RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid"

Transcriptie

1 RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

2 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMC-regio Zuid-Holland-Zuid. De tabellen zijn gebaseerd op de cijfers van het schooljaar Overzichten van alle mbo-instellingen zijn te downloaden op Toelichting De doelstelling van het kabinet Rutte II is het het middelbaar beroepsonderwijs. Deze indeling aantal nieuwe voortijdig schoolverlaters verder wordt gehanteerd voor de vsv-prestatiesubsidie terug te brengen naar maximaal in en is gericht op het behalen van de doelstelling Om dit te bereiken, zijn meerjarige prestatie- van maximaal nieuwe vsv ers in afspraken gemaakt met scholen en gemeenten Voor het schooljaar tot en met voor de periode tot en met wordt getoond in hoeverre scholen en instellingen De resultaten worden door het ministerie van in de RMC-regio s op koers liggen om de door het Onderwijs, Cultuur en Wetenschap via verschil- ministerie van OCW gestelde norm(en) te halen. lende cijferproducten bekendgemaakt. Percentages die boven de norm liggen, worden in het Via zijn deze producten te rood weergegeven en er wordt vergeleken met het lanvinden, naast meer informatie over de bereke- delijk gemiddelde. ningswijze van schooluitvalcijfers. Op is meer infor- Informatie met betrekking tot de periode van voor matie beschikbaar over het beleid rondom vsv is via de VSV-Verkenner te raadplegen. Deze cijfers zijn samengesteld op basis van de oude In de diverse tabellen en figuren van de RMC- meetsystematiek en zijn daardoor niet goed met de factsheet wordt inzicht verschaft in demogra- nieuwe cijfers te vergelijken. fische gegevens van schooluitvallers en wordt informatie getoond naar leerweg, leerjaar en ge- Vragen over schooluitvalcijfers: meenten. Voor mbo-instellingen zijn eveneens Informatiecentrum Onderwijs van DUO factsheets beschikbaar met gedetailleerde Per mail via cijferinformatie. Telefonisch via (voortgezet onderwijs) Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie niveaus en (middelbaar beroepsonderwijs) op in het voortgezet onderwijs en drie niveaus in werkdagen van uur en van uur. Prestatienormen en streefnormen in het vo Waar er in deze factsheet normen staan genoemd, betreft het de streefnormen voor het vo. Naast de prestatienormen zijn er (alleen) in het vo streefnormen bepaald die zijn gebaseerd op het streefdoel van maximaal vsv'ers in Deze streefpercentages liggen lager dan de prestatienormen (bij lage percentages krijg je te maken met onwerkbaar lage aantallen vsv ers in het kader van de prestatiesubsidie). De streefpercentages reflecteren de normen die elke instelling zou moeten halen om te komen tot maximaal vsv'ers en dienen vooral als stuurinstrument binnen de regio s. Deze brochure is een uitgave van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Productie: Directie MBO Bron: DUO; Aan de inhoud van dit product kunnen geen rechten worden ontleend.

3 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 3 Tabel 1: nieuwe vsv ers naar soort onderwijs deelnemers vsv'ers voortgezet onderwijs landelijk gemiddelde vsv ,46% regio ,34% middelbaar beroepsonderwijs landelijk gemiddelde vsv ,29% regio ,15% vavo landelijk gemiddelde vsv ,57% landelijk totaal landelijk gemiddelde vsv ,92%

4 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 4 Tabel 2: nieuwe vsv ers naar normcategorie vo landelijk streef- landelijk streef- landelijk streefnormcategorie norm norm norm onderbouw vo 0,12% 0,19% 0,20% 0,12% 0,17% 0,20% - - 0,20% bovenbouw vmbo 1,63% 1,34% 1,50% 0,98% 1,23% 1,50% - - 1,50% bovenbouw havo/vwo 0,55% 0,48% 0,10% 0,21% 0,38% 0,10% - - 0,10%

5 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 5 Tabel 3: nieuwe vsv ers naar normcategorie mbo landelijk landelijk landelijk normcategorie norm norm norm mbo niveau 1 30,99% 29,03% 32,50% 30,41% 32,58% 27,50% ,50% mbo niveau 2 11,93% 10,49% 13,50% 9,66% 9,61% 11,50% ,00% mbo niveau 3/4 3,60% 3,29% 4,25% 2,76% 3,01% 3,50% - - 2,75%

6 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 6 Tabel 4: nieuwe vsv ers rmc naar gemeente gemeente deelnemers vsv'ers landelijk Alblasserdam ,36% 1,92% Binnenmaas ,11% 1,92% Cromstrijen ,85% 1,92% Dordrecht ,58% 1,92% Giessenlanden ,39% 1,92% Gorinchem ,45% 1,92% Hardinxveld-Giessendam ,12% 1,92% Hendrik-Ido-Ambacht ,28% 1,92% Korendijk ,92% 1,92% Leerdam ,07% 1,92% Molenwaard ,09% 1,92% Oud-Beijerland ,72% 1,92% Papendrecht ,58% 1,92% Sliedrecht ,62% 1,92% Strijen ,15% 1,92% Zederik ,25% 1,92% Zwijndrecht ,89% 1,92% Tabel 5: nieuwe vsv ers vo naar gemeente gemeente deelnemers vsv'ers landelijk Alblasserdam ,50% 0,46% Binnenmaas ,26% 0,46% Cromstrijen ,27% 0,46% Dordrecht ,45% 0,46% Giessenlanden ,30% 0,46% Gorinchem ,27% 0,46% Hardinxveld-Giessendam ,18% 0,46% Hendrik-Ido-Ambacht ,27% 0,46% Korendijk ,14% 0,46% Leerdam ,64% 0,46% Molenwaard ,18% 0,46% Oud-Beijerland ,38% 0,46% Papendrecht ,26% 0,46% Sliedrecht ,22% 0,46% Strijen ,00% 0,46% Zederik ,23% 0,46% Zwijndrecht ,54% 0,46% Tabel 6: nieuwe vsv ers mbo naar gemeente gemeente deelnemers vsv'ers landelijk Alblasserdam ,54% 5,21% Binnenmaas ,21% 5,21% Cromstrijen ,19% 5,21% Dordrecht ,26% 5,21% Giessenlanden ,26% 5,21% Gorinchem ,54% 5,21% Hardinxveld-Giessendam ,01% 5,21% Hendrik-Ido-Ambacht ,96% 5,21% Korendijk ,90% 5,21% Leerdam ,09% 5,21% Molenwaard ,13% 5,21% Oud-Beijerland ,58% 5,21% Papendrecht ,01% 5,21% Sliedrecht ,95% 5,21% Strijen ,69% 5,21% Zederik ,54% 5,21% Zwijndrecht ,11% 5,21%

7 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 7 Tabel 7: nieuwe vsv ers naar normcategorie, leerweg en leerjaar in het vo normcategorie leerweg deelnemers vsv'ers landelijk streefleerjaar norm onderbouw vo brug ,11% 0,15% 0,20% brug ,00% 0,16% 0,20% havo ,08% 0,10% 0,20% lwoo ,32% 0,42% 0,20% vwo ,08% 0,07% 0,20% ,12% 0,17% bovenbouw vmbo lwoo ,66% 1,73% 1,50% vavo-vmbo ,12% 20,11% 1,50% vm ,85% 2,41% 1,50% vmbo ,75% 0,95% 1,50% ,98% 1,23% bovenbouw havo/vwo havo ,21% 0,44% 0,10% vavo-havo ,57% 3,73% 0,10% vavo-vwo ,85% 1,48% 0,10% vwo ,12% 0,20% 0,10% ,21% 0,38% totaal ,34% 0,46% Tabel 8: nieuwe vsv ers naar normcategorie, leerweg en niveau in het mbo normcategorie leerweg deelnemers vsv'ers landelijk niveau norm mbo niveau 1 bbl ,60% 37,17% 27,50% bol ,11% 31,39% 27,50% ,41% 32,18% mbo niveau 2 bbl ,70% 9,78% 11,50% bol ,32% 9,37% 11,50% ,66% 9,49% mbo niveau 3/4 bbl ,21% 3,00% 3,50% bbl ,03% 2,83% 3,50% bol ,12% 3,51% 3,50% bol ,69% 2,77% 3,50% ,76% 2,97% totaal ,15% 5,21%

8 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 8 Achtergrondkenmerken Tabel 9: aantal nieuwe vsv ers landelijk deelnemers vsv'ers totaal ,76% 1,92% Tabel 10: aantal nieuwe vsv ers naar geslacht landelijk geslacht deelnemers vsv'ers man ,18% 2,35% vrouw ,33% 1,48% Tabel 11: aantal nieuwe vsv ers naar etniciteit landelijk etniciteit deelnemers vsv'ers autochtoon ,44% 1,46% niet westerse allochtonen ,55% 3,71% westerse allochtonen ,06% 2,64% onbekend ,22% 30,40% Tabel 12: aantal nieuwe vsv ers naar generatie landelijk generatie deelnemers vsv'ers autochtoon ,44% 1,46% 1e generatie allochtoon ,99% 5,80% 2e generatie allochtoon ,75% 2,90% herkomst onbekend ,22% 30,40% Tabel 13: aantal nieuwe vsv ers naar leeftijd landelijk leeftijd deelnemers vsv'ers ,06% 0,07% ,11% 0,10% ,12% 0,12% ,42% 0,38% ,96% 1,08% ,82% 4,95% ,48% 5,55% ,36% 5,24% ,01% 5,56% ,82% 5,67% ,33% 0,35% ,00% 5,29%

9 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 9 Tabel 14: aantal nieuwe vsv ers naar leeftijd per gemeente naam gemeente <= totaal Dordrecht Gorinchem Zwijndrecht Papendrecht Leerdam Oud-Beijerland Molenwaard Hendrik-Ido-Ambacht Sliedrecht Binnenmaas Alblasserdam Giessenlanden Hardinxveld-Giessendam Zederik Cromstrijen Korendijk Strijen

10 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 10 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm instelling:19ew Openbare Regionale Scholengemeenschap Lek en Linge voor atheneum havo vmbo lwoo gemeente hoofdvestiging: CULEMBORG onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,73% 1,50% vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:02ci Christelijk Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo Insula College gemeente hoofdvestiging: DORDRECHT onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,55% 1,73% 1,50% vmbo ,05% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,86% 0,44% 0,10% vavo-havo ,00% 3,73% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:20kz Joh De Wittgymnasium gemeente hoofdvestiging: DORDRECHT onderbouw vo brug ,37% 0,15% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw havo/vwo vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:24py Stedelijk Dalton Lyceum voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: DORDRECHT onderbouw vo brug ,34% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,57% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,12% 1,73% 1,50% vmbo ,57% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,38% 0,44% 0,10% vavo-havo ,00% 3,73% 0,10% vavo-vwo ,00% 1,48% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:00wh Gomarusschool s.g.voor VMBO Havo Atheneum gemeente hoofdvestiging: GORINCHEM onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% brug ,00% 0,16% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,73% 1,50% vmbo ,85% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:00yh Christelijke Scholengroep De Hoven gemeente hoofdvestiging: GORINCHEM onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% brug ,00% 0,16% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,27% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,73% 1,50% vmbo ,03% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,29% 0,44% 0,10% vavo-havo ,69% 3,73% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:19zu Gemeentelijk Gymnasium Camphusianum gemeente hoofdvestiging: GORINCHEM onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20%

11 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 11 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm bovenbouw havo/vwo vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:24tp Merewade College Openbare Scholengemeenschap voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: GORINCHEM onderbouw vo brug ,21% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,17% 1,73% 1,50% vmbo ,89% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:02ea Chr SGM op Ref Grondsl voor Pro, Lwoo, Vmbo, Havo en Vwo gemeente hoofdvestiging: GOUDA onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:01oe Wellantcollege gemeente hoofdvestiging: HOUTEN onderbouw vo brug ,13% 0,15% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,41% 1,73% 1,50% vmbo ,48% 0,95% 1,50% instelling:05ta Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo Mavo Willem De Zwijger gemeente hoofdvestiging: KRIMPENERWAARD onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:15om Het Schoonhovens College gemeente hoofdvestiging: KRIMPENERWAARD onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:17xu Heerenlanden College gemeente hoofdvestiging: LEERDAM onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,17% 1,73% 1,50% vmbo ,12% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:17gm Oosterlicht College PC SGM V ATH HAVO MAVO VBO gemeente hoofdvestiging: NIEUWEGEIN onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% instelling:08vu Christelijke Scholengemeenschap Willem van Oranje voor ATH HAVO MAVO gemeente hoofdvestiging: OUD-BEIJERLAND onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20%

12 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 12 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,29% 0,20% 0,10% instelling:15xv Regionale Scholengemeenschap Hoeksche Waard gemeente hoofdvestiging: OUD-BEIJERLAND onderbouw vo brug ,16% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,00% 1,73% 1,50% vmbo ,92% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,70% 0,20% 0,10% instelling:16qa Christelijke Scholengemeenschap De Lage Waard voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo gemeente hoofdvestiging: PAPENDRECHT onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,88% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,96% 1,73% 1,50% vmbo ,72% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,31% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:20ae Willem De Zwijger College voor Gym, Ath, Havo, en Vmbo gemeente hoofdvestiging: PAPENDRECHT onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,29% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:18tr Onderwijsgr. Zuid-Hollandse Waarden gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo, lwoo gemeente hoofdvestiging: RIDDERKERK onderbouw vo brug ,16% 0,15% 0,20% brug ,00% 0,16% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,79% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,91% 1,73% 1,50% vm ,88% 2,41% 1,50% vmbo ,70% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vavo-havo ,00% 3,73% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:20am Farel College Christelijke Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo vmbo gemeente hoofdvestiging: RIDDERKERK onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% instelling:00pg Wartburg College Gereformeerde Scholengemeenschap voor Lyceum Havo Mavo Vbo Lwoo onderbouw vo brug ,12% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,38% 1,73% 1,50% vmbo ,90% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10%

13 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 13 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm instelling:00tu Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad Gymnasium Atheneum HAVO VMBO onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:02vg Unie Noord onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:14qt Marnix Gymnasium bovenbouw havo/vwo vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:15hx Thorbecke Voortgezet Onderwijs voor Atheneum Havo Mavo Vbo Lwoo onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% instelling:15sc Erasmianum Gemeente Gymnasium onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw havo/vwo vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:16pk Calvijn Christelijke Scholengemeenschap voor vwo havo mavo vmbo lwoo onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:23ja Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% instelling:27rw de Passie Evangelische School voor Vmbo-tl, Havo, Atheneum, Gymnasium onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:30wh Avicenna College voor vwo, havo, mavo en vbo onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% instelling:16tv Vrije School Zuid-Holland voor Atheneum Havo Mavo gemeente hoofdvestiging: S GRAVENHAGE onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% instelling:06wy Griendencollege voor VMBO gemeente hoofdvestiging: SLIEDRECHT onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,27% 1,73% 1,50% vmbo ,69% 0,95% 1,50% instelling:27dg de Passie, Evangelische School voor Vmbo-tl, Havo, Vwo gemeente hoofdvestiging: UTRECHT onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20%

14 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 14 Tabel 15: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers vo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk streef norm instelling:02xs Altena College Christelijke Scholengemeenschap voor Atheneum Havo en Mavo gemeente hoofdvestiging: WERKENDAM onderbouw vo brug ,00% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% bovenbouw vmbo vmbo ,00% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,00% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10% instelling:14rr DevelsteinCollege Christelijke Scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs gemeente hoofdvestiging: ZWIJNDRECHT onderbouw vo brug ,26% 0,15% 0,20% havo ,00% 0,10% 0,20% lwoo ,00% 0,42% 0,20% vwo ,00% 0,07% 0,20% bovenbouw vmbo lwoo ,04% 1,73% 1,50% vmbo ,73% 0,95% 1,50% bovenbouw havo/vwo havo ,40% 0,44% 0,10% vwo ,00% 0,20% 0,10%

15 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 15 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk norm instelling:09mr Hoornbeeck College voor Mbo op Reformatorische Grondslag gemeente hoofdvestiging: AMERSFOORT mbo niveau 2 bbl ,00% 9,78% 11,50% bol ,82% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% bbl ,00% 2,83% 3,50% bol ,63% 3,51% 3,50% bol ,65% 2,77% 3,50% instelling:30rr Stichting Interconf. Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Regio Amersfoort gemeente hoofdvestiging: AMERSFOORT mbo niveau 3/4 bbl ,00% 2,83% 3,50% instelling:21cy AOC West Brabant gemeente hoofdvestiging: BREDA mbo niveau 2 bbl ,00% 9,78% 11,50% mbo niveau 3/4 bol ,00% 2,77% 3,50% instelling:20mq Regionaal Opleidingen Centrum Da Vinci College gemeente hoofdvestiging: DORDRECHT mbo niveau 1 bbl ,22% 37,17% 27,50% bol ,36% 31,39% 27,50% mbo niveau 2 bbl ,73% 9,78% 11,50% bol ,66% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,45% 3,00% 3,50% bbl ,37% 2,83% 3,50% bol ,63% 3,51% 3,50% bol ,01% 2,77% 3,50% instelling:25lx ROC West-Brabant gemeente hoofdvestiging: ETTEN-LEUR mbo niveau 2 bbl ,00% 9,78% 11,50% bol ,88% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% bol ,56% 3,51% 3,50% bol ,75% 2,77% 3,50% instelling:11ul Edudelta Onderwijsgroep gemeente hoofdvestiging: GOES mbo niveau 2 bol ,00% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,50% 3,00% 3,50% bol ,00% 3,51% 3,50% instelling:04nz SOMA College gemeente hoofdvestiging: HARDERWIJK mbo niveau 3/4 bol ,69% 3,51% 3,50% instelling:01oe Wellantcollege gemeente hoofdvestiging: HOUTEN mbo niveau 1 bol ,71% 31,39% 27,50% mbo niveau 2 bbl ,00% 9,78% 11,50% bol ,54% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,48% 3,00% 3,50% bbl ,50% 2,83% 3,50% bol ,88% 3,51% 3,50% bol ,12% 2,77% 3,50% instelling:17wh SVO Opleidingen gemeente hoofdvestiging: HOUTEN mbo niveau 2 bbl ,88% 9,78% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% instelling:00gt Regionaal Opleidingen Centrum Albeda College mbo niveau 1 bol ,03% 31,39% 27,50% mbo niveau 2 bbl ,30% 9,78% 11,50% bol ,92% 9,37% 11,50%

16 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 16 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk norm mbo niveau 3/4 bbl ,84% 3,00% 3,50% bbl ,41% 2,83% 3,50% bol ,59% 3,51% 3,50% bol ,79% 2,77% 3,50% instelling:02pg Hout en Meubileringscollege Mbo mbo niveau 2 bbl ,00% 9,78% 11,50% bol ,00% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% bol ,00% 3,51% 3,50% bol ,96% 2,77% 3,50% instelling:05ea Scheepvaart en Transport College mbo niveau 2 bbl ,54% 9,78% 11,50% bol ,41% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,69% 3,00% 3,50% bol ,00% 3,51% 3,50% bol ,48% 2,77% 3,50% instelling:23ja Grafisch Lyceum Rotterdam voor MBO en VMBO mbo niveau 3/4 bol ,76% 3,51% 3,50% bol ,86% 2,77% 3,50% instelling:25lp Zadkine mbo niveau 2 bbl ,62% 9,78% 11,50% bol ,19% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,75% 3,00% 3,50% bbl ,00% 2,83% 3,50% bol ,47% 3,51% 3,50% bol ,86% 2,77% 3,50% instelling:27gz ROC Mondriaan gemeente hoofdvestiging: S GRAVENHAGE mbo niveau 3/4 bol ,00% 2,77% 3,50% instelling:04fo Koning Willem I College gemeente hoofdvestiging: S HERTOGENBOSCH mbo niveau 2 bol ,17% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bol ,00% 3,51% 3,50% bol ,85% 2,77% 3,50% instelling:26cc Helicon Opleidingen gemeente hoofdvestiging: S HERTOGENBOSCH mbo niveau 3/4 bol ,00% 2,77% 3,50% instelling:25pv Scalda voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie gemeente hoofdvestiging: TERNEUZEN mbo niveau 3/4 bol ,00% 2,77% 3,50% instelling:04cy Regionaal Opleidingen Centrum Rivor gemeente hoofdvestiging: TIEL mbo niveau 2 bol ,33% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% instelling:25lv Scholengemeenschap De Rooi Pannen gemeente hoofdvestiging: TILBURG mbo niveau 2 bbl ,00% 9,78% 11,50% bol ,79% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% bol ,00% 3,51% 3,50% bol ,70% 2,77% 3,50%

17 Convenantjaar definitieve cijfers pagina: 17 Tabel 16: nieuwe vsv ers naar normcategorie en instelling met meer dan 10 deelnemers mbo die wonen in de regio: Zuid-Holland-Zuid normcategorie onderwijssoort deelnemers vsv'ers landelijk norm instelling:25lz Regionaal Opleidingen Centrum Tilburg gemeente hoofdvestiging: TILBURG mbo niveau 3/4 bol ,67% 2,77% 3,50% instelling:02pk Nimeto Algemen Bijzondere Scholengemeenschap voor Mbo Kmbo gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 3/4 bol ,66% 2,77% 3,50% instelling:23kg Grafisch Lyceum Utrecht gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 3/4 bol ,33% 2,77% 3,50% instelling:25lh Stichting ROC Midden Nederland gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 2 bbl ,94% 9,78% 11,50% bol ,82% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bbl ,00% 3,00% 3,50% bbl ,11% 2,83% 3,50% bol ,14% 3,51% 3,50% bol ,55% 2,77% 3,50% instelling:30rn Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs Volwasseneneducatie regio Utrecht gemeente hoofdvestiging: UTRECHT mbo niveau 2 bol ,69% 9,37% 11,50% mbo niveau 3/4 bol ,00% 3,51% 3,50% bol ,07% 2,77% 3,50%

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 20 : Gooi en Vechtstreek Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland

RMC Factsheet. RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit

Nadere informatie

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 23 Kop van Noord-Holland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 23 : Kop van Noord-Holland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 29 Rijnmond. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 29 Rijnmond RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 29 : Rijnmond Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg

RMC Factsheet. RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio

RMC Factsheet. RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Regio 31 Oosterschelde regio RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document

Nadere informatie

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg. RMC Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 39 Gewest Zuid-Limburg RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 39 : Gewest Zuid-Limburg Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid

RMC Factsheet. RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland

RMC Factsheet. RMC Regio 22 West-Friesland RMC Regio 22 West-Friesland RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 RMC regio 22 : West-Friesland Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio NoordKennemerland RMC Factsheet Convenantjaar 56 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : NoordKennemerland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Stedendriehoek RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Stedendriehoek Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 12 Twente RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 12 : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 12 Twente. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio Twente RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : Twente Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over RMCregio

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek

RMC Factsheet. RMC Regio 20 Gooi en Vechtstreek RMC Regio Gooi en Vechtstreek RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio : Gooi en Vechtstreek Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio ZuidWest Friesland RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart 7 RMC regio : ZuidWest Friesland Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen

RMC Factsheet. RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Regio 3 Centraal en Westelijk Groningen RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 3 : Centraal en Westelijk

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant

RMC Factsheet. RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Regio 35 Midden-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 2 Noord-Groningen-Eemsmond

RMC Factsheet. RMC Regio 2 Noord-Groningen-Eemsmond RMC Regio NoordGroningenEemsmond RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : NoordGroningenEemsmond Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 28 Haaglanden/Westland

RMC Factsheet. RMC Regio 28 Haaglanden/Westland RMC Regio 8 Haaglanden/Westland RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober RMC regio 8 : Haaglanden/Westland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio 8 Haaglanden - Westland RMC Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie Uitgave: maart RMC regio 8 : Haaglanden - Westland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 16 Eem en Vallei. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 16 Eem en Vallei. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 16 Eem en Vallei RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 16 : Eem en Vallei Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 36 Noord-Oost-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 36 : Noord-Oost-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen

RMC Factsheet. RMC Regio 14 Arnhem/Nijmegen RMC Regio Arnhem/Nijmegen RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober RMC regio : Arnhem/Nijmegen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 RMC Regio WestBrabant RMC Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart RMC regio : WestBrabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

24ZW BBO de Schalm. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 24ZW BBO de Schalm MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over BBO de Schalm.

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC Regio 34 West-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 RMC regio 34 : West-Brabant Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College. De tabellen zijn

Nadere informatie

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

RMC Regio 34 West-Brabant. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC Regio 34 West-Brabant RMC Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 RMC regio 34 : West-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 6 NZ SOMA College Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

MBO Factsheet. 11UL Edudelta Onderwijsgroep

MBO Factsheet. 11UL Edudelta Onderwijsgroep UL Edudelta Onderwijsgroep MBO Factsheet Convenantjaar 5 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober 6 UL Edudelta Onderwijsgroep Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost. RMC Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC Regio 27 Zuid-Holland-Oost RMC Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 RMC regio 27 : Zuid-Holland-Oost Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

17WH SVO Opleidingen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 17WH SVO Opleidingen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SVO Opleidingen.

Nadere informatie

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo

MBO Factsheet. 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

18XX Berechja College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 18XX Berechja College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Berechja College.

Nadere informatie

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam

MBO Factsheet. 23JA Grafisch Lyceum R'dam JA Grafisch Lyceum R'dam MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober JA Grafisch Lyceum R'dam Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting. De tabellen zijn

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College.

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

23KG Grafisch Lyceum Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 23KG Grafisch Lyceum Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 EA STC MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober EA STC Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso Alting.

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi Pannen. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn

Nadere informatie

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

01IC AOC Oost. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 01IC AOC Oost MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC Oost. De tabellen

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

21CS CITAVERDE College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over CITAVERDE College. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 30 Zuid-Holland-Zuid Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 30 : Zuid-Holland-Zuid Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

02PN C I B A P. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 02PN C I B A P MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over C I

Nadere informatie

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

04NZ SOMA College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 04NZ SOMA College MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA

Nadere informatie

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

04CY ROC Rivor. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 CY ROC Rivor MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober CY ROC Rivor Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Rivor. De

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

14NZ ROC Menso Alting. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 14NZ ROC Menso Alting MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Menso

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 33 Zeeuwsch-Vlaanderen Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 33 : Zeeuwsch-Vlaanderen Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

02PA Mediacollege Amsterdam Ma. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 02PA Mediacollege Amsterdam Ma MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Mediacollege

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene Welle. De tabellen

Nadere informatie

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 21CS CITAVERDE College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2017 LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 6 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers versie Uitgave: maart LV SG De Rooi Pannen Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar - Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie Uitgave: oktober 6 EU - ROC Kop v Noord-Holland Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LV SG De Rooi Pannen. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LV SG De Rooi Pannen MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SG De Rooi

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2014-2015 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers - versie 1 Uitgave: maart 2016 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

05EA STC. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 05EA STC MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck College. De tabellen

Nadere informatie

25EF Clusius College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

25EF Clusius College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 25EF Clusius College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015

30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: oktober 2016 LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers versie Uitgave: oktober LJ ROC Ter AA Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA.

Nadere informatie

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

13US AOC De Groene Welle. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 13US AOC De Groene Welle MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over AOC De Groene

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College

MBO Factsheet. 09MR Hoornbeeck College 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 31 Oosterschelde regio Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers RMC regio 31 : Oosterschelde regio Dit document bevat gedetailleerde

Nadere informatie

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

30RM Stichting ROC TOP. MBO Factsheet. Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 30RM Stichting ROC TOP MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Stichting

Nadere informatie

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland

MBO Factsheet. 04EU ROC Kop v Noord-Holland 04EU ROC Kop v Noord-Holland MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers - versie 1 Uitgave: november 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 05EA STC Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over STC. De tabellen zijn gebaseerd op

Nadere informatie

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

30RN MBO Utrecht. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 30RN MBO Utrecht MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over MBO Utrecht. De

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23KG Grafisch Lyceum Utrecht Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden

ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden ROC Albeda College ten opzichte van sectorgemiddelden Jaarresultaat jonger dan 2 jaar pag. 7 Jaarresultaat 2 jaar en ouder pag. 8 Jaarresultaat niveau ** pag. 1 Landstede ten opzichte van sectorgemiddelden

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval Aanval op schooluitval Factsheet definitieve cijfers convenantjaar 2012-2013 Het kabinet Rutte-Asscher heeft als doel gesteld dat het aantal voortijdig schoolverlaters (vsv ers) in schooljaar 2014-2015

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 11UL Edudelta Onderwijsgroep Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Edudelta Onderwijsgroep.

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 23JA Grafisch Lyceum R'dam Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Grafisch Lyceum

Nadere informatie

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012

Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden 2011-2012 Doorstroom naar het mbo in de regio Haaglanden - Spirityou, januari . Inleiding.. Doorstromers naar het mbo In het schooljaar - in de regio Haaglanden zijn 9 leerlingen doorgestroomd naar het mbo. Uit

Nadere informatie

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015

25LJ ROC Ter AA. MBO Factsheet. Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 25LJ ROC Ter AA MBO Factsheet Convenantjaar 2013-2014 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Uitgave: maart 2015 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over ROC Ter AA. De tabellen

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PG Hout en Meubileringscoll Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hout en Meubileringscoll.

Nadere informatie

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014

09MR Hoornbeeck College. MBO Factsheet. Convenantjaar Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 09MR Hoornbeeck College MBO Factsheet Convenantjaar 2012-2013 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Uitgave: oktober 2014 Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hoornbeeck

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval RMC Regio 35 Midden-Brabant Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers RMC regio 35 : Midden-Brabant Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 20 Gooi en Vechtstreek 20090220_020_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 28AX Hogeschool Zeeland Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Hogeschool Zeeland.

Nadere informatie

ROC Albeda College ten opzichte van de sector

ROC Albeda College ten opzichte van de sector ROC Albeda College ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie ROC Landstede ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Oost ten opzichte van de sector naar leeftijdscategorie AOC Terra

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 02PK Nimeto SGM v Mbo Kmbo Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Voorlopige cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over Nimeto SGM v Mbo

Nadere informatie

Voortijdige schoolverlaters MBO

Voortijdige schoolverlaters MBO Voortijdige schoolverlaters MBO rapportage 2007/2008 - Voorlopig- REGIO 35 Midden- (Tilburg) 20090220_035_MBO_voorlopig Pagina 1 van 9 Toelichting In onderstaande tabellen staat de uitsplitsing van de

Nadere informatie

Bijlage. Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers

Bijlage.  Nieuwe voortijdig schoolverlaters. VSV-brief Convenantjaar Voorlopige cijfers Bijlage VSV-brief 2015 Nieuwe voortijdig schoolverlaters Convenantjaar 2013-2014 Voorlopige cijfers www.vsvverkenner.nl 32 31 33 28 26 34 25 27 24 21 19 29 15 30 Overzicht RMC-regio s Nederland Bron: DUO

Nadere informatie

Aanval op schooluitval

Aanval op schooluitval 04NZ SOMA College Aanval op schooluitval Convenantjaar 2011-2012 Nieuwe voortijdige schoolverlaters Definitieve cijfers Dit document bevat gedetailleerde cijferinformatie over SOMA College. De tabellen

Nadere informatie