ONDERHOUDS-ABC. sociaal wonen. Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERHOUDS-ABC. sociaal wonen. Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning"

Transcriptie

1 ONDEROUDS-ABC sociaal wonen Duidelijke afspraken over het onderhoud in en om uw huurwoning

2 1 INLEIDING uurders en verhuurders hebben baat bij duidelijke afspraken over het onderhoud. Wat doet de huurder zelf? Of waar betaalt de huurder zelf voor? En wat doet de SUW? Dit Onderhouds-ABC geeft antwoord op die vragen. ia dit boekje informeren we u over het Fonds Klein Onderhoud (FKO). De overgrote meerderheid van de huurders neemt deel aan dit fonds. Tegen een geringe maandelijkse bijdrage neemt de SUW een aantal werkzaamheden voor haar rekening, die anders voor rekening van de huurders zouden komen.

3 INOUDSOPGAE 1 Inleiding Onderhoudswensen, hoe en bij wie te melden? Spoedeisende reparatieverzoeken Wat doet de SUW, wat doet u zelf? 5 5 et fonds klein onderhoud (fko) oe dit onderhouds-abc te gebruiken Onderhouds-abc Enkele bijzondere regels Door een huurder aangebrachte veranderingen Inboedel Tuinen, bomen en schuttingen Schotels en antennes Wat betekenen enkele begrippen? uurdersonderhoud dat de SUW voor haar rekening neemt Geschillen...25

4 2 ONDEROUDSWENSEN, OE EN BIJ WIE TE MELDEN? Onderhoudswensen, reparatieverzoeken of storingen? oor de volgende zaken kunt u zich rechtstreeks wenden tot door de SUW ingeschakelde bedrijven: Bij ruitbreuk neemt u contact op met de SUW ( ). Bij problemen met de cv neemt u contact op met Feenstra erwarming, (tel ). Bij liftstoring neemt u contact op met de SUW ( ). a b Bij rioolverstopping neemt u contact op met De Winter Rioolservice, (tel ). Indien u niet deelneemt aan het FKO is dit voor uw eigen rekening. Overige wensen, reparatieverzoeken of storingen kunt u op werkdagen tussen 8.00 en 9.00 melden aan de SUW, mondeling, schriftelijk (postbus 84, 9980 AB Uithuizen), per of telefonisch (tel ). Dan wordt zoveel mogelijk direct beoordeeld, voor wiens rekening het reparatieverzoek komt. Is dat de SUW, dan wordt met u besproken, hoe en wanneer het verzoek door de SUW wordt afgehandeld.

5 c Is uw verzoek onvoldoende duidelijk, dan komen wij eerst bij u langs om de zaak te bekijken. Klachten over de manier waarop een storing of gebrek is verholpen kunt u eveneens telefonisch melden tussen 8.30 en Wij adviseren u om ernstige klachten schriftelijk of per in te dienen. 3 SPOEDEISENDE REPARATIEERZOEKEN In uitzonderingsgevallen kunt u, via het in hoofdstuk 2 vermelde telefoonnummer, een reparatieverzoek doen vóór 8.00 of na uur, of in het weekend. Dit kan uitsluitend met betrekking tot: rioolverstopping, liftstoring, cv-storing of ernstige lekkage. Wat de cv betreft is een reparatie spoedeisend: bij uitval tot uur, wanneer de buitentemperatuur beneden 10 C is, of bij uitval na uur, wanneer de buitentemperatuur beneden 5 C is. et uitvallen van het warmwatergedeelte van een combi-ketel is buiten kantooruren geen calamiteit. et moet gaan om het verhelpen van gebreken die een onaanvaardbare woonsituatie veroorzaken. Overigens dient u een reparatie zelf te betalen als de oorzaak aan uw nalatigheid of schuld te wijten is: als u bijvoorbeeld vergeten bent om de cv tijdig bij te vullen of te ontluchten. Belt u buiten kantooruren, dan krijgt u in eerste instantie een boodschappendienst aan de lijn, die in overleg met u bepaalt wat er gebeuren moet. 4 WAT DOET DE SUW, WAT DOET U ZELF? In de algemene huurvoorwaarden van de SUW staan de onderhoudsvoorschriften. Kort samengevat: De SUW moet de woning in goede staat verhuren en in stand houden. De huurder moet zorgen voor de kleine en dagelijkse reparaties. Dat zijn kleine herstellingen die gewoonlijk nodig zijn als gevolg van wat zich bij normaal gebruik van de woning voordoet. Deze voorschriften blijken uit de volgende vijf hoofdregels: Kleine herstellingen (inclusief vervangen van onderdelen) komen voor rekening van de huurder. Daarop gelden de volgende uitzonderingen: is een onderdeel bij normaal gebruik verouderd, versleten of onbruikbaar geworden (bijv. door een productiefout), dan is het vervangen voor rekening van de SUW. Een deel van de kleine herstellingen wordt op kosten van de SUW uitgevoerd als de huurder deelneemt aan het FKO. Groot onderhoud (incl. vervangingen) komt voor rekening van de SUW. 5

6 Onderhoud en/of reparaties in en rond de woning, die nodig zijn als gevolg van beschadigingen, vernielingen, ondeskundig of onjuist gebruik door de huurder zijn altijd voor rekening van de huurder, ongeacht of er een grote of kleine herstelling nodig is. Alle onderhoud en vervanging van door een huurder zelf aangebrachte veranderingen (de zogenaamde zav-jes) zijn altijd voor rekening van de huurder, tenzij er schriftelijk iets anders is overeengekomen. 5 ET FONDS KLEIN ONDEROUD (FKO) Iedereen die bij de SUW een woning gaat huren neemt automatisch deel aan het Fonds Klein Onderhoud (FKO). Men betaalt daarvoor een bedrag per maand. Al naar gelang de kosten stijgen wordt dit bedrag van tijd tot tijd aangepast. Toen het FKO nog niet bestond moesten huurders alle kleine herstellingen zelf of op eigen kosten uitvoeren. Dat geldt nog altijd voor sommige huurders die hun woning voor de invoering van het FKO zijn gaan huren. Als die huurders dat willen kunnen ze alsnog aan het FKO gaan deelnemen. Wat op kosten van het FKO voor u gedaan wordt is te vinden in dit onderhouds-abc. 6 OE DIT ONDEROUDS-ABC TE GEBRUIKEN In het volgende hoofdstuk van dit Onderhouds-ABC, zijn, in alfabetische volgorde, de meeste onderdelen van uw woning opgesomd: aanrecht, afvoeren, afzuigkap, enzovoorts. Wat het onderhoud betreft maakt dit Onderhouds-ABC onderscheid tussen: ab Onderhoud voor rekening van de SUW. Daarnaar verwijst de van verhuurder. Onderhoud voor rekening van de huurder. Daarnaar verwijst de. F Onderhoud dat wordt uitgevoerd op kosten van het FKO en dat, indien men daar niet aan deelneemt voor rekening van de huurder komt. Naar dit onderhoud verwijst F. Mankeert er iets in of aan uw woning? andel dan als volgt: zoek de zaak waar het om gaat op in de alfabetische lijst staat er een, meld uw klacht dan bij de SUW staat er een F en neemt u deel aan het FKO, meld uw klacht dan bij de SUW staat er een, dan moet u het onderhoud zelf en voor uw rekening (laten) verrichten

7 c7 ONDEROUDS-ABC aaanrecht zie keuken Afvoeren schoonhouden en ontstoppen van afvoeren die voor de huurder bereikbaar zijn onderhoud en reparaties aan de afvoer van gootsteen, wastafel en douche vervangen van de afvoer na verstopping, door schuld huurder herstellen en schoonmaken van dakafvoeren, regenpijpen en goten oorkom verstoppingen zoveel mogelijk. Gooi geen vet, olie, maandverband, luiers, kattebakkorrels en haren in gootsteen, wastafel of toilet. Afzuigkap onderhoud, indien de afzuigkap bij de woning behoort oor het aanbrengen van een (zelf aan te schaffen) afzuigkap is vooraf schriftelijke toestemming van de SUW nodig, dit om te voorkomen, dat reeds aanwezige ventilatiesystemen ontregeld raken. Antenne plaatsen mag alleen met schriftelijke toestemming van de SUW 7

8 bbalkon- en galerijvloer schoonhouden, met inbegrip van daarin aanwezige afvoeren Behang aanbrengen, vervangen en onderhouden Berging oor onderhoud van bergingen gelden in het algemeen dezelfde regels als voor woningen. Wilt u een (extra) berging plaatsen? Daarvoor is schriftelijke toestemming van de SUW nodig. In bepaalde gevallen is ook een bouwvergunning van de gemeente nodig. Bel onderhoud en reparatie van een gemeenschappelijke belinstallatie F bel bij een toegangsdeur, met inbegrip van drukknop, losse bedrading, schel en transformator vervangen van batterij a vervangen van gebroken tegels en Bestrating bestrating in eigen tuin, carport en parkeerplaats, onderhouden en repareren verwijderen van onkruid onderhouden, ophogen en repareren van bestrating van gemeen-

9 schappelijke paden en parkeerplaatsen, voorzover die eigendom zijn van de SUW bestrating toegangspaden naar de woning bij schade, ontstaan door gebreken aan het riool, hevige regenval e.d. b c Beton- periodiek onderhoud en reparatie van loszittend beton- Boiler en geiser onderhoud, indien door de SUW aangebracht onderhoud, indien door de huurder aangebracht ontluchten en opnieuw opstarten na uitval voor onderhoud, indien gehuurd van een energiebedrijf, belt u dit bedrijf Bomen voorkomen, dat een boom te groot wordt, overlast aan anderen geeft, en te dicht op de erfgrens staat, dus tijdig snoeien opruimen van bladeren en takken controleren op ziekte, om schade te voorkomen Brandblusmiddelen in de woning in gemeenschappelijke ruimten Brandmelder Zie rookmelder Brievenbus F in eigen voordeur in portieken en gemeenschappelijke ruimten Buitenverlichting door de huurder aangebrachte buitenverlichting onderhoud van gemeenschappelijke of openbare verlichting voorzover aangebracht door de SUW, vervangen van lampen daarin c Carport vervangen van onderdelen zonder noemenswaardige kosten onderhoud aan een zelf gebouwde carport oor onderhoud van een carport gelden in het algemeen dezelfde regels als voor woningen. oor het zelf (laten) bouwen van een carport is schriftelijke toestemming van de SUW nodig. Centrale antenne Zie antenne reparatie snoer en aansluiting in de woning Centrale verwarming (ook combiketel), individueel Indien geplaatst door de huurder; alle werkzaamheden Indien geplaatst door de SUW; periodiek onderhoud, verhelpen van storingen opnieuw opstarten na uitval bijvullen en ontluchten van de installatie 9

10 ab c vervangen van vulsleutels, ontluchtingssleutels en vulslangen herstel van schade als gevolg van ondeskundig gebruik schoonmaken en schilderen radiatoren Centrale verwarming, collectief onderhoud en bijvullen van de installatie ontluchten van de radiatoren Closet Zie toilet ddaken schoonhouden en onderhouden van daken, dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, regenpijp en dakluik herstel van schade aan dak ten gevolge van werkzaamheden door of in opdracht van de huurder Dakramen voorzover aangebracht door de SUW, onderhoud en reparatie Dekvloeren reparatie van dekvloeren in algemene ruimten en op galerijen reparatie van dekvloeren binnenshuis, bijv. na schade door verwijderen vloerbedekking vervangen of repareren na uitwaaien schilderwerk binnendeuren en binnenzijde buitendeuren F vastzetten en vastschroeven van deurknoppen en drempels schoonhouden van deurposten, drempels en kozijnen oor het voor eigen rekening vervangen of veranderen van deuren is voorafgaand schriftelijke toestemming van de SUW nodig. Deurdranger en elektrische deuropener onderhouden, repareren of vervangen van drangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten, aangebracht door de SUW Douche F onderhouden en vervangen van de glijstang, ophangpen, doucheslang, koppelstuk en handdouche vervangen van het boven staande wegens veroudering schoonhouden van de doucheruimte, zoals ontkalken Als u een zitbad wilt plaatsen, heeft u schriftelijke toestemming van de SUW nodig. eelektrische installatie Deuren herstellen of vervangen bij houtrot onderhouden en vervangen van leidingen en zekeringkast

11 F onderhouden en vervangen van schakelaars, wandcontactdozen, deurbellen, kabel-, telefoonaansluiting en vergelijkbare zaken vervangen van lampen in de gemeenschappelijke (buiten-)ruimten storing in individuele elektrische installatie, ontstaan door overbelasting of gebreken in apparatuur van huurder of verkeerd gebruik vervangen van zekeringen Entreehallen alle noodzakelijke onderhoud en reparaties in gemeenschappelijke entreehallen Erf en erfafscheiding Bij eerste bewoning van een woonruimte met een tuin of erf: de aanleg van de tuin of het erf, maar met uitzondering van de aanleg van toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding de aanleg van toegangspaden en het aanbrengen van een eenvoudige erfafscheiding het verwijderen van onkruid in de bestrating vervangen van gebroken tegels vervangen van kapotte planken of segmenten van houten erfafscheidingen, het rechtzetten en recht houden van houten erfafscheidingen geverfde of gebeitste erfafscheidingen regelmatig verven of beitsen leveren van zand of grond bij ernstige verzakking 11

12 12 ffundering onderhoud en herstel ggarage oor onderhoud van garages gelden in het algemeen dezelfde regels als voor woningen. oor het bouwen van een ( extra ) garage hebt u schriftelijke toestemming van de SUW nodig. Gasinstallatie onderhouden en vervangen van leidingen in en buiten de woning a F gaskraan onderhouden, herstellen en vervangen onderhoud van door huurder aangebrachte leidingen Gemeenschappelijke ruimten onderhoud en reparaties schilderen en sausen schoonhouden entree, trappenhuis/ lift en gemeenschappelijke gangen en ruimten (deze werkzaamheden worden op kosten van de huurder uitgevoerd door de SUW of een derde) vervangen van lampen Gevel onderhoud aan de buitengevel, zoals schilder- en voegwerk schoonhouden van gevel en pui

13 Glas Zie ruitbreuk Gootsteen Zie keuken bc Goten Zie daken Graffiti verwijderen van graffiti zonder noemenswaardige kosten en voorzover voor de huurder bereikbaar Groenvoorziening egaliseren van de tuin en opbrengen van teelaarde aanleg en onderhoud van privé tuin het regelmatig maaien van gras, verwijderen van onkruid vervangen en verwijderen van dode beplanting onderhoud van gemeenschappelijk groen (wordt door derden uitgevoerd voor de SUW) en met de huurder verrekend via de servicekosten leveren van zand en grond na ernstige bodemverzakking hang- en sluitwerk aanbrengen van extra sluitwerk om veiligheid te vergroten (zie ook opplussen) F uitzetijzers en raamsluitingen vervangen van sleutels van binnenen buitensloten toegangsdeuren gemeenschappelijke ruimten F het onderhouden, aanbrengen en vervangen van hang- en sluitwerk in kunsstof kozijnen, altijd door SUW uit te voeren emelwaterafvoer Zie afvoeren uistelefoon onderhoud van de huistelefoon en bijbehorende installaties in etagewoningen in andere gevallen iintercom zie huistelefoon Insectenbestrijding zie ongediertebestrijding 13 F herstel van deur- en raamkrukken, knoppen, scharnieren en sloten vervangen van deur- en raamkrukken, knoppen, scharnieren en sloten, wegens slijtage bij normaal gebruik kkasten (losse, bij de woning horende) onderhouden en repareren (deze kasten worden door de SUW niet meer vervangen)

14 Keuken vervangen aanrechtblad, keukenblok en keukenkastjes, bij normale slijtage dagelijks onderhoud van aanrechtblad, keukenblok en keukenkastjes F scharnieren en sluitingen afstellen, laden smeren enzovoorts F vervangen stop van de gootsteenbak vervangen van rooster van de gootsteenbak Kranen voorzieningen treffen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen F onderhouden en repareren van waterkranen, zoals reinigen van het binnenwerk, gangbaar houden, ab onderhoud en herstel van kitvoegen oor het plaatsen van een andere, door de huurder te betalen keuken is schriftelijke toestemming van de SUW nodig. Kitvoegen schoonhouden van kitvoegen Kozijnen schilderwerk aan buitenkant van buitenkozijnen en vervangen of repareren bij houtrot schilderwerk en kitvoegen van kozijnen, ramen en deuren aan de binnenzijde van de woning schilderwerk kozijnen, ramen en deuren in gemeenschappelijke ruimten onderhoud van kunststof- of aluminium kozijnen schoonhouden binnen- en buitenzijde van kozijnen, voorzover die bereikbaar zijn NB Om onherstelbare schade te voorkomen mag u kozijnen of deuren die van kunststof gemaakt zijn niet schilderen. U mag er ook geen gaten in boren. vervangen van kraanleertjes en van andere eenvoudig te vervangen onderdelen vervanging van kranen wegens veroudering of slijtage bij normaal gebruik het ontkalken van kranen en overige voorzieningen

15 Leuningen Zie trappen llampen Zie verlichting Lift en liftinstallatie onderhoud en reparatie (met inbegrip van gaande houden) schoonhouden liftkooi en liftschacht (wordt in opdracht van de SUW uitgevoerd door derden. De kosten worden doorberekend in de servicekosten) c bevriezing en roesten van leidingen Lekkage reparatie van leidingen, radiatoren, daken en gevels, als gevolg van onzorgvuldig gebruik, zoals door lekkage in andere gevallen waterschade aan inboedel en dergelijke als gevolg van lekkage Waterschade wordt gedekt door uw inboedelverzekering, tenzij sprake is van eigen schuld of nalatigheid. Luchtroosters schoonhouden en vervangen van ventilatieventielen schoonhouden ventilatieroosters vervanging en reparatie van niet door de huurder aangebrachte ventilatieroosters in ramen en muren mmechanische ventilatie onderhoud en reparatie van het ventilatiekanaal het vervangen van filters en het schoonmaken van ventilatieroosters vervangen en repareren van ventilatieroosters vervangen van roosters of filters bij gemeenschappelijke afzuiging Mieren Zie ongediertebestrijding Muren Zie wanden 15

16 nnaamplaatje bij eengezinswoning op bellenbord meergezinswoning (naamplaatje wordt geleverd door SUW, huurder verantwoordelijk voor gravering en plaatsing) oongediertebestrijding bestrijding ongedierte in leegstaande woningen (in sommige gevallen kunnen de kosten voor rekening van de vertrokken bewoner komen, als deze aantoonbaar schuldig is) het bestrijden van kakkerlakken, faraomieren, boktorren en houtwormen het bestrijden van overig ongedierte Soms kunnen deze kosten - indien zij noemenswaardig zijn en in relatie staan tot de bouwkundige situatie - voor rekening van de verhuurder komen De gemeente kan u behulpzaam zijn bij bestrijding van hardnekkig ongedierte. Daarvoor brengt de gemeente u kosten in rekening. Open haard Zie voorzethaard a b ppaden Zie bestrating en tuinen Parket onderhoud aan parket of het verwijderen ervan oor het leggen van parket of laminaat is schriftelijke toestemming van de SUW nodig. et geldt als een door de huurder zelf aangebrachte verandering. De voornaamste reden hiervoor zijn het waarborgen van de verhuurbaarheid, de veiligheid, de waarde van het gehuurde en de preventie van schade en overlast. Wilt u meer weten, nemen even contact met ons op. Plafonds onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten groot onderhoud en reparatie van plafondconstructies en loszittend stucwerk, inclusief gipsplafond overige reparaties, herstel van pluggaten, krimpscheuren en beschadigingen sausen en witten schoonhouden en vervangen van ventilatieventielen Planchet F vervangen bij beschadiging Plavuizen onderhoud van plavuizen

17 c oor het leggen van plavuizen is schriftelijke toestemming nodig. et geldt als een door de huurder zelf aangebrachte verandering. et gaat er hierbij om, om de veiligheid en de verhuurbaarheid te waarborgen, maar ook om schade en overlast te voorkomen. Wilt u meer weten, neem even contact met ons op. Putten et legen van septictanks rradiator F ontluchten en bijvullen van de radiatoren lekkages aan leidingen of radiatorkranen schilderwerk en schoonhouden van radiatoren schade door bevriezing en/of roestvorming Ramen Glasschade zie ruitbreuk Raamkozijnen zie kozijnen Knoppen, krukken, scharnieren en sloten zie hang- en sluitwerk schilderen buitenzijde repareren of vervangen bij houtrot schilderen en kitten van ramen aan de binnenzijde repareren of vervangen na beschadiging (bijv. bij schade ontstaan door uitwaaien) zie ook ruitbreuk 17

18 wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde, voorzover zij voor de huurder bereikbaar zijn wassen en schoonhouden buitenzijde bij etagewoningen (incl. de benedenverdieping) Regenpijp Zie afvoeren Riolering reparatie of vervanging na verzakking schoonhouden en ontstoppen van afvoeren, voor de huurder bereikbaar F schoonhouden en ontstoppen, indien niet voor de huurder bereikbaar vernieuwen sifons of leidingen, indien defect na ondeskundige behandeling a schoonhouden en ontkalken van Rookmelder vervangen van batterij Ruitbreuk vervangen van beschadigde ruiten (op grond van huurders aansprakelijkheid voor schade) De huurder is via het glasfonds echter verzekerd tegen deze schade. ssanitair sanitair voorzieningen treffen ter voorkoming van (reparatie van) bevroren kranen vervangen van sanitair, zoals wastafels, fonteintjes, planchetten,

19 spiegels, toiletpotten en stortbakken, wegens veroudering F kleine herstellingen aan toiletpotten, stortbakken, kranen en mengkranen bc Sausen het sausen van wanden en plafonds Schakelaars Zie elektrische installatie Scharnieren Zie hang- en sluitwerk Schilderen schilderwerk aan de buitenzijde schilderen en kitwerk aan de binnenzijde van het gehuurde schilderwerk gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden schoonhouden van het gehuurde en van gemeenschappelijke ruimten regelmatig verwijderen van zwerfvuil legen van zink- en beerputten en septictanks schoonhouden van goten en regenafvoeren Schoonhouden, voorzover voor huurder bereikbaar oor alle hieronder vermelde onderdelen geldt de maatstaf voorzover voor de huurder bereikbaar. Over de toepassing van deze maatstaf vindt u meer informatie in hoofdstuk 8 van dit Onderhouds- ABC. vegen van schoorsteen, afvoer en ventilatiekanalen schoonhouden en ontstoppen van het riool schoonhouden en ontstoppen van de vuilstortkoker schoonhouden van de vuilniscontainerruimte wassen en schoonhouden van de binnen- en buitenzijde van de ruiten, kozijnen, deurposten, het geverfde houtwerk en andere geverfde onderdelen Schoorsteen herstel kanaal, onderhoud, voegwerk enz. vegen schoorsteenkanalen Schotels Zie antenne Schuren Zie berging Schuttingen Zie erfafscheiding Sleutels Bij verlies, diefstal of beschadiging (de SUW beschikt niet over een reserve exemplaar) Spiegel vervangen van spiegel na beschadiging vervangen van spiegel in de bad/ doucheruimte waarin het weer zit of die verouderd is 19

20 Stopcontacten Zie elektrische installatie Stortbak Zie toilet ttelefoon Telefoonaansluiting Tegels repareren en vervangen van beschadigde vloer- en wandtegels onderhoud en herstel van kitvoegen Terrassen en toegangspaden onderhouden en herstellen van bij de woning horende terrassen en toegangspaden onderhouden en herstellen van terrasafscheidingen Tochtwerende voorzieningen onderhouden en vervangen van door huurder aangebrachte tochtstrippen vervangen, indien geplaatst door de SUW Toilet F onderhoud toiletpot, stortbak, vlotter, sok (rubberen verbinding tussen pot en bak) en van de bevestiging van de pot aan de vloer vervanging sanitair bij veroudering F onderhouden en/of vervangen van garnituur; closetrolhouder, closetbril en -deksel schoonhouden van toilet Trappen onderhouden en repareren van trappen en leuningen F klein onderhoud aan leuningen en traphekken, zoals het vastzetten a b c Tuinen Zie ook Bomen Zie ook Groenvoorziening egaliseren van de tuin en opbrengen van teelaarde aanleg en onderhoud van privé tuin regelmatig maaien van gras, verwijderen van onkruid regelmatig snoeien van heggen, hagen en opgaande bomen vervangen van dode beplanting onderhoud van gemeenschappelijk groen (het werk wordt echter in opdracht van de SUW gedaan door een derde. De kosten worden aan de huurder doorberekend in de servicekosten) vervangen van gebroken tegels periodiek leveren van grond en zand na ernstige verzakking oor het bouwen van schuttingen, volières, duivenhokken, schuurtjes enz. is schriftelijke toestemming van de SUW nodig. vensterbank onderhoud en reparatie vervangen bij groot onderhoud entilatie Zie luchtroosters

21 groot onderhoud van ventilatiekanalen onderhoud mechanische ventilatie erlichting Zie ook elektrische installatie vervangen van fittingen in de woning vervangen vergane bedradingen vervangen van lampen aan de buitenzijde van het gehuurde, indien door huurder aangebracht vervangen van lampen, indien door verhuurder aangebracht, of in gemeenschappelijke (buiten-)ruimte laggenstokhouder plaatsen of vervangen lizotrap onderhoud en reparatie van scharnieren loeren Zie ook parket en plavuizen onderhoud en reparatie in gemeenschappelijke ruimten reparaties na beschadiging vloer en als gevolg van lekkages, lijmresten en egalisatie reparatie van betonvloer, indien niet veroorzaakt door vloerbedekking, parket of plavuizen reparatie vergane vloerbalken en vloerdelen lotter Zie toilet oorzethaard oor het plaatsen van een open haard of een voorzethaard is altijd schriftelijke toestemming van de SUW nodig. 21

22 uilnis schoonhouden van de vuilniscontainerruimte regelmatig verwijderen van zwerfvuil wwandcontactdozen Zie elektrische installatie Wanden repareren, sausen, witten, behangen en schilderen reparatie en onderhoud van wanden in gemeenschappelijke ruimten reparatie van grote scheurvorming, als gevolg van zettingen reparatie van pluggen, krimpscheuren en beschadigingen a b oor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking, zoals schrootjes, granol of steenstrips is altijd schriftelijke toestemming van de SUW nodig. Warmwatertoestel Zie boiler en centrale verwarming (ook combiketel) Wastafel onderhouden en vervangen na beschadiging vervanging wegens ouderdom Wasmachineaansluiting indien door de SUW aangelegd indien door de huurder aangelegd Waterleiding onderhouden en vervangen voorkomen van bevriezing herstel na bevriezing en/of schade

23 c F lekkende kranen, kraanleertjes Waterschade waterschade is mogelijk gedekt door uw brand- of inboedelverzekering (ga dit na bij uw verzekeraar) Wespen Zie ongediertebestrijding zzonwering (buiten) reparatie en vervanging zonwering door SUW aangebracht reparatie en vervanging zonwering, door de huurder aangebracht herstel van de gevel na verwijdering van door de huurder aangebrachte zonwering oor het aanbrengen van een buitenzonwering is altijd schriftelijke toestemming van de SUW nodig. 8 ENKELE BIJZONDERE REGELS Alle onderhoud en vervanging van door een huurder Zelf Aangebrachte eranderingen (de zavjes ) zijn altijd voor rekening van de huurder. Tenzij er schriftelijk iets anders is afgesproken. 8.2 Inboedel oor uw inboedel is de SUW op geen enkele wijze aansprakelijk. Wij raden u aan uw inboedel voor storm, brand, wateroverlast en diefstal te verzekeren. 8.3 Tuinen, bomen en schuttingen eeft uw woning een tuin, dan dient u deze te onderhouden. Op grond van de uurovereenkomst is de SUW bevoegd om aanwijzingen voor het tuinonderhoud te geven. Uw verplichtingen op dit punt vloeien voort uit de hoofdbestemming van uw tuin, wat natuurlijk niet betekent, dat u er niet ook een nuttig gebruik van zou mogen maken. Let er op, dat bomen in verhouding tot de tuin niet te groot worden, en niet te dicht op de gevel of tegen de erfgrens staan. Schuttingen behoren stabiel te zijn en mogen geen afbreuk doen aan het aanzien van de buurt Door een huurder aangebrachte veranderingen U wilt, bijvoorbeeld, een slaapkamerwand verwijderen, of een antenne op het dak plaatsen of aan de gevel bevestigen? oor al die veranderingen aan het gehuurde heeft u toestemming van de SUW nodig. U vindt de voorwaarden in de nieuwste versie van onze Algemene uurvoorwaarden, art. 9 (dd 01/11/07). 8.4 Schotels en antennes oor het bevestigen van een schotel of antenne aan de woning heeft u schriftelijke toestemming van de SUW nodig. 8.5 Wat betekenen enkele begrippen? Enkele begrippen uit de wet moeten nog wat uitgelegd worden. Kleine herstellingen komen in het algemeen voor rekening van de huurder (behalve als ze onder ons FKO vallen). Maar soms is het verhelpen van een klein gebrek

24 toch een taak van de verhuurder, omdat de wet dat herstel als een onmogelijke opgave voor de huurder ziet. Daarvoor zijn verschillende redenen. Zoals: de (on-)bereikbaarheid, de kosten, de vraag of iets zich wel of niet binnen de woonruimte bevindt en de vraag of voor het verhelpen specialistische kennis vereist is. Wat de bereikbaarheid betreft: daardoor kan een onderhoudstaak van huurdersonderhoud verschuiven naar verhuurdersonderhoud. Neem nu het glazenwassen. Bij eengezins woningen gaat de SUW ervan uit, dat alle ramen voor de huurder bereikbaar zijn. Bij etagewoningen worden alle ramen (met uitzondering van terras- en balkonramen) door de SUW als onbereikbaar beschouwd. Bij die woningen neemt de SUW de kosten van het glazenwassen geheel voor haar rekening. Sommige kleine herstellingen komen alleen voor rekening van de huurder, als daaraan geen noemenswaardige kosten verbonden zijn. Maar wat noemenswaardige kosten zijn staat nergens in de wettelijke regelingen te lezen. Neem nu bestrijden van ongedierte. Mag het bestrijden van mieren in zijn woning een huurder 50 euro kosten? Of gaat dat uit boven die noemenswaardige kosten en moet de SUW het dus betalen. Deze kwestie zal vaak geval voor geval bekeken moeten worden. 8.6 uurdersonderhoud dat de SUW voor haar rekening neemt Dit Onderhouds-ABC is afgestemd op het nieuwe uurrecht, zoals dat op 1 augustus 2003 officieel van kracht is geworden. Sindsdien geldt eveneens het Besluit Kleine erstellingen (BK, Staatsblad 168, jaargang 2003). Daarin staat heel precies beschreven welk onderhoud voor rekening van de huurder gebracht mag worden. Maar er kan nog meer klein onderhoud voor rekening van de huurder komen. In de toelichting op dat BK staat uitdrukkelijk vermeld, dat ook andere herstellingen die nodig plegen te zijn als gevolg van wat zich gewoonlijk bij normaal gebruik van woonruimte voordoet, voor rekening van de huurder kunnen komen. ab In enkele opzichten is dit Onderhouds- ABC iets guller voor de huurder dan het BK. De SUW neemt iets meer onderhoud voor haar rekening dan waartoe de wet haar verplicht. De belangrijkste voorbeelden daarvan zijn: het schoonhouden van de dakgoten het ontstoppen van regenpijpen cv, mechanische ventilatie en lift; het preventief onderhoud, het gaande houden van deze installaties is eigenlijk huurdersonderhoud. Onder die noemer mogen ook de extra kosten van storingsonderhoud buiten normale werkuren aan huurders in rekening worden gebracht. vervangen en repareren van ventilatieroosters het vervangen van lampen en starters in armaturen in gemeenschappelijke

25 cruimten en de gemeenschappelijke buitenzijde Maar: ook als onderhoud wel voor uw rekening komt, kunt u de SUW vragen om het op uw kosten uit te voeren. Door onze bekendheid met uw woning kunnen wij dat misschien beter dan een ander. Dit wil niet zeggen, dat wij altijd op zo n verzoek ingaan. 8.7 Geschillen We gaan er van uit, dat u zich als een goed huurder gedraagt. En de SUW moet zich gedragen als een goede verhuurder. Toch kan er af en toe een verschil van mening ontstaan over wat de huurder en verhuurder moeten doen. Dan hebben we een geschil. Is er zo n geschil, dan kunt u langs de volgende wegen een oplossing zoeken: Bent u het niet eens met een handelwijze of een beslissing van een medewerker van de SUW, dan kunt uw bezwaar aan die medewerker laten weten. De medewerker zal uw bezwaar dan overwegen. indt u, dat onvoldoende rekening wordt gehouden met uw bezwaar, dan kunt u dat, telefonisch (spreekuurtijd), schriftelijk of per laten weten aan ons oofd Technische Dienst. ij zal uw bezwaar opnieuw overwegen en naar een oplossing zoeken. indt u alsnog, dat er onvoldoende rekening is gehouden met uw bezwaar, dan kunt u dat, alleen schriftelijk of per , aan het bestuur van de SUW laten weten. et bestuur zal uw bezwaar dan opnieuw bekijken, en u, soms nadat er met u gesproken is, laten weten wat het standpunt van het bestuur is. 25

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

en reparaties. Omdat daarin slechts de hoofdlijnen beschreven zijn, is niet altijd even duidelijk bij wie de onderhoudsverplichting

en reparaties. Omdat daarin slechts de hoofdlijnen beschreven zijn, is niet altijd even duidelijk bij wie de onderhoudsverplichting Wie betaalt wat? Vraag en antwoord We hebben een groot aantal zaken over onderhoud en met name antwoorden op de vraag wie betaalt wat? op een rij gezet. Mogelijk hebben we een bepaald defect niet genoemd

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde!

Onderhoud, reparaties en schade. Help schade voorkomen! Samen houden wij uw woning in orde! Onderhoud, reparaties en schade Samen houden wij uw woning in orde! elp schade voorkomen! Sluit ramen en deuren als het stormt. Draai radiatoren open als het vriest en maakt kaarsen uit als u de kamer

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf?

Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? September 2012 Onderhouds ABC Er gaat iets kapot in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Vanzelfsprekend wilt u, net als iedereen, in een goed onderhouden woning

Nadere informatie

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service

Onderhouds Service. Huurdersonderhoud uw zorg, onze service Onderhouds Service Huurdersonderhoud uw zorg, onze service 2 Onderhouds-Service Inhoud > Voorwoord 4 > Algemene informatie 5 > Voorwaarden & kosten service huurdersonderhoud 6 > Overzichtstabellen eigen

Nadere informatie

Het onderhoudsboekje. Wie betaalt wat? Onderhoud en reparaties

Het onderhoudsboekje. Wie betaalt wat? Onderhoud en reparaties et onderhoudsboekje Wie betaalt wat? Inleiding In de huurovereenkomst zijn rechten en plichten vastgelegd. an de huurders en van WSG als verhuurder. Onderhoud aan de woning hoort daar ook bij. In elke

Nadere informatie

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure

ONDERHOUDS- WIJZER. De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat. de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure ONDERHOUDS- WIJZER De huurder en Mercatus zorgen er gezamenlijk voor dat de woning in goede staat is en blijft. In deze brochure staat informatie over wat huurder en wat Mercatus doen aan onderhoud, reparatie

Nadere informatie

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com

Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang. www.devooruitgang.com Woonwijzer Welkom bij De Vooruitgang www.devooruitgang.com Welkom beste huurder. U woont (binnenkort) in een woning van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang. Dat brengt bepaalde rechten en plichten met

Nadere informatie

Servicepakket. Standvast Wonen Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00

Servicepakket. Standvast Wonen Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00 Postbus 389 6500 AJ Nijmegen www.standvastwonen.nl info@standvastwonen.nl t 024-382 01 00 Telefonische bereikbaarheid maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur Deze folder is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld.

Nadere informatie

Als u een reparatieverzoek heeft

Als u een reparatieverzoek heeft Als u een reparatieverzoek heeft et huis waarin u woont, heeft regelmatig onderhoud nodig. et is de bedoeling, dat we leurrijkwonen én u daar samen voor zorgen. De vraag is alleen: wie doet wat en wie

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Als in uw huurwoning het dak lekt, aarzelt u vast niet om Acantus te waarschuwen. Dat is ook terecht. Wij zijn verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud aan de woning. Maar

Nadere informatie

In de trefwoordenlijst Wie doet wat? verderop in deze brochure leest u wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud.

In de trefwoordenlijst Wie doet wat? verderop in deze brochure leest u wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Onderhoud In elke woning raakt er wel eens iets kapot of versleten. Dan is onderhoud nodig. huurt uw woning bij de leutels. ommige reparaties doen wij. Andere reparaties zijn voor uw rekening. Dat is zo

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC

Onderhouds-ABC Woningstichting Heteren. Onderhouds-ABC Onderhouds-ABC Uw kraan lekt, de wanden moeten geschilderd worden, de deurbel werkt niet meer. Dit zijn allemaal voorbeelden van onderhoudsklussen waar u als huurder mee te maken kunt krijgen. en verhuurder

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning

Een nieuwe huurwoning Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? uw handleiding om zorgeloos te genieten 123Wonen heet u welkom an arte gefeliciteerd met uw nieuwe woning of appartement! U heeft de huurovereenkomst getekend,

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties,

Onderhoud en reparaties, Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Als in uw huurwoning het dak lekt, zult u niet aarzelen om onmiddellijk de woningcorporatie te waarschuwen. Dat is ook terecht.

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning woonwijzer Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning! Maar wie doet wat? Het spreekt voor zich dat uw huis onderhoud nodig heeft. Dat is een zaak van huurder en verhuurder

Nadere informatie

Onderhoud. Wie doet wat?

Onderhoud. Wie doet wat? Onderhoud INFORMATIEFOLDER AAN OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN UW HUURWONING Wie doet wat? Woningstichting Nijkerk Van t Hoffstraat 40, 3863 AX Nijkerk Postbus 98, 3860 AB Nijkerk www.wsnijkerk.nl info@wsnijkerk.nl

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie