infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten"

Transcriptie

1 + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) infokrant Meise doof het licht akademie muzische kunsten

2 inhoud Voorwoord Wim Verbeke 2 Gemeenteraad Gemeenteraad van 26 november Gemeenteraad van 23 december Algemeen Inrichting aanwervingsexamen 3 Gelijke kansen en integratie 3 Crea 3 Gemeente Meise zoekt zelfstandige uitbater/baatster 3 Kids ID 4 Mobi-plus verkeerslessen voor senioren 5 Kamerkoor Helicante 6 Een kansarm Roemeens kind bij u op vakantie 6 Tweedehandsbeurs 6 KAV Meise 6 CVO Meise-Jette 7 Klimop smuldagen Activiteitenkalender 7 Lekker 8 Zitdag zelfstandigen 8 Stripotheek - De 9de kunst wordt 25! 8 Bibliotheek 8 Akademie voor Muzische Kunsten 10 VDAB dienstverlening 10 Broederlijk Delen 10 Kanjers van vrouwen hulpgroep voor lotgenotes 11 OCMW OCMW Meise 16 De Spil 16 Jeugd Chiro Meise 11 Sport WTC Eddy Merckxvrienden 12 Word aspirant-initiator athletiek 12 Sportclubs en BTW plicht 12 Nieuwe sportgids Laat je sportclub gratis helpen! 13 Sportactiviteiten in Opgelet organisatoren 13 Bloso sportkampen WTC Fietsvrienden 13 Meise sportvriendelijke gemeente 14 Vals Plat 14 Goud voor volleybalclub Wolvertem 14 Wandelclub t Fluitekruid Wolvertem 14 Zot van Sport 15 Start to Run 15 Nordic Walken 15 Nekkerjogging 15 Ruimtelijke ordening en wonen Openbaar onderzoek 18 Nieuwe woonconsulente 18 Milieu en duurzaamheid Zwerfkatten : ook uw probleem 19 Earth hour 19 Hoe energiezuinig is de Meisenaar 20 Bedrijfsnieuws 20 Subsidies kleine landschapselementen 21 Aanpassing tarieven op containerpark 21 Zwerfvuilactie 22 Mobiliteit Wegeniswerken 22 Wachtdiensten 23 Hulpdiensten 23 Gemeentediensten 24 infokrant meise wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Meise en verschijnt in een oplage van exemplaren, gedrukt op chloorvrij papier medewerkers redactiecomité: Pol Aerts Marcel Belgrado Frans De Koker Jürgen Noens Jan Olemans Ilse Baute Guido Van den Troost Carl Van der Auwera Jeanne De Buyser Etienne Van Moer Liliane Mullie - Balcaen Dirk Snauwaert eindredactie: Jeanne De Buyser cultuurbijlage: Guido Van den Troost voorwoord De eerste van de klas Onze gemeente is dé top van de sportvriendelijkste gemeenten van Vlaams-Brabant!! Om dit op drie jaar,tijdens dit bestuur te bereiken werd er vooreerst met de Sportraad en de Sportdienst een globaal sportbeleidsplan opgesteld Sport voor allen dat in volle uitvoering is omdat er een zeer goede communicatie tot stand kwam tussen alle sportpartners, waarvoor ik allen bijzonder veel dank weet! Immers de hoogstnodige renovaties en uitbreidingen aan de sportinfrastructuur werden aangebracht door de VZW Sport en Recreatie. En volgen jullie even mee: het sportcomplex De Nekker werd vernieuwd en verfraaid met een kunstgrasveld, met een Finse piste en de heraanleg van de atletiekpiste. Het zwembad (De Wauwer) met zo maar eventjes zwembeurten! per jaar voor jong en oud, en de bijhorende cafetaria (Play-Off) werden volledig vernieuwd. Een paardenpiste werd aangelegd waardoor het F.Lathouwersstadion een aantrekkingspool rijker wordt. Ook een beach-volley en voetbalveld werd aangelegd in Westrode waar zowel de jeugdbewegingen en de recreatieve volleybalspelers(-sters) aan hun trekken komen. En tenslotte omdat er nieuwe sportinfrastructuur wordt bijgebouwd: een nieuwe turnloods aan de Driesstraat. Hier gaan de scholen, Levedale en Gym en Dans en anderen van genieten en tegelijkertijd zal het degelijk onderhoud van de bestaande infrastructuur en van en onze 2 sporthallen worden verder gezet. Sport, meer dan de moeite waard! Tijdens de zomermaanden organiseert de Sportdienst andermaal maar liefst 17 sportevenementen gaande van volley- badminton- en zaalvoetbaltornooien tot Nekker- en Wolvenloop. Van Scholensportdagen tot Sportdag voor + 5O, de recreatlon en het Lint van Meise En dit in samenwerking met vele vrijwilligers! Proficiat. Middenstand. Heel veel handelszaken gingen in op het gemeentelijk aanbod voor een gratis feestmat ter verfraaiing van hun inkom tijdens feestelijkheden. Na overleg met de puik werkende middenstandorganisaties kwam dit initiatief tot stand. Deze feestmatten met het logo van Meise en het opschrift Prettige Feesten vervangen de lopers op de voetpaden en kunnen voor alle feestelijkheden worden herbruikt. Een waar succes. Ronde van Frankrijk. Ze rijdt door Meise op 4 juli, komende van de Vilvoordsesteenweg, linksaf via de Kapellelaan, over de brug naar de Nieuwelaan en Heizel. Momenteel is een werkgroep opgericht die deze doortocht voorbereidt in het kader van de 65-ste verjaardag van onze ereburger Eddy Merckx. Wim Verbeke Schepen van Sport, Jeugd en Gezin,Tewerkstelling, Middenstand, Feestelijkheden. 2

3 algemeen Het gemeentebestuur van Meise gaat over tot het inrichten van een aanwervingsexamen met een werfreserve van 1 jaar voor de functie van: financieel beheerder (m/v) Uw functie: U staat in voor het plannen, organiseren, opvolgen en coördineren van de activiteiten van de gemeentelijke financiële dienst, teneinde steeds een correcte weergave van de financiële situatie van de gemeente te kunnen geven en bij te dragen tot een effectief, efficiënt en zuinig bestuur. Uw profiel: A. U dient houder te zijn van een diploma dat in aanmerking wordt genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau A bij het gemeentepersoneel EN B. U dient eveneens houder te zijn van een postgraduaatsdiploma of diploma van bachelor in een financieel-economische richting OF een diploma uitgereikt na het beëindigen van een volledige cyclus van provinciale leergangen administratieve wetenschappen OF een 3de cyclusdiploma overheidsmanangement. Van de diploma s vermeld onder punt B zijn welbepaalde diploma s vrijgesteld. Selectieprocedure: U moet slagen voor een aanwervingsexamen, bestaande uit een schriftelijke proef, een psychotechnische proef en een mondelinge proef. De psychotechnische proef bestaat uit een assessment, afgenomen door een erkend extern selectiebureau, waarbij minstens een test wordt voorzien die de managements- en leiderscapaciteiten van de kandidaten toetst. Interesse? Stuur ten laatste op woensdag 24 februari 2010 uw kandidatuur met curriculum vitae en vereist(e) diploma( s) naar het college van burgemeester en schepenen, Tramlaan 8 te 1861 Meise. De functiebeschrijving, de aanwervingsvoorwaarden en het examenprogramma kan u verkrijgen bij de personeelsldienst, tel. 02/ of mail naar gelijke kansen en integratie Café Combinne in buurthuis Opsakee Anderstaligen vinden het vaak moeilijk om naast (of na) hun taallessen Nederlands te oefenen. Daarom is er Café Combinne, een initiatief van Buurthuis Opsakee in samenwerking met Arch educ en degemeente Meise. Café Combinne is een intercultureel praatcafé waar enkel Nederlands gesproken wordt. Nederlandstaligen en anderstaligen schuiven samen aan tafel om te babbelen over dagdagelijkse dingen: over werk, over hobby s, over kinderen, over familie De avonden worden steeds begeleid door een vaste, professionele begeleider. Het buurthuis en de gemeente Meise willen op deze manier anderstaligen de kans en de ruimte geven om hun Nederlands te oefenen. Natuurlijk werkt zo n avond enkel als er ook voldoende Nederlandstaligen aanwezig zijn om mee te communiceren. Daarom nodigen wij alle inwoners van Meise uit om letterlijk hun stem te laten horen tijdens Café Combinne. Plaats: Buurthuis Opsakee, Halewijnweg 3 in Oppem Tijdstip: Elke maandagavond van tot uur Meer info: crea Iedere eerste maandagnamiddag van de maand organiseren de medewerksters van Crea een gezellige middag. De activiteiten die zoal plaatsvinden zijn: Servettechnieken, plastic stramien borduren, wenskaarten maken, breien, haken en dergelijke. Maar ook af en toe een bingo of een goed gesprek is mogelijk. De activiteiten vinden altijd plaats tussen uur en uur in het meisjeschiroheem in de Krogstraat. Wanneer u niet over eigen vervoer beschikt kan u altijd opgehaald of thuisgebracht worden. Interesse? Neem dan contact op met Antoinette Tenbergen 02/ Iedereen, jong en oud, ziek of gezond is welkom. GEMEENTE MEISE ZOEKT ZELFSTANDIG UITBATER/UITBAATSTER VOOR ONTMOETINGSRUIMTE T MOMENT BRUSSELSESTEENWEG 40, 1860 MEISE. KANDIDATUURSTELLINGEN DIENEN UITERLIJK TEGEN 1 MAART 2010 GERICHT TE WORDEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN, TRAMLAAN 8, 1861 MEISE. VOOR VERDERE INLICHTINGEN, KAN U CONTACT OPNEMEN MET GEMEENTESECRETARIS ELLEN DE CLERCK, TEL. 02/

4 gemeenteraad Samenvatting van de gemeenteraad, de volledige versie vindt u op de gemeentelijke website: gemeenteraad van 26 november 2009 De raad neemt kennis van het verslag van de werkgroep rookverbod t Moment De raad keurt volgende toelagen 2009 goed: euro aan de culturele en socioculturele verenigingen euro aan de gemeentelijke jeugdraad euro aan de jeugdbewegingen en jeugdhuizen euro als kamptoelage aan de jeugdbewegingen euro als infrastructuurtoelage aan de jeugdhuizen en jeugdbewegingen De raad keurt het nieuwe schoolreglement van de gemeentelijke basisscholen goed. In de Krogstraat worden de speeltuigen vervangen. De raad keurt het bestek en de kostenraming van euro (BTW inbegrepen) goed voor de aankoop en plaatsing van nieuwe speeltoestellen. De raad keurt de statuten van de stuurgroep De Spin en de visietekst van De Spin goed. De raad keurt de wijzigingen in art leefmilieu goed De raad gaat akkoord met de verplaatsing van het kabeltelevisienet in de Wilgenlaan. De kosten bedragen ,83 euro. De raad gaat akkoord met de aanpassingswerken aan het waterleidingsnet in de A. Van Doorslaerlaan. De kosten worden geraamd op ,18 euro. Het wegtracé voor de verkaveling langs de A. De Gasperilaan, de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de verkavelaars over de nutsleidingen, de riolering en de gratis grondafstand worden goedgekeurd. Voor de school in Eversem en voor het Administratief Centrum worden 2 schrobschuurmachines aangekocht. De raad keurt het bestek en de kostenraming van euro (incl.btw) goed. De raad keurt het bestek en de kostenraming van euro goed voor de collectorwerken van Aquafin afkoppeling O.-L.-Heerbeek-Kaarlijkbeek verplaatsen gasleiding. Het wegtracé voor een verkaveling langsheen de Oppemstraat, de overeenkomst tussen het gemeentebestuur en de verkavelaars over de nutsleidingen, de riolering en de gratis grondafstand worden goedgekeurd. gemeenteraad van 23 december 2009 De raad neemt kennis van het ontslag van Dominique Galand als gemeenteraadslid en in vervanging wordt Elke Wouters aangesteld. kids-id Met het oog op de Paas- en zomervakanties en reizen naar het buitenland herinnert Binnenlandse Zaken eraan dat ouders de Kids-ID voor hun kroost best tijdig aanvragen. Een kind jonger dan 12 moet in het bezit zijn van een geldig Kids-ID, die het paspoort vervangt voor reizen binnen Europa. Als je een Kids-ID wil aanvragen bij je gemeente, moet je aan enkele voorwaarden voldoen :- het ouderlijk gezag hebben over het kind - je moet samen met het kind naar de gemeente gaan voor de aanvraag - je moet een recente pasfoto met witte achtergrond van het kind hebben. Om je Kids-ID tijdig te ontvangen voor je naar het buitenland vertrekt, moet je de kaart gemiddeld 15 dagen voor je vertrek bij de gemeente aanvragen.deze termijn is vereist voor de aanmaak en levering van de Kids-ID. Spoedprocedure Als je de Kids-ID niet binnen deze termijn bij de gemeente aanvraagt, zal het enkel nog mogelijk zijn om ofwel een Kids-ID voor uw kind te bekomen via de spoedprocedure, ofwel een paspoort in spoedprocedure aan te vragen. De kostprijs van beide spoedprocedures ligt veel hoger dan die van een Kids-ID. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan bij de gemeente een voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden. Voor meer info hieromtrent, kan je ook je gemeente contacteren. Niet alle landen aanvaarden de Kids-ID als geldig identiteitsdocument. Om te weten in welke landen de Kids-ID aanvaard wordt als reisdocument, kan je de tabel raadplegen die werd opgesteld door de FOD Buitenlandse Zaken en die terug te vinden is op de website van het Rijksregister (FOD BinnenlandseZaken) op volgend adres: Voor elk vertrek naar het buitenland, is het ook aangeraden zich te informeren over de vereiste reisdocumenten. Deze informatie vind je in je reisbureau of op de website van Buitenlandse Zaken:http://www.diplomatie.be. Goede reis! 4

5 De raad keurt de geloofsbrieven goed en neemt kennis van haar eedaflegging. Voor het cultuurcentrum De Muze worden tijdens de Paasvakantie 2 jobstudenten aangeworven. Met ingang van 1 januari 2010 wordt de functie van financieel beheerder met voltijdse prestaties vacant verklaard. Er zal voor deze functie een aanwervingsexamen met een werfreserve van 1 jaar worden ingericht. Met Riso Vlaams-Brabant vzw zal voor de buurtwerking in Oppem, voor 2010, een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden opgesteld als vervolg op de huidige overeenkomst. Aan de Brailleliga vzw wordt voor 2009 een subsidie van 650 euro toegekend. De Koninklijke Fanfare De Eendracht krijgt een subsidie voor artistieke prestaties van 2 x 250 euro. Het reglement voor de toekenning van feestcheques wordt aangepast en de raad kent de feestcheques 2009 toe aan de verenigingen en buurtcomités die deze cheques aanvroegen en aan de voorwaarden voldeden. De raad keurt het bestek en de kostenraming van ,00 euro (incl. BTW) goed voor de aankoop van een monitorsysteem voor GC De Muze van Meise. Het nieuwe arbeidsreglement voor de gemeentelijke basisscholen wordt goedgekeurd. De raad keurt de 1ste verrekeningen goed van de opdrachten RUP Molenkouter voor 3 960,22 euro (incl. BTW) en RUP schoolomgeving Westrode voor ,00 (BTW incl.). De raad gaat akkoord met de financiering van het gemeentelijk aandeel van euro in de kosten van de geluidsschermen langs de A12, ter hoogte van Wilgenlaan-Hoogstraat-Driesstraat. Er zal nogmaals aangedrongen worden bij het agentschap Wegen en Verkeer van Vlaams-Brabant om eveneens een geluidsscherm te plaatsen voor de woonzone K. Astridlaan J. Krokaertstraat en V. Amerijckstraat. Op de A. Van Campenhoutlaan worden de borden bebouwde kom en einde bebouwde kom enkele meters verplaatst tot voor de oprit nr. 40, komende van de Kapellelaan. Op het kruispunt Veilinglaan Meusegemstraat Neerpoorten worden verkeerslichten geplaatst. De voorrang van rechts-regeling in de Neromstraat wordt opgeheven zodat de Neromstraat een voorrangsweg wordt. Voor de technische dienst werd een aanhangwagen aangekocht. De raad keurt de eindafrekening van euro (incl. BTW) goed. De raad keurt het bestek en de kostenraming van ,52 euro (incl. BTW) goed voor de verharding van de voetwegjes in de wijken Oppem en de Vlieten. De raad gaat akkoord met aanpassingswerken bij de afkoppeling van Kaarlijkbeek - A. Van Doorslaerlaan Dennenlaan en O.-L.-Heerweg. De kosten voor de gemeente worden geraamd op ,18 euro. De raad keurt de opdracht onderhoudswerken Boechtstraat goed voor een bedrag van ,17 euro (incl. BTW). De raad keurt het bestek en de kostenraming van ,65 euro (incl. BTW )goed voor de restauratie van de glasramen in de Sint- Martinuskerk. mobiplus verkeerslessen voor senioren De gemeente Meise organiseert samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Federatie van beroepsautorijscholen van België een project voor senioren vanaf 55 jaar: MOBI PLUS. Mobiplus is een opfriscursus over alle aspecten van het verkeer die wij zouden organiseren in het najaar. De cursus omhelst 8 uur verspreid over vier halve dagen. In de opleiding komen onder andere nieuwe verkeersregels en dagelijkse rijsituaties aan bod. Dankzij deze bijscholing zijn 55-plussers in staat om langer op een verantwoorde manier mobiel te blijven. De cursus wordt gegeven door een lokale rijschool. De lessen worden georganiseerd voor minimum 20 en maximum 30 deelnemers. Elke deelnemer ontvangt een kortingsbon voor praktijklessen, een handboek en een getuigschrift. Verdere inlichtingen te bekomen bij: Veronique Brys Administratief medewerker senioren. 02/ Laat je niet afschrikken het gaat om een opfriscursus en geen examen. Praktisch: De lessen duren telkens twee uur, verspreid over vier halve dagen. 5

6 kamerkoor helicante Op zondag 21 maart 2010 brengt het kamerkoor Helicante een lenteconcert in de Raadszaal van het Oud-Gemeentehuis in Wolvertem. Het concert wordt die dag twee keer uitgevoerd: om uur en om uur. Op het programma staan acapellaliederen van renaissance tot Vic Nees. Dirigent Ivo Jacobs neemt u graag mee op deze virtuele koorwandeling. Na het concert biedt Helicante u een glaasje schuimwijn aan (inbegrepen in de prijs van de toegangskaart). Misschien om te bekomen van de emoties, of om eens lekker kennis te maken met de zangers. Helicante bouwde een stevige reputatie op zowel met a-capellaconcerten als door een geregelde medewerking aan grootschalige oratoriumproducties. Het repertoire van dit kamerkoor is bijzonder verscheiden en beweegt zich doorheen de hele muziekgeschiedenis: van de polyfonie-componisten via Bach en Mozart over de romantici tot erg recente auteurs. Kaarten voor de concerten kosten 12 euro in voorverkoop en 13 euro aan de kassa en zijn te verkrijgen via de koorleden, via Boekhandel De Cuyper in Meise ( ) of via een kansarm roemeens kind bij u op vakantie Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen en jongeren, die door hun ouders verlaten zijn, in ons land op vakantie komen. Het is vooral de bedoeling hen te laten kennismaken met een volgens onze normen normaal gezinsleven. Volgens hun opvoeders en begeleiders hebben deze vakanties een positieve invloed op hun gedrag. Wie van 10 juli 2010 tot 08 augustus 2010 zijn gezin wil openstellen voor een gastkind of jongere, kan meer inlichtingen bekomen bij: Aerts Anita 016/ of 0499/ Swinnen Patricia 011/ of 0494/ Bonneux Brigitte 011/ (tot 18u) of 0477/ Voor meer informatie over de vereniging kun je altijd een kijkje nemen op onze website: Om administratieve redenen moet de inschrijvingsperiode op 15 april 2010 worden afgesloten. tweedehandsbeurs Ook dit voorjaar organiseert De Gezinsbond van Meise, op zondag 7 maart van 13u tot 16u in Zaal De Linde, Potaerdestraat 3 te St Brixius Rode (Meise) een tweedehandsbeurs van zomer- en strandkledij (0-16j), veel merkkledij, speelgoed of babymateriaal. Iedereen is van harte welkom en de ingang is gratis.info via Op zondag 28 maart organiseert het oudercomité en de Basisschool Rode een 2de handsbeurs voor babyartikelen - speelgoed - kinderkleding (tot16j.) en boeken van tot uur - Papenmeuter 8, 1860 Meise. Inschrijven voor een standplaats kan op donderdag 25 februari van tot uur op nr. 02/ en kost 10 euro per tafel. (70 cm op 140cm). kav meise Gym-tonic Voor iedereen die wat meer beweging wenst en zijn conditie wil verbeteren of behouden, turnen we iedere dinsdagmorgen van 9.00 tot uur. Tijdens de schoolvakantie is er geen les. We beginnen op dinsdag 23 februari en doen dit tot eind juni. Kostprijs 45 euro. De lessen vinden plaats in de judozaal van het W. VandenberghecentrumInschrijven kan je door 45 euro te storten op rekeningnummer: KBC GYM TONIC met mededeling van je naam en turnen. Los het eens anders op Originele oplossingen bedenken en nieuwe mogelijkheden zien, dat is creatief denken. Het is een manier van denken die complementair is aan logisch denken. Creatief denken kun je toepassen op veel situaties in het dagelijks leven, thuis en op het werk. De activiteit van woensdag 10 maart leert je wat creativiteit is en hoe creativiteit werkt. Hoe je creativiteit remt en stimuleert, wat gunstige voorwaarden zijn en hoe je te werk moet gaan om resultaat te boeken zowel met een groep als in je eentje. Boeiend, leuk en verrassend. Op woensdag 10 maart om uur in t Moment. Meer info bij Jacqueline of Liliane, leden: 2 euro, niet-leden: 3 euro. Bekijk ook onze site 6

7 klimop smuldagen 2010 In de parochiezaal te Westrode. Net als verleden jaar organiseren we opnieuw onze smuldagen op zaterdag 6 maart van tot uur en zondag 7 maart van tot uur. Met de volgende heerlijke gerechten hopen we jullie weer talrijk te mogen verwelkomen: tomatensoep met balletjes varkensgebraad met frietjes en saus naar keuze koninginnehapje met frietjes heerlijke desserten Er zullen ook weer schitterende tombolaprijzen zijn. Aarzel dus niet om familie en vrienden mee te brengen, iedereen is welkom! Noteer deze data alvast in jullie agenda!!! activiteitenkalender februari Over pensioenen OKRA - Wolvertem 25 Het snelle tuinieren in potten Parochiezaal Imde KVLV Meuzegem Koffietafel + bingo OKRA Wolvertem 28 Toneel: het Brussels theater De Muze van Meise LBG Meise OKRA Wolvertem maart Stijlvolle geschenkverpakking Parochiezaal Wolvertem KVLV Wolvertem Beter bewegen KVLV Oppem 03 Kookclub Schooltje van Oppem KVLV Oppem 07 Visiedag De Muze VTB Cultuur Beter bewegen KVLV Oppem Los het eens anders op t Moment KAV Meise Koffietafel De Lindenboom Imde LBG Meise Paasfeest Parochiezaal KVLV Meise Pannenkoeken OKRA Wolvertem Beter bewegen KVLV Oppem Sokkenpoppen maken met kinderen Parochiehuis KVLV Westrode Dexia Classics De Munt VTB Cultuur 7

8 lekker Vrijdag 19 en zaterdag 20 februari telkens vanaf uur Kaas- en vleesbuffet Fusieschool Wielertoeristenclub De Fietsenvrienden Zaterdag 27 februari van tot uur Eetfestijn Spaghetti en ribbekes W. Vandenberghecentrum KFC Meise Zaterdag 6 maart van tot 22 uur Zondag 7 maart van tot 15 uur Jaarlijks eetfestijn W. Vandenbergehcentrum Volleybalclub Knødde Meise Zaterdag 13 maart vanaf uur Zondag 14 maart vanaf uur PAASRESTAURANT W. Vandenberghecentrum, Levedale vzw zitdag zelfstandigen In maart is er geen zitdag voor zelfstandigen. De eerstvolgende zitdag voor pensioenen, kinderbijslag en ziekte- en invaliditeitsverzekering voor zelfstandigen is op 8 april van tot uur in het Administratief Centrum Tramlaan 8. stripotheek de 9de kunst wordt 25! In september 2010 viert Stripotheek de 9de Kunst uit Meise zijn 25ste verjaardag. Wat een kwarteeuw geleden in Jeugdhuis t Sloefke begon als een bescheiden collectie, bijeengebracht door een aantal vrienden, is uitgegroeid tot een van de grootste stripverzamelingen van het land. Gedurende heel 2010 besteedt de stripotheek aandacht aan deze verjaardag. Regelmatig zullen nieuwe activiteiten aangekondigd worden. Hou zeker de website (www.stripbib.be) in het oog, daar kan je alles op de voet volgen. Een verrassing voor nieuwe leden Een 1ste initiatief start op 1 januari 2010, en loopt tot 31 december. Elk 25ste nieuwe lid mag gedurende 2010 gratis ontlenen. Ben jij het 1550ste lid, het 1575ste, het 1600ste? We bieden je maandenlang gratis stripplezier. En hoe meer nieuwe leden, hoe groter de kans op gratis ontleningen! Weet je in het grote aanbod niet waar beginnen te zoeken, geen nood. Een gemotiveerde ploeg vrijwilligers staat klaar om je wegwijs te maken in onze exemplaren tellende verzameling. Voor elke leeftijd en voor ieders smaak zijn er immers strips te vinden. Meer info Openingsuren: maandag woensdag zaterdag Marc Vertongen (voorzitter): 0485/ De bibliotheek van Meise blaast 40 kaarsjes uit! En dat wordt gevierd met leuke en boeiende activiteiten voor en door alle bezoekers van de bib. Een heel jaar lang is de bib op zoek naar de mooiste of meest beklijvende citaten uit boeken. Elke maand scherpt een boekenspreuk je leeshonger aan en staat er wel iets te gebeuren. Je vindt hierbij alvast een voorsmaakje van het animatieprogramma. Februari: bibdate Maart: jeugdboekenweek Paasvakantie: games Mei/juni: fotoreportage 40 jaar bibliotheek Oktober: presentatie interviews met bibliotheekklanten + bibliotheekweek November: voorleesweek December: feestelijke voorstelling favoriete lectuur en citaten bibliotheekpubliek Groot citatenboek van de bib Dit boek ligt een heel jaar lang centraal in de bibliotheek. Het moet een boek worden van en voor alle lezers met de mooiste, meest beklijvende citaten uit boeken. Hierbij doen we een oproep naar alle lezers. Zijn er boeken die je zijn bij gebleven? Of misschien zijn er woorden en zinnen die zijn blijven nazinderen? Deel ze mee aan de bibliotheek en de andere bibliotheekklanten via het groot citatenboek. Al wie hieraan meewerkt en zich bekend maakt, ontvangt een uitnodiging voor het grote bibliotheekfeest in december. 8

9 BIBLIOTHEEK Hoofdbibliotheek Meise Brusselsesteenweg 44 bus Meise Tel. 02/ Fax.02/ Openingsuren Maandag + vrijdag 16u-20u Dinsdag + woensdag 14u-18u Zaterdag 9u-13u Jeugdbibliotheek Klim Op Westrode J. Hammeneckerstraat Wolvertem Tel. 052/ Openingsuren Woensdag 17u-19u Vrijdag 16u-18u Tijdens schoolvakanties enkel open op woensdag. de bibliotheek meise blaast 40 kaarsjes uit! Bib en boekdate : 20 februari 2010 Hebben boeken je beroerd, bewogen, betoverd, blij gemaakt of aan het denken gezet? Wil je die ervaring delen met andere lezers? Kom dan naar de grote bib- en boekdate en schuif aan tafel voor een boeiende boekenbabbel. Breng minimum 1 boek en maximaal 3 boeken mee waarover je wil vertellen. Afspraak: zaterdag 20 februari 2010 (tussen 10 en 13 uur) in de lees- en consultatieruimte van de bibliotheek. Deelnemers ontvangen een kleine attentie. NIEUW luisterboeken voor de jeugd Van heel wat populaire jeugdboeken is ook een versie op CD verschenen. Ze zijn in eerste instantie bedoeld als ondersteuning bij het lezen voor kinderen met leesmoeilijkheden. De bibliotheek van Meise is met een basiscollectie van zo n 50 titels gestart. Je vindt er onder meer boeken van Roald Dahl, Jaap Ter Haar, Hans Hagen, Rindert Kromhout, Patrick Lagrou, Joke van Leeuwen, Astrid Lindgren, Paul van Loon, Annie M.G. Schmidt en Jan Terlouw. Per lener kunnen er maximaal 5 boeken en 2 AVM worden ontleend (bv 2 luisterboeken) Activiteitenkalender februari maart 2010: Zaterdag 20 februari 2010 (10 tot 13 uur): Bib- en boekdating in de lees- en consulatieruimte van de bibliotheek Woensdag 24 februari 2010 om 19u30: leeskring Fijne leeswaren Bespreking van het boek Nachttrein naar Lissabon van Pascal Mercier Zaterdag 27 februari 2010 om 11 uur: verteluurtje voor kinderen van 4 tot 7 jaar Zaterdag 13 maart 2010 om 11 uur: verteluurtje voor kinderen van 4 tot 7 jaar Jeugdboekenweek Van 13 tot 28 maart 2010 organiseert Locus en Stichting Lezen Vlaanderen de jaarlijkse jeugdboekenweek. Onder het motto Recht op boeken is Kinderrechten het centrale thema. Jeugdlectuur en informatieve werken over kinderrechten en aanverwante domeinen worden een hele maand in de picture gezet. Voor de scholen van Meise biedt de bibliotheek een animatieprogramma aan voor kleuters en kinderen van het 3de en 4de leerjaar. Kleuters: vertelateliers in de bib op 10, 11 en 12 maart de leerjaar: verteltheater De Vliegende pinguins op 22 en 23 maart de leerjaar: spel stapel op rechten op 1, 2, 5 en 8 maart 2010 Voor individuele kinderen van 7 tot 10 jaar gaat er op zaterdag 13 maart 2010 om 19 uur een programma door i.s.m. gemeenschapscentrum De Muze. Terwijl de ouders in De Muze kunnen genieten van een programma met sproken en spoken, ontvangen de kinderen in de bibliotheek een muzikale vertelling rond het boek Maria Dolores Esperanza. Het is een verhaal vol excentrieke personages en hilarische wendingen gebracht door Sanne Stukkens en enkele muzikanten van fanfare De Eendracht uit Westrode. De voorstelling kost 2 euro (voor bibliotheekleden) en 5 euro (voor niet-leden). Inschrijven gebeurt via de GC de Muze van Meise. In maart is voor kinderen van 4 tot 7 jaar een verteluurtje in de bibliotheek op zaterdagen 13 en 27 maart 2010 telkens om 11 uur. Zaterdag 13 maart 2010 om 19 uur: Bibliotheek: muzikale vertelling Maria Dolores Esperanza door Sanne & co GC de Muze: sprookjes voor volwassenen door Kim & co Woensdag 24 maart 2010 om 19u30: leeskring Fijne leeswaren Bespreking van het boek Nietzsches tranen van Irvin Yalom Zaterdag 27 maart 2010 om 11 uur: verteluurtje voor kinderen van 4 tot 7 jaar 9

10 akademie voor muzische kunsten Op zaterdag 6 maart 2010 van uur Basisschool St.-Brixius-Rode AKADEMIE, WA S DA...?! Informatie- & Instrumentenbeurs doorlopend infostandjes omtrent het studie-aanbod van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise en optredens Muziek-Woord-Dans Toegang: Gratis Zaterdag 20 maart uur St.Medardus- & Gildarduskerk ROSSEM STABAT MATER G.B.Pergolesi ORGELCONCERTO nr.4 in F G. Fr.Händel SALVE REGINA J.A.Hasseea. BAROKCONCERT door Barokensemble van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise Tickets: secretariaat Akademie 02/ vdab-dienstverlening in 26 werkwinkels in Vlaanderen Sinds dit najaar kunnen werkzoekenden, werknemers en zelfstandigen met al hun vragen over loopbaan, werk en opleiding terecht bij de VDAB. Deze nieuwe dienstverlening biedt de VDAB aan in 26 werkwinkels in Vlaanderen. Naast informatie wordt er ook advies verleend en indien nodig worden ze doorverwezen naar gespecialiseerde instanties die het beste antwoord op hun vragen kunnen geven. Om werknemers en zelfstandigen beter te kunnen bereiken, zijn deze 26 werkwinkels op bepaalde dagen langer open. De VDAB wil met deze dienstverlening meer mensen met loopbaanvragen bereiken, hun vragen in een vroeg stadium detecteren en beter, sneller en efficiënter inspelen op hun vraag. VDAB Vilvoorde Sandra Tuijbens - Communicatie Witherenstraat Vilvoorde T. 02/ F. 02/ voor meer info, contactadressen en openingsuren. servicelijn: 0800/ Zondag 21 maart uur GC de Muze van Meise PLAY-IN CONCERT o.l.v. Jan Van der Roost Harmonie-Orkest van de Akademie voor Muzische Kunsten Meise, aangevuld met externe deelnemers aan de Play-In, brengen muziek van Jan Van der Roost onder leiding van de componist zelf. m.m.v. Muziekatelier MAF (Zemst) Actief deelnemen aan de Play-In kan na inschrijving t.e.m. 13 maart op het secretariaat van de Akademie Deelname Play-In & Toegang concert: Gratis Play-In en Concert zijn een gezamenlijke organisatie van: Akademie voor Muzische Kunsten Meise Koninklijke Fanfare St.Cecilia Wolvertem broederlijk delen: koffiestop Op zaterdag 27 februari houden we op de markt in Meise, aan de Wereldwinkel, van 9u30 tot 13 uur een KOFFIESTOP ten voordele van de projecten van BROEDERLIJK DELEN. Voor een vrije bijdrage krijgt men een tas lekkere koffie, een gezellige babbel en informatie over het werk van Broederlijk Delen. Met de campagne van dit jaar willen we speciaal de strijd van de landbouwers tegen de erosie op de Andeshoogvlakte in Bolivië in de kijker plaatsen. De opwarming van de aarde is er de oorzaak van uitdroging en verdorring van de aarde. 10

11 'kanjers van vrouwen' hulpgroep voor lotgenotes 'Kanjers van Vrouwen'. Zo heet de hulpgroep van kankerpatiënten die werd opgericht door vrouwen die persoonlijk of in hun onmiddellijke omgeving af te rekenen kregen met de ziekte kanker. Zij zetten zich in op verschillende manieren voor lotgenotes zoals praatgroepen, sport, ontmoetingsdagen, financiële steun en zo meer. Ontbijtbuffet op 7 maart Naar aanleiding van het grote succes in 2009 organiseert deze hulpgroep terug een ontbijtbuffet op zondag 7 maart. Als kanker wordt vastgesteld verandert alles en zit je met een hoop vragen.de stap is groot om lotgenotes op te zoeken, daarom willen we u en uw familie en natuurlijk alle sympathisanten uitnodigen om kennis te maken met deze stichting tijdens een uitgebreid ontbijtbuffet op 7 maart. Dit zondagsbuffet zal plaats vinden in de Fusieschool te Wolvertem, Hoogstraat 40 in 1861 Wolvertem. Je bent welkom tussen 9.30 en uur. Je kan kennis maken met de programma s, de stichting, de aangeboden hulp en verdere projecten. En daarnaast steunt u natuurlijk de stichting door deel te nemen aan dit ontbijt. Graag verwelkomen wij je op 7 maart of op één van onze sport sessies. Met deze sessies willen we patiënten ertoe aanzetten te bewegen. Twee keer per week bieden we gratis sport aan: aquatherapie en yoga, professioneel begeleid. Het programma is opgezet in samenwerking met de Stichting tegen Kanker en specialisten in oncologie en sportgeneeskunde. Het is afgestemd op de behoeften en de beperkingen van kankerpatiënten. Elke dinsdag van tot uur vindt er een sessie aquatherapie plaats in een prive-zwembad in Wolvertem en op donderdag is er yoga van tot uur in de sporthal in Meise. Voor meer informatie betreffende het ontbijtbuffet of de sessies kan je terecht bij Rita Verbesselt 0474/ jeugd chiro meise gaat een spetterend 2010 tegemoet!!!! Het nieuwe jaar is ook voor Chiro Meise begonnen en er staan weer heel wat spannende en avontuurlijke zondagen te wachten. Laat ons eens op een rijtje zetten waar jullie in 2010 van kunnen proeven: Tal van zondagen waarop wij uit de bol gaan met onze vriendjes en vriendinnetjes, massa s spellen spelen en plezier maken. 28 februari begeven we ons op glad ijs en gaan we schaatsen. 6 maart kan je komen tonen dat je echt niet zo dom bent als je eruit ziet, en dit op onze jaarlijkse quiz. En als toemaatje kan je proeven van heerlijke streekbieren. Een weekje later, op 14 maart, palmen we de sporthal van Meise in en tonen we ons eens van onze sportiefste kant. s Avonds wordt er de jaarlijkse voetbaltopper gespeeld tussen leiding en ouders. Zeker de moeite om te komen spelen. En hopelijk wordt het iets spannender dan vorig jaar. 18 april duiken we met z n allen het zwembad van Meise in. En natuurlijk mogen we ons hoogtepunt van het jaar niet vergeten: het KAMP dat zoals altijd doorgaat van juli. Dit en nog zoveel meer staat jullie te wachten in Maar dan moet je er natuurlijk wel bij zijn. Dus kom ook zondags naar de chiro. Voor wie nog niet goed weet wat chiro is, hier een korte overzicht: Wanneer? We komen elke zondag ( enkel de eerste zondag van de maand niet) allemaal samen in de lokalen in de Krogstraat (nummer 7). Om uur beginnen we steeds met een gezamenlijke opening op het plein. Voor wie? De Chiro in Meise is er voor iedereen vanaf het jaar waarin hij/zij 6 jaar zal worden. Voor elke leeftijdscategorie hebben we een afzonderlijke afdeling. Voor alle afdelingen bestaat er per leeftijdsgroep een jongens- en een meisjesafdeling. Meer informatie? Je mag ons altijd mailen via of bellen naar onze hoofdleider Thomas Goethals (0476/ ) of kom gewoon eens een zondag langs. Hopelijk zien we jou op één van onze zondagen in

12 sport de wtc eddy merckxvrienden doet een oproep tot aansluiting van nieuwe leden. De club telt voor het ogenblik een vijftigtal leden. Zij zijn onderverdeeld in een A-ploeg, B-ploeg en C-ploeg. De gemiddelde snelheden van de ploegen bedragen respectievelijk: 32 km/u, 28km/u en 23/km/u. Elke zondagmorgen wordt gestart aan het lokaal, herberg Van der Perre, Merchtemsesteenweg 12, te Meise-Wolvertem. De starturen zijn: vanaf de 1 zondag van maart om 9.00 uur, van af de 1 zondag van mei om 8.30 uur. Vanaf de 1 zondag van september om 9.00 uur. Tijdens de periode vanaf oktober tot februari wordt gestart om 9.30 uur. De website van de club is: waar u meer informatie kan vinden. word aspirant-initiator atletiek! Deze unieke korte opleiding (16u) is de perfecte manier om als hulptrainer te fungeren in een loopclub. Deelnemen kan vanaf 16 jaar, er wordt geen examen afgelegd en finaal krijgt men het getuigschrift dat recht geeft op vrijstellingen voor de trainersopleiding initiator in dezelfde fit in 12 weken Sport en beweging zijn levensbelangrijk voor een goede gezondheid! minder stress en kwaaltjes meer energie een kleinere kans op overgewicht Het kan allemaal door meer te sporten. Maar toch kiezen nog teveel mensen liever voor TV of PC. Daarom schakelt ons sportbeleid nu in een hogere versnelling, met het programma 'Fit in 12 weken'. Het uitgangspunt is simpel: mensen willen vaak wel meer bewegen, maar missen het laatste zetje om zelf de sportschoenen aan te trekken. Of ze starten wel vol goede moed, maar haken dan vroeg af door gebrek aan tijd of snel merkbaar resultaat. sporttak. Meer info: of In onze gemeente zijn 2 joggingclubs actief namelijk de Kilometervreters en De Meelopers Meise. Meer info hierover onder rubriek sportverenigingen op Aan de hand van een uithoudingsproef op de fiets en het meten van de lichaamssamenstelling krijgen de deelnemers een rapport met hun huidige fysieke toestand. Op basis van de resultaten van de fitheidstest ontvangen ze een individueel trainingsschema voor twaalf weken. In het resultatenboekje staat gericht trainingsadvies. Een twaalf wekenschema geeft aan wat men moet doen om één fitheidsniveau te stijgen. Na twaalf weken volgt een tweede test. Twaalf weken volstaan dus om je heel wat fitter te voelen. Een haalbare kaart voor velen, en dat is net de sterkte. Want een langere trainingsperiode schrikt vaak af. Maar ook net lang genoeg: we hopen immers dat de deelnemers na twaalf weken de sportmicrobe te pakken hebben en actief blijven. Meer info zal gegeven worden op 23 februari 2010 om uur tijdens een infoavond in het NAC, Tramlaan 8, 1861 Wolvertem. sportclubs en btw-plicht Is een sportclub BTW-plichtig bij het organiseren van sportkampen, het uitbaten van de cafetaria, verhuur van sportmateriaal en sportaccomodatie, geldinzamelacties enz? Alle info en antwoorden vindt men op /wso/ De test zelf zal plaatsvinden op donderdag 11 maart 2010 en neemt ongeveer 1u in beslag. De deelnameprijs voor deze test bedraagt 10 euro. Inschrijven kan via de website: of op de sportdienst, Tramlaan 8, 1860 Meise. Opgelet! Er kunnen slechts 56 personen deelnemen. Wees er dus snel bij. nieuwe sportgids 2010 In de nieuwe promotiebrochure vind je heel wat interessante informatie over de diverse sporten die Meise vertegenwoordigt. Een duidelijke beschrijving van alle sporten en contactadressen voor wie nog meer informatie wenst. Verder in de gids vindt men ook de nodige infogegevens van de sportdienst, sportraad en vzw sport en recreatie. De vernieuwde sportgids is gratis te verkrijgen en aan te vragen via 12

13 laat je sportclub gratis helpen! Via het Dynamo Project kunnen sportclubs gratis managementondersteuning krijgen (persoonlijke begeleiding, informatie verstrekken, documentatiecentrum, opleidingen en bijscholingen). Momenteel wordt aan de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijk boekhoudprogramma gewerkt dat de sportclubbestuurders moet helpen om op een duidelijke en transparante manier de boekhouding te voeren. Meer info: sportactiviteiten in 2010 zo 28 maart: Nekkerloop (De Nekker) za 01 mei: Volleybaltornooi (sporthal Meise) zo 02 mei: Badmintontornooi (sporthal Meise) woe 12 mei: Inline skatehappening (parking SC Wolvertem / skatepark) zo 6 juni: Zaalvoetbaltornooi (sporthal Meise+ sportschuur Wolvertem) di 18 en do 20 mei: Scholensportdagen (sporthal Meise + sportschuur Wolvertem) di 1 juni: prov. sportdag voor 50-plussers Leuven woe 2 juni: Kijk! Ik fiets! (sportschuur Wolvertem) vrij 11 juni: kampioenenviering woe 16 juni: Sportdag voor 50-plussers (sporthal Meise) zat 19 juni: Wolvenloop (Wolvertem centrum) din 22 juni: Lint van Meise ( Meise centrum). Zo 25 juli: Petanquetornooi (Sporthal Meise) zo 08 augustus: Recreatlon (Meise centrum) sept: Week van de sportclubs woe 22 september: Scholenveldloop (De Nekker) zo 3 okt: jeugdsportival Hofstade opgelet organisatoren! Verenigingen of organisatoren worden verzocht geen grootse sportmanifestaties te plannen die hinderlijk zouden kunnen zijn voor het goede verloop van de hiernavermelde sportmanifastaties. 04 juli: doortocht Ronde van Frankrijk (Meise) 24 juli: na-tourcriterium (Wolvertem) 08 augustus: recreatlon (centrum Meise) 5 september: De Gordel (centrum Meise) bloso sportkampen 2010 Ook dit jaar is het Bloso-sportkampenaanbod overweldigend. In deze nieuwe brochure worden ca 900 sportkampen aangeboden. U kan kiezen uit een honderdtal verschillende sporttakken en combinaties in 11 verschillende Blosocentra. Keuze genoeg dus en voor elk wat wils.vraag gratis een Bloso-brochure met de sportkampen 2010 aan bij uw gemeentelijke sportdienst. Als je interesse hebt mail je naar of bel 02/ wtc de fietsvrienden vzw Openingsrit Vlaams-Brabant op zondag 21 februari km (gezinsuitstap) en 70 km Deze omlopen bieden je de optimale gelegenheid om uit je fietswinterslaap te ontwaken en zo het wielertoerismejaar 2010 in je eigen ritme aan te vatten. De beide omlopen zijn met de grootste zorg gepijld en garanderen heel wat variatie en fietsplezier langs pittoreske plattelandswegen. De praktisch vlakke omlopen zijn dit jaar volledig vernieuwd en leiden de fietsers, naargelang de gekozen afstand, naar Dendermonde of het hinterland achter Dendermonde. Voor elke omloop is er gratis bevoorrading. Start- en aankomstplaats Let op: eveneens vernieuwd! Gemeentelijke Fusieschool Wolvertem, Hoogstraat 40 Ingang Lindenlaan (achteraan) Starturen tussen en uur voor de 35 km tussen en uur voor de 70 km Inschrijvingsprijzen 1,50 euro voor de 35 km 2,00 euro voor de 70 km Jongeren geboren in 1994 en later: gratis Bijkomend voor niet-leden: dagverzekering 1,00 euro Voor meer inlichtingen: of of 02/

14 meise sportvriendelijke gemeente Meise sleept trofee "Sportvriendelijke gemeente 2009" in de wacht. De gemeente Meise kreeg begin februari de trofee "Sportvriendelijke gemeente" overhandigd. Dit is een prijs die jaarlijks uitgereikt wordt door de provincie Vlaams- Brabant in het kader van de actie Vlaams-Brabant Beweegt. Om de trofee in de wacht te slepen moet de gemeente aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet de gemeentelijke sportdienst deelnemen aan een aantal provinciale sportevenementen zoals het jeugdsportival, de seniorensportdag of de "Adventure Trophy". De dienst dient ook zelf één grote sportpromotionele activiteit te organiseren en meerdere kleinere activiteiten. De sportdienst organiseerde ook sportactiviteiten voor 50-plussers, een recreatlon en verscheidene recreatieve tornooien en initiatielessen voor jong en oud. goud voor volleybalclub wolvertem Elk jaar worden 20 volleybalclubs van Vlaams-Brabant met de beste jeugdwerking extra in de bloemetjes gezet. Er wordt o.a. 5 keer goud toegekend aan 5 clubs met de beste jeugdwerking. De voorbije 2 jaar haalde Volleybalclub Wolvertem zilver, maar dit seizoen mogen we eveneens met een gouden plak zwaaien. Daar zijn natuurlijk heel wat redenen voor. Heel wat criteria bepalen of je al of niet binnen de prijzen valt: - Goede structuur van de jeugdwerking. - Deelname aan selecties en steunpunttrainingen. - Massale aanwezigheid op demotornooien. - Aantal ploegen in de jeugdcompetitie. - Aantal ploegen in de bekercompetitie. - Enz enz. Dit GOUD is uiteraard de verdienste van IEDEREEN van de club. vals plat Op zondag 28 februari hebben de Wielervrienden Vals Plat Meise de wielerpiste op de Blaarmeersen in Gent gehuurd. De Eddy Merckx-piste is tussen 12u en 14u privé-terrein voor onze wielerkunsten. Er is een initiator voorzien om jullie de kneepjes van het baanvak te leren. Dankzij deze deskundige leiding zal het niet lang duren eer je met de baanfiets (in de prijs voorzien) 'den hoge' durft aan te vatten en dan als een snoek naar beneden duikt. Heb geen schrik, de reeds 2 voorgaande edities zijn zonder valpartijen verlopen, dus iedereen die zich eens op de piste wil wagen, dit is uw kans! De deelname is vrij voor iedereen, maar beperkt in aantal. Deze ervaring kost 15 euro voor niet-leden en 10 euro voor leden. Meer info en inschrijvingen: ronde prijzentocht wandelclub 't fluitekruid-wolvertem Onze wandelclub 't Fluitekruid bestaat dit jaar 30 jaar. Wij gaan dit feestjaar dan ook feestelijk beginnen: op 6 maart organiseren wij een Ronde Prijzen tocht. Wij werken die dag enkel met ronde prijzen, dus bonnetjes voor drank en eten aan 1 en 2 euro. Onze wandelingen zullen jullie langs landelijke en kalme wegen leiden naar Steenhuffel, waar een rustpost voorzien is. Er is keuze tussen 3 afgepijlde wandelroutes, nl. 5, 10 of 15 km. Met deze wandeling laat men de winter achter zich en denken wij reeds aan de komende lentedagen met de vogeltjes die lustig fluiten en de planten en bloemen die groeien... Wij wensen jullie heel veel wandelgenot en vergeet niet Wandelen is heel goed voor de gezondheid!. Vertrek: Parochiezaal Rossem Wolvertem tussen 8 en 15 uur. Voor meer inlichtingen: Secretaris: Paul de Brauwer Tel.052/ Voorzitter : Agnes Moerenhout Tel. 02/ of 015/

15 nordic walken alfa nieuwe voorjaarsreeks Plaats: Neromhof te Wolvertem op zaterdag van tot uur Prijs: 10,00 euro per les, plus 2,00 euro voor het gebruik van het materiaal De lessen omvatten: één kennismakingsles en vijf initiaties Kledij: aangepaste wandelkledij en lage soepele schoenen. Betaling: bij aanvang van de eerste les, 72,00 euro contant en indien mogelijk met pasmunt. Bij aanvang van de tweede les zal u een kaartje voor de lessenreeks ontvangen dat eveneens het bewijs is van betaling en deelname aan deze initiatie. Twee weken voor de reeks inschrijven is noodzakelijk. We starten met een minimum van 6 deelnemers en een maximum van 16 personen. Data reeks 1: 27 februari maart 2010 en 24 april 2010 Data reeks 2: mei 2010 en 5 12 juni 2010 Herhalingsles: 19 juni 2010 ( 5,00 euro ) Wandeling in het Zoniënwoud te Oudergem op zaterdag 26 juni 2009 ( 5,00 euro ) Lesgever: Lucien Yseboodt, lesgever met brevet NFIB en BLOSO Gsm : 0477/ start 2 run WAT? Loopcursus volgens het START TO RUN project van de Vlaamse Atletiekliga. VOOR WIE? Voor iedereen die op een verantwoorde, ontspannende en gezonde manier wil bewegenen sporten, zowel de beginnende jogger als de jogger met al wat loopervaring. DUUR? De jogcursus loopt over 15 weken onder deskundige leiding. Het resultaat is dat je na 15 weken het opgelegde doel (5 km) kan lopen. DOEL? beginnersessie : van nul naar 5 km AANVANG? Maandag 8 maart 2010 om uur op de looppiste van De Nekker, St. Annalaan, 1860 Meise. BENODIGDHEDEN? Belangrijkste onderdeel van de uitrusting zijn goede loopschoenen teneinde kwetsuren te vermijden. Bezoek daarom een gespecialiseerde loopwinkel. INFOAVOND Op 23 februari 2010 zal er een infoavond plaatsvinden in de raadzaal van het NAC (nieuw administratief centrum), Tramlaan 8, 1860 Meise en dit om uur. INLICHTINGEN + INSCHRIJVINGEN: sportdienst Meise 02/ /39 15

16 het ocmw van meise organiseert een wedstrijd ter promotie van haar nieuwe website In december lanceerde het OCMW Meise haar nieuwe website Om onze website te promoten, organiseren wij een wedstrijd. Elke maand zullen drie winnaars worden beloond met een bon voor twee gratis maaltijden in dienstencentrum De Spil. U kan winnen door naar onze website te surfen en een antwoord te geven op volgende vragen: Wat staat er de 17de van deze maand op het menu? Hoeveel juiste antwoorden zullen wij deze maand ontvangen? De wedstrijd loopt tot en met 31 mei Het antwoord op deze vragen is uiteraard elke maand anders. Stuur uw antwoord en uw gegevens (naam, voornaam, adres en telefoonnummer) naar Wij nemen persoonlijk contact op met de winnaars. Veel succes! DIENSTENCENTRUM De Spil Godshuisstraat 33, 1861 Meise ACTIVITEITENKALENDER FEBRUARI 2010 Schotse week di 16 12u Haggis (6 euro) do 18 10u Pc-begeleiding (gratis) 14u Bonte namiddag met doedelzak, synthesizer en saxofoon (gratis) vr 19 13u Kaartclub (gratis) 15u Tai chi (3 euro) 19u Scottish country dancing (gratis) za 20 15u Whiskeydegustatie en initiatie (10 euro) di 23 14u Film in de Muze: De Paradijsvogels (afl. 6 en 7, seizoen 1) (3 euro) wo 24 14u Wii-woensdag: initiatie bowling (gratis) do 25 10u Pc-begeleiding (gratis) vr 26 13u Kaartclub (gratis) 15u Tai chi (3 euro) MAART 2010 di 2 14u Film in de Muze: De Paradijsvogels (afl. 8 en 9, seizoen 1) (3 euro) do 4 10u Pc-begeleiding (gratis) vr 5 13u Kaartclub (gratis) 15u Tai chi (3 euro) di 9 14u Film in de Muze: De Paradijsvogels (afl. 10 en 11, seizoen 1) (3 euro) wo 10 14u Wii-woensdag: initiatie boksen (gratis) do 11 10u Pc-begeleiding (gratis) vr 12 13u Kaartclub (gratis) 14u Digitale fotografie (5 euro) 15u Tai chi (3 euro) 16

17 VACATURES Het OCMW van Meise organiseert een vergelijkend aanwervingsexamen met aanleg van een werfreserve voor 1 jaar voor volgende functies (m/v): 1 verpleegkundige Voltijds - statutair - gebrevetteerd niveau (C3-C4) of gegradueerd niveau (BV1-BV2-BV3) 2 verzorgenden (D1-D2-D3/C1-C2) Voltijds - contractueel 1 deskundige in animatie en activatie (B1-B2-B3) Halftijds - contractueel Aanbod Een boeiende en afwisselende job in een aangename werkomgeving. Loon volgens wettelijke barema s met als extra s: een interessante verlofregeling, opleidingsmogelijkheden,maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, fietsvergoeding. Interesse? Inlichtingen in verband met de vacatures (functiebeschrijving,arbeidsvoorwaarden, selectieprocedure) kunnen aangevraagd worden bij: - Caroline De Ridder, secretaris 02/ of - Linda Tettelin, personeelsdienst 02/ of Inschrijvingen Stuur ten laatste op 25 februari 2010 je kandidatuur met cv en kopie van je diploma naar: Mevrouw Becq Sonja, Voorzitter van het OCMW Meise, Godshuisstraat 33, 1861 Meise. Info Meer informatie over onze activiteiten vindt u terug op onze nieuwe website of in onze brochure die u gratis in het dienstencentrum kan afhalen. Inschrijven Aan de balie van maandag tot vrijdag - tussen en uur - tussen en uur Per telefoon 02/ Via Online WIST U DAT? Wist u dat u voor een voetverzorging terecht kan in dienstencentrum De Spil? De Spil heeft een pedicureruimte waar u elke weekdag, na afspraak, beroep kan doen op een pedicure voor een algemene behandeling. Voor deze behandeling én een voetmassage betaalt u slechts 17 euro. Meer weten? Kijk dan op klik door op het logo van De Spil en vervolgens op pedicure. Openingsuren: maandag tot vrijdag van tot uur Locatie: dienstencentrum De Spil, pedicureruimte Godshuisstraat Meise Reservatie: 02/ of Prijs: 17 euro voor een standaardbehandeling (voor extra verzorging betaalt u bij, afhankelijk van de behandeling) 17

18 ruimtelijke ordening en wonen openbaar onderzoek: herziening ruimtelijk structuurplan Vlaanderen Bij besluit van 18 december 2009 heeft de Vlaamse Regering een actualisatie en gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorlopig vastgesteld. Het openbaar onderzoek hierover loopt van 10 februari 2010 tot en met 11 mei Tijdens het openbaar onderzoek kunt u de documenten raadplegen: in het Administratief Centrum Tramlaan 8; bij de Vlaamse Overheid te Brussel: Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - Ruimtelijke Planning, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel. op de website U kan deelnemen aan een informatie- en inspraakvergadering op maandag 15 maart om uur in het Provinciehuis - Provincieplein 1 te 3000 Leuven. Opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen kan van 10 februari 2010 tot en met 11 mei 2010 op één van volgende wijzen: met een aangetekende zending aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro, Koning Albert II laan 19, bus 13, 1210 Brussel). afgeven tegen ontvangstbewijs op het Administratief Centrum of bij Vlacoro (Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel). ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Oppem en buurtspeelplein Van 22 februari 2010 tot en met 22 april 2010 loopt een openbaar onderzoek naar aanleiding van de gemeenteraadsbeslissing van 28 januari 2010 waarbij het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Oppem en buurtspeelplein voorlopig werd aanvaard. Het RUP RWZI Oppem en buurtspeelplein omvat een plan met de feitelijke en juridische toestand, een verordenend grafisch plan, verordenende stedenbouwkundige voorschriften en een toelichtingsnota. Het ligt ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening, elke werkdag van 8.30 tot uur, in het Nieuw Administratief Centrum, Tramlaan 8. Een informatievergadering zal plaatsvinden in het NAC op 23 februari 2010 om uur. Eventuele opmerkingen kunnen, ten laatste tot 22 april 2010 om uur, schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), Tramlaan 8, 1861 Meise de nieuwe woonconsulent! Erika Michiels In het gemeentelijk woonloket van Meise kan je op dinsdag en woensdag terecht voor al je vragen over premies, huurwetgeving, sociaal huren en lenen, het invullen van de bijhorende formulieren, Kortom alle vragen en administratieve beslommeringen die aanleunen bij het wonen. Wat maakt het woonloket nu zo bijzonder? Door onze persoonlijke aanpak nemen we de tijd om samen naar de juiste premies te zoeken voor je verbouwingen. Of het nu gaat om de energiepremies van Eandis, renovatiepremie, aanpassingspremie of het uitstippelen van uw fiscale voordelen, Wij zoeken het graag voor u uit. Problemen met het invullen van de formulieren of het uitzoeken van de juiste bijlagen, kom gerust langs en we helpen je verder. Ben je op zoek naar een sociale huurwoning? We begeleiden jou graag bij het invullen van de aanvraagformulieren en stuur deze door naar de juiste diensten. Aarzel niet om met ons contact op te nemen op 0498/ Wij maken samen een afspraak en we komen bij jou thuis langs om alles uit te leggen. Het woonloket is gelegen in het gemeentehuis van Meise, dienst ruimtelijke ordening, Tramlaan 8, 1861 Meise. Tel. 0498/ Wanneer kan je bij ons terecht? Dinsdag: uur uur Woensdag: uur Vrijdag op afspraak (tot uur) 18

19 zwerfkatten: ook uw probleem milieu en duurzaamheid Neen, het is niet zo dat de gemeente in staat voor de sterilisaties van alle katten en neen het is niet zo dat de gemeente een opvang of asiel is voor alle katten die men kwijt wil. Het is wel zo dat de gemeente in deze haar verantwoordelijkheid neemt en zwerfkatten die nergens thuishoren laat steriliseren/castreren om ze na herstel terug te plaatsen. Het beperken van de kattenpopulatie kan evenwel maar slagen indien iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid neemt. Personen met een huis- of tuinkat (dit zijn alle katten die gevoederd worden en niet echt mensenschuw zijn, ook al komen ze niet binnen) zijn niet enkel voor deze kat, maar ook voor diens nakomelingen verantwoordelijk en de beste manier om een exponentiële groei te vermijden is hen laten steriliseren/castreren. Wij vragen dan ook met aandrang om deze eenmalige kost effectief te doen. Desgewenst kan de kostprijs gedeeld worden met diervriendelijke buren of als geschenk aangeboden. Voorlopig is het nog geen verplichting, maar alleen op deze manier kan het probleem binnen de perken gehouden worden. De kittens van een worp gratis aanbieden is het verschuiven van uw verantwoordelijkheid. Beter ware het dergelijke worpen te vermijden, zodat de kattenliefhebber een kat kan adopteren die momenteel tijdelijk wordt opgevangen door de gemeente. Heeft u interesse in een kat, aarzel dan niet om contact op te nemen met de milieudienst op 02/ ,69,58). Tot slot is er natuurlijk nog de mensonwaardige handeling van het dumpen van kattin met kittens in een doos of het afzetten op een neutrale locatie. Voor een dergelijk gedrag zijn zelfs geen woorden en eenieder wordt dan ook verzocht dergelijke vaststellingen door te geven aan de politie of de milieudienst (noteer de nummerplaat!). earth hour op zaterdag 27 maart: doof het licht! Op 28 maart 2009 hebben miljoenen mensen in steden en bedrijven in 88 landen een uur lang het licht gedoofd voor Earth Hour van WWF. Op die manier hebben ze samen het meest krachtige signaal ooit gegeven aan de leiders van de hele wereld dat ze concrete en ambitieuze maatregelen moeten nemen tegen de klimaatverandering. Dat signaal is niet in dovemansoren gevallen bij de staats- en regeringsleiders van 170 landen die van 7 tot 18 december 2009 in het Deense Kopenhagen onderhandeld hebben over de opvolger van het Kyoto-protocol. Maar daarmee is de klimaatverandering nog niet opgelost. lokale Kyotoprotocol en wil met elke mogelijke daad haar steentje bijdragen om het uiteindelijke doel te bereiken. Alle mensen, ook u, kunnen wel degelijk een verschil maken in de strijd tegen de klimaatverandering. Denk eraan en doof, ook bij je thuis, alle lichten op 27 maart van tot uur! Meer Info? Gemeentelijke Milieudienst 02/ /69/51/58. Verdere actie blijft nodig. Daarom wil WWF op 27 maart 2010 van Earth Hour een nog krachtiger wereldwijd signaal maken, en tonen dat miljoenen mensen, steden en bedrijven over heel de wereld actie willen ondernemen tegen de klimaatverandering. Doe mee en doof alle lichten op 27 maart van tot uur! De Gemeente Meise doet uiteraard ook mee aan Earth Hour. Meise ondertekende immers ook het 19

20 hoe energiezuinig is de meisenaar? Energiescans, een stand van zaken: Sinds vorig jaar biedt de gemeente Meise aan een gratis energiescan van de woning te laten uitvoeren. Deze snelle scan biedt een zeer eenvoudige en voor iedereen begrijpbare doorlichting van het energieverbruik van de woning. Nu er een 200-tal scans in de gemeente zijn uitgevoerd, vatten we de belangrijkste conclusies en cijfers even samen. Hoewel men zeer voorzichtig dient om te gaan met gemiddelden en statistieken, toch hierna even bij wijze van voorbeeld: Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt tussen de en kwh elektriciteit en kwh gas (2200 m³) of l stookolie. Voor wat betreft de gescande woningen van Meise levert dit volgende gemiddelden: kwh elektriciteit en kw aardgas of l stookolie. Voor het gebruik van energie voor verwarming scoort men dus goed. Het verbruik van elektriciteit ligt 40 % hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Deze vaststelling heeft vermoedelijk 2 oorzaken: Enerzijds vragen voornamelijk zij die een hoog verbruik hebben een scan aan, waardoor hun gemiddelde verbruik ook statistisch hoger ligt. Anderzijds zal de aard van de toestellen in vele gevallen aan de basis liggen van een hoger verbruik: men heeft elektrische warmwaterverwarming, een hoog stand-byverbruik, een oudere (vaat)wasmachine, een oude diepvriezer of koelkast, relatief weinig spaarlampen en gebruikt graag de droogkast, veelal de grootste slokop. Maar liefst 18 % van de gescande woningen gebruikt elektrische bijverwarming, weet dat een goede isolatie deze in vele gevallen kan overbodig maken. 20 % van de gescande woningen heeft superisolerend glas, 8 % heeft een condensatieketel, 60 % dakisolatie, 50 % een spaardouchekop 80 % heeft spaarlampen op de nuttige plaatsen en 65 % een diepvriezer jonger dan 15 jaar. Wij zijn uiteraard benieuwd naar nieuwe resultaten, ná de scan. De energiesnoeiers plaatsten 332 m buisisolatie en 57 m radiatorfolie, er werden 66 spaardouchekoppen uitgedeeld en 945 spaarlampen (goed voor 45 kw besparing per branduur). Klimaatwijken: De afgelopen campagne ( ) stapten 22 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten in het project met een totaal van 400 deelnemende gezinnen, waarvan 21 van Meise. Ze behaalden een gezamenlijk en zeer voortreffelijk resultaat voor de gemeente van 9,89 % energiebesparing ten aanzien van het jaar voordien. Maar liefst één derde ofwel 7 deelnemers slaagden er zelfs in om meer dan 15 % energie te besparen. Momenteel zijn alweer 15 deelnemende gezinnen bezig aan het vervolg van dit succesverhaal. Hun besparingsresultaten? Sssst! Nog even afwachten. De campagne loopt tot 30 april 2010 doch het ziet er alweer veelbelovend uit. De klimaatkaart van Vlaanderen Naar aanleiding van de klimaatconferentie in Kopenhagen maakte TV-zender VTM (i.s.m. VREG, Eandis, Infrax en het kabinet Leefmilieu en Natuur) een zogenaamde 'klimaatkaart' van Vlaanderen. Alle 308 steden en gemeenten worden er beoordeeld op het niveau van energiebesparing en gebruik en/of productie van hernieuwbare stroom. Met een 66ste plaats op een totaal van scoort Meise meer dan behoorlijk en krijgt daarmee het predikaat deze gemeente doet aanzienlijke inspanningen op klimaatvlak. Info? Gemeentelijke Milieudienst 02/ /69/51/58. bedrijfsnieuws Vernieuwen milieuvergunningen Vele bedrijven beschikken nog over een ARABvergunning die dateert van 1990 of vroeger en de vergunningstermijn die aanvankelijk 30 jaar bedroeg werd met de invoegetreding van Vlarem I beperkt tot 20 jaar, zijnde tot uiterlijk 1 september Aangezien vergunningsaanvragen uiterlijk 12 maanden voor het verval dienen vernieuwd te worden, wordt het hoog tijd. Om het verval van de vergunning te vermijden, werden alle exploitanten die opgenomen zijn in de milieuvergunningendatabase en waarvan de vergunning vervalt in 2010 of 2011 via een schrijven verzocht om hun milieuvergunning te vernieuwen of te melden indien de activiteit is stopgezet wegens verhuis, stopzetting of overlijden. Bedrijven die onder klasse 3 vallen zijn niet milieuvergunningsplichtig maar meldingsplichtig en werden niet aangeschreven aangezien deze geen vervaldatum bevat. Twijfelt u aan de vergunningstoestand, neem dan contact op met de milieudienst van de gemeente. Het is trouwens voor eenieder die een zaak uitbaat nuttig om de vergunning regelmatig na te kijken. Voor het invullen van de vergunningsaanvraag kan u 20

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING

TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING TARIEVEN SPORTDIENST VOOR SPORTPROMOTIE EN GEBRUIK VAN DE STEDELIJKE SPORTACCOMMODATIES. GOEDKEURING Artikel 1: Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2009 wordt opgeheven met ingang van 1 januari 2015.

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter

Activiteitenkalender LDC Pallieter OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Pallieter April mei - juni Lente: De bloemetjes zetten zichzelf alweer buiten. Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u.tot 17.30u. De cafetaria

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN AANVRAAG TOT SUBSIDIËRING VAN KAMPENHOUTSE SPORTVERENIGINGEN Dit aanvraagformulier geeft uitvoering aan het subsidiereglement voor Kampenhoutse sportverenigingen. Enkel aanvragen van sportverenigingen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 )

SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Kerkstraat 45, 9920 Lovendegem SUBSIDIEAANVRAAG SPORTVERENIGING (20-20 ) Naam van de vereniging: Hou de leidraad bij de hand tijdens het invullen van het dossier! 1. Kwaliteitscriteria a. Begeleiders van

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014

Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Activiteitenkalender LDC Pallieter april-mei-juni 2014 Geen wijkkrant meer! Hoe weten wij nu wat er te doen is in het lokaal dienstencentrum? In het dienstencentrum ligt steeds een stapeltje met activiteitenkalenders

Nadere informatie

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve

Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve Vacatures Vacature Sportpromotor (B1-B3) Omschrijving Vacature: Sportpromotor (B1-B3) Met aanleggen aanwervingsreserve 1. Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? Om toegelaten te worden tot de vacante functie

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli, augustus en 2017 Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Dienstencentrum Den Dries De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode.

Jaarprogramma 2012. Tarief : 8 per periode. Jaarprogramma 2012 1. DE SPORTACADEMIE : Sportdienst Naschoolse sport voor lagere schoolkinderen. Het doel is het aanleren van diverse sporten, verhogen van de algemene conditie bij de jeugd en doorstroming

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Pallieter

Activiteitenkalender LDC Pallieter OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Pallieter Oktober november - december Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Dienstverlening

Nadere informatie

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN

Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN 2 Nooit te oud om het te doen 10 TIPS OM EEN VRIJWILLIGERSBEURS OP TE ZETTEN Het is zover. U wilt een vrijwilligersbeurs opzetten.

Nadere informatie

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid

Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Projectmedewerker lokaal cultuurbeleid Voltijdse contractuele functie (B1 B3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Als projectwerker lokaal cultuurbeleid werk je mee aan de doelstellingen

Nadere informatie

WEEK VAN DE SPORTCLUB

WEEK VAN DE SPORTCLUB WEEK VAN DE SPORTCLUB Van ZATERDAG 10 tem ZONDAG 18 SEPTEMBER 2011 Een organisatie van Bloso ism : 1. de gemeentelijke sportdienst 2. de gemeentelijke sportraad Hamme 3. de lokale sportclubs WEEK VAN DE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Sportsessies vanaf 2014

Sportsessies vanaf 2014 Voorwoord Beste sportvriend We laten stilaan de feestdagen van 2013 achter ons en we blikken voluit naar wat 2014 ons brengt. Wij willen u en uw familie dan ook een goede gezondheid wensen en veel succes

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn

TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009. 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn TOELICHTINGSNOTA BIJ DE GEMEENTERAAD VAN donderdag 28 mei 2009 OPENBARE VERGADERING RUIMTELIJKE ORDENING 1. Pamelstraat-Kaaistraat: aanvraag verkavelingsvergunning - goedkeuren rooilijn Goedkeuren van

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Januari--maart 2016 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag

Nadere informatie

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten)

START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) 2014 START TO TRIATLON/DUATLON Informatiebrochure voor clubs (en sportdiensten) Foto S. Audooren Inleiding - Doelstelling Na het succes van de vele Start To Run programma s in Vlaanderen, werd er enkele

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE

Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE Van maandag 8 februari 2016 t.e.m. 12 februari 2016 KROKUSVAKANTIE OPGEPAST! Enkele wijzigingen ALGEMENE INFO PETOETER & GRABBELPAS NIEUW! Het grabbelpasje wordt vervangen door de UiTPAS. Om deel te nemen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. April, mei, juni 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST April, mei, juni 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Centrumleider Far West Buurtbewoners, Ik ben Lore Tilley en vanaf februari heb ik de taak van Marijke

Nadere informatie

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening

Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Afdelingshoofd Maatschappelijke Dienstverlening Voltijdse statutaire functie (A1 A3) Via aanwerving met aanleg wervingsreserve WAT HOUDT DE JOB IN? Je coördineert en leidt de afdeling maatschappelijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter april-mei-juni 2017 Parkstraat 34/12, 1800 Vilvoorde Het is weer lente! De koude dagen zijn (hopelijk) voorbij. Er staat weer heel wat te gebeuren! Nieuwe uitstappen,

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november - december 2014 OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober november - december 2014 De ontmoetingsruimte is elke dag open vanaf 9.00u. De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u. Je

Nadere informatie

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs)

FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 2014 (gegevens van 2013) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) FORMULIER Toelagen aan verenigingen dienstjaar 214 (gegevens van 213) Erkende sportverenigingen (actieve en organiserende clubs) Naam van de sportvereniging: Stichtingsjaar sportvereniging: Beoefende sporttak:

Nadere informatie

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de projectgebieden van het Sigmaplan. weg van water uitvoeringsplan.indd 1 15/06/2009

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT

AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT AANVRAAGFORMULIER VOOR SUBSIDIES SPORT Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Sportvereniging: Adres:. Contactpersoon: KWALITEITSCRITERIA (deel 1) A. Voor de trainers die jeugdreeksen begeleiden

Nadere informatie

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem

Najaars brochure. Seniorenraad Anzegem Najaars brochure Seniorenraad Anzegem 2013 Activiteiten Kalender SENIORENUITSTAP 9 september Blankenberge ZOT VAN GEZOND 30 september Ansold KAARTING 7 oktober De Stringe DANSCAFE 4 november 9 december

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening -

Voltijds deskundige (m/v) Ruimtelijke ordening - De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS SUBSIDIEREGLEMENT VOOR GEMEENTELIJKE SPORTCLUBS ARTIKEL 1 ALGEMEEN Binnen de perken van de kredieten daartoe goedgekeurd op de gemeentebegroting, kunnen aan de recreatiesportclubs, erkend door het gemeentebestuur,

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten

Aanvraagformulier tot stedelijke ondersteuning voor culturele initiatieven en activiteiten Cel cultuurcoördinatie Dries Peeters Cultuurbeleidscoördinator Elisabethlaan 103 3200 Aarschot 016 63 02 80 dries.peeters@aarschot.be DP/CBC Voorbehouden aan de administratie 76230/332-02 Schepencollegebeslissing

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Sportdienst Pittem Egemstraat 47 8740 Pittem 051 46 03 80 sportdienst@pittem.be GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de sportverengingen Thema: Artikel 1 Het

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2016 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Lokaal dienstencentrum Far-West Buurtbewoners, Ik nodig iedereen in de buurt uit om eens langs

Nadere informatie

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN.

NAAM VERENIGING : !! GELDT VOOR SPORTVERENIGINGEN DIE GEMEENTELIJK ERKEND WORDEN. STADSBESTUUR 8370 BLANKENBERGE - ALGEMENE SUBSIDIE - VERPLAATSINGEN - ONDERHOUD ACCOMMODATIES NAAM VERENIGING : A.Van Ackersquare 1 8370 Blankenberge Tel 050/41.56.34 Fax 050/42.78.14 sport@blankenberge.be

Nadere informatie

Voltijds technisch medewerker (m/v)

Voltijds technisch medewerker (m/v) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding

Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding Subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten en sportieve vrijetijdsbesteding I. Algemene voorwaarden Art. 1: Met het reglement subsidiëring sportverenigingen wil het stadsbestuur

Nadere informatie

www.fusieschool-wolvertem.be

www.fusieschool-wolvertem.be Wolvertem, 29 mei 2015 Beste ouders, De laatste maand van dit schooljaar breekt aan. Juni is een drukke maand. Kijk maar wat ze allemaal te bieden heeft. Zie ook de kalender juni achteraan. - Proefwerk

Nadere informatie

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open

itver rkoo koo p! Aanbod Aanbod Aanbod Vraag naar het met volledig aanbod! Open Volg Juli sept 2014 Vraag naar het met volledig aanbod! Open Ma: 9u 17u Di: 9u 17u Wo: 9u 13u Do: 9u 17u Vrij: 9u 13u itver rkoo OCMW AARSCHOT LDC Het Anker Statiestraat 24 3200 Aarschot 016/48 24 40 www.ocmw-aarschot.be

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM april mei juni 2015 Maandelijks gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:.

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING. 1. Titel project:. Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. Titel project:. 2. Gegevens aanvrager Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

FLASH. Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens:

FLASH. Ook tijdens de zomer, organiseert de sportdienst van Diepenbeek sportkampen. Ziehier de nodige gegevens: Teng 38 Sportdienst 2011 1/ Kleuterweek De sportdienst van Diepenbeek organiseert elk jaar een kleuterweek voor alle kleuters van Diepenbeek van 2,5 tot en met 5 jaar. Ongeveer 800 kleuters genieten deze

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie:

De sportverenigingen die aan de volgende criteria voldoen hebben recht op een subsidie: SUBSIDIEREGLEMENT SPORTVERENIGINGEN HEUVELLAND 1. Omschrijving Binnen de kredieten zoals voorzien op de begroting van de gemeente Heuvelland, kunnen sportverenigingen, erkend door het gemeentebestuur Heuvelland

Nadere informatie

Sportverenigingen Subsidiereglement

Sportverenigingen Subsidiereglement Sportverenigingen Subsidiereglement Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 13 november 2014 Gepubliceerd op de gemeentelijke website op 27 november 2014 Artikel 1.- Algemene bepalingen. Binnen

Nadere informatie

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking

Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Aanvraagdossier voor IMPULSSUBSIDIES Tervuurse sportverenigingen met jeugdwerking Werkingsjaar 1 augustus 2009 tot 31 juli 2010 Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement voor de subsidiëring

Nadere informatie

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be

Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be 052/47.63.74 www.weekvandesportclub.be VAN 13 T/M 21 SEPTEMBER 2014 Een organisatie van Bloso ism - De gemeentelijke sportdienst - De gemeentelijke sportraad - De Hamse sportclubs Gemeentelijke sportdienst Kaaiplein 32 9220 Hamme Sportdienst@hamme.be

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West Januari-februari-maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle gebruikers een gezond

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst

Gemeente Zandhoven Liersebaan Zandhoven. Sportdienst Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Sportdienst 03-484 16 65 sport@zandhoven.be Reglement inzake subsidie sportverenigingen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 19 juni 2008 Publicatie

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem

Wegwijs. in Bibliotheek Maldegem Wegwijs in Bibliotheek Maldegem Welkom! Welkom in de Maldegemse bibliotheek, een plaats waar mensen centraal staan. Je kan er niet alleen terecht voor een goed boek of een leuke film, je kan ook aanschuiven

Nadere informatie

Aanbod Zomervakantie 2015

Aanbod Zomervakantie 2015 Aanbod Zomervakantie 2015 Beste ouders, Met enige trots stellen wij u graag deze gloednieuwe zomervakantiebrochure van Wachtebeke voor. Deze brochure richt zich naar ouders van schoolgaande kinderen van

Nadere informatie

Aanvraag subsidies 1

Aanvraag subsidies 1 AANVRAAGDOSSIER VOOR BASIS-, WERKINGS- EN BIJZONDERE SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN Deel 1 van dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het reglement inzake de basis-, werkings- en bijzondere subsidies.

Nadere informatie

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken)

Voltijds administratief medewerker Publieke ruimte en Leefmilieu (vakdomein Openbare werken) De gemeente Kapellen is een dynamische gemeente van ca. 26.000 inwoners, gelegen midden in het groen. Kapellen beschikt over heel wat troeven, zowel op sportief, cultureel als sociaal vlak. Voor de verdere

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving

Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Phoenix Vrijwilligers positie beschrijving Achtergrond Club is steeds op zoek naar vrijwilligers Ondersteuning van het bestuur Betrokkenheid van allen binnen de club verhogen Samenhorigheid verhogen Efficientie

Nadere informatie

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT?

ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? ZIN IN EEN ACTIVITEIT IN UW BUURT? dienst co dienst informatie en feestelijkheden Zin in een activiteit in uw buurt? Wil je met je straat of buurt een activiteit organiseren? Dat kan! Het gemeentebestuur

Nadere informatie

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school

Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school 2015-2016 Jeugdbrochure Rita Serveert Badminton voor de middelbare school www.rita-serveert.be 1. Doelstelling De jeugd is de toekomst! Voor jongeren is Rita Serveert een recreatieve badmintonclub met

Nadere informatie

In samenwerking met. gekwalificeerde monitoren, diploma met groepsfoto)

In samenwerking met. gekwalificeerde monitoren, diploma met groepsfoto) In samenwerking met Kapoenenkuren Dit wordt een doldwaze week We knutselen, zwemmen, sporten, doen allerlei spelletjes, kortom een week die je niet mag missen! Alle meisjes en jongens van 4 en 5 jaar Kleuterkriebels

Nadere informatie

Moyson François, Pas Veerle, Van der Stighelen Jonas, Filip Van den Reym

Moyson François, Pas Veerle, Van der Stighelen Jonas, Filip Van den Reym Sportraad Maandag 25 november 2015 AC Aanwezigen: Verontschuldigd: Afwezigen: De Buyser Gilbert, De Decker Catharina, De Maeyer Alfons, De Maeyer Jan, De Smedt Piet, De Smet Prosper, Geert Pas, Kristof

Nadere informatie

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40

1. Schriftelijk gedeelte... 24/40 2017/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure via de procedure van aanwerving, bevordering, externe of interne personeelsmobiliteit, in het Nederlands,

Nadere informatie

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard.

De kandidaten die ten onrechte aan de procedure mochten deelgenomen hebben, kunnen in geen geval toelaatbaar worden verklaard. 2016/6 De Provincie West-Vlaanderen gaat over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure in combinatie met een procedure voor interne mobiliteit, in het Nederlands, voor de aanwerving van

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

Energiek Mechelen 16 oktober

Energiek Mechelen 16 oktober Energiek Mechelen 16 oktober Noteer met stip in je agenda " ENERGIEK MECHELEN" op zondag 16 oktober. Volg alle info in "De Bond" of op de website www.gezinsbond.be maar bestel je toegangsticket via de

Nadere informatie

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten.

Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. Dienstreglement Er is ook een elektronische versie van dit reglement beschikbaar, rechts op het scherm, onder Documenten. De Plaatselijke Openbare Bibliotheek van Zaventem. DIENSTREGLEMENT Artikel 1. Onderhavige

Nadere informatie

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN

AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN AANVRAAGDOSSIER VOOR SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN 1. Dit aanvraagdossier geeft uitvoering aan het vernieuwd stedelijk subsidiereglement voor sportverenigingen. Enkel sportverenigingen die voldoen aan

Nadere informatie

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk

- Deskundige ten behoeve van het Provinciaal Technisch Instituut ( PTI), Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk 2016/15 De Provincie West-Vlaanderen gaat, in het Nederlands, over tot de organisatie van een vergelijkende selectieprocedure voor de aanleg van een werfreserve deskundige budgetbeheerder/multimedia coördinator

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING

AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING Datum: AANVRAAGFORMULIER FONDS VOOR TALENTONTWIKKELING 1. TITEL PROJECT. 2. GEGEVENS AANVRAGER Naam van persoon/feitelijke vereniging/vzw: Adres:.. Telefoon: Fax :. E-mail:.... Ondernemingsnummer (BTW-statuut

Nadere informatie

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN

SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN T POTLOODJE SCHOOLKRANT VAN GBS DE START KLUISBERGEN VEERTIENDE JAARJANG NUMMER 7 MAART 2015 JEUGDBOEKENWEEK 2015 De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen

Nadere informatie