2Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de"

Transcriptie

1 Fietsroute 2 Dommel en Essche Stroom 2Deze wat langere fietstocht laat het Brabantse land tussen de Dommel en de Essche Stroom voortdurend in een andere gedaante zien. De natuur in het centrum van Boxtel wordt gevolgd door kleinschalig boerenland en landgoederen bij Sint- Michielsgestel, Halder en Esch. Voorbij Esch laveert de route tussen groene weiden en boomkwekerijen. Landgoed Nemerlaer vormt daarna als het ware de overgang naar de natuurrijke Kampina. Na de kanogoot in de Boxtelse Dommel en het kruisen van de snelweg begint het fietspad in het groen langs het water. Bij Gemonde gaat de route even door het dorp en daarna weer langs akkers en weiden. Echte Brabantse boerderijen maken het decor compleet. Het uitstapje naar de unieke vistrappen van Landgoed Zegenwerp bij Sint-Michielsgestel is drie kilometer heen-en-weer, maar de moeite van het omrijden zeker waard. De Dommel en de Essche Stroom vloeien bij Halder samen. De Essche Stroom is nu nog een traag stromende, gekanaliseerde beek, die twaalf kilometer verderop bij Oisterwijk begint. Vijftig jaar geleden was de stroom twee keer zo lang! Het was toen een ondiep riviertje met hier en daar een flinke stroomversnelling. Zoals op veel plaatsen is het landschap tussen 1960 en 1965 grondig aangepakt. Meanders werden dichtgegooid en beken verbreed. Kades en stuwen moesten het water in toom houden. Het staat haaks op het huidige waterbeleid, dat juist gericht is op ruimte voor water. Het waterschap gaat de natuurlijke loop weer herstellen, zodat het water sneller zal stromen en bochten gaat uitschuren. Vooral in het bovenstroomse beekdal ten zuiden van Esch krijgt de stroom meer ruimte en worden oude rivierbeddingen opgezocht. En de water- en bodemkwaliteit verbetert hierdoor. Op Landgoed Nemerlaer zijn de oevers van de Nemer minder steil en mag de beek bij een grotere afvoer van water over deze oevers lopen. 8

2 Praktische informatie Start en eindpunt NS-station Boxtel. Lengte 45 km, in te korten tot 28 km vanaf Esch naar Boxtel (in de routebeschrijving van kp 67 naar station Boxtel). Parkeren Op het P+R terrein bij station Boxtel (dagtarief 4,-). Bereikbaarheid startpunt met OV NS-station Boxtel. Fietsverhuur WSD-fietsverhuur bij station Boxtel, geopend ma-vr, tel Fietsroutenetwerk De Meierij, bij Boxtel en bij Haaren wordt van dit netwerk afgeweken. Eten en drinken In Boxtel diverse horecagelegenheden. Gemonde, Café Kloosterzicht, Sint-Michielsgestel, Gasterij De Zwaantjes, Haanwijk, Koffie- en theehuis t Haantje Esch, diverse horecagelegenheden Haaren, diverse horecagelegenheden Lennisheuvel, Fietscafé De Trol. 9

3 Fietsroute 2 lengte 45 of 28 km = 1 km Topografische ondergrond (c) Topografische Dienst Kadaster Emmen

4 Routebeschrijving Waterschapshuis Kijkpunten A Kanogoot in centrum Boxtel Wie met de kano op de Dommel vaart, ziet een groot deel van Boxtel. Het riviertje slingert dwars door en langs het dorp. Het waterschap gaat samen met de gemeente de Dommel door Boxtel in de komende jaren flink aanpakken. Ten noorden en ten zuiden van het centrum moet de rivier in een brede, halfopen natuurzone komen te liggen. In het centrum is weinig ruimte voor de rivier. Toch wil het waterschap door samenwerking met onder andere aanwonende particulieren de oevers aantrekkelijker maken. Spectaculair is de kanogoot bij de Mgr. Wilmerstraat. Met deze goot overbrugt de kanovaarder een hoogteverschil van circa één meter. Naast de kanogoot komt nog een vistrap. B Waterschapshuis Het hoofdkantoor van Waterschap De Dommel is een ontwerp van architectenbureau De Twee Snoeken uit s-hertogenbosch. Het gebouw bestaat uit drie vleugels die als drie vingers naar de Dommel wijzen. Hier werken 250 mensen. C Zegenwerp De stuw ten zuiden van Sint-Michielsgestel was decennia een onneembare barrière voor de vissoorten die stroomopwaarts trokken naar hun paaigebieden. In 2006 heeft het waterschap daarom een vispassage in gebruikgenomen, die de stuw omzeilt. Voor vissen zoals de rivierprik, het bermpje en de kopvoorn is het nu mogelijk om in kleine sprongen tegen de stroom in te zwemmen en hun oude trektocht te vervolgen. De passage is maar liefst 980 meter lang en overbrugt een hoogteverschil van 1,90 meter door middel van vijftien drempels van natuursteen. Station Boxtel Dommel Op Stationsplein bordje fietsroutenetwerk kp 68 en kp 89 aanhouden. Vanuit station LA, Parallelweg Noord. Tweede weg LA, Breukelsestraat. Eerste straat RA, Baroniestraat (bordje routenetwerk negeren). Op kruising RD langs kerk en oud Klooster St.-Ursula. Dommelbrug over (kijkpunt A). Dommel kp 43 Na brug RD, Mgr. Wilmerstraat. Bij stoplichten RD, Vic. van Alphenlaan. Op kruising met verkeersweg via stoplichten LA. Gelijk RA, Jachtrustpad. Aan het eind, vóór betonnen pilaren, LA asfaltfietsweggetje. Fietspad door woonwijk, RD aanhouden en Dommel oversteken. Vóór wijkje schuin RD, onverhard weggetje langs kassen. RD, asfaltweg. Aan het eind RA, De Ketting. Snelweg over en in haarspeldbocht LA, Heult. Kp 43 kp 41 Bij kp 43 RA, halfverhard fietspad. Dommelbrug over en fietspad vervolgen. Grindpad, later grindweg. Op asfaltweg RD, Kriekelaar. Bij kp 42 LA, Boomstraat. Aan het eind LA, St. Lambertusweg. In bocht van weg LA, Kerkeind. Op splitsing LA ri begraafplaats. Op kruising RA, De Hogert, langs begraafplaats. Aan het eind LA, asfaltweg. Vispassage

5 Kp 41 Zegenwerp Bij kp 41 LA, doodlopende weg in ri kp 83, Wielsche Hoeven, later Genenberg. In bebouwde kom Sint- Michielsgestel LA ri centrum, Schijndelseweg. Op Dondersplein in centrum Sint-Michielsgestel RD ri kp 65. Dommel oversteken en eerste straat LA, Zegenwerp. Vispassage (kijkpunt B) is na 1 km aan linkerhand. Kasteel Nemerlaer Zegenwerp kp 64 Vanaf vispassage terugrijden. RA Dommel weer oversteken en naar Dondersplein fietsen. Op kruising met oude kerktoren op plein LA ri kp 64 en kp 82. Op splitsing LA, Ruwenbergstraat. LA, Kapelbergstraat. Na bocht RD, Mudakkersdijk, doodlopende weg uitgezonderd fietsers. Fietspad RD volgen. Einde pad LA, Venstraat, later Haanwijk. Kp 64 kp 67 Bij kp 64 LA, doodlopende weg, Haanwijk. Fietspad naast halfverharde weg (kijkpunt C). Dommelbrug over. Vughterweg oversteken en LA, Halderse Akkers. Op splitsing van fietspaden RA. Bij Garage Ackermans RA. Bij kp 65 RA, Schuilenburg, later Barrierweg. Klinkerweg wordt grindweg met fietspad. Vlak vóór snelweg RA, fietspad Tolpad. Door tunnel en boven RA langs snelweg, Hal. Eerste weg RA, asfaltweg, later halfverhard. Einde weg RA, asfaltweg. Na overweg LA, Heikant. Ven Kampina 12 D Van Haanwijk naar Halder Landgoed Haanwijk ligt aan de overzijde, daar waar de Essche Stroom de Dommel instroomt. Het landgoed bestaat uit een mooi parkbos, bolle akkers en enkele beken. De route gaat langs de boerderij, die nu als theehuis dient. Halder is een oude nederzetting aan het water. In 1962 zijn bij de brug over de Essche Stroom duizenden Romeinse munten gevonden en in het gehucht zelf werd later een Romeinse pottenbakkersoven blootgelegd. Op de noordoever van de Dommel ligt Kasteel Nieuw Herlaer, dat in 2008 is gerestaureerd. De achtkantige toren van het kasteel is uit de 16e eeuw. E Nemer en Nemerlaer Kasteel Nemerlaer ligt op een uitgestrekt landgoed van 116 hectare. Het kasteel is eeuwenlang bewoond door adellijke families. Vroeger zou het er gespookt hebben. Het spook waart - tot op de dag van vandaag - rond in de geest van een jonkvrouw, die door haar man werd vermoord. Het kasteel dankt zijn naam aan het riviertje de Nemer. Laer betekent een open plek in het bos. Tijdens de landinrichting van de jaren 60 uit de vorige eeuw is het riviertje in verval geraakt. Samen met het Brabants Landschap heeft het waterschap de oude situatie in ere hersteld. De Nemer is uitgebaggerd en het riviertje is weer aangesloten op de Essche Stroom. Net zoals vroeger. Ook hier is een vispassage aangelegd.

6 Kp 67 Belversedijk Bij kp 67 * scherp RA fietspad op, Smaldijkje. Bij bebouwing Esch LA, Venakker. Eerste weg RA, Groenweg. Bij kerk LA, Dorpsstraat. Op Marktplein bij kp 66 LA, Leunisdijk ri kp 89. Einde bebouwde kom RD. Eerste weg RA, Nergena. Eerste weg LA, Nergena en op splitsing R, Nergena. Eerste weg RA, Dennendreef. Aan eind LA en gelijk RA, Helweg, later Uilenbroek. Op driesprong RD, Luissel. Bij voorrangsweg RA fietspad volgen. F Natte natuurparel de Kampina De Kampina moet weer een natte natuurparel worden, zo staat te lezen op de site van Waterschap De Dommel. In het sterk verdroogde natuurgebied, al sinds 1929 eigendom van Natuurmonumenten, moet door het aanpassen van de waterhuishouding in de omgeving de vochtige heide nieuwe kansen krijgen. Een van de maatregelen is het uitbaggeren van vennen. De oevers worden geplagd en de bomen erlangs gekapt. Het grote Belversven aan de westrand van de Kampina is een goed voorbeeld. De wind heeft nu vrij spel over het water. Meer licht zorgt voor een andere bodemvegetatie. Daardoor leven er nu weer salamanders en is het ven in trek bij moerasvogels. Ook planten als zonnedauw, moerashertshooi, oeverkruid en veenbes gedijen er goed. Fietsen in de Kampina Belversedijk kp 45 Op kruising met Posthoorn routenetwerk verlaten, Belversedijk RD volgen. Bij restaurant Herberg van Boxtel LA, Kasteellaan. Voor Kasteel Nemerlaer (kijkpunt D) LA. Smal en breder riviertje oversteken en RD. Bij kp 89 RA, spoorweg over. RD, fietspad langs zandweg bijna 1 km volgen. Bij kp 88 LA, fietspad ri kp 45 en 87. Bosbeekje oversteken. Kp 45 kp 46 Bij kp 45 RA, bosfietspad. Via veerooster begrazingsgebied in. Voorbij groot ven aan rechterhand (kijkpunt E) RA en even verder LA. Na veerooster fietspad RD volgen. Bij kp 87 LA, asfaltfietspad. Fietspad door bos en over hei steeds blijven volgen. Einde pad RA, Kempseweg. Beerze oversteken. Einde weg LA, Koevoortseweg. Kp 46 station Boxtel Bij kp 46 RD, Lennisheuvel. RD naar kruising met Brede Heide. Bij kp 47 RD ri kp 51. Op rotonde RD. Eerste weg LA en eerste weg RA. Na bocht RA door spoortunnel. Einde Ossenpad scherp LA, ri centrum. Op Parallelweg Zuid RA naar station. * Inkorting Kp 67 station Boxtel Bij kp 67 LA Molenwijkseweg ri kp 68. Bij kp 68 RD nog steeds Molenwijkseweg. Aan het eind volg Ronduutje met bocht naar L. Tweede straat RA, Annastraat. Baroniestraat oversteken en 13 RD, Pastoor Erasstraat. RD fietsen tot station. 13

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen

Door landgoed Nieuw Rande naar Diepenveen Alternatieve NS-wandelroute dag 2 Er zijn twee redenen om een alternatief te bieden voor deze bekende NS-wandeling. De eerste is dat op dit moment in de uiterwaarden langs de IJssel gewerkt wordt aan het

Nadere informatie

Wat doet het waterschap?

Wat doet het waterschap? Werken aan water Waterschap De Dommel werkt aan schoon, veilig en voldoende water in Midden-Brabant. Hier zorgen 360 medewerkers dat de inwoners in dit gebied kunnen genieten van de prachtige beken zoals

Nadere informatie

: Bij Palogne na 3,5 km en in Bomal : Deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens/rolstoelen Datum opstellen : versie 1.

: Bij Palogne na 3,5 km en in Bomal : Deze route is absoluut ongeschikt voor kinderwagens/rolstoelen Datum opstellen : versie 1. SY-BOMAL (VIA DE GR-57) - SY 1 Algemene informatie Naam van de route : Sy - Bomal (via de GR-57) - Sy Opsteller : Nico Kloek Vertrekpunt : De Tukhut, Sy Aankomstpunt : De Tukhut, Sy Afstanden : 11,5 km

Nadere informatie

Geulhem naar Ravensbosch

Geulhem naar Ravensbosch 19 Grafisch vormgever illustrator Geulhem naar Ravensbosch Waterwandeling Geulhem Ravensbos 1 = Startpunt 7 = Koffie/Café Route Fietsrichting 8 = Kapel/Kruis 9 = Treinstation 2 = Parkeerplaats 10 = Steile

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL

AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL AARDRIJKSKUNDE VOOR DE BASISSCHOOL SAMENVATTINGEN groep 5 ISBN 90 345 1843 4 212396 Blok 1 Leven op een grote bol Les 1 Mijn plek op aarde De aarde heeft de vorm van een bol. Er liggen grote stukken land

Nadere informatie

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km)

Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Copyright: Hans Farjon & Bert Stok, 2011 Graag terugmelding bij onvolkomenheden in beschrijving: hans.farjon@planet.nl Routebeschrijving Tweedaagse wandeling van Maastricht naar Luik (43km) Start: Maastricht

Nadere informatie

Zondag 16 augustus 2009

Zondag 16 augustus 2009 Vrije toertocht Zondag 16 augustus 2009 Magazine Leyetocht 2009 Oplage: 16.000 stuks Huis aan huis in: Helvoirt, Haaren, Esch, Udenhout, Biezenmortel, Cromvoirt. ATB-tocht Zaterdag 15 augustus 2009 ATB

Nadere informatie

bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving

bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving bureau voor natuur- en landschapsontwikkeling b.v. lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen recreëren én wonen in een natuurlijke omgeving lingezegen Een nieuwe Rivier in Park Lingezegen Recreëren

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Zondag 20 augustus 2006

Zondag 20 augustus 2006 Gelegen midden in de bossen Grote speeltuin Midget golf Familie fietsen Trampolines Groot terras Barbeque buiten & binnen! Nieuw GPS tochten Specialiteit: Familie-, Personeels- & Verenigingsfeesten Recreatieoord

Nadere informatie

Kort verslag Paas atb- week einde (1 april)_ 2013

Kort verslag Paas atb- week einde (1 april)_ 2013 Kort verslag Paas atb- week einde (1 april)_ 2013 Goede Vrijdag 29 maart 2013 Na een hectisch weekje op het werk, staat er een familieweekend van B@ts op het programma. Vanaf 16:00 uur kunnen we in het

Nadere informatie

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart

Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Gezond verstand heeft een Kloppend Hart Wij realiseren onder andere een 50 meter breed ecoduct over het spoor tussen Best en Boxtel waarmee 7500 hectare natuur- en graasgebied wordt verbonden, 15 edelherten

Nadere informatie

18 WANDELTOCHTEN IN DE ECHTE ARDENNEN

18 WANDELTOCHTEN IN DE ECHTE ARDENNEN OP ONTDEKKING IN DE PROVINCIES LUIK, LUXEMBURG EN NAMEN 18 WANDELTOCHTEN IN DE ECHTE ARDENNEN WWW.ECHTEARDENNEN.BE Eric Thomas DE OOOH S GROEIEN HIER AAN DE BOMEN. België Rond de Baraque Michel Door het

Nadere informatie

DOEL ECO-ROUTE. Vertrek aan de kerncentrale van Doel. Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel

DOEL ECO-ROUTE. Vertrek aan de kerncentrale van Doel. Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel DOEL ECO-ROUTE Vertrek aan de kerncentrale van Doel Toeristische fietstocht langs waardevolle fauna en flora in en rond Doel Vanaf 16 tot 33 km naar keuze 2 4 Doel Eco-route Vertrek aan de kerncentrale

Nadere informatie

Tsjechië. 28 april t/m 7 mei 2011

Tsjechië. 28 april t/m 7 mei 2011 Tsjechië 28 april t/m 7 mei 2011 Donderdag 28 april Heel - Soest (Duitsland) 200 km We gaan deze meivakantie naar Tsjechië. Voor ons de eerste keer dat we daar naar toe gaan, dus we zijn erg benieuwd.

Nadere informatie

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize.

Infokrant Peize. Herinrichting. Voor landbouw, natuur en veiligheid! Voorwoord. In dit nummer. herinrichting Peize. www.herinrichtingpeize. Infokrant Peize Herinrichting www.herinrichtingpeize.nl de nieuwskrant van de herinrichting Peize nummer 21 maart 2011 Voor landbouw, natuur en veiligheid! In dit nummer Voorwoord Hendrik Oosterveld, voorzitter

Nadere informatie

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter

Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Concept Structuurvisie Albrandswaard 2025 Van meer naar beter Inhoud 1. Inleiding.3 2. Ruimtelijke koers..4 3. Van meer naar beter 5 4. Ondernemen.7 5. Ontspannen...8 6. Ontmoeten...10 7. Ontplooien...13

Nadere informatie

HOEFBLAD NATUURVERENIGING KEN EN GENIET. 46 e jaargang nr.5 november december 2010. Wim Tuijtelaars

HOEFBLAD NATUURVERENIGING KEN EN GENIET. 46 e jaargang nr.5 november december 2010. Wim Tuijtelaars HOEFBLAD 46 e jaargang nr.5 november december 2010 Kluten Wim Tuijtelaars NATUURVERENIGING KEN EN GENIET 1 DE KLUUT Door de extreem lange poten en het geheel zwart met witte verenkleed is de kluut in Nederland

Nadere informatie

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek

De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek De Walgraaf en de Snelle Loop Een landweer op de grens tussen Gemert en Laarbeek Jan Timmers Landweren staan de laatste tijd volop in de belangstelling. Lange tijd is het stil geweest rond deze opvallende

Nadere informatie

Zomer - Vakantie 2006

Zomer - Vakantie 2006 Zomer - Vakantie 2006 Zondag 6 augustus donderdag 10 augustus. De zomer van 2006 was tot nu toe geweldig geweest. De maand juli was één lange hittegolf met temperaturen ver boven de 30 graden. We hadden

Nadere informatie

In Leiden is het nog steeds lekker lopen en met dit boekje in de hand kunnen we nog veel nieuwe schatten ontdekken.

In Leiden is het nog steeds lekker lopen en met dit boekje in de hand kunnen we nog veel nieuwe schatten ontdekken. Inleiding Gerrit Jan de Bruyn Stad en natuur zijn voor ons gevoel vaak twee onverenigbare uitersten in ons bestaan: we wonen en werken in de stad, een door mensen gemaakte steenwoestijn, en in onze vrije

Nadere informatie

Na tien minuten flink stijgen komt er een stuk dat minder steil is maar waarbij u over een mar de piedras, een zee van kleine steentjes moet lopen.

Na tien minuten flink stijgen komt er een stuk dat minder steil is maar waarbij u over een mar de piedras, een zee van kleine steentjes moet lopen. Wandeling rond de Sierra de Bernia. Op deze indrukwekkende en strategisch gelegen bergketen in de provincie Alicante, Spanje, is het schitterend wandelen. Kies op de N-332 ten noorden van Altea de afslag

Nadere informatie

Fietsroute Geuldal? Het kan!

Fietsroute Geuldal? Het kan! Typ hier om tekst in te voeren Fietsroute Geuldal? Het kan! Typ hier om tekst in te voeren Gezond fietsen zonder adrenaline! Fietsroute Geuldal? Het kan! 2 Gezond kunnen fietsen, zonder adrenaline of andere

Nadere informatie

consulentschappen. Meer dan 16.000 leden zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve

consulentschappen. Meer dan 16.000 leden zetten zich actief in voor de natuur en het milieu door middel van allerlei voorlichtende en educatieve GLETSJERS, GLIDERS EN GOLFERS IVN ZUIDWEST VELUWEZOOM IVN Het IVN, instituut voor natuur- en milieueducatie, is een vereniging van vrijwilligers en beroepskrachten die streeft naar meer natuur en een betere

Nadere informatie

Wandelroutes door wandelbos groenendaal

Wandelroutes door wandelbos groenendaal PLATTEGROND WANDELBOS GROENENDAAL RODE ROUTE ± 4.2 KM GELE ROUTE ± 1.5 KM HERENWEG VRIJHEIDSDREEF T MOLENTJE KINDER- BOERDERIJ START/EIND Wandelroutes door wandelbos groenendaal SPARRENLAAN HERENWEG ZOCHERVIJVER

Nadere informatie

Leinwijk. Proeftuin aan het Zuidlaardermeer. Wandelroute 3 km circa 1 uur

Leinwijk. Proeftuin aan het Zuidlaardermeer. Wandelroute 3 km circa 1 uur Leinwijk Proeftuin aan het Zuidlaardermeer Wandelroute 3 km circa 1 uur Leinwijk De wandelroute door Leinwijk is 3 kilometer lang. Omdat u tijdens deze wandeling door hoog gras zult lopen, kunt u hier

Nadere informatie

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische

Verdubbeling van BELEID. Waarom Het traject Gent Brugge van spoorlijn 50A (Brussel-Zuid Oostende) is een belangrijke schakel in het Belgische Sinds jaren maken vele Drongenaars zich zorgen en over de NMBSplannen voor de uitbreiding van spoorlijn 50A, die dwars door Drongen loopt. De uitbreiding van twee naar vier sporen gaat vanzelfsprekend

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan

Dorpsontwikkelingsplan Dorpsontwikkelingsplan 2010-2020 Dorpsontwikkelingsplan SLIJK-EWIJK 2010-2020 Nederlands Hervormde Kerk Voorwoord Met enige trots biedt het bestuur van de Dorpsraad Slijk-Ewijk u hierbij het Dorpsontwikkelingsplan

Nadere informatie

Grensmaas, klimaatbuffer avant la lettre

Grensmaas, klimaatbuffer avant la lettre Grensmaas, klimaatbuffer avant la lettre Grensmaas rivierverruiming grindwinning natuurontwikkeling klimaatbuffer De Maas is een regenrivier die razendsnel kan stijgen en flinke wateroverlast veroorzaken.

Nadere informatie

Haven en Wanssum verankerd

Haven en Wanssum verankerd Haven en Wanssum verankerd Ontwerpatelier 17 februari 2012 2 Dienst Landelijk Gebied Haven en Wanssum verankerd - ontwerpatelier 3 Inhoud 1. Inleiding 5 Proces 6 De opgave 6 Gebiedsplan Ooijen Wanssum

Nadere informatie