Aanval op schooluitval

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanval op schooluitval"

Transcriptie

1 RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen Aanval op schooluitval Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers

2 RMC regio 14 : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio Arnhem/Nijmegen De tabellen zijn gebaseerd op de definitieve cijfers van het schooljaar Overzichten van alle RMC-regio's zijn te downloaden op Toelichting In deze factsheet is voor de vsv-cijfers voor de gesteldheid en tot slot de jongeren die na hun mbo-1 betreffende RMC-regio een uitsplitsing gemaakt naar: diploma een baan hebben gevonden van enige omvang. 1. de gehele RMC-regio, Het aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters (vsv ers) is 2. de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs bepaald door een vergelijking te maken tussen twee (mbo) peilmomenten. Van de deelnemers die op 1 oktober 2011 een 3. de scholen in het voortgezet onderwijs (vo) inschrijving op een instelling voor vo of mbo hadden, is nagegaan welke deelnemers een jaar later (1 oktober 2012) het De in de tabellen genoemde gegevens voor de RMC-regio bekostigd onderwijs hebben verlaten zonder een zijn gebaseerd op de postcode van het woonadres van de startkwalificatie (havo,vwo of een mbo-diploma op leerling/deelnemer. niveau 2 of hoger). De startkwalificatie kan behaald zijn Voor deze factsheet is gebruik gemaakt van de volgende in het betreffende schooljaar of eerder. bronnen van DUO: Deze deelnemers staan 1/10/12 dus ook niet op een andere - een cijfer BVE 2004 tot 2012 mbo-instelling ingeschreven en hebben ook geen (bekostigde) - een cijfer VO 2004 tot 2012 inschrijving in vo, vavo, hbo of wo. - een cijfer HO 2004 tot BRON-foto volwasseneducatie 2009 tot 2012 Examendeelnemers en overige niet-bekostigde deelnemers - ERR worden aan het begin en het eind van het schooljaar niet meegeteld als onderwijsvolgend en kunnen daardoor ook Deze cijfers zijn voor alle jaren t/m het jaar 2011/2012 geen nieuwe voortijdig schoolverlater worden. Vavo leerlingen, definitieve cijfers. die ook in het voortgezet onderwijs ingeschreven Een beperking bij het bepalen van het aantal nieuwe vsv'ers zijn, zijn wel in de cijfers opgenomen, maar dan logischerwijs is dat de schoolcarriere van een kleine groep jongeren bij de betreffende vo-instelling, dus niet in deze overzichten. (0,2%-0,3% van de 1,3 miljoen jongeren in het vo en mbo) Deelnemers die in het buitenland wonen of in de niet volledig in beeld is. Anders gezegd, er is sprake van een loop van het schooljaar emigreren, zijn niet meegenomen in overschatting van het aantal nieuwe vsv'ers. Een aantal redenen de vsv-berekening. Tenslotte is de landelijke correctie voor leiden tot deze overschatting, dit zijn de zogenaamde onvolledige examenregistratie en doorstroom naar voortgezet 'witte vlekken'. Deze zijn: algemeen particulier VO-onderwijs, speciaal onderwijs niet meegenomen. particulier mbo-onderwijs, de politieschool, opleidingen bij Defensie (niet via een ROC), onderwijs aan gedetineerde Leerlingen in het praktijkonderwijs en (voortgezet) speciaal jongeren,overstap naar onderwijs in Belgie tijdens of na het onderwijs worden aan het begin van het schooljaar niet voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs, een deel van de meegeteld en kunnen daardoor ook geen nieuwe voortijdig minderjarige asielzoekers die na een periode op school in schoolverlater worden. Ook leerlingen die Engelse stroom of Nederland terugkeren naar het land van herkomst, jongeren Internationaal Baccalaureaat volgen, zijn niet meegenomen. die tijdens het voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs Tenslotte is de landelijke correctie voor onvolledige een vrijstelling van inschrijving krijgen van examenregistratie, doorstroom naar voortgezet speciaal de leerplichtambtenaar op basis van hun lichamelijke of onderwijs en declaratiegefinancierde praktijkonderwijs scholen psychische niet meegenomen.

3 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 2 Tabel 1: ontwikkeling nieuwe vsv'ers in aantal en percentage % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -13,4% vo-totaal regio ,6% ,0% -35,0% mbo-totaal regio ,9% ,2% -4,2% landelijk ,0% ,8% -30,6% vo-landelijk ,7% ,9% -44,4% mbo-landelijk ,3% ,9% -24,8% De landelijke vsv-cijfers zijn gecorrigeerd op basis van informatie die alleen op landelijk niveau beschikbaar is.

4 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 3 Tabel 2: ontwikkeling nieuwe vsv'ers per gemeente in aantal en percentage % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -13,4% Westervoort ,3% ,8% -28,6% Nijmegen ,1% ,9% -23,6% Lingewaard ,8% ,0% -23,0% Rozendaal ,0% ,1% -20,0% Beuningen ,6% ,2% -18,8% Ubbergen ,4% ,8% -18,8% Millingen aan de ,1% ,0% -18,2% Rijn Overbetuwe ,2% ,4% -15,3% Heumen ,2% ,8% -15,2% Renkum ,7% ,1% -13,3% Rheden ,5% ,9% -12,5% Arnhem ,9% ,0% -10,6% Duiven ,6% ,1% -9,5% Wijchen ,9% ,5% -8,2% Mook en Middelaar ,2% ,1% 0,0% Rijnwaarden ,5% ,5% 10,3% Groesbeek ,2% ,3% 10,6% Zevenaar ,9% ,1% 11,4% Druten ,4% ,3% 44,4%

5 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 4 Tabel 3: ontwikkeling nieuwe vsv'ers naar diplomakenmerken % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -13,4% vo zonder vmbo-dipl ,2% ,9% -26,4% vo met vmbo-dipl ,6% ,9% -53,0% mbo ,9% ,2% -4,2%

6 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 5 Onderwijskenmerken Tabel 4: ontwikkeling nieuwe vsv'ers in het vo naar onderwijssoort % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,6% ,0% -35,0% brug ,6% ,6% -5,6% lwoo ,3% ,0% -38,7% brug ,7% ,0% -100,0% lwoo 3-4 bb-lw ,7% ,7% -69,6% lwoo 3-4 kb-lw ,2% ,4% 12,5% lwoo 3-4 tl-gl ,0% ,2% -33,3% vmbo 3-4 bb-lw ,9% ,8% -71,1% vmbo 3-4 kb-lw ,8% ,0% -43,1% vmbo 3-4 tl-gl ,6% ,7% -31,5% havo ,1% ,9% -7,1% vwo ,5% ,4% 2,9% vm2 3-4 bb-lw 0 0 0,0% ,0% -100,0% Tabel 5: ontwikkeling nieuwe vsv'ers in het mbo naar onderwijssoort % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,9% ,2% -4,2% bol ,1% ,0% -20,4% bol ,0% ,5% -10,9% bol ,3% ,8% 28,4% bol ,9% ,9% 0,6% bbl ,2% ,3% 16,0% bbl ,6% ,8% 6,2% bbl ,8% ,3% -46,8% bbl ,5% ,9% -56,3% Tabel 6: ontwikkeling nieuwe vsv'ers naar geslacht % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -13,4% man ,7% ,0% -12,0% vrouw ,2% ,5% -15,8%

7 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 6 Tabel 7: ontwikkeling nieuwe vsv ers naar leeftijd % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -13,4% 13 of lager ,6% ,3% -36,1% ,7% ,6% -21,8% ,9% ,7% -17,6% ,8% ,0% -46,8% ,7% ,9% -65,2% ,6% ,2% 20,9% ,7% ,6% 4,7% ,9% ,5% -0,4% ,8% ,7% 0,5% ,5% ,6% -7,4% ,0% ,9% -52,3% ,6% ,3% 7,2% Tabel 8: nieuwe vsv ers naar gemeente en leeftijdscategorie 13 t/m & 17 Totaal t/m & 22 Totaal 18+ Totaal regio Arnhem Beuningen Druten Duiven Groesbeek Heumen Lingewaard Millingen aan de Rijn Mook en Middelaar Nijmegen Overbetuwe Renkum Rheden Rijnwaarden Rozendaal Ubbergen Westervoort Wijchen Zevenaar

8 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 7 Achtergrondkenmerken Tabel 9: ontwikkeling nieuwe vsv'ers naar etniciteit % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv etniciteit Totaal regio ,0% ,3% -13,4% autochtoon ,5% ,8% -16,9% niet westerse allochtonen ,0% ,8% 3,8% westerse allochtonen ,6% ,1% -16,3% onbekend ,8% ,0% -59,0% generatie alllochtoon 1e generatie allochtoon ,7% ,0% -8,2% 2e generatie allochtoon ,5% ,6% 20,9% herkomst onbekend ,7% ,0% -84,0% Tabel 10: ontwikkeling nieuwe vsv ers woonachtig in armoedeprobleemcumulatie-gebieden (APCG s) % ontwikkeling aantal aantal t.o.v. deelnemers vsv % vsv deelnemers vsv % vsv Totaal regio ,0% ,3% -13,4% niet woonachtig in APCG ,2% ,7% -7,5% wel woonachtig in APCG ,6% ,4% -23,2%

9 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 8 Mbo-instellingen Tabel 11: nieuwe vsv ers in het mbo naar schooltype, leerweg en -niveau Arnhem/Nijmegen % vsv % vsv % vsv t.o.v. t.o.v. aantal aantal t.o.v. uitstroom leerlingen deelnemers uitstroom vsv uitstroom % vsv landelijk landelijk Naar schooltype AOC ,0% 7,4% 22,9% 6,6% ROC ,8% 9,3% 28,2% 8,1% Vakschool ,9% 5,3% 19,4% 5,0% Overig ,0% 0,0% 85,7% 37,5% Naar niveau Niveau ,3% 46,2% 97,2% 38,5% Niveau ,3% 16,2% 48,3% 14,0% Niveau ,8% 6,3% 21,0% 5,4% Niveau ,7% 4,9% 14,9% 4,3% Naar leerweg Bol-vt ,4% 8,7% 26,8% 7,1% Bol-dt ,0% 12,5% 36,0% 20,9% Bbl ,1% 12,0% 29,5% 11,1%

10 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 9 Tabel 12: nieuwe vsv'ers in het mbo naar instelling en niveau Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Groenhorst 25GV EDE Totaal ,0% 8,1% Niveau ,0% 66,7% Niveau ,8% 13,7% Niveau ,2% 9,4% Niveau ,7% 2,2% AOC Oost 01IC DOETINCHEM Totaal ,0% 3,6% Niveau ,3% 15,4% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Deltion College 25PJ ZWOLLE Totaal ,1% 6,7% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,5% 8,3% Grafisch Lyceum Utrecht 23KG UTRECHT Totaal ,7% 2,4% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,1% 2,7% Helicon Opleidingen 26CC Totaal ,5% 7,0% Niveau ,0% 75,0% Niveau ,8% 14,5% Niveau ,0% 6,6% Niveau ,3% 3,7% Koning Willem I College 04FO S HERTOGENBOSCH Totaal ,8% 5,3% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,1% 5,4% Niveau ,8% 7,6% Niveau ,1% 4,8% ROC A12 25PM EDE Totaal ,7% 8,1% Niveau ,0% 41,2% Niveau ,0% 13,2% Niveau ,6% 8,0% Niveau ,6% 5,2% ROC AVENTUS 27DV APELDOORN Totaal ,0% 6,8% Niveau ,0% 25,0% Niveau ,1% 18,8% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,1% 3,3% ROC Amarantis 04EM AMSTERDAM Totaal ,0% 12,2%

11 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 10 Tabel 12: nieuwe vsv'ers in het mbo naar instelling en niveau Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 16,2% ROC Graafschap College 24ZZ DOETINCHEM Totaal ,4% 7,6% Niveau ,0% 24,0% Niveau ,7% 14,9% Niveau ,9% 6,1% Niveau ,6% 3,6% ROC Midden Nederland 25LH UTRECHT Totaal ,3% 14,3% Niveau ,0% 100,0% Niveau ,0% 26,7% Niveau ,0% 13,3% Niveau ,4% 6,3% ROC Nijmegen eo 25PN Totaal ,9% 10,2% Niveau ,0% 54,9% Niveau ,5% 18,5% Niveau ,0% 5,1% Niveau ,5% 5,1% ROC Rivor 04CY TIEL Totaal ,8% 14,0% Niveau ,0% 50,0% Niveau ,7% 40,0% Niveau ,2% 8,3% Niveau ,0% 0,0% ROC Tilburg 25LZ TILBURG Totaal ,3% 15,3% Niveau ,1% 24,2% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,7% 7,7% ROC de Leijgraaf 28DE VEGHEL Totaal ,0% 7,1% Niveau ,0% 50,0% Niveau ,0% 19,4% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Rijn IJssel 25LF ARNHEM Totaal ,9% 9,5% Niveau ,0% 41,9% Niveau ,9% 14,6% Niveau ,8% 7,3% Niveau ,8% 5,3% SOMA College 04NZ HARDERWIJK Totaal ,0% 7,7% Niveau ,0% 7,7%

12 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 11 Tabel 12: nieuwe vsv'ers in het mbo naar instelling en niveau Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers SVO Opleidingen 17WH HOUTEN Totaal ,3% 15,2% Niveau ,0% 20,8% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% SintLucas - De Eindhovense sch30bc EINDHOVEN Totaal ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0% Niveau ,0% 0,0%

13 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 12 Tabel 13: nieuwe vsv ers in het mbo naar instelling en leerweg Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Groenhorst 25GV EDE Totaal ,0% 8,1% bbl ,3% 14,8% bol ,5% 5,8% AOC Oost 01IC DOETINCHEM Totaal ,0% 3,6% bbl ,0% 0,0% bol ,5% 3,8% Deltion College 25PJ ZWOLLE Totaal ,1% 6,7% bbl ,0% 0,0% bol ,1% 7,8% Grafisch Lyceum Utrecht 23KG UTRECHT Totaal ,7% 2,4% bbl ,0% 0,0% bol ,3% 2,4% Helicon Opleidingen 26CC Totaal ,5% 7,0% bbl ,0% 15,2% bol ,5% 6,4% Koning Willem I College 04FO S HERTOGENBOSCH Totaal ,8% 5,3% bbl ,7% 5,3% bol ,8% 5,3% ROC A12 25PM EDE Totaal ,7% 8,1% bbl ,5% 9,3% bol ,7% 7,9% ROC AVENTUS 27DV APELDOORN Totaal ,0% 6,8% bbl ,0% 6,6% bol ,6% 6,9% ROC Amarantis 04EM AMSTERDAM Totaal ,0% 12,2% bbl ,0% 22,2% bol ,0% 10,0% ROC Graafschap College 24ZZ DOETINCHEM Totaal ,4% 7,6% bbl ,6% 9,6% bol ,3% 7,1% ROC Midden Nederland 25LH UTRECHT Totaal ,3% 14,3% bbl ,4% 19,0%

14 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 13 Tabel 13: nieuwe vsv ers in het mbo naar instelling en leerweg Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Deelnemers Uitstroom vsv uitstroom deelnemers bol ,3% 11,9% ROC Nijmegen eo 25PN Totaal ,9% 10,2% bbl ,4% 14,0% bol ,3% 9,6% ROC Rivor 04CY TIEL Totaal ,8% 14,0% bbl ,8% 18,2% bol ,3% 10,7% ROC Tilburg 25LZ TILBURG Totaal ,3% 15,3% bbl ,5% 15,7% bol ,3% 12,5% ROC de Leijgraaf 28DE VEGHEL Totaal ,0% 7,1% bbl ,6% 8,2% bol ,8% 6,7% Rijn IJssel 25LF ARNHEM Totaal ,9% 9,5% bbl ,9% 11,3% bol ,8% 9,2% SOMA College 04NZ HARDERWIJK Totaal ,0% 7,7% bbl ,3% 6,3% bol ,0% 10,0% SVO Opleidingen 17WH HOUTEN Totaal ,3% 15,2% bbl ,3% 15,2% SintLucas - De Eindhovense sch30bc EINDHOVEN Totaal ,0% 0,0% bol ,0% 0,0%

15 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 14 Tabel 14: nieuwe vsv ers in het mbo van scholen met minder dan 25 deelnemers Aantal Deelnemers vsv % vsv 13US AOC De Groene Welle ZWOLLE 5 0 0,0% 21CY AOC West Brabant BREDA ,0% 24ZW BBO de Schalm S HERTOGENBOSCH 1 0 0,0% 02PN C I B A P ZWOLLE ,7% 21CS CITAVERDE College ROERMOND 1 0 0,0% 25EF Clusius College ALKMAAR 1 0 0,0% 23JA Grafisch Lyceum R'dam ROTTERDAM 2 0 0,0% 09MR Hoornbeeck College AMERSFOORT ,7% 02PG Hout en Meubileringscoll ROTTERDAM 7 0 0,0% 25LN ID College GOUDA 2 0 0,0% 01AA Landstede ZWOLLE 9 0 0,0% 02PA Mediacollege Amsterdam Ma AMSTERDAM 1 0 0,0% 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo UTRECHT ,3% 25LW Noorderpoort GRONINGEN 3 0 0,0% 12VI Nordwin College LEEUWARDEN 1 0 0,0% 00GT ROC Albeda College ROTTERDAM ,0% 25LU ROC Alfa-college GRONINGEN 3 0 0,0% 25PW ROC Drenthe College EMMEN 2 0 0,0% 25MB ROC Eindhoven EINDHOVEN ,3% 25LR ROC Flevoland ALMERE 2 0 0,0% 08PG ROC Friese Poort LEEUWARDEN ,0% 25LG ROC Friesland College LEEUWARDEN ,3% 25LT ROC Gilde Opleidingen ROERMOND ,8% 25PT ROC Horizon College ALKMAAR 1 0 0,0% 25PL ROC Leeuwenborgh MAASTRICHT 1 0 0,0% 25MA ROC Leiden LEIDEN 3 0 0,0% 27GZ ROC Mondriaan S GRAVENHAGE ,5% 25PX ROC Nova College HAARLEM ,0% 25LJ ROC Ter AA HELMOND 6 0 0,0% 25LX ROC West-Brabant ETTEN-LEUR ,0% 25PZ ROC van Amsterdam AMSTERDAM ,3% 27YU ROC van Twente HENGELO ,6% 25RA Regio College ZAANSTAD 1 0 0,0% 25LV SG De Rooi Pannen TILBURG ,0% 05EA STC ROTTERDAM ,0% 01OE Wellantcollege HOUTEN ,3% 25LP Zadkine ROTTERDAM ,7%

16 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 15 Vo-scholen Tabel 15: nieuw vsv ers in het vo en landelijk naar onderwijssoort en leerjaar Arnhem/Nijmegen % vsv % vsv % vsv t.o.v. t.o.v. aantal aantal t.o.v. uitstroom leerlingen deelnemers uitstroom vsv uitstroom % vsv landelijk landelijk brug ,4% 0,6% 77,3% 0,8% lwoo ,7% 2,0% 63,6% 2,1% brug ,0% 0,0% 23,4% 0,6% lwoo ,3% 2,5% 7,1% 3,4% vmbo ,0% 2,1% 5,6% 2,4% havo ,7% 0,9% 3,2% 1,1% vwo ,2% 0,4% 2,7% 0,6% vm ,7% 3,0% 8,5% 3,0% Leerjaar ,5% 0,6% 71,2% 0,9% Leerjaar ,3% 1,0% 74,0% 1,0% Leerjaar ,2% 0,6% 35,6% 0,9% Leerjaar ,0% 2,0% 5,5% 2,5% Leerjaar ,8% 0,8% 2,0% 1,0% Leerjaar ,0% 0,9% 1,1% 0,9%

17 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 16 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers AOC Groenhorst 25GV EDE Totaal ,8% 1,1% brug ,0% 1,8% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,3% 3,1% vmbo ,0% 0,0% vm ,0% 0,0% Arentheem College 07PK ARNHEM Totaal ,3% 1,7% brug ,0% 0,8% lwoo ,0% 5,2% lwoo ,7% 4,0% vmbo ,7% 4,1% havo ,3% 0,8% vwo ,6% 0,9% vm ,0% 1,5% Candea College 03RR DUIVEN Totaal ,5% 0,9% brug ,0% 0,5% lwoo ,0% 2,5% lwoo ,2% 2,0% vmbo ,1% 1,5% havo ,7% 0,9% vwo ,3% 0,3% Canisius College 01VN Totaal ,5% 1,1% brug ,3% 0,8% lwoo ,4% 5,1% lwoo ,3% 3,3% vmbo ,0% 0,4% havo ,2% 0,7% vwo ,5% 0,4% Citadel College 30AU Totaal ,5% 0,2% brug ,0% 0,4% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% vmbo ,0% 0,0% havo ,0% 0,0% vwo ,0% 0,0% Dominicus 14NQ Totaal ,8% 0,5% brug ,0% 0,6% havo ,3% 1,0% vwo ,4% 0,2% Helicon Opleidingen 26CC Totaal ,3% 2,1% brug ,7% 2,3% lwoo ,0% 2,7% lwoo ,6% 1,8% vmbo ,9% 1,3%

18 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 17 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Hendrik Pierson College 00TM OVERBETUWE Totaal ,0% 0,8% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 2,9% vmbo ,0% 3,3% havo ,9% 0,8% vwo ,0% 0,0% Liemers College 16SK ZEVENAAR Totaal ,4% 1,1% brug ,0% 0,6% lwoo ,0% 2,2% brug ,0% 0,0% lwoo ,6% 1,5% vmbo ,6% 2,3% havo ,9% 1,0% vwo ,0% 0,0% Lorentz Groep 20TZ ARNHEM Totaal ,9% 1,8% brug ,0% 1,2% lwoo ,0% 2,2% lwoo ,3% 5,5% vmbo ,1% 3,4% havo ,4% 1,0% vwo ,0% 0,3% vm ,0% 0,0% Maaswaal College 00OB WIJCHEN Totaal ,8% 0,5% brug ,0% 0,3% lwoo ,0% 0,5% lwoo ,0% 0,0% vmbo ,8% 1,0% havo ,6% 0,9% vwo ,3% 0,3% Mondial College 21SK Totaal ,8% 1,0% brug ,0% 0,6% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,3% 2,1% vmbo ,5% 3,1% havo ,8% 0,3% vwo ,4% 0,6% vm ,0% 0,0% Montessori College 00RZ Totaal ,8% 1,5% brug ,0% 1,0% lwoo ,0% 2,1% lwoo ,2% 4,6% vmbo ,7% 1,1% havo ,6% 1,5% vwo ,3% 0,5% vm ,7% 1,4%

19 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 18 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Nijmeegse SGM Groenewoud 02VE Totaal ,4% 0,5% brug ,0% 0,3% vmbo ,0% 0,0% havo ,3% 1,2% vwo ,8% 0,2% Notre Dame Des Anges 02QQ UBBERGEN Totaal ,1% 0,7% brug ,0% 0,0% havo ,1% 1,2% Olympuscollege 05FF ARNHEM Totaal ,2% 0,8% brug ,0% 0,7% lwoo ,0% 1,5% vmbo ,6% 0,6% havo ,3% 0,9% vwo ,0% 0,7% Over Betuwe College 17IM LINGEWAARD Totaal ,9% 0,5% brug ,0% 0,4% lwoo ,0% 0,4% lwoo ,1% 1,7% vmbo ,3% 0,9% havo ,5% 0,1% vwo ,4% 0,8% Pantarijn SGM 16YV WAGENINGEN Totaal ,6% 1,2% brug ,0% 1,0% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% vmbo ,6% 6,3% havo ,0% 0,0% vwo ,0% 0,0% Pax Christi College 17IR DRUTEN Totaal ,2% 1,1% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,9% 1,2% vmbo ,0% 2,0% havo ,1% 3,1% vwo ,9% 1,0% RK SGM Kandinsky College 02ST Totaal ,9% 1,2% brug ,0% 0,2% lwoo ,0% 2,5% lwoo ,3% 1,8% vmbo ,7% 3,1% havo ,9% 0,3% vwo ,0% 0,0% vm ,5% 5,1%

20 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 19 Tabel 16: nieuwe vsv ers in het vo naar school en soort onderwijssoort Aantal % vsv t.o.v. % vsv t.o.v. Leerlingen Uitstroom vsv uitstroom deelnemers Reg SGM Het Rhedens 02VN ROZENDAAL Totaal ,3% 0,7% brug ,0% 0,3% lwoo ,0% 3,2% brug ,0% 0,0% lwoo ,7% 3,5% vmbo ,3% 0,5% havo ,6% 2,2% vwo ,0% 0,0% SGM VO Vrije Schoolond 00CB Totaal ,9% 0,4% brug ,0% 0,0% lwoo ,0% 0,0% lwoo ,1% 3,7% vmbo ,0% 0,0% havo ,0% 0,0% vwo ,9% 1,3% SGM Vwo Dorenweerd Coll 02SY RENKUM Totaal ,5% 0,8% brug ,0% 0,8% vmbo ,6% 2,1% havo ,4% 0,4% vwo ,7% 0,8% Scholengr. Gelders Mozaiek 25GL ARNHEM Totaal ,9% 1,8% brug ,0% 0,9% lwoo ,8% 5,3% lwoo ,6% 3,3% vmbo ,5% 3,6% havo ,8% 1,1% vwo ,0% 1,0% Stedelijk Gymnasium 20CI Totaal ,9% 0,3% brug ,0% 0,0% vwo ,9% 0,4% Stedelijk Gymnasium Arnhem 20RM ARNHEM Totaal ,9% 0,2% brug ,0% 0,3% vwo ,0% 0,2% Stedelijke SGM Nijmegen 20EO Totaal ,6% 0,5% brug ,0% 0,5% vmbo ,7% 0,6% havo ,3% 0,7% vwo ,0% 0,0%

21 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 20 Tabel 17: nieuwe vsv ers in het vo van scholen met minder dan 150 deelnemers Aantal Deelnemers vsv % vsv 01IC AOC Oost DOETINCHEM ,8% 21CY AOC West Brabant BREDA 1 0 0,0% 14UM Almende College OUDE IJSSELSTREEK 1 0 0,0% 02VS Baudartius College ZUTPHEN ,1% 17VF Bernard Nieuwentijt College AMSTERDAM 1 0 0,0% 25CR Bogerman SGM SUDWEST-FRYSLAN 1 0 0,0% 20LL Bouwens vd Boije College PEEL EN MAAS ,0% 25GE CSG Het Streek EDE ,9% 08SG CVO Apeldoorn APELDOORN 2 0 0,0% 02MF Chr SGM Veenendaal VEENENDAAL 1 0 0,0% 02EB Chr SGM Vincent van Gogh ASSEN 1 0 0,0% 02TC Christiaan Huygens Coll EINDHOVEN 1 0 0,0% 05XJ Citycoll St Franciscus ROTTERDAM 1 0 0,0% 25EF Clusius College ALKMAAR 2 0 0,0% 16XD College Den Hulster VENLO 1 0 0,0% 25MG Commanderij College GEMERT-BAKEL 2 0 0,0% 01MU De Meerwaarde BARNEVELD 1 0 0,0% 17HN Elzendaalcollege BOXMEER ,0% 01VJ Etty Hillesum Lyceum DEVENTER 2 0 0,0% 00JT Geref SGM Guido de Bres AMERSFOORT ,3% 17VS Greijdanus College ZWOLLE 2 0 0,0% 20QU Gymnasium Apeldoorn APELDOORN 1 0 0,0% 20EM H N Werkman College GRONINGEN 1 0 0,0% 19XH Het Hooghuis OSS ,0% 02GP Het Rijnlands Lyceum WASSENAAR 2 0 0,0% 20DH Het Stedelijk ZUTPHEN ,3% 00ZO ISG Arcus LELYSTAD 1 0 0,0% 02VB Ichthus College KAMPEN 1 0 0,0% 06SU Ichthus College VEENENDAAL ,0% 08LP Isendoorn College ZUTPHEN 4 0 0,0% 01RL Jacobus Fruijtier SGM APELDOORN 5 0 0,0% 19QA Koningin Wilhelmina College CULEMBORG ,0% 01AA Landstede ZWOLLE 2 0 0,0% 02NZ Ludger College DOETINCHEM ,0% 02UP Marnix College EDE ,7% 24TP Merewade College GORINCHEM 1 0 0,0% 19RX Merlet College CUIJK ,0% 01KL Noordzee Onderwijs Groep VELSEN 3 0 0,0% 20JX OMO Scholengroep Helmond HELMOND 1 0 0,0% 18TR OZHW RIDDERKERK 1 0 0,0% 20DL Opb SGM Piter Jelles LEEUWARDEN 1 0 0,0% 04YE Opb SGM Singelland SMALLINGERLAND 1 0 0,0% 20EK Opb SGM Vellesan College VELSEN 1 0 0,0% 00AH Opb SGM t Stedelijk Lyceum ENSCHEDE 2 0 0,0% 20KQ Openbare SGM Apeldoorn APELDOORN 4 0 0,0% 02FC PC College Ulenhof DOETINCHEM 5 0 0,0% 02VJ PC en RK SGM Ubbo Emmius STADSKANAAL 1 0 0,0% 19KZ Pallas Athene College EDE 7 0 0,0% 05FE RK SGM Thamen UITHOORN 1 0 0,0% 02RA RK SGM Veluws College APELDOORN 6 0 0,0% 25MB ROC Eindhoven EINDHOVEN 1 0 0,0% 25LX ROC West-Brabant ETTEN-LEUR 1 0 0,0% 23HC RSG Lingecollege TIEL 6 0 0,0% 16IH RSG Ter Apel VLAGTWEDDE 1 0 0,0% 13ZU Reitdiepcollege GRONINGEN 1 0 0,0% 20AD Rietveld Lyceum DOETINCHEM ,2% 07MU Rodenborchcollege RK SGM S HERTOGENBOSCH 1 0 0,0% 25GA SCZ - Picasso Lyceum ZOETERMEER 1 0 0,0% 00HI SGM Dalton Vatel LEIDSCHENDAM-VOORBURG ,0% 00TQ SGM Mari ndael VBO LWOO ARNHEM ,2% 14RF SGM Oost/Zuidoost AMSTERDAM 1 0 0,0% 17BZ SGM van de Capellen ZWOLLE ,0% 02DZ Sint Stanislascollege DELFT 1 0 0,0% 20AT Sint-Joriscollege EINDHOVEN 6 0 0,0% 19TI Solyvius College SGM HAARLEMMERMEER 1 0 0,0%

22 Convenantjaar Definitieve cijfers pagina: 21 Tabel 17: nieuwe vsv ers in het vo van scholen met minder dan 150 deelnemers Aantal Deelnemers vsv % vsv 24TF Staring College LOCHEM 1 0 0,0% 24PY Stedelijk Dalton Lyceum DORDRECHT 1 0 0,0% 15VQ Stellingwerf College OOSTSTELLINGWERF 1 0 0,0% 02VG Unie Noord ROTTERDAM 1 0 0,0% 16RT VO Best-Oirschot BEST 2 0 0,0% 01GN Valuascollege VENLO 1 0 0,0% 03WO Van Lodensteincollege AMERSFOORT ,0% 16NK Vrije school Zutphen-Groningen ZUTPHEN ,2% 00LY Zeldenrust Steelantcollege TERNEUZEN 1 0 0,0%

23 Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Download dit product op Meer informatie over de vsv-cijfers bij het Informatiecentrum.Onderwijs van DUO: Mail naar of bel op werkdagen van uur en van uur naar (voortgezet onderwijs) en (middelbaar beroepsonderwijs). Productie: Projectdirectie voortijdig schoolverlaten Bron:DUO Uitgave: oktober 2013 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 14 : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 13 Achterhoek 20090220_013_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 37 Zuidoost Brabant 20090220_037_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 8 Zuidoost Drenthe (Emmen) 20090220_008_MBO_voorlopig Pagina 1 van 7 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090220_023_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 10 IJssel-Vecht (Zwolle) 20090220_010_MBO_voorlopig.doc Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 11 Stedendriehoek (Apeldoorn) 20090220_011_MBO_voorlopig Pagina 1 van 10 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond

RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond RMC regio 2 Noord-Groningen Eemsmond Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 22 West-Friesland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 11 Stedendriehoek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 11 : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 31 Oosterschelde regio Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AZ Windesheim Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers 28AZ - Windesheim Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Windesheim.

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 9 Zuidwest-Drenthe (Hoogeveen) 20090220_009_MBO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 18XX Berechja College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PN C I B A P Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I B A P. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 35 Midden-Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 38 Gewest Limburg-Noord Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 38 : Gewest Limburg-Noord Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 12 Twente Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01IC AOC Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 37 Zuidoost-Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 37 : Zuidoost-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 13US AOC De Groene Welle Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 17WH SVO Opleidingen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 14YD Lentiz Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Lentiz. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 21CY AOC West Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC West Brabant. De tabellen

Nadere informatie

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam

23JA Grafisch Lyceum Rotterdam 23JA Grafisch Lyceum Rotterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2009-2010 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Voorlopige cijfers w w w. a a n v a l o p s c h o o l u i t v a l. n l Convenantjaar 2009-2010

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 30BC SintLucas - De Eindhovense sch Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SintLucas

Nadere informatie

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% )

Kampen 104 ( 2,3% ) Epe 84 ( 3,1% ) Apeldoorn 474 ( 3,8% ) Rozendaal. Westervoort 62 ( 3,8% ) 65 ( 2,6. Lingewaard 87 ( 2,3% ) Ubbergen 24 ( 3,4% ) Steenw 92 ( huizen ( 4,1 ) Noordoostpolder 136 ( 3,1 ) Urk 97 ( 4,1 ) Zwa 6 18 Kampen 104 ( 2,3 ) Lelystad 310 ( 5,3 ) Dronten 138 ( 3,7 ) Oldebroek 61 ( 2,8 ) ) Zeewolde 64 ( 2,9 ) 17 Harderwijk 105 (

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 16 Eem en Vallei Aanval op schooluitval Convenantjaar 2010-2011 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 01NJ AOC Terra Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Terra. De tabellen zijn

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 23 Kop van Noord Holland 20090216_023_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 11UL Edudelta Onderwijsgroep Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Edudelta Onderwijsgroep.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 25 West-Kennemerland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 25 : West-Kennemerland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 26 Zuid-Holland-Noord Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 26 : Zuid-Holland-Noord Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 26 Zuid-Holland-Noord Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 26 : Zuid-Holland-Noord Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 27 : Zuid-Holland-Oost Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 3 Centraal en westelijk Groningen 20090216_003_VO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25GV AOC Groenhorst Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Groenhorst. De tabellen

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 25LV SG De Rooi Pannen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04CY ROC Rivor Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De tabellen zijn

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 1 Oost-Groningen. Convenantjaar Voorlopige cijfers g ) Eemsmond 46 ( 3,1 ) ) Ten Boer 22 ( 3,1 ) Loppersum 21 ( 2,1 ) Appingedam 35 ( 3,8 ) Delfzijl 71 ( 3,1 ) Haren 2 ( 1,9 ) 3 Slochteren 28 ( 2,1 ) Hoogezand-Sappemeer 94 ( 3,5 ) Menterwolde 29 ( 2,7

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO.

CMHF is een van die Centrales en deze vertegenwoordigt de FvOv-verenigingen in het IGO. . IGO Regio-indeling In het MBO en HBO wordt het overleg gevoerd door collega s van de UNIENFTO, ook FvOv/CMHF. Het overleg over zaken die voortvloeien uit de CAO-MBO of de CAO-HBO op instellingsniveau

Nadere informatie

MBO Veldtest handleiding aanvraag TBG-i op DUO.nl. Inhoud. DUO Versie oktober 2016

MBO Veldtest handleiding aanvraag TBG-i op DUO.nl. Inhoud. DUO Versie oktober 2016 MBO Veldtest handleiding aanvraag TBG-i op DUO.nl DUO Versie 1.1 17 oktober 2016 Inhoud Inleiding autorisatie aanvragen TBG-i... 2 1 Schema aanvraag gebruikersrechten Zaken Doen... 3 2 Registratieproces

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 29 Rijnmond Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMCregio

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04EU ROC Kop v Noord-Holland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Kop v Noord-Holland.

Nadere informatie

RMC Regio 16 Eem en Vallei. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 16 Eem en Vallei. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 16 Eem en Vallei RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 36 : Noord-Oost-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers

Bijlage.  Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers Bijlage VSV-brief 2015 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2013-2014 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron: DUO

Nadere informatie

MBO Veldtest handleiding aanvraag TBG-i op DUO.nl. Inhoud. DUO Versie november 2016

MBO Veldtest handleiding aanvraag TBG-i op DUO.nl. Inhoud. DUO Versie november 2016 MBO Veldtest handleiding aanvraag TBG-i op DUO.nl DUO Versie 1.2 24 november 2016 Inhoud Inleiding.... 2 1 Schema aanvraag gebruikersrechten Zaken Doen... 3 2 Registratieproces bij Entree... 4 3 Toepassing

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers

Bijlage.  Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers Bijlage VSV-brief 2016 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2014-2015 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron: DUO

Nadere informatie

VSV-cijfers. Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers

VSV-cijfers.  Aanval op schooluitval. RMC regio 13 Achterhoek. Convenantjaar Voorlopige cijfers olle 3,5 ) 54 ( 2,1 ) Twenterand 66 ( 2,3 ) Tubberge 24 ( 1,1 Olst-Wijhe 25 ( 1,6 ) Raalte 82 ( 2,3 ) Hellendoorn 61 ( 2,0 ) Wierden 53 ( 2,4 ) Almelo 207 ( 3,6 ) 1 Deventer 311 ( 4,2 ) Rijssen-Holten

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio ZuidWest Friesland RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : ZuidWest Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2012. Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers. www.aanvalopschooluitval. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Analyse leerlingstromen vo van jongeren woonachtig in Arnhem; schooljaar 2012/2013 Oktober 2013 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening,

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 21 Agglomeratie Amsterdam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 21 : Agglomeratie Amsterdam Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio NoordKennemerland RMC Factsheet Convenantjaar 56 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : NoordKennemerland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden

Mijn resultaat medewerkerstevredenheid ten opzichte van sectorgemiddelden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nadere informatie

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s

Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Gelderse Aanval op de Uitval Cijfers over voortijdig schoolverlaten in de Gelderse regio s Jorike Smeitnk Wilmie van der Kuil November 2009 Rapport 08-0734c l JorSm-av l 01 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Algemeen

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief 2014. Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers. www.vsvverkenner.nl Bijlage VSV-brief 2014 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2012-2013 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 23 21 22 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron:

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers.

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers. Bijlage VSV-brief 2012 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2010-2011 Voorlopige cijfers www.aanvalopschooluitval.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document

Nadere informatie

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs

Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs Arnhemse leerlingen in het voortgezet onderwijs schooljaar 2014/2015 Oktober 2015 Colofon: Gemeente Arnhem Afdeling Informatievoorziening, Onderzoek & Statistiek Contactpersoon: Feite van der Veen Tel.:

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters VO

Voortijdige schoolverlaters VO Voortijdige schoolverlaters VO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 4 Noord ( Leeuwarden) 20090216_004_VO_voorlopig Pagina 1 van 8 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de vsv-cijfers

Nadere informatie