Beleidsplan Internationalisering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Internationalisering"

Transcriptie

1 Beleidsplan Internationalisering November 2009 Robert de Oude

2 Inhoudsopgave pagina Beleidsplan 3-13 Inleiding 3 De school 3 Doelstellingen 4 TTO / Internationalisering 6 Huidige situatie Walburg College 7 EIO & TTO op het Walburg College 8 ICT & Internationalisering 9 Evaluatie & Rapportage 10 Draagvlak 11 Werkgroep Internationalisering 12 Financiering 13 Toekomstplannen 13 2

3 Inleiding De voortschrijdende internationalisering zorgt ervoor dat op universiteiten en hogescholen steeds meer gebruik wordt gemaakt van Engelstalige (vak)literatuur; kennis van het Engels geeft toegang tot vrijwel alle (internationale) universiteiten en hogescholen. Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar De Europese School is het aanbieden van tweetalig onderwijs. In 2006 is het Walburg College daarmee gestart. Het TTO verzorgt een boeiend onderwijsprogramma voor de getalenteerde leerling, waarbij meer dan de helft van de lesuren in het Engels wordt gegeven. Het TTO past bij de regio Rotterdam met zijn internationale haven, de daarbij passende uitstraling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Het Walburg College wil zich profileren als De Europese School. Een school die grenzen opzoekt en verlegt: leerlingen nemen vaak deel aan een uitgebreid cultureel en internationaal georiënteerd (buitenschools) programma om de kennismaking te ondersteunen. De profilering als De Europese School zal tot uiting komen in verschillende Europese projecten en excursies. De school zal met deze verbreding een belangrijke rol spelen in een goede aansluiting op internationale opleidingen in het beroeps- en wetenschappelijke vervolgonderwijs. Het Walburg College is mede daarom aangesloten bij een netwerk van contacten met scholen die TTO aanbieden, ook in Nederland, maar vooral in andere Europese landen. De school Het Walburg College (Zwijndrecht) is een onderdeel van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, waar de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Ridderkerk en Lekkerkerk aan deelnemen. Een college van bestuur voert het dagelijks bestuur uit namens de deelnemende gemeenten. De school is gelegen in de wijk Walburg in de gemeente Zwijndrecht. De leerlingen zijn afkomstig uit de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam. Het Walburg College biedt de opleidingen mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs (TTO) aan. De locatie staat onder leiding van de directeur, die wordt bijgestaan door vijf teamleiders. Het Walburg College is een openbare school waar alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging en culturele achtergrond, omdat zij zich daarin gerespecteerd weten. De ontmoeting met de ander staat centraal. 3

4 Doelstellingen Algemene visie van de school De missie De missie geeft aan vanuit welke motieven en waarden we onze doelstelling vorm willen geven. Het beleid zal steeds aan deze missie getoetst worden. De missie laat zich vangen in de volgende tien kenmerken: Het Walburg College 1. is een school voor nieuwsgierige mensen die houden van uitdagingen; 2. is een openbare school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo; 3. staat middenin de samenleving en bereidt de leerlingen voor op die samenleving; 4. is een kleinschalig georganiseerde school, waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd blijft; 5. heeft bijzondere aandacht voor de talenten van de leerlingen; 6. biedt kwaliteit en heeft goede examenresultaten; 7. leerlingen worden gekend, voelen zich veilig en ontvangen maximale zorg; 8. leerlingen leren actief en zelfstandig; 9. personeel is betrokken, deskundig en voelt zich verantwoordelijk; 10. ouders weten zich gekend en voelen zich betrokken. De visie Het Walburg College Zwijndrecht is een school voor nieuwsgierige mensen die houden van uitdagingen. Zij streven naar vernieuwing, zonder de bestaande kwaliteit uit het oog te verliezen. Het zijn mensen die zich bij het totale schoolleven betrokken voelen en een school willen die duidelijk contact heeft met de maatschappij. Maatschappelijk besef (je eigen vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van de ander) en bewustwording van eigen en andermans talenten dienen te leiden tot respect voor jezelf, voor anderen en voor je leefomgeving. Op onze school durven mensen elkaar aan te spreken op hun gedrag, omdat het schoolklimaat gekenmerkt wordt door tolerantie en psychische, fysieke en sociale veiligheid, waardoor mensen op een open en vriendelijke manier met elkaar om kunnen gaan. Kleinschaligheid staat hierbij centraal, waardoor iedereen elkaar kent en zich gekend weet. Leef- en leeromgeving worden gekenmerkt door rust en regelmaat. 4

5 Doelstellingen Internationalisering Europa is het werelddeel wat gekenmerkt wordt door grote verscheidenheid. Denk maar aan de verschillende talen, culturen, politieke en economische centra. Wat eeuwenlang de kracht van Europa is geweest kan in deze wereld van snel groeiende internationalisering / globalisering in de toekomst onze zwakte worden. In de 16e eeuw was de verscheidenheid juist een plus punt op gebied van economische en technologische ontwikkelingen ten op zichten van het centralisme van de Grote Wereldrijken. Momenteel zien we het omgekeerde en is het de vraag of kleine spelers nog mee kunnen doen in het wereldspel. Nederland stond vijftig jaar geleden aan de wieg wat nu de EU heet en de Europese integratie is eigenlijk een succesverhaal. Toch hebben meer dan 60% van de stemmers nee gezegd tegen het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en hapert de Europese motor. Echter blijkt uit onderzoek dat een groot van de tegenstemmers niet tegen Europese samenwerking is. Velen willen juist dat er op gebieden als energie, klimaat, migratie, vrede en veiligheid juist meer wordt samengewerkt, dat de EU slagvaardiger kan optreden en democratischer moet worden. Voor een deel juist de zaken die ook in het nieuwe Verdrag stonden. Aan de andere kant willen mensen niet dat "Brussel alles bepaalt". Verder blijkt uit onderzoek dat veel mensen vinden dat ze onvoldoende kennis hebben over de Europese integratie en Europese Instellingen. De voorlichting zou beter kunnen. Hier is een mooie taak voor het onderwijs weggelegd. De Europese burgers van de toekomst zitten nu op school en om te zorgen dat zij over voldoende informatie beschikken is het goed dat scholen kijken naar Europese en Internationale ontwikkelingen van het verleden, heden en toekomst. En zoals een groot denker al zei: ieder nadeel heb z'n voordeel, kunnen we ook hier zeggen dat door het Nee er een discussie ontstak. De Europese integratie is een succesverhaal, waar men in de wereld met ontzag naar kijkt, maar dan moeten de mensen er wel bij betrokken worden en willen worden. De zaken zoals, vrede, veiligheid en welvaart zijn duidelijke voordelen van de EU, maar hoe is het met de angst van een Europese superstaat? En met de culturele verscheidenheid? De EU kent momenteel 27 lidstaten, uitbreiding met minimaal 3 andere landen staat op de planning. Enerzijds neemt het aantal Europese regels, richtlijnen en afspraken toe, anderzijds blijft een groot deel van het nationale cultuurgoed in ieder land behouden. 5

6 TweeTalig Onderwijs (TTO) Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar De Europese School is het aanbieden van tweetalig onderwijs. Het TTO maakt het onderwijs leuker en boeiender voor leerlingen en docenten. Het leren kijken door een andere bril, door gebruik te maken van een andere taal, stimuleert een wijdere blik op de samenleving en de wereld daaromheen. De leerlingen worden door de nieuwe manier van lesgeven ondergedompeld in de Engelse taal, zodat zij zich de taal op een natuurlijke manier eigen maken. De lessen Frans en Duits worden op dezelfde manier gegeven: de te leren taal als communicatie- en instructietaal. Het TTO loopt door tot in het examenjaar. De leerlingen zullen het reguliere landelijke examenprogramma volgen. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om het International Baccalaureaat te behalen. Dit is een internationaal erkend getuigschrift in de Engelse taalvaardigheid, met de nadruk op literatuur. Met de invoer van het TTO is een krachtige leeromgeving gecreëerd. Het TTO geeft ook docenten een extra stimulans, omdat een beroep gedaan wordt op kennis en vaardigheden buiten het specifieke vakgebied; het TTO zorgt voor een verbreding van de competenties. Tweetalig onderwijs is naast nuttig met het oog op studie of beroep ook gewoon een leuke, boeiende en afwisselende opleiding, met, mede door de internationale oriëntatie, veel extra activiteiten en contacten. Bijkomend voordeel van de invoer van het TTO op het gymnasium/atheneum en havo is, dat we optimaal profiteren van de expertise die wordt opgedaan; de uitstraling en spin-off zou uiteindelijk naar de mavo kunnen plaatsvinden. Internationalisering De profilering als de Europese School zal tot uiting komen in verschillende Europese projecten en excursies. De school zal met deze verbreding een belangrijke rol spelen in een goede aansluiting op internationale opleidingen in het beroeps- en wetenschappelijke vervolgonderwijs. Het Walburg College is mede daarom aangesloten bij een netwerk van contacten met scholen die TTO aanbieden, ook in Nederland, maar vooral in andere Europese landen. Hoe: We willen onze leerlingen voorbereiden op Europees burgerschap, doormiddel van Europese en Internationale Oriëntatie, ICT projecten, projecten en schoolreizen en uitwisselingsprojecten: - alle TTO-leerlingen zullen aan een uitwisselingsproject deelnemen. - naast het bestaande project voor V4 leerlingen willen we op termijn ook Havo en Mavo leerlingen betrekken bij uitwisselingsprojecten. - om dat mogelijk te maken willen we binnen twee jaar met de zustersteden van Zwijndrecht een uitwisselingsproject opstarten. - we hebben de intentie om het eerste contact wat we hebben gelegd met scholen in Duitsland, Roemenië, Tsjechië en Zweden om te gaan zetten in een project en/of een uitwisselingsproject. 6

7 Huidige situatie op het Walburg College Europa en de Wereld Op het Walburg College wordt 'Europa' bij de vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar gedoceerd. Echter was de situatie vaak dat men niet van elkaar wist wat de ander deed. De eerste stap was om te inventariseren wat men doet en vervolgens kijken waar men kan samenwerken. Van elkaar informeren naar samenwerkingsprojecten. De fase van inventariseren is afgerond en zijn we bezig met het implementeren. Vanaf de brugklas tot en met de voorexamenklassen werken we met verschillende (vakoverstijgende) projecten op Europees en Internationaal gebied. Het is de bedoeling dat ieder nieuw project een link zal hebben met Europa. Het eerste jaar facultatief en daarna zal het verplicht worden. We willen onze leerlingen voorbereiden op Europees burgerschap, doormiddel van Europese en Internationale Oriëntatie, ICT projecten, projecten en schoolreizen en uitwisselingsprojecten. In samenwerking met de SICZ (Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht) hebben we contact gezocht met het Gymnázium Ulica Dominika Tatarku in Poprad (een van de drie zustersteden van Zwijndrecht). Een van de doelen van de SICZ is het stimuleren en ontwikkelen culturele, sportieve en educatieve projecten met de zustersteden. Op dit punt komen het Walburg College en de SICZ elkaar tegen. Naast het bestaande project zijn we dit jaar schooljaar gestart met ons tweede uitwisselingsproject, namelijk met het Lise- Meitner-Gymnasium in Norderstedt (een zusterstad in Duitsland), wederom in samenwerking met de SICZ. Sinds april 2008 zijn we gestart met een project met een school in Zweden (Berzeliusskolan in Linköping) en ons streven is om dit project binnen twee jaar uit te breiden tot een uitwisselingsproject. In juni 2009 hebben we contact gelegd met het Sint Annacollege in Antwerpen (een school met veel leerlingen uit onze zusterstad Zwijndrecht in België) om in schooljaar een uitwisseling te gaan starten. De schoolreizen in de huidige vorm houden we in stand houden vanwege de goede ervaringen van de leerlingen en docenten. De leerlingen van de voorexamenklassen kunnen dit jaar kiezen uit de volgende bestemmingen: Praag, Rome, Schotland & Survival in Oostenrijk. De leerlingen worden intensief betrokken bij de organisatie van deze schoolreizen. Ze moeten informatie zoeken, ordenen en presenteren (voor reisgids en presentatie voor ouders). We evalueren na elke reis om te kijken wat we volgend schooljaar anders kunnen doen. 7

8 E EIO en TTO op het Walburg College Het beleidsplan Internationalisering van het Walburg College is voornamelijk gericht op de afdeling TTO. Verder experimenteren we met EIO, vakoverstijgende projecten gericht op Europa en scholierenuitwisseling in het Studiehuis en op de mavo. Vanwege het feit dat we een startende school zijn op het gebied van Internationalisering richten we ons in eerste instantie op een specifieke groep. Juist omdat we startende school op dit gebied zijn hebben we goed geluisterd naar het advies van verschillende instanties en hebben we onze doelstellingen realistisch gehouden. Vandaar de keuze om de komende jaren voornamelijk te kijken naar het TTO. Een groep TTO-docenten is geschoold om kwalitatief goed tweetalig onderwijs te kunnen geven. Het uiteindelijke doel is het proficiencyniveau te halen. De coördinator Internationalisering organiseert momenteel het vijfde uitwisselingsproject met een gymnasium uit Poprad Slowakije en het eerste met een gymnasium uit Norderstedt. De vier projecten waren voor V4 leerlingen op vrijwillige basis. Dit schooljaar zijn alle leerlingen van T4 (TTO) en tien leerlingen van V4 gestart met ons uitwisselingsproject (met de steden Norderstedt in Duitsland en Poprad in Slowakije). Afgelopen oktober was het Walburg College gastheer voor de leerlingen en docenten uit Norderstedt en Poprad (zie de website van het Walburg College: In februari gaan de leerlingen naar Poprad en in april naar Norderstedt voor een tegenbezoek. Klik voor meer informatie over ons International Student Exchange Program: ENERGY & CLIMATE REACTION IN THE EU (An Energy Policy for Europe) op: Verder zijn we twee jaar geleden gestart met Chinees en Spaans : TTO (zie link TTO) EIO: Uitwisselingsproject voor V4 met Norderstedt & Poprad: - Klimaatveranderingen en energiebeleid in de EU - In Nederland: watermanagement o.a. bezoek Neeltje Jans en met de Fast Ferry van Zwijndrecht naar Rotterdam (juni). Maeslantkering & Hoek van Holland (oktober) - Bezoek ambassade Slowakije - Bezoek aan het Europees Parlement in Brussel - Internationale Kijk & Luister EIO projecten o.a. Havo/VWO: - vakoverstijgend (ak, ec, ges) project: Spanje in de 3 e klas - Een energiebeleid voor Europa - Amerikaanse presidentsverkiezingen (schooljaar ) 8

9 ICT & internationalisering Het Walburg College beschikt over computerlokalen met internetaansluitingen en tevens hebben de TTO afdeling en het studiehuis H/V de beschikking over computereilanden met internetaansluiting. Sinds schooljaar hebben veel lokalen de beschikking over een smartboard. Het komende schooljaar staan de nodige aanpassingen op het programma. ICT is niet weg te denken bij Internationalisering. Via projecten kunnen leerlingen de eerste internationale contacten leggen. Vervolgens moeten ze veel informatie zoeken, ordenen en presenteren via ICT. De uitwisselingsprojecten starten met ICT. De deelnemende leerlingen sturen elkaar een CV en vervolgens leren ze elkaar kennen. Het project start en loopt met behulp van ICT. Bij het eerste uitwisselingsproject heeft een leerling van onze school een speciaal een website geopend voor de CV's en verder de informatie over het project. Dit jaar hebben leerlingen een internetadres opgezet voor de CV's en de foto's van ons bezoek aan Poprad afgelopen januari. Het is tevens de bedoelding om het programma van juni ook op internet te zetten. Op deze manier kun je eenvoudig over een grote afstand met elkaar communiceren. De betrokken docenten mailen en bellen regelmatig. Sinds april 2008 zijn we gestart met een project met Zweden over klimaatsveranderingen in Europa. De coördinator internationalisering heeft in juni 2008 een cursus gevolgd om het programma ejournal te kunnen gebruiken op onze school. 9

10 Evaluatiemethode en rapportage De toelating voor het TTO is gelijk aan die van het gymnasium: een citoscore van ten minste 545 en een positief bindend advies van de basisschool. Voor de havo variant geldt een citoscore van 542 als minimum met een positief bindend advies van de basisschool. Een extra onderdeel bij de inschrijving is een intakegesprek, waarbij de leerlingen hun keuze voor dit speciale onderwijs persoonlijk toelichten. Het TTO loopt door tot in het examenjaar. De leerlingen zullen het reguliere landelijke examenprogramma volgen. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om het International Baccalaureaat te behalen. Dit is een internationaal erkend getuigschrift in de Engelse taalvaardigheid, met de nadruk op literatuur. We gaan komend schooljaar een certificaat voor EIO ontwikkelingen voor de leerlingen die het 3 e jaar afsluiten. Vervolgens bieden we TTO aan in de bovenbouw voor de niet examenvakken. EIO zal zeker in de bovenbouw TTO ruimschoots aan de orde komen. De projecten werden tot nu toe meestal geëvalueerd door middel van een soort eindgesprek met de direct betrokkenen, we vinden dat het beter kan en moet. De projecten van dit jaar De EU voor TTO en gym en de special energie en EU zullen we aan het einde van het jaar evalueren middels een evaluatieformulier. Tevens gaan we het uitwisselingsproject middels een nog te maken evaluatieformulier evalueren: leerlingen, ouders en docenten. We hebben met TTO zowel naar de school als mede naar buiten flink gerapporteerd. Intern via de maandkrant en naar buiten via onze lokale kranten. Rapportering naar de school: via ons maandblad en onze website (zie deel TTO en zie ook excursies/projecten) Publicaties in de media: ieder project proberen we in de lokale krant of tv/radio te krijgen. Meestal lukt het ons aardig. De opening van onze TTO afdeling werd voltrokken door de wethouder van onderwijs. Ons bezoek aan het Europees Parlement stond in de lokale krant en op de weblog van Europarlementariër Jules Maaten, tevens het bezoek van de ambassadrice van Slowakije aan Zwijndrecht en onze school stond in de krant. De direct betrokkenen bij internationalisering waren uitgenodigd op de receptie op het gemeentehuis. Ouders worden goed op de hoogte gehouden. We proberen ouders zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken en waar maar mogelijk is worden ze uitgenodigd bijvoorbeeld bij: - presentatie EU-project - presentatie Popradproject. - Slowaaks-Nederlandse maaltijd door leerlingen gemaakt. - bij de schoolreizen hebben we ook altijd een ouderavond, met een grote rol voor de leerlingen zelf. 10

11 Draagvlak Internationalisering wordt vanuit de directie met een warm hart uitgedragen. Directeur en teamleiders staan er volledig achter, twee teamleiders zijn er zeer direct bij betrokken: 1 teamleider is verantwoordelijk voor het TTO en de andere voor Internationalisering. De samenwerking directeur, teamleiders, coördinator Internationalisering en direct betrokken docenten is ook goed. Wel merken wel dat er zoveel dingen tegelijk plaatsvinden dat we de zaken goed moeten afstemmen. Is alleen een kwestie van een goed overlegschema te maken. Maar nu dit jaar bijna voorbij is kunnen we zeggen dat het als Junior TTO-school een succes is geworden. Projecten veroorzaken wel onrust op school en vergt wel flexibiliteit van alle collega's, maar wanneer we groeien en proberen de zaken goed op elkaar af te stemmen is er zeker draagvlak onder de docenten. Het blijft moeilijk wat betreft lesuitval en afwezigheid van docenten en leerlingen, maar wanneer we zorgen dat we nog. Ouders en leerlingen staan zeker achter TTO aangezien we dit jaar weer drie nieuwe TTO brugklassen hebben. Ook bij de huidige uitwisselingsprojecten vinden we de leerlingen en ouders die mee willen doen. Zonder ouders geen uitwisseling en vandaar dat we zeer blij zijn met de medewerking van de ouders tot nu toe. Zowel in Poprad als bij ons zijn de deelnemende ouders echt fantastisch. Hoe het zal gaan lopen bij meerdere en/of grotere uitwisselingsprojecten kunnen we nu nog niet zeggen, maar we proberen via goede contacten en informatie ouders mee te krijgen. 11

12 Werkgroep Internationalisering De werkgroep Internationalisering bestaat uit twee teamleiders, de coördinator kwaliteitszorg & de coördinator Internationalisering en de coördinator IB (en de docenten van het TTO team): Mevrouw W. Groen, teamleider TTO Mevrouw L. Spek-Blok, teamleider internationalisering De heer W.T. Witterland, coördinator kwaliteitszorg De heer R. de Oude, coördinator Internationalisering De heer T. Paliama, mentor T4 & coördinator IB We kunnen beter spreken van werkgroep in ontwikkeling! Aan het einde van het schooljaar gaan we het geheel evalueren. Momenteel krijgt de coördinator 135 uur op jaarbasis, is er nog geen aparte werkkamer, maar we zijn nog aan het groeien en bloeien. Internationale activiteiten van het docentencorps: zie bijlagen 12

13 Financiering De financiering van TTO: de ouderbijdrage is 495,00 per schooljaar Het uitwisselingsproject van dit jaar wordt gefinancierd door een bijdrage van de ouders, het Europees Platform, Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht en het Walburg College. ten Toekomstplannen Het Walburg College gaat de komende jaren kijken naar de volgende punten: - opzetten van een Comeniusproject - het uitvoeren van meerdere uitwisselingsprojecten (o.a. in Zweden en Engeland) - de werkgroep: momenteel zien we dat bij internationalisering veel mensen nodig zijn en aangezien we de lat hoog leggen zullen we een beroep gaan doen op de collega s. - projecten moeten voldoen aan vastgestelde criteria - de EIO leerlijn proberen te implementeren in alle afdelingen van het Walburg College 13

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Iets voor jou? Onderwijsaanbod vwo Tweetalig vwo (atheneum) 6 jaar Regulier vwo (atheneum) 6 jaar Tweetalig vwo Elde College Het Elde College is al veertien

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij hebben aparte programma s voor

Nadere informatie

Jij maakt het verschil!

Jij maakt het verschil! Lingebos 2014 Jij maakt het verschil! 2014-2015 havo atheneum tweetalig atheneum gymnasium tweetalig gymnasium Onderwijs Als je kiest voor Lyceum Oudehoven kies je voor een schooltype waarvan de naam is

Nadere informatie

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging

Elke dag inspirerend. vwo / havo. elke dag een uitdaging Elke dag inspirerend vwo / havo elke dag een uitdaging Samen met uw zoon of dochter staat u voor een belangrijke keuze. Op basis van het advies van de basisschool ligt de uitdaging op vwo of havo-niveau.

Nadere informatie

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord!

Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs (tto) gehoord! De tto-opleiding is toegankelijk voor leerlingen met een vmbo-tl advies of hoger! Wij bieden in de brugklas tto aan vmbo-tl,

Nadere informatie

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school

atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school atheneum, havo en mavo roene art een Calvijn school Beste ouder/verzorger, Uw kind staat op het punt de overstap te maken van de basisschool naar het voortgezet onderwijs: een grote en belangrijke stap.

Nadere informatie

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders

Voorzitter 12/ 13: Silvester van de Sande Secretaris 12/ 13: Petra Mesman Leden: 3 ouders 20.30 uur Opening vergadering door de ouderraad Toelichting op doorstroming/ doorlopende leerlijn 12/ 13 en speerpunten voor komend schooljaar door een teamleider 20.40 uur Terugblik 12/ 13 per klankbordgroep

Nadere informatie

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen

OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen OVER EIJKHAGEN onze leerlingen vertellen Wat kunt u verwachten? Presentatie tot 20.30 uur: - de overstap, - wat biedt Eijkhagen, - specifieke informatie. Informatie schakelklas, in de Martinzaal vanaf

Nadere informatie

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium

jij kiest! Open dag zaterdag Jeroen Bosch College 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur Technasium Tweetalig onderwijs Kunst Beeldend Gymnasium Jeroen Bosch College Open dag zaterdag 28 januari 2O17 1O.OO- 15.OO uur jij kiest! Jeroen Bosch College Rompertsebaan 63 5231 GT s-hertogenbosch 073-641 23 50 www.jbc.nl Technasium Tweetalig onderwijs

Nadere informatie

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN!

TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! TWEETALIG ONDERWIJS VERLEG JE GRENZEN! GO INTERNATIONAL! Wil je uitstekend Engels leren spreken, ga je kiezen voor havo- of vwo-onderwijs en zie je het wel zitten om tijdens je middelbare schooltijd één

Nadere informatie

TECHNASIUM. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend. mavo havo atheneum technasium gymnasium

TECHNASIUM. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend. mavo havo atheneum technasium gymnasium TECHNASIUM Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium Heeft u vragen met betrekking tot het Technasium op de OSG West-Friesland? Neem dan gerust contact op met onze

Nadere informatie

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo

Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo Standaard tweetalig onderwijs Engels havo/vwo De standaard tweetalig onderwijs bewaakt de kwaliteit van het tweetalig onderwijs in Nederland en wordt onderschreven door alle scholen die lid zijn van het

Nadere informatie

Wat is het Heerbeeck International College?

Wat is het Heerbeeck International College? Wat is het Heerbeeck International College? Het HIC is een onderwijsstroom in ons havo en vwo waarin we leerlingen voorbereiden op studeren, leven en werken in een internationaal georiënteerde wereld.

Nadere informatie

Je horizon verbreden

Je horizon verbreden Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Je horizon verbreden i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het Visser een gezellige

Nadere informatie

Beste groep 8 leerling,

Beste groep 8 leerling, Beste groep 8 leerling, Je hebt ongetwijfeld van tweetalig onderwijs gehoord; een vorm van onderwijs waarbij meer dan 50% van de lessen in het Engels zijn. Op dit moment zijn er 120 scholen in Nederland

Nadere informatie

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND

Verleg je grenzen! Visser t Hooft Lyceum Leiden. vhl.nl Kagerstraat 1 KANSRIJK EN UITDAGEND Visser t Hooft Lyceum Leiden KANSRIJK EN UITDAGEND Verleg je grenzen! i tweetalig gymnasium (tweetalig) atheneum (tweetalig) havo 1 1 mavo (vmbo-t) vhl.nl Kagerstraat 1 q Ik vind het een mooie, gezellige

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school

Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Jouw keuzes l Jouw talenten I Jouw toekomst I Jouw school Het Walburg College is een middelgrote school voor gymnasium, atheneum, havo en mavo in Zwijndrecht. Op het Walburg College hebben we oog voor

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2015 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education FOTO: PIETER TROOST Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe!

Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! JENAPLAN Locatie Buitenbaan Je doet ertoe! BUITENGEWOON JENA een andere, succesvolle aanpak In Heerenveen kunnen leerlingen sinds 1997 in de onderbouw van Jenaplan-onderwijs volgen in heterogene klassen:

Nadere informatie

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege

Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie: dit zijn waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege. We kunnen veel bereiken als school,

Nadere informatie

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen

Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Liever Laurens! Meer dan onderwijs alleen Waardevolle woorden voor het Sint-Laurenscollege Verbondenheid, Inspiratie, Verantwoordelijkheid, Ambitie, dit zijn waardevolle woorden voor het Laurens. De basisgedachte

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. Open Dag. Informatieavond ma 27 januari 2014. Middag groep 8 wo 29 januari 2014. Internationaal en ondernemend Open Dag za 18 januari 2014 van 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 27 januari 2014 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 29 januari 2014 aanvang 14.00 uur aanmelden vóór 27 januari Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015

Burggravenlaan. Bonaventuracollege. OPEN DAG za 17 januari 2015. Informatieavond ma 26 januari 2015. Middag groep 8 wo 28 januari 2015 OPEN DAG za 17 januari 2015 9.30-12.30 uur Informatieavond ma 26 januari 2015 aanvang 19.30 uur Middag groep 8 wo 28 januari 2015 aanvang 14.00 uur online aanmelden vóór 23 jan. Burggravenlaan Internationaal

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum Bilingual Education FOTO: JEROEN SOETENS CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST 2013 Introductie leerjaar 1 FOTO: FOTO: JEROEN JEROEN SOETENS SOETENS Waarom tweetalig onderwijs?

Nadere informatie

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO

GYMNASIUM ~ ATHENEUM ~ HAVO ~ MAVO ~ VMBO ~ LWOO GYMNASIUM ATHENEUM HAVO MAVO VMBO LWOO INFORMATIE OVER TWEETALIG ONDERWIJS 2012 1 What is TTO? TTO staat voor tweetalig onderwijs. Het is een onderwijsvorm die extra uitdaging biedt voor de gemotiveerde

Nadere informatie

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT?

KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? KOM JE OOK NAAR HET DALTON LYCEUM BARENDRECHT? Dynamisch Lerend Betrokken Informatiefolder gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Kom je ook naar het Dalton Lyceum Barendrecht? Zit jij in groep

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO

ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO ALGEMENE INFORMATIE FRENCKEN LEERT JE KIEZEN! Scholengemeenschap voor VWO en HAVO BESTE OUDERS EN TOEKOMSTIGE LEERLINGEN WAT IS DAT TOCH SPANNEND: KIEZEN VOOR EEN MIDDELBARE SCHOOL! Deze brochure laat

Nadere informatie

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s.

De mavo-klas. De havo-coachklas. Een moderne school met veel. keuze aan opleidingen en extra. programma s. CSW Van de Perre voor mavo, havo, vwo:, en TTO Griffioenstraat 17 4334 BK Middelburg Kies voor CSW Van de Perre! 7 6 6 5 5 5 4 XL 4 XL XL 3 XL 2 1 coachklas / VWO BASISONDERWIJS GROEP 8 4 Een moderne school

Nadere informatie

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education

Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum. Bilingual Education Tweetalig Gymnasium Tweetalig Atheneum 2012 CHRISTELIJK LYCEUM ZEIST Bilingual Education Waarom tweetalig onderwijs? Engels is één van de belangrijkste talen. Bij bedrijven, universiteiten, hogescholen

Nadere informatie

Het gymnasium: iets voor jou?

Het gymnasium: iets voor jou? Het gymnasium: iets voor jou? Stel jezelf eens de vraag... Ben ik nieuwsgierig? Heb ik een brede belangstelling? Hou ik van onderzoeken? Ben ik gek op cultuur? Houd ik van nieuwe dingen leren? Ben ik kritisch?

Nadere informatie

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren

De lessen. In de onderstaande tabel staan de vakken die worden gegeven in het Engels: Aantal lesuren 2015-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Wat houdt de pilot tweetalig onderwijs op het Dollard College in?... 3 De lessen... 3 Device... 4 Taalvaardigheid... 4 Internationalisering... 5 Kosten... 5 Bevorderingsnormen...

Nadere informatie

Van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Welkom!

Van basisschool naar het voortgezet onderwijs. Welkom! Van basisschool naar het voortgezet onderwijs Welkom! Wat komt aan de orde? 1. De verschillende opleidingen 2. Brugklassen 3. Richtlijnen aanname 4. Procedure aanmelding en plaatsing 5. Pauze Sondervick

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later

christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later christelijke school voor mavo-havo-vwo met elkaar voor elkaar voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen! Op mavo, havo of drie jaar vwo onderbouw: Engels PLUS Sport PLUS Science PLUS Business

Nadere informatie

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je

VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je VOOR JE TOEKOMST Als je later succes wilt hebben, moet je nu veel leren. En niet alleen uit de schoolboeken. Op Sint-Montfort leer je alles wat je nodig hebt voor je vervolgonderwijs op het mbo, hbo en

Nadere informatie

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad

Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Wessel Gansfortcollege vestiging Heerdenpad Film bekijken? Scan met Layar! vmbo-theoretisch leerweg (tl) havo, atheneum, atheneum+ 900 leerlingen Uit de kunst! Ongeveer 900 leerlingen komen elke dag naar

Nadere informatie

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM

POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM POVO VOORLICHTINGSAVOND 2013 WELKOM School voor: vmbo mavo havo technasium (havo+vwo) gymnasium (vwo) atheneum (vwo) PROGRAMMA Voorstellen (Op)bouw school Veranderingen Begeleiding Leren is leuk! In welke

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Met vriendelijke groeten, mede namens de heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan,

Met vriendelijke groeten, mede namens de heer drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur Burggravenlaan, Aan: de ouder / verzorger Van: drs. E.A. Nagel, vestigingsdirecteur, A.G. van der Blom MEd, Projectleider Internationalisering Betreft: kostenoverzicht 3, 4 en 5 algemeen en Internationalisering Burggravenlaan

Nadere informatie

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI /

OPEN HUIS EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS WOENSDAG 14 FEBRUARI / UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / OPEN HUIS WOENSDAG 14 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR DONDERDAG 15 FEBRUARI / 18.30-21.00 UUR EXTRA VOORLICHTING ATHENEUM, GYMNASIUM EN MASTERCLASS MAANDAG 22 JANUARI / 19.00-20.30 UUR Kies voor Corderius College

Nadere informatie

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze!

Informatieavond 2016. De Vos: jouw slimste keuze! Informatieavond 2016 De Vos: jouw slimste keuze! Welkom Namens het gehele team: Onderwerp presentatie.. Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen

Nadere informatie

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN

AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN AANDACHT VOOR JOUW TALENT! INFO VOOR HET VWO EN HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN ATHENEUM EN GYMNASIUM OP HET RIJSWIJKS LYCEUM MET AANDACHT VOOR HOOGBEGAAFDE LEERLINGEN Onze school is een afspiegeling van de bevolking

Nadere informatie

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel

havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel Da Vinci College havo, vwo (atheneum), tweetalig vwo interconfessioneel DE SCHOOL WAAR JE WORDT GEZIEN davinci.psg.nl Da Vinci College Joh. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend Postbus 270 1440 AG Purmerend

Nadere informatie

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016

Contactavond (T)VWO 3. 6 oktober 2016 Contactavond (T)VWO 3 6 oktober 2016 programma Opening door mw. Van der Walle, plaatsvervangend voor de afdelingsleider, dhr. Van der Gaag informatie leerlingencoördinator klas 2 tot en met 6 vwo: mw.

Nadere informatie

Inleiding. Keuzes in:

Inleiding. Keuzes in: Keuzes in: 5 Inleiding Tijdens de ouderavond heb ik u uitgelegd hoe de keuzebegeleiding in klas 3 plaats vindt. In dit artikel zet ik de belangrijkste punten nog even op een rij. Mocht u na het lezen ervan

Nadere informatie

Inleiding. Waarom Totaal Onderwijs?

Inleiding. Waarom Totaal Onderwijs? 1 Inleiding In deze brochure van het Antoniuscollege vindt u informatie over onze school. Het Antoniuscollege is een (gymnasium en atheneum) havo scholengemeenschap met twee ijzersterke onderwijsconcepten:

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2)

OVERGANGSNORMEN 2011-2012. JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) OVERGANGSNORMEN 2011-2012 JUNIOR STUDIEHUIS (T-Havo/Vwo leerjaar 1 2) Inhoudsopgave: Algemene gegevens Klas 1 o TH/H (Havo) HV/V (Atheneum) o Sportklas TH o Sportklas HV o Gymnasium Klas 2 o TH/HAVO o

Nadere informatie

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium +

Voorlichtingsavond 9 maart 2015. TTO Gymnasium Gymnasium + Voorlichtingsavond 9 maart 2015 TTO Gymnasium Gymnasium + Welcome Voor wie is tto? Hou je van reizen? Vind je samenwerken leuk? Je wilt goed Engels leren. Hou je van uitdagingen? Brugklas naar Engeland

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM!

WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! De andere route naar het hbo! WELKOM OP HET GROENE LYCEUM! Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past het Groene Lyceum

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar

Informatiegids. Samen maken wij jouw ambities waar Informatiegids Samen maken wij jouw ambities waar Welke brugklassen zijn er? Samen maken wij jouw ambities waar - havo/vwo - atheneum/gymnasium - tweetalig atheneum/gymnasium De vmbo-t/havo brugklas zit

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen!

Met elkaar voor elkaar. voor nu en later. Uit Tien+ kies je zelf. We werken samen aan jouw toekomst. De Blesewic: heel veel plussen! christelijke school voor mavo-havo-vwo Met elkaar voor elkaar De Blesewic: heel veel plussen! We werken samen aan jouw toekomst Kleinschalig en uitdagend voor nu en later Onderwijs met aandacht voor iedereen!

Nadere informatie

GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS. TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur

GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS. TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur GRENZEN VERLEGGEN ONDERNEMEN - ONTMOETEN TTO ELOS TALEN.Anglia.Cambridge.Delf.Goethe.Chinese taal & cultuur EIO & INTERNATIONALISERING.Modules EU en Globalisering.Individuele uitwisselingen.groepsuitwisselingen.etwinning

Nadere informatie

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school

havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school havo en mavo alvijn usiness chool een Calvijn school Beste ouder/verzorger, U staat samen met uw kind voor een belangrijke keuze: het kiezen van een middelbare school. Wellicht is de Calvijn Business School

Nadere informatie

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld)

Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Invoeringsplan maatschappelijke stages (een praktijkvoorbeeld) Dit praktijkvoorbeeld is ontleend aan een school die met ondersteuning aan maatschappelijke stages is begonnen Auteur; Aafke Hoek, senior

Nadere informatie

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur.

De lessen vinden plaats op school, op een zo gunstig mogelijk tijdstip, maar er moet rekening gehouden worden met een 9e uur. Hardenberg, 20 april 2016 Beste leerlingen en ouders/verzorgers, Spaans wordt op het Vechtdal College gegeven als extra vak met 1 lesuur in de week. Volgend schooljaar, 2016-2017, begint er voor leerlingen

Nadere informatie

Ouderavond. 1. LOB op het Dr. Mollercollege. 2. Profielkeuze. 3. Vervolgopleiding. 4. Begeleiding. 5. Belangrijke data

Ouderavond. 1. LOB op het Dr. Mollercollege. 2. Profielkeuze. 3. Vervolgopleiding. 4. Begeleiding. 5. Belangrijke data PROFIELKEUZE VWO 3 Ouderavond 1. LOB op het Dr. Mollercollege 2. Profielkeuze 3. Vervolgopleiding 4. Begeleiding 5. Belangrijke data LOB op het Dr. Mollercollege Loopbaan Oriëntatie & -Begeleiding Decanaat

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Lek en Linge GYMNASIUM

Lek en Linge GYMNASIUM Lek en Linge GYMNASIUM Gymnasium: Verbreed je culturele horizon! Heb je plezier in leren? Zoek je graag dingen uit? Ben je geïnteresseerd in de wereld van de Grieken en de Romeinen? Wil je extra tools

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

KRACHTIGE KLAS HET LEERLINGMENTORAAT. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium

KRACHTIGE KLAS HET LEERLINGMENTORAAT. Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium KRACHTIGE KLAS EN HET LEERLINGMENTORAAT Samen Cultureel Eigenzinnig Onderzoekend mavo havo atheneum technasium gymnasium Heeft u vragen met betrekking tot De Krachtige Klas? Neem dan gerust contact op

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A16/A17 (aansluitend) Determineren

Nadere informatie

BILINGUAL VMBO. The why, how and what! Lieke Boersma Medewerker projecten ep nuffic Tweetalig Onderwijs

BILINGUAL VMBO. The why, how and what! Lieke Boersma Medewerker projecten ep nuffic Tweetalig Onderwijs Lieke Boersma Medewerker projecten ep nuffic Tweetalig Onderwijs Emilie Struble-Eickmans Teamleider van o.a. tweetalig mavo Stedelijk College Eindhoven BILINGUAL VMBO The why, how and what! PROGRAMME Interactive

Nadere informatie

Welkom op DAlToN mavo

Welkom op DAlToN mavo Welkom op DALTON MAVO Wie zijn wij? Lentiz Dalton MAVO is een mavo-school in Naaldwijk met 640 leerlingen en 80 personeelsleden. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen

Nadere informatie

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum

Welkom op DAlToN HeT GRoeNe lyceum Welkom op DALTON HET GROENE LYCEUM Wie zijn WIJ? Binnenkort ga jij naar het voortgezet onderwijs. Een grote stap! Kun je goed leren, maar ben je ook praktisch ingesteld? Dan past Dalton Het Groene Lyceum

Nadere informatie

Een school voor iedereen

Een school voor iedereen , n Wereldschool! Een school voor iedereen Wil je de wijde wereld in? Kom dan naar het Carolus Clusius College. Daar leer je verder kijken! Je maakt kennis met andere culturen en je krijgt intensief taalonderwijs

Nadere informatie

Welkom. Ouderavond determina.e

Welkom. Ouderavond determina.e Welkom Ouderavond determina.e Programma Determinatie Doorstroming vmbo-t havo atheneum gymnasium Agenda Pauze Procedure-uitleg door de mentoren Proefles Latijn in lokaal A4/A5 (20.50) Determineren Wie

Nadere informatie

MAAK WERK VAN JOUW TALENT

MAAK WERK VAN JOUW TALENT MAAK WERK VAN JOUW TALENT Schatgraven heeft altijd iets spannends. Zeker als je weet dat je iets gaat vinden. Wat komt er tevoorschijn? De komende jaren ga jij schatgraven. Als het kan op onze school.

Nadere informatie

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1

Cambridge. Engels VWO. www.staring.nl. 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 Cambridge Engels VWO www.staring.nl 1039042 Staring A5 brochure Cambridge Engels.indd 1 19-01-16 13:33 Wat is Cambridge Engels? De Universiteit van Cambridge heeft een serie cursussen en examens Engelse

Nadere informatie

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen

vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen vmbo theoretische leerweg (tl), havo, atheneum, atheneum+ 820 leerlingen De CSG Wessel Gansfort is een open christelijke school, waar elke dag ongeveer 820 leerlingen onderwijs volgen. Iedereen is van

Nadere informatie

Voel je thuis op het KWC!

Voel je thuis op het KWC! op de Beethovenlaan Voel je thuis op het KWC! Kom jij naar onze school? Van harte welkom! Op het KWC zit je goed. Wij hebben twee gebouwen: de Beethovenlaan en de Gershwinhof. Daar vind je alle soorten

Nadere informatie

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving

Hier leer je. voor het leven BERGSCHENHOEK. Aandacht voor jouw ontwikkeling. Vanuit relaties naar prestaties. Een open en stimulerende omgeving BERGSCHENHOEK christelijke school voor gymnasium-atheneum-havo Hier leer je Vanuit relaties naar prestaties Aandacht voor jouw ontwikkeling Een open en stimulerende omgeving voor het leven Leren kan op

Nadere informatie

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top.

Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Het PENTA college in Hoogvliet is sinds augustus 2014 een gecertificeerde BUSINESS SCHOOL voor mavo en havo-top. Heb je een mavo- of mavo/havo-advies en wil je het beste uit jezelf halen? Kom dan eens

Nadere informatie

SCHOOLJAAR Hoe ver kun jij komen? clc. cmc COMENIUS LYCEUM CAPELLE COMENIUS MAVO CAPELLE MAVO TTO IBC ANGLIA.

SCHOOLJAAR Hoe ver kun jij komen? clc. cmc COMENIUS LYCEUM CAPELLE COMENIUS MAVO CAPELLE MAVO TTO IBC ANGLIA. SCHOOLJAAR 2017-2018 clc COMENIUS LYCEUM CAPELLE MAVO pre-havo havo vwo TTO IBC ANGLIA Junior Lyceum cmc COMENIUS MAVO CAPELLE Hoe ver kun jij komen? Typisch Comenius kijk snel verder! Comenius Lyceum

Nadere informatie

atheneum & tweetalig atheneum tto tto tto vwo tto tto tto vwo vwo vwo vwo tto tto vwo tto

atheneum & tweetalig atheneum tto tto tto vwo tto tto tto vwo vwo vwo vwo tto tto vwo tto atheneum & tweetalig atheneum to to (tweetalig) atheneum op De Ring van Putten In deze folder leest u meer over de twee vormen van Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs ( ) die De Ring van Putten aanbiedt.

Nadere informatie

Gymnasium Felisenum UNESCO- school

Gymnasium Felisenum UNESCO- school Gymnasium Felisenum UNESCO- school Beleidsplan Context Het Gymnasium Felisenum maakt deel uit van de onderwijsstichting OSZG. Het Gymnasium Felisenum is een categroraal gymnasium in Velsen- Zuid in Noord

Nadere informatie

Informatie over de brugklas voor ouders

Informatie over de brugklas voor ouders Open Huis vrijdag 29 januari 2016 16.00-21.00 uur scholengemeenschap voor mavo, havo en vwo (atheneum en gymnasium) Informatie over de brugklas voor ouders Open lessen 11, 12, 14 en 15 januari 2015 Deelname

Nadere informatie

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium

schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium schooljaar 2016/2017 Utrechts Stedelijk Gymnasium Beste achtstegroeper, Welkom bij het Utrechts Stedelijk Gymnasium! Het USG is een overzichtelijke, goede, fijne school voor slimme leerlingen, die veel

Nadere informatie

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM

VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM VERBINDEND ONDERWIJS VOORLICHTING 2016 havo/vwo WELKOM C O N N E C TC O L L E G E. N L OVERGANG PO EN VO KIND Aanleg Belangstelling SchoolprestaHes Beroepswens BASISSCHOOL Toetsen LeerprestaHes Interesses

Nadere informatie

Samenwerkend leren in het modernevreemdetalenonderwijs

Samenwerkend leren in het modernevreemdetalenonderwijs Samenwerkend leren in het modernevreemdetalenonderwijs 1. Naam: 25 2. School: 25 3. Welk(e) vak(ken) doceert u momenteel? Engels 60,0% 15 Frans 24,0% 6 Duits 12,0% 3 Spaans 4,0% 1 1 of 14 4. Welke graad

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen.

EEN WERELD SCHOOL. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. lyceum (h)tl vakcolleges (b/k) lwoo EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL, iets voor jou! De HTL- route Je hebt advies

Nadere informatie

GYMNASIUM TACITURNUM

GYMNASIUM TACITURNUM GYMNASIUM TACITURNUM het gymnasium van het Willem de Zwijger College Wij leren niet voor school, maar voor het leven Gymnasium..iets voor jou? Sommige mensen denken dat gymnasium betekent: oude talen,

Nadere informatie

Een uitdagende en succesvolle schooltijd

Een uitdagende en succesvolle schooltijd Een uitdagende en succesvolle schooltijd HAVO ATHENEUM GYMNASIUM 2015 Past het Boni bij mij? Je bent op zoek naar een school met een veilige en prettige sfeer? Je wil graag docenten die met je meedenken

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016. Jij maakt het verschil! Kennismakingsweek Lingebos. Hoofdstuk

Informatiebrochure 2015-2016. Jij maakt het verschil! Kennismakingsweek Lingebos. Hoofdstuk Hoofdstuk Jij maakt het verschil! Informatiebrochure 2015-2016 havo/ atheneum/ gymnasium tweetalig atheneum/ tweetalig gymnasium Kennismakingsweek Lingebos 1 Onderwijs Onderwijs Op Lyceum Oudehoven kun

Nadere informatie

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL

EEN WERELD SCHOOL. vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen. Gemini (H)TL EEN WERELD SCHOOL vmbo theoretische leerweg HTL-route voor leerlingen die naar de havo willen Gemini (H)TL Gemini (H)TL is iets voor jou! Je hebt advies vmbo theoretische leerweg Vmbo theoretische leerweg

Nadere informatie

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering

Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Opdracht 4.2 Profielwiel; hulpmiddel voor het schrijven van een profielschets internationalisering Beantwoord de zes sleutelvragen en vul deze in onderstaand format in. Welk ideaalbeeld hebben we van een

Nadere informatie

Samen verantwoordelijk voor studiesucces

Samen verantwoordelijk voor studiesucces BIJLAGE 1 De pilot samen verantwoordelijk voor studiesucces biedt de kans om gezamenlijk aan visieontwikkeling te doen. Op basis van een gedeelde visie en gezamenlijk beleid kan onderzocht worden waar

Nadere informatie

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo

Profielkeuze 2014-2015. M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Profielkeuze 2014-2015 M. van den Bremer, decaan bovenbouw havo/vwo Inrichting tweede fase 4 havo 4 vwo 5 havo 5 vwo 6 vwo Opbouw vakkenpakket havo en vwo algemeen deel profieldeel vrij deel Het algemene

Nadere informatie

Elde College. Elke dag een uitdaging

Elde College. Elke dag een uitdaging Elde College Elke dag een uitdaging Tweetalig vwo Rob Lucas Mentor en docent geschiedenis Typisch Elde College De leerling is in beeld > we kennen de leerling Goede resultaten: - slagingspercentage al

Nadere informatie

Talentklassen Cambridge Engels. Wereldschool Chinees. Leeuwenhorst. bruist van de mogelijkheden!

Talentklassen Cambridge Engels. Wereldschool Chinees. Leeuwenhorst. bruist van de mogelijkheden! 2017 Talentklassen Cambridge Engels Wereldschool Chinees Leeuwenhorst bruist van de mogelijkheden! Een nieuwe school Over één of twee jaar ben je klaar met de basisschool en ga je naar de middelbare school.

Nadere informatie

havo/vwo algemeen Algemene uitleg door 2College Durendael 2College Durendael

havo/vwo algemeen Algemene uitleg door 2College Durendael 2College Durendael havo/vwo algemeen Algemene uitleg door havo/vwo algemeen Havo/vwo, de geschiedenis. HAVO/VWO is ontstaan met de Wet Voortgezet Onderwijs (WVO), ook wel genoemd de Mammoetwet, die in 1968 is ingevoerd.

Nadere informatie

Tweetalig vwo op t Atrium

Tweetalig vwo op t Atrium Tweetalig vwo op t Atrium Wil jij uitstekend Engels leren spreken? Heb je interesse in internationale reizen? En houd je van een uitdaging in je studie? Dan is het tweetalig vwo op t Atrium iets voor jou.

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school

Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Hoe schrijft u een beleidsplan internationalisering voor uw school Inleiding Suggesties voor de inhoud: Waarom schrijft u dit beleidsplan? Is er een aanleiding? Is het beleidsplan bedoeld voor de hele

Nadere informatie

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo

Schets van het onderwijsprogramma Route 3, jaar havo/vwo Schets van het onderwijsprogramma Route 3, 12-16 jaar havo/vwo De leerlingen in route 3 (12 16) uitstroomprofiel havo/vwo kunnen instromen in verschillende fasen van het reguliere onderwijs: in de onderbouw

Nadere informatie