Nummer: 1 Datum: 3 maart Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015. Wilnic V.O.F. 15/89 F. Balsa 199. 3315 NL Dordrecht. 8 juli 1971 te Dordrecht. Eigen aangifte 20 januari 2015"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 maart 2015 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres en zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Wilma Martha Sprangers-van Luijk handelend onder de naam Handelsonderneming Wilnic V.O.F. 15/89 F Balsa NL Dordrecht 8 juli 1971 te Dordrecht Datum uitspraak Op verzoek van Datum verzoek Curator Rechter-Commissaris Rechtbank Rotterdam, locatie Dordrecht 3 februari 2015 Eigen aangifte 2nuari 2015 mr. K.L. Schellingerhout Postbus 476, 3300 AL Dordrecht Tel.: ; fax: mr. V.M. de Winkel Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal 3 februari maart uur en 3 minuten 8 uur en 3 minuten Faillissementsrekening Saldo boedelrekening Kasbank!BAN/rekeningnummer: NL28KASA EUR 0,00 Aard faillissement r8l Lopende eenmanszaak I vennootschap 0 Reeds gestaakte eenmanszaak I vennootschap 0 Geen schulden uit bedrijf 0 Beëindigde schuldsanering 0 Eerder insolvent geweest 1/18

2 Nadere toelichting oorzaak faillissement: 1. Bij de eigen aangifte tot faillietverklaring is ten aanzien van de oorzaak het volgende opgenomen: Nadat wij onze webwinkel in beveiligingscamera's, alarmsystemen en andere bevei/igingsproducten in 2004 zijn begonnen als hobby vanuit huis hebben wij vanaf de start jaarlijks een flinke groei gemaakt. Met steeds meer producten in ons assortiment waarna wij door de groei in 2008 naar een bedrijvenpand zijn gegaan. Hiervoor hebben wij een contract getekend voor vier jaar. Door de verhuizing naar dit pand zijn onze kosten toe flink hoger geworden. Er is toen ook een tweede leaseauto bijgekomen, een extra financiering voor verbouwing en uitbreiding van de voorraad. Gezien de omzet en bijbehorende winstcijfers en prognoses voor de toekomst was dit geen enkel probleem toen. De groei ging vervolgens door tot 2010 met een omzet van EUR ,00, vervolgens in 2011 gingen we met de omzet voor het eerst naar beneden en hadden wij een omzet van EUR ,00. Wij dachten dit kan gebeuren omdat de crisis in Nederland toe begon te slaan, maar gezien er in rap tempo ook beveiligingsbedrijven bleven bijkomen besloten wij het contract van het pand wat afliep oktober 2012 alvast op te zeggen. Eind 2011 kwamen wij namelijk een pand tegen wat te huur stond voor een flink lager bedrag en om kosten te gaan besparen hebben wij toen het contract getekend voor het nieuw te huren pand die rond september 2012 zou ingaan. Omdat het leasecontract van onze eerste leaseauto was afgelopen namen wij weer een nieuwe leaseauto waar wij ook een goede EUR 600,00 ex BTW voor moesten gaan betalen per maand. Halverwege 2012 kregen wij het bericht van de ABN AMRO Bank dat onze financiering van EUR ,00 die wij hadden genomen voor het pand en de voorraaduitbreiding verplicht moest worden overgezet naar de Deutsche Bank, die het krediet toen ook inderdaad heeft overgenomen. Vervolgens kregen wij in de rest van 2012 weer een gigantische omzetdaling voor de kiezen wat eindigde met een omzet van EUR ,00. Hier zijn de problemen eigenlijk begonnen en hebben wij de eigenaar van het nieuw te huren pand gebeld met de mededeling dat wij door de crisis helaas niet naar dit pand gingen verhuizen omdat we het 2/18

3 / OORDAM door de omzetdaling anders zeker niet zouden gaan redden en dat wij weer terug gingen om vanuit huis verder te werken met onze webwinkel. De eigenaar deed vervolgens zijn best om het te verhuren, maar dat viel niet mee, zodat wij - ook al zaten wij niet in het pand - toch de maandhuur van EUR-750,00 ex BTW moesten opbrengen omdat het contract getekend was. Wij hebben dit toen nog een acht maanden doorbetaald, maar omdat het door de nog verdere daling in omzet in 2013 met slechts nog een omzet van EUR ,00 niet meer op te brengen was, zijn wij gestopt met betalen. Nadat ik de huurbaas eerst nog een brief gestuurd heb met de uitleg en of we niet een regeling konden treffen voor langere termijn. Hier hebben wij nooit geen antwoord op gekregen, maar na enkele facturen die ons nog maandelijks werden toegestuurd stopte de huurbaas met factureren en hebben wij nooit meer wat van hem vernomen en kregen ook geen herinneringen enz. Eén leasecontract van de andere auto was inmiddels gelukkig afgelopen. Maar omdat wij weer vanuit huis werkten, volstond de andere auto waarvan het contract nog doorloopt tot januari Maar het volgende probleem was geboren begin Wij kregen het bericht van de Deutsche Bank dat zij alle kleine ondernemingen gingen afstoten en of we zo vriendelijk wilden zijn om of een andere bank te vinden of het volledige bedrag van EUR ,00 te voldoen voor november Gezien de omzetdalingen die waren ingezet, konden we natuurlijk bij geen ene bank hiervoor terecht, en hebben wij na een gesprek met de bank afgesproken dat ze het nog een jaar laten doorlopen en betaalden wij iedere drie maanden netjes de driemaandelijkse rente. Maar nu zitten we weer met hetzelfde probleem, want in 2014 is weer de omzet gedaald naar het dieptepunt van EUR ,00, en nu wil de bank dat er begin mei wordt voldaan dus de bank zal binnenkort hierover wel weer aan de bel trekken. Maar wat vervolgens de doorslag heeft gegeven in onze faillissement is dat afgelopen december volledig de boel in de soep is gedraaid. Bestellingen bleven uit en na twee weken december wist ik hier gaat het volledig fout lopen, wat ook daadwerkelijk gebeurde, omdat december eindigde met een heel erg slechte omzet. Toen konden wij plots de hypotheek van ons huis niet meer opbrengen. Ook de driemaandelijkse rente konden wij niet meer voldoen. En van onze 3/18

4 / OORDAM hoofdleverancier en andere leveranciers bleven ook de rekeningen liggen doordat wij gewoonweg door de dalingen te weinig omzet binnen krijgen. Onze hoofdleverancier waar wij eigenlijk alles bij inkopen heeft ons altijd wel gesteund. Ondanks dat wij inmiddels pas erg laat zijn facturen konden voldoen. Maar gezien alles wat wij hebben ingekocht en wel hebben voldaan bij hun in de afgelopen jaren zal hij gedacht hebben dat er toch genoeg aan ons verdient werd denk ik. We hadden nog één hoop en dat is dat het in januari weer zal aantrekken, maar niets is minder waar. De eerste vijftien dagen van januari zorgen voor een horror omzet van een schamele EUR 1.500,00, waardoor wij nu definitief zelf de knoop door willen. hakken, want door de stress en ellende wat dit allemaal met zich meebrengt de afgelopen jaren en de weet dat dit helaas echt niet meer goed gaat komen wij er goed aan doen om het bedrijf te beëindigen en ons faillissement aan te vragen met hierbij de weet dat hierbij ook ons persoonlijk faillissement een feit word. Wij hebben om raad gevraagd aan de boekhouder en de KvK en zij hebben ons doorgestuurd naar het ondememersklankbord. En na gesprekken gehad te hebben met de adviseur heeft hij ons ook laten inzien dat verder doorgaan echt geen zin meer heeft door de onderstaande hoofdpunten. 1) Veel te weinig omzet inmiddels voor de hoge kosten waar we niet onderuit kunnen komen door leasecontracten, banken, achterstand leveranciers, hypotheek waarschijnlijk onder water staat door de crisis. 2) Geen uitzicht op betere markt door veel te veel aanbod tegenwoordig en veel lagere prijzen en winsten. 3) Dat ons inkomen hierdoor zover is gedaald dat we onmogelijk onze vaste lasten nog kunnen voldoen en steeds verder en verder in de put komen. De Rechtbank Rotterdam heeft Handelsonderneming Wilnic V.O.F., alsmede haar vennoten - de heer Sprangers en mevrouw Sprangers-van luijk -, op 3 februari 2015 in staat van faillissement verklaard. 4/18

5 Deel I - De failliet persoonlijk / OORDAM 1. Persoonlijke omstandigheden 0 Alleenstaand 0 Samenwonend 0 Geregistreerd partnerschap 181 Gehuwd Voor geregistreerd partnerschap en huwelijk: 181 in gemeenschap van goederen 0 ander regime (huwelijkse voorwaarden) Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringsregeling van toepassing? 181 ja 0 nee Toelichting: 1.1 De echtgenoot van mevrouw Sprangers-van Luijk verkeert als medevennoot van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. eveneens in staat van faillissement. 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet? 181 ja 0 nee Indien nee. toelichting: 2.2 Is gebleken van paulianeuze handelingen? 181 nee Indien ia: ondernomen acties: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over te weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is. 2.3 Zijn er lopende procedures/geschillen? 181 nee 5/18

6 Indien ia. stand van zaken: De curator is niet bekend met lopende procedures ten aanzien van mevrouw Sprangers-van Luijk. 2.4 Is er een afkoelingsperiode gelast? ['8:1 nee 3. De schulden I passiva 3.1 Schulden Privé Boedelschulden ( 0,00 Preferent ( 363,00 Concurrent ( 1.215,13 Zakelijk Totaal ( 0,00 ( 0,00 ( 0,00 ( 363,00 ( 9.539,59 ( ,72 Totaal ( 1.578,13 ( 9.539,59 ( , Worden er vorderingen betwist? ['8:1 nee 3.2 Zijn de schuldeisers aangeschreven? ['8:1 ja 0 nee 3.3 Bijzonderheden: De curator heeft de haar bekende crediteuren aangeschreven. De crediteuren die door de curator niet op de hoogte zijn gesteld van het faillissement worden hierbij uitgenodigd de vordering - tezamen met de betreffende onderbouwende stukken -aan de curator kenbaar te maken. 4. De bezittingen I activa 4.1 ['8:1 nee Bovenmatige inboedel? 6/18

7 Indien ja. toelichting: 4.2 Auto('s) I andere vervoermiddelen I caravan? 1:81 ja 0 nee Indien ja. toelichting: De leaseauto is door curanda voorafgaand aan de faillietverklaring bij de leasemaatschappij ingeleverd. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht informatie en relevante stukken te verstrekken ter beoordeling. Indien er sprake is van een financial leaseovereenkomst en bij verkoop van de auto de opbrengst de vordering van de leasemaatschappij overstijgt, dan vloeien deze gelden in de boedel. Curanda heeft een tweetal caravans op naam. De curator heeft mevrouw Sprangers-van Luijk hierover vragen gesteld in het kader van de inventarisatie. 4.3 Eigen woning? 1:81 ja 0 nee Indien ja. waarde woning en hoogte hypotheek: In onderzoek. De curator beschikt nog niet over de nodige gegevens. 4.4 Overige registergoederen? 1:81 nee Indien ja, waarde en hoogte hypotheek: :81 Bankenlof sp aarrekeningen met enig saldo? ja nee Sp aarloonrekeningen? 1:81 nee 7/18

8 I OORDAM t Indien ja. sp ecificatie: Pensioenregelingen /levensverzekeringen? C8l ja 0 nee Is afkoop mogelijk? 0 nee C8l onbekend Indien ja. toelichting: In onderzoek. De levensverzekering zou als onderdeel van de hypotheek zijn afgesloten. De curator is in afwachting van de nodige stukken Te verwachten uitkering uit erfenis? 0 [8] ja nee Indien ja. toelichting: 4.8 [8] nee Overige activa? Indien ja. toelichting: 4.9 Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? Niet van toepassing. 8/18

9 5. Het I de huidige inkomen(s) 5.1 Inkomsten: 1:81 Loon 0 Uitkering 0 Geen inkomen Toelichting: Mevrouw Sprangers-van Luijk heeft een arbeidsovereenkomst voor 0-20 per week. De daadwerkelijk gemaakte uren zijn daarmee afhankelijk van het aantal uren waarvoor curanda is oproepen door haar werkgever. 5.2 Overige inkomsten: 1:81 nee Indien overige inkomsten. toelichting: 6. Bedrag Levensonderhoud 6.1 Is door de Rechter-Commissaris op grond van artikel 21 of 100 Fw. Een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? 1:81 nee Indien ia. bedrag: Zo nee. is daartoe een voorstel bijgevoegd? 1:81 nee Indien nee. toelichting: Na ontvangst van alle gegevens zal de curator zo spoedig mogelijk het voorstel tot het vaststellen van het vrij te laten bedrag bij de Rechter-Commissaris neerleggen. Dit voorstel zal maandelijks moeten worden gewijzigd, afhankelijk van de door curanda gewerkte uren. 9/18

10 7. De vooruitzichten (voor crediteuren) 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? D ja [8J nee I OORDAM Toelichting: De curator heeft mevrouw Sprangers-van Lu ijk gewezen op de mogelijkheid een akkoord aan te bieden, en de nodige uitleg hierover gegeven. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? D ja [8J nee 7.3 D ja [8J nee Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? Toelichting: Vooralsnog is de verwachting dat het faillissement zal worden opgeheven bij gebrek aan baten. 8. Plan van aanpak I te verrichten werkzaamheden 8.1 In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht: # oorzakenonderzoek; # inventarisatie en afwikkeling van de verstrekte zekerheden (zowel zakelijk als privé), waaronder het bepalen van een eventuele rangorde en verkoop van de activa; # vaststellen van het vrij te laten bedrag na ontvangst van de onderliggende informatie en stukken; # incasseren van de openstaande vorderingen; #onderzoek verrichten naar rekening-courantverhoudingen; # registreren van crediteuren en inventariseren van de schuldpositie; # bestuderen van de administratie; # onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur; # onderzoek verrichten in het kader van paulianeus handelen. 10/18

11 Deel II - De onderneming van gefailleerde Naam onderneming Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Groot- en detailhandel (via internet) in geregelde en ongeregelde goederen. 2010: EUR , : EUR , : EUR , (conceptcijfers): EUR , : geen werknemers naast de vennoten Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden.twee personen werkzaam zijn bij Handelsonderneming Wilnic V.O.F. 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie: De heer Nicelaas Anthonie Sprangers-geboren op 16 september 1971 te Dordrecht - en mevrouw Wima Martha Sprangers-van Luijk - geboren op 8 juli 1971 te Dordrecht- zijn vennoten van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Ingevolge de meest recente gegevens van de Kamer van Koophandel zijn beide vennoten in functie per 2 januari 2006 en beiden beperkt bevoegd. Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is gevestigd te Dordrecht. De datum van vestiging is 19 januari De vennootschapsakte is aan de curator ter hand gesteld. Uit deze vennootschapsakte blijkt dat mevrouw Sprangers-van Luijk bij aanvang de Handelsonderneming Wilnic voorheen gedreven als eenmanszaak, arbeid, kennis en vlijt heeft ingebracht, dat de heer Sprangers arbeid, kennis en vlijt heeft ingebracht. Verder blijkt hieruit dat elke vennoot bevoegd is alle rechtshandelingen voor rekening van de vennootschap te verrichten die redelijkerwijze tot verwezenlijking van het doel dienstig kunnen zijn. Ten aanzien van een aantal in de vennootschapsakte nader beschreven (rechts)handelingen is de medewerking van beide vennoten vereist. Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is een groot- en detailhandel (via internet) in geregelde en ongeregelde goederen, op het gebied van beveiliging. De inschrijving onder Kamer van Koophandelnummer is in eerste instantie gedreven als eenmanszaak. In eerste instantie is de onderneming gedreven vanuit het adres H. Roland Holsterf nr. 137, (3315 TD) te Dordrecht. Vanaf 15 juli 2006 zijn de activiteiten 11/18

12 verplaatst naar het adres Merbau nr. 180, (3315 RV) te Dordrecht. De onderneming verrichtte haar activiteiten met ingang van 15 september 2007 vanuit het adres Balsa nr. 199, (3315 NL) te Dordrecht. Per 15 december 2008 werd de onderneming gevoerd vanaf het adres Maxwellstraat nr. 55A, (3316 GP) te Dordrecht Winst en verlies: Over 2013 is ingevolge de concept jaarrekenig een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2012 is een winst gerealiseerd ad EUR ,00. Over 2011 is een winst gereauseerd ad EUR ,00. Over 2010 is een winst gerealiseerd ad EUR , Balanstotaal: Het balanstotaal over 2013 (conceptcijfers) bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2012 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2011 bedraagt EUR ,00. Het balanstotaal over 2010 bedraagt EUR , Lopende procedures: De curator is niet bekend met lopende procedures met betrekking tot Handelsonderneming Wilnic V.O.F Verzekeringen: De verzekeringen zijn - voor zover mogelijk- beëindigd. De verzekeringen in verband met nog te verkopen activa zijn aangehouden tot de activa zijn verkocht Huur: Er is geen sprake van een lopende huurovereenkomst ten aanzien van Handelsonderneming Wilnic V.O.F Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de vennoten, inventarisatie van de administratie, overleg met de verzekeraar in verband met de lopende verzekeringen, inventarisatie ten aanzien van een eventueel lopende huurovereenkomst. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faillissement: Ten tijde van de faillietverklaring waren er geen werknemers in dienst van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. Ingevolge het uittreksel van de Kamer van Koophandel zouden er twee personen werkzaam zijn bij Handelsonderneming Wilnic V.O.F. 12/18

13 2.2. Aantal in jaar voor faillissement: Er was bij Handelsonderneming Wilnic V.O.F. geen sprake van werknemers naast de vennoten Datum ontslagaanzegging: Niet van toepassing Werkzaamheden: Inventarisatie. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving; Niet van toepassing VerkOOJ20J2brengst: Niet van toepassing Hoogte h Qtheek: Niet van toepassing Boedelbijdrage: Niet van toepassing W rkzaamheden: Niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.6. Beschriiving: De bedrijfsmiddelen zijn kort na de faillietverklaring geïnventariseerd. Namens ING Bank heeft zich NTAB bij de curator gemeld voor het uitvoeren van een taxatie. Nu er sprake is van meerdere pandhouders dienen eerst alle stukken te worden ontvangen voordat - eventueel - een rangorde kan worden bepaald Verkog o brengst: Nog niet bekend Bgedelbijdrage: Nog niet bekend Bodemvoorrecht fiscus: Alle bodemzaken gelden primair tot zekerheid van de fiscus. De vordering van de fiscus moet nog worden ontvangen Werkzaamheden: Inventariseren van de bedrijfsmiddelen, gesprek met de vennoten, bestuderen van stukken, correspondentie met NTAB, uitnodigen van de crediteuren tot het indienen van de vordering zodat gepretendeerde eigendomsvoorbehouden kunnen worden beoordeeld. Voor zover met succes een beroep op 13/18

14 eigendomsvoorbehoud wordt gedaan, zullen de bedrijfsmiddelen worden geretourneerd. Voorraden I onderhanden werk Beschrijving: De voorraden zijn kort na de faillietverklaring geïnventariseerd. Namens ING Bank heeft zich NTAB bij de curator gemeld voor het uitvoeren van een taxatie. Nu er sprake is van meerdere pandhouders dienen eerst alle stukken te worden ontvangen voordat- eventueel -een rangorde kan worden bepaald Verkoopopbrengst: Nog niet bekend Boedelbijdrage: Nog niet bekend Werkzaamheden: Inventariseren van de voorraden, gesprek met de vennoten, bestuderen van Andere activa stukken, correspondentie met NTAB, uitnodigen van de crediteuren tot het indienen van de vordering zodat gepretendeerde eigendomsvoorbehouden kunnen worden beoordeeld. Voor zover met succes een beroep op eigendomsvoorbehoud wordt gedaan, zullen de bedrijfsmiddelen worden geretourneerd Beschrijving: Tot de boedel behoorden een tweetal webshops. Deze webshops zijn met instemming van de Rechter-Commissaris verkocht. De koopsom is op de boedelrekening ontvangen. De verkoop is afgerond Verkoopopbrengst: Voor de overdracht van de webshops is een bedrag ad EUR 1.210,00 incl. BTW ontvangen Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de vennoten, bestuderen van stukken, overleg met de koper, overleg met de Rechter-Commissaris, afwikkeling van de verkoop. I ORDAM 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren: Volgens de ontvangen opgave zou een debiteurenpositie bestaan van EUR , Op brengst: Nog niet bekend. 14/18

15 4.3. Boedelbijdrage: Nog niet bekend Werkzaamheden: Inventariseren van de gegevens ter incasso van de openstaande vorderingen, inventarisatie van de administratie, overleg met de vennoten. 5. Bank I Zekerheden 5.1. Vordering van bank(en): De curator heeft contact gezocht met Deutsche Bank om een opgave te verkrijgen van de vordering dan wel het saldo van de bankrekening en stukken te ontvangen van eventueel verstrekte zekerheden. Op dit moment is de curator nog in afwachting van de nodige gegevens. Door ING Bank is de vordering ter verificatie bij de curator ingediend. Deze vordering is op dit moment (nog) niet genoteerd. Er dient een beoordeling van de toegezonden zekerheidsstukken plaats te vinden na ontvangst van de stukken van de andere pandhouder. NTAB wacht de verdere berichtgeving af alvorens tot taxatie over te gaan Leasecontracten: De leaseauto is door curanda voorafgaand aan de faillietverklaring bij de leasemaatschappij ingeleverd. De curator heeft de leasemaatschappij verzocht informatie en relevante stukken te verstrekken ter beoordeling. Indien er sprake is van een financlal leaseovereenkomst en bij verkoop van de auto de opbrengst de vordering van de leasemaatschappij overstijgt, dan vloeien deze gelden in de boedel Beschrijving zekerheden: De curator heeft contact gezocht met Deutsche Bank om stukken te ontvangen van eventueel verstrekte zekerheden. ING Bank zond de nodige zekerheidsstukken aan de curator toe, welke worden beoordeeld na ontvangst van de stukken van de andere pandhouder. NTAB- namens ING Bank- wacht de verdere berichtgeving af alvorens tot taxatie over te gaan Separatistenpositie: De curator heeft contact gezocht met Deutsche Bank om stukken te ontvangen van eventueel verstrekte zekerheden. ING Bank zond de nodige zekerheidsstukken aan de curator toe, welke worden beoordeeld na ontvangst van de stukken van de andere pandhouder. NTAB- namens ING Bank- wacht de verdere berichtgeving af alvorens tot taxatie over te gaan Boedelbijdragen: Nog niet bekend. 15/18

16 5. 6. Eigendomsvoorbehoud: De crediteuren zijn uitgenodigd de vordering in te dienen zodat gepretendeerde eigendomsvoorbehouden kunnen worden beoordeeld. Ten aanzien van gepretendeerd eigendomsvoorbehoud wordt onderzoek gedaan of de goederen nog aanwezig zijn. Voor zover met succes een beroep op eigendomsvoorbehoud wordt gedaan, zullen de goederen worden geretourneerd Reclamerechten: De curator heeft tot op heden (nog) geen berichten met betrekking tot het recht van reclame ontvangen Retentierechten: Op di moment is de curator niet bekend met een retentierecht dat zou worden uitgeoefend ten aanzien van Handelsonderneming Wilnic V.O.F Werkzaamheden: Inventarisatie, gesprek met de vennoten, correspondentie met banken, overleg met NTAB, inventarisatie van de administratie en andere beschikbare documenten. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1. Exploitatie I zekerheden: De activiteiten van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. zijn na het faillissement niet voortgezet Financiële verslaglegging: Niet van toepassing Werkzaamheden: Niet van toepassing. Doorstart 6.4. Beschrijving: Na het faillissement van Handelsonderneming Wilnic V.O.F. is er geen sprake geweest van een doorstart Verantwoording: Niet van toepassing Op brengst: Niet van toepassing Boedel bijdrage: Niet van toepassing. 16/18

17 6.8. Werkzaamheden: Niet van toepassing. /IUULJRDAM 7. Rechtmatigheid 7.1. Is de boekhouding aan de curator overhandigd? IZI ja 0 nee 7.2. Zo nee. is aangifte gedaan ex artikel Sr.? IZI nee 7.3. Paulianeus handelen: IZI nee Zo ja. toelichting: Tot op heden zijn de curator geen gegevens bekend dat sprake zou zijn van paulianeuze handelingen. Echter, tot op heden beschikt de curator over te weinig informatie, zodat dit standpunt nog niet definitief is Overig Termiin afwikkeling faillissement: Nog niet bekend. Plan van aanpak: In de komende verslagperiode zullen de navolgende werkzaamheden worden verricht: # oorzakenonderzoek; # inventarisatie en afwikkeling van de verstrekte zekerheden (zowel zakelijk als privé), waaronder het bepalen van een eventuele rangorde en verkoop van de activa; # vaststellen van het vrij te laten bedrag na ontvangst van de onderliggende informatie en stukken; # incasseren van de openstaande vorderingen; # onderzoek verrichten naar rekening-courantverhoudingen; # registreren van crediteuren en inventariseren van de schuldpositie; # bestuderen van de administratie; # onderzoek verrichten in het kader van onbehoorlijk bestuur; 17/18

18 # onderzoek verrichten in het kader van paulianeus handelen Indiening volgend verslag: juni 2015 tr:r Dordrecht, 3 maart 2015 K.L. Schellinger out curator 18/18

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar

TEN HOLTER / NOORDAM. Nummer: 4 Datum: 12 december 2013. Naam schuldenaar TEN HOLTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 12 december 2013 Naam schuldenaar Faillissementsnummer Adres Voormalig adres Zaakdoende Geboortedatum Mevrouw Maria Johanna Verhoeven handelend onder de

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Contour Communication B.V., statutair gevestigd te Enkhuizen, gevestigd te (1328 ET) Almere

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 DE PAPIEREN VERSIE VAN HET VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET DIGITALE VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 6 juni 2014 Gegevens onderneming : Meba Techniek B.V., h.o.d.n. MEBE Services, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Dit verslag dient uitsluitend voor het verstrekken van informatie aan belanghebbenden. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend 1 Nummer : 1 Datum : 17

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 2 maart 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG IS IDENTIEK AAN HET AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN VERSLAG Gegevens ondernemingen : De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F

GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1. inzake de faillissementen van: faillissementsnummer: C 13/14/332 F GECOMBINEERD OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW NR. 1 inzake de faillissementen van: Maatschap Pesman Advocaten Seprem B.V. Primavera B.V. Porcio B.V. faillissementsnummer: C 13/14/335 F faillissementsnummer:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 20 maart 2015 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie