CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller 1-2015 4-2015"

Transcriptie

1 CV van Sander Profiel Sander is een Financiële Professional met hart voor de zaak. Hij is zeer betrokken bij zijn opdracht en hij geeft altijd het maximale om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen. Met zijn studieachtergrond en zijn ervaring is hij een aanwinst voor elke opdrachtgever. Kenmerkende eigenschappen voor Sander zijn doorzettingsvermogen, betrouwbaar, leergierig, kwaliteitsgericht, analytisch, accuraat en ijverig. Daarnaast vindt Sander samenwerking met mensen en relevante (win/win) relaties leggen met desbetreffende medewerkers en klanten, belangrijk. Sander is communicatief zeer vaardig en schakelt mede door zijn open vizier en ruime interesse makkelijk op verschillende niveaus. Het doel van Sander is om door te groeien naar een beleidsbepalende functie en een volwaardige partner op beleidsniveau worden. Verder wil hij meer betrokken raken bij strategische beslissingen en het sturen op bedrijfsprocessen. Werkervaring Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine Rotterdam Functie: Proces Controller Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Zij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Informeren van alle relevante actoren (van gebruikers tot MT) over de nieuwe processen middels presentaties op verscheidene locaties. Maken van een GAP analyse en bijbehorende rapportage voor 5 locaties. Deze is gepresenteerd aan de Directie. Begeleiden van lokale Managementteams bij implementeren van de nieuwe processen. Monitoren en bewaken van gemaakte afspraken, teneinde een succesvolle, door de organisatie gedragen, implementatie van de nieuwe processen. Veranderen van (enigszins negatieve) houding en gedrag binnen de organisatie ten aanzien van het implementatieproces naar een positieve, breed gedragen houding. Ontwikkelen van werkwijze voor GAP analyse, voor gebruik bij toekomstige processen. De opdracht die Sander bij Zadkine heeft vervuld heeft het midden gehouden tussen Project Control en Projectmanagement. Hierbij lag de focus op AO/ IC. Er is een drietal nieuwe kritische processen geïmplementeerd in de organisatie. Daarbij was aanvankelijk veel weerstand vanuit de organisatie. Sander heeft in zijn rol de implementatie van deze processen begeleid en de organisatie warm gemaakt voor deze nieuwe processen. Hierbij heeft hij een coördinerende en sturende rol gehad richting medewerkers en organisatie en tegelijkertijd toegezien op naleving van de binnen het proces gemaakte afspraken. De weerstand in de organisatie is mede door toedoen van Sander veranderd in een aantal door de organisatie omarmde nieuwe processen. Sander heeft hierbij op verschillende niveaus in de organisatie geacteerd, waarbij telkens de juiste organisatiesensitiviteit in ogenschouw genomen werd. Voor de werkwijze van presenteren, analyseren en evalueren heeft Sander een format ontwikkeld dat in de organisatie eveneens gebruikt gaat worden bij toekomstige processen.

2 Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs Utrecht Functie: Business Controller CNV Onderwijs is de vakvereniging voor iedereen die werkt in een van de onderwijssectoren. Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. CNV Onderwijs telt bijna leden. CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van onderwijspersoneel. Adviseren van het Dagelijks Bestuur, in het bijzonder de Penningmeester en het Management over financieel economische en management control vraagstukken en ontwikkelingen. Analyse en rapportage op de jaarrekening en maken PPT rapportage richting AV. Zorgdragen voor het opstellen van de begroting in nauw overleg met de penningmeester. Verzorgen van managementinformatie zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Gevraagd en ongevraagd advies aan management en Dagelijks Bestuur. Ondersteunen van Management bij het opstellen van de jaarlijkse afdelingsbegroting. Gesprekspartner voor externe partijen: Accountants, Belastingdienst etc. Ontwikkelen en optimaliseren van de AO/IC zowel op financiële als niet-financiële processen. Opstellen beleggingsbeleid i.s.m. ABN AMRO Meespierson. Tijdens de opdracht bij CNV Onderwijs heeft Sander de Business Controller vervangen vanwege langdurige afwezigheid. Sander heeft hierbij de hierboven beschreven going-concern taken van de Business Controller waargenomen. Aangezien CNV Onderwijs ging fuseren met een andere bond, is Sander zeer nauw betrokken geweest bij het fusieproces. Hij heeft hierbij een adviserende rol gehad richting het Dagelijks Bestuur en het management. Sander heeft de lead gehad in het opstellen van een gezamenlijke begroting en toelichting hierop. De fusie is inmiddels een feit. Sander heeft, zoals gezegd, een voorname rol gehad bij de totstandkoming hiervan. Daarnaast heeft CNV Onderwijs samen met de beoogde fusiepartner zowel een Due Diligence onderzoek laten doen als een Assurance Verklaring laten afgeven door externe accountantsbureaus. Sander is bij beide processen een sleutelfiguur geweest bij de begeleiding van deze onderzoeken namens CNV Onderwijs.

3 Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: ING Bank (Afd. OIB/ISS/WPS/Service Management) Functie: Management Controller ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. Anno 2010 had de multinational zo'n medewerkers en 85 miljoen klanten in meer dan 40 landen. Op 26 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak zal worden afgesplitst van ING Groep. Deze exercitie is in 2013 afgerond. Als gevolg hiervan zijn ING bank en Nationale Nederlanden weer twee aparte bedrijven. Intensieve samenwerking met leveranciers middels 2-maandelijkse Finance meetings. Reviewen en valideren van de maandelijkse factuur van leveranciers. Dit is een complex en tijdrovend proces, wat een groot gedeelte van de maand beslaat. Bijdrage aan budget Het betreft hier een kostenbudget van ca. 150 mio. Diverse procesverbeteringen. Andere ad hoc werkzaamheden als planningen en kostenrapportages. Door grote werkdruk op de afdeling WPS was hier behoefte aan extra capaciteit. Sander heeft als interim professional op de afdeling de going-concern taken van de Manager Finance waargenomen, zodat deze zich bezig kon houden met het Strategisch Beleid van de afdeling. Gedurende de opdracht bij ING heeft Sander, op het hoofdkantoor van ING in voor de afdeling OIB/ISS/WPS/Service Management, bijgedragen aan het maandelijks valideren van geoutsourcete dienstenfactuur. Daarbij heeft hij meegewerkt aan het maken van de maandrapportages richting het MT. Hierbij heeft Sander een aanzienlijke bijdrage gehad bij het opstellen van het budget 2014 en tevens diverse ad hoc werkzaamheden verricht. Voorbeeld hiervan is het inzichtelijk maken van de contracten die er liepen voor de afdeling WPS, teneinde het management in staat te stellen een kosteninschatting te maken voor deze contracten. Verder heeft Sander voor WPS een planning gemaakt van de werkzaamheden van de afdeling Finance voor 2014.

4 Rabobank Rijn en Veenstromen Mijdrecht Functies: Projectcontroller De Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A) (coöperatie) is een Nederlandse bank, bestaande uit 136 (2013) zelfstandige coöperaties die allen een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland. Maken van week- en maandrapportages. Maken van analyses op rapportages. Adviserende/klankbordrol richting Management. Toetsen van bedrijfsprocessen op efficiency, effectiviteit en risicobeheersing en verbetering hierop toepassen. Kwalitatieve/ materiële controle op dossiers van commerciële medewerkers. KPI Managementrapportages. Lid MT binnen Verkoop en Services. Maken van diverse ad hoc rapportages. Gevraagd en ongevraagd adviseren van Management. Sander was bij Rabobank Rijn en Veenstromen als extra capaciteit werkzaam om op het gebied van Klantintegriteit de processen hieromtrent te implementeren en managementrapportages hierover te maken en te analyseren. Klantintegriteit was ten tijde van deze opdracht een hot issue binnen de gehele Rabobank en Sander heeft hier voor de afdeling Verkoop en Services een impuls aan gegeven, zodat voldaan werd aan de eisen gesteld door Rabobank Nederland en DNB. Voor zijn opdracht bij Rabobank Rijn en Veenstromen is Sander verantwoordelijk geweest voor het verhogen van de kwaliteit van de processen op het gebied van klantintegriteit binnen de bank en de correcte naleving van deze processen. Hij heeft hier kwalitatieve (materiële) controles uitgevoerd op de door commerciële medewerkers opgeleverde dossiers. Tevens heeft Sander feedback gegeven op deze dossiers, teneinde de kwaliteit te verhogen. Verder heeft Sander een adviserende rol gehad voor de commerciële medewerkers en voor het management op het gebied van klantintegriteit. Daarbij is hij verantwoordelijk geweest voor wekelijkse en maandelijkse managementrapportages die door het management en de directie gebruikt werden als stuurinformatie. Sander zijn werkzaamheden komen in grote lijnen overeen met de werkzaamheden binnen Rabobank Rotterdam. Echter, binnen deze opdracht lag de focus op het inventariseren en verbeteren van de processen.

5 Rabobank Rotterdam Rotterdam Functie: Proces Controller De Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A) (coöperatie) is een Nederlandse bank, bestaande uit 136 (2013) zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland. Maken van maandrapportages. Analyseren van de gemaakte maandrapportages. Maken van een risicoanalyse. Toetsen van bedrijfsprocessen op efficiency, effectiviteit en risicobeheersing en verbetering hierop toepassen. Materiële controle op werkzaamheden KD medewerkers. KPI Managementrapportages. Lid Stuurgroep Klantintegriteit. Maken van diverse ad hoc rapportages. Gevraagd en ongevraagd adviseren van management. Bij Rabobank Rotterdam is Sander lid geweest van een team dat verantwoordelijk was voor de Klantintegriteit binnen de Rabobank. Op dat moment (en ook daarna) was dit een topprioriteit binnen de gehele Rabobank. Voor de opdracht bij Rabobank Rotterdam is Sander verantwoordelijk geweest voor de rapportages van het project Klantintegriteit. Het projectteam bestond uit tien projectleden. Hij is hier verantwoordelijk geweest voor maandrapportages aan de directie van de lokale bank en aan Rabobank Nederland. Daarbij rapporteerde Sander de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van het project en monitorde hij de voortgang van het project. Daarnaast heeft Sander een risicoanalyse gemaakt voor het project welke gepresenteerd is aan de directie van Rabobank Rotterdam. Verder heeft Sander een team van zes kwaliteitsdeskmedewerkers functioneel aangestuurd en heeft hij gestuurd op hun resultaten. Als procescontroller heeft Sander stakeholders voorzien van managementinformatie in de vorm van rapportages. Eveneens heeft hij toezicht gehouden op het correct uitvoeren van het door Rabobank Nederland gestelde beleid op het gebied van Klantintegriteit en communiceerde hij dit met de commerciële medewerkers. Sander heeft in deze functie veel contact gehad met verschillende afdelingen binnen Rabobank Rotterdam.

6 Intertaste Puttershoek Functie: Business Controller Intertaste ontwikkelt en produceert hoogwaardige levensmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten uit de hele wereld. Dit leidt tot een breed scala halffabrikaten en eindproducten, waaronder kruiden en specerijen, seasonings, droge mixen en soepen, coatings, dressings, marinades en sauzen. Intertaste begeeft zich op de markt van FMCG. Kostprijscalculaties en analyses Salesrapportages Omzet Margeanalyses KPI Managementrapportages Meetings met Plant MT Budgettering Door het plotseling vertrek van 2 Business Controllers, zat Intertaste met de handen in het haar. Sander heeft één van deze twee ontstane vacatures tijdelijk ingevuld, totdat deze vast kon worden ingevuld. Voor zijn opdracht bij Intertaste was Sander zijn verantwoordelijkheid de verkoop- en product Control voor 3 business units. Daarbij is hij lid geweest van het Management Team van één van de drie productievestigingen en heeft hij het MT voorzien van financiële informatie op het gebied van omzet, kosten, marges en de effectiviteit van de verschillende productielijnen binnen de fabriek. Verder heeft Sander maandrapportages gemaakt waarbij verschillende KPI s de basis waren voor deze rapportage om de prestaties van de fabriek te monitoren. Als Business Controller is Sander verder verantwoordelijk geweest voor calculaties voor tenders en investeringen, heeft hij bijgedragen aan het sales/ en productiebudget en heeft hij analyses gedaan op de sales en company prestaties. Verder heeft Sander deelgenomen in diverse innovatieprojecten. Omdat bijna alle klanten moesten worden voorzien van nieuwe verkoopprijzen hebben we voor een groot aantal van deze klanten nieuwe kostprijzen berekend. Hierbij hebben we verschillende kostprijsmodellen gebruikt, die allemaal uitgingen van de Activity Based Costing methode. Verder hebben we de lopende aanvragen voor kostprijzen berekend. Voor deze calculaties heeft Sander intensief contact gehad met Salesmanagement, Inkoopmanagement en Directie.

7 OBIN Culemborg Functie: Business Controller OBIN ondersteunt mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen. Zij verricht alle financiële handelingen voor de onderbewindgestelde persoon: van zaken m.b.t. het kantongerecht, het controleren of inkomsten worden ontvangen, tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van subsidies. Voeren dagelijkse administratie. Opstellen van balans. Opstellen Winst- en Verliesrekening. Opstellen interne kostenverrekeningen. Opstellen Managementrapportages. Verantwoordelijk voor maand-, kwartaal- en jaarcijfers. Aangifte Omzetbelasting. Bij OBIN was Sander werkzaam als vervanger van een medewerkster die met zwangerschapsverlof was. Als controller was Sander verantwoordelijk voor de financiële administratie. Daarbij was hij verantwoordelijk voor de maandelijkse planning en control cyclus en heeft hij maand-, kwartaal- en jaarcijfers gemaakt. Verder heeft Sander diverse periodieke financiële rapportages gemaakt betreffende de performance van de onderneming. Aanvullend heeft hij de AO/IC opgesteld. Sander heeft balansen en W&V rekeningen opgesteld. Verder heeft hij bij OBIN Interne kostenverrekeningen gedaan, heeft hij managementrapportages gemaakt en Aangiftes Omzetbelasting gedaan. Dienst Stadstoezicht /Cition Functie: Projectcontroller Cition B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de fiscale parkeerhandhaving in. De dienstverlening van Cition is gericht op het optimaal benutten van steeds schaarser wordende parkeercapaciteit in relatie tot een goede bereikbaarheid en optimale doorstroming van verkeer. Maken functionele omschrijvingen van het nieuwe Parkeervergunningensysteem. Implementeren nieuwe systeem op de afdeling Financiën. Intensief overleg met de leverancier over de inrichting van het systeem. Waarborgen financiële juistheid van het systeem. Testen van tussentijdse releases van het systeem en resultaten terugkoppelen aan leverancier. Nazorg over implementatie van het systeem. Sander was bij DST/ Cition lid van een Projectteam dat een nieuw Parkeervergunningensysteem moet implementeren. Hier is hij verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming en implementatie van een nieuw Parkeervergunningensysteem. Sander is daarbij verantwoordelijk geweest voor de borging van de gehele financiële afhandeling van de parkeergelden. Hij heeft voor deze klant een aantal functionele omschrijvingen gemaakt, waarbij vooral vanuit financieel oogpunt is bekeken en bepaald waar het systeem aan diende te voldoen. Deze functionele omschrijvingen waren de basis voor het verbouwen van het bestaande systeem. Het systeem werd in een aantal releases opgeleverd en na elke release werden uitgebreide tests gedaan om te analyseren of deze voldeden aan de gestelde eis. Gedurende de opdracht is er intensief overleg geweest met de leverancier over de inrichting van het systeem en in de functionele omschrijvingen. Verder heeft Sander het nieuwe systeem geïmplementeerd op de afdeling financiën. Sander heeft verschillende functionele omschrijvingen gemaakt voor de financiële kant van het nieuwe vergunningensysteem.

8 G4S Functie: Business Controller G4S (voorheen Group 4 Securicor) is de grootste beveiligingsfirma ter wereld. G4S is actief in meer dan 120 landen en telt in 2010 meer dan werknemers. Dit maakt van G4S één van de grootste privé-werkgevers ter wereld. Bij G4S was Sander werkzaam ter overbrugging van een openstaande vacature. Opstellen, analyseren, bewaken en verklaren van diverse rapportages. Maken van verschillende wekelijkse en maandelijkse rapportages betreffende omzet, kosten, winst, en marges richting Directie. Maken van rapportages over verkochte uren, ziekte en improductiviteit. Afzetten van de performance van de BU t.o.v. het budget. Maken van W&V op maandbasis. Maken van een wekelijks CashFlow overzicht van de verschillende BU s. Tariefcalculaties maken voor de afdeling Sales. Maken van maandelijkse PowerPoint presentatie van de verschillende prestaties t.b.v. het moederconcern in UK. Binnen de opdracht bij G4S was Sander verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen zijn eigen Business Unit. Hij is hier verantwoordelijk geweest voor het opstellen, analyseren, bewaken en verklaren van diverse rapportages en heeft een spilfunctie vervuld ten aanzien van het bewaken van budgetten, operationele plannen en de cash flow. Tijdens deze opdracht heeft Sander gerapporteerd aan de Manager Planning & Control en aan de Financieel Directeur. Sander heeft tijdens zijn opdracht bij G4S verschillende wekelijkse en maandelijkse rapportages gemaakt voor de directie betreffende omzet, kosten, winst en marges. Hierbij heeft hij eveneens rapportages gemaakt over verkochte uren, ziekte en improductiviteit. Verder heeft Sander voor deze opdrachtgever maandelijks een PowerPoint presentatie gemaakt van de financiële prestaties t.b.v. het moederconcern in UK en heeft hij verscheidene Ad hoc rapportages gemaakt op verzoek van directie of BU directie.

9 NUON Functie: Projectcontroller Nuon is een Nederlands nutsbedrijf met als kernactiviteiten de productie, verhandeling en levering van elektriciteit, aardgas en warmte. Daarnaast verzorgt het bedrijf aanvullende diensten op het gebied van energiebesparing (isolatie), beveiliging en energieadvies. Het bedrijf is voornamelijk actief in Nederland. Nuon telt ongeveer werknemers. In 2009 is Nuon overgenomen door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. In 2012 produceerde Nuon bijna 15 terawattuur (TWH) aan elektriciteit en verkocht zij gas en elektriciteit aan bijna 3 miljoen klanten in Nederland. Rapporteren aan Management, teneinde hen in staat te stellen actie te ondernemen Bewaken van Projecten, waaronder het beoordelen van voor- en nacalculaties, om tot een goede financiële afsluiting het project te komen. Functioneel aansturen van Projectadministrateurs. Adviserende rol richting Projectadministrateurs. Als Projectcontroller een signalerende, informerende en rapporterende taak richting Management. Sander werkte bij Nuon ter overbrugging van een openstaande vacature. Als lid van het Team Business Control, als Projectcontroller was Sander mede verantwoordelijk voor een correcte administratieve organisatie van projecten. Sander heeft hierbij gerapporteerd aan de Senior Business Analist. Daarbij heeft Sander zorg gedragen voor een goed functioneren van de administratieve organisatie rondom projecten (in de regio), waaronder het beheren van (standaard-) projectstructuren, het afrekenen van projecten en het bewaken van de (administratieve) afloop van projecten, om de betrouwbaarheid van de projectadministratie te borgen. Hij heeft eveneens als Projectcontroller een signalerende, informerende en rapporterende taak en functie gehad. Daarnaast heeft Sander een aantal projectadministrateurs functioneel aangestuurd en heeft hij gerapporteerd aan het management om hen in staat te stellen actie te ondernemen. UWV Functie: Assistent Projectcontroller UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zelfstandig voeren van Projectadministratie Controleren op aansluiting grootboek- en projectadministratie Bewaken van grootboek, opstellen van interne verrekeningen, correcties en TP s en toezicht houden op de verwerking hiervan Controleren van inkoopfacturen Onderhouden van transitoria en verplichtingen in projectadministratie Voeren en bewaken van urenregistraties en afloopcontrole met facturen Uitzoeken en in kaart brengen van administratieve en organisatorische processen Samenstellen van projectdossier ten behoeve van accountantscontrole Bij het UWV werkte Sander als lid van een langlopend Projectteam.

10 Koninklijke Smilde Edam Functie: Financieel Analist Koninklijke Smilde is een vooraanstaand producent van voedingsmiddelen. Hoogwaardige grondstoffen, halffabricaten en eindproducten vinden via afzetkanalen als ambachtelijke bakkerijen en slagerijen, foodservice en retail hun weg naar de consument. Uitvoeren van financiële en bedrijfskundige analyses Samenstellen van (geconsolideerde ) sales rapportages (op week- en maandbasis) Samenstellen van financiële (geconsolideerde) rapportages Verbeteren van AO/IC, Maken van kostprijscalculaties Ondersteunen van financiële administratie Assisteren bij maandafsluiting (o.a. journaalposten opstellen en verwerken) Assisteren bij diverse verbetertrajecten. ABN AMRO Functie: Implementatiemanager ABN AMRO Group N.V. is een Nederlandse bankgroep, opgericht tijdens de kredietcrisis door samenvoeging van de Nederlandse takken van het voormalige Fortis en ABN AMRO. In 2011 had de bank 6,8 miljoen klanten en medewerkers. Verantwoordelijk voor de implementatie van de Levensloopregeling voor Corporate Clients Dedicated Implementatiemanager voor de Levensloopregeling Verzorgen van de gehele implementatie van de levensloopregeling voor Corporate Clients Bezoeken van klanten voor presentaties over de implementatie van de Levensloopregeling Verantwoordelijk voor en externe communicatie m.b.t. Levensloopregeling Bij ABN AMRO was Sander lid van een Projectteam dat verantwoordelijk was voor de implementatie van de Levensloopregeling bij Corporatie Clients.

11 IATA Netherlands Lijnden Functie: Assistent Financial Controller IATA of International Air Transport Association, gevestigd in Montreal, werd opgericht in 1945 als handelsorganisatie met als doel om te functioneren als een samenwerkingsorgaan tussen alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Ieder aangesloten land heeft een eigen tak. Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse boekhouding van IDFS BELUX en IDFS NL Maken maandelijkse rapportage Voorbereiding maandelijkse Winst- en Verlies rekening Voorbereiding voor kostenanalyses en budgetcontroles Contact met interne en externe Accountants Voorbereiding en afwikkeling Btw-aangifte Facturering Verwerken van bankafschriften in grootboek Verantwoordelijk voor grootboekbeheer Werken volgens IAS/ IFRS Bij IATA is Sander werkzaam geweest als tijdelijke vervanger van de Assistant Controller omdat er door vertrek een vacature was ontstaan Ministerie van Verkeer en Waterstaat Haarlem Functie: Allround Administrateur Het ministerie van Verkeer en Waterstaat was een Nederlands ministerie, dat op 14 oktober 2010 samenging met het ministerie van VROM onder de naam Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie hield zich bezig met verkeer en waterstaat. Het verstrekte ook de nationaliteitsbewijzen van zeeschepen (en ook van pleziervaartuigen), die zeebrieven worden genoemd. Bij het Ministerie van V&W werkte Sander ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Grootboekbeheer Debiteurenadministratie Crediteurenadministratie Verwerken bankafschriften in grootboek Maandafsluiting Maken van Managementrapportages Functioneel systeembeheerder Analyseren, signaleren en oplossen van verschillen en afwijkingen

12 Aldipress De Meern Functie: Debiteurenbeheerder Aldipress is marktleider op het gebied van trademarketing en distributie van tijdschriften, stripalbums, romans en puzzels voor de losse verkoop. Het assortiment van Aldipress bestaat uit titels van 112 verschillende uitgevers. Aldipress maakt deel uit van Sanoma Media. Sander werkte hier ter overbrugging van een openstaande vacature. Verzorgen van Debiteuren administratie Verwerken en beoordelen van betalingen Assisteren bij maandelijkse rapportage Contacten met Incasso bureaus Overleggen met verschillende afdelingen over verbetering van administratieve processen Begeleiding van klanten met betalingsproblemen en beoordelen van de risico s Interne verbeteringen aangebracht m.b.t. correspondentie naar klanten ADM Europe Koog a/d Zaan Functie: Allround Administrateur ADM produceert cacaopoeder, cacaomassa en cacaoboter voor wereldwijde klanten. Sander werkte bij ADM om extra capaciteit te leveren op de financiële afdeling. Tussenrekeningen uitzoeken Het maken van aansluitingen Achterstanden wegwerken in de grootboekadministratie Overige voorkomende werkzaamheden ING Bank Functie: Projectmedewerker ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. Anno 2010 had de multinational zo'n medewerkers en 85 miljoen klanten in meer dan 40 landen. ING is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. Op 26 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak zal worden afgesplitst van ING Groep. Deze exercitie is in 2013 afgerond. Als gevolg hiervan zijn ING bank en Nationale Nederlanden weer twee aparte bedrijven. Tussenrekening uitzoeken Verzorgen reconciliatie tussen DNB-rekeningen en ING Bankrekeningen Opstellen van management informatie Sander was bij ING onderdeel van een Projectteam wat de geldstroom van guldens richting van ING richting DNB en Euro s in de omgekeerde richting inzichtelijk moest maken.

13 Arbo Unie Functie: Allround Administrateur Arbo Unie is een arbodienstverlener die een landelijke dekking garandeert. Arbo Unie is een zelfstandig bedrijf zonder financiële banden met verzekeraars of andere kapitaalverschaffers. Bij Arbo Unie werkte Sander als extra ondersteuning voor de afdeling Administratie Wegwerken achterstanden Crediteurenadministratie Debiteurenadministratie Facturering Betrokken bij verbeteren diverse rapportages Betrokken bij verbeteren administratieve processen Sogeti Nederland Diemen Functie: Assistent Controller Sogeti is en technologiespecialist die ICT-oplossingen creëert, integreert en beheert. Voeren van urenregistratie Debiteurenadministratie Facturering Grootboekadministratie Projectbewaking KPI berekeningen Verzorgen van Managementrapportages Opleidingen Masterclass Projectcontrol. Diploma behaald in 2013 Post- HBO Controller. Diploma behaald in (Cum Laude) ASCO II. Diploma behaald in 2007 ASCO I. Diploma behaald in 2004 HEAO-BE. Niet afgerond HAVO. Diploma behaald in 1996

14 Cursussen Lean Six Sigma, introductietraining Rabobank Sanctiewet- en regelgeving Rabobank Klantintegriteit Organisaties (Wwft), examen behaald Rabobank Klantintegriteit Natuurlijke Personen (Wwft), examen behaald Rabobank security awareness, examen behaald BBV Timemanagement Excel voor Financials Excel voor gevorderden Leidinggeven en motiveren Sarbanes Oxley IFRS Operational Auditing Skills & Expertise Management rapportages Business Control Planning en control cyclus Advies- en Presentatievaardigheden Business Analyse Budgetteringsproces Forecast proces Proces Management Verzamelen, vastleggen, analyseren en rapporteren/presenteren van statische informatie Inrichten en implementeren van financiële processen Beschrijven van AO/IC processen en procedures Accounting Competenties Sociaal Communicatief sterk Analytisch sterk Accuraat Teamplayer maar ook zelfstandig Pro-actief Nieuwsgierig en onderzoekend Resultaat- en prestatiegericht Hands-on mentaliteit Ambitieus Betrokkenheid Integer Collegialiteit Flexibel

15 Automatiseringskennis MS Office 2003, 2007 en 2010 (Excel, Word, Access, Outlook, Powerpoint) BIS, SAP, SAP Gui 7.20, Oracle, FAIS, Exact, Exact globe, TopMan (WinEur), JD Edwards/ Oneworld, Hyperion, EOS, PeopleSoft, Qlikview, Data warehouse, Mavim, Siebel Axapta ExSIONAX Talen Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift Engels. Uitstekend in woord en geschrift Duits. Goed in woord en geschrift Frans. Redelijk in woord en geschrift Persoonlijke gegevens Naam : Sander Woonplaats : Diemen Geboortedatum : 26 maart 1976 Hobby s : Voetbal, Tennis, Skiën, Wielrennen, Fitness

CV van Sander. Functie: Business Controller

CV van Sander. Functie: Business Controller CV van Sander Profiel Sander zou zijn persoon willen omschrijven als een enthousiaste, gedreven Finance professional met uitstekende communicatieve vaardigheden. Het schakelen tussen verschillende lagen

Nadere informatie

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services

CV van Harrie. Master in Finance B.V. Opdrachtgever: Atalian Global Services CV van Harrie Profiel Harrie heeft 18 jaar ervaring in diverse financiële functies in verscheidene branches. Naast HEAO fiscale economie heeft hij de HOFAM post-hbo controller en Projectcontrol opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Master Finance & Control Curriculum Vitae Interim Financial Controller Master Finance & Control Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring

Nadere informatie

CV van Hanno. Profiel. Werkervaringen

CV van Hanno. Profiel. Werkervaringen CV van Hanno Profiel Hanno is een Financial die zich door zijn open houding en vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te

Nadere informatie

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015

CV van Wouter. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: KWS Infra BV. Functie: Administratief medewerker 06-2015 07-2015 CV van Wouter Profiel Wouter is een servicegericht persoon die van hard werken houdt, leergierig is en dingen zich snel eigen maakt. Hij heeft een net voorkomen en goede manieren. Zijn kracht ligt in het

Nadere informatie

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V.

CV van Daniël. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Ameyde International B.V. CV van Daniël Profiel Daniël is een sociale en leergierige financial die door zijn enthousiaste en open houding zich makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij past zich snel aan en door

Nadere informatie

CV van Sander. Functie: Assistent Controller

CV van Sander. Functie: Assistent Controller CV van Sander Profiel Sander is een kritische en ondernemende financial met een goed analytisch vermogen. Hij vindt het belangrijk om in zijn werk uitgedaagd te worden, kwaliteit te leveren en nieuwe dingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae Paul Spaans

Curriculum Vitae Paul Spaans Curriculum Vitae Paul Spaans Achternaam Spaans Voornaam Paul Geboortedatum 15 augustus 1970 Woonplaats Almere Telefoon 06 42218876 E-mail paul@financeondemand.nl Bedrijfsnaam Finance On Demand Zelfstandig

Nadere informatie

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions

Acctrolling Consultant Your partner in Accounting and Controlling solutions Curriculum Vitae Anthony Sewnath Puck van Heelstraat 62 3077MG ROTTERDAM Tel: 06-55820103 E-mail: info@acctrolling.nl Website: www.acctrolling.nl Geboorte datum: 27-08-1980 OPLEIDING Jaar OPLEIDING Diploma

Nadere informatie

CV van Quincy. Bluecielo ECM Solutions. Functie: Financial Accountant

CV van Quincy. Bluecielo ECM Solutions. Functie: Financial Accountant CV van Quincy Profiel Quincy beschikt over een goede mix van stabiliteit en vooruitstrevend werken. Zijn motivatie haalt hij uit het behalen van gezamenlijk resultaat, de groei en ontwikkeling in het proces

Nadere informatie

CV van Bekir. Functie: Medewerker Financial Services

CV van Bekir. Functie: Medewerker Financial Services CV van Bekir Profiel Bekir is een ambitieuze, resultaatgerichte finance professional met flexibele instelling. Hij neemt zijn werk altijd serieus en probeert zo goed mogelijk werk te verrichten met veel

Nadere informatie

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven)

Nick van Velzen. Waalre (regio Eindhoven) PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre (regio Eindhoven) OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nadere informatie

CV van Mike. Profiel. Werkervaring

CV van Mike. Profiel. Werkervaring CV van Mike Profiel Mike is een finance professional die vaardig met cijfers en Excel is. Door zijn nieuwsgierigheid en affiniteit met informatietechnologie kan hij goed overweg met complexe software.

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari)

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat. GSU Eneco Installatiebedrijven 2009 (April) 2010 (Januari) CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

CV van Cherish. Functie: Assistent Controller 03-2013 09-2014

CV van Cherish. Functie: Assistent Controller 03-2013 09-2014 CV van Cherish Profiel Cherish is een leergierige dame die weinig uitdagingen uit de weg gaat. Haar korte termijn doelstelling is het zoveel mogelijk opdoen van ervaring op het gebied van controlling en

Nadere informatie

Sander Storm. s Gravenmoer

Sander Storm. s Gravenmoer PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Sander Storm GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 23-10-1990 WOONPLAATS: s Gravenmoer OPLEIDINGEN: 2016 heden Nivé HOFAM QC Studerend 2008 2012 Avans Hogeschool, Breda HBO Bedrijfseconomie

Nadere informatie

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Manager Finance Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer CVK3352 Ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Senior Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie Ervaring Samenvatting K128 > 6 jaar

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN)

CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK OPLEIDING DE WIT FINANCIALS OPDRACHTEN DE WIT FINANCIALS (NOVEMBER 2014 HEDEN) CURRICULUM VITAE PERSOONLIJK Achternaam de Wit Voornaam Marco Geslacht Man Woonplaats Ouderkerk aan den IJssel Geboortedatum 11-09-1981 Nationaliteit Nederlandse OPLEIDING HEAO Accountancy 2006 HAVO 1999

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA

Curriculum Vitae. Interim Controller Manager Consolidatie RA Curriculum Vitae Interim Controller Manager Consolidatie RA Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Jaren ervaring

Nadere informatie

CV van Martijn. Functie: Debiteuren beheer 04-2015 07-2015

CV van Martijn. Functie: Debiteuren beheer 04-2015 07-2015 CV van Martijn Profiel Martijn wil graag veel leren door bij verschillende keukens mee te kijken. Hierdoor wil hij er achter komen welke onderdeel hij het leukst vind op financieel gebied. Hij wil altijd

Nadere informatie

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald

Nick van Velzen. Mannelijk. Waalre InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald PERSOONLIJKE GEGEVENS: NAAM: Nick van Velzen GESLACHT: Mannelijk GEBOORTEDATUM: 10-06-1988 WOONPLAATS: Waalre OPLEIDINGEN: 2005 2009 InHolland Alkmaar HBO Bedrijfseconomie Diploma behaald 2000 2005 Bertrand

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Financial Analyst QC Curriculum Vitae Interim Financial Controller Financial Analyst QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Administrateur SPD 1 & 2. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Interim Administrateur SPD 1 & 2. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Administrateur SPD 1 & 2 Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K803 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

CV van Michel. Functie: Medewerker financial control 08-2015 - 10-2015 Afdeling: Eneco financial services

CV van Michel. Functie: Medewerker financial control 08-2015 - 10-2015 Afdeling: Eneco financial services CV van Michel Profiel Michel is begonnen als administratief medewerker en heeft zich ontwikkeld tot financial controller. Door zijn leergierig- en nieuwsgierigheid pakt hij dingen snel op en een nieuwe

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat

CURRICULUM VITAE. Opleidingen HAVO HEAO-BE. Werkervaringen. Burgerlijke staat CURRICULUM VITAE Persoonsgegevens Naam M. Heringa (Marc) Geboortedatum 03 september 1965 Adres Sonia Gaskellstraat 12 Postcode+Woonplaats 2331BJ Leiden Telefoonnummer 06-38931221 Emailadres marcheringa@stayincontrol.nl

Nadere informatie

CV van Sjana. Functie: medewerker Backoffice 07-2014 09-2015

CV van Sjana. Functie: medewerker Backoffice 07-2014 09-2015 CV van Sjana Profiel Sjana is een enthousiaste dame die van aanpakken en doorzetten weet. Sjana werkt al ruim zeven jaar in de detachering en kan zich daardoor snel aanpassen aan veranderende situaties.

Nadere informatie

CV van Patricia. Functie: Data Analist

CV van Patricia. Functie: Data Analist CV van Patricia Profiel Patricia is een vriendelijk en behulpzaam persoon, iemand die vrij gemakkelijk contact legt en die makkelijk op anderen af stapt. Wanneer die een beroep op haar doen zal dit absoluut

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE

Curriculum Vitae. Interim Business Controller Plant Controller WO BE Curriculum Vitae Interim Business Controller Plant Controller WO BE Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

CV van Tim. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Burggolf Holding B.V. Functie: Assistant Financial Manager

CV van Tim. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Burggolf Holding B.V. Functie: Assistant Financial Manager CV van Tim Profiel Tim wil door een brede oriëntatie en veel diversiteit in zijn opdrachten doorgroeien tot een ervaren (Business) Controller. Hij wil dit bewerkstelligen door processen in organisaties

Nadere informatie

CV van Dominic. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CFL Shipmanagement. Functie: Medewerker accounting 03-2013 11-2015

CV van Dominic. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CFL Shipmanagement. Functie: Medewerker accounting 03-2013 11-2015 CV van Dominic Profiel Dominic is een rustige harde werker die zich makkelijk aanpast aan de situatie. Hij kan goed zelfstandig werken maar is ook een goede teamspeler. Dominic is erg leergierig waardoor

Nadere informatie

CV van Jeroen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: TinQwise B.V. Functie: Senior Medewerker Accounting & Control 09-2015 - 06-2016

CV van Jeroen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: TinQwise B.V. Functie: Senior Medewerker Accounting & Control 09-2015 - 06-2016 CV van Jeroen Profiel Jeroen wil uitgroeien tot een ervaren financial die op elke financiële afdeling een meerwaarde kan zijn. Zijn studie Bedrijfseconomie en reeds opgedane werkervaring in de accountancy

Nadere informatie

CV van Barend. Functie: International Finance Manager (CFO) 08-2014 09-2015

CV van Barend. Functie: International Finance Manager (CFO) 08-2014 09-2015 CV van Barend Profiel Barend is een open persoonlijkheid die in staat is op alle niveaus binnen de organisatie te communiceren. In de afgelopen elf jaar als interim finance specialist heeft Barend diverse

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC

Curriculum Vitae. Interim (Project) Controller WO BE RC Curriculum Vitae Interim (Project) Controller WO BE RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K164 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs.

Curriculum Vitae. Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Curriculum Vitae Interim Financial Controller Hoofd Administratie Drs. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Controller SAP Expert HBO BE. Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin.

Curriculum Vitae. Interim Controller SAP Expert HBO BE. Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin. Curriculum Vitae Interim Controller SAP Expert HBO BE Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer Aantal jaren ervaring Samenvatting

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant

Curriculum Vitae. Interim Assistent Controller. Interim Financial Accountant Curriculum Vitae Interim Assistent Controller Interim Financial Accountant Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (6) - 52 37 67 75 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer

Nadere informatie

Curriculum Vitae Albert Verhaar

Curriculum Vitae Albert Verhaar Curriculum Vitae Albert Verhaar Persoonlijke gegevens Naam : Albert Verhaar Woonplaats : s-gravenhage Geboortedatum : 08-07-1967 Telefoonnummer : 06-51520667 Opleiding Cursussen MEAO SPD Inspirerend leidinggeven

Nadere informatie

CV van Laura. Detachering Opdrachtgever: ABN AMRO Group N.V. Functie: Financieel analist

CV van Laura. Detachering Opdrachtgever: ABN AMRO Group N.V. Functie: Financieel analist CV van Laura Profiel Laura is een enthousiaste, leergierige finance professional. Ze is sportief aangelegd, maakt graag kennis met nieuwe culturen en staat altijd open voor nieuwe ervaringen. Ze onderscheidt

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie.

Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Vastenaktie Nederland Financieel Controller en Administrateur bij hulporganisatie. Wie zijn wij: De stichting Vastenaktie Nederland is een R.-K. hulporganisatie die in Nederland geld werft, met name in

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Projectcontroller a.i. Financial Controller a.i.

Curriculum Vitae. Projectcontroller a.i. Financial Controller a.i. Curriculum Vitae Projectcontroller a.i. Financial Controller a.i. Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Referentie K1611 Ervaring

Nadere informatie

CV van Bram. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Facturis B.V.

CV van Bram. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Facturis B.V. CV van Bram Profiel Bram is een teamplayer maar kan ook prima zelfstandig acteren. Hij neemt zijn werk serieus en hij werkt met veel verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid richting zijn opdrachtgever.

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC

Curriculum Vitae. Interim Finance Manager QC Curriculum Vitae Interim Finance Manager QC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting Opleidingen

Nadere informatie

Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT

Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT Libera-l anima FINANCIAL CONSULTANCY / INTERIM MANAGEMENT Naam : Helen de Vries Woonplaats : Amsterdam Geboortejaar : 1967 Burgerlijke staat : ongehuwd Nationaliteit : Nederlandse Bereikbaarheid : 06-12355221

Nadere informatie

CIAD in de praktijk. Factsheets

CIAD in de praktijk. Factsheets CIAD in de praktijk Factsheets Inhoud 1. Introductie 2. Dienstverlening 3. Casussen 1.1 Introductie CIAD is expert op het gebied van in control vraagstukken: van interim controlling tot adviestrajecten.

Nadere informatie

Curriculum Vitae Marc Neijsen

Curriculum Vitae Marc Neijsen Financieel Management Burg. Goldbergstraat 14 7051 CD VARSSEVELD Tel. 06-25286331 E-mail: marc@neijsen-finance.nl Website: www.neijsen-finance.nl KVK-nr. 09166289 Curriculum Vitae Marc Neijsen www.neijsen-finance.nl

Nadere informatie

CV van Hassan. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Nederland B.V. Functie: General Ledger Employee

CV van Hassan. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Nederland B.V. Functie: General Ledger Employee CV van Hassan Profiel Hassan is een ambitieuze, resultaatgerichte finance professional. Hij is zeer gedreven en weet zich snel aan te passen aan een veranderende omgeving. Doordat hij op jonge leeftijd

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. Personalia Gert-Jan Roosjen. Adres Aart van der Leeuwlaan 50

CURRICULUM VITAE. Personalia Gert-Jan Roosjen. Adres Aart van der Leeuwlaan 50 CURRICULUM VITAE Personalia Naam Gert-Jan Roosjen Geboortedatum + plaats 20 augustus 1974 te Roden Adres Aart van der Leeuwlaan 50 Postcode + woonplaats 9721 TH Groningen Telefoonnummer 06-25017884 E-mail

Nadere informatie

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

Profiel van Ger Houben

Profiel van Ger Houben Profiel van Ger Houben Naam: Houben (Houben Financials) Voorletters: G.H.J. Geboortejaar: 16 april 1963 Geslacht: man Nationaliteit: Nederlandse Adres: Wijerstraat 3 Postcode: 6112 AM Woonplaats: Sint

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH

KOETSIER EXECUTIVE SEARCH FUNCTIEPROFIEL KONINKLIJKE VERKADE N.V. SENIOR PLANT CONTROLLER M/V September 2014 UNITED BISCUITS ALGEMENE INFORMATIE United Biscuits, in 1948 in Schotland ontstaan uit een fusie tussen twee familieondernemingen,

Nadere informatie

Personalia. Samenvatting

Personalia. Samenvatting Personalia Naam : Ab Gideonse Geslacht : Man Geboortedatum : 07/02/1972 Woonplaats : s-gravenzande Rijbewijs : Ja Woon/Werk vervoer : In bezit van eigen vervoer Inzet : 40 uur per week Samenvatting Rollen

Nadere informatie

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015 CV van Erik Profiel Erik is een finance professional met een brede ervaring bij diverse bedrijven en diens administraties. Hij is commercieel, cijfermatig en analytisch sterk. Hij heeft ruime ervaring

Nadere informatie

Carla Kersten. Summary. Specialties. Interim Hoofd Administratie bij Oikocredit Nederland in Utrecht info@kerstenfd.

Carla Kersten. Summary. Specialties. Interim Hoofd Administratie bij Oikocredit Nederland in Utrecht info@kerstenfd. Carla Kersten Interim Hoofd Administratie bij Oikocredit Nederland in Utrecht info@kerstenfd.nl Summary I N T E R I M Ik verleen Financial en Audit interim support. Bij Financial support kunt u denken

Nadere informatie

CV van Iris. Profiel. Ervaringen

CV van Iris. Profiel. Ervaringen CV van Iris Profiel Iris is een enthousiaste, initiatiefrijke en leergierige financial, een echte doorzetter met verantwoordelijkheidsbesef en heeft een flexibele instelling. Haar communicatieve en sociale

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC

Curriculum Vitae. Interim Business Controller RC Curriculum Vitae Interim Business Controller RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaat Ervaring Samenvatting CVK83

Nadere informatie

Curriculum Vitae Han van Popering

Curriculum Vitae Han van Popering Curriculum Vitae Han van Popering Personalia Naam Van Popering Voornaam Johannes Roepnaam Han Adres Lofoten 141 Postcode 2721 JE Woonplaats Zoetermeer Telefoon mobiel 06-11479565 E-mail han.van.popering@valuexl.eu

Nadere informatie

Curriculum Vitae drs. Sander Mol

Curriculum Vitae drs. Sander Mol Curriculum Vitae drs. Sander Mol Naam S. Mol Voornaam Sander Geboortedatum 30 augustus 1972 Woonplaats Stompetoren Email info@openeyes-ifc.nl Website www.openeyes-ifc.nl Opleiding 2004 Doctoraal Controlling

Nadere informatie

14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9)

14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9) 14.Financieel Analist (Financial Reporting) (FSK 12,11,10,9) Taakbeschrijving Functiefamilie : Ondersteuning Functieprofiel : Academisch expert C, Expert A, B, C Roepnaam : Adviseur Financieel Analist

Nadere informatie

CV van Dominic. Functie: Medewerker declaraties

CV van Dominic. Functie: Medewerker declaraties CV van Dominic Profiel Dominic is een harde werker die zich makkelijk aanpast aan de situatie. Hij kan goed zelfstandig werken maar is ook een goede teamspeler. Dominic is erg leergierig waardoor hij in

Nadere informatie

Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Overheid Projectduur: 12 maanden

Functie: Controller Sector: Non Profit Subsector: Overheid Projectduur: 12 maanden PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam: A.P.J.G. Janssen (Patric) Woonplaats: Amsterdam Geboortedatum: 7 oktober 1970 Telefoon: 06-50 893 983 E-mail: patric.janssen@antonizing.nl Website: www.antonizing.nl WERKERVARING

Nadere informatie

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V.

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V. CV van Arnold Profiel Arnold is een doelgerichte financial die mede dankzij zijn communicatieve vaardigheden en inzicht makkelijk beweegt binnen organisaties ongeacht de omgeving of situatie. Met een gezonde

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC

Curriculum Vitae. Interim Senior Controller Drs. RA RC Curriculum Vitae Interim Senior Controller Drs. RA RC Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: 06-52376775 E- mail: m.simons@delfin.eu Algemeen Kandidaatnummer K159 Aantal jaren ervaring

Nadere informatie

Martijn van Daal. Personalia. Werkervaring. Dorpsstraat 843 G 1566 EH Assendelft. Burgerlijke staat:

Martijn van Daal. Personalia. Werkervaring. Dorpsstraat 843 G 1566 EH Assendelft. Burgerlijke staat: Martijn van Daal Personalia Naam: Adres: Telefoonnummer: E- mailadres: Geboortedatum: Burgerlijke staat: Rijbewijs: Martijn van Daal Dorpsstraat 843 G 1566 EH Assendelft 06-43496681 mgvandaal@msn.com 8

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Vanaf januari 2008 oprichting administratiekantoor Josco Beheer voor freelance werkzaamheden

Curriculum Vitae. Vanaf januari 2008 oprichting administratiekantoor Josco Beheer voor freelance werkzaamheden Curriculum Vitae Persoonlijke gegevens Naam: Jos Nijenhuis Geslacht: man Geboortedatum: 19-12-1965 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: samenwonend Rijbewijs: A B Telefoon:

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie.

Synergie PFD BV. Persoonlijke (financiële) dienstverlening op het gebied van bedrijfsvoering, management, financiën en administratie. CURRICULUM VITAE Concept Wij zijn twee persoonlijkheden met elk onze eigen kwaliteiten Wij voeren gezamenlijk de opdrachten uit.. De bundeling van onze kennis en kracht heeft een synergetisch effect, dus

Nadere informatie

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl

Curriculum Vitae. M.J.A. (Mark) Maathuis QC. Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64. www.markmaathuis.nl Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06 11 92 93 64 E mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE. drs. Roderick Eggermont MMC. Persoonlijk. Geboortedatum 01-05-1973. Telefoonnummer 06 289 099 12

CURRICULUM VITAE. drs. Roderick Eggermont MMC. Persoonlijk. Geboortedatum 01-05-1973. Telefoonnummer 06 289 099 12 CURRICULUM VITAE drs. Roderick Eggermont MMC Persoonlijk Achternaam Eggermont Voornaam Roderick Geslacht Man Woonplaats Rotterdam Geboortedatum 01-05-1973 Nationaliteit Nederlandse Telefoonnummer 06 289

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Telefoon +31 (0) 6 47 011 388 krrgt123@yahoo.com and piet.karregat@casha.nl. succesvol afgerond. succesvol afgerond

Curriculum Vitae. Telefoon +31 (0) 6 47 011 388 krrgt123@yahoo.com and piet.karregat@casha.nl. succesvol afgerond. succesvol afgerond Curriculum Vitae Personalia Naam Initialen (voornaam) Karregat P (Piet) Adres Groenhoven 743 1103 LX Amsterdam Zuidoost Telefoon +31 (0) 6 47 011 388 Email krrgt123@yahoo.com and piet.karregat@casha.nl

Nadere informatie

CV van Soufyan. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Mattel Inc. Functie: Accountant a.i

CV van Soufyan. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Mattel Inc. Functie: Accountant a.i CV van Soufyan Profiel Soufyan is een gedreven Finance Professional die met zijn sterke communicatieve vaardigheden, flexibiliteit en aanpassingsvermogen snel zijn plaats vindt binnen (internationale)

Nadere informatie

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd

Administrateur. Context. Doel. Rapporteert aan/ontvangt hiërarchische richtlijnen van: Directeur dienst Afdelingshoofd Administrateur Doel Realiseren van beheersmatige, adviserende en managementondersteunende administratieve werkzaamheden ten behoeve van de instelling, dan wel onderdelen daarvan, binnen vastgestelde procedures

Nadere informatie

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten;

2011-2012 Projectleider Herstructurering Vastgoedmaatschappijen; 2011 Opstellen jaarrekeningen van diverse juridische entiteiten; CURRICULUM VITAE PERSONALIA Naam : De Kruif Voornamen : Reinier Vincent (René) Adres : Heuveloordstraat 32 Postcode en Woonplaats : 3741 WH Baarn Mobielnummer : 06-53884827 E-mail adres : renedekruif@dkfi.nl

Nadere informatie

CV van Arjen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Bindinc. Functie: Finance Manager 11-2013 03-2014

CV van Arjen. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Bindinc. Functie: Finance Manager 11-2013 03-2014 CV van Arjen Profiel Arjen is een vrolijke en open persoonlijkheid die in staat is op alle niveaus binnen de organisatie te communiceren. In de afgelopen dertien jaar als interim finance specialist heeft

Nadere informatie

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën

Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Gezocht: Krachtige Stafmedewerker Financiën Voel jij je aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Primair Onderwijs? Ben jij de krachtige, financiële duizendpoot die behalve het opstellen van

Nadere informatie

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand

intensieve traject wordt niets aan het toeval overgelaten. Bij de opdrachtgever begint dit met diepgaand Profiel FenterDaniëls bemiddelt sinds 1999 in personeel voor FINANCE posities. Dat doen wij voor vaste functies. Daarnaast ondersteunen wij organisaties met tijdelijk personeel. Onze wervings- en selectieprocedure

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Paul Steiger

Curriculum Vitae. Paul Steiger Curriculum Vitae Paul Steiger Profiel Naam Roepnaam Geboortedatum Woonplaats Telefoon Email adres Linkedin profiel Werkervaring vanaf Talen Opleiding P. Steiger MSc Paul 24-07-1979 Drunen 06-263 48 969

Nadere informatie

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control

Unitmanager EAD. Resultaatgebieden: 1. Organisatie 2. Maatschappelijke omgeving 3. Bedrijfsvoering 4. Leiderschap 5. Planning en control Unitmanager EAD Organisatiecontext Het Baken wil een werkomgeving bieden die plezierig, inspirerend en lerend is. Wij zien onze medewerkers als mensen met talenten, competenties, passie en ambities, die

Nadere informatie

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen.

Doel van de rol Iedere Compliance Officer heeft als doel het beheersen van de risico s die BKR loopt in haar strategische en operationele processen. FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: BKR Compliance Officer Security & Risk BKR is een onafhankelijke stichting met een maatschappelijk doel. BKR streeft sinds 1965, zonder winstoogmerk, een financieel

Nadere informatie

Administratie en interne controle borgen

Administratie en interne controle borgen Administratie en interne controle borgen Opdrachtgever: Instelling in de geestelijke gezondheidszorg met een omzet van 65 miljoen Uitgangssituatie De zorginstelling heeft de plicht jaarlijks de administratieve

Nadere informatie

Personalia. Samenvatting

Personalia. Samenvatting Personalia Naam : Casper Mink Geslacht : Man Geboortedatum : 20/10/1963 Woonplaats : Den Haag Rijbewijs : Ja Woon/Werk vervoer : In bezit van eigen vervoer Inzet : 40 uur per week Samenvatting Rollen Interim

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleiding. Aanvullende opleidingen en cursussen. Werkervaring

Curriculum Vitae. Opleiding. Aanvullende opleidingen en cursussen. Werkervaring Curriculum Vitae Joop Vermeij Minnaertweg 88 3328 HN Dordrecht Geb.datum: 2 maart 1954 E-mail: info@vermeij-interim.nl www.vermeij-interim.nl Opleiding HBO SPD 1 & 2, diploma behaald in 1990 MBA Moderne

Nadere informatie

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage

Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016. Financial Control Framework Van data naar rapportage Nationale Controllersdag 2016 9 juni 2016 Financial Control Framework Van data naar rapportage Inhoudsopgave Even voorstellen Doel van de workshop Positie van Finance & Control Inrichting van management

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO

Curriculum Vitae. Opleidingen 2006-2007 Nive HOFAM (post HBO) 1993-1998 HEAO-BE 1991-1993 HAVO 1987-1991 MAVO Curriculum Vitae Naam M.J.A. (Mark) Maathuis QC Woonplaats Albergen Burgerlijke staat Gehuwd Geboortedatum 16 januari 1975 Telefoon 06119293 64 E-mail mark@xarax.nl Website www.markmaathuis.nl Inleiding

Nadere informatie

TRAININGEN EN CURSUSSEN

TRAININGEN EN CURSUSSEN Curriculum Vitae PERSONALIA Naam: Petit Roepnaam: Mirelle Voorletter: M. Adres: Renaissancelaan 17 Postcode: 2408 DM Woonplaats: Alphen aan den Rijn Geboortedatum: 10 maart 1972 Nationaliteit: Nederlands

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter

Curriculum Vitae Arno van Klaveren. Persoonlijke gegevens. Profiel. Karakter Curriculum Vitae Arno van Klaveren Persoonlijke gegevens naam: Arno van Klaveren adres: De Vriesstraat 3 woonplaats: 2613CA Delft geboortedatum: 27-09-1963 nationaliteit: Nederlands email: info@arnovanklaveren.nl

Nadere informatie

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep

Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad. Curriculum Vita Hanny van Keep Contactpersoon: Romy Koster - Bulo Telefoon: +31 320 714 513 Email: r.bulo@adjectiv.nl Lelystad Curriculum Vita Hanny van Keep Naam: Hanny van Keep Geboortedatum: 19 Augustus 1959 Plaats: Noordwijk ZH

Nadere informatie

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker CV van Daisy Profiel Daisy is een financial die zich door haar vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te behalen resultaat

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

CV van Marco. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Dentsu Aegis Network Netherlands B.V. Functie: Trading Controller Amplifi

CV van Marco. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Dentsu Aegis Network Netherlands B.V. Functie: Trading Controller Amplifi CV van Marco Profiel Marco is een enthousiast, communicatief vaardige financial met een goed beeld van zijn kunnen. Begonnen in de accountancy heeft hij zich het voeren van de financiële administratie

Nadere informatie