Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderhouds-ABC. Onderhoud. is een zaak van u en. Woningbouwvereniging Lopik"

Transcriptie

1 Onderhouds-ABC Onderhoud is een zaak van u en Woningbouwvereniging

2 Onderhouds-ABC Het huis waarin u woont moet onderhouden worden. Dat is een zaak zowel voor u als voor Woningbouwvereniging. Uit de telefoontjes die wij dagelijks krijgen blijkt, dat er veel onduidelijkheid bestaat over wie wat moet doen. Ofwel welke reparaties zijn voor uw rekening en welke reparaties worden door de woningbouwvereniging betaald. Dit boekje geeft daar meer informatie over. In het eerste deel vindt u een korte uiteenzetting van enkele algemene regels rond het onderhoud. In het tweede gedeelte vindt u informatie over de oplevering van de woning als u gaat verhuizen en wat u wel of niet aan huurders kan overdoen. Daarna is een trefwoordenlijst opgenomen,waarin u kunt opzoeken wie verantwoordelijk is voor een bepaalde reparatie, u of de woningbouw vereniging. Enkele regels rond verhuur en onderhoud Iedereen wil in een goed onderhouden woning wonen. De woningbouwvereniging wil haar bezit ook zo goed mogelijk onderhouden. Maar zij kan niet voorkomen dat er iets stuk gaat aan een woning. De beste manier om dit te voorkomen is goed onderhoud. Dat betekent zowel dat u de kleine reparaties die voor uw rekening komen verricht, maar ook dat u klachten tijdig aan de woningbouwvereniging meldt. Er zijn zaken waar de woningbouwvereniging buiten staat, zoals storingen in de levering van gas, water en elektra. Hiervoor zult u het betreffende Nutsbedrijf moeten bellen. Verzorging en instandhouding* Maar wat gebeurt er als er een mankement aan de woning is? Wie zal dat betalen? Daarvoor is een grove verdeling gemaakt: - De huurder(s) heeft/hebben de verzorgingsplicht. Dat wil zeggen dat hij, zoals het in de Wet staat, de woning moet verzorgen als een goed huisvader. Daaronder vallen verschillende kleine reparaties. En natuurlijk moet hersteld worden wat door eigen nalatigheid stuk gaat. - De verhuurder heeft de instanthoudingsplicht. De woningbouwvereniging moet er voor zorgen dat de woningen in een goede staat blijven. * De beschreven onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder liggen vast in het Burgerlijk Wetboek (artikel ), in een circulaire van het Ministerie van VROM (MG 75-34) en in het huurcontract.

3 Verzorging door de huurder Zowel in het Burgerlijk Wetboek als in het huurreglement is een aantal zaken genoemd die de huurder zelf moet opknappen. Dat de huurder de woning aan de binnenkant zelf moet schilderen, sausen en behangen en zijn tuin verzorgen is meestal wel bekend. Maar dat de huurder ook kleine dagelijkse reparaties moet verrichten aan lichtschakelaars, stopcontacten, scharnieren en deurkrukken en deze zonodig moet vervangen is minder bekend. Dan zijn er nog andere zaken waarvoor de huurder moet zorgen zoals het schoonhouden en ontstoppen van toiletpot, vaste wastafels, gootsteen, dakgoot, het vegen van de schoorsteen en het vervangen van gebroken ruiten en spiegels. Een bijzonder punt bij de verzorgingsplicht van de huurder is de insecten- en ongediertebestrijding. Een huurder is verplicht alles te doen wat in zijn macht ligt bij de bestrijding en voorkoming van ongedierte. Zonodig moet hij hiervoor iemand inschakelen. De kosten hiervan komen voor rekening van de huurder. Instandhouding door de verhuurder De verhuurder moet het verhuurde in zodanige staat houden dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het is bedoeld. Hij moet daartoe de noodzakelijke reparaties verrichten. Het timmerwerk in gemeenschappelijke ruimtes is voor rekening van de verhuurder. Als het houtwerk aan de woning rot is dan wordt dat op zijn kosten vervangen. Ramen en deuren die erg krom zijn worden vervangen. Een groot deel van het loodgieterwerk is eveneens voor rekening van de verhuurder. Zeker waar het reparatie of vervangen aan de buitenkant van de woning betreft zoals daken, goten en regenpijpen. Maar ook reparatie of vernieuwing van de leidingen in de woning, voor zover ze niet door de bewoners zelf zijn aangelegd, en van riolen die verouderd of verzakt zijn. Het buitenschilderwerk wordt eveneens door de verhuurder uitgevoerd. Voor het schilderen bestaat een schema zodat alle delen regelmatig behandeld worden. Dit heet preventief onderhoud omdat zo klachten kunnen worden voorkomen. Het binnenschilderwerk is een verantwoordelijkheid van de huurder. Ook bij de elektrische installatie is het grote werk voor de verhuurder. Leidingen en zekeringkast (officieel groepenkast) worden onderhouden en zonodig vernieuwd. Tenminste voor zover ze niet door u zelf zijn aangelegd. Schakelaars, stopcontacten en zekeringen zult u zelf moeten onderhouden en zonodig vervangen. Brandschade aan de woning moet in overleg met de woningbouwvereniging hersteld worden. Brandschade dient u binnen 24 uur door te geven aan de woningbouwvereniging.

4 Hoe moet de woning opgeleverd worden bij verhuizing Welke onderhoudsverplichtingen u als huurder eigenlijk heeft, merkt u vooral als u gaat verhuizen. De woningbouwvereniging verwacht dan namelijk dat u uw woning in een behoorlijke staat achterlaat. Over het algemeen betekent dit dat u uw woning minstens in dezelfde staat achterlaat als u hem heeft gehuurd, dat wil zeggen schoon en aan de binnenkant behoorlijk onderhouden. Als u bepaalde dingen aan de woning heeft veranderd, zal dit in veel gevallen om verbeteringen gaan. Dat hoeft echter niet. Volgens de regels in het huurcontract moet u alle veranderingen weer ongedaan maken, tenzij de woningbouwvereniging ermee akkoord gaat, dat u ze laat zitten. Dit zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden. Onder andere om deze reden zal de opzichter van de woningbouwvereniging u ruimschoots voordat de huur eindigt bezoeken voor een zogenaamde voorinspectie. Hij kan u dan precies vertellen wat u wel of niet in de woning kunt laten en wat u verder nog moet doen. Wanneer de woning leeg is en de sleutels zijn ingeleverd zal hij uw woning definitief inspecteren om te zien of aan alle eisen is voldaan. In het algemeen stelt de woningbouwvereniging de volgende eisen aan uw woning: - Alle ruiten en spiegels moeten heel en onbeschadigd zijn. - Hetzelfde geldt voor alle schakelaars, wandcontactdozen e.d. en voor het sanitair, dit moet heel zijn, goed bevestigd en onbeschilderd. - Gaten in muren en plafonds moeten netjes worden gedicht, zodat de nieuwe huurder er zo overheen kan sausen en behangen. - Beschadigingen aan kasten, deuren e.d. moeten worden hersteld. - Eventuele verbouwingen, wandbetimmeringen, verlaagde en balkenplafonds moeten ongedaan worden gemaakt, tenzij de woningbouwvereniging ermee akkoord gaat dat ze achter blijven. - Hetzelfde geldt voor aanbouwen en andere bouwsels. Losse bouwsels in de tuin moeten vrijwel altijd worden afgebroken en afgevoerd. - De hele woning moet schoon zijn, zodat nieuwe huurders er vrij snel in kunnen trekken. - Alle vloerbedekking moet worden verwijderd en vooral ook alle lijmresten. Nieuwe vloerbedekking moet eigenlijk zo gelegd kunnen worden. - Stickers e.d. moeten met alle lijmresten worden verwijderd (hiervoor zijn speciale middelen in de handel). -- Alle sleutels van binnendeuren, kasten e.d. horen in de deuren aanwezig te zijn. De sleutels van buitendeuren, berging en postkast levert u in. - Als u in uw woning centrale verwarming heeft, horen de sleutels, de vulslang en de eventuele gebruiksaanwijzing hiervan in de woning aanwezig te zijn. - Tijdens vorstperioden moet u voorzieningen treffen om bevriezing tegen te gaan (o.a. van de cv-installatie en de waterleiding).

5 Wat u wel of niet aan de nieuwe huurder(s) kunt overdoen. Wat u niet kunt overdoen Alles wat - zoals dat heet aard- en nagelvast bevestigd is. Verbouwingen, aanbouwen, betimmeringen, plavuizen, nieuwe keuken, ligbad, enz. U heeft natuurlijk wel het recht om dit soort zaken in de oorspronkelijke staat terug te brengen, maar als u ze achter wilt laten, bepaalt de woningbouwvereniging of zij ze wel of niet accepteert. Nadat u de woning heeft verlaten is de woningbouwvereniging namelijk formeel eigenaar hiervan geworden en daarmee verantwoordelijk voor het onderhoud. De woningbouwvereniging informeert overigens ook altijd de nieuwe huurder(s) hierover. Wat u wel kunt overdoen Alles wat min of meer los in de woning is aangebracht zoals vloerbedekking, gordijnen, zonneschermen, meubels, enz. Als u dit soort goederen aan de nieuwe huurder(s) overdoet, is het nodig dat u hiervoor met de opzichter een overnameformulier invult. Op dit formulier wordt beschreven wat u ter overname heeft en wat de nieuwe huurder daadwerkelijk overneemt. Het formulier wordt ondertekend door de vertrekkende huurder, de nieuwe huurder en de opzichter. Wanneer nog geen nieuwe huurder(s) bekend is/zijn op het moment dat u de woning verlaat (einde huuropzeggingstermijn) moet de woning geheel ontruimd achtergelaten worden, tenzij u schriftelijk toestemming heeft van de woningbouwvereniging om bepaalde goederen achter te laten. Het is dus ook in het belang van de huurder(s) dat de woning zo vroeg mogelijk en in ieder geval tijdig wordt opgezegd. Wijzigingen aan de woning mag u alleen aanbrengen na schriftelijke toestemming van Woningbouwvereniging Hierover leest u meer in onze folder Klussen en verbouwen (ZAV-beleid). Natuurlijk kunt u ook altijd contact opnemen met onze opzichter. Hij kan u ook adviseren over materiaalgebruik en werkwijze. Heeft u Zelf Aangebrachte Voorzieningen in de woning? Dan komen de reparaties altijd voor rekening van de huurder. Hetzelfde geldt voor reparaties die noodzakelijk zijn door slecht onderhoud of nalatigheid van de huurder.

6 Onderhoud van A tot Z In de volgende lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor onderhoud en reparatie van een groot aantal zaken aan, in en rond de woning. Wij hebben geprobeerd de lijst zo volledig mogelijk te maken. Maar er kan natuurlijk altijd iets vergeten zijn. Twijfelt u of heeft u andere vragen op technisch gebied, neemt u dan contact op met onze technisch opzichter. Hij zal uw vraag graag beantwoorden. De opzichter is van maandag tot en met donderdag telefonisch bereikbaar op nummer Woningbouwvereniging A Aanrecht Onderhoud en herstel van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes Scharnieren en sluitingen deurtjes afstellen en smeren Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer en vervangen van het roostertje in de gootsteen. Afvoeren Repareren van de afvoer van wastafels, douche, gootsteen en dergelijke Schoonhouden en ontstoppen van de afvoer van wastafels, douche, gootsteen en dergelijke Afzuigkap Voor het aanbrengen van een afzuigkap is toestemming van woningbouwvereniging nodig. Een afzuigkap mag niet op het ventilatiekanaal worden aangesloten. B Behang Bel Vervangen batterijen Bestrating Bestrating in tuin en carport Bestrating toegangspad naar voordeur Boiler en geiser via Nutsbedrijf

7 Brandmelders Vervangen batterij Brievenbus In eigen voordeur C Centrale Verwarming Periodiek onderhoud en storingen Bijvullen en ontluchten Centrale Verwarming collectief Onderhoud en bijvullen van de ketel Ontluchten radiator D Daken Onderhouden en vervangen van dakbedekking, dakdoorvoer, dakgoot, dakluik en dergelijke. Schoonhouden regenwaterafvoer (dakgoot, platjes, regenpijp): - eengezinswoningen en andere lage woningen - flats en andere gestapelde woningen Herstel van dak ten gevolge van werkzaamheden of in opdracht van de huurder Dakramen (zie ramen) Dekvloer (zie vloeren) Deurbel (zie bel) Deuren Herstellen of vervangen bij houtrot of normale slijtage Vervangen en/of repareren na uitwaaien Glas in deuren (zie ruiten) Scharnieren en sloten (zie hang- en sluitwerk) Schilderwerk deuren (zie schilderwerk) Voor veranderen of vervangen van buitendeuren is altijd toestemming van de woningbouwvereniging nodig

8 Deurdranger Repareren en vervangen van deurdrangers op toegangsdeuren in gemeenschappelijke ruimten (aangebracht door de woningbouwvereniging ) Deuropener (elektrisch) Douche Onderhouden en vervangen van doucheslang, douchestang, handdouche, ophangpen, en koppelstuk Mengkraan (zie kranen) E Elektra Onderhouden en vervangen van leidingen en zekeringkast Onderhouden en vervangen van zekeringen, schakelaars, stopcontacten en lampen Onderhouden en vervangen van verlichting in gemeenschappelijke ruimten (dit is in de huur opgenomen) Erfafscheiding (zie tuinen) G Garage (zie schuren) Gasinstallatie Onderhouden en vervangen van leidingen de woning Onderhouden van de zelf aangebrachte gaskraan Gemeenschappelijke ruimten Schoonhouden van portiek, trappenhuis en gemeenschappelijke gangen, tenzij dit opgenomen is in de huur Schilder- en sauswerk Gevel Onderhoud aan de buitengevel, zoals schilderwerk en herstel van het voegwerk

9 Glas (zie ramen) Gootsteen (zie aanrecht) Goten (zie daken) H Hang- en sluitwerk Onderhouden en repareren van deurkrukken, scharnieren en sloten aan de buitengevel van de woning In de toegangsdeuren van de gemeenschappelijke ruimten Huistelefoon Onderhoud van de huistelefoon en bijbehorende installatie voor flats In alle andere gevallen Hemelwaterafvoer (zie daken) I Insectenbestrijding (zie ongedierte) K Kitvoegen Onderhoud en herstel Voorkomen van schimmelvorming Kozijnen Schilderwerk aan de buitenzijde van de buitenkozijnen en vervangen of repareren bij houtrot Schilderwerk van alle kozijnen aan de binnenzijde van de woning Schilderwerk van kozijnen in gemeenschappelijke ruimten Onderhoud van kunststof of aluminium kozijnen Schoonmaken van kunststof en aluminium kozijnen Kranen Onderhouden en repareren van kranen en mengkranen voor water Vervangen na veroudering

10 L Lavet Lekkage Reparatie van leidingen, daken en gevels of dak Indien dit door onzorgvuldig gebruik plaatsvindt bijvoorbeeld door bevriezing van leidingen of belopen van het dak Schade aan inboedel en dergelijke als gevolg van de lekkage (dit zal in veel gevallen gedekt worden door een inboedelverzekering Leuningen (zie trappen) Luchtroosters M Mechanische ventilatie Reinigen van afzuigrozetten N Naamplaatsjes (met uitzondering van de appartementen) Plaatsen van naamplaatjes O Ongedierte Voorkomen en bestrijden van ongedierte Ontsmetting Van (delen van) de woning Ophogen van tuinen en bestrating (zie bestrating en tuinen) P Paden (zie bestrating en tuinen) Pannen (of dakpannen zie daken)

11 Parket en laminaat Het leggen van parket en laminaat, onderhoud en reparatie Plafonds Repareren, sausen en witten (schilderen van plafonds is niet toegestaan) Planchet Vervangen bij beschadiging Plavuizen Het leggen van plavuizen, onderhoud en reparatie R Radiator (zie centrale verwarming) Ramen Schilderwerk aan de buitenzijde Repareren of vervangen bij houtrot Schilderwerk binnenzijde Repareren of vervangen na beschadiging (bijvoorbeeld uitwaaien) (zie ruiten) Vervangen van gebroken ramen binnen en buiten, tenzij aangesloten bij de collectieve glasverzekering van de woningbouwvereniging Regenpijp (zie daken) Riolering Repareren na verzakking of vervangen na slijtage Schoonhouden en ontstoppen van de riolering, leidingen en putten S Schakelaars (zie elektra) Scharnieren (zie hang- en sluitwerk) Schilderwerk Schilderwerk aan de buitenzijde Schilderwerk aan de binnenzijde Schilderwerk in gemeenschappelijke ruimten

12 Schoonhouden Schoonhouden van trappenhuizen, hal en dergelijke tenzij opgenomen in de huur Schoorsteen Herstel kanaal, onderhoud, voegwerk en dergelijke Het vegen van de schoorsteen tenminste 1x per jaar Tenzij moederhaarden die bij de woning horen Voor het plaatsen van een open haard of voorzethaard is toestemming nodig van de woningbouwvereniging Schotelantennes en zendmasten Onderhoud Voor het plaatsen van een schotel is altijd schriftelijke toestemming van de woningvereniging nodig Schuren, garages en bergingen Herstel van vloeren, onderhoud dak en buitenschilderwerk Onderhoud binnenzijde en schilderwerk binnen Voor het bouwen van een schuur of garage is altijd schriftelijke toestemming van de woningbouwvereniging nodig Schuttingen (zie tuinen) Sleutels Sleutels worden éénmalig verstrekt bij de verhuur van de woning Bij zoekraken of beschadiging nieuwe sleutels laten maken Sloten (zie hang- en sluitwerk) Spiegels Vervangen na beschadiging Stopcontacten (zie elektra) Stortbak (zie toilet) Stucwerk Als het stucwerk loskomt van de ondergrond Reparatie na beschadiging

13 Sifons Schoonhouden en ontstoppen van de zwanenhals Vervangen na veroudering T Telefoonaansluiting Aanvragen Tegels Repareren en vervangen van tegels in keuken, toilet en douche na beschadiging Terrassen (zie bestrating) Tochtstrippen Onderhouden en vervangen Toilet Onderhoud toiletpot, -sok, -bril Vernieuwen na veroudering toiletpot, -sok, -bril Toiletrolhouder Trappen Onderhouden en repareren van trap, trapleuning en traphek Vervangen na slijtage bij normaal gebruik In gemeenschappelijke ruimten Tuinen Aanleg en onderhoud Aanleg en onderhoud van gemeenschappelijke tuinen als dit in de huur is opgenomen Onderhoud erfafscheidingen Voor het bouwen van schuttingen, volières, schuurtjes en dergelijke in de tuin is altijd schriftelijke toestemming nodig van de woningbouwvereniging V Vensterbank (zie ook kozijnen) Onderhoud Ventilatie (zie ook mechanische ventilatie) Onderhouden en schoonhouden van de roosters

14 Verlichting (zie ook elektra) Vlizotrap Vloeren (zie ook plavuizen en parket en laminaat) Reparatie na beschadiging vloer en vloerbedekking Vlotter (zie ook toilet) Repareren en vervangen van vlotter in stortbak toilet W Wandafwerking Repareren, sausen, behangen en schilderen Voor het aanbrengen van bijzondere wandafwerking zoals schrootjes, granol en dergelijke is toestemming nodig van de woningbouwvereniging Warmwatertoestel (zie boiler en geiser)???? Warmtemeters Onderhouden en vervangen (dit is meestal opgenomen in de huur) Wastafels Onderhouden en vervangen na beschadiging Vervangen na veroudering Waterleiding Onderhouden en vervangen Voorkomen van bevriezing en herstel na bevriezing Z Zeepbakjes Vervangen na beschadiging Zonwering (buiten) Hiervoor is altijd schriftelijke toestemming van de woningbouwvereniging nodig Zwanenhals (zie sifon)

15 Dorpstraat AG Tel: Openingstijden: Maandag t/m donderdag van tot uur

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement

Brederode wonen. Thuis in goed wonen. Overzicht serviceabonnement. Verdeling kosten per actie. voor rekening. voor rekening van Serviceabonnement Thuis in goed Overzicht serviceabonnement Verdeling kosten per actie aanrecht Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage

Onderhoud, reparatie en vervanging van de bel en beldrukker Beltrafo vervangen bij normale slijtage Wie doet wat? lijst Afvoeren Repareren en schoonmaken van sifons van wastafels, wasmachine, cv ketel, douche, gootsteen, schrobputje e.d. Ontstoppen van binnenriolering Ontstoppen van het hoofdriool Vervangen

Nadere informatie

voor rekening van huurder

voor rekening van huurder Werkzaamheden aanrecht huurder Brederode Wonen Serviceabonnement Laden, scharnieren en sluitingen kastjes onderhouden Laden vergen wege ouderdom/slijtage Aanrechtblad onderhoud en vergen door ouderdom/slijtage

Nadere informatie

Onderhouds-ABC Waardwonen

Onderhouds-ABC Waardwonen aardwonen A AANRECT Onderhouden en herstellen van aanrechtblok, - blad, - deurtjes, scharnieren en sluitingen Onderhouden en herstellen van kraan, stop, sifon en roostertje KO aardwonen uurder KO Ontstoppen

Nadere informatie

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1

A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Onderhoud ABC - wie onderhoudt wat? Huurder A Aanrecht en bovenkastjes reparaties laden, scharnieren en sluitingen q 1 Rentree Afvoeren reparatie afvoeren van aanrecht, wastafel, wasmachine, douche, gootsteen

Nadere informatie

Trefwoordenlijst wie doet wat?

Trefwoordenlijst wie doet wat? Trefwoordenlijst wie doet wat? voor rekening van en uit te voeren door 30 augustus 2012 voor rekening van en uit te voeren door huurder kosten/uitvoering vallen onder door huurder af te sluiten onderhoudsabonnement

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

Wij staan klaar voor iedereen

Wij staan klaar voor iedereen Wij staan klaar voor iedereen Openbaar Belang is er voor alle mensen die een geschikte huurwoning nodig hebben. Onze medewerkers helpen mensen graag. In elke individuele situatie is er serieuze aandacht

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties aan uw huurwoning Als huurder heeft u het voordeel dat Openbaar Belang het onderhoud van uw woning verzorgt. Dat proberen wij op de beste manier te doen.

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Wie doet wat? Onderhoud van a tot z Deze informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. et is echter mogelijk dat zaken veranderen of tot misverstanden kunnen leiden. U kunt daarom aan de inhoud van deze informatie geen

Nadere informatie

Wie repareert wat? In bijgevoegde lijst zijn alle mogelijkheden aangegeven: Rijnhart Wonen (RhW) Huurder

Wie repareert wat? In bijgevoegde lijst zijn alle mogelijkheden aangegeven: Rijnhart Wonen (RhW) Huurder Wie repareert wat? In bijgevoegde lijst zijn alle mogelijkheden aangegeven: Rijnhart Wonen () Huurder Onderhoudsabonnement Ontstoppingsfonds Glasverzekering F G anrecht zie keukenblok fvoeren reparatie

Nadere informatie

Onderhoud - Wie betaalt wat?

Onderhoud - Wie betaalt wat? Onderhoud - Wie betaalt wat? In de wet is geregeld wie verantwoordelijk is voor het onderhoud aan een huurwoning. Als ver is de Noordwijkse Woningstichting verantwoordelijk voor het groot onderhoud en

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

reparatieverzoeken A - Z

reparatieverzoeken A - Z reparatieverzoeken A - Z 2 Onderhoud U huurt een woning van. Om prettig te kunnen wonen dient onderhoud aan de woning gepleegd te worden. voert daarom onderhoud uit aan uw woning. Daarnaast heeft u ook

Nadere informatie

Wie doet wat van A tot Z

Wie doet wat van A tot Z Accolade Servicefonds Bewoner Wie doet wat van A tot Z A Aanrecht afvoerstop blad handgrepen ladegeleider scharnieren Aardlekschakelaar Afvoer ontstoppen reparatie / vervanging schoonhouden Afzuiging centrale

Nadere informatie

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling

H = Huurder V = Verhuurder S = Aanbod van service: onderhoud dat de Goede Woning voor u doet tegen betaling De verantwoordelijkheid voor het onderhoud aan de woning is verdeeld tussen huurder en verhuurder. Wij geven in de onderstaande lijst per onderdeel (van het gehuurde) aan of het onderhoud voor u of voor

Nadere informatie

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten

De onderhoudskosten zijn daartoe verdeeld in drie soorten: verhuurdersonderhoud huurdersonderhoud servicekosten Onderhoud aan uw woning Bij de wet is geregeld dat huurder en verhuurder beide verplichtingen hebben ten aanzien van het onderhoud van een huurwoning. Als huurder wilt u ongetwijfeld precies weten welke

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder is. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking het

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de huurder komt. Al het overig onderhoud is voor de verhuurder. Het is een uitwerking

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICE ONDERHOUD EN REPARATIE met Service Abonnement

HET ABC VAN SERVICE ONDERHOUD EN REPARATIE met Service Abonnement ET ABC AN ERICE ONDEROUD EN REPARATIE met ervice Abonnement Wie doet wat? In deze lijst staat wie wat doet als het gaat om het onderhoud van uw woning. De reparaties op alfabet. De letter, en/of ernaast

Nadere informatie

Onderhoud aan uw woning

Onderhoud aan uw woning Onderhoud aan uw woning rekening Zeeuwland of rekening? Zeeuwland Inleiding In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor rekening van de is. Al het overig onderhoud

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis!

Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! // Klusbedrijf Den Haag Voor elke klus in en om het huis! Voor bijna alle klussen in en om het huis kunt u bij ons terecht. Onderstaande lijst geeft de meest voorko Zie hieronder een een greep van de klussen

Nadere informatie

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte

L Bestrijding van wespen. L Bestrijding van mieren en muizen in de woning of bedrijfsruimte In dit overzicht wordt reparatie en onderhoud weergegeven. Er is met de letter aangegeven wat EBO onderhoudt en met de letter wat de huurder zelf dient te onderhouden. et is natuurlijk mogelijk dat een

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z

Baston Wonen. informatie. Wie doet wat? Onderhoud van a tot z aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In de lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt

Nadere informatie

Daar zorgen we samen voor

Daar zorgen we samen voor AAN UW WONING Daar zorgen we samen voor Als huurder en verhuurder zijn we samen verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Wonen Limburg neemt u veel onderhoud uit handen, maar we verwachten dat

Nadere informatie

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam Service-abonnement AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A9 1018 GW Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 15563 1001 NB Amsterdam aham@aham.nl 020 624 61 01 aham.nl Onderhoudsoverzicht A Huurder

Nadere informatie

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning

Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Wie doet wat? Onderhoud aan uw woning Versie Schouwen-Duiveland Onderhoud aan uw woning op Schouwen-Duiveland In de Algemene Huurvoorwaarden voor woonruimte is aangegeven welk onderhoud voor de komt. Al

Nadere informatie

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam

Service-abonnement. Correspondentieadres: Postbus NB Amsterdam. AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A GW Amsterdam Service-abonnement AHAM Vastgoed Sarphatistraat 370 A9 1018 GW Amsterdam Correspondentieadres: Postbus 15563 1001 NB Amsterdam aham@aham.nl 020 624 61 01 aham.nl Onderhoudsoverzicht A Huurder

Nadere informatie

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder?

Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoudscontract of rekening (ver)huurder? Onderhoud van A tot Z 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 4 Wie zal dat betalen? 6 Instandhoudings- versus verzorgingsplicht

Nadere informatie

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties

Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties. overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst voor onderhoud en reparaties overzicht van onderhoud en reparaties Wie doet wat? Alfabetische lijst In het volgende overzicht wordt bij elke reparatie aangegeven voor wie

Nadere informatie

w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds

w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds HUURDERSONDERHOUD Het Servicefonds Huurdersonderhoud In het huurreglement van Woonservice IJsselland worden de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u?

Het onderhouds ABC. Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? Samen wonen, leven en ondernemen Het onderhouds ABC Heeft u schade en moet er een reparatie worden uitgevoerd? Wat doet u zelf en wat doen wij voor u? In het onderhouds ABC op de volgende pagina s hebben

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we veel aandacht aan het onderhoud van uw woning en aan reparaties als

Nadere informatie

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C

Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Onderhoud van A tot Z: wie doet wat? Onderhouds A-B-C Helpt Elkander doet er alles aan om uw woning in een goede conditie te houden. Iedere woning heeft op zijn tijd onderhoud nodig. Bovendien kunnen dingen

Nadere informatie

Onderhoud Wie doet Wat Centrada Centrada. Huurder

Onderhoud Wie doet Wat Centrada Centrada. Huurder CV (Centrale verwarming installatie) CV Leidingen en/of rookgasafvoer repareren bij lekkage of defect Bijvullen, ontluchten van de CV Storing en onderhoud (Installateur, zie sticker op de ketel) O Ontstoppingsfonds

Nadere informatie

Wie onderhoudt wat: overzicht

Wie onderhoudt wat: overzicht Wie onderhoudt wat: overzicht Omschrijving werkzaamheden Afvoeren Ontstoppen van gootsteen, wastafel en toilet Ontstoppen standleidingen en horizontale hoofdleiding hoogbouw Schoonmaken sifons Schoonmaken

Nadere informatie

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen. Onderhoud van A tot Z

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen. Onderhoud van A tot Z Samen werken aan goed en betaalbaar wonen Onderhoud van A tot Z A Aanrecht Afvoeren Afzuigkap Antenne/schotels Reparaties en vervanging van bovenkastjes, keukenblok en blad Bijstellen en smeren van scharnieren,

Nadere informatie

Wie doet wat? gewoon goed wonen

Wie doet wat? gewoon goed wonen Wie doet wat? gewoon goed Wie doet wat? Alles heeft onderhoud nodig. Ook uw woning. Een groot deel van dit onderhoud is voor rekening van. Een ander deel is voor rekening van de. Volgens de wet hebben

Nadere informatie

Samen houden we uw woning in orde

Samen houden we uw woning in orde Samen houden we uw woning in orde 1 Service Hoe houden we samen uw woning in orde? U wilt graag een goede woning. Daarom besteden we aandacht aan het onderhoud van uw woning. En aan reparaties als iets

Nadere informatie

w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d

w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d w o o n s e r v i c e i j s s e l l a n d Servicefonds HUURDERSONDERHOUD Het Servicefonds Huurdersonderhoud In het huurreglement van Woonservice IJsselland worden de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

AANRECHT EN AANRECHTBLAD

AANRECHT EN AANRECHTBLAD Volgens het huurrecht verantwoordelijk voor deze werkzaamheden AANRECHT EN AANRECHTBLAD zie kasten AFVOER - vervangen van afvoersifons - reparatie aan dakafvoeren - schoonmaken van dakgoten - ontstoppen

Nadere informatie

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem

Van de Camp & Temme B.V. Postbus 6373 2001 HJ Haarlem 1. Hoe meldt u een reparatieverzoek? Tussen 09.00 uur en 12.00 uur kunt u ons bellen en uw klacht melden op 023-7510590. Na deze tijd kunt u een reparatieverzoek inspreken op een antwoordapparaat. Uiteraard

Nadere informatie

Onderhoud en reparaties

Onderhoud en reparaties Onderhoud en reparaties Als in uw huurwoning het dak lekt, aarzelt u vast niet om Acantus te waarschuwen. Dat is ook terecht. Wij zijn verantwoordelijk voor het bouwkundig onderhoud aan de woning. Maar

Nadere informatie

AANRECHT Herstel van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes. P Afstellen en vervangen van scharnieren, sluitingen en handgrepen van

AANRECHT Herstel van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes. P Afstellen en vervangen van scharnieren, sluitingen en handgrepen van A AANRECHT Herstel van het aanrechtblok, aanrechtblad en keukenkastjes. Afstellen en vervangen van scharnieren, sluitingen en handgrepen van deurtjes, bovenkastjes en laden. Ontstoppen van de afvoer. Vervangen

Nadere informatie

50 klussen uitgevoerd voor een klein bedrag? Sluit nu een Onderhoudsabonnement

50 klussen uitgevoerd voor een klein bedrag? Sluit nu een Onderhoudsabonnement 50 klussen uitgevoerd voor een klein bedrag? Sluit nu een af! Het vervangen van een kraanleertje of een kapotte handgreep in uw keuken: voor de één een peulenschil, voor de ander een enorme klus. Het zijn

Nadere informatie

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning

A Afvoer/riolering Reparatie/vervanging van afvoersystemen binnen de woning ONDEROUDS ABC In ons Onderhouds-ABC leest u bij elk onderdeel wie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. In het Onderhouds-ABC vindt u informatie bij de trefwoorden. Onder Sanitair

Nadere informatie

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf.

ONDERHOUD ABC. AANBOUW / BIJBOUW Reparatie van de aanbouw die eigendom is van Huis & Erf. ONDERHOUD ABC Er gaat iets kapot en in of om uw woning. Moet u dit nu zelf maken of komt hiervoor iemand van Huis & Erf? Hieronder staat op alfabetische volgorde per item aangegeven of u hiervoor verantwoordelijk

Nadere informatie

Onderhoud van A t/m Z

Onderhoud van A t/m Z Onderhoud van A t/m Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Aanrecht W A H Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes Vervangen aanrechtblok

Nadere informatie

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten:

Onderhouds ABC Dit moet u vooraf weten: Onderhouds ABC Dat uw woning onderhouden moet worden, spreekt voor zich. Het is echter niet altijd even duidelijk of het de taak van de huurder of van de verhuurder is om dat onderhoud te bekostigen en

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15

INHOUD. Inleiding blz. 3. Onderhoudsreglement blz. 4. Trefwoordenlijst blz. 5. Naschrift blz. 14. Handige adressen blz. 15 INHOUD Inleiding blz. 3 Onderhoudsreglement blz. 4 Trefwoordenlijst blz. 5 Naschrift blz. 14 Handige adressen blz. 15 Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. 2 INLEIDING U

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat?

Baston Wonen. informatie. Onderhoud van a tot z. Wie doet wat? aston Wonen informatie Onderhoud van a tot z Wie doet wat? Wie doet wat? In een goed onderhouden woning is het prettig wonen. Samen met aston Wonen kunt u aan het onderhoud van uw huis een steentje bijdragen

Nadere informatie

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud

Zorgeloos wonen. Service, reparatie en onderhoud Zorgeloos wonen Zorgeloos wonen Service, reparatie en onderhoud De woning waarin u woont moet worden onderhouden. Voor dit onderhoud zijn huurder en verhuurder samen verantwoordelijk. Deze brochure geeft

Nadere informatie

Wie doet wat? Wat doet u bij schade?

Wie doet wat? Wat doet u bij schade? Samen houden we uw woning in orde Service Hoe houden we samen uw woning in orde? In deze brochure staat wie welke werkzaamheden uitvoert. Verder leest u hoe u reparaties kunt aanvragen. En we vertellen

Nadere informatie

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik.

Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. Onderdeel Omschrijving oor rekening van A Aanrecht Onderhoud en herstel van aanrechtblok en aanrechtblad, keukenkastjes en laden, als gevolg van slijtage bij normaal gebruik. charnieren en sluitingen van

Nadere informatie

Goed onderhoud doen we samen

Goed onderhoud doen we samen Goed onderhoud doen we samen In de Algemene Huurvoorwaarden van staat dat een aantal onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor rekening van de huurder zijn. Uit reacties van bewoners merken wij dat veel

Nadere informatie

Onderhouds ABC. glasverzekering

Onderhouds ABC. glasverzekering Onderhouds ABC Staat de bol in de eerste kolom? Herstel en kosten zijn dan voor SCW. U kunt de klacht daar melden. Staat de bol in de tweede kolom? Herstel en /of kosten zijn dan voor u als huurder. U

Nadere informatie

dagelijks bij u over de vloer. Daarom rekenen we erop dat u kleine reparaties

dagelijks bij u over de vloer. Daarom rekenen we erop dat u kleine reparaties ONDERHOUD AAN UW WONING Daar zorgen we samen voor Als huurder en verhuurder zijn we samen verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning. Wonen Limburg neemt u veel onderhoud uit handen, maar we verwachten

Nadere informatie

Uitgave 1 April Reparatiewijzer

Uitgave 1 April Reparatiewijzer Uitgave 1 April 2017 Reparatiewijzer Algemeen Graag zorgen wij er samen voor dat uw woning in goede staat blijft. Maar hoe weet u nou wat uw en onze verantwoordelijkheid is? Wij hebben daarvoor deze reparatiewijzer

Nadere informatie

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden

ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden ONDERHOUD VAN A T/M Z Schematisch overzicht aan de hand van trefwoorden Trefwoord Welbions Abonnement Huurder Aanrecht Bijstellen en vervangen van scharnieren en sluitingen van aanrechtdeurtjes en of bovenkastjes

Nadere informatie

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken

Onderhouds-ABC. In het kort. Reparatieverzoeken 1 Onderhouds-ABC In dit onderhouds-abc staat van A tot Z beschreven welke reparaties en welk onderhoud voor rekening van t Heem of voor uzelf komen. Hoe zit het met de lekkende sifon, een kapotte boiler

Nadere informatie

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt?

Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? Onderhoud: wie doet wat en wie betaalt? www.woldwaard.nl december 2014 Onderhoud We vinden het belangrijk dat uw huurwoning goed wordt onderhouden. Daarom zorgen we dat reparaties op tijd worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Onderhoud, wie betaalt wat?

Onderhoud, wie betaalt wat? A Aanrecht Herstel aanrechtblok, -blad en keukenkastjes Bijstellen, smeren en vervangen van scharnieren / sluitingen Herstellen of vernieuwen van planken, dragers, laden Aardlekschakelaar Herstellen en

Nadere informatie

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER?

WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? VERSIE JANUARI 2017 ONDERHOUD VAN A TOT Z WAT LEEST U IN DEZE FOLDER? streeft ernaar haar woningen technisch in goede staat te houden. Het kan echter voorkomen dat er iets stuk gaat en reparatie noodzakelijk

Nadere informatie

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning.

Klacht Omschrijving Voor rekening van Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. Klacht Omschrijving Voor rekening van Algemeen Onderhoud en reparaties als gevolg van nalatigheid, slordigheid, onreinheid, ruwe bewoning. (moedwillig) vernieling of onjuist gebruik door huurder Onderhoud

Nadere informatie

Onderhoud. Onderhouds ABC

Onderhoud. Onderhouds ABC Onderhoud Onderhouds ABC BrabantWonen 10 e druk december 2014 Onderhoud van A tot Z Op de volgende pagina s staat een lijst met trefwoorden, woorden die te maken hebben met onderhoud en herstel. Deze woorden

Nadere informatie

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT

Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT Wie betaalt wat? WONINGSTICHTING WOENSDRECHT 2 Wie betaalt wat? U huurt uw woning van Woningstichting Woensdrecht. Dat houdt in dat het meeste onderhoud voor u wordt gedaan. Toch zijn er nog zaken die

Nadere informatie

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl

Telnr: 0475 33 73 23 Email: info@wsdomus.nl Website: www.wsdomus.nl A AANRECHT zie keuken AFVOER Sifon vervangen Stop met ketting vervangen Onstoppen afvoer: via ontstoppingsfonds ALGEMENE RUIMTEN zie: Gemeenschappelijke ruimten ANTENNE zie ook: CAI (TV) Altijd eigendom

Nadere informatie

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot

onderhoudsoverzicht woningen Oirschot onderhoudsoverzicht woningen Oirschot Vanaf 1 oktober beheert Wooninc. alle huurwoningen van Laurentius in de gemeente Oirschot. Voor u als huurder verandert er vooralsnog niet zoveel. In onderstaand overzicht

Nadere informatie

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers)

Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Het onderhouden van uw woning Het servicepakket voor onzelfstandige woningen (kamers) Een kraan die lekt, een CV die ontlucht moet worden, of een

Nadere informatie

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? 58 Gids voor goed wonen Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

Onderhouds ABC ONBEZORGD WONEN

Onderhouds ABC ONBEZORGD WONEN Onderhouds ABC ONBEZORGD WONEN 1 Onderhoud Serviceabonnement Een deur van een keukenkastje hangt scheef, de doucheslang lekt, het voordeurslot is aan vernieuwing toe. Een paar voorbeelden van reparaties

Nadere informatie

aandacht voor reparaties

aandacht voor reparaties aandacht voor reparaties reparaties wie doet wat? Woonservice Meander onderhoudt uw woning zo goed mogelijk. Toch zijn reparaties soms noodzakelijk omdat iets kapot gaat door bijvoorbeeld veroudering.

Nadere informatie

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder

Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Huurder Verhuurder Noordervastgoed Beilerstraat 24 9401 PL Assen www.noordervastgoed.nl Welke kosten zijn voor de huurder en welke voor de verhuurder? Algemeen: Alle onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen,

Nadere informatie

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x

Afzuigkap afzuigkap eigendom won.st. schoonmaken x repareren. Antenne's (schotel) antenne plaatsen na schriftelijke toestemming x A Aanrecht aanrechtblok vervangen bij slijtage/verval aanrechtblok: lade en hang/sluitwerk repareren bovenkastjes onderhoud en reparatie wijzigingen door na schriftelijke toestemming Afvoeren wastafel/keuken/douche

Nadere informatie

info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl

info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl info Wie onderhoudt wat? Info Woningstichting Putten Bel: (0341) 357 405 of mail: info@wsputten.nl Het onderhouden van uw huurwoning is zowel een verantwoordelijkheid van u als van ons. Woningstichting

Nadere informatie

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds

Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het. servicefonds 1 Onderhoud, reparaties en storingen en het gemak van het servicefonds 2 Het onderhoud van uw woning Net als elk ander gebruiksvoorwerp heeft uw woning onderhoud nodig. En als er iets kapot gaat, moet

Nadere informatie

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot?

Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Huren bij Stadgenoot 53 Tabel 2 Onderhoud: wat doet u zelf, wat doet Stadgenoot? Groot onderhoud aan uw woning wordt gedaan door Stadgenoot. Klein onderhoud doet u zelf. U kunt een serviceabonnement afsluiten,

Nadere informatie

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC

KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC KOOPGARANT ONDERHOUDS ABC Nieuwbouw Wat is...? In deze folder informeren wij u over de werkzaamheden toelichting aan uw woning. Wat regelt u zelf en wat regelt Woningbouwvereniging. Woningbouwvereniging

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat?

Lek en Waard Wonen. Onderhoud. Wie doet wat? Lek en Waard Wonen Onderhoud Wie doet wat? Onderhoud bij Lek en Waard Wonen In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Lek en Waard Wonen onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw

Nadere informatie

ABC Het onderhouds ABC

ABC Het onderhouds ABC ABC Het onderhouds ABC Wie doet wat? Het onderhouds-abc Als huurder mag u van ons verwachten, dat uw woning in goede staat is. Met regelmatige onderhoudsbeurten en incidentele reparaties zorgen wij daar

Nadere informatie

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning.

Onderhouds ABC. Herstellingen t.g.v. (grove) nalatigheid, slordigheid of ruwe bewoning. Onderhouds ABC Wie betaalt welk onderhoud? en verhuurder hebben volgens de wet een aantal verplichtingen bij het onderhoud. Viveria Woonservice zorgt ervoor dat de basis van de woning in orde is. Dit betreft

Nadere informatie

Onderhoud: ons gezamenlijk belang! Onderhouds ABC Woningstichting Voerendaal

Onderhoud: ons gezamenlijk belang! Onderhouds ABC Woningstichting Voerendaal Onderhoud: ons gezamenlijk belang! Onderhouds ABC Woningstichting Voerendaal Onderhouds ABC Woningstichting Voerendaal 1 Versie; 1 oktober 2008 Onderhouds ABC In de onderstaande trefwoordenlijst kunt u

Nadere informatie

ONDERHOUD EN REPARATIE

ONDERHOUD EN REPARATIE ONDERHOUD EN REPARATIE WONINGBOUWVERENIGING REEUWIJK ONDERHOUD EN REPARATIES Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert.

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning

Het onderhoud van uw woning Het onderhoud van uw woning Inhoud Wie doet wat? 3 Wat doet Vesteda voor u? 3 Wat verwachten wij van u? 3 Kosten van ongelijk 4 Meldpunt storingen 4 Omschrijving werkzaamheden 5 Trefwoordenregister 15

Nadere informatie

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat?

LEXIS V ASTGO ED B E H EER. Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? LEXIS ASTGO ED B E EER Onderhoudswijzer: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van

Nadere informatie

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden

Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en het te zwaar belasten van kasten en laden A Aanrecht Onderhouden en vervangen van het keukenblok, werkblad en keukenkastjes bij normale slijtage Onderhoud en vervangen als gevolg van niet tijdig melden lekkage met als gevolg vochtinwerking en

Nadere informatie

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud

onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Wat houdt het abonnement huurdersonderhoud onderhoud 3 Onderhoud (Checklist, onderhouds mankementen en tips) Checklist Onderhoud voor rekening van? De verdeling van de onderhoudswerkzaamheden tussen de huurder en de verhuurder is wettelijk geregeld.

Nadere informatie

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden

Onderhoud-ABC. voor rekening van. Omschrijving werkzaamheden A aanrecht Zie keuken afval Vuilkokerinstallatie Vuilstortkokerinstallatie ontstoppen Achtergebleven goederen na verhuizing verwijderen afvoeren Repareren van afvoeren en sifons van wastafels douche, gootsteen,

Nadere informatie

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat?

Het onderhoud van uw woning. Wie doet wat? Het onderhoud van uw woning Wie doet wat? Om prettig te kunnen (blijven) wonen is het noodzakelijk uw woning goed te onderhouden. Daarbij maken onderscheid tussen klein en groot onderhoud. Denk bij klein

Nadere informatie

Wie. onderhoudt I NFORMATIEFOLDER OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN. AAN UW HUURWONING wat? Woningstichting. Nijkerk

Wie. onderhoudt I NFORMATIEFOLDER OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN. AAN UW HUURWONING wat? Woningstichting. Nijkerk Wie onderhoudt I NFORMATIEFOLDER OVER ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN AAN UW HUURWONING wat? Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Postbus 98 3860 AB Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 Telefoon:

Nadere informatie

onderhoud &reparaties

onderhoud &reparaties onderhoud&reparaties Onderhoud & reparaties Voor u en voor Woningbouwvereniging Reeuwijk is het belangrijk dat de woning die u huurt in goede staat van onderhoud verkeert. Daarbij hebben we beiden een

Nadere informatie

KW HUURDER ABONNEMENT

KW HUURDER ABONNEMENT aaanrecht en bovenkastjes Scharnieren en sloten Blad Lade en ladegeleider Handgrepen Verstopping afvoer Mengkranen Aardlekschakelaar Afvoer riolering Reparatie bbedrading Elektrische Installatie Behang

Nadere informatie

9.8 WIE MOET WAT BETALEN

9.8 WIE MOET WAT BETALEN 9.8 WIE MOET WAT BETALEN Onderhoudsverplichtingen van huurder en verhuurder De artikelen 7:217 van het Burgerlijk Wetboek regelen de onderhoudsverplichtingen van de huurder en de eventuele daaruit voortvloeiende

Nadere informatie

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat?

WONINGONDERHOUD : Wie betaalt wat? Woningonderhoud: wie betaalt wat? De onderstaande opsomming is een richtlijn voor de rechten en plichten van zowel de huurder als verhuurder met betrekking tot het onderhoud van een bepaalde woning of

Nadere informatie

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL.

onderhouds abc n Aan- of bijbouw, door uzelf geplaatst, repareren. Op verzoek van huurder, advies van WEL. onderhouds abc n In het hieronder vermelde overzicht kunt u op trefwoord zoeken. Zo ziet u direct ke reparaties en vormen van onderhoud voor uw rekening zijn en in ke gevallen wij deze verzorgen. Als u

Nadere informatie

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels

Vervangen van alle zoekgeraakt of afgebroken sleutels ONDEROUDS ABC UURDERS = huurder = verhuurder Algemeen Alle kosten voor onderhoud c.q. reparaties welke het gevolg zijn van beschadigingen, vernielingen, ondeskundigheid en/of onjuist gebruik zijn altijd

Nadere informatie