REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 tel BRASSCHAAT fax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 www.demick.be tel. 03 217 10 11 2930 BRASSCHAAT heropbeuring@demick.be fax 03 663 73 54"

Transcriptie

1 REVALIDATIEZIEKENHUIS Papestraat 30 tel BRASSCHAAT fax Geachte mevrouw, mijnheer, Welkom in De Mick. Met deze onthaalbrochure stellen we ons ziekenhuis, en specifiek de palliatieve eenheid De Lotus voor en geven u praktische informatie over de werking van de afdeling en het verloop van uw verblijf. U kan deze en andere informatie ook terugvinden op Sterven en het daarbij horende afscheid is misschien wel het moeilijkste in een mensenleven. We willen hierbij een hand reiken, en zijn u dankbaar voor het vertrouwen en het stukje weg dat we samen mogen gaan, De directie 1

2 1. Onthaal en inschrijving 2. Palliatieve afdeling De Lotus 3. Het multidisciplinaire zorgteam 4. Medicatie 5. Patiëntenrechten 6. Kosten 7. Extra diensten en voorzieningen 8. Bijlagen INHOUDSTAFEL 2

3 1. ONTHAAL EN INSCHRIJVING Bij aankomst in ons ziekenhuis meldt u zich bij de onthaalbalie. Deze is geopend van 8u30 tot 17u van maandag tot vrijdag. Hier worden de administratieve verrichtingen voor uw opname in orde gebracht. Volgende zaken zijn hierbij nodig en door u te voorzien: Uw identiteitskaart Kaart van uw hospitalisatieverzekering Naam, adres en telefoonnummer van uw huisarts Documenten van het verwijzende ziekenhuis of de verwijzende arts Naam, adres en telefoonnummer van uw vertrouwenspersoon. Indien beschikbaar, de schriftelijke verklaring en aanwijzing van vertrouwenspersoon. (zie ook pagina 7) Persoonlijk medicatieoverzicht (in te vullen door uw behandelend arts of apotheker) Verder dient u nog een aantal praktische benodigdheden mee te nemen: Makkelijk zittende dag- en nachtkledij Handdoeken, washandjes en toiletgerief Wij vestigen ook graag uw aandacht op gepast schoeisel dat uw voet helemaal en stevig omsluiten. Zo verminderen we het risico op vallen. Dus liever geen slippers. Bij opname in ons ziekenhuis krijgt u een identificatiebandje rond de pols. Dit bandje bevat uw persoonsgegevens, zodat - onder alle omstandigheden - duidelijk is wie u bent en er geen misverstanden kunnen ontstaan over uw behandeling of zorg. 3

4 2. PALLIATIEVE AFDELING DE LOTUS Palliatieve eenheid De Lotus is een afdeling binnen het gespecialiseerd ziekenhuis waar ongeneeslijk zieke patiënten in de laatste fase van hun leven met de beste zorgen omringd worden. De inrichting en organisatie van de afdeling is volledig gericht op het bieden van maximale levenskwaliteit in deze levensfase. In de eerste plaats zorgen wij voor optimale pijn- en symptoomcontrole. Ongemakken worden voorkomen of tot het minimum herleid via verschillende middelen en technieken. Denk hierbij aan medicatie en prima zorg, maar zeker ook aan een gans scala van aanvullende therapieën zoals aromatherapie, massages, mobilisaties, ontspannende baden, Daarnaast wordt ruim plaats en tijd gemaakt voor grondige informatie, voor een gesprek, voor opvang van mensen in crisis, om te luisteren en te troosten, om te waken bij een stervende en ja, ook om feest te vieren. Na een opnameduur van 4 weken wordt geëvalueerd of uw verblijf op de palliatieve afdeling nog aangewezen is. Een transfer naar huis of een andere zorginstelling kan altijd overwogen worden. Uiteraard zorgen wij voor continuïteit van de zorg. De Lotus beschikt over 6 ruime kamers die comfortabel en huiselijk ingericht zijn. In elke kamer staat een elektrisch verstelbaar bed, een zetel en een koelkastje. Televisie, telefoon en internettoegang zijn te huur. Breng gerust wat persoonlijke dingen mee die uw kamer kunnen opfleuren en een eigen toets geven. Elke kamer beschikt over een eigen badkamer. Maar er is ook onze ruime, sfeervol ingerichte centrale badkamer waar u terecht kan voor een douche, relaxatiebad of bubbelbad. U heeft de keuze om de maaltijden te gebruiken op uw kamer of in de centrale leefen eetruimte met modern ingerichte keuken. U of uw familie kunnen hier een snack bereiden of een favoriete maaltijd opwarmen en gezamenlijk tafelen of gezellig koffie drinken. Een plek waar u en/of uw naasten terecht kunnen voor een rustmoment, gedachten en gesprek, voor luisteren en troosten, Bij behoefte aan stilte of afzondering, kan u zich terugtrekken in de hiervoor voorziene stille ruimte. We trachten de laatste levensfase zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, met respect voor beleving, autonomie en eigenheid van de patiënt en diens omgeving. Daarom organiseren we zorg op maat. Dus geen strakke dagschema s, we volgen het ritme van onze patiënten. Familie heeft de mogelijkheid mee maaltijden te gebruiken (tegen een kleine vergoeding) en desgewenst te blijven overnachten Uw bezoek is doorlopend welkom! 4

5 3. HET MULTIDISCIPLINAIRE TEAM Wij gaan ervan uit dat de laatste periode van het leven zowel door u als door uw familie intens beleefd moet kunnen worden. Onze palliatieve zorg biedt hierbij de gepaste begeleiding op lichamelijk, geestelijk, sociaal en levensbeschouwelijk vlak. Deze totaalzorg wordt geleverd door een multidisciplinair team Uw zorgteam bestaat uit: Dr. Bert Bogaert, de arts verantwoordelijk voor de eenheid, verzorgt het dagelijks medisch toezicht en opvolging en coördineert uw zorg. Vertrouwenspersonen of familieleden die de arts willen spreken, kunnen een afspraak maken via de hoofdverpleegkundige. Het verpleegkundig team is dag en nacht aanwezig om u de beste verzorging en ondersteuning te bieden en uw noden goed op te volgen. Zij vormen het eerste aanspreekpunt voor u en uw familie. Het verpleegkundig team staat onder leiding van Ingrid Clemens, hoofdverpleegkundige. Het paramedisch team van De Mick bestaat uit kinesitherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Zij worden ingeschakeld wanneer zachte mobilisatie- of oefentherapieën uw comfort kunnen verhogen. Diëtisten zorgen voor aangepaste voeding als dit noodzakelijk is. De psychologen ondersteunen en begeleiden u en uw familie tijdens de fases van verwerking, aanvaarding en rouw. Zij maken ruimte en tijd voor het uiten en bespreken van uw gedachten en emoties die hiermee gepaard gaan. Tijdens uw verblijf in De Mick kan u beroep doen op morele, godsdienstige of filosofische bijstand, overeenkomstig uw persoonlijke overtuiging. Achteraan de brochure vindt u een formulier waarmee u een bezoek van een bedienaar of vertegenwoordiger van uw godsdienst kan aanvragen. Aan het ziekenhuis is een moreel consulente verbonden. U kan op haar beroep doen voor een gesprek over een niet-godsdienstige morele, existentiële of filosofische vragen. De aansprakelijkheid van alle zorgverstrekkers die in De Mick werken, wordt gedekt door de vzw Heropbeuring De Mick, Papestraat 30, 2930 Brasschaat 5

6 4. MEDICATIE Tijdens uw verblijf in ons ziekenhuis krijgt u alle medicijnen die u nodig heeft. Deze geneesmiddelen en ook het verzorgingsmateriaal dat u tijdens uw verblijf in De Mick nodig heeft, worden geleverd door de ziekenhuisapotheek van De Mick. Gelieve er rekening mee te houden dat het niet is toegestaan Medicatie te gebruiken die niet door onze ziekenhuisapotheek geleverd werd. Bijvoorbeeld medicatie die u van thuis of uit het vorige ziekenhuis heeft meegenomen. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor uw medicatietherapie, beheert uw medicatieoverzicht en controleert de geschiktheid en combineerbaarheid van de verschillende producten. Dit geldt eveneens voor homeopathische middelen of fytotherapie. (= kruidentherapie) Medicatie op uw kamer te bewaren. Het ziekenhuis is verantwoordelijk voor de veilige en correcte opslag en bewaring van geneesmiddelen. Op eigen initiatief medicatie in te nemen. Deze medicatie kan onverwachte bijwerkingen veroorzaken met de voorziene therapie. Verder is het ziekenhuis verantwoordelijk voor een tijdige en correcte toediening van eender welk geneesmiddel. Geneesmiddelen worden altijd en alleen door verpleegkundigen toegediend. Waar mogelijk gebruikt het ziekenhuis generische geneesmiddelen. Dit zijn producten waarvan het patent, het eigendomsrecht zeg maar, vervallen is, waarna andere farmaceutische bedrijven hetzelfde middel produceren en - onder een andere naam en tegen een lagere prijs - op de markt brengen. Generische geneesmiddelen zijn volstrekt evenwaardig aan het origineel, ook al zien ze er anders uit. Daarom kan uw medicatie er anders uitzien dan u gewend bent. Heeft u vragen over uw medicatie, aarzel dan niet dit met uw arts te bespreken! Voor meer informatie over generische geneesmiddelen verwijzen we graag naar volgende websites: 6

7 5. PATIËNTENRECHTEN Sinds oktober 2002 is de Wet op de rechten van de patiënt van kracht. Kort samengevat omschrijft deze wet volgende rechten: 1. Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening 2. Recht op vrije keuze van zorgverstrekker 3. Recht op informatie over uw gezondheidstoestand 4. Recht op toestemming 5. Rechten aangaande het patiëntendossier 6. Recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer 7. Recht op klachtenbemiddeling 8. Recht op adequate pijnbestrijding Achteraan deze onthaalmap bevindt zich een folder over deze 8 patiëntenrechten. Meer informatie kan u eveneens vinden op en Enkele aspecten die we specifiek willen toelichten: Uw recht op vrije keuze van zorgverstrekker We gaan er van uit dat u akkoord gaat met de zorgverstrekkers waarnaar u werd verwezen. Indien dit niet zo is, kan u dit uitdrukkelijk vermelden. Wij onderzoeken dan een haalbaar alternatief. Omwille van feitelijke beperking (bijvoorbeeld wachtdiensten, specialisatie, ) zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. Uw recht op informatie over uw gezondheidstoestand. U heeft recht op alle beschikbare informatie over uw gezondheidstoestand, en over alle onderzoeken en behandelingen die men u voorstelt. Wij vragen u een vertrouwenspersoon aan te duiden waarmee we informatie betreffende uw medische toestand mogen delen. Uiteraard blijft u, de patiënt, altijd ons eerste aanspreekpunt. Deze vertrouwenspersoon wordt door u aangewezen om u bij te staan in het verkrijgen en verwerken van informatie omtrent uw gezondheidstoestand, alsook bij het neerleggen van een klacht. De federale commissie rechten van de Patiënt heeft een formulier voor de aanwijzing van de vertrouwenspersoon opgesteld. Dit formulier wordt ook in De Mick gehanteerd, zie bijlage 5. Uw recht op toestemming Voortgaand op voorafgaande informatie, gaat u akkoord met de voorgestelde zorg of kan u bepaalde handelingen of onderzoeken uitdrukkelijk weigeren. U kan uw toestemming of weigering altijd herzien. Onderzoeken en behandelingen worden steeds met u besproken, waarna u mondeling kan toestemmen of weigeren. 7

8 Uw rechten aangaande uw patiëntendossier Om uw zorg en behandeling optimaal te laten verlopen, worden alle nuttige gegevens over uw zorgproces gebundeld en bewaard in een elektronisch patiëntendossier. Dit dossier bevat notities van artsen, verpleegkundigen en paramedici en vergemakkelijkt de communicatie tussen de verschillende zorgverstrekkers. Enkel uw zorgverleners hebben toegang tot uw dossier. Elk van deze personen is strikt gebonden aan het beroepsgeheim. Uw gegevens worden ook enkel gebruikt voor medische doeleinden tijdens uw verblijf in De Mick, en de hieraan verbonden administratieve verrichtingen zoals bijvoorbeeld facturatie. U heeft recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens die binnen ziekenhuis De Mick worden verwerkt. Op uw verzoek, ontvangt u een formulier waarmee u schriftelijk inzage of een kopie van uw patiëntendossier kan aanvragen. U kan zich hierbij laten bijstaan door uw vertrouwenspersoon. In functie van ons kwaliteitstoezicht is het mogelijk dat bepaalde personen, auditoren genoemd, tijdelijk toegang krijgen tot de patiëntendossiers. Tijdens de inzage onderzoeken zij of onze zorgverstrekkers bestaande procedures, richtlijnen en afspraken naleven. Deze auditoren zijn, net als alle medewerkers in ons ziekenhuis, strikt gebonden door het beroepsgeheim. Daarenboven hanteren zij een deontologische code die de strikt vertrouwelijke omgang met de verkregen informatie benadrukt. Uw recht op klachtenbemiddeling Als u oordeelt dat uw patiëntenrechten niet gerespecteerd worden, of over een bepaald aspect van uw opname, verblijf of behandeling niet tevreden bent, bespreekt u dit best rechtstreeks met de betreffende zorgverlener of zijn/haar verantwoordelijke. Uw hoofdverpleegkundige kan u daarbij helpen. Wanneer u dit moeilijk vindt, of uw opmerkingen formeel wil maken, kan u uw klacht voorleggen aan de klachtenbemiddelaar (ombudspersoon) van het ziekenhuis. Dit kan via het (desgewenst anoniem) invullen en bezorgen van een klachtenformulier, of een persoonlijk contact. Deze neutrale persoon Luistert naar uw klacht en registreert uw ervaring Bemiddelt tussen u en de persoon waarmee het spaak liep Licht u in over verdere mogelijkheden wanneer er geen vergelijk wordt gevonden Formuleert aanbevelingen aan de directie om herhaling in de toekomst te voorkomen De ombudsdienst bevindt zich op het gelijkvloers, schuin tegenover de onthaalbalie. U kan de ombudsdienst eveneens bereiken via of U kan een klachtenformulier bekomen aan het onthaal, of via de ombudsdienst, of via uw hoofdverpleegkundige. Achteraan deze informatiebundel vind u eveneens een exemplaar, zie bijlage 6. 8

9 6. KOSTEN Kosten voor verblijf, onderzoek en behandeling Indien u geldig aangesloten bent bij een ziekenfonds, betaalt deze het grootste deel van de kosten voor uw verblijf, onderzoek en behandeling. Een deel van de kosten blijft evenwel voor uw rekening. Deze kosten zijn: 1. Uw persoonlijk aandeel (het zogenaamde remgeld) in de verblijfskosten. Ongeacht het kamertype betaalt u een welbepaald bedrag per opnamedag. Dat bedrag is wettelijk vastgelegd en hangt af van uw verzekerbaarheid en de duur van de opname. 2. De wettelijke forfaits voor de vaste kosten zoals geneesmiddelen, medisch toezicht, labo en medische beeldvorming 3. De wettelijk voorziene persoonlijke aandelen in onderzoeken en bepaalde (para)medische prestaties 4. Supplementen op een standaard eenpersoonskamer of honoraria (de vergoeding van artsen) zijn in De Mick niet van toepassing. Bovenstaande kosten worden weergegeven in de zogenaamde opnameverklaring, een verzameling documenten opgemaakt door de Federale overheidsdienst Volksgezondheid. Zie bijlagen 1 en 2. Een aantal kosten zijn niet inbegrepen in de door de overheid vastgestelde kamerprijs en worden u persoonlijk aangerekend. Een overzicht van deze variabele kosten en hun bedragen kan u terugvinden in bijlage 3. Het gaat om kosten voor producten en diensten zoals: Geneesmiddelen die niet terugbetaald worden Bepaald medisch, verpleegkundig of therapeutisch materiaal Huur van het telefoontoestel en kost van uw telefoongesprekken Extra diensten zoals kapper of pedicure worden verrekend via factuur Huur TV: 1.25 per dag Aansluiting internet: 1.50 per dag Telefoon: 1.25 per dag en de gesprekskosten Voor meer inlichtingen kan u contact opnemen met uw hoofdverpleegkundige of de sociale dienst. De ziekenhuisfactuur wordt maandelijks opgemaakt. Ingeval u over een hospitalisatieverzekering (waarmee De Mick samenwerkt) beschikt, ontvangt de verzekeringsinstantie de factuur. Informatie over uw factuur kan u bekomen bij de financiële dienst op telefoonnummer Bij opname betaalt u een voorschot op uw afrekening. 9

10 7. EXTRA DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Volgende extra diensten worden voorzien: Televisie, Telefoon, Draadloos internet (document in bijlage, ingevuld te bezorgen aan het onthaal) Kapper en Pedicure Bibliotheek Onze ruime cafetaria bevindt zich op de 1 e verdieping en is dagelijks open tussen 14.00u en 19.30u. Er bevindt zich een drankautomaat op het gelijkvloers, naast het onthaal Abonnementen en post: U kan uw kranten of tijdschriften door de betrokken abonnementsdiensten naar het centrum laten sturen. De Mick is beperkt bereikbaar via openbaar vervoer. Aan het onthaal vindt u de actuele dienstregeling. BELANGRIJK: diefstalpreventie Wij raden aan geen kostbare voorwerpen noch geld mee te brengen en op uw kamer te bewaren. Tijdens uw verblijf in het Revalidatieziekenhuis heeft u geen cash geld nodig. De Mick heeft voor alternatieven gezorgd. Zo kan u een cafetariakaart aankopen, en alle extra diensten kunnen op uw verzoek verrekend worden via factuur. U kan belangrijke of waardevolle voorwerpen en cash geld gratis in bewaring geven bij het onthaal. Uiteraard ontvangt u hierbij een bewijs van afgifte. Het ziekenhuis is immers alleen verantwoordelijk voor wat in bewaring is gegeven. Er worden geen huisdieren toegelaten in het ziekenhuis. Enkel voor erkende hulphonden wordt een uitzondering gemaakt. Er geldt een algemeen rookverbod in het ziekenhuis. Roken is enkel toegestaan in het rooklokaal (een afgesloten ruimte in de cafetaria op de eerste verdieping). Roken in de nabijheid van zuurstofleidingen kan ernstig gevaar opleveren voor uzelf maar ook voor alle medepatiënten en medewerkers. NUTTIGE NUMMERS Onthaal Sociale dienst Ombudsdienst Financiële dienst 10

11 de verpleegafdeling De Lotus

12 8. BIJLAGEN 1. Opnameverklaring (kamerkeuze en financiële voorwaarden voor opname) 2. Toelichting bij de opnameverklaring 3. Overzicht van producten en diensten die niet in de verblijfskosten inbegrepen zijn 4. Kennisgeving morele, godsdienstige of filosofische bijstand 5. Formulier voor het aanduiden van een vertrouwenspersoon 6. Klachtenformulier 7. Formulier aanvraag internet 8. Folder patiëntenrechten 12

13 13

14 BIJLAGE 1: Opnameverklaring IDENTIFICATIE VAN DE PATIËNT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Heropbeuring vzw Kliniek De Mick Papestraat Brasschaat 1. Doel van de opnameverklaring: recht om geïnformeerd keuzes te maken over financiële gevolgen van de opname Elke opname in een ziekenhuis brengt kosten met zich mee. U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op het uiteindelijke kostenplaatje. Deze keuzes maakt u aan de hand van deze opnameverklaring. Het is daarom zeer belangrijk dat u het toelichtingsformulier dat u samen met dit document ontvangt, grondig leest alvorens de opnameverklaring in te vullen en te ondertekenen. Ingeval van vragen, kan u contact opnemen met bij de dienst facturatie ziekenhuis met telefoonnummer 03 / Mijn vrije artsenkeuze wordt hierdoor niet beperkt. Ik wens opgenomen en verzorgd te worden: 2. Kamerkeuze zonder honorariumsupplementen en zonder kamersupplement in een: gemeenschappelijke kamer tweepatiëntenkamer in een individuele kamer Studiokamer Comfortkamer met een kamersupplement van 0 per dag met een kamersupplement van 15,00 per dag met een kamersupplement van 7,50 per dag Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 0 % op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen. 3. Opname van een kind begeleid door een ouder Ik wens dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd tegen het wettelijk vastgelegde tarief, zonder kamersupplement en zonder honorariumsupplement. Ik weet dat de opname gebeurt in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer. Ik wens uitdrukkelijk dat mijn kind onder mijn begeleiding wordt opgenomen en verzorgd in een individuele kamer, zonder kamersupplement. Ik ben ervan op de hoogte dat de behandelende artsen bij opname in een individuele kamer een honorariumsupplement van maximaal 0 % op het wettelijk vastgelegde tarief van de medische prestaties mogen aanrekenen. De hotelkosten voor mijn verblijf als ouder (o.a. bed, maaltijden, dranken ) zal ik zelf betalen volgens het tarief dat is opgenomen in de overzichtslijst van de prijzen van de courante goederen en diensten. 4. Voorschot ik betaal hierbij 0 euro als voorschot voor mijn verblijf. Deze ondertekende opnameverklaring geldt als ontvangstbewijs van het betaalde voorschot. Het voorschot zal bij de eindafrekening van het totaalbedrag van de patiëntenfactuur afgetrokken worden. 5. Facturatievoorwaarden Alle ziekenhuiskosten zullen gefactureerd worden door het ziekenhuis. Betaal nooit rechtstreeks aan de arts! Vrij in te vullen ruimte waar het ziekenhuis zijn facturatievoorwaarden vermeldt: betaalwijze, termijn van betaling, gevolgen van niet-tijdige betaling, Elke patiënt heeft recht op informatie over de financiële gevolgen van een ziekenhuisopname en zijn kamerkeuze. Elke patiënt heeft recht om door de betrokken arts geïnformeerd te worden over de kostten die hij zelf zal moeten betalen voor de te voorziene medische behandelingen. 14

15 Ik heb als bijlage bij dit document een toelichtingsdocument ontvangen met de vermelding van de kamer-en honorariumsupplementen. De overzichtslijst met de kostprijs van de in het ziekenhuis aangeboden goederen en diensten ligt ter inzage. Weet dat niet alle kosten op voorhand te voorzien zijn. Opgemaakt te Brasschaat, De Mick op.in twee exemplaren voor de opname die start op.. en geldig vanaf om.uur De patiënt of zijn vertegenwoordiger Het ziekenhuis voornaam, naam van de patiënt of zijn vertegenwoordiger (met rijksregisternummer) voornaam, naam en hoedanigheid Deze informatie van persoonlijke aard wordt u gevraagd door de beheerder van het ziekenhuis met het oog op een correcte behandeling van uw dossier en de facturatie van uw ziekenhuisopname. Door de Wet van tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hebt u recht op toegang tot en correctie van uw gegevens. Heropbeuring vzw Kliniek De Mick Papestraat Brasschaat 15

16 BIJLAGE 2 : Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken die een belangrijke invloed hebben op de uiteindelijke kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze keuzes duidt u aan op de opnameverklaring (zie vorig document, bijlage 1) Met dit toelichtingsdocument willen wij u informeren over de kostprijs van uw ziekenhuisopname zodat u op de opnameverklaring weloverwogen keuzes kan maken. De kostprijs wordt bepaald door de volgende factoren: 1. De manier waarop u verzekerd bent 2. Het type kamer waarvoor u kiest 3. De duur van de opname 4. De kosten voor apotheek 5. De honoraria die de artsen en paramedici aanrekenen 6. De kosten van eventuele bijkomende producten en diensten Hebt u bijkomende vragen over de kosten verbonden aan uw medische behandeling en ziekenhuisverblijf? Neem dan in eerste instantie contact op met tel. 03/ , Martine Mulkens of met uw behandelende arts. U kan ook terecht bij uw ziekenfonds. Indien nodig kan u ook contact opnemen met de sociale dienst tel. 03/ ) en met de ombudsdienst van ons ziekenhuis tel. 03/ ) Bijkomende informatie over de kosten verbonden aan uw verblijf en behandeling kan u vinden op (www.demick.be) In het kader van de wet rechten van de patiënt is elke beroepsbeoefenaar gehouden om de patiënt duidelijk te informeren over de beoogde behandeling. Deze informatie heeft ook betrekking op de financiële gevolgen van de behandeling. 1. De manier waarop u verzekerd bent Elke inwoner in België moet zich verplicht aansluiten bij een ziekenfonds. De ziekteverzekering betaalt via het ziekenfonds een deel van uw kosten voor medische behandeling en verblijf in het ziekenhuis. Als patiënt dient u een gedeelte zelf te betalen. Dit is het persoonlijk aandeel, ook remgeld genoemd. Sommige personen hebben onder meer op basis van inkomen en/of gezinssituatie recht op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (ook voorkeurtarief genoemd). Deze personen betalen bij een ziekenhuisopname een lager persoonlijk aandeel dan een gewoon verzekerde. U kan bij uw ziekenfonds navragen of u hierop recht hebt. Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen. Die kosten kunnen zeer sterk oplopen. Het is dus van het grootste belang dat uw verplichte ziekteverzekering in orde 16

17 is. Is er een probleem, dan neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw ziekenfonds. Bepaalde ingrepen (o.a. om zuiver esthetische redenen) worden niet door het ziekenfonds terugbetaald. In dit geval moet u alle kosten van uw ziekenhuisopname (medische behandeling en verblijf) volledig zelf betalen, ook als u van de verhoogde tegemoetkoming geniet. U kan terecht bij uw arts of uw ziekenfonds voor informatie over de terugbetaalbaarheid van bepaalde ingrepen. Indien uw opname het gevolg is van een arbeidsongeval, dan moet u dat bij uw opname meedelen. Indien de arbeidsongevallenverzekering het ongeval erkent, zal zij de kosten rechtstreeks aan het ziekenhuis betalen. Bepaalde kosten worden nooit door de arbeidsongevallenverzekering vergoed, bijvoorbeeld de supplementen voor een eenpersoonskamer. Die moet u zelf betalen. Indien u een bijkomende hospitalisatieverzekering heeft, dan kan uw verzekeringsmaatschappij eventueel bijkomend tussenkomen in de kosten van uw ziekenhuisopname. Enkel uw verzekeringsmaatschappij kan u informeren over de kosten die zij al dan niet zullen terugbetalen. Informeer u daarom bij uw verzekeraar. Indien u zichzelf niet terugvindt in één van de gevallen hierboven beschreven (bijvoorbeeld: patiënt ten laste van een OCMW, patiënt verzekerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, ) neem dan contact op met de sociale dienst van het ziekenhuis om verdere informatie te verkrijgen over uw rechten. 2. Kamerkeuze Het type kamer dat u kiest voor uw verblijf in het ziekenhuis is bepalend voor de kostprijs van uw ziekenhuisopname. Deze kamerkeuze heeft geen invloed op de kwaliteit van de zorgverstrekking en ook niet op uw vrije keuze van arts. Als patiënt kan u kiezen voor: een gemeenschappelijke kamer een tweepatiëntenkamer een individuele kamer Als u bij een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of een tweepatiëntenkamer betaalt u geen kamersupplementen en geen honorariumsupplementen. Als u uitdrukkelijk kiest voor een verblijf in een individuele kamer (en er ook effectief verblijft), mag het ziekenhuis kamersupplementen en de artsen honorariumsupplementen aanrekenen. Het verblijf in een individuele kamer kost dus meer dan het verblijf in een gemeenschappelijke of een tweepatiëntenkamer. Bij de keuze voor een bepaald kamertype verklaart u zich akkoord met de ermee gepaard gaande financiële voorwaarden inzake kamersupplementen en honorariumsupplementen. 17

18 Indien u buiten uw wil verblijft in een duurder kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarvoor u heeft gekozen (bijvoorbeeld: u kiest een gemeenschappelijke kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een individuele kamer, dan gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer). Indien u buiten uw wil verblijft in een minder duur kamertype, gelden de financiële voorwaarden van het kamertype waarin u effectief verblijft. (bijvoorbeeld: u kiest een individuele kamer en wegens onbeschikbaarheid krijgt u een gemeenschappelijke kamer, dan gelden de voorwaarden van de gemeenschappelijke kamer, ook als u alleen verblijft op deze gemeenschappelijke kamer). 3. Kosten voor verblijf 1. Wettelijk persoonlijk aandeel per dag Ongeacht de kamerkeuze, betaalt u voor uw verblijf en verzorging in het ziekenhuis per dag een wettelijk vastgelegd persoonlijk aandeel. Rechthebbende met voorkeurtarief Kind, persoon ten laste Langdurig werkloze (alleenstaand of gezinshoofd) en zijn persoon ten laste 1ste dag 5,44 euro/dag 15,31 euro/dag 5,44 euro/dag Vanaf de 2de dag Vanaf de 91ste dag 5,44 euro/dag 15,31 euro/dag 5,44 euro/dag 5,44 euro/dag 5,44 euro/dag 5,44euro/dag Andere rechthebbende 42,58 euro/dag 15,31 euro/dag 15,31 euro/dag In ons ziekenhuis palliatieve afdeling De Lotus - bedraagt de verblijfskost 424,40 euro per dag opname. Indien u niet in regel bent met uw ziekenfonds moet u dit volledig zelf betalen. 2. Kamersupplement per dag Bij verblijf in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden kamersupplementen aan te rekenen. Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en daar ook effectief verblijft, kan het ziekenhuis u een kamersupplement aanrekenen. Het kamersupplement in ons ziekenhuis bedraagt: 0,00 euro / dag (individuele kamer) 15,00 euro /dag (studiokamer) 7,50 euro / dag (comfortkamer) In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een kamersupplement aan te rekenen aan de patiënt: Wanneer uw behandelend arts oordeelt dat een opname in een individuele kamer medisch noodzakelijk is; 18

19 Wanneer u wegens organisatorische redenen in een individuele kamer verblijft omdat het gekozen kamertype niet beschikbaar is; Wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid; Wanneer een kind wordt opgenomen samen met een begeleidende ouder. 4. Kosten voor apotheek Deze kosten omvatten de geneesmiddelen, implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen enz. Ongeacht het kamertype kunnen deze kosten gedeeltelijk of volledig ten laste zijn van de patiënt. Voor de geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering tussenkomt betaalt u per dag een vast persoonlijk aandeel ( forfait ) van 0,62 euro. Op uw ziekenhuisfactuur is dit bedrag verrekend bij de verblijfskosten. Hierin zijn een groot aantal geneesmiddelen inbegrepen, die niet afzonderlijk worden gefactureerd. U moet dit forfait steeds betalen, ongeacht of en welke geneesmiddelen u werkelijk verbruikt. De geneesmiddelen waarvoor de ziekteverzekering niet tussenkomt, zijn niet in dit forfait opgenomen en moet u volledig zelf betalen. Zij worden apart op de factuur vermeld. De kosten van sommige implantaten, prothesen, niet-implanteerbare medische hulpmiddelen moet u ook gedeeltelijk of volledig zelf betalen. De kostprijs ervan is afhankelijk van het type en van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn. Deze materialen en producten worden door de arts voorgeschreven. U kan bij uw arts terecht voor informatie over de aard en de prijs ervan. 5. Kosten voor de honoraria van artsen 1. Wettelijk tarief Het officieel of wettelijk tarief, is het honorarium dat de arts mag aanrekenen aan de patiënt. Dit honorarium bestaat uit twee delen: - het bedrag dat de ziekteverzekering terugbetaalt - het wettelijk persoonlijk aandeel (= het bedrag dat je als patiënt zelf moet betalen). Soms wordt de volledige prestatie terugbetaald door de ziekteverzekering en is er geen persoonlijk aandeel verschuldigd. Er bestaan ook prestaties waarvoor er geen tussenkomst van de ziekteverzekering is en waarvoor de arts het honorarium vrij kan bepalen. 19

20 2. Wettelijk persoonlijk aandeel Ongeacht de kamerkeuze, dient u voor uw (para)medische behandeling het wettelijk vastgelegde persoonlijk aandeel te betalen (= remgeld). Het wettelijk vastgelegde persoonlijk aandeel geldt voor alle patiënten die in orde zijn met hun ziekteverzekering. Personen die niet in orde zijn met hun verplichte ziekteverzekering moeten immers alle kosten van hun ziekenhuisopname zelf betalen (zie punt 1). 3. Honorariumsupplement Bovenop het wettelijk tarief kunnen de ziekenhuisartsen ook honorariumsupplementen aanrekenen. Deze honorariumsupplementen zijn volledig ten laste van de patient, hiervoor is geen tussenkomst vanuit de ziekteverzekering voorzien. Indien u tijdens een opname met overnachting verblijft in een gemeenschappelijke kamer of tweepatiëntenkamer is het wettelijk verboden honorariumsupplementen aan te rekenen. Het maximum honorariumsupplement dat in ons ziekenhuis aangerekend wordt, is terug te vinden in de opnameverklaring en bedraagt 0 %. Indien u uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en er ook effectief verblijft, kunnen alle artsen u honorariumsupplementen aanrekenen. Het bedrag dat een arts in ons ziekenhuis mag aanrekenen als honorariumsupplement is maximaal 0 % van het wettelijk vastgelegd tarief. Elke arts die tussenkomt in uw behandeling (anesthesist, chirurg, ) kan een ereloonsupplement aanrekenen. Bijvoorbeeld: een arts rekent maximaal 100% als honorariumsupplement. Voor een ingreep die wettelijk 75 euro kost en waarvoor het ziekenfonds 50 euro terugbetaalt, zal u 100 euro zelf betalen (25 euro persoonlijk aandeel en 75 euro honorariumsupplement). In de volgende uitzonderlijke situaties is het wettelijk verboden een honorariumsupplement aan te rekenen aan de patiënt: Wanneer uw behandelend arts oordeelt dat een opname in een individuele kamer medisch noodzakelijk is; Wanneer u in een individuele kamer verblijft omdat het gekozen kamertype wegens organisatorische redenen niet beschikbaar is; Wanneer u opgenomen wordt in of overgebracht naar een eenheid intensieve zorg of de spoedgevallendienst, voor de duur van het verblijf in die eenheid. 4. Opname van kind met begeleidende ouder U kan bij de opname van uw kind samen met een begeleidende ouder ervoor kiezen dat uw kind onder uw begeleiding wordt opgenomen en verzorgd tegen het wettelijk tarief, zonder kamersupplement en zonder honorariumsupplement. De opname van uw kind met de begeleidende ouder zal dan gebeuren in een tweepatiëntenkamer of gemeenschappelijke kamer. Indien u bij de opname van uw kind samen met een begeleidende ouder uitdrukkelijk kiest voor een individuele kamer en ook effectief op een individuele kamer verblijft, 20

Toelichting bij de opnameverklaring

Toelichting bij de opnameverklaring HHZH/OPN/040.14(0509) h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03 491 23 45 fax 03 491 23 46 www.hhzhlier.be Toelichting bij de opnameverklaring U kan als patiënt een aantal keuzes maken

Nadere informatie

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450

onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 onthaal Brochure met praktische info voor een ziekenhuisopname MB2450 INHOUDSTAFEL WELKOM Deze brochure wilt u wegwijs maken in het Ziekenhuis Oost-Limburg. Meer informatie over ons ziekenhuis vindt u

Nadere informatie

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000

P.Z. Sint Alexius v.z.w. Provincialaat der Broeders van Liefde Grimbergsesteenweg 40 1850 GRIMBERGEN 72094457000 IDENTIFICATIE VAN DE PATIENT OF KLEEFVIGNET VAN HET ZIEKENFONDS Opnameverklaring voor opname in psychiatrisch ziekenhuis: kamerkeuze en financiële voorwaarden P.Z. Sint Alexius 1. Kamersupplementen - honorariumsupplementen

Nadere informatie

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden

Bethaniënhuis. Psychiatrisch Ziekenhuis. Binnen en buiten met aandacht verbonden Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel Tel.: 03 380 30 11 e-mail: pzbethanienhuis@emmaus.be website: www.pzbethanienhuis.be

Nadere informatie

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle.

INHOUD. Deze brochure geldt ook als afsprakennota voor het woonzorgcentrum Ter Melle. INHOUD 02 Een grote stap met veel vragen. 02 Voorstelling woonzorgcentrum Ter Melle. 02 Waar kan ik terecht voor informatie en een eventuele aanvraag tot opname? 03 Welke administratieve stappen moet ik

Nadere informatie

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis

Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis verantw. uitg. Gui Rusch, Andreas Vesaliuslaan 39,2980 Zoersel Bethaniënhuis Psychiatrisch Ziekenhuis Algemene onthaalbrochure binnen en buiten met aandacht verbonden Andreas Vesaliuslaan 39 2980 Zoersel

Nadere informatie

Ken je rechten als patiënt

Ken je rechten als patiënt Ken je rechten als patiënt Welke rechten heb ik als patiënt? Wie beslist over mijn behandeling als ik in coma lig? Wat is een vertrouwenspersoon? Hoe duid ik een vertegenwoordiger aan? Mag ik mijn patiëntendossier

Nadere informatie

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT?

HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? HANDLEIDING WAT ALS ER EEN MEDISCH ONGEVAL GEBEURT? Doel handleiding Als patiënt heb je recht op een kwaliteitsvolle zorg. 1 Het is de taak van ziekenhuizen en zorgverleners om te zorgen voor een optimale

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING:

TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: UMC Sint-Pieter Hoogstraat 322 1000 Brussel RIZIV num. : 7/10076/61 TOELICHTING BIJ DE OPNAMEVERKLARING: kamerkeuze & financiële voorwaarden voor een klassieke opname of een opname in dagziekenhuis Inleiding

Nadere informatie

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches

kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches kanker in het dagelijks leven 60 praktische fiches Dit werk is een uitgave van Stichting tegen Kanker Stichting tegen Kanker Leuvensesteenweg 479 1030 Brussel www.kanker.be Verantwoordelijke uitgever: Luc

Nadere informatie

Informeren van de patiënt over tariefzekerheid

Informeren van de patiënt over tariefzekerheid Informeren van de patiënt Informeren van de patiënt over tariefzekerheid Benoît Rousseau, Jurist-expert tariefzekerheid Karen Mullié, Jurist-expert patiëntenrechten Met speciale dank aan dr. Boly voor

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN

Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN Inhoudsopgave CHARTER COLLECTIEVE RECHTEN EN PLICHTEN 1. Identificatie van de voorziening p.2 2. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie van de voorziening 3. 0verzicht ondersteuningsaanbod p.

Nadere informatie

Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth. Onthaal & informatie

Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth. Onthaal & informatie Kinderziekenhuis Prinses Elisabeth Onthaal & informatie V.U.: prof. dr. Eric Mortier, afgevaardigd bestuurder UZ Gent - Januari 2014 - versie 2 bb Help, ik spreek weinig of geen Nederlands Als je geen

Nadere informatie

Een uitnodiging tot dialoog

Een uitnodiging tot dialoog Een uitnodiging tot dialoog Herroeping van de aangewezen VERTEGENWOORDIGER In het kader van de vertegenwoordiging van de patiënt Wet van 22 augustus 2002 betreffende de patiëntenrechten (art. 14, 1) Ik

Nadere informatie

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht

Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Wie is wie? De expertise-artsen en hun opdracht Mag de arbeidsgeneesheer informatie opvragen bij mijn huisarts? Wat als ik niet akkoord ga met de beslissing van de arbeidsgeneesheer? Kan de controlearts

Nadere informatie

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt:

Adres Wilt u post ontvangen of bezoek uitnodigen? Uw tijdelijke adres luidt: Revalidatie ABC Voor u ligt ons ABC Een alfabetisch overzicht van zaken waarmee u in het centrum voor Reuma en Revalidatie Rotterdam (kortweg het RRR) te maken kunt krijgen. In de eerste dagen van uw

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking

Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Beheerder: vzw Provincialaat der Broeders van Liefde Maatschappelijke zetel: Stropstraat 119-9000 Gent Charter van collectieve rechten en plichten Minderjarigenwerking Dit charter een overeenkomst - geeft

Nadere informatie

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh

Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh Woon- en Zorgcentra Zorggroep Tangenborgh 1 Versiedatum: juli 2015 2 Inleiding In deze brochure staat informatie over onze woon- en zorgcentra en de voorzieningen die worden geboden. Het eerste deel bevat

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval

Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval Als het verkeer je raakt Praktische gids na een verkeersongeval Colofon Als het verkeer je raakt. Praktische gids na een verkeersongeval is een uitgave van Rondpunt en mjpublishing nv. Redactie: Peter

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose

En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose En de kosten? Terugbetaling van behandelingskosten & financiële tegemoetkomingen bij mucoviscidose Uitgave oktober 2014 Aan de behandeling van mucoviscidose zijn heel wat kosten verbonden. Deze brochure

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Inhoud Voorwoord 7 DEEL 1 Voorbereiding op de opname 9 Uw kind voorbereiden 9 Meenemen 10 Besmettelijke ziekten 11 MRSA-besmetting 11 Opnamedag 12 De opnamedatum 12 Waar melden?

Nadere informatie

Als het verkeer je raakt

Als het verkeer je raakt Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL www.rondpunt.be/watnaeenverkeersongeval Als het verkeer je raakt PRAKTISCHE GIDS NA EEN VERKEERSONGEVAL Colofon De vierde druk van Als het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen

WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE. V.O.C. Mechelen WILSVERKLARING TOT EUTHANASIE V.O.C. Mechelen INLEIDING... 3 1. EUTHANASIE 1.1. Wat is euthanasie?...4 1.2. Is het stopzetten van een behandeling euthanasie?...4 1.3. Is het toedienen van hoge dosissen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen.

Charter van collectieve rechten en plichten. Orthopedagogisch Centrum Huize Terloo, Kareelstraat 2 te 1674 Bellingen. Kareelstraat 2-1674 Bellingen Tel (02) 363 09 50 Fax (02)363 09 60 www.huize.terloo.be e-mail: OC.Huize.Terloo@fracarita.org rekeningnummer: 433-3134171-29 Charter van collectieve rechten en plichten Orthopedagogisch

Nadere informatie