BRUSSEL VOOR ALLEN BRUSSELS FOR ALL BRUX H S I L G N E S D N A L R E D E N S I A Ç N A R F

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRUSSEL VOOR ALLEN BRUSSELS FOR ALL BRUX H S I L G N E S D N A L R E D E N S I A Ç N A R F"

Transcriptie

1 BRUSSEL VOOR ALLEN NEDERL ANDS FRANÇ AIS ENGLISH NEDERL ANDS FRANÇ AIS ENGLISH T O E R I S T I S C H E G I D S V O O R D E R E I Z I G E R S M E T B E P E R K T E M O B I L I T E I T

2 BRUSSEL VOOR ALLEN T o e r i s t i s c h e g i d s voor de reizigers met beperkte mobiliteit w w w. b r u s s e l v o o r a l l e n. b e Toegang en Mobiliteit voor Allen vzw A. Renoirstraat 5/4 B-1140 Evere i n f b r u s s e l v o o r a l l e n. b e heeft deze gids gemaakt met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie belast met Toerisme, de Franse Gemeenschapscommissie, voor Bijstand aan personen met een handicap, en VisitBrussels

3 Wanneer een toerist in Brussel strandt, lijkt hij over alles te kunnen beschikken om de stad op een aangename wijze te ontdekken. Voor een toerist met een beperkte mobiliteit is dit niet zo evident, aangezien de stad hem niet altijd dezelfde mogelijkheden biedt. Zo bestaan er nog steeds verschillende lacunes die moeten worden opgevuld om de verschillende toeristische plaatsen volledig toegankelijk te maken voor deze personen. Daarnaast, is het voor hen uiteraard volstrekt legitiem om toegang te krijgen tot de brede waaier aan restaurants, hotels, culturele activiteiten en andere vrije-tijd-faciliteiten die Brussel biedt. Dit is meteen ook de reden waarom ik in samenwerking met de sector en met VISITBRUSSELS de levendige wens koester om de nodige voorwaarden te creëren voor een ruimere toegang voor personen met een handicap. Het is dus van essentieel belang om op de eerste plaats alle politieke verantwoordelijken, gewestelijke en gemeentelijke functionarissen en promotors te sensibiliseren voor een betere toegang tot de ruimten en gebouwen voor personen met een beperkte mobiliteit (PBM s). Het is belangrijk om een toerisme voor allen te ontwikkelen en de sector de mogelijkheid te bieden om hier op in te spelen met het nodige enthousiasme, gezonde verstand en professionalisme. Het komt er dus op aan ervoor te zorgen dat de plaatsen die beantwoorden aan de PBM-criteria worden geïdentificeerd en gerepertorieerd en dat zij algeheel bekend raken. De drietalige editie 2012 van Brussel voor allen maakt het mogelijk om personen met een beperkte mobiliteit beter te informeren over de verschillende toegankelijke toeristische plaatsen en bezienswaardigheden en een breder publiek te sensibiliseren. Deze gids is eveneens een efficiënt instrument voor reisagentschappen en -organisatoren en aanbieders van vervoersdiensten of overnachtingen. Daarnaast, is het van essentieel belang om alle mogelijke initiatieven aan te moedigen en pistes aan te bieden om de expertise verder te laten reiken dan het uitsluitend repertoriëren van de toegankelijke plaatsen. Daarom ondersteun ik ook in het bijzonder de initiatieven van de vzw TMA CONCEPT (Toegang en Mobiliteit voor Allen), die sinds meerdere jaren alles in het werk stelt om het toerisme en de vrije tijdsbesteding in Brussel voor iedereen toegankelijk te maken en dit door de toegankelijkheid van de Brusselse hotels, restaurants en musea te analyseren. Op middellange en lange termijn, moeten de toeristische plaatsen op zodanige wijze worden ingericht dat zij het voor iedereen mogelijk maken om toegang te krijgen tot alle facetten van het Brussels leven. De Minister-Voorzitter van de Franse Gemeenschapscommissie, belast met Toerisme. 2 meer informatie op

4 Slechte toegankelijkheid van de openbare ruimte, onaangepaste informatie, beperkte keuze in plaatsen om te leven, te wonen, naar school te gaan, zich te ontspannen, Al deze factoren dragen ertoe bij dat mensen met een handicap opgesloten raken in een getto! Met deze nieuwe gids Brussel voor iedereen heb ik de ambitie om het begrip toegankelijkheid echt gestalte te geven. De gids is een hulpmiddel voor mensen met een handicap of met een beperkte mobiliteit om optimaal te kunnen deelnemen aan het gemeenschapsleven. Hiermee bieden we een antwoord en dat moeten we toch even onderstrepen - aan een derde van de Belgische bevolking, en zelfs meer als we ook rekening houden met de entourage van mensen die mobiliteitsproblemen hebben. De activiteiten die de gids vermeldt, kun je dan ook in gezinsverband beleven. Alle initiatieven om toegankelijkheid in de brede zin van het woord te stimuleren, moeten mensen met een handicap in staat stellen om, net zoals valide mensen, zelfstandig te participeren aan het sociale, economische, politieke en culturele leven. Het is een manier om hen zo goed mogelijk op te nemen in de samenleving. Dit vraagstuk krijgt mijn grootste aandacht. Sinds vele jaren geef ik financiële hulp aan verscheidene verenigingen om acties te ondersteunen zoals de toegankelijkheid tot festivals, waaronder Couleur Café, de realisatie van de gids Brussel voor iedereen of het koninklijk besluit toegankelijkheid, wat het mogelijk maakte om vier diensten te erkennen die gespecialiseerd zijn in toegankelijkheidsproblemen. Daarnaast steun ik acties om het grote publiek bewust te maken, zoals het sensibiliseringsparcours van AMT Concept voor mensen met een beperkte mobiliteit. De dienst Phare stelt dit parcours gratis ter beschikking. In een rolstoel of met een blinddoek voor de ogen besef je al snel hoe moeilijk deze mensen het elke dag hebben om zich te verplaatsen. Ik heb het ervaren en, geloof me, dit vergeet je niet snel! Als Brussels minister voor Leefmilieu steun ik onder meer ook Leefmilieu Brussel bij alle initiatieven om de talrijke groenzones van ons gewest toegankelijk te maken. Leefmilieu Brussel beschikt over een inventaris van de maatregelen die al werden genomen in het kader van toegankelijkheid voor mensen met beperkte mobiliteit. Het gaat onder andere over het verlagen van stoepranden, aangepaste parkings en rustplaatsen, het plaatsen van lineaire geleiding voor blinden en slechtzienden, het aanpassen van wegen, het aanleggen van een helling als alternatief voor trappen of het plaatsen van aangepaste speeltoestellen. De terechte vraag naar aangepast toerisme voor mensen met beperkte mobiliteit vindt heel wat weerklank. Ik hoop dat deze nieuwe uitgave zal bijdragen tot een betere toegankelijkheid en deze doelgroep de informatie zal aanreiken die ze nodig heeft om zich maximaal te kunnen ontplooien. Brussels minister voor Bijstand aan personen met een handicap. meer informatie op 3

5 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert een actief beleid ten gunste van de integratie en de toegang tot meer autonomie voor personen met beperkte mobiliteit (PBM) zowel voor Brusselaars als voor bezoekers die onze hoofdstad willen ontdekken. Naast de sociale hulp die wordt toegekend aan personen met een handicap, verbetert het Gewest dag na dag de toegang tot vervoer, diensten, ontspanning, huisvesting en onderwijs. Het spreekt vanzelf dat Brussel, hoofdstad van 500 miljoen Europeanen, meer moet doen dan andere steden om in dit domein het goede voorbeeld te geven. Sinds een paar jaar stelt VISITBRUSSELS, het agentschap voor communicatie en toerisme van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, alles in het werk om een toeristisch aanbod te ontwikkelen dat aangepast is aan mindervaliden. Op de website van VISITBRUSSELS staat trouwens een pagina met plaatsen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit : Met het oog op een betere diagnose van de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit, werkt VISITBRUSSELS nu samen met AMT Concept via de installatie van een link tussen de twee websites : en Dankzij de doorstroming van gegevens tussen de twee sites kan het PBM-profiel van de website van VISITBRUSSELS voortaan duidelijk worden gemeten, meer bepaald het type toegankelijkheid van elke toeristische locatie in het gegevensbestand : logiesinfrastructuur, hotels, restaurants, musea, winkel-, sport- en vrijetijdscentra. Behalve op zijn website vermeldt VISITBRUSSELS de plaatsen die toegankelijk zijn voor personen met beperkte mobiliteit ook in de meeste van zijn brochures. Daarom, voor de coherentie en om deze informatie te vervolledigen, hebben wij er prijs op gesteld deze papieren editie van de gids «Brussel voor Allen» te steunen. Het belang van de toegankelijkheid van de toeristische locaties en van een goede reisvoorbereiding zijn essentieel voor een geslaagd verblijf. Talrijke toeristische infrastructuren zijn zich bewust dat toegankelijkheid integraal deel moet uitmaken van het promotiebeleid. VISITBRUSSELS wil de reeds genomen en de toekomstige initiatieven promoten en aanmoedigen in het kader van een nog sterkere profilering van Brussel als duurzame bestemming. Patrick Bontinck Gedelegeerd Bestuurder van VISITBRUSSELS 4 meer informatie op

6 Toerisme voor iedereen is het doel dat de vzw TMA CONCEPT voor ogen heeft met hun gidsboek en website «Brussel voor Allen». Deze gids biedt de personen met beperkte mobiliteit als het ware een toegankelijkheidsdiagnose. Behalve in de gedrukte gids kunt u ook veel meer informatie op de website terug vinden. Op de website staan informatieve fiches over logies, restaurants, musea, shopping- en sportcentra,... Elke fiche op de website verschaft praktische, gedetailleerde maar tevens zeer specifieke informatie en opmerkingen over een plaats die bezocht werd door het team van TMA Concept. De gids «Brussel voor Allen» dient voor zowel de reisagentschappen, de dienstverleners, de vervoersmaatschappijen en het hotelwezen. Het lijdt geen twijfel dat pas van «toerisme voor allen» kan worden gesproken wanneer ook de bouwkundige belemmeringen en gedragsbarrières worden weggewerkt. TMA Concept geeft al 10 jaar lang tips om de gedragsbarrières en de bouwkundige belemmeringen, die het voor toeristen met een handicap moeilijk maken om veilig te reizen, te verminderen. Op dit ogenblik vormen het gebrek aan informatie, aan aangepaste voorzieningen en aan begrip vanwege de professionele toeristische sector, een echte hinderpaal voor de ontwikkeling van een toerisme zonder discriminatie. Een van de basisvoorwaarden van elke reis is dat reizigers over betrouwbare en gedetailleerde informatie beschikken over de plaats die zij willen bezoeken. Een trede die moet worden overbrugd, een slecht berekende deurbreedte of een verkeerd geplaatste bloembak kunnen het voor reizigers met een handicap en hun begeleiders extra moeilijk maken. De voorbije jaren werden er in Brussel aanzienlijke verbeteringen aangebracht. Niettemin is de toegankelijkheid tot de toeristische bezienswaardigheden nog niet bepaald vriendelijk, o.a. betreffende het openbaar vervoer, de openbare gebouwen, de winkels, de restaurants en de vrijetijdsruimten. Bij onze nieuwe bezoeken hebben wij kunnen vaststellen dat sommige hotels en restaurants verbouwingen hebben uitgevoerd om gehandicapte toeristen beter van dienst te zijn. In verschillende nieuwe hotels is de toegankelijkheid voor reizigers met een handicap optimaal. Er mag ook niet vergeten worden dat verschillende Brusselse gemeenten evenals het Brusselse gewest verschillende plannen (wegennet en vervoer) hebben uitgewerkt om de huidige toestand te verbeteren. Tot slot nog even vermelden dat deze gids op zich zeker niet volstaat om Brussel te ontdekken. Hij vormt een aanvulling op andere traditionele toeristische gidsen die onontbeerlijk blijven om ten volle te kunnen genieten van de talloze culturele en vrijetijdsactiviteiten in onze hoofdstad. Miguel GEREZ Gedelegeerd bestuurder TMA Concept vzw (Toegang en Mobiliteit voor Allen) meer informatie op 5

7 Inhoud INLEIDING pagina 2-5 Inhoud pagina 6 Pictogrammen pagina 7 Vervoer pagina 8 Vliegtuig pagina 8 Trein pagina 9 Bus - Metro - Tram pagina 10 Taxi pagina 11 Auto pagina 12 Toerisme pagina 12 Vrije tijd / Cultuur pagina 13 Bioscopen pagina 13 Musea pagina 14 Theater en Spektakelzalen pagina 18 Tentoonstellings & confer. pagina 20 Parken pagina 21 Sport / Zwembaden pagina 23 Logies pagina 24 Bars & restaurants pagina 32 Handelszaken pagina 41 Praktisch / Diensten pagina 42 Geld pagina 42 Toiletten pagina 42 Verenigingen pagina 43 Cultusoorden pagina 44 Politie pagina 44 Post pagina 45 Gezondheid pagina 45 TMA Concept pagina 46 Geleide Bezoeken pagina 49 Kleine handleiding pagina 50 Met dank pagina 54 U vindt dezelfde strucure van inhoud op onze website waar u terecht kunt voor meer uitvoerige en volledige informatie. English version : turn upside down (p.59) Version française : tête-bêche (p.1) Medewerkers : Deze publicatie is opgesteld door de wzw TMA Concept (Toegang en Mobiliteit voor Allen). Project Director: Miguel GEREZ Meetwaarden en redactie: Salvatore Vilardo, Ivana LA ROSA, Andre MOONS en Miguel GEREZ. Grafisch ontwerp, lay-out en productie: A.MOONS-Seraphine Graphics bvba Technisch tekenen en het symbool: Anne-Sophie Petit, architect Secretariaat: Eleanor NAZARYAN Modellen: Anne Delvaux, Pierrot GIRASA, Miguel GEREZ, Veronique LONCIN en Fabrice FRANCOIS Foto s: Salvatore Vilardo, Andre Moons, Miguel GEREZ, Michel Mernier, VISITBRUSSELS en WBT. TMA Concept a.s.b.l., Brussel 2012 Elke reproductie, zelfs gedeeltelijk, van enig onderdeel van deze gids, op welke manier is verboden zonder schriftelijke toestemming van TMA Concept vzw. Gratis, mag niet worden verkocht. 6 meer informatie op

8 Pictogrammen Hieronder vindt u de pictogrammen die in deze gids gehanteerd worden. Elke categorie heeft een kleur: GROEN Toegankelijk Type I : de gebouwen zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit, de ideale situatie voor een autonoom actief leven. ORANJE Min of meer toegankelijk Type II : de gebouwen zijn zonder hulp van een derde persoon niet toegankelijk; ze zouden echter wel toegankelijk kunnen zijn mits een aantal eenvoudige en zelfs niet zo dure werken : pas daarna is een autonoom leven mogelijk. Toegankelijk Toegankelijke parking Voorzieningen voor blinden en slechtzienden Toegankelijk voor personen met een verstandelijke beperking Toegankelijk mits assistentie Parking mits assistentie Blinde personen en slechtzienden met assistentie Toegankelijk met hulp voor personen met een verstandelijke beperking Aangepast toilet Voetgangers met hulpmiddelen Voorzieningen voor doven en slechthorenden Geluidsversterkende apparatuur Toilet mits assistentie Voetgangers met hulpmiddelen mits assistentie Doven en slechthorenden mits assistentie Assistentiehonden De wet van 10 mei 2007 om te strijden tegen discriminatie, beschouwt de hulphond als een onmisbare steun voor de blinden. De wetgever heeft er dus een uitzondering gemaakt voor geleidehonden, ze moeten worden aanvaard in een openbare plaats, met inbegrip van bars en restaurants. assistentiehonden is een verzamelnaam voor alle speciaal getrainde honden om mensen te helpen met een handicap en daarmee de autonomie van deze personen te vergroten. Er zijn verschillende soorten hulphonden: honden (ook wel blindengeleidehond ) voor de blinden en slechtzienden; honden getraind om bepaalde klanken te herkennen en voor doven en slechthorenden; getrainde honden om mensen te helpen met mobiliteitsproblemen; honden voor mensen met epilepsie, diabetes of de ziekte van Alzheimer meer informatie op 7

9 Vervoer Eens in Brussel aangekomen, per trein of vliegtuig, nemen de meesten onder ons het openbaar vervoer en de taxis om zich te verplaatsen in de stad. Voor de personen met beperkte mobiliteit is het echter niet aangeraden te rekenen op het openbaar vervoer. Het merendeel van de infrastructuren werden ontworpen toen mobiliteit voor personen met een handicap niet aan de orde was. De MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer) ontwikkelt een toegankelijkheidsplan dat elke dag meer en meer resultaten geeft. In januari 2012 beschikt een derde van de metrostations over een lift. Elk van deze stations heeft ook een veiligheidsstreep die op de grond is MIVB aangebracht. Alle stations hebben tactiele tegels aan de perronranden, geleidelijnen op de grond die leiden tot borden in Braille. Visuele en auditieve aankondigingen zijn operationeel in alle metrostellen. Er zijn verschillende aanpassingsprojecten van stations reeds bezig (zie Bruxellesespacespublics.be). Alle buslijnen zijn uitgerust met een lage vloer. Lijn 71 wordt in januari 2012 als de enige bus beschouwd die volledig toegankelijk is. De nieuwe tramstellen van het type T3000 en T4000 hebben binnenin een aangepaste en ingerichte plaats. De auditieve aankondiging is ook op deze voertuigen operationeel. Er zijn ook andere aangepaste diensten die in het Brussels Gewest een belangrijke ontwikkeling kennen ( Bovendien zijn een honderdtal Brusselse taxis uitgerust voor het vervoeren van rolstoelgebruikers.. Vliegtuig Als u een vliegtuigreis wil maken, moet u bij de reservering in uw reisbureau zeker vermelden dat u een handicap hebt en aangeven welke uw noden zijn. Zo krijgt u tijdens de hele reis de nodige bijzondere aandacht: assistentie op de grond, hulp bij het instappen, uitstappen en overstappen. De formaliteiten voor passagiers met met een handicap worden door de diverse luchtvaartmaatschappijen steeds meer gestandaardiseerd. Toch kunnen ze van maatschappij tot maatschappij nog altijd aanzienlijk verschillen, zeker als het om chartervluchten gaat. Voor de maatschappijen waarvoor SN Brussels Airlines de diensten verzekert, moeten de volgende formaliteiten worden vervuld: - Een vragenlijst invullen waarop uw behoeften qua medische assistentie nader worden bepaald (ondertekend door uw dokter als uw handicap van recente datum is, dus minder dan één jaar) - Technische vragen beantwoorden over het type rolstoel dat u gebruikt: manueel of elektrisch (natte batterijen moeten worden verpakt in een hermetische doos die u op de luchthaven kunt kopen), opplooibaar frame of niet, afmetingen enz. Aan uw dossier zal een codenummer worden toegekend, dat aangeeft welke hulp u nodig hebt. Bied u op de dag van uw vertrek ruim op voorhand aan bij de incheckbalie van de luchtvaartmaatschappij waarmee u reist (minstens 2 uur voor het vertrek). Het personeel van die balie zal contact nemen met de Vervoer 8 meer informatie op

10 hulpdienst, die u zal begeleiden tot u in het vliegtuig bent gestapt. Het is mogelijk dat u zich moet aanbieden aan een instappoort (of boarding gate) die speciaal is voorbehouden voor rolstoelgebruikers, dat u als eerste aan boord van het vliegtuig moet gaan, of dat u bij tussenlandingen uw plaats niet mag verlaten enz. Voor reizigers die vanuit Zaventem vertrekken biedt HAC (Home Advanced Check-in) de mogelijkheid om de bagage thuis af te halen en de tickets de avond voor het vertrek al te overhandigen. Dit is een regeling in afspraak met SN Brussels Airlines waardoor de reiziger onmiddellijk naar de instappoorten kan gaan en niet meer aan de incheckbalie van de bagage hoeft aan te schuiven. Hoewel de reizigers dankzij deze service nog amper 45 minuten vóór het vertrek in de luchthaven aanwezig moeten zijn, raden we u toch aan om er minstens anderhalf uur op voorhand te zijn, zodat u rustig de tijd hebt om alle vereiste formaliteiten te vervullen. LUCHTHAVEN BRUSSEL NATIONAAL - algemene informatie : 0900/ of website : - Hulpdienst SN Brussels Airline : AVIA PARTNER : 02/ GLOBE GROUND : 02/ Parking: een aantal voorbehouden parkeerplaatsen vóór de ingang van de vertrek- en de aankomsthal. Het is ook mogelijk om uw wagen voor de duur van uw reis in de parking van Front Park 1, 2 en Lock Park achter te laten (info: 02/ ) In het luchthavengebouw: gemakkelijke verplaatsingen, liften op elke verdieping, talrijke toegankelijke restaurants.. Trein Reizen in België NMBS Mobility biedt personen met beperkte mobiliteit een gratis dienstverlening aan, speciaal ontworpen om treinreizen te vergemakkelijken vanaf het vertrekstation tot het bestemmingsstation. In 131 Belgische stations wordt een aangepaste dienstverlening aan personen met beperkte mobiliteit voorzien, van de eerste tot de laatste trein en dit 7 dagen op stations zijn toegankelijk met of zonder rolstoel en 17 stations werken samen met taxi-bedrijven die afgestemd zijn op het vervoer van personen met een rolstoel. Het betreft het vervoeren van personen met een rolstoel van een station zonder dienstverlening naar een station met dienstverlening. Raadpleeg de lijst met toegankelijke stations: : Gebruik de reisplanner om uw reis voor te bereiden: realtime dienstregelingen, informatie over uw reisweg van deur tot deur, SMS 2828, My Train Info enz. Voor meer info: be/nat/f/timetables/realtime/index.php Reserveer uw assistentie Om van onze aangepaste dienstverlening te genieten, is het noodzakelijk dat u ons minstens 24 u. voor uw vertrek op de hoogte brengt: * Via het Call Center op 02/ , elke dag bereikbaar van 7 u. tot 21 u. * Via het online formulier: pbm_prd/webform1.aspx?lang=nl U zult bevestiging krijgen over: - de assistentie in uw vertrek-, overstap-, en bestemmingsstation; - de beschikbare plaatsen aanwezig in de trein; - de aanwezige hulp bij het in- en uitstappen, met een mobiele laadbrug indien nodig. Gelieve u op de dag zelf minstens 15 minuten voor het vertrek van uw trein aan te melden in het station aan het afgesproken ontmoetingspunt, vastgelegd bij uw reservering, voorzien van uw vervoersbewijs. meer informatie op 9 Vervoer

11 Algemene informatie NMBS : 02/ of Voor folder in brailleschrift richt je vraag tot: Brussel-Zuid - Toegang: via de Fonsnylaan of de Frankrijkstraat - Parking : ondergrondse parking Q-Park, 24u/24 open. Ingang Frankrijkstraat Taxi s: overdekte straat; toegang aangegeven van aan de hoofdgang; een trottoirband te overschrijden. - Loketten: verlaagde loketten: 1 langs kant internationale voorverkoop, 1 langs kant van binnenlands verkeer, 1 langs kant onmiddellijk vertrek en 2 aan de desk toeristische informatie. - Toiletten: meerdere speciaal ingerichte toiletten; de meest geschikte bevinden zich vlakbij de toegang naar perron nr. 3; 2 aangepaste toiletten in de Eurostar-ruimte. * Faciliteiten voor reizigers met beperkte mobiliteit * Gratis rolstoel ter beschikking * Mobiele oprijhelling * Toiletten voor personen met beperkte mobiliteit * Onthaalpunt Bus - metro - tram De rolstoelgebruiker zal zich uiterst moeilijk kunnen verplaatsen met het openbaar vervoer in Brussel. De MIVB en het Gewest doen er echter alles aan om dagelijks de toegankelijkheid van de stad te verbeteren. Heden zijn er 23 stations toegankelijk. De ruimte tussen het perron en de metrostellen blijft echter een grote hindernis. Daarom heeft de MIVB in een beleidingsdienst voorzien -> De personen met een handicap voor wie het onmogelijk is zich te verplaatsen met het openbaar vervoer kunnen, in functie van het erkenningsniveau van hun handicap gebruik maken van de deur-tot-deur vervoerdienst aangeboden door de dienst Minibus van de MIVB. - 02/ Algemene informaties betreffende het openbaar vervoer in Brussel : STIB- metro, tramway and bus - web : / fax 02/ web: - Betreffende Tec / De Lijn - bus. - de Lijn: Tel. : 02/ Website: - TEC: INFO-TEC : 010/ Tel. : 010/ Fax : 010/ Website: Vervoer 10 meer informatie op

12 Tax i Tussen 2002 en 2008 heeft het bedrijf Taxis Verts 59 voertuigen in gebruik genomen die speciaal aangepast zijn voor rolstoelen. De theoretische wachttijd bedraagt een kwartier na de telefonische oproep, maar het is aangeraden om een uur te voorzien. Taxis Verts PBM - Tel. : 02/ Rijdt in Brussel en omgeving. Reservatie mogelijk de dag zelf, tarief per afgelegde km. Bruxelles home services - Tel. : 02/ Rijdt in Brussel en naar andere grote steden van het land. De reservatie kan op de dag zelf gebeuren. Forfaitaire prijzen. Speciale vaste prijs tussen de luchthaven en Brussel. Dienst Aangepast Vervoer (DAV) - Tel. 02/ ( ) - Rijdt in het noorden van Brussel; één tot twee weken op voorhand reserveren; tarief per km te rekenen vanaf Grimbergen. Taxi Hendriks - Tel. : 02/ ( ) - Fax : 02/ Web : - Rijdt in het hele land; 24 u vooraf reserveren; vervoer buiten spitsuur : reservatie zelfde dag mogelijk; forfaitaire prijs; speciale vaste prijs tussen de luchthaven en Brussel; erkend dienstencheque bedrijf; begeleid vervoer van kamer tot kamer (bijhuizen te Gent, Antwerpen, Charleroi, Limburg) Sociaal Vervoer Brussel - Tel. : 02/ ( ) - Rijdt in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, 7 dagen op 7; 2 dagen op voorhand reserveren. - Gunstig tarief per afgelegde km Unitax - Tél. : 02/ ( ) - Rijdt in Brussel en omgeving; reservering mogelijk op de dag zelf; tarief per afgelegde km vanaf Zaventem.. ContrePied vzw Vervoer en begeleiding van minder mobiele personen : - 02/ / ContrePied is een vzw die actief is op het vlak van vervoer en bijstand aan personen voor wie verplaatsingen, boodschappen of andere dagelijkse handelingen een hindernis vormen. Transport & Vie, vzw - 02./ Onze doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit personen met een handicap en bejaarden. Onze acties zijn : terbeschikkingstelling van een minibus die is aangepast aan de personen met beperkte mobiliteit, begeleiding bij administratieve formaliteiten, individuele begeleiding privé of medisch, uitvoering van huishoudelijke taken, organisatie van culturele activiteiten of uitjes, begeleiding bij herinschakeling in het beroepsleven. Association Espoir vzw - 02/ M.B.T. Taxis - Taxis-services mixtes , Personalised service : airports, Eurostar, Railwaystations, Hotels... - Cars for 4 persons and PRM. meer informatie op 11 Vervoer

13 Miguel Gerez Au to Indien u met uw eigen wagen reist, dan kan de volgende informatie nuttig zijn : Koninklijke Automobielclub van België Pechverhelping (members only) : 078/ Touring Club van België - informatie : 02/ Touring Wegenhulp : 02/ / Toerisme Enkele nuttige adressen voor uw vertrek of tijdens uw verblijf. Toerisme anders - Tel. : 02/ Fax : 02/ Infopunt Toegankelijk Reizen Het Infopunt Toegankelijk Reizen is een dienst van Toerisme Vlaanderen. - Grasmarkt Brussel - Tel. +32 (0) Fax +32 (0) Web : Wallonia-Brussels Tourism (WBT) - Rue Saint-Bernard, 30 B-1060 Bruxelles VISITBRUSSELS - Brussels Info Place (BIP) - Koningstraat Brussel - Tel (0) Open dagelijks van 10 u tot 18 u - Gesloten op 25/12 en 1/1 VISITBRUSSELS - Stadhuis van Brussel - Grote Markt Brussel VISITBRUSSELS - Aankomst per trein - Zuidstation - Open dagelijks van 10 u tot 18 u - Gesloten op 25/12 en 1/1 VISITBRUSSELS - Aankomst per vliegtuig - Brussels Airport - Toerist Information Office - Aankomsthall - 7/7, van 8 tot 21 u. - Gesloten op 25/12 en 1/1 Web :

14 Vrije tijd / Cultuur Voor diegenen die houden van een activiteit overdag hebben we enkele toegankelijke zwembaden uitgezocht en ook parken die vast en zeker een aangename ontspanning zullen bieden. Verscheidene parken werden aangepast en toegankelijk gemaakt voor de PBM s : Pedepark te Anderlecht ; Koningpark te Jette ; Hallepoortpark te Brussel ; Abdij van Terkameren te Elsene ; Scheutbospark te Sint-Jans-Molenbeek, Elisabethpark te Koekelberg. In de directe omgeving van het Atomium, in het Ossegempark, treft u een gezondheidsparcours voor PBM s aan. Ze werden speciaal ingericht naar de behoeften van de personen met beperkte mobiliteit (PBM) en maken van de parken, groene ruimtes voor iedereen. Kleine Zavel plaats : André Moons B i o s co p e n In Brussel zijn er een groot aantal bioscoopzalen. Slechts heel weinig zalen zijn echter toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De meeste hebben trappen en meestal is de ingang aan de kant van het scherm. Zonder hulp zult u de film moeten volgen met uw neus tegen het doek. Wij vermelden als toegankelijke zalen alleen de gelijkvloerse zalen en de zalen waarvan de afstand tussen de ingang en het scherm ons redelijk lijkt. In de lijst hebben we geen bioscopen opgenomen die aan geen van die criteria beantwoorden en ook geen bioscopen waar u eerst een aantal trappen moet doen alvorens in de zaal binnen te kunnen. Het is spijtig dat geen enkele Brusselse bioscoop in zijn programma s het zaalnummer van de getoonde film vermeldt, aangezien het mogelijk is dat de exploitant de programmering van de zalen in allerlaatste instantie moet wijzigen. CINEMATEK - filmmuseum Galeries cinéma Baron-Hortastraat Brussels Tel. : 02/ Web : Flagey Koninginnengalerij, Brussel Tel. : 02/ Web : Kinepolis (24 zalen + 1 IMAX-zaal) Heilig Kruisplein 1050 Brussel Tel. : 02/ Web : meer informatie op Eeuwfeestlaan Brussel Tel. : 02/ Web : 13 Bi o s c o p e n

15 Movy-Club (1 zaal) UGC De Brouckère (12 zalen) Monnikenstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Nova (1 zaal) Brouckèreplein Brussel Tel. : 02/ Web : UGC Toison d Or (14 zalen) Arenbergstraat Brussel Tel. : 02/ Voir en ligne : Studio 5 Guldenvlieslaan Brussel Tel. : Web : Le Vendôme ( 7 zalen) Heilig Kruisplein 1050 Brussel Tel. : 02/ Web : Waversesteenweg Brussel Tel. : 02/ Web : M u s e a De meer dan 80 musea in Brussel getuigen van de culturele rijkdom van de hoofdstad van Europa. Spijtig genoeg zijn ze niet allemaal toegankelijk. In de gids Brussel voor allen hebben wij een brede waaier van musea beschreven die wel toegankelijk zijn. Tijdens uw bezoek hebt u de gelegenheid om een deel van het erfgoed en het culturele verleden van België te ontdekken in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten, het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis, het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren enz. U kunt ook meer folkloristische aspecten van het land leren kennen in het Museum van de Gueuze of het Museum voor het Kostuum en de Kant of een museum bezoeken dat gewijd is aan een kunstvorm waar we in België terecht heel trots op zijn, namelijk het stripverhaal: het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal. Wie met kinderen naar Brussel komt, raden wij het Kindermuseum, het Internationaal Marionettenmuseum of het Museum voor Natuurwetenschappen aan. Wij wensen u veel plezier! Autoworld Begijnhof van Anderlecht Jubelpark Brussel Tel. : 02/ Web : Kapelaansstraat Brussel Tel 02/ Web : bioscopen 14 meer informatie op

16 Koninklijke Bibliotheek van België Erasmushuis, Filosofische en Kruidentuin Museum voor Drukkerij en Literatuur 4, Keizerslaan 1000 Brussel Tel. : 02/ Web : Sint Michels en Sint Goedele Kathedraal Kapittelstraat 1070 Brussel Tel. 02/ Web : Belgisch Museum voor Radiologi Voorplein Sint-Goedele 1000 Brussel Tel. : 02/ Web : Belgisch Stripcentrum Militair Hosp. K. Astrid, Bruynstraat Br. Tel. : 02/ Web : BELvue Museum Zandstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Internationaal Centrum voor Stad, Architectuur en Landschap (ICSAL / CIVA) Paleizenplein, Bxl Tel. : 02/ Web : Braillemuseum Kluisstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Stadhuis van Brussel Engelandstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Brussels Museum van de Gueuze Grote Markt 1000 Brussel Tel. : 02/ Web : Brouwerij Cantillon, Gheudestraat Br. Tel. : 02/ Web : André Moons meer informatie op 15 M u s e a

17 Museum voor Schone Kunsten van Elsene Jean Van Volsemstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Museum van Geneeskunde Muziekinstrumentenmuseum Campus Erasmus (U.L.B.) Lenniksebaan Brussel Tel. : 02/ Web : Museum van de geïntegreerde politie Hofberg Brussel Tel. : 02/ Web : Museum van Geneeskrachtige Planten en Farmacie Luchtmachtlaan Brussel Tel. : 02/ Web : org_histo_museum_fr.php Zoölogiemuseum (ULB) U.L.B. Institut de Pharmacie Triomflaan Brussel Tel. 02/ Web : Cinematek Filmmuseum Auguste Lameere ULB CP160/15 F.D.Rooseveltlaan Brussel Tel. : 02/ Web : presentation.html Museum van Mineralogie en Geologie Depagestraat Brussel Tel. : 02/ Kindermuseum Baron Hortastraat Brussel Tel. : 02/ Web : Museum van het Kostuum en de Kant Museum of the city of Brussels Violetstraat Brussel Tel. : 02/ Tel. : 02/ (serv. éducatif) Web : Brussels Trammuseum Burgemeesterstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Tervurenlaan 364 bis 1150 Brussel Tel. : 02/ Web : M u s e a 16 meer informatie op

18 Internationaal marionettenmuseum Théâtre du perruchet Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Théâtre du Perruchet Woudlaan Brussel Tel. : 02/ Web : Regentschapsstraat Brussel Tel. : 02/ Tel. : 02/ (educatieve dienst) Web : Koninklijk Museum voor Midden-Afrika Leuvensesteenweg Tervuren Tel. : 02/ Tel. : 02/ (visites guidées) Web : Koninklijk Museum van het leger en de Krijgsgeschidenis Museum voor Natuur Wetenschappen Jubelpark Brussel Tel. : 02/ Tel. : 02/ (bezoeken) Web : Museum van het Belgisch Bier Vautierstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Brussels Museum van de Molen en van de Voeding Louis Bertrandlaan 33/ Brussel Tel. : 02/ Web : Koninklijke Musea voor Kunsten en Geschidenis Windmolenstraat Evere Tel. 02/ Web : Magritte Museum Jubelpark Brussel Tel. : 02/ Tel. : 02/ (educatieve dienst) Web : Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België Regentschapsstraat Brussel Tel. : 02/ Web : meer informatie op 17 M u s e a

19 Theater en Spektakelzalen Brussel heeft als hoofdstad een gevarieerd aanbod aan spektakelzalen, danszalen en zang en muziekzalen. Zoals dit het geval is voor de andere hoofdstukken van de gids Brussel voor Allen hebben we ervoor gekozen de spektakelzalen te beschrijven om slechte verrassingen te vermijden. De plaatsen waar een of meerdere trappenhallen zijn, hebben we er wijselijk uitgelaten. Het is echter aangeraden wanneer u reserveert, te vermelden of u een passen kan zetten, of u uit uw rolstoel kan of niet,... teneinde de meest geschikte en meest toegankelijke plaatsen te krijgen. Ancienne Belgique Anspachlaan Brussel Tel. : 02/ Web : Beursschouwburg 20-28, A. Ortsstraat 1000 Brussel Tel. 02/ Web : Kruidtuin Koningsstraat Brussel Tel : 02/ Web : Koninklijk Circus Onderrichtsstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Vorst Nationaal Globelaan Brussel Tel : tickets (50 cent/ minute) Tel. int : tickets (30 cent/ min.) Web : Hallen van Schaarbeek Koninklijke Ste-Mariastraat 22A 1210 Brussel Tel. : 02/ Web : Munt (de) Leopoldstraat Brussel Tel. : 070/ Web : Rideau de Bruxelles (theater) Paleis voor Schone Kunsten Ravensteinstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Théâtre des Martyrs Martelaarsplein Brussel Tel. 02/ Web : T h e at e r s 18 meer informatie op

20 Théâtre National , Jacqmainlaan 1000 Brussel Tel. 02/ Web : Koninklijk Parktheater Wetstraat, Brussel Tel. 02/ Web : KVS Cultureel centrum Jacques Franck Parktheater K. Clerckx KVS_BOL & KVS_TOP Lakensestraat Brussel Tel. : 02/ Infos & Administratie : 9 Arduinkaai Brussel Tel. : 02/ Théâtre Varia Skepterstraat Brussel Tel. : 02/ Web : Thurn & Taxis Havenlaan 86c 1000 Brussel Tel : 02/ Web : 94, Waterlosesteenweg 1060 Brussel Tel. : 02/ Web : Galeries Cinéma - Koninginnengalerij Koninginnegalerij Brussel Tel. : 02/ Web : Theater les Tanneurs Huidevettersstraat Brussel Tel. : 02/ Reservaties : 02/ Web : meer informatie op 19 T h e at e r s

www.visitbrussels.be/weekend

www.visitbrussels.be/weekend PERSDOSSIER www.visitbrussels.be/weekend Een toeristische belevenis in het hartje van elke wijk! Tijdens het weekend van 24 en 25 maart Wat gebeurt er? Het is feest in een tiental wijken van Brussel Hoofdstad!

Nadere informatie

Baromètre hôtelier / Hotelbarometer Août / augustus 2010

Baromètre hôtelier / Hotelbarometer Août / augustus 2010 Baromètre hôtelier / Hotelbarometer Août / augustus 2010 Général / generaal Nombre de chambres / Aantal kamers 11.333 Taux d'occupation / Bezettingsgraad (%) 61,0% Prix moyen / Kamerprijs ( TVAC) 69,9

Nadere informatie

Minder mobiele reizigers in het openbaar vervoer

Minder mobiele reizigers in het openbaar vervoer Rudy De Geeter Eerste inspecteur-afdelingschef Minder mobiele reizigers in het openbaar vervoer NMBS-Mobility 26 oktober 2011 Destination mieux Context Beheerscontract 2008-2012 Artikel 44 Bepaalt de assistentie

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Aalter. 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station Aalter 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Aalter Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Turnhout 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Turnhout Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Vichte 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Vichte Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

Mobiliteit voor iedereen. 13 oktober 2014

Mobiliteit voor iedereen. 13 oktober 2014 Rudy De Geeter Afdelingschef NMBS-Transport Mobiliteit voor iedereen 13 oktober 2014 Context Toegankelijkheidspolitiek Doelstelling = de personen met beperkte mobiliteit reizen met de trein met een zo

Nadere informatie

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa

leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa leeruitstap Kwadrant donderdag 17 mei 2001 hoofdstad van België hart van Europa 1. Brussel hoofdstad van ons land en Europa Brussel is de hoofdstad van ons land. De koning woont in Brussel en de regering

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Menen 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Menen Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS.

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Halle 12.12.2004-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Halle Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS.

Nadere informatie

Personen met een beperking en hun levenseinde:

Personen met een beperking en hun levenseinde: Personen met een beperking en hun levenseinde: Oranjebloesemstraat 1, bus 213 1150 Brussel Tel. 02 772 18 95 www.anlh.be De ANLH (de Nationale vereniging voor de huisvesting van personen met een handicap),

Nadere informatie

Service voor invaliden / gehandicapten (PRM)

Service voor invaliden / gehandicapten (PRM) Service voor invaliden / gehandicapten (PRM) Algemene informatie vóór de start van uw reis Meld u aan! U moet zich op ons vliegveld op uw gemak voelen. Om de service te ontvangen die u wenst te krijgen

Nadere informatie

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer

Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Nationale verminderingskaart op het openbaar vervoer Inhoud 1. Wat?... 2 2. Heb ik recht op de nationale verminderingskaart?... 2 3. Waarvoor dient de nationale verminderingskaart?... 2 4. Hoe kan ik mijn

Nadere informatie

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap

Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap Toerisme voor iedereen in Picardië: het label Tourisme et Handicap I. Inventaris, context en achtergrond Vrij op vakantie kunnen gaan en sport en recreatie bedrijven is een zeer belangrijke factor voor

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Wevelgem 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Wevelgem Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten

Inhoud. TOEGANKELIJKHEID van informatie en communicatie. Intro vzw? Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Inhoud Toegankelijke evenementen en inclusieve projecten Intro vzw Toegankelijkheid van informatie en communicatie. Toegankelijkheid van de infrastructuur Diensten en materialen Intro-label Intro vzw?

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Hasselt en stopplaats Kiewit Informatie dienstregelingen

Treinen vanuit en naar uw station Hasselt en stopplaats Kiewit Informatie dienstregelingen Treinen vanuit en naar uw station en stopplaats Kiewit 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief

Nadere informatie

Charter van de reiziger. Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS

Charter van de reiziger. Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS Charter van de reiziger Uw rechten. Onze verbintenissen. NMBS ONZE VERBINTENISSEN conform de Europese regels NMBS stelt alles in het werk om u een kwaliteitsdienst te bieden. Dit is onze dagelijkse bekommernis,

Nadere informatie

TOEGANKELIJK BLANKENBERGE

TOEGANKELIJK BLANKENBERGE TOEGANKELIJK BLANKENBERGE 1. Attracties Volgende attracties kregen een positieve score op heid, zowel ingang als sanitair. Deze attracties zijn comfortabel en op zelfstandige wijze voor rolstoelgebruikers.

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Diksmuide 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Diksmuide Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Wetteren 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Wetteren Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Aires de stationnements 2014 Taxistandplaatsen 2014

Aires de stationnements 2014 Taxistandplaatsen 2014 Aires de stationnements 2014 Taxistandplaatsen 2014 Places/Plaats COMMUNE / Gemeente NOM / NAAM ADRESSE ADRES Anderlecht/ Anderlecht Bizet Place Bizet Bizetplein 3 (1070) Carême/Careme Boulevard Maurice

Nadere informatie

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi

Dienstregeling & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi & Aansluitingen 10 I 06 I 2007 > 08 I 12 I 2007 www.thalys.com http://thalys.mobi Het Thalys-netwerk breidt zich uit Alle bestemmingen en aansluitingen vanuit België Thalys Ontdek op uw eigen ritme het

Nadere informatie

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011

PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 PROGRAMMA BRUSSEL VAN 23-09-2011 TOT 25-09-2011 Beste vrienden en ladies hierbij het defintieve programma voor Brussel. Vrijdag 23-09-2011 Check-in in het hotel vanaf 16.00 u. Charlotte en ikzelf zullen

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren

Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Tevredenheid bij bezoekers van infokantoren Regionale infokantoren algemene resultaten Onderzoek uitgevoerd door Guidea in samenwerking met Toerisme Vlaanderen 1 Doelstellingen en Methodologie 3 1 Achtergrond

Nadere informatie

met je rolstoel in een vliegtuig

met je rolstoel in een vliegtuig met je rolstoel in een vliegtuig met je rolstoel in een vliegtuig Hoe neem je een rolstoel mee in een vliegtuig van de KLM? dat leest u allemaal op deze page. Hulp voor minder validen en passagiers met

Nadere informatie

Reizen met een vliegtuig

Reizen met een vliegtuig Reizen met een vliegtuig Rechten van vliegtuigpassagiers in geval van: instapweigering annulering vertraging plaatsing in een hogere of lagere klasse Alle passagiers Vluchten met vertrek vanop een luchthaven

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station. Aarschot Informatie dienstregelingen.

Treinen vanuit en naar uw station. Aarschot Informatie dienstregelingen. Treinen vanuit en naar uw station 11.12.2005-09.12.2006 Informatie dienstregelingen www.nmbs.be Beste klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS.

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-WEST Anderlecht, Brussel Stad, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem Versie 11.2015 1 INHOUD EEN

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

1. Openbaar vervoer van halte tot halte

1. Openbaar vervoer van halte tot halte mobiliteit en vervoer In een steeds snellere wereld wordt mobiliteit als vanzelfsprekend beschouwd. Mobiliteit is een persoonlijk recht, ongeacht leeftijd, geslacht of economische situatie. Dat recht wordt

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Waregem 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Waregem Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 2011-01-31 INHOUDSOPAVE 1. Wat? 2. Waarvoor dient ze? 3. Heb ik recht op de parkeerkaart? 4. Hoe kan ik de parkeerkaart aanvragen? 5. Hoe en wanneer krijg ik

Nadere informatie

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden

IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs. Het aanbod in enkele woorden IZY, de nieuwe low-cost trein Brussel-Parijs IZY zal de nieuwe trein low cost zijn, uitgevoerd door Thalys, vanaf 3 april 2016 tussen Brussel en Parijs met 2 tot 3 vertrekken per dag. De verkoop zal geopend

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS. Maar ook

Nadere informatie

Schooltreinkaart / Campuskaart

Schooltreinkaart / Campuskaart Schooltreinkaart / Campuskaart Bestemming beter NMBS Mobility Schooltreinkaart Dé goedkoopste formule om dagelijks te sporen Kies je voor de Schooltreinkaart dan geniet je van zo maar even 80% korting

Nadere informatie

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be

02 413 02 82 secretary@taxisautolux.be Welkom bij Autolux Autolux Autolux is een taxibedrijf dat in 1934 werd opgericht en dat vandaag marktleider is in België. Het richt zich vooral tot bedrijven en particulieren die een transfer willen tussen

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station. Diest 11.12.2005-09.12.2006. Informatie dienstregelingen. www.nmbs.be

Treinen vanuit en naar uw station. Diest 11.12.2005-09.12.2006. Informatie dienstregelingen. www.nmbs.be Treinen vanuit en naar uw station 11.12.2005-09.12.2006 Informatie dienstregelingen www.nmbs.be Beste klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS.

Nadere informatie

la loge Verhuur La Loge Kluisstraat 86 - rue de l Ermitage B-1050 Brussels +32 (0)2 644 42 48 info@la-loge.be asbl-vzw architecture museum la loge

la loge Verhuur La Loge Kluisstraat 86 - rue de l Ermitage B-1050 Brussels +32 (0)2 644 42 48 info@la-loge.be asbl-vzw architecture museum la loge Kluisstraat 86 - rue de l Ermitage B-1050 Brussels +32 (0)2 644 42 48 info@la-loge.be Verhuur La Loge asbl-vzw architecture museum la loge Het gebouw La Loge is een uniek stuk erfgoed, gelegen in het centrum

Nadere informatie

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap) terecht voor: De

Nadere informatie

Dienstregeling & Prijzen

Dienstregeling & Prijzen Dienstregeling & Prijzen Geldig van 9 december 2007 t/m 13 december 2008 Brussel Köln > in 2u20 Brussel Frankfurt Airport > in 3u15 Brussel Frankfurt > in 3u30 2 > ICE International Brussel - Köln - Frankfurt

Nadere informatie

Zon- THALYS.COM VAN HARTE WELKOM. 5900 Brochure Soleil 2013 BNL.indd 1 01/02/13 11:06

Zon- THALYS.COM VAN HARTE WELKOM. 5900 Brochure Soleil 2013 BNL.indd 1 01/02/13 11:06 Zomer 2013 Zon- THALYS.COM Naar het zuiden van Frankrijk vanuit België bestemmingen VAN HARTE WELKOM 5900 Brochure Soleil 2013 BNL.indd 1 01/02/13 11:06 THALYS ZON Bestemmingen & Dienstregeling Zin in

Nadere informatie

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels

Inleiding. Patrick Bontinck CEO. Alain Hutchinson Voorzitter van de vzw visit.brussels Activiteitenverslag Inleiding 2014 werd in het kader van de regionalisering van het toerisme als een scharnierjaar aangekondigd. Het is ook een jaar van consolidatie geweest voor het toerisme in Brussel.

Nadere informatie

Programma Museum op Maat

Programma Museum op Maat Programma Museum op Maat 2017-2018 Publieksbemiddeling in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België 08 Voor de blinde en slechtziende bezoeker 10 Gebarentaal 12 Voor sociale en socioculturele

Nadere informatie

Wandelzoektocht Ondernemend Brussel Aanvullende activiteiten

Wandelzoektocht Ondernemend Brussel Aanvullende activiteiten Aanvullende activiteiten Mocht u andere suggesties i.v.m. activiteiten hebben, dan mag u die steeds mailen naar hilde.vanderperre@ond.vlaanderen.be. Ik neem ze dan op in de lijst. Tentoonstelling Supermarkt

Nadere informatie

BASISDOSSIER VAN BBP GEMEENTE BRUSSEL. Advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie inzake het basisdossier van het BBP Nr.

BASISDOSSIER VAN BBP GEMEENTE BRUSSEL. Advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie inzake het basisdossier van het BBP Nr. BBP BD Gemeente Brussel n 60-29 Heizelwijk Advies van de GOC 30-03-95 Doc 294 p.1 / 5 BASISDOSSIER VAN BBP GEMEENTE BRUSSEL Advies van de gewestelijke ontwikkelingscommissie inzake het basisdossier van

Nadere informatie

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap

DG Personen met een handicap. PARKEERKAART voor personen met een handicap DG Personen met een handicap PARKEERKAART voor personen met een handicap Carte de stationnement pour personnes handicapées 2 1 Wat? Dit is een persoonlijke kaart die u bepaalde voordelen geeft bij het

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Brussels South Charleroi-Airport 12.12.2004-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Met de trein tot op het tarmac Of zo goed als. U stijgt op of landt in Brussels South

Nadere informatie

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen

Directie-generaal Personen met een handicap. Tegemoetkomingen en andere maatregelen Directie-generaal Personen met een handicap Tegemoetkomingen en andere maatregelen 1 Heb je een handicap? Heeft je kind een handicap? Dan kan je bij ons (de Directiegeneraal Personen met een handicap)

Nadere informatie

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit

Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Gids voor reizigers met beperkte mobiliteit Geldig vanaf 14/06/2010 Bestemming beter NMBS Mobility Beste klant, Wij stellen alles in het werk om de toegankelijkheid van de stations en de treinen permanent

Nadere informatie

Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat Evere

Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat Evere Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding Windmolenstraat 21 Lindestraat 189 1140 Evere 17/09/2010-31/08/2011-1- A. HET MBMA Het Brussels Museum van de Molen en de Voeding met haar geklasseerde tuinen

Nadere informatie

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.

HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel. HUBrussel Campus Koningstraat Routebeschrijving: Koningsstraat 336, 1030 Brussel Tel.: 02-221 12 11 Fax: 02-219 78 79 info@hubrussel.be Met de trein: Het meest nabij gelegen station is het station Brussel-Noord.

Nadere informatie

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP PARKEERKAART VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP Opgemaakt 06-02-2012, gebaseerd op een document van FOD Sociale Zekerheid Inhoudsopgave 1. Wat?...3 2. Waarvoor dient ze?...3 3. Heb ik recht op de parkeerkaart?...4

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station DENDERLEEUW 12.12.2004-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS.

Nadere informatie

De essentie van online toegankelijkheidsinformatie voor culturele instellingen

De essentie van online toegankelijkheidsinformatie voor culturele instellingen De essentie van online toegankelijkheidsinformatie voor culturele instellingen Door: Veroniek Maat MSc, Accessible Travel Netherlands De snelle stijging van het aantal senioren, ofwel de vergrijzing van

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station Koksijde 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Koksijde Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station

Treinen vanuit en naar uw station Treinen vanuit en naar uw station 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de NMBS. Maar ook

Nadere informatie

Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL Mijn reis met STIMI MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL Openbaar vervoer is de verzamelnaam voor alle bussen, trams en metro s. Mijn naam is STIMI Ik ben 7 jaar en een grote fan van

Nadere informatie

museum op maat 2015 >< 2016

museum op maat 2015 >< 2016 museum op maat 2015 >< 2016 ingang groepen Koningsplein 3, 1000 Brussel (via GRESHAM ) F muséeoldmastersmuseum + muséemodernmuseum Regentschapsstraat 1A (gelieve aan te bellen). muséemagrittemuseum + muséefin-de-sièclemuseum

Nadere informatie

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017

SAVE THE DATE MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 SAVE THE DATE 18-19 MARCH 2017 PERSDOSSIER BRUSSELS DESIGN MARKET 2017 WWW.DESIGNMARKET.BE PRESS CONTACT JULIE TOBY Product Manager +32 (0)2 349 35 53 julie@best.be -- THIERRY BELENGER General Manager

Nadere informatie

Zo bereikt u SELOR met de wagen:

Zo bereikt u SELOR met de wagen: SELOR bevindt zich in de Bischoffsheimlaan 15, 1000 Brussel, gelegen tussen de Kruidtuin (Botanique) en het Madouplein (Place Madou). Zo bereikt u SELOR met de wagen: Vanuit Antwerpen: Op de ring rond

Nadere informatie

HEEL DUITSLAND met de ICE trein vanaf 39 met de IC Bus vanaf 14 KEULEN FRANKFURT BERLIJN MÜNCHEN DÜSSELDORF

HEEL DUITSLAND met de ICE trein vanaf 39 met de IC Bus vanaf 14 KEULEN FRANKFURT BERLIJN MÜNCHEN DÜSSELDORF KEULEN HAMBURG FRANKFURT BREMEN HANNOVER DORTMUND LEIPZIG LUIK AKEN BONN KEULEN DRESDEN FRANKFURT (M) KARLSRUHE NÜRNBERG STUTTGART HEEL DUITSLAND met de ICE trein 39 met de IC Bus 14 Dienstregeling & prijzen

Nadere informatie

STAP METEEN IN RICHTING

STAP METEEN IN RICHTING IC BRUSSEL-AMSTERDAM STAP METEEN IN RICHTING NEDERLAND 14/12/14-12/12/15 Zoveel meer dan een treinticket 5 UITSTEKENDE REDENEN OM MET IC BRUSSEL - AMSTERDAM TE REIZEN 1 2 3 4 5 16 heen- en terugritten

Nadere informatie

Jubelparkmuseum. Jubelparkmuseum. Het Jubelparkmuseum is een museum: - voor kunst - voor geschiedenis - voor archeologie

Jubelparkmuseum. Jubelparkmuseum. Het Jubelparkmuseum is een museum: - voor kunst - voor geschiedenis - voor archeologie Jubelparkmuseum Het Jubelparkmuseum is in Brussel. Het Jubelparkmuseum heet zo omdat het in het Jubelpark ligt. Het Jubelparkmuseum is een van de grootste musea van België. Het is een oud museum. Leopold

Nadere informatie

2A 2Y 2Y 2C. Brus.-Zuid Brus.-West Simonis Jette. Lijn 28

2A 2Y 2Y 2C. Brus.-Zuid Brus.-West Simonis Jette. Lijn 28 2A 2Y 2Y 2C Brus.-Zuid Brus.-West Simonis Jette Lijn 28 Dienstregelingen geldig vanaf 13.12.2009 1 $ Rijdt tijdens de jaarlijkse vakantieperiode 21.XII.09 31.XII.09-14.V.10-5.VII.10 13.VIII.10-12.XI.10

Nadere informatie

Door Magryt Alberts & Veerle Beeuwsaert Y3TK

Door Magryt Alberts & Veerle Beeuwsaert Y3TK Door Magryt Alberts & Veerle Beeuwsaert Y3TK 1. Hoofdstuk 1 tour operator & reisbureau 2. Hoofdstuk 2 citytrip Groningen 3. Doelgroep 4. Omschrijving stad 5. Bezienswaardigheden 6. Bed & Breakfast 7. Programma

Nadere informatie

Treinen vanuit en naar uw station Sint-Truiden

Treinen vanuit en naar uw station Sint-Truiden 1 Treinen vanuit en naar uw station Sint-Truiden Dienstregelingen geldig vanaf 10.12.2006 www.nmbs.be Sint-Truiden 2 Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief

Nadere informatie

2. Vervoer van deur tot deur

2. Vervoer van deur tot deur 1.4.5 S-abonnement Dit gratis abonnement is bestemd voor personen die gedomicilieerd zijn in een van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en die recht hebben op een leefloon of op een

Nadere informatie

Membres Belges / Belgische Leden / Belgian Members

Membres Belges / Belgische Leden / Belgian Members Membres Belges / Belgische Leden / Belgian Members AG INSURANCE AG INSURANCE Boulevard Emile Jacqmain, 53 TEL. : +32 (0)26648111 FAX. : +32 (0)26648150 E-MAIL : info@aginsurance.be N d'entreprise : 0404494849

Nadere informatie

Bied Cinema aan! UGC Business-to-Business

Bied Cinema aan! UGC Business-to-Business Bied Cinema aan! UGC Business-to-Business Promotie I Motivatie I Klantenbinding I Relatiegeschenken UGC Business-to-Business De UGC groep UGC is één van de belangrijkste cinemauitbaters van Europa. De

Nadere informatie

Wij gaan op reis! 287,34. Barcelona 600,68. Rhodos. Porto 379,68

Wij gaan op reis! 287,34. Barcelona 600,68. Rhodos. Porto 379,68 Wij gaan op reis! Ik zou graag met het vliegtuig op vakantie gaan. Ik ben nog niet zeker over mijn bestemming. Ik twijfel nog tussen Barcelona, Rhodos en Porto. Om een beslissing te nemen, wil ik eerst

Nadere informatie

Brussel - Opening op 11 december 2015

Brussel - Opening op 11 december 2015 Brussel - Opening op 11 december 2015 2 ADAM is een museum en een kunstcentrum [5.000 m²] is gewijd aan de kunst en het design van de XX e eeuw en nu bevindt zich vlakbij het Atomium [Trade Mart / Heizelvlakte]

Nadere informatie

DagjeWeg.NL Stedengids Brussel

DagjeWeg.NL Stedengids Brussel 39 leuke uitstapjes in Brussel! DagjeWeg.NL Stedengids Brussel Klankwereld van vier verdiepingen 04-02-2016 Bekijk ze allemaal vanaf pagina 2 >> http://dagjeweg.nl/a20643 /dagjeuit/brussel Pagina 1 van

Nadere informatie

We verbinden ons ertoe, u de informatie te verstrekken die nodig is om uw reis voor te bereiden.

We verbinden ons ertoe, u de informatie te verstrekken die nodig is om uw reis voor te bereiden. NMBS Mobility stelt alles in het werk om u een kwaliteitsdienst te bieden. Dit is onze dagelijkse bekommernis, een verbintenis die we al lang geleden aangingen. Onze zienswijze strookt volledig met het

Nadere informatie

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905

Bedrijfsstage. Bedrijfsstage. Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? IN EEN WAALS BEDRIJF. Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Heb je net je diploma hoger of universitair onderwijs op zak? Duur:: 4-24 we(e)k(en) Vanaf: 905 Dit programma biedt de gelegenheid aan pas afgestudeerden uit het hoger onderwijs om in het kader van hun

Nadere informatie

ONTDEK HET NIEUWE TRAIN WORLD MET JE KLAS

ONTDEK HET NIEUWE TRAIN WORLD MET JE KLAS ONTDEK HET NIEUWE I II III I IIIII TRAIN WORLD MET JE KLAS I HET NIEUWE MUSEUM I II III I IIIII TRAIN WORLD WAAR IEDEREEN NAARTOE WIL! I III II I III IIIII Train World neemt je mee naar het verleden, het

Nadere informatie

Voornaamste projecten van de MIVB op het grondgebied van de Stad BRUSSEL voor de periode

Voornaamste projecten van de MIVB op het grondgebied van de Stad BRUSSEL voor de periode Voornaamste projecten van de MIVB op het grondgebied van de Stad BRUSSEL voor de periode 2006-2010 Voorafgaande opmerking Deze nota bevat niet de projecten die door de Brusselse regering werden vastgelegd

Nadere informatie

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met:

De DAV wordt georganiseerd door de VZW Eigen Thuis, in samenwerking met: DIENST AANGEPAST VERVOER De Dienst Aangepast Vervoer (afgekort DAV) biedt aangepast vervoer aan voor rolstoelgebruikers en mindermobielen uit de regio Halle Vilvoorde. De DAV wordt georganiseerd door de

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER

DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER DE WET GELIJKE BEHANDELING OP GROND VAN HANDICAP OF CHRONISCHE ZIEKTE EN TOEGANKELIJKHEID VAN HET OPENBAAR VERVOER Toegankelijk openbaar vervoer betekent dat mensen met een functiebeperking die zelfredzaam

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLEN

SPOEDGEVALLEN. Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLEN SPOEDGEVALLEN Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLEN 2, 2 sites introductie 3 Site St-Elisabeth Secretariaat van de Spoedgevallendienst Tel.: 02-614 29 00 E-Mail : spoedgevallen.se@europaziekenhuizen.be SITE

Nadere informatie

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST. Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node. Versie 11.

BRUSSEL GAAT ER ALWEER OP VOORUIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST. Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node. Versie 11. BRUSSEL GAAT ER NL ALWEER OP UIT ONTDEK HIER HET BUSNET VAN MORGEN NOORD-OOST Stad Brussel, Evere, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node Versie 11.2015 1 INHOUD EEN NIEUW BUSNET WAAROM PRECIES? 1 12 21 : BETERE

Nadere informatie

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking

2. VOORWOORD. Het succes van samenwerking 1 1. INHOUD 1. Inhoud 2. Voorwoord 3. In enkele haltes naar een schakel en terug! 4. Denk er aan 5. Adressen van de provinciale en Brusselse MOS-begeleiders 2. VOORWOORD Het succes van samenwerking Samen

Nadere informatie

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH

FACILITEITEN ACCOMMODATIE. maaltijden worden verzorgd door de JH JH Bokrijk Bokrijk ligt in het hartje van de provincie Limburg, tussen Hasselt en Genk. De Roerdomp" is een gezellige en moderne jeugdherberg die haar gasten een aangenaam verblijf biedt in volle natuur,

Nadere informatie

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING

Emmanuel De Bock en medestanders UITEENZETTING GEMEENTE UKKEL Gemeenteraad Motie van h. De Bock: Indiening van een motie inzake mobiliteit VOORSTEL VAN RESOLUTIE inzake de uitbreiding van de MTB-zone (metro-tram-bus) naar de haltes in de rand om Brusselaars

Nadere informatie

Handleiding. www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

Handleiding. www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Handleiding www.mivb.be Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Welkom in de wereld van MOBIB Hoe gebruikt u de MOBIB-pass? Proficiat! U bent nu in het bezit van een MOBIB-pass, een pass

Nadere informatie

SPOEDGEVALLEN. Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLEN

SPOEDGEVALLEN. Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLEN SPOEDGEVALLEN Spoedgevallendienst SPOEDGEVALLEN 2, 2 sites Site St-Elisabeth Secretariaat van de Spoedgevallendienst Tel.: 02-614 29 00 E-Mail : spoedgevallen.se@europaziekenhuizen.be SITE ST-ELISABETH

Nadere informatie

PERSBERICHT Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 EN 16 SEPTEMBER 2012

PERSBERICHT Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 EN 16 SEPTEMBER 2012 PERSBERICHT Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 15 EN 16 SEPTEMBER 2012 «De kunst van het bouwen» De komende Open Monumentendagen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vinden plaats

Nadere informatie

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw.

Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl. Basisinfo van het gebouw. Onderzoeksformulier en vragenlijst voor de website: www.toegankelijk.rotterdam.nl www.toegankelijkrijnmond.nl MEE Rotterdam Rijnmond Schiedamse Vest 154 3011 BH Rotterdam T 010 282 11 11 Contactpersoon:

Nadere informatie

Met de Fotografie op reis naar Londen.

Met de Fotografie op reis naar Londen. Met de Fotografie op reis naar Londen. PROGRAMMA LONDEN 06:30 uur # Bagage inladen. Aan parking bij de Magdalena Zaal in de Magdalenastraat te Brugge. Je kan hier gratis uw wagen parkeren. 11:00 uur (Eng)#

Nadere informatie

FENIX YOUR ESTATE SOLUTION. Presenteert DE STAD BINNEN HANDBEREIK

FENIX YOUR ESTATE SOLUTION. Presenteert DE STAD BINNEN HANDBEREIK FENIX YOUR ESTATE SOLUTION Presenteert FENIX DE STAD BINNEN HANDBEREIK Tussen het groen en de brede lanen bevindt zich het gloednieuw woonproject FENIX. Deze residentie, gelegen in het kloppend hart van

Nadere informatie

Toegankelijkheidsplan

Toegankelijkheidsplan Toegankelijkheidsplan Mövenpick Hotel 's-hertogenbosch Informatie toegankelijkheid hotel Hartelijk dank voor uw interesse in het Mövenpick Hotel s-hertogenbosch. In dit document kunt u informatie vinden

Nadere informatie

HOE KAN JE JOUW VERBLIJF PROFILEREN ALS FIETSVRIENDELIJK LOGIES? Zo pak je het aan

HOE KAN JE JOUW VERBLIJF PROFILEREN ALS FIETSVRIENDELIJK LOGIES? Zo pak je het aan HOE KAN JE JOUW VERBLIJF PROFILEREN ALS FIETSVRIENDELIJK LOGIES? Zo pak je het aan Verantwoordelijke uitgever: Peter De Wilde, Toerisme Vlaanderen, Grasmarkt 61, 1000 Brussel Wettelijk depot : D/2017/5635/27/1

Nadere informatie

STIB Afdeling Security. Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012

STIB Afdeling Security. Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012 STIB Afdeling Security Stations en burgers: tussen normen en gebruiksvriendelijkheid. Afspraak van de Vooruitgang 2012 Inleiding Doelstellingen van de presentatie: De "partnerschapsaspecten" met de omgeving

Nadere informatie

BELGIE KILOMETERHEFFING

BELGIE KILOMETERHEFFING Koninklijke Federatie van Belgische Transporteurs en Logistieke Dienstverleners Fédération Royale Belge des Transporteurs et des Prestataires de Services Logistiques Königlicher belgischer Verband der

Nadere informatie

Intro heeft een nieuwe website!

Intro heeft een nieuwe website! Hallo! We hebben het genoegen je de allereerste nieuwsbrief van Intro te bezorgen! Dit omdat je Intro goed kent, of gewoonweg omdat de toegankelijkheid van evenementen, muziekfestivals en sportevenementen

Nadere informatie

TREINEN VANUIT EN NAAR UW STATION IZEGEM Informatie dienstregelingen

TREINEN VANUIT EN NAAR UW STATION IZEGEM Informatie dienstregelingen TREINEN VANUIT EN NAAR UW STATION IZEGEM 12.06.2005-10.12.2005 Informatie dienstregelingen Izegem Beste Klanten, De verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening blijft een hoofdobjectief voor de

Nadere informatie

TGV BRUSSEL - FRANKRIJK

TGV BRUSSEL - FRANKRIJK BRUSSEL - FRANKRIJK SNEL, RECHTSTREEKS, DAGELIJKS,... EN HEEL HET JAAR DOOR www.nmbs-europe.com/ 14/12/14-12/12/15 Zoveel meer dan een treinticket 5 uitstekende redenen om met Brussel-Frankrijk te reizen

Nadere informatie

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING

VOOR EIGEN REGIE IN ZORG EN SAMENLEVING Toegankelijkheidsonderzoek Werkplein West Jan van Galenstraat 323 donderdag 11 maart 2010 ALGEMEEN Het gebouw aan de Jan van Galenstraat bestaat uit twee gedeeltes: Het publieksgedeelte en het personeelsgedeelte.

Nadere informatie