Operatie bij een hernia

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Operatie bij een hernia"

Transcriptie

1 Neurologie en Neurochirurgie Operatie bij een hernia

2 Patiëntenvoorlichting: NEU019 / Operatie bij een hernia /

3 Operatie bij een hernia Binnenkort heeft u een afspraak voor een herniaoperatie. In deze folder leest u wat een hernia is en informeren wij u over de gang van zaken rondom de operatie. Realiseert u zich dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan hier is beschreven. Anatomie van de wervelkolom De wervelkolom bestaat uit zeven nekwervels (C1 tot en met C7), twaalf borstwervels (Th1 tot en met Th12), vijf lendenwervels (L1 tot en met L5) en het heiligbeen met het staartbeentje. Met uitzondering van de eerste twee halswervels, bevinden zich tussenwervelschijven tussen de wervels. De 23 tussenwervelschijven stabiliseren de wervels ten opzichte van elkaar. Ook vangen ze schokken op tijdens het bewegen. Een tussenwervelschijf bestaat uit een elastische kern die omgeven is door een vezelige ring. Het wervelkanaal wordt gevormd door de wervelbogen, die vastzitten aan de wervellichamen en aan de achterkant uitlopen in een uitsteeksel (het doornuitsteeksel). Deze kunt u in midden op de rug voelen als de ruggengraat. De wervelbogen zijn met elkaar verbonden door elastische banden, die het wervelkanaal van binnen bekleden. Binnen het wervelkanaal loopt het ruggenmerg tot aan de tweede lendenwervel. Onder dit niveau gaat het ruggenmerg over in een bundeling van zenuwwortels. Het ruggenmerg ligt binnen een koker van hersenvliezen waardoor het in hersenvocht (liquor) schokvrij is opgehangen. De zenuwwortels ontspringen uit het ruggenmerg en verlaten links en rechts tussen twee wervels het wervelkanaal. 3

4 Wat is een hernia? De officiële naam voor een hernia is: Hernia Nuclei Pulposi, afgekort als HNP. Dit betekent: uitpuilende tussenwervelschijf. Dit komt door een breuk van de tussenwervelschijf. Hierdoor onstaat een uitstulping die tegen de zenuw drukt waardoor pijnklachten in het been ontstaan. Mogelijk heeft u hierbij ook verschijnselen door uitval van de zenuw zoals een doof gevoel of krachtsvermindering. Een hernia kan acuut ontstaan, bijvoorbeeld tijdens het tillen van een zware last in gebukte houding, maar meestal ontstaat het door een langdurige slijtage. Slijtage van de tussenwervelschijven, met name onder in de rug, komt bij iedereen in meerdere of mindere mate voor. Door de slijtage kan een breuk ontstaan in de vezelige ring. Als de kern van de schijf naar achteren gaat uitpuilen, komt deze in het wervelkanaal. 90% van de hernia's bevindt zich tussen de vierde en vijfde lendenwervel of tussen de vijfde lendenwervel en het heiligbeen. Dit gedeelte van de wervelkolom is erg beweeglijk waardoor de tussenwervelschijven zwaar belast worden. Door de uitstulping van de tussenwervelschijf komt de zenuwwortel, die op deze hoogte 4

5 uit het wervelkanaal treedt, in de knel tussen de wervel en de tussenwervelschijf. De andere zenuwwortels kunnen door de druk van de tussenwervelschijf uitwijken. De zenuwen die laag in de wervelkolom lopen, zorgen voor kracht en gevoel in de benen, billen, anus, blaas en geslachtsorganen. Deze spelen vaak een rol bij de controle over het plassen. Doordat de tussenwervelschijf vaak op deze zenuwen drukt, ontstaan bij deze lichaamsdelen meestal uw klachten. Verschijnselen van een hernia De meest voorkomende verschijnselen zijn: Pijn in uw bil en been, soms tot in uw voet of grote teen. Rugpijn of stijfheid in het onderste deel van uw rug. Stoornissen in het gevoel, tintelingen, vooral in uw been of voet. Krachtsverlies in uw been en voet. Problemen met het plassen. Hoe wordt een hernia vastgesteld Voor het stellen van de diagnose is onderzoek nodig, zoals: Neurologisch onderzoek De arts onderzoekt de kracht, het gevoel en de reflexen van de benen. 5

6 MRI (Magnetic Resonance Imaging) Een onderzoek dat wordt uitgevoerd met een sterk magneetveld en radiogolven. Het is een onschadelijke manier om beelden van weefsels en organen te maken. Spieronderzoek Als dit onderzoek voor u van toepassing is, ontvangt u meer informatie hierover van de neuroloog. De behandeling van een hernia In 70-80% van de gevallen gaat de pijn in de rug en het been vanzelf over na (bed)rust en fysiotherapie. Uw arts heeft u geadviseerd uw hernia te behandelen met een operatie. Redenen voor een operatie kunnen zijn: Uitstralende pijn in het been, die niet over gaat. De tussenwervelschijf geeft zoveel klachten dat u niet normaal kunt functioneren. Zenuwuitval waardoor verlammingsverschijnselen kunnen ontstaan. Afhankelijk van de ernst en de duur van de verlammingsverschijnselen bepaalt de neurochirurg de termijn waarbinnen de operatie plaats moet vinden. Incontinentieverschijnselen en ernstige pijnklachten zijn vaak een reden voor een spoedoperatie. Voorbereiding op de operatie Pre-operatieve screening U wordt geopereerd en bent daarom doorverwezen naar de polikliniek Pre-operatieve screening. Op deze polikliniek bekijkt de anesthesioloog of de operatie voor u extra gezondheidsrisico s met zich meebrengt. Dit noemen we pre-operatieve screening. Tijdens dit gesprek komen een aantal onderwerpen aan bod. Dit zijn onder andere de soort verdoving (anesthesie) en pijnstilling. Ook bespreekt u waarop u moet letten met eten, drinken en roken op de dagen rondom de operatie. Daarnaast maakt u afspraken over hoe u op die dagen uw medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor bloedverdunners. Bespreek het gebruik van bloedverdunners ook altijd met uw behandelend arts. Als u medicijnen 6

7 gebruikt, neem dan een actueel medicijnoverzicht of medicijnpaspoort mee. Op de polikliniek Pre-operatieve screening kunt u zonder afspraak terecht. U kunt ook een afspraak maken. De polikliniek is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen en uur via telefoonnummer Meer informatie over pre-operatieve screening en verdoving vindt u in de folder Anesthesie. Fysiotherapie voor de operatie Op de woensdag vóór de operatie komt u om uur naar de afdeling Fysiotherapie. U krijgt hier uitleg over het ontstaan van uw klachten, over hoe u na de operatie het beste kunt liggen en draaien in bed, hoe u in en uit bed moet komen en het gaan staan. U oefent dit ook, zodat deze handelingen na de operatie makkelijker gaan. Aandachtspunten voor de operatie Het is belangrijk dat u alvast een afspraak maakt met een fysiotherapeut bij u in de buurt, voor na uw ontslag uit het ziekenhuis. Uw fysiotherapeutische behandeling kan dan meteen na uw ontslag worden voortgezet. Spreek met uw fysiotherapeut af dat hij/zij in de eerste week na de operatie bij u aan huis komt. De operatie De neurochirurg voert de herniaoperatie in principe uit onder narcose. Soms wordt gekozen voor een regionale verdoving (ruggenprik). De ingreep duurt gemiddeld 45 minuten. Tijdens de operatie ligt u op uw buik. Onder in de rug maakt de neurochirurg een snee van vijf tot zes centimeter en schuift de lange rugspier opzij. De uitpuiling van de tussenwervelschijf wordt verwijderd waardoor de beknelde zenuw vrij komt te liggen. De huid en de onderhuid worden met oplosbare hechtingen gehecht. Vaak wordt een drain (een dun slangetje) in de wond achtergelaten zodat wondvocht afgevoerd kan worden. 7

8 Na de operatie Om een bloeduitstorting onder de huid bij de wond te voorkomen moet u de eerste vier uur na de operatie plat op uw rug liggen. Daarna mag u als een boomstam draaien, de verpleegkundige helpt u hierbij. Dit draaien heeft u van tevoren geoefend met de fysiotherapeut. Ook de fysiotherapeut probeert diezelfde dag nog bij u te komen en er gaat gestart worden met bewegen. U krijgt oefeningen op bed en u gaat starten met lopen. Als u pas in de middag terugkomt, dan start de fysiotherapie de volgende ochtend. U heeft een wonddrain en u bent aangesloten aan een infuus. Een verpleegkundige verwijdert het infuus als uw bloeddruk, pols en temperatuur stabiel zijn en als u goed kunt eten en drinken. De wonddrain wordt meestal de dag na de operatie verwijderd. Om trombose te voorkomen krijgt u een injectie met medicijnen om bloedstolsels te voorkomen. De eerste twee dagen kunt u een stijf en pijnlijk gevoel in uw rug hebben en een doof gevoel in uw been of voet ervaren. De zenuwpijn in het been is meestal direct verminderd. Wanneer de pijn uiteindelijk helemaal verdwijnt verschilt per persoon. Na ongeveer zes weken heeft u een controleafspraak op de polikliniek. Leefregels 48 uur na de operatie hoeft er geen pleister meer op de wond, mits deze droog is. Bij wondlekkage dagelijks de pleister vervangen, bij voorkeur na het douchen wanneer de pleister nat is. Pleisters zijn verkrijgbaar bij de apotheek. De wond mag nat worden onder de douche. U mag de eerste 2 weken niet in bad. De wond is meestal gehecht met oplosbare hechtingen. Het kan voorkomen dat de knoopjes van de hechtingen na 10 dagen nog zichtbaar zijn (de knoopjes zullen niet oplossen omdat ze buiten de huid zitten). U mag deze zelf verwijderen of, als u dat niet durft, de polikliniek Neurologie bellen. De polikliniekassistente of verpleegkundige zal op afspraak de hechtingen verwijderen. 8

9 Verwachtingen na de operatie Na de operatie is de pijn in het been minder, in veel gevallen is de pijn verdwenen. Vaak is dit afhankelijk van hoe lang de pijnklachten al bestonden vóór de operatie en hoe ernstig ze waren. De pijn in het been kan bij bewegen nog wel eens optreden, vooral bij belasting en/ of houdingsveranderingen, maar verdwijnt weer. De reeds bestaande rugpijn kan in enkele gevallen verdwenen zijn. Over het algemeen blijft deze bestaan of lijkt heviger omdat de pijn in het been weg is. In 80-85% van de operaties is er een positief resultaat voor wat betreft het verdwijnen van de pijn in het been. Aangezien de rugpijn vaak blijft bestaan zijn niet alle patiënten tevreden. Dove gevoelens of tintelingen kunnen blijven bestaan en lijken soms heviger omdat de pijn er niet meer is. Eventuele verlammingen kunnen herstellen maar dat kan lang duren. Risico's en complicaties Toename van de tintelingen en/of pijn door noodzakelijke handelingen aan de beknelde zenuw. Een slecht genezende wond. Een nabloeding. Een ontsteking in het operatiegebied rondom de wervels. Om dit te voorkomen krijgt u tijdens de operatie antibiotica. Een gaatje in de koker van de hersenvliezen waardoor lekkage van hersenvocht kan optreden. In dit geval dient u vijf dagen plat op bed te blijven liggen, zodat het lekje dichtgroeit. Trombose. Ter voorkoming van trombose krijgt u dagelijks een injectie met Fragmin. Terugkomen van de klachten De kans dat uw klachten na de operatie terug komen is 2-5%. Er kan een hernia optreden op een andere plaats in uw wervelkanaal. Het kan zijn dat er littekenweefsel ter plaatse van de geopereerde hernia ontstaat en dat dit opnieuw in mindere mate de zenuw beknelt. De vorming van littekenweefsel is ondanks allerlei onderzoek en maatregelen niet te voorkomen en treedt bij alle patiënten op. In 10-14% kan dit leiden tot ongemak variërend van een lichte tinteling tot hinderlijke pijn. 9

10 Wanneer neemt u direct contact op Neemt u meteen contact op als de volgende klachten bij u optreden: Nabloeding Roodheid Abnormale zwelling Pus Wondvocht lekkage Koorts (> 38.5 graden) Onhoudbaar veel pijn Als er klachten zoals vóór de operatie optreden. In bovenstaande situaties belt u Tijdens kantooruren met polikliniek Neurologie. Buiten kantooruren met de Spoedeisende Hulp (SEH). Enkele adviezen Luister naar datgene wat uw rug aangeeft. Pijn geeft vaak aan iets verkeerd te hebben gedaan. Na verstappen, uitglijden en dergelijke, treedt er wel eens pijn in de rug en/of het been op. Gedoseerde bedrust geeft meestal snel beterschap. Maak op tijd een afspraak met een fysiotherapeut bij u in de buurt om zo snel mogelijk weer lekker in uw vel te zitten. Vragen Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek Neurologie. Contactgegevens Catharina Ziekenhuis Polikliniek Neurologie

11 Verpleegafdeling Neurologie, 10-oost Afdeling Fysiotherapie Spoedeisende Hulp (SEH) Routenummer(s) en overige informatie over de afdeling Neurologie kunt u terugvinden op 11

12 Michelangelolaan EJ Eindhoven Postbus ZA Eindhoven

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie

Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie Orthopedie Verwijderen van bevestigingsmateriaal na een botbreuk operatie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening en anesthesie... 3 Verdoving... 4 Voorbereiding... 4 De opname... 4

Nadere informatie

Hernia Nuclei Pulposi HNP-operatie van de onderrug

Hernia Nuclei Pulposi HNP-operatie van de onderrug Hernia Nuclei Pulposi HNP-operatie van de onderrug Afdeling neurologie, orthopedie en fysiotherapie Inhoudsopgave Wat is een hernia nuclei pulposi? 3 Waar ontstaat een hnp? 4 Klachten hnp 4 Behandeling

Nadere informatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie

Wervelkolomoperatie met fixatie. Spondylodese-operatie Wervelkolomoperatie met fixatie Spondylodese-operatie Uw arts heeft u geadviseerd om een spondylodese (=fixatie) operatie te ondergaan om zo uw klachten te laten verminderen. Deze folder geeft u informatie

Nadere informatie

Neurologie. Hernia-operatie van de rug

Neurologie. Hernia-operatie van de rug Neurologie Hernia-operatie van de rug Inhoudsopgave blz. Tekeningen wervelkolom en hernia 1 Wat wordt er onder de rug verstaan? 2 Wat is een hernia? 2 Wat zijn de verschijnselen van hernia? 3 De operatie

Nadere informatie

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom

Hernia en stenose in de lendenwervelkolom 1/11 Neurologie Hernia en stenose in de lendenwervelkolom Inleiding U wordt binnenkort geopereerd aan de lendenwervelkolom in het SKB te Winterswijk. Dit kan zijn in verband met een hernia of een wervelkanaalstenose.

Nadere informatie

Maatschap Neurologie/vakgroep Neurochirurgie/Fysiotherapie. Lage-rugoperatie wegens hernia (HNP) en/of kanaalstenose

Maatschap Neurologie/vakgroep Neurochirurgie/Fysiotherapie. Lage-rugoperatie wegens hernia (HNP) en/of kanaalstenose Maatschap Neurologie/vakgroep Neurochirurgie/Fysiotherapie Lage-rugoperatie wegens hernia (HNP) en/of kanaalstenose Algemeen U wordt binnenkort geopereerd aan de lage rug. Deze folder geeft u algemene

Nadere informatie

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG

HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG HERNIA OF STENOSE OPERATIE LAGE RUG 208 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hernia Nuclei Pulposi...3 Stenose...5 Voor de opname...6 Opname...8 Operatie...8 Na de operatie...8 Fase 1... 10 Fase 2... 12 Fase 3...

Nadere informatie

Operatie van een liesbreuk

Operatie van een liesbreuk Chirurgie Operatie van een liesbreuk Inleiding Binnenkort wordt u opgenomen in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voor een liesbreukoperatie. U wordt in principe opgenomen op de afdeling Dagbehandeling op de

Nadere informatie

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl

Anesthesiologie & Pijngeneeskunde. Anesthesie. www.catharinaziekenhuis.nl Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Anesthesie www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 4 Verschillende soorten verdoving... 5 Algehele anesthesie of

Nadere informatie

Vingergewrichtsprothese

Vingergewrichtsprothese Vingergewrichtsprothese Behandeling door de plastisch chirurg Albert Schweitzer ziekenhuis november 2013 pavo 0997 Inleiding De plastisch chirurg heeft met u besproken dat u geopereerd wordt aan uw vinger(s).

Nadere informatie

WERVELKANAALSTENOSE LAMINECTOMIE

WERVELKANAALSTENOSE LAMINECTOMIE WERVELKANAALSTENOSE LAMINECTOMIE 17732 Inleiding Om een goed begrip te krijgen van wat een wervelkanaalstenose is, is het belangrijk u eerst iets te vertellen over de bouw van een wervelkolom. De menselijke

Nadere informatie

Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis

Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug. Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Fysiotherapie na een operatie aan een hernia of stenose in de lage rug Afdeling Fysiotherapie IJsselland Ziekenhuis Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Algemene informatie rug en hernia 2 2.1 Bouw van de wervelkolom

Nadere informatie

Een hartklepimplantatie via uw lies

Een hartklepimplantatie via uw lies Cardiologie Een hartklepimplantatie via uw lies www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Hoe werken de hartkleppen van een gezond hart?... 3 Wat is aortaklepstenose?... 4 Oorzaken van aortaklepstenose... 5 Klachten...

Nadere informatie

Voorste kruisbandplastiek

Voorste kruisbandplastiek Voorste kruisbandplastiek Inleiding In samenspraak met uw orthopeed heeft u besloten een voorste kruisbandplastiek uit te laten voeren. Dit is een operatie aan de knie, waarbij de beschadigde voorste kruisband

Nadere informatie

2. Voorbereiding op de operatie

2. Voorbereiding op de operatie scoliose-operatie Inhoud 1.Wat is scoliose?... 3 2. Voorbereiding op de operatie... 3 2.1 Gesprek over narcose... 3 2.2 Röntgenfoto s... 4 2.3 Wanneer word ik geopereerd?... 4 3. Opname op de Kinderverpleegafdeling...

Nadere informatie

Meniscusbehandeling-in-1-dag

Meniscusbehandeling-in-1-dag Meniscusbehandeling-in-1-dag Uw afspraak U wordt voor u behandeling verwacht in het St. Anna Ziekenhuis locatie Eindhoven, Antoon Coolenlaan 1-3. Vrijdag, Datum: MRI tijd:...... Consult tijd:... Afhankelijk

Nadere informatie

Scheur van uw achillespees Achillespeesruptuur

Scheur van uw achillespees Achillespeesruptuur Scheur van uw achillespees Achillespeesruptuur Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Ligging en functie van de achillespees 1 Een achillespeesruptuur 1 Diagnose en onderzoek 1 De behandelingsmogelijkheden

Nadere informatie

Verwijderen van een niertumor via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie)

Verwijderen van een niertumor via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Verwijderen van een niertumor via een kijkoperatie (laparoscopische nefrectomie) Maatschap Urologie IJsselland Ziekenhuis Inleiding De uroloog heeft bij u een niertumor (niercelcarcinoom) geconstateerd.

Nadere informatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie

Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Herstelprogramma na een dikke darmoperatie Chirurgie Locatie Molengracht Inleiding Deze brochure geeft u informatie die u nodig heeft om goed voorbereid te zijn op de operatie aan de dikke darm en uw herstel.

Nadere informatie

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE

KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE KIJKOPERATIE IN EEN GEWRICHT ARTROSCOPIE- DOOR ORTHOPEDIE Inleiding Deze folder geeft u een globaal overzicht van de gang van zaken rond een artroscopie (kijkoperatie) in verband met uw gewrichtsklachten.

Nadere informatie

Arthroscopie van de enkel

Arthroscopie van de enkel Arthroscopie van de enkel Afdeling Orthopedie, locatie AZU Universitair Medisch Centrum Utrecht Divisie heelkundige specialismen, afdeling Orthopedie afdeling Patiëntencommunicatie, 2004. Waar in deze

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Operatie bij borstkanker

Operatie bij borstkanker Operatie bij borstkanker Informatie voor patiënten MB0002-1500 oktober 2014 Bronovo www.bronovo.nl Bronovolaan 5 2597 AX Den Haag Postbus 96900 2509 JH Den Haag 070 312 41 41 Medisch Centrum Haaglanden

Nadere informatie

Prostaatoperatie via de buik

Prostaatoperatie via de buik Prostaatoperatie via de buik Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2015 pavo 0138 Inleiding Binnenkort wordt u aan uw prostaat geopereerd. In deze folder leest u meer over de voorbereidingen op de operatie,

Nadere informatie

Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog

Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog Sterilisatie van de vrouw door de gynaecoloog Albert Schweitzer ziekenhuis januari 2012 pavo 0412 Inleiding In deze folder vindt u informatie over de sterilisatie. U leest onder meer wat een sterilisatie

Nadere informatie

Maatschap Urologie. LKD (lymfeklier dissectie bij prostaatkanker)

Maatschap Urologie. LKD (lymfeklier dissectie bij prostaatkanker) Maatschap Urologie (lymfeklier dissectie bij prostaatkanker) Datum en tijd U wordt (dag), (datum) om uur verwacht. Plaats U meldt zich op de afgesproken tijd bij de receptie van de hoofdingang van het

Nadere informatie

Een kijkoperatie van de enkel

Een kijkoperatie van de enkel Een kijkoperatie van de enkel Een arthroscopie van de enkel Orthopedie Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 Anatomie van de voet en enkel 4 De symptomen van beknelling 5 De symptomen van kraakbeenletsel 6

Nadere informatie

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl

Een hemiknieprothese. Orthopedie. mca.nl Een hemiknieprothese Orthopedie mca.nl Inhoudsopgave Wat is artrose? 3 Hoe ziet een kniegewricht eruit? 5 Wat is een hemi-knieprothese? 5 Uw voorbereiding 6 Uw opname 7 Tijdens de operatie 7 Na de operatie

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving

ANESTHESIOLOGIE. Onder anesthesie. Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving ANESTHESIOLOGIE Onder anesthesie Informatie over narcose, de ruggenprik en andere mogelijkheden van verdoving Inhoudsopgave De anesthesioloog 3 Soorten anesthesie 4 Welke vorm van verdoving is voor u geschikt?

Nadere informatie