HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia"

Transcriptie

1 HUURCONTRACT VAKANTIEWONING Villagio di Sunclass, C15 Tignale, Italia contactadres: De Parken 9, 6652 GB Druten reknr t.n.v. F. Diekstra te Druten De verhuurder (Dhr. en Mevr. Diekstra) geeft in huur het woonhuis, gelegen, Villagio di Sunclass, huisje nr. C15, Loc. Bernice Tignale BS Italia voor volgende periode in 2010: Het huis is geschikt voor maximaal 6 personen. Tevens stellen wij als voorwaarde dat de huurder ouder dan 25 jaar is, en dat deze gedurende de gehele huurperiode aanwezig is in de woning voor begeleiding van jongeren/kinderen die eventueel in de woning verblijven. 1. Beschrijving van de verhuurde gedeeltes van de woning: Gelijkvloers: Woonkamer en half open keuken (volledig ingericht) met eetgedeelte en aanpalend buitenterras met meubilair. Badkamer met wastafel/badkamermeubel en WC. Aparte berging. Onderverdieping: 2 slaapkamers. Linkse met tweepersoonsbed. Rechtse met tweepersoonsbed en eenpersoonsbed met onderbed. Alle bedden hebben matrassen van 90cm x 200cm. Bedlinnen is niet aanwezig en is niet voorzien in de huurprijs. Volledige badkamer met wastafel/ badkamermeubel, douche en WC. Privé parkeerplaats (genummerd) naast de woning. Eventuele extra wagens moeten worden geparkeerd langs de weg! Verwarming: grote allesbrander (hout verkrijgbaar in supermarkt park). Warm water en koken: gasflessen (1 reserve, nieuwe in supermarkt park, kosten voor eigenaar) Elektriciteit: kosten voor eigenaar 2. Aanvaarding goede staat: 2.1 De verhuurder biedt de woning aan en de huurder aanvaardt het goed in de staat zoals het zich bevindt, in goede staat van onderhoud, veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. 2.2 Het verhuurde goed wordt voor ingebruikname volledig gepoetst en in een nette staat gebracht. Bij het verlaten van de woning dient het huis terug in een nette staat afgeleverd te worden (opgeruimd). Bij het voor de eindschoonmaak vermelde tarief gaan wij ervan uit dat u zelf voor vertrek zonodig alles op zijn plaats terugzet, de afwas gedaan is en de gebruikte huishoudelijke apparatuur is schoongemaakt en u de bedden achterlaat zoals u ze gevonden heeft. 1

2 Indien dit niet in orde blijkt te zijn en er extra schoonmaakkosten ontstaan, zullen deze middels de borg aan de huurder worden doorgerekend. 2.3 De huurder verklaart dat hij het verhuurde goed en zijn inhoud in alle situaties zal behandelen als een goede huisvader. Dit betreft o.a. het sluiten van ramen en deuren bij wind/regen, het afsluiten van de woning bij afwezigheid, alle elektrische toestellen uit te schakelen wanneer deze niet gebruikt worden. Indien er inbreuken vastgesteld worden op punt 2.3 of er overlast veroorzaakt wordt voor andere bewoners, behoudt de huurder zich het recht voor om het contract met onmiddellijke ingang te verbreken. 3. Overdracht en onderverhuur Het is de huurder niet toegestaan zijn rechten over te dragen, noch het pand te verhuren aan derden. 4. Betaling en voorwaarden.1 De huurprijs wordt bij boeking afgesproken. 4.2 Alvorens een boeking definitief wordt, dient er 50% van de huurprijs betaald te worden. Het restant van de huurprijs dient samen met de borg minstens 4 weken voor ingebruikname van het goed betaald te worden. De kosten voor de eindschoonmaak worden bij aankomst betaald aan de beheerder van het park. De borg bedraagt 150,-. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen. Na huurperiode zal deze waarborg aangewend worden om eventuele schade te verrekenen. Na controle van de woning door de beheerder op de dag van vertrek wordt door de verhuurder binnen één week de borg terug gestort op de rekening van de huurder. 4.3 De verplichting van de verhuurder om toegang tot het goed te verschaffen wordt uitgesteld tot de huur volledig aantoonbaar betaald is en het huurcontract, ondertekend, in het bezit is van beide partijen Bij niet-tijdige betaling is de huurder in verzuim. De verhuurder stelt hem hier schriftelijk van op de hoogte. Hij heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen de 7 dagen te voldoen. Indien de betaling ook dan uitblijft, wordt het huurcontract geannuleerd op de dag van verzuim. Het vooruitbetaalde bedrag van 50% geldt dan als annuleringskost. 4.5 Indien de huurovereenkomst binnen de 4 weken voor de dag van aanvang tot stand komt, moet terstond de gehele huurprijs worden voldaan De verhuurder behoudt zich het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden. In dat geval wordt de huurder zo snel mogelijk op de hoogte gesteld van de annulatie van het huurcontract en zal deze binnen twee weken na annulatie de reeds betaalde huur teruggestort krijgen. 5. Aansprakelijkheid huurder 5.1. De huurder is aansprakelijk voor schade aan het vakantiehuis toegebracht door hemzelf en/of door zijn reisgenoten dan wel bezoekers. Hij is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor het huis en hij verplicht zich het huis netjes en schoon te houden Het wordt aanbevolen om naast de eigen WA-verzekering een aparte reisverzekering af te sluiten. De huurder verklaart hierbij dat hij verzaakt aan verhaal tegenover de verhuurder en de 2

3 vereniging van eigenaren van Villagio di Sunclass in geval van schade veroorzaakt door brand aan personen en roerende goederen Het is de huurder niet toegestaan om meer of andere personen in het vakantiehuis onder te brengen, dan die vermeld staan op het contract. Het is de huurder ook niet toegestaan om huisdieren in de woning onder te brengen of te roken in de woning. Bij inbreuk op punt 5.3. mag de verhuurder de huurder weigeren De huurder is verantwoordelijk voor alle vormen van schade inclusief aan inboedel zoals op het einde van de verhuurperiode door de beheerder of verhuurder wordt vastgesteld Alle schade dient voor vertrek van de huurder aan de beheerder of aan de verhuurder gemeld te worden. 6. Verantwoordelijkheid bij ongevallen en inbraak 6.1. De verhuurder en de vereniging van eigenaren van Villagio di Sunclass zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen die in en/of rondom het huis gebeuren De huurder is verantwoordelijk voor diefstal van en schade aan de inboedel als de diefstal gebeurt zonder sporen van braak. Bij diefstal zonder sporen van braak, bijv. door het niet afsluiten van ramen of deuren bij afwezigheid, is de huurder aansprakelijk voor de geleden schade. 7. Allerlei 7.1. Eventuele drukfouten in dit contract of andere formulieren, zijn onder voorbehoud De verhuurder behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen door middel van errata. 7.3 De verhuurder en de vereniging van eigenaren van Villagio di Sunclass zijn onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk en verantwoordelijk voor ontstane schade aan alle betrokken personen of roerende- en onroerende goederen. De huurder doet hierbij afstand van verhaal tov. de verhuurder en de vereniging van eigenaren van Villagio di Sunclass. 7.4 Op deze huurovereenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de huurovereenkomst zullen in eerste aanleg beslecht worden door de bevoegde rechter in Nederland. Vermeld hier uw naam en volledige adres (+ telefoonnummer en adres), voorafgegaan door de geschreven vermelding "Gelezen en goedgekeurd": Nummer van de bankrekening van de huurder (ivm. terugbetaling borg): 3

4 Opgemaakt te.op.. Handtekening huurder Handtekening verhuurder Gelieve hier de namen + geboortedatum in te vullen van de personen die in de woning zullen verblijven: weken =. euro = totaal.euro Gelieve het voorschot van.. te storten op rekening nr t.n.v. F. Diekstra te Druten, ten laatste. Gelieve het restant van. te storten, ten laatste. De extra kosten voor borg en eindschoonmaak zijn 195 euro en zijn exclusief de huurprijs. Borg van 150 euro wordt direct na verhuurperiode teruggestort op uw rekening. Gelieve 1 kopie volledig ingevuld terug te bezorgen. Vergeet hierbij niet uw handtekening en een paraaf per bladzijde te zetten. U kunt dit versturen naar: Fam. F. Diekstra De Parken 9, 6652 GB Druten. Zodra wij het voorschot en het huurcontract hebben ontvangen wordt uw boeking definitief. 4

5 5