FINA REGELS WATERPOLO WIJZIGINGEN, TOEVOEGINGEN, interpretaties en UITLEG TOEPASSING VANAF 18 september 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FINA REGELS WATERPOLO WIJZIGINGEN, TOEVOEGINGEN, interpretaties en UITLEG TOEPASSING VANAF 18 september 2013"

Transcriptie

1 FINA REGELS WATERPOLO WIJZIGINGEN, TOEVOEGINGEN, interpretaties en UITLEG TOEPASSING VANAF 18 september 2013 Gelieve een overzicht van de wijzigingen en toelichtingen met betrekking tot de toepassing en interpretatie van de " nieuwe " spelregels, en sommige toepassingen voor "oude en bestaande regels" hieronder De wijzigingen worden gemarkeerd in blauw met verduidelijkingen in het kader na elk item. Deze wijzigingen van de regels zijn bedoeld om meer beweging, meer creativiteit en snelheid in het spel te brengen. Verder zullen deze wijziging van de regels regels te veranderen helpen om situaties van statische spel te elimineren en te zorgen voor meer duidelijkheid op de correcte toepassing van de regels. Er zijn eigenlijk alleen een paar nieuwe regels, zoals het aantal time-outs, geen extra tijd (verlengingen) maar rechtstreeks naar strafschoppen, spelers (2 keepers) en geen reseting van de klok bij een dubbele uitsluiting. Alle andere wijzigingen zijn gewoon om de interpretatie van de FINA Waterpolo Rules te versterken. Door de bestaande interpretaties nu deel uitmaken van de eigenlijke schriftelijke regels, FINA wil de scheidsrechters geen andere optie geven dan de gewenste beslissingen toe te passen. WP 5.6 Op ieder willekeurig moment mag een speler worden vervangen door het speelveld te verlaten via het terugkomvak het dichtst bij zijn eigen doellijn. De vervanger mag vanuit het terugkomvak in het speelveld komen zodra de te vervangen speler in het terugkomvak zichtbaar boven water is gekomen Krachtens dit artikel kan de doelverdediger enkel worden vervangen door de reservedoelman. Krachtens dit artikel mag er geen vervanging plaatsvinden tussen het tijdstip van het toekennen van een strafworp door een scheidsrechter en het nemen van die worp, tenzij voor het nemen van de strafworp een time-out wordt aangevraagd. Opmerking: In geval het de doelman en reservedoelman niet toegestaan of mogelijk is deel te nemen aan het spel, zal een ploeg met zeven spelers met een alternatieve doelverdediger spelen, dewelke een rode doelverdedigers muts opzet. WP 5.6: Commentaar van de FINA Als tijdens het spel een team minder dan zeven (7) spelers overhoudt, bvb. als een team geen reserverspelers meer heeft en één van de spelers is uit het water, m.a.w. als er nog vijf (5) veldspelers zijn en één (1) doelverdediger, dan is het team niet verplicht om met een doelverdediger te blijven spelen, en mag dus met zes (6) veldspelers spelen. Ook als een team geen reserven meer heeft, behalve de reservedoelman, dan mag de doelman of reservedoelman spelen als veldspeler. Gelieve te noteren dat, als een speler is uitgesloten, deze uitgesloten speler in het terugkomvak aanzien wordt als deel van het team, en het team dus nog steeds zeven (7) spelers in het water heeft, en niet zes (6). WP 7.3 De scheidsrechters zullen niet voor een fout fluiten, indien naar hun mening deze spelonderbreking een voordeel zal opleveren voor de ploeg die de overtreding begaat. De scheidsrechters zullen niet voor een gewone fout fluiten als er nog een mogelijkheid is om de bal te spelen. Opmerking: de scheidsrechters zullen dit principe in de ruimste zin hanteren P1

2 WP 7.3: Commentaar van de FINA Deze regel is een duidelijke instructie naar de scheidsrechters om het voordeel ten allen tijden te laten spelen. Een scheidsrechter moet geen gewone of zware fout of penalty fluiten als dit duidelijk nadelig is voor het aanvallende team. In dit opzicht betreffende de mogelijkheid dewelke een scheidsrechter heeft om een fout te fluiten, een voorbeeld (en misschien ook het enige voorbeeld) om het voordeel toe te kennen aan het aanvallend team, is door een gewone fout te fluiten op de midvoor, als deze de bal heeft verloren tijdens een actie. Dit zou betekenen dat het aanvallende team in balbezit blijft. Momenteel fluiten vele scheidsrechters ofwel een uitsluitingsfout, ofwel geen fout op de midvoor/midachter, waarbij in de meeste gevallen het verdedigende team toch in het voordeel is. WP 11.3 Indien, in een wedstrijd waarvoor een beslissing vereist is, de speelstand gelijk is, dan zal een strafworpenserie volgen om tot een eindresultaat te komen. WP 11.3: Commentaar van de FINA Deze regel sluit de methode met verlengingen uit, en zal toegepast worden als een wedstrijd een beslissing vereist. WP 12.1 Iedere ploeg mag in elke periode één time-outs aanvragen. De duur van een time out is één (1) minuut. Een time-out kan op elk moment worden aangevraagd, ook na een doelpunt, door de coach van de ploeg in balbezit, door het roepen van time-out en het maken van een T gebaar met zijn handen. Als een time out wordt aangevraagd, stoppen de scheidsrechters of de secretarissen de wedstrijd door middel van een fluitsignaal en de spelers moeten zo snel mogelijk terugkeren naar hun speelhelft. WP 12.1: Commentaar van de FINA Time outs zijn niet cumulatief, m.a.w. als een team geen time out vraagt in een periode, dan is hij deze time out kwijt. WP 19.2 Een speller die een vrije worp werd toebedeeld, zal de bal onmiddellijk terug in het spel brengen, ofwel door te passeren, ofwel door te schieten op doel (als de spelregels dit toelaten). Het zal als een aanvallende fout worden aanzien, als de speler, die duidelijk in de mogelijkheid is om de bal af te spelen, dit niet doet. Een verdedigende speler die de fout maakte, zal de nodige afstand nemen weg van de speler die de vrije worp gaat nemen, alvorens een arm de hoogte in te steken om zo een pas of schot te blokkeren; een speler die dit niet doet, zal worden uitgesloten voor hinderen volgens WP WP 19.2: Commentaar van de FINA De verdedigende speler dewelke de fout maakte, moet zich van de speler verwijderen om deze de kans te geven om een vrije worp te geven zonder hinder. Hoewel geen exacte afstand bepaald is de theoretische afstand 1m, als de verdedigende speler zich binnen 1 meter afstand bevind van de aanvallende speler die de vrije worp geeft kan de scheidsrechter dienovereenkomstig de gelegenheid geven om de verdedigende speler uit te sluiten. WP Het verspillen van tijd. Opmerking: Het is de scheidsrechter toegestaan een gewone fout onder deze regel toe te kennen, voordat de 30 seconden van balbezit is verstreken. Als de doelverdediger de enige speler van zijn ploeg is op zijn eigen speelhelft, verspilt hij tijd als hij de bal krijgt aangespeeld door een medespeler van zijn ploeg die zich op de andere helft van het speelveld bevindt. Tijdens de laatste minuut moeten de scheidsrechters ervan overtuigd zijn dat er bewust tijd verspild wordt, alvorens deze spelregel toe te passen. P2

3 WP 20.16: Commentaar van de FINA De doelman kan geen bal terug krijgen van gelijk welke speler wanneer al de aanvallende spelers over de middellijn liggen. De bal vooruit spelen, wordt niet aanzien als tijdverlies, echter op de bal leunen (bvb. door de doelman) wordt wel aanzien als tijdverspilling, en dient bestraft te worden. De speler mogen hun doelman mee betrekken in het spel doch indien de doelman de bal ontvangt, moet hij de bal voorwaarts spelen door ofwel met de bal te zwemmen, ofwel de bal voorwaarts te (ooien. Gelieve te noteren dat in de laatste 30 seconden van de wedstrijd het spel, een team in balbezit geen aanstalten maakt om de bal voorwaarts te spelen, dient de scheidsrechter dit onmiddellijk te bestraffen met een gewone fout volgens WP WP Het simuleren van een fout. Opmerking: simuleren betekent een actie van een speler met de bewuste intentie om van de scheidsrechter een fout te krijgen in zijn voordeel ten optie van een andere speler. Een scheidsrechter kan een gele kaart trekken tegen de ploeg bij herhaaldelijke simulaties, en kan volgens WP (herhaaldelijke fouten) spelers bestraffen die zich hieraan bezondigen. WP 20.17: Commentaar van de FINA Het is een gewone fout als een fout gesimuleerd wordt. Bij herhaalde simulaties, kan de scheidsrechter een gele kaart trekken om het team te waarschuwen en aansluitend kan de scheidsrechter spelers, die zich hier toch nog aan vergrijpen, bestraffen volgens WP (wangedrag). WP 21.1 Het is een uitsluitingfout om een van de navolgende overtredingen te begaan (WP 21.4 t/m WP 21.18). Dit wordt bestraft (behalve als in de spelregels anders is voorzien) met het toekennen van een vrije worp aan de tegenpartij en uitsluiting van de speler die de overtreding beging. WP 21.1: Commentaar van de FINA Indien de fout zich voordoet in het 5 meter gebied van de aanvallende ploeg, dan moet de scheidsrechter onmiddellijk de volgende procedure toepassen, namelijk: Fluiten voor de uitsluiting Het mutsnummer tonen aan de zowel de tafel als de speler zelf Aangeven dat het spel herstart mag worden door een opwaartse beweging met de hand WP 21.8 Het hinderen of op een andere manier de bewegingsvrijheid van een tegenstander die de bal niet houdt belemmeren, daarbij inbegrepen het zwemmen op de schouders, rug of benen van een tegenstander. Houden betekent het opnemen, vasthouden of aanraken van de bal, maar het opzwemmen (dribbelen) met de bal wordt niet als houden beschouwd. Opmerking : Deze regel kan ook toegepast worden in het voordeel van de aanvallende ploeg. Als een tegenaanval in progressie is en een fout wordt begaan om de aanval af te breken, zal de overtredende speler uitgesloten worden. De eerste afweging die de scheidsrechter moet maken is of de tegenstander de bal houdt. Als dat het geval is, kan de speler die aanvalt niet bestraft worden voor hinderen. Het is duidelijk dat de speler de bal houdt als hij deze boven het water uittilt (fig. 4). De speler houdt ook de bal als hij opzwemt met de bal in zijn hand of de op het wateroppervlak drijvende bal aanraakt (fig. 5). Met de bal opzwemmen (dribbelen), als getoond in fig. 6, wordt niet als de bal houden beschouwd. Een gebruikelijke manier van hinderen is het kruiselings over de benen van een tegenstander zwemmen (fig.7), om zodoende het bewegingstempo te verminderen en een normale beenactie te bemoeilijken. Een andere vorm is om op de schouders van de tegenstander te zwemmen. Er moet op gelet worden dat de fout "hinderen" ook kan worden begaan door een speler die in balbezit is. Fig. 8 P3

4 toont bijvoorbeeld een speler, die een hand op de bal houdt terwijl hij tracht zijn tegenstander van zich af te duwen om daardoor meer ruimte voor zichzelf te scheppen. Fig. 9 toont een speler die in balbezit is terwijl hij zijn tegenstander hindert door hem weg te duwen met zijn hoofd. Oplettendheid wordt gevraagd bij situaties als afgebeeld in fig. 8 en fig. 9 omdat elke heftige beweging door een speler die in balbezit is kan uitmonden in slaan of zelfs brutaliteit. De afgebeelde figuren zijn bedoeld ter illustratie van het hinderen zonder enige heftige beweging. Een speler kan zelfs de overtreding "hinderen" begaan als hij de bal niet houdt of aanraakt. Fig.10 toont een speler die met zijn lichaam en zijn armen wijd gespreid bewust zijn tegenstander blokkeert, om zodoende het bereiken van de bal onmogelijk te maken. Deze overtreding wordt vaak begaan bij de speelveldbegrenzingen. WP 21.8: Commentaar van de FINA Deze regel werd in het verleden toegepast als gewone fout, en is nu dus een belangrijke wijziging, maar refereert enkel naar een tegenstrever die de bal niet houdt. Indien een speler de bal verliest, en de verdediger kan niet voorkomen dat hij de aanvallers hindert, wordt een gewone fout gefloten volgens deze regel. Dit dient te worden toegepast op gans het speelveld en geldt niet enkel voor midvoor/midachter positie. Evenzo in een gelijkaardige fase als de aanvallende speler (midvoor) tegen de verdediger (midachter) een fout maakt, dient de scheidsrechter voor een gewone fout te fluiten tegen de aanvaller, dewelke een tegenfout of aanvallende fout maakt. WP Het met twee handen vast of tegen houden van de tegenstrever, gelijk waar in het speelveld. WP 21.10: Commentaar van de FINA Dit is een uitbreiding van de interpretatie op WP Een verdediger die beide handen gebruikt om een aanvaller die niet in balbezit is, vast te houden, dient te worden uitgesloten. WP Als bij balwissel de verdedigende speler een fout begaat op een speler van de aanvallende ploeg, op gelijk welke plaats in het deel van het speelveld van het aanvallende team. Opmerking: Deze regel moet zo worden toegepast, als de ploeg die de bal verliest op deze manier de aanvallende ploeg tracht te verhinderen door een fout te maken op eender welke aanvallende speler, alvorens deze speler de middellijn heeft overschreden. WP 21.11: Commentaar van de FINA Dit is een uitbreiding op WP 21.9, aangevuld met de nieuwe regel WP 21.8, dat zulke fout bestraft met uitsluiting. Eender welke fout, met het eenvoudige doel om de voortgang van het spel te stoppen, in bijzonder de tegenaanval, moet resulteren in een uitsluiting van de speler die de fout beging. Deze fout wordt ook gecatalogeerd als professionele fout of tactische fout. We herhalen, deze regel van WP21.8 geldt enkel voor een speler die de bal niet houdt, en als de aanvallende speler de bal verliest, en de verdediger begaat toch een fout op de aanvallende speler in deze fase, zal deze bestraft worden met een gewone fout. Als de aanvallende speler echter nooit de bal hield, of de fout had duidelijk tot doel om de tegenaanval te stoppen, dient een uitsluitingsfout gefloten te worden. De reden waarom de FINA de volgende zin heeft toegevoegd op gelijk welke plaats in het deel van het speelveld van het aanvallende team is simpelweg omdat veel scheidsrechters enkel een gewone fout fluiten voor zulke overtredingen, wanneer dit gebeurt op de speelhelft van de aanvallende ploeg (m.a.w. ver verwijderd van het doel van de verdediging). P4

5 WP In het geval van gelijktijdige uitsluiting van de spelers van verschillende ploegen, worden beide spelers voor 20sec uitgesloten, de 30 seconden klok wordt niet teruggezet. Het spel wordt hervat met een vrije worp voor de ploeg welke het laatste balbezit had. Indien geen van de ploegen balbezit had op het moment van de uitsluitingen wordt 30 seconden klok teruggezet en de wedstrijd hervat met een neutrale inworp. Opmerking : Beide uitgesloten spelers zullen terug aan het spel mogen deelnemen bij de eerstkomende gelegenheid waarnaar in WP21.3 wordt verwezen, of bij de volgende wisseling van balbezit. Indien twee spelers, die ingevolge deze spelregel uitgesloten werden, weer mogen terugkeren,mag de scheidsrechter die de verdedigende situatie beoordeelt, de speler, die klaar ligt om weer in het speelveld te komen, afzonderlijk teken hiertoe geven. De scheidsrechter hoeft niet te wachten tot beide spelers gereed zijn om terug te keren. WP 21.15: Commentaar van de FINA In het verleden werd de klok gereset (terug op 30 seconden gezet)wanneer gelijktijdig een uitsluiting werd gefloten voor spelers van beide teams tijdens het spel. Dit is dus niet meer van toepassing. Indien geen van beide teams in balbezit was, bvb. wanneer na een schot de bal terugstuitert en in niemandsland dobbert, wordt de klok wel gereset (terug op 30 seconden gezet) en wordt het spel hervat met een neutrale inworp. Het is belangrijk dat de scheidsrechters goed vaststellen of er balbezit was of niet op het tijdstip van de gelijktijdige uitsluiting. WP 22.7 Het door de coach of teamofficial van de ploeg, die niet in balbezit is, aanvragen van een time-out, met dien verstande dat er geen persoonlijke fout wordt genoteerd voor deze overtreding. WP 22.7: Commentaar van de FINA Indien een team die niet in balbezit is een time-out aanvraagt terwijl het geen balbezit heeft, zal het zijn time-out verliezen, en krijgt het een strafworp tegen. WP 22.8 Het door de coach of teamofficial van de ploeg, die niet in balbezit is, gelijk welke actie ondernemen om een doelpunt te voorkomen of om het spel te vertragen, met dien verstande dat er geen persoonlijke fout wordt genoteerd voor deze overtreding. WP 22.8: Commentaar van de FINA het spel vertragen betekent dat terwijl het spel bezig is, een coach of team official gelijk welke actie doet ter voorkoming van een mogelijk doelpunt, of ter vertraging van het spel, zal er een strafworp toegekend worden. het spel vertragen slaat niet op de intervaltijd tussen twee periodes of na een time-out. Een coach die zich schuldig maakte aan deze feiten (bvb. door zijn team niet tijdig op te stellen), dient een gele kaart te krijgen, maar geen strafworp. WP22.8 moet ook toegepast worden wanneer een verdedigende speler opzettelijk het spel vertraagt, zoals wanneer het aanvallende team een 6 tegenover 5 voordeel heeft, met nog een beperkte speeltijd te gaan, en de verdedigende speler speelt de bal, bewust voor het spel herstartte, naar een plek in het veld waardoor de aanvallende ploeg onmogelijk nog de kans heeft tot scoren. In dit geval zal een strafworp worden toegekend. P5

Instructie spelregelwijzingen

Instructie spelregelwijzingen Instructie spelregelwijzingen 2013-2014 Zie voor laatste spelregels: www.knzb.nl Blijf voor correcties de OM goed volgen! 1 De wijzigingen hebben als doel het spel met minder persoonlijke fouten, sneller

Nadere informatie

Herhaling W + Time Out. 6 en 12 september 2011 Sander Gransjean

Herhaling W + Time Out. 6 en 12 september 2011 Sander Gransjean Herhaling W + Time Out 6 en 12 september 2011 Sander Gransjean Functionarissen Scheidsrechter Tijdwaarnemer Tijdwaarnemer 30-seconden Secretaris 2 e Secretaris Grensrechters Benodigdheden Vlaggen (wit,

Nadere informatie

Uittreksel voor W-official

Uittreksel voor W-official WP 1.3 Bij een wedstrijd geleid door één scheidsrechter, fungeert de scheidsrechter aan de zijde van de jurytafel en nemen de grensrechters aan de overzijde plaats. WP 1.7 Op elke speelveldbegrenzing achter

Nadere informatie

Spelregels Waterpolo

Spelregels Waterpolo Spelregels Waterpolo Het speelveld: Het speelveld is maximaal 20 meter breed en 30 meter lang bij heren, bij dames is de maximale lengte 25 meter. Is het bad waarin gespeeld wordt groter, dan wordt het

Nadere informatie

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord:

Spelregels Minipolo. Pupillen 1 Voorwoord: Spelregels Minipolo Pupillen 1 Voorwoord: Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Op 1 maart 2016 heeft de IHF de verschillende landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met ingang van 1 juli 2016 van

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Vanaf het seizoen 2016-2017 zijn er enkele nieuwe spelregels van toepassing, komende vanuit de IHF. De onderstaande spelregels zijn van toepassing

Nadere informatie

Spelregelkennislijn D-jeugd (onder de 13 jaar)

Spelregelkennislijn D-jeugd (onder de 13 jaar) Spelregelkennislijn D-jeugd (onder de 13 jaar) November 2009 2 Wat staat erin? Vooraf... 5 Samenvatting eerste boekje... 5 Samenvatting tweede boekje... 6 Wat verandert er?... 7 Gewone en zware fouten...

Nadere informatie

Wat staat erin? September 2011 2

Wat staat erin? September 2011 2 Spelregelkennislijn D-jeugd (onder de 13 jaar) November 2009 Wat staat erin? Vooraf... 3 Samenvatting eerste boekje... 3 Samenvatting tweede boekje... 4 Wat verandert er?... 5 Gewone en zware fouten...

Nadere informatie

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016

Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Toelichting op de nieuwe spelregels met ingang van 1 juli 2016 Op 1 maart 2016 heeft de IHF de aangesloten landen op de hoogte gebracht van de spelregelwijzigingen die met ingang van 1 juli 2016 van kracht

Nadere informatie

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp

3.10c; deel 1. Het nemen van de vrije worp 3.10c; deel 1 c Het nemen van de vrije worp c Het nemen van de vrije worp De nemer van de vrije worp moet met één voet direct achter het strafworppunt staan en met de andere voet in het gebied achter de

Nadere informatie

Beste W bevoegde, Dit houdt extra aandacht in voor;

Beste W bevoegde, Dit houdt extra aandacht in voor; Beste W bevoegde, Iedereen heeft wel eens een momentje van twijfel achter de tafel. Hoe zat dat ook alweer? Dan is het niet handig om het hele spelregelboek door te nemen. Op de volgende bladzijde vind

Nadere informatie

Spelregels Waterpolo 2013-2017

Spelregels Waterpolo 2013-2017 Spelregels Waterpolo 2013-2017 Deze uitgave spelregels waterpolo met uitleg en instructies zijn een zo letterlijk mogelijke vertaling van de spelregels, uitgegeven door de Fédération International de Natation

Nadere informatie

Reglement E Waterpolo spelregels

Reglement E Waterpolo spelregels Reglement E Waterpolo spelregels INHOUD Bijlage EI Bijlage EII Waterpolospelregels Instructie hoofdscheidsrechters Dit spelregels dienen gelezen te worden in combinatie met het algemeen gedeelte in het

Nadere informatie

SPELREGEL WIJZIGINGEN. met ingang van 1 juli 2016 HARTELIJK WELKOM Spelregelwijzigingen. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

SPELREGEL WIJZIGINGEN. met ingang van 1 juli 2016 HARTELIJK WELKOM Spelregelwijzigingen. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! SPELREGEL WIJZIGINGEN met ingang van 1 juli 2016 HARTELIJK WELKOM INTRODUCTIE SPELREGELWIJZINGEN met ingang van 1 juli 2016 1. Doelverdediger als een speler 2. Een geblesseerde speler 3. Passief Spel 4.

Nadere informatie

BEACH HANDBAL SPELREGELS

BEACH HANDBAL SPELREGELS BEACH HANDBAL SPELREGELS Hierbij geven we niet de volledige versie van de spelregels maar wel een kort overzicht waarin de voornaamste verschillen tussen zaalhandbal en Beach handbal worden aangeduid.

Nadere informatie

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap :

OPLOSSINGEN. Reglemententest Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : OPLOSSINGEN Reglemententest 2013-2014 Enkel wat goed is, is vet gedrukt. 1. Bij een intrap : a. mag de bal met hand ingerold worden. (moet met de voet) b. wordt de bal met voet ingetrapt in de omgeving

Nadere informatie

Colofon. Hoofdsponsor -

Colofon. Hoofdsponsor - Spelregels Waterpolo 09-2008 Colofon Dit cursistenwerkboek is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, Wattbaan 31-49, 3438 EX Nieuwegein Huis van de Sport Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein

Nadere informatie

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG!

SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! SPELREGELRUBRIEK MET DE LAATSTE WIJZIGINGEN. SCHEIDS, BUITENSPEL!, ZIE JE DAT NIET!, BRILLETJE NODIG! Scheids buitenspel is een vaak gehoorde opmerking binnen en buiten het voetbalveld. Het geeft maar

Nadere informatie

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016

Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel /08/2016 Wijzigingen aan de Regels van het Voetbalspel 2016-2017 27/08/2016 Spelregel 1 : Het speelveld Artificiële en natuurlijke ondergrond mogen niet gecombineerd worden. Hybridesystemen zijn toegestaan (= kunstgras

Nadere informatie

Landelijke Departement Scheidsrechters. 24 seconden regel. Johnny Jacobs - Frank Van Meel. Departement Scheidsrechters

Landelijke Departement Scheidsrechters. 24 seconden regel. Johnny Jacobs - Frank Van Meel. Departement Scheidsrechters 24 seconden regel Departement Scheidsrechters Johnny Jacobs - Frank Van Meel Vanaf 1 juli 2013 wordt de 14 /24 regel ingevoerd voor alle Landelijke, Provinciale, Gewestelijke en Interprovinciale afdelingen

Nadere informatie

Spelregels aspiranten E (5-5)

Spelregels aspiranten E (5-5) Spelregels aspiranten E (5-5) 1. Inleiding Waterpolo is een technische, behendigheid vragende en zeer gezonde sport, waarbij nauwelijks blessures ontstaan. Het waterpolospel vraagt van de deelnemers niet

Nadere informatie

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen.

Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf Palen. 1.3 Palen. Palen met beide zijlijnen. Mededeling aanpassing spelregels geldig vanaf 01-07-2015 Huidige tekst 1.3 Palen Palen met beide zijlijnen. Indien bevestiging in het speelveld niet mogelijk is, mag de paal geplaatst zijn op een voldoende

Nadere informatie

Handleiding assistent-scheidsrechter

Handleiding assistent-scheidsrechter Handleiding assistent-scheidsrechter Den Ham, 17 september 2015 Deze handleiding geeft een korte toelichting over de wijze van signalering en positionering van een assistent-scheidrechter bij een officiële

Nadere informatie

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams

Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams Arbitrage : van 8-tal hockey naar 11-tal hockey Versie november 2010 Bron: KNHB / B.Bams De veranderingen zijn GEEL gemarkeerd. Hoe ziet het speelveld eruit?.. Veldmarkeringen in de vorm van hoekvlaggen

Nadere informatie

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND

KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND KONINKLIJKE BELGISCHE ZWEMBOND CENTRALE COMMISSIE DER SCHEIDSRECHTERS Spelregels Waterpolo 2013-2017 WP 1. SPEELVELD EN WEDSTRIJDMATERIAAL...3 WP 2. DOELEN...4 WP 3. DE BAL...4 WP 4. MUTSEN...5 WP 5. PLOEGEN

Nadere informatie

2 Gewestelijke Cursus. Groep J

2 Gewestelijke Cursus. Groep J 2 Gewestelijke Cursus Groep J voetbalfederatievlaanderen.be Inhoud Inleiding Mededelingen - instructies Regel 12 Overtredingen en onsportief gedrag Beelden Opname aanwezigheden Rondvraag - (met afsluiter)

Nadere informatie

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016

SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN OKTOBER 2016 SCHOTKLOK ZAALSEIZOEN 2016 2017 15-17 OKTOBER 2016 AGENDA MATERIAAL FUNCTIES BEDIENING SCHOTKLOK OPMERKINGEN / FAQ Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw 2 MATERIAAL Koninklijke Belgische

Nadere informatie

Spelregels 8:8. Rijswijksche Hockey Club Seizoen

Spelregels 8:8. Rijswijksche Hockey Club Seizoen Spelregels 8:8 Rijswijksche Hockey Club Seizoen 2014 2015 Versie 29-8-2014 Het speelveld Alleen pionen indien geen cirkel zichtbaar Wedstrijd Wedstrijd duur 2 * 30 minuten met 5 min pauze Coach kan een

Nadere informatie

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8

Manegevoetbal Asten. Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015. Manegevoelbal Asten Versie 7.1-2015 Lotusstraat 40 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Spelregels Manegevoetbal Asten Versie 7.1 2015 5721 ZV, Asten Pagina 1 van 8 Inleiding De spelregels van het manegevoetbal zijn samengesteld door de organisatie van het Manegevoetbaltoernooi. De spelregels

Nadere informatie

Categorieën U7/U8 U9 U10 U11/U12 Scheidsrechter 1 (ontvangende) 2 (een van elke club) Coach op het

Categorieën U7/U8 U9 U10 U11/U12 Scheidsrechter 1 (ontvangende) 2 (een van elke club) Coach op het Categorieën U7/U8 U9 U10 U11/U12 Scheidsrechter 1 (ontvangende) 2 (een van elke club) Coach op het Ja (toegelaten) Officials veld Spel/spelers niet hinderen (langs de lijn) Publiek Buiten het veld (achter

Nadere informatie

A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING. De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld.

A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING. De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld. BIJLAGE 2 : DE KAARTEN A. GROENE KAART TWEE MINUTEN SCHORSING De groene kaart met twee minuten schorsing geldt voor alle wedstrijden op een volledig veld. Regel 14.1.b: Voor elke overtreding kan de speler

Nadere informatie

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m

INSTRUCTIEBOEKJE. voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m. 65m 9.15m 9.15m. 100m INSTRUCTIEBOEKJE voor D-pupillen en D-leiders (vooral bedoeld voor de overstap van E- naar D-pupil) 16m 65m 9.15m 9.15m 100m 1 REGELS VOOR D-PUPILLEN D-pupillen spelen op een heel speelveld. De afmetingen

Nadere informatie

Colofon. Hoofdsponsor -

Colofon. Hoofdsponsor - Spelregels Waterpolo 09-2009 Colofon Dit cursistenwerkboek is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, Wattbaan 31-49, 3438 EX Nieuwegein Huis van de Sport Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein

Nadere informatie

WEDSTRIJDKLOK 2015 2016. OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015

WEDSTRIJDKLOK 2015 2016. OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015 WEDSTRIJDKLOK 2015 2016 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw Oktober 2015 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE SENIOREN 2015-2016 KLASSE WEDSTRIJDDUUR SCHOTKLOK LEAGUE: 1 ste klasse (Top)

Nadere informatie

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst

Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Handleiding Videotest spelregels Themabijeenkomst Deze videotest is gemaakt op basis van de spelregelwijzigingen die per juni 2016 zijn ingegaan. Met behulp van deze test kunnen de cursisten oefenen met

Nadere informatie

Ad 1. De noodzakelijke spelregelwijzigingen zijn afzonderlijk in beeld gebracht. Die treft u bijgevoegd aan.

Ad 1. De noodzakelijke spelregelwijzigingen zijn afzonderlijk in beeld gebracht. Die treft u bijgevoegd aan. KONINKLIJK NEDERLANDS KORFBALVERBOND Aan de verenigingen, KNKV scheidsrechters, KNKV scheidsrechterbeoordelaars, leden DWS en DWO allen uit het District Zuid Betreft : spelregelexperiment Eindhoven, 28

Nadere informatie

Pupillen. Waterpolo. (waterpolo voor dummies)

Pupillen. Waterpolo. (waterpolo voor dummies) Pupillen Waterpolo (waterpolo voor dummies) Ben je net begonnen met waterpolo en moet je binnenkort misschien je eerste wedstrijd spelen? Of heb je al vaker een wedstrijd gespeeld, maar ken je nog niet

Nadere informatie

Scheidsrechters signalen

Scheidsrechters signalen Tafelaar klaar??? Scheidsrechters signalen Controle voor de wedstrijd Is de tablet ingevuld en op de tafel aanwezig? Is de sprongbalpijl aanwezig? Is het scorebord aan? Zijn de 2 oranje teamfoutplankjes

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR SPELERS Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers REGEL 1 HET

Nadere informatie

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames

Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Spelregels 2013 Beach Soccer Dames Uitgave 21 maart 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 De spelregels... 3 Het speelveld... 3 De bal... 4 Spelers... 4 Wisselspelers... 4 Doelverdediger... 5

Nadere informatie

WEDSTRIJDKLOK OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw November 2017

WEDSTRIJDKLOK OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw November 2017 WEDSTRIJDKLOK 2017 2018 OPLEIDINGEN KONINKLIJKE BELGISCHE KORFBALBOND Vlaamse Liga vzw November 2017 WEDSTRIJDDUUR ZAALCOMPETITIE SENIOREN 2017-2018 KLASSE WEDSTRIJDDUUR SCHOTKLOK LEAGUE: 1 ste klasse

Nadere informatie

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS

8-TAL HOCKEY : SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 1-2008 (van toepassing vanaf 1/2/2008) Deze regels zijn van toepassing op preminiemen jongens en miniemen meisjes en jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige

Nadere informatie

Spelregels Minipolo Pupillen

Spelregels Minipolo Pupillen Spelregels Minipolo Pupillen Inleiding: Het waterpolojeugdplan bestaat uit een aantal leeftijdsgroepen, waarvan de groep onder de 12 jaar er één is. In het waterpolojeugdplan worden de jongste spelers

Nadere informatie

Colofon. Opmaak: KNZB. Druk: Sportbondencentrum. Tekstbijdrage M.P. Dekker

Colofon. Opmaak: KNZB. Druk: Sportbondencentrum. Tekstbijdrage M.P. Dekker SPELREGELS WATERPOLO 2013-2017 1888 2013 Colofon Dit spelregelboek is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond Huis van de Sport, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein Antwoordnummer 7035, 3430 VM

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen. De achterlijn en middenlijn

Nadere informatie

TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY

TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY REGELS TOUCH RUGBY WAT IS TOUCH RUGBY Touch rugby is een rugby-vorm die er voor zorgt dat rugby prima voor iedereen is te spelen. Het is een variant waarbij intensief fysiek contact wordt voorkomen. In

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS

Koninklijke Belgische Hockey Bond vzw Association Royale Belge de Hockey asbl 6-TAL HOCKEY JONGENS: SPEL- EN GEDRAGSREGELS Referentie : Spelregels FIH Versie: 7-2009 (van toepassing vanaf 1/9/2009) Deze regels zijn van toepassing op eekhoorntjes jongens. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie 1-2003 zijn aangegeven

Nadere informatie

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17

SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 SAMENVATTING SPELREGELWIJZIGINGEN 2016/'17 VOOR ARBITRAGE Uitgave nr. : Versie 1.1 Datum : 13 juli 2016 Puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen REGEL 1 HET SPEELVELD Een combinatie van kunstmatige

Nadere informatie

Merk op dat er nieuwe signalen zijn voor de scheidsrechter. Deze signalen worden niet vermeld in dit document.

Merk op dat er nieuwe signalen zijn voor de scheidsrechter. Deze signalen worden niet vermeld in dit document. Dit overzicht van de wijzigingen in de Officiële Basketball Regels is gebaseerd op de nieuwe versie van the Official Basketball Rules 2014 as approved by the FIBA Central Board, Barcelona Spain released

Nadere informatie

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken.

A. Hij geeft beide spelers een waarschuwing door het tonen van de gele kaart zodra dit mogelijk is, zonder het spel hiervoor te onderbreken. 1. In de rust hebben de doelverdediger en een veldspeler van tenue gewisseld. Als het spel in de tweede helft een paar minuten aan de gang is, wordt dit opgemerkt door de scheidsrechter. Op welke manier

Nadere informatie

IHF spelregeltoelichtingen 2011

IHF spelregeltoelichtingen 2011 IHF spelregeltoelichtingen 2011 De IHF heeft een nieuwe toelichting gemaakt op de spelregels 2010, waarmee alle hiervoor liggende publicaties komen te vervallen. Vervangen van spelers en officials (regel

Nadere informatie

Spelregelwijzigingen. Driven by BB passion

Spelregelwijzigingen. Driven by BB passion Spelregelwijzigingen 2010 Driven by BB passion Art. 2 Het nieuwe speelveld 2 Art. 4 Spelersuniform & andere uitrusting Deze richtlijnen van Art. 4 dienen enkel gevolgd te worden in 1 e nationale. Art 4.3.1

Nadere informatie

De Assistent Scheidsrechter

De Assistent Scheidsrechter De Assistent Scheidsrechter Wat te doen en hoe te handelen. DATUM 21 december 2015 AUTEUR COMMISSIE SCHEIDSRECHTERS ZAKEN CSV 28 VERSIE 1.0 PAGINA 1 van 21 1 PAGINA 2 van 21 Voorwoord Deze instructie is

Nadere informatie

1 Fluiten in t algemeen

1 Fluiten in t algemeen 1 Fluiten in t algemeen. 11.1 Twee scheidsrechters hebben de leiding over de wedstrijd, pas- sen de regels toe en beoordelen of er eerlijk en sportief gespeeld wordt (fair play).. 11.2 Iedere scheidsrechter

Nadere informatie

Zaalregels 2015/2016. opfrissen of eerste keer

Zaalregels 2015/2016. opfrissen of eerste keer Zaalregels 2015/2016 opfrissen of eerste keer Inhoud Verschillen Basis regels Houding en positie bronnen www.knhb.nl >>arbitrage>>spelregels en briefings>>spelreglement zaalhockey Verschillen verschillen

Nadere informatie

Schotklok & Jurytafel. Bijscholing DWA Oost

Schotklok & Jurytafel. Bijscholing DWA Oost Schotklok & Jurytafel Bijscholing DWA Oost Agenda Achtergrond Time-out Jurytafel Schotklok 3.12 Verbod om in de aanval de toegestane tijdslimiet te overschrijden Zuivere speeltijd Tips & Tricks Achtergrond

Nadere informatie

Coaching Boekje 2014-2015. U7-U12 Dragons

Coaching Boekje 2014-2015. U7-U12 Dragons Coaching Boekje 2014-2015 U7-U12 Dragons INLEIDING Coachen is niet gemakkelijk, 6 vuistregels voor effectief coachen bij U7-U12: 1. Bespreek per wedstrijd maximaal 2 onderwerpen, herhaal deze in de rust.

Nadere informatie

Handleiding voor Tafelofficials

Handleiding voor Tafelofficials Handleiding voor Tafelofficials Wheelchairrugby Nederland Inleiding 1 Taken voorafgaand aan een wedstrijd van de tafelofficials 1 De tijdwaarnemer 2 Taken van de scoretafelaar 4 Taken van de straftafelaar

Nadere informatie

De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen een minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan.

De spelers en speelsters van beide ploegen en de scheidsrechter dienen een minuut voor het aanvangstijdstip van de wedstrijd opgesteld te staan. KORFBAL 8x8 artikel 1. artikel 2. artikel 3. artikel 4. artikel 5. artikel 6. De wedstrijden worden gespeeld volgens de officiële reglementen van het KNKV en de officiële spelregels van het IKF, tenzij

Nadere informatie

15m. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

15m. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen. Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels drietal hockey Hoe ziet een speelveld er uit? 5m 5m 2m 5m 2m 2m speelrichting speelrichting 2m 2m 2m 5m 5m 5m 5m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen

Nadere informatie

A B C. veld veld veld

A B C. veld veld veld Proefexamen 3 Spelregels VELDHOCKEY 1. Op welke tekening staat het doel juist opgesteld?. Tegen de achterlijn, zie tekening B. Op de achterlijn, zie tekening B C. Voor de achterlijn, zie tekening C B C

Nadere informatie

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Jeugdscheidsrechter. bij de D- en E-Jeugd. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie!

Jeugdscheidsrechter. bij de D- en E-Jeugd. Handbal. Een dynamische sport voor mensen met passie! bij de D- en E-Jeugd Het jeugdhandbal veranderen is geen doel op zich. De sport aantrekkelijker, leuker en kindvriendelijk maken wel! Daarom is een nieuwe speelwijze ontwikkeld die de basis legt voor

Nadere informatie

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen

Spelregels achttal hockey. Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Spelregels achttal hockey Hoe ziet het speelveld eruit? 15m. speelrichting. 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

21 september 2015. Reglement

21 september 2015. Reglement 2 september 205 Reglement INLEIDING INHOUDSTAFEL Fairplay charter... 3 Regel : Speelveld... 4 Regel 2: Poules... 4 Regel 3: Bal...6 Regel 4: Aantal spelers... 6 Regel 5: Uitrusting van de spelers... 7

Nadere informatie

SPELREGELS U8

SPELREGELS U8 SPELREGELS 2017-2018 U8 SPELREGELS Minibasketbal - 1 1. Aantal spelers per ploeg / deelname Een ploeg mag minimum 3 spelers en maximum 12 spelers op het wedstrijdblad inschrijven. De spelers zijn van het

Nadere informatie

Positionering op het veld

Positionering op het veld Positionering op het veld Gevaarlijke positionering van de wisselspelers. Bovendien moeilijk te zien wie meedoet en wie niet. Juiste positionering van de coach en de scheidsrechter: ver genoeg van de bal

Nadere informatie

Presentation made by Johnny Jacobs

Presentation made by Johnny Jacobs Presentation made by Johnny Jacobs SPELREGELWIJZIGINGEN 2014 TIME-OUT 14/24 SEC NO CHARGE SEMI-circle Technische fout SIGNALen No charge semi-circle Rule No Charge Semi-circle Rule De no-charge semi-circle

Nadere informatie

PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY

PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY PROEFEXAMEN 1 VELDHOCKEY 1 Een team heeft geen elftal bij elkaar kunnen krijgen Ze willen met 9 spelers beginnen Is dit toegestaan? A Alleen als de aanvoerder van tegenstanders hiermee akkoord gaat B Ja,

Nadere informatie

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014

Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Aanpassingen aanvullende instructies werkgroep spelregels veldvoetbal juli 2014 Beste lezer, In dit document vindt u alle wijzigingen en aanvullingen die door de werkgroep spelregels zijn aangebracht op

Nadere informatie

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop.

Antwoord B Hij fluit af toont de verdediger een rode kaart wegens Hands en laat het spel hervatten met een strafschop. VRAAG 1 Een wisselspeler die aan de zijkant van het veld zich aan het warm lopen is, spuugt een speler van de tegenpartij binnen het speelveld raak in zijn gezicht. Die scheidsrechter ziet dit en onderbreekt

Nadere informatie

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015

Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13. Seizoen 2014 2015 Beknopte handleiding voor het begeleiden van wedstrijden U7 tot U13 Seizoen 2014 2015 De 8 principes van respect = FAIRPLAY 1. Respect voor de spelregels 2. Respect voor de scheidsrechter en de officials

Nadere informatie

Spelregeltoepassingen. Driven by BB passion

Spelregeltoepassingen. Driven by BB passion Spelregeltoepassingen 2012 Driven by BB passion Art. 2 Het nieuwe speelveld 2 24 seconden 3 24 seconden - apparaat Het 24 seconden-apparaat moet beschikken over: Een aparte controle-eenheid voor de 24

Nadere informatie

Uitgave: Artikelcode WP spelregels website KNZB.nl De KNZB Downloads en formulieren - Reglementen Versie 1.4 24 november 2009

Uitgave: Artikelcode WP spelregels website KNZB.nl De KNZB Downloads en formulieren - Reglementen Versie 1.4 24 november 2009 SPELREGELS WATERPOLO 2009-2013 Colofon Dit cursistenwerkboek is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond, Wattbaan 31-49, 3438 EX Nieuwegein Huis van de Sport Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein

Nadere informatie

SPELREGELS SCHOOL RUGBYTOERNOOI EINDHOVEN 2016

SPELREGELS SCHOOL RUGBYTOERNOOI EINDHOVEN 2016 SPELREGELS SCHOOL RUGBYTOERNOOI EINDHOVEN 2016 1. Afmetingen van het veld Het veld ligt in de breedte van een regulier rugby veld. Het veld wordt begrensd door de volgende lijnen van een regulier rugby

Nadere informatie

Proefexamen 1. Spelregels VELDHOCKEY. 1. Moet een team een aanvoerder hebben? A. Als er een coach is hoeft er geen aanvoerder te zijn B. Ja C.

Proefexamen 1. Spelregels VELDHOCKEY. 1. Moet een team een aanvoerder hebben? A. Als er een coach is hoeft er geen aanvoerder te zijn B. Ja C. Proefexamen 1 Spelregels VELDHOCKEY 1. Moet een team een aanvoerder hebben? A. Als er een coach is hoeft er geen aanvoerder te zijn B. Ja C. Nee 2. Waar moet de kleur van het shirt van de keeper van afwijken?

Nadere informatie

Spelregels Achttal hockey

Spelregels Achttal hockey Spelregels Achttal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? 15m.. speelrichting 15m Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen doen dienst als achterlijnen.

Nadere informatie

Aanpassing spelregels 2009-2013 Juni 2012

Aanpassing spelregels 2009-2013 Juni 2012 spelregel Spelregels Algemeen 1. Commentaren die alleen betrekking hadden op scheidsrechters (dus eigenlijk richtlijnen waren) zijn uit de spelregels gehaald en naar de Leidraad gebracht. 2. De spelregels

Nadere informatie

Spelregels : Achttal Hockey Versie oktober 2011 Bron: KNHB / District Zuid JJ

Spelregels : Achttal Hockey Versie oktober 2011 Bron: KNHB / District Zuid JJ Spelregels : Achttal Hockey Versie oktober 2011 Bron: KNHB / District Zuid JJ Hoe ziet het speelveld eruit? Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen De zijlijnen

Nadere informatie

Opleiding tot clubscheidsrechter

Opleiding tot clubscheidsrechter Opleiding tot clubscheidsrechter Voorbereiding examen 1 oktober 2013 Instructie avonden Twee avonden: 18 en 23 september (2e avond Mozaiek), 19:30-21uur Opzet van de instructie avonden Eerste avond: 1.

Nadere informatie

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal.

Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. Er wordt bij voorkeur gespeeld met een specifieke minivoetbal low bounce -voetbal. Voetbal: minivoetbal 1 CATEGORIEEN 3 de 4 de leerjaar: jongens meisjes 5 de 6 de leerjaar: jongens meisjes 2 DEELNAME Een ploeg bestaat uit 5 basisspelers en maximum 5 wisselspelers. 3 MATERIAAL Er wordt

Nadere informatie

BIJLAGE ( 2.3c van de spelregels) Scheidsrechtersgebaren. c Het nemen van de vrije worp Als deel 1

BIJLAGE ( 2.3c van de spelregels) Scheidsrechtersgebaren. c Het nemen van de vrije worp Als deel 1 c Het nemen van de vrije worp 3.11 Strafworp BIJLAGE ( 2.3c van de spelregels) Scheidsrechtersgebaren, behorende bij de spelregels zaal- en veldkorfbal Scheidsrechtersgebaren a Het toekennen van een strafworp

Nadere informatie

wat gaat er veranderen?

wat gaat er veranderen? vv Actief Je gaat van E naar D... wat gaat er veranderen? Kort voorwoord Straks ga je van E naar D...wat gaat er veranderen? Dit is de titel die bovenaan dit informatieblad staat. Verschillende voetbalregels

Nadere informatie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie

Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Spelregels Rijsbergse Zaalvoetbal Competitie Hoofdstuk 1: Begin van het spel 1.1 De speeltijd van de wedstrijd gaat in op het moment, dat de scheidsrechter het fluitsignaal voor het nemen van de beginschop

Nadere informatie

Spelregels elftallen. Korte uitleg van de belangrijkste regels voor spelers, coaches, trainers en ouders

Spelregels elftallen. Korte uitleg van de belangrijkste regels voor spelers, coaches, trainers en ouders Spelregels elftallen Korte uitleg van de belangrijkste regels voor spelers, coaches, trainers en ouders Speelveld De wedstrijd duurt 2 x 35 min, met 5 min rust Uitleg speelveld De cirkellijn behoort tot

Nadere informatie

Colofon. Opmaak: KNZB. Druk: Sportbondencentrum. Tekstbijdrage J.K. Klopper / M.P. Dekker

Colofon. Opmaak: KNZB. Druk: Sportbondencentrum. Tekstbijdrage J.K. Klopper / M.P. Dekker SPELREGELS WATERPOLO 2013-2017 1888 2013 Colofon Dit spelregelboek is een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Zwembond Huis van de Sport, Postbus 7217, 3430 JE Nieuwegein Antwoordnummer 7035, 3430 VM

Nadere informatie

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL

SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL SPELREGELS ARBITRAGE ZAALVOETBAL ZVV DE BEVELANDEN 24 AUGUSTUS 2017 PROGRAMMA - Welkom - Verkopen van je beslissingen - Volgen & positie kiezen - Vrije schoppen - De 4 seconden regel - Disciplinaire straffen

Nadere informatie

speelrichting speelrichting.

speelrichting speelrichting. Spelregels zestal hockey Hoe ziet een speelveld eruit? speelrichting speelrichting. Veldmarkeringen in de vorm van pylonnen Doelmarkeringen in de vorm van pylonnen Zoals in de tekening weergegeven kunnen

Nadere informatie

De assistent-scheidsrechter

De assistent-scheidsrechter De assistent-scheidsrechter Wat zijn je taken, hoe moet je lopen en welk vlagsignaal geef je? pagina 1 van 13 1. De aftrap * De assistent-scheidsrechters moeten zich op één lijn bevinden met de voorlaatste

Nadere informatie

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand.

De Spelregels. Geschreven door Ermerstrand: Het speelveld. Er wordt gespeeld op een ondergrond van zand. ! De Spelregels Onderstaand zijn de belangrijkste spelregels zoals deze door de KNVB zijn vastgesteld benoemd. Mochten hier vragen over zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Genoemde regels worden

Nadere informatie

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter;

2. door woord of gebaar toont het niet eens te zijn met een beslissing van de scheidsrechter; Strafcodes 1 t/m 8 AV - Toelichting voor scheidsrechters Strafcode 1 - Gele kaart Een speler ontvangt een waarschuwing en wordt de gele kaart getoond, indien hij één van de zeven hieronder volgende overtredingen

Nadere informatie

Opleidingscursus jeugdscheidsrechter (in zaal)

Opleidingscursus jeugdscheidsrechter (in zaal) Opleidingscursus jeugdscheidsrechter (in zaal) 1. Inleiding a. Doelstellingen: arbitreren om beter te spelen arbitreren : een ander plezier dan dat van speler zijn arbitreren = verantwoordelijk zijn =

Nadere informatie

Waterpolo Cursist W - official. Arbitrerend Kader Waterpolo Jury handboek W-official. W02 KNZB november 2010 versie 2.12 Pag. 1

Waterpolo Cursist W - official. Arbitrerend Kader Waterpolo Jury handboek W-official. W02 KNZB november 2010 versie 2.12 Pag. 1 Waterpolo Cursist W - official Arbitrerend Kader Waterpolo Jury handboek W-official W02 KNZB november 2010 versie 212 Pag 1 Waterpolo Jury handboek W - official Colofon Dit is een uitgave van de Koninklijke

Nadere informatie

Veranderingen spelregels Topdivisie, divisies en klassen. Spelregels. Ondertitel

Veranderingen spelregels Topdivisie, divisies en klassen. Spelregels. Ondertitel Groen: Rood: Zwart: spelregel Verandering komt voort uit Spelplezier Zijn nieuwe veranderingen in de spelregels Is bestaande tekst, wel relevant voor de veranderingen Spelregels 1.1 3 e commentaar: Het

Nadere informatie

SPELREGELS U10

SPELREGELS U10 SPELREGELS 2017-2018 U10 SPELREGELS Minibasketbal - 1 1. Aantal spelers per ploeg / deelname Een ploeg mag minimum 4 spelers en maximum 12 spelers op het wedstrijdblad inschrijven. Speelvolgorde wordt

Nadere informatie

Cursus Tafelofficial

Cursus Tafelofficial Cursus Tafelofficial Algemeen Tenminste 30 minuten vóór aanvang wedstrijd gereed in de zaal Geen alcohol vóór of tijdens de wedstrijd Concentratie op de wedstrijd en op de opgelegde taak Technische uitrusting

Nadere informatie