Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids"

Transcriptie

1 Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Eindhoven

2 Helicon VMBO OPEN Kijk voor onze open dagen op helicon.nl dag!

3 Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids vmbo Eindhoven Locatellistraat JB Eindhoven (00) helicon.nl

4 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven

5 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Inhoud Voorwoord...7 Over school Over Helicon Missie...9. Accenten schoolbeleid.... Eco-Schools....5 Communicatie....6 Schoolleiding Lestijden Jaarplanning....9 Vakanties Buitenschoolse activiteiten Boeken en leermiddelen Financieel Verzekeringen Medezeggenschap Onderwijs en examen Algemeen Onderbouw Bovenbouw Stage Lessentabel Toelatingseisen Bevordering en examen Resultaten Lesopvang Kwaliteitszorg Onderwijstijd Actief burgerschap en sociale integratie Taal en rekenen Na het vmbo...0 Begeleiding..... Begeleiding bij het leren....2 Begeleiding bij welbevinden op school Persoonlijke begeleiding.... Begeleiding bij studie- en beroepskeuze Begeleiding bij opvoeding en gezondheid Begeleiding bij verzuim....7 Afspraken en regels Leerlingenstatuut Hoe te handelen bij...9. Schoolregels...5. Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten Bezwaar gebruik foto- en beeldmateriaal School tegen racisme Internetprotocol Omgaan met klachten...59 Bijlage: Namen en functies medewerkers Wat te doen bij...65 Colofon

6 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de schoolgids van schooljaar In deze schoolgids leest u alles wat u van de school moet weten. Voor actuele informatie, belangrijke en leuke wetenswaardigheden tijdens het schooljaar verwijs ik u graag naar ons informatieblad De Bladwijzer en de interne website (portal) van de school: MijnHelicon (www.mijnhelicon.nl). Helicon VMBO Eindhoven is een kleine school waar aandacht is voor de natuurlijke omgeving, duurzaamheid en de menselijke maat. Een enthousiast team van medewerkers staat voor onze leerlingen klaar. Ze verzorgen inspirerend onderwijs, ondersteunen bij groei en ontwikkeling van de leerlingen en ze bereiden leerlingen voor op het vervolgonderwijs of een plaats in de maatschappij. In onze school is ook het mbo-onderwijs van Helicon Opleidingen gehuisvest. Zij verzorgen beroepsopleidingen op niveau 2 en. Dat betekent dat leerlingen makkelijk en vertrouwd door kunnen stromen naar een beroepsopleiding. Maar doorstroom naar een ROC is ook mogelijk met het diploma van VMBO Groen. Voor meer informatie over onze beroepsopleidingen kunt u kijken op mboeindhoven.nl. Deze schoolgids gaat alleen over het vmbo. VMBO Eindhoven heeft vanouds een goede relatie met ouders. Ik prijs me gelukkig met een enthousiaste en goed functionerende Ouderraad die de school op alle mogelijke manieren ondersteunt. Ouders hebben ook inbreng via de Vestigingsouderraad en via de ouderklankbordgroep. Ik wens alle leerlingen en medewerkers een prettig en leerzaam schooljaar toe. Mw. W. Laval Directeur 6 7

7 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Over school. Over Helicon Helicon Opleidingen Helicon Opleidingen. Eigentijds groen onderwijs, veelzijdige opleidingen. Met duurzaamheid, ondernemerschap en innovatie hoog in het vaandel. Onze scholen voor vmbo en mbo staan in Noord-Brabant en Gelderland. Cursussen en opleidingen voor bedrijven bieden we ook op locatie aan. Helicon VMBO Eindhoven In de regio Eindhoven zijn wij de enige school die VMBO Groen aanbiedt. Op onze school zitten leerlingen uit Eindhoven en verre omgeving. Wij integreren groene onderwerpen als dier, food, bloem, groen/plant, techniek en outdoor & adventure in ons onderwijs. Na VMBO Groen kunnen onze leerlingen doorstromen naar alle richtingen binnen het mbo. Voor leerlingen die moeite hebben met leren bieden we extra zorg en ondersteuning in de vorm van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Om voor deze vorm van ondersteunend onderwijs in aanmerking te komen, worden leerlingen eerst getest. Schoolgrootte Er zitten ongeveer 500 leerlingen op onze school (vmbo en mbo) en de school heeft ongeveer 60 medewerkers (onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel). Identiteit Onze school is onderdeel van Helicon Opleidingen en heeft een katholieke grondslag. Onze school wordt ook bezocht door leerlingen met een andere geloofsovertuiging. Het programma van de lessen is zo ingericht dat het een bijdrage levert aan de persoonlijke ontwikkeling en vorming van iedere leerling. Ligging Onze school is uniek gelegen in de Dommelvallei aan de rand van de stad met sportvelden en een prachtig natuurgebied in de naaste omgeving. Gegevens Helicon VMBO Eindhoven Locatellistraat 5, 565 JB Eindhoven T (00) E IBAN: NL0RABO BIC: RABONL2U helicon.nl facebook.com/heliconvmbogroeneindhoven College van Bestuur Kooikersweg 2 Postbus CK s-hertogenbosch T Voorzitter: Dhr. dr. ir. A.F. Groen Lid: Dhr. drs. Th.J.J. Koolen Raad van Toezicht Stichting Helicon Opleidingen Kooikersweg 2 Postbus CK s-hertogenbosch T Dhr. Ir. B. Koeckhoven, voorzitter Back Office Zuid: financiële en deelnemersadministratie De financiële en deelnemersadministratie van (V)MBO Eindhoven, NHB Deurne en MBO Helmond werken vanuit één back office. Ouders en leerlingen kunnen met hun vragen over financiële en deelnemersadministratie terecht bij de receptie en/ of Front Office (FO) op de vestiging. De vraag kan ook per naar helicon.nl (je naam en klas graag vermelden in het onderwerp). Back Office Zuid is ook telefonisch bereikbaar op telefoonnummer (092) Missie Helicon VMBO Eindhoven is een school waar je deel van uit wilt maken. Aandacht staat bij ons centraal. Aandacht voor de prestaties en het welzijn van onze leerlingen, voor elkaar en voor onze buurt, maar ook voor onze regionale topbedrijven, maatschappelijke organisaties en de wereld van morgen. De school biedt jongeren, met interesse voor de groene wereld, een algemene en beroepsvoorbereidende vorming. Daarmee kunnen zij in de maatschappij een eigen 8 9

8 Schoolgids Helicon VMBO Groen Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Accenten schoolbeleid Voor schooljaar zijn speerpunten benoemd waarin de school zich verder wil profileren. De belangrijkste speerpunten zijn: Uitvoeren van het koersplan opleiden met aandacht. Opbrengstgericht werken als cultuur binnen de hele school: systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van de prestaties van onze leerlingen. Aandacht voor de wereld van morgen. We nemen deel aan het ECO-School project. Waar mogelijk theorie en praktijk betekenisvol met elkaar verbinden. Verdere ontwikkeling van het beroepsgerichte programma. Optimaliseren van de talent- en begeleidingslessen. ICT-rijk onderwijs en aandacht voor gebruik van social media. Versterken van de inbreng van de leerlingen onder andere via de leerlingenraad.. Eco-Schools Helicon vmbo Eindhoven wil een Eco-school worden! volwaardige plaats vinden. Onze school is daarom een open school die zich niet alleen richt op onderwijs- en vormingsdoelen, maar ook op opvoedingsdoelen. Onze uitgangspunten: Natuurlijke omgeving en milieu zijn voor de school de middelen om doelen te bereiken. De school is van en voor de leerlingen. Het leren is uitdagend en prikkelend. De leerlingen worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden en interesses en krijgen in het onderwijs steeds nieuwe kansen geboden. De docent geeft instructies én coacht en begeleidt de leerlingen. Naast theorievakken krijgen de leerlingen praktijkvakken. Bij de praktijkvakken leren de leerlingen vooral door te doen. De school is een veilige leef- en leeromgeving. Leerlingen hebben daarin verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Het vmbo is geen eindonderwijs. Het is een voorbereiding op de toekomst. Er zijn brede uitstroom- en doorstroommogelijkheden naar alle vormen van vervolgonderwijs. Leerlingen worden voortdurend begeleid. Naast het leren (de cognitieve ontwikkeling) staat ook de sociaal-emotionele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling centraal. Leerlingen vormen een beeld van beroepen door het volgen van lessen en het lopen van beroepsgerichte en maatschappelijke stage. Helicon vmbo en mbo Eindhoven werken er sinds het schooljaar aan om een eco-school te worden. Dat betekent dat we het predicaat duurzame school proberen te krijgen. Een wereldwijd project waaraan ook wij natuurlijk meedoen! Er is een Eco schools groep gecreëerd, bestaande uit docenten en leerlingen. Inmiddels hebben we het bronzen certificaat behaald, daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op! Het doel voor komend schooljaar is het behalen van het zilveren certificaat. Meer info? Facebook: https://www.facebook.com/ecoschoolheliconeindhoven Communicatie Afspraak met directeur, teamleider of mentor U kunt een afspraak maken met de directeur, een teamleider of mentor via de administratie tussen 9.00 en 6.0 uur T (00) Communicatie via Vrijwel alle informatie vanuit school versturen we via . We gebruiken hierbij het adres dat u aan ons heeft doorgegeven. Verandert uw adres, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan onze administratie door. 0

9 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Alleen in uitzonderlijke situaties, zoals bijvoorbeeld schorsing of verwijdering, sturen we u een brief via de post. Leerlingen krijgen ook hun rapport op papier mee naar huis. Bladwijzer Het mededelingenblad van de school De Bladwijzer krijgt u regelmatig via toegestuurd. In dit informatiebulletin staan belangrijke data en alle organisatorische en onderwijskundige zaken die voor ouders en leerlingen van belang zijn. Website en MijnHelicon Helicon Opleidingen heeft een website, helicon.nl. De website wordt vooral ingezet voor informatievoorziening aan potentiële leerlingen en hun ouders. Voor leerlingen en ook voor u als ouder hebben we een interne website, www. mijnhelicon.nl. MijnHelicon is een portal die verschillende functies voor leerlingen bij elkaar brengt. Ze kunnen via apps direct naar bijvoorbeeld roosterwijzigingen, Magister en webmail. Daarnaast vindt u er informatie zoals het laatste nieuws, het leerlingenstatuut en de klachtenregeling. Op school komen leerlingen meteen op hun MijnHelicon. Vanaf thuis kunnen ze inloggen op met hun inloggegevens. Webredacteur Janne Huijbers houdt de website en MijnHelicon bij. Magister Helicon werkt met het administratiesysteem Magister. Hier vinden leerlingen en ouders informatie over roosters, cijfers, huiswerk en aan- en afwezigheid. Ouders en leerlingen kunnen inloggen via MijnHelicon (applicatie Mg) of de app op hun smartphone..6 Schoolleiding Mw. W. Laval, directeur Mw. M. van Valkenburg, teamleider bovenbouw Dhr. H. van Rijt, teamleider onderbouw Mw. B. van der Horst, teamleider mbo Allen telefonisch te benaderen via (00) In de bijlage vindt u een overzicht van alle medewerkers..7 Lestijden Een lesdag bestaat op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag uit maximaal 8 lessen van 50 minuten. In verband met vergaderingen en studiemiddagen gaan de lessen op dinsdag, voor zover mogelijk, maximaal door tot en met lesuur 6 (.5 uur). Lesuur Lesuur 2 Pauze Lesuur Lesuur Pauze Lesuur 5 Lesuur 6 Pauze Lesuur 7 Lesuur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur.8 Jaarplanning In het schooljaar zijn er een aantal momenten die belangrijk zijn voor leerlingen en hun ouders. De exacte data daarvan zijn terug te vinden op MijnHelicon. Introductiedagen/eerste schoolweek In het begin van het schooljaar worden introductiedagen georganiseerd, zodat leerlingen elkaar, hun mentor en de school leren kennen. Rapporten De leerlingen van leerjaar en 2 krijgen drie keer per schooljaar een rapport, namelijk in december, maart en juni. Begin november is er een tussentijdse rapportage zonder cijfers, met een eventuele uitnodiging voor een gesprek. Dit rapport is bedoeld om een eerste indruk te geven over het functioneren van de leerling in de lessen. Na het eerste cijferrapport worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek met de mentor. Na het tweede rapport alleen als de mentor en/of ouders dit wenselijk vinden. De cijfers die op de rapporten staan worden toegelicht met een beoordeling van de werkhouding: onvoldoende (o), matig (m), voldoende (v) of goed (g). Op het eindrapport worden de cijfers afgerond op hele cijfers.

10 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven De ouders van leerlingen van leerjaar en ontvangen na elke periode een overzicht van de behaalde resultaten. Na ieder rapport ontvangen diegenen van wie de school meent dat dit noodzakelijk is, een uitnodiging tot nader contact met de klassenmentor en/of vakdocent. Voor alle ouders geldt dat zij naar aanleiding van het rapport een afspraak kunnen maken met de klassenmentor en/of vakdocent. U kunt via de receptie van de school een afspraak maken. Het kan gebeuren dat een leerling zijn rapport, cijferlijst of diploma kwijtraakt. Vanzelfsprekend is de school in dat geval bereid een nieuw exemplaar te verstrekken (bij diploma eventueel verklaring van diploma ) tegen de daarvoor geldende kostprijs..9 Vakanties Herfstvakantie 20 t/m 2 oktober 20 Kerstvakantie 22 december 20 t/m 2 januari 205 Voorjaarsvakantie 6 t/m 20 februari 205 Pasen 2 t/m 6 april 205 Meivakantie t/m 8 mei 205 Hemelvaart en 5 mei 205 Pinksteren 25 mei 205 Zomervakantie juli t/m 28 augustus 205 Wij verzoeken de ouders met nadruk om bij planning van gezinsvakanties met bovenstaande gegevens rekening te houden. Hiervan kan niet worden afgeweken..0 Buitenschoolse activiteiten Onze school organiseert ieder schooljaar een groot aantal buitenschoolse activiteiten. Het zijn activiteiten die naast de gegeven lessen als belangrijk worden gezien. Hieronder een korte beschrijving per activiteit. 5

11 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolkamp leerjaar Tijdens de introductieweek gaan de leerlingen van leerjaar drie dagen op kamp. Doel van deze dagen is om elkaar en de mentor beter te leren kennen, zodat een goede start kan worden gemaakt op de nieuwe school. Cultuurdag In de laatste week van het schooljaar organiseren we de cultuurdag. De leerlingen volgen diverse workshops bij culturele educatieve instellingen in Eindhoven. Mentoruitje Als afsluiting van het schooljaar organiseert de mentor samen met zijn klas een buitenschoolse activiteit om het jaar gezellig af te sluiten. Plantenmarkt Eind april wordt zelfgekweekt plantgoed verkocht. Schoolfeest Rond de herfst en carnaval organiseert de school een schoolfeest voor alle leerlingen. Er wordt op deze avonden geen alcohol geschonken. Survival Leerlingen die niet kiezen voor de culturele reis gaan in de Ardennen op zoek naar hun eigen grenzen. Ook deze kosten zijn opgenomen in de ouderbijdrage voor leerlingen van leerjaar.. Boeken en leermiddelen De overheid heeft ervoor gezorgd dat schoolmaterialen grotendeels gratis zijn. De school kan boeken daarom gratis beschikbaar stellen. Gratis schoolboeken Aan het begin van het schooljaar worden de schoolboeken thuis geleverd door schoolboekhandel Van Dijk. Elke leerling, waarvoor kopieer-/printkosten via de vrijwillige ouderbijdrage betaald zijn, krijgt ook een basistegoed voor kopiëren (als dit op is, dient het tegoed op eigen kosten aangevuld te worden). Kosten algemene gebruiksmaterialen voor ouders De hieronder genoemde materialen komen voor rekening van de ouders. Een deel hiervan wordt centraal aangeschaft door de school en aan u doorberekend. Een ander deel dient u zelf te kopen. 6 Kerstvieringen In de week voor Kerstmis zijn er kerstactiviteiten. Sportdagen De afdeling lichamelijke opvoeding organiseert zowel een wintersportdag als een zomersportdag. Naast deze sportdagen doen leerlingen van leerjaar aan sportoriëntatie (klimmen, schaatsen, breakdance, zwemmen). Tevens organiseert de sectie een wintersportreis voor leerlingen van leerjaar en, waarvoor leerlingen via een spaarsysteem kunnen sparen (vrijwillige basis). Excursies De schoolexcursies en de daarbij behorende kosten zijn in de vrijwillige ouderbijdrage opgenomen. Excursie Europese hoofdstad Al meer dan 8 jaar gaan leerlingen van leerjaar in het kader van culturele vorming naar een Europese hoofdstad, namelijk Berlijn. De kosten voor deze reis zijn opgenomen in de ouderbijdrage van leerlingen leerjaar. Zelf aan te schaffen Diverse mappen, snelhechters, ringbandvullingen, showtassen en schriften, eenvoudige passer, liniaal 20cm plastic, geodriehoek, potlood HB, gum, schaar, plakstift, rekenmachine, koershoekmeter, kleurpotloden, USB-stick, kookschort, allesknipper, headset voor laptopgebruik en woordenboeken. Aanschaf schort: voor de lessen in voeding moeten alle eerstejaars (en alle tussentijdse instromers) een schort aanschaffen. De school geeft aan waaraan de schort moet voldoen. Leerlingen worden hierover tijdens de voedingslessen verder geïnformeerd. De kosten van een schort zijn 7,50 en kunnen betaald worden via de vrijwillige ouderbijdrage. Aanschaf gymshirt: alle eerstejaars (en alle tussentijdse instromers) moeten een gym t-shirt aanschaffen dat voldoet aan de eisen die de gymleraar aangeeft. Het gymshirt kan via school aangeschaft worden via de vrijwillige ouderbijdrage. Het wordt dan door de gymleraar verstrekt en kost 5,-..2 Financieel Kindgebonden budget Kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 8 jaar. Ouders krijgen het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. De hoogte van het kindgebonden budget hangt af van: 7

12 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven aantal kinderen leeftijd kinderen hoogte (gezamenlijke) inkomen en eventuele vermogen Ouders kunnen via belastingdienst.nl meer informatie krijgen. Tegemoetkoming gemeente Eindhoven Ouders met een minimum inkomen, wonende in de gemeente Eindhoven, en met schoolgaande kinderen in het voortgezet onderwijs kunnen een vergoeding van de schoolkosten aanvragen bij Stichting Leergeld. Geldt dit voor u? U kunt dan zelf bij Stichting Leergeld een vergoeding voor de schoolkosten aanvragen. Tijdens een gesprek wordt geïnventariseerd of er, naast vergoeding ouderbijdrage, ook een vergoeding voor een sport- en/of cultuuractiviteit kan worden aangevraagd. Stichting Leergeld Eindhoven Odysseuslaan 2 56 JM Eindhoven Telefoonnummer: adres: Vrijwillige ouderbijdrage Er zijn op school bijzondere voorzieningen (kluisjes, pasjes, kopieervoorzieningen) en activiteiten (waaronder werkweken en excursies) waarvan de kosten niet gedekt worden door de overheid. Om gebruik te kunnen maken van deze voorzieningen of deel te nemen aan genoemde activiteiten vragen wij aan u als ouder een vrijwillige ouderbijdrage. Het gaat daarbij om activiteiten die van belang zijn voor de verdieping van het onderwijs en die als doel hebben de maatschappelijke en persoonlijke ontwikkelingen van de leerling te bevorderen. Hoewel Helicon VMBO Eindhoven het van belang acht dat bij deze activiteiten/voorzieningen alle leerlingen meedoen, kan de school er voor kiezen om leerlingen waarvoor geen vrijwillige ouderbijdrage betaald is, niet te laten deelnemen aan bepaalde activiteiten. Uiteraard wordt dan een alternatief (les-)programma aangeboden. In het schooljaar bedraagt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage per leerjaar: Leerjaar Sport, excursies o.a.: 85,- Oliemeulen, Tilburg Wintersportdag/zwemmen Introductiekamp begin schooljaar Activiteit laatste schoolweek (o.a. mentoruitje) Schoolfeesten, kerstactiviteit 0,- Print-tegoed 0,- Bijdrage ouderraad,- Schoolagenda 5,- Huur kluisje* 5,- Gymshirt 5,- Schort (voor het vak Food) 7,50 CJP cultuurkaart 0,- Totaal 50,50 Totaalpakket min 5,- 5,50 (bij afname van het totale pakket ontvangt u 5,- korting) Over de besteding van de gelden wordt verantwoording afgelegd aan het platform medezeggenschap waarin ouders vertegenwoordigd zijn. 8 9

13 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Leerjaar 2 Sport, excursies o.a.: 85,- Introductie Wintersportdag/zwemmen Excursie Anwerpen Activiteit laatste schoolweek (o.a. mentoruitje) Schoolfeesten, kerstactiviteit 0,- Print-tegoed 0,- Bijdrage ouderraad,- CJP cultuurkaart 0,- Huur kluisje* 5,- Totaal,- Totaalpakket min 5,- 8,- (bij afname van het totale pakket ontvangt u 5,- korting). Voor instromers: aanschaf gymshirt ( 5,-) en schort vak Food ( 7,50) 2,50 Leerjaar Sport, excursies o.a.: 85,- Introductie Wintersportdag/zwemmen Praktijklessen extern Beekse Bergen CKV-activiteiten (kunstvakken) Excursie Antwerpen Activiteit laatste schoolweek (o.a. fietstocht, kanotocht) Schoolfeesten, kerstactiviteit 0,- Print-tegoed 0,- Bijdrage ouderraad,- CJP cultuurkaart 0,- Huur kluisje* 5,- Totaal,- Totaalpakket min 5,- 8,- (bij afname van het totale pakket ontvangt u 5,- korting). Voor leerlingen Outdoor&Adventure vragen we een extra vrijwillige ouderbijdrage van 0,- voor excursies en extra activiteiten Voor instromers: aanschaf gymshirt ( 5,-) en schort vak Food ( 7,50) 2,50 Leerjaar Buitenlandexcursie (Berlijn of Ardennen) 60,- Overige activiteiten 5,- Praktijklessen extern Sportoriëntatie Schoolfeesten, kerstactiviteit, diploma-uitreiking 0,- Galabal 0,- Print-tegoed 0,- Bijdrage ouderraad,- Jaarboek examenklas 0,- *Huur kluisje 5,- Totaal 28,- Totaalpakket min 5,- 268,- (bij afname van het totale pakket ontvangt u 5,- korting). Voor leerlingen Outdoor&Adventure vragen we een extra vrijwillige ouderbijdrage van 0,- voor excursies en extra activiteiten Voor instromers: aanschaf gymshirt ( 5,-) en schort vak Food ( 7,50) 2,50 *Bij het huren van een kluisje ontvangt de leerling een kluissleutel. Bij verlies kan de leerlingen een nieuwe kopen bij de conciërge à 7,50. Bij het verlaten van onze school dient de sleutel ingeleverd te worden.. Verzekeringen Aansprakelijkheidsverzekering Helicon Opleidingen heeft voor alle leerlingen, medewerkers en vrijwilligers die voor de school werkzaamheden verrichten een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid voor schade aan zaken en/ of personen, die een gevolg zijn van onbeoogd handelen of nalaten tijdens door de school opgedragen werkzaamheden. Schade is niet verzekerd als er sprake is van opzet. Er is een aanvullende aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de aansprakelijkheid voor materiële schade aan bedrijven waar een leerling zijn stageperiode vervult. Schade aan kleding van leerlingen en diefstal van eigendommen van leerlingen worden niet vergoed door de verzekering van Helicon Opleidingen. 2

14 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Ongevallenverzekering Helicon Opleidingen heeft ook een collectieve ongevallenverzekering voor leerlingen afgesloten. Deze verzekering is van toepassing bij blijvend lichamelijk letsel en/of overlijden tijdens: schooltijd; het gaan naar en komen van school; door de school georganiseerde activiteiten, zoals excursies, schoolreisjes, schoolkampen; stages: voor stagiairs geldt tijdens de duur van de stage een 2-uursverzekering. Aansprakelijkheid Het is belangrijk om zelf een gezinsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Schade die leerlingen elkaar toebrengen (bijv. aan kleding), aan docenten en/ of de school, vallen niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en moeten zelf betaald worden. De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan eigendommen van leerlingen, zoals een kwijtgeraakte jas, schade aan de fiets of schade aan kleding tijdens lessen en andere schoolactiviteiten. Tevens is de aansprakelijkheid van leerlingen tegen derden, op weg van huis naar school en omgekeerd, niet verzekerd door de school. Schade aan schooleigendommen door leerlingen veroorzaakt Omdat breuk van glas, laptops of beschadiging van andere schooleigendommen wel eens voorkomt, is door ons de volgende regeling getroffen: beschadigt of breekt een leerling iets dan krijgt u als ouder van ons een brief. Na verloop van tijd sturen we dan aan u de rekening, die u bij uw W.A.-verzekering kunt indienen, zodat wij dat geld voor de schade van u ontvangen.. Medezeggenschap Bij VMBO Eindhoven zijn verschillende mogelijkheden om mee te denken en mee te praten over het onderwijs en de organisatie. Ouderraad (Helicon breed) De ouderraad (OUR) bestaat uit ouders/verzorgers van vmbo- én mbo-leerlingen. De ouders/verzorgers worden gekozen door middel van verkiezingen. Bijna elke vestiging van Helicon heeft een vertegenwoordiger in deze ouderraad. De ouderraad overlegt met het College van Bestuur over het onderwijs en de organisatie van Helicon Opleidingen. De ouderraad heeft verschillende bevoegdheden, o.a. instemmingsrecht over: de hoogte en de besteding van de vrijwillige ouderbijdrage de manier waarop informatie wordt gegeven over de inhoud, planning en uitvoering van de examens en het onderwijs de vaststelling van de schoolplannen en de examenregeling Daarnaast heeft de OUR adviesrecht onder over het beleid rondom schoolkosten, buitenlandse activiteiten, de schoolgids en vaststelling onderwijsplanning. Helicon Eindhoven heeft op dit moment geen vertegenwoordiger in de ouderraad. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de vestiging ( ) Vestigingingsraad (Helicon Eindhoven) Helicon Eindhoven heeft ook een eigen afdeling van de ouderraad; de vestigingsouderraad (VOuR). De vestigingsraad bestaat uit ouders/verzorgers van vmbo-leerlingen en personeelsleden van Helicon Eindhoven. Deze raad overlegt over organisatorische en onderwijskundige zaken van de eigen school. De vestigingsraad vergadert a 5 keer per schooljaar. Contactpersoon Vestigingsraad De heer A. Raaijmakers

15 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Platform Medezeggenschap Enkele keren per jaar overleggen de Ondernemingsraad (voor personeelsleden), de ouderraad en de studentenraad met elkaar in het Platform Medezeggenschap (PM). Meestal gebeurt dit ook samen met het College van Bestuur. Op die bijeenkomsten bespreken zij financiële en onderwijskundige zaken die voor alle medezeggenschapsorganen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan onderwijs- en examenregelingen, de begroting en de jaarrekening. Vestigingsouderraad VMBO Eindhoven (VOuR) p/a Locatellistraat 5, 565 JB Eindhoven T (00) Contactpersoon: Dhr. Beisiegel Ouderraad (Helicon Eindhoven) Op onze vestiging hebben we ook een ouderraad die ondersteunt bij diverse activiteiten. Zij helpen o.a. bij de open dag, ouderavonden, workshopavond voor basisschoolleerlingen, sinterklaas, de organisatie van schoolfeesten en de diplomauitreiking. De ouderraad helpt bij de genoemde activiteiten bij bijvoorbeeld de ontvangst, het schenken van koffie en thee, mede organiseren van sommige activiteiten en foto s maken. De ouderraad heeft elke eerste donderdag van de maand een overleg van 9.0 tot 2.00 uur. Voorzitter ouderraad: Dhr. W. Nagtzaam Leerlingenraad (Helicon Eindhoven) De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van het vmbo. De leerlingenraad is een soort spreekbuis voor leerlingen naar docenten en naar de schoolleiding en andersom. De raad helpt ook mee bij het organiseren van bijvoorbeeld schoolfeesten. Ook helpen ze bij andere activiteiten van de school, zoals een open dag of een workshopavond voor basisschoolleerlingen. Contactgegevens Heliconbrede Ondernemingsraad (OR) Kooikersweg 2, Postbus 2, 5202 CK s-hertogenbosch T Voorzitter: Dhr. C. van Erp Contactpersoon VMBO Eindhoven: Dhr. A. Raaijkmakers Vestigingsondernemingsraad VMBO Eindhoven (VOR) Secretariaat adres p/a Locatellistraat 5, 565 JB Eindhoven T (00) Contactpersoon: Dhr. A. Raaijmakers 2 Heliconbrede Ouderraad (OUR) Voorzitter: Mw. C. Daniels 25

16 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Onderwijs en examen 2. Algemeen In de onderbouw volgen de leerlingen praktische sector oriëntatie. De leerlingen volgen dan alle praktijkvakken, zodat ze na twee jaar een goede keuze kunnen maken. Op onze school clusteren we de praktijkvakken in leergebieden. Binnen deze leergebieden werken we in de bovenbouw rondom concrete en herkenbare beroepssituaties. Deze beroepssituaties zijn gericht op het dossiervak waarvoor de leerling gekozen heeft. Deze dossiervakken (praktijkrichtingen) zijn: Leefomgeving en recreatie Dier en zorg Voeding en welzijn Ontwerp en creatie Outdoor & adventure Naast deze dossiervakken volgen alle leerlingen van leerjaar en het programma de Groene Wereld. In dit programma komen de onderdelen handel, techniek, groen, dier, bloem, voeding en recreatie samen aan de orde. Het programma van de Groene Wereld is voor alle leerlingen een examenprogramma. Voor leerlingen met een advies theoretische leerweg heeft VMBO Eindhoven een apart programma: het vmbo T+ programma. Dit biedt uitzicht op het diploma theoretische leerweg. De plus staat voor de praktijkvakken die we aanbieden. Hierdoor ontstaat een afwisselend programma voor leerlingen. Met het theoretische leerwegdiploma kan de leerling doorstromen naar mbo niveau. Met het juiste vakkenpakket is een overstap naar havo ook mogelijk. Kortom, een uitstekende leerweg voor de talentvolle leerling met een praktische belangstelling. Het diploma theoretische leerweg wordt via de staatsexamencommissie aangevraagd. 2.2 Onderbouw Leerlingen in de onderbouw worden op basis van de aangeleverde informatie in groepen geplaatst die zoveel mogelijk aansluiten bij hun niveau. De leerlingen krijgen in leerjaar en 2 ook materiaal aangeboden dat past bij hun niveau. 26 In de onderbouw oriënteren leerlingen zich op de beroepsgerichte vakken zodat ze in leerjaar 2 een goede keuze kunnen maken voor het dossiervak in de bovenbouw. De docenten beroepsgerichte vakken, mentor en decaan begeleiden de leerlingen hierbij. Niveaubepaling eind leerjaar 2 Bij het tweede rapport van leerjaar 2 bepalen we de leerweg voor de leerling (basis, kader, gemengd, of theoretisch-plus). Dit gebeurt op een zeer zorgvuldige manier en op basis van de volgende criteria: De docenten geven vanuit hun vak advies voor de te volgen leerweg gebaseerd op de gemiddelde rapportcijfers, de werkhouding en inzet en de capaciteiten van de leerling. De resultaten van de Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs leerjaar en 2. De behaalde resultaten leerjaar en 2. De gegevens van de basisschool. Op basis van deze verzamelde gegevens stellen we de leerweg vast. Ouders van leerlingen van leerjaar 2 ontvangen een brief met de niveaubepaling. Deze niveaubepaling wordt als dat nodig is ook persoonlijk met de ouders en leerlingen besproken tijdens de rapportavond. De niveaubepaling is bindend. 2. Bovenbouw Leerwegenstructuur Na de onderbouwperiode plaatsen we elke leerling in een leerweg. Dit is de leerroute die een leerling in het vmbo volgt. Elke leerweg biedt andere doorstroommogelijkheden naar het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De basisberoepsgerichte leerweg leidt op voor mbo-opleidingen op niveau 2. Eventueel kunnen leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg overstappen naar het leerwerktraject. Dit is voor die leerlingen die het beste leren door te doen. De kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en het VMBO T+ programma bereiden leerlingen voor op mbo-opleidingen op niveau of. Na het VMBO T+ programma kunnen leerlingen met een juist vakkenpakket ook doorstromen naar de havo. 2. Stage Aan het einde van leerjaar lopen de leerlingen tien dagen stage bij een praktijkbedrijf dat aansluit bij het gekozen dossiervak. Dit is een dag per week gedurende 0 weken. We bereiden de leerlingen hierop voor tijdens de stagevoorbereidingsdagen. In het begin van leerjaar lopen de leerlingen ook stage bij hetzelfde bedrijf. Dit is een dag per week gedurende 0 weken. Voor de eerste toetsweek is de stage afgerond. De praktijkdocenten van leerjaar begeleiden de leerlingen bij de stage. De stagecoördinator stuurt alles aan wat met stage te maken heeft. 27

17 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Maatschappelijke stage Op onze school lopen de leerlingen in leerjaar ook een maatschappelijke stage. De leerlingen maken door vrijwilligersactiviteiten kennis met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. De maatschappelijke stage legt een verband tussen school en de samenleving. 2.5 Lessentabellen Eerste leerjaar Aantallen staan vermeld in lesuren. Elk lesuur duurt 50 minuten. Klas Leerjaar Communicatie Nederlands Engels Mens & Maatschappij Exact Wiskunde Rekenen Biologie nask pso Groen Bloem Voeding Dier Crea Tekenen Handvaardigheid/techniek Lichamelijke Opvoeding 2 Begeleiding Leefstijl Talentles Mentoruur Totaal Tweede leerjaar Aantallen staan vermeld in lesuren. Elk lesuur duurt 50 minuten. Klas Leerjaar 2 BB Communicatie Nederlands Engels Mens & Maatschappij Duits Exact Wiskunde Rekenen Biologie Nask PSO Groen Techniek Bloem Voeding Dier Outdoor & Adventure Crea Tekenen Handvaardigheid Leerjaar 2 KB Leerjaar 2 GL/TL Lichamelijke Opvoeding Begeleiding Leefstijl Talentles Mentoruur Totaal 2 2 2/ * Alleen indien nodig of gewenst * 28 29

18 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Derde leerjaar Aantallen staan vermeld in lesuren. Elk lesuur duurt 50 minuten. Vierde leerjaar Aantallen staan vermeld in lesuren. Elk lesuur duurt 50 minuten. Klas Communicatie Nederlands Engels Duits Maatschappijleer Kunstvakken Exact Wiskunde Rekenen Biologie Economie Nask Praktijk Bovenbouw Intrasectorale Programma de Groene Wereld (landbouwbreed) Dossiervak leefomgeving & recreatie Dossiervak ontwerp & creatie Dossiervak voeding & welzijn Dossiervak dier & zorg Dossiervak outdoor & adventure Leerjaar BB Leerjaar KB ** ** Leerjaar GL/TL+ Lichamelijke Opvoeding Begeleiding Begeleidingsuur Mentoruur Totaal 0/ 6 * Alle leerlingen kiezen één dossiervak. ** De kaderleerlingen kunnen kiezen voor het extra vak Duits of Nask. Dit is niet verplicht. *** Voor alle lwoo-leerlingen en voor niet-lwoo-leerlingen die het nodig hebben is er een begeleidingsuur. *** *** *** Klas Communicatie Nederlands Engels Duits Maatschappijleer Exact Wiskunde Biologie Nask Praktijk Bovenbouw Intrasectorale Programma de Groene Wereld (landbouwbreed) Dossiervak leefomgeving & recreatie Dossiervak ontwerp & creatie Dossiervak voeding & welzijn Dossiervak dier & zorg Dossiervak outdoor & adventure Leerjaar BB Leerjaar KB ** * Leerjaar GL/TL+ Lichamelijke Opvoeding Begeleiding Begeleidingsuur Mentoruur **** **** Totaal 0/ 0/// 6 *** **** * Leerlingen kiezen één dossiervak. ** Extra vak naar keuze. *** Extra vak **** Voor alle lwoo-leerlingen en voor niet-lwoo-leerlingen die het nodig hebben is er een begeleidingsuur 0

19 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Toelatingseisen Alle leerjaren De school wil van elke leerling over de volgende documenten en gegevens beschikken: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling (of verklaring geen kopie legitimatiebewijs) of een bewijs van uitschrijving van de school van herkomst het burgerservicenummer van de leerling (bsn) 2 Leerjaar Alle leerlingen uit groep 8 van de basisschool of uit de hoogste groepen van het speciaal onderwijs zijn toelaatbaar als zij beschikken over het juiste schooladvies en testgegevens die het advies onderbouwen. Voor leerwegondersteuning (lwoo) gelden wettelijke criteria. Daarvoor is bijvoorbeeld een IQ-test en een psychologische test verplicht. Leerjaar 2 en De schoolleiding en de aannamecommissie bepalen of een leerling op school geplaatst wordt. Hieraan kunnen meerdere afwegingen ten grondslag liggen. Interesse in de groene sector is een belangrijk criterium bij zij-instroom. De school plaatst de leerlingen in niveaugroepen met lesstof passend bij het niveau van de leerling. Lwoo Leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nemen we aan nadat de school het onderwijskundig rapport van de basisschool heeft ontvangen en als het nodig is leggen de leerlingen een test af. De lwoo-leerling volgt het programma van de reguliere leerweg. Belangrijk is de zelfwerkzaamheid en werkhouding. Voor verdere informatie over extra begeleiding verwijzen we naar hoofdstuk Begeleiding. Passend Onderwijs Op augustus 20 gaat de Wet Passend Onderwijs in. In het Schoolondersteuningsprofiel van de school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden aan alle leerlingen, zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning. Tijdens de toelatingsprocedure geven wij aandacht aan leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. De aannamecommissie van onze school adviseert de schoolleiding of onze school in staat is het ontwikkelingsproces van de leerling te ondersteunen. Als blijkt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling het ondersteuningsaanbod van de school overstijgt gaat de school, in overleg met het samenwerkingsverband (Stichting Regionaal SWV UPO Eindhoven e.o.), op zoek naar een passende school voor deze leerling. Een belangrijk criterium voor toelating is ook of we de leerling kunnen begeleiden naar een diploma. Een eventuele afwijzing delen we schriftelijk mee inclusief de reden. Alle afgewezen leerlingen kunnen bezwaar maken bij de schoolleiding en in beroep gaan bij het bevoegd gezag binnen zes weken na bekendmaking van de afwijzing. 2.7 Bevordering en examen Bevordering/overgangsnormen onderbouw Uitgangspunten die we gebruiken om te bepalen of een leerling wel/niet bevorderd wordt op hetzelfde niveau: rapportcijfers resultaat Cito Volgsysteem voortgezet onderwijs, 2 en advies van de vakdocenten; hierbij kijken we ook naar inzet werkhouding en persoonskenmerken aannamegegevens (IQ, leerachterstanden, Cito, advies basisschool, sociaalemotioneel beeld) Op basis van deze gegevens bekijken we of de leerling verder kan op hetzelfde niveau, blijft zitten of kan op- of afstromen. Hierbij hanteren wij de volgende overgangsnormen (gerelateerd aan de exameneisen): Maximaal 2 x 5,0 of x,0 voor de examenvakken en het gemiddelde van de praktijkvakken (pso-vakken) en tenminste x 7,0 bij de examenvakken ter compensatie. Gemiddelde van de examenvakken (incl. gemiddelde PSO) dient minimaal 5,5 te zijn. Maximaal onvoldoendes incl. overige vakken (Lichamelijke Opvoeding, Crea, Mens & Maatschappij). Leerlingen die door ziekte of een andere reden veel lessen hebben gemist kunnen het advies krijgen het leerjaar over te doen. Leerlingen die meer zorg nodig hebben dan de school kan bieden worden verwezen naar het speciaal onderwijs. In leerjaar 2 werken de leerlingen gericht naar de plaatsing in een van de leerwegen toe. De leerwegen starten in leerjaar. De leerling wordt gedurende het schooljaar gevolgd en op basis van de leerlingkenmerken en de geleverde prestaties (cijfers en werkhouding) bepalen we de leerweg. Examen in leerjaar en Het eindexamen van het voortgezet onderwijs bestaat uit het schoolexamen en het centraal schriftelijk examen. In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) staat welke onderwerpen er worden getoetst in het schoolexamen. Het

20 Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven schoolexamen wordt in leerjaar en leerjaar afgenomen. De school maakt en beoordeelt de schoolexamens zelf. Het centraal examen is landelijk georganiseerd. Het schoolexamen en het centraal examen wegen even zwaar mee voor de berekening van het eindcijfer. In een uitzonderlijk geval krijgt een leerling in leerjaar op basis van de behaalde resultaten het advies om een andere leerweg te volgen. Dit kan inhouden dat een leerling een aantal PTA-toetsen extra moet maken. Welke dat zijn, stelt de examencommissie vast. Uiteraard informeren we u als ouder als er een advies is tot verandering van leerweg. Slaag-/zakregeling De leerling heeft zijn vmbo-diploma behaald als: hij voldoende heeft voor stage; hij voldoende of goed heeft gehaald voor Kunstvakken; hij voldoende of goed heeft gehaald voor Lichamelijke Opvoeding; hij voldoende of goed heeft gehaald voor het sectorwerkstuk (alleen voor gemengde leerweg); hij voldoende staat voor het gemiddelde van het centraal examen. Een leerling is dus gezakt als het gemiddelde cijfer voor het CE lager is dan een 5,5; hij deelgenomen heeft aan de rekentoets VO; Nederlands ten minste een 5 is; én alle eindcijfers 6 of hoger zijn; er ten hoogste één 5 gescoord is en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn; er ten hoogste één gescoord is en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en er ten minste één 7 of hoger gescoord is; er voor twee vakken een 5 gescoord is en alle andere eindcijfers 6 of hoger zijn en er ten minste één 7 of hoger is gescoord. Let op: in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg wordt het eindcijfer van de beroepsgerichte vak(ken) meegerekend als twee eindcijfers. De leerling die eindexamen heeft afgelegd in de basisberoepsgerichte leerweg leerwerktraject is geslaagd als hij voor de examenvakken Nederlands en het beroepsgerichte programma eindcijfers heeft behaald van 6 of hoger en als hij voldoende heeft voor stage. Leerlingen die geen diploma behalen, krijgen een certificaat voor de vakken waarvan het eindexamen met een voldoende is afgerond. Meer informatie is te vinden in het Examenreglement VMBO Helicon Opleidingen en het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De leerlingen van leerjaar en leerjaar krijgen het PTA vóór oktober uitgereikt. De leerlingen doen geen examen in het gekozen dossiervak. Als de leerlingen het dossiervak op het einde van het schoolexamen (na PTA ) met een voldoende afsluiten, ontvangen zij hiervoor een certificaat. Het PTA en het examenreglement zijn ook digitaal beschikbaar op MijnHelicon. Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een papieren exemplaar opvragen bij de administratie van de school. 5

Eindhoven. Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids

Eindhoven. Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Eindhoven Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids 05-06 Helicon VMBO OPEN Kijk voor onze open dagen op helicon.nl dag! Contact met school Ziek melden Via (00) 59 57 57 (receptie) Beter melden Betermeldbriefje

Nadere informatie

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven

doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Leerlingfolder Groen moet je doen! Alles wat jij wilt weten over Helicon VMBO Eindhoven Eindhoven 10x vraag en antwoord: dat is makkelijk kiezen! 1 2 Een dag op school Hoe ziet mijn schooldag eruit? De

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015

Helicon VMBO Nijmegen. Infoavond 1 juni 2015 Helicon VMBO Nijmegen Infoavond 1 juni 2015 Welkom bij de ouderavond voor nieuwe eerstejaars Even voorstellen! Wat gaan we bespreken Missie en uitgangspunten Lesprogramma in de onderbouw Begeleiding Aandachtspunten

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 6 juni 2017 Welkom! Even voorstellen Conciërge Jurgen Remmers Orthopedagoog Lizette Massop Jules Hormes, Luc van

Nadere informatie

Helicon VMBO Nijmegen

Helicon VMBO Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Informatieavond voor ouders/verzorgers van onze nieuwe leerlingen. 30 MEI 2016 Welkom! Even voorstellen Vestigingsdirecteur Bert Kwakkel Conciërge Patrick Isenia Leerjaarcoördinator

Nadere informatie

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014

INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 INFOBOEKJE KLAS 4 2013-2014 1 Inhoud Inleiding 3 Schoolexamen 4 1. SE PTA. Wat betekenen deze afkortingen? 2. Herkansingen 3. Tijdens het Schoolexamen Rekenexamen 6 Info van de decaan 7 Maatschappelijke

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen klas 3 en 4 VMBO / HAVO 2014-2015 OSG Sevenwolden Locatie Joure Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2014-2015 - 1 - A. Overgangsnormen VMBO TL 3 TL 4 Aan het einde van het

Nadere informatie

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1

Titel. Doorstroomnormering vmbo. Sectorleiding vmbo september 2014 1 Titel Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding vmbo september 2014 1 Auteur: Sectorleiding vmbo Beknopte toelichting inhoud: Doorstroomnormering vmbo Sectorleiding, DV, MR Routing in school: Vervangt: eerdere

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2014/2015 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar

Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar Algemene informatie leerjaar 3-4 voor het schooljaar 2016 2017. Het Programma van Toetsing en Afsluiting Het bevoegd gezag van de school stelt jaarlijks vóór 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september

Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Informatieavond Leerjaar 4 Helicon VMBO Den Bosch Donderdag 17 september Welkom! Op de informatieavond van leerjaar 4 Donderdag 17 september Website: www.helicon.nl Email: info.vb@helicon.nl Voorstellen

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

Helicon VMBO Den Bosch Schoolgids 2014-2015. Den Bosch

Helicon VMBO Den Bosch Schoolgids 2014-2015. Den Bosch Helicon VMBO Den Bosch Schoolgids 01-015 Den Bosch Helicon VMBO OPEN Kijk voor onze open dagen op helicon.nl dag! Helicon VMBO Den Bosch Schoolgids 01-015 vmbo Den Bosch Hervensebaan 7 53 JL s-hertogenbosch

Nadere informatie

Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven

Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven Schoolgids Helicon VMBO Eindhoven 2016/ 2017 helicon.nl Helicon VMBO Den Bosch Schoolgids 2016-2017 3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Over school 7 1.1 Over Helicon 8 1.2 Missie 9 1.3 Accenten schoolbeleid

Nadere informatie

informatieboekje schooljaar

informatieboekje schooljaar informatieboekje schooljaar 2016-2017 1 In dit boekje staat belangrijke informatie en de agenda voor de eerste schoolweken. Lees het boekje door en bewaar het goed. Namens het hele team wens ik jullie

Nadere informatie

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4

VMBO Pascal Zuid. Ouderavond leerjaar 4 VMBO Pascal Zuid Ouderavond leerjaar 4 Presentatie Ouderavond 4 31 augustus 2015 Programma Kennis maken met de mentor Welkom in het 4 e jaar Het PTA en de examens Programma LOB Het examenjaar Kort jaar

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2017 2018 Herkansing In geval van herkansing geldt het hoogst behaalde cijfer. Algemene vakken: Elke examenkandidaat heeft het recht om na schoolexamenperiode 4 in

Nadere informatie

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017

Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Hartelijk welkom op de ouderavond van 3-vmbo! 5 september 2017 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Salma Barkouh klas 3B: Germain Roodbol Decaan: Saida Felida Afdelingsmanager: Annie de Vries Directeur:

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur.

We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We kennen onze leerlingen. We maken kansen waar. We ondersteunen als het mogelijk is. We zijn duidelijk en bieden structuur. We zijn klein en veilig. Programma: - Welkom (dhr. Thijssen/dhr. v.d. Bend)

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning

Inhoud. Algemeen Onderwijs Ondersteuning Focus op jou Inhoud Algemeen Onderwijs Ondersteuning Missie Leerlingen begeleiden naar een mavo/vmbo-t diploma op basis van: - Structuur - Veiligheid - Overzicht - Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Werken

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. KL en TOP. KL en TOP. Exameninformatie schooljaar 2011-2012 VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 12 oktober 2011 leerjaar 4KL en 4TOP Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling rapportage examenvrees examentraining het centraal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015 3 VMBO TL Coornhert Lyceum 1 Voorwoord Beste leerling en beste ouders / verzorgers, Hierbij heeft u / heb je het PTA van 3 vmbo TL in handen. In 3 vmbo TL

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Vmbo/PRO Jeanine Hamers Decaan vmbo Theoretische /Gemengde Leerweg Vmbo KB-TK brugklas Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle

OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle OVERGANGSNORMEN Beroepscollege Locatie Herle SCHOOLJAAR 2016-2017 Inhoudsopgave: blz. Algemene bepalingen voor overgang en doorstroming 3 Overgangsnormen brugklas VMBO bk naar 2 VMBO bk / kgt 6+7 Overgangsnormen

Nadere informatie

Informatieavond examinering klas februari 2017

Informatieavond examinering klas februari 2017 Informatieavond examinering klas 4 15 februari 2017 Centraal examen toen Één moment Grote zaal Één examen Op papier Alle vakken identieke examinering Centraal examen nu Flexibele (digitale) examens KB

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg

Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Welkom bij het Reeshof College Teamleider leerjaar 3&4 Theoretische leerweg Daan Hamann E-mail: dhamann@reeshofcollege.nl Heeft u vragen, neem dan gerust contact op. Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail:

Nadere informatie

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015

Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Examenreglement VMBO BBL KBL GL (VHBO) Schooljaar 2014-2015 Inleiding Beste examenkandidaat, Het eindexamen bestaat uit schoolexamens en een centraal examen. De schoolexamens bestaan uit verschillende

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 2 1.2 Het PTA en de wet pagina 2 1.3 Bijzondere gevallen pagina 2 1.4 Begrippen pagina 2 2. Algemeen PTA 2.1 Organisatie schoolexamen pagina 2

Nadere informatie

Informatie avond. klas 4 basis en kader

Informatie avond. klas 4 basis en kader Informatie avond klas 4 basis en kader Programma Even voorstellen Inleiding, op weg naar de finish en ouderbetrokkenheid Decanaat, vervolgopleiding PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Pauze Het

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs

Welkom op. Naar het voortgezet onderwijs Welkom op Naar het voortgezet onderwijs Een homogene klas Meerdere vakdocenten Andere mensen Meer vakken Meer lokalen Meer boeken Meer huiswerk Andere verantwoordelijkheden Andere lestijden Pauzeren op

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen:

Welkom. Welkom. Ouderavond TGL3 31 augustus 2015. Programma van Toetsing en Afsluiting. Onderwijs op VMBO de Spindel. Examen: Welkom Ouderavond TGL3 31 augustus 2015 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Toptraject door

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Helicon VMBO Den Bosch. Schoolgids 2015-2016. Hervensebaan 7 5232 JL s-hertogenbosch (073) 642 21 55 info.vb@helicon.nl mijnhelicon.nl helicon.

Helicon VMBO Den Bosch. Schoolgids 2015-2016. Hervensebaan 7 5232 JL s-hertogenbosch (073) 642 21 55 info.vb@helicon.nl mijnhelicon.nl helicon. Helicon VMBO Den Bosch Schoolgids 015-016 Hervensebaan 7 53 JL s-hertogenbosch (073) 6 1 55 info.vb@helicon.nl mijnhelicon.nl helicon.nl Schoolgids Helicon VMBO Den Bosch 015-016 Schoolgids Helicon VMBO

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar basisberoepsgerichte leerweg economie Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand mei,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017

Informatiebijeenkomst. examenprogramma leerjaar 3 en 4. Maandag 11 september 2017 Informatiebijeenkomst examenprogramma leerjaar 3 en 4 Maandag 11 september 2017 Inhoud presentatie Voorstellen mentor Welke vakken krijg je in leerjaar 3 en 4 Uitleg: Opbouw leerjaar 3 en 4 Uitleg schoolexamen

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam E-mail: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do-vrij Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg Patrick Tonnaer

Nadere informatie

E E N G O E D B E G I N...

E E N G O E D B E G I N... Willem van Oranje College, locatie Wijk en Aalburg Oktober 2012 E E N G O E D B E G I N... In het examenjaar gaat het vaak over: - schoolexamen (SE) - centraal examen (CE) - centraal schriftelijk en praktisch

Nadere informatie

Infoboekje bovenbouw

Infoboekje bovenbouw Infoboekje bovenbouw 2College Cobbenhagenlyceum SCHOLENGEMEENSCHAP HAVO ATHENEUM TWEETALIG VWO TECHNASIUM Telefoon (algemeen) 013-455 09 41 Telefoon ziekmelding leerlingen (8.00-9.30u) 088 0232 507 e-mail

Nadere informatie

Informatie avond. klas 4 basis en kader

Informatie avond. klas 4 basis en kader Informatie avond klas 4 basis en kader Programma Even voorstellen Inleiding, op weg naar de finish en ouderbetrokkenheid Decanaat en vervolgopleiding PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) Het examen

Nadere informatie

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT

Welkom. Informatieavond 4 VMBO GT Welkom Informatieavond 4 VMBO GT 1 Mededelingen: Vluchtroutes Mobiele telefoon Informatie: mee naar huis/op de mail 2 Teamleiders VMBO Anne Tappel team groen Inga Lokate team geel Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 2015-2016 Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs Broekweg Haarlem Programma van ing en Afsluiting bijlage bij Examenreglement 205-206 MAVO cursusjaar 205-206 Leerjaar 3 Haarlem College MAVO 205-206 Aan de leerlingen

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Sint-Michielsgestel Devon Sterken, zorgcoördinator Luque Somers, mentor en docent lichamelijke opvoeding Basisschool * Voortgezet Meer vakken, meer docenten, meer lokalen

Nadere informatie

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO

WELKOM OP HET FLORACOLLEGE VOOR VMBO HET P O M O K L E W E G E L L O C FLORA VOOR VMBO FLORACOLLEGE Ondernemend Betrokken Eigenzinnig Resultaatgericht CHECK WWW.LENTIZ.NL/ FLORACOLLEGE VOOR MEER INFO Ondernemend Het Lentiz Floracollege is

Nadere informatie

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader

Informatieavond 25 november 2015. doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Informatieavond 25 november 2015 doorstroom voor 2 vmbo basis en kader Onderwerpen Doorstroom Vernieuwing VMBO Keuzes Aanbod van 2College Durendael Leerjaar 3 Begeleiding en procedure profielkeuze Doorstroommogelijkheden

Nadere informatie

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren.

Ik zal u in deze mededelingen proberen zo goed mogelijk te informeren over wat is geweest en wat staat te gebeuren. Voor ouders en verzorgers MEDEDELINGEN STERREN COLLEGE 2016 2017: Nummer 3: 08 11 2016 De eerste periode van het schooljaar is achter ons. De cijfers zijn ingeleverd en de afgelopen week is de afsluitende

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014

Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Ouderavond 4 e leerjaar 4 september 2014 Programma Opening en info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch teamleider examenjaar Decaan Kennismaking met mentoren Het examen naar het CE in mei 2015 Schoolexamens

Nadere informatie

Informatieavond 11 november 2013

Informatieavond 11 november 2013 Informatieavond 11 november 2013 Dhr. Boon Teamleider 2/3/4 GL/TL Dhr. Van Dijk Mentor TL + examensecretaris 1 Advies basisschool VMBO Wat houdt dat in? Vier leerwegen: Basis beroeps Kader beroeps Gemengd

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport

Ondernemen, Welzijn & Sport christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Welzijn & Sport Onderwijs maken we samen! Wat ga je leren? Wat wil je doen en meemaken? Wat kies je? Dat ontdekken we samen: jij, je ouders/verzorgers

Nadere informatie

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014

Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Informatieavond Examinering Klas 4 25 feb 2014 Agenda voor vanavond Het examenboekje Het examenprogramma Wat doen we aan examentraining? Planning Diploma? Wanneer geslaagd? Examentraining Do s en Don ts

Nadere informatie

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

Programma. Samenvatting. Vragen? Exameninformatie schooljaar Vanuit de BL naar het ROC VOORBEREIDEND MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Exameninformatie schooljaar 2011-2012 Woensdag 12 oktober 2011 leerjaar 4 - BL Programma terugblik op leerjaar 3 het schoolexamen cijfers en herkansingsregeling examentraining rapportage examenvrees het

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo

Schoolexamenwijzer Helicon vmbo 1 Schoolexamenwijzer Helicon vmbo Inhoud 1. Schoolexamen 2. Wat is een PTA? 3. Examens Schoolexamen Centraal examen 4. Tijdens het schoolexamen Wordt met een beperking zoals dyslexie rekening gehouden

Nadere informatie

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen

Schoolexamenwijzer. Helicon VMBO Groen. Voor als je examen doet in 2014. Helicon VMBO Groen Schoolexamenwijzer Helicon VMBO Groen Voor als je examen doet in 2014 Helicon VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................ 4 Wat is een PTA?.........................................................................

Nadere informatie

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015

Pius X College. Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Pius X College Locatie Van Renneslaan Examen 2015 Belangrijke informatie voor het examen Beste vierdejaars leerling, Je bent bijna aan het eind gekomen van het 4e leerjaar: Nog even en dan beginnen de

Nadere informatie

Welkom! Examenvoorlichting november 2017

Welkom! Examenvoorlichting november 2017 Welkom! Examenvoorlichting 2017-2018 16 november 2017 Programma Welkom Voorstellen Leerwegen in het VMBO Niveau s in het MBO Beroepsgerichte examenprogramma s Opbouw examenprogramma en slaag- zak regeling

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Nijmegen. Helicon VMBO Nijmegen Schoolgids

Nijmegen. Helicon VMBO Nijmegen Schoolgids Nijmegen Helicon VMBO Nijmegen Schoolgids 2015-2016 Helicon VMBO OPEN Kijk voor onze open dagen op helicon.nl dag! Contact met school Ziek melden Via (024) 355 06 42 (administratie) Beter melden Betermeldbriefje

Nadere informatie

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro

VMBO / MAVO in Bergschenhoek/Lansingerland INFORMATIEAVOND. www.wolfert.nl/pro INFORMATIEAVOND INFORMATIEAVOND Hartelijk welkom Informatieavond leerjaar 4 Dinsdag 1 september 2015 PROGRAMMA 1. Opening door N. van Bennekom, directeur 2. Thema avond ouders 28 september 3. Inrichting

Nadere informatie

Informatieavond klas 4. September 2014

Informatieavond klas 4. September 2014 Informatieavond klas 4 September 2014 1 Indeling avond Deel 1: informatie door teamleider Deel 2: informatie door coördinator LOB Deel 3: informatie van de mentor 2 Teamleiders VMBO Thom Raats team oranje

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3

Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Met Penta naar je top! Welkom kennismaking en voorlichting Mavo 3 Programma - Algemene informatie - Informatie over decanaat - Met de mentor naar de klas voor verdere informatie en gelegenheid tot vragen

Nadere informatie

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016

Ouderavond vmbo-3. Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo september 2016 Ouderavond vmbo-3 Hartelijk welkom op de ouderavond van vmbo-3 12 september 2016 Even voorstellen Mentoren: klas 3A: Peter de Wolff Lisanne Jonas klas 3B: Matthieu Krens klas 3C: Robin Steffens Klas 3D:

Nadere informatie

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL

KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL KENNISMAKINGSAVOND KLAS 3 VMBO TL Maandag 29 september 2014 Welkom Even voorstellen Team 3 TL Mentoren 3T1: de heer Remerij 3T2: de heer van de Velde 3T3: mevrouw Wuytack 3T4: de heer Kemp Teamleider:

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen

vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen bb, kb en tl 500 leerlingen vmbo bb en kb, ondersteuningsgroepen vmbo bb, kb en tl 500 leerlingen Leren door te doen Wij zijn een open christelijke school voor voortgezet onderwijs in de stad Groningen. Onze school is een plek waar

Nadere informatie

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan:

Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: Welkom bij BC Broekhin Jenaplan: We kennen onze leerlingen We maken kansen waar We ondersteunen als het mogelijk is We zijn duidelijk en bieden structuur We zijn klein en veilig Informatieavond eindexamen

Nadere informatie

Voorstel Format PTA opleiding III d

Voorstel Format PTA opleiding III d Heldring VMBO Het programma van toetsing en afsluiting 2011 2012 4 e leerjaar kaderberoepsgerichte leerweg zorg en welzijn Je zit nu in het laatste jaar van het vmbo. Aan het eind van dit jaar, in de maand

Nadere informatie

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016

MEDEDELINGEN klas 1 en 2. De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 MEDEDELINGEN klas 1 en 2 De Cobbenhagenmavo 2015 SCHOOLJAAR 2016 Jac. Van Vollenhovenstraat 260 5012 AD Tilburg Telefoon: 0880232888 Homepage: www.2college.nl/cobbenhagenmavo E-mail: Cobbenhagenmavo@2college.nl

Nadere informatie

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014

Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015. Welkom. Dinsdag 9 September 2014 Ouderavond leerjaar 4 schooljaar 2014-2015 Welkom Dinsdag 9 September 2014 1 Programma Welkom Voorstellen mentoren Inventarisatie mailadressen Communicatie Rol teamleider Bovenbouw : Vakkenpakket, tussenuren,

Nadere informatie

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016

PERIODEN VAN HET PTA Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 PERIODEN VAN HET PTA 2016 2017 Periode 1: 1 september t/m 11 november 2016 Periode 2: 14 november 2016 t/m 3 februari 2017 PTAWeek: 30 januari t/m 3 februari 2017 Periode 3: 6 februari t/m 21 april 2017

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Examenboekje Helicon VMBO Groen

Examenboekje Helicon VMBO Groen Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO GROEN VMBO GROEN Examenboekje Helicon VMBO Groen 2011-2012 VMBO Groen Inhoud Schoolexamen............................................................................

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3

Welkom. Welkom. Ouderavond BBL3 31 augustus Onderwijs op VMBO de Spindel. Ouderavond BBL3 Welkom Ouderavond BBL3 3 augustus 05 Welkom Opening door dhr. R. Overbeek (teamleider PKS) - Onderwijs op VMBO de Spindel - Examen Rekenen door dhr. A. Wesselink (coördinator Rekenen) Keuzebegeleiding

Nadere informatie

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO

Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO Aanvulling PTA & Examenreglement VMBO 2016 2017 REGELINGEN OMTRENT BEROEPS ORIËNTERENDE STAGE. Stage is een handelingsdeel dat verplicht is voor de gekozen beroepsgerichte vakken. Het moet dus naar behoren

Nadere informatie

Informatieavond 3e leerjaar. Frank van Oosterhout. 31 augustus 2016

Informatieavond 3e leerjaar. Frank van Oosterhout. 31 augustus 2016 Informatieavond 3e leerjaar Frank van Oosterhout 31 augustus 2016 Programma Even voorstellen De 3 e klas Start examenjaren Vakkenpakket en aandachtspunten Programma van Toetsing en Afsluiting PTA Voorbereiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen

INHOUDSOPGAVE. In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE. regels computer examen. regels slagen en zakken. hulpmiddelen bij het examen INHOUDSOPGAVE In deze examenspecial staan: regels CE en CSPE regels computer examen regels slagen en zakken hulpmiddelen bij het examen alles over: - boeken inleveren - examenklachtenlijn - herkansing

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek:

Toelatingsprocedure Aanmelden voor het eerste leerjaar voor het schooljaar Wat heeft u nodig bij een aanmeldingsgesprek: Een goede overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is erg belangrijk. Als dat goed gaat, dan is de kans groter dat de verdere schoolcarrière van uw kind ook succesvol verloopt. Om deze

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014

Leerjaar 2. Ouderavond 16 september 2014 Leerjaar 2 Ouderavond 16 september 2014 Doel van deze avond Informatie over: Niveaubepaling (hoe en waarom?) De leerwegen VMBO MBO + Contact mentor Waarom niveaubepaling? Klas 1 en 2 kunnen nog heterogeen(gemixt)

Nadere informatie

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO

Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Ouderavond 4 e leerjaar 24 september 2013 MAVO Programma Opening Teamleider Examenjaar: Info examenjaar Info L.O.B. Mw. van Esch Mw. van Esch Decaan dhr. R. van Kins Examensecretariaat: Mw. S. Maitimu

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 3. CSPE Pagina 4. CSE Pagina 5 6. Examenregels Pagina 7 9. Examenrooster Basis Pagina 11 2017 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 3 CSPE Pagina 4 CSE Pagina 5 6 Examenregels Pagina 7 9 Examenrooster Basis Pagina 11 Examenrooster Kader Pagina 12 13 Examenrooster TL Pagina 14 Belangrijke data Pagina

Nadere informatie

September Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg

September Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg September 2015 Ouder-informatieavond Klas 3 Basisberoepsgerichte Leerweg Informatie over: - Loopbaan Orientatie klas 3 + 4 Keuzes op school en vervolgopleiding - Het examenprogramma klas 3 + Overgangsnormen

Nadere informatie

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen

Ondernemen, Welzijn & Sport WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN. Wij maken leren persoonlijk. Hoog slagingspercentage. Veel aandacht voor taal en rekenen WILGENPLASLAAN WILGENPLASLAAN christelijke school voor vmbo-gl-kbl-bbl Ondernemen, Leren, ervaren én doen! Gezellig en kleinschalig Veel aandacht voor taal en rekenen Welzijn & Sport Onderwijs maken we

Nadere informatie

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL

VOORLICHTINGSAVOND, 16 februari. Pakketkeuze 4TL VOORLICHTINGSAVOND, 1 februari Pakketkeuze 4TL 1. Opening 2. Toelichting programma 3. Presentatie vakkenpakketkeuze 4. Presentatie overgangsnormen Gelegenheid om met mentoren van gedachten te wisselen.

Nadere informatie

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2

Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina Het PTA en de wet pagina Bijzondere gevallen pagina Begrippen pagina 2 Inhoud: 1. Algemeen 1.1 Inhoud en doel van het PTA pagina 1. Het PTA en de wet pagina 1.3 Bijzondere gevallen pagina 1.4 Begrippen pagina. Algemeen PTA.1 Organisatie schoolexamen pagina. Afwezigheid tijdens

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Welkom bij het Reeshof College

Welkom bij het Reeshof College Welkom bij het Reeshof College Klas xx Mentor Voor- Achternaam Email: xxxxxx@reeshofcollege.nl Werkdagen: ma-di-wo-do Ouderavond leerjaar 3 KB 15 september 2015 2 Teamleider leerjaar 3&4 Basis- en kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Theoretische Leerweg leerjaar 4

Theoretische Leerweg leerjaar 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2015 2016 VMBO Theoretische Leerweg leerjaar 4 September 2015 Geachte ouders/verzorgers en examenkandidaten, Tijdens het derde en het vierde leerjaar wordt

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Sondervick College. Programma u Algemeen gedeelte T. Meurs MAVO XL 3 C. Schoonheim Internationalisering B. Godfried u Met mentor naar E

Sondervick College. Programma u Algemeen gedeelte T. Meurs MAVO XL 3 C. Schoonheim Internationalisering B. Godfried u Met mentor naar E WELKOM 2 Sondervick College Programma 19.00u Algemeen gedeelte T. Meurs MAVO XL 3 C. Schoonheim Internationalisering B. Godfried 19.45u Met mentor naar E onderwijs ouders Een must voor succesvol onderwijs

Nadere informatie

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ

MELANCHTHON KRALINGEN. christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ MELANCHTHON KRALINGEN christelijke school voor mavo+ en vmbo JE BENT IEMAND, JE KUNT IETS EN JE HOORT ERBIJ Je bent iemand, je kunt iets en je hoort erbij het is hier klein, veilig en gezellig onze mavo/tl-afdeling

Nadere informatie