STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V AQUARIUS WINTERSWIJK SEROOSKERKE DELTA N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V. 2015 AQUARIUS WINTERSWIJK SEROOSKERKE DELTA N.V."

Transcriptie

1 STICHTING VAKANTIEBESTEDING DELTA N.V CADZAND-BAD AQUARIUS AQUARIUS CADZAND-BAD ELEKTRABEL NOORDWOLDE HELLENDOORN WINTERSWIJK POSTERHOLT GEROLSTEIN SEROOSKERKE DELTA N.V. 1

2 Middelburg, januari 2015 Aan het personeel en de (vervroegd) gepensioneerden en weduwen van DELTA N.V. Voor je ligt het boekje met vakantiewoningen voor het jaar Ten opzichte van het vorige jaar is er niets veranderd. In deze brochure is wel opgenomen een vakantiechalet in Serooskerke op Walcheren. Je kunt dit chalet, met korting, rechtreeks via de eigenaar boeken. Helaas hebben we de prijzen van alle accomodaties moeten verhogen vanwege gestegen kosten, met name die van de toeristenbelasting. Ten aanzien van het pand in Oranjezon is nog geen definitieve beslissing genomen, al zien de voortekenen er niet goed uit. Sloop en vervolgens nieuwbouw van het pand vergen dermate veel financiële middelen dat de vraag rijst of dit een verstandige keuze zou zijn. En renovatie is zo kostbaar dat deze optie niet in aanmerking komt. De verhuur van de woningen in Cadzand eindigen weer per eind oktober. De reden van dit besluit is gelegen in het feit dat in de maanden november/december er niet of nauwelijks vraag was naar deze twee woningen. In de zomervakantie worden de objecten per twee weken verhuurd. Je kunt wel voor één week inschrijven. Indien er voor de tweewekelijkse periode onvoldoende belangstelling bestaat dan vindt ook toewijzing plaats voor één week. Voor invullen juiste periode: zie onder kopje Huurperioden blz.3. Huurders in actieve dienst krijgen nog steeds 20% van de huurprijs als fiscale bijtelling op hun salaris in de maand mei. Wij wensen je veel plezier bij jullie vakantievoorbereidingen. De Commissie van Beheer 2

3 VOOR HET KOMENDE VAKANTIESEIZOEN ZIJN DE VOLGENDE OBJECTEN BESCHIKBAAR Nederland 1 Friesland : Noordwolde bungalow 2 Zeeland : Cadzand bungalow 3 Zeeland : Cadzand bungalow 4 Overijsel : Hellendoorn bungalow 5 Limburg : Posterholt bungalow Duitsland 6 Eifel :Gerolstein bungalow OVERZICHT SCHOOLVAKANTIES 2015 Voorjaarsvakantie : 14/02-22/02 Paasvakantie : 03/04-06/04 Meivakantie : 02/05-10/05 Zomervakantie lager onderwijs : 18/07-30/08 Herfstvakantie : 24/10-01/11 Kerstvakantie : 19/12-03/01/2016 Het ministerie van Onderwijs heeft zowel voor het basis- als voortgezet onderwijs de data voor de zomervakanties bindend vastgelegd. Voor wat betreft de data van de overige schoolvakanties heeft het ministerie alleen een advies gegeven. Elke schoolleiding heeft echter de vrijheid daarvan af te wijken. HUURPERIODEN Alle objecten zijn per week, mid-week en weekend te huur met uitzondering van de 6 weken zomervakantie. In deze periode alleen verhuur per periode van twee weken eindigend op 31/07, 14/08 en 28/08. Je mag wel voor één week inschrijven in deze periode. Mocht er namelijk te weinig belangstelling zijn voor de periodes van twee weken dan kun je alsnog in aanmerking komen voor één week. Week- en weekendverhuur vangen aan op vrijdag en eindigen op respectievelijk vrijdag en maandag. Midweekverhuur vangt aan op maandag en eindigt op vrijdag. ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 1 Deze overeenkomst verplicht partijen tot naleving van de wet, verordeningen en andere overheidsvoorschriften met betrekking tot huur en verhuur voor zover daarvan hieronder niet wordt afgeweken. 2 De Stichting huurt het object. Alle informatie over het object kunt u alleen via de Stichting verkrijgen. 3 De huurder is verantwoordelijk voor de overige deelnemers. Ook in geval van annulering. 4 De huurprijs voor de vakantieverblijven, waarvan geen restitutie zal plaatsvinden, dient in één termijn bij vooruitbetaling te worden voldaan, en wel als volgt: a - door hen die niet in actieve dienst zijn bij DELTA N.V. na ontvangst van de nota s; b - door hen die in actieve dienst zijn bij DELTA N.V. door middel van verrekening met haar/zijn salaris over de maand mei of zodra dit mogelijk is, tot welke verrekening zij/hij de Stichting Vakantiebesteding DELTA N.V. door middel van het door haar/hem ingevulde inschrijvingsformulier reeds heeft gemachtigd. Eventueel verschuldigde toeristenbelasting en energie- en/of schoonmaakkosten dienen door de huurder ter plaatse te worden voldaan. 5 Deze huurovereenkomst is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar behoudens in die gevallen waarin de Commissie van Beheer van de Stichting op een desbetreffend verzoek van huurder heeft ingestemd met overdracht van de huur. 6 Huurder is gehouden het gehuurde met niet meer personen te bewonen dan het toegestane aantal personen zoals vermeld in deze brochure. 7 Huurder mag het gehuurde op de aanvangsdatum van de huur betrekken en dient het gehuurde uiterlijk te verlaten op de einddatum om : aankomst vertrek 1 Noordwolde uur uur 2 Cadzand Aquarius uur uur 3 Cadzand Elektrabel uur uur 4 Hellendoorn uur uur 5 Posterholt uur uur 6 Gerolstein uur uur 3

4 Commissie van Beheer Stichting Vakantiebesteding DELTA N.V. p/a DELTA N.V. Postbus KA MIDDELBURG Johan Breel : voorzitter M Mieke de Steur : secretaris M Benny Martens : onderhoud Z-Vlaanderen M Inlichtingen en (verhuur)administratie Mieke de Steur : M of LEES DIT VOORDAT JE EEN KEUZE MAAKT Gezinnen met schoolgaande kinderen hebben in de periode 17 juli tot 28 augustus voorrang boven gezinnen zonder schoolgaande kinderen. Onder schoolgaande kinderen worden in dit verband niet verstaan kinderen die in de eerste groep van de basisschool zitten, een vormingsschool bezoeken, of aan een universiteit studeren. HOE MOET EEN VAKANTIEVERBLIJF WORDEN AANGEVRAAGD? Door bijgaand aanvraagformulier geheel in te vullen. Geef bij de in te vullen periode/ vakantieverblijf meer dan één keuzemogelijkheid aan. Wanneer slechts één periode/verblijf wordt aangevraagd en deze is niet (meer) beschikbaar, dan moet - bij gebrek aan keuzemogelijkheden - automatisch afwijzing volgen. Wil je meerdere malen gebruikmaken van een vakantiewoning dan moet je een extra formulier(en) invullen! PROCEDURESCHEMA 1 Het aanvraagformulier dient vóór 15 februari 2015 in ons bezit te zijn. Aanvragen die na deze datum worden ontvangen, worden pas in behandeling genomen als de andere aanvragen zijn behandeld. 2 De toewijzingen worden eind februari bekendgemaakt. 3 Zie ook de huurovereenkomst! 4 BELANGRIJK: wij adviseren bij toewijzing een annuleringsverzekering af te sluiten. Bij de meeste verzekeraars moet een dergelijke verzekering binnen zeven dagen na toewijzing worden afgesloten. Het is niet mogelijk een annuleringsverzekering bij ons bedrijf af te sluiten. 5 Huurder is tijdens de huurperiode aansprakelijk voor het vakantieverblijf en de inboedel. Huurder is verplicht een en ander in behoorlijke staat te houden en te onderhouden en het gehuurde alsook de inboedel bij het einde van de huurperiode schoon achter te laten. De tuinmeubels en container, met schone vuilniszak, bij het verlaten van het vakantieverblijf in de bergruimte te plaatsen. 4

5 6 Huurder dient het gehuurde gedurende zijn huurperiode, telkens wanneer dit door alle bewoners wordt verlaten, zorgvuldig af te sluiten. 7 Bij aankomst zal huurder, voor zover in het gehuurde een inventarislijst aanwezig is, zich ervan overtuigen of de inventaris overeenstemt met de bedoelde lijst. Aan het eind van de huurperiode zal huurder ervoor zorgen, dat alle op de inventarislijst voorkomende artikelen opnieuw aanwezig zijn. Verloren gegane of beschadigde artikelen moeten door de huurder worden betaald aan de Commissie. Hiervan dient schriftelijk melding te worden gedaan aan de Commissie van Beheer. 8 De Stichting behoudt zich het recht voor het gehuurde gedurende een huurperiode door een of meer leden van de Commissie van Beheer van de Stichting te laten inspecteren mits dit geschiedt tussen en uur. 9 Huurder zal zich, voor zover van toepassing, te allen tijde houden aan de reglementen en voorschriften zoals die zijn uitgevaardigd door de eigenaren van de woningen en door de beheerders van de terreinen waarop de vakantieverblijven zijn geplaatst. Bij overtreding is huurder zelf aansprakelijk voor de gevolgen. 10 Eventueel geconstateerde kleine gebreken dient huurder zelf bij de eigenaren van de woning of beheerders van de terreinen te melden. 13 Huurder wordt geacht de inhoud van dit huurcontract volledig te kennen en de hem daarin opgelegde verplichtingen te aanvaarden. 14 Indien een minderjarige een bungalow wil huren, is van ouders of voogd een schriftelijke toestemming nodig. Bij niet voldoen aan enige verplichting of bij overtreding van enig gebod door de wet of deze overeenkomst opgelegd, is huurder in verzuim door het enkel feit van overtreding of door het enkel verloop van de gestelde termijn zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn. In een zodanig geval heeft de Commissie van Beheer van de Stichting het recht de huur te allen tijde te doen eindigen met onmiddellijke ingang, zonder dat voor deze ontbinding de tussenkomst van de rechter behoeft te worden ingeroepen en zonder dat zulks tot restitutie van de huurprijs of een deel daarvan aanleiding zal geven, een en ander onverminderd het recht van de Stichting op schadevergoeding. TOT SLOT Gelukkig kunnen wij onze verhuurders de verzekering geven dat hun vakantieverblijf door onze personeelsleden/gepensioneerden netjes zal worden bewoond en bij vertrek in schone staat zal worden achtergelaten. Laten wij dit zo houden. Bedenk dat de naam van DELTA N.V. ermee is gemoeid. Wij van de Commissie van Beheer van de Stichting Vakantiebesteding zijn jullie daar erkentelijk voor. 11 Voor de benodigde sleutel(s): zie desbetreffende objecten. 12 Huurder wordt er op gewezen dat huisdieren niet zijn toegestaan op onze objecten. Bij overtreding van deze regel komt huurder nimmer meer voor huur van enig object van de Stichting in aanmerking. 5

6 1 NOORDWOLDE Adres : Bungalowpark het Bosmeer, Elsweg 5, 8391 KB Noordwolde Bungalow : nr. 63 Sleuteladres : Bij de receptie van het park Telefoon : (0561) Website : Tijdens schoolseizoen is er een recreatieteam. Tegenover het park ligt een groot verwarmd zwembad met drie baden en een zonneweide, waarvan je gratis gebruik van kunt maken. Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Parkeren bij de bungalow. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Je moet bij aankomst een borgsom van 50,-- betalen. - Je kunt de bungalow ook door de verhuurorganisatie schoon laten maken. - Gratis Wifi: de aanmeldcode zit in de informatiemap. - Huur bedlinnen verplicht, 7,50 p.p. per set. Huur van dit verblijf is mogelijk van 27 maart 2015 tot en met 30 oktober Deze bungalow ligt op de grens van de provincies Friesland, Drenthe en Overijssel. Het park is omgeven door weiden, wouden, meren en moerassen, wat een prachtig wandel- en fietsgebied vormt. Op ca. 500 meter van het park bevindt zich het gezellige dorpscentrum met meerdere cafe s, restaurants en winkels. Bereikbaarheid Op de A28 Zwolle-Leeuwarden bij Steenwijk de afslag Noordwolde nemen. In Noordwolde wordt het park met borden aangegeven. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: entree met inpandige berging, woonkamer met open keuken, eet- en zithoek, open haard, badkamer met wastafel, ligbad en separaat toilet, tweepersoons bedstee. Verdieping: twee slaapkamers, één met een tweepersoons bed en één met twee éénpersoonsbeddden. Aanwezig in de bungalow Vaatwasser, kleuren-tv/radio, centrale verwarming, gaskookplaat, tuinmeubelen, magnetron, koffiezetapparaat. Je moet zelf zorgen voor linnengoed. Alle bedden hebben éénpersoonsdekbedden! Faciliteiten Op het park zijn aanwezig een speeltuin met nieuwe speeltoestellen en zandbak, kinderboerderij, speel-sportweide, kinderbad. 6 HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 NOORDWOLDE Lang Weekend 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 165,- 24/04 165,- 02/10, 09/10, 16/10 165,- Midweek 30/03 160,- 06/04, 13/04, 20/04, 27/04 165,- 05/10, 12/10, 19/10 165,- Week 01/05 350,- Meivakantie 08/05, 15/05 285,- 22/05, 29/05, 05/06, 295,- 12/06, 19/06, 26/06, 03/07, 340, 10/07 340, 17/07 t/m 28/08 400,- Zomervakantie 28/08, 04/09 325,- 11/09, 18/09, 25/09 295,- 23/10 350,- Herfstvakantie

7 2 CADZAND-BAD - AQUARIUS Adres : Vlamingpolderweg 22, 4506 HZ Cadzand-Bad Beheerder/ Sleuteladres : Voogdt Verhuur, Duinlaan 1, 4506 JN Cadzand-Bad Telefoon : (0117) Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. Praktische tip Voor het ophalen van het huisvuil: de container goed in het zicht langs de Pèse Schorre plaatsen. Dit om problemen bij het ophalen te voorkomen. Huur van dit verblijf is mogelijk van 27 maart 2015 tot en met 30 oktober Kantoor Voogdt Verhuur is op maandag en vrijdag te bereiken tot uur. Kantooruren: en Sleutels inleveren vóór uur. Deze bungalow is direct gelegen aan de voet van de duinen. Een vakantie in Zeeuws-Vlaanderen biedt u de mogelijkheid nader kennis te maken met het schitterende natuurgebied Het Zwin. De badplaats Knokke en de mooie steden Brugge en Gent zijn vanuit dit verblijf gemakkelijk te bereiken. Een tramrit met de kusttram vanuit Knokke langs de Belgische kust is zeker ook voor de kinderen een leuke belevenis. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: woonkamer met zithoek, eethoek, radio, volledig ingerichte, gedeeltelijk open keuken met koelkast en kookplaat; badkamer met toilet, wastafel en douche; slaapkamer met tweepersoonsbed, berging. Bovenverdieping: twee slaapkamers met twee éénpersoonsbedden en vaste wastafel; overloop met tweede toilet. Aanwezig in de bungalow CV-verwarming op begane grond, elektrische kookplaat, dekbedden, kleuren-tv en radio, tuinmeubelen, combimagnetron, vaatwasser, diepvrieskist. HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 CADZAND - AQUARIUS Lang Weekend 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 140,- 24/04 140,- 02/10, 09/10, 16/10 145,- Midweek 30/03, 06/04, 140,- 13/04, 20/04, 27/04 140,- 05/10, 12/10, 19/10 145,- Week 01/05 330,- Meivakantie 08/05, 15/05, 22/05 280,- 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 290,- 26/06, 03/07, 10/07 300, t/m 28/08 350,- Zomervakantie 28/08, 04/09 300,- 11/09, 18/09, 25/09 280,- 23/10 330,- Herfstvakantie Je moet zelf zorgen voor linnengoed. 7

8 3 CADZAND-BAD - ELEKTRABEL Adres : Vlamingpolderweg 22, 4506 HZ Cadzand-Bad Beheerder/ Sleuteladres : Voogdt Verhuur, Duinlaan 1, 4506 JN Cadzand-Bad Telefoon : (0117) Praktische tip Voor het ophalen van het huisvuil: de container goed in het zicht langs de Pèse Schorre plaatsen. Dit om problemen bij het ophalen te voorkomen. Huur van dit verblijf is mogelijk van 27 maart 2015 tot en met 30 oktober Kantoor Voogdt Verhuur is op maandag en vrijdag te bereiken tot uur. Kantooruren: en Sleutels inleveren vóór uur. Deze bungalow is direct aan de voet van de duinen gelegen. Een vakantie in Zeeuws-Vlaanderen biedt de mogelijkheid nader kennis te maken met het schitterend natuurgebied Het Zwin. De badplaats Knokke en de mooie steden Brugge en Gent zijn vanuit dit verblijf gemakkelijk te bereiken. Een tramrit met de kusttram vanuit Knokke langs de Belgische kust is zeker ook voor de kinderen een leuke belevenis. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Woonkamer/keuken, koelkast, radio, één slaapkamer met tweepersoonsbed, twee slaapkamers met stapelbedden, douche/ toiletruimte, berging. Aanwezig in de bungalow CV-verwarming op begane grond, elektrische kookplaat, dekbedden, kleuren-tv en radio, tuinmeubelen, magnetron, vaatwasser, diepvrieskist. Je moet zelf zorgen voor linnengoed. Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Om de bungalow heen ligt een groot gazon. HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 CADZAND - ELEKTRABEL Lang Weekend 27/03, 03/04, 10/04, 17/04, 140,- 24/04 140,- 02/10, 09/10, 16/10 145,- Midweek 30/03, 06/04, 13/04, 20/04 140,- 27/04 140,- 05/10, 12/10, 19/10 145,- Week 01/05 330,- Meivakantie 08/05, 15/05, 22/05 280,- 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 290,- 26/06, 03/07, 10/07 300, t/m 28/08 350,- Zomervakantie 28/08 300,- 04/09, 11/09, 18/09, 25/09 280,- 23/10 330,- Herfstvakantie 8

9 4 HELLENDOORN Adres : Vakantiepark Hellendoorn De Elerstee PZ Hellendoorn Sleuteladres : Receptie Telefoon : Aanwezig in de bungalow Centrale verwarming, kleuren t.v., magnetron, koelkast, kookplaat, koffiezetapparaat (Senseo), afzuigkap, dekbedden, tuinmeubilair, vaatwasser. Faciliteiten De bungalow staat niet in een park en heeft dus geen faciliteiten. Wel kun je gebruikmaken van de faciliteiten van Vakantiepark Hellendoorn (zwembad, speeltoestellen op centraal speelveld, recreatieprogramma in schoolvakanties, tegen betaling tennis, midgetgolf, sauna, zonnebank, fietsenverhuur, maaltijdservice). Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Eén parkeerplaats bij de bungalow. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Vóór vertrek huisvuil in de centrale afvalcontainer deponeren. Deze bungalow ligt in het hart van Overijssel, ook wel de tuin van Nederland genoemd. De bungalow ligt op de grens van Salland en Twente. Direct vanuit de bungalow kun je zo de bossen in voor een heerlijke wandel- of fietstocht. Bereikbaarheid Vanaf de A1/E30 afslag Lochem (nr. 26) nemen en linksafslaan (N332 Larenseweg). Vanaf deze weg gaat u naar Holten en vanuit Holten over de Toeristenweg (Holterberg) naar Nijverdal. Aan het einde van de Toeristenweg (Bezoekerscentrum Staatsbosbeheer) rechtsaf richting Nijverdal. Vanuit Nijverdal richting Hellendoorn-Ommen. Na Hellendoorn te zijn doorgereden na ongeveer 2 km linksaf de Sanatoriumlaan inrijden, daarna linksaf de Looweg nemen en na ongeveer 200 meter rechtsaf bereik je de Elerstee. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: hal/entree met toilet en trapopgang naar de verdieping, badkamer met douche en wastafel, tuingerichte ruime L-vormige woonkamer met openslaande tuindeuren naar terras en halfopen keuken. Ook is er een van buitenuit bereikbare inpandige berging. Verdieping: Overloop met drie ruime slaapkamers ( met drie maal twee éénpersoonsbedden) Huur van dit verblijf is mogelijk van 16 februari 2015 tot en met 28 december HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 HELLENDOORN Lang Weekend 20/02, 27/02, 06/03, 140,- 13/03, 20/03, 27/03 140,- 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 145,- 02/10, 09/10, 16/10 145,- 30/10, 06/11, 13/11 140,- 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 140,- Midweek 16/02, 23/02 140,- 02/03, 09/03, 16/03 140,- 23/03, 30/03, 06/04, 140,- 13/04, 20/04, 27/04 145,- 05/10, 12/10, 19/10 145,- 26/10, 02/11, 09/11, 16/11 140,- 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 140,- Week 01/05 340,- Meivakantie 08/05, 15/05 290,- 22/05, 29/05 295,- 05/06, 12/06, 19/06 310,- 26/06, 03/07, 10/07 320,- 17/07 t/m 28/08 360,- Zomervakantie 28/08, 04/09, 11/09, 18/09, 25/09 280,- 23/10 330,- Herfstvakantie 18/12 t/m 28/12 (10 dagen) 400,- Kerstvakantie 28/12 t/m 04/01/ ,- Kerstvakantie 9

10 5 POSTERHOLT Adres : Zwembadweg EZ Posterholt Bungalow : nr. 158d Sleutel : bij de receptie Telefoon : Website : De bungalow ligt op het bungalowpark Het Posterbos en is ideaal voor rustzoekers en natuurliefhebbers. Liever een drukkere omgeving? Dan liggen de steden Aken, Düsseldorf en Maastricht op minder dan een half uur rijden. Posterholt ligt ten zuiden van het historische Roermond, dicht tegen de Duitse grens, in een schilderachtige strook zeer fraai natuurgebied, dat zich tot diep in Duitsland uitstrekt. Grote natuurgebieden liggen vlakbij het park en ook de Maasplassen liggen om de hoek. Bereikbaarheid Via de A58 Vlissingen/Breda naar Eindhoven. Op de rondweg bij knooppunt Leenderheide de A2/E25 richting Maastricht nemen, daana A2 afslag 44 St. Joost. Na 450 meter 3e afslag op rotonde N271 richting Roermond. Na 0,7 km l.a. de N271 richting Roermond. Na 3,7 km 1e afslag op rotonde (Grote Bergerweg). Na 3,3 km l.a. de Linnerweg op, na 500 m r.a. de Schaapsweg op. Na 1,2 km 1e afslag op rotonde richting Posterholt (N293). Na 0,7 km r.a. Roermondseweg, na 1,4 km r.a. Oenckerstraat en na 1,1 km r.a. Zwembadweg op. Na 140 meter ben je op de bestemming. Capaciteit van de bungalow Maximaal 6 personen. Indeling Begane grond: hal en toilet, badkamer met ligbad en wastafel, woonkamer, keuken, slaapkamer met tweepersoonsbed, berging met buitendeur, openslaande tuindeuren en aansluitend groot terras. Verdieping: overloop, bergkast, twee royale slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden. Aanwezig in de bungalow Centrale verwarming, kleuren-tv, koelkast, gascomfort, koffiezetapparaat, afzuigkap, tuinmeubilair, dekbedden. Faciliteiten Receptie, verwarmd openluchtzwembad (medio mei/medio september), vijver met zandstrand, sportvelden en sporttoestellen. Direct naast het park een à la carte restaurant, bar/bowling, binnenzwembad, sauna, zonnebanken en wasserette. Voor inkopen kun je in Posterholt terecht. Bijzonderheden - De wisseldagen zijn maandag en vrijdag - Eén parkeerplaats - Huisdieren zijn niet welkom - Verplichte eindschoonmaak door huurder (mogelijkheid schoonmaak tegen betaling door park te laten verrichten) - Toeristenbelasting ter plekke te betalen ( 1,50 p.p.p.n.) - Linnenset is te huur voor 7,50 per stuk Huur van dit verblijf is mogelijk van 30 maart 2015 tot en met 30 oktober HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 POSTERHOLT Lang Weekend 03/04, 10/04, 17/04, 24/04 150,- 02/10, 09/10, 16/10 150,- Midweek 30/03, 06/04, 13/04, 20/04 150,- 05/10, 12/10, 19/10 150,- Week 01/05 350,- Meivakantie 08/05, 15/05, 22/05 305,- 29/05, 05/06, 12/06, 19/06 315,- 26/06, 03/07, 10/07 325,- 17/07 t/m 28/08 380,- Zomervakantie 28/08 325,- 04/09, 11/09, 18/09, 25/09 310,- 23/10 350,- Herfstvakantie 10

11 6 GEROLSTEIN (DUITSLAND) Adres Bungalow : nr. 22 Sleutel : Feriendorf Felsenhof, Gerolstein (Duitsland) : bij de receptie, buiten seizoen bellen bij de beheerder Telefoon : Website : Bijzonderheden - De wisseldagen zijn vrijdag en maandag. - Huisdieren zijn niet welkom. - Na iedere huurperiode verplichte eindschoonmaak door de huurder. - Verplichte eindschoonmaak 39,- - Bij aankomst moet je 50,00 betalen die je bij vertrek, na eindcontrole van de bungalow, minus de kosten voor energie, terugkrijgt. - De winkels in Gerolstein zijn op zaterdag tot uur open. - Wifi, éénmalige kosten 3,- Huur van dit verblijf is mogelijk van 30 januari 2015 tot en met 28 december HUURPERIODE EN HUURPRIJZEN 2015 GEROLSTEIN Voor uw zomer- en wintervakantie! Deze luxe bungalow is gelegen in het vakantiedorp Felsenhof. Dit onder Nederlandse leiding staande bungalowpark ligt in een uitzonderlijk mooie omgeving, midden in de Vulkaaneifel, met zijn kratermeren, uitgestrekte bossen en wildparken. Er zijn circa 600 km aan wandelroutes uitgezet en ruim 500 km aangegeven fietstochten. In de winter zijn er uitstekende langlaufmogelijkheden. Met de auto ben je binnen een uur in Keulen, Koblenz of Trier. Bereikbaarheid Vanaf Antwerpen richting Hasselt, daarna richting Luik en vervolgens richting Trier (Treves). Circa 30 km vóór Trier verlaat je bij Prüm de E42 en rij je tot Gerolstein. Capaciteit van de bungalow Maximaal 4 personen, extra kind tot 2 jaar 20,00 per week extra! Indeling Ingang met garderobe, woonkamer met open keuken, twee tweepersoonsslaapkamers met twee éénpersoonsbedden, douche/toilet, bergruimte. Aanwezig in de woning Gasverwarming, gaskookplaat, koelkast, dekbedden, kleuren-tv, tuinmeubelen, koffiezetapparaat, magnetron, waterkoker. Je moet zelf voor linnengoed zorgen of dit reserveren bij de beheerder. Lang Weekend 30/01, 06/02, 13/02 110,- 20/02, 27/02, 06/03 110,- 13/03, 20/03, 27/03 115,- 03/04, 10/04, 17/04 120,- 02/10, 09/10, 16/10 120,- 30/10, 06/11, 13/11 120,- 20/11, 27/11, 04/12, 11/12 120,- Midweek 02/02, 09/02, 16/02, 115,- 23/02, 02/03, 09/03, 16/03 115,- 23/03, 30/03, 06/04, 125,- 13/04, 20/04, 27/04 125,- 05/10, 12/10, 19/10 120,- 26/10, 02/11, 09/11, 16/11 110,- 23/11, 30/11, 07/12, 14/12 110,- Week 01/05 300,- Meivakantie 08/05, 15/05 245,- 22/05, 29/05 255,- 05/06, 12/06, 19/06 265,- 26/06, 03/07, 10/07 285,- 17/07 t/m 28/08 315,- Zomervakantie 28/08, 04/09, 11/09 18/09, 25/09 240,- 23/10 300,- Herfstvakantie 18/12 t/m 28/12 (10 dagen) 325,- Kerstvakantie 28/12 t/m 04/01/ ,- Kerstvakantie Ter plekke te betalen: Energiekosten (worden verrekend met borgsom) Toeristenbelasting te plekke te betalen, 1,00 p.p.per nacht. Kinderen 6-12 jaar 0,50 p.p. jonger dan 6 jaar gratis. 11

12 Zoeken... 7 SEROOSKERKE (Walcheren) Home Foto s Omgeving Extra s Prijzen & Beschikbaarheid Reserveren Contact Zoeken... Vakantiechalet Zeeland Vakantiechalet Home Foto s Zeeland Omgeving Foto's Het De luxe privé-chalet staat op chaletpark Het Olmenduin te Serooskerke, midden in het Categorie Alles, Buiten Zeeuwse landschap. Hier kun je 365 dagen per jaar genieten van alle rust, luxe en comfort die het Het chalet luxe privé-chalet en het staat park op chaletpark te bieden het Olmenduin hebben! te Het Serooskerke, midden in het Zeeuwse landschap. Hier kunt u 365 privé-chalet biedt plaats aan maximaal dagen per jaar genieten van alle rust, luxe en comfort welke het 6 personen. chalet en het park te bieden hebben! Het privé-chalet biedt plaats aan maximaal 6 personen. Vanuit Vanuit het chalet chalet bent u ben binnen je 4 minuten binnen aan de 4 kust. minuten Om het u aan nog de kust. makkelijker Laatste Om te maken het Nieuws jou krijgt u nog de gehele makkelijker periode dat u het te chalet maken huurt een speciale strandparkeerkaart. Met deze parkeerkaart kunt u op krijg je de gehele periode dat je het chalet huurt (bijna) alle stranden kosteloos uw auto parkeren. Naast het chalet een speciale strandparkeerkaart. Met deze zelf heeft u een eigen privé parkeerplaats op eigen grond. parkeerkaart Vakantiechalet kunt Zeeland je op (bijna) alle stranden Omdat Geplaatst het op chalet juli 18, centraal 13 gelegen is op het eiland Walcheren bent u kosteloos jouw auto parkeren. Naast het chalet binnen 10 minuten in plaatsen zoals Domburg, Veere, Middelburg, zelf Vlissingen heb je etc. een Ideaal Het luxe eigen als privé-chalet u Walcheren privé-parkeerplaats staat wilt op verkennen chaletpark en het genieten Olmenduin op te eigen van al grond. het goede en moois dat Zeeland te bieden heeft. Serooskerke, midden in het Zeeuwse landschap. Hier kunt u 365 dagen per jaar genieten van... Het privé-chalet is geïnspireerd op de Zeeuwse zwart gepotdekselde Lees Verder Het woningen privé-chalet in boerenstijl is en geïnspireerd staat op zo n 350 m2 op grond. de Vanuit Zeeuwse de dubbel openslaande deuren loopt u zo op het grote terras. Het terras zwart gepotdekselde woningen in boerenstijl biedt u de gehele dag zon, daar deze gelegen is op het zuidwesten. en staat Uiteraard op is het zo n chalet 350 voorzien m2 van grond. alle luxe en Vanuit hedendaags de comfort. dubbelopenslaande Zo heeft het chalet een riante deuren badkamer, zeer loop luxe je keuken zo op voorzien het grote van terras. alle inbouwapparatuur Het terras zoals biedt (hetelucht)oven, je de grill, gehele magnetron, dag vaatwasser etc. De woonkamer is o.a. voorzien van een LCD tvscherm, dvd-speler, comfortabele hoekbank welke uitkijkt op het zon op het zuidwesten. Uiteraard is het chalet voorzien terras. van alle luxe en hedendaags comfort. Zo heeft het chalet een riante badkamer, zeer In het chalet zijn er drie slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft luxe een keuken kingsize tweepersoonsbed. voorzien van De alle tweede inbouwapparatuur slaapkamer is voorzien zoals van (hetelucht)oven, twee eenpersoonsbedden en grill, de derde magnetron, slaapkamer is tevens voorzien van twee eenpersoonsbedden in kajuitopstelling. vaatwasser etc. De woonkamer is o.a. voorzien van een LCD tv-scherm, dvd-speler, comfortabele hoekbank die uitkijkt op het terras. Gerelateerde Foto's Extra s Prijzen & Beschikbaarheid Reserveren Contact In het chalet zijn drie slaapkamers. De eerste slaapkamer heeft een kingsize tweepersoonsbed. De tweede slaapkamer is voorzien van twee eenpersoonsbedden en de derde slaapkamer is tevens voorzien van twee eenpersoonsbedden in kajuitopstelling. Je kunt dit chalet rechtstreeks via de eigenaar boeken. Ga naar naar en volg de verdere aanwijzingen. QR-code actie Vakantiechalet Zeeland Geplaatst op juli 18, 13 Bij vermelding van de actiecode Delta2015 krijg je 50 Inmiddels euro korting zitten we midden bij boeking het hoogseizoen van en een hebben week vanen 25 euro vele huurders korting leuke bij reacties boeking mogen 1 ontvangen van 2 3een 1 over 2kortere Vakantiechalet Zeeland. Ook op boeking-sites en... periode. Daarnaast krijg je een fles bubbels of wijn cadeau. Lees Verder Over Vakantiechalet Zeeland Aanbiedingen Nieuws Volg ons op: 12

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug!

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! Bergalow chalets op het Bergalowpark De Luttenberg, onderdeel van Vakantiepark de Luttenberg in Luttenberg Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! info Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg

Nadere informatie

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus

65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus 65 vakantiewoningen hofstede riethnisse - renesse Prospectus Inhoud Voorwoord 4 Rendementsberekening 7 Inrichtingspakketten 11 Afkoop kavelhuur 17 Parkvoorwaarden 21 Koopovereenkomst 31 Beheersovereenkomst

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Informatie voor bewoners van een PhD-woonruimte, inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Februari 2013 2 februari 2013 Welkom bij Inhoudsopgave 1 4 1.1 Over 4 1.2 Mijn 4 1.3 Digipost 5 2

Nadere informatie

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN

CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN CATALOGUS 2013 Ontmoet elkaar bij CAMPINGS VAKANTIEWONINGEN EN HET MERK VOOR CAMPINGS STAANPLAATSEN BUNGALOWS STACARAVANS CHALETS MANCHE SERVON 04 Campéole stelt u kwaliteitsbestemmingen voor die voldoen

Nadere informatie

U kunt ook onze voorwaarden downloaden in PDF formaat. Zo kunt u het uitprinten en rustig thuis doorlezen.

U kunt ook onze voorwaarden downloaden in PDF formaat. Zo kunt u het uitprinten en rustig thuis doorlezen. Reserveringsvoorwaarden Downloaden U kunt ook onze voorwaarden downloaden in PDF formaat. Zo kunt u het uitprinten en rustig thuis doorlezen. Algemeen Het is verstandig deze voorwaarden aandachtig te lezen.

Nadere informatie

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre

Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Huurvoorwaarden vakantiewoning Romance Rilly St. Syre Algemeen In deze voorwaarden wordt verstaan onder A Eigenaar en/of tussenpersoon : degene, die de vakantiewoning aanbiedt. B Hoofdverhuurder/huurder

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE

TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE TOELICHTING OP DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN OVERIGE INFORMATIE RESERVERING Als u vóór het invullen van het aanvraagformulier nadere informatie over de accommodatie van uw keuze wilt hebben, bel of mail ons

Nadere informatie

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC

Welkom bij Idealis. Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC Welkom bij Idealis Informatie voor bewoners van een kamer inclusief huurvoorwaarden en Onderhouds ABC januari 2014 Inhoudsopgave 1 Welkom bij Idealis 1.1 Over Idealis 5 1.2 Mijn Idealis 6 1.3 Digipost

Nadere informatie

Algemeen. Reserveren. Tarieven. Aankomst en vertrek. Faciliteiten en overlast. Huisdieren

Algemeen. Reserveren. Tarieven. Aankomst en vertrek. Faciliteiten en overlast. Huisdieren Algemeen Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over verhuurder wordt bedoeld de eigenaar van de vakantiewoning of een nader door hem/haar aan te wijzen verhuurorganisatie. Het is verstandig deze voorwaarden

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977.

BEDRIJFSINFORMATIE. Reisorganisator Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich CH: 020.4.049.544-0 CHE: 178.977. Indien je een boeking bij Jiba maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van Jiba. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. Jiba

Nadere informatie

1. Boekingen. 2. Boeken op lange termijn

1. Boekingen. 2. Boeken op lange termijn Algemene Voorwaarden Santa Clara 1. Boekingen SC neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. De huurder en/of één van de personen die hem of haar vergezellen dient 18 jaar of ouder

Nadere informatie

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN 1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN 1.1 Gezondheidsinformatie Gezien de vele persoonlijk verschillende omstandigheden en ter plaatse veranderende omstandigheden is het verstandig

Nadere informatie

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41

Haarlem Tesselschadeplein 41. 110.000,- k.k. wateenleukhuis.nl. Haarlem - Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 Haarlem Tesselschadeplein 41 110.000, k.k. Amsterdamstraat 1517, 2032 PM Haarlem Telefoon: 023 525 00 90, email: info@hugtenburg.nl Kantoor Haarlem Tesselschadeplein 41 Hugtenburg

Nadere informatie

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden

Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Algemene Voorwaarden It Eilan 6.1 2015 Ar#kel 1 Defini#es Accommoda9e: vakan9everblijf dat is ingericht voor recrea9eve doeleinden Accommoda9everstrekker: de eigenaar en/of de door deze aangestelde beheerder

Nadere informatie

openingsdatum 2 april tot 1 november

openingsdatum 2 april tot 1 november 2015 openingsdatum 2 april tot 1 november welkom grenzeloos gastvrij Van harte welkom Rustig gesitueerd op een markante plek aan de rand van het Mergelland, vlakbij de bruisende stad Maastricht en het

Nadere informatie

Huur- en reserveringsvoorwaarden

Huur- en reserveringsvoorwaarden Artikel 1 reserveren en prijsinformatie Huur- en reserveringsvoorwaarden 1.1 algemeen Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag ontvangt u van Tentocamp per e-mail een bericht ter bevestiging van de beschikbaarheid

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

Sint-Lambertusstraat 35 Cromvoirt

Sint-Lambertusstraat 35 Cromvoirt Sint-Lambertusstraat 35 Cromvoirt Koopprijs: 359. 000,- k.k.* SINT-LAMBERTUSSTRAAT 35, CROMVOIRT Ruime vrijstaande woning, met groot bijgebouw met plek voor 2 auto s, ruime oprit aan de voorzijde en mooie

Nadere informatie

DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste zorg besteed aan de informatie die hierin opgenomen is.

DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste zorg besteed aan de informatie die hierin opgenomen is. Dit is versie 2.0 van dit boek. www.countrycamperverhuur.nl Download de nieuwste versie van dit boek op: www.countrycamperverhuur.nl DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Artikel 1: Algemeen en de begripsbepalingen 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning

Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Algemene Huurvoorwaarden DoV-vakantiewoning Adres vakantiewoning: Pasteurstraat 24, 7622 LE Borne Vooraf: wij zijn ons ervan bewust dat de tekst van de algemene huurvoorwaarden zeer zakelijk is. Het is

Nadere informatie

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland

BEDRIJFSINFORMATIE. Je reisorganisator: Sundio Group International GmbH Schützengasse 4 CH- 8001 Zürich Switzerland Indien je een boeking bij GOGO maakt, betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden van GOGO. Het is daarom belangrijk dat je deze voorwaarden goed hebt gelezen alvorens de boeking te maken. GOGO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011

Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Algemene voorwaarden Vakantiewoningen Nederland opgesteld op 22 oktober 2011 Artikel 1. Algemene voorwaarden en begripsbepalingen Artikel 2. Totstandkoming huurovereenkomst Artikel 3. Betalingscondities

Nadere informatie

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen

Huur wijzer met Direct Wonen. wonen Huur wijzer met Direct Wonen wonen 2 3 Huur wijzer met Direct Wonen Huren in Nederland is niet altijd even eenvoudig. Er zijn tal van aspecten waar u als huurder rekening mee moet houden. In de Huur wijzer

Nadere informatie

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries

IJmuiden Mercuriusstraat 96. 145.000,- k.k. IJmuiden - Mercuriusstraat 96. Hugtenburg & de Vries IJmuiden Mercuriusstraat 96 IJmuiden Mercuriusstraat 96 145.000, k.k. Telefoon: 023 525 00 90 Fax: 023 527 77 94 Kantoor IJmuiden Mercuriusstraat 96 Hugtenburg en De Vries makelaars is een bekend kantoor

Nadere informatie

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo

Algemene huurvoorwaarden. huurdersinfo Algemene huurvoorwaarden huurdersinfo 2 3 Definities 4 Toepasselijkheid en wijziging algemene huurvoorwaarden 4 Gezamenlijke huur (indien meerdere huurders) 5 Terbeschikkingstelling en aanvaarding 5 Wijziging

Nadere informatie

Draadloos internet over de gehele camping Gratis WIFI in het eetcafé en op het terras!

Draadloos internet over de gehele camping Gratis WIFI in het eetcafé en op het terras! WELKOM BIJ CAMPING RECREATIEPARK SCHOONBRON Ons gezinspark ligt in 't Geuldal langs 't riviertje de Geul, vlakbij de van wielerrondes bekende Keutenberg. Schin op Geul (3 km van Valkenburg a/d Geul) een

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG

Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Machiel Vrijenhoeklaan 450-71 DEN HAAG Contactpersoon : Michiel Jager Fotopresentatie Fotopresentatie Vrijblijvende objectinformatie Te Koop Machiel Vrijenhoeklaan 450-71, 2555 NW DEN HAAG Omschrijving

Nadere informatie

een Top Park op een top locatie

een Top Park op een top locatie een Top Park op een top locatie Welkom bij Winkelsight... hét Chaletpark aan rivier de Winkel in Abcoude aan de rand van de Vinkeveense plassen! Waar vindt u, onder de rook van Amsterdam, aan de rand van

Nadere informatie