Sergio Ramirez regisseur Distancia. pag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sergio Ramirez regisseur Distancia. pag 2"

Transcriptie

1 pag 1

2 pag 2 Sergio Ramirez regisseur Distancia.

3 pag 3

4 INHOUD Samenvatting 7 I Algemeen 12 I.I Bezoekers 12 I.II Doelgroepen en bereik 13 I.III Klimaat neutraal / MVO) 13 I.IV Netwerkfunctie 14 I.V Samenwerkingsverbanden 14 II Festivalprogramma 17 II.I Filmprogramma 17 II.II Jury & prijzen 18 II.III Gasten 20 II.IV Opening & slot 22 III Verdieping en achtergrond 24 III.I FilmExtra s 24 III.II Masterclasses 24 IV Educatie 28 IV.I Schoolvoorstellingen 28 IV.II Kinderfilmprogramma Lowiekes Filmfiesta 28 IV.III Jongerenjury 29 pag 4

5 V Openlucht & On tour programma 32 V.I Filmvoorstellingen in de openlucht 32 V.II On Tour: Retrospectief Pablo Trapero 32 VI Communicatie & Marketing 36 VI.I Communicatiedoel 36 VI.II Communicatietargets 36 VI.III Positionering van het LAFF 36 VI.IV Concurrentie 37 VI.V Doelgroepen 37 VI.VI Customer insight 37 VI.VIII Communicatiemiddelen 38 VII Organisatie en locatie 42 VII.I Stichting Latin American Film Festival 42 VIII.II Organisatie Latin American Film Festival 46 VIII.II Organisatie 46 Bijlagen 51 Bijlage 1 Resultaten Publieksonderzoek 53 Bijlage 2 Media overzicht 59 Bijlage 3 Overzicht samenwerkingspartners 61 Bijlage 4 Filmtitellijst 63 Bijlage 5 Juryrapport 66 Bijlage 6 Juryrapport Jongerenjury 67 pag 5

6 pag 6

7 Samenvatting Het Latin American Film Festival (LAFF) Het LAFF presenteert jaarlijks de beste en meest opmerkelijke films uit en over Latijns-Amerika. Tijdens de editie van 2011 zijn 64 films vertoond (regulier programma, FilmExtra, schoolvoorstellingen en openluchtvoorstellingen). In 2011 zijn 23 internationale gasten uitgenodigd om naar Utrecht te komen (exclusief juryleden en gastsprekers). Naast de filmvertoningen waren er dagelijks FilmExtra s, live muziek, dansoptredens en drie openluchtvoorstellingen op het Ledig Erf. Doelstellingen LAFF Het Nederlandse publiek bekend maken met de Latijns-Amerikaanse cinema, Bewustwording creëren bij een breed publiek aangaande maatschappelijke en culturele ontwikkelingen in Latijns-Amerika, Latijns-Amerikaanse filmmakers de kans geven hun films in Nederland te vertonen en het stimuleren van de uitbreng/aankoop van deze films, Het stimuleren en ondersteunen van de filmproductie in Latijns-Amerika door specifieke programma s te ontwikkelen, Het creëren van een ontmoetingsplek voor (Latijns- Amerikaanse) filmmakers, filmliefhebbers, filmprofessionals en Latijns-Amerika geïnteresseerden. Financiële situatie De organisatie is zeer tevreden dat het ook dit jaar weer gelukt is om voldoende financiering voor het project te generen in de vorm van subsidiëring, sponsoring, eigen inkomsten en andere bijdragen. In de financiële rapportage is de verhouding tussen sponsorinkomsten, subsidie-inkomsten, bijdragen derden en eigen inkomsten terug te zien. De verhoudingen liggen als volgt: 23,4 % sponsorinkomsten, 58,7 % subsidiegelden, 15 % eigen inkomsten en 2,9% andere bijdragen. pag 7

8 pag 8 Festivallocatie Louis Hartlooper Complex

9 pag 9

10 Algemeen I.I Bezoekers Het totaal aantal bezoekers in 2011 is Hiervan hebben bezoekers het festival in Utrecht bezocht. De overige zijn bereikt via het On Tour programma. De vroege zomerse temperaturen in mei zorgden voor goede Latijns-Amerikaanse sferen in en rondom het Louis Hartlooper Complex. Door deze temperaturen waren er iets minder betalende filmbezoekers op dan van te voren verwacht. De tot nog toe constante groei van 20% (15.000) is dan ook niet behaald. In onderstaand schema een overzicht van de bezoekersaantallen per onderdeel. Aantal bezoekers gespecificeerd per onderdeel Onderdeel LAFF 2005 LAFF 2006 LAFF 2007 LAFF 2008* LAFF 2009 LAFF 2010** LAFF 2011*** Filmprogramma Lezingen/debatten/ FilmExtra s On Tour Educatievoorstellingen Masterclasses LaFFiesta Talkshows Openlucht Ledig Erf Special events (bandjes, dj s, sfeer, terras etc) Totaal pag 12

11 * in 2008 liep het aantal bezoekers voor het filmprogramma terug vanwege het buitengewone mooie weer gedurende het festival. ** Gezien het minder mooie weer in 2010 hebben met name de buitenactiviteiten minder bezoekers getrokken dan gehoopt/verwacht. Met name de nieuwe opzet van de talkshows (buiten) leed hieronder evenals de openluchtvoorstellingen. Hier tegenover stond het uitzonderlijk hoge bezoekersaantal in het Louis Hartlooper Complex. *** Het aantal bezoekers in 2011 is gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Dit is te verklaren door het buitengewoon mooie weer gedurende het festival en doordat het festival een dag korter was dan het voorgaande jaar. Uit bovenstaand schema valt te concluderen dat het bezoekersaantal van het festival nog steeds stijgende is. De kleine daling in de bezoekersaantallen van het filmprogramma (binnen) is te verklaren door het mooie weer en doordat het festival een dag korter was dan in Er is een duidelijke stijging te zien in de verdiepingsprogramma s in de vorm van lezingen, debatten, masterslasses en de FilmExtra s en het On Tour programma. Kijk in hoofdstuk IV voor een reflectie op het educatieprogramma. I.II Doelgroepen en bereik Het LAFF heeft in relatief korte tijd een bijzondere plek verworven in het Nederlandse filmfestivalcircuit. Naast een enthousiaste en trouwe achterban van bezoekers, lijkt de publieksgroep weer te zijn uitgebreid. Uit het publieksonderzoek blijkt dat het merendeel van het publiek jong is (20-35 jaar), hoogopgeleid, filmliefhebber, Latijns-Amerika geïnteresseerd en woonachtig in Utrecht. Zie ook bijlage 1 voor het publieksonderzoek van het LAFF Het LAFF streeft, met behoud van het intieme karakter (de sfeer wordt in het publieksonderzoek nog altijd hoog aangeprezen), naar een festival met een landelijke uitstraling. Het LAFF On Tour programma na afloop van de festivalweek en de programmabijlage in de filmkrant hebben aanzienlijk bijgedragen aan de landelijke exposure. Zie ook bijlage 2 voor het complete mediaoverzicht. I.III Klimaat neutraal / MVO MVO is voor het LAFF inmiddels vanzelfsprekend. Daar waar het festival zich eerder profileerde als het eerste klimaatneutrale filmfestival in Nederland (in 2008), wil het LAFF dit bewuste karakter niet meer expliciet naar voren laten komen, maar als geïntegreerd onderdeel laten terugkomen in de verschillende onderdelen. Bedrijfsvoering De organisatie reist zoveel mogelijk met het openbaar vervoer en gebruikt de OV fiets en Green Wheels; De organisatie investeert in milieuvriendelijke kantoorartikelen; De organisatie zoekt naar mogelijkheden om de CO2 uitstoot te minimaliseren. Dat wat niet geminimaliseerd kan worden, wordt gecompenseerd. pag 13

12 Communicatie De promotiecampagne wordt op een ludieke manier ingezet en het gebruikte materiaal wordt duurzaam vervaardigd en minimaal ingezet. Overig Het LAFF is een platform voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van duurzaam ondernemen; Het LAFF wil de komende jaren blijven onderzoeken hoe maatschappelijk verantwoord ondernemen verder te integreren is in de organisatie en de programmering. Hierbij houdt de organisatie altijd voor ogen dat het LAFF in eerste instantie een filmfestival is. I.IV Netwerkfunctie Het LAFF is sinds najaar 2009 onderdeel van het Utrechts Festivaloverleg. Op initiatief van een aantal festivals is dit netwerk tot stand gekomen. Binnen dit overleg zijn vier werkgroepen opgesteld: marketing, beleid, logistiek en een duurzame denktank. Afgelopen jaar heeft het LAFF de actieve rol die het de eerste twee jaar had tijdelijk ingeruild voor een passieve rol, wegens te grote drukte (van februari t/m mei 2011 werkte het LAFF wegens omstandigheden met één medemerker minder). Vanaf de zomer 2011 neemt het LAFF weer een actieve rol in het netwerk. een passieve houding vervuld. Ook hier geldt dat vanaf de zomer 2011 de actieve rol weer is opgepakt. I.V Samenwerkingsverbanden Het LAFF heeft inmiddels een ruime schare aan samenwerkingsverbanden op zowel inhoudelijk als financieel gebied: fondsen, sponsors, distributeurs, de filmtheaters, etc. De reeds bestaande samenwerkingen zijn goed verlopen. De ambassades van Argentinië, Cuba en Chili hebben net als voorgaande jaren het LAFF financieel gesteund of een bijdrage in natura geleverd. Ook de samenwerkingen met de universiteiten van Utrecht, Nijmegen en de Hogeschool Utrecht zijn goed verlopen en worden ook voortgezet in volgende edities. Er zijn ook een aantal nieuwe samenwerkingen aangegaan, waaronder die met Cinema.nl. Samenwerkingsverbanden zijn voor het LAFF van groot belang; zowel de voortzetting en uitbreiding van bestaande samenwerkingen, als het aangaan van nieuwe samenwerkingen. Een goede band met de verschillende partners is voor het LAFF belangrijk. Zie bijlage 3 voor het volledige verzicht van de samenwerkingspartners. Ook neemt het LAFF sinds 2009 deel aan het Netwerk Filmeducatie. Dit is een initiatief van het EYE Film Instituut Nederland. Hier komen de educatiemedewerkers van verschillende filmfestivals (o.a. Cinekid, IDFA, HAFF, MtM) bij elkaar om kennis uit te wisselen en gezamenlijk projecten te ontwikkelen. Vanaf februari 2011 heeft het LAFF ook in dit netwerk pag 14

13 pag 15

14 Regisseur Matias Bize pag 16

15 II II.I Festivalprogramma Filmprogramma Het LAFF presenteert een overzicht van de beste en meest opmerkelijke Latijns-Amerikaanse films en documentaires van het afgelopen jaar. Bij het selecteren van de films wordt vanuit drie invalshoeken gekeken naar het aanbod: De cinematografische en artistieke kwaliteiten van de film. De eigen (vernieuwende) manier om een verhaal te vertellen. Belangrijke en actuele onderwerpen en ontwikkelingen op politiek, sociaal, cultureel en economisch gebied binnen het continent. Met deze criteria in het achterhoofd heeft de programmacommissie een evenwichtige selectie kunnen maken uit het grote aanbod films uit Latijns-Amerika van het afgelopen jaar. De meeste films zijn vertoond op 35mm of Digibeta, meestal met Engelse ondertiteling. In het proces van programmering en boeking van de films werd eens en te meer duidelijk dat het LAFF nationaal en internationaal een goede naam heeft opgebouwd. Voor sales agents en distributeurs is het LAFF over het algemeen een logische plek geworden om hun films in Nederland in première te laten gaan. Dit maakte dat het voor de programma-commissie ook echt mogelijk was die films te programmeren die ze voor ogen had. De sales agents en distributeurs werkten goed mee, en ook was altijd een festivalkopie beschikbaar omdat steeds meer films digitaal worden uitgebracht (en niet zoals voorheen dat er vaak maar één 35mm kopie beschikbaar was die rouleerde tussen alle festivals wereldwijd, en dus nog wel eens bezet kon zijn). Zie bijlage 4 voor de totale titellijst. Retrospectief Pablo Trapero Een hoogtepunt was het retrospectief van de Argentijnse filmmaker Pablo Trapero. Zijn nieuwste film Carancho was een goede reden voor een overzicht van alle speelfilms van deze getalenteerde Argentijnse filmmaker. Trapero (1971) studeerde architectuur en film. Hij maakte twee korte films voordat hij doorbrak met zijn speelfilmdebuut Mundo Grúa (1999), waarmee hij vele prijzen in de wacht sleepte waaronder de Tiger Award op het International Film Festival Rotterdam. Trapero s films kenmerken zich door een sterk sociaal-realistisch karakter waarmee hij een van de grondleggers is van de filmstroming Nuevo Cine Argentino, die in de jaren negentig van de vorige eeuw opkwam. Het filmprogramma bestond uit zes films van deze toonaangevende cineast en een lezing van filmjournalist Ronald Rovers over zijn werk. Het retrospectief was een samenwerking met Filmfestival Open Doek en werd financieel gesteund door de Ambassade van Argentinië. De feestelijke opening was op vrijdag 6 mei met zijn nieuwste film Carancho en daarmee de Nederlandse première en ging na het festival On Tour naar acht steden door Nederland. Trapero zelf kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. andere verplichtingen. Retrospectief Matias Bize & Openingsfilm In samenwerking met EYE Film Instituut Nederland presenteerde het LAFF een retrospectief van de Chileense filmmaker Matias Bize. Matías Bize werd door Cahiers du Cinéma uitgeroepen tot de meest veelbelovende filmmaker uit Chili. Op het LAFF waren de vier pag 17

16 films La Vida de los Peces, En la Cama, Lo Bueno de Llorar en Sábado: Una Película en Tiempo Real te zien. Matias Bize wordt al jaren gevolgd door het LAFF. In 2006 heeft zijn film En la Cama de Latin Angel Jury Award gewonnen. Bize s nieuwste film en winnaar van de Goya-award 2011 was tevens de openingfilm van de 7 e editie van het LAFF: La Vida de los Peces. Filmroutes Om meer structuur aan het programma te geven zijn een aantal thema s / routes uitgelicht: Viagem através do Brasil! Films: Tropa de Elite 2, Tropa de Elite 1, As Melhores Coisas do Mundo, Sonhos Roubados, Raz, Tempo de Crianca, A Distracao de Ivan, Estômago en 2 Masterclasses door de Universiteit Utrecht. Sport Films: La Yuma, Boys of Summer, Rudo y Cursi, The Two Escobars, Hermano. Debuutfilms Films: El Agua del Fin del Mundo, Octubre, Los Colores de la Montaña, Karen llora en un Bus, Mina de Oro, Norberto Apenas Tarde, Distancia, Hermano, La Yuma, Open Sky, Boys of Summer, El Premio. Dolende dertigers Films: Norberto Apenas Tarde, Karen llora en un Bus, la Vida de los Peces en FilmExtra: Straying thirty-somethings. II.II Jury & prijzen Uit het hoofdprogramma zijn door de programmacommissie tien competitiefilms geselecteerd op inhoudelijke en stilistische kwaliteiten. Een jury bestaande uit vijf onafhankelijke film,- en/of Latijns-Amerika experts, beoordeelde de tien films. Het stond de jury vrij daarbij eigen maatstaven aan te houden. De Latin Angel Jury Award ging dit jaar naar de Chileense film Post Mortem van Pablo Larrain. Zie bijlage 5 voor het juryrapport. Dit jaar bestond de juryprijs voor het eerst in de geschiedenis van het LAFF naast de Latin Angel Award uit een geldprijs van 5.000,- Euro. De jury: Taco Ruighaver Directeur van de stichting Movies that Matter en programmeur van het Movies that Matter festival in Den Haag. Movies that Matter is een internationaal film- en debatfestival voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Ruighaver organiseerde verschillende filmevenementen en werkte voor DocuZone. Hij is een van de initiatiefnemers van het Human Rights Film Netwerk, bestaande uit dertig mensenrechten filmfestivals wereldwijd. Ruighaver was lid van het bestuur van CJP en was redacteur van het Nederlandse Amnesty International magazine Frontaal. Christien Klaufus Studeerde Architectuur en Culturele antropologie met Latijns-Amerika als specialisatie. In 2008 werd ze assistent-professor bij het CEDLA op het gebied van pag 18

17 Sociale Geografie. In haar onderzoek is ze vooral geïnteresseerd in urbanisatie, bewoning, architectuur, huiselijke cultuur en de sociaal-culturele betekenis van tijd en plaats. Ze deed onderzoek in Ecuador, Guatemala, Peru en El Salvador. In 1990 produceerde ze twee tv-documentaires over de stad Utrecht. Maria Ramos Een veelbekroonde documentairemaakster. Ze werd geboren in Brasília, Brazilië. In 1990 werd ze toegelaten tot de Nederlandse Film en Televisie Academie. Haar speelfilmdebuut Brasilia, a day in February won de juryprijs van het internationale documentaire festival in São Paulo. Desi (2000) won de publieksprijs op het IDFA en een Gouden Kalf op het Nederlands Film Festival. Ook haar volgende films Justice en Behave wonnen veel prijzen. Marcus van der Zwaag Na zijn afstuderen aan de Nederlandse Film en Televisie Academie (richting productie) in 1998, werkte Marcus van der Zwaag als freelance producer bij allerlei film- en televisieprojecten, waaronder Honk!, Westenwind, Daar Vliegende Panters, Pietje Bell en Speel met me. In 2002 maakte hij de overstap van productie naar distributie en ging als booker/sales-manager aan de slag bij filmdistributeur ABC-Cinemien. Sinds begin 2011 is hij werkzaam bij de VPRO als sales-coördinator, waar hij de producties van de VPRO een internationaal publiek laat vinden. hoofdredacteur van de Filmkrant. Verder schrijft zij de rubriek Net als in de film over film en het echte leven in Hollands Diep en is zij regelmatig te horen als medewerker van het Radio 1 Journaal en Avro s Opium. Daarnaast is zij initiatiefnemer van het Slow Criticism Project dat een tegenwicht wil bieden tegen de vermarketing van de filmkritiek. Latin Angel Audience Awards Door het toekennen van een publieksprijs wil het LAFF de betrokkenheid van het publiek bij het festival stimuleren. De filmbezoekers hebben gedurende het festival door middel van uitgereikte stembiljetten hun waardering voor elke vertoonde film gegeven. Op basis van deze waardering is berekend welke film het publiek als beste beoordeeld heeft: Beste Documentaire: Boys of Summer van Keith Aumont Beste Speelfilm: También la Lluvia van Iciar Bollain Latin Angel Youth Award De Jongerenjury bestaande uit 5 jongeren tussen de 15 en 20 jaar kozen uit 5 vooraf door de programmacommissie geselecteerde films uit het filmprogramma de beste film. De Latin Angel Youth Award 2011 is voor Ausente van Marco Berger. Dana Linssen Dana Linssen is filmcriticus, dichter en filosoof. Zij is vaste filmmedewerker van NRC Handelsblad en pag 19

18 II.III Gasten Het LAFF streeft ernaar om meer te zijn dan een festival dat enkel films vertoont; mede door de aanwezigheid van zoveel mogelijk filmmakers, filmdeskundigen en de juryleden krijgt het festival het interactieve karakter dat het beoogt. De gasten worden door het festival uitgenodigd om aanwezig te zijn bij hun filmvertoningen, de vraaggesprekken na afloop en de eventuele discussies. Hierdoor is hun aanwezigheid voor het publiek zichtbaar en krijgt het bezoek aan het festival voor de filmmakers zelf een duidelijke meerwaarde. De mogelijkheid om in gesprek of discussie te gaan met de internationale filmgasten is uniek. Omdat het LAFF relatief klein is en op en rondom één locatie plaatsvindt, is de drempel tussen de filmmakers, de pers en het publiek zeer laag. Dit stimuleert de discussies, Q&A s en het napraten in de bioscoopfoyer. Gasten 2011 Matias Bize Matías Bize s nieuwste film La Vida de Los Peces was de openingsfilm van het 7e LAFF. Hiermee won hij de Goya-Award Beste Spaanstalige film 2011 en de film was ook de Chileense Oscar-inzending. De jonge filmmaker heeft nu vier speelfilms op zijn naam staan, waarvan er al twee eerder op het LAFF te zien waren, Lo Bueno de llorar (2007) en En la Cama (winnaar Jury Latin Angel Award, 2006). De jonge Chileense filmmaker werd door Cahiers du Cinéma uitgeroepen tot de meest veelbelovende filmmaker uit Chili. Het LAFF vertoonde in samenwerking met EYE Film Instituut Nederland een retrospectief van al Bize s films. Rebecca Cammisa Rebecca Cammissa was op het LAFF voor de uitreiking van de Dirk Vandersypen Award 2011 voor haar film Which Way Home. Deze documentaire over kinderen die de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten oversteken won wereldwijd vele prijzen, waaronder de Directors Award op Sundance, en werd genomineerd voor een Oscar. Koen Suidgeest Koen Suidgeest werkte bij verschillende televisieprogramma s als producer, schrijver en verslaggever en maakte korte docu s. Hij woont sinds 1999 in Madrid, en in 2010 maakte hij zijn eerste lange documentaire, Karla s Arrival. Hiervoor volgde hij achttien maanden in Managua een straatmeisje dat zwanger is en op straat voor haar baby probeert te zorgen. Florence Jaugey Florence Jaugey s speelfilmdebuut La Yuma is de eerste speelfilm uit Nicaragua in twintig jaar. De Franse filmmaakster woont al jaren in Mexico en Nicaragua en startte hier in 1990 samen met de Nicaraguaanse filmmaker Frank Pineda haar eigen productiebedrijf. Ze maakte veel korte documentaires, waarvan haar Cinema Alcázar in 1998 de Zilveren Beer won op het Berlijn Film Festival Sergio Ramirez De Guatemalteekse Sergio Ramirez debuteert met zijn speelfilm Distancia. Eerder maakte hij een korte film en een documentaire. Distancia is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over een vader die zijn tijdens de burgeroorlog ontvoerde dochter na twintig jaar opzoekt. pag 20

19 Ivan Nogales Ivan Nogales is de oprichter van (COMPA (Comunidad de Productores en Artes), een cultureel-educatief centrum voor straatkinderen en probleemjongeren. Nogales presenteerde op het LAFF tijdens La Noche de Hivos de workshopfilms van vrouwen uit de Andes, gemaakt tijdens de Mobiele Cinema Tour. Karina Avellan Karina Avellan is sinds 2005 werkzaam als algemeen coördinator en is verantwoordelijk voor de communicatie bij CINERGIA (Fondo de Fomente al Audiovisual de Centroamérica y Cuba), een filmfonds dat de Midden-Amerikaanse cinema ondersteunt en promoot. Cristina Auerbach Benavides & Tania MuÑoz Martinez Speciale gasten van de FNV bij de documentaire Voces del Subterraneo over een mijnramp in Mexico. Tania Muñoz Martínez is de dochter van een gestorven mijnwerker. Cristina Auerbach Benavides is lid van de organisatie familie van Pasta de Conchos, die opkomt voor de rechten van de nabestaanden van de mijnramp en gesteund wordt door de vakbondsbeweging CEREAL. Jennifer van der Kwast Jennifer van der Kwast is sinds 2003 werkzaam als script lezer bij New Line Cinema. Tevens is zij de producent van Boys of Summer en schrijfster van fictieromans. Rodrigo Bellot Rodrigo Bellot is regisseur (o.a. Sexual Dependency), producent (idem) en casting director (También la lluvia / Che / Contracorriente). In 2011 heeft hij een project gedaan bij Binger FilmLab. Claudia von Aleman Echtgenote van de Cubaanse filmmaker Fernando Pérez en vertegenwoordigde hem op het LAFF (Frenando Perez was verhinderd wegens ziekte). Zelf is zij producente & regisseur in Duitsland, en assisteert haar echtgenoot bij zijn filmproducties. Genodigden Moviemiento-organisatie in het kader van één van de programmaonderdelen van La Noche de Hivos. Yseult Picard Vero Luzada Boggio Julia Silva Matthias Laminski Christian Söder Julia Schneeweiss Jessica Rubertus Andrea Behrendt Nadja Bülow Misja Goossens Voor het festival is aangekondigd dat Carlos Santos, Patricio Guzman en Fernando Perez het LAFF tijdens het festival zouden komen bezoeken. Helaas hebben zij hun komst naar het LAFF moeten annuleren om verschillende redenen. Carlos Santos had een andere verplichting in Spanje. (Zijn geplande Q&A s werden overgenomen door Rodrigo Bellot) pag 21

20 Patricio Gúzman moest zijn komst annuleren vanwege hartkwalen. Door middel van een Skype verbinding (met beeld) kon hij indirect aanwezig zijn bij zijn Q&A s. Fernando Pérez moest zijn komst annuleren omdat hij gediagnosteerd is met Dengue. Zijn vrouw Claudia von Aleman is wel gekomen en heeft namens hem de films ingeleid en de geplande Q&A s gegeven. II.IV Opening & slot Het festival is dit jaar op donderdag 5 mei geopend en op donderdag 12 mei afgesloten. De openingsfilm was La Vida de los Peces, van de jonge Chileense filmmaker Matías Bize. Tijdens deze avond heeft de Chileense ambassade de wijn verzorgd. De akoestische band Supercity verzorgde de muziek. De film is goed ontvangen en de genodigde gasten waren positief gestemd. Tijdens de slotavond op donderdag 12 mei zijn de Latin Angel Awards uitgereikt in het Louis Hartlooper Complex in zaal 2. Na afloop van de prijsuitreiking, die wederom visueel met videoreportages werd begeleid, vond een kleine borrel plaats in het Louis Hartlooper Complex. Aansluitend barstte het slotfeest, LaFFiesta, los in Club Lux waar Dj Tommi, Dj Pedro en Dj Rodrigo zorgden voor een nachtlang dansplezier. De organisatie geeft nog steeds de voorkeur aan het gescheiden houden van deze twee evenementen. De doelgroep van de twee slotevenementen is erg verschillend en door scheiding komen beide vollediger tot hun recht. Regisseur Florence Jaugey pag 22

21 pag 23

22 III Verdieping en achtergrond Het LAFF is in eerste instantie een filmfestival. Het LAFF beoogt daarnaast door middel van de programmering voorlichting en bewustwording en belicht verschillende sociaal-maatschappelijke, politieke, economische en culturele Latijns-Amerikaanse thema s. III.I FilmExtra s De dagelijkse FilmExtra bestaat uit een filmvertoning plus iets extra s in de vorm van een inleiding, debat of vraaggesprek die (het thema uit) de film nader toelicht. Onderwerpen van de FilmExtra s: De Filmmaker en de Stad met Karen llora en un Bus (in samenwerking met La Chispa) Uitreiking Vandersypenaward aan Rebecca Cammissa voor Which way Home (in samenwerking met Vandersypenaward) Blik op Colombia met Impunidad (in samenwerking met Movies That Matter) Dolende Dertigers met Norberto Apenas Tarde (in samenwerking met La Chispa) Collectief geheugen in Latijns-Amerika met Nostalgia de la Luz (in samenwerking met NALACS) Boliviaanse Wateroorlog met También la Lluvia (in samenwerking met Instituto Cervantes) Voces del subterraneo : een strijd om recht (in samenwerking met FNV Mondiaal) In focus Pablo Trapero : lezing door Ronald Rovers met Familia Rodante (in samenwerking met de Argentijnse Ambassade) III.II Masterclasses In samenwerking met de Universiteit Utrecht (UU), de Radboud Universiteit, en het CEDLA (Centre for Latin American Research and Documentation) zijn vier masterclasses opgezet. De openbare colleges zijn in sommige gevallen een verplicht onderdeel voor de studenten die de vakken volgen, daarnaast zijn ze toegankelijk voor de bezoekers van het LAFF. Het verleden temmen. Over de erfenis van Pinochet met Post Mortem - Radboud universiteit In deze masterclass geeft Pablo Decock, als inleiding op de film Post Mortem, een overzicht van een aantal belangrijke politieke en sociaal-economische evoluties in de Chileense geschiedenis vanaf de staatsgreep (1973) tot aan de huidige regering van Piñera. Dit college is onderdeel van het vak Cultuurkunde Spaans-Amerika. Mexicaanse toestanden met El Sicario - Universiteit Utrecht Voorafgaand aan de documentaire El Sicario geeft Klaas Wellinga een beeld van de twee (drugs)oorlogen die in Mexico woeden: de oorlog van leger en politie tegen de zogenaamde drugskartels en de strijd tussen de kartels onderling die regelmatig. Daarnaast wordt stilgestaan bij de strategie van de Mexicaanse regering, de manier waarop de media in het land met het drugsgeweld omgaan, de hachelijke positie van de onderzoeksjournalisten en de invloed van de narcos op de Mexicaanse cultuur. pag 24

23 The (re)making of dreams in urban brazil met Sonhos Roubados - Universiteit Utrecht Masterclass door Paula Jordaô over de thema s uit Sonhos Roubados. Anders dan de titel doet vermoeden, gaat Sonhos Roubadas (gestolen dromen) over het terugwinnen, of eigenlijk de constructie, van dromen in een Braziliaanse stad door jonge vrouwen voor wie eigenlijk geen dromen zijn weggelegd. In plaats van de vrouwen neer te zetten als slachtoffer in een vijandige gewelddadige samenleving focust Sandra Werneck op hun hun sterke wil hun problemen te boven te komen alsook op hun vriendschap en solidariteit. Lula s politiek en democratie in Brazilie met Tropa de Elite - CEDLA Masterclass gegeven door Kees Koonings. Na acht jaar Lula ( ) heeft Brazilië een reputatie verworven als een opkomende regionale grootmacht en een stabiele democratie, die er in slaagt armoede en ongelijkheid flink terug te dringen. Dit college maakt een analyse van sociaal-politieke ontwikkelingen in Brazilië en de opkomst van democratisch links vanaf de jaren tachtig tot vandaag. Belangrijke schaduwkanten van het Braziliaanse succesverhaal zijn de criminaliteit, het geweld en de onveiligheid in de sloppenwijken van de steden, vooral Rio de Janeiro. pag 25

24 pag 26 Regisseur Koen Suidgeest

25 pag 27

26 IV Educatie Het educatieprogramma van het LAFF bestond in 2011 uit schoolvoorstellingen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs, het kinderfilmprogramma Lowiekes Filmfiesta en de jongerenjury. De afgelopen jaren is het educatieprogramma gestaag gegroeid. Door de gebeurtenissen beschreven onder kopje VIII.II was er onbedoeld minder begeleiding voor een educatiestagiair. Hierdoor is dit jaar de groei gestagneerd. Hier is een goede les uit getrokken en de voorbereidingen voor het educatieprogramma van 2012 zijn al in volle gang. Er is nu een vaste medewerker aangetrokken (een oud educatiestagiaire: Pom Meeuwsen). IV.I Schoolvoorstellingen Het LAFF verzorgt als aanvulling bij de filmvoorstellingen lesmateriaal voor het basis- en voortgezet onderwijs. De schoolvoorstellingen vonden plaats tijdens het festival in Utrecht. In 2011 zijn de volgende aantallen gerealiseerd: 1 schoolvoorstelling in Utrecht voor het voortgezet onderwijs (in totaal 76 leerlingen) 2 schoolvoorstellingen voor het basisonderwijs (in totaal 37 leerlingen) Veel scholen starten aan het begin van het jaar al met een planning van het culturele programma. Het is dus gewenst om al vroeg te beginnen met het contact en bij te houden wanneer de scholen het programma maken. Voor 2011 is hier te laat mee begonnen, waardoor het lastiger was voor scholen het LAFF-programma in hun roosters in te passen. Samenwerking Buitenschoolse Opvang (BSO) Naast de schoolvoorstellingen is er dit festival voor de tweede keer een speciale voorstelling georganiseerd in samenwerking met BSO SKON kinderopvang Utrecht. Zij bezochten een voorstelling van de film De Indiaan in het kader van een vakantie uitje van de BSO. Ondanks dat de opkomst bescheiden was, is BSO SKON Kinderopvang zeer te spreken over de samenwerking en hoopt dat in de toekomst de samenwerking kan blijven bestaan. IV.II Kinderfilmprogramma Lowiekes Filmfiesta In samenwerking met het Lowiekes filmfestijn is voor het tweede jaar een speciaal kinderfilmprogramma ontwikkeld gericht op kinderen van 6-12 jaar. In 2010 bleek dat de gekozen dag van het evenement, Moederdag, niet de beste dag was. Daarom is dit jaar gekozen om het te organiseren op de woensdagmiddag tijdens het festival. Het programma bestond uit een filmvoorstelling, aangevuld met een activiteit die aansloot bij de film. Programma Lowiekes Film Festijn Film De Indiaan Pauze met limonade en koekjes Dansworkshop indianendans De samenwerking met Lowiekes Filmfestijn verliep prettig. De lage opkomst is waarschijnlijk het gevolg van de filmkeuze (veel kinderen hadden deze al gezien). De filmkeuze was dit jaar erg moeilijk: Latijns-Amerikaanse jeugdfilms hebben vaak geen Nederlandse distributeur of de films de in aanmerking kwamen waren al weer behoorlijk oud. pag 28

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 7. IV. Uitgeverij 14 JAARVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 7 IV. Uitgeverij 14 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 19 VI.

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013

ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 ACTIVITEITENPLAN 2014 september 2013 Activiteitenplan 2014 1 INHOUDSOPGAVE Filmhuis Den Haag 3 Inleiding 4 1. Programma, educatie & kennisoverdracht 5 2. Marketing, communicatie en ondernemerschap 8 Bijlage

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA

BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA BELEIDSPLAN 2013-2016 FILMHUIS GOUDA 1 Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Filmhuis Gouda anno 2013 4 3. Trends en ontwikkelingen 2013 2016 7 4. Beleidsaccenten 2013 2016 9 BELEIDSPLAN FILMHUIS GOUDA

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011

Jaarverslag 2010. Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden. april 2011 Jaarverslag 2010 Nederlandse Vereniging tot Integratie van Homoseksualiteit COC Leiden april 2011 1 Inleiding Wie het jaarverslag van COC Leiden leest, kan het haast niet ontgaan: er is in 2010 een hoop

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten

Voorwoord 2. 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Doelstellingen en resultaten 3 1.1 Doelstellingen 1.2 Resultaten 2. Strategie & Beleid 6 2.1 Marketingstrategie en onderzoek 2.2 Pers & PR 2.3 Marketingservices

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

DEEL 1: EVALUATIE / REFLECTIE EN VOORUITBLIK

DEEL 1: EVALUATIE / REFLECTIE EN VOORUITBLIK DEEL 1: EVALUATIE / REFLECTIE EN VOORUITBLIK 1.1 Inleiding Submarine Channel is een Nederlands publiek kanaal dat verhalende e-cultuurproducties produceert en vertoont aan een groot (internationaal) publiek.

Nadere informatie

ONTDEK!CITYMARKETING

ONTDEK!CITYMARKETING RAPPORT ONTDEK!CITYMARKETING CENTRUMMANAGEMENT EN LEIDEN MARKETING IN EEN NIEUWE FASE DEEL I & II 10 september 2012 INHOUDSOPGAVE Deel I NA DE BESLUITVORMING OVER LEIDEN MARKETING 2013-2016 I - 1 Inleiding:

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Lieve Vrouw. Al vijfentwintig jaar. and counting.

Jaarverslag 2014 De Lieve Vrouw. Al vijfentwintig jaar. and counting. Jaarverslag 2014 De Lieve Vrouw Al vijfentwintig jaar. and counting. Colofon De Lieve Vrouw Lieve Vrouwestraat 13 te Amersfoort Postadres Postbus 1301 3800 BH Amersfoort Kantoor 033 422 65 50 info@lievevrouw.nl

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

Geselecteerde filmmakers voor de VPRO Tiger Awards Competitie samen op de foto met filmfestivaldirecteur Sandra den Hamer. Juha Koiranen (ROCK N ROLL

Geselecteerde filmmakers voor de VPRO Tiger Awards Competitie samen op de foto met filmfestivaldirecteur Sandra den Hamer. Juha Koiranen (ROCK N ROLL Jaarverslag 2006-2007 International Film Festival Rotterdam (IFFR) toont de nieuwste onafhankelijke en vernieuwende films uit de wereld en is een platform voor actuele filmkunst, opkomend en gevestigd

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2014

J A A R V E R S L A G 2014 JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD Nu het stof is gaan liggen na een zeer bewogen jaar wordt het tijd om de balans op te maken van onze eerste periode in het nieuwe poppodium aan de Peperstraat. Vanaf 1 mei, toen

Nadere informatie

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals

Backstage. Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Backstage Invulling geven aan vrijwilligers- management bij culturele festivals Auteurs: Miro Popovic Eindredactie: Gerard Haverkamp Fotografie: Foto cover en pagina 9 door Awarnach, pagina s 3-15 door

Nadere informatie

ZID Community Art Centrum

ZID Community Art Centrum Zoet & Zout, Amsterdam 2009 1 Ik hou van spelende mensen. In mijn beleving betekent spelen dat je iets met passie oftewel liefde doet. Niet omdat je het moet, maar omdat je het wilt. Veel volwassenen nemen

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7

Directieverslag 1. 1. Doelstellingen en resultaten 3. 2. Strategie & Beleid 7 Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Directieverslag 1 1. Doelstellingen en resultaten 3 2. Strategie & Beleid 7 3. Business to Consumer 3.1 Marketing Recreatief Toerisme 13 3.2 Cultuur Marketing 22 4. Business

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

NCDO Jaarverslag 2010

NCDO Jaarverslag 2010 Jaarverslag NCDO Jaarverslag 2010 NCDO (Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling) betrekt mensen in Nederland bij internationale samenwerking en ondersteunt hen daarbij

Nadere informatie

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015

ALV 70 Den Haag. 12 tot en met 14 juni 2015 ALV 70 Den Haag 12 tot en met 14 juni 2015 INHOUD Inhoud 2 Welkomstwoord congresteam 3 Welkomstwoord afdelingsvoorzitters 4 Deadlines 5 Congresprogramma 6 Agenda ALV 7 Den Haag 8 Rotterdam 8 Locaties 9

Nadere informatie

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015

STRATEGISCH MARKETINGPLAN 2010-2015 STRATEGISCH MARKETINGPLAN Kunstmaand AMELAND 2010-2015 12 januari 2011 INHOUD 1 INLEIDING 3 1.1 Kunstmaand Ameland, beschrijving huidige situatie 1.2 Resultaten tot nu toe 1.3 Probleemstelling (kernprobleem)

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Wat betekent dit voor mij?

Wat betekent dit voor mij? Wat betekent dit voor mij? Wijzer in geldzaken Programma 2013/2014 Voorwoord Het Platform Wijzer in geldzaken heeft in 2012 grote stappen voorwaarts gezet om de financiële kennis en vaardigheden van de

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary

Rotterdam, Festival and Event City of the World. including English summary Rotterdam, Festival and Event City of the World including English summary Duizel in het Park Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Profiel Rotterdam Festivals... 9 1. Festivals & Evenementen... 1 1 2. Cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE

GROEI. Zoetermeerse Zaken ONTWIKKELING EN. in Zoetermeer STEEDS IN BEDRIJF STADSTHEATER BUSINESS CLUB BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE NUMMER 13 SEPTEMBER 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ONTWIKKELING EN GROEI in Zoetermeer BEDRIJVEN INVESTERINGSZONE STADSTHEATER BUSINESS CLUB de Kracht van de Ondernemer 2011 In november worden

Nadere informatie

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl

Kazerneplein 6-2 6822 ET Arnhem Dhr. Henk Dassen henk@huisvanpuck.nl www.huisvanpuck.nl Actieve kunstbeoefening heeft een grote kracht en waarde. Miljoenen mensen beleven er plezier aan. Kunstbeoefening inspireert, overstijgt het alledaagse en biedt de mogelijkheid tot zelfexpressie en ontwikkeling

Nadere informatie