Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik"

Transcriptie

1 Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging

2 Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes die wij dagelijks krijgen blijkt, dat er veel onduidelijkheid bestaat over wie wat moet doen. Ofwel welke reparaties zijn voor uw rekening en welke reparaties worden door de woningbouwvereniging betaald. Dit boekje geeft daar meer informatie over. In het eerste deel vindt u een korte uiteenzetting van enkele algemene regels rond het onderhoud. In het tweede gedeelte vindt u informatie over de oplevering van de woning als u gaat verhuizen en wat u wel of niet aan huurders kan overdoen. Daarna is een trefwoordenlijst opgenomen,waarin u kunt opzoeken wie verantwoordelijk is voor een bepaalde reparatie, u of de woningbouw vereniging. Enkele regels rond verhuur en onderhoud Iedereen wil in een goed onderhouden woning wonen. De woningbouwvereniging wil haar bezit ook zo goed mogelijk onderhouden. Maar zij kan niet voorkomen dat er iets stuk gaat aan een woning. De beste manier om dit te voorkomen is goed onderhoud. Dat betekent zowel dat u de kleine reparaties die voor uw rekening komen verricht, maar ook dat u klachten tijdig aan de woningbouwvereniging meldt. Er zijn zaken waar de woningbouwvereniging buiten staat, zoals storingen in de levering van gas, water en elektra. Hiervoor zult u het betreffende Nutsbedrijf moeten bellen. Verzorging en instandhouding* Maar wat gebeurt er als er een mankement aan de woning is? Wie zal dat betalen? Daarvoor is een grove verdeling gemaakt: - De huurder(s) heeft/hebben de verzorgingsplicht. Dat wil zeggen dat hij, zoals het in de Wet staat, de woning moet verzorgen als een goed huisvader. Daaronder vallen verschillende kleine reparaties. En natuurlijk moet hersteld worden wat door eigen nalatigheid stuk gaat. - De verhuurder heeft de instanthoudingsplicht. De woningbouwvereniging moet er voor zorgen dat de woningen in een goede staat blijven. * De beschreven onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder liggen vast in het Burgerlijk Wetboek (artikel ), in een circulaire van het Ministerie van VROM (MG 75-34) en in het huurcontract.

3 Verzorging door de huurder Zowel in het Burgerlijk Wetboek als in het huurreglement is een aantal zaken genoemd die de huurder zelf moet opknappen. Dat de huurder de woning aan de binnenkant zelf moet schilderen, sausen en behangen en zijn tuin verzorgen is meestal wel bekend. Maar dat de huurder ook kleine dagelijkse reparaties moet verrichten aan lichtschakelaars, stopcontacten, scharnieren en deurkrukken en deze zonodig moet vervangen is minder bekend. Dan zijn er nog andere zaken waarvoor de huurder moet zorgen zoals het schoonhouden en ontstoppen van toiletpot, vaste wastafels, gootsteen, dakgoot, het vegen van de schoorsteen en het vervangen van gebroken ruiten en spiegels. Een bijzonder punt bij de verzorgingsplicht van de huurder is de insecten- en ongediertebestrijding. Een huurder is verplicht alles te doen wat in zijn macht ligt bij de bestrijding en voorkoming van ongedierte. Zonodig moet hij hiervoor iemand inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder. Instandhouding door de verhuurder De verhuurder moet het verhuurde in zodanige staat houden dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het is bedoeld. Hij moet daartoe de noodzakelijke reparaties verrichten. Het timmerwerk in gemeenschappelijke ruimtes is voor rekening van de verhuurder. Als het houtwerk aan de woning rot is dan wordt dat op zijn kosten vervangen. Ramen en deuren die erg krom zijn worden vervangen. Een groot deel van het loodgieterwerk is eveneens voor rekening van de verhuurder. Zeker waar het reparatie of vervangen aan de buitenkant van de woning betreft zoals daken, goten en regenpijpen. Maar ook reparatie of vernieuwing van de leidingen in de woning, voor zover ze niet door de bewoners zelf zijn aangelegd, en van riolen die verouderd of verzakt zijn. Het buitenschilderwerk wordt eveneens door de verhuurder uitgevoerd. Voor het schilderen bestaat een schema zodat alle delen regelmatig behandeld worden. Dit heet preventief onderhoud omdat zo klachten kunnen worden voorkomen. Het binnenschilderwerk is een verantwoordelijkheid van de huurder. Ook bij de elektrische installatie is het grote werk voor de verhuurder. Leidingen en zekeringkast (officieel groepenkast) worden onderhouden en zonodig vernieuwd. Tenminste voor zover ze niet door u zelf zijn aangelegd. Schakelaars, stopcontacten en zekeringen zult u zelf moeten onderhouden en zonodig vervangen. Brandschade aan de woning moet in overleg met de woningbouwvereniging hersteld worden. Brandschade dient u binnen 24 uur door te geven aan de woningbouwvereniging.

4 Hoe moet de woning opgeleverd worden bij verhuizing Welke onderhoudsverplichtingen u als huurder eigenlijk heeft, merkt u vooral als u gaat verhuizen. De woningbouwvereniging verwacht dan namelijk dat u uw woning in een behoorlijke staat achterlaat. Over het algemeen betekent dit dat u uw woning minstens in dezelfde staat achterlaat als u hem heeft gehuurd, dat wil zeggen schoon en aan de binnenkant behoorlijk onderhouden. Als u bepaalde dingen aan de woning heeft veranderd, zal dit in veel gevallen om verbeteringen gaan. Dat hoeft echter niet. Volgens de regels in het huurcontract moet u alle veranderingen weer ongedaan maken, tenzij de woningbouwvereniging ermee akkoord gaat, dat u ze laat zitten. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Onder andere om deze reden zal de opzichter van de woningbouwvereniging u ruimschoots voordat de huur eindigt bezoeken voor een zogenaamde voorinspectie. Hij kan u dan precies vertellen wat u wel of niet in de woning kunt laten en wat u verder nog moet doen. Wanneer de woning leeg is en de sleutels zijn ingeleverd zal hij uw woning definitief inspecteren om te zien of aan alle eisen is voldaan. In het algemeen stelt de woningbouwvereniging de volgende eisen aan uw woning: - Alle ruiten en spiegels moeten heel en onbeschadigd zijn. - Hetzelfde geldt voor alle schakelaars, wandcontactdozen e.d. en voor het sanitair, dit moet heel zijn, goed bevestigd en onbeschilderd. - Gaten in muren en plafonds moeten netjes worden gedicht, zodat de nieuwe huurder er zo overheen kan sausen en behangen. - Beschadigingen aan kasten, deuren e.d. moeten worden hersteld. - Eventuele verbouwingen, wandbetimmeringen, verlaagde en balkenplafonds moeten ongedaan worden gemaakt, tenzij de woningbouwvereniging ermee akkoord gaat dat ze achter blijven. - Hetzelfde geldt voor aanbouwen en andere bouwsels. Losse bouwsels in de tuin moeten vrijwel altijd worden afgebroken en afgevoerd. - De hele woning moet schoon zijn, zodat nieuwe huurders er vrij snel in kunnen trekken. - Alle vloerbedekking moet worden verwijderd en vooral ook alle lijmresten. Nieuwe vloerbedekking moet eigenlijk zo gelegd kunnen worden. - Stickers e.d. moeten met alle lijmresten worden verwijderd (hiervoor zijn speciale middelen in de handel). -- Alle sleutels van binnendeuren, kasten e.d. horen in de deuren aanwezig te zijn. De sleutels van buitendeuren, berging en postkast levert u in. - Als u in uw woning centrale verwarming heeft, horen de sleutels, de vulslang en de eventuele gebruiksaanwijzing hiervan in de woning aanwezig te zijn. - Tijdens vorstperioden moet u voorzieningen treffen om bevriezing tegen te gaan (o.a. van de cv-installatie en de waterleiding).

5 Wat u wel of niet aan de nieuwe huurder(s) kunt overdoen. Wat u niet kunt overdoen Alles wat - zoals dat heet aard- en nagelvast bevestigd is. Verbouwingen, aanbouwen, betimmeringen, plavuizen, nieuwe keuken, ligbad, enz. U heeft natuurlijk wel het recht om dit soort zaken in de oorspronkelijke staat terug te brengen, maar als u ze achter wilt laten, bepaalt de woningbouwvereniging of zij ze wel of niet accepteert. Nadat u de woning heeft verlaten is de woningbouwvereniging namelijk formeel eigenaar hiervan geworden en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud. De woningbouwvereniging informeert overigens ook altijd de nieuwe huurder(s) hierover. Wat u wel kunt overdoen Alles wat min of meer los in de woning is aangebracht zoals vloerbedekking, gordijnen, zonneschermen, meubels, enz. Als u dit soort goederen aan de nieuwe huurder(s) overdoet, is het nodig dat u hiervoor met de opzichter een overnameformulier invult. Op dit formulier wordt beschreven wat u ter overname heeft en wat de nieuwe huurder daadwerkelijk overneemt. Het formulier wordt ondertekend door de vertrekkende huurder, de nieuwe huurder en de opzichter. Wanneer nog geen nieuwe huurder(s) bekend is/zijn op het moment dat u de woning verlaat (einde huuropzeggingstermijn) moet de woning geheel ontruimd achtergelaten worden, tenzij u schriftelijk toestemming heeft van de woningbouwvereniging om bepaalde goederen achter te laten. Het is dus ook in het belang van de huurder(s) dat de woning zo vroeg mogelijk en in ieder geval tijdig wordt opgezegd. Wijzigingen aan de woning mag u alleen aanbrengen na schriftelijke toestemming van Woningbouwvereniging Hierover leest u meer in onze folder Klussen en verbouwen (ZAV-beleid). Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze opzichter. Hij kan u ook adviseren over materiaalgebruik en werkwijze. Heeft u Zelf Aangebrachte Voorzieningen in de woning? Dan komen de reparaties altijd voor rekening van de huurder. Hetzelfde geldt voor reparaties die noodzakelijk zijn door slecht onderhoud of nalatigheid van de huurder.

6 Onderhoud van A tot Z In de volgende lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor onderhoud en reparatie van een groot aantal zaken aan, in en rond de woning. Wij hebben geprobeerd de lijst zo volledig mogelijk te maken. Maar er kan natuurlijk altijd iets vergeten zijn. Twijfelt u of heeft u andere vragen op technisch gebied, neemt u dan contact op met onze technisch opzichter. Hij zal uw vraag graag beantwoorden. De opzichter is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op nummer Woningbouwvereniging A Aanrecht Onderhoud en herstel van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes Scharnieren en sluitingen deurtjes afstellen en smeren Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervangen van het roostertje in de gootsteen. Afvoeren Repareren van de afvoer van wastafels, douche, gootsteen en dergelijke Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer van wastafels, douche, gootsteen en dergelijke Afzuigkap Voor het aanbrengen van een afzuigkap is toestemming van woningbouwvereniging nodig. Een afzuigkap mag niet op het ventilatiekanaal worden aangesloten. B Behang Bel Vervangen batterijen Bestrating Bestrating in tuin en carport Bestrating toegangspad naar voordeur Boiler en geiser via Nutsbedrijf

7 Brandmelders Vervangen batterij Brievenbus In eigen voordeur C Centrale Verwarming Periodiek onderhoud en storingen Bijvullen en ontluchten Centrale Verwarming collectief Onderhoud en bijvullen van de ketel Ontluchten radiator D Daken Onderhouden en vervangen van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, dakluik en dergelijke. Schoonhouden regenwaterafvoer (dakgoot, platjes, regenpijp): - eengezinswoningen en andere lage woningen - flats en andere gestapelde woningen Herstel van dak ten gevolge van werkzaamheden of in opdracht van de huurder Dakramen (zie ramen) Dekvloer (zie vloeren) Deurbel (zie bel) Deuren Herstellen of vervangen bij houtrot of normale slijtage Vervangen en/of repareren na uitwaaien Glas in deuren (zie ruiten) Scharnieren en sloten (zie hang- en sluitwerk) Schilderwerk deuren (zie schilderwerk) Voor veranderen of vervangen van buitendeuren is altijd toestemming van de woningbouwvereniging nodig

8 Deurdranger Repareren en vervangen van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten (aangebracht door de woningbouwvereniging ) Deuropener (elektrisch) Douche Onderhouden en vervangen van doucheslang, douchestang, handdouche, ophangpen, en koppelstuk Mengkraan (zie kranen) E Elektra Onderhouden en vervangen van leidingen en zekeringkast Onderhouden en vervangen van zekeringen, schakelaars, stopcontacten en lampen Onderhouden en vervangen van verlichting in gemeenschappelijke ruimten (dit is in de huur opgenomen) Erfafscheiding (zie tuinen) G Garage (zie schuren) Gasinstallatie Onderhouden en vervangen van leidingen de woning Onderhouden van de zelf aangebrachte gaskraan Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, tenzij dit opgenomen is in de huur Schilder- en sauswerk Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals schilderwerk en herstel van het voegwerk

9 Glas (zie ramen) Gootsteen (zie aanrecht) Goten (zie daken) H Hang- en sluitwerk Onderhouden en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten aan de buitengevel van de woning In de toegangsdeuren van de gemeenschappelijke ruimten Huistelefoon Onderhoud van de huistelefoon en bijbehorende installatie voor flats In alle andere gevallen Hemelwaterafvoer (zie daken) I Insectenbestrijding (zie ongedierte) K Kitvoegen Onderhoud en herstel Voorkomen van schimmelvorming Kozijnen Schilderwerk aan de buitenzijde van de buitenkozijnen en vervangen of repareren bij houtrot Schilderwerk van alle kozijnen aan de binnenzijde van de woning Schilderwerk van kozijnen in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud van kunststof of aluminium kozijnen Schoonmaken van kunststof en aluminium kozijnen Kranen Onderhouden en repareren van kranen en mengkranen voor water Vervangen na veroudering

10 L Lavet Lekkage Reparatie van leidingen, daken en gevels of dak Indien dit door onzorgvuldig gebruik plaatsvindt bijvoorbeeld door bevriezing van leidingen of belopen van het dak Schade aan inboedel en dergelijke als gevolg van de lekkage (dit zal in veel gevallen gedekt worden door een inboedelverzekering Leuningen (zie trappen) Luchtroosters M Mechanische ventilatie Reinigen van afzuigrozetten N Naamplaatsjes (met uitzondering van de appartementen) Plaatsen van naamplaatjes O Ongedierte Voorkomen en bestrijden van ongedierte Ontsmetting Van (delen van) de woning Ophogen van tuinen en bestrating (zie bestrating en tuinen) P Paden (zie bestrating en tuinen) Pannen (of dakpannen zie daken)

11 Parket en laminaat Het leggen van parket en laminaat, onderhoud en reparatie Plafonds Repareren, sausen en witten (schilderen van plafonds is niet toegestaan) Planchet Vervangen bij beschadiging Plavuizen Het leggen van plavuizen, onderhoud en reparatie R Radiator (zie centrale verwarming) Ramen Schilderwerk aan de buitenzijde Repareren of vervangen bij houtrot Schilderwerk binnenzijde Repareren of vervangen na beschadiging (bijvoorbeeld uitwaaien) (zie ruiten) Vervangen van gebroken ramen binnen en buiten, tenzij aangesloten bij de collectieve glasverzekering van de woningbouwvereniging Regenpijp (zie daken) Riolering Repareren na verzakking of vervangen na slijtage Schoonhouden en ontstoppen van de riolering, leidingen en putten S Schakelaars (zie elektra) Scharnieren (zie hang- en sluitwerk) Schilderwerk Schilderwerk aan de buitenzijde Schilderwerk aan de binnenzijde Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten

12 Schoonhouden Schoonhouden van trappenhuizen, hal en dergelijke tenzij opgenomen in de huur Schoorsteen Herstel kanaal, onderhoud, voegwerk en dergelijke Het vegen van de schoorsteen tenminste 1x per jaar Tenzij moederhaarden die bij de woning horen Voor het plaatsen van een open haard of voorzethaard is toestemming nodig van de woningbouwvereniging Schotelantennes en zendmasten Onderhoud Voor het plaatsen van een schotel is altijd schriftelijke toestemming van de woningvereniging nodig Schuren, garages en bergingen Herstel van vloeren, onderhoud dak en buitenschilderwerk Onderhoud binnenzijde en schilderwerk binnen Voor het bouwen van een schuur of garage is altijd schriftelijke toestemming van de woningbouwvereniging nodig Schuttingen (zie tuinen) Sleutels Sleutels worden éénmalig verstrekt bij de verhuur van de woning Bij zoekraken of beschadiging nieuwe sleutels laten maken Sloten (zie hang- en sluitwerk) Spiegels Vervangen na beschadiging Stopcontacten (zie elektra) Stortbak (zie toilet) Stucwerk Als het stucwerk loskomt van de ondergrond Reparatie na beschadiging

13 Sifons Schoonhouden en ontstoppen van de zwanenhals Vervangen na veroudering T Telefoonaansluiting Aanvragen Tegels Repareren en vervangen van tegels in keuken, toilet en douche na beschadiging Terrassen (zie bestrating) Tochtstrippen Onderhouden en vervangen Toilet Onderhoud toiletpot, -sok, -bril Vernieuwen na veroudering toiletpot, -sok, -bril Toiletrolhouder Trappen Onderhouden en repareren van trap, trapleuning en traphek Vervangen na slijtage bij normaal gebruik In gemeenschappelijke ruimten Tuinen Aanleg en onderhoud Aanleg en onderhoud van gemeenschappelijke tuinen als dit in de huur is opgenomen Onderhoud erfafscheidingen Voor het bouwen van schuttingen, volières, schuurtjes en dergelijke in de tuin is altijd schriftelijke toestemming nodig van de woningbouwvereniging V Vensterbank (zie ook kozijnen) Onderhoud Ventilatie (zie ook mechanische ventilatie) Onderhouden en schoonhouden van de roosters

14 Verlichting (zie ook elektra) Vlizotrap Vloeren (zie ook plavuizen en parket en laminaat) Reparatie na beschadiging vloer en vloerbedekking Vlotter (zie ook toilet) Repareren en vervangen van vlotter in stortbak toilet W Wandafwerking Repareren, sausen, behangen en schilderen Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking zoals schrootjes, granol en dergelijke is toestemming nodig van de woningbouwvereniging Warmwatertoestel (zie boiler en geiser)???? Warmtemeters Onderhouden en vervangen (dit is meestal opgenomen in de huur) Wastafels Onderhouden en vervangen na beschadiging Vervangen na veroudering Waterleiding Onderhouden en vervangen Voorkomen van bevriezing en herstel na bevriezing Z Zeepbakjes Vervangen na beschadiging Zonwering (buiten) Hiervoor is altijd schriftelijke toestemming van de woningbouwvereniging nodig Zwanenhals (zie sifon)

15 Dorpstraat AG Tel: Openingstijden: Maandag t/m donderdag van tot uur

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat?

Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z Wie doet wat? Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? U huurt een woning van Woontij. Samen zijn wij verantwoordelijk voor het onderhoud aan en in de door u gehuurde woning. Maar wie

Nadere informatie

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud.

Kolom huurder Staat er in de kolom huurder een H, dan bent u als huurder verantwoordelijk voor het uit te voeren onderhoud. Pagina 1/13 Dit formulier is bedoeld om de rechten en plichten van zowel de huurder als de verhuurder met betrekking tot het dagelijkse onderhoud aan een gehuurde woning uiteen te zetten. Zoals vernoemd

Nadere informatie

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij.

Onderhoud aan uw huurwoning. Alle regels en tips op een rij. Onderhoud aan uw huurwoning Alle regels en tips op een rij. 1 2 Huurdersonderhoud De wet kent met betrekking tot huur en verhuur twee soorten onderhoud: het onderhoud dat de huurder en het onderhoud dat

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties, wie doet wat?

Onderhoud en reparaties, wie doet wat? Onderhoud en reparaties, wie doet wat? 2 Inleiding Om prettig te kunnen wonen is een goed onderhouden woning noodzakelijk. Daarom voert regelmatig reparaties, periodiek onderhoud en renovaties uit. Sommige

Nadere informatie

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder.

Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Onderhoud van uw woning wie betaalt wat? (deze onderhoudswijzer is onderdeel van de huurovereenkomst) Informatie over de verdeling van onderhoudswerkzaamheden tussen huurder en verhuurder. Als huurder

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Onderhoud voor de huurder of verhuurder?

Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Onderhouds ABC Onderhoud voor de huurder of verhuurder? Bij het sluiten van een huurcontract voor een woning gaat u als huurder en Waterweg Wonen als verhuurder een aantal verplichtingen aan. et onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties: wie doet wat?

Onderhoud en reparaties: wie doet wat? nderhoud en reparaties: wie doet wat? In deze folder leest u over het onderhoud en reparaties aan uw woning. Wat doet WZ en wat doet u zelf? nderhoud en reparaties voor de verhuurder en huurder nderhoud

Nadere informatie

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo

Serviceabonnement en woningonderhoud. huurdersinfo Serviceabonnement en woningonderhoud sinfo 5 Gemak in huis 5 Aanmelden 5 Niet voor iedere woning 6 Wat valt er onder het 6 Wat valt niet onder het 6 Kosten 7 Hoe werkt het 8 Overzicht en woningonderhoud

Nadere informatie

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C

Huurdersinformatie. Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C uurdersinformatie Onderhouds A B C U heeft zojuist een huurcontract met Laurens Wonen afgesloten voor een woning in één van onze woongebouwen. Wij heten u hartelijk welkom

Nadere informatie

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat?

Onderhoud & reparaties. Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Wie doet wat? Onderhoud & reparaties Het grootste deel van het onderhoud en de reparaties aan uw woning voeren wij voor u uit. Maar u bent zelf ook verantwoordelijk voor het onderhoud

Nadere informatie

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu?

Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Een nieuwe huurwoning Gefeliciteerd... en nu? Uw handleiding om zorgeloos te genieten D u m la v Ne l n! 123Wonen heet u welkom De overeenkomst is getekend: op naar de sleutel! an harte gefeliciteerd met

Nadere informatie

Reparaties, Onderhoud & Tips

Reparaties, Onderhoud & Tips adres Bedrijvencentrum New Element Winthontlaan 200 3526 KV Utrecht Reparaties, Onderhoud & Tips correspondentieadres Postbus 85183 3508 AD Utrecht openingstijden ma t/m vr. 09.00-17.00 telefoon 030 711

Nadere informatie

Reparatie van A tot ZO

Reparatie van A tot ZO Als er iets kapot gaat in uw woning, wilt u natuurlijk weten hoe u dit bij ons kunt melden. En wie betaalt de reparatie van een haperende deurbel, een lekkende afvoer of het ontluchten van radiatoren?

Nadere informatie

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds

Onderhouds ABC en reglementen Servicefonds en Glasfonds Onderhouds ABC en reglementen en 1 Inleiding Het Onderhouds ABC biedt u een overzicht van veel voorkomende onderhoudswerkzaamheden aan uw woning. In deze brochure kunt u lezen welke reparaties Goed Wonen

Nadere informatie

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld

Onderhoud. Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Onderhoud van A tot Z Het onderhoud aan uw woning goed geregeld Hebt u een lekkage? Is de WC verstopt? Het slot van de voordeur kapot? Woningcorporatie Wateringen zorgt ervoor dat uw woning goed onderhouden

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning

Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Onderhoud, reparaties en schade aan de woning Wij doen er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder?

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn

Nadere informatie

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer!

Servicepakket. Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicepakket Uitleg servicepakket Melding gebreken Tips Aanmeldingskaart En nog veel meer! Servicewijzer ooraf U wilt graag in een goed onderhouden huis wonen. Dat is een zaak van u en ons samen. Ook

Nadere informatie

Uitleg over onderhoud

Uitleg over onderhoud Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning

Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Alles over het onderhoud in mijn huurwoning Bij de totstandkoming van deze brochure zijn we zeer zorgvuldig te werk gegaan. Toch kan het voorkomen dat u in deze brochure niet direct de informatie vindt

Nadere informatie

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud

Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Wie doet wat? Uitleg over onderhoud Besteed deel eigen onderhoud uit met servicepakket Inhoudsopgave Inleiding...........................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

VerstandigVerhuren met 123Wonen

VerstandigVerhuren met 123Wonen erstandigerhuren met 123Wonen Alles wat u moet weten over verstandig verhuren D u m la v Ne l n! andleiding voor verstandig verhuren Een huurovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd erhuren is een

Nadere informatie

Reparaties / Onderhoud

Reparaties / Onderhoud december 2006 Reparaties / Onderhoud Bijlage In deze bijlage leest u welke reparaties en onderhoudswerkzaamheden WoonGoed 2-Duizend voor u uitvoert en voor welke reparaties u zelf verantwoordelijk bent.

Nadere informatie

Serviceabonnement / Woningonderhoud

Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement / Woningonderhoud Serviceabonnement en woningonderhoud Waarom een serviceabonnement? 3 Wat houdt het serviceabonnement in? 4 De kosten van het abonnement 5 Hoe sluit u een abonnement

Nadere informatie

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement

Onderhoud, klussen en het serviceabonnement Natuurlijk wonen Onderhoud, klussen en het serviceabonnement 1 Onderhoud en klussen Een goed onderhouden woning verhoogt uw woongenot. Ook worden hiermee de meeste problemen en reparatieverzoeken voorkomen.

Nadere informatie

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder

Wie moet wat betalen. Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Wie moet wat betalen Onderhoudsverplichtingen voor huurder en verhuurder Claassen astgoedbeheer B p o s t a d r e s Postbus 25 5760 AA Bakel b e z o e k a d r e s Auerschootseweg 36 5761 E Bakel tel 0492

Nadere informatie

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement

Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement Onderhoudsbeleid & Serviceabonnement INOUD Inleiding 5 Kleine reparaties 5 Serviceabonnement 6 Reparatieverzoek 7 Trefwoordenlijst 8 erdeling onderhoud huurder - verhuurder 8 Tips om ongemak te voorkomen

Nadere informatie

Instandhouding door de verhuurder

Instandhouding door de verhuurder nderhouds-a et huis waarin u woont of gaat wonen moet worden onderhouden. at is een zaak van en ver samen. oms is echter niet helemaal duidelijk wie nu precies wat moet doen. it boekje geeft antwoord op

Nadere informatie