CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CV van Sander. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine. Functie: Proces Controller 1-2015 4-2015"

Transcriptie

1 CV van Sander Profiel Sander is een Financiële Professional met hart voor de zaak. Hij is zeer betrokken bij zijn opdracht en hij geeft altijd het maximale om de kwaliteit van zijn werk te waarborgen. Met zijn studieachtergrond en zijn ervaring is hij een aanwinst voor elke opdrachtgever. Kenmerkende eigenschappen voor Sander zijn doorzettingsvermogen, betrouwbaar, leergierig, kwaliteitsgericht, analytisch, accuraat en ijverig. Daarnaast vindt Sander samenwerking met mensen en relevante (win/win) relaties leggen met desbetreffende medewerkers en klanten, belangrijk. Sander is communicatief zeer vaardig en schakelt mede door zijn open vizier en ruime interesse makkelijk op verschillende niveaus. Het doel van Sander is om door te groeien naar een beleidsbepalende functie en een volwaardige partner op beleidsniveau worden. Verder wil hij meer betrokken raken bij strategische beslissingen en het sturen op bedrijfsprocessen. Werkervaring Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Zadkine Rotterdam Functie: Proces Controller Zadkine is een school voor middelbaar beroepsonderwijs in Rotterdam. Zij leiden vakmensen op en bereiden studenten voor op een zelfstandige, actieve en perspectiefrijke positie in de maatschappij. Informeren van alle relevante actoren (van gebruikers tot MT) over de nieuwe processen middels presentaties op verscheidene locaties. Maken van een GAP analyse en bijbehorende rapportage voor 5 locaties. Deze is gepresenteerd aan de Directie. Begeleiden van lokale Managementteams bij implementeren van de nieuwe processen. Monitoren en bewaken van gemaakte afspraken, teneinde een succesvolle, door de organisatie gedragen, implementatie van de nieuwe processen. Veranderen van (enigszins negatieve) houding en gedrag binnen de organisatie ten aanzien van het implementatieproces naar een positieve, breed gedragen houding. Ontwikkelen van werkwijze voor GAP analyse, voor gebruik bij toekomstige processen. De opdracht die Sander bij Zadkine heeft vervuld heeft het midden gehouden tussen Project Control en Projectmanagement. Hierbij lag de focus op AO/ IC. Er is een drietal nieuwe kritische processen geïmplementeerd in de organisatie. Daarbij was aanvankelijk veel weerstand vanuit de organisatie. Sander heeft in zijn rol de implementatie van deze processen begeleid en de organisatie warm gemaakt voor deze nieuwe processen. Hierbij heeft hij een coördinerende en sturende rol gehad richting medewerkers en organisatie en tegelijkertijd toegezien op naleving van de binnen het proces gemaakte afspraken. De weerstand in de organisatie is mede door toedoen van Sander veranderd in een aantal door de organisatie omarmde nieuwe processen. Sander heeft hierbij op verschillende niveaus in de organisatie geacteerd, waarbij telkens de juiste organisatiesensitiviteit in ogenschouw genomen werd. Voor de werkwijze van presenteren, analyseren en evalueren heeft Sander een format ontwikkeld dat in de organisatie eveneens gebruikt gaat worden bij toekomstige processen.

2 Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs Utrecht Functie: Business Controller CNV Onderwijs is de vakvereniging voor iedereen die werkt in een van de onderwijssectoren. Van het primair- tot en met het hoger beroepsonderwijs. CNV Onderwijs telt bijna leden. CNV Onderwijs is dé vakvereniging die opkomt voor het welzijn en de belangen van onderwijspersoneel. Adviseren van het Dagelijks Bestuur, in het bijzonder de Penningmeester en het Management over financieel economische en management control vraagstukken en ontwikkelingen. Analyse en rapportage op de jaarrekening en maken PPT rapportage richting AV. Zorgdragen voor het opstellen van de begroting in nauw overleg met de penningmeester. Verzorgen van managementinformatie zoals financiële rapportages, bedrijfseconomische analyses en beslissingscalculaties. Gevraagd en ongevraagd advies aan management en Dagelijks Bestuur. Ondersteunen van Management bij het opstellen van de jaarlijkse afdelingsbegroting. Gesprekspartner voor externe partijen: Accountants, Belastingdienst etc. Ontwikkelen en optimaliseren van de AO/IC zowel op financiële als niet-financiële processen. Opstellen beleggingsbeleid i.s.m. ABN AMRO Meespierson. Tijdens de opdracht bij CNV Onderwijs heeft Sander de Business Controller vervangen vanwege langdurige afwezigheid. Sander heeft hierbij de hierboven beschreven going-concern taken van de Business Controller waargenomen. Aangezien CNV Onderwijs ging fuseren met een andere bond, is Sander zeer nauw betrokken geweest bij het fusieproces. Hij heeft hierbij een adviserende rol gehad richting het Dagelijks Bestuur en het management. Sander heeft de lead gehad in het opstellen van een gezamenlijke begroting en toelichting hierop. De fusie is inmiddels een feit. Sander heeft, zoals gezegd, een voorname rol gehad bij de totstandkoming hiervan. Daarnaast heeft CNV Onderwijs samen met de beoogde fusiepartner zowel een Due Diligence onderzoek laten doen als een Assurance Verklaring laten afgeven door externe accountantsbureaus. Sander is bij beide processen een sleutelfiguur geweest bij de begeleiding van deze onderzoeken namens CNV Onderwijs.

3 Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: ING Bank (Afd. OIB/ISS/WPS/Service Management) Functie: Management Controller ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. Anno 2010 had de multinational zo'n medewerkers en 85 miljoen klanten in meer dan 40 landen. Op 26 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak zal worden afgesplitst van ING Groep. Deze exercitie is in 2013 afgerond. Als gevolg hiervan zijn ING bank en Nationale Nederlanden weer twee aparte bedrijven. Intensieve samenwerking met leveranciers middels 2-maandelijkse Finance meetings. Reviewen en valideren van de maandelijkse factuur van leveranciers. Dit is een complex en tijdrovend proces, wat een groot gedeelte van de maand beslaat. Bijdrage aan budget Het betreft hier een kostenbudget van ca. 150 mio. Diverse procesverbeteringen. Andere ad hoc werkzaamheden als planningen en kostenrapportages. Door grote werkdruk op de afdeling WPS was hier behoefte aan extra capaciteit. Sander heeft als interim professional op de afdeling de going-concern taken van de Manager Finance waargenomen, zodat deze zich bezig kon houden met het Strategisch Beleid van de afdeling. Gedurende de opdracht bij ING heeft Sander, op het hoofdkantoor van ING in voor de afdeling OIB/ISS/WPS/Service Management, bijgedragen aan het maandelijks valideren van geoutsourcete dienstenfactuur. Daarbij heeft hij meegewerkt aan het maken van de maandrapportages richting het MT. Hierbij heeft Sander een aanzienlijke bijdrage gehad bij het opstellen van het budget 2014 en tevens diverse ad hoc werkzaamheden verricht. Voorbeeld hiervan is het inzichtelijk maken van de contracten die er liepen voor de afdeling WPS, teneinde het management in staat te stellen een kosteninschatting te maken voor deze contracten. Verder heeft Sander voor WPS een planning gemaakt van de werkzaamheden van de afdeling Finance voor 2014.

4 Rabobank Rijn en Veenstromen Mijdrecht Functies: Projectcontroller De Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A) (coöperatie) is een Nederlandse bank, bestaande uit 136 (2013) zelfstandige coöperaties die allen een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland. Maken van week- en maandrapportages. Maken van analyses op rapportages. Adviserende/klankbordrol richting Management. Toetsen van bedrijfsprocessen op efficiency, effectiviteit en risicobeheersing en verbetering hierop toepassen. Kwalitatieve/ materiële controle op dossiers van commerciële medewerkers. KPI Managementrapportages. Lid MT binnen Verkoop en Services. Maken van diverse ad hoc rapportages. Gevraagd en ongevraagd adviseren van Management. Sander was bij Rabobank Rijn en Veenstromen als extra capaciteit werkzaam om op het gebied van Klantintegriteit de processen hieromtrent te implementeren en managementrapportages hierover te maken en te analyseren. Klantintegriteit was ten tijde van deze opdracht een hot issue binnen de gehele Rabobank en Sander heeft hier voor de afdeling Verkoop en Services een impuls aan gegeven, zodat voldaan werd aan de eisen gesteld door Rabobank Nederland en DNB. Voor zijn opdracht bij Rabobank Rijn en Veenstromen is Sander verantwoordelijk geweest voor het verhogen van de kwaliteit van de processen op het gebied van klantintegriteit binnen de bank en de correcte naleving van deze processen. Hij heeft hier kwalitatieve (materiële) controles uitgevoerd op de door commerciële medewerkers opgeleverde dossiers. Tevens heeft Sander feedback gegeven op deze dossiers, teneinde de kwaliteit te verhogen. Verder heeft Sander een adviserende rol gehad voor de commerciële medewerkers en voor het management op het gebied van klantintegriteit. Daarbij is hij verantwoordelijk geweest voor wekelijkse en maandelijkse managementrapportages die door het management en de directie gebruikt werden als stuurinformatie. Sander zijn werkzaamheden komen in grote lijnen overeen met de werkzaamheden binnen Rabobank Rotterdam. Echter, binnen deze opdracht lag de focus op het inventariseren en verbeteren van de processen.

5 Rabobank Rotterdam Rotterdam Functie: Proces Controller De Rabobank (Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A) (coöperatie) is een Nederlandse bank, bestaande uit 136 (2013) zelfstandige coöperaties die alle een eigen bankvergunning van De Nederlandsche Bank bezitten. De Rabobank is onderdeel van de Rabobank Groep, en naar eigen zeggen de grootste financiële dienstverlener in Nederland. Maken van maandrapportages. Analyseren van de gemaakte maandrapportages. Maken van een risicoanalyse. Toetsen van bedrijfsprocessen op efficiency, effectiviteit en risicobeheersing en verbetering hierop toepassen. Materiële controle op werkzaamheden KD medewerkers. KPI Managementrapportages. Lid Stuurgroep Klantintegriteit. Maken van diverse ad hoc rapportages. Gevraagd en ongevraagd adviseren van management. Bij Rabobank Rotterdam is Sander lid geweest van een team dat verantwoordelijk was voor de Klantintegriteit binnen de Rabobank. Op dat moment (en ook daarna) was dit een topprioriteit binnen de gehele Rabobank. Voor de opdracht bij Rabobank Rotterdam is Sander verantwoordelijk geweest voor de rapportages van het project Klantintegriteit. Het projectteam bestond uit tien projectleden. Hij is hier verantwoordelijk geweest voor maandrapportages aan de directie van de lokale bank en aan Rabobank Nederland. Daarbij rapporteerde Sander de kwalitatieve en kwantitatieve voortgang van het project en monitorde hij de voortgang van het project. Daarnaast heeft Sander een risicoanalyse gemaakt voor het project welke gepresenteerd is aan de directie van Rabobank Rotterdam. Verder heeft Sander een team van zes kwaliteitsdeskmedewerkers functioneel aangestuurd en heeft hij gestuurd op hun resultaten. Als procescontroller heeft Sander stakeholders voorzien van managementinformatie in de vorm van rapportages. Eveneens heeft hij toezicht gehouden op het correct uitvoeren van het door Rabobank Nederland gestelde beleid op het gebied van Klantintegriteit en communiceerde hij dit met de commerciële medewerkers. Sander heeft in deze functie veel contact gehad met verschillende afdelingen binnen Rabobank Rotterdam.

6 Intertaste Puttershoek Functie: Business Controller Intertaste ontwikkelt en produceert hoogwaardige levensmiddelen op basis van natuurlijke ingrediënten uit de hele wereld. Dit leidt tot een breed scala halffabrikaten en eindproducten, waaronder kruiden en specerijen, seasonings, droge mixen en soepen, coatings, dressings, marinades en sauzen. Intertaste begeeft zich op de markt van FMCG. Kostprijscalculaties en analyses Salesrapportages Omzet Margeanalyses KPI Managementrapportages Meetings met Plant MT Budgettering Door het plotseling vertrek van 2 Business Controllers, zat Intertaste met de handen in het haar. Sander heeft één van deze twee ontstane vacatures tijdelijk ingevuld, totdat deze vast kon worden ingevuld. Voor zijn opdracht bij Intertaste was Sander zijn verantwoordelijkheid de verkoop- en product Control voor 3 business units. Daarbij is hij lid geweest van het Management Team van één van de drie productievestigingen en heeft hij het MT voorzien van financiële informatie op het gebied van omzet, kosten, marges en de effectiviteit van de verschillende productielijnen binnen de fabriek. Verder heeft Sander maandrapportages gemaakt waarbij verschillende KPI s de basis waren voor deze rapportage om de prestaties van de fabriek te monitoren. Als Business Controller is Sander verder verantwoordelijk geweest voor calculaties voor tenders en investeringen, heeft hij bijgedragen aan het sales/ en productiebudget en heeft hij analyses gedaan op de sales en company prestaties. Verder heeft Sander deelgenomen in diverse innovatieprojecten. Omdat bijna alle klanten moesten worden voorzien van nieuwe verkoopprijzen hebben we voor een groot aantal van deze klanten nieuwe kostprijzen berekend. Hierbij hebben we verschillende kostprijsmodellen gebruikt, die allemaal uitgingen van de Activity Based Costing methode. Verder hebben we de lopende aanvragen voor kostprijzen berekend. Voor deze calculaties heeft Sander intensief contact gehad met Salesmanagement, Inkoopmanagement en Directie.

7 OBIN Culemborg Functie: Business Controller OBIN ondersteunt mensen die door ziekte, leeftijd of bijzondere omstandigheden hun financiële zaken (tijdelijk) niet meer kunnen of willen regelen. Zij verricht alle financiële handelingen voor de onderbewindgestelde persoon: van zaken m.b.t. het kantongerecht, het controleren of inkomsten worden ontvangen, tot het uitvoeren van betalingen en aanvragen van subsidies. Voeren dagelijkse administratie. Opstellen van balans. Opstellen Winst- en Verliesrekening. Opstellen interne kostenverrekeningen. Opstellen Managementrapportages. Verantwoordelijk voor maand-, kwartaal- en jaarcijfers. Aangifte Omzetbelasting. Bij OBIN was Sander werkzaam als vervanger van een medewerkster die met zwangerschapsverlof was. Als controller was Sander verantwoordelijk voor de financiële administratie. Daarbij was hij verantwoordelijk voor de maandelijkse planning en control cyclus en heeft hij maand-, kwartaal- en jaarcijfers gemaakt. Verder heeft Sander diverse periodieke financiële rapportages gemaakt betreffende de performance van de onderneming. Aanvullend heeft hij de AO/IC opgesteld. Sander heeft balansen en W&V rekeningen opgesteld. Verder heeft hij bij OBIN Interne kostenverrekeningen gedaan, heeft hij managementrapportages gemaakt en Aangiftes Omzetbelasting gedaan. Dienst Stadstoezicht /Cition Functie: Projectcontroller Cition B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering van de fiscale parkeerhandhaving in. De dienstverlening van Cition is gericht op het optimaal benutten van steeds schaarser wordende parkeercapaciteit in relatie tot een goede bereikbaarheid en optimale doorstroming van verkeer. Maken functionele omschrijvingen van het nieuwe Parkeervergunningensysteem. Implementeren nieuwe systeem op de afdeling Financiën. Intensief overleg met de leverancier over de inrichting van het systeem. Waarborgen financiële juistheid van het systeem. Testen van tussentijdse releases van het systeem en resultaten terugkoppelen aan leverancier. Nazorg over implementatie van het systeem. Sander was bij DST/ Cition lid van een Projectteam dat een nieuw Parkeervergunningensysteem moet implementeren. Hier is hij verantwoordelijk geweest voor de totstandkoming en implementatie van een nieuw Parkeervergunningensysteem. Sander is daarbij verantwoordelijk geweest voor de borging van de gehele financiële afhandeling van de parkeergelden. Hij heeft voor deze klant een aantal functionele omschrijvingen gemaakt, waarbij vooral vanuit financieel oogpunt is bekeken en bepaald waar het systeem aan diende te voldoen. Deze functionele omschrijvingen waren de basis voor het verbouwen van het bestaande systeem. Het systeem werd in een aantal releases opgeleverd en na elke release werden uitgebreide tests gedaan om te analyseren of deze voldeden aan de gestelde eis. Gedurende de opdracht is er intensief overleg geweest met de leverancier over de inrichting van het systeem en in de functionele omschrijvingen. Verder heeft Sander het nieuwe systeem geïmplementeerd op de afdeling financiën. Sander heeft verschillende functionele omschrijvingen gemaakt voor de financiële kant van het nieuwe vergunningensysteem.

8 G4S Functie: Business Controller G4S (voorheen Group 4 Securicor) is de grootste beveiligingsfirma ter wereld. G4S is actief in meer dan 120 landen en telt in 2010 meer dan werknemers. Dit maakt van G4S één van de grootste privé-werkgevers ter wereld. Bij G4S was Sander werkzaam ter overbrugging van een openstaande vacature. Opstellen, analyseren, bewaken en verklaren van diverse rapportages. Maken van verschillende wekelijkse en maandelijkse rapportages betreffende omzet, kosten, winst, en marges richting Directie. Maken van rapportages over verkochte uren, ziekte en improductiviteit. Afzetten van de performance van de BU t.o.v. het budget. Maken van W&V op maandbasis. Maken van een wekelijks CashFlow overzicht van de verschillende BU s. Tariefcalculaties maken voor de afdeling Sales. Maken van maandelijkse PowerPoint presentatie van de verschillende prestaties t.b.v. het moederconcern in UK. Binnen de opdracht bij G4S was Sander verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken binnen zijn eigen Business Unit. Hij is hier verantwoordelijk geweest voor het opstellen, analyseren, bewaken en verklaren van diverse rapportages en heeft een spilfunctie vervuld ten aanzien van het bewaken van budgetten, operationele plannen en de cash flow. Tijdens deze opdracht heeft Sander gerapporteerd aan de Manager Planning & Control en aan de Financieel Directeur. Sander heeft tijdens zijn opdracht bij G4S verschillende wekelijkse en maandelijkse rapportages gemaakt voor de directie betreffende omzet, kosten, winst en marges. Hierbij heeft hij eveneens rapportages gemaakt over verkochte uren, ziekte en improductiviteit. Verder heeft Sander voor deze opdrachtgever maandelijks een PowerPoint presentatie gemaakt van de financiële prestaties t.b.v. het moederconcern in UK en heeft hij verscheidene Ad hoc rapportages gemaakt op verzoek van directie of BU directie.

9 NUON Functie: Projectcontroller Nuon is een Nederlands nutsbedrijf met als kernactiviteiten de productie, verhandeling en levering van elektriciteit, aardgas en warmte. Daarnaast verzorgt het bedrijf aanvullende diensten op het gebied van energiebesparing (isolatie), beveiliging en energieadvies. Het bedrijf is voornamelijk actief in Nederland. Nuon telt ongeveer werknemers. In 2009 is Nuon overgenomen door het Zweedse energiebedrijf Vattenfall. In 2012 produceerde Nuon bijna 15 terawattuur (TWH) aan elektriciteit en verkocht zij gas en elektriciteit aan bijna 3 miljoen klanten in Nederland. Rapporteren aan Management, teneinde hen in staat te stellen actie te ondernemen Bewaken van Projecten, waaronder het beoordelen van voor- en nacalculaties, om tot een goede financiële afsluiting het project te komen. Functioneel aansturen van Projectadministrateurs. Adviserende rol richting Projectadministrateurs. Als Projectcontroller een signalerende, informerende en rapporterende taak richting Management. Sander werkte bij Nuon ter overbrugging van een openstaande vacature. Als lid van het Team Business Control, als Projectcontroller was Sander mede verantwoordelijk voor een correcte administratieve organisatie van projecten. Sander heeft hierbij gerapporteerd aan de Senior Business Analist. Daarbij heeft Sander zorg gedragen voor een goed functioneren van de administratieve organisatie rondom projecten (in de regio), waaronder het beheren van (standaard-) projectstructuren, het afrekenen van projecten en het bewaken van de (administratieve) afloop van projecten, om de betrouwbaarheid van de projectadministratie te borgen. Hij heeft eveneens als Projectcontroller een signalerende, informerende en rapporterende taak en functie gehad. Daarnaast heeft Sander een aantal projectadministrateurs functioneel aangestuurd en heeft hij gerapporteerd aan het management om hen in staat te stellen actie te ondernemen. UWV Functie: Assistent Projectcontroller UWV is het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV zorgt voor deskundige, doelgerichte en efficiënte landelijke uitvoering van de werknemersverzekeringen (zoals WW, WIA (IVA en WGA), Wajong, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet), en voor arbeidsmarkt- en gegevensdienstverlening. Dat doen we als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zelfstandig voeren van Projectadministratie Controleren op aansluiting grootboek- en projectadministratie Bewaken van grootboek, opstellen van interne verrekeningen, correcties en TP s en toezicht houden op de verwerking hiervan Controleren van inkoopfacturen Onderhouden van transitoria en verplichtingen in projectadministratie Voeren en bewaken van urenregistraties en afloopcontrole met facturen Uitzoeken en in kaart brengen van administratieve en organisatorische processen Samenstellen van projectdossier ten behoeve van accountantscontrole Bij het UWV werkte Sander als lid van een langlopend Projectteam.

10 Koninklijke Smilde Edam Functie: Financieel Analist Koninklijke Smilde is een vooraanstaand producent van voedingsmiddelen. Hoogwaardige grondstoffen, halffabricaten en eindproducten vinden via afzetkanalen als ambachtelijke bakkerijen en slagerijen, foodservice en retail hun weg naar de consument. Uitvoeren van financiële en bedrijfskundige analyses Samenstellen van (geconsolideerde ) sales rapportages (op week- en maandbasis) Samenstellen van financiële (geconsolideerde) rapportages Verbeteren van AO/IC, Maken van kostprijscalculaties Ondersteunen van financiële administratie Assisteren bij maandafsluiting (o.a. journaalposten opstellen en verwerken) Assisteren bij diverse verbetertrajecten. ABN AMRO Functie: Implementatiemanager ABN AMRO Group N.V. is een Nederlandse bankgroep, opgericht tijdens de kredietcrisis door samenvoeging van de Nederlandse takken van het voormalige Fortis en ABN AMRO. In 2011 had de bank 6,8 miljoen klanten en medewerkers. Verantwoordelijk voor de implementatie van de Levensloopregeling voor Corporate Clients Dedicated Implementatiemanager voor de Levensloopregeling Verzorgen van de gehele implementatie van de levensloopregeling voor Corporate Clients Bezoeken van klanten voor presentaties over de implementatie van de Levensloopregeling Verantwoordelijk voor en externe communicatie m.b.t. Levensloopregeling Bij ABN AMRO was Sander lid van een Projectteam dat verantwoordelijk was voor de implementatie van de Levensloopregeling bij Corporatie Clients.

11 IATA Netherlands Lijnden Functie: Assistent Financial Controller IATA of International Air Transport Association, gevestigd in Montreal, werd opgericht in 1945 als handelsorganisatie met als doel om te functioneren als een samenwerkingsorgaan tussen alle aangesloten luchtvaartmaatschappijen. Ieder aangesloten land heeft een eigen tak. Verantwoordelijkheid voor de dagelijkse boekhouding van IDFS BELUX en IDFS NL Maken maandelijkse rapportage Voorbereiding maandelijkse Winst- en Verlies rekening Voorbereiding voor kostenanalyses en budgetcontroles Contact met interne en externe Accountants Voorbereiding en afwikkeling Btw-aangifte Facturering Verwerken van bankafschriften in grootboek Verantwoordelijk voor grootboekbeheer Werken volgens IAS/ IFRS Bij IATA is Sander werkzaam geweest als tijdelijke vervanger van de Assistant Controller omdat er door vertrek een vacature was ontstaan Ministerie van Verkeer en Waterstaat Haarlem Functie: Allround Administrateur Het ministerie van Verkeer en Waterstaat was een Nederlands ministerie, dat op 14 oktober 2010 samenging met het ministerie van VROM onder de naam Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het ministerie hield zich bezig met verkeer en waterstaat. Het verstrekte ook de nationaliteitsbewijzen van zeeschepen (en ook van pleziervaartuigen), die zeebrieven worden genoemd. Bij het Ministerie van V&W werkte Sander ter vervanging van een langdurig zieke medewerker. Grootboekbeheer Debiteurenadministratie Crediteurenadministratie Verwerken bankafschriften in grootboek Maandafsluiting Maken van Managementrapportages Functioneel systeembeheerder Analyseren, signaleren en oplossen van verschillen en afwijkingen

12 Aldipress De Meern Functie: Debiteurenbeheerder Aldipress is marktleider op het gebied van trademarketing en distributie van tijdschriften, stripalbums, romans en puzzels voor de losse verkoop. Het assortiment van Aldipress bestaat uit titels van 112 verschillende uitgevers. Aldipress maakt deel uit van Sanoma Media. Sander werkte hier ter overbrugging van een openstaande vacature. Verzorgen van Debiteuren administratie Verwerken en beoordelen van betalingen Assisteren bij maandelijkse rapportage Contacten met Incasso bureaus Overleggen met verschillende afdelingen over verbetering van administratieve processen Begeleiding van klanten met betalingsproblemen en beoordelen van de risico s Interne verbeteringen aangebracht m.b.t. correspondentie naar klanten ADM Europe Koog a/d Zaan Functie: Allround Administrateur ADM produceert cacaopoeder, cacaomassa en cacaoboter voor wereldwijde klanten. Sander werkte bij ADM om extra capaciteit te leveren op de financiële afdeling. Tussenrekeningen uitzoeken Het maken van aansluitingen Achterstanden wegwerken in de grootboekadministratie Overige voorkomende werkzaamheden ING Bank Functie: Projectmedewerker ING Groep N.V. is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong. Anno 2010 had de multinational zo'n medewerkers en 85 miljoen klanten in meer dan 40 landen. ING is in 1991 ontstaan uit een fusie tussen Nationale-Nederlanden en de NMB Postbank Groep. Op 26 oktober 2009 werd bekendgemaakt dat de verzekeringstak zal worden afgesplitst van ING Groep. Deze exercitie is in 2013 afgerond. Als gevolg hiervan zijn ING bank en Nationale Nederlanden weer twee aparte bedrijven. Tussenrekening uitzoeken Verzorgen reconciliatie tussen DNB-rekeningen en ING Bankrekeningen Opstellen van management informatie Sander was bij ING onderdeel van een Projectteam wat de geldstroom van guldens richting van ING richting DNB en Euro s in de omgekeerde richting inzichtelijk moest maken.

13 Arbo Unie Functie: Allround Administrateur Arbo Unie is een arbodienstverlener die een landelijke dekking garandeert. Arbo Unie is een zelfstandig bedrijf zonder financiële banden met verzekeraars of andere kapitaalverschaffers. Bij Arbo Unie werkte Sander als extra ondersteuning voor de afdeling Administratie Wegwerken achterstanden Crediteurenadministratie Debiteurenadministratie Facturering Betrokken bij verbeteren diverse rapportages Betrokken bij verbeteren administratieve processen Sogeti Nederland Diemen Functie: Assistent Controller Sogeti is en technologiespecialist die ICT-oplossingen creëert, integreert en beheert. Voeren van urenregistratie Debiteurenadministratie Facturering Grootboekadministratie Projectbewaking KPI berekeningen Verzorgen van Managementrapportages Opleidingen Masterclass Projectcontrol. Diploma behaald in 2013 Post- HBO Controller. Diploma behaald in (Cum Laude) ASCO II. Diploma behaald in 2007 ASCO I. Diploma behaald in 2004 HEAO-BE. Niet afgerond HAVO. Diploma behaald in 1996

14 Cursussen Lean Six Sigma, introductietraining Rabobank Sanctiewet- en regelgeving Rabobank Klantintegriteit Organisaties (Wwft), examen behaald Rabobank Klantintegriteit Natuurlijke Personen (Wwft), examen behaald Rabobank security awareness, examen behaald BBV Timemanagement Excel voor Financials Excel voor gevorderden Leidinggeven en motiveren Sarbanes Oxley IFRS Operational Auditing Skills & Expertise Management rapportages Business Control Planning en control cyclus Advies- en Presentatievaardigheden Business Analyse Budgetteringsproces Forecast proces Proces Management Verzamelen, vastleggen, analyseren en rapporteren/presenteren van statische informatie Inrichten en implementeren van financiële processen Beschrijven van AO/IC processen en procedures Accounting Competenties Sociaal Communicatief sterk Analytisch sterk Accuraat Teamplayer maar ook zelfstandig Pro-actief Nieuwsgierig en onderzoekend Resultaat- en prestatiegericht Hands-on mentaliteit Ambitieus Betrokkenheid Integer Collegialiteit Flexibel

15 Automatiseringskennis MS Office 2003, 2007 en 2010 (Excel, Word, Access, Outlook, Powerpoint) BIS, SAP, SAP Gui 7.20, Oracle, FAIS, Exact, Exact globe, TopMan (WinEur), JD Edwards/ Oneworld, Hyperion, EOS, PeopleSoft, Qlikview, Data warehouse, Mavim, Siebel Axapta ExSIONAX Talen Nederlands. Uitstekend in woord en geschrift Engels. Uitstekend in woord en geschrift Duits. Goed in woord en geschrift Frans. Redelijk in woord en geschrift Persoonlijke gegevens Naam : Sander Woonplaats : Diemen Geboortedatum : 26 maart 1976 Hobby s : Voetbal, Tennis, Skiën, Wielrennen, Fitness

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014

CV van Rick. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: DHL Express Nederland. Functie: Business controller 06-2014 12-2014 CV van Rick Profiel Rick is een gedreven en enthousiaste professional met tien jaar ervaring in diverse branches en organisaties, waarbij de nadruk van zijn ervaringen ligt op het gebied van Business Control,

Nadere informatie

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s)

CV van Ali. Functie: Projectmanager Direct Costing (team 7 fte s) CV van Ali Profiel Ali is een afgestudeerde HEAO-er met vervolgstudies Post HBO -Controlling en Project Control. Hij beschikt over een sterk analytisch vermogen, flexibiliteit, kwaliteitsgerichtheid en

Nadere informatie

CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg.

CV van Edwin. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stichting Cardea Jeugdzorg. CV van Edwin Profiel Een gedreven, flexibele en sociale finance & control professional die graag werkt in een organisatie dat zich continue wil verbeteren. Edwin is kritisch naar eigen werk maar met groot

Nadere informatie

CV van Jordy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs. Functie: Interim vakspecialist

CV van Jordy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: CNV Onderwijs. Functie: Interim vakspecialist CV van Jordy Profiel Door zijn ervaring met het controleren van jaarrekeningen van grote beursgenoteerde bedrijven in combinatie met het maken van kleine jaarrekeningen en het boeken van administraties

Nadere informatie

CV van Myriam. Detachering Opdrachtgever: IHC Holland B.V. Functie: Medewerker Finance & Control 11-2014 7-2015

CV van Myriam. Detachering Opdrachtgever: IHC Holland B.V. Functie: Medewerker Finance & Control 11-2014 7-2015 CV van Myriam Profiel Door vele interim opdrachten met succes te vervullen wil Myriam groeien tot een ervaren allround Financial. Door haar rustige karakter kan zij een zeer stabiele factor zijn in een

Nadere informatie

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix

CV van Robbert. Masters in Finance BV Opdrachtgever: Cadicom via Besix CV van Robbert Profiel Robbert is een gemotiveerde en gedreven finance professional met goede communicatieve vaardigheden die doelgericht te werk gaat. Hij heeft brede internationale ervaring en sterke

Nadere informatie

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015

CV van Steven. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Stage Entertainment Touring Productions. Functie: Manager Finance & Control 02-2015 04-2015 CV van Steven Profiel Steven is een senior consultant die zich door zijn vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Hij heeft uitstekende communicatieve

Nadere informatie

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker

CV van Daisy. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: JED Textiles BV & Stitch Fashion BV. Functie: Financieel Administratief Medewerker CV van Daisy Profiel Daisy is een financial die zich door haar vriendelijke voorkomen en manier van communiceren makkelijk binnen een team/organisatie weet te bewegen. Het doel en het te behalen resultaat

Nadere informatie

CV van Robert. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort B.V.

CV van Robert. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Van Hattum en Blankevoort B.V. CV van Robert Profiel Robert is een evenwichtige, vakbekwame en discrete (project) controller. Hij is zeer correct en weet zich ook in politiek lastige situaties goed staande te houden. Met de juiste begeleiding

Nadere informatie

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller

CV van Tom. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: Vopak Management Services. Functie: Financial Controller CV van Tom Profiel Tom is een ervaren financial met meer dan 10 jaar ervaring, toch wil hij zich constant blijven ontwikkelen. Dit door diverse opdrachten met succes af te ronden, maar ook door het volgen

Nadere informatie

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist

CV van Lennart. Masters in Finance B.V. Opdrachtgever: BP Raffinaderij. Functie: Management Information Specialist CV van Lennart Profiel Lennart is een echte professional die door zijn brede ervaring binnen vrijwel iedere organisatie uit de voeten kan. Door zijn klantgerichte aanpak, doorzettingsvermogen en flexibiliteit

Nadere informatie

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven

Marco van de Donk. Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Marco van de Donk Geboortedatum: 22 mei 1967 Woonplaats: Eindhoven Wie is Marco Marco is als financiële Experis Expert in vaste dienst van Experis. Hij heeft in ruim 20 jaar alle facetten van de financiële

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993.

Curriculum Vitae. CV Finance & Consultancy Project Manager. Januari 2002. Januari 1999. Juni 1996. Januari 1995. Mei 1996. Januari 1993. Curriculum Vitae Naam: K.L. Verhoeven Pater van den Elsenstraat 20 5062 CX Oisterwijk Tel.nr. 013-5287663 / 06-10889231 Geboortedatum: 1 juni 1968 Roepnaam: Cantor Algemeen: Allround financieel adviseur

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff

CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff CURRICULUM VITAE Jan van t Hoff Woonplaats : Den Haag Geboortedatum : 20 oktober 1958 Nationaliteit : Nederlands Rijbewijs : B Active Professionals is dé dienstverlener voor interim-oplossingen en werving

Nadere informatie

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting

Curriculum Vitae Persoonsgegevens Kennis Samenvatting Curriculum Vitae Persoonsgegevens Achternaam : Francissen Voornaam : Henk Voorletters : H.G.M. Titels : RE, RA Woonplaats : Apeldoorn Geboortedatum : 16 juni 1967 Website : www.francissen.com Kennis Opleidingen

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015

CV van Erik. Abin Accountants B.V. Functie: Jr. Teamleader Audit 10-2014 4-2015 CV van Erik Profiel Erik is een finance professional met een brede ervaring bij diverse bedrijven en diens administraties. Hij is commercieel, cijfermatig en analytisch sterk. Hij heeft ruime ervaring

Nadere informatie

Verbetering control: naar Financial Control

Verbetering control: naar Financial Control Verbetering control: naar Financial Control Uitgebracht door: Opdrachtgever: Auteur(s): Datum Versie Wijziging Hogeschool van Amsterdam Bestemd voor: CvB en Domeinvoorzitters Paul Doop namens CvB Rien

Nadere informatie

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects

Kennis softwarepakketten: Windows, Word, Excel, Powerpoint, Exact, Powerplay Cognos, Peoplesoft, SAP en Business Objects CURRICULUM VITAE: Naam: Dijkstra, Warner Adres: Appelgaard 41 2995 XP Heerjansdam Geboortedatum: 23 maart 1971 Telefoonnummer: 078-677 1380 06-23241098 E-mail: warner.dijkstra@wdconsultancy.nl Profielschets:

Nadere informatie

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V.

CV van Arnold. Masters in Finance B.V. vanaf februari 2015. Detachering Opdrachtgever: Nutreco Nederland B.V. CV van Arnold Profiel Arnold is een doelgerichte financial die mede dankzij zijn communicatieve vaardigheden en inzicht makkelijk beweegt binnen organisaties ongeacht de omgeving of situatie. Met een gezonde

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens

Curriculum Vitae. Personeelsgegevens Curriculum Vitae Personeelsgegevens Naam Robertus Johannes Schaap RE RA Adres Ina Boudierstraat 1 1822 ML Alkmaar Telefoonnummer 06-14388360 Website www.rs-interimmanagement.nl Email adres rob.schaap@rs-interimmanagement.nl

Nadere informatie

Corporate governance: DE WEG NAAR EEN GEDRAGEN IN CONTROL VERKLARING Beursfondsen hebben tijdgedreven een intern risicobeheersings- en controlesysteem moeten implementeren om te voldoen aan de eisen van

Nadere informatie

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013

Where today meets tomorrow. MVO Jaarverslag 2013 Where today meets tomorrow MVO Jaarverslag 2013 Inhoud SAMENVATTING 3 ORGANISATIE PROFIEL 6 DIENSTVERLENING BRUNEL NEDERLAND 6 OMVANG EN CIJFERS BRUNEL NEDERLAND 6 BRUNEL NEDERLAND VESTIGINGEN 2013 7 ORGANOGRAM

Nadere informatie

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag

Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Jaarverslag Jaarverslag Jaarverslag Centraal Boekhuis Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 6 1 Profiel van Centraal Boekhuis 8 1.1 Samen boeken we succes 9 1.2 Ontstaansgeschiedenis 9 1.3 Beheer van aandelen

Nadere informatie

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd

Business, Finance & Law. Opleidingen 2015-2016 voltijd Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 voltijd 2 Business, Finance & Law Opleidingen 2015-2016 Inhoud Introductie 3 Opleidingsoverzicht Business, Finance & Law 5 Opleidingen: Accountancy 6 Associate-degreeprogramma

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie