Beleidsplan Internationalisering

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsplan Internationalisering"

Transcriptie

1 Beleidsplan Internationalisering November 2009 Robert de Oude

2 Inhoudsopgave pagina Beleidsplan 3-13 Inleiding 3 De school 3 Doelstellingen 4 TTO / Internationalisering 6 Huidige situatie Walburg College 7 EIO & TTO op het Walburg College 8 ICT & Internationalisering 9 Evaluatie & Rapportage 10 Draagvlak 11 Werkgroep Internationalisering 12 Financiering 13 Toekomstplannen 13 2

3 Inleiding De voortschrijdende internationalisering zorgt ervoor dat op universiteiten en hogescholen steeds meer gebruik wordt gemaakt van Engelstalige (vak)literatuur; kennis van het Engels geeft toegang tot vrijwel alle (internationale) universiteiten en hogescholen. Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar De Europese School is het aanbieden van tweetalig onderwijs. In 2006 is het Walburg College daarmee gestart. Het TTO verzorgt een boeiend onderwijsprogramma voor de getalenteerde leerling, waarbij meer dan de helft van de lesuren in het Engels wordt gegeven. Het TTO past bij de regio Rotterdam met zijn internationale haven, de daarbij passende uitstraling en de activiteiten die daaruit voortvloeien. Het Walburg College wil zich profileren als De Europese School. Een school die grenzen opzoekt en verlegt: leerlingen nemen vaak deel aan een uitgebreid cultureel en internationaal georiënteerd (buitenschools) programma om de kennismaking te ondersteunen. De profilering als De Europese School zal tot uiting komen in verschillende Europese projecten en excursies. De school zal met deze verbreding een belangrijke rol spelen in een goede aansluiting op internationale opleidingen in het beroeps- en wetenschappelijke vervolgonderwijs. Het Walburg College is mede daarom aangesloten bij een netwerk van contacten met scholen die TTO aanbieden, ook in Nederland, maar vooral in andere Europese landen. De school Het Walburg College (Zwijndrecht) is een onderdeel van de Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, waar de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Barendrecht, Ridderkerk en Lekkerkerk aan deelnemen. Een college van bestuur voert het dagelijks bestuur uit namens de deelnemende gemeenten. De school is gelegen in de wijk Walburg in de gemeente Zwijndrecht. De leerlingen zijn afkomstig uit de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Heerjansdam. Het Walburg College biedt de opleidingen mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs (TTO) aan. De locatie staat onder leiding van de directeur, die wordt bijgestaan door vijf teamleiders. Het Walburg College is een openbare school waar alle leerlingen, ouders/verzorgers en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun levensbeschouwelijke overtuiging en culturele achtergrond, omdat zij zich daarin gerespecteerd weten. De ontmoeting met de ander staat centraal. 3

4 Doelstellingen Algemene visie van de school De missie De missie geeft aan vanuit welke motieven en waarden we onze doelstelling vorm willen geven. Het beleid zal steeds aan deze missie getoetst worden. De missie laat zich vangen in de volgende tien kenmerken: Het Walburg College 1. is een school voor nieuwsgierige mensen die houden van uitdagingen; 2. is een openbare school voor TTO, gymnasium, atheneum, havo en mavo; 3. staat middenin de samenleving en bereidt de leerlingen voor op die samenleving; 4. is een kleinschalig georganiseerde school, waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd blijft; 5. heeft bijzondere aandacht voor de talenten van de leerlingen; 6. biedt kwaliteit en heeft goede examenresultaten; 7. leerlingen worden gekend, voelen zich veilig en ontvangen maximale zorg; 8. leerlingen leren actief en zelfstandig; 9. personeel is betrokken, deskundig en voelt zich verantwoordelijk; 10. ouders weten zich gekend en voelen zich betrokken. De visie Het Walburg College Zwijndrecht is een school voor nieuwsgierige mensen die houden van uitdagingen. Zij streven naar vernieuwing, zonder de bestaande kwaliteit uit het oog te verliezen. Het zijn mensen die zich bij het totale schoolleven betrokken voelen en een school willen die duidelijk contact heeft met de maatschappij. Maatschappelijk besef (je eigen vrijheid wordt begrensd door de vrijheid van de ander) en bewustwording van eigen en andermans talenten dienen te leiden tot respect voor jezelf, voor anderen en voor je leefomgeving. Op onze school durven mensen elkaar aan te spreken op hun gedrag, omdat het schoolklimaat gekenmerkt wordt door tolerantie en psychische, fysieke en sociale veiligheid, waardoor mensen op een open en vriendelijke manier met elkaar om kunnen gaan. Kleinschaligheid staat hierbij centraal, waardoor iedereen elkaar kent en zich gekend weet. Leef- en leeromgeving worden gekenmerkt door rust en regelmaat. 4

5 Doelstellingen Internationalisering Europa is het werelddeel wat gekenmerkt wordt door grote verscheidenheid. Denk maar aan de verschillende talen, culturen, politieke en economische centra. Wat eeuwenlang de kracht van Europa is geweest kan in deze wereld van snel groeiende internationalisering / globalisering in de toekomst onze zwakte worden. In de 16e eeuw was de verscheidenheid juist een plus punt op gebied van economische en technologische ontwikkelingen ten op zichten van het centralisme van de Grote Wereldrijken. Momenteel zien we het omgekeerde en is het de vraag of kleine spelers nog mee kunnen doen in het wereldspel. Nederland stond vijftig jaar geleden aan de wieg wat nu de EU heet en de Europese integratie is eigenlijk een succesverhaal. Toch hebben meer dan 60% van de stemmers nee gezegd tegen het verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa en hapert de Europese motor. Echter blijkt uit onderzoek dat een groot van de tegenstemmers niet tegen Europese samenwerking is. Velen willen juist dat er op gebieden als energie, klimaat, migratie, vrede en veiligheid juist meer wordt samengewerkt, dat de EU slagvaardiger kan optreden en democratischer moet worden. Voor een deel juist de zaken die ook in het nieuwe Verdrag stonden. Aan de andere kant willen mensen niet dat "Brussel alles bepaalt". Verder blijkt uit onderzoek dat veel mensen vinden dat ze onvoldoende kennis hebben over de Europese integratie en Europese Instellingen. De voorlichting zou beter kunnen. Hier is een mooie taak voor het onderwijs weggelegd. De Europese burgers van de toekomst zitten nu op school en om te zorgen dat zij over voldoende informatie beschikken is het goed dat scholen kijken naar Europese en Internationale ontwikkelingen van het verleden, heden en toekomst. En zoals een groot denker al zei: ieder nadeel heb z'n voordeel, kunnen we ook hier zeggen dat door het Nee er een discussie ontstak. De Europese integratie is een succesverhaal, waar men in de wereld met ontzag naar kijkt, maar dan moeten de mensen er wel bij betrokken worden en willen worden. De zaken zoals, vrede, veiligheid en welvaart zijn duidelijke voordelen van de EU, maar hoe is het met de angst van een Europese superstaat? En met de culturele verscheidenheid? De EU kent momenteel 27 lidstaten, uitbreiding met minimaal 3 andere landen staat op de planning. Enerzijds neemt het aantal Europese regels, richtlijnen en afspraken toe, anderzijds blijft een groot deel van het nationale cultuurgoed in ieder land behouden. 5

6 TweeTalig Onderwijs (TTO) Een belangrijke stap in de ontwikkeling naar De Europese School is het aanbieden van tweetalig onderwijs. Het TTO maakt het onderwijs leuker en boeiender voor leerlingen en docenten. Het leren kijken door een andere bril, door gebruik te maken van een andere taal, stimuleert een wijdere blik op de samenleving en de wereld daaromheen. De leerlingen worden door de nieuwe manier van lesgeven ondergedompeld in de Engelse taal, zodat zij zich de taal op een natuurlijke manier eigen maken. De lessen Frans en Duits worden op dezelfde manier gegeven: de te leren taal als communicatie- en instructietaal. Het TTO loopt door tot in het examenjaar. De leerlingen zullen het reguliere landelijke examenprogramma volgen. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om het International Baccalaureaat te behalen. Dit is een internationaal erkend getuigschrift in de Engelse taalvaardigheid, met de nadruk op literatuur. Met de invoer van het TTO is een krachtige leeromgeving gecreëerd. Het TTO geeft ook docenten een extra stimulans, omdat een beroep gedaan wordt op kennis en vaardigheden buiten het specifieke vakgebied; het TTO zorgt voor een verbreding van de competenties. Tweetalig onderwijs is naast nuttig met het oog op studie of beroep ook gewoon een leuke, boeiende en afwisselende opleiding, met, mede door de internationale oriëntatie, veel extra activiteiten en contacten. Bijkomend voordeel van de invoer van het TTO op het gymnasium/atheneum en havo is, dat we optimaal profiteren van de expertise die wordt opgedaan; de uitstraling en spin-off zou uiteindelijk naar de mavo kunnen plaatsvinden. Internationalisering De profilering als de Europese School zal tot uiting komen in verschillende Europese projecten en excursies. De school zal met deze verbreding een belangrijke rol spelen in een goede aansluiting op internationale opleidingen in het beroeps- en wetenschappelijke vervolgonderwijs. Het Walburg College is mede daarom aangesloten bij een netwerk van contacten met scholen die TTO aanbieden, ook in Nederland, maar vooral in andere Europese landen. Hoe: We willen onze leerlingen voorbereiden op Europees burgerschap, doormiddel van Europese en Internationale Oriëntatie, ICT projecten, projecten en schoolreizen en uitwisselingsprojecten: - alle TTO-leerlingen zullen aan een uitwisselingsproject deelnemen. - naast het bestaande project voor V4 leerlingen willen we op termijn ook Havo en Mavo leerlingen betrekken bij uitwisselingsprojecten. - om dat mogelijk te maken willen we binnen twee jaar met de zustersteden van Zwijndrecht een uitwisselingsproject opstarten. - we hebben de intentie om het eerste contact wat we hebben gelegd met scholen in Duitsland, Roemenië, Tsjechië en Zweden om te gaan zetten in een project en/of een uitwisselingsproject. 6

7 Huidige situatie op het Walburg College Europa en de Wereld Op het Walburg College wordt 'Europa' bij de vakken aardrijkskunde, economie, geschiedenis en maatschappijleer vanaf de brugklas tot en met het eindexamenjaar gedoceerd. Echter was de situatie vaak dat men niet van elkaar wist wat de ander deed. De eerste stap was om te inventariseren wat men doet en vervolgens kijken waar men kan samenwerken. Van elkaar informeren naar samenwerkingsprojecten. De fase van inventariseren is afgerond en zijn we bezig met het implementeren. Vanaf de brugklas tot en met de voorexamenklassen werken we met verschillende (vakoverstijgende) projecten op Europees en Internationaal gebied. Het is de bedoeling dat ieder nieuw project een link zal hebben met Europa. Het eerste jaar facultatief en daarna zal het verplicht worden. We willen onze leerlingen voorbereiden op Europees burgerschap, doormiddel van Europese en Internationale Oriëntatie, ICT projecten, projecten en schoolreizen en uitwisselingsprojecten. In samenwerking met de SICZ (Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht) hebben we contact gezocht met het Gymnázium Ulica Dominika Tatarku in Poprad (een van de drie zustersteden van Zwijndrecht). Een van de doelen van de SICZ is het stimuleren en ontwikkelen culturele, sportieve en educatieve projecten met de zustersteden. Op dit punt komen het Walburg College en de SICZ elkaar tegen. Naast het bestaande project zijn we dit jaar schooljaar gestart met ons tweede uitwisselingsproject, namelijk met het Lise- Meitner-Gymnasium in Norderstedt (een zusterstad in Duitsland), wederom in samenwerking met de SICZ. Sinds april 2008 zijn we gestart met een project met een school in Zweden (Berzeliusskolan in Linköping) en ons streven is om dit project binnen twee jaar uit te breiden tot een uitwisselingsproject. In juni 2009 hebben we contact gelegd met het Sint Annacollege in Antwerpen (een school met veel leerlingen uit onze zusterstad Zwijndrecht in België) om in schooljaar een uitwisseling te gaan starten. De schoolreizen in de huidige vorm houden we in stand houden vanwege de goede ervaringen van de leerlingen en docenten. De leerlingen van de voorexamenklassen kunnen dit jaar kiezen uit de volgende bestemmingen: Praag, Rome, Schotland & Survival in Oostenrijk. De leerlingen worden intensief betrokken bij de organisatie van deze schoolreizen. Ze moeten informatie zoeken, ordenen en presenteren (voor reisgids en presentatie voor ouders). We evalueren na elke reis om te kijken wat we volgend schooljaar anders kunnen doen. 7

8 E EIO en TTO op het Walburg College Het beleidsplan Internationalisering van het Walburg College is voornamelijk gericht op de afdeling TTO. Verder experimenteren we met EIO, vakoverstijgende projecten gericht op Europa en scholierenuitwisseling in het Studiehuis en op de mavo. Vanwege het feit dat we een startende school zijn op het gebied van Internationalisering richten we ons in eerste instantie op een specifieke groep. Juist omdat we startende school op dit gebied zijn hebben we goed geluisterd naar het advies van verschillende instanties en hebben we onze doelstellingen realistisch gehouden. Vandaar de keuze om de komende jaren voornamelijk te kijken naar het TTO. Een groep TTO-docenten is geschoold om kwalitatief goed tweetalig onderwijs te kunnen geven. Het uiteindelijke doel is het proficiencyniveau te halen. De coördinator Internationalisering organiseert momenteel het vijfde uitwisselingsproject met een gymnasium uit Poprad Slowakije en het eerste met een gymnasium uit Norderstedt. De vier projecten waren voor V4 leerlingen op vrijwillige basis. Dit schooljaar zijn alle leerlingen van T4 (TTO) en tien leerlingen van V4 gestart met ons uitwisselingsproject (met de steden Norderstedt in Duitsland en Poprad in Slowakije). Afgelopen oktober was het Walburg College gastheer voor de leerlingen en docenten uit Norderstedt en Poprad (zie de website van het Walburg College: In februari gaan de leerlingen naar Poprad en in april naar Norderstedt voor een tegenbezoek. Klik voor meer informatie over ons International Student Exchange Program: ENERGY & CLIMATE REACTION IN THE EU (An Energy Policy for Europe) op: Verder zijn we twee jaar geleden gestart met Chinees en Spaans : TTO (zie link TTO) EIO: Uitwisselingsproject voor V4 met Norderstedt & Poprad: - Klimaatveranderingen en energiebeleid in de EU - In Nederland: watermanagement o.a. bezoek Neeltje Jans en met de Fast Ferry van Zwijndrecht naar Rotterdam (juni). Maeslantkering & Hoek van Holland (oktober) - Bezoek ambassade Slowakije - Bezoek aan het Europees Parlement in Brussel - Internationale Kijk & Luister EIO projecten o.a. Havo/VWO: - vakoverstijgend (ak, ec, ges) project: Spanje in de 3 e klas - Een energiebeleid voor Europa - Amerikaanse presidentsverkiezingen (schooljaar ) 8

9 ICT & internationalisering Het Walburg College beschikt over computerlokalen met internetaansluitingen en tevens hebben de TTO afdeling en het studiehuis H/V de beschikking over computereilanden met internetaansluiting. Sinds schooljaar hebben veel lokalen de beschikking over een smartboard. Het komende schooljaar staan de nodige aanpassingen op het programma. ICT is niet weg te denken bij Internationalisering. Via projecten kunnen leerlingen de eerste internationale contacten leggen. Vervolgens moeten ze veel informatie zoeken, ordenen en presenteren via ICT. De uitwisselingsprojecten starten met ICT. De deelnemende leerlingen sturen elkaar een CV en vervolgens leren ze elkaar kennen. Het project start en loopt met behulp van ICT. Bij het eerste uitwisselingsproject heeft een leerling van onze school een speciaal een website geopend voor de CV's en verder de informatie over het project. Dit jaar hebben leerlingen een internetadres opgezet voor de CV's en de foto's van ons bezoek aan Poprad afgelopen januari. Het is tevens de bedoelding om het programma van juni ook op internet te zetten. Op deze manier kun je eenvoudig over een grote afstand met elkaar communiceren. De betrokken docenten mailen en bellen regelmatig. Sinds april 2008 zijn we gestart met een project met Zweden over klimaatsveranderingen in Europa. De coördinator internationalisering heeft in juni 2008 een cursus gevolgd om het programma ejournal te kunnen gebruiken op onze school. 9

10 Evaluatiemethode en rapportage De toelating voor het TTO is gelijk aan die van het gymnasium: een citoscore van ten minste 545 en een positief bindend advies van de basisschool. Voor de havo variant geldt een citoscore van 542 als minimum met een positief bindend advies van de basisschool. Een extra onderdeel bij de inschrijving is een intakegesprek, waarbij de leerlingen hun keuze voor dit speciale onderwijs persoonlijk toelichten. Het TTO loopt door tot in het examenjaar. De leerlingen zullen het reguliere landelijke examenprogramma volgen. Daarnaast krijgen zij de mogelijkheid om het International Baccalaureaat te behalen. Dit is een internationaal erkend getuigschrift in de Engelse taalvaardigheid, met de nadruk op literatuur. We gaan komend schooljaar een certificaat voor EIO ontwikkelingen voor de leerlingen die het 3 e jaar afsluiten. Vervolgens bieden we TTO aan in de bovenbouw voor de niet examenvakken. EIO zal zeker in de bovenbouw TTO ruimschoots aan de orde komen. De projecten werden tot nu toe meestal geëvalueerd door middel van een soort eindgesprek met de direct betrokkenen, we vinden dat het beter kan en moet. De projecten van dit jaar De EU voor TTO en gym en de special energie en EU zullen we aan het einde van het jaar evalueren middels een evaluatieformulier. Tevens gaan we het uitwisselingsproject middels een nog te maken evaluatieformulier evalueren: leerlingen, ouders en docenten. We hebben met TTO zowel naar de school als mede naar buiten flink gerapporteerd. Intern via de maandkrant en naar buiten via onze lokale kranten. Rapportering naar de school: via ons maandblad en onze website (zie deel TTO en zie ook excursies/projecten) Publicaties in de media: ieder project proberen we in de lokale krant of tv/radio te krijgen. Meestal lukt het ons aardig. De opening van onze TTO afdeling werd voltrokken door de wethouder van onderwijs. Ons bezoek aan het Europees Parlement stond in de lokale krant en op de weblog van Europarlementariër Jules Maaten, tevens het bezoek van de ambassadrice van Slowakije aan Zwijndrecht en onze school stond in de krant. De direct betrokkenen bij internationalisering waren uitgenodigd op de receptie op het gemeentehuis. Ouders worden goed op de hoogte gehouden. We proberen ouders zoveel mogelijk bij de projecten te betrekken en waar maar mogelijk is worden ze uitgenodigd bijvoorbeeld bij: - presentatie EU-project - presentatie Popradproject. - Slowaaks-Nederlandse maaltijd door leerlingen gemaakt. - bij de schoolreizen hebben we ook altijd een ouderavond, met een grote rol voor de leerlingen zelf. 10

11 Draagvlak Internationalisering wordt vanuit de directie met een warm hart uitgedragen. Directeur en teamleiders staan er volledig achter, twee teamleiders zijn er zeer direct bij betrokken: 1 teamleider is verantwoordelijk voor het TTO en de andere voor Internationalisering. De samenwerking directeur, teamleiders, coördinator Internationalisering en direct betrokken docenten is ook goed. Wel merken wel dat er zoveel dingen tegelijk plaatsvinden dat we de zaken goed moeten afstemmen. Is alleen een kwestie van een goed overlegschema te maken. Maar nu dit jaar bijna voorbij is kunnen we zeggen dat het als Junior TTO-school een succes is geworden. Projecten veroorzaken wel onrust op school en vergt wel flexibiliteit van alle collega's, maar wanneer we groeien en proberen de zaken goed op elkaar af te stemmen is er zeker draagvlak onder de docenten. Het blijft moeilijk wat betreft lesuitval en afwezigheid van docenten en leerlingen, maar wanneer we zorgen dat we nog. Ouders en leerlingen staan zeker achter TTO aangezien we dit jaar weer drie nieuwe TTO brugklassen hebben. Ook bij de huidige uitwisselingsprojecten vinden we de leerlingen en ouders die mee willen doen. Zonder ouders geen uitwisseling en vandaar dat we zeer blij zijn met de medewerking van de ouders tot nu toe. Zowel in Poprad als bij ons zijn de deelnemende ouders echt fantastisch. Hoe het zal gaan lopen bij meerdere en/of grotere uitwisselingsprojecten kunnen we nu nog niet zeggen, maar we proberen via goede contacten en informatie ouders mee te krijgen. 11

12 Werkgroep Internationalisering De werkgroep Internationalisering bestaat uit twee teamleiders, de coördinator kwaliteitszorg & de coördinator Internationalisering en de coördinator IB (en de docenten van het TTO team): Mevrouw W. Groen, teamleider TTO Mevrouw L. Spek-Blok, teamleider internationalisering De heer W.T. Witterland, coördinator kwaliteitszorg De heer R. de Oude, coördinator Internationalisering De heer T. Paliama, mentor T4 & coördinator IB We kunnen beter spreken van werkgroep in ontwikkeling! Aan het einde van het schooljaar gaan we het geheel evalueren. Momenteel krijgt de coördinator 135 uur op jaarbasis, is er nog geen aparte werkkamer, maar we zijn nog aan het groeien en bloeien. Internationale activiteiten van het docentencorps: zie bijlagen 12

13 Financiering De financiering van TTO: de ouderbijdrage is 495,00 per schooljaar Het uitwisselingsproject van dit jaar wordt gefinancierd door een bijdrage van de ouders, het Europees Platform, Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht en het Walburg College. ten Toekomstplannen Het Walburg College gaat de komende jaren kijken naar de volgende punten: - opzetten van een Comeniusproject - het uitvoeren van meerdere uitwisselingsprojecten (o.a. in Zweden en Engeland) - de werkgroep: momenteel zien we dat bij internationalisering veel mensen nodig zijn en aangezien we de lat hoog leggen zullen we een beroep gaan doen op de collega s. - projecten moeten voldoen aan vastgestelde criteria - de EIO leerlijn proberen te implementeren in alle afdelingen van het Walburg College 13

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2012 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag Raad van Toezicht 7 Organisatie 11 Christelijke identiteit 19 Onderwijs en

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen

Schoolplan 2011-2015. Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Schoolplan 2011-2015 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen 1 Schoolplan 2011-2015 rsg de Borgen Inleiding 3 1. Uitgangspunten Onderwijsgroep Noord 4 1.1 Missie en centrale waarden 5 1.2 Ontwikkelingen en

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus

STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017. Locatie Quintus Directeur Quintus STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2013-2017 Locatie Quintus Assen, 1 oktober 2013 A.Noord, directeur Quintusr Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Kernwaarden 3 Missie 2 Visie 4 Doelstellingen 4 Onderwijs

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

Welkom op het Wartburg

Welkom op het Wartburg Welkom op het Wartburg Introgids 014-015 Onze missie en visie In onze missie proberen wij onder woorden te brengen wat christelijk-reformatorisch onderwijs op het Wartburg College betekent: Het Wartburg

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N

schoolgids 2014-2015 emmauscollege O P W E G S A M E N ! schoolgids 2014-2015 emmauscollege SAMEN OP WEG! S A M E N O P W E G Emmauscollege r.k. scholengemeenschap voor havo, atheneum en gymnasium Het Emmauscollege bevindt zich op één locatie in een goed gefaciliteerd

Nadere informatie

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL

DE SCHOLEN DEZWOLSE GIDS SCHOLEN. Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL DEZWOLSE DE SCHOLEN SCHOLEN GIDS 2015 Wij gaan naar het voortgezet onderwijs!! WWW.ZWOLSESCHOLENGIDS.NL Inhoudsopgave Inleiding 3 Meander College 4 Thomas a Kempis College 6 JenaXL 8 Carolus Clusius College

Nadere informatie

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.

Elk talent loont. Schoolplan 2014-2019. Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum. Elk talent loont Schoolplan 2014-2019 concept Sophianum, Scholengemeenschap Landsraderweg 3 6271 NT Gulpen 043-4505310 www.sophianum.nl info@sophianum.nl pag. 1 Sophianum Schoolplan 2014-2019 Inhoud Inhoudsopgave

Nadere informatie

K!X: Empoweren en netwerken

K!X: Empoweren en netwerken K!X: Empoweren en netwerken Handleiding voor K!X coördinatoren FORUM, Instituut voor Multiculturele Vraagstukken Handleiding voor K!X-coördinatoren Deze handleiding voor K!X-coördinatoren is een uitgave

Nadere informatie

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl

Schoolgids 2015/2016. Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl Schoolgids 2015/2016 Meester Bosmanshof 1 5953DM Reuver 077-4748216 info@bosdael.kerobei.nl VOORWOORD Dit is de schoolgids van Basisschool Bösdael in Reuver. Met peuterspeelzaal Pinkeltje en kindercentrum

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Het Merletcollege valt onder het bestuur van de vereniging Ons Middelbaar Onderwijs. Inhoudsopgave 1. Vestigingen... 3 2. Schoolmanagement... 4 3. Voorwoord... 5 4. Het Merletcollege...

Nadere informatie

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard

EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING. Rapport van de werkgroep Gouden Standaard EEN GOUDEN STANDAARD VOOR DE GYMNASIUMOPLEIDING Rapport van de werkgroep Gouden Standaard maart 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord.......... 3 Hoofdstuk I: Profilering van de gymnasiumopleiding.... 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2014 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2014 8 Rooster van aftreden

Nadere informatie

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015

Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo. Schoolgids 2014-2015 Christelijke Scholengemeenschap - gymnasium, atheneum, havo en vmbo Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Aan onze leerlingen, hun ouders en andere belangstellenden, Elk jaar kiest de commissie identiteit een

Nadere informatie

Schoolgids openbare basisschool De Schakel

Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schoolgids openbare basisschool De Schakel Schooljaar 2013-2014 1 1.Voorwoord Geachte ouders, Het doet ons genoegen u een uitgave van de schoolgids te kunnen aanbieden. Scholen verschillen in sfeer, in

Nadere informatie

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum

NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST. Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum NEEM EEN AANDEEL IN JE TOEKOMST Schoolplan 2010-2014 van het Montaigne Lyceum 16 februari 2010 2 Voorwoord Met het schoolplan Neem een aandeel in je toekomst spreken wij onze ambities uit voor de ontwikkeling

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo

Jaarverslag. CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo L Jaarverslag 2013 CSG Liudger Scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Verslag Raad van Toezicht 7 Inleiding 8 Samenstelling in 2013 8 Commissies 8 Werkwijze

Nadere informatie

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs

Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport 4 Over drempels naar meer ict-gebruik in het voortgezet onderwijs Rapport naar aanleiding van het project DigilessenVO in 2009 Bert Zwaneveld Herman Rigter Ruud de Moor Centrum Ruud de Moor Centrum

Nadere informatie

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids

DE SCHOLEN VAN HET. school voor Havo Atheneum Gymnasium. Informatiegids DE SCHOLEN VAN HET school voor Havo Atheneum Gymnasium Informatiegids 2015 De powerpointpresentatie van de informatieavonden treft u aan op www.bernardinuscollege.nl en www.ikwordbernardijn.nl Technasium

Nadere informatie

Opstapcursus rekenen en taal

Opstapcursus rekenen en taal Pabo-magazine Den Haag Dordrecht Rotterdam De Universitaire Pabo Kun je geen keuze maken tussen de Pabo en Pedagogiek? Dan doe je ze toch allebei! Je studeert drie dagen per week bij de Pabo en twee dagen

Nadere informatie

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders

Omgaan met jongeren! voor bijeenkomsten en trainingen van : scholen, stagemakelaars en stagebieders Omgaanmetjongeren! voorbijeenkomstenentrainingenvan:scholen, stagemakelaarsenstagebieders Een onlinepublicatie door:cpsenmovisie InopdrachtvanOCW sept2010 Inleiding De generatie Y, de generatie Einstein,

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving

Meer dan het gewone. CVO op weg naar 2020. Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving Meer dan het gewone CVO op weg naar 2020 CVO Rotterdam en omgeving Rotterdam, oktober

Nadere informatie

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015

In verbinding naar de toekomst. Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 In verbinding naar de toekomst Beleidsplan Stichting Akkoord!-po 2011-2015 Voorwoord Primair onderwijs bereidt kinderen voor op hun toekomst, ouders hebben de keuze uit openbaar of bijzonder onderwijs.

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie