BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa 130 miljoen en handhaaft dividend

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa 130 miljoen en handhaaft dividend"

Transcriptie

1 Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Postbank / ABN AMRO bank s-gravenhage Datum 30 november 2006 Aantal bladen 9 BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa 130 miljoen en handhaaft dividend Nettoresultaat eerste negen maanden 2006: 68,5 miljoen Dramatisch verlies Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau Overige activiteiten goede operationele resultaten Omzetgroei eerste negen maanden 2006: +11%, autonoom: +4% Orderportefeuille op recordhoogte: 13,0 miljard Strategische agenda geformuleerd Gang van zaken eerste negen maanden 2006 Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2006 een nettoresultaat behaald van 68,5 miljoen (2005: 111,1 miljoen). Dit resultaat is inclusief een verlies in Duitsland van 110 miljoen. Zoals gepubliceerd op 20 november 2006, is het verwachte verlies over 2006 van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau toegenomen tot 115 miljoen. Ondanks de goede operationele resultaten van de overige activiteiten verwacht BAM de bij de halfjaarcijfers uitgesproken winstverwachting voor 2006 (circa 180 miljoen) niet te kunnen handhaven. Naar huidige inzichten zal BAM over het boekjaar 2006 een nettowinst van circa 130 miljoen behalen. De omzet bedroeg in de eerste negen maanden van 2006 circa 5,8 miljard (2005: 5,3 miljard). De toename komt mede voort uit de financiële consolidatie per 1 februari van de deelneming AM. Vastgoedontwikkelaar AM opereert zelfstandig en onder eigen identiteit op armslengte van BAM. 1 ste negen maanden (x miljoen) Resultaat Omzet Resultaat Omzet Bouw en vastgoed 6, , Infra 87, , Publiekprivate samenwerking 0,3 50-3,5 27 Installatietechniek 4, ,3 129 Consultancy en engineering 15, ,3 111 Pensioenen/eliminaties 21, ,1-40 Totaal sectoren 136, , Groepskosten -5,6-6,6 Groepsrente -28,4-30,3 Operationele activiteiten 102,1 161,5 Baggeren 14,4 7,7 Resultaat vóór belastingen en boetes 116,5 169,2 Bitumenboetes (netto) -6,0 - Belastingen -41,7-57,6 Aandeel derden -0,3-0,5 Nettoresultaat 68,5 111,1

2 Persbericht 30 november 2006, blad 2 van 9 Bouw en vastgoed Het resultaat van de sector is in de eerste negen maanden van dit jaar als gevolg van het verlies bij Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau sterk afgenomen, ondanks goede operationele resultaten van de overige werkmaatschappijen. De omzet is exclusief AM vrijwel gelijk gebleven. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben goede resultaten behaald, mede door gunstige resultaten bij de ontwikkeling en bouw van woningen. De vooruitzichten voor de woningbouw blijven positief. De woningbouwproductie in Nederland zal naar verwachting verder toenemen, terwijl de vraag naar (nieuw)bouwwoningen groot blijft. In de eerste negen maanden van 2006 zijn uit eigen ontwikkeling in totaal circa woningen verkocht (vorig jaar: 1.300), waarvan circa woningen door AM. Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep bedraagt momenteel ruim woningen. Het volume in de utiliteitsbouwmarkt ontwikkelt zich positief, onder meer ook in de kantorenmarkt. De opname van nieuwe kantoorruimte neemt toe, ondanks de aanhoudende hoge leegstand. Beleggers tonen veel belangstelling voor verhuurd commercieel vastgoed. De gunstige marktomstandigheden in zowel de woningbouw als in de utiliteitsbouw zorgen voor stijgende prijzen van onderaannemers en toeleveranciers, alsook voor schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat margedruk. De onverkochte, onverhuurde voorraad is gering (19 woningen en circa m 2 kantoor). De activiteiten in België van Interbuild zijn in de afgelopen negen maanden verder toegenomen. Ook het resultaat is in lijn met de omzet gestegen. De vooruitzichten op de kantorenmarkt in Brussel en Antwerpen blijven voor Interbuild positief. In het Verenigd Koninkrijk zijn goede resultaten behaald, bij een licht hogere omzet. De verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat in de eerste negen maanden. In het vierde kwartaal zal de verkoop van ontwikkeld commercieel vastgoed wederom voor een aanzienlijke winstbijdrage zorgen. De orderportefeuille van HBG UK ligt op een hoog niveau, mede door de verwerving van een groot aantal opdrachten in het derde kwartaal, waaronder de bouw van hotels, ziekenhuizen en scholencomplexen. De vooruitzichten in de Britse utiliteitsbouwmarkt zijn over het algemeen positief, vooral in en rond de grote steden. In Duitsland heeft Müller-Altvatter in de eerste negen maanden van 2006 een licht positief resultaat behaald. Op jaarbasis wordt eveneens een positief resultaat verwacht. Het verwachte verlies 2006 van Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau is toegenomen tot 115 miljoen (zoals gepubliceerd op 20 november 2006). Dit verlies is grotendeels ten laste gekomen van het resultaat over de eerste negen maanden van Een deel van de getroffen voorzieningen voor reorganisatie zal ten laste komen van het resultaat over het vierde kwartaal. De genomen maatregelen en getroffen voorzieningen moeten volgend jaar en de jaren daarna een gezonde ontwikkeling van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf mogelijk maken. De orderportefeuille van de sector Bouw en vastgoed bedraagt per 30 september 2006, inclusief AM, circa 7,0 miljard (ultimo 2005: 5,1 miljard, exclusief AM). De autonome groei van de orderportefeuille bedraagt circa 10%, waarvan een belangrijk deel in het Verenigd Koninkrijk. Infra In de sector Infra blijven de resultaten in de eerste negen maanden van 2006 op een goed niveau. De toename van de omzet is voornamelijk gerealiseerd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft zich positief ontwikkelen, mede door de inhaalslag op het gebied van wegenuitbreiding en -onderhoud. Ook het aanbod van grote werken is groot. Er is sprake van hoge aanbiedingskosten. De geringe verbetering van het prijsniveau is echter nog niet bevredigend. Dit heeft onder meer geleid tot een terughoudend aannamebeleid. In België hebben de bedrijven conform verwachting aan de winst bijgedragen. Momenteel loopt de aanbesteding van enkele zeer grote infrastructurele werken. Hierdoor nemen de aanbiedingskosten dit jaar in België sterk toe. De mogelijke toekenning van deze werken wordt niet eerder dan 2007 verwacht. 2

3 Persbericht 30 november 2006, blad 3 van 9 Nuttall heeft in het Verenigd Koninkrijk een goed resultaat behaald. De omzet is toegenomen terwijl ook de orderportefeuille een stijgende lijn laat zien. De vooruitzichten in de Britse inframarkt zijn positief en tonen een bescheiden groei. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2012 zullen voor een extra impuls zorgen. In Ierland heeft Ascon een uitstekend resultaat geboekt. De orderportefeuille ligt op een hoog niveau. De vooruitzichten voor de Ierse bouwnijverheid blijven gunstig. De (internationale) concurrentie neemt toe. De resultaten van het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau zijn overeenkomstig de verwachting licht negatief. De vooruitzichten voor de inframarkt in Duitsland zijn gematigd positief, hoewel een duidelijke verbetering van het prijsniveau nog niet waarneembaar is. In de Verenigde Staten is door Flatiron een goed resultaat behaald. De omzet is sterk toegenomen. De vooruitzichten voor de Amerikaanse inframarkt blijven positief. Interbeton actief in nichemarkten buiten Europa heeft een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De orderportefeuille ligt op een hoog niveau en is voor een aanzienlijk deel afkomstig uit de Golfregio. De orderportefeuille van de sector Infra is in de eerste negen maanden van 2006 gestegen tot 5,5 miljard (ultimo 2005: 4,8 miljard). Deze toename van circa 15% is voor een belangrijk deel gerealiseerd in Ierland en de Verenigde Staten. Publiekprivate samenwerking Het resultaat in de sector is in de eerste negen maanden licht positief. Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-projecten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. De positieve resultaten van deze projecten zijn in de eerste drie kwartalen van 2006 sterk beïnvloed door hoge aanbiedingskosten. De opbrengsten en resultaten van de pps-projecten in aanbouw worden in de betreffende sectoren verantwoord en ook deze resultaten waren in dezelfde periode positief. BAM PPP heeft in totaal 25 pps-projecten in portefeuille, waarvan zeventien projecten operationeel zijn. Daarnaast lopen op dit moment circa vijftien aanbiedingen in de diverse thuislanden van de Groep. Hiervan zijn twee aanbiedingen voor projecten in de fase van best and final offer. De pps-vorderingen in de geconsolideerde balans zijn in de eerste negen maanden van 2006 licht afgenomen tot 525 miljoen (ultimo 2005: 543 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen gedaald zijn tot 489 miljoen (ultimo 2005: 548 miljoen). Per 30 september 2006 bedraagt de nettoinvestering in pps-projecten circa 67 miljoen (ultimo 2005: 41 miljoen). Installatietechniek BAM Techniek heeft een goede bijdrage aan het resultaat geleverd. Het marktherstel zet door. BAM Techniek kent van oudsher een solide klantenbasis. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring. Consultancy en engineering Tebodin heeft wederom een uitstekend resultaat behaald. De bezettingsgraad ligt op een hoog niveau. Een toenemend deel van activiteiten vindt plaats in Centraal- en Oost-Europa. De vooruitzichten zijn in vrijwel alle regio s gunstig. 3

4 Persbericht 30 november 2006, blad 4 van 9 Overig Onder de rubriek Pensioenen wordt in de eerste negen maanden van 2006 een resultaat vóór belastingen verantwoord van 21,5 miljoen (2005: 0,1 miljoen negatief). Dit resultaat betreft de gedeeltelijke vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen alsmede de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen. De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in de eerste negen maanden van 2006 een duidelijk hogere bijdrage aan het resultaat dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze bijdrage is net als vorig jaar inclusief 3,2 miljoen preferent dividend. Onder de rubriek Bitumenboetes is een additionele voorziening verantwoord van netto 6 miljoen in verband met gerezen onzekerheid over de fiscale aftrekbaarheid van de door de Europese Commissie opgelegde bitumenboetes. Deze boetes van in totaal 20,7 miljoen worden als buitenproportioneel beoordeeld. De betrokken BAM-bedrijven gaan in beroep. Onder de rubriek Belastingen is een belastingbate van circa 17 miljoen verantwoord grotendeels als gevolg van de aangekondigde tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting in Nederland. Het nieuwe belastingregime zorgt tevens voor een eenmalig negatief effect op de kaspositie van de Groep. De gewijzigde fiscale waardering van onderhanden werken leidt volgend jaar tot een aanzienlijke eenmalige belastingbetaling bovenop de reguliere belastingafdracht. Er is geen overgangsregeling voorzien. Geografische verdeling van omzet en resultaten 9 maanden maanden 2005 (x miljoen) Omzet Resultaat Marge Marge Nederland ,4 4,5% 5,5% België 359 7,3 2,0% 2,1% Verenigd Koninkrijk ,7 3,5% 3,4% Ierland ,5 4,4% 5,3% Duitsland ,2-21,6% -4,4% Verenigde Staten ,1 3,7% 6,3% Wereldwijd opererende bedrijven ,8 8,5% 6,6% Eliminaties/pensioenen ,5 Totaal landen ,1 2,3% 3,8% Groepskosten -5,6 Groepsrente -28,4 Operationele activiteiten 102,1 Baggeren 14,4 Resultaat vóór belastingen en boetes 116,5 2,0% 3,2% Orderportefeuille De orderportefeuille bevindt zich op recordhoogte en bedraagt per 30 september ,0 miljard (ultimo 2005: 10,4 miljard, exclusief AM). Ten opzichte van de stand ultimo 2005 betekent dit een autonome groei van circa 13%. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting 2,6 miljard uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2006, 6,1 miljard in 2007 en 4,3 miljard in latere jaren. Financiële positie De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 september miljoen (ultimo 2005: 632 miljoen). Deze daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast neemt de behoefte aan werkkapitaal structureel toe door uitbreiding van activiteiten op het gebied van projectontwikkeling, publiekprivate samenwerking en design and build. 4

5 Persbericht 30 november 2006, blad 5 van 9 De rentedragende schulden bedragen per 30 september miljoen (ultimo 2005: miljoen). Deze toename is hoofdzakelijk het gevolg van de overname en consolidatie van AM. Het effect hiervan op de rentedragende schulden, en daarmee op de nettoschuldpositie, bedraagt circa 639 miljoen, waarvan circa 286 miljoen projectkredieten. De nettoschuldpositie bedraagt per 30 september miljoen (ultimo 2005: 409 miljoen). In totaal leidt de consolidatie van AM tot een balansverlenging van circa 900 miljoen. De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 september ,2% van het balanstotaal (ultimo 2005: 15,9%). Resultaat per gewoon aandeel Als gevolg van omwisseling van de converteerbare preferente aandelen en de emissie van gewone aandelen gedurende 2005, is het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen ten opzichte van de eerste negen maanden van 2005 met 22% gestegen tot 123,1 miljoen stukken. Mede door deze stijging is het nettoresultaat in de eerste negen maanden van 2006 gedaald tot 0,56 per gewoon aandeel (2005: 1,10). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen, is het nettoresultaat per gewoon aandeel gedaald tot 0,53 (2005: 0,95). Verwachting 2006 Koninklijke BAM Groep verwacht in 2006 een nettowinst van circa 130 miljoen te realiseren bij een omzet van ruim 8,5 miljard. Het dividend over 2006 zal gehandhaafd blijven op 0,40 per gewoon aandeel, ondanks de verlaging van de winstverwachting voor 2006 naar circa 130 miljoen. Strategische agenda De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft een strategische agenda geformuleerd, die het management als richtsnoer dient bij de verdere ontwikkeling van het concern in de komende jaren. In dit kader zijn tevens financiële doelstellingen voor 2009 gedefinieerd. BAM streeft ernaar in dat boekjaar een winstmarge vóór belasting te realiseren van 4%. Margeverbetering dient te resulteren in een verdere toename van de winst per aandeel. Zowel de streefwaarde voor de solvabiliteit op basis van garantievermogen, als het rendement op eigen vermogen bedragen meer dan 20%. Hierbij wordt uitgegaan van een gezonde economische ontwikkeling. BAM wenst de huidige Europese toppositie in 2009 minimaal te handhaven. Dit impliceert een groei van het omzetniveau naar circa 10 miljard. BAM-werkmaatschappijen opereren hoofdzakelijk binnen de huidige vijf thuismarkten: België, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Groep levert niet in al deze thuislanden het volledige dienstenpakket. Margeverbetering en volumegroei komen tot stand op vier mogelijke terreinen. BAM zal op alle vier terreinen hieronder in volgorde van belangrijkheid besproken in de komende beleidsperiode nadere stappen zetten. Allereerst gaat aandacht uit naar het uitwerken van de mogelijkheden voor werkmaatschappijen om omzet- en winstgroei te realiseren met hun huidige activiteiten binnen de huidige thuismarkt. Op de tweede plaats streeft BAM naar de introductie van activiteiten in thuismarkten, waar de betreffende activiteiten nog geen deel uitmaken van het BAMpakket. Het derde terrein is de ontwikkeling van beter renderende activiteiten door initiatieven voor nieuwe producten en nieuwe concepten voor opdrachtgevers in de thuismarkten. Dit impliceert Groepsbrede samenwerking tussen werkmaatschappijen via zogenoemde conceptteams. Het vierde en laatste terrein vormt het mogelijk introduceren van BAM-kernactiviteiten in een nieuw, zesde, thuisland. Deze weg wordt uitsluitend gevolgd na grondig onderzoek van zowel land als potentiële partners. BAM positioneert zich als een bouwconcern, dat opdrachtgevers volledig gebruiksklare gebouwen en infrastructuur kan bieden. De dienstverlening van BAM omvat een geïntegreerd dienstenpakket: ontwikkeling, ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud. Uitbreiding van de activiteiten in huidige thuismarkten en eventueel aangrenzende landen leidt tot versterking van de Europese basis van de Groep. Dit wordt noodzakelijk geacht om ook op termijn een toppositie in te kunnen blijven nemen, gemeten naar omzet én waardecreatie. 5

6 Persbericht 30 november 2006, blad 6 van 9 De strategische ontwikkeling is erop gericht klanten in de Europese thuismarkten een volledig producten- en dienstenpakket aan te kunnen bieden. Daarbuiten opereert de Groep in winstgevende nichemarkten. De wereldwijd opererende werkmaatschappijen dragen vanuit hun internationale spreiding in belangrijke mate bij aan de technische en technologische kennis in de Groep. Tevens biedt het medewerkers van de Groep uitdagende, internationale carrièremogelijkheden, passend in het streven van BAM in de bedrijfstak de voorkeurswerkgever zijn. Bij de verdere ontwikkeling van het concern zal de aandacht uitgaan naar activiteiten vóórin de procesketen, zodat BAM vanuit eigen conceptuele kracht initiatieven kan nemen en klanten nieuwe concepten kan aanbieden die beantwoorden aan hun behoeften. Duurzaamheid vormt het sleutelbegrip bij conceptontwikkeling. Tevens wordt ernaar gestreefd uitbreiding te vinden achterin de procesketen (bijvoorbeeld exploitatie en onderhoud, deels via partnerships) om de relatie met opdrachtgevers na oplevering van projecten, te kunnen voortzetten. BAM zal het belang dat de onderneming toekent aan maatschappelijk verantwoord ondernemen nadrukkelijker communiceren, onder meer tot uitdrukking komend in een strikt veiligheidsbeleid en een transparante organisatie. BAM handhaaft de sterk decentrale structuur; werkmaatschappijen onder leiding van statutaire directieleden rapporteren aan de raad van bestuur. De stafafdelingen op Groepsniveau zijn beperkt in omvang, maar internationaal in ervaring en samenstelling. BAM s solide financiële structuur dient te steunen op een sterke solvabiliteit en op risicomanagement als kerncompetentie. Nadere informatie Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) , Analisten: Drs. P. Juge RC, (030) , Live audio webcast De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 30 november 2006 tijdens de analistenbijeenkomst ( uur) en persbijeenkomst ( uur) een toelichting op dit kwartaalbericht. Beide bijeenkomsten zijn te volgen via een live audio webcast (www.bam.nl). De bijeenkomsten vinden plaats in het Nederlands. Tevens is het mogelijk te kiezen voor simultane Engelse vertaling van de analistenbijeenkomst. Bijlagen 1. Verkorte winst- en verliesrekening 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal 0,10 3. Verkorte balans 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 5. Verkort kasstroomoverzicht 6

7 Persbericht 30 november 2006, blad 7 van 9 1. Verkorte winst- en verliesrekening (x miljoen) 3 de kwartaal 1 ste negen maanden Opbrengsten ,6 85,9 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, financieringsbaten en boetes 204,4 247,7-23,3-23,5 Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa -68,9-66,1 6,2 3,7 Financieringsbaten 14,5 14,6-7,8 - Bitumenboetes -7, ,3 66,1 Bedrijfsresultaat 142,2 196,2-18,9-10,2 Financieringslasten -47,9-32,3 7,3 2,5 Resultaat uit deelnemingen 14,3 5,3-21,9 58,4 Resultaat vóór belastingen 108,6 169,2 0,7-17,9 Belastingen -39,8-57,6-21,2 40,5 Nettoresultaat voor de periode 68,8 111,6 0,1 0,2 Nettoresultaat toerekenbaar aan belang derden 0,3 0,5-21,3 40,3 Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 68,5 111,1 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal 0,10 *) (x 1, tenzij anders aangegeven) 3 de kwartaal 1 ste negen maanden ,17 0,38 Nettoresultaat 0,56 1,10 0,02 0,61 Cashflow 1,12 1,75 5,01 3,48 Eigen vermogen 5,01 3,48 16,23 15,28 Hoogste slotkoers 18,49 15,28 13,55 11,17 Laagste slotkoers 12,93 7,05 13,94 15,28 Koers ultimo 13,94 15, Gemiddeld aantal winstgerechtigde aandelen (x 1.000) Rekeninghoudend met volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen -0,15 0,34 Nettoresultaat 0,53 0, Gemiddeld aantal winstgerechtigde aandelen (x 1.000) *) Gegevens per gewoon aandeel aangepast voor de aandelensplitsing 1:5 van 11 mei

8 Persbericht 30 november 2006, blad 8 van 9 3. Verkorte balans (x miljoen) 30 september december september 2005 Materiële vaste activa 434,1 417,8 424,5 Immateriële vaste activa 737,6 502,6 508,3 Pps-vorderingen 511,3 528,8 502,9 Deelnemingen 129,4 110,3 104,3 Overige financiële vaste activa 102,0 84,5 85,7 Derivaten 2,6 - - Latente belastingvorderingen 19,6 30,7 44,2 Vaste activa 1.936, , ,9 Vlottende activa 4.174, , ,2 Totaal activa 6.110, , ,1 Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 621,4 581,7 370,8 Belang derden 2,6 2,3 2,1 Groepsvermogen 624,0 584,0 372,9 Leningen 1.479,3 911,5 846,3 Derivaten 28,2 51,8 39,2 Personeelsgerelateerde voorzieningen 175,0 180,4 208,8 Voorzieningen 114,8 105,5 102,2 Latente belastingverplichtingen 161,8 118,7 119,5 Langlopende verplichtingen 1.959, , ,0 Kortlopende verplichtingen 3.527, , ,2 Totaal groepsvermogen en verplichtingen 6.110, , ,1 Garantievermogen 868,6 790,4 606,6 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders (x miljoen) 1 ste negen Boekjaar maanden ste negen maanden 2005 Stand per 1 januari 581,7 229,5 229,5 Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 68,5 153,3 111,1 Reële waarde kasstroomafdekkingen 18,5-14,8-6,6 Valutakoersverschillen -4,1 10,0 8,7 Totaal resultaat 82,9 148,5 113,2 Emissie aandelen - 151,3 - Conversie / inkoop preferente aandelen 5,9 84,6 60,3 Betaald dividend -49,1-32,2-32,2 Mutatie 39,7 352,2 141,3 Stand ultimo 621,4 581,7 370,8 8

9 Persbericht 30 november 2006, blad 9 van 9 5. Verkort kasstroomoverzicht (x miljoen) 1 ste negen maanden 2006 Boekjaar ste negen maanden 2005 Nettoresultaat voor de periode 68,8 153,9 111,6 Aanpassingen voor: - Belastingen 39,8 76,0 57,6 - Afschrijvingen materiële / immateriële vaste activa 68,9 90,6 66,1 - Bijzondere waardeverminderingen - 16,0 - - Boekresultaat verkoop materiële vaste activa -5,9-3,2-1,7 - Financieringsbaten en -lasten 33,4 16,4 17,7 - Resultaat uit deelnemingen -14,3-11,0-5,3 Mutaties in voorzieningen -14,6-39,1-20,5 Mutaties in werkkapitaal (exclusief netto-liquiditeiten) -139,5-426,4-456,3 Betaalde rente -47,9-36,5-32,3 Betaalde winstbelasting -32,5-37,6-23,7 Netto-kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten -43,8-200,9-286,8 Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten -340,0-192,5-149,4 Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten 53,8 317,0 60,7 Mutatie netto-liquiditeiten -330,0-76,4-375,5 Beginstand netto-liquiditeiten 632,3 699,5 699,5 Valutakoersresultaat netto-liquiditeiten -2,5 9,2 8,8 Eindstand netto-liquiditeiten 299,8 632,3 332,8 Waarvan in bouwcombinaties en andere samenwerkingsverbanden 205,7 215,2 265,7 Toelichting Dit tussentijdse financiële bericht over de eerste negen maanden van 2006 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, tussentijdse financiële rapportage, met uitzondering van de bepalingen inzake IFRS 3 business combinations. Dit bericht dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar De in dit tussentijdse financiële bericht toegepaste grondslagen voor verslaglegging zijn consistent met de grondslagen, zoals toegepast en omschreven in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar De eerder gepubliceerde gegevens over de eerste negen maanden van 2005 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Geen accountantscontrole toegepast. 9

BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers

BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 430008937 Datum 19 februari 2015 18 februari 2015 Aantal bladen 15 15 BAM

Nadere informatie

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief

Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Persbericht halfjaarcijfers 2014 Datum 20 augustus 2014 Pagina s 1 van 21 Heijmans: mager eerste halfjaar, forse groei orderportefeuille 2014 transitiejaar, ontwikkeling woningmarkt biedt perspectief Highlights:

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen

Halfjaarcijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen HALFJAARVERSLAG cijfers Ballast Nedam: Teleurstellend resultaat, herfinanciering gewaarborgd en voortgang van desinvesteringen Resultaten in lijn met persbericht van 16 juni Operationeel verlies van 45

Nadere informatie

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers

PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015. Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers PERSBERICHT PUBLICATIE HALFJAARCIJFERS 2015 Uitdagend eerste halfjaar, strategie op koers Lichte daling omzet Positief, maar lager bedrijfsresultaat (EBIT) voor het eerste halfjaar 2015 Kaspositie en solvabiliteit

Nadere informatie

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V.

Jaarverslag 1998 Accell Group N.V. Batavus B.V. Postbus 515 8440 AM Heerenveen Industrieweg 4 8444 AR Heerenveen Nederland Telefoon +31 513 638 999 Fax +31 513 638 262 Hadee B.V. Postbus 11 4040 DA Kesteren Industrieweg 2 4041 CR Kesteren

Nadere informatie

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18%

Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% 1 HALFJAARBERICHT 2005 Goed eerste halfjaar 2005: EBITA groeit met 18% Kernpunten EBITA: 36,2 miljoen euro (+ 18,3%) Netto resultaat: 20,5 miljoen euro (+ 10,2%) Bedrijfsopbrengsten: 1.063 miljoen euro

Nadere informatie

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60% persbericht Jaarresultaten 2003 United Services Group N.V. 2003: > Jaar van plussen en minnen > Sterk gestegen kasstroom uit operationele activiteiten > Dividend pay-out eenmalig verhoogd naar ruim 60%

Nadere informatie

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) 538 88 88 Fax (055) 538 85 00 E-mail info@wegener.nl www.wegener.nl

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633

Simac Professional SA Gilbert Passuello / Christophe Villiere 3, Rue Pierre Schuetz L-4946 Bascharage Luxembourg telefoon +35-(0)2 2650 3633 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008

Hilversum JAARVERSLAG 2007. 23 april 2008 Hilversum JAARVERSLAG 2007 23 april 2008 1 Colofon N.V. Rijksstraatweg 324 C 2242 AB Wassenaar Postbus 2114 2240 CC Wassenaar Telefoon (070) 5121810 Telefax (070) 5121819 Internet E-mail www.beverholding.nl

Nadere informatie

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen

Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen KONINKLIJKE TEN CATE Persbericht investor relations Nettowinst TenCate 23,9 miljoen; reductie netto schuldpositie met 136 miljoen Dividend 0,60 per aandeel (60% pay-out) Highlights 2009 Omzet: 842 miljoen

Nadere informatie

Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort

Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort Fugro: succesvol 2006; stijgende lijn zet zich voort Leidschendam, 9 maart 2007 Omzet steeg met 24% naar EUR 1.434 miljoen; Nettowinst nam toe met 42% tot EUR 141 miljoen Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66

ICT-APPLICATIES. Simac Business Applications bv André Wielaard Ampèrestraat 36 6716 BN Ede Nederland telefoon +31 (0)318 64 92 66 HOLDING Simac Techniek NV Eric van Schagen, CEO Michael van Kasteren, CFO Hans Stellingsma, Directeur De Run 1101 5503 LB Veldhoven Nederland telefoon +31 (0)40 258 29 44 www.simac.com ICT-INFRASTRUCTUREN

Nadere informatie

Notulen. 1. Opening en mededelingen.

Notulen. 1. Opening en mededelingen. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van, gevestigd te Bunnik, hierna ook de vennootschap, gehouden op maandag 9 mei 2005 om 15.00 uur in NH Barbizon Palace Hotel, Prins Hendrikkade

Nadere informatie

het doel van inno vatie

het doel van inno vatie het doel van inno vatie De veranderingen in de wereld gaan sneller dan ooit. Vele vernieuwingen worden gedreven door maatschappelijke ontwikkelingen en trends. Door op deze ontwikkelingen en trends in

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48

Inhoudsopgave. 3. Beoordelingsverklaring 47. 4. Disclaimer 48 Inhoudsopgave 1. Verslag van de Raad van Bestuur 3 1.1. Ontwikkelingen in het eerste halfjaar 3 1.2. Dividend 8 1.3. Vooruitzichten voor het tweede halfjaar 9 1.4. Verklaring van de Raad van Bestuur 9

Nadere informatie

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014

Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014. 23 juli 2014 Alliander N.V. Halfjaarbericht 2014 23 juli 2014 Disclaimer Indien in dit bericht wordt gesproken over wij, Alliander, de onderneming, de Alliander-groep of gebruik wordt gemaakt van vergelijkbare aanduidingen

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag Duurzaamheidsverslag Kern Profiel Koninklijke BAM Groep wil op verantwoorde wijze deelnemen aan de maatschappij. Verdere uitwerking van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen

Nadere informatie

Uw verwachting is onze missie

Uw verwachting is onze missie Uw verwachting is onze missie jaarverslag 2013 Uw verwachting is onze missie Jaarverslag 2013 / 1 inhoudspagina Inhoudsopgave Voorwoord van de Raad van Bestuur 4 Ondernemingsprofiel 6 Kerncijfers 8 Businessmodel

Nadere informatie

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V.

Enabling your business. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Jaarverslag 2013 Koninklijke Reesink N.V. Enabling your business 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7

I M T E C H N. V. H A L F J A A R B E R I C H T 2 0 0 7 IMTECH N.V. HALFJAARBERICHT 2007 Imtech in eerste helft 2007: forse groei, op weg naar 5 miljard opbrengsten in 2012 Kernpunten eerste helft 2007 Forse groei: EBITA: +38%, 62,1 miljoen euro (autonoom +16%)

Nadere informatie

PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer 2008.013 BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008

PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer 2008.013 BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008 PERSBERICHT Nieuwegein, 11 juli 2008 Nummer 2008.013 BALLAST NEDAM HALFJAARCIJFERS 2008: MARGEDRUK EERSTE HALFJAAR, HANDHAVING RESULTAATSPROGNOSE 2008 Operationeel resultaat 1 e half achtergebleven: 13

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Holland Colours van nature duurzaam.

Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam. Holland Colours van nature duurzaam.

Nadere informatie

halfjaarbericht 2007

halfjaarbericht 2007 halfjaarbericht 2007 telegraaf media groep n.v. Bezoekadres Basisweg 30, Amsterdam 020-585 9111 Postadres Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Het halfjaarbericht is digitaal beschikbaar via: www.tmg.nl Voor

Nadere informatie

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses

Inhoud. 5 Voorwoord. 6 Algemeen. 10 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. 11 Personeel en organisatie. 12 Resultaten en analyses Jaarverslag 212 De Harmonie Barneveld Inhoud 5 Voorwoord 6 Algemeen 1 Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 11 Personeel en organisatie 12 Resultaten en analyses 14 Werkmaatschappijen

Nadere informatie

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL

jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL jaarverslag 2013 > DURAVERMEER.NL JAARVERSLAG 2013 DURA VERMEER GROEP NV 1 INHOUDSOPGAVE Kerncijfers 03 Wie zijn wij 04 Bestuur Dura Vermeer Groep NV 05 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Algemene gang

Nadere informatie