CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht)"

Transcriptie

1 CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) Eis 3.A.1 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1

2 1. Organisatorische grens 1. Organisatie De Synorga groep bestaat uit drie bedrijven, gespecialiseerd in het veiliger maken van de werk- en leefomgeving. Onze drive ligt bij elektrotechnische installaties, inbraak- en brandbeveiliging en elektrotechnische inspecties & energieadviezen. Duurzaam staat voor Synorga als familiebedrijf met 45 jaar ervaring en duurzaam staat ook voor financiële sterke ondernemingen waartoe Synorga groep behoort. Wij zijn met onze 75 medewerkers dagelijks gefocust op een tevreden klant. Dit wordt gekenmerkt door een persoonlijke benadering. Met één aanspraakpunt bouwt u op drie specialisten. Wij kennen onze klant en weten welke installaties of systemen u gebruikt en welke inspecties worden uitgevoerd. Onze specifieke kennis en oprechte betrokkenheid bij onze klant vormen de synergie van Synorga Onze gekwalificeerde medewerkers werken o.a. voor verzekeringsmaatschappijen, gemeentelijke instellingen, woningbouwverenigingen en bedrijven. Onze vooruitstrevende oplossingen ervaart u in bedrijfspanden, industrie, winkelcentra, zorginstellingen, kantoren en vastgoedcomplexen 2. Projectgroep Voor het behalen van het certificaat van de CO 2 -prestatieladder en het opstellen van deze CO 2 -footprintanalyse is een projectgroep opgesteld. Deze groep bestaat uit; Naam Dhr. L.A. Droog Dhr. E. Oudshoorn Mevr. S.M. Droog Functie Directeur Bedrijfsleider Project manager 3. Organisatorische grens Als basis voor de CO 2 -prestatieladder, is het belangrijk om de organisatorische grens (organizational boundary) te bepalen. Het reglement stelt als eis: De organisatorische grens dient zodanig gekozen te zijn dat er zich geen C-aanbieders onder de A-aanbieders bevinden. De organisatorische grens van een onderneming wordt bepaald om aan te geven op welk (deel) van het bedrijf de prestatieladder betrekking heeft. Het Greenhouse-gas protocol (GHG-protocol) stelt drie manieren om deze organisatorische grens te bepalen Equity share : Tot de organisatie behoren die systemen waar de organisatie economisch aandeel in heeft. 2. Operational control : Tot de organisatie behoren die systemen waar de organisatie operationele invloed op heeft. 3. Financial control : Tot de organisatie behoren die systemen waar de organisatie financiële invloed op heeft. 1 The Green House Gas Protocol, A Corporate Accounting and Reporting Standard p. 16 2

3 Voor de Synorga is er gekozen om de organisatorische grens te bepalen volgens de operationele manier. Hieronder vallen alle drie de werkmaatschappijen waar de Synorga Groep BV. uit bestaat: 4. Locaties en medewerkers De Synorga Groep bestaat naast de holding uit 3 werkmaatschappijen die werken vanuit één hoofdvestiging, gevestigd op de Deventerseweg 1 in Barendrecht. Daarnaast heeft Synorga extern magazijn op de Oberonweg 22 in Spijkenisse. In totaal heeft Synorga 75 medewerk(st)ers. 5. Energie verbruiken De CO 2 -footprint heeft betrekking op Synorga en valt in twee hoofdgroepen onder te verdelen. Energieverbruik kantoor: Ruimte verwarming kantoor in M 3 o Deventerseweg, Barendrecht o Oberonweg, Spijkenisse Elektra gebruik kantoor in kwh o Deventerseweg, Barendrecht o Oberonweg, Spijkenisse Energieverbruik mobiliteit Brandstoffen voor alle bedrijfsauto s in liter diesel Brandstoffen voor alle bedrijfsauto s in liter benzine 3

4 2. Emissies 1. Scopes Om de CO 2 -footprint van Synorga te bepalen en uiteindelijk te reduceren, is er inzicht nodig in waar de emissies vandaan komen. Het GHGprotocol onderscheid hierin drie soorten emissies, scopes genaamd. De CO 2 -footprint analyse is opgesteld met behulp van de website Het jaar 2012 is gekozen als basisjaar voor de CO 2 footprint. Scope 1 Directe emissies: Alle uitstoot die het directe gevolg is van eigen activiteiten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het gasverbruik van het pand, de brandstoffen voor het wagenpark en het materieel. Scope 2 Indirecte emissies: In deze groep behoren alle emissies die al zijn uitgestoten voor een grondstof welke door de organisatie wordt gebruikt. Hieronder valt het elektriciteitsgebruik, brandstoffen van zakenreizen met een privéauto of met het vliegtuig. Scope 3 Andere indirecte emissies: Onder deze scope vallen alle andere indirecte emissies. Bijvoorbeeld de emissies die vrijkomen bij afvalverwerking, bij het printen op papier of bij de elektra van klanten. Er is ook een gedeelte van scope 3, namelijk zakenreizen met een privé auto en zakelijk vliegvervoer, dat in het handboek van de CO 2 prestatieladder wordt gerekend onder scope 2. Eis 3.A.1. van de CO 2 -Prestatieladder schrijft net als het GHG Protocol voor dat met uitzondering van de koelvloeistoffen alle scope 1 en 2 emissies dienen te zijn opgenomen in een CO 2 voetafdruk. De CO 2 voetafdruk van Synorga heeft betrekking op emissie scope 1 en 2. Dit rapport zal extra visueel gemaakt worden door te beschrijven hoeveel bomen een jaar moeten groeien om de hoeveelheid CO 2 te compenseren. Een groeiende boom zet ongeveer per jaar 20kg CO 2 om (met behulp van zonlicht en water) in zuurstof, hout en wortels (fotosynthese genoemd). 4

5 2. Analyse scope 1 De gegevens voor de analyse van scope 1 zijn onderverdeeld in; Brandstof verbruik van bedrijfsauto s Synorga heeft een relatief groot aantal bedrijfsauto s. Dit komt omdat er veel ambulante medewerkers zijn (59) bij Synorga. Met ambulante medewerkers worden medewerkers bedoelt die een functie hebben als sales-medewerker etc, deze groep is weinig op kantoor en heeft voor de dagelijkse werkzaamheden een auto nodig. Het brandstofverbruik, en daarmee de uitstoot van CO 2, is onderverdeeld per BV. Hieronder een overzicht van het brandstofverbruik. Benzine BV Aantal Liters Conversiefactor 2 Ton CO 2 EL , ,04 BT 3.941, ,96 EM , ,36 Synorga (totaal) , ,36 Diesel BV Aantal Liters Conversiefactor 3 Ton CO 2 EL , ,36 BT 9.822, ,79 EM , ,29 Synorga (totaal) , ,45 De totale uitstoot van het wagenpark van Synorga kwam in 2012 op een totaal van 272,81 ton CO 2. 2 Zie handboek SKAO bijlage C: Conversiefactoren 3 Zie handboek SKAO bijlage C: Conversiefactoren 5

6 Gasverbruik In 2012 is er totaal m³ gas verbruikt door de Synorga. Dit gasverbruik is verrekent over twee locaties; Locatie M³ gas Conversiefactor 4 Ton CO² Deventerseweg ,04 Oberonweg ,47 Totaal ,51 Scope 1 De totale uitstoot van directe CO 2 -emissies bedraagt in ,32 ton, de verdeling over de verschillende categorieën is weergegeven in hieronder staande diagram. Hierbij is duidelijk zichtbaar dat de uitstoot van het wagenpark bijna geheel scope 1 bedraagt. Scope 1 emissie Brandstof (lease) bedrijfsauto's Gasverbruik 6% 94% Bomen 4 Zie handboek SKAO bijlage C: Conversiefactoren 6

7 3. Analyse scope 2 Scope 2 bedraagt bij Synorga alleen het elektriciteitsverbruik van de bedrijfsruimtes. Binnen Synorga worden geen zakelijke vliegreizen gemaakt, ook zijn er in 2012 geen ritten gemaakt met een privé auto voor zakelijke doeleinde. Electra De verbruikte hoeveelheid elektriciteit is afgeleid van het energieoverzicht De ingekochte elektriciteit voor de Deventerseweg is Eneco Comfort Power, dit valt onder grijze stroom. De conversiefactor van grijze stroom (voor 2010 en later) is 455 gram CO 2 per kilowattuur. De energierekening van 2012 bedroeg kwh wat neerkomt op 36,35 ton CO 2. Op de Oberonweg is in 2012 totaal kwh verbruikt. Hierbij werd er gebruik gemaakt van Eneco Ecostroom. Dit is een mengeling van verschillende soorten hernieuwbare energiebronnen (wind 13.2%, zon 0.02%, waterkracht 85.9%, biomassa 0.9%). Volgens de regels van de SKAO valt deze stroom geheel onder de conversiefactor van grijze stroom omdat deze stroom niet is gecertificeerd met het certiq certificaat. Locatie kwh Conversiefactor 5 Ton CO 2 Deventerseweg ,35 Obronweg ,35 Totaal ,7 Elektrische auto: Synorga heeft in maart 2012 een elektrische bedrijfswagen aangeschaft voor verschillende werkzaamheden in de regio. Voor deze auto is op het bedrijfsterrein aan de Deventerseweg een elektrische laadpaal geplaatst. Het verbruik van deze auto zal in de footprint van 2013 meegenomen worden onder scope Bomen 5 Zie handboek SKAO bijlage C: Conversiefactoren 7

8 4. Totaal overzicht emissies 2012 Totaal CO 2 -uitstoot Scope 1 + Scope 2 Brandstof (lease) bedrijfsauto's Gasverbruik Electra 6% 11% 83% Totaal verbruik scope 1 (291,32 ton) & scope 2 (37,7 ton) is 329,02 Ton CO Bomen 5. Meetnauwkeurigheden Brandstof: Iedereen die gebruik maakt van een (lease) bedrijfsauto, heeft daar een Multi Tank Card bij. Hiervan kan over het gehele jaar een overzicht opgevraagd worden met het aantal getankte liters opgesplitst in diesel en benzine. Er kan worden uitgegaan van een betrouwbaar overzicht. Gas & Electra: Zowel het gas- als het elektra verbruik is bepaald aan de hand van een overzicht van de leverancier (Eneco). Hiervan kan worden uitgegaan dat dit een betrouwbaar beeld geeft over het verbruik. 8

9 3. Deelconclusie CO 2 footprint In dit rapport zijn de scope 1 en scope 2 emissies conform ISO van de Synorga groep geïnventariseerd. Als referentiejaar voor dit rapport is 2012 gekozen. Over 2012 bedroeg de scope 1 emissie 287,85 ton CO 2. De scope 2 emissie bedroeg 37,7 ton CO 2. De totale CO 2 uitstoot bedroeg in ,02 ton 6. Dit betekent dat bomen een jaar lang moeten groeien om de uitstoot van Synorga te compenseren. Verbruik ton CO Gasverbruik in M ,51 Brandstof benzine in liter ,36 Brandstof diesel in liter ,45 Elektriciteit in kwh ,7 Totaal 329,02 FTE 68.6 CO 2 per FTE 4,78 De CO 2 -emissie inventaris is gebaseerd op nauwkeurige meetgegevens. De gegevens zijn afkomstig van jaarafrekeningen van de energieleveranciers en via uitgebreide specificaties van het brandstofverbruik. Het is te veronderstellen dat deze gegevens betrouwbaar genoeg zijn om tot een goede inventaris te komen van de scope 1 en scope 2 emissie. De CO 2 footprint van Synorga is niet gecertificeerd door een CI. 6 De CO 2 footprint van Synorga is niet geverifieerd door een CI. 9

10 Volgens de SKAO dient er onderscheid gemaakt te worden in de CO 2 uitstoot die wordt veroorzaak door de overhead van een bedrijf (kantoor etc.) en de CO 2 uitstoot die is toe te schrijven aan de verschillende projecten waar het bedrijf aan werkt. Hieronder een overzicht van de verdeling van de uitstoot Overhead Overige projecten Totaal: 329 ton CO2 43% 57% CO2 scope 1 Aardgas voor verwarming (m3) x Bedrijfsauto s (in liters) diesel x Bedrijfsauto s (in liters) benzine x CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit (kwh) x In het volgende gedeelte van dit rapport zullen uitgebreide reductiedoelstellingen worden opgesteld. 10

11 CO 2 footprint Synorga 11

12 4. Overige Goederen en materialen Synorga besteed veel aandacht aan goederen en materialen. Zowel bij de inkoop als bij het verwijderingproces. Bij de inkoop wordt er goed gelet op de frequentie van bestellen. Het is belangrijk dat bestellingen steeds meer gebundeld worden ingekocht zodat de vrachtwagens minder hoeven te rijden. Het verwijderingproces van de materialen wordt zorgvuldig gedaan. In het magazijn zijn verschillende bakken beschikbaar waar de materialen gescheiden worden ingezameld. Hieronder is een overzicht van het aantal containers dat in 2012 is geleegd verdeeld over de materialen. Materiaal Aantal containers Batterijen 1 Koper 5 IJzer 5 Verlichting 10 Grote TL-buizen 10 Armaturen 12 Papier/karton 52 Restafval 52 Op het moment dat er een groot project loopt waar veel (afval) materiaal is, zorgt de magazijnchef van Synorga ervoor dat er op locatie containers zijn om de materialen te scheiden. Dit voorkomt dat er per ongeluk materialen bij het restafval gedeponeerd worden. 12

Energie Audit verslag 2014(3.A.1)

Energie Audit verslag 2014(3.A.1) Energie Audit verslag 2014(3.A.1) 1 1 Introductie Aannemingsbedrijf J. Winder vof heeft voor het eerst een eigen CO2- footprint opgesteld over het referentiejaar 2013. Het onderhavige verslag heeft als

Nadere informatie

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014

SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 SYNDUS GROUP CARBON FOOTPRINT 2014 P. Rademakers 29-5-2015 Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1. Methodiek... 4 2. Klimaatneutraal... 5 3. Scope definities... 7 Scope 1:... 7 Scope 2:... 7 Scope 3:... 7 4. Carbon

Nadere informatie

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013

Voorwoord CARBON FOOTPRINT GROUTTECH 2013 Grouttech Carbon Footprint 2013 Voorwoord Grouttech is al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in bouwchemische producten en de professionele toepassing ervan. Met onze fabricaten en ondersteuning zijn wij

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2011

Carbon Footprint Analyse 2011 Carbon Footprint Analyse 2011 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 17 Verantwoording Titel : Carbon Footprint Analyse 2011 Versie : 2.0 Datum : 14-11-2012 Opgesteld door : Afdeling P&O en KAM Gecontroleerd en

Nadere informatie

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V.

Emissie inventaris CO₂-prestatieladder 2013. Gebroeders van der Poel B.V. Gebroeders van der Poel B.V. 1 Inhoud: blz. 1. Inleiding 3 2. Organisatie 4 3. De rapportage periode 5 4. Organisatorische grenzen 6 5. Klein bedrijf 7 6. Operationele grenzen 8 7. De directe en indirecte

Nadere informatie

CO₂-FOOTPRINT ANALYSE

CO₂-FOOTPRINT ANALYSE CO₂-FOOTPRINT ANALYSE L Ortye Transportbedrijf B.V. Analyse 2013 T.b.v. certificering CO₂-Prestatieladder (3.A.1) L Ortye Transportbedrijf B.V. Kvk 14025427 Haven Stein B.V. Kvk 14039634 Exploitatiemaatschappij

Nadere informatie

C.A. de Groot Holding B.V.

C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. Energie audit & CO2 rapportage 2012 C.A. de Groot Holding B.V. 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 rapport van de C.A. de Groot Holding B.V. Dit

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.

Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief versie : definitief Verhoef Groep Langerak B.V. Mei 2015 Definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen... 4 2.2 Operationele

Nadere informatie

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013

Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 CO2-ladder Emissie Inventarisatie 31 januari 2014 3.A.1 Emissie Inventarisatie CO2-prestatieladder 2013 Aannemingsbedrijf Stuit BV Inhoud 1. Inleiding & beschrijving van de organisatie... 3 2. Verantwoordelijke...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2014 H2

Carbon Footprint Analyse 2014 H2 JAARGANG 3, NR. 1 11 JANUARI 2015 REF.NR.: 15.R.0101 Carbon Footprint Analyse 2014 H2 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen

Nadere informatie

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def.

CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN 2 OVER 2014/2015 VAN BORK GROEP IN HET KADER VAN DE CO 2 -PRESTATIELADDER. rapport 5BOR-CO2.def. Rijksstraatweg 69 Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN t- (0345) 471380 f- (0345) 471381 info@misa-advies.nl www.misa-advies.nl Rabobank 1027.49.795 K.v.K. Tiel 11060529 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS SCOPE 1 EN

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 VOORWOORD... 3 2 ORGANISATIE...

Nadere informatie

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3. Maart 2014. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; CO2 Emissie-inventarisatie 2013 Conform 3.A.1 & ISO 14064-1, par. 7.3 2013 Maart 2014 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg

Nadere informatie

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V.

Bom Beheer bv. CO 2 -footprint 2012. Bom Beheer B.V. Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. CO 2 -footprint 2012 Gebr. Bom B.V. Baldé B.V. Bom Aqua B.V. Inhoudsopgave: blz. 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Beschrijving van de organisatie en verantwoordelijkheden 4 2.2 Basisjaar 4 2.3 Rapportageperiode

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2013

Carbon Footprint Analyse 2013 JAARGANG 2, NR. 1 31 OKTOBER 2014 REF.NR.: 14.R.0603A Carbon Footprint Analyse 2013 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011

Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Opdrachtgever: Directie HKV LIJN IN WATER 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris 2011 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris 2011 Auteurs: M. de Jong en A. Nijhof Datum: 12 oktober

Nadere informatie

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V.

Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Rapportage Carbon Footprint 2011 (periode 01-01-2011 t/m 31-12-2011) All-in Lifttechniek B.V. Verantwoording Titel : Carbon footprint 2011 Revisie : 1.0 Datum : 17 juli 2012 Auteur(s) : Dhr. J. Entius

Nadere informatie

A. Emissie Inventaris

A. Emissie Inventaris A. Emissie Inventaris Versie 2.0 Auteur Gubbels Gubbels Beheer Postbus 18 5268 ZG HELVOIRT tel: 0411-641980 fax: 0411-643072 www.gubbels.nl 1/14 Inhoudsopgave Inleiding CO 2 -prestatieladder Gubbels Beheer...

Nadere informatie

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf

Emissie inventaris CO 2 -PRESTATIELADDER. Goedkeuring en autorisatielijst. Datum 03-04-2014 Versie 1. Type Naam Functie Paraaf CO 2 -PRESTATIELADDER Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Paraaf Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur innovatie en milieu Goedkeuring J.C. Bijlsma Directeur OPDRACHTGEVER Correspondentie

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 26 SEP 2011 REF.NR.: 11.A0336 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO 14064 verklaring Carbon Footprint

Nadere informatie

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 Meijerink Holding BV september 2012 definitief Emissie inventaris van Meijerink Holding BV 2011 volgens ISO 14064-1 dossier : BA9559-101-100

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2009

Carbon Footprint Analyse 2009 JAARGANG 1, NR. 1 4 MRT 2011 REF.NR.: 10.A0465 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijke persoon ISO 14064 verklaring Verificatie verklaring Organisatie grenzen

Nadere informatie

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2

Energie Managementsysteem/CO2-voetafdruk Samen zorgen voor minder CO 2 Samen zorgen voor minder CO 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Organisatie...4 2.1 Bedrijfsomschrijving...4 2.2 Verantwoordelijke persoon...4 2.3 ISO 14064- verklaring...4 2.4 Verificatie verklaring...4

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014

Jade Beheer B.V. CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q3/Q4-2014 Document : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort Bron data : 2014 Q3-Q4 CO2 Rapportage_verkort.docx Referentie : CO 2 prestatieladder - 3.A.1

Nadere informatie

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V.

RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. RAPPORTAGE CARBON FOOTPRINT ANALYSE 2013 SCOPE 1 & 2, SOGETI NEDERLAND B.V. Erik Boeve Auteur Erik Boeve Versie V1.0 Plaats Vianen Kenmerk Versie informatie VERSIE INFORMATIE Versie Datum Bijzonderheden

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010

Carbon Footprint Analyse 2010 JAARGANG 1, NR. 1 24 JANUARI 2012 REF.NR.: 11.A0310A Carbon Footprint Analyse 2010 Inhoudsopgave Directieverklaring Organisatie Rapporterende organisatie Verantwoordelijk persoon Organisatiegrenzen ISO

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie