ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ELPG-Rondzendbrief. Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding"

Transcriptie

1 ELPG-Rondzendbrief Stichting Ecologische Landbouw Projecten Ghana (ELPG) Ter inleiding Laren NH., 15 december 2009 Mede als gevolg van de economische crisis staat nu de ontwikkelingssamenwerking ter discussie. Het lijkt erop dat daardoor de ontwikkelingslanden, waaronder Ghana, dubbel getroffen worden. De argumenten die aangedragen worden voor het stoppen met de hulp gaan gelukkig niet op voor Ghana en zeker niet voor kleine particuliere projecten als die van de ELPG. Wij kunnen goede resultaten laten zien. We vertrouwen dan ook op uw blijvende steun. Ze hebben het in Ghana hard nodig. Bezoek aan Ghana Onze bestuursleden Kees van Veluw en Erik van Well hebben een tiendaags bezoek aan Ghana gebracht. Hieronder hun enthousiaste verslag. Face to face is better than 1000 brieven Dat was een uitspraak van Joseph Wuni tijdens ons bezoek in oktober naar Noord Ghana: van oog tot oog is beter dan 1000 brieven. We hebben onze drie helden weer bezocht: Joseph Wuni, David Agongo en Peter Anoah. De drie helden Joseph, Peter en David op het feest Een bezoek is altijd stimulerend voor beide partijen; voor ons omdat we dan veel beter weten wat er zich allemaal afspeelt en voor onze Ghanezen omdat ze zich gewaardeerd voelen. Er was weer heel veel te bespreken en te bezichtigen. In het kort een impressie van alle drie projecten. ZEFP: David Agongo Het Zasilari Ecological Farms project is zijn eerste, zeer succesvolle, jubileum van 5 jaar ( ) voorbij. Voordat deze fase begon hebben we een baseline study laten doen. Daarin is bepaald ZEFP is duidelijk aanwezig hoeveel huishoudens er in 2003 al compost maakten, hoeveel van de huishoudens genoeg voedsel konden verbouwen voor het hele jaar voor hun hele gezin en werden allerlei andere getallen en gewoonten verzameld. In een evaluatie in 2008 is geteld hoeveel huishoudens in de 30 dorpen door de activiteiten van het Zasilari project biologische landbouwtechnieken zoals composteren, de gewasresten niet meer verbranden, erosiecontrole en groenbemesting toepassen. In 2003 was dat ca 8%. In 2008 passen in dorpen die niet aan het Zasilari project meedoen ca 35 % van de huishoudens deze methoden toe, maar in de Zasilari dorpen is 80 % van de huishoudens actief met deze methoden. 54 % van de huishoudens in de project dorpen zeggen dat ze zelfvoorzienend zijn in voedsel tegen 13 % van de huishoudens in niet project dorpen. Een heel ander goed resultaat is dat groepen zelf K.v.K. Zutphen ; bank ; postgiro

2 zeggen dat ze niet meer ondersteund hoeven te worden door het project. Ze staan nu op eigen benen. Zo kan het projectteam van Zasilari in andere dorpen aan de slag. Deze successen waren de reden voor een groot feest. Dat had David precies gepland tijdens ons bezoek, dus wij hebben volop mee gefeest. De eerste 30 jongeren die een praktijkopleiding van drie maanden in biologische landbouwmethoden met succes afgerond hadden, kregen tijdens het feest een certificaat. Er waren veel toespraken. De volgende dag stond er in een aantal nationale kranten een mooi artikel over Zasilari. Uit dankbaarheid en blijdschap hebben we alle deelnemers van de groepen waar Zasilari mee werkt (ca 800 mensen) een mangoboom gegeven. Regenboogkerk in Epe en een verdubbeling van Impulsis, bij elkaar weten te brengen. Peter zal dat geld ondermeer gebruiken voor trainingen aan boeren en boerinnen in biologische landbouwmethoden, maar ook in het voorlichten van speciaal gevormde jonge meiden -groepen in seksuele voorlichting ter voorkoming van SEISUD: Peter Anoah Onze tweede held is Peter Anoah. We kennen hem nog niet zo lang, een paar jaar nu. Maar we hebben wel een heel goede indruk van hem. Hij is ongelooflijk energiek en is altijd bezig om zijn nog jonge project vorm te geven. We hebben het Voor wie op vakantie wil: een hotelletje in Sirigu ongewenste tienerzwangerschappen. Ook gaat hij jongensgroepen organiseren, want het probleem ligt vooral bij de jongens. Zij worden gewezen op de consequenties van hun handelen en de meiden wordt assertiviteit bijgebracht. Dat ligt cultureel gezien niet makkelijk want de man heeft het daar voor het zeggen. Toch wordt deze voorlichting erg gewaardeerd, want er zijn teveel teenager pregnancies, tieners die in verwachting raken, en dat geeft heel veel problemen. Peter geeft uitleg aan Erik en Kees project in 2009 financieel flink ondersteund met ruim ,-. Dat geld heeft de ELPG, samen met de opbrengst van een rommelmarkt van de Kees bij de vrouwengroep in Sirigu Ontmoet Afrika, een stichting in Nederland (www.ontmoetafrika.nl) gaat vrijwilligers organiseren die bij de voorlichting aan de jongens en meiden gaan helpen. Het wordt natuurlijk allemaal begeleidt door Peters staf: Patrick en Solomon. Ze vormen een hecht team die graag hun dorpsgenoten en de omgeving willen ontwikkelen. Peter wil net buiten Sirigu een praktijkschool gaan bouwen. Daar wordt dan vooral de jeugd getraind in biologische landbouw technieken maar ook in zaken als microkrediet, seksuele voorlichting, bomen planten en dierlijke trekkracht. Hij heeft met het door ons overgemaakte geld het land voor de school al gekocht en wij proberen genoeg fondsen te werven om de school van de grond te krijgen. Chera Bisi Fari Project: Joseph Wuni Onze derde held is Joseph Wuni. We werken al meer dan 20 jaar met hem samen. Zijn project is de laatste paar jaren flink gegroeid, maar dat leverde problemen op, vooral financiële verslaglegging, monitoring en planning van nieuwe projecten. De ELPG vond het nodig om het

3 project te reorganiseren en dat heeft veel tijd en praten gekost. Het CBF-project is gereorganiseerd met hulp van de Nederlandse organisatie SNV, die een programma heeft waarin ze lokale NGO s Volta rivier gebruik kan maken van die overstromingen. Want ze laten wel veel vruchtbaar slib achter in de uiterwaarden waar uitstekend gewassen op geteeld kunnen worden. Maar hoe doe je het op een manier dat er geen erosie optreed en dat de gewassen niet vernield worden door de volgende overstroming? We hebben weer een goede reis gehad, vruchtbare gesprekken gehad, successen gevierd en weer nieuwe plannen gemaakt. Het was voor ons en voor onze counterparts weer een zeer inspirerende ontmoeting. Kees van Veluw en Erik van Well Bij Joseph is het altijd groen helpt bij het beter organiseren van management, rapportage en planning van activiteiten. Er is een goede boekhouder aangesteld die de (financiële) verslaglegging en planning van Joseph overneemt. Het kostte Joseph best wat tijd om deze verandering te accepteren, maar hij ziet zelf ook in dat het anders moet. Er is met de nieuwe boekhouder ook een last van zijn schouders; hij kan zich nu meer richten op landbouwontwikkeling in plaats van management. SNV blijft het project nog een paar jaar volgen en helpen om effectiever te worden. De klimaatsverandering laat zich in Noord Ghana echt zien. De regenafhankelijke landbouw wordt minder productief want de droogteperioden worden langer en als het dan regent komt het in zulke hoeveelheden naar beneden dat er vaak overstromingen zijn, vooral langs de Volta rivier. Maïs redden vanuit het ondergelopen land Daardoor verdrogen kiemplantjes en gewassen of ze worden beschadigd door overstromingen. Vlak voor ons bezoek waren er weer overstromingen. Joseph zit flink na te denken hoe hij langs de Subsidie van Impulsis Het werk van de ELPG in Ghana is succesvol, maar door de uitbreiding van de activiteiten ook steeds duurder. Gelukkig hebben we veel bijdragen van donateurs, maar dat is toch niet genoeg om alle kosten te dragen. We zijn daarom blij dat een grote organisatie als Impulsis onze werkwijze waardeert en ons werk daarom subsidieert. Zo u weet is de voorwaarde ondermeer dat we zelf van onze donateurs tenminste een even groot bedrag ontvangen als de subsidie. Dankzij uw steun is dat tot dusver uitstekend gelukt. Dat geeft ons goede moed voor volgend jaar. De voor dit jaar gevraagde subsidie bedraagt ,-, aanzienlijk meer dus dan vorig jaar. We hebben steun gevraagd voor het Chera Biisi Fari Project (CBFP) van Joseph Wuni, het Zasilari Ecological Farms Project (ZEFP) van David Agongo en voor het project van Peter Anoah, het Sirigu Ecological Initiative for Sustainable Development (SEISUD). Door late aanlevering van gegevens uit Ghana hebben we pas in de tweede helft van dit jaar subsidie voor 2009 kunnen aanvragen, maar de subsidie is nu echt ontvangen. Het subsidiebedrag is door twee oorzaken hoger dan vorig jaar: 1. Door de reorganisatie in het CBFP-project hebben we er weer vertrouwen in gekregen. Daardoor willen we weer meer activiteiten stimuleren met navenante kosten. 2. Het SEISUD-project loopt zeer goed. Het staat voor een aanzienlijke uitbreiding van de activiteiten; o.a. is het land aangekocht voor de bouw van de landbouwschool. Het krijgen van zo'n hoge subsidie is natuurlijk fijn voor de mensen in Ghana, maar het houdt wel in dat we ook zo'n hoog bedrag aan giften moeten ontvangen. We hopen dat het ook dit jaar weer lukt om de subsidie te behouden. Het jaar is bijna om, maar met de kerstgedachte in het hoofd moet

4 een laatste spurt kunnen lukken. Impulsis heeft er wel bij aangetekend dat er echt een eind komt aan de groei van de bedragen voor subsidie en heeft ons uitgenodigd voor een gesprek daarover. Dat gesprek verliep in zeer goede sfeer. De kans bestaat dat Impulsis volgend jaar zelf over minder middelen kan beschikken en bovendien wil Impulsis ook andere projecten een kans geven. Mogelijk zal er dus een geleidelijke afbouw van subsidie plaats vinden. Dat zou erg jammer zijn, want er is nog zoveel te doen. Gambibgo Ghana Project (GGP) Kees en Erik hebben al verslag gedaan van hun bezoek aan de grote projecten die de ELPG steunt. Maar de ELPG doet meer. Een jaar geleden Voorpagina van verslag van de training van boeren vertelden we over de school in Gambibgo waar we geholpen hebben met gereedschappen voor de ecologische schooltuin. De boeren (m/v) in de omgeving hebben de goede resultaten van die tuin gezien. Daarom is er in mei van dit jaar een aanvraag gekomen voor de training van boeren in ecologische landbouw. We waren verrast door de leuke en efficiënte opzet van het plan. Het voorstel was om 100 boeren in groepen Uitstrooien van compost gedurende veertien dagen intensieve training te geven. De boeren die er aan mee zouden doen verplichtten zich om het volgende jaar ieder aan een groep andere boeren training te geven. We hebben dan ook met plezier de gevraagde kosten van overgemaakt. De training is zeer succesvol geweest. Na afloop hebben we een keurig rapport ontvangen. Op de omslag een mooie foto met de sponsoring door GOAP (dit is de Engelse naam van de ELPG). Inmiddels heeft de projectleider van het GGP, Sadik Inusah, laten weten dat alle boeren de nieuwe methode hebben toegepast en goede oogsten hebben gehad. Er is nu een aanvraag ontvangen om bij te dragen in de kosten van de trainingen die de boeren aan andere groepen gaan geven. Holland Ghana Platform (HGP) Het Holland Ghana Platform is een groep van samenwerkende stichtingen die ontwikkelingshulp geven aan Noord-Ghana. Kijk voor info over het Platform en de deelnemers op de website Daar vindt u ook het verslag van de bijeenkomst van 31 oktober jl. Dit keer was het de beurt van de Stichting Pompen = Leven (www.pompenisleven.nl) om de bijeenkomst te organiseren. Het was plezierig en nuttig om weer bijeen te zijn en verdere afspraken voor samenwerking te maken. Het is fijn om te kunnen melden dat gelijdelijk aan steeds meer organisaties aan het Platform deelnemen. De tegenhanger in Noord-Ghana is het Ghana Holland Platform, waarin een aantal van de partnerorganisaties samenwerkt. Tijdens de vergadering is de mogelijkheid besproken van een training voor de bestuursleden van het Platform in Ghana. De Stichting Libre Foundation (www.librefoundation.nl) heeft aangeboden op eigen kosten een week naar Ghana te gaan om die training te geven. Door het Platform in Ghana is dat met beide handen aangegrepen. Het doel is om de stichtingen in Ghana te versterken; het programma zal samen met de mensen in Ghana worden vastgesteld en onderwerpen bevatten als leiderschap en management, samenwerken, training van de medewerkers, interculturele communicatie, enz. De training zal plaats vinden van 1 t/m. 5 februari Honger in de wereld Grote internationale organisaties als de VN luiden de noodklok, want de wereld lijdt honger. Voor het eerst zijn er dit jaar meer dan een miljard mensen die honger lijden. De ELPG kan dat niet oplossen, helaas. Maar we kunnen er wel toe bijdragen. Door op kleine schaal mensen bij te brengen hoe op natuurlijke wijze een betere

5 opbrengst kan worden verkregen kan er lokaal veel verbeteren. Daarmee stellen we de mensen in staat om voor zichzelf te zorgen en bovendien dat te doen in een beter milieu. En veel kleine projecten kunnen toch maken dat heel veel mensen het beter krijgen. In de loop der jaren heeft de ELPG er toch voor gezorgd dat enkele duizenden boeren en boerinnen en hun gezin er beter voor zijn komen te staan. Reis- en cultuurgids "Ervaar Ghana Wilt u meer lezen over Ghana of wilt u er een keer op bezoek? Dan hebben we een goede tip voor u. Onlangs is er een reisgids voor Ghana uitgekomen, speciaal vervaardigd door mensen die geruime tijd in Ghana geweest zijn en die de ontwikkeling van Ghana willen helpen. Verschillende deelnemers aan het Holland Ghana Platform hebben er aan meegewerkt. Ook van de ELPG-projecten staan er foto's in. De titel van deze reis- en cultuurgids is "Ervaar Ghana". Het is vrolijk en ontspannend geschreven, ook voor thuisblijvers. De gids is voor 19,95 te bestellen bij De opbrengst van deze reisgids komt ten goede aan "community based" toerisme in Ghana. Ontwikkelingssamenwerking Heeft u eind november ook de uitzending van het programma Tegenlicht op de TV gezien? Het ging over ontwikkelingshulp. Evenals in verschillende artikelen in kranten en tijdschriften betoogden opnieuw deskundigen uit binnen- en buitenland dat ontwikkelingshulp eerder negatief dan positief werkt. Aangevoerde argumenten waren o.a. de corruptie, het ontbreken van democratie, het lui worden van overheden omdat ze het geld wel uit het buitenland krijgen, etc. Is het zo erg gesteld? Er waren gelukkig ook andere geluiden te horen. Die betoogden dat zonder de ontwikkelingssamenwerking veel landen er slechter aan toe zouden zijn. Ten aanzien van het werk van de ELPG is er wat dat betreft gelukkig goed nieuws te melden. Het eerste goede nieuws: Ghana is een democratie. Vorig jaar is met een minimaal verschil de kandidaat van de oppositie tot president gekozen. Die verkiezing is zonder fraude verlopen en de installatie van de nieuwe president vond plaats zonder enig incident. De negatieve argumenten ten aanzien van het bestuur van een land gaan dus niet op voor Ghana. Het tweede goede nieuws: de kritiek op de ontwikkelingssamenwerking richt zich vrijwel geheel op overheidssteun aan regeringen. Heel veel particuliere initiatieven (PI's), zoals de ELPG, doen goed werk tegen minimale kosten. Zij hebben rechtstreeks contact met hun projecten in Ghana. Corruptie speelt nauwelijks, want er wordt steeds verantwoording afgelegd middels verslagen en de voortgang wordt gecontroleerd tijdens bezoeken. De betrokkenheid van de PI's en de bijdragende donateurs bij het ontwikkelingsland en het project is erg groot. Geen "ver van mijn bed show" maar direct meeleven met de lokale situatie. Daarmee zijn de PI's dubbel effectief: ze doen direct goed werk en ze dragen bij aan de bewustwording van de Nederlandse samenleving. Samenvattend: er moge dan redenen zijn om de ontwikkelingssamenwerking nog eens tegen het licht te houden, voor de PI s spelen de aangevoerde negatieve argumenten vrijwel niet. De PI's kunt u gewoon blijven steunen. We vertrouwen er dan ook op dat u de ELPG niet in de steek laat. Hoop voor ontwikkelingssamenwerking In september publiceerde het NCDO de uitkomsten van een onderzoek. NCDO staat voor Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling. Een uitkomst van dat onderzoek was verrassend: Jongeren tot dertig jaar zijn optimistischer over ontwikkelingssamenwerking dan dertigplussers. Ze hebben meer vertrouwen in de effectiviteit van de hulp aan arme landen en willen vaker dat het budget voor ontwikkelingshulp gelijk blijft. Dit is goed nieuws voor de toekomst, want er wordt dit

6 jaar en komend jaar reeds fors op ontwikkelingssamenwerking bezuinigd. Dat komt doordat de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking gekoppeld zijn aan het bruto nationaal product van ons land. Door de economische crisis is dat gekrompen en daarmee automatisch ook de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. In 2010 kan daardoor 600 mln. minder worden uitgegeven. Wilt u ons helpen door de Rondzendbrief per te ontvangen? Stuur dan even een mailtje naar onderstaand adres. Bovendien kunt u dan de Rondzendbrief makkelijker aan familie en vrienden doorgeven. Giftenlijst van 1 juni 2009 tot 1 december 2009 Particulieren: W.v.I. Vlaardingen 177 K.J. Roden 60 S. en S.-W. Amersfoort 60 A.R. Apeldoorn 25 J.J.d.V.-D. Borger 40 v.h.-p. en v.h. Maarn 150 H.K.M.P. Tilburg 100 N.v.d.B. Borger 40 J.M.-M. Eindhoven 25 C.M.J.N. Wageningen 625 W.T. Arnhem 20 W.H.L. Delft 25 J.A. en H.H.v.d.S.-v.O. Malden 40 W.K. en A.K.-F. Bussum 500 P.C.-d.J. Eefde 50 R.v.d.B. en A.v.d.B.-d.L. Ugchelen 20 J.W. en J.W.-K. Breda 25 I.M.V.-G. Groenekan 45 Beek en W.J.v.O. Donk 25 IJ.-K. en IJ. Diepenveen 35 E.J.S. en C.S.-D. 20 G.H. Amsterdam 200 C.v.d.B.-H. Milsbeek 20 L.C.v.A.-K. Assen 100 H.A.L.K. Zeist 25 E.T.S. Deventer 50 M.A.D.-K. Bathmen 100 M.J.V. Deventer 25 E.H. Malden 100 T.A.J. Utrecht 90 Anoniem 250 H.J.F. Doetinchem 50 O.A.S. Bathmen 400 J.L.t.H. Wichmond 5 M.P.F. Laren 400 R.A.J.M.M. Malaga 100 Burgh J.G.H. Haamstede 25 E.G.-v.S. Laren 25 J.E.W.V. Best 200 A.v.d.H. Epe 50 F.J. en J.J.-H. Vught 110 Kerken, Instellingen, Scholen: Prinses Margrietschool Apeldoorn 470 Delfts Studenten Pastoraat Delft 113,77 PC. Basisschool Nijman IJzevoorde Halle 425 Regenboogkerk Epe 8000 St. Jozefcollege Lommel 1000 Tot slot Natuurlijk is er nog veel meer te vermelden, bijv. over het goed lopen van de projecten van Madish, van de Bangsua tuinders, van het gezondheidsproject en van de school in Chera. Dat komt weer in een volgende Rondzendbrief. We hebben dankzij uw steun al veel bereikt en we willen voor nog veel meer mensen veel bereiken. Dat heeft wel tijd nodig en vooral ook geld. Zonder kosten te maken gaat het nu eenmaal niet. Maar dat geld wordt wel heel goed besteed. We vertrouwen er dan ook op dat u ons werk in Ghana zult blijven steunen. Vriendelijke groeten, namens het bestuur, Frits H.W. Brouwer, voorzitter De ELPG is door de belastingdienst erkend als ANBI. Uw gift is dus fiscaal aftrekbaar Het drukken van deze Rondzendbrief is gesponsord door CLM Onderzoek en Advies.

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND UIT HET VELD BEHIND THE SCENES INTERVIEWS DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND MAGAZINE 15 JAAR HEIFER NEDERLAND BEHIND THE SCENES VEEL MEER DAN EEN DIER TEAM HEIFER NEDERLAND INTERVIEWS FAMILIE HAM ANNIEK PHEIFER JOS VROLIJK UIT HET VELD DE NIEUWSTE TECHNIEKEN OP HET KENIAANSE PLATTELAND

Nadere informatie

Verkiezingen in Zimbabwe. Xplore Sporteducation without borders. Impulsis. Stripdagen juni 2008. Manicaland photographers Association

Verkiezingen in Zimbabwe. Xplore Sporteducation without borders. Impulsis. Stripdagen juni 2008. Manicaland photographers Association S T E D E N B A N D K R A N T Stichting Stedenband Haarlem-Mutare Postbus 5508 2000 GM Haarlem Tel. 023-5324008 e-mail: info@haarlem-mutare.nl website: www.haarlem-mutare.nl bezoekadres: Mondiaal Centrum

Nadere informatie

Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) langs de meetlat van Lau Schulpen

Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) langs de meetlat van Lau Schulpen Stichting Projecten Zuid-Afrika (SPZA) langs de meetlat van Lau Schulpen Inleiding De Stichting Projecten Zuid-Afrika is in 2000 opgericht en voortgekomen uit een particulier project dat in 1997 van start

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

ZERO KAP MAGAZINE INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN.

ZERO KAP MAGAZINE INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN. ZERO KAP Jaargang Krediet voor internationale solidariteit MAGAZINE 1 nr 01 INVESTEREN MEER DAN MOEITE WAARD SAMENWERKING: EFFICIËNT EN EFFECTIEF ER GAAT WEL EENS WAT MIS GEEN CADEAUTJES GEVEN ZERO-KAP

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Vastgesteld door bestuur, 30 juli 2009 te Utrecht Inleiding 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Missie en visie 3 Doelstellingen en strategie 4 Projecten 5 Werving

Nadere informatie

Stichting STRO Oudegracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305.

Stichting STRO Oudegracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305. Stichting STRO Oudegracht 42 3511 AR Utrecht Nederland T: 030-2314314 www.socialtrade.nl info@socialtrade.nl KvK: 41187305 Jaarverslag 2014 2 Inhoudsopgave: 1. Voorwoord 3 pagina 2. Waar staat STRO voor?

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen

ouders de school-ouderbetrokkenheid dient te worden versterkt. Een goed contact tussen school, ouders en leerlingen Ik hoop dat ze zelfstandige wereldburgers worden Wow! Kunnen wij zulke hoge mensen in het echt zien? 5 10 PAOO courant www.paoo.nl Platform allochtone ouders en onderwijs Effect na één jaar PAOO: 22 lokale

Nadere informatie

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk

Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Terugblik 2011 Bedankt voor uw betrokkenheid bij ons werk Wat deed World Vision in 2011? Lees over de praktische voorbeelden uit onze projectgebieden Bedankt voor uw steun De dank gaat vooral uit naar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012

Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Jaarverslag Boekjaar 2012 01-07-2011 t/m 30-06-2012 Colofon Dit publieksjaarverslag is een uitgave van Habitat for Humanity Nederland. Prof. Van der Scheerstraat 207a 2035 AM Haarlem Postbus 4426 2003

Nadere informatie

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact

Filantropie en de vermogenden in Nederland. De brug tussen gever en impact Filantropie en de vermogenden in Nederland De brug tussen gever en impact Diana van Maasdijk Inhoudsopgave Voorwoord 2 Methodologie 3 Belangrijkste bevindingen 4 Introductie 5 Respondenten 7 Wat zij denken

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016

Stichting Onyame. Beleidsplan Onyame 2014 2016 Beleidsplan Onyame 2014 2016 1. Inleiding Voor u ligt het meerjaren beleidsplan van de Stichting Onyame. Deze stichting faciliteert ontwikkelingswerk in Ghana. Het feitelijke ontwikkelingswerk wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Ondernemingsplan Kwagala Center

Ondernemingsplan Kwagala Center Ondernemingsplan Kwagala Center 1 Ondernemingsplan Kwagala Health Care Center Auteur/initiatiefnemer: Ellen van Beers (Voorzitter Kwagala) In opdracht van: Stichting Kwagala Datum: Versie 1: oktober 2013

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Mijn school onder de loep

Mijn school onder de loep Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam Mijn school onder de loep Leerlingen doen onderzoek naar veiligheid op de Sint Janschool te Amsterdam

Nadere informatie

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1

Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Patroontaal in duurzame regionale netwerken 1 Regionale netwerken voor duurzaamheid groeien wanneer jij werkt aan jouw droom en jouw ambities En daarvoor nieuwe verbindingen maakt met anderen Die dat zelfde

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37

Inhoudsopgave. 5 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 13 14 14 17 17 17 20 23 25 36 Bijlage I: Bestaansrecht 35 37 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Historie 3 I. Het jaar in vogelvlucht II. Beleidsvisie A. Missie B. Doelstellingen C. Doelgroepen D. Activiteiten III. Organisatie A. Bestuur 9 B. Fondsenwervingscommissie

Nadere informatie