DÉ ELEKTRONISCHE DATABASE VOOR DE IJZERWARENBRANCHE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DÉ ELEKTRONISCHE DATABASE VOOR DE IJZERWARENBRANCHE"

Transcriptie

1 DÉ ELEKTRONISCHE DATABASE VOOR DE IJZERWARENBRANCHE

2 Deze brochure is samengesteld ter gelegenheid van de introductie van de EZ-base (spreek uit easy-base). Dé elektronische database Een catalogus is voor veel ondernemingen een belangrijk verkoopinstrument. Voor de technische groothandel geldt dat in het bijzonder vanwege de enorme omvang van het assortiment. Juist deze omvang bemoeilijkt het maken van catalogi voor individuele groothandels. Alleen al het verzamelen van de benodigde informatie is een fors karwei. Het onderhouden van de informatie komt daar dan nog eens bovenop. Mede daarom hebben de leden van de inkooporganisaties Ferney, Necomij en Zevij besloten om samen met groothandelsonderneming Destil, één centrale productendatabase te ontwikkelen, genaamd EZ-base. De ontwikkelingen in de ICT op het gebied van databases en desk top publishing hebben met betrekking tot het produceren van catalogi veel mogelijk gemaakt. Daarbij heeft het internet zijn intrede gedaan en voeren veel groothandels een webshop of webcatalogus. De basis van een goede catalogus is en blijft echter de kwaliteit van de data in de achterliggende database en de wijze waarop die data zijn gestructureerd. EZ-base is een webbased platform waarbij vraag en aanbod in de ijzerwarenbranche samenkomen. Gebruikersvriendelijkheid en eenvoud staan centraal in deze marktplaats. Met op dit moment ruim artikelen van 200 leveranciers is EZ-base een innovatieve informatiebron voor vele toepassingen. EZ-base zal een centrale rol gaan spelen in het samenstellen van catalogi en brochures maar ook voor het opzetten van webshops, prijslijsten en koppelingen met inkoopbestelsystemen. Doelstellingen EZ-base EZ-base heeft als doelstelling het verder uitbouwen van het reeds beschikbare uniforme artikelbestand van aan Bouw en Industrie gerelateerde leveranciers. Zowel leveranciers als klanten worden vanuit EZ-base begeleid om het beheer van hun artikeldata zo eenvoudig mogelijk te maken. Het artikelbestand moet zo uniform mogelijk zijn om zo vanuit de EZ-base een samenhangende en qua opmaak aantrekkelijke catalogus of webapplicatie te kunnen presenteren. Hiervoor zal de aanwezige artikel indeling in groepen en kenmerken (classificatie) verder uitgebreid en verfijnd gaan worden. Omdat de leveranciers zelf verantwoordelijk zijn voor de juistheid van de informatie in de database moeten zij via het internet hun assortiment kunnen bekijken en zonodig aanpassen. De EZ-base applicatie zorgt er automatisch voor dat alle klanten beschikken over de actuele gegevens. 2 3

3 E-commerce: Tijdbesparing en services E-commerce is een gegeven en biedt de deelnemers grote mogelijkheden. Elektronische handel loopt per definitie over databases, vandaar dat de EZ-base een centrale plaats inneemt in de e-commerce strategie van de IJzerwarenen Gereedschappenbranche. De meest voor de handliggende voordelen van de EZ-base komen allemaal neer op tijdbesparing. Tijdbesparing in zowel het verzamelen van Voordelen EZ-base Een groot voordeel van de EZ-base is dat gebruikers de gegevens op een uniforme manier terug kunnen vinden. De EZ-base levert echter niet alleen informatie op afroep, maar ook automatisch op de manier zoals u dit wenst. Maar ook voor leveranciers betekent de EZ-base een stuk gemak. U als leverancier bespaart tijd en geld doordat u op één plek uw producten, productomschrijvingen en prijzen in de database kunt invoeren en onderhouden. Nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd bent u er zeker van dat uw klanten beschikken over uw actuele artikelgegevens. Daarnaast kunnen leveranciers kiezen voor het promoten van nieuwe artikelen of bestaande artikelen. EZ-base zal alle aanpassingen van de kant van leveranciers uiteraard blijven monitoren. De volgende stap: Pricat informatie als in het samenstellen van catalogi of het inrichten van een webshop. Maar dat is nog maar het begin. Snel zullen services toegevoegd worden waarmee wezenlijk meer bespaard kan worden op uw bedrijfsvoering. Doordat uw klant altijd beschikt over actuele artikelinformatie zal met name het elektronische orderverkeer flink gaan toenemen waardoor tijdrovende administratieve handelingen zullen afnemen. Classificatiesysteem De ijzerwarenbranche voert een breed en tegelijk ook diep artikelassortiment. Om de artikelen in een database makkelijk te kunnen vinden, moeten ze ingedeeld worden in een classificatiesysteem. In zo n systeem worden artikelen gegroepeerd en in een latere fase worden de groepen aan de hand van hun meest specifieke kenmerken in één structuur ondergebracht. Iedere leverancier benoemt die kenmerken op zijn eigen manier. Om daar meer structuur in te krijgen moeten leveranciers gezamenlijk de benamingen van die kenmerken per productgroep eenduidig definiëren. Leveranciers en afnemers moeten vervolgens, in overleg, komen tot een unieke structuur, waarbij de eindgebruiker zo eenvoudig mogelijk de artikelen kan vinden die hij zoekt. Onderaan de pagina ziet u een screen- shot uit de classificatie van de accuboorhamers. De leveranciers hebben aan elke machine unieke kenmerken meegegeven. Deze worden apart opgeslagen en kunnen in de toekomst als zoekargument gebruikt worden. (Zie figuur 1.) Classificatiesysteem Om op een makkelijke manier uit honderdduizenden artikelen snel het juiste artikel te kunnen vinden, werkt de EZ-base met een doordacht systeem waarbinnen alle opgenomen artikelen zo éénduidig mogelijk zijn geclassificeerd. Het bedenken en maken van dat classificatiesysteem was een project op zich. Het systeem kent momenteel 21 hoofdstukken die ieder weer onderverdeeld zijn in hoofdgroepen, subgroepen en artikelgroepen Het laagste subniveau is de artikelgroep zoals bijvoorbeeld nikkelcadmium (NiCd) accu s. Alle types NiCd-accu s van elke willekeurige leverancier worden dan geclassificeerd onder machines / accugereedschap / accu s / NiCd-accu. De artikel database is hèt fundament voor de e-commerce projecten die EZ-base in de planning heeft staan. De eerste van die plannen is het koppelen van leveranciersprijzen per afnemer aan alle artikelen in de database. Bij het opvragen van een willekeurig artikel wordt de daarbij specifiek geldende inkoopprijs getoond. De leveranciers krijgen de beschikking over een oplossing waarin zij eenvoudig hun prijzen kunnen verwerken en uiteindelijk gericht kunnen versturen naar hun afnemers. Behoort het gevonden artikel niet tot het standaardassortiment? Geen probleem want door een slimme koppeling met het eigen ERPsysteem wordt het artikel met één druk op de knop automatisch aan uw assortiment toegevoegd. Het is een feit dat er bij groothandelaren in de IJzerwarenbranche veel kostbare tijd verloren gaat aan het opzoeken in catalogi van buiten-assortiment artikelen. Het zoeken is vaak lastig, en is het juiste item eenmaal gevonden dan moet de prijs erbij gezocht worden voordat het geheel ingevoerd kan worden. Deze handelingen komen te vervallen als de prijzen gekoppeld zijn aan de artikeldatabase. Figuur 1. Figuur 2. Bij de Bosch GBH 24 VFR uit het nevenstaande voorbeeld zijn door de leverancier onderstaande kenmerken meegegeven. (Zie figuur 2.) 4 5

4 Van classificering tot catalogus Classificatiesysteem in 21 hoofdstukken Hoofdstuk machines opengeklapt Hoofdgroep accugereedschap, de subgroep boorhamers en de onderliggende artikelgroep opengeklapt. Voorbeeld artikel Bosch Boorhamer GBH VFR Logo Afbeelding Opsommingslijst Tabel 6 7

5 Inhoud artikel Bosch Boorhamer GBH VFR Werken met de EZ-base EZ-base is een digitale marktplaats waar vraag en aanbod samenkomen. EZ-base is voor alle deelnemers met een internetaansluiting eenvoudig te bedienen. Via de website kan men na het inloggen gebruik maken van de verschillende functionaliteiten zoals EZ-base deze biedt. Standaardisering Elke leverancier heeft een eigen indeling in zijn catalogus en dat maakt het moeilijk om daaruit één universele catalogus samen te stellen. Gelukkig kan daar met de hedendaagse techniek veel aan gedaan worden, maar ideaal zou zijn wanneer de databases achter die catalogi, allemaal dezelfde opbouw zouden hebben. Dan zou het namelijk mogelijk zijn om heel eenvoudig catalogi samen te voegen en te synchroniseren. Toekomstmuziek zult u denken? EZ-base is betrokken bij de ontwikkeling van het GS1 (voorheen EAN-Nederland) catalogusbericht. Met dit bericht kunnen alle partijen in de keten op een universele manier artikelgegevens uitwisselen. De verwachting is dat dit GS1 catalogusbericht eind 2006 operationeel is. EZ-base als norm GS1 heeft aangegeven dat men zowel binnen als buiten de IJzerwarenbranche zeer geïnteresseerd is in de artikeldatabase. Vooral het classificatiesysteem heeft grote belangstelling. Gecombineerd met een gestandaardiseerd bericht is EZ-base volgens GS1 een waardevolle en toekomstvaste oplossing voor het uitwisselen van productinformatie. 8 9

6 DigiCatalog kent de volgende stappen: 1. Artikelinvoer U kunt er voor kiezen om handmatig uw artikelinformatie in te voeren, te wijzigen of te voorzien van afbeeldingen. Uiteraard kunnen de artikelen ook via een voorbewerkt Excel bestand automatisch worden ingelezen. 2. Classificeren Na het invoeren of inlezen van nieuwe artikelen moeten deze worden ingedeeld in het classificatiesysteem van EZ-base. 3. Redigeren In deze stap krijgt u de geclassificeerde artikelen in een catalogusopmaak te zien. Hier kunt u nog enige opmaakwijzigingen in aan brengen. Na het gereed melden van een artikel, wordt deze automatisch doorgestuurd naar EZ-base die nog een eindcontrole uitvoert. 4. Fiatteren Tijdens de eindcontrole door EZ-base medewerkers kunnen nog kleine wijzigingen worden doorgevoerd om de stijlen van verschillende leveranciers op elkaar af te stemmen. Na goedkeuring door een EZ-base medewerker worden de betreffende artikelen automatisch opgenomen in EZ-base. Hierna kunnen de klanten zich hieraan koppelen. 5. Excel download Het is mogelijk om uw complete artikelbestand naar uw PC te halen. U kunt deze dan via een spreadsheet programma bewerken om deze vervolgens weer terug te sturen. Klanten koppelen aan leveranciers De functionaliteit van de EZ-base is groot en wie goed van alle mogelijkheden gebruik wil maken moet via het artikelnummer van de leverancier een koppeling maken tussen de EZ-base en het eigen ERP-systeem. Op die manier abonneert men zich als het ware op de gekoppelde artikelen en worden wijzigingen met betrekking tot de gekoppelde artikelen automatisch doorgegeven. Door een koppeling te leggen op artikelniveau kunt u vanuit uw eigen ERP aanvullende productinformatie ophalen. Deze zeer handige functionaliteit zal uw medewerkers ondersteunen bij de verkoop van uw producten. Daarnaast biedt de marktplaats een overzicht van alle prijslijsten die door de leveranciers zijn verstuurd. Deze prijslijsten zijn op meerdere manieren te doorzoeken en te gebruiken. Via beveiligde datacommunicatie kunnen de prijslijsten worden opgehaald en in het eigen systeem worden verwerkt. Het maken van de koppeling is eenvoudig. U haalt de voor u relevante artikelbestanden op uit de database en aan dat bestand voegt u uw eigen artikelnummers toe. Vervolgens slaat u dat bestand op in EZ-base. Het koppelen van artikelen kan uiteraard ook handmatig maar dat is een tijdrovende bezigheid en veel meer bedoeld voor kleine aanvullingen. Wanneer de koppeling is gelegd, worden de gegevens op afroep klaargezet voor de toepassing die u wenst. Wilt u bijvoorbeeld een catalogus drukken dan geeft u aan dat u een drukproef wenst. Alle geselecteerde artikelen worden dan in één bestand bij elkaar gezet en in de opmaak-unit van de EZ-base applicatie ingeladen. Er wordt dan razendsnel volautomatisch een drukproef gegenereerd. Ook kunnen gekoppelde artikelen getoond worden in een webshop. In de webshop is het artikel vanuit uw eigen ERP-systeem leidend, hier staan immers uw prijzen en voorraden in. In de webshop wordt de informatie uit uw eigen systeem dan automatisch aangevuld met gegevens uit de EZ-base zoals technische specificaties en afbeeldingen

7 Het samenstellen van een catalogus Voorbeelden catalogus pagina s Het produceren van een catalogus is met EZ-base eenvoudig en efficiënt geworden. EZ-base kan namelijk voor u de grafische opmaak van een catalogus uit handen nemen. Zodra u heeft aangegeven welke producten uit de database in uw catalogus moeten verschijnen, kan EZ-base de tijdrovende en kostbare klus van opmaak en productie van de catalogus voor u verzorgen. Iedereen heeft specifieke wensen als het gaat om het uiterlijk van een catalogus. U kunt standaard kiezen uit verschillende opmaakprofielen. Voorbeelden van een opmaakprofiel vindt u in navolgende pagina s. Voldoet deze standaard niet dan kunnen wij samen met u het juiste uiterlijk bepalen voor uw catalogus. Advertenties Een advertentie in een catalogus biedt leveranciers de mogelijkheid om hun naam en assortiment nog eens extra bij een gerichte doelgroep onder de aandacht te brengen. Tegelijk leveren die advertenties een bijdrage in de productiekosten van een catalogus. Maar het werven van adverteerders kost veel tijd. EZ-base maakt daarom met haar leveranciers centrale afspraken over deelname aan catalogi. Van de geïnteresseerde leveranciers houdt EZ-base een database bij waarin altijd de meest recente advertenties zijn opgenomen. In onderling overleg zorgt EZ-base voor de plaatsing en de facturatie van de advertenties. BOORHAMERS Bosch (LE) Boorhamer GAH 500 DSR De oplossing voor stofvrij boren Stofzak geschikt voor kwartsstof Draaistop voor lichte hakwerkzaamheden Slagstop bij het boren in staal en hout Constant-electronic voor constant toerental bij belasting Beitel Vario-Lock voor variabele beitelfixering in 36 hoekstanden SDS-plus-gereedschapopname Ook geschikt voor linkshandigen nominaal opgenomen vermogen 750 W afgegeven vermogen nominaal draaimoment slagenergie aantal slagen bij nominaal toerental gewicht nominaal toerental boorpr. beton gem. hardheid (8 mm Ø, s4) (vol.) boorpr. beton gem. hardheid (8 mm Ø, s4) (lengte) boor-ø beton met sds-max-spiraalboren max. boor-ø staal (met boorhouder) max. boor-ø hout (met boorhouder) holle boorkronen in metselwerk afnamevermogen in beton met gem hardheid ca. aanbevolen boorbereik Elektrisch gereedschap W 15 Nm 2.2 Joule rpm 3.3 kg rpm 37 cm³/min 74 cm/min 4-24 mm 10 mm 30 mm 68 mm 9 kg/uur 4-16 mm Machines Hitachi Boorhamer DH25PB Traploos regelbaar toerental Compact en lichtgewicht Slagstop Zeer hoge boorsnelheid Ergonomisch gevormd, zacht handvat Drukprijzen Het drukken van een opgemaakte catalogus is en blijft natuurlijk een prijzige aangelegenheid. Toch zijn gedrukte catalogi nog steeds een must in de branche. Daarom heeft EZ-base scherpe drukprijzen afgesproken voor het uitgeven van catalogi. Dat geldt voor zowel grote maar ook voor kleine oplages kroonboren 90 mm capaciteit in beton capaciteit in staal capaciteit in hout opgenomen vermogen slagenergie 25 mm 13 mm 32 mm 650 W 3 Joule toerental onbelast aantal slagen belast l x h gewicht 318 x 200 mm 3,4 kg 12 13

8 Voorbeelden catalogus pagina s Slijpmiddelen 1 Cilinders 1 DIAMANT SCHIJVEN Carat Diamant slijpkop DUSTEC Baksteen Slijpkop, geschikt voor het slijpen van abrasieve materialen. Dubbele rij segmenten. Hoge kwaliteit en zeer lange levensduur. De gaten in de kern zijn geschikt voor gebruik op de DUSTEC betonslijper met stofafzuiging. diameter asgat segmenthoogte mm 22,2 mm 4 mm mm 22,2 mm 4 mm VLAKLAMELLENSCHIJVEN Flexovit Vlaklamellenschijf DISC 126A FLAT Met kunststof drager Materiaal: aluminiumoxyde (Korund) voor diverse staalsoorten, non-ferro metalen en hout Voor vlak slijpen of slijpen onder een kleine hoek (tot 15 ) diameter asgat korrel mm 22 mm mm 22 mm mm 22 mm mm 22 mm 60 SLIJPSTENEN, KERAMISCH GEBONDEN Promat Slijpsteen, siliciumcarbide Keramische binding, randvorm A, recht Voor toepassing in werkplaats-slijpmachines Siliciumcarbide (SCg) groen: scherp en erg hard, voor het slijpen van hardmetaal, steen, keramiek, glas en alle non-ferro metalen, machinegietijzer en kunststof korrel Ø x breedte x boorgat fijn x 20 x 32 mm fijn x 25 x 32 mm fijn x 25 x 32 mm fijn x 25 x 51 mm fijn x 25 x 51 mm fijn x 32 x 51 mm fijn x 40 x 76 mm Verspanende gereedschappen VEILIGHEIDSCILINDERS SKG* NEMEF Profielcilinder dubbel 109/7 Gelijksluitend leverbaar met art.104 Aantal sleutels: 3 sluitstiften kleur/afwerking messing mat vernikkeld NEMEF Profielcilinder enkel 104/7 Gelijksluitend leverbaar met art. 109 Aantal sleutels: 3 sluitstiften kleur/afwerking messing mat vernikkeld VEILIGHEIDSCILINDERS SKG** DOM Rondcilinder enkel Cil 472 IX6KG H /30 Keersleutel systeem Vernikkelde sleutels Optioneel met T koppeling 5 stiften kleur keurmerk mat vernikkeld PKVW DOM Rondcilinder dubbel Cil 472 IX6KG 30/30 Keersleutel systeem Vernikkelde sleutels Optioneel met T koppeling 5 stiften gelijksluitend per kleur keurmerk mat vernikkeld PKVW P2 1-mat vernikkeld PKVW Hang- en Sluitwerk STAALDRAADBORSTELS Dronco Kegelborstels KBZ Met getordeerde draad (schuin) Bewerken van moeilijk bereikbare plaatsen Voor het ontroesten en afbramen van laag en ongelegeerde staalsoorten aansluiting diameter x draaddikte M x 0,5 mm 14 15

9 Voorbeelden catalogus pagina s DOPSLEUTELSETS Promat Dopsleutelset, combi Dopsleutelgereedschappen 1 Dopsleutel-set 1/4" en 1/2" vierkantopname Dopsleutels en bedieningselementen van chroom-vanadium-staal, verchroomd Dopsleutels met chroom-vanadium sokkel en koppen van nikkel-chroom-molybdeen-staal uitvoering delig 2 Machinesleutels MOERSLEUTELS VERSTELBAAR Moersleutel verstelbaar Volgens DIN 3117, vorm A, hoek 15 BS 6333, ISO 6787 en ASME B107, 8M-1996 Uitvoering: Verchroomd Precisie gehard en roestwerend behandeld Met comfortabele thermoplastische greep met breed greepoppervlak Zesde generatie verstelbare moersleutels Linksdraaiend, schaalverdeling in mm type lengte bekwijdte dikte C 158 mm 20 mm 11.3 mm C 208 mm 27 mm 12.9 mm C 257 mm 31 mm 15.2 mm C 308 mm 34 mm 17.6 mm HANDZAGEN IRWIN Handzaag Handgereedschappen Handgereedschappen Een lichtgewicht, sterk en duurzaam handvat voorzien van 90 en 45 aftekenhoeken Blad van hoogwaardig koudgewalst C75 staal voor sterkte en flexibiliteit Geharde, zeer scherp, dubbel geslepen tanden die 6-8 keer langer meegaan dan niet geharde tanden Een speciaal ontwikkelde dynamische vertanding die 40% sneller zaagt dan een traditionele links-rechts-instelling en zorgt ervoor dat de zaagsnede zo schoon mogelijk wordt gehouden Lak op waterbasis biedt 4 keer betere roestbescherming dan traditionele lak Tanden die in beide zaagrichtingen werken type lengte type zaag mm HP, 12T/13P junior mm HP, 12T/13P fineerzaag mm HP, 12T/13P verstekzaag 2 Machinesleutels BESCHERMBRILLEN QS Beschermbril, kunststof CE gemarkeerd, DIN 2. In ophangverpakking, met barcode. Verpakt per 1 st. maat V V-115 MOERSLEUTELS VERSTELBAAR 2 Valbeveiliging Moersleutel verstelbaar Zagen 3 Volgens DIN 3117, vorm A, hoek 15 BS 6333, ISO 6787 en ASME B107, 8M-1996 Uitvoering: Verchroomd Precisie gehard en roestwerend behandeld Met comfortabele thermoplastische greep met breed greepoppervlak Zesde generatie verstelbare moersleutels Linksdraaiend, schaalverdeling in mm PBM VALSTOPAPPARATEN Valbeveiliging- set type lengte bekwijdte dikte type C 158 mm 20 mm 11.3 mm Set C 208 mm 27 mm 12.9 mm C 257 mm 31 mm 15.2 mm C 308 mm 34 mm 17.6 mm Handgereedschappen Handgereedschappen Valbeveiligings set voor steigerwekzaamheden verpakt in plastic tas. Inhoud: Harnas FP700/1D 2 meter veiligheidslijn voorzien van valdemper en karabijnhaak FP81 en veiligheidshaak 60 mmfp90/3. 1 paar worknit HD handschoenen WERKSCHOENEN Bata Veiligheidsschoen hoog stalen (kruip)neus en zool S3 PU-zool Voering Cool Comfort Kleur bruin maat Oogbescherming 1 PBM 2 Valbeveiliging Voetbescherming 3 PBM VALSTOPAPPARATEN Valbeveiliging- set Valbeveiligings set voor steigerwekzaamhed Inhoud: Harnas FP700/1D 2 meter veiligheidslijn voorzien van valdemp mmfp90/3. 1 paar worknit HD handschoenen type Set 1 PBM 16 17

10 SLOTBOUTEN Klaassen Slotbout DIN , geel verzinkt afmeting M 6 x 45 mm M 6 x 50 mm M 6 x 60 mm M 8 x 25 mm M 8 x 45 mm M 8 x 50 mm M 8 x 80 mm M 10 x 50 mm M 10 x 120 mm M 10 x 230 mm Bouten 1 2 Chemische verankering CAPSULESYSTEEM fischer Glascapsule Eurobond Chemisch anker RM Verpakking: 4 stuks op kaart type boordiam. min. boordiepte montagediepte RM 8 10 mm 80 mm 80 mm RM mm 90 mm 90 mm RM mm 110 mm 110 mm 2 Chemische verankering CAPSULESYSTEEM fischer Glascapsule Eurobond Chemisch anker RM Verpakking: 4 stuks op kaart type boordiam. min. boordiepte montagediepte RM 8 10 mm 80 mm 80 mm RM mm 90 mm 90 mm RM mm 110 mm 110 mm UNIVERSEELPLUGGEN fischer Universeelplug Universeelplug UX inh.stuks UX 6 x UX 8 x UX 10 x UX 12 x UX 14 x UX 6 x 35 met kraag UX 6 x 50 met kraag UX 8 x 50 met kraag UX 10 x 60 met kraag Pluggen 3 Bevestigingsmaterialen Bevestigingsmaterialen Bevestigingsmaterialen Bevestigingsmaterialen 18 19

11 EZ-base B.V. Engelandlaan PN Hazerswoude-ITC tel fax

LA BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE POUR LE SECTEUR DE LA QUINCAILLERIE

LA BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE POUR LE SECTEUR DE LA QUINCAILLERIE LA BASE DE DONNÉES ÉLECTRONIQUE POUR LE SECTEUR DE LA QUINCAILLERIE 2 EZ-base, la base de données électronique pour le secteur de la Quincaillerie Cette brochure a été composée à l occasion du lancement

Nadere informatie

the PRE PUBLISHER 6.5 EXTRA EDITIE De effectieve Office Offers webshop

the PRE PUBLISHER 6.5 EXTRA EDITIE De effectieve Office Offers webshop the PRE PUBLISHER 6.5 EXTRA EDITIE thecataloginsight NUMMER 34 2010 EEN UITGAVE VAN COMPULUTIONS the catalog company PRINTMODULE 7.0 De printmodule is compleet herschreven. Er is een moderne, snelle applicatie

Nadere informatie

Exact Globe Next Het nieuwe managen

Exact Globe Next Het nieuwe managen Exact Globe Next Het nieuwe managen Inhoud 2 Ontwikkeld voor uw uitdagingen 4 Exact Globe Next, het product 6 Grip op uw financiën 10 Track and Trace 14 Planning 18 Uw klanten op de eerste plaats 25 Exact

Nadere informatie

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux.

Promidata is op 1 januari 2006 ontstaan uit de fusie tussen Creative Presentations en CDH-Benelux. Algemene informatie 1. Wie zijn wij? 1.1 Promidata Promidata is een jong en dynamisch softwarebedrijf dat zich uitsluitend richt op het ontwikkelen en produceren van software specifiek voor de promotionele

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software.

Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. Uw productassortiment moeiteloos online én op papier met onze database publishing software. De Guidance software pakketten maken het mogelijk om vanuit één centrale database zowel een webshop als catalogus

Nadere informatie

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook.

De auteur van dit ebook kan op geen enkele manier verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele onjuistheden in dit ebook. 2 Joomla ebook Bouw zelf een professionele website Disclaimer Bij de samenstelling van dit ebook is de grootst mogelijke zorg besteed aan de juistheid en correctheid van de informatie die in dit ebook

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise. Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 management 12 16 inzicht

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

WÜRTH TOPKRANT. Relatiemagazine voor divisie Hout/Bouw uitgave 1 t/m 31 mei 2014. Medewerker Würth Pag. 7. Technische Universiteit PBS

WÜRTH TOPKRANT. Relatiemagazine voor divisie Hout/Bouw uitgave 1 t/m 31 mei 2014. Medewerker Würth Pag. 7. Technische Universiteit PBS WÜRTH TOPKRANT Relatiemagazine voor divisie Hout/Bouw uitgave 1 t/m 31 mei 2014 PBS Technische Universiteit Van de Borne Kunststoffen BV Medewerker Würth Pag. 7 Eindhoven Pag. 9 Pag. 13 Pag. 15 Voorwoord

Nadere informatie

www.cngrs.com Handleiding

www.cngrs.com Handleiding www.cngrs.com Handleiding CNGRS.com De perfecte ondersteuning bij bezoekersregistratie. by Web Collective B.V. CNGRS.com is een professioneel systeem voor het opzetten, beheren en uitvoeren van registraties

Nadere informatie

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V.

Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere. Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl. 2008, Mattic Software B.V. Mattic Software B.V. Adres Chatelainestraat 35 1336 SC Almere Telefoon 036 52 17 392 E-mail info@mattic.nl 2008, Mattic Software B.V. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

OFB Webshop Functie Beschrijving Versie 4.3.0 bijgewerkt maart 2012

OFB Webshop Functie Beschrijving Versie 4.3.0 bijgewerkt maart 2012 2012 OFB Webshop Functie Beschrijving Versie 4.3.0 bijgewerkt maart 2012 Beschrijvend document van de uitgebreide Functionele inhoud van de OFB Webshop. Functie gevolgd door Functieomschrijving als verduidelijking

Nadere informatie

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst

7T software bouwstenen voor een heldere toekomst 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst E D I T I E SHIPCHANDLERS 7T software bouwstenen voor een heldere toekomst Beschrijving van de mogelijkheden van de 7T software, specifiek voor het gebruik

Nadere informatie

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows

april 2007 Uitrol versie 8 succesvol afgerond KOMAS voor Windows Het bruist bij ons van de activiteiten en daarom leek het ons goed u met deze nieuwsbrief even bij te praten over alle nieuwe ontwikkelingen. Het is druk bij ons en het is druk bij u. Toch is het goed

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument

Nieuwe generatie ERP-Software. FreeSupplierPortal Informatiedocument FreeSupplierPortal Informatiedocument Inhoud Inleiding...3 Elektronisch berichtenverkeer...4 Catalogi-beheer...5 Uitnodigen leveranciers op de FreeSupplierPortal...8 Aanmelden op de FreeSupplierPortal

Nadere informatie

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies

Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Producten en Diensten Catalogus voor het Nationaal Archief/Service Organisatie Digitale Infrastructuur en Advies Versie 1.1 Datum Mei 2014 Status Definitief Auteur Con Sadée 1 INLEIDING TOT DE DIENSTVERLENING...

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Beheer wijzigingsproces. Auteurs Tim Lansbergen Jan Los Richard Lagewaard Ruben van der Tas Datum 11-4-2012. Versie: 1.

Onderzoeksrapport. Beheer wijzigingsproces. Auteurs Tim Lansbergen Jan Los Richard Lagewaard Ruben van der Tas Datum 11-4-2012. Versie: 1. Versie: 1.0 Auteurs Tim Lansbergen Jan Los Richard Lagewaard Ruben van der Tas Datum 11-4-2012 Beheer wijzigingsproces Voorwoord Op de Hogeschool Rotterdam vindt in het 2e jaar van de opleiding Bedrijfskundige

Nadere informatie

Eenvoud, kracht en snelheid

Eenvoud, kracht en snelheid OpenIMS Open Informatie Management Server Eenvoud, kracht en snelheid Document Management Server Whitepaper Open Informatie Management Server www.openims.com OpenSesame ICT BV www.osict.com INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder

TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder TEAM FINANCIEEL De softwareoplossing voor de boekhouder AccountView BV H.J.E. Wenckebachweg 200 Postbus 9400 1006 AK Amsterdam Tel. 020 355 29 10 Fax 020 617 14 78 E-mail: sales@accountview.com Internet:

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

april 2008 SaniNet-SIMS: dé totaaloplossing voor de sanitairbranche

april 2008 SaniNet-SIMS: dé totaaloplossing voor de sanitairbranche In deze nieuwsbrief praten we u graag even bij over de vele ontwikkelingen die de afgelopen tijd plaatsvonden. We hebben zowel nieuwe modules als nieuwe functies geïntroduceerd, zoals bijvoorbeeld mijnkeuken.info

Nadere informatie

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0

EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 EDI - Electronic Data Interchange Tips en advies om EDI te implementeren in de Modesector Datum: 24 maart 2014, versie: 1.0 Inhoud 1 Wat is EDI? 4 1.1 Waarom is dit belangrijk? 4 1.2 Wat levert het op?

Nadere informatie

Handleiding Sportlink Clubwebsite

Handleiding Sportlink Clubwebsite Handleiding Sportlink Clubwebsite Versie 1.6 januari 2009 Sportlink Services Huis ter Heideweg 14 3705 LZ Zeist www.sportlink.nl 1 Inhoud Handleiding Sportlink Clubwebsite 1 Versie 1.4 december 2008 1

Nadere informatie

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf

ERP software van MKG De ruggengraat van uw bedrijf ERP software van MKG Inhoudsopgave 1. Wat is MKG ERP? 2. Overzicht functionaliteit. Relatiebeheer / CRM Verkoop Calculatie Productie Planning Inkoop Urenregistratie / Shopfloor control Voorraad / expeditie

Nadere informatie

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1

Handleiding backoffice Shop-app Versie 1.1 Handleiding backoffice Shop-app Inhoudsopgave Algemene instructies & advies... 3 U dient in ieder geval de volgende pagina s in uw basis inrichting op te nemen:... 3 Overig advies & weetjes:... 3 Inloggen...

Nadere informatie