BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa 130 miljoen en handhaaft dividend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa 130 miljoen en handhaaft dividend"

Transcriptie

1 Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Postbank / ABN AMRO bank s-gravenhage Datum 30 november 2006 Aantal bladen 9 BAM verwacht nettowinst in 2006 van circa 130 miljoen en handhaaft dividend Nettoresultaat eerste negen maanden 2006: 68,5 miljoen Dramatisch verlies Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau Overige activiteiten goede operationele resultaten Omzetgroei eerste negen maanden 2006: +11%, autonoom: +4% Orderportefeuille op recordhoogte: 13,0 miljard Strategische agenda geformuleerd Gang van zaken eerste negen maanden 2006 Koninklijke BAM Groep heeft in de eerste negen maanden van 2006 een nettoresultaat behaald van 68,5 miljoen (2005: 111,1 miljoen). Dit resultaat is inclusief een verlies in Duitsland van 110 miljoen. Zoals gepubliceerd op 20 november 2006, is het verwachte verlies over 2006 van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau toegenomen tot 115 miljoen. Ondanks de goede operationele resultaten van de overige activiteiten verwacht BAM de bij de halfjaarcijfers uitgesproken winstverwachting voor 2006 (circa 180 miljoen) niet te kunnen handhaven. Naar huidige inzichten zal BAM over het boekjaar 2006 een nettowinst van circa 130 miljoen behalen. De omzet bedroeg in de eerste negen maanden van 2006 circa 5,8 miljard (2005: 5,3 miljard). De toename komt mede voort uit de financiële consolidatie per 1 februari van de deelneming AM. Vastgoedontwikkelaar AM opereert zelfstandig en onder eigen identiteit op armslengte van BAM. 1 ste negen maanden (x miljoen) Resultaat Omzet Resultaat Omzet Bouw en vastgoed 6, , Infra 87, , Publiekprivate samenwerking 0,3 50-3,5 27 Installatietechniek 4, ,3 129 Consultancy en engineering 15, ,3 111 Pensioenen/eliminaties 21, ,1-40 Totaal sectoren 136, , Groepskosten -5,6-6,6 Groepsrente -28,4-30,3 Operationele activiteiten 102,1 161,5 Baggeren 14,4 7,7 Resultaat vóór belastingen en boetes 116,5 169,2 Bitumenboetes (netto) -6,0 - Belastingen -41,7-57,6 Aandeel derden -0,3-0,5 Nettoresultaat 68,5 111,1

2 Persbericht 30 november 2006, blad 2 van 9 Bouw en vastgoed Het resultaat van de sector is in de eerste negen maanden van dit jaar als gevolg van het verlies bij Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau sterk afgenomen, ondanks goede operationele resultaten van de overige werkmaatschappijen. De omzet is exclusief AM vrijwel gelijk gebleven. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben goede resultaten behaald, mede door gunstige resultaten bij de ontwikkeling en bouw van woningen. De vooruitzichten voor de woningbouw blijven positief. De woningbouwproductie in Nederland zal naar verwachting verder toenemen, terwijl de vraag naar (nieuw)bouwwoningen groot blijft. In de eerste negen maanden van 2006 zijn uit eigen ontwikkeling in totaal circa woningen verkocht (vorig jaar: 1.300), waarvan circa woningen door AM. Het totale ontwikkelingspotentieel van de Groep bedraagt momenteel ruim woningen. Het volume in de utiliteitsbouwmarkt ontwikkelt zich positief, onder meer ook in de kantorenmarkt. De opname van nieuwe kantoorruimte neemt toe, ondanks de aanhoudende hoge leegstand. Beleggers tonen veel belangstelling voor verhuurd commercieel vastgoed. De gunstige marktomstandigheden in zowel de woningbouw als in de utiliteitsbouw zorgen voor stijgende prijzen van onderaannemers en toeleveranciers, alsook voor schaarste op de arbeidsmarkt. Hierdoor ontstaat margedruk. De onverkochte, onverhuurde voorraad is gering (19 woningen en circa m 2 kantoor). De activiteiten in België van Interbuild zijn in de afgelopen negen maanden verder toegenomen. Ook het resultaat is in lijn met de omzet gestegen. De vooruitzichten op de kantorenmarkt in Brussel en Antwerpen blijven voor Interbuild positief. In het Verenigd Koninkrijk zijn goede resultaten behaald, bij een licht hogere omzet. De verkoop van commercieel vastgoed uit eigen ontwikkeling heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het resultaat in de eerste negen maanden. In het vierde kwartaal zal de verkoop van ontwikkeld commercieel vastgoed wederom voor een aanzienlijke winstbijdrage zorgen. De orderportefeuille van HBG UK ligt op een hoog niveau, mede door de verwerving van een groot aantal opdrachten in het derde kwartaal, waaronder de bouw van hotels, ziekenhuizen en scholencomplexen. De vooruitzichten in de Britse utiliteitsbouwmarkt zijn over het algemeen positief, vooral in en rond de grote steden. In Duitsland heeft Müller-Altvatter in de eerste negen maanden van 2006 een licht positief resultaat behaald. Op jaarbasis wordt eveneens een positief resultaat verwacht. Het verwachte verlies 2006 van Wayss & Freytag Schlüsselfertigbau is toegenomen tot 115 miljoen (zoals gepubliceerd op 20 november 2006). Dit verlies is grotendeels ten laste gekomen van het resultaat over de eerste negen maanden van Een deel van de getroffen voorzieningen voor reorganisatie zal ten laste komen van het resultaat over het vierde kwartaal. De genomen maatregelen en getroffen voorzieningen moeten volgend jaar en de jaren daarna een gezonde ontwikkeling van het Duitse utiliteitsbouwbedrijf mogelijk maken. De orderportefeuille van de sector Bouw en vastgoed bedraagt per 30 september 2006, inclusief AM, circa 7,0 miljard (ultimo 2005: 5,1 miljard, exclusief AM). De autonome groei van de orderportefeuille bedraagt circa 10%, waarvan een belangrijk deel in het Verenigd Koninkrijk. Infra In de sector Infra blijven de resultaten in de eerste negen maanden van 2006 op een goed niveau. De toename van de omzet is voornamelijk gerealiseerd in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse werkmaatschappijen hebben een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. Het volume in de Nederlandse inframarkt blijft zich positief ontwikkelen, mede door de inhaalslag op het gebied van wegenuitbreiding en -onderhoud. Ook het aanbod van grote werken is groot. Er is sprake van hoge aanbiedingskosten. De geringe verbetering van het prijsniveau is echter nog niet bevredigend. Dit heeft onder meer geleid tot een terughoudend aannamebeleid. In België hebben de bedrijven conform verwachting aan de winst bijgedragen. Momenteel loopt de aanbesteding van enkele zeer grote infrastructurele werken. Hierdoor nemen de aanbiedingskosten dit jaar in België sterk toe. De mogelijke toekenning van deze werken wordt niet eerder dan 2007 verwacht. 2

3 Persbericht 30 november 2006, blad 3 van 9 Nuttall heeft in het Verenigd Koninkrijk een goed resultaat behaald. De omzet is toegenomen terwijl ook de orderportefeuille een stijgende lijn laat zien. De vooruitzichten in de Britse inframarkt zijn positief en tonen een bescheiden groei. De voorbereidingen voor de Olympische Spelen van 2012 zullen voor een extra impuls zorgen. In Ierland heeft Ascon een uitstekend resultaat geboekt. De orderportefeuille ligt op een hoog niveau. De vooruitzichten voor de Ierse bouwnijverheid blijven gunstig. De (internationale) concurrentie neemt toe. De resultaten van het Duitse Wayss & Freytag Ingenieurbau zijn overeenkomstig de verwachting licht negatief. De vooruitzichten voor de inframarkt in Duitsland zijn gematigd positief, hoewel een duidelijke verbetering van het prijsniveau nog niet waarneembaar is. In de Verenigde Staten is door Flatiron een goed resultaat behaald. De omzet is sterk toegenomen. De vooruitzichten voor de Amerikaanse inframarkt blijven positief. Interbeton actief in nichemarkten buiten Europa heeft een goede bijdrage geleverd aan het resultaat. De orderportefeuille ligt op een hoog niveau en is voor een aanzienlijk deel afkomstig uit de Golfregio. De orderportefeuille van de sector Infra is in de eerste negen maanden van 2006 gestegen tot 5,5 miljard (ultimo 2005: 4,8 miljard). Deze toename van circa 15% is voor een belangrijk deel gerealiseerd in Ierland en de Verenigde Staten. Publiekprivate samenwerking Het resultaat in de sector is in de eerste negen maanden licht positief. Uitsluitend de opbrengsten en resultaten van de operationele pps-projecten worden in de sector Publiekprivate samenwerking verantwoord. De positieve resultaten van deze projecten zijn in de eerste drie kwartalen van 2006 sterk beïnvloed door hoge aanbiedingskosten. De opbrengsten en resultaten van de pps-projecten in aanbouw worden in de betreffende sectoren verantwoord en ook deze resultaten waren in dezelfde periode positief. BAM PPP heeft in totaal 25 pps-projecten in portefeuille, waarvan zeventien projecten operationeel zijn. Daarnaast lopen op dit moment circa vijftien aanbiedingen in de diverse thuislanden van de Groep. Hiervan zijn twee aanbiedingen voor projecten in de fase van best and final offer. De pps-vorderingen in de geconsolideerde balans zijn in de eerste negen maanden van 2006 licht afgenomen tot 525 miljoen (ultimo 2005: 543 miljoen), terwijl ook de (non-recourse) pps-leningen gedaald zijn tot 489 miljoen (ultimo 2005: 548 miljoen). Per 30 september 2006 bedraagt de nettoinvestering in pps-projecten circa 67 miljoen (ultimo 2005: 41 miljoen). Installatietechniek BAM Techniek heeft een goede bijdrage aan het resultaat geleverd. Het marktherstel zet door. BAM Techniek kent van oudsher een solide klantenbasis. Een groot deel van de omzet wordt gerealiseerd met kleine tot middelgrote opdrachten voor een vaste klantenkring. Consultancy en engineering Tebodin heeft wederom een uitstekend resultaat behaald. De bezettingsgraad ligt op een hoog niveau. Een toenemend deel van activiteiten vindt plaats in Centraal- en Oost-Europa. De vooruitzichten zijn in vrijwel alle regio s gunstig. 3

4 Persbericht 30 november 2006, blad 4 van 9 Overig Onder de rubriek Pensioenen wordt in de eerste negen maanden van 2006 een resultaat vóór belastingen verantwoord van 21,5 miljoen (2005: 0,1 miljoen negatief). Dit resultaat betreft de gedeeltelijke vrijval van onder IFRS gevormde pensioenvoorzieningen alsmede de verdere overdracht van toegezegd-pensioenregelingen aan externe partijen. De participatie in baggerbedrijf Van Oord (21,5%) levert in de eerste negen maanden van 2006 een duidelijk hogere bijdrage aan het resultaat dan in dezelfde periode vorig jaar. Deze bijdrage is net als vorig jaar inclusief 3,2 miljoen preferent dividend. Onder de rubriek Bitumenboetes is een additionele voorziening verantwoord van netto 6 miljoen in verband met gerezen onzekerheid over de fiscale aftrekbaarheid van de door de Europese Commissie opgelegde bitumenboetes. Deze boetes van in totaal 20,7 miljoen worden als buitenproportioneel beoordeeld. De betrokken BAM-bedrijven gaan in beroep. Onder de rubriek Belastingen is een belastingbate van circa 17 miljoen verantwoord grotendeels als gevolg van de aangekondigde tariefsverlaging van de vennootschapsbelasting in Nederland. Het nieuwe belastingregime zorgt tevens voor een eenmalig negatief effect op de kaspositie van de Groep. De gewijzigde fiscale waardering van onderhanden werken leidt volgend jaar tot een aanzienlijke eenmalige belastingbetaling bovenop de reguliere belastingafdracht. Er is geen overgangsregeling voorzien. Geografische verdeling van omzet en resultaten 9 maanden maanden 2005 (x miljoen) Omzet Resultaat Marge Marge Nederland ,4 4,5% 5,5% België 359 7,3 2,0% 2,1% Verenigd Koninkrijk ,7 3,5% 3,4% Ierland ,5 4,4% 5,3% Duitsland ,2-21,6% -4,4% Verenigde Staten ,1 3,7% 6,3% Wereldwijd opererende bedrijven ,8 8,5% 6,6% Eliminaties/pensioenen ,5 Totaal landen ,1 2,3% 3,8% Groepskosten -5,6 Groepsrente -28,4 Operationele activiteiten 102,1 Baggeren 14,4 Resultaat vóór belastingen en boetes 116,5 2,0% 3,2% Orderportefeuille De orderportefeuille bevindt zich op recordhoogte en bedraagt per 30 september ,0 miljard (ultimo 2005: 10,4 miljard, exclusief AM). Ten opzichte van de stand ultimo 2005 betekent dit een autonome groei van circa 13%. Van de totale orderportefeuille wordt naar verwachting 2,6 miljard uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2006, 6,1 miljard in 2007 en 4,3 miljard in latere jaren. Financiële positie De kaspositie, het saldo van liquide middelen minus kortlopende bankkredieten, bedraagt per 30 september miljoen (ultimo 2005: 632 miljoen). Deze daling van de kaspositie volgt in belangrijke mate het seizoenspatroon. Daarnaast neemt de behoefte aan werkkapitaal structureel toe door uitbreiding van activiteiten op het gebied van projectontwikkeling, publiekprivate samenwerking en design and build. 4

5 Persbericht 30 november 2006, blad 5 van 9 De rentedragende schulden bedragen per 30 september miljoen (ultimo 2005: miljoen). Deze toename is hoofdzakelijk het gevolg van de overname en consolidatie van AM. Het effect hiervan op de rentedragende schulden, en daarmee op de nettoschuldpositie, bedraagt circa 639 miljoen, waarvan circa 286 miljoen projectkredieten. De nettoschuldpositie bedraagt per 30 september miljoen (ultimo 2005: 409 miljoen). In totaal leidt de consolidatie van AM tot een balansverlenging van circa 900 miljoen. De solvabiliteit op basis van garantievermogen bedraagt per 30 september ,2% van het balanstotaal (ultimo 2005: 15,9%). Resultaat per gewoon aandeel Als gevolg van omwisseling van de converteerbare preferente aandelen en de emissie van gewone aandelen gedurende 2005, is het gemiddeld aantal winstgerechtigde gewone aandelen ten opzichte van de eerste negen maanden van 2005 met 22% gestegen tot 123,1 miljoen stukken. Mede door deze stijging is het nettoresultaat in de eerste negen maanden van 2006 gedaald tot 0,56 per gewoon aandeel (2005: 1,10). Uitgaande van volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen, is het nettoresultaat per gewoon aandeel gedaald tot 0,53 (2005: 0,95). Verwachting 2006 Koninklijke BAM Groep verwacht in 2006 een nettowinst van circa 130 miljoen te realiseren bij een omzet van ruim 8,5 miljard. Het dividend over 2006 zal gehandhaafd blijven op 0,40 per gewoon aandeel, ondanks de verlaging van de winstverwachting voor 2006 naar circa 130 miljoen. Strategische agenda De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep nv heeft een strategische agenda geformuleerd, die het management als richtsnoer dient bij de verdere ontwikkeling van het concern in de komende jaren. In dit kader zijn tevens financiële doelstellingen voor 2009 gedefinieerd. BAM streeft ernaar in dat boekjaar een winstmarge vóór belasting te realiseren van 4%. Margeverbetering dient te resulteren in een verdere toename van de winst per aandeel. Zowel de streefwaarde voor de solvabiliteit op basis van garantievermogen, als het rendement op eigen vermogen bedragen meer dan 20%. Hierbij wordt uitgegaan van een gezonde economische ontwikkeling. BAM wenst de huidige Europese toppositie in 2009 minimaal te handhaven. Dit impliceert een groei van het omzetniveau naar circa 10 miljard. BAM-werkmaatschappijen opereren hoofdzakelijk binnen de huidige vijf thuismarkten: België, Duitsland, Ierland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Groep levert niet in al deze thuislanden het volledige dienstenpakket. Margeverbetering en volumegroei komen tot stand op vier mogelijke terreinen. BAM zal op alle vier terreinen hieronder in volgorde van belangrijkheid besproken in de komende beleidsperiode nadere stappen zetten. Allereerst gaat aandacht uit naar het uitwerken van de mogelijkheden voor werkmaatschappijen om omzet- en winstgroei te realiseren met hun huidige activiteiten binnen de huidige thuismarkt. Op de tweede plaats streeft BAM naar de introductie van activiteiten in thuismarkten, waar de betreffende activiteiten nog geen deel uitmaken van het BAMpakket. Het derde terrein is de ontwikkeling van beter renderende activiteiten door initiatieven voor nieuwe producten en nieuwe concepten voor opdrachtgevers in de thuismarkten. Dit impliceert Groepsbrede samenwerking tussen werkmaatschappijen via zogenoemde conceptteams. Het vierde en laatste terrein vormt het mogelijk introduceren van BAM-kernactiviteiten in een nieuw, zesde, thuisland. Deze weg wordt uitsluitend gevolgd na grondig onderzoek van zowel land als potentiële partners. BAM positioneert zich als een bouwconcern, dat opdrachtgevers volledig gebruiksklare gebouwen en infrastructuur kan bieden. De dienstverlening van BAM omvat een geïntegreerd dienstenpakket: ontwikkeling, ontwerp, bouw, financiering, exploitatie en onderhoud. Uitbreiding van de activiteiten in huidige thuismarkten en eventueel aangrenzende landen leidt tot versterking van de Europese basis van de Groep. Dit wordt noodzakelijk geacht om ook op termijn een toppositie in te kunnen blijven nemen, gemeten naar omzet én waardecreatie. 5

6 Persbericht 30 november 2006, blad 6 van 9 De strategische ontwikkeling is erop gericht klanten in de Europese thuismarkten een volledig producten- en dienstenpakket aan te kunnen bieden. Daarbuiten opereert de Groep in winstgevende nichemarkten. De wereldwijd opererende werkmaatschappijen dragen vanuit hun internationale spreiding in belangrijke mate bij aan de technische en technologische kennis in de Groep. Tevens biedt het medewerkers van de Groep uitdagende, internationale carrièremogelijkheden, passend in het streven van BAM in de bedrijfstak de voorkeurswerkgever zijn. Bij de verdere ontwikkeling van het concern zal de aandacht uitgaan naar activiteiten vóórin de procesketen, zodat BAM vanuit eigen conceptuele kracht initiatieven kan nemen en klanten nieuwe concepten kan aanbieden die beantwoorden aan hun behoeften. Duurzaamheid vormt het sleutelbegrip bij conceptontwikkeling. Tevens wordt ernaar gestreefd uitbreiding te vinden achterin de procesketen (bijvoorbeeld exploitatie en onderhoud, deels via partnerships) om de relatie met opdrachtgevers na oplevering van projecten, te kunnen voortzetten. BAM zal het belang dat de onderneming toekent aan maatschappelijk verantwoord ondernemen nadrukkelijker communiceren, onder meer tot uitdrukking komend in een strikt veiligheidsbeleid en een transparante organisatie. BAM handhaaft de sterk decentrale structuur; werkmaatschappijen onder leiding van statutaire directieleden rapporteren aan de raad van bestuur. De stafafdelingen op Groepsniveau zijn beperkt in omvang, maar internationaal in ervaring en samenstelling. BAM s solide financiële structuur dient te steunen op een sterke solvabiliteit en op risicomanagement als kerncompetentie. Nadere informatie Pers: Drs. A.C. Pronk, (030) , Analisten: Drs. P. Juge RC, (030) , Live audio webcast De raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep geeft op 30 november 2006 tijdens de analistenbijeenkomst ( uur) en persbijeenkomst ( uur) een toelichting op dit kwartaalbericht. Beide bijeenkomsten zijn te volgen via een live audio webcast ( De bijeenkomsten vinden plaats in het Nederlands. Tevens is het mogelijk te kiezen voor simultane Engelse vertaling van de analistenbijeenkomst. Bijlagen 1. Verkorte winst- en verliesrekening 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal 0,10 3. Verkorte balans 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 5. Verkort kasstroomoverzicht 6

7 Persbericht 30 november 2006, blad 7 van 9 1. Verkorte winst- en verliesrekening (x miljoen) 3 de kwartaal 1 ste negen maanden Opbrengsten ,6 85,9 Bedrijfsresultaat vóór afschrijvingen, financieringsbaten en boetes 204,4 247,7-23,3-23,5 Afschrijvingen materiële en immateriële vaste activa -68,9-66,1 6,2 3,7 Financieringsbaten 14,5 14,6-7,8 - Bitumenboetes -7, ,3 66,1 Bedrijfsresultaat 142,2 196,2-18,9-10,2 Financieringslasten -47,9-32,3 7,3 2,5 Resultaat uit deelnemingen 14,3 5,3-21,9 58,4 Resultaat vóór belastingen 108,6 169,2 0,7-17,9 Belastingen -39,8-57,6-21,2 40,5 Nettoresultaat voor de periode 68,8 111,6 0,1 0,2 Nettoresultaat toerekenbaar aan belang derden 0,3 0,5-21,3 40,3 Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 68,5 111,1 2. Gegevens per gewoon aandeel van nominaal 0,10 *) (x 1, tenzij anders aangegeven) 3 de kwartaal 1 ste negen maanden ,17 0,38 Nettoresultaat 0,56 1,10 0,02 0,61 Cashflow 1,12 1,75 5,01 3,48 Eigen vermogen 5,01 3,48 16,23 15,28 Hoogste slotkoers 18,49 15,28 13,55 11,17 Laagste slotkoers 12,93 7,05 13,94 15,28 Koers ultimo 13,94 15, Gemiddeld aantal winstgerechtigde aandelen (x 1.000) Rekeninghoudend met volledige omwisseling van de converteerbare preferente aandelen -0,15 0,34 Nettoresultaat 0,53 0, Gemiddeld aantal winstgerechtigde aandelen (x 1.000) *) Gegevens per gewoon aandeel aangepast voor de aandelensplitsing 1:5 van 11 mei

8 Persbericht 30 november 2006, blad 8 van 9 3. Verkorte balans (x miljoen) 30 september december september 2005 Materiële vaste activa 434,1 417,8 424,5 Immateriële vaste activa 737,6 502,6 508,3 Pps-vorderingen 511,3 528,8 502,9 Deelnemingen 129,4 110,3 104,3 Overige financiële vaste activa 102,0 84,5 85,7 Derivaten 2,6 - - Latente belastingvorderingen 19,6 30,7 44,2 Vaste activa 1.936, , ,9 Vlottende activa 4.174, , ,2 Totaal activa 6.110, , ,1 Eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders 621,4 581,7 370,8 Belang derden 2,6 2,3 2,1 Groepsvermogen 624,0 584,0 372,9 Leningen 1.479,3 911,5 846,3 Derivaten 28,2 51,8 39,2 Personeelsgerelateerde voorzieningen 175,0 180,4 208,8 Voorzieningen 114,8 105,5 102,2 Latente belastingverplichtingen 161,8 118,7 119,5 Langlopende verplichtingen 1.959, , ,0 Kortlopende verplichtingen 3.527, , ,2 Totaal groepsvermogen en verplichtingen 6.110, , ,1 Garantievermogen 868,6 790,4 606,6 4. Mutaties in het eigen vermogen toerekenbaar aan aandeelhouders (x miljoen) 1 ste negen Boekjaar maanden ste negen maanden 2005 Stand per 1 januari 581,7 229,5 229,5 Nettoresultaat toerekenbaar aan aandeelhouders 68,5 153,3 111,1 Reële waarde kasstroomafdekkingen 18,5-14,8-6,6 Valutakoersverschillen -4,1 10,0 8,7 Totaal resultaat 82,9 148,5 113,2 Emissie aandelen - 151,3 - Conversie / inkoop preferente aandelen 5,9 84,6 60,3 Betaald dividend -49,1-32,2-32,2 Mutatie 39,7 352,2 141,3 Stand ultimo 621,4 581,7 370,8 8

9 Persbericht 30 november 2006, blad 9 van 9 5. Verkort kasstroomoverzicht (x miljoen) 1 ste negen maanden 2006 Boekjaar ste negen maanden 2005 Nettoresultaat voor de periode 68,8 153,9 111,6 Aanpassingen voor: - Belastingen 39,8 76,0 57,6 - Afschrijvingen materiële / immateriële vaste activa 68,9 90,6 66,1 - Bijzondere waardeverminderingen - 16,0 - - Boekresultaat verkoop materiële vaste activa -5,9-3,2-1,7 - Financieringsbaten en -lasten 33,4 16,4 17,7 - Resultaat uit deelnemingen -14,3-11,0-5,3 Mutaties in voorzieningen -14,6-39,1-20,5 Mutaties in werkkapitaal (exclusief netto-liquiditeiten) -139,5-426,4-456,3 Betaalde rente -47,9-36,5-32,3 Betaalde winstbelasting -32,5-37,6-23,7 Netto-kasstroom uit operationele bedrijfsactiviteiten -43,8-200,9-286,8 Netto-kasstroom uit investeringsactiviteiten -340,0-192,5-149,4 Netto-kasstroom uit financieringsactiviteiten 53,8 317,0 60,7 Mutatie netto-liquiditeiten -330,0-76,4-375,5 Beginstand netto-liquiditeiten 632,3 699,5 699,5 Valutakoersresultaat netto-liquiditeiten -2,5 9,2 8,8 Eindstand netto-liquiditeiten 299,8 632,3 332,8 Waarvan in bouwcombinaties en andere samenwerkingsverbanden 205,7 215,2 265,7 Toelichting Dit tussentijdse financiële bericht over de eerste negen maanden van 2006 is opgesteld in overeenstemming met IAS 34, tussentijdse financiële rapportage, met uitzondering van de bepalingen inzake IFRS 3 business combinations. Dit bericht dient te worden gelezen in samenhang met de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar De in dit tussentijdse financiële bericht toegepaste grondslagen voor verslaglegging zijn consistent met de grondslagen, zoals toegepast en omschreven in de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar De eerder gepubliceerde gegevens over de eerste negen maanden van 2005 zijn voor vergelijkingsdoeleinden aangepast. Geen accountantscontrole toegepast. 9

Koninklijke BAM Groep verhoogt winstverwachting 2006 naar circa 180 miljoen

Koninklijke BAM Groep verhoogt winstverwachting 2006 naar circa 180 miljoen Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Datum 7 september 2006 Aantal bladen 8 Koninklijke BAM Groep

Nadere informatie

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden

BAM: nettoresultaat eerste kwartaal 5 miljoen onder moeilijke omstandigheden Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 10 mei Aantal bladen 6 BAM: nettoresultaat eerste kwartaal

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010

Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden Amsterdam, 18 november 2010 Koninklijke BAM Groep nv Eerste negen maanden 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 18 november 2010 BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Nettoresultaat

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2010 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 26 augustus 2010 Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Nettoresultaat eerste halfjaar 2010: 50,6 mio (2009: 41,9

Nadere informatie

BAM: handhaaft verwachting voor 2012 en bepaalt strategische prioriteiten 2013-2015

BAM: handhaaft verwachting voor 2012 en bepaalt strategische prioriteiten 2013-2015 Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 15 november Aantal bladen 10 BAM: handhaaft verwachting

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2010 Persbijeenkomst Amsterdam, 3 maart 2011 BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Goede prestaties sectoren Bouw, Infra en Consultancy en

Nadere informatie

BAM bevestigt winstverwachting 2011 na stabiel eerste kwartaal. Nico de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep:

BAM bevestigt winstverwachting 2011 na stabiel eerste kwartaal. Nico de Vries, voorzitter van de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep: Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 19 mei Aantal bladen 12 BAM bevestigt winstverwachting

Nadere informatie

BAM: solide nettoresultaat van 126 miljoen en goede voortgang strategische agenda

BAM: solide nettoresultaat van 126 miljoen en goede voortgang strategische agenda Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 8 maart 2012 Aantal bladen 13 BAM: solide nettoresultaat

Nadere informatie

BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten

BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 7 maart 2013 Aantal bladen 11 BAM realiseert verwacht

Nadere informatie

BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed

BAM verwacht voor 2010 break-even resultaat ondanks waardeverminderingen vastgoed Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 18 november Aantal bladen 14 BAM verwacht voor break-even

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 7 maart 2013 BAM realiseert verwacht operationeel resultaat in moeilijke thuismarkten 2012 nettoverlies 187 miljoen door bijzondere

Nadere informatie

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030)

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Koninklijke BAM Groep nv Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Datum 2 maart 2011 Aantal bladen 15 BAM: nettoverlies 2010 96,8 miljoen door vastgoed Vastgoed

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012

Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011. Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Koninklijke BAM Groep nv Jaarcijfers 2011 Persbijeenkomst Amsterdam, 8 maart 2012 Agenda Hoogtepunten en bespreking Sectoren Financiële gegevens Orderportefeuille en vooruitzichten - Nico de Vries (CEO)

Nadere informatie

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders Amsterdam, 24 april 2013 1 Agenda 1. Opening en mededelingen. 2. Verantwoording over het boekjaar 2012. 3. Vaststelling van het dividend. 4. Verlening

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2012 Persbijeenkomst Amsterdam, 23 augustus 2012 Hoogtepunten Nettoverlies inclusief bijzondere waardeverminderingen voor eerste halfjaar: 251 miljoen Resultaten

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 28 augustus 2008

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 28 augustus 2008 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2008 Pers- en analistenbijeenkomst Amsterdam, 28 augustus 2008 BAM op koers na goed eerste halfjaar 2008 Nettoresultaat eerste halfjaar 2008: 131,0 miljoen (+10%)

Nadere informatie

BAM handhaaft winstverwachting

BAM handhaaft winstverwachting Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 17 november Aantal bladen 14 BAM handhaaft winstverwachting

Nadere informatie

Het Riverside Museum in Glasgow is het Schotse museum voor transport en reizen. Het museum (dat in het eerste halfjaar 2011 is opengesteld voor

Het Riverside Museum in Glasgow is het Schotse museum voor transport en reizen. Het museum (dat in het eerste halfjaar 2011 is opengesteld voor 2010 1 Het Riverside Museum in Glasgow is het Schotse museum voor transport en reizen. Het museum (dat in het eerste halfjaar 2011 is opengesteld voor publiek) is ontworpen door architecte Zaha Hadid en

Nadere informatie

BAM: Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten

BAM: Stabiele prestaties bij lagere opbrengsten Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 26 augustus Aantal bladen 18 BAM: Stabiele prestaties

Nadere informatie

BAM op koers na koude start

BAM op koers na koude start Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 20 mei Aantal bladen 17 BAM op koers na koude start Nettoresultaat

Nadere informatie

BAM: goed operationeel resultaat 2008; afwaardering goodwill AM

BAM: goed operationeel resultaat 2008; afwaardering goodwill AM Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Datum 5 maart 2009 Aantal bladen 14 BAM: goed operationeel

Nadere informatie

BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen

BAM sluit verslagjaar 2010 af met nettoresultaat van 15 miljoen Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 3 maart 2011 Aantal bladen 16 BAM sluit verslagjaar af

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012

Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Koninklijke BAM Groep nv Eerste kwartaalresultaten 2012 Pers conference call Bunnik, 10 mei 2012 Hoogtepunten Sectoren Bouw en techniek en Infra: volume en marges onder druk Vastgoed: verslechterend klimaat

Nadere informatie

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013

Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Koninklijke BAM Groep nv Halfjaarcijfers 2013 Persbijeenkomst Amsterdam, 22 augustus 2013 Resultaten BAM onder druk van krimpende Nederlandse markten Verdere verslechtering van de Nederlandse markten voor

Nadere informatie

BAM: nettoverlies door bijzondere waardevermindering Nederlands vastgoed en goodwill

BAM: nettoverlies door bijzondere waardevermindering Nederlands vastgoed en goodwill Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 23 augustus Aantal bladen 14 BAM: nettoverlies door bijzondere

Nadere informatie

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam

11 september Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Page 1 sur 12 11 september 2003 - Halfjaarcijfers 2003 Ballast Nedam Ingrijpende reorganisatie werpt vruchten af. Ballast Nedam weer op de goede weg: EBIT Euro 6 mln (halfjaar 2002 : Euro 93 mln verlies)

Nadere informatie

Resultaten 2002 Koninklijke BAM Groep (exclusief HBG)

Resultaten 2002 Koninklijke BAM Groep (exclusief HBG) Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 / Fax (030) 659 82 96 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Persbericht Datum 26 maart 2003 Aantal

Nadere informatie

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei

12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Page 1 sur 12 12 juli 2001 - Halfjaarcijfers 2001 Ballast Nedam: Sterke winstgroei Het in 2000 ingezette verbeteringsproces leidt zichtbaar tot resultaten. Ballast Nedam is op weg naar verdere winstgroei.

Nadere informatie

BAM rapporteert break even resultaat vóór belastingen over eerste halfjaar 2014

BAM rapporteert break even resultaat vóór belastingen over eerste halfjaar 2014 Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 21 augustus Aantal bladen 15 BAM rapporteert break even

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN

NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA AND JAPAN Koninklijke BAM Groep nv Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 4 maart 2010 Aantal bladen 18

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Netto-omzet 265,0 274,3 Kosten van grond- en hulpstoffen -159,3-164,6 Mutatie voorraad halffabrikaten en gereed product 0,0-0,5 Brutomarge 105,7 109,2 Overige

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014

Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten 2014 Gerealiseerd (x 1.000) Noot 2014 2013 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Voortgezette bedrijfsactiviteiten Bruto facturatiewaarde

Nadere informatie

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde

in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde KERNCIJFERS over het eerste halfjaar in miljoenen euro 2010 2009 Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en nietgerealiseerde resultaten Opbrengsten 454,6 433,6 5% Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen

Nadere informatie

Meer winst voor Super de Boer

Meer winst voor Super de Boer Halfjaarcijfers 2008 Super de Boer (week 1-24) Meer winst voor Super de Boer Amersfoort, 27 augustus 2008 Jan Brouwer, Directievoorzitter Super de Boer N.V.: Super de Boer laat in het eerste halfjaar van

Nadere informatie

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL.

PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. PERSBERICHT VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL: KWARTAALTAXATIES LATEN STABILISATIE WAARDEMUTATIES ZIEN. DIRECT BELEGGINGSRESULTAAT EUR 1,27 PER AANDEEL. (tussen haakjes eerste negen maanden 2004; * aangepast

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers

BAM 2014 gecorrigeerd resultaat vóór belastingen 62 miljoen; Back-in-shape-programma op koers Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 430008937 Datum 19 februari 2015 18 februari 2015 Aantal bladen 15 15 BAM

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 24 april 2008 Agenda Resultaten 2007 Strategie en gang van zaken Formules Samenvatting 2007 Eerste kwartaal 2008 Omzet per kwartaal Euro *

Nadere informatie

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen

Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen Persbericht Jaarcijfers 2013 Nettowinst 2013 Sligro Food Group 68 miljoen De winst over het boekjaar bedroeg 68 miljoen. Dat is een afname van 0,9% ten opzichte van 2012. Zoals op 2 januari 2014 bericht

Nadere informatie

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities

De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT Schiedam, 19 april 2006. De Vries Robbé Groep NV: stijging bedrijfsopbrengsten in 2005 door acquisities Highlights 2005 De bedrijfsopbrengsten

Nadere informatie

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 %

Resultaten Miko per 30 juni 2012. Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Resultaten Miko per 30 juni 2012 Omzet + 5,1 % - Nettowinst + 2,1 % - EBIT + 1,4 % Turnhout, 31 augustus 2012 Miko, de op Euronext Brussel genoteerde koffieservice- en kunststofverpakkingsspecialist, kende

Nadere informatie

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013

Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 2013 januari 2013 februari maart april mei juni Beurs Rotterdam N.V. juli augustus september Halfjaarbericht 2013 oktober november december Beurs Rotterdam N.V. Halfjaarbericht 30 juni 2013 Beurs Rotterdam

Nadere informatie

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Postbank / ABN AMRO bank s-gravenhage

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Postbank / ABN AMRO bank s-gravenhage Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.937 Datum 20 februari 2014 Aantal bladen 13 BAM rapporteert 46,2

Nadere informatie

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Postbank / ABN AMRO bank s-gravenhage

Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) Postbank / ABN AMRO bank s-gravenhage Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 20 augustus Aantal bladen 17 BAM bevestigt winstverwachting

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008

Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 Halfjaarcijfers 2008 11 juli 2008 2008: handhaving prognose Achtergebleven EBIT 13 miljoen Margedruk eerste halfjaar 2,3% Sterk gestegen orderportefeuille 1,6 miljard Handhaving prognose EBIT 2008 + 42

Nadere informatie

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar

Jaarcijfers 2005. Hervatting dividend na uitstekend jaar Jaarcijfers 2005 Hervatting dividend na uitstekend jaar 10 maart 2006 Opnieuw forse verbetering Nettoresultaat + 54%: 20 mln Operationeel resultaat Nederlandse divisies + 53%: 49 mln Marges infrastructuur

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016

Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Oranjewoud N.V. tevreden over behaalde resultaten in 2016 Gouda, 28 april 2017 Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden is de accountantscontrole nog niet afgerond, maar wel zo ver gevorderd dat

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T

P E R S B E R I C H T Rotterdam, 13 februari 2004 P E R S B E R I C H T DIM VASTGOED: OVER BOEKJAAR 2003 TOTAALRENDEMENT 13,7% DIM Vastgoed NV heeft in 2003 een totaalresultaat behaald van USD 11.697.000, overeenkomend met

Nadere informatie

Resultaten derde kwartaal 2007

Resultaten derde kwartaal 2007 Amersfoort, 1 november 2007 Resultaten derde Schuitema investeert in C1000 Schuitema, de organisatie achter C1000, heeft vandaag de resultaten tot en met het derde bekend gemaakt (40 weken). Kerncijfers

Nadere informatie

(x miljoen, tenzij anders aangegeven) halfjaar 2013

(x miljoen, tenzij anders aangegeven) halfjaar 2013 Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 22 augustus Aantal bladen 16 Resultaten BAM onder druk

Nadere informatie

Halfjaarrekening 30 juni 2009

Halfjaarrekening 30 juni 2009 Halfjaarrekening 30 juni 2009 Groothandelsgebouwen N.V., Rotterdam 2009 Groothandelsgebouwen N.V. Stationsplein 45, unit A2.191, Rotterdam Postbus 29057, 3001 GB Rotterdam Telefoon: (010) 240 34 34 Fax:

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2012 Herzien* Q1 2013 evolutie Omzet 734 705-4,0% Kostprijs van verkopen (526) (502) -4,6% Brutowinst 208 203-2,4% Verkoopkosten (97) (94)

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal

Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009. Jan Aalberts & John Eijgendaal Algemene Vergadering van Aandeelhouders - 20 april 2009 Jan Aalberts & John Eijgendaal Organisatie AALBERTS INDUSTRIES N.V. AALBERTS INDUSTRIES N.V. Gedecentraliseerde managementstructuur Operationele

Nadere informatie

geconsolideerde winst- en verliesrekening

geconsolideerde winst- en verliesrekening geconsolideerde winst- en verliesrekening Periode Periode 1/1-30/6 2006 Periode Bedragen in duizenden euro s. 1/1-30/6 2007 (pro forma) 1/1-16/7 2006 Voortgezette bedrijfsactiviteiten Opbrengsten 365.119

Nadere informatie

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31%

SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% Persbericht 30 oktober 2017 Winstversnelling in tweede helft boekjaar 2016/2017 SnowWorld operationele nettowinst stijgt 31% In verband met het aangekondigde verplichte bod van Alychlo N.V. op aandelen

Nadere informatie

2012 Halfjaarbericht

2012 Halfjaarbericht 2012 Halfjaarbericht CEI-De Meijer: OostCampus, gemeentelijk bestuurs- en dienstencentrum in Oostkamp, België. Ontwerp: Carlos Arroyo Architects BAM: nettoverlies door bijzondere waardevermindering Nederlands

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail

Halfjaarbericht Interim report 2003. Retail Halfjaarbericht Interim report 2003 Retail Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed Retail N.V.

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2013 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2013 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2013..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5

Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken. Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat 5,3 5,1 5,4 Nettoresultaat 3,4 3,3 3,5 PERSBERICHT HOLLAND COLOURS FINANCIEEL RESULTAAT 2014/2015 HOGERE OMZET - STABIEL NETTORESULTAAT Kerncijfers 14/15 14/15 13/14 ( miljoen) tegen omreken koers 13/14 Omzet 68,2 66,3 66,0 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

2007: conform verwachting

2007: conform verwachting Algemene Vergadering van Aandeelhouders 7 mei 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%)

Nadere informatie

Jaarcijfers maart 2008

Jaarcijfers maart 2008 Jaarcijfers 2007 14 maart 2008 2007: conform verwachting EBIT 2007 conform verwachting 42 miljoen (gelijk ) Hoger dividend 1,38 (+3% ) Sterk gestegen orderportefeuille 1,4 miljard (+32%) Prognose EBIT

Nadere informatie

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2013 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2013 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2013 2012 Opbrengsten 4,3 4,5 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Definitieve jaarcijfers 2010

Definitieve jaarcijfers 2010 PERSBERICHT Definitieve jaarcijfers 2010 Hoofdpunten De definitieve cijfers zijn gelijk aan de voorlopige cijfers over 2010 De nettowinst bedraagt EUR 4,7 miljoen bij opbrengsten van EUR 143 miljoen. De

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) FY 2014 FY 2015 evolutie Q4 2014 Q4 2015 niet evolutie Omzet 2.620 2.646 1,0% 711 672-5,5% Kostprijs van verkopen (1.813) (1,804) -0,5% (489)

Nadere informatie

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013

Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Persbericht 1 e Halfjaar cijfers 2013 Naarden, 19 augustus 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Halfjaarverslag 1 januari 2013 tot en met 30 juni 2013 2 2. Bestuursverklaring 4 3. Halfjaarrekening 1 januari 2013

Nadere informatie

15 september Halfjaarcijfers 2005

15 september Halfjaarcijfers 2005 15 september 2005 Halfjaarcijfers 2005 Aanzienlijk hoger resultaat Omzet +14% Operationeel resultaat +39% Nederlandse divisies: Omzet +22% Resultaat +42 % Orderportefeuille +11% Prognose 2005 aanzienlijk

Nadere informatie

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist

Jaarcijfers PGGM hoofdkantoor, Zeist Jaarcijfers 2010 PGGM hoofdkantoor, Zeist 1 2010: Hoger resultaat EBIT hoger 18 miljoen (+ 1 miljoen) Conform dividendbeleid 0,36 (+ 0,05) Orderportefeuille stabiel 1,8 miljard Prognose 2011 EBIT 15 miljoen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

BAM rapporteert verbeterde resultaten en sterke kasstroom; herbevestigt winstverwachting voor gehele jaar

BAM rapporteert verbeterde resultaten en sterke kasstroom; herbevestigt winstverwachting voor gehele jaar Runnenburg 9, 3981 AZ Bunnik / Postbus 20, 3980 CA Bunnik Telefoon (030) 659 89 88 Postbank 2903344 / ABN AMRO bank s-gravenhage 43.00.08.97 Datum 18 augustus Aantal bladen 16 BAM rapporteert verbeterde

Nadere informatie

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014

VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 VERKORTE GECONSOLIDEERDE TUSSENTIJDSE FINANCIËLE OVERZICHTEN PER 30 JUNI 2014 - Verkort geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend op 30 juni

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

BAM Construct UK: Leeds Arena, muziektheater van wereldklasse voor toeschouwers. Ontwikkelaar: Leeds City Council.

BAM Construct UK: Leeds Arena, muziektheater van wereldklasse voor toeschouwers. Ontwikkelaar: Leeds City Council. Halfjaarbericht 2 BAM Construct UK: Leeds Arena, muziektheater van wereldklasse voor 13.500 toeschouwers. Ontwikkelaar: Leeds City Council. 1 Resultaten BAM onder druk van krimpende Nederlandse markten

Nadere informatie

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial

Halfjaarbericht Interim report 2003. Offices/Industrial Halfjaarbericht Interim report 2003 Offices/Industrial Profiel VastNed Groep De VastNed Groep bestaat uit twee gespecialiseerde onroerendgoedbeleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal: VastNed

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Beter Bed Holding N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Beter Bed Holding N.V. 27 april 2005 Agenda Resultaten 2004 Doelstellingen Strategie Koersontwikkeling Resultaten Q1-2005 Omzet per kwartaal euro * 1000 75000 70000

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Q1 2014 Q1 2015 evolutie Omzet 622 622 Kostprijs van verkopen (440) (425) -3,4% Brutowinst 182 197 8,2% Verkoopkosten (84) (88) 4,8% Kosten van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Jaarverslag 2012. Koninklijke FrieslandCampina N.V. Jaarverslag Koninklijke FrieslandCampina N.V. 4 Algemeen Royal FrieslandCampina in een oogopslag Royal FrieslandCampina in een oogopslag Elke dag voorziet Royal FrieslandCampina circa 1 miljard consumenten

Nadere informatie

Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2006: 42 miljoen)

Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2006: 42 miljoen) PERSBERICHT Nieuwegein, 14 maart 2008 Nummer 2008.006 BALLAST NEDAM JAARCIJFERS 2007: RESULTATEN CONFORM VERWACHTING Operationeel resultaat conform verwachting: 42 miljoen (2006: 42 miljoen) Orderportefeuille

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie