriptie

1 Specialade Cambreur College maakt deel uit van Kwadrant Scholengroep rk scholengemeenschap voor gymnasium atheneum havo vmbo Met trots presenteren we u onze eerste Specialade. Hierin blikken we terug op het vorige schooljaar. Daardoor krijgt u een beeld van wat er allemaal in een jaar tijd gerealiseerd wordt. U kunt met ons meegenieten van geslaagde projecten, excursies, reizen en activiteiten. U kunt lezen wat we dit schooljaar op de rails hebben gezet. Ook de inbreng van ouders uit de oudervereniging en de klankbordgroepen treft u aan. Bovendien leest u, waar we nog aan moeten werken. Meer cijfers kunt u lezen op waar het Cambreur College net als de meeste andere scholen zijn gegevens in invoert. Komend schooljaar ontvangt u opnieuw iedere twee maanden een Accolade van ons. Echter niet meer op papier. We passen de lay-out aan, zodat u ons nieuws op een prettige manier van het scherm kunt lezen. Ook via de korte berichten op de website kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten. We wensen u veel leesplezier. We nemen aan, dat u net als wij zult zeggen: wat gebeurt er toch veel in een jaar tijd. Ad van der Ven Helga van der Weele

2 schooljaar in vogelvlucht Terugblikkend op een heel schooljaar moeten we vaststellen, dat er weer heel veel werk verzet is. We mogen dan ook best tevreden zijn. Even in vogelvlucht een aantal hoogtepunten. Leerjaar 1 Een leuke opening van het schooljaar met introductieactiviteiten, een officiële opening, een disco en het oplaten van heel veel rode ballonnen. Een goede sfeer op het Junior College, gecreëerd door een hecht team van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. Leerlingen die leerwegondersteuning nodig hebben vinden hun weg op het Junior College. Voor de laatste keer een drukke en gezellige Europaweek, volgend jaar volgt een andere invulling. Twee workshopperiodes met een spetterende afsluiting. Toneel voor tto1: Romeo and Juliet en MacBeth. Vmbo bb/kb leerjaar 2-4 De verbouwing van locatie B is nog steeds in volle gang. Het gebouw krijgt van binnen en van buiten een fikse facelift. De feestelijke heropening is gepland voor begin volgend schooljaar. Zeer de moeite waard is ook de vijver op de binnenplaats. De leerlingen hebben met hun (maatschappelijke) stages in en om Dongen hun beste beentje voorgezet en daar zelf ook veel van geleerd. Met dank aan alle stagebieders! Een fijne groep leerlingen die zich veilig en welkom voelde op onze school, en dat is super belangrijk. Vmbo gt leerjaar 2-4 De inhoudelijke voorbereiding van de overgang van gt naar mavoplus verloopt voorspoedig: het vakkenpakket wordt aangepast, de doorstroming naar havo verbeterd. Mavo verschijnt op de gevel van het hoofdgebouw en ook in de rechtervleugel zie je de mavo oranje kleuren. Voor leerjaar 2 is een programma van toetsing in voorbereiding. Opnieuw slagen er weer heel veel leerlingen en ook de doorstroming naar de volgende klas is goed, ondanks het feit dat de klassen dit jaar vrij groot waren. Havo/vwo 2-6 Er is een blauwdruk voor het maken van een werkstuk tot stand gekomen, waar komend jaar mee gewerkt gaat worden. Leerlingen die goed presteren worden zichtbaar beloond, bijvoorbeeld met een certificaat Cum Laude. De visitatie voor TTO op 10 december verliep uitstekend: We mogen ons met trots TTO-Juniorschool noemen. Alle leerlingen slagen voor hun Cambridge First Certificate met gemiddeld een mooi resultaat. De werksfeer in de gehele vwo-afdeling is goed, er wordt prettig gewerkt. In de havo-afdeling kan de werksfeer beter: het aantal doubleurs en het aantal gezakten is te hoog. Zijn we vorig jaar te optimistisch geweest? Werk aan de winkel dus volgend schooljaar. Internationalisering breidt zich uit: Na uitwisselingen met Duitsland, Frankrijk en Tsjechië komen nu ook Italië, Engeland en Finland in beeld. En zijn er contacten met een Indiase school, die al resulteren in een digitaal samenwerkingsproject. Algemeen De combiteams met twee teamleiders aan het hoofd werken uitstekend. Zij vullen elkaar aan en vangen werkzaamheden van elkaar op als dat nodig is. De nieuwe overgangsregeling in de onderbouw is van kracht geworden. Evaluatie vindt plaats in het nieuwe schooljaar. De nieuwe Accolade ziet er fantastisch uit. De website wordt steeds meer gevuld en de nieuwspagina voorziet alle Cambreurianen van de belangrijkste informatie. De reizen waren wederom een fantastische ervaring voor leerlingen en begeleiders. Het cijferprogramma Magister werkt prima: ouders en leerlingen kunnen de resultaten snel inzien en handelend optreden. Ook de aan- en afwezigheid is zichtbaar. Ook heel verhelderend! Een veilige leeromgeving hebben we dit jaar weer waar kunnen maken: er waren nauwelijks incidenten, leerlingen geven in enquêtes aan zich op school op hun gemak te voelen. Een van de belangrijkste besluiten die dit jaar is genomen komt van de directeur Ton Sprangers: hij legt zijn taak op het einde van het schooljaar neer en komt in de functie als teamleider havo 4-5 in het nieuwe jaar terug. We nemen van hem tijdens de laatste personeelsvergadering in zijn hoedanigheid als deelschooldirecteur op gepaste wijze afscheid. De speerpunten voor schooljaar jaar liggen al klaar. We hebben er zin in!

3 .. Stagecoordinator laat leerlingen snuffelen aan beroepen Spil in stageorganisatie van school Zorgen voor stroomlijning van stages voor alle leerlingen op het Cambreur College. Jaarlijks plaatst Wilhelmien Laurijsen-Huijben zo n dikke driehonderd leerlingen bij bedrijven en instellingen in de regio of ver daar buiten. Alle Voorbereidend MBO- en mavo-leerlingen, havisten en enkele vwo-jongens en meiden kruisen in hun schoolcarrière de weg van stagecoördinator Laurijsen. Zij is het aanspreekpunt voor iedereen die op de brede Dongense scholengemeenschap het woord stage in de mond neemt. Nee, het kost per week niet zoveel tijd, zegt ze gekscherend. Intussen rekent ze voor dat haar functie in vijf jaren uitgroeide tot een complete baan naast haar onderwijsjob. Ga maar na, alle Voorbereidend mbo-leerlingen, mavo-jongens en meiden, havisten en vwo-scholieren moeten een werkplek krijgen. Stagelopen is een vereiste voor iedere opleiding. Ze kijken zo in de keuken van een bedrijf of instelling en ervaren hoe werken in de praktijk werkt. Daarnaast kunnen ze nagaan of het beroep wat ze willen past bij hun beleving zodat ze een verantwoorde keuze kunnen maken. Het hele schooljaar is Wilhelmien Laurijsen druk doende met het stroomlijnen van de stages. Haar tweede job ontstond uit noodzaak. Vijf jaren geleden liep het stagelopen uit de hand omdat het over te veel schijven liep en stagewijzigingen niet werden doorgevoerd. Het resultaat: minder stageadressen. Dat betekende dat we onze leerlingen niet meer konden plaatsen. Ik ving door de wisselende contactpersonen op het Cambreur College steeds vaker bot bij mijn vaste adressen voor leerlingen van het Voorbereidend MBO. Tijd om in te grijpen. Gelukkig begreep de directie de noodzaak van het aanstellen van een stagecoördinator. Sinds die tijd, inmiddels vijf schooljaren geleden, is Wilhelmien Laurijsen verantwoordelijk voor alles wat met stage te maken heeft op het Cambreur College, uitgezonderd de maatschappelijke stage. Dat betekent uren aan de telefoon hangen, plannen, afspraken met toekomstige stageaanbieders maken en onderhouden, bezoeken, initiëren van nieuwe wegen om stageplekken te vinden. En daar gaat wat tijd inzitten volgens Laurijsen. De uiteindelijke match tussen leerling en bedrijf of instelling is voor haar het toefje op een slagroomtaart. Stage in de school was aanvankelijk het alleenrecht voor de Voorbereidend MBO-leerlingen. Zij konden aan het echte werken proeven met een snuffelstage. Dat vormde en vormt immers één van de belangrijkste onderdelen van de leerstof. De stage bereidt de meiden en jongens voor op het leven na de school en het mbo. Zij maken immers kennis met het beroep en de werkzaamheden en ontwikkelen praktische vaardigheden en een juiste werkhouding. Stagelopen is voor iedere leerling bovendien een leermoment. Hij of zij moet immers op het stageadres initiatief nemen. Dat begint al met het schrijven van een stagebrief, het telefonisch afspreken van een kennismakingsgesprek en het laten ondertekenen van een stageovereenkomst. Bovendien moet hij met zijn of haar werkbegeleider de stage evalueren. Als dat allemaal vlot loopt, is een stage een voltreffer voor zowel bedrijf, school als leerling. Daarnaast ervaart een leerling wat een lange werkweek met afwijkende tijden betekent. Ook de omgang met collega s is nieuw.

4 INDIA CALLING...! Woensdag 22 juni uur. Laatste check: verbinding met Mumbai is in orde. Zou het contact vanmiddag om uur tot stand komen? Uyen Nguyen, docente biologie, heeft haar voorbereidingen getroffen. Als vervolg op het bezoek in februari aan de Gregoriosschool in Mumbai heeft zij in haar vwo5- klas een project over mangrovebossen geïntroduceerd. Haar leerlingen hebben gedurende drie à vier weken via internet informatie bestudeerd, die de Indiase leerlingen - na grondig onderzoek - gepubliceerd hebben in een e-journal. Even wennen. de informatie was natuurlijk in het Engels, maar dat leverde voor deze niet TTO-leerlingen geen grote problemen op. De klas werd ingedeeld in vijf groepen die bij de hoofdvraag verschillende deelvragen moesten bedenken op basis van de informatie uit India. En op woensdag 22 juni om uur zou er via een videoconferencing rechtstreeks contact zijn met de leerlingen van de Gregoriosschool in Mumbai. Het doel hiervan was, dat de Indiase leerlingen toelichting konden geven op de vragen van de leerlingen van het Cambreur College. v.l.n.r. : Sofie de Hoon, Janneke Akkermans, Vera de Jong, Femke den Besten, Uyen Nguyen uur: Lokaal A 115 stroomt vol. De leerlingen zoeken hun plaatsen, Uyen Nguyen maakt via de laptop verbinding met Mumbai. Niets te zien.ja, daar verschijnen de drie Indiase leerlingen in beeld. In schooluniform! Zij praten volop, maar wij horen niets. Gelukkig kunnen we hen via de chatfunctie bereiken. Hé, wat is dat? Een vreemde persoon verschijnt in beeld. Hij stelt zich voor als Ilpo en is op dat moment in Finland. Het blijkt de technische man te zijn, die even over de schouders meekijkt of alles goed loopt. Na ongeveer tien minuten is de verbinding perfect en begint de videoconferencing. Martijn doet de aftrap, stelt zich voor en stelt de eerste vraag. De Indiase leerlingen beantwoorden die uitvoerig en het is een bijzondere ervaring om zó direct met leerlingen op een school aan de andere kant van de wereld in contact te zijn. Na Martijn volgen Janneke, Lukas, Bram, Anne en Sofie. De vragen over de mangrovebossen zijn inmiddels beantwoord en zowel de leerlingen van het Cambreur als van de Gregoriosschool willen ook graag andere informatie uitwisselen. Zo willen de Indiase leerlingen iets weten over onze cultuur en de bloeitijd van de tulpen en de leerlingen van het Cambreur zijn geïnteresseerd in de rol die religie speelt in het leven van de Indiase leerlingen. Ook over reïncarnatie hebben zij een vraag en over de toekomstverwachtingen van de Indiase leerlingen. Een heel uur lang wisselden de leerlingen informatie uit en het was duidelijk te merken dat zo n videoconferencing weer eens iets anders is dan gewoon les. Janneke Akkermans, Sofie de Hoon, Vera de Jong en Femke den Besten geven hun reactie. Zij zijn alle vier enthousiast over de videoconferencing. De communicatie op afstand en het feit dat je onmiddellijk ziet wat er in de andere klas gebeurt, vond Janneke iets bijzonders. Sofie voegde daaraan toe dat ze verbaasd was over het feit, dat er zoveel overeenkomst was tussen de twee culturen. Meisjes van dezelfde leeftijd hebben blijkbaar dezelfde interesses. Je kon goed met elkaar communiceren. Natuurlijk was de microfoon én het feit dat het gesprek in het Engels gevoerd moest worden wel even slikken, maar omdat het lesmateriaal ook in het Engels was, was je er al behoorlijk aan gewend. Bovendien was het doel toch om met de Indiase leerlingen te communiceren. Dus waarom dan niet? aldus Janneke. Sofie vond dat de Cambreurleerlingen de leerlingen in Mumbai niet teleur konden stellen. Die meisjes zaten ook te wachten en vonden het leuk om mee te doen. Vera en Femke hebben geen vragen gesteld tijdens de videoconferencing, maar zij vonden het wel heel boeiend en leerzaam. Zij konden achter in de klas alles goed volgen en zouden een volgende keer zeker een actieve bijdrage leveren. Erg leuk was het moment waarop de Indiase meisjes vragen gingen stellen over de Nederlandse cultuur. De hele klas was betrokken bij het formuleren van het antwoord en een leerling stapte dan naar voren om de vraag te beantwoorden. Volgend schooljaar start er een nieuw en groter project. Sofie, Janneke, Vera en Femke zouden het leuk vinden om mee te doen, temeer daar bij dat project verschillende scholen in Nederland en in India betrokken zijn. Helaas voor jullie, dames, dat project gaat plaatsvinden in leerjaar 3. Bedankt voor jullie tijd en inbreng!

5 Doorstromers VMBO - Havo Joep van der Kemp en Annemieke van Boven zitten nu in havo-5. Zij zijn daar gekomen via het VMBO (TG). Joep is naar de havo gegaan omdat hij verder wilde leren en het MBO niet erg zag zitten. Annemieke heeft een heel andere reden: Ik wilde wèl naar het MBO maar mocht op mijn zestiende nog niet op kamers. Voor beiden is de overstap soepel verlopen. Annemieke: De lesstof is goed te vergelijken, alleen wordt alles sneller behandeld en ga je op bepaalde onderdelen dieper in. Ook krijg je op de havo meer huiswerk, zegt ze verder nog. Allebei vinden ze dat je op de havo zelfstandiger moet werken. Daar moet je wel rekening mee houden. Een overstapper moet wel extra tijd investeren. Zo krijg je extra wiskundeles om het niveau op de havo beter aan te kunnen. En je overstapgemiddelde moet een 7 zijn. Beide leerlingen vertellen dat ze het momenteel in de vijfde goed doen; mede door hun inzet, dat is toch erg belangrijk. Leerlingen in het basisonderwijs krijgen altijd les, niet altijd van hun eigen juf of meester, want die is ook wel eens ziek of afwezig. Maar dan wordt er voor een vervanger gezorgd. In het voortgezet onderwijs is dat niet mogelijk: op korte termijn kan er geen gekwalificeerde vervanger gevonden worden, los nog even van de krapte op de arbeidsmarkt. Bij afwezigheid van een docent moeten er dus noodmaatregelen getroffen worden: een collega surveilleert, leerlingen werken zelfstandig in het lokaal verder terwijl een medewerker (af en toe) toezicht houdt, leerlingen kunnen in het Open Leercentrum aan de slag of in de aula. En soms mogen ze gewoon eerder naar huis. Lesuitval wordt veroorzaakt door schoolse activiteiten die de reguliere lessen doorkruisen, zoals reizen en excursies. Verder door nascholingen, door persoonlijke omstandigheden en door ziekte. Gelukkig hebben weinig collega s in schooljaar met ernstige ziekte te maken gehad. En heel belangrijk: daar waar collega s ziek waren, was dit niet werkgerelateerd. Onderstaand staatje maakt duidelijk, dat wij onder het landelijk gemiddelde uitkomen en dat willen we graag zo houden. Ziekteverzuim periode t/m Ziekteverzuim periode t/m (Ziekte)verzuim personeel en lesuitval OOP CC OP CC Dir CC aantal werknemers verzuimpercentage 2,14% 3,22% 0,15% landelijk percentage 5,50% 5,50% 5,50% En wat de lesuitval betreft: in de meeste leerjaren bieden we ruim voldoende uren aan, zodat we het lesprogramma af kunnen krijgen en de onderwijstijd halen.

6 personeels wisselingen Personeelswisselingen Wie mochten we begroeten dit jaar? Jane Barends Brenda van Beek Sanne Daemen Tom Deelen Antoinette Groeskamp Marcella Kant Ronald Nagtzaam Astrid Ruijters Henk Sanders Laura Verbunt Karin van Gemert Maria Kanters Docent Engels, native speaker Docent lichamelijke opvoeding Docent Latijn Docent lichamelijke opvoeding Docent Nederlands Docent Nederlands Docent Duits Docent muziek Docent Engels, Frans, English IB Docent aardrijkskunde Telefoniste/receptioniste Docent Engels Wie nam er dit jaar afscheid? Ad Nuijten Martine Trommels Jos Ackermans Frans Hendrikx Jolanda Jole Monika Wielowski Piet Scheepers Jos van Bavel Ton Verhulst Sanne Daemen Diana Immers Anna Klimcke Maartje Mandemakers Ronald Nagtzaam Nienke Oggel Astrid Ruijters Laura Verbunt Karin van Gemert Sjef de Laet Docent wiskunde Docent Grieks Lid huishoudelijke dienst Docent muziek Medewerker OLC Docent Engels Technisch onderwijsassistent Docent technologie, haco roostermaker Docent Latijn Docent Engels Native speaker Docent wiskunde Docent Duits Docent maatschappijleer en verzorging Docent muziek Docent aardrijkskunde Telefoniste/receptioniste toezichthouder

7 MISSION OLYMPIC Sinds dit schooljaar doet onze school mee aan Mission Olympic. Mission Olympic is een landelijk georganiseerde schoolsportcompetitie in 20 verschillende sporten. Jaarlijks doen hier leerlingen uit heel Nederland aan mee! In ons eerste jaar meldden zich al 250 leerlingen aan om in hun sport te strijden tegen andere scholen. Het Cambreur speelde mee in de sporten basketbal, zaalvoetbal, veldhockey, zaalhockey, atletiek, handbal, veldvoetbal, minitrampoline, streetdance en tennis. Om onze teams goed voor de dag te laten komen, hebben we sponsoren bereid gevonden om een deel van onze wedstrijdkleding te sponsoren. OSDO, Gratismakelaar.com, Eurosystems, Gruppoper en de Rabobank zijn we hier ontzettend dankbaar voor! Tevens gingen de leerlingen die zich aangemeld hadden wekelijks trainen met hun team, werd er een website ontwikkeld en kwam er een Mission Olympic-hoek in de aula. De deelnemende scholen werden ingedeeld in regio s waar ze zelf een voorronde moesten organiseren. Zo moesten we bijvoorbeeld naar Made om te gaan handballen, naar Eindhoven voor het zaalhockey en naar Oirschot voor het onderdeel minitrampoline. De winnaars van deze voorronden mochten op vrijdag 10 juni naar het Olympisch Stadion in Amsterdam voor de landelijke finales in de verschillende sporten. Vijf teams van onze school mochten zich in de hoofdstad melden. Aangezien dit de eerste keer is dat we meedoen, zijn we ontzettend blij met deze prestatie. Komend jaar hopen we op nog meer enthousiastelingen die samen met schoolgenoten tegen andere scholen willen sporten. Het kan dan niet anders dan dat we dan nóg betere prestaties gaan leveren tijdens de voorronden en uiteindelijk de finales!

8 Klankbordgroepen werken kwaliteitsverhogend Jaarlijks wordt in ieder leerjaar een groep leerlingen en betrokken ouders gevormd die in principe drie keer per jaar samenkomt om met teamleider, directie en eventueel de decaan de gang van zaken op school doorneemt. We zijn erg blij met deze klankbordgroepen. Zij dragen in belangrijke mate bij aan de borging en verbetering van onze kwaliteit. Ouders en leerlingen geven zelf aan, dat ze het prettig vinden om direct geïnformeerd te worden over schoolse zaken, maar dat ze tevens merken, dat er iets met hun opmerkingen gedaan wordt. De meeste klankbordgroepleden zijn dan ook zeer trouw. En wat is er zoal dit schooljaar over tafel gegaan en wat hebben we ermee gedaan? Alle buitenlesactiviteiten worden in de klankbordgroepen besproken, punten ter verbetering worden daar waar mogelijk meegenomen voor volgend jaar. Daar waar dat niet kan geven we in ieder geval meer uitleg. Ook de lessen en dan met name zaken die niet helemaal naar wens verlopen worden besproken en vervolgens met de individuele docenten doorgenomen. Het leerlingenstatuut met rechten en plichten van leerlingen is een aantal keren aan de orde geweest, wordt geactualiseerd en aan de MR voorgelegd. Daarna zal het aan leerlingen en docenten verspreid worden. Het recht op het inzien van proefwerken, het aantal schriftelijke werken per dag als ook de nakijktijd zijn items die regelmatig terecht aan de orde gesteld worden. In de onderbouw wordt meer geëist van leerlingen. Huiswerk is inderdaad thuiswerk, in de lessen moeten leerlingen met elkaar en met de docent aan de slag. Deze strengere aanpak is gevolg van besprekingen in o.a. de klankbordgroepen. De uitwisseling in leerjaar 4 van de vwo-afdeling verliep niet helemaal naar wens. Bovendien kregen de ouders te laat en te summier bericht hierover. Een extra informatieavond is ingelast voor het tegenbezoek, de ouders van leerjaar 3 hebben de informatieavond nu al voor de vakantie gehad, het programma is inhoudelijk en in de planning verandert. De maatschappelijke stage die in leerjaar 2 havo en vwo voornamelijk in lestijd was ingepland leverde discussiestof op. Het programma is aangepast en ouders hebben nu vooraf aan kunnen geven, of hun kind op enkele middagen in schooltijd maatschappelijke stage mag lopen. Ook inhoudelijk was er kritiek op de maatschappelijke stage. We zijn daarop zowel met de stagebieders als met de ouders in gesprek gegaan. De Accolade maar ook andere informatie vanuit school bereikt de ouders lang niet altijd. Wij kunnen dit niet geheel oplossen. Enerzijds moeten we samen onze jongelui opvoeden, anderzijds zullen we de nieuwspagina van de website intensiever hiervoor gebruiken. De informatieavonden moeten nieuwe informatie voor leerlingen en ouders bevatten. Anders neemt de belangstelling af of is de aandacht tijdens de avond te gering. Hier ligt een opdracht voor de teamleiders. Ook het mentorendeel mag uitgebreider. De mentor is immers voor de ouders en de leerlingen de eerste contactpersoon. De adressen van de docenten zijn op papier verstrekt. Volgend schooljaar worden ze in de schoolgids opgenomen. Tijdens de examens worden brommers en scooters voor het gebouw geparkeerd. Dit om geluidsoverlast te voorkomen. Dit initiatief is genomen op grond van een idee van een klankbordgroepouder. Magister werkt prima. Wel gaven sommige ouders aan, dat het vervelend is voor een kind als broer of zus direct ook zijn punten kan zien. Ouders en leerlingen hebben nu hun eigen account. In voorgaande jaren werd de aanbetaling voor de reizen met contant geld gedaan. Na klachten van ouders wordt het geld nu overgemaakt voor een bepaalde datum. De AOB-test in leerjaar 3 en de terugkoppeling naar ouders toe was onvoldoende duidelijk. Nieuwe afspraken met het AOB zijn voor volgend jaar gemaakt. Fietsen kunnen beschadigen. De conciërges doen hun best om de fietsenstallingen in de gaten te houden. Maar de hoofdtaak ligt toch bij de leerlingen om respectvol met de spullen van een ander om te gaan. Het TTO-examen dat gepland was in de carnavalsvakantie is verzet naar juni. Samen met de klankbordgroepleden hebben we gebrainstormd over de goede invulling van de weken voor het eindexamen: Verplichte of facultatieve lessen? Ingeroosterde proefexamens? Tijd om zelf te studeren? Ook denken we na over een vaste groep leerlingen die feesten en evenementen zou kunnen organiseren. We gaan hier volgend jaar mee aan de slag. Leerlingen geven aan, dat we ons beleid inzake het gebruik van mobiele telefoons moeten herzien. We hebben dit punt volgend schooljaar op onze agenda gezet. Leerlingen klagen over de grootte van het meubilair. Onze lange leerlingen hebben last van te kleine stoelen en tafels. Waar mogelijk wordt er geschoven. Er wordt in de klankbordgroepen veel uitleg gegeven over bijvoorbeeld het PTA, over de afsluiting van het schooljaar voor vmbo en havo/vwo, over het vakkenaanbod in leerjaar 3 vmbo-gt (Frans) en over de doorstroming van vmbo naar havo. Vmbo-bb/kb en mavoplus gaan volgend jaar apart vergaderen. In vwo 2 en 3 is dat dit jaar ook gepraktiseerd naar grote tevredenheid.

9 En wat moeten we zeker blijven doen volgens ouders en leerlingen: Geleidelijke overstap naar het voortgezet onderwijs door een jaar Junior College Het rapport uitreiken aan ouders en leerling zodat er direct contact is met de mentor voor een dik compliment, voor nadere afspraken en incidenteel voor een virtuele draai om de oren. Kerstvieringen, waarbij leerlingen even stil moeten staan en iets voor elkaar of voor een ander moeten doen. Dit geldt ook voor de KLUS-loterij. Beroepsoriënterende stages. Heel veel buitenlesactiviteiten als bezinningsdagen, reizen, griezeltocht, excursie Archeon en Den Bosch, hypnoseavond, Cambreurdag, casino- en stijlavond. Klankbordgroepavonden blijven organiseren!

10 Cambreur biedt zorg op maat 11 jaar zwaait Margreet Vos inmiddels de scepter over de zorgafdeling van onze school. Als zorgcoördinator heeft ze meer dan een dagtaak aan de begeleiding van zorgleerlingen en het onderhouden van contacten met interne en externe hulpverleners. Komend schooljaar stort ze zich weer volledig op haar vak scheikunde: zij geeft het zorgstokje door aan Dianne Rijnen, Ellen Roovers en Monique Wiaterek. Ongeveer 10% van de 1400 Cambreurleerlingen maakt op de een of andere manier gebruik van de zorg, die onze school biedt, schat Margreet in. Dat kan zijn in de vorm van faalangst-, sociale vaardigheids- of examentraining. Ook maken leerlingen met taal- en rekenproblemen veelvuldig gebruik van de expertise van onze RT ers. Twee jaar geleden startten twee pilots: Kurzweil en peermediation. Met Kurzweil is begonnen in klas 1. Het biedt extra ondersteuning aan dyslectische leerlingen: bij de toetsen van vier vakken worden de teksten voorgelezen ( de leerling maakt gebruik van een koptelefoon). Volgend schooljaar bereikt het project leerjaar 3. Op vmbo en mavo worden de eigen leerlingen als peermediator ingezet om te bemiddelen bij kleine ruzies of pestproblemen. Margreet Vos besteedt het grootste deel van haar werkdag aan overleg plegen met ouders, leerlingen, mentoren en ambulant begeleiders. Ik zit veel achter de computer om leerplannen op te zetten, subsidies aan te vragen en te verantwoorden. Soms ben ik aanwezig bij gesprekken van mentoren, ouders en leerlingen. Ik heb contact met de leerplichtambtenaar, de schoolarts en Bureau Jeugdzorg en ik zit vergaderingen van het zorgteam voor, somt de scheidend zorgcoördinator op. Ik ben pas laat begonnen in het onderwijs (1996) en al snel kwam ik terecht in de zorg. Vroeger werkte ik in een laboratorium. In de loop van de jaren ging ik het vak scheikunde steeds meer missen en daarom heb ik besloten mijn laatste vijf jaren in het onderwijs weer voor de klas te gaan staan. Margreet heeft er zichtbaar zin in: het practicumlokaal lonkt, maar ze weet de opvolging dan ook in goede handen. Ik weet zeker dat het goed komt. Ik heb er alle vertrouwen in, besluit ze gedecideerd.

11 Uitslag examens 2011 De hectische examentijd is op het Cambreur College met succes afgesloten. Met name op gebouw B was het groot feest: alle leerlingen die deelnamen aan het examen hebben het ook daadwerkelijk na het tweede tijdvak hun diploma behaald en kunnen in het MBO instromen. Ook vmbo-tg, hoewel de verwachtingen minder optimistisch waren, kan trots terugkijken op ruim 95% geslaagde leerlingen. De havo heeft de afgelopen twee jaar zeer goed gepresteerd, zowel in de doorstroming naar het volgende leerjaar als in het eindexamenjaar. Dit jaar waren de voortekenen minder gunstig: Op de een of andere manier kregen leerlingen en docenten het niet voor elkaar om de juiste werksfeer te pakken te krijgen. Wellicht zijn we vorig jaar wat te soepel geweest bij de overgang en hebben we teveel leerlingen het voordeel van de twijfel gegeven. Er is heel wat vergaderd, geprobeerd, gemopperd, gestimuleerd, maar zonder het gewenste resultaat. Slechts 79% van de leerlingen mocht het felbegeerde document mee naar huis nemen. De vwo-afdeling kende een prettig, rustig jaar. Het resultaat is naar verwachting, hoewel natuurlijk ook hier zes leerlingen zeer teleurgesteld waren. We hopen hun volgend jaar te mogen feliciteren. Afdeling aantal leerlingen aantal geslaagden in procenten definitief afgewezen bb % 0 kb % 0 gt % 4 havo % 22 atheneum % 5 gymnasium % 1 vwo (ath+gym) % 6

12 uitstroomgegevens HAVO UITSTROOMGEGEVENS mavo BB/KB 5 2d- en 3d vormgeving 1 bedrijfsadministratie 1 bloem &design BBL 1 cameraman/video-editor 1 directiesecretaresse 1 doktersassistente 5 evenementen organisatie 1 fotografie 1 goudsmid 1 groen, grond & infra 6 havo 4 1 ict-medewerker 6 groothandel/detailhandel 1 interieur, exterieur, deco 1 junior account manager 1 junior kapper 1 kok 1 laboratoriumtechniek 1 luchtvaartdienstverlener 1 manager dierverzorging 1 manager recreatie 3 marketing & comm. 6 mechantronica 2 milieu en ruimte 1 mmz/persoonlijk begeleider 4 onderwijsassistent 1 outdoor & adventure 1 paraveterinair 1 procestechniek 1 productiecoördinator 1 pw/kinderopvang 1 schoonheidsspecialiste 2 secretaresse 1 sociaal cultureel werker 2 sport en bewegen 2 techn. specialist autotech 4 toerisme en recreatie 1 veehouderij 1 veiligheid & vakmanschap 1 verkoopspecialist Uitstroomgegevens verpleegkundige 1 verzorgende 1 vliegtuigonderhoud Vervolgopleiding na bb/kb 2 Beveiliging 1 Design Lifestyle 1 Dierverzorging 1 Doktersassistent 2 Electrotechniek 2 Frontoffice Manager 1 Gastvrouw 3 Helpende zorg en welzijn 2 Horecaondernemer/-manager 3 Horeca Kok 3 ICT 1 Juridisch 5 Kappersopleiding 1 Mediavormgeving 6 Onderwijsassistent 1 Paardensport 2 Pedagogisch werk 1 Schoonheidsspecialiste 2 Sociaal maatschappelijke dienstverlening 1 Sport en beweging 1 Tandartsassistente 10 Toerisme en recreatie 1 Veehouderij 2 Verkoop/detailhandel 1 Verpleegkundige 4 Verzorgende 1 Vliegtuigtechniek 4 Vormgeving/medewerker Sign HAVO VWO Vervolgopleiding na havo: 3 Accountancy 3 Autonome Kunst/ Vormgeving 3 Bedrijfseconomie 1 Bedrijfskundige informatica 1 Bedrijfskunde 1 Bouwkunde 1 Bouwmanagement & Vastgoed 1 Caesar Oefentherapie 1 Chemische technologie 2 Commerciële Economie 1 Dier- en Veehouderij 2 Facilitymanagement 1 Financieel Service Management 1 Food Design and Innovation 2 Fysiotherapie 1 Gezondheidszorgtechnologie 1 Horecaondernemer/Manager (mhbo) 1 Ict 2 Intergrale veiligheid 1 International Business and Languages 1 International Business and Management 1 International Lifestyle studies 5 Laboratoriumonderzoek, biomedisch/ medisch 2 Lerarenopleiding, 1 Management, Economie en Recht 1 Mediavormgeving (mbo) 8 Pabo 2 Pedagogiek 2 Personeel & Arbeid 1 Politieopleiding 3 Rechten Vervolgopleiding na vwo: 1 Aardwetenschappen 4 Bedrijfseconomie/ Bedrijfskunde 1 Bestuurskunde 1 Biomedische Wetenschappen 1 Bouwkunde 1 Electrical Engeneering 1 Fiscaal recht 1 Fooddesign & Innovation 1 Functiegericht Toerisme 2 Geneeskunde 2 International Bussiness Administration 1 Lerarenopleiding Engels 1 Levensmiddelentechnologie 1 Logistiek en Economie 1 Logistiek en Technische Vervoerskunde 1 Medische Beeldvormende Radioth. Techn 1 MER 2 Pabo 1 Pedagogiek 6 Psychologie 1 Recht en Management 2 Rechtsgeleerdheid 1 Software Science 2 Technische Bedrijfskunde 1 Toegepaste Economische Wetenschappen 1 Wertuigbouwkunde

13 296 nieuwe brugklassers 2 De Moer 3 Dorst 200 Dongen 1 Hulten 2 Kaatsheuvel 7 Oosteind 2 Oosterhout 1 Raamsdonk 60 Rijen 10 s Gravenmoer 1 Tilburg 7 Waspik We kunnen in maart 296 nieuwe brugklasleerlingen inschrijven. Maar liefst 200 leerlingen komen uit Dongen. Alle andere leerlingen moeten een eindje fietsen. Waar komen de brugklassers die in schooljaar starten vandaan? Sectie aardrijkskunde timmert aan de digitale weg Al jarenlang hangt er in de klaslokalen van onze school een traditioneel krijtbord. Maar het digitale tijdperk is ook het Cambreur College niet gepasseerd en in een enkel lokaal ( het blijft een geldkwestie!) is het zwarte, stoffige bord vervangen door een digitaal schoolbord, het zogenaamde digibord. Tatiane Spijker van de sectie aardrijkskunde is enthousiast over de vele mogelijkheden die zo n bord biedt. Deze nieuwe techniek sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Je kunt direct inspelen op de actualiteit. Ook kun je specifieke aardrijkskundige vaardigheden als het wisselen van schaalniveau en het bekijken van een verschijnsel vanuit diverse dimensies beter inzichtelijk maken, vertelt Tatiane Met behulp van kun je eenvoudig een les in elkaar zetten. Ook leerlingen zijn positief over het digibord. Bij presentaties wordt het bord vaak ingezet. We moeten zelf informatie van internet verzamelen en presenteren en als er iets in de wereld gebeurt, krijgen we het direct te zien. Als ik iets zie, blijft het veel beter hangen, vertelt een leerling. Ja, leerlingen zijn erg enthousiast, grijnst Tatiane: zelfs in 3 vwo vinden ze het nog leuk als ze iets met de pen op het bord mogen schrijven of tekenen!

14 Ervaringen van een nieuwe Cambreurdocente Dag mevrouw Kant. Kunt u zich even voorstellen? Wat mogen we allemaal van u weten? Pff, wat willen jullie weten?! Mijn naam is Marcella Kant en ik kan alvast verklappen dat ik de jongste medewerker van het Cambreur College ben en ook bijna de kleinste... Wat ik leuk vind? Ik houd van dansen, lezen, koken, muziek, voetbal (RKC Waalwijk!) en van reizen. Ik ga graag op vakantie en ik heb daar vooral in de zomer ruim de tijd voor. Natuurlijk vind ik lesgeven ook erg leuk, daarom heb ik mijn diploma als lerares Nederlands behaald. Heeft u bewust gesolliciteerd naar een baantje op het Cambreur College? Vorig jaar ben ik begonnen op het Cambreur College, omdat ik op zoek was naar een katholieke of openbare school. Van een vriend had ik gehoord dat het Cambreur een leuke school is en daarom heb ik een sollicitatiebrief geschreven. Het eerste gesprek verliep gemoedelijk, waardoor ik enthousiast raakte. Na het tweede gesprek ben ik aangenomen, ondanks mijn jonge leeftijd. Ik ben erg blij dat ze mij deze kans hebben gegeven, want ik ben inmiddels aan mijn tweede jaar op deze school begonnen. Vorig jaar heb ik veel leuke leerlingen gehad, met wie ik een goede tijd heb gehad. Natuurlijk wil ik ook mijn collega s noemen. Zij hebben mij snel opgenomen in het docententeam en me wegwijs gemaakt in de school. Voor mij is het Cambreur College een gezellige school, waar je met open armen wordt ontvangen. Er is altijd iets te doen, zowel op school als buiten school. Er worden leuke dingen georganiseerd voor de leerlingen, waar ik graag bij aanwezig ben. Ik heb geluk gehad dat ik vorig jaar meteen mee mocht naar Londen, met mavo-4. Een topervaring! Dit jaar waren er voor mij helaas weinig uren, maar gelukkig heb ik toch nog een kleine baan kunnen behouden. Het is dit jaar geen Nederlands geworden, maar technologie. Een nieuwe uitdaging, maar tot nu toe bevalt het prima. Het was voor veel mensen misschien een logische keuze geweest om ergens anders meer uren te zoeken en te stoppen op het Cambreur College, maar voor mij niet. Ik geef dit jaar ook les op een andere school, maar ik wil absoluut niet weg op het Cambreur! Eerste lwoo- leerlingen maken zich op voor klas 2 Ze doen het goed, is de conclusie. Margot Weijers (teamleider klas 1) en mentoren Toon Braat en Martijn Snoeren blikken tevreden terug op het jaar waarin de deuren van het Cambreur College voor het eerst opengingen voor lwoo-leerlingen. Toon en Martijn zijn beiden gepokt en gemazeld als het gaat om de begeleiding van leerlingen met leerproblemen. Het is vooral belangrijk dat leerlingen een gevoel van eigenwaarde krijgen, meent Toon. Het is toch mooi als leerlingen ervaren dat ze wél iets kunnen en wél iets presteren, aldus Martijn. De kinderen zijn heel positief en de ouders zijn trots, voegt hij eraan toe. Lwoo-leerlingen komen in de Cambreurpraktijk terecht in kleine bk- of km-klassen. In die klassen zitten niet alleen lwoo-leerlingen. Eigenlijk wordt er niet of nauwelijks iets over gezegd in de klas. Er is een gelijke behandeling, je moet vooral niet stigmatiseren, benadrukt Toon. Er wordt één uur per week ingeroosterd voor extra leerhulp. Dat gebeurt op verschillende gebieden, door verschillende begeleiders. Het Junior College heeft een uitstekend klimaat voor leerlingen, die extra begeleiding nodig hebben: de lijntjes zijn kort en de ervaren mentoren zijn bekend met de coaching van deze leerlingen. Lwoo- leerlingen weten onze school inmiddels te vinden. Het gros komt van een gewone basisschool, maar ook leerlingen met leerproblemen van scholen als De Wissel en De Leye kunnen terecht op het Cambreur College, vertelt Margot. Volgend schooljaar maakt de eerste lichting de stap naar klas 2. Het drietal heeft vertrouwen in de toekomst van onze lwoo ers. Natuurlijk is er met zorg gekeken naar een zo zacht mogelijke landing voor deze leerlingen. Er zijn handelingsplannen beschikbaar waarin beschreven wordt waar de problemen van de bewuste leerling liggen en hoe je de kinderen het beste kunt helpen. Dat handelingsplan gaat natuurlijk mee naar klas 2, verzekert Margot. Ook daar komen de leerlingen terecht in kleine klassen, zodat er ruimte is voor intensieve begeleiding van leerproblemen.

15 Mavo terug op het Cambreur College Cambreur biedt zelfs een mavo PLUS! Een PR-manager bij Mcdonald s of Coca Cola die iets dergelijks zou voorstellen, zou op staande voet worden ontslagen, maar toch gaat het in Dongen gebeuren: de zo succesvolle vmbo-gl/tl-afdeling van het Cambreur College met haar uitnemende examenresultaten is van naam veranderd. Teamleiders Theo Halin en Eric Jolie geven uitleg. De fusie van de oude onderwijsvormen vbo (voorbereidend beroepsonderwijs) en mavo ligt alweer een fiks aantal jaren achter ons. Die samenvoeging moest een positieve impuls geven aan het vbo, duikt Theo Halin de geschiedenis in. Ondanks het feit dat we hier een fantastische opleiding bieden, zagen we wel dat met de name de gemengde en theoretische leerweg wat ondergesneeuwd raakte; er was wat minder belangstelling voor. De mavo stond vroeger als onderwijstype goed bekend en daar gingen veel leerlingen naar toe. Dat heeft op dit moment een landelijke trend opgeleverd die je duidelijk terugziet in de advertenties voor de Open Dagen: veel scholen vervangen hun vmbo gl en tl door mavo. In Oosterhout doet de Effent-mavo dit al enkele jaren. Veel ouders hebben een heel duidelijk beeld bij wat een mavo is, terwijl een term als theoretische leerweg voor velen een onduidelijk begrip blijft. De PLUS Eric Jolie vult aan: De naam mavo doet ook meer recht aan het type onderwijs dat wij hier geven: algemeen vormend onderwijs. Maar er is een verschil, dat wij als Cambreur College aangeven met die PLUS, namelijk dat we aan de opleiding een beroepsgericht vak toevoegen: technologie. Juist deze toevoeging, die een school als het Effent in Oosterhout bijvoorbeeld niet biedt, garandeert een nog betere voorbereiding op het mbo. Leerlingen uit Dongen, Waspik en Rijen moeten niet naar Oosterhout hoeven te fietsen als we hier een alternatief hebben. De PLUS betekent ook dat de Cambreur-mavo meer opleidingsmogelijkheden in huis heeft: Je volgt 6 theorievakken -inclusief maatschappijleer- plus technologie; dit pakket bereidt puur voor op het mbo; Je volgt 7 theorievakken plus technologie: je kunt naar mbo of naar havo; Je volgt 8 theorievakken; dit is speciaal voor degenen die naar de havo willen. En dan zijn we er nog niet. Het Cambreur biedt zijn leerlingen in het derde leerjaar ook nog een sectorstage aan. Landelijk is dit niet verplicht, maar wij kiezen ervoor omdat de leerling de mogelijkheid moet krijgen om in de sector van zijn of haar voorkeur rond te snuffelen, aldus Theo. Dit is echt een groot succes; de leerlingen zijn razend enthousiast en vragen vaak of ze in de vierde weer zo n stage krijgen. Of het onze concurrentiepositie versterkt? Leerlingen uit Dongen, Waspik en Rijen moeten niet naar Oosterhout hoeven te fietsen als we hier een beter alternatief hebben. Herkenbaar Vanaf dit schooljaar is het Cambreur dus in de brugklas begonnen met enkele specifieke mavo-groepen. Daarnaast krijgen de vmbo gl- en tl-leerjaren de naam mavo. De mavo-afdeling is zeer herkenbaar binnen de scholengemeenschap: ze heeft een eigen vleugel in het gebouw, eigen teamleiders en een eigen docentencorps. Leerlingen krijgen dus vaak meerdere jaren les van dezelfde docent. Eric Jolie: De leerlingen op onze school worden gekend. Het zijn geen nummers, maar individuen die er stuk voor stuk mogen zijn.

16 We bouwen verder... In ons onderwijs moeten we ieder jaar weer stappen zetten om bij de tijd te blijven. Dat geldt zeker ook voor onze gebouwen en klaslokalen. In is er door medewerkers van beheer en organisatie, conciërges en docenten veel werk verzet. Op de gevel worden nu de schoolsoorten in het hoofdgebouw prominent in beeld gebracht: de MAVO is terug, TTO duidelijk zichtbaar in beeld. Diverse lokalen zijn netjes opgeschilderd, hebben nieuw meubilair gekregen en zien er weer fris uit. Gebouw B wordt grondig gerenoveerd en energiezuinig gemaakt. Het resultaat zullen we in het nieuwe schooljaar echt goed kunnen zien. Bij gebouw B hebben enkele enthousiaste medewerkers in hun vrije tijd een vijver gerealiseerd. Ook ontstaat er een hele mooie muurschildering bij het biologielokaal. In diverse lokalen wordt met een digibord gewerkt. In het hoofdgebouw is het vak technologie nu in het hart van de school geplaatst met een vrijwel volledig nieuwe inrichting. En in Leerwegondersteuning op gebouw B Feestelijke heropening van gebouw B Mavoplus in de praktijk gebracht Invoering TTO-havo voorbereiden Verbeterplan havo-afdeling Aandacht voor de excellerende leerling Op een verantwoorde manier de bezuinigingen van overheidswege op onderwijs vertalen in de praktijk Een in onze ogen juiste inzet van energie: eerst onderwijs, daarna zo efficiënt mogelijk de door de overheid gewenste administratieve verantwoording ervan En bovenal: een veilige, prettige, uitdagende leer- en leefomgeving

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1

Jij leert. Jij inspireert! Schoolgids 2015-2016 VMBO. Schoolgids vmbo 1 Jij leert. Jij inspireert! VMBO Schoolgids 2015-2016 Schoolgids vmbo 1 2 Schoolgids vmbo Schoolgids 2015-2016 Inhoud 1 Welkom op het Pius X-College 5 2 Wie zijn wij? 7 3 Het vmbo 9 4 Theoretische en gemengde

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

de fontein goois lyceum sg huizermaat

de fontein goois lyceum sg huizermaat magazine 2011 de fontein goois lyceum sg huizermaat college de brink casparus college vechtstede college gooise praktijkschool a. roland holst college GOED ONDERWIJS voor elke leerling ICT IN DE LES werken

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 2 Inhoud Voorwoord...5 Ambities en kernwaarden...7 Kwaliteitszorg en resultaten...8 Percentages eindexamenkandidaten...9 Opbrengstenprofiel 2013...9 Organisatie...10 Lestijden...10

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4

Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Kiezen voor Havo-4 of Vwo-4 Schooljaar 2014 / 2015 KEUZEOOG 2014 / 2015 INHOUD Inleiding 3 A. De gang van zaken 4 B. De Tweede Fase 5 C. Studielast 6 D. De keuze voor Gymnasium 8 E. Vwo XTRA 9 F. De keuze

Nadere informatie

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs

januari 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs www.kiesdeschooldiebijjepast.nl Editie Zwolle 26 Ichthus College Kampen / IJsselmuiden 14 Praktijkonderwijs Editie Zwolle 2014 Naar het Voortgezet Onderwijs 4 TalentStad Zwolle 6 Meander College Zwolle 8 Thomas a Kempis College Zwolle 10 JenaXL Zwolle 12 Centre for Sports & Education Zwolle 14 Praktijkonderwijs

Nadere informatie

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Jij en het Coornhert: een succesformule!

Jij en het Coornhert: een succesformule! Jij en het Coornhert: een succesformule! Informatie over 1 atheneum en 1 gymnasium 2015-2016 Inhoudsopgave Beste achtste-groeper,... 3 Sterk vwo... 5 Verbreding voor alle vwo ers... 7 Effectieve regie...

Nadere informatie

VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL

VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL VOORJAAR 2014 BORNEGO COLLEGE GOED VOOR ELKAAR! WWW.BORNEGO.NL Inhoud Inhoudsopgave...2 Colofon...2 Ontwikkeling en beweging...3 Bornego Toetsen: te veel of nuttig?...4 Briljant PWS...5 De beste ideeën...5

Nadere informatie

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38

TL Theoretische Leerweg 31. TL Theoretische Leerweg 34. ISP Dienstverlening & Commercie 36. BL KL Techniek Breed 38 kan ik WAT KIEZEN? Inhoudsopgave Inleiding 4 De scholen 5 De sectoren 6 De leerwegen 6 Het eindexamen 6 Het vmbo met lwoo 7 Het leerwerktraject 7 Mogelijkheden met het vmbo-diploma 8 Lentiz Maaslandcollege

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs

Schoolgids 2014-2015 TVMBO. voor tweetalig onderwijs Schoolgids 2014-2015 TVMBO voor tweetalig onderwijs @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Daarnaast maakt school steeds vaker gebruik van de sociale media

Nadere informatie

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant.

Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. EEN WOORD VOORAF Beste ouder(s), Voor u ligt de schoolgids 2014-2015. De schoolgids geeft niet alleen informatie over onze school, maar ook over het ROC West-Brabant. De informatie uit deze schoolgids

Nadere informatie

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn

school voor zorg, service & welzijn zorg & Zorg & Welzijn welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn zorg & welzijn school voor zorg, service & welzijn Zorg & Welzijn Steeds meer mensen hebben zorg of begeleiding nodig. Geestelijke of lichamelijk zorg.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden

Schoolgids 2013-2014. rsg Simon Vestdijk, een zee aan mogelijkheden Schoolgids 2013-2014 1 INHOUD Voorwoord 3 De school en adressen 4 Missie en doelstellingen van de school 5 Praktische informatie 6 Inrichting van het onderwijs 10 Leerlingbegeleiding 15 - Leerlingzorg

Nadere informatie

Interconfessionele Scholengemeenschap

Interconfessionele Scholengemeenschap Interconfessionele Scholengemeenschap Maartens College Magazine 2 jaargang 8 2007 Onder andere Tijd voor onderwijs 2 Interview nieuwe docenten 4 De Ronde Tafel 7 Het webteam 8 Lesuitval 10 Mededelingen

Nadere informatie