ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding"

Transcriptie

1 ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 15 december 2009 Mede als gevolg van de economische crisis staat nu de ontwikkelingssamenwerking ter discussie. Het lijkt erop dat daardoor de ontwikkelingslanden, waaronder Ghana, dubbel getroffen worden. De argumenten die aangedragen worden voor het stoppen met de hulp gaan gelukkig niet op voor Ghana en zeker niet voor kleine particuliere projecten als die van de ELPG. Wij kunnen goede resultaten laten zien. We vertrouwen dan ook op uw blijvende steun. Ze hebben het in Ghana hard nodig. Bezoek aan Ghana Onze bestuursleden Kees van Veluw en Erik van Well hebben een tiendaags bezoek aan Ghana gebracht. Hieronder hun enthousiaste verslag. Face to face is better than 1000 brieven Dat was een uitspraak van Joseph Wuni tijdens ons bezoek in oktober naar Noord Ghana: van oog tot oog is beter dan 1000 brieven. We hebben onze drie helden weer bezocht: Joseph Wuni, David Agongo en Peter Anoah. De drie helden Joseph, Peter en David op het feest Een bezoek is altijd stimulerend voor beide partijen; voor ons omdat we dan veel beter weten wat er zich allemaal afspeelt en voor onze Ghanezen omdat ze zich gewaardeerd voelen. Er was weer heel veel te bespreken en te bezichtigen. In het kort een impressie van alle drie projecten. ZEFP: David Agongo Het Zasilari Ecological Farms project is zijn eerste, zeer succesvolle, jubileum van 5 jaar ( ) voorbij. Voordat deze fase begon hebben we een baseline study laten doen. Daarin is bepaald ZEFP is duidelijk aanwezig hoeveel huishoudens er in 2003 al compost maakten, hoeveel van de huishoudens genoeg voedsel konden verbouwen voor het hele jaar voor hun hele gezin en werden allerlei andere getallen en gewoonten verzameld. In een evaluatie in 2008 is geteld hoeveel huishoudens in de 30 dorpen door de activiteiten van het Zasilari project biologische landbouwtechnieken zoals composteren, de gewasresten niet meer verbranden, erosiecontrole en groenbemesting toepassen. In 2003 was dat ca 8%. In 2008 passen in dorpen die niet aan het Zasilari project meedoen ca 35 % van de huishoudens deze methoden toe, maar in de Zasilari dorpen is 80 % van de huishoudens actief met deze methoden. 54 % van de huishoudens in de project dorpen zeggen dat ze zelfvoorzienend zijn in voedsel tegen 13 % van de huishoudens in niet project dorpen. Een heel ander goed resultaat is dat groepen zelf K.v.K. Zutphen ; bank ; postgiro

2 zeggen dat ze niet meer ondersteund hoeven te worden door het project. Ze staan nu op eigen benen. Zo kan het projectteam van Zasilari in andere dorpen aan de slag. Deze successen waren de reden voor een groot feest. Dat had David precies gepland tijdens ons bezoek, dus wij hebben volop mee gefeest. De eerste 30 jongeren die een praktijkopleiding van drie maanden in biologische landbouwmethoden met succes afgerond hadden, kregen tijdens het feest een certificaat. Er waren veel toespraken. De volgende dag stond er in een aantal nationale kranten een mooi artikel over Zasilari. Uit dankbaarheid en blijdschap hebben we alle deelnemers van de groepen waar Zasilari mee werkt (ca 800 mensen) een mangoboom gegeven. Regenboogkerk in Epe en een verdubbeling van Impulsis, bij elkaar weten te brengen. Peter zal dat geld ondermeer gebruiken voor trainingen aan boeren en boerinnen in biologische landbouwmethoden, maar ook in het voorlichten van speciaal gevormde jonge meiden -groepen in seksuele voorlichting ter voorkoming van SEISUD: Peter Anoah Onze tweede held is Peter Anoah. We kennen hem nog niet zo lang, een paar jaar nu. Maar we hebben wel een heel goede indruk van hem. Hij is ongelooflijk energiek en is altijd bezig om zijn nog jonge project vorm te geven. We hebben het Voor wie op vakantie wil: een hotelletje in Sirigu ongewenste tienerzwangerschappen. Ook gaat hij jongensgroepen organiseren, want het probleem ligt vooral bij de jongens. Zij worden gewezen op de consequenties van hun handelen en de meiden wordt assertiviteit bijgebracht. Dat ligt cultureel gezien niet makkelijk want de man heeft het daar voor het zeggen. Toch wordt deze voorlichting erg gewaardeerd, want er zijn teveel teenager pregnancies, tieners die in verwachting raken, en dat geeft heel veel problemen. Peter geeft uitleg aan Erik en Kees project in 2009 financieel flink ondersteund met ruim ,-. Dat geld heeft de ELPG, samen met de opbrengst van een rommelmarkt van de Kees bij de vrouwengroep in Sirigu Ontmoet Afrika, een stichting in Nederland (www.ontmoetafrika.nl) gaat vrijwilligers organiseren die bij de voorlichting aan de jongens en meiden gaan helpen. Het wordt natuurlijk allemaal begeleidt door Peters staf: Patrick en Solomon. Ze vormen een hecht team die graag hun dorpsgenoten en de omgeving willen ontwikkelen. Peter wil net buiten Sirigu een praktijkschool gaan bouwen. Daar wordt dan vooral de jeugd getraind in biologische landbouw technieken maar ook in zaken als microkrediet, seksuele voorlichting, bomen planten en dierlijke trekkracht. Hij heeft met het door ons overgemaakte geld het land voor de school al gekocht en wij proberen genoeg fondsen te werven om de school van de grond te krijgen. Chera Bisi Fari Project: Joseph Wuni Onze derde held is Joseph Wuni. We werken al meer dan 20 jaar met hem samen. Zijn project is de laatste paar jaren flink gegroeid, maar dat leverde problemen op, vooral financiële verslaglegging, monitoring en planning van nieuwe projecten. De ELPG vond het nodig om het

3 project te reorganiseren en dat heeft veel tijd en praten gekost. Het CBF-project is gereorganiseerd met hulp van de Nederlandse organisatie SNV, die een programma heeft waarin ze lokale NGO s Volta rivier gebruik kan maken van die overstromingen. Want ze laten wel veel vruchtbaar slib achter in de uiterwaarden waar uitstekend gewassen op geteeld kunnen worden. Maar hoe doe je het op een manier dat er geen erosie optreed en dat de gewassen niet vernield worden door de volgende overstroming? We hebben weer een goede reis gehad, vruchtbare gesprekken gehad, successen gevierd en weer nieuwe plannen gemaakt. Het was voor ons en voor onze counterparts weer een zeer inspirerende ontmoeting. Kees van Veluw en Erik van Well Bij Joseph is het altijd groen helpt bij het beter organiseren van management, rapportage en planning van activiteiten. Er is een goede boekhouder aangesteld die de (financiële) verslaglegging en planning van Joseph overneemt. Het kostte Joseph best wat tijd om deze verandering te accepteren, maar hij ziet zelf ook in dat het anders moet. Er is met de nieuwe boekhouder ook een last van zijn schouders; hij kan zich nu meer richten op landbouwontwikkeling in plaats van management. SNV blijft het project nog een paar jaar volgen en helpen om effectiever te worden. De klimaatsverandering laat zich in Noord Ghana echt zien. De regenafhankelijke landbouw wordt minder productief want de droogteperioden worden langer en als het dan regent komt het in zulke hoeveelheden naar beneden dat er vaak overstromingen zijn, vooral langs de Volta rivier. Maïs redden vanuit het ondergelopen land Daardoor verdrogen kiemplantjes en gewassen of ze worden beschadigd door overstromingen. Vlak voor ons bezoek waren er weer overstromingen. Joseph zit flink na te denken hoe hij langs de Subsidie van Impulsis Het werk van de ELPG in Ghana is succesvol, maar door de uitbreiding van de activiteiten ook steeds duurder. Gelukkig hebben we veel bijdragen van donateurs, maar dat is toch niet genoeg om alle kosten te dragen. We zijn daarom blij dat een grote organisatie als Impulsis onze werkwijze waardeert en ons werk daarom subsidieert. Zo u weet is de voorwaarde ondermeer dat we zelf van onze donateurs tenminste een even groot bedrag ontvangen als de subsidie. Dankzij uw steun is dat tot dusver uitstekend gelukt. Dat geeft ons goede moed voor volgend jaar. De voor dit jaar gevraagde subsidie bedraagt ,-, aanzienlijk meer dus dan vorig jaar. We hebben steun gevraagd voor het Chera Biisi Fari Project (CBFP) van Joseph Wuni, het Zasilari Ecological Farms Project (ZEFP) van David Agongo en voor het project van Peter Anoah, het Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development (SEISUD). Door late aanlevering van gegevens uit Ghana hebben we pas in de tweede helft van dit jaar subsidie voor 2009 kunnen aanvragen, maar de subsidie is nu echt ontvangen. Het subsidiebedrag is door twee oorzaken hoger dan vorig jaar: 1. Door de reorganisatie in het CBFP-project hebben we er weer vertrouwen in gekregen. Daardoor willen we weer meer activiteiten stimuleren met navenante kosten. 2. Het SEISUD-project loopt zeer goed. Het staat voor een aanzienlijke uitbreiding van de activiteiten; o.a. is het land aangekocht voor de bouw van de landbouwschool. Het krijgen van zo'n hoge subsidie is natuurlijk fijn voor de mensen in Ghana, maar het houdt wel in dat we ook zo'n hoog bedrag aan giften moeten ontvangen. We hopen dat het ook dit jaar weer lukt om de subsidie te behouden. Het jaar is bijna om, maar met de kerstgedachte in het hoofd moet

4 een laatste spurt kunnen lukken. Impulsis heeft er wel bij aangetekend dat er echt een eind komt aan de groei van de bedragen voor subsidie en heeft ons uitgenodigd voor een gesprek daarover. Dat gesprek verliep in zeer goede sfeer. De kans bestaat dat Impulsis volgend jaar zelf over minder middelen kan beschikken en bovendien wil Impulsis ook andere projecten een kans geven. Mogelijk zal er dus een geleidelijke afbouw van subsidie plaats vinden. Dat zou erg jammer zijn, want er is nog zoveel te doen. Gambibgo Ghana Project (GGP) Kees en Erik hebben al verslag gedaan van hun bezoek aan de grote projecten die de ELPG steunt. Maar de ELPG doet meer. Een jaar geleden Voorpagina van verslag van de training van boeren vertelden we over de school in Gambibgo waar we geholpen hebben met gereedschappen voor de ecologische schooltuin. De boeren (m/v) in de omgeving hebben de goede resultaten van die tuin gezien. Daarom is er in mei van dit jaar een aanvraag gekomen voor de training van boeren in ecologische landbouw. We waren verrast door de leuke en efficiënte opzet van het plan. Het voorstel was om 100 boeren in groepen Uitstrooien van compost gedurende veertien dagen intensieve training te geven. De boeren die er aan mee zouden doen verplichtten zich om het volgende jaar ieder aan een groep andere boeren training te geven. We hebben dan ook met plezier de gevraagde kosten van overgemaakt. De training is zeer succesvol geweest. Na afloop hebben we een keurig rapport ontvangen. Op de omslag een mooie foto met de sponsoring door GOAP (dit is de Engelse naam van de ELPG). Inmiddels heeft de projectleider van het GGP, Sadik Inusah, laten weten dat alle boeren de nieuwe methode hebben toegepast en goede oogsten hebben gehad. Er is nu een aanvraag ontvangen om bij te dragen in de kosten van de trainingen die de boeren aan andere groepen gaan geven. Holland Ghana Platform (HGP) Het Holland Ghana Platform is een groep van samenwerkende stichtingen die ontwikkelingshulp geven aan Noord-Ghana. Kijk voor info over het Platform en de deelnemers op de website Daar vindt u ook het verslag van de bijeenkomst van 31 oktober jl. Dit keer was het de beurt van de Stichting Pompen = Leven (www.pompenisleven.nl) om de bijeenkomst te organiseren. Het was plezierig en nuttig om weer bijeen te zijn en verdere afspraken voor samenwerking te maken. Het is fijn om te kunnen melden dat gelijdelijk aan steeds meer organisaties aan het Platform deelnemen. De tegenhanger in Noord-Ghana is het Ghana Holland Platform, waarin een aantal van de partnerorganisaties samenwerkt. Tijdens de vergadering is de mogelijkheid besproken van een training voor de bestuursleden van het Platform in Ghana. De Stichting Libre Foundation (www.librefoundation.nl) heeft aangeboden op eigen kosten een week naar Ghana te gaan om die training te geven. Door het Platform in Ghana is dat met beide handen aangegrepen. Het doel is om de stichtingen in Ghana te versterken; het programma zal samen met de mensen in Ghana worden vastgesteld en onderwerpen bevatten als leiderschap en management, samenwerken, training van de medewerkers, interculturele communicatie, enz. De training zal plaats vinden van 1 t/m. 5 februari Honger in de wereld Grote internationale organisaties als de VN luiden de noodklok, want de wereld lijdt honger. Voor het eerst zijn er dit jaar meer dan een miljard mensen die honger lijden. De ELPG kan dat niet oplossen, helaas. Maar we kunnen er wel toe bijdragen. Door op kleine schaal mensen bij te brengen hoe op natuurlijke wijze een betere

5 opbrengst kan worden verkregen kan er lokaal veel verbeteren. Daarmee stellen we de mensen in staat om voor zichzelf te zorgen en bovendien dat te doen in een beter milieu. En veel kleine projecten kunnen toch maken dat heel veel mensen het beter krijgen. In de loop der jaren heeft de ELPG er toch voor gezorgd dat enkele duizenden boeren en boerinnen en hun gezin er beter voor zijn komen te staan. Reis- en cultuurgids "Ervaar Ghana Wilt u meer lezen over Ghana of wilt u er een keer op bezoek? Dan hebben we een goede tip voor u. Onlangs is er een reisgids voor Ghana uitgekomen, speciaal vervaardigd door mensen die geruime tijd in Ghana geweest zijn en die de ontwikkeling van Ghana willen helpen. Verschillende deelnemers aan het Holland Ghana Platform hebben er aan meegewerkt. Ook van de ELPG-projecten staan er foto's in. De titel van deze reis- en cultuurgids is "Ervaar Ghana". Het is vrolijk en ontspannend geschreven, ook voor thuisblijvers. De gids is voor 19,95 te bestellen bij De opbrengst van deze reisgids komt ten goede aan "community based" toerisme in Ghana. Ontwikkelingssamenwerking Heeft u eind november ook de uitzending van het programma Tegenlicht op de TV gezien? Het ging over ontwikkelingshulp. Evenals in verschillende artikelen in kranten en tijdschriften betoogden opnieuw deskundigen uit binnen- en buitenland dat ontwikkelingshulp eerder negatief dan positief werkt. Aangevoerde argumenten waren o.a. de corruptie, het ontbreken van democratie, het lui worden van overheden omdat ze het geld wel uit het buitenland krijgen, etc. Is het zo erg gesteld? Er waren gelukkig ook andere geluiden te horen. Die betoogden dat zonder de ontwikkelingssamenwerking veel landen er slechter aan toe zouden zijn. Ten aanzien van het werk van de ELPG is er wat dat betreft gelukkig goed nieuws te melden. Het eerste goede nieuws: Ghana is een democratie. Vorig jaar is met een minimaal verschil de kandidaat van de oppositie tot president gekozen. Die verkiezing is zonder fraude verlopen en de installatie van de nieuwe president vond plaats zonder enig incident. De negatieve argumenten ten aanzien van het bestuur van een land gaan dus niet op voor Ghana. Het tweede goede nieuws: de kritiek op de ontwikkelingssamenwerking richt zich vrijwel geheel op overheidssteun aan regeringen. Heel veel particuliere initiatieven (PI's), zoals de ELPG, doen goed werk tegen minimale kosten. Zij hebben rechtstreeks contact met hun projecten in Ghana. Corruptie speelt nauwelijks, want er wordt steeds verantwoording afgelegd middels verslagen en de voortgang wordt gecontroleerd tijdens bezoeken. De betrokkenheid van de PI's en de bijdragende donateurs bij het ontwikkelingsland en het project is erg groot. Geen "ver van mijn bed show" maar direct meeleven met de lokale situatie. Daarmee zijn de PI's dubbel effectief: ze doen direct goed werk en ze dragen bij aan de bewustwording van de Nederlandse samenleving. Samenvattend: er moge dan redenen zijn om de ontwikkelingssamenwerking nog eens tegen het licht te houden, voor de PI s spelen de aangevoerde negatieve argumenten vrijwel niet. De PI's kunt u gewoon blijven steunen. We vertrouwen er dan ook op dat u de ELPG niet in de steek laat. Hoop voor ontwikkelingssamenwerking In september publiceerde het NCDO de uitkomsten van een onderzoek. NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Een uitkomst van dat onderzoek was verrassend: Jongeren tot dertig jaar zijn optimistischer over ontwikkelingssamenwerking dan dertigplussers. Ze hebben meer vertrouwen in de effectiviteit van de hulp aan arme landen en willen vaker dat het budget voor ontwikkelingshulp gelijk blijft. Dit is goed nieuws voor de toekomst, want er wordt dit

6 jaar en komend jaar reeds fors op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd. Dat komt doordat de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking gekoppeld zijn aan het bruto nationaal product van ons land. Door de economische crisis is dat gekrompen en daarmee automatisch ook de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. In 2010 kan daardoor 600 mln. minder worden uitgegeven. Wilt u ons helpen door de Rondzendbrief per te ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar onderstaand adres. Bovendien kunt u dan de Rondzendbrief makkelijker aan familie en vrienden doorgeven. Giftenlijst van 1 juni 2009 tot 1 december 2009 Particulieren: W.v.I. Vlaardingen 177 K.J. Roden 60 S. en S.-W. Amersfoort 60 A.R. Apeldoorn 25 J.J.d.V.-D. Borger 40 v.h.-p. en v.h. Maarn 150 H.K.M.P. Tilburg 100 N.v.d.B. Borger 40 J.M.-M. Eindhoven 25 C.M.J.N. Wageningen 625 W.T. Arnhem 20 W.H.L. Delft 25 J.A. en H.H.v.d.S.-v.O. Malden 40 W.K. en A.K.-F. Bussum 500 P.C.-d.J. Eefde 50 R.v.d.B. en A.v.d.B.-d.L. Ugchelen 20 J.W. en J.W.-K. Breda 25 I.M.V.-G. Groenekan 45 Beek en W.J.v.O. Donk 25 IJ.-K. en IJ. Diepenveen 35 E.J.S. en C.S.-D. 20 G.H. Amsterdam 200 C.v.d.B.-H. Milsbeek 20 L.C.v.A.-K. Assen 100 H.A.L.K. Zeist 25 E.T.S. Deventer 50 M.A.D.-K. Bathmen 100 M.J.V. Deventer 25 E.H. Malden 100 T.A.J. Utrecht 90 Anoniem 250 H.J.F. Doetinchem 50 O.A.S. Bathmen 400 J.L.t.H. Wichmond 5 M.P.F. Laren 400 R.A.J.M.M. Malaga 100 Burgh J.G.H. Haamstede 25 E.G.-v.S. Laren 25 J.E.W.V. Best 200 A.v.d.H. Epe 50 F.J. en J.J.-H. Vught 110 Kerken, Instellingen, Scholen: Prinses Margrietschool Apeldoorn 470 Delfts Studenten Pastoraat Delft 113,77 PC. Basisschool Nijman IJzevoorde Halle 425 Regenboogkerk Epe 8000 St. Jozefcollege Lommel 1000 Tot slot Natuurlijk is er nog veel meer te vermelden, bijv. over het goed lopen van de projecten van Madish, van de Bangsua tuinders, van het gezondheidsproject en van de school in Chera. Dat komt weer in een volgende Rondzendbrief. We hebben dankzij uw steun al veel bereikt en we willen voor nog veel meer mensen veel bereiken. Dat heeft wel tijd nodig en vooral ook geld. Zonder kosten te maken gaat het nu eenmaal niet. Maar dat geld wordt wel heel goed besteed. We vertrouwen er dan ook op dat u ons werk in Ghana zult blijven steunen. Vriendelijke groeten, namens het bestuur, Frits H.W. Brouwer, voorzitter De ELPG is door de belastingdienst erkend als ANBI. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar Het drukken van deze Rondzendbrief is gesponsord door CLM Onderzoek en Advies.

Jaarverslag Inhoudsopgave

Jaarverslag Inhoudsopgave Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Wat is de ELPG? Wat doet de ELPG? Waar? Bedrag van medefinanciering in 2013 Inkomsten uit particuliere middelen Projecten: o Zasilari Ecological Farms Project (ZEFP) o Chera

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave

Jaarverslag 2014. Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Wat is de ELPG? Wat doet de ELPG? Waar? Bedrag van medefinanciering in 2014 Inkomsten uit particuliere middelen Projecten: o Zasilari Ecological Farms Project (ZEFP) o Chera

Nadere informatie

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 14 juni 2011 We hebben een spannend half jaar achter de rug. Zal het lukken om een landbouwschool te stichten

Nadere informatie

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 22 december 2010 Al weer een half jaar om sinds de vorige Rondzendbrief; de tijd vliegt. Er is weer veel

Nadere informatie

Schoolgebouw 1, met beschildering in traditionele patronen, aangebracht door lokale vrouwen

Schoolgebouw 1, met beschildering in traditionele patronen, aangebracht door lokale vrouwen ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 24 juni 2012 We hebben een druk half jaar achter de rug. Maar het is gelukt: het stichten van een landbouwvakschool

Nadere informatie

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Laren NH., 15 juni 2007 Ter inleiding Fijn dat we u weer iets over ons werk in Ghana kunnen vertellen. Gelukkig veel goed nieuws,

Nadere informatie

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 15 juni 2010 Fijn om te kunnen melden dat er weer heel goede dingen gebeuren in onze projecten. Een studente

Nadere informatie

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 24 juni 2013 We hebben weer een druk halfjaar achter ons. Helaas hebben we het zonder de subsidie van Impulsis

Nadere informatie

FINANCIELE JAARREKENING 2014

FINANCIELE JAARREKENING 2014 FINANCIELE JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 31 december Staat van baten en lasten Algemene toelichting Toelichting op de balans Deze jaarrekening betreft de eigen jaarrekening opgesteld

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken

JAARVERSLAG 2013. Grasscutterhokken STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2014 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2014 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten,

Stichting GHANA Medical Support. Ghames Foundation. Nieuwsbrief juli 2013. Geachte vrienden, sponsors en sympathisanten, Holland address: c/o J.W. de Rijke Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet Telefoon +31 181 661451 of +31 10 2831105 Email: jan.derijke@nl.rmi-global.com ABN AMRO bank 50.07.96.009 ING bank 68.20.43.486 Stichting

Nadere informatie

Livelihood support for widows and orphans

Livelihood support for widows and orphans UWAID GHANA EINDVERSLAG 2014-2017 ULLO WIDOWS ASSOCIATION IN DEVELOPMENT Livelihood support for widows and orphans maart 2017 1 INHOUD 1. Aanvraag ingediend bij Wilde Ganzen 2013 pag. 1 2. Budget en geplande

Nadere informatie

Rembrandtlaan 7 13 82 99 374 1272 GM Huizen te Giethoorn.

Rembrandtlaan 7 13 82 99 374 1272 GM Huizen te Giethoorn. Secretariaat: Bankrekening: Rembrandtlaan 7 13 82 99 374 1272 GM Huizen te Giethoorn. deliana.gg@live.nl Giften aan Stichting WATER KvK02/626219 zijn belasting aftrekbaar ANBI beschikking Augustus 2009.

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org

Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org Jaarverslag 2012 www.durlstonefoundation.org De stichting Durlstone Foundation Zimbabwe heeft als doel: 1) kinderen uit kansarme gezinnen tenminste negen jaar basisonderwijs te geven in een veilige en

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe

Jaarverslag 2014. Stichting Leergeld Westbetuwe Jaarverslag 2014 Stichting Leergeld Westbetuwe Van de voorzitter Na onze Stichting Leergeld te hebben opgericht en koers te hebben gegeven, hebben de bestuursleden van het eerste uur, Willem-Jan Meulemans,

Nadere informatie

Eerste verjaardag Stichting WATER

Eerste verjaardag Stichting WATER 1 November 2008 Tweede nieuwsbrief Eerste verjaardag Stichting WATER Een jaar geleden zaten een tweetal leden van onze vriendengroep bij de notaris en de oprichting van de Stichting WATER werd een feit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Stichting Werkgroep Oost-Europa

Stichting Werkgroep Oost-Europa Jaarverslag 2010 Vastgesteld te Rijsenhout, 7 juni 2011 1 Bestuursverslag 1.1 Algemeen Hierbij presenteren wij het jaarverslag 2010 van Stichting, gevestigd te Rijsenhout, en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

De SMAAK van vakantie

De SMAAK van vakantie Museum SMAAK is een tijdelijk museum voor en door senioren, in het indrukwekkende en historische pand van het Pieters en Bloklands Gasthuis, Amersfoort centrum. Het museum is precies een maand open: van

Nadere informatie

Project Koffie Wasstation Rwanda.

Project Koffie Wasstation Rwanda. Project Koffie Wasstation Rwanda. Het project is uitgevoerd op initiatief van de vrouwen coöperatie in Rwanda: ABATERANINKUNGA. In Nederland is dit project ondersteund door de Stichting Afrika 2007 Zwolle

Nadere informatie

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies

INHOUD: 1. Voorwoord. 2. Oprichting van Stichting Terima Kasih. 3. Stichting Terima Kasih. 4. Activiteiten. 5. Conclusies JAARVERSLAG 2014 Stichting Terima Kasih Plaggeberg 27 (postadres) 3956 BK Leersum KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013

INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 INFO & VOORSTEL ZANZIBITS AUGUSTUS 2013 Voorstel Gevraagde bijdrage Eenmalige sponsoring voor Stichting Zanzibits Het gesponsorde bedrag zal worden verdubbeld door Stichting de Wilde Ganzen Stichting Zanzibits

Nadere informatie

Vlnr: Astiti, Wanti (achter de boom), Susi, Nengah, Sumerta en rechts zijn 1 jaar jongere broertje Widi (dé kanjer van het weeshuis)

Vlnr: Astiti, Wanti (achter de boom), Susi, Nengah, Sumerta en rechts zijn 1 jaar jongere broertje Widi (dé kanjer van het weeshuis) Na een lange fijne zomer in (hotel) Den Helder, waarin we veel sponsors hebben ontmoet was het weer goed om naar huis te gaan. Direct hebben we een dagtrip met onze tieners gemaakt om bij te praten. Natuurlijk

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December

Nieuwsbrief. S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a. December Nieuwsbrief S t i c h t i n g P r o j e c t g r o e p K e n y a December 2013 Onderwijs is het meest krachtige wapen dat je kunt gebruiken om de wereld te veranderen Nelson Mandela www.facebook.com/projectgroepkenya

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MAART 2015

NIEUWSBRIEF MAART 2015 NIEUWSBRIEF MAART 2015 Beste nieuwsbrief lezers, Afgelopen december ben ik naar Ecuador geweest en heb ik de stichting bezocht!! In deze nieuwsbrief staan veel foto s zien die ik gemaakt heb tijdens mijn

Nadere informatie

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014

Stichting Het Goede Doel Nieuwsbrief maart 2014 In deze nieuwsbrief vind u achtereenvolgens informatie over: - Bestuur SHGD zoekt jou! - Hoe kan ik donateur worden? - SHGD gaat digitaal..www.shgd.nl - Spinningmarathon 2013 nieuw recordbedrag of? - Plan

Nadere informatie

Jaarverslag van Stichting ABaCus

Jaarverslag van Stichting ABaCus Jaarverslag van Stichting ABaCus 2011 Jaarverslag Stichting ABaCus 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen in 2011 2.1 Bestuursleden in Nederland 2.2 Werkgroepen 2.3 Impulsis 3. De Projecten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. December 2014

NIEUWSBRIEF. December 2014 NIEUWSBRIEF December 2014 Handicamp Outdoor: de vrijwilligersorganisatie die lichamelijk gehandicapten de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan avontuurlijke en betaalbare kampeervakanties, met onze

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting Fadhili

JAARVERSLAG Stichting Fadhili JAARVERSLAG 2015 Stichting Fadhili Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Activiteiten in Afrika 3 A. Burundi 3 B. Democratische Republiek Congo 4 C. Rwanda 6 2. Activiteiten in Nederland 7 A. Fondsenweving 7 B.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier.

Als wij al onze doelen willen behalen hebben we best wel veel geld nodig. Hoeveel? Dat leest u in dit 4-jaren plan. Klik Hier. Schoolresultaten 2013-2014 21 september 2014 De schoolresultaten mogen er zijn. 10 studenten zijn afgelopen jaar geslaagd. En dat is mede dankzij uw hulp mogelijk gemaakt. De pagina's van de schoolkinderen

Nadere informatie

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5

Voorwoord... 3. 1. Resultaten 2013... 4. 1.1 Fondsenwerving... 4. 1.2 Cliënten... 4. 1.3 Doorverwijzers... 5 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Resultaten 2013... 4 1.1 Fondsenwerving... 4 1.2 Cliënten... 4 1.3 Doorverwijzers... 5 1.4 Public Relations en communicatie... 6 2. Organisatie... 7 2.1

Nadere informatie

Amazing Children. Jaarverslag 2014

Amazing Children. Jaarverslag 2014 Amazing Children Jaarverslag 2014 18 januari 2015 INLEIDING Het vierde jaarverslag van de Stichting Amazing Children. Dit jaar hebben we wederom twee prachtige projecten gesteund: Annick en Arianne gingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stiching Community Muona Malawi. oktober 2014

Nieuwsbrief Stiching Community Muona Malawi. oktober 2014 Nieuwsbrief Stiching Community Muona Malawi oktober 2014 De laatste nieuwsbrief was van een jaar geleden en we willen jullie graag op de hoogte houden van wat er in de tussentijd is gebeurd, want in januari

Nadere informatie

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp.

Uitzicht op de heuvels 10 km van Kabaya Uitzicht op de heuvels ten noorden van Kabaya. Ongeveer 7 km van het dorp. Verblijf van Tautvydas Rindzevicius in Kabaya/RWANDA in het kader van het bezoek aan wezen en kwetsbare kinderen gesponsord door de Jyambere stichting. Inleiding Tijdens de periode van juli-augustus 2015,

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2016 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten

Jaarverslag 2013/2014. Stichting Simbólica Projecten Jaarverslag 2013/2014 Stichting Simbólica Projecten 1 maart 2013 28 februari 2014 Inhoud Algemeen 3 Beleid 4 Uitgevoerde projecten 6 Financieel overzicht 7 2 Algemeen Dit jaarverslag bestaat uit drie delen

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM

JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM JAARVERSLAG STICHTING GEEFEROM 2013 Arnhem, juni 2014 Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van Stichting Geeferom 2013. Een Stichting opgericht vanuit een visie dat vele kleine beetjes een mooiere,

Nadere informatie

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015

Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 Werkverslag van 21 t/m 28 Maart 2015 We zijn 1 week in Gambia geweest, wat natuurlijk vrij kort is. Maar helaas het is niet anders, we waren al lang blij dat we er weer waren en iedereen weer zagen. Natuurlijk

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015

Inhoudsopgave. 1. Voorwoord. 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers. 3. Project. 4. Beleid 2015 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Organisatie Doelstelling, visie, werkwijze Bestuur en vrijwilligers 3. Project 4. Beleid 2015 5. Financiële verantwoording Postbus 3091 5203 DB s-hertogenbosch

Nadere informatie

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012

nieuwsbrief We zullen doorgaan Postbus 3364 3502 GJ Utrecht Telefoon: 030 22 99 922 Maart 2012 Maart 2012 We zullen doorgaan In deze nieuwsbrief een nieuw gezicht: Diana Davelaar. Diana is de opvolger van Patrick Veenendaal. Patrick moest om gezondheidsredenen stoppen. Diana heeft in oktober het

Nadere informatie

Kennisdocument 1 Levensloop van een project

Kennisdocument 1 Levensloop van een project Kennisdocument 1 Levensloop van een project Inhoud De zes projectfases 5 1 - BELEIDSFASE 5 2 - IDENTIFICATIEFASE 6 3 - FORMULERINGSFASE 6 4 - CONTRACTFASE 7 5 - UITVOERINGSFASE EN MONITORING 7 6 - EVALUATIEFASE

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

JAARVERSLAG STICHTING HELP2HELP s-gravendeel

JAARVERSLAG STICHTING HELP2HELP s-gravendeel JAARVERSLAG 2008 STICHTING HELP2HELP s-gravendeel Inhoudsopgave Doelstelling pagina 3 Verslag van de werkzaamheden pagina 4 Financieel overzicht pagina 6 Balans per 31 december 2008 pagina 7 Staat van

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe

Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe Voortgangsrapportage Januari Juni 2015 Ontwikkeling van de Geitenmarkt - Zimbabwe Goat Value Chain for Food Security 2014-2017 Projectperiode : 1 maart 2014-28 februari 2017 Financiering Heifer Nederland

Nadere informatie

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu?

Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. wat nu? Proficiat & bedankt! Je bent pas meter of peter geworden van een SOS kind. Fantastisch dat je je zo wil engageren om samen met ons kwetsbare

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Sponsorbrochure. Hartige Samaritaan. Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen

Sponsorbrochure. Hartige Samaritaan. Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen Sponsorbrochure Hartige Samaritaan Pop-up restaurant voor en door vluchtelingen Inleiding Wat doet u voor vluchtelingen? In uw handen hebt u de sponsorbrochure van Hartige Samaritaan. Hartige Samaritaan

Nadere informatie

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them.

All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. Jaarverslag 2014 All they need is a little help, a little hope, and someone who believes in them. 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Algemeen 1.1 Doelstellingen stichting 1.2 Missie & Visie 2. Terugblik 2014

Nadere informatie

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011

Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI) JAARVERSLAG 2011 STICHTING KWAHU GHANA Secretariaat: Linde 18 5509 NG VELDHOVEN E-mail: schier@ xs4all.nl Website: www.kwahu-ghana.nl Banknr. 1338.48.973 Giften aftrekbaar voor de belasting, omdat Kwahu-Ghana erkend is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Stichting Karibu ANBI geregistreerd

Stichting Karibu ANBI geregistreerd Stichting Karibu ANBI geregistreerd Ambassadeur: Rik Felderhof Voorzitter Comité van aanbeveling: Mr. A.A.M. van Agt Piksenweg 19A 7645 BC Hoge Hexel Lezingen/info: tel. 0546 697 188 Internet: marjantieberink@gmail.com

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 13 december 2015. Mulu Gashaw

Nieuwsbrief nummer 13 december 2015. Mulu Gashaw NIEUWSBRIEF 13 Lieve donateurs en vrienden van Elf Gasha kinderwoonboerderij, AGENDA ELF GASHA 2015 Kinderwoonboerderij: begeleiding zelfstandig wonende jongeren ondersteuning, hulp en advies aan gezinnen

Nadere informatie

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Jaarverslag Januari 2012 - december 2012. VOF Laan. Boerderijnummer:503. Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag Januari 2012 - december 2012 VOF Laan Boerderijnummer:503 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE Nieuwsbrief 8 december 2013

DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE Nieuwsbrief 8 december 2013 DE SOUZASTICHTING Sinds 4 januari 2006 STEUNT WEESKINDEREN IN ZIMBABWE Nieuwsbrief 8 december 2013 Voorzitter: G.J. Schuurman-De Souza Dieptol 43 8332 BJ Steenwijk Secretaris: H. Brand-van den Berg Castellumlaan

Nadere informatie

Stichting GHANA Medical Support Ghames Foundation

Stichting GHANA Medical Support Ghames Foundation Holland address p/a Wieldijk 5 3218 LL Heenvliet The Netherlands Tel. : +31 (0)181 661451 of +31 (0)10 2831105 Website: e-mail: www.sgms.nl jan.derijke@nl.rmi-global.com heijboercarla@gmail.com Stichting

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009

Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Stichting Wanawa Noordkade 64 2741 EZ Waddinxveen M 06-20006535 E info@wanawa.nl KVK 24 37 96 28 Rabobank 11.04.55.657 Financieel verslag Stichting Wanawa 1 januari 2009 tot 31 december 2009 Organisatie

Nadere informatie

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso

Stichting ASAP. Projectvoorstel. Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Stichting ASAP Projectvoorstel Sponsoring studenten particuliere middelbare agrarische school, Burkina Faso Februari 2012 Inhoud 1. Aanvrager... 2 2. Wie is stichting ASAP... 2 3. Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017

Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Informatiebrochure Nacht van de Fooi Stedelijk Bestuur 2017 Stichting Nacht van de Fooi Kromme Nieuwegracht 58, 3512 HL Utrecht contact@nachtvandefooi.nl www.nachtvandefooi.nl Beste geïnteresseerde, Dat

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo

Jaarverslag 2011. Stichting Vrienden van Umthombo Jaarverslag 2011 Stichting Vrienden van Umthombo Inhoudsopgave Jaarverslag 2011... 1 Stichting Vrienden van Umthombo... 1 Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Huidig beleid... 4 Missie... 4 Doelstelling...

Nadere informatie

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012

Stichting Vietnam. Continuïteit. Bestuursleden. Jaarverslag 2012 Stichting Vietnam Jaarverslag 2012 Bestuursleden Continuïteit Het jaar 2012 stond voor continuïteit. Voor het eerst sinds de oprichting zag de stichting een daling in inkomsten, met name uit georganiseerde

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1

Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING. Pagina 1 Stichting Vrienden van Cello JAARREKENING 2016 Rosmalen, 26 april 2017 Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding 3 Verslag over 2016 4 Balans per 31 december 2016 6 Resultatenrekening 7 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw

Lesbrief voor het basisonderwijs Bovenbouw Lesbrief voor het basisonderwijs INFORMATIE VOOR LEERKRACHTEN Deze lesbrief hoort bij de Dorcas Voedselactie. Tijdens de Dorcas Voedselactie zamelt Dorcas in heel Nederland producten in voor de allerarmsten

Nadere informatie

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn

Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea gevestigd te Apeldoorn Jaarverslag 2011 Stichting Ontwikkelingshulp Lesotho Malealea te Apeldoorn INHOUD Voorwoord Pagina 1 Algemeen 3 2 Verslag van de projecten

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Present Barneveld

Jaarverslag Stichting Present Barneveld Jaarverslag Stichting Present Barneveld 2013 Stichting Present Barneveld is opgericht op 7 mei 2013 De akte van oprichting is verleden door notaris mr. G.A. van den Bos De statutaire vestigingsplaats is

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND

Nieuwsbrief 2014 SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND NIEUWSBRIEF SUNRISE DUTCH EDUCATION FUND Al weer een jaar voorbij! Graag brengen wij u op de hoogte van de voortgang van de leerlingen en de activiteiten van het afgelopen jaar middels deze nieuwsbrief.

Nadere informatie

Rotary in Nederland. Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers

Rotary in Nederland. Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers Maandbrief Januari Rotary Awareness-Month. Rotary in Nederland Een wereldwijd netwerk van betrokken vrijwilligers Rotary International District 1610 Beste Rotarians, Allereerst wens ik u allen een goed

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Mei 2011 - Nieuwsbrief Nr 2 Beste verloskundige en assistente, Dit is de tweede nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Sizani jaarverslag 2012

Sizani jaarverslag 2012 Sizani jaarverslag 2012 Het jaar 2012 begon voor het Sizani skills programme, goed. Meer dan 55 jonge vrouwen hadden zich ingeschreven voor alle cursussen. Onvoorstelbaar dat binnen zo n korte tijdbestek

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

UITNODIGING OM MEE TE DOEN AAN SMILES4SALE

UITNODIGING OM MEE TE DOEN AAN SMILES4SALE UITNODIGING OM MEE TE DOEN AAN SMILES4SALE Hoi mensen die goeie dingen doen! Wij zijn Wonder en we realiseren verrassende projecten voor een mooiere wereld. Misschien ken je ons wel of één van onze initiatieven

Nadere informatie

Jaarplan Stichting ABaCus

Jaarplan Stichting ABaCus Jaarplan Stichting ABaCus 2017 1 Inleiding In dit jaarplan staat omschreven welke doelstellingen stichting ABaCus voor zichzelf als bestuur heeft geformuleerd en hebben de werkgroepen aangegeven welke

Nadere informatie

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011

Samen kunnen we meer, samen doen we meer. Contactdag 12 november 2011 Contactdag 12 november 2011 Koepel voor het Particuliere Initiatief Opgericht in mei 2009 Een koepelorganisatie voor het PI Gestaag groeiend Gerund door vrijwilligers Lucy Engelen, voorzitter. Partin:

Nadere informatie

Hertaling juni Door: Peter Eggen

Hertaling juni Door: Peter Eggen Hertaling juni 2017 Door: Peter Eggen Wie zijn wij, Het Regionaal Platform Ervaringskennis is gestart in 2013. Het RPE is een samenwerking tussen cliëntenraden en Wmo-raden in de regio Nijmegen. Mensen

Nadere informatie

Stichting Walanta Jaarverslag 2013 Pagina 2

Stichting Walanta Jaarverslag 2013 Pagina 2 STICHTING WALANTA JAARVERSLAG 2013 Nieuwe start voor Mali pagina 3 Wat deden wij en anderen : pagina 4 en 5 Tamikrest en Koninginnedag,Melanchthon, drukwerk, vrijwilligers Reis naar Mali pagina 5 en 6

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Doel van de eerste bijeenkomst was kennismaking en het vaststellen van onderwerpen ter bespreking van de volgende bijeenkomsten.

Doel van de eerste bijeenkomst was kennismaking en het vaststellen van onderwerpen ter bespreking van de volgende bijeenkomsten. Notulen bijeenkomst Studentenraad Economie Aspasialaan Dinsdag 30 oktober 2012 13:00-14:15 Inleiding Aanwezigheid Bij de eerste studentenraad waren er in totaal 24 studenten aanwezig. Sommige studenten

Nadere informatie

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER

Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Kennisdocument 6: BUDGETTEREN EN FINANCIEEL BEHEER Inhoud Budgetteren 4 Het maken van een budget 4 Het opzetten van financieel projectbeheer 7 1. Budgetteren en plannen 8 2. Boekhouden 8 3. Rapportage

Nadere informatie

Jaarverslag Farm Friends Nederland

Jaarverslag Farm Friends Nederland Jaarverslag 2015 Farm Friends Nederland Voorwoord Hoewel we vol goede moed van start zijn gegaan in Ethiopië en de melkproductie toeneemt zijn er altijd tegenslagen die van te voren niet kunnen worden

Nadere informatie

Nieuws vanuit Gurube. Trots en dankbaar!! Meesters en juffen in de schoolbank

Nieuws vanuit Gurube. Trots en dankbaar!! Meesters en juffen in de schoolbank Nieuws vanuit Gurube. Meesters en juffen in de schoolbank Door de jarenlange burgeroorlog en de armoede in Zuid-Soedan zijn de meeste mensen nauwelijks naar school geweest. Dat geldt zelfs voor heel veel

Nadere informatie

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Donderdag 22 maart 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Donderdag 22 maart 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Wereldwaterdag - Basisschool Heiende, Lokeren Geachte directeur en leerkrachten, Geachte burgemeester

Nadere informatie

Schoolbestuur baha i-school Bofokule

Schoolbestuur baha i-school Bofokule Nieuwsbrief September 2013 Schoolbestuur baha i-school Bofokule Bofokule nieuwsbrief September 2013 Nieuws uit het binnenland van Suriname De brief aan FHF Paramaribo, 31 augustus 2013 Brief gezonden aan

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

Uit het voortgangsverslag 2012, van januari tot juni

Uit het voortgangsverslag 2012, van januari tot juni Uit het voortgangsverslag 2012, van januari tot juni Een verhaal over dorpsontwikkeling Mijn naam is Daw Htu Sent en ik woon in het dorp Hu Gyi. World Concern werkt in ons dorp sinds 2004. Ik ben één van

Nadere informatie

RUSLANDGROEP CUNO. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa

RUSLANDGROEP CUNO. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa. Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa RUSLANDGROEP CUNO Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost-Europa Stichting Culturele Uitwisselingen Nederland - Oost Europa Jaarbericht 2015 1 Inhoud blad Algemeen 3 algemeen 5 resultaten en

Nadere informatie

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique

Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Eindverslag Water, Sanitatie en voedselzekerheid in Nicane en Nanquilili in Mozambique Contact details: Stichting Connect International Jan van Houtkade 50 2311 PE Leiden T: 071-5141111 W: www.connectinternational.nl

Nadere informatie

Eerlijk eten uit eigen regio voor iedereen

Eerlijk eten uit eigen regio voor iedereen Eerlijk eten uit eigen regio voor iedereen Eerlijk eten uit eigen regio voor iedereen Stichting Landwaard maakt zich sterk voor gezond, regionaal en eerlijk eten voor iedereen. Dit doen we door in de regio

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 22. Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ . Schooljaar Beste ouders,

NIEUWSBRIEF 22. Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD BIJLAGE BIJ  . Schooljaar Beste ouders, Schooljaar 2015-2016 NIEUWSBRIEF 22 Vrijdag 5 februari 2016 INHOUD Beste ouders, Ø Directie Ø ACSIS voetbalcompetities Ø Nieuwe invalleerkracht Ø Adviesraad Ø Zomerkampen: o Lunteren o Oostende o Amsterdam

Nadere informatie

Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen

Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen 2016 Ons team en de kinderen wensen u prettige Kerstdagen en een bruisend, gezond en gelukkig 2016. Al sinds 2002 helpt Homeless Child vooral kinderen maar ook vrouwen om een beter bestaan op te bouwen.

Nadere informatie

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer

Geluk geef je door. Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Nalaten aan Heifer Geluk geef je door Mensen zoals u maken het mogelijk dat Edith Wogisha en Beatrice Vlodeya een beter leven kunnen opbouwen. Veel mensen steunen tijdens hun leven een

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier!

NIEUWSBRIEF ZOMER Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! NIEUWSBRIEF ZOMER 2016 Beste vrienden van Toe to Heart, Welkom bij alweer een nieuwsbrief van Stichting Toe to Heart. Veel leesplezier! Van de voorzitter Het is gelukt! De vernieuwde website vanwww.toetoheart.org

Nadere informatie