STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V AQUARIUS WINTERSWIJK SEROOSKERKE DELTA N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V. 2015 AQUARIUS WINTERSWIJK SEROOSKERKE DELTA N.V."

Transcriptie

1 STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V CADZAND-BAD AQUARIUS AQUARIUS CADZAND-BAD ELEKTRABEL NOORDWOLDE HELLENDOORN WINTERSWIJK POSTERHOLT GEROLSTEIN SEROOSKERKE DELTA N.V. 1

2 Middelburg, januari 2015 Aan het personeel en de (vervroegd) gepensioneerden en weduwen van DELTA N.V. Voor je ligt het boekje met vakantiewoningen voor het jaar Ten opzichte van het vorige jaar is er niets veranderd. In deze brochure is wel opgenomen een vakantiechalet in Serooskerke op Walcheren. Je kunt dit chalet, met korting, rechtreeks via de eigenaar boeken. Helaas hebben we de prijzen van alle accomodaties moeten verhogen vanwege gestegen kosten, met name die van de toeristenbelasting. Ten aanzien van het pand in Oranjezon is nog geen definitieve beslissing genomen, al zien de voortekenen er niet goed uit. Sloop en vervolgens nieuwbouw van het pand vergen dermate veel financiële middelen dat de vraag rijst of dit een verstandige keuze zou zijn. En renovatie is zo kostbaar dat deze optie niet in aanmerking komt. De verhuur van de woningen in Cadzand eindigen weer per eind oktober. De reden van dit besluit is gelegen in het feit dat in de maanden november/december er niet of nauwelijks vraag was naar deze twee woningen. In de zomervakantie worden de objecten per twee weken verhuurd. Je kunt wel voor één week inschrijven. Indien er voor de tweewekelijkse periode onvoldoende belangstelling bestaat dan vindt ook toewijzing plaats voor één week. Voor invullen juiste periode: zie onder kopje Huurperioden blz.3. Huurders in actieve dienst krijgen nog steeds 20% van de huurprijs als fiscale bijtelling op hun salaris in de maand mei. Wij wensen je veel plezier bij jullie vakantievoorbereidingen. De Commissie van Beheer 2

3 VOOR HET KOMENDE VAKANTIESEIZOEN ZIJN DE VOLGENDE OBJECTEN BESCHIKBAAR Nederland 1 Friesland : Noordwolde bungalow 2 Zeeland : Cadzand bungalow 3 Zeeland : Cadzand bungalow 4 Overijsel : Hellendoorn bungalow 5 Limburg : Posterholt bungalow Duitsland 6 Eifel :Gerolstein bungalow OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2015 Voorjaarsvakantie : 14/02-22/02 Paasvakantie : 03/04-06/04 Meivakantie : 02/05-10/05 Zomervakantie lager onderwijs : 18/07-30/08 Herfstvakantie : 24/10-01/11 Kerstvakantie : 19/12-03/01/2016 Het ministerie van Onderwijs heeft zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs de data voor de zomervakanties bindend vastgelegd. Voor wat betreft de data van de overige schoolvakanties heeft het ministerie alleen een advies gegeven. Elke schoolleiding heeft echter de vrijheid daarvan af te wijken. HUURPERIODEN Alle objecten zijn per week, mid-week en weekend te huur met uitzondering van de 6 weken zomervakantie. In deze periode alleen verhuur per periode van twee weken eindigend op 31/07, 14/08 en 28/08. Je mag wel voor één week inschrijven in deze periode. Mocht er namelijk te weinig belangstelling zijn voor de periodes van twee weken dan kun je alsnog in aanmerking komen voor één week. Week- en weekendverhuur vangen aan op vrijdag en eindigen op respectievelijk vrijdag en maandag. Midweekverhuur vangt aan op maandag en eindigt op vrijdag. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 1 Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de wet, verordeningen en andere overheidsvoorschriften met betrekking tot huur en verhuur voor zover daarvan hieronder niet wordt afgeweken. 2 De Stichting huurt het object. Alle informatie over het object kunt u alleen via de Stichting verkrijgen. 3 De huurder is verantwoordelijk voor de overige deelnemers. Ook in geval van annulering. 4 De huurprijs voor de vakantieverblijven, waarvan geen restitutie zal plaatsvinden, dient in één termijn bij vooruitbetaling te worden voldaan, en wel als volgt: a - door hen die niet in actieve dienst zijn bij DELTA N.V. na ontvangst van de nota s; b - door hen die in actieve dienst zijn bij DELTA N.V. door middel van verrekening met haar/zijn salaris over de maand mei of zodra dit mogelijk is, tot welke verrekening zij/hij de Stichting Vakantiebesteding DELTA N.V. door middel van het door haar/hem ingevulde inschrijvingsformulier reeds heeft gemachtigd. Eventueel verschuldigde toeristenbelasting en energie- en/of schoonmaakkosten dienen door de huurder ter plaatse te worden voldaan. 5 Deze huurovereenkomst is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar behoudens in die gevallen waarin de Commissie van Beheer van de Stichting op een desbetreffend verzoek van huurder heeft ingestemd met overdracht van de huur. 6 Huurder is gehouden het gehuurde met niet meer personen te bewonen dan het toegestane aantal personen zoals vermeld in deze brochure. 7 Huurder mag het gehuurde op de aanvangsdatum van de huur betrekken en dient het gehuurde uiterlijk te verlaten op de einddatum om : aankomst vertrek 1 Noordwolde uur uur 2 Cadzand Aquarius uur uur 3 Cadzand Elektrabel uur uur 4 Hellendoorn uur uur 5 Posterholt uur uur 6 Gerolstein uur uur 3

4 Commissie van Beheer Stichting Vakantiebesteding DELTA N.V. p/a DELTA N.V. Postbus KA MIDDELBURG Johan Breel : voorzitter M Mieke de Steur : secretaris M Benny Martens : onderhoud Z-Vlaanderen M Inlichtingen en (verhuur)administratie Mieke de Steur : M of LEES DIT VOORDAT JE EEN KEUZE MAAKT Gezinnen met schoolgaande kinderen hebben in de periode 17 juli tot 28 augustus voorrang boven gezinnen zonder schoolgaande kinderen. Onder schoolgaande kinderen worden in dit verband niet verstaan kinderen die in de eerste groep van de basisschool zitten, een vormingsschool bezoeken, of aan een universiteit studeren. HOE MOET EEN VAKANTIEVERBLIJF WORDEN AANGEVRAAGD? Door bijgaand aanvraagformulier geheel in te vullen. Geef bij de in te vullen periode/ vakantieverblijf meer dan één keuzemogelijkheid aan. Wanneer slechts één periode/verblijf wordt aangevraagd en deze is niet (meer) beschikbaar, dan moet - bij gebrek aan keuzemogelijkheden - automatisch afwijzing volgen. Wil je meerdere malen gebruikmaken van een vakantiewoning dan moet je een extra formulier(en) invullen! PROCEDURESCHEMA 1 Het aanvraagformulier dient vóór 15 februari 2015 in ons bezit te zijn. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden pas in behandeling genomen als de andere aanvragen zijn behandeld. 2 De toewijzingen worden eind februari bekendgemaakt. 3 Zie ook de huurovereenkomst! 4 BELANGRIJK: wij adviseren bij toewijzing een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij de meeste verzekeraars moet een dergelijke verzekering binnen zeven dagen na toewijzing worden afgesloten. Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering bij ons bedrijf af te sluiten. 5 Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor het vakantieverblijf en de inboedel. Huurder is verplicht een en ander in behoorlijke staat te houden en te onderhouden en het gehuurde alsook de inboedel bij het einde van de huurperiode schoon achter te laten. De tuinmeubels en container, met schone vuilniszak, bij het verlaten van het vakantieverblijf in de bergruimte te plaatsen. 4

5 6 Huurder dient het gehuurde gedurende zijn huurperiode, telkens wanneer dit door alle bewoners wordt verlaten, zorgvuldig af te sluiten. 7 Bij aankomst zal huurder, voor zover in het gehuurde een inventarislijst aanwezig is, zich ervan overtuigen of de inventaris overeenstemt met de bedoelde lijst. Aan het eind van de huurperiode zal huurder ervoor zorgen, dat alle op de inventarislijst voorkomende artikelen opnieuw aanwezig zijn. Verloren gegane of beschadigde artikelen moeten door de huurder worden betaald aan de Commissie. Hiervan dient schriftelijk melding te worden gedaan aan de Commissie van Beheer. 8 De Stichting behoudt zich het recht voor het gehuurde gedurende een huurperiode door een of meer leden van de Commissie van Beheer van de Stichting te laten inspecteren mits dit geschiedt tussen en uur. 9 Huurder zal zich, voor zover van toepassing, te allen tijde houden aan de reglementen en voorschriften zoals die zijn uitgevaardigd door de eigenaren van de woningen en door de beheerders van de terreinen waarop de vakantieverblijven zijn geplaatst. Bij overtreding is huurder zelf aansprakelijk voor de gevolgen. 10 Eventueel geconstateerde kleine gebreken dient huurder zelf bij de eigenaren van de woning of beheerders van de terreinen te melden. 13 Huurder wordt geacht de inhoud van dit huurcontract volledig te kennen en de hem daarin opgelegde verplichtingen te aanvaarden. 14 Indien een minderjarige een bungalow wil huren, is van ouders of voogd een schriftelijke toestemming nodig. Bij niet voldoen aan enige verplichting of bij overtreding van enig gebod door de wet of deze overeenkomst opgelegd, is huurder in verzuim door het enkel feit van overtreding of door het enkel verloop van de gestelde termijn zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn. In een zodanig geval heeft de Commissie van Beheer van de Stichting het recht de huur te allen tijde te doen eindigen met onmiddellijke ingang, zonder dat voor deze ontbinding de tussenkomst van de rechter behoeft te worden ingeroepen en zonder dat zulks tot restitutie van de huurprijs of een deel daarvan aanleiding zal geven, een en ander onverminderd het recht van de Stichting op schadevergoeding. TOT SLOT Gelukkig kunnen wij onze verhuurders de verzekering geven dat hun vakantieverblijf door onze personeelsleden/gepensioneerden netjes zal worden bewoond en bij vertrek in schone staat zal worden achtergelaten. Laten wij dit zo houden. Bedenk dat de naam van DELTA N.V. ermee is gemoeid. Wij van de Commissie van Beheer van de Stichting Vakantiebesteding zijn jullie daar erkentelijk voor. 11 Voor de benodigde sleutel(s): zie desbetreffende objecten. 12 Huurder wordt er op gewezen dat huisdieren niet zijn toegestaan op onze objecten. Bij overtreding van deze regel komt huurder nimmer meer voor huur van enig object van de Stichting in aanmerking. 5

6 1 NOORDWOLDE Adres : Bungalowpark het Bosmeer, Elsweg 5, 8391 KB Noordwolde Bungalow : nr. 63 Sleuteladres : Bij de receptie van het park Telefoon : (0561) Website : Tijdens schoolseizoen is er een recreatieteam. Tegenover het park ligt een groot verwarmd zwembad met drie baden en een zonneweide, waarvan je gratis gebruik van kunt maken. Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Parkeren bij de bungalow. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Je moet bij aankomst een borgsom van 50,-- betalen. - Je kunt de bungalow ook door de verhuurorganisatie schoon laten maken. - Gratis Wifi: de aanmeldcode zit in de informatiemap. - Huur bedlinnen verplicht, 7,50 p.p. per set. Huur van dit verblijf is mogelijk van 27 maart 2015 tot en met 30 oktober Deze bungalow ligt op de grens van de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel. Het park is omgeven door weiden, wouden, meren en moerassen, wat een prachtig wandel- en fietsgebied vormt. Op ca. 500 meter van het park bevindt zich het gezellige dorpscentrum met meerdere cafe s, restaurants en winkels. Bereikbaarheid Op de A28 Zwolle-Leeuwarden bij Steenwijk de afslag Noordwolde nemen. In Noordwolde wordt het park met borden aangegeven. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: entree met inpandige berging, woonkamer met open keuken, eet- en zithoek, open haard, badkamer met wastafel, ligbad en separaat toilet, tweepersoons bedstee. Verdieping: twee slaapkamers, één met een tweepersoons bed en één met twee éénpersoonsbeddden. Aanwezig in de bungalow Vaatwasser, kleuren-tv/radio, centrale verwarming, gaskookplaat, tuinmeubelen, magnetron, koffiezetapparaat. Je moet zelf zorgen voor linnengoed. Alle bedden hebben éénpersoonsdekbedden! Faciliteiten Op het park zijn aanwezig een speeltuin met nieuwe speeltoestellen en zandbak, kinderboerderij, speel-sportweide, kinderbad. 6 HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 NOORDWOLDE Lang Weekend 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 165,- 24/04 165,- 02/10, 09/10, 16/10 165,- Midweek 30/03 160,- 06/04, 13/04, 20/04, 27/04 165,- 05/10, 12/10, 19/10 165,- Week 01/05 350,- Meivakantie 08/05, 15/05 285,- 22/05, 29/05, 05/06, 295,- 12/06, 19/06, 26/06, 03/07, 340, 10/07 340, 17/07 t/m 28/08 400,- Zomervakantie 28/08, 04/09 325,- 11/09, 18/09, 25/09 295,- 23/10 350,- Herfstvakantie

7 2 CADZAND-BAD - AQUARIUS Adres : Vlamingpolderweg 22, 4506 HZ Cadzand-Bad Beheerder/ Sleuteladres : Voogdt Verhuur, Duinlaan 1, 4506 JN Cadzand-Bad Telefoon : (0117) Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. Praktische tip Voor het ophalen van het huisvuil: de container goed in het zicht langs de Pèse Schorre plaatsen. Dit om problemen bij het ophalen te voorkomen. Huur van dit verblijf is mogelijk van 27 maart 2015 tot en met 30 oktober Kantoor Voogdt Verhuur is op maandag en vrijdag te bereiken tot uur. Kantooruren: en Sleutels inleveren vóór uur. Deze bungalow is direct gelegen aan de voet van de duinen. Een vakantie in Zeeuws-Vlaanderen biedt u de mogelijkheid nader kennis te maken met het schitterende natuurgebied Het Zwin. De badplaats Knokke en de mooie steden Brugge en Gent zijn vanuit dit verblijf gemakkelijk te bereiken. Een tramrit met de kusttram vanuit Knokke langs de Belgische kust is zeker ook voor de kinderen een leuke belevenis. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: woonkamer met zithoek, eethoek, radio, volledig ingerichte, gedeeltelijk open keuken met koelkast en kookplaat; badkamer met toilet, wastafel en douche; slaapkamer met tweepersoonsbed, berging. Bovenverdieping: twee slaapkamers met twee éénpersoonsbedden en vaste wastafel; overloop met tweede toilet. Aanwezig in de bungalow CV-verwarming op begane grond, elektrische kookplaat, dekbedden, kleuren-tv en radio, tuinmeubelen, combimagnetron, vaatwasser, diepvrieskist. HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 CADZAND - AQUARIUS Lang Weekend 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 140,- 24/04 140,- 02/10, 09/10, 16/10 145,- Midweek 30/03, 06/04, 140,- 13/04, 20/04, 27/04 140,- 05/10, 12/10, 19/10 145,- Week 01/05 330,- Meivakantie 08/05, 15/05, 22/05 280,- 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 290,- 26/06, 03/07, 10/07 300, t/m 28/08 350,- Zomervakantie 28/08, 04/09 300,- 11/09, 18/09, 25/09 280,- 23/10 330,- Herfstvakantie Je moet zelf zorgen voor linnengoed. 7

8 3 CADZAND-BAD - ELEKTRABEL Adres : Vlamingpolderweg 22, 4506 HZ Cadzand-Bad Beheerder/ Sleuteladres : Voogdt Verhuur, Duinlaan 1, 4506 JN Cadzand-Bad Telefoon : (0117) Praktische tip Voor het ophalen van het huisvuil: de container goed in het zicht langs de Pèse Schorre plaatsen. Dit om problemen bij het ophalen te voorkomen. Huur van dit verblijf is mogelijk van 27 maart 2015 tot en met 30 oktober Kantoor Voogdt Verhuur is op maandag en vrijdag te bereiken tot uur. Kantooruren: en Sleutels inleveren vóór uur. Deze bungalow is direct aan de voet van de duinen gelegen. Een vakantie in Zeeuws-Vlaanderen biedt de mogelijkheid nader kennis te maken met het schitterend natuurgebied Het Zwin. De badplaats Knokke en de mooie steden Brugge en Gent zijn vanuit dit verblijf gemakkelijk te bereiken. Een tramrit met de kusttram vanuit Knokke langs de Belgische kust is zeker ook voor de kinderen een leuke belevenis. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Woonkamer/keuken, koelkast, radio, één slaapkamer met tweepersoonsbed, twee slaapkamers met stapelbedden, douche/ toiletruimte, berging. Aanwezig in de bungalow CV-verwarming op begane grond, elektrische kookplaat, dekbedden, kleuren-tv en radio, tuinmeubelen, magnetron, vaatwasser, diepvrieskist. Je moet zelf zorgen voor linnengoed. Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Om de bungalow heen ligt een groot gazon. HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 CADZAND - ELEKTRABEL Lang Weekend 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 140,- 24/04 140,- 02/10, 09/10, 16/10 145,- Midweek 30/03, 06/04, 13/04, 20/04 140,- 27/04 140,- 05/10, 12/10, 19/10 145,- Week 01/05 330,- Meivakantie 08/05, 15/05, 22/05 280,- 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 290,- 26/06, 03/07, 10/07 300, t/m 28/08 350,- Zomervakantie 28/08 300,- 04/09, 11/09, 18/09, 25/09 280,- 23/10 330,- Herfstvakantie 8

9 4 HELLENDOORN Adres : Vakantiepark Hellendoorn De Elerstee PZ Hellendoorn Sleuteladres : Receptie Telefoon : Aanwezig in de bungalow Centrale verwarming, kleuren t.v., magnetron, koelkast, kookplaat, koffiezetapparaat (Senseo), afzuigkap, dekbedden, tuinmeubilair, vaatwasser. Faciliteiten De bungalow staat niet in een park en heeft dus geen faciliteiten. Wel kun je gebruikmaken van de faciliteiten van Vakantiepark Hellendoorn (zwembad, speeltoestellen op centraal speelveld, recreatieprogramma in schoolvakanties, tegen betaling tennis, midgetgolf, sauna, zonnebank, fietsenverhuur, maaltijdservice). Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Eén parkeerplaats bij de bungalow. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Vóór vertrek huisvuil in de centrale afvalcontainer deponeren. Deze bungalow ligt in het hart van Overijssel, ook wel de tuin van Nederland genoemd. De bungalow ligt op de grens van Salland en Twente. Direct vanuit de bungalow kun je zo de bossen in voor een heerlijke wandel- of fietstocht. Bereikbaarheid Vanaf de A1/E30 afslag Lochem (nr. 26) nemen en linksafslaan (N332 Larenseweg). Vanaf deze weg gaat u naar Holten en vanuit Holten over de Toeristenweg (Holterberg) naar Nijverdal. Aan het einde van de Toeristenweg (Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer) rechtsaf richting Nijverdal. Vanuit Nijverdal richting Hellendoorn-Ommen. Na Hellendoorn te zijn doorgereden na ongeveer 2 km linksaf de Sanatoriumlaan inrijden, daarna linksaf de Looweg nemen en na ongeveer 200 meter rechtsaf bereik je de Elerstee. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: hal/entree met toilet en trapopgang naar de verdieping, badkamer met douche en wastafel, tuingerichte ruime L-vormige woonkamer met openslaande tuindeuren naar terras en halfopen keuken. Ook is er een van buitenuit bereikbare inpandige berging. Verdieping: Overloop met drie ruime slaapkamers ( met drie maal twee éénpersoonsbedden) Huur van dit verblijf is mogelijk van 16 februari 2015 tot en met 28 december HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 HELLENDOORN Lang Weekend 20/02, 27/02, 06/03, 140,- 13/03, 20/03, 27/03 140,- 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 145,- 02/10, 09/10, 16/10 145,- 30/10, 06/11, 13/11 140,- 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 140,- Midweek 16/02, 23/02 140,- 02/03, 09/03, 16/03 140,- 23/03, 30/03, 06/04, 140,- 13/04, 20/04, 27/04 145,- 05/10, 12/10, 19/10 145,- 26/10, 02/11, 09/11, 16/11 140,- 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 140,- Week 01/05 340,- Meivakantie 08/05, 15/05 290,- 22/05, 29/05 295,- 05/06, 12/06, 19/06 310,- 26/06, 03/07, 10/07 320,- 17/07 t/m 28/08 360,- Zomervakantie 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09 280,- 23/10 330,- Herfstvakantie 18/12 t/m 28/12 (10 dagen) 400,- Kerstvakantie 28/12 t/m 04/01/ ,- Kerstvakantie 9

10 5 POSTERHOLT Adres : Zwembadweg EZ Posterholt Bungalow : nr. 158d Sleutel : bij de receptie Telefoon : Website : De bungalow ligt op het bungalowpark Het Posterbos en is ideaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Liever een drukkere omgeving? Dan liggen de steden Aken, Düsseldorf en Maastricht op minder dan een half uur rijden. Posterholt ligt ten zuiden van het historische Roermond, dicht tegen de Duitse grens, in een schilderachtige strook zeer fraai natuurgebied, dat zich tot diep in Duitsland uitstrekt. Grote natuurgebieden liggen vlakbij het park en ook de Maasplassen liggen om de hoek. Bereikbaarheid Via de A58 Vlissingen/Breda naar Eindhoven. Op de rondweg bij knooppunt Leenderheide de A2/E25 richting Maastricht nemen, daana A2 afslag 44 St. Joost. Na 450 meter 3e afslag op rotonde N271 richting Roermond. Na 0,7 km l.a. de N271 richting Roermond. Na 3,7 km 1e afslag op rotonde (Grote Bergerweg). Na 3,3 km l.a. de Linnerweg op, na 500 m r.a. de Schaapsweg op. Na 1,2 km 1e afslag op rotonde richting Posterholt (N293). Na 0,7 km r.a. Roermondseweg, na 1,4 km r.a. Oenckerstraat en na 1,1 km r.a. Zwembadweg op. Na 140 meter ben je op de bestemming. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: hal en toilet, badkamer met ligbad en wastafel, woonkamer, keuken, slaapkamer met tweepersoonsbed, berging met buitendeur, openslaande tuindeuren en aansluitend groot terras. Verdieping: overloop, bergkast, twee royale slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden. Aanwezig in de bungalow Centrale verwarming, kleuren-tv, koelkast, gascomfort, koffiezetapparaat, afzuigkap, tuinmeubilair, dekbedden. Faciliteiten Receptie, verwarmd openluchtzwembad (medio mei/medio september), vijver met zandstrand, sportvelden en sporttoestellen. Direct naast het park een à la carte restaurant, bar/bowling, binnenzwembad, sauna, zonnebanken en wasserette. Voor inkopen kun je in Posterholt terecht. Bijzonderheden - De wisseldagen zijn maandag en vrijdag - Eén parkeerplaats - Huisdieren zijn niet welkom - Verplichte eindschoonmaak door huurder (mogelijkheid schoonmaak tegen betaling door park te laten verrichten) - Toeristenbelasting ter plekke te betalen ( 1,50 p.p.p.n.) - Linnenset is te huur voor 7,50 per stuk Huur van dit verblijf is mogelijk van 30 maart 2015 tot en met 30 oktober HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 POSTERHOLT Lang Weekend 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 150,- 02/10, 09/10, 16/10 150,- Midweek 30/03, 06/04, 13/04, 20/04 150,- 05/10, 12/10, 19/10 150,- Week 01/05 350,- Meivakantie 08/05, 15/05, 22/05 305,- 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 315,- 26/06, 03/07, 10/07 325,- 17/07 t/m 28/08 380,- Zomervakantie 28/08 325,- 04/09, 11/09, 18/09, 25/09 310,- 23/10 350,- Herfstvakantie 10

11 6 GEROLSTEIN (DUITSLAND) Adres Bungalow : nr. 22 Sleutel : Feriendorf Felsenhof, Gerolstein (Duitsland) : bij de receptie, buiten seizoen bellen bij de beheerder Telefoon : Website : Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Verplichte eindschoonmaak 39,- - Bij aankomst moet je 50,00 betalen die je bij vertrek, na eindcontrole van de bungalow, minus de kosten voor energie, terugkrijgt. - De winkels in Gerolstein zijn op zaterdag tot uur open. - Wifi, éénmalige kosten 3,- Huur van dit verblijf is mogelijk van 30 januari 2015 tot en met 28 december HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 GEROLSTEIN Voor uw zomer- en wintervakantie! Deze luxe bungalow is gelegen in het vakantiedorp Felsenhof. Dit onder Nederlandse leiding staande bungalowpark ligt in een uitzonderlijk mooie omgeving, midden in de Vulkaaneifel, met zijn kratermeren, uitgestrekte bossen en wildparken. Er zijn circa 600 km aan wandelroutes uitgezet en ruim 500 km aangegeven fietstochten. In de winter zijn er uitstekende langlaufmogelijkheden. Met de auto ben je binnen een uur in Keulen, Koblenz of Trier. Bereikbaarheid Vanaf Antwerpen richting Hasselt, daarna richting Luik en vervolgens richting Trier (Treves). Circa 30 km vóór Trier verlaat je bij Prüm de E42 en rij je tot Gerolstein. Capaciteit van de bungalow Maximaal 4 personen, extra kind tot 2 jaar 20,00 per week extra! Indeling Ingang met garderobe, woonkamer met open keuken, twee tweepersoonsslaapkamers met twee éénpersoonsbedden, douche/toilet, bergruimte. Aanwezig in de woning Gasverwarming, gaskookplaat, koelkast, dekbedden, kleuren-tv, tuinmeubelen, koffiezetapparaat, magnetron, waterkoker. Je moet zelf voor linnengoed zorgen of dit reserveren bij de beheerder. Lang Weekend 30/01, 06/02, 13/02 110,- 20/02, 27/02, 06/03 110,- 13/03, 20/03, 27/03 115,- 03/04, 10/04, 17/04 120,- 02/10, 09/10, 16/10 120,- 30/10, 06/11, 13/11 120,- 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 120,- Midweek 02/02, 09/02, 16/02, 115,- 23/02, 02/03, 09/03, 16/03 115,- 23/03, 30/03, 06/04, 125,- 13/04, 20/04, 27/04 125,- 05/10, 12/10, 19/10 120,- 26/10, 02/11, 09/11, 16/11 110,- 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 110,- Week 01/05 300,- Meivakantie 08/05, 15/05 245,- 22/05, 29/05 255,- 05/06, 12/06, 19/06 265,- 26/06, 03/07, 10/07 285,- 17/07 t/m 28/08 315,- Zomervakantie 28/08, 04/09, 11/09 18/09, 25/09 240,- 23/10 300,- Herfstvakantie 18/12 t/m 28/12 (10 dagen) 325,- Kerstvakantie 28/12 t/m 04/01/ ,- Kerstvakantie Ter plekke te betalen: Energiekosten (worden verrekend met borgsom) Toeristenbelasting te plekke te betalen, 1,00 p.p.per nacht. Kinderen 6-12 jaar 0,50 p.p. jonger dan 6 jaar gratis. 11

12 Zoeken... 7 SEROOSKERKE (Walcheren) Home Foto s Omgeving Extra s Prijzen & Beschikbaarheid Reserveren Contact Zoeken... Vakantiechalet Zeeland Vakantiechalet Home Foto s Zeeland Omgeving Foto's Het De luxe privé-chalet staat op chaletpark Het Olmenduin te Serooskerke, midden in het Categorie Alles, Buiten Zeeuwse landschap. Hier kun je 365 dagen per jaar genieten van alle rust, luxe en comfort die het Het chalet luxe privé-chalet en het staat park op chaletpark te bieden het Olmenduin hebben! te Het Serooskerke, midden in het Zeeuwse landschap. Hier kunt u 365 privé-chalet biedt plaats aan maximaal dagen per jaar genieten van alle rust, luxe en comfort welke het 6 personen. chalet en het park te bieden hebben! Het privé-chalet biedt plaats aan maximaal 6 personen. Vanuit Vanuit het chalet chalet bent u ben binnen je 4 minuten binnen aan de 4 kust. minuten Om het u aan nog de kust. makkelijker Laatste Om te maken het Nieuws jou krijgt u nog de gehele makkelijker periode dat u het te chalet maken huurt een speciale strandparkeerkaart. Met deze parkeerkaart kunt u op krijg je de gehele periode dat je het chalet huurt (bijna) alle stranden kosteloos uw auto parkeren. Naast het chalet een speciale strandparkeerkaart. Met deze zelf heeft u een eigen privé parkeerplaats op eigen grond. parkeerkaart Vakantiechalet kunt Zeeland je op (bijna) alle stranden Omdat Geplaatst het op chalet juli 18, centraal 13 gelegen is op het eiland Walcheren bent u kosteloos jouw auto parkeren. Naast het chalet binnen 10 minuten in plaatsen zoals Domburg, Veere, Middelburg, zelf Vlissingen heb je etc. een Ideaal Het luxe eigen als privé-chalet u Walcheren privé-parkeerplaats staat wilt op verkennen chaletpark en het genieten Olmenduin op te eigen van al grond. het goede en moois dat Zeeland te bieden heeft. Serooskerke, midden in het Zeeuwse landschap. Hier kunt u 365 dagen per jaar genieten van... Het privé-chalet is geïnspireerd op de Zeeuwse zwart gepotdekselde Lees Verder Het woningen privé-chalet in boerenstijl is en geïnspireerd staat op zo n 350 m2 op grond. de Vanuit Zeeuwse de dubbel openslaande deuren loopt u zo op het grote terras. Het terras zwart gepotdekselde woningen in boerenstijl biedt u de gehele dag zon, daar deze gelegen is op het zuidwesten. en staat Uiteraard op is het zo n chalet 350 voorzien m2 van grond. alle luxe en Vanuit hedendaags de comfort. dubbelopenslaande Zo heeft het chalet een riante deuren badkamer, zeer loop luxe je keuken zo op voorzien het grote van terras. alle inbouwapparatuur Het terras zoals biedt (hetelucht)oven, je de grill, gehele magnetron, dag vaatwasser etc. De woonkamer is o.a. voorzien van een LCD tvscherm, dvd-speler, comfortabele hoekbank welke uitkijkt op het zon op het zuidwesten. Uiteraard is het chalet voorzien terras. van alle luxe en hedendaags comfort. Zo heeft het chalet een riante badkamer, zeer In het chalet zijn er drie slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft luxe een keuken kingsize tweepersoonsbed. voorzien van De alle tweede inbouwapparatuur slaapkamer is voorzien zoals van (hetelucht)oven, twee eenpersoonsbedden en grill, de derde magnetron, slaapkamer is tevens voorzien van twee eenpersoonsbedden in kajuitopstelling. vaatwasser etc. De woonkamer is o.a. voorzien van een LCD tv-scherm, dvd-speler, comfortabele hoekbank die uitkijkt op het terras. Gerelateerde Foto's Extra s Prijzen & Beschikbaarheid Reserveren Contact In het chalet zijn drie slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft een kingsize tweepersoonsbed. De tweede slaapkamer is voorzien van twee eenpersoonsbedden en de derde slaapkamer is tevens voorzien van twee eenpersoonsbedden in kajuitopstelling. Je kunt dit chalet rechtstreeks via de eigenaar boeken. Ga naar naar en volg de verdere aanwijzingen. QR-code actie Vakantiechalet Zeeland Geplaatst op juli 18, 13 Bij vermelding van de actiecode Delta2015 krijg je 50 Inmiddels euro korting zitten we midden bij boeking het hoogseizoen van en een hebben week vanen 25 euro vele huurders korting leuke bij reacties boeking mogen 1 ontvangen van 2 3een 1 over 2kortere Vakantiechalet Zeeland. Ook op boeking-sites en... periode. Daarnaast krijg je een fles bubbels of wijn cadeau. Lees Verder Over Vakantiechalet Zeeland Aanbiedingen Nieuws Volg ons op: 12

STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V. 2014 AQUARIUS WINTERSWIJK SEROOSKERKE DELTA N.V.

STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V. 2014 AQUARIUS WINTERSWIJK SEROOSKERKE DELTA N.V. STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V. 2014 CADZAND-BAD ELEKTRABEL AQUARIUS CADZAND-BAD ELEKTRABEL NOORDWOLDE HELLENDOORN WINTERSWIJK POSTERHOLT GEROLSTEIN SEROOSKERKE DELTA N.V. Middelburg, januari 2014

Nadere informatie

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland

Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Verhuur van luxe 6 persoons recreatievilla met 3 slaapkamers in Resort Aquastaete op vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Zeeland Dit luxe vakantiepark ligt direct aan het Grevelingenmeer met 2 stranden,

Nadere informatie

TARIEVENLIJST LANGHUUR BAD HULCKESTEIJN

TARIEVENLIJST LANGHUUR BAD HULCKESTEIJN TARIEVENLIJST LANGHUUR BAD HULCKESTEIJN Chalet Type HC6 6 personen ingericht met eet en zithoek. eenpersoons bedden (in sommige gevallen een stapelbed). Maart t/m juni 700 Juli en augustus 1050,- September

Nadere informatie

TE HUUR Hertenspoor 20 te Diever. Vrijstaande 6-persoons recreatiebungalow op Landgoed t Wildryck te Diever. Huurprijs: 700,- kale huur per maand

TE HUUR Hertenspoor 20 te Diever. Vrijstaande 6-persoons recreatiebungalow op Landgoed t Wildryck te Diever. Huurprijs: 700,- kale huur per maand TE HUUR Hertenspoor 20 te Diever Vrijstaande 6-persoons recreatiebungalow op Landgoed t Wildryck te Diever Huurprijs: 700,- kale huur per maand Vrijstaande, riante recreatiebungalow Hertenspoor 20 te Diever

Nadere informatie

KALENDER 2017 KAMPEER PRIJZEN. Kampeer arrangementen. Verplichte kampeerarrangementen / Geen losse overnachtingen mogelijk 272,00 320,00 416,00 156,00

KALENDER 2017 KAMPEER PRIJZEN. Kampeer arrangementen. Verplichte kampeerarrangementen / Geen losse overnachtingen mogelijk 272,00 320,00 416,00 156,00 KALENDER 2017 Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December KAMPEER PRIJZEN COMFORTPLAATSEN Prijzen zijn per nacht / voor 2 personen Inclusief water, riool, 10

Nadere informatie

Residence Cadzand. Bekijk de foto s van deze appartementen op onze website :

Residence Cadzand. Bekijk de foto s van deze appartementen op onze website : Residence Cadzand Bekijk de foto s van deze appartementen op onze website : www.cadzand.nl Zeer centraal gelegen in Cadzand- Bad, aan de voet van de duinen en aan de wandel- en winkelboulevard, is de Residence

Nadere informatie

Vakantiepark. Vakantiepark Boomhiemke

Vakantiepark. Vakantiepark Boomhiemke Prijslijst 2014 Vakantiepark Boomhi emke Boomhiemke ligt aan de voet van de duinen, aan de rand van een uniek natuurgebied en bovendien pal onder de Amelander vuurtoren. De afstand tot strand en zee is

Nadere informatie

Geniet van Walcheren en de Zeeuwse kust!

Geniet van Walcheren en de Zeeuwse kust! Geniet van Walcheren en de Zeeuwse kust! kampeerplaatsen chalets safaritenten woodlodges Recreatieteam aanwezig! tarievenlijst 2018 NOORDZEE DOMBURG N57 Welkom aan de Zeeuwse kust! N287 N287 N57 Buiten

Nadere informatie

Bungalowpark Mini-camping Groepsaccommodatie Paardensportcentrum www.lourenshoeve.nl

Bungalowpark Mini-camping Groepsaccommodatie Paardensportcentrum www.lourenshoeve.nl Vakantiepark Bungalowpark Mini-camping Groepsaccommodatie Paardensportcentrum www.lourenshoeve.nl 1 Algemeen: Zoekt u een vakantiepark waar u optimaal kunt genieten van rust, ruimte en natuur dan is de

Nadere informatie

Plan Parkzicht Noord Fase II

Plan Parkzicht Noord Fase II Plan Parkzicht Noord Fase II Binnenkort wordt gestart met de bouw van 8 levensloopwoningen aan de Marshallstraat te Goes. Deze woningen zijn voorzien van een slaapkamer en badkamer op de begane grond en

Nadere informatie

Vraagprijs 49.500,- k.k.

Vraagprijs 49.500,- k.k. Vraagprijs 49.500,- k.k. BEEKBERGEN DroomPark Beekbergen/ Bospark Beekbergen, KAVEL 172, BEEKBERGEN DroomPark Beekbergen/ Fraai in bosrijk gebied gelegen RECREATIECHALET, bouwjaar 2004 met buitenterras

Nadere informatie

Rijksstraatweg 113 3921 AD ELST Tél.: 0318-471 227 Mail : info@axitravel.com Web: www.axitravel.com

Rijksstraatweg 113 3921 AD ELST Tél.: 0318-471 227 Mail : info@axitravel.com Web: www.axitravel.com Rijksstraatweg 113 3921 AD ELST Tél.: 0318-471 227 Mail : info@axitravel.com Web: www.axitravel.com Les Chalets de la Madeleine Saint-François-Longchamp, Maurienne Vallei 1072 km vanaf Utrecht Saint-François-Longchamp

Nadere informatie

Haersolteweg 13-17 nummer 132. Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen

Haersolteweg 13-17 nummer 132. Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen Haersolteweg 13-17 nummer 132 Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen Vraagprijs: 89.500,-- k.k. Contact en informatie: Heero Boer 06-51 33 73 84 info@heeroboer.nl Vriesenhof 7 7721 DJ Dalfsen www.heeroboer.nl

Nadere informatie

Vrijstaande woning CADZAND, Ringdijk Noord 21

Vrijstaande woning CADZAND, Ringdijk Noord 21 Informatiebrochure Vrijstaande woning CADZAND, Ringdijk Noord 21 ZWIN REGIO VASTGOED MAKELAAR Kantoor Sluis: Beestenmarkt 4 4524EA SLUIS T. 0031 (0) 117-42 06 88 F. 0117-462600 Kantoor Knokke-Heist: Taborastraat

Nadere informatie

Bungalowpark Camping Restaurant

Bungalowpark Camping Restaurant Bungalowpark Camping Restaurant Brochure - Het aanbod van onze vakantiewoningen - Onze facaliteiten op ons recreatiecentrum - Kampeerplaatsen - De omgeving en tips voor een dagje uit Bungalow type 6A (geschakeld)

Nadere informatie

TE HUUR. Kennedystraat 38 te Boekel. Huurprijs 950,00 per maand excl. gas / water / elektra

TE HUUR. Kennedystraat 38 te Boekel. Huurprijs 950,00 per maand excl. gas / water / elektra TE HUUR Kennedystraat 38 te Boekel Op mooie locatie en op loopafstand van het centrum gelegen, KEURIG ONDERHOUDEN, VRIJSTAANDE WONING MET GROTE VRIJSTAANDE GARAGE, oprit voor meerdere auto s en privacy

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST. Haus Madelief Leitenweg 123 Piesendorf-Walchen Oostenrijk

HUUROVEREENKOMST. Haus Madelief Leitenweg 123 Piesendorf-Walchen Oostenrijk HUUROVEREENKOMST Haus Madelief Leitenweg 123 Piesendorf-Walchen Oostenrijk De ondergetekenden: Kees en Karin Jetten- van de Burgt verder te noemen verhuurder ; & verder te noemen de 'huurder', Verklaren

Nadere informatie

FAMILIE PARK DE VECHTVALLEI

FAMILIE PARK DE VECHTVALLEI FAMILIE PARK DE VECHTVALLEI Hartelijk dank voor het aanvragen van deze brochure. Wanneer u nog meer wilt weten over deze accommodaties of het park zelf dan kunt u die natuurlijk altijd aan ons stellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee.

Algemene voorwaarden pagina 1 van 4. Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. Algemene voorwaarden pagina 1 van 4 Algemene voorwaarden voor de huur van de boerderij Zwartenhoekse stee. 1. Toepassing Deze voorwaarden vormen één geheel met de overige informatie op www.zwartenhoeksestee.nl

Nadere informatie

Brochure vakantiewoningen

Brochure vakantiewoningen Brochure vakantiewoningen De Veldhof vakantiewoningen Gulpen De Veldhof biedt u al meer dan 30 jaar een vertrouwd vakantieadres voor uiteenlopende gezelschappen. U kunt heerlijk genieten van een mooie

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Bremheuvel ST BALLUM Algemeen. Prijzen

Algemene voorwaarden. Bremheuvel ST BALLUM Algemeen. Prijzen Algemene voorwaarden Bremheuvel 358 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn bindend. Zowel voor de eigenaren van vakantiebungalow Buyten als voor degene die een huurovereenkomst voor vakantiebungalow Buyten

Nadere informatie

Informatie en tarieven 2014

Informatie en tarieven 2014 Camping Duinzicht Koudekerke / Dishoek Informatie en tarieven 2014 Dé familiecamping aan het zonnigste strand van Zeeland! Plattegrond 2014 Kampeertarieven 2014 Kampeertarieven 2014 gelden per overnachting

Nadere informatie

Casa Ventura. Luxe 6 persoons vakantiewoning met zwembad en WIFI.

Casa Ventura. Luxe 6 persoons vakantiewoning met zwembad en WIFI. Casa Ventura Luxe 6 persoons vakantiewoning met zwembad en WIFI. U wilt genieten van een heerlijke vakantie in Spanje? Bekijk dan vakantiewoning Ventura in Llagostera. Een woning van alle gemakken voorzien,

Nadere informatie

TE KOOP. Stavelot, België. Beleggingsobject

TE KOOP. Stavelot, België. Beleggingsobject TE KOOP Stavelot, België Beleggingsobject 7 vakantie-woningen in het hart van de Ardennen Verkoopprijs: 325.000,- k.k. (voor alle 7 woningen tezamen) Algemene object omschrijving Hierbij bieden wij u te

Nadere informatie

BEEKBERGEN BUNGALOW L6 DroomPark Beekbergen/De Valouwe Lage Bergweg 31. BEEKBERGEN BUNGALOW M13 DroomPark

BEEKBERGEN BUNGALOW L6 DroomPark Beekbergen/De Valouwe Lage Bergweg 31. BEEKBERGEN BUNGALOW M13 DroomPark BEEKBERGEN BUNGALOW L6 DroomPark Vraagprijs 40.000,- k.k. Op leuke beschutte locatie gelegen nette goed onderhouden RECREATIEBUNGALOW met terras en tuin v.v. sierbestrating en grasgazon, alsmede een vrijstaande

Nadere informatie

Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 243

Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 243 Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 243 VRAAGPRIJS 75.000,-- kosten koper SCHERPE VRAAGPRIJS! DIT IS UW KANS Aan de vijver ligt deze recreatiebungalow type Swifter op totaal ca. 470 m2 grond geschikt voor vier

Nadere informatie

T E H U U R Stationsstraat 31E Maarheeze

T E H U U R Stationsstraat 31E Maarheeze Stationsstraat 31 E - Maarheeze Landelijk wonen met allure! Dat kan in het moderne appartementencomplex De Baronie, gelegen in het hart van Maarheeze. Dit complex is gebouwd in 2005 en heeft een fraaie

Nadere informatie

TE KOOP KAMPERLAND - STRANDLAAN 26. VRAAGPRIJS : 335.000 k.k. (inclusief inventaris)

TE KOOP KAMPERLAND - STRANDLAAN 26. VRAAGPRIJS : 335.000 k.k. (inclusief inventaris) TE KOOP KAMPERLAND - STRANDLAAN 26 VRAAGPRIJS : 335.000 k.k. (inclusief inventaris) ALGEMENE INFORMATIE In een rustig en exclusief gedeelte van het Roompot Familievakantiepark Noordzee Residence De Banjaard

Nadere informatie

Herontdek de rust op Vakantiepark

Herontdek de rust op Vakantiepark Herontdek de rust op Vakantiepark De Bosrand FIETSVERHUUR fitness tennisbaan overdekt zwembad BAR RESTAURANT Het hele jaar door rust, plezier en comfort! Ver weg van alle drukte vindt u, verborgen in het

Nadere informatie

bungalowpark in de Achterhoek

bungalowpark in de Achterhoek Hoe kunt u het bungalowpark vinden! Het bungalowpark is te bereiken via de weg Winterswijk-Groenlo. Ca. 3 km. buiten de bebouwde kom van Winterswijk vindt u aan uw linker hand Autobedrijf Hijink. De afslag

Nadere informatie

VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG. 5-Sterren vakantiepark. Uw tweede huis aan de voet van de Sallandse Heuvelrug

VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG. 5-Sterren vakantiepark. Uw tweede huis aan de voet van de Sallandse Heuvelrug VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG 5-Sterren vakantiepark Uw tweede huis aan de voet van de Sallandse Heuvelrug VAKANTIEPARK DE LUTTENBERG 2 Unieke Bergalows met volop luxe en comfort voor eigen gebruik en rendement

Nadere informatie

Bungalowpark Wolferswoud. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2014

Bungalowpark Wolferswoud. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2014 Bungalowpark Wolferswoud Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2014 Algemene Informatie Hierbij heeft u onze prijsbrochure 2014 in handen, deze hoort bij de kleuren brochure. Mocht u naar aanleiding

Nadere informatie

0113 850 466 WWW.FACCHINMAKELAARS.NL 06 51 595 653 INFO@FACCHINMAKELAARS.NL VERKOOP DOCUMENTATIE HEINKENSZAND HOF VAN ZEELAND 122 INLEIDING:

0113 850 466 WWW.FACCHINMAKELAARS.NL 06 51 595 653 INFO@FACCHINMAKELAARS.NL VERKOOP DOCUMENTATIE HEINKENSZAND HOF VAN ZEELAND 122 INLEIDING: HOF VAN ZEELAND 122 HEINKENSZAND VERKOOP DOCUMENTATIE INLEIDING: Wij bieden u deze goed onderhouden vrijstaande recreatiewoning aan, gelegen in een groene parkachtige omgeving, direct aan het water. Op

Nadere informatie

Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 5

Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 5 Dalfsen Haersolteweg 17 nummer 5 VRAAGPRIJS 62.500,-- k.k. Op een hele mooie plek op het park, in de hoek tegen de bosrand, ligt deze compleet ingerichte recreatiebungalow, type IJssel, geschikt voor vijf

Nadere informatie

Huizen. Rust en ruimte. Open ligging. Bosrijke omgeving. Twee slaapkamers. Zwembadweg 2-145, 6061 EZ Posterholt H54 H54

Huizen. Rust en ruimte. Open ligging. Bosrijke omgeving. Twee slaapkamers. Zwembadweg 2-145, 6061 EZ Posterholt H54 H54 Huizen vanhendriks Zwembadweg 2-145, 6061 EZ Posterholt Open ligging Bosrijke omgeving Twee slaapkamers Rust en ruimte H54 H54 Kenmerken Soort Type Kamers Woonoppervlakte Perceeloppervlakte Inhoud Bouwjaar

Nadere informatie

Jansveld 2 A* 3512 BG UTRECHT (CENTRUM)

Jansveld 2 A* 3512 BG UTRECHT (CENTRUM) Jansveld 2 A* - UTRECHT Jansveld 2 A* 3512 BG UTRECHT (CENTRUM) 1.800,- / mnd 108m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING Te huur gekomen in

Nadere informatie

Tussenwoning SLUIS, Ridderstraat 17

Tussenwoning SLUIS, Ridderstraat 17 Informatiebrochure Tussenwoning SLUIS, Ridderstraat 17 ZWIN REGIO VASTGOED MAKELAAR Kantoor Sluis: Beestenmarkt 4 4524EA SLUIS T. 0031 (0) 117-42 06 88 F. 0117-462600 Kantoor Knokke-Heist: Taborastraat

Nadere informatie

Casa Ventura Luxe 6 persoons vakantiewoning met zwembad en WIFI.

Casa Ventura Luxe 6 persoons vakantiewoning met zwembad en WIFI. Casa Ventura Luxe 6 persoons vakantiewoning met zwembad en WIFI. U wilt genieten van een heerlijke vakantie in Spanje? Bekijk dan vakantiewoning Ventura in Llagostera. Een woning van alle gemakken voorzien,

Nadere informatie

Luxe vakantieappartementen aan de enige Zuid-boulevard van Nederland

Luxe vakantieappartementen aan de enige Zuid-boulevard van Nederland Luxe vakantieappartementen aan de enige Zuid-boulevard van Nederland Welkom Recreëren met allure Recreëren in één van de modern ingerichte appartementen of in één van de penthouses van De Gulden Stroom

Nadere informatie

in rust en ruimte genieten van het Franse Buitenleven FermePostel 2015 Huuvoorwaarden Graschamp Corrèze Frankrijk

in rust en ruimte genieten van het Franse Buitenleven FermePostel 2015 Huuvoorwaarden Graschamp Corrèze Frankrijk 1 Na reserveren verklaart u de volgende huurovereenkomst te zijn aangegaan met betrekking tot de vakantiewoning in gemeente AYEN, GRASCHAMP, nummer 12 gelegen in FRANKRIJK. Uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf

Nadere informatie

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia

HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia contactadres: De Parken 9, 6652 GB Druten (f.diekstra@planet.nl) reknr. 67.21.58.817 t.n.v. F. Diekstra te Druten De verhuurder (Dhr.

Nadere informatie

Kreekhof. Exclusief onderdeel van Strand Resort Nieuwvliet-Bad

Kreekhof. Exclusief onderdeel van Strand Resort Nieuwvliet-Bad Kreekhof Exclusief onderdeel van Strand Resort Nieuwvliet-Bad De Kreekhof Projectlocatie De Kreekhof Laatste uitbreiding van Strand Resort Nieuwvliet-Bad In Strand Resort Nieuwvliet-Bad geniet u volop,

Nadere informatie

Center Parcs Limburgse Peel Nederland / Limburg / America

Center Parcs Limburgse Peel Nederland / Limburg / America Center Parcs Limburgse Peel Nederland / Limburg / America Link: https://www.bungalowpark-zoeken.nl/bungalow/nederland/limburg/america/167475 Omschrijving Huis Limburgse Peel ligt midden in de Limburgse

Nadere informatie

Zonnevylle Info over

Zonnevylle Info over Vakantiehuis Zonnevylle Info over Beste vakantiegangers, Van harte welkom op Zonnevylle, waar jullie hopelijk een plezierige tijd zullen hebben! Een fantastische accommodatie, een groot speelveld, veel

Nadere informatie

Villa la Plage. Prijs ,- excl. BTW, kavel vanaf V.O.N. excl. BTW / of te huur vanaf 8.550,- pj

Villa la Plage. Prijs ,- excl. BTW, kavel vanaf V.O.N. excl. BTW / of te huur vanaf 8.550,- pj Villa la Plage Prijs 249.500,- excl. BTW, kavel vanaf 95.000 V.O.N. excl. BTW / of te huur vanaf 8.550,- pj Omschrijving Villa la Plage; romantisch, royaal en fenomenaal. Bent u op zoek naar een luxe

Nadere informatie

Charley Tooropstraat MR UTRECHT (LEIDSCHE RIJN)

Charley Tooropstraat MR UTRECHT (LEIDSCHE RIJN) Charley Tooropstraat 18 - UTRECHT Charley Tooropstraat 18 3544 MR UTRECHT (LEIDSCHE RIJN) VERKOCHT 63m 2 030-2100401 info@rvlmakelaars.nl ADRES KANTOOR Prins Hendriklaan 44 3583 EN, UTRECHT OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Ee n z o r ge l o z e v ak antie in een...

Ee n z o r ge l o z e v ak antie in een... Br o c hu r e & P ri j s li j s t 2 0 1 6 Ee n z o r ge l o z e v ak antie in een... IJ s s e l / I J s se l C o m f o r t - 4 p e r s De comfortabele bungalows van het type IJssel en IJssel Comfort zijn

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Vakantiewoningen tussen Florence, Siena en Arezzo. [127TOFB]

Vakantiewoningen tussen Florence, Siena en Arezzo. [127TOFB] Vakantiewoningen tussen Florence, Siena en Arezzo. [127TOFB] www.selecxyz.eu info@selecxyz.eu prijslijst 2010 Hoog Midden 03.04-10.04 Laag Apt Slaapkamers Personen Badkamers 03.07-28.08 24.04-03.07 28.08-25.09

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014

Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Algemene huurvoorwaarden 2013-2014 Deze algemene huurvoorwaarden vormen onderdeel van de huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder. Met het ondertekenen van de huurovereenkomst gaat huurder akkoord

Nadere informatie

Center Parcs Zandvoort aan Zee Nederland / Noord-Holland / Zandvoort

Center Parcs Zandvoort aan Zee Nederland / Noord-Holland / Zandvoort Center Parcs Zandvoort aan Zee Nederland / Noord-Holland / Zandvoort Link: https://www.bungalowpark-zoeken.nl/bungalow/nederland/noord-holland/zandvoort/167512 Omschrijving Huis Amusement, genot en rust

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Prijslijst 2016. 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve

Prijslijst 2016. 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve Prijslijst 2016 Vakantie op de Veluwe! 1965-2016 Camping en Bungalowpark de Horsterhoeve Horsterengweg 17, 3853 ME Ermelo Tel: 0341 560 431, Email: info@horsterhoeve.nl www.horsterhoeve.nl bij de caravan.

Nadere informatie

Vraagprijs 39.500,- k.k.

Vraagprijs 39.500,- k.k. Vraagprijs 39.500,- k.k. Vraagprijs 49.500,- k.k. BEEKBERGEN ELDORADO, KAVEL 62 Op een van de mooiste plekjes van het park gelegen keurig onderhouden RECREATIEBUNGALOW, met houten berging en een fraaie

Nadere informatie

Te koop staande stacaravans en chalets op Molecaten Park t Hout Bijgewerkt t/m 16-10-2015, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden.

Te koop staande stacaravans en chalets op Molecaten Park t Hout Bijgewerkt t/m 16-10-2015, wijzigingen en/of drukfouten voorbehouden. Plaats: - Delta caravans 29x11,5 2S Sunrise Bouwjaar 2012 Zeer nette stacaravan welke geschikt is voor 4 personen. Moderne inrichting, voorzien van eethoek en ruime woonkamer. Twee slaapkamers waarvan

Nadere informatie

Bungalowpark Wolferswoud & Het Vossenveen. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2016

Bungalowpark Wolferswoud & Het Vossenveen. Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2016 Bungalowpark Wolferswoud & Het Vossenveen Huurprijzen bungalows en algemene informatie 2016 Algemene Informatie Hierbij heeft u onze prijsbrochure 2016 in handen, deze hoort bij de kleuren brochure. Mocht

Nadere informatie

Als KBC er kan je bij Omnia Travel (100 % dochtermaatschapij van KBC) genieten van diverse kortingen

Als KBC er kan je bij Omnia Travel (100 % dochtermaatschapij van KBC) genieten van diverse kortingen Omnia Travel Als KBC er kan je bij Omnia Travel (100 % dochtermaatschapij van KBC) genieten van diverse kortingen 3 % korting voor boekingen via een Omnia Travel-kantoor. tot 6 % korting Als je je op de

Nadere informatie

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye!

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Op zoek naar een vakantiehuisje voor het gezin of logement voor een uitgebreid gezelschap? Dan moet u beslist een kijkje nemen: een gezellig appartement en

Nadere informatie

DANIELSHOF 19 HEYTHUYSEN

DANIELSHOF 19 HEYTHUYSEN DANIELSHOF 19 HEYTHUYSEN TE HUUR FRAAI APPARTEMENT MET GEZELLIGE VOORTUIN EN PRIVACYRIJKE ACHTERTUIN GRENZEND AAN EEN SPEELVELDJE. HET APPARTEMENT IS MODERN AFGEWERKT EN INGEDEELD IN EEN HAL, WOONKAMER

Nadere informatie

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon.

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon. Aqua Nature La Mata Nieuwbouw appartementen complex Aqua Nature bij het strand van La Mata, Playa de La Mata, uw ideale strandvakantie met of zonder kinderen. Slechts 50 meter lopend vanaf de bekende witte

Nadere informatie

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon.

Hier kunt u genieten van het bruisende leven in La Mata, onder de rook van Torrevieja en van de Spaanse zon. Playa La Mata Nieuwbouw appartementen complex Aqua Nature bij het strand van La Mata, Playa de La Mata, uw ideale strandvakantie met of zonder kinderen. Slechts 50 meter lopend vanaf de bekende witte zandstranden

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Parkweg 4 K - Maastricht

Parkweg 4 K - Maastricht Parkweg 4 K - Maastricht Akersteenweg 25 6226 HR Maastricht Postbus 4109 6202 PA Maastricht In de alom bekende Parkresidentie (Villapark/Sint Pieter) bieden wij een uniek appartement op de 7e en 8e verdieping

Nadere informatie

DUIVENSTRAAT 4, 4A en 4B

DUIVENSTRAAT 4, 4A en 4B MHEER DUIVENSTRAAT 4, 4A en 4B Dit unieke en Rijksmonumentale object, bestaande uit 3 wooneenheden, kent haar oorsprong omstreeks 1850. In het vakwerkhoofdhuis ( Huisje Weltevree ) zijn nog vele originele

Nadere informatie

10 Persoons bungalow. www.bungalow-hoenderloo.nl

10 Persoons bungalow. www.bungalow-hoenderloo.nl 10 Persoons bungalow In het gezellige, kleinschalige park Ben s Dream De Rimboe in Hoenderloo (Veluwe) ligt de Finse bungalow Sjaloom. Het ruime, sfeervolle huis staat op 470 m2 bosgrond, heeft 4 slaapkamers

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

T E K O O P. Oranje Nassaulaan 23 te Maarheeze

T E K O O P. Oranje Nassaulaan 23 te Maarheeze Oranje Nassaulaan 23 - Maarheeze De Oranje Nassaulaan is een mooie lommerrijke laan, aan weerszijden voorzien van enkel vrijstaande bebouwing en fraaie bomen. De woning is gunstig gelegen ten opzichte

Nadere informatie

Lovinklaan Arnhem. Huurprijs 1.300,- per maand. Meer informatie op

Lovinklaan Arnhem. Huurprijs 1.300,- per maand. Meer informatie op Lovinklaan Arnhem Huurprijs 1.300,- per maand Meer informatie op www.ehr.nl Wonen in Arnhem Arnhem is meer dan duizend jaar geleden als een klein gehucht ontstaan langs de Sint-Jans beek. Dat is de beek

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie

Les Chalets de la Madeleine

Les Chalets de la Madeleine Les Chalets de la Madeleine SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP 1650 Tel. 0318-471 227 info@axitravel.com www.axitravel.com Les Chalets de la Madeleine SAINT-FRANÇOIS-LONGCHAMP 1650, MAURIENNE VALLEI 1072 KM VANAF

Nadere informatie

INTERESSANT Vastgoedpakket bestaande uit 6 vrijstaande (compleet ingerichte) vakantiewoningen!

INTERESSANT Vastgoedpakket bestaande uit 6 vrijstaande (compleet ingerichte) vakantiewoningen! INTERESSANT Vastgoedpakket bestaande uit 6 vrijstaande (compleet ingerichte) vakantiewoningen! In zeer goede staat! Bouwjaar 2006 Hoogwaardig sanitair! ZEER SPECIALE PRIJS! (complete pakket!) NU wegens

Nadere informatie

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ

VAN LEERDAM MAKELAARDIJ Leeuwenberg 28, Den Hoorn Midden in de gezellige dorpskern van Den Hoorn, op loopafstand van alle winkels en openbaar vervoer, ligt dit fraaie 3-kamerappartement op de 2 e verdieping van winkel- en wooncomplex

Nadere informatie

Vakantiepark 't Hooge Holt

Vakantiepark 't Hooge Holt Vakantiepark 't Hooge Holt Gramsbergen (Overijssel) Het Park Diverste typen comfortabele, vrijstaande woningen Ideaal park met een groot scala aan faciliteiten, zoals een verwarmd openlucht zwembad, beautycentrum

Nadere informatie

TE KOOP KAMPERLAND - STRANDLAAN 4. VRAAGPRIJS : 279.000 k.k.

TE KOOP KAMPERLAND - STRANDLAAN 4. VRAAGPRIJS : 279.000 k.k. TE KOOP KAMPERLAND - STRANDLAAN 4 VRAAGPRIJS : 279.000 k.k. ALGEMENE INFORMATIE Centraal op het Roompot Familievakantiepark Noordzee Residence De Banjaard vindt u deze mooie vrijstaande 4-5 persoons recreatiebungalow

Nadere informatie

TE KOOP OP DEZE FRAAIE LOCATIE IN HET CENTRUM VAN HEYTHUYSEN BIEDEN WIJ U DIT SCHITTEREND MONUMENTAAL PAND TE HUUR AAN. DEZE WONING DATEERT

TE KOOP OP DEZE FRAAIE LOCATIE IN HET CENTRUM VAN HEYTHUYSEN BIEDEN WIJ U DIT SCHITTEREND MONUMENTAAL PAND TE HUUR AAN. DEZE WONING DATEERT TE KOOP OP DEZE FRAAIE LOCATIE IN HET CENTRUM VAN HEYTHUYSEN BIEDEN WIJ U DIT SCHITTEREND MONUMENTAAL PAND TE HUUR AAN. DEZE WONING DATEERT OORSPRONKELIJK UIT 1600. EENMAAL BINNEN PROEFT U NOG DE SFEER

Nadere informatie

Offline Vakantie Object in departement Ariège omgeving Daumazan-sur-Arize 96.000,-

Offline Vakantie Object in departement Ariège omgeving Daumazan-sur-Arize 96.000,- Offline Vakantie Object in departement Ariège omgeving Daumazan-sur-Arize 96.000,- Referentienummer fsnl 402-104 Prijs 96.000,- Constructie Hout skelet bouw Dakconstructie Dakpannen Algemene staat Uitstekend

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga"

Algemene huurvoorwaarden Svea Stuga Algemene huurvoorwaarden "Svea Stuga" artikel 1 Reservering en prijzen 1.1 Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de verhuurder de vereiste aanbetaling heeft ontvangen. 1.2 De prijzen van verhuurder

Nadere informatie

Duinpark Het Kustlicht - prijzen 2015

Duinpark Het Kustlicht - prijzen 2015 Tarieven 2015 Duinpark Het Kustlicht - prijzen 2015 ZEEASTER / ZEEHOND 05.01-09.01 - - 345,00 09.01-13.02 547,00 370,00 345,00 13.02-20.02 626,00 413,00 372,00 20.02-27.03 547,00 370,00 345,00 27.03-03.04

Nadere informatie

Hofstraat 9, Wittem. Contact Email: info+damen-og.nl@rv-eb.nl Telefoon: Onbekend Website: http://huistekoop.nl/ Hofstraat 9, Wittem Pagina 1

Hofstraat 9, Wittem. Contact Email: info+damen-og.nl@rv-eb.nl Telefoon: Onbekend Website: http://huistekoop.nl/ Hofstraat 9, Wittem Pagina 1 Hofstraat 9, Wittem Algemene informatie Straat: Hofstraat 9 Postcode: 6286CG Stad: Wittem Perceeloppervlakte: 1150 m² Woonoppervlakte: 248 m² Volume: 1010 m³ Bouwjaar: 1978 Type: Vrijstaande woning Prijs:

Nadere informatie

Sfeervolle villa, daterend uit begin 1900

Sfeervolle villa, daterend uit begin 1900 E X C L U S I E F W O N E N Sfeervolle villa, daterend uit begin 1900 Swalmen - Rijksweg Zuid 89 T +31 (0)475 40 70 44 info@alardvandervarst.nl www.alardvandervarst.nl Omschrijving: Deze sfeervolle villa,

Nadere informatie

Bredestraat-Zuid 29 HERVELD

Bredestraat-Zuid 29 HERVELD Bredestraat-Zuid 29 HERVELD Vraagprijs 795.000,= k.k. Op schitterende locatie gelegen, uitstekend onderhouden riante woonboerderij met dubbele garage, heerlijk verwarmd (binnen)zwembad, fraai aangelegde

Nadere informatie

Johanna Noyon - Pian del Nasso (Liguria-Savona) 4 case di lusso con piscina

Johanna Noyon - Pian del Nasso (Liguria-Savona) 4 case di lusso con piscina Johanna Noyon - Pian del Nasso (Liguria-Savona) 4 case di lusso con piscina Soort: Rustiek Thema: Karakteristiek Plaats: Piana Crixia (Liguria) Adres: Pian del Nasso, 1 Huisdieren: Welkom Faciliteiten:

Nadere informatie

Center Parcs Het Meerdal Nederland / Limburg / America

Center Parcs Het Meerdal Nederland / Limburg / America Center Parcs Het Meerdal Nederland / Limburg / America Link: https://www.bungalowpark-zoeken.nl/bungalow/nederland/limburg/america/1638528 Omschrijving Huis Als u voor sport en avontuur gaat, beleeft u

Nadere informatie

Veluweweg 142B KOOTWIJKERBROEK

Veluweweg 142B KOOTWIJKERBROEK Veluweweg 142B KOOTWIJKERBROEK Omschrijving: Te huur APPARTEMENT met bergruimte en tuin in het buitengebied. Net buiten Kootwijkerbroek, met aan de voorzijde vrij uitzicht over de landerijen treft u deze

Nadere informatie

Center Parcs Port ZÃ lande Nederland / Zuid-Holland / Ouddorp

Center Parcs Port ZÃ lande Nederland / Zuid-Holland / Ouddorp Center Parcs Port ZÃ lande Nederland / Zuid-Holland / Ouddorp Link: https://www.bungalowpark-zoeken.nl/bungalow/nederland/zuid-holland/ouddorp/1638531 Omschrijving Huis In Port Zélande vindt u alles wat

Nadere informatie

Haersolteweg 13/17 nummer 208. Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen

Haersolteweg 13/17 nummer 208. Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen Haersolteweg 13/17 nummer 208 Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen Vraagprijs: 126.000,-- k.k. Contact en informatie: Heero Boer 06-51 33 73 84 info@heeroboer.nl Vriesenhof 7 7721 DJ Dalfsen

Nadere informatie

Offline Vakantiehuis in departement Ariège omgeving Daumazan-sur-Arize ,-

Offline Vakantiehuis in departement Ariège omgeving Daumazan-sur-Arize ,- Offline Vakantiehuis in departement Ariège omgeving Daumazan-sur-Arize 87.500,- Referentienummer * fsnl 402-093 Prijs 87.500,- Constructie Hout skelet bouw Dakconstructie Dakpannen Algemene staat Uitstekend

Nadere informatie

Posterholt - Hoofdstraat 34

Posterholt - Hoofdstraat 34 EXCLUSIEF WONEN Klassieke Villa Posterholt - Hoofdstraat 34 T +31 (0)475 40 70 44 info@alardvandervarst.nl www.alardvandervarst.nl Deze vrijstaande villa met garage ligt op een eigen perceel van maar liefst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden DUTCHEN DUTCHEN B.V. is een professionele beheer- en verhuurorganisatie van luxe vakantiehuizen en villa s op bijzondere, kleinschalige vakantieparken langs de kust, op de Wadden en

Nadere informatie

TE HUUR. DORPSTRAAT12a BAEXEM

TE HUUR. DORPSTRAAT12a BAEXEM TE HUUR DORPSTRAAT12a BAEXEM HIER BIEDEN WIJ U DIT VERRASSEND RUIME EN IN 2012 GEHEEL GERENOVEERD WOONHUIS OP EEN GOEDE LOCATIE TE BAEXEM TE HUUR AAN. DE WONING BESCHIKT NAAST EEN MOOIE WOONKAMER MET OPEN

Nadere informatie

Villa Orlanda euros/week

Villa Orlanda euros/week Villa Orlanda In een inspirerende panoramische positie, van de eindeloze zee en dramatische heuvels, Villa Orlanda is een hoge standaard luxe en comfort prive-huis in het gebied van Chania en biedt een

Nadere informatie

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx

bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig 55+ aanbieding 55+ aanbieding 03/04-01/05 01/05-11/05 xxxx 2015 bij de caravan. Dekbedden en Hoofdkussens zijn in de caravan aanwezig periode 03/04-01/05 01/05-11/05 13/05-18/05 22/05-26/05 26/05-10/07 10/07-17/07 17/07-14/08 14/08-28/08 28/08-16/10 16/10-01/11

Nadere informatie

HET KANAAL 193 D ASSEN

HET KANAAL 193 D ASSEN HET KANAAL 193 D ASSEN Julianaplein 10-14, 9301 LA Roden * Postbus 108, 9300 AC Roden Telefoon (050) 5019030 * Fax (050) 5018935 * info@vanhoogen-roden.nl Postbank 87 75 86 * Rabobank 35 58 08 579 * ING-bank

Nadere informatie

TE HUUR. Appartement met vaste parkeerplaats. Mariagardestraat 143 Roermond

TE HUUR. Appartement met vaste parkeerplaats. Mariagardestraat 143 Roermond TE HUUR Appartement met vaste parkeerplaats Mariagardestraat 143 Roermond WILT U WONEN IN HARTJE CENTRUM ROERMOND MET EEN EIGEN PARKEERPLAATS OP EEN AFGESLOTEN TERREIN EN VOOR EEN AANTREKKELIJKE HUURPRIJS?

Nadere informatie

VERKOOP DOCUMENTATIE HEINKENSZAND STELLEWEG 167 C D INLEIDING:

VERKOOP DOCUMENTATIE HEINKENSZAND STELLEWEG 167 C D INLEIDING: STELLEWEG 167 C + 167 D HEINKENSZAND VERKOOP DOCUMENTATIE INLEIDING: Wij bieden u een goed onderhouden compleet ingericht recreatie chalet aan gelegen aan de rand van het vakantiepark Stelleplas, welke

Nadere informatie

Als KBC er kan je bij Omnia Travel (100 % dochtermaatschapij van KBC) genieten van diverse kortingen

Als KBC er kan je bij Omnia Travel (100 % dochtermaatschapij van KBC) genieten van diverse kortingen Omnia Travel Als KBC er kan je bij Omnia Travel (100 % dochtermaatschapij van KBC) genieten van diverse kortingen 3 % korting voor boekingen via een Omnia Travel-kantoor. tot 6 % korting Als je je op de

Nadere informatie

Haersolteweg 13/17 nummer 18. Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen

Haersolteweg 13/17 nummer 18. Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen Haersolteweg 13/17 nummer 18 Recreatiewoning op Buitenplaats Gerner Dalfsen Vraagprijs: 55.000,-- k.k. Contact en informatie: Heero Boer 06-51 33 73 84 info@heeroboer.nl Vriesenhof 7 7721 DJ Dalfsen www.heeroboer.nl

Nadere informatie

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen.

Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. Huurvoorwaarden Onderstaande huurvoorwaarden hebben betrekking op stacaravan de Zeester en zijn altijd van toepassing op gedane boekingen. 1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen

Nadere informatie

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye!

Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Uw vakantie in Chimay? Da's Moulin de l'haye! Op zoek naar een vakantiehuisje voor het gezin of logement voor een uitgebreid gezelschap? Dan moet u beslist een kijkje nemen: de vakantiewoningen op ons

Nadere informatie

Chalet Verkoop brochure

Chalet Verkoop brochure Chalet Verkoop brochure Strandpark De Zeeuwse Kust Helleweg 8 4326 LJ Renesse Tel. Nr. 0111-46 82 82 info@strandparkdezeeuwsekust.nl www.strandparkdezeeuwsekust.nl www.facebook.com/strandpark.dezeeuwsekust

Nadere informatie