Rozendaal januari 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rozendaal januari 2014"

Transcriptie

1 Rozendaal januari 2014 VERKEER BIJ DE SCHOOL In de ochtend is het een drukte van belang op de Kleiberglaan, kort voordat de lessen beginnen. Leerlingen fietsen omhoog richting de fietsenstalling, automobilisten kijken of er nog plaats is op de parkeerplaatsen tegenover de school en mensen die bovenaan de Kleiberglaan wonen zijn met fiets en auto op weg naar school en werk. En dan zijn er ook ouders die hun kind met de auto voor de school afzetten en dan moeten omkeren; de weg loopt immers dood. Vanwege die piekdrukte in de ochtend willen we u vragen om, als u leerlingen met de auto naar school brengt, ze onderaan de Kleiberglaan af te zetten. Tenzij dat natuurlijk, om bijvoorbeeld medische redenen, niet anders kan. LEERLINGWERVING Minilessen en Open Huis zijn achter de rug. We zijn zeer tevreden tot nu toe over de belangstelling. Vanuit een groot gebied kwamen leerlingen uit groep 8 half januari lesjes volgen. Begeleid door leerlingen van onze eigen school konden ze zo al een beetje een indruk krijgen van vakken die in de brugklas op het rooster staan. Ongeveer 300 leerlingen op de minilessen; ook de voor basisschoolleerlingen vrije woensdagmiddag was druk bezocht. En dan het Open Huis. Zaterdag 25 januari bleef de sneeuw gelukkig beperkt tot Noord-Nederland en hadden de ruim 100 rondleiders (leerlingen, vooral uit de onderbouw) het erg druk. In hun felgekleurde shirts vertelden ze hun eigen verhaal over de school. De vakken-presentaties vielen ook in de smaak en de voorlichtingsronden werden druk bezocht. Donderdag 27 februari is er nog een avond, aleen voor ouders. Vervolgens is het wachten op het aantal leerlingen dat kiest voor Het Rhedens en buigt de toelatingscommissie zich half april over alle aanmeldingen. KIJK- EN LUISTERTOETSEN ENGELS Het CITO heeft veel klachten gehad over de kijk- en luistertoetsen Engels voor havo en vwo. Vooral leerlingen voelden zich benadeeld door te korte antwoord- en leespauzes bij enkele opgaven in het videodeel voor havo en het audiodeel voor vwo. Dit speelde ook bij de toetsen voor dyslectische leerlingen.

2 Leerlingen zijn mogelijk gedupeerd door deze korte antwoord- en leespauzes. Daarom is besloten het videodeel voor havo en het audiodeel voor vwo ongeldig te verklaren en opnieuw te toetsen. Deze toets zal plaatsvinden op maandag 17 maart. De kijk- en luistertoets is herkansbaar. Om de leerlingen tegemoet te komen, krijgt iedereen de mogelijkheid de toets gratis te herkansen. Dit gebeurt na TW 3. Leerlingen dienen zich wel in te schrijven voor deze herkansing via een herkansingsformulier. VAN DE DECAAN In de aankomende maanden vinden er verschillende activiteiten plaats op het gebied van Lob (Loopbaanoriëntatie en -begeleiding). * 25 leerlingen van H4 en V5 doen mee aan het stageproject 'Kiezen' van de Lions. Tussen 17 en 27 februari lopen zij één dag mee met een beroepsbeoefenaar. * Op maandag 24 februari doen alle leerlingen van H4 mee aan het project van de HAN en ondergetekende: "van Leerling naar Student". Dit project vindt deels op de HAN, deel op school plaats. Het begint om uur. * Vrijdag 11 april gaan de leerlingen van V4 naar de 4 VWO-dag van de Radboud Universiteit van Nijmegen (in de reisweek). * Dinsdag 15 april gaan leerlingen van H4 met een N-profiel van uur naar de 4 HAVO-dag van de HAN. Tijdens deze dag kunnen leerlingen met een NTof NG-profiel m.m.v. studenten ideeën opdoen voor een profielwerkstuk met een technisch onderwerp. * Op maandag 27 januari leveren de leerlingen van klas 3 de voorlopige profielkeuze in. In februari en maart spreekt de decaan met alle 3e klassers (zowel in Rozendaal als Dieren). * De gesprekken met eindexamenleerlingen gaan tot de maanden februari, maart en april door. VAN DE OUDERRAAD De Ouderraad organiseert samen met de school op 26 februari een avond voor ouders over het thema "Ouders, pubers en sociale media" Tijdens deze avond gaat mediacoach Yola Hopmans met u het gesprek aan over die smartphones waarmee kinderen zo onlosmakelijk zijn verbonden. Online imago, verbieden of ondersteunen, "eenmaal op het net gepost", smartphones en onderwijs en incidenten op het net, het komt aan de orde. De avond wordt gehouden in de aula van het Rhedens Rozendaal en begint om u. Ouders en verzorgers van leerlingen van het Rhedens Rozendaal zijn van harte welkom. En ter voorbereiding: als u al benieuwd bent wat het internet over uzelf vermeldt - zonder dat u het misschien weet - ga dan eens op zoek naar deze informatie via "mirror.me Tot de 26e februari. Tevens zal Yola in februari gastlessen geven aan de eerste, tweede en derde klassen. In klas 1 en 2 wordt de les sociaal met media gegeven. Dit is een algemene voorlichting over social media, online privacy en online imago. In klas 3 wordt de les positief met media gegeven. De focus ligt op de positieve kant van social media en hoe je het voor je kunt laten werken.

3 INIS-KWALITEITSENQUÊTE 2014 Jaarlijks houdt Het Rhedens een enquête onder leerlingen van de leerjaren 1, 3 en 5 en hun ouders. In deze digitale INIS-enquête gaat het in de eerste plaats om kwaliteit van het onderwijs en het leerklimaat op onze school. Daarnaast gaat het om de kwaliteit van de organisatie en tevredenheid van alle betrokkenen. Op basis van de uitkomsten van de enquête ondernemen we verbeteracties en stellen we vast of er sprake is van kwaliteitsverbetering binnen de school. Ouders/verzorgers met een kind in één van de genoemde leerjaren worden eind januari via een uitgenodigd hun medewerking te verlenen aan het project en de enquête in te vullen via onze website Ouders/verzorgers waarvan ons geen adres bekend is, ontvangen een uitnodiging per brief. IONISERENDE STRALEN PRACTICUM Vrijdag 7 februari vindt weer het jaarlijkse Ioniserende stralen Practicum plaats in lokaal 30 en het natuurkunde kabinet. Leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 voeren dan verschillende experimenten uit onder begeleiding van de heer Ad Beune. Ad werkt al geruime tijd voor de Universiteit van Utrecht. Alle apparatuur neemt Ad mee vanuit Utrecht. De experimenten zijn ingedeeld in de vier groepen: halveringstijd / absorptie / röntgenstraling en diversen. De leerlingen gaan in groepjes drie practica uitvoeren verdeeld over de verschillende groepen. Het is een mooie mogelijkheid voor de leerlingen om extra kennis en practicum ervaring op te doen. Wij zijn elk jaar weer heel blij dat Ad onze school bezoekt. OPBRENGST SOS BENEFIET 2013 VESTIGING ROZENDAAL Opbrengst van de brugklaswedstrijd: 4 e plaats: 1A 253,81 3 e plaats: 1C 331,74 2 e plaats: 1B 402,06 1 e plaats: 1D 525,43 Totaal brugklaswedstrijd: 1.513,04 Opbrengst Benefietavond (entree, veiling, loterij, verkoop koffie etc.): 1.716,02 Totale opbrengst SOS Benefiet 2013: 3.229,06

4 Met dit bedrag kunnen onze 10 geadopteerde kinderen weer een jaar verder geholpen worden! Er komt nog meer: in de koude januari- en februarimaanden wordt er warme chocolademelk met beschuit met muisjes (vanwege ons nieuwe adoptiekindje) verkocht. Ook hiervan gaat de opbrengst naar de 10 SOS kinderdorp kinderen in Bylakuppe. Veel dank aan Zaïda Amorij en alle actieve leerlingen die geholpen hebben dit jaar. Zeker ook dank aan de brugklassers: de brugklassen A,B en C worden op chocolademelk met een beschuit met muisjes getrakteerd tijdens een mentorles. De leerlingen van klas 1D gaan samen met hun mentor naar Arnhem voor een warme stroopwafel met een drankje erbij. PARLONS PUB! 29e CONCOURS INTERSCOLAIRE Levende Talen (sectie Frans), Institut français des Pays-Bas en de Franse Ambassade organiseren alweer het 29e Concours Interscolaire voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs en het (v)mbo. In het schooljaar staat het Concours Interscolaire in het teken van reclame. Leerlingen van het middelbaar onderwijs worden uitgenodigd een filmpje of een affiche te maken waarin reclame gemaakt wordt voor een bekend Frans product of voor een zelf verzonnen product voor de Franse markt. Alle V5 leerlingen van de vestiging Rozendaal met Frans in hun pakket hebben enthousiast meegedaan aan deze landelijke wedstrijd. De resultaten van hun inspanningen zijn vanaf volgende week te zien in lokaal 14. Er wordt gestemd om de 3 beste: die worden vóór 15 februari ingezonden en we hopen natuurlijk in de prijzen te vallen

5 OUDERBIJDRAGE EN SCHOOLREIZEN In de eerste helft van dit schooljaar hebben wij u verzocht om betalingen aan school - waaronder de kosten voor uw kind(eren) voor het schooljaar voortaan via onze veilige en gratis online betaaldienst idealnet te voldoen. Mocht u de ouderbijdrage nog niet hebben betaald, verzoeken wij u vriendelijk dit alsnog te doen. Registeren bij idealnet werkt heel eenvoudig. In deze brief leggen wij u nogmaals uit hoe het werkt. Daarna kunt u inloggen op uw persoonlijke ouderpagina en de ouderbijdrage en overige schoolkosten ten behoeve van uw kind(eren) voor het schooljaar voldoen. Registreren in idealnet 1. Ga naar 2. Klik op IDEALNET op de bovenste regel of gebruik de link: https://portals.idealnet.nl/login.aspx 3. Klik op Inloggen en registreren idealnet, 4. Klik op Eerste keer inloggen? Registreer hier eerst! Vul de onderstaande gegevens en een werkend adres in, klik daarna op Verzenden. U ontvangt uw gebruikersnaam en wachtwoord op het door u opgegeven adres. U heeft de volgende gegevens nodig: Schoolcode: Locatie Het Rhedens Dieren HRD121 Locatie Het Rhedens Rozendaal HRR121 Locatie Het Rhedens De Tender HRT121 Leerlingnummer: Geboortedatum kind: adres: staat vermeld op het leerlingenpasje ddmmjjjj Afrekenen via idealnet Wanneer u bent ingelogd ziet u de schoolkosten klaarstaan onder Mijn rekening. Deze kunt u afrekenen via ideal of overschrijving door op Nu afrekenen te klikken en de bijdragen aan te vinken. Wilt u via automatische incasso (evt. in termijnen) betalen? Vul dan eerst het machtigingsformulier in bij Mijn machtiging. Zo wordt de factuur voor de buitenlandreis van de bovenbouw u binnenkort aangeboden in IdealNet. U krijgt hiervan apart een bericht van school. Via uw account kunt u dan het product van uw reis oproepen (dit wordt door school al voor u klaargezet) en betalen. Heeft u hulp nodig bij het inloggen of afrekenen dan kunt u contact opnemen met de helpdesk van Stichting idealnet door een vraag te stellen op de online helpdesk of te bellen naar

6 BELANGRIJKE DATA Di 4 febr Woe 5 februari Vr 7 febr Woe 12 febr Do 13 febr Ma 17 febr Di 18 febr inleveren briefjes herkansen/inhalen H5/V6 excursie Winterberg 4H en 4V inleveren PWS H5 en V6 excursie Winterberg V5 Excursie 4V (gymnasium) Paleis op de Dam Luisteris 3 e en 4 e lesuur 2A, 5 e en 6 e lesuur 2B Luisteris 3 e en 4 e lesuur 2C, 5 e en 6 e lesuur 2D Volleybaltoernooi klas Woe 19 febr Luisteris 3 e en 4 e lesuur 2 E, 5 e en 6 e lesuur 2F Do 20 febr Volleybaltoernooi klas 1 Ma 24 febr Di 25 febr Woe 26 febr H4: project HAN van leerling naar Student deels bij HAN, deels bij ons op school excursie De Scheg leerjaar 1 (na 4 e uur) Media avond voor ouders en leerlingen Do 27 febr Volleybaltoernooi klas 2 Vr 28 febr Ma 3 t/m vr 7 mrt Woe 12 t/m Ma 17 mrt Ma 17 mrt Di 18 mrt Ma 24 t/m vr 28 mrt Ma 31 mrt t/m woe 2 apr Middag: profielwerkstuk presentatiemarkt Voorjaarsvakantie Toetsweek 2 H4, V4 en V5 Politiek debat H5 en V6 (5 e en 6 e lesuur) Toneel Toetsweek 3 H5 en V6 Rapportvergaderingen, info tijden volgt

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media

In dit nummer: DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5. Sociale Media DIGITALE NIEUWSBRIEF - 1 februari 2013 - nr. 5 Sociale Media In dit nummer: Groene Kruisweg veiliger 2 Studium Generale 2 Geslaagd Open Huis 2 Serious Request 2 Ouderavond Mijn kind online 2 Tevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s),

DALTONWIJS. Verleg je grenzen bij Lentiz Dalton MAVO. Voorwoord INHOUDSOPGAVE. Nummer 3 januari 2015. Beste ouder(s) en verzorger(s), Voorwoord Beste ouder(s) en verzorger(s), Zowel aan het einde van 2014 als bij de start van 2015 hebben veel leerlingen zich van hun beste kant laten zien. Rond 5 december organiseerde de school een Sinterklaasfeest

Nadere informatie

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei!

Na al deze drukte hebben we wel een mooie meivakantie verdiend. Een fijne week allemaal. Tot 6 mei! Jaargang 8, nummer 5 Maand april 2014 Projectweek, examentrainingen en vakantie De afgelopen week was het in enkele afdelingen van de school heel rustig, omdat daar serieus gewerkt werd aan de voorbereiding

Nadere informatie

4/2014-2015. Kalender

4/2014-2015. Kalender Kalender Di 10 mrt doorloopdag Masterclass Wo 11 mrt 14.00 17.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Do 12 mrt 16.00 18.00 uur aanmeldingszitting ECL Vaart Vr 13 maart t/m do 19 maart SE 5 havo en 6 vwo Week

Nadere informatie

December 2012. Beste ouders, verzorgers,

December 2012. Beste ouders, verzorgers, December 2012 Beste ouders, verzorgers, Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van dit schooljaar, de winterbrief. Het schooljaar is in volle gang en afgelopen week hebben alle leerlingen het eerste cijferrapport

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6

Nieuwsbrief Ouders. In deze nieuwsbrief Voorwoord. Schooljaar 2013-2014 Maart nr. 6 Beste ouders/verzorgers, De maand januari stond in het teken van de Open Dagen voor nieuwe brugklasleerlingen. Onze school is zeer druk bezocht. Het is nu afwachten welke leerlingen zich uiteindelijk gaan

Nadere informatie

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO

Van de vestigingsdirecteur Openstelling Magister voor ouders 3HAVO en 3&4 VWO oktober 2010 Van de vestigingsdirecteur Geachte Ouder(s)/Verzorger(s), Het schooljaar is al weer enkele weken bezig; de herfstvakantie staat al voor de deur. Alle kennismakingsavonden zijn inmiddels achter

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

Wellbericht voor ouders / verzorgers 2014 2015 nr. 7 maart 2015. Projectweek ECO Schools onderbouw. Mondeling Engels klas 4

Wellbericht voor ouders / verzorgers 2014 2015 nr. 7 maart 2015. Projectweek ECO Schools onderbouw. Mondeling Engels klas 4 2015 Sandtlaan 98 2231 CE Rijnsburg 071 402 16 57 rijnsburg@wellant.nl Wellbericht voor ouders / verzorgers 2014 2015 nr. 7 maart 2015 Maandagenda Dag Datum Activiteit Dinsdag 3 maart 2015 Herkansingen

Nadere informatie

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen.

3/2013-2014. De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Kalender Za 30 nov 13.30 uur Broodbankac e St. Bavokerk ma 02 dec 19.30 21.30 uur ouderavond 4 havo Do 05 dec Sinterklaas Vr 06 dec BKT doorloopdag (ECL Vaart) do 12 dec 19.30 uur Thema avond georganiseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3

Nieuwsbrief Ouders. Schooljaar 2014-2015 November nr. 3 Voorwoord Beste ouders/verzorgers, In deze oudernieuwsbrief staat de jaarvergadering van de ouderraad op maandag 17 november om 19.30 uur het meest centraal. Tijdens deze jaarvergadering wordt met de ouders/

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 6 19-09-2013 Schoolkamp groep 8 Volgende week maandag, dinsdag en woensdag gaan de 40 kinderen van groep 8 naar Markelo.

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012

MONTESSORI COLLEGE ARNHEM 2012-2013 NIEUWSBRIEF 3 NOVEMBER 2012 Decanennieuws: In het kader van Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) informeren wij u elke maand over de belangrijkste activiteiten. Marieke Doomen, decaan mavo. Carolien Joosten, decaan havo. MBO voorlichtingsavond

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum

Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010. Sport Interlyceale Amsterdams Lyceum Agenda Nieuws, verslagen en berichten van Het Baarnsch Lyceum Jaargang 6, nr. 2 Donderdag 21 september 2010 vr 24 september za 25 september t/m za 2 oktober ma 27 september di 28 september do 30 september

Nadere informatie

Hoeks Melanchthonnieuws --------------------------------------

Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Hoeks Melanchthonnieuws -------------------------------------- Bulletin voor ouders van leerlingen van Melanchthon Bergschenhoek september 2014 -------------------------------------- Klaar voor de start?!

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014

Titel nieuwsbrief. Van de schoolleiding. Nummer 1 oktoberer 2014 Bij u in de organisatie Datum nieuwsbrief Titel nieuwsbrief Volume 1, editie 1 Nummer 1 oktoberer 2014 Van de schoolleiding Aan de vooravond van de herfstvakantie ontvangt u van ons de eerste d Oultre

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

Lessen economie/m&o In de sectie economie/m&o is door het vertrek van de heer J. Frijnts een vacature ontstaan.

Lessen economie/m&o In de sectie economie/m&o is door het vertrek van de heer J. Frijnts een vacature ontstaan. Lessen economie/m&o In de sectie economie/m&o is door het vertrek van de heer J. Frijnts een vacature ontstaan. De sectie heeft zich bereid verklaard voorlopig extra werkzaamheden te verrichten om het

Nadere informatie

De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders,

De Nieuwsbrief is bestemd voor ouders en leerlingen. Ziek-/ absentmeldingen tel. 023-5319042. Geachte ouders, Kalender Ma 17 mrt 19.00 21.00 uur aanmeldingszitting 19.30 21.30 uur ouderavond verbreding en discover! Di 18 mrt 14.15 15.45 uur speeddate voor meisjes Woensdag 19 maart t/m dinsdag 1 april Rekentoets

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Vooraf verlof vragen Studiemarkt in de Rijnhal, Olympus 1, Arnhem Informatie van het Decanaat Voorlichtings- en Beroepenmarkt MBO

Vooraf verlof vragen Studiemarkt in de Rijnhal, Olympus 1, Arnhem Informatie van het Decanaat Voorlichtings- en Beroepenmarkt MBO Vooraf verlof vragen Als leerlingen niet in de les zitten dan willen wij weten waar ze wel zijn. In veel van deze gevallen gaat de absentiecoördinator bellen met thuis om te kijken waar de leerling is.

Nadere informatie