de Werf blad voor mededelingen en contact

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de Werf blad voor mededelingen en contact"

Transcriptie

1 de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.3 februari 2015

2 GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn in de diepste zin mag worden ervaren en in dienend leven wordt geïnspireerd waar ieder gewaardeerd wordt in eigen bevrijd zijn door geloof bestaat uit leden en belangstellenden voor Gods aangezicht die elkander en de wereld hun aandeel aan liefde, tijd en aandacht niet onthouden De Doopsgezinde Gemeente Rotterdam heeft haar kerk in het centrum van Rotterdam nabij het Hofplein en aan het eind van het Haagse Veer. Adres Noordmolenwerf AK Rotterdam Predikanten Ds. N.J. Cuperus / Ds. H.J. Wouda / Organisten M van Nispen / K. Blijdorp Koster Sj. Jansen Kerkenraad P. Appel (voorzitter) Mevr. M.F. Wethmar (secr) G. Joustra (boekhouder) H. Kruisinga B. v.d. Vijver J.H.Bos Mevr. D.F. de Vrij-Pasma (not.) Taakgroepen Taakgroep getuigenis & dienst Mevr. H.G. Visser Taakgroep pastoraat Mevr. G. Kruisinga-Poppinga Taakgroep leren & vieren Mevr. M.F. Wethmar Taakgroep jeugd & jongeren Mevr. T. Eberwijn Taakgroep beheer H. Kruisinga Taakgroep publiciteit H. de Vrij Overig Ledenadministratie: mevr. J. Oldenburg-Koopmans e boekhouder ledenbijdragen: G. Joustra Bankrekening NL97 INGB t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam 2

3 Dag jongens en meisjes, Nergens beter dan thuis wordt er wel gezegd. Maar hoe je huis eruit ziet verandert nog wel eens! In het huis van Annabel en Lucas wordt een extra kamer gebouwd om te spelen. Zeb krijgt er een nieuwe kamer bij, in de huizen van Rira en Lútsen wordt verbouwd voor de baby s die eraan komen en Niek en Brent krijgen zelfs een heel nieuw huis! En Wieteke en Meintje? Die zijn heel creatief geworden in het zich thuis vermaken (zoals op de foto), want ze zijn alweer een tijd aan huis gekluisterd door een vervelende kinkhoest. Je ziet, we kunnen niet om het thema huis heen deze keer! Je huis is best belangrijk. Je hebt een dak boven je hoofd, waardoor het warm en droog is. Je kunt je er op je favoriete plekje even lekker alleen zijn en je kunt er met vriendjes spelen. Als het goed is geeft het je een veilig gevoel om thuis te zijn. Daardoor kun je ook af en toe op avontuur! In de bijbelverhalen gaan de mensen vaak op avontuur. Het volk Israël heeft jarenlang door de woestijn getrokken. Als ze later in huizen wonen, willen ze ook voor God een huis bouwen. Maar wil God wel in een huis met vier muren wonen? Onder elkaar kan zo n huis voor God heel gezellig zijn met mensen die hetzelfde denken en hetzelfde zijn. Dat hebben we ook nodig: mensen bij wie we thuis zijn. Maar het heeft ook iets gevaarlijks: je kunt in jezelf opgesloten raken. Daarom is het goed af en toe op avontuur te 3

4 gaan. Jezus trekt ook steeds weer weg uit zijn huis om een nieuw huis te beginnen, waarin iedereen welkom is. Bij de ratten lazen we een moeilijke tekst over het volgen van Jezus. We waren het erover eens dat een groot deel wel geschrapt mocht worden. Behalve deze zegen: Vrede voor dit huis. Dat betekent eigenlijk dat je een fijne plek hebt, van buiten, maar ook van binnen! Ik wens jullie allemaal vrede voor je huis. Ergens komt een kind vandaan, Van ver, van buiten, zonder naam; Het is nog niemand, spreekt geen woord, Heeft van de dood nog niet gehoord, Het huilt nog van geboortepijn En weet niet wie het ooit zal zijn. Dan roepen mensen: jij jij jij Woon hier bij ons, woon hier bij mij, De wereld wordt een huis voor jou En liefde maakt een mens van jou. Dan geven wij elkaar een naam: iemand, niemand, kind van mensen, ben jij voortaan. (Huub Oosterhuis) Agenda: Za 8 maart : uur kiezels en keien (plus lunch) Zo 29 maart: uur palmpasenstokken maken Zo 05 april`: 9 uur paasontbijt en kiezels en keien Zo 10 mei: uur kiezels en keien (plus lunch) Zo 14 juni uur kiezels en keien (plus lunch) 3-5 juni ouder-kind weekend in Oisterwijk 4

5 Overdenking Ik ben gegroeid Dat is een andere manier van zeggen dat je oud bent. Althans volgens één van de Afrikaanse talen in Ghana. In het Twi komt het woord oud niet voor. Althans niet voor mensen. Alleen van dingen kun je zeggen dat ze oud zijn (dada). Van mensen die lang leven wordt gezegd dat ze gegroeid zijn (manyin). Op welke wijze spreken wij over ons zelf? Van mensen die een bepaalde leeftijd zijn gepasseerd of meer last krijgen van lichamelijke gebreken, hoor ik dat ze het erg vinden als ze oud worden genoemd. Of erger als er over hen gesproken wordt als de oudjes. Hoewel oud al wel beter klinkt dan bejaard heeft het toch geen positieve klank. Behalve dan voor de mensen die een heel eind richting de honderd lopen. Deze stellen nog wel eens de vraag: Hoe oud denkt u dat ik ben? En als ik dan enigszins vleiend antwoord dat zij de tachtig wel gepasseerd zullen zijn, dan wordt met kracht de werkelijke leeftijd onthuld: 95 al! Op zo n moment hoor ik dit met enige trots zeggen. Bij jonge 75 plussers hoor ik hoe zij vol bewondering kunnen spreken over de hoge leeftijd van de ander. Met name als de desbetreffende persoon tot op hoge leeftijd een sterke uitstraling heeft en allerlei activiteiten mee kan doen. Het Nederlandse woord oud klinkt vaak als een zucht, waar een klacht in schuilt. Er klinkt berusting in door. Als geen ander weet je dat een aantal dingen niet meer kunnen of dat je zelf bepaalde dingen niet meer kunt doen. Als verklaring wordt dan gegeven: Maar ja, ik ben al oud. En als je het zelf niet benoemt zijn er te vaak wel anderen die je daar fijntjes aan herinneren. Manyin schijnt nooit gezegd te worden op een klagerige toon. In tegendeel: het heeft iets opschepperigs. Het wordt met een tikkeltje ijdelheid uitgesproken. Oud- zijn is iets waar je in Ghana trots op bent. Pas als je ver op leeftijd bent hebben mensen respect voor je. Dan tel je mee. Als je een respectabele leeftijd hebt heb je veel meegemaakt. Je hebt veel zien gebeuren. Je weet hoe gebeurtenissen elkaar opvolgen. Je ziet een samenhang die voor jongeren nog verborgen is. Mensen komen 5

6 naar je toe om raad te vragen. Daarom zegt het spreekwoord: De mond van een ouderling is sterker dan een god. Maniyin is een woord dat moeilijk te vertalen is. In het Engels kun je het duiden met grown-ups. Ouderen zijn gegroeid in het leven. Ze hebben van het leven geleerd. Zij weten waar het in het leven werkelijk op aan komt. Hoe zou het zijn om in het vervolg niet te zeggen: ik ben oud maar ik ben gegroeid? En hoe zou het zijn als er voortaan op deze wijze ook op andere plaatsen zo over ouderen zou worden nagedacht? Een vraag waar volgens mij veel beweging uit voortkomt als we naar elkaar kunnen luisteren. Han Cuperus. Paasontbijt zondag 5 april: Vond u het ook gezellig vorige jaar, een broodje, een eitje, kopje thee met jong en oud? Begin 1e paasdag met een goed ontbijt! Ook dit jaar organiseert de taakgroep JJ een paasontbijt voorafgaand aan de dienst. Wij hopen net zo als vorige jaren op een grote opkomst. U kunt u opgeven via de intake lijst in kr-kamer (vanaf drie weken voor Pasen) of via Tamar Vernieuwde website DG Rotterdam In de komende periode zijn we aan het werk aan de vormgeving en indeling van onze website Naast de zichtbare wijzigingen verandert er ook veel op de achtergrond. Dit zou het beheer (actualiteit) moeten vergemakkelijken en biedt de mogelijkheid voor extra functionaliteiten (wat die zijn, zullen we u nog vertellen). Als het zo ver is zullen we u zeker informeren, maar u kunt altijd tussendoor kijken op Taakgroep PR 6

7 Vanuit de kerkenraad Taakverdeling: Na de laatste (extra) ledenvertoeving hebben we in de kerkenraad een verdeling gemaakt wie voor welke taakgebieden verantwoordelijk is. Behalve de functies voorzitter, secretaris en boekhouder zijn er de volgende taakgebieden: Zorg voor het gebouw: Henk Kruisinga (en Jan Hendrik Bos) Zorg voor pastoraat: Han Cuperus Zorg voor kerkdiensten en vormingsactiviteiten: Freekje Wethmar Zorg voor publiciteit en communicatie: Bob v.d. Vijver Zorg voor getuigen en voor jeugd en jongeren: Jan Hendrik Bos Zorg voor gemeenteopbouw en vernieuwing: Hester Wouda Als u vragen heeft weet u nu bij wie u waarover terecht kunt. En als u het even niet kan bedenken: schiet dan zo iemand aan want die weet dan wel waar u moet zijn. Uiteraard kunt u ook bij de taakgroepen terecht! Die namen vindt u op de tweede pagina. Vrijwillige ledenbijdrage U kreeg een brief over de ledenbijdrage: Daarin ontbrak het rekeningnummer: NL97 INGB t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Rotterdam. Vacatures Peter Appel heeft gezegd na de ledenvertoeving van 29 april a.s. het voorzitterschap neer te leggen. We zijn hard op zoek naar een opvolger. Freekje Wethmar heeft aangegeven het secretariaat voor een beperkte periode waar te nemen en als er niet snel genoeg iemand komt die ingewerkt kan en wil worden ontstaat voor deze functie aan het eind van het jaar ook een vacature. Voor de functie van boekhouder lijken we een opvolging gevonden te hebben. 7

8 Voorgangers in de diensten Zondag, aanvang uur, Noordmolenwerf febr. Br.Cees v.d. Jagt 22 febr. Ds.Jeanet van Woerden 1 maart. Ds.Han Cuperus (avondmaal) 8 maart Ds.Hester Wouda projectgroep andere vieringen 15 maart Ds Margreet Eberwijn 22 maart Br.Cees v.d. Jagt 29 maart Ds.Han Cuperus palmpasen 2 april dienst in de Laurenskerk om half acht witte donderdag 3 april pianomuziek en lezen, om half acht goede vrijdag 5 april br.menno Hofman om 9 uur Paasontbijt en dienst 10 april geen dienst (marathon) 17 april ds.jaap Brusewitz Voor aanvullende informatie zie onze website : Over de diensten: De veertigdagentijd is van oudsher een tijd van inkeer, bezinning en gebed. Dit jaar is het overkoepelende thema in de diensten open je handen. Veertig dagen lang openen wij onze handen. Want we geloven dat God onze handen steeds opnieuw vult. En dat we met elkaar mogen delen wat we hebben ontvangen. Open uw handen en kijk eens aandachtig naar wat u hebt. Wat kunt u delen? Een glimlach, een uurtje tijd, uw aandacht of uw geld. In de diensten komen aspecten rond het thema open je handen naar voren, zoals in hierna volgende tekst. Deze tekst zal in alle diensten terug komen. 8

9 Handen heb je om te spelen Handen heb je om te spelen. Hartendief. Handen heb je om te strelen: Mens ik heb je lief. Handen heb je om te helen. Angst en pijn. Handen heb je om te troosten: Ik zal bij jou zijn. Handen heb je om te reizen. Hand in hand. Handen heb je om te reiken naar de overkant. Handen heb je om te worden: Bondgenoot. Handen heb je om te danken voor het daag lijks brood. Handen vragen om de zegen. Ga je mee? Ja, Gods zegen is op handen, zij gaat met jou mee. Tekst: Ben Sleumer. Muziek: Gerard van Amstel. Uit: Trefwoord Zondag 1 maart: avondmaalsviering, Han Cuperus. We waren gewend in de diaconale dienst avondmaal te vieren. In die dienst hebben we nu koffie en krentenbollen gedeeld. Dat is de reden om nu in deze tijd waarin delen zo centraal staat toch een avondmaal te vieren. 9

10 De dienst van 8 maart wordt voorbereid door de projectgroep Andersoortige Doperse Vieringen (in plaats van 1 maart). Op Witte Donderdag gaan we als altijd naar de Laurenskerk en op Goede Vrijdag zal Mark van Nispen de pianoversie van Haydn's ' Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze 'spelen en zullen we luisteren naar bijbelteksten. De paasdienst wordt verzorgd door br. Menno Hofman. Om negen uur voorafgaand aan de dienst is er paasontbijt voor wie dat wil. Uitnodiging open huis doopsgezind seminarium Thema: Religie en geweld(loosheid) Op vrijdag 27 maart 2015 heeft het Doopsgezind Seminarium een OPEN HUIS georganiseerd. Het Doopsgezind Seminarium wil belangstellenden kennis laten maken met het diverse onderzoek dat aan de VU wordt verricht. Daarnaast zal er informatie zijn over studeren aan de VU en is er de gelegenheid om docenten en studenten te ontmoeten en van hun werkzaamheden horen. Het Open Huis heeft als thema Religie en geweld(loosheid). Onlangs verscheen een nieuw boek van Karen Armstrong getiteld In naam van God. Religie en geweld. Religieuze tradities en het geweldvraagstuk, het blijft een explosieve verbintenis. Menselijk geweld (soms religieus gefundeerd) verschijnt dagelijks op ons netvlies: aanslagen, slagvelden, verkrachting, mishandeling, moord en doodslag. Volgens sommigen is dit het bewijs dat religie een problematisch fenomeen is. Welk verband bestaat er tussen religie en geweld? Is religie in essentie vreedzaam of juist gewelddadig? Is er in religie ruimte voor geweldloosheid? Tijd voor een dopers geluid? Zie verder: 10

11 De vreemdeling in ons midden. (reactie uit het detentiecentrum bij Zestienhoven) Graag wil ik met u terugblikken op het afgelopen jaar want er is wel het een en ander veranderd, nu eens ten goede Op alle feestdagen hebben we dit jaar een pakje kunnen uitdelen. Het grootste pakket is altijd nog met Kerst. Ook dit jaar hadden de kinderen hun best gedaan om een leuke kerstkaart te tekenen en te kleuren. De ingeslotenen waarderen dat zeer, evenals het tasje waar weer verschillende verzorgingsproducten, zoals bodylotion, shampoo en deodorant in zaten. De vijf euro die ze op hun rekening gestort krijgen om extra te kunnen telefoneren wordt misschien nog wel het meeste gewaardeerd, want bellen is duur. Sinds een aantal maanden zijn de regels voor de ingeslotenen versoepeld. Er zijn, zoals men dat noemt, interne vrijheden gekomen. Dat betekent dat de ingeslotene zelf kan beslissen wanneer hij naar de luchtplaats wil gaan en de deuren daarnaartoe zijn van het slot. U weet niet half hoe goed dat voelt, een deur die opengaat zonder dat je hoeft te bellen. Voorheen konden de mensen maar een of twee keer per week naar de activiteitenruimten en de bibliotheek. Nu kan dat alle dagen, op een tijdstip dat men zelf kiest. Verder is er elke dag gelegenheid om naar de fitness te gaan en daar wordt, zowel door de mannen als door de vrouwen, veel gebruik van gemaakt. Het activiteitenteam van het detentiecentrum organiseert regelmatig voetbal-, volleybal- en cricketwedstrijden. De ingeslotenen van de verschillende afdelingen kunnen elkaar nu ook ontmoeten tijdens die activiteiten en dat is winst. Voorheen was dat niet toegestaan. Door het jaar heen ontvangen wij ansichtkaarten van verschillende kerken en organisaties voor de ingeslotenen. We delen die op zondagmorgen uit aan het einde van de kerkdienst. Het doet de mensen hier binnen goed dat er aan hen gedacht wordt en ze van u een 11

12 bemoediging ontvangen. Evenals uw gebeden en de wake op de eerste zondag van de maand. Mijn collega en ik zijn dankbaar voor uw betrokkenheid en uw steun; het is een zegen op ons werk. Met een hartelijke groet, mede namens mijn collega Jean-Pierre, ds. Hanneke Atsma NB: Onze gemeente deed mee met de acties, met geld en met hulp bij het inpakken van de pakketten.iedere eerste zondag van de maand doen we met een aantal mee met de wake. Studiedag LFDZ 10 maart in Middelburg ONDERWERP: Moet of mag ik zorgen voor mijn naaste? Dit voorjaar 2015 willen we met elkaar de wegen verkennen hoe we als christenvrouw mens blijven in deze tijden als er aan je gevraagd wordt om ( nog meer ) zorgtaken op je te nemen. Als er ( opnieuw ) een beroep op je wordt gedaan om bij te springen met je hulp. Hoe houd je jezelf in evenwicht?. Deze en andere vragen komen aan de orde. Een heel actueel onderwerp waar veel mensen mee te maken hebben of kunnen krijgen. Aanmelden: uiterlijk 1 maart a.s. bij: Marijke v.d. Peyl-van Sante bij voorkeur per of anders (na uur) Plaats: Middelburg Doopsgezinde kerk, Lange Noordstraat 62, 4331 CE. Tel Tijd: vanaf uur koffie/thee; de dag duurt tot circa uur. Kosten: 10,00 inclusief koffie/thee, soep, melk en karnemelk. Brood e.d. voor de lunch graag zelf mee nemen. 12

13 RINGDAG 2015 Rotterdam 13

14 Projectgroep externe communicatie In vervolg op de workshop communicatieplan maken (2013) is de projectgroep Externe Communicatie hard aan het werk om dit communicatieplan concreet inhoud te geven en uit te voeren. Het zal worden gepresenteerd op de ledenvertoeving in april. Hierbij wil ik graag alvast vertellen waar de projectgroep zich tot nu toe mee bezig heeft gehouden. Pelgrimage van vrede en gerechtigheid Uit de workshop bleek dat we trots zijn op onze gemeente en dat we ons naar buiten toe graag zouden willen presenteren als vredesgemeente. Hoe een vredesgemeente er precies uitziet daar willen we graag met elkaar de komende jaren bij stil staan. Daarmee sluiten we aan op de Vredespelgrimage die in de broederschap loopt in de komende drie seizoenen. In drie jaarthema s rond gerechtigheid en vrede lopen we als historische vredeskerk mee met the Pilgrimage of Justice and Peace van de internationale oecumene en de Raad van Kerken in Nederland. Workshop Marion van Bruggen Een eerste stap op deze pelgrimage hebben we al gezet o.l.v. Marion van Bruggen tijdens het afgelopen gemeenteweekend. Het thema was: wij zijn een vredesgemeente. De antwoorden op de eerste vraag Wat is een inspirerende ervaring in mijn 14

15 eigen leven geweest van vrede en verdraagzaamheid? zijn te zien in de woordenwolk hiernaast. Zoals hier te zien is, en we de komende jaren zullen ontdekken, is het begrip vredesgemeente zeer breed en divers. Daarna hebben we kernwoorden geformuleerd van persoonlijke ervaringen van vrede en verdraagzaamheid in de gemeente. Kernwoorden waren bijvoorbeeld: verbondenheid, meningsverschillen accepteren, de behoefte van de ander zien en waarderen, opgevangen worden en voor elkaar in de bres springen. De laatste stap was het verkennen van de gewenste toekomst, onze dromen als vredesgemeente. Daar kwam o.a. de droom van de Postduifgemeente naar voren: een gemeente die initiatieven op gebied van vrede in de stad verzamelt en verspreidt. Ook werd de vredesgemeente als gastvrije gemeente genoemd en ontstond de prachtige tekening zoals hieronder te zien is. Bezinning op vredesidentiteit Een van de doelen van het communicatieplan is om de komende jaren op de weg van de Vredespelgrimage ons te bezinnen op onze identiteit als vredesgemeente. Op deze manier geven we invulling aan onze missie: in navolging van Christus geloven en leren in vrijheid, vrede en gerechtigheid. Onze boodschap is onder meer verwoord in de elevator pitches, verderop in deze Werf. Het doel van het communicatieplan is dat we als vredesgemeente een sterke boodschap te bieden hebben en dat we graag willen dat deze meer mensen bereikt. Dat willen we intern doen door onze identiteit als vredesgemeente de komende jaren te versterken. In deze Werf vindt u daarom een doorgeefbrief, de postduif, waarin leden een persoonlijk verhaal vertellen over geloof en vrede. Jan Hendrik bijt het spits af en geeft het stokje door aan de volgende. Vredesprijs Extern willen we onze communicatie versterken onder de paraplu van een publiciteitscampagne, de Rotterdamse vredesprijs. De planning is dat we deze feestelijk lanceren in de vredesweek (september) van 2015, om de uitreiking te laten plaatsvinden in de vredesweek van Inwoners van Rotterdam die zich op een speciale manier inzetten voor vrede kunnen worden genomineerd. Door een jury wordt de prijs in 2016 uitgereikt. Voor en tijdens dit proces bekijken we welke 15

16 communicatiemiddelen (denk aan posters, flyers ed.) voor ons haalbaar en betaalbaar zijn om in te zetten. De studenten Rick en Hisham van de Avans Hogeschool Breda helpen ons daarbij. Maar het belangrijkste middel voor de externe communicatie blijven wij zelf! Vertel het door aan uw buren, bekenden, desnoods passanten, bedenk uw eigen elevator pitch en durf te vertellen waar u trots op bent! De projectgroep: Truida Lokhorst, Ineke Joustra, Hester Wouda, Floris Groeneveld en Bob van de Vijver. Studenten Rick en Hisham Deze studenten communicatie en mediadesign hebben zich in de vorige Werf aan u voorgesteld. Zij hebben intussen niet stilgezeten en hebben hun afstudeerproject over de DGR afgerond. In twee fases hebben zij hun ideeën aan de KR en de projectgroep Externe Communicatie gepresenteerd. In de eerste fase hebben zij feedback gevraagd die zij in de tweede fase hebben verwerkt. De enthousiaste studenten hebben ons daarmee laten zien hoe zij als buitenstaanders tegen onze gemeente aankijken. Heel verhelderend! Zo hebben zij als kernwaarden van de DGR geformuleerd: vrede, eigen mondigheid, idealen nastreven en kritisch zijn. Als basis voor de PR campagne verwoordden ze: het gaat om een eigen kritische blik naar de wereld. De slogans hierbij zijn: Durf kritisch te zijn. Durf vragen te stellen. Durf een verschil te maken. In hun eerste opzet maakten zij een serie posters met quotes (uitspraken), iets wat in het social-media tijdperk veel gebruikt wordt. Daarnaast hebben zij humor ingezet om een beladen thema als geloof weg te nemen. En ten slotte het persoonlijke, aangezien het een relatief kleine groep is en voor ons gemeenschap belangrijk is. De posters bestonden uit hedendaagse gezichten met daarop (humoristische) quotes en bovenstaande slogans. Onze directe 16

17 reactie was: heel mooi! Alleen lijkt het visueel (te) veel op de Remonstrantse PR-campagne! Daarop bedachten zij een nieuwe opzet waarin geen hedendaagse portretten zijn afgebeeld, maar portretten uit het rijke doopsgezinde verleden. Zo komt ook het belang van de geschiedenis tot uitdrukking. Een bijkomend voordeel hiervan is dat hier geen rechten op de portretten rusten. Een voorbeeld vindt u hiernaast. De komende tijd zullen we met Rick en Hisham de verschillende combinaties van portretten en quotes bekijken. Als algemene tips voor ons hadden Rick en Hisham: creëer herkenbaarheid door een constante vormgeving. Gebruik meerdere platformen om via verscheidene wegen visueel aanwezig te raken. En: maak gebruik van de zichtbaarheid van het gebouw voor gratis pr op het gebouw. We zijn blij dat Rick en Hisham, ook na hun afstuderen, willen meedenken over de herkenbaarheid van ons gebouw en de onze uitingen naar buiten toe! Hester Wouda 17

18 Elevator pitch: hoe vertel je wat je vindt in de DG Rotterdam in 30 seconden? Stel je staat in de lift en een onbekende vraagt jou waarom je lid bent van een doopsgezinde gemeente. Wat vertel je dan? Tijdens de workshop communicatieplan maken werden we voor deze uitdaging gesteld. De leden van de projectgroep externe communicatie hebben er zelf ook een geschreven. Hoe zou uw elevator pitch eruit zien? Ik ben lid van de Doopsgezinde gemeente Rotterdam omdat het een actieve groep is die eigenzinnig en kritisch met het geloof omgaat: je schrijft bijvoorbeeld je eigen belijdenis en ze kennen geen dogma s. Ineke Joustra Ik ben lid van de doopsgezinden omdat ik er kan blijven groeien in geloof in kritisch maar ook luisterend gesprek met anderen. Groot en klein, iedereen hoort erbij en mag zijn/ worden wie hij/ zij is. Samen vrede oefenen in het klein! Hester Wouda ik hoor bij een doopsgezinde gemeente daar is vrijheid in geloof belangrijk het is een warme en betrokken gemeenschap je kunt er op een kritische manier met je geloof bezig zijn het is een verrijking voor mijn leven: is het ook niks voor jou? Deelnemers workshop communicatieplan maken Wat mij aanspreekt is dat het gaat om wat je doet en hoe je met anderen omgaat, er is respect voor elkaar en elkaars geloof. Floris Groeneveld Een kerk zonder kerkelijk gezag Er staat niemand tussen mij en God Het gaat er om je geloof in praktijk te brengen Ik ken veel gemeenteleden en ik word gekend Eigen verantwoordelijkheid staat hoog in het vaandel Twijfel houdt het geloofsgesprek gaande Truida Lokhorst 18

19 De postduif : geloof en vrede Er zijn vele woorden voor vrede. Er zijn vele levensbeschouwingen waar het begrip vrede een belangrijke rol speelt. In onze diensten wordt na het votum in de groet meestal vrede wel genoemd. Een eenvoudige actie op internet vrede en bijbel levert (slechts) 17 referenties op. Deze sprak mij het meeste aan: Laat in uw hart de vrede van Christus heersen, want daartoe bent u geroepen als de leden van één lichaam. Wees ook dankbaar. Deze tekst staat in Kolossenzen 3:15. Als ik bij mijn Marokkaanse slager binnenkom spreek ik vaak Salaam Aleikum uit en wordt dan begroet met Aleikum Salaam. Vrede over u wordt beantwoord met Over u ook vrede. Joden begroeten elkaar vaak met sjaalom. Wij (christenen) doen dat niet. Wij zeggen hallo of een andersoortige begroeting, maar het woord vrede komt er meestal niet in voor. Vrede. Dat begrip heeft voor mij betekenis in de interactie met andere mensen. Hoe gaan wij met elkaar om? Zijn wij in staat om samen te leven met verschillen van opvatting over bepaalde zaken? Kunnen we ruzie maken en elkaar niet de hersens inslaan, maar juist als gerespecteerde mensen weer uit elkaar te gaan? Zijn wij in staat om elkaars opvattingen met satire aan de orde te stellen en dat niet met geweld te bestrijden? Hoe verhouden woorden, tekeningen en wapens zich tot elkaar in deze soms gruwelijke strijd? Vrede roept vooral veel vragen bij mij op. Dat vrede in mijn eigen hart begint, heb ik zelf ervaren. Vrede hebben met mijn eigen zijn en met de mensen die dicht bij me staan is waardevol en soms lastig. Net zoals met mensen in mijn omgeving, maar ook met hen die wat verder van mij staan. Dat te voelen, begrijp ik als dankbaar. Ik geef de duif door aan Marilou, de vrouw van Jeroen Schots. Zij zit regelmatig bij ons in de kerk en ik ben benieuwd naar haar verhaal over geloof en vrede!. Jan Hendrik Bos 19

20 Data komende tijd: Leerhuisbijeenkomsten: De tweede serie leerhuisbijeenkomsten in dit seizoen vinden plaats op dinsdagmiddag 10 en 24 maart en 14 april in de kerk, van uur tot uur. Onderwerp: Een bevrijd volk in de woestijn; hoe gaat het daarmee? Geen slaaf meer maar hoe vind je dan de weg met God? Vrijzinnig aan de Maas Op 4 maart 2015 om 20 uur in de Doopsgezinde Kerk: Prof. Ger Groot: Zijn we nu helemaal los van God? Ger Groot is schrijver en filosoof, docent cultuurfilosofie aan de Erasmus universiteit. Hij laat zich regelmatig in boeken en artikelen uit over de plaats van religie in de samenleving.. Op 25 maart 2015 om 20 uur in de Doopsgezinde Kerk: Prof. dr. Fernando Enns: Bedevaart van Gerechtigheid en Vrede. Fernando Enns is voor het Doopsgezinde Seminarium hoogleraar Vredestheologie aan de VU te Amsterdam. Tijdens de laatste assemblee van de Wereldraad van kerken in Busan (Zuid Korea) hebben de 340 aangesloten kerkgenootschappen gezamenlijk gezocht naar een mogelijkheid haar betrokkenheid zichtbaar te maken waar onrecht en pijn heerst. In zijn lezing zal Fernando komen te spreken hoe we bij het nieuwe initiatief van de bedevaart van Gerechtigheid en Vrede betrokken kunnen raken Klusdag. De eerstvolgende klusdag is zaterdag 14 maart a.s. van uur. Aanmelden graag vooraf bij Ineke Joustra; of tel

21 Bijeenkomsten: Wijkcontactpersonen bijeenkomst, 15 maart,11.30 uur. Ledenvertoeving, 29 april uur. Op zaterdag 21 maart wordt in Utrecht de landelijke voorlichtingsdag gehouden over het doen van vrijwilligerswerk in ontwikkelingslanden. De mogelijkheid om (gratis) aan te melden is te vinden op De Doopsgezinde Gemeente Feanwâlden viert op zondag 14 juni 2015 dat 150 jaar geleden de eerste steen van ons kerkgebouw is gelegd op 15 juni 1865 door ds. H v Calcar.Ter gelegenheid hiervan wordt een reunie georganiseerd, vooraf gegaan door eenbijzondere viering. Opgaven: of / en via deze link naar de websitevan Kees Haremaker Voorjaarsconferentie Wereldwerk Mine,mine,mine De voorjaarsconferentie van Doopsgezind WereldWerk staat in het teken van (vrede met) de schepping en heeft als thema Mine, mine, mine. Van wie is de schepping? Van de eerlijke vinder? Van ons allemaal? Van God? Van de hoogste bieder? Of van diegene met de sterkste arm? En wat is de rol die wij spelen en kúnnen spelen bij dit vraagstuk, dat zo groot is dat het ons voorstellingsvermogen en onze invloedssfeer te boven lijkt te gaan. En dat tegelijkertijd raakt aan keuzes die we dagelijks maken. Op de markt, thuis, in de kerk of in het stemhokje. Programma Martine Vonk verzorgt op deze conferentie de inleiding. Vonk is inspirator, onderzoeker en adviseur op het gebied van duurzaamheid. Ze zoekt naar wat mensen drijft en inspireert tot duurzame keuzes en schrijft 21

22 en spreekt regelmatig over thema s die raken aan duurzaamheid en waarden. In 2011 promoveerde Vonk op Sustainability and Quality of Life (Duurzaamheid en kwaliteit van leven). Op zaterdagmiddag en zondagochtend staan er workshops op het programma, variërend van chocolade maken en guerilla gardening tot thema s als klimaat en conflict, mijnbouw-als-roofbouw en duurzaamheid in de gemeente. Aan de conferentie verlenen Stichting Oikos, Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling, Kerk en Vrede en het Institute for Environmental Security hun medewerking. Praktische informatie Datum Zaterdag 7 maart, 13:30 uur (facultatief: vanaf 12:30 uur lunch) t/m zondag 8 maart (na de lunch). Jongeren (16-30 jaar) en de groep 30+ beginnen op vrijdagavond 6 maart (18:00 uur). Kinderen Voor de allerkleinsten (0-4 jaar) is er opvang aanwezig, voor kinderen van 4 t/m 15 jaar is er een eigen programma. Locatie Dopersduin, Oorsprongweg 3, 1871 HA Schoorl ( Kosten Kinderen vanaf 4 jaar 15; niet-werkende jongeren: 27,50. Volwassenen naar draagkracht: 55, 82,50 of 97,50. Indien de kosten een probleem zijn kan men contact opnemen met de penningmeester van WereldWerk: Aanmelden en meer informatie Daniëlle Stevens: Ledenadministratie Adresveranderingen Mw. B. Helbing- Zwanenburg s Gravenwetering SJ Rotterdam w05 Uitschrijven Hr. A de Boer H. Chabotlaan JJ Bergschenhoek w16 22

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

Vasten in de Islam. jaargang 54 maart 2015. in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam THEMA: VASTEN

Vasten in de Islam. jaargang 54 maart 2015. in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam THEMA: VASTEN ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 54 maart 2015 3 THEMA: VASTEN Carnaval, een feest van even helemaal anders 2 Voelen & meebeleven 2 Vasten 3 Veertigdagentijd

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk

PIONIEREN. vanuit de Protestantse Kerk PIONIEREN vanuit de Protestantse Kerk Op de dvd vindt u vijf filmpjes van bestaande pioniersplekken. U kunt deze deels ook op internet bekijken via www.pkn.nl/missionair. www.pkn.nl/missionair Het woord

Nadere informatie

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten

Preken vermijden vragen waar mensen mee zitten ida in dit Amsterdam maandblad van de Verenigde Doopsgezinde Gemeente Amsterdam jaargang 51 november 2012 10 INHOUD De preek volgens ds Tom Rijken, ds Ewoud Roos en ds Heek Leegte 2-5 Voelen & meebeleven

Nadere informatie

UIT HET FOREESTENHUIS

UIT HET FOREESTENHUIS UIT HET FOREESTENHUIS jaargang 25, nummer 7 april 2014 Dagsluiting Eigenlijk geloof ik niets, en twijfel ik aan alles, zelfs aan U. Maar soms, wanneer ik denk dat Gij waarachtig leeft, dan denk ik, dat

Nadere informatie

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008

Gaandeweg. Loven en danken. In liefde gedenken. De navolging van Thomas. Oktober 2008 Gaandeweg Oktober 2008 In liefde gedenken Loven en danken De navolging van Thomas Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum t

Nadere informatie

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr.

Levenslicht VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER. JAARGANG 85 Nr. Levenslicht MAANDBLAD VAN DE DOOPSGEZINDE GEMEENTE AALSMEER JAARGANG 85 Nr. 7 SEPTEMBER 2012 VREDESWERK: BOUWEN AAN RECHTVAARDIGHEID EN VREDE Vrede lijkt niet in de mode. De tijd van samen actievoeren

Nadere informatie

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet

DIENST. Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid. Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde. Lastige ouders bestaan niet Themanummer Tieners in de kerk auteur DIENST Tieners gaan zelf nadenken over hun waarheid Luister naar ze en geef je tijd en oprechte liefde Lastige ouders bestaan niet Elkaar vasthouden door verschillen

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o.

Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. 21e jaargang maart 2011 3 Uitgave van de protestantse gemeente TE Leiden en De evangelisch-lutherse gemeente TE Leiden E.o. Leids Kerkblad Machteloos... of toch niet? VERDER IN DIT NUMMER: Mens in Beeld:

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Interreligieuze communicatie

Interreligieuze communicatie Interreligieuze communicatie tussen christenen en moslims Cursusmap Verantwoording VERANTWOORDING Dit cursusmateriaal is ontwikkeld door mw. drs. Mijke Jetten, onder begeleiding van prof. dr. Chris Hermans,

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping

Jaarconferentie met familiedag. Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie. Prioriteit voor jongeren met een roeping Kijk ook eens op www.rafael.nl MAART 2011 JAARGANG 16 NUMMER 1 Nieuwsblad van Rafaël Nederland Jaarconferentie met familiedag Cleansing Stream gelooft in de kracht van het evangelie Prioriteit voor jongeren

Nadere informatie

Na Pasen. door Bert Jan Lietaert Peerbolte

Na Pasen. door Bert Jan Lietaert Peerbolte UITGAVE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LEIDEN EN DE EVANGELISCH-LUTHERSE GEMEENTE TE LEIDEN E.O. 25 e JAARGANG NUMMER 4 APRIL 2015 Na Pasen door Bert Jan Lietaert Peerbolte Met Pasen viert de hele christenheid

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47

Inhoud. Inleiding 3. Bijlagen 39 Boekentips 46 Ruimte voor extra aantekeningen 47 1 Inhoud Inleiding 3 1. Zoek eerst over het belang van zoeken 7 2. Het koninkrijk van God zoeken 12 3. Het koninkrijk nabij 18 4. En zijn gerechtigheid 23 5. Waar ben je nog bang voor?! 29 6. Zie Ik doe

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag

Nens Radio op de kabel op de kabel fr. 88.1, FM 105.3. Iedere zondagmorgen van 9.00 uur tot 10.00 uur het programma: Zingen op zondag Colofon: De redactie bestaat uit: - Piet Augustinus - Theo Blokland - Rina Hiep - Ida van Kesteren - Joke Kouwenhoven - Engel Langendijk Contactpersonen redactie: - Joke Kouwenhoven tel. 3616313 - Engel

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie