RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond"

Transcriptie

1 RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond Aanval op schooluitval Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l

2 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 2 RMC regio 2: Noord-Groningen Eemsmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio Noord-Groningen Eemsmond.De tabellen zijn gebaseerd op de voorlopige cijfers van het schooljaar Overzichten van alle RMC-regio s zijn te downloaden op Toelichting In deze factsheet is voor de vsv-cijfers voor de betreffende RMC-regio een uitsplitsing gemaakt naar: 1. de gehele RMC-regio, 2. de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 3. de scholen in het voortgezet onderwijs (vo) De in de tabellen genoemde gegevens voor de RMC-regio zijn gebaseerd op de postcode van het woonadres van de leerling/deelnemer. Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van de volgende bronnen van DUO: één cijfer BVE 2004 tot 2010 één cijfer VO 2004 tot 2010 één cijfer HO 2009 en 2010 BRON-foto volwasseneducatie 2009 en 2010 ERR Dit zijn de voorlopige cijfers. Een beperking bij het bepalen van het aantal nieuwe vsv ers is dat de schoolcarrière van een kleine groep jongeren (0,2%-0,3% van de 1,3 miljoen jongeren in het vo en mbo) niet volledig in beeld is. Anders gezegd, er is sprake van een overschatting van het aantal nieuwe vsv ers. Een aantal redenen leiden tot deze overschatting, dit zijn de zogenaamde witte vlekken. Deze zijn: algemeen particulier VO-onderwijs, particulier mbo-onderwijs, de politieschool, opleidingen bij Defensie (niet via een ROC), onderwijs aan gedetineerde jongeren, overstap naar onderwijs in België tijdens of na het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, een deel van de minderjarige asielzoekers die na een periode op school in Nederland terugkeren naar het land van herkomst, jongeren die tijdens het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs een vrijstelling van inschrijving krijgen van de leerplichtambtenaar op basis van hun lichamelijke of psychische ongesteldheid en tot slot de jongeren die na hun mbo-1 diploma een baan hebben gevonden van enige omvang. Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv ers) is bepaald door een vergelijking te maken tussen twee peilmomenten. Van de deelnemers die op 1 oktober 2009 een inschrijving op een instelling voor vo of mbo hadden, is nagegaan welke deelnemers een jaar later (1/10/10) het bekostigd onderwijs hebben verlaten zonder een start kwalificatie (havo, vwo of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger). De startkwalificatie kan behaald zijn in het betreffende schooljaar of eerder. Deze deelnemers staan 1/10/10 dus ook niet op een andere mbo-instelling ingeschreven en hebben ook geen (bekostigde) inschrijving in vo, vavo, hbo of wo. Examendeelnemers en overige niet-bekostigde deelnemers worden aan het begin en het eind van het schooljaar niet meegeteld als onderwijsvolgend en kunnen daardoor ook geen nieuwe voortijdig schoolverlater worden. Vavoleerlingen, die ook in het voortgezet onderwijs ingeschreven zijn, zijn wel in de cijfers opgenomen, maar dan logischerwijs bij de betreffende vo-instelling, dus niet in deze overzichten. Deelnemers die in het buitenland wonen of in de loop van het schooljaar emigreren, zijn niet meegenomen in de vsv-berekening. Tenslotte is de landelijke correctie voor onvolledige examenregistratie en doorstroom naar voortgezet speciaal onderwijs niet meegenomen. Leerlingen in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs worden aan het begin van het schooljaar niet meegeteld en kunnen daardoor ook geen nieuwe voortijdig schoolverlater worden. Ook leerlingen die Engelse stroom of Internationaal Baccalaureaat volgen, zijn niet meegenomen. Tenslotte is de landelijke correctie voor onvolledige examenregistratie, doorstroom naar voortgezet speciaal onderwijs en declaratiegefinancierde praktijkonderwijsscholen niet meegenomen.

3 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 3 Tabel 1: ontwikkeling nieuwe vsv ers in aantal en percentage % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. deelnemers RMC-regio Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-26,9 Vo Noord-Groningen Eemsmond , ,8-51,1 Mbo Noord-Groningen Eemsmond , ,7-17,2 Totaal landelijk , ,0-24,9 Vo landelijk , ,0-41,6 Mbo landelijk , ,5-18,2 De Marne 22 (-48,8%) Winsum 28 (-6,7%) Bedum 31 (63,2%) Eemsmond 34 (3,0%) Loppersum 16 (-36,0%) Appingedam 26 (-38,1%) Delfzijl 82 (-39,3%) Figuur 1. vsv per gemeente, in absolute aantallen en percentage Figuur 2. Doelstelling en realisatie absoluut aantal nieuwe vsv ers Figuur 3. Ontwikkeling percentage nieuwe vsv ers t.o.v De landelijke vsv-cijfers zijn gecorrigeerd op basis van informatie die alleen op landelijk niveau beschikbaar is. Zie voor verdere uitleg p. 23 van de Bijlage VSV-brief 2011 (te downloaden op

4 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 4 Tabel 2: ontwikkeling nieuwe vsv ers per gemeente in aantal en percentage % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen-Eemsmond , ,7-26,9 De Marne , ,5-48,8 Delfzijl , ,7-39,3 Appingedam , ,8-38,1 Loppersum , ,7-36,0 Winsum , ,1-6,7 Eemsmond , ,3 3,0 Bedum , ,0 63,2 Tabel 3: ontwikkeling nieuwe vsv ers naar diplomakenmerken % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-26,9 vo zonder vmbo-diploma , ,7-49,3 in schooljaar vo met vmbo-diploma , ,2-57,9 in schooljaar mbo , ,7-17,2

5 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 5 Onderwijskenmerken Tabel 4: ontwikkeling nieuwe vsv ers in het vo naar onderwijssoort % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen-Eemsmond , ,8-51,1 brug , ,1-71,4 lwoo , ,3-33,3 brug , ,0 0,0 lwoo 3-4 bb-lw , ,5-43,8 lwoo 3-4 kb-lw , ,0-100,0 lwoo 3-4 tl-gl , ,5 100,0 vmbo 3-4 bb-lw , ,6-79,4 vmbo 3-4 kb-lw , ,0-57,1 vmbo 3-4 tl-gl , ,6-60,0 havo , ,7 16,7 vwo , ,8 100,0 Tabel 5: ontwikkeling nieuwe vsv ers in het mbo naar onderwijssoort % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-17,2 bol , ,4 0,0 bol , ,1-34,1 bol , ,4-28,0 bol , ,4-2,4 bbl , ,0 5,3 bbl , ,8 10,0 bbl , ,1-50,0 bbl , ,8-50,0

6 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 6 Tabel 6: ontwikkeling nieuwe vsv ers naar geslacht % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-26,9 man , ,2-29,5 vrouw , ,2-22,5 Tabel 7: ontwikkeling nieuwe vsv ers naar leeftijd % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-26, , ,3-57, , ,1-75, , ,5-25, , ,8-61, , ,9-76, , ,0-13, , ,0-20, , ,6 40, , ,0-24, , ,6-36,7 totaal , ,5-65,9 totaal , ,9-11,9

7 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 7 Tabel 8: nieuwe vsv ers naar gemeente en leeftijdscategorie t/m & 17 Totaal t/m &22 Totaal 18+ Noord-Groningen-Eemsmond Appingedam Bedum De Marne Delfzijl Eemsmond Loppersum Winsum

8 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 8 Achtergrondkenmerken Tabel 9: ontwikkeling nieuwe vsv ers naar etniciteit % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-26,9 autochtoon , ,6-11,1 niet-westerse allochtoon , ,1-70,9 westerse allochtoon , ,0-53,8 onbekend , ,8-50,0 generatie alllochtoon 1e generatie allochtoon , ,3-78,4 2e generatie allochtoon , ,0-37,5 herkomst onbekend , ,8-68,8 Tabel 10: ontwikkeling nieuwe vsv ers woonachtig in armoedeprobleemcumulatie-gebieden (APCG s) % Ontwikkeling Aantal Aantal t.o.v. Deelnemers vsv % vsv Deelnemers vsv % vsv Noord-Groningen Eemsmond , ,7-26,9 niet woonachtig in APCG , ,6-27,9 wel woonachtig in APCG , ,3-6,7

9 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 9 Mbo-instellingen Tabel 11: nieuwe vsv ers in het mbo naar schooltype, leerweg en -niveau Noord-Groningen Eemsmond % vsv % vsv % vsv t.o.v. t.o.v. Aantal Aantal t.o.v. uitstroom leerlingen Deelnemers uitstroom vsv uitstroom % vsv landelijk landelijk Naar schooltype AOC ,6 5,8 24,3 6,7 ROC ,4 6,8 30,2 8,5 Vakschool ,1 3,7 22,4 5,8 Naar leerweg Bol vt ,3 5,5 28,3 7,3 Bol dt ,0 0,0 43,2 22,2 Bbl ,5 13,2 32,6 11,8 Naar niveau Niveau ,0 31,4 96,4 36,6 Niveau ,4 10,4 52,5 14,6 Niveau ,7 3,6 22,3 5,6 Niveau ,2 3,5 15,7 4,6

10 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 10 Tabel 12: nieuwe vsv ers in het mbo naar instelling en niveau Noord-Groningen Eemsmond Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Terra 01NJ Totaal ,2 5,5 Niveau ,0 20,0 Niveau ,7 12,7 Niveau ,6 4,9 Niveau ,1 1,0 Noorderpoort 25LW Totaal ,0 8,1 Niveau ,0 37,0 Niveau ,3 11,2 Niveau ,9 3,7 Niveau ,0 4,1 ROC Alfa-college 25LU Totaal ,0 4,8 Niveau ,7 17,6 Niveau ,3 7,8 Niveau ,9 3,4 Niveau ,8 2,7 ROC Menso Alting 14NZ Totaal ,0 5,6 Niveau ,0 27,3 Niveau ,0 0,0 Niveau ,5 3,9

11 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 11 Tabel 13: nieuwe vsv ers in het mbo naar instelling en leerweg Noord-Groningen Eemsmond Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Terra 01NJ Totaal ,2 5,5 bol ,2 3,8 bbl ,5 14,3 Noorderpoort 25LW Totaal ,0 8,1 bol ,6 6,5 bbl ,8 16,0 ROC Alfa-college 25LU Totaal ,0 4,8 bol ,6 4,6 bbl ,0 6,7 ROC Menso Alting 14NZ Totaal ,0 5,6 bol ,0 5,6

12 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 12 Tabel 14: nieuwe vsv ers in het mbo van scholen met minder dan 25 deelnemers Noord-Groningen Eemsmond Aantal Deelnemers vsv % vsv 12VI AOC Friesland LEEUWARDEN ,0 25GV AOC Groenhorst College EDE 1 0 0,0 18XX Berechja College URK 3 0 0,0 02PN C I B A P ZWOLLE ,1 00GT ROC Albeda College ROTTERDAM 3 0 0,0 04EM ROC Amarantis AMSTERDAM 2 0 0,0 25PJ ROC Deltion College ZWOLLE ,3 25PW ROC Drenthe College EMMEN ,7 25LR ROC Flevoland ALMERE 1 0 0,0 08PG ROC Friese Poort LEEUWARDEN ,8 25LG ROC Friesland College LEEUWARDEN ,0 04FO ROC Koning Willem I S HERTOGENBOSCH 1 0 0,0 04EU ROC Kop v Noord-Holland DEN HELDER 1 0 0,0 25LH ROC Midden Nederland UTRECHT 2 0 0,0 25PX ROC Nova College HAARLEM ,2 25LZ ROC Tilburg TILBURG ,5 25LV SG De Rooi Pannen TILBURG 1 0 0,0 04NZ SOMA College HARDERWIJK 1 0 0,0 17WH SVO Opleidingen HOUTEN ,0

13 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 13 Vo-scholen Tabel 15: nieuw vsv ers in het vo en landelijk naar onderwijssoort en leerjaar Noord-Groningen Eemsmond % vsv landelijk % vsv landelijk Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. t.o.v. uitstroom t.o.v. deelnemers Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers landelijk landelijk brug ,0 0,1 80,1 0,7 lwoo ,0 1,3 68,5 1,8 brug ,0 0,0 41,2 0,7 lwoo ,1 3,1 7,1 3,5 vmbo ,8 1,2 5,8 2,6 havo ,0 0,7 3,5 1,2 vwo ,9 0,8 2,9 0,6 Leerjaar ,0 0,2 78,8 0,8 Leerjaar ,0 0,3 74,5 0,9 Leerjaar ,1 0,9 35,4 0,9 Leerjaar ,1 1,5 5,9 2,8 Leerjaar ,0 0,5 2,1 1,0 Leerjaar ,0 1,8 0,9 0,8

14 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 14 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Noord-Groningen Eemsmond Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Terra 01NJ Totaal ,0 1,0 brug ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 lwoo ,7 3,3 vmbo ,0 0,6 Chr Sgm Groningen 14RP Totaal ,0 0,7 brug ,0 0,0 lwoo ,0 10,0 lwoo ,2 14,3 vmbo ,0 0,0 havo ,7 0,6 vwo ,7 1,1 Dollard College 20CM OLDAMBT Totaal ,0 0,0 brug ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 vmbo ,0 0,0 vwo ,0 0,0 Fivelcollege 00PD DELFZIJL Totaal ,2 0,8 brug ,0 0,0 lwoo ,0 1,4 lwoo ,7 3,0 vmbo ,7 1,2 havo ,7 0,6 vwo ,1 1,4

15 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 15 Noord-Groningen Eemsmond Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Gomarus College 02UV Totaal ,8 0,2 brug ,0 0,6 lwoo ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 vmbo ,0 0,0 havo ,0 0,0 vwo ,0 0,0 H N Werkman College 20EM Totaal ,7 1,2 brug ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 vmbo ,0 0,0 havo ,9 2,6 vwo ,7 2,0 Hogeland College 16ZK EEMSMOND Totaal ,6 0,8 brug ,0 0,0 lwoo ,0 1,4 lwoo ,2 1,6 vmbo ,9 1,9 havo ,8 1,3 vwo ,4 0,4 Noorderpoort 25LW Totaal ,3 4,6 brug ,0 1,8 lwoo ,0 0,0 lwoo ,1 3,6 vmbo ,5 9,5

16 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 16 Noord-Groningen Eemsmond Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Reitdiepcollege 13ZU Totaal ,1 0,9 brug ,0 0,0 lwoo ,0 0,0 lwoo ,3 33,3 vmbo ,0 0,0 havo ,0 0,0 vwo ,0 1,9 SGM Ommelander College 08TX APPINGEDAM Totaal ,5 0,1 brug ,0 0,0 vmbo ,0 0,0 havo ,0 0,0 vwo ,8 0,4

17 Convenantjaar Voorlopige cijfers RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond 17 Tabel 17: nieuwe vsv ers in het vo van scholen met minder dan 150 deelnemers Noord-Groningen Eemsmond Deel- Aantal nemers vsv % vsv 12VI AOC Friesland LEEUWARDEN 2 0 0,0 25CM Chr SGM Liudger SMALLINGERLAND 1 0 0,0 00ZX Dockingacollege DONGERADEEL 3 0 0,0 00ZV Lauwers College ACHTKARSPELEN ,0 01UH Maartenscollege HAREN 8 0 0,0 00ML Meridiaancollege RK SGM AMERSFOORT 1 0 0,0 01KL Noordzee Onderwijs Groep VELSEN 2 0 0,0 16PI OPB SGM Winkler Prins VEENDAM ,0 02VJ PC en RK SGM Ubbo Emmius STADSKANAAL 1 0 0,0 20BV Praedinius Gymnasium ,0 16FP Reg SGM Magister Alvinus SUDWEST FRYSLAN 1 0 0,0 20EI Vallei College AMERSFOORT 1 0 0,0 16NK Vrije school Zutphen-Groningen ZUTPHEN ,0 02CR Willem Lodewijkgymnasium ,1 20ER Zernike College ,0

18 Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Download dit product op Meer informatie over de vsv-cijfers bij het Informatiecentrum Onderwijs van DUO: Mail naar of bel op werkdagen van uur en van uur naar (voortgezet onderwijs) en (middelbaar beroepsonderwijs). Productie: Projectdirectie voortijdig schoolverlaten Bron: DUO Ontwerp: Balyon Uitgave: Maart 2011 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 13US AOC De Groene Welle Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01IC AOC Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 21CY AOC West Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC West Brabant. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 11UL Edudelta Onderwijsgroep Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Edudelta Onderwijsgroep.

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 2 Noord-Groningen-Eemsmond

RMC Factsheet. RMC Regio 2 Noord-Groningen-Eemsmond RMC Regio NoordGroningenEemsmond RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : NoordGroningenEemsmond Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 3 Centraal en westelijk Groningen 20090216_003_VO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 22 West-Friesland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04EU ROC Kop v Noord-Holland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Kop v Noord-Holland.

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 31 Oosterschelde regio Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04CY ROC Rivor Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De tabellen zijn

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio ZuidWest Friesland RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : ZuidWest Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 35 Midden-Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 4 Noord ( Leeuwarden) 20090216_004_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 12 Twente Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio NoordKennemerland RMC Factsheet Convenantjaar 56 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : NoordKennemerland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 38 Gewest Limburg-Noord Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 38 : Gewest Limburg-Noord Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 25 West-Kennemerland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 25 : West-Kennemerland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 16 Eem en Vallei Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMCregio

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 37 : Zuidoost-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 14 : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen zijn

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 26 Zuid-Holland-Noord Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 26 : Zuid-Holland-Noord Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 26 Zuid-Holland-Noord Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 26 : Zuid-Holland-Noord Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 27 : Zuid-Holland-Oost Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 14 : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso

Nadere informatie

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 17WH SVO Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 09MR Hoornbeeck College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College.

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 02PN C I B A P MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 6 NZ SOMA College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 24ZW BBO de Schalm MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over BBO de Schalm.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College.

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01OE Wellantcollege Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Wellantcollege. De tabellen

Nadere informatie

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie