Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees absoluut de gebruiks- en nl-be montageaanwijzing voor u het toestel monteert, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan uw toestel. M.-Nr

2 Inhoud Beschrijving van het toestel...4 Vooraanzicht...4 Bedieningsveld...5 Bijgeleverd toebehoren...6 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...7 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu...13 Verpakking wegdoen Het afdanken van het apparaat...13 Voor het eerste gebruik Waterhardheid instellen...14 Opstelplaats Deur openen en sluiten...15 Het toestel reinigen en opwarmen voor het eerste gebruik Bediening...17 Voor elk gebruik Instellen...17 Overzicht van de functies...18 Toestel inschakelen en een functie selecteren...19 Voorgeprogrammeerde temperatuur wijzigen Stoomtijd instellen...20 Werking starten...20 Werking onderbreken...21 Andere functie kiezen...22 Na afloop van de stoomtijd...23 Na het gebruik...24 Praktische toepassingen Kookgerei kiezen...25 Stomen Regenereren...30 Ontdooien...31 Complete maaltijden...33 Blancheren Inmaken...34 Uitpersen...35 Serviesgoed desinfecteren...36 Yoghurt bereiden

3 Inhoud Veiligheidsinstellingen...37 Overdrukbeveiliging / veiligheidsventiel Beveiliging tegen oververhitting...39 Vergrendeling...40 Reiniging en onderhoud...41 Algemene tips...41 Voorzijde...41 Stoomovenpannen en bodemzeef Deurdichting / veiligheidsventiel Ovenruimte en draagblad...43 Steunroosters Watersproeier...45 Ontkalken Programmering...49 Wat gedaan als Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren...55 Stoomovenpannen Reinigings- en onderhoudsmiddelen Overig...57 Techniek...58 Wateraansluiting...58 Elektrische aansluiting...58 Technische gegevens...58 Technische Dienst van Miele Typeplaatje

4 Beschrijving van het toestel Vooraanzicht Bedieningsveld Aan-uittoets Beschermkap oververhittingsbeveiliging Deurgreep Deurontgrendeling Draagblad Toesteldeur Deurknop Vulopening voor Miele-systeemontkalker Klapdeur (enkel bij toestellen met een "L" in het modelnummer) Temperatuurvoeler Stoomtoevoeropening Afschermplaatje voor watersproeier Steunroosters Deurcontactschakelaar Bodemzeef 4

5 Beschrijving van het toestel Bedieningsveld Functie-/temperatuurdisplay met symbolen voor de volgende functies: Koken met drukstoom P Koken met stoom Ä Opwarmen N Ontdooien a Vergrendeling Ontkalken P Programmering Temperatuurtoets - Functietoets - Temperatuurtoets + Display voor tijdsaanduiding met symbool voor: g Tijdsduur Tijdtoets - Start-stoptoets - Tijdtoets + 5

6 Beschrijving van het toestel Bijgeleverd toebehoren DGGL 1 DGG 2 Plaat U kunt het bijgeleverde toebehoren apart kopen (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Dit geldt ook voor ander toebehoren. 2 stoomovenpannen met gaatjes Inhoud: 1,5 l / Nuttige inhoud: 0,9 l Gastro-Norm-maat GN 1/3 325x175x40 mm (BxDxH) 1 stoomovenpan zonder gaatjes Inhoud: 2,5 l / Nuttige inhoud: 2,0 l Gastro-Norm-maat GN 1/3 325x175x65 mm (BxDxH) Om eigen kookgerei op te plaatsen Siliconeschijfjes Voor de overdrukbeveiliging Doseerspuit voor Miele-systeemontkalker Miele-systeemontkalker 1000 ml Product dat speciaal ontwikkeld is voor het ontkalken van de drukstoomoven. Miele-kookboek Koken en genieten met Miele De beste recepten uit de keuken van Miele 6

7 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw toestel voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en zo voorkomt u onnodige schade aan het toestel. Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn het toestel veilig te bedienen, mogen dit toestel niet zonder toezicht of opdracht van een verantwoordelijke persoon gebruiken. Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is, op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje". Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Inbouw en aansluiting ~ Het toestel mag enkel worden ingebouwd en aangesloten door een installateur die op de hoogte is van elektriciteits- en wateraansluitingen. Laat dit werk uitvoeren door vakmensen die goed op de hoogte zijn van de nationale voorschriften en van de bijkomende voorschriften van het plaatselijk elektriciteits- en waterbedrijf; ze moeten deze voorschriften zorgvuldig naleven. Wanneer er bij het inbouwen of aansluiten van het toestellen fouten worden gemaakt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. ~ De elektrische veiligheid van het toestel is alleen gewaarborgd als het wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat die fundamentele veiligheidsvoorziening voorhanden is. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad. ~ Gebruik geen verlengsnoeren om het toestel aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. ~ Indien u dit toestel niet op een vaste plaats inbouwt en monteert, bijv. op een schip, laat dit karwei dan enkel uitvoeren door vakmensen. Die moeten ervoor zorgen dat u het toestel veilig kunt gebruiken. ~ De bovenrand van de toesteldeur mag niet boven ooghoogte komen. Op die manier is verzekerd dat de gebruiker ook op het bovenste niveau de inhoud van de stoomovenpan goed kan controleren wanneer hij deze plaatst of uitneemt, om brandwonden door overlopend voedsel te voorkomen. 7

8 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Efficiënt gebruik ~ Gebruik uw toestel enkel in ingebouwde toestand. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat u niet met delen in aanraking komt die onder stroom staan. ~ Dit toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden. ~ Gebruik uw toestel enkel voor toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening. ~ Gebruik het toestel uitsluitend wanneer de wateraansluitkraan geopend is. Sluit de kraan weer na het uitschakelen van het toestel, om eventuele waterschade te vermijden. ~ Gebruik het toestel nooit zonder bodemzeef, want grove voedselresten kunnen de waterafvoer en de pomp verstoppen. ~ Voer de ontkalking (zie rubriek "Ontkalken") uitsluitend uit wanneer het toestel afgekoeld is, anders kunnen er zich bijtende dampen vormen. ~ Veeg het toestel na elk gebruik uit met een doek en laat de toesteldeur open staan zolang de ovenruimte nog vochtig is. ~ Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, maak het dan grondig schoon. Zo vermijdt u dat er geurtjes optreden. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Het toestel reinigen en opwarmen voor het eerste gebruik" en laat de toesteldeur op een kier staan. ~ Toestellen met klapdeur: Laat de klapdeur geopend als het toestel in werking is. 8

9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Kinderen in het huishouden ~ Bouw het toestel zo hoog in dat kleine kinderen geen gevaar lopen, bijv. wegens de hete toesteldeur. ~ Maak gebruik van de vergrendeling om te vermijden dat kinderen het toestel onverhoeds inschakelen of instellingen wijzigen. ~ Het is de bedoeling dat dit toestel door volwassenen wordt gebruikt. Die dienen de inhoud van deze gebruiksaanwijzing precies te kennen. Kinderen kunnen immers de risico's die door de omgang met dit toestel ontstaan, vaak niet voldoende inschatten. Zorg er dus voor dat kinderen voldoende in het oog worden gehouden als het toestel in werking is. ~ Aan het scharnier van de toesteldeur kunt u zich kwetsen. Hou vooral kinderen van de deur weg. ~ Delen van de verpakking, bijv. folie of piepschuim, kunnen voor kinderen gevaar inhouden. Kinderen kunnen verstikken! Bewaar deze delen van de verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk. ~ Laat kinderen niet met het toestel spelen. ~ Het toestel wordt heet als het in gebruik is en dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Hou kinderen van het toestel weg tot het afgekoeld is en er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich aan verbranden. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Schade aan het toestel voorkomen ~ Verwarm in de oven nooit gesloten conservenblikken. Maak ook geen spijzen in dozen in. Door overdruk kunnen die uiteenspatten en de oven beschadigen. Ook loopt u het risico u te verbranden of andere letsels op te lopen. ~ Bewaar geen bereid voedsel in de ovenruimte, want dit zou tot corrosie in het toestel kunnen leiden. ~ Het toestel kan bepaalde storingen zelf herkennen en verhelpen. Ze worden op het display aangegeven met de foutmeldingen F06 tot F95. De toesteldeur mag pas worden geopend wanneer de foutmelding op het display knippert. Als het display niet knippert, is de foutverwerking nog niet voltooid. Meer informatie vindt u in de rubriek "Wat gedaan als...?". ~ Gebruik in de ovenruimte geen voorwerpen die kunnen roesten. Dat kan tot corrosie van het toestel leiden. ~ Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel schoon te maken. De stoom kan op onderdelen van het toestel terechtkomen die onder spanning staan. Zo kan er kortsluiting ontstaan. De stoom kan ook het oppervlak en onderdelen van het toestel beschadigen, wat door de fabrikant niet wordt vergoed. 10

11 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Brandwonden voorkomen ~ Het toestel, met name de toesteldeur, wordt heet tijdens de werking en blijft het ook nog enige tijd nadat u het toestel hebt uitgeschakeld. Raak de hete toesteldeur enkel aan de deurknop en deurgreep aan. ~ Bescherm uw handen telkens als u met het hete toestel omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannenlappen of iets dergelijks. Zorg ervoor dat dit textiel niet nat of vochtig is. Anders wordt de warmte nog sterker overgedragen en kunt u zich verbranden. ~ Als u stoomovenpannen in het toestel plaatst of eruit haalt, let er dan op dat de inhoud niet overloopt. Vermijd contact met de hete stoom. Er bestaat gevaar voor brandwonden! ~ Voor het inmaken mag nooit een bereidingstemperatuur boven 95 C worden gekozen (als het toestel meer dan 1000 m boven de zeespiegel staat, nooit boven 90 C), anders ontploffen de bokalen. Gevaar voor verwondingen! ~ Voor u de toesteldeur opent, dient u de legplaat uit te trekken. U kunt dan uw bereiding neerzetten en eventueel afdruipend heet water wordt opgevangen. ~ Open de toesteldeur nooit tijdens de werking! Dit zou tot brandwonden kunnen leiden. De deur mag pas worden geopend als - de afkoelfase voltooid is, - het geluidssignaal gestopt is, - het symbool g in de tijdaanduiding knippert. Als u de toesteldeur toch te vroeg probeert te openen, weerklinkt een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" in de tijdaanduiding. 11

12 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Als het toestel defect is ~ Als u een defect in het toestel vaststelt, schakelt u het toestel eerst uit, daarna sluit u de wateraansluitkraan en schakelt u de zekering uit. Smeltveiligheden moeten helemaal uitgedraaid zijn. Verwittig nadien de Technische Dienst van Miele. Zorg ervoor dat de zekering niet opnieuw kan worden ingeschakeld of ingedraaid zolang de herstelling niet voltooid is. ~ Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd door een door de fabrikant erkende onderhoudsdienst. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen en kan het toestel beschadigd raken; bovendien vervalt dan de garantie. Open in geen geval de behuizing van het toestel. Andere gevaren voorkomen ~ Als u een stopcontact gebruikt dat zich in de buurt van de stoomoven bevindt, zorg er dan voor dat er geen elektrisch snoer van een ander elektrisch toestel tussen de ovendeur geklemd raakt. De isolatie van de leiding kan beschadigd worden. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! ~ Zorg ervoor dat de gerechten altijd voldoende worden verwarmd. Kiemen die eventueel in de gerechten aanwezig zijn, worden alleen gedood als de temperatuur waaraan ze worden blootgesteld hoog genoeg is en die lang genoeg wordt aangehouden. ~ Aan het scharnier van de toesteldeur kunt u zich kwetsen. ~ Gebruik geen kookgerei uit kunststof. Dat gaat bij hogere temperaturen smelten. 12

13 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu Verpakking wegdoen De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Uw handelaar neemt de verpakking normaal gezien terug. Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug. Als dit niet het geval is, en u de transportverpakking zelf wegdoet, kunt u bij uw gemeentebestuur het adres van een containerpark in uw buurt opvragen. Het afdanken van het apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval. Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild. Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met de handelaar bij wie u het kocht of de firma Recupel, telefoon , website: of uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt. Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen. 13

14 Voor het eerste gebruik Waterhardheid instellen Uw toestel is standaard ingesteld op hardheidsgraad IV (04). Wijkt de waterhardheid in uw streek hiervan af, dan kunt u - voor zover dat tijdens de installatie nog niet gebeurd is - zelf de juiste waterhardheid instellen. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Programmering". De hardheid van uw leidingwater kunt u met de bijgeleverde teststrip meten. U kunt de hardheid ook navragen bij uw waterbedrijf. De waterhardheid wordt in categorieën (van I tot IV) of in Duitse graden (van 1 tot > 21 dh) ofwel in Franse graden (van 2 tot 38 f) opgegeven. Opstelplaats Als het toestel meer dan 1000 m boven de zeespiegel is opgesteld, ligt het kookpunt van het water lager dan in lager gelegen streken. Het toestel kan aan deze situatie worden aangepast door de overeenkomstige programmering te wijzigen. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Programmering". Hardheidscategorie Weerg ave Hardheid d f I d 2-13 f II d f III d f IV 04 >21 d > 38 f 14

15 Voor het eerste gebruik Deur openen en sluiten Voor u de toesteldeur opent, dient u de legplaat uit te trekken. U kunt dan uw bereiding neerzetten en eventueel afdruipend heet water wordt opgevangen. Zo sluit u de deur: ^ Zet de greep horizontaal. Enkel in die positie kunnen de lamellen van de deur en van de ovenruimte (zie pijlen) in elkaar grijpen. Zo opent u de deur: ^ Schuif de deurontgrendeling met de duim van de rechter hand naar voren en draai de greep omhoog. Als de greep horizontaal staat, is de toesteldeur ontgrendeld en kan ze worden geopend. ^ Duw met de linker hand de toesteldeur aan de deurknop stevig vast. ^ Schuif met de rechter hand de greep omlaag tot hij hoorbaar vergrendelt. Duw de deurontgrendeling daarbij met de duim naar voor. Zo wordt de ovenruimte ontlucht en kan de deur gemakkelijker worden gesloten. Open de toesteldeur nooit tijdens de werking! Dit zou tot brandwonden kunnen leiden. Als u de deur probeert te openen tijdens de werking of voor de afkoelfase voltooid is, weerklinkt een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" in de tijdaanduiding. Het toestel is enkel gebruiksklaar wanneer de toesteldeur volledig gesloten is. ^ Schuif de legplaat weer in. 15

16 Voor het eerste gebruik Het toestel reinigen en opwarmen voor het eerste gebruik Het toestel werd voor de levering behandeld met een onderhoudsproduct. Om het onderhoudsproduct te verwijderen, reinigt u de ovenruimte en het toebehoren met afwasmiddel. Neem het toestel gedurende 10 minuten in gebruik in de werkwijze Stomen onder druk 120 C om de onderdelen die met water in aanraking komen, te spoelen. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Bediening". 16

17 Bediening Voor elk gebruik Controleer of - de wateraansluitkraan geopend is. - de bodemzeef juist geplaatst is, want grove voedselresten kunnen de waterafvoer verstoppen. - de deur volledig gesloten is. Enkel dan kan het toestel in gebruik worden genomen. Instellen Bij het instellen van het toestel moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: De deur van het toestel sluiten Het toestel inschakelen Een werkwijze kiezen Eventueel de voorgestelde temperatuur wijzigen De tijd instellen Starten De instelprocedure wordt hierna meer in detail beschreven. 17

18 Bediening Overzicht van de functies Functie Voorgeprogrammeerde temperatuur* in C Instelbaar temperatuurbereik** in C Symbool fabrieksinstelling gewijzigde instelling Koken met drukstoom P Koken met stoom Ä Opwarmen N Ontdooien * De voorgeprogrammeerde temperatuur is de temperatuur die in onze proefkeuken de beste is gebleken. ** U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur binnen de hierboven vermelde grenzen wijzigen in stappen van 5 C. Als u in stappen van 1 C wenst te werken, dient u de fabrieksinstelling te wijzigen (zie rubriek "Programmering"). 18

19 Bediening Toestel inschakelen en een functie selecteren Na het inschakelen, terwijl de drukstoomoven in werking is en na het uitschakelen is een (brommend) geluid te horen. Dit geluid wijst niet op een storing of een defect. Het duidt erop dat er water wordt aangevoerd of weggepompt. ^ Sluit de toesteldeur. ^ Schakel het toestel in met de aan-uittoets. U ziet het volgende op het functie-/temperatuurdisplay: Na enkele seconden verschijnt automatisch de functie Koken met drukstoom. Als u met een andere functie wenst te werken, drukt u zo vaak op de functietoets - tot de gewenste functie verschijnt, bijv. Koken met stoom P. Voorgeprogrammeerde temperatuur wijzigen U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur binnen bepaalde grenzen wijzigen in stappen van 5 C. De voorgeprogrammeerde temperatuur en het temperatuurbereik vindt u in de tabel "Overzicht van de functies". Als u in stappen van 1 C wenst te werken, dient u eerst de fabrieksinstelling te wijzigen (zie rubriek "Programmering"). ^ Stel met de temperatuurtoets + of - de gewenste temperatuur in. U kunt de temperatuur altijd wijzigen, dus zowel voor als na de start. 19

20 Bediening Stoomtijd instellen Op het display voor tijdsaanduiding ziet u 3 nullen en het knipperende symbool g. ^ Stel met de tijdtoets + of - de gewenste tijd in, bijv. 20 minuten. Werking starten De werking kan worden gestart als de toesteldeur gesloten is een stoomtijd ingesteld is. Als de toesteldeur niet volledig gesloten is, weerklinkt na de start een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" op het display voor tijdsaanduiding. ^ Druk op de start-stoptoets -. U kunt een tijd tussen 1 minuut (0:01) en 9 uur 59 minuten (9:59) instellen. U kunt de tijd altijd wijzigen, dus zowel voor als na de start. De stoomtijd voor de verschillende levensmiddelen vindt u in de volgende tabellen of in het kookboek. Hou er rekening mee dat de stoomtijd niet afhangt van de hoeveelheid levensmiddelen, maar van hun omvang. Grote aardappelen bijv. dienen langer te stomen dan kleine. Op het display voor tijdsaanduiding knippert "Start", het symbool g knippert niet meer en de dubbele punt begint te knipperen. Het functie-/temperatuurdisplay toont de huidige temperatuur in de ovenruimte, die u nu ziet stijgen. 20

21 Bediening Werking onderbreken U kunt de werking altijd onderbreken om bijv. bijkomend voedsel in de ovenruimte te plaatsen. ^ Druk op de start-stoptoets -. Na ca. 1 minuut is de afkoelfase voltooid. Op het functie-/temperatuurdisplay verschijnt opnieuw de laatst ingestelde temperatuur. ^ Wacht tot u verschillende geluidssignalen hoort en tot het symbool g op het display voor tijdsaanduiding knippert. Op het display voor tijdsaanduiding verschijnt "Stop". De afkoelfase begint. Op het display voor tijdsaanduiding verdwijnen het symbool g en "Start", en de dubbele punt stopt met knipperen. Op het functie-/temperatuurdisplay verschijnt een voortgangsbalk tijdens de afkoelfase. ^ Trek het draagblad uit. ^ Open de deur. 21

22 Bediening Werking hervatten ^ Sluit de toesteldeur. ^ Schuif het draagblad weer in. ^ Druk op de start-stoptoets -. Er wordt opnieuw opgewarmd. Hierbij toont het display de stijgende temperatuur in de ovenruimte. Andere functie kiezen ^ Druk op de start-stoptoets -. ^ Wacht tot de afkoelfase beëindigd is. ^ Kies de gewenste functie en ga te werk zoals hierboven werd beschreven. Open de toesteldeur nooit terwijl de drukstoomoven in werking is! Dit zou tot brandwonden kunnen leiden. Let vooral op kinderen! De deur mag pas worden geopend als - de afkoelfase voltooid is, - het geluidssignaal gestopt is, - het symbool g op het display voor tijdsaanduiding knippert. Als u de toesteldeur te vroeg probeert te openen, weerklinkt een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" op het display voor tijdsaanduiding. Als u stoomovenpannen uitneemt, dient u op te letten dat de inhoud niet overloopt. 22

23 Bediening Na afloop van de stoomtijd De stoomtijd eindigt met een afkoelfase. Op het display voor tijdsaanduiding verschijnt "Stop". Het symbool g en "Start" verdwijnen en de dubbele punt stopt met knipperen. Op het functie-/temperatuurdisplay verschijnt een voortgangsbalk tijdens de afkoelfase. Na ca. 1 minuut is de afkoelfase voltooid. Bij grotere hoeveelheden kan dit iets langer duren. ^ Wacht tot u verschillende geluidssignalen hoort, op het display voor tijdsaanduiding 3 nullen staan en het symbool g knippert. Het toestel pompt nu weg. Op het functie-/temperatuurdisplay ziet u drie horizontale streepjes ---. Daarna wordt " C" weergegeven zolang de ovenruimte nog een temperatuur van meer dan 45 C heeft. Merk op dat het toestel pas definitief uitschakelt als " C" verdwijnt. Ondanks de afkoelfase kunnen de ovenruimte en de deur nog heet zijn. Gebruik droge, tegen hitte geïsoleerde handschoenen om de stoomovenpannen uit te nemen. Als u stoomovenpannen uitneemt, dient u op te letten dat de inhoud niet overloopt. ^ Trek het draagblad uit. ^ Open de deur. ^ Schakel het toestel uit. 23

24 Bediening Na het gebruik ^ Wanneer " C" op het functie-/temperatuurdisplay is uitgegaan, veegt u de ovenruimte met afwasmiddel of azijnwater uit. Wrijf de ovenruimte daarna droog. ^ Laat de ovendeur openstaan zolang de binnenruimte nog vochtig is. ^ Sluit de wateraansluitkraan om eventuele waterschade te vermijden. ^ Schuif het draagblad weer in. 24

25 Praktische toepassingen Kookgerei kiezen Bij het toestel is kookgerei uit roestvrij staal geleverd. U kunt nog bijkomende stoomovenpannen van verschillende grootte aankopen, die met of zonder gaatjes leverbaar zijn (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Zo kunt u voor elk gerecht de meest geschikte stoomovenpan gebruiken. Let hierbij op de volgende punten: Gebruik bij alle gerechten waar dat mogelijk is, stoomovenpannen met gaatjes, bijv. voor groenten. De stoom kan dan van alle kanten bij het gerecht waardoor het gelijkmatig gaar wordt. Voedingsmiddelen met een relatief grote doorsnede, zoals hele aardappelen, sluiten niet strak op elkaar aan. Daardoor ontstaan er holle ruimten die voor stoom goed toegankelijk zijn. De bereidingstijd blijft zo ook bij een volle stoomovenpan gelijk. U kunt voor dit soort voedingsmiddelen ook grotere stoomovenpannen gebruiken. Compacte gerechten (zoals soufflé) en voedingsmiddelen met een kleine doorsnede (zoals erwten en asperges) vormen nauwelijks holle ruimten. Zo kan de stoom er nauwelijks binnendringen. De bereidingstijd neemt dan ook met de vulhoogte toe. Gebruik in dit geval bij voorkeur platte stoomovenpannen en vul ze niet hoger dan 3à5cm.Verdeel grote hoeveelheden eventueel over verschillende platte stoomovenpannen. Zo wordt de aanbevolen vulhoogte niet overschreden. Alleen dan gelden de opgegeven bereidingstijden. Bij een grotere vulhoogte neemt de bereidingstijd toe. U kunt ook uw eigen vaatwerk van glas, keramiek, porselein, roestvrij staal of gebruiken. Hou in dat geval rekening met deze tips: Het kookgerei moet bestand zijn tegen temperaturen tot 120 C. Vaatwerk met een dikke wand is minder geschikt. Daardoor wordt de opgegeven stoomtijd merkelijk langer. Zet het kookgerei op de stelplaat. Let erop dat het kookgerei niet tegen de wand van de ovenruimte komt, zodat de stoom langs alle kanten ongehinderd rond het voedsel kan lopen. 25

26 Praktische toepassingen Stomen Gerecht Werkwijze Temperatuur in C Groente Bloemkoolroosjes Stomen onder druk Bereidingstijd in minuten Sperziebonen " Groene kool, gesneden " Wortels, gesneden " Aardappelen, geschild, " in vieren gesneden Koolrabi, gesneden " Aardappelen in de schil " Prei (look), gesneden " Spruitjes " Rode kool, gesneden " Broccoliroosjes Drukloos stomenp Erwten " Asperges, wit, duimdik " Vlees en worst Casselerrib, in schijven Stomen onder druk Rundsgoulash, aangebraden " Kookworstjes Drukloos 90* 2-4 stomenp Kippenborst " In reepjes gesneden kalfsvlees, " aangebraden Kalkoenrollade, aangebraden " Witte worstjes " 90* 5-7 * Deze temperatuur komt niet overeen met de voorgestelde temperatuur. 26

27 Praktische toepassingen Gerecht Werkwijze Temperatuur in C Vis en schaaldieren Bereidingstijd in minuten Forel, volledig Drukloos stomenp Kabeljauw, in stukken " Zalm, filet " Roodbaars " Mosselen " 90* Peulvruchten Bonen, ingeweekt Stomen onder druk Erwten, ingeweekt " Linzen, bruin " Deegwaren en rijst Graan, volledig Stomen onder druk Graan, grof gemalen " Rijst Drukloos stomenp Eieren Eieren, zacht gekookt Drukloos stomenp Eieren, medium gekookt " Eieren, hard gekookt " Fruit Stukjes appel of peer Drukloos stomenp Pruimen " Rabarber " Krieken " Desserts Knoedels Drukloos stomenp Koude pudding " Soufflé, in porties " 90* * Deze temperatuur komt niet overeen met de voorgestelde temperatuur. 27

28 Praktische toepassingen Aanbevelingen voor het gebruik Wij adviseren de werkwijze Koken met drukstoom 120 C om levensmiddelen die niet gevoelig zijn voor druk, snel te bereiden. de werkwijze Koken met stoom P 100 C om levensmiddelen die gevoelig zijn voor druk, voorzichtig te bereiden. Stoomtips U kunt gelijk welke inschuifhoogte kiezen en tegelijk meerdere gerechten op verschillende niveaus bereiden. Dit is niet van invloed op de bereidingstijd. Wanneer u diepvriesproducten wilt bereiden, bijvoorbeeld groente, let er dan op dat deze niet samengeklonterd in de stoomovenpan liggen. Verklein de blokken zo nodig. De bereidingstijd komt overeen met die van verse groente. Diepvriesgroente en verse groente met dezelfde bereidingstijd kunnen samen worden bereid. De ingevroren vis moet een beetje ontdooid worden alvorens de vis te stomen. Wij raden de werkwijze "ontdooien" te gebruiken (zie overeenkomstig rubriek). Bij stomen blijft de eigen smaak van gerechten beter behouden dan bij gewoon koken. Voeg daarom pas na het stomen kruiden toe. Als u met vloeistof kookt, vult u de stoomovenpan maar voor 3 / 4. Laat peulvruchten en granen voorafgaand aan de bereiding in koud water weken. Peulvruchten en granen zetten uit tijdens de bereiding. Daarom moeten ze in vloeistof worden bereid. De verhouding tussen peulvruchten en granen (ingeweekt) en water dient 1:1 te zijn. Rijst zet uit tijdens de bereiding. Daarom moet de rijst in vloeistof worden bereid. Afhankelijk van de vorm en voorbehandeling is de vochtopname en dus ook de verhouding tussen rijst en vloeistof verschillend. Bij voorgekookte rijst, basmatirijst en wilde rijst dient de verhouding tussen rijst en vloeistof 1:1 te zijn, bij volkorenrijst 1:1,5 en bij risottorijst 1:2. Droge noedels en deegwaren dient u goed met vloeistof te bedekken. De door de fabrikant vermelde bereidingstijd moet ongeveer 1/ 3 worden ingekort, aangezien de deegwaren reeds tijdens het opwarmen uitzetten. De kookvloeistof wordt weliswaar door bepaalde levensmiddelen opgeslorpt (bijv. rijst), maar blijft meestal volledig behouden (bijv. bij eenpansgerechten). Na het stomen kunt u de kookvloeistof binden, verdikken of met slagroom opkloppen. 28

29 Praktische toepassingen U kunt in de stoomoven sauzen binden door meelballetjes toe te voegen aan de vloeistof (40 gr meel en 40 gr boter voor 0,5 liter vloeistof). Vet stoomovenpannen met gaatjes in als u daarin vis bereidt. Vet stoomovenpannen zonder gaatjes in als u daarin eieren klaarmaakt, bijv. bouillon met ei. Als vlees zonder toevoeging van vloeistof wordt bereid, krijgt u zuivere vleesjus, waarmee u bijv. een saus kunt bereiden. Plaats het vlees en eventueel andere ingrediënten, bijv. groenten, in een stoomovenpan met gaatjes. Schuif de stoomovenpan zonder gaatjes eronder om het concentraat op te vangen. Als vlees wordt bereid met toevoeging van vloeistof, dient u vooral bij de werkwijze Koken met drukstoom de in het receptenboekje vermelde hoeveelheid vloeistof aan te houden. Als u te veel vloeistof toevoegt, kan ze schuimend overlopen. Verhoog de hoeveelheid vloeistof indien nodig pas na het bereiden, bijv. door te overgieten met bouillon. In de werkwijze Koken met drukstoom kan de normale bereidingstijd met ongeveer de helft worden verkort. Bij de functie Koken met drukstoom 120 C onstaan er tijdens de afkoelfase luchtwervelingen in de ovenruimte. Voedsel kan door deze luchtwervelingen uit de stoomovenpan worden meegezogen en op de wand van de ovenruimte terechtkomen. Dit is vooral mogelijk bij levensmiddelen die in vloeistof worden bereid (soep, eenpansgerecht, rode kool, etc.) en bij levensmiddelen met een brijachtige consistentie (bijv. appelmoes). Dek daarom de stoomovenpan af met de plaat of het deksel (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren") wanneer u dergelijke levensmiddelen bereidt. Schuif de stoomovenpan met afdekking tussen de inschuiflijsten, niet erop. Als u op twee niveaus werkt, kunt u voorkomen dat de smaak door afdruipend sap wordt overgedragen, door de stoomovenpan zonder gaatjes bovenaan te plaatsen en de stoomovenpan met gaatjes onderaan. U kunt gistdeeg in dit toestel laten rijzen. Kies daartoe de werkwijze Koken met stoom P. Verlaag de voorgestelde temperatuur tot 40 C. Dek de deegschotel af! 29

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Opberglade ESS 3060-10 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150

GEBRUIKSAANWIJZING. Model nr.: *688.150 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING HeteluchtovEN met Stoomfunctie - 30 liter Model nr.: *688.150 688150 nl ma 2014 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMAATREGELEN Bij gebruik van elektrische apparaten moet

Nadere informatie

www.krups.com 06 02 18

www.krups.com 06 02 18 www.krups.com 1 2 MAXI MINI MAXI MINI 3 4 5 6 stop Deutsch 4 English 7 Français 9 Nederlands 11 Español 14 Português 16 Italiano 18 Dansk 20 Norsk 22 Svenska 24 Suomi 26 λληνικ 28 T Türkçe 31 Slovensko

Nadere informatie

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1

Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e 1 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 : Pa e A H B H1 H2 C J I D I1 E G F J I2 Blender ALEP Moulinex EU11 Gr:Mi e en a e 1 1 1 1 :

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Hippo

Byzoo Sous Vide Hippo Byzoo Sous Vide Hippo handleiding 220-240V, 50Hz 800W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE 1 Lees alle instructies zorgvuldig voor

Nadere informatie

Aroma Perfection System. www.krups.com

Aroma Perfection System. www.krups.com Aroma System www.krups.com a d b Aroma System c d Aroma Control Timer e h j k m l f i System 1 2 3 Aroma System Aroma 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nederlands Beschrijving a b c d e f g h i Deksel Waterreservoir

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087

GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Professional Supplies GEBRUIKSAANWIJZING RIJSTKOKER Modelnr.: *688.087 Afbeelding alleen ter illustratie, specificaties zijn afhankelijk van het werkelijke product. Lees voor het gebruik zorgvuldig de

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 1

GEBRUIKSAANWIJZING 1 GEBRUIKSAANWIJZING 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Lees de volledige instructies voor gebruik. Laat kinderen niet in de buurt van de snelkookpan tijdens het gebruik. Plaats de snelkookpan niet in een

Nadere informatie

Downloaded from www.vandenborre.be. Gebruikstips. Stoomoven. nl-be. M.-Nr. 07 188 290

Downloaded from www.vandenborre.be. Gebruikstips. Stoomoven. nl-be. M.-Nr. 07 188 290 Gebruikstips Stoomoven nl-be M.-Nr. 07 188 290 Inhoud Voorwoord...4 Het voordeel van koken met stoom...4 Belangrijke opmerkingen en wetenswaardigheden...4 Stoomovenpannen...4 Eigen kookgerei...5 Opvangschaal...5

Nadere informatie

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing

T8 Art. 468. Gebruiksaanwijzing T8 Art. 468 Gebruiksaanwijzing Krups T8 a b c d e f g h i a: Vergrendelingshendel b: Veiligheidsknop c: Filterdeksel d: Filter e: Glazen koffiekan f: Afdekplaat g: Waterreservoir h: Aan/Uit-Schakelaar

Nadere informatie

3 4 5 N tot ST (zie tabel). Het toestel kan niet naar behoren werken als het voor een langere Belangrijk! laag stroomverbruik. Klimaatklasse SN N ST T Dagelijks gebruik Toebehoren 1) Verplaatsbare schappen/lades

Nadere informatie

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen

Waarschuwingen. 1 Waarschuwingen Inhoudsopgave 1 Waarschuwingen 28 1.1 Algemene veiligheidswaarschuwingen 28 1.2 Aansprakelijkheid van de constructeur 28 1.3 Doel van het toestel 28 1.4 Verwerking 28 1.5 Deze gebruiksaanwijzing 29 1.6

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 5040

COFFEE MAKER KM 5040 COFFEE MAKER KM 5040 NL C D E F G H I J K L M N A B F O 3 NEDERLANDS 29-32 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Stoomoven DG 6100 DG 6200 Lees absoluut de gebruiksen montageaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u

Nadere informatie

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing

THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST. Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing THERMO-ELEKTRISCHE WIJNKLIMAATKAST & KOELKAST Model: DX-68 COMBO (Mini Bar) Gebruiksaanwijzing Inhoud Ⅰ. Algemene veiligheidsvoorschriften...3 Ⅱ. Technische gegevens...4 Ⅲ. Illustratie...5 Ⅳ. Stroomschema...6

Nadere informatie

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding

Inleiding. Aanduidingen. Inleiding Inleiding Inleiding Deze gebruiksaanwijzing helpt bij het veilig en economisch gebruiken van de MEDION koffiepadautomaat MD 12000, verder in deze handleiding apparaat genoemt. Deze gebruiksaanwijzing is

Nadere informatie

HANDLEIDING STOOMKOKER PRIMO-SK1N

HANDLEIDING STOOMKOKER PRIMO-SK1N HANDLEIDING STOOMKOKER PRIMO-SK1N PRIMO-SK1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing

PHLILIPS HR2304/70. Gebruiksaanwijzing PHLILIPS HR2304/70 Gebruiksaanwijzing HR2304 1 24 Nederlands Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, registreer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Stoomoven

Gebruiksaanwijzing Stoomoven Gebruiksaanwijzing Stoomoven Lees absoluut de gebruiks- aanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel. nl-be M.-Nr.

Nadere informatie

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven

AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven AHPO-6/18 GOLD Narijskast/oven Gebruikshandleiding Voor informatie of technische bijstand belt u: 011-314-231-1130 502366A INHOUD INLEIDING VAN DE FABRIKANT... 2 GEBRUIKSAANWIJZING RIJSKAST... 3 GEBRUIKSAANWIJZING

Nadere informatie

Productinformatieblad

Productinformatieblad Productinformatieblad Bedieningspaneel 4 De warmhoudlade 4 Hoe het ovenvaste serviesgoed voor te verwarmen 5 Voedsel warm houden 6 De lade verwijderen 7 Bedieningspaneel 1. Instellingen druktoets keuzeschakelaar

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Hogedrukstoomoven

Gebruiks- en montagehandleiding Hogedrukstoomoven Gebruiks- en montagehandleiding Hogedrukstoomoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N

HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N HANDLEIDING MULTIFUNCTIONELE CONTACTGRILL PRIMO-PG1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Stoomovens DGD 4635 DGD 6635 DGD 6605 Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger

Nadere informatie

BAKKEN BEschrijViNg G EEN snelle BErEidiNg Vóór het eerste gebruik fig.1. fig.2. fig.3. fig.4. fig.14. fig.6 fig.5.

BAKKEN BEschrijViNg G EEN snelle BErEidiNg Vóór het eerste gebruik fig.1. fig.2. fig.3. fig.4. fig.14. fig.6 fig.5. NL BAKKEN Laat het apparaat nooit werken in lege toestand. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden en leg niet te veel in de binnenpan. Dit apparaat is niet geschikt om op klassieke wijze te frituren (de

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10

Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Eieren verschillend hard koken... 10 Inhoud Veiligheidsaanwijzingen... 4 Bestemd gebruik... 4 Overzicht... 6 Geleverde onderdelen... 6 Gebruik... 7 Voorbereiding... 7 De kooktijd instellen... 8 Eieren koken... 9 Na gebruik... 9 Eieren verschillend

Nadere informatie

Stoomtabel voor de Siemens combi-stoomoven

Stoomtabel voor de Siemens combi-stoomoven Stoomtabel voor de Siemens combi-stoomoven Product Stoomovenpan Programma Temperatuur Inschuifhoogte Bereidingstijd Opmerkingen Aardappelen, rijst en granen Aardappelen gaatjespan stomen 100 ºC 3 + 1 22-25

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort IMPRSSA J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRSSA J9.3 One Touch TFT«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»imprssa J9.3 One Touch TFT De belangrijkste zaken

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK

AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK AUTOMATISCHE KOFFIEMACHINE 1. BELANGRIJK Let erop dat de schakelaar op 0 (uit) staat voordat u het snoer op de wandcontactdoos aansluit. Laat de stekker niet in het stopcontact wanneer de koffiemachine

Nadere informatie

WLA 380VS1000CRL OVEN

WLA 380VS1000CRL OVEN WLA 380VS1000CRL OVEN Stroomvoorziening: 230V~50Hz Stroomverbruik: 1800W EAN CODE: 8718868990259 Lees voor gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze zodat u deze later kunt raadplegen. Belangrijke

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade

Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Gebruiks- en montagehandleiding Warmhoudlade Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650

Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Gebruiksaanwijzing CULION BTC600, BTC650 Tel: 038-3328844 Fax: 038-3329802 Omschrijving BTC ovens zijn uitermate geschikt voor het gebruik in restaurants, cateringbedrijven, fastfood restaurants, broodjeszaken

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Voedsel bereiden BAKKEN

Voedsel bereiden BAKKEN NL BAKKEN Laat het apparaat nooit werken in lege toestand. Houd u aan de aanbevolen hoeveelheden en leg niet te veel in de binnenpan. Dit apparaat is niet geschikt om op klassieke wijze te frituren (de

Nadere informatie

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada

www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada www.espressomonteur.nl Gebruiksaanwijzing Isomac Giada 1. Beschrijving van het apparaat 1. AAN / UIT-schakelaar 2. Controlelampje 3. Koffie/heetwater schakelaar 4. Temperatuur controlelampje 5. Stoomschakelaar

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100

Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 Beknopte gebruiksaanwijzing FB 7100 04.02 1 75522500 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koffiecontainer Brewer Hoofdschakelaar Schraper Filterplaathouder

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7

GEBRUIKSAANWIJZING. Afstandsbediening BRC315D7 GEBRUIKSAANWIJZING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 ONZE WELGEMEENDE DANK VOOR UW AANKOOP VAN DEZE AFSTANDS- BEDIENING. LEES DE HANDLEIDING AANDACHTIG ALVORENS

Nadere informatie

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort

IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort 9 IMPRESSA A9 One Touch De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer

Combi steamer Plus lijn HFED modellen. Pagina 1. Combi steamer Plus lijn HFED modellen Installatie Pagina 1 Werking GEBRUIKERSHANDLEIDING HFED-modellen COMBI STEAMERS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. INSTALLATIE 2 1.1 WATERAANSLUITING 2 1.2 AFVOERAANSLUITING 2 1.3 ELEKTRISCHE

Nadere informatie

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker.

GEBRUIK. Verwijder alle verpakkingen, stickers en diverse accessoires zowel aan de binnenals buitenkant van de waterkoker. GEBRUIK NL Wij danken u voor het kopen van een Rowenta waterkoker. Leest u de volgende instructies, die van toepassing zijn op al onze modellen, alstublieft zorgvuldig door en houd ze bij de hand. Open

Nadere informatie

Handleiding Hogedrukpan Field Koch

Handleiding Hogedrukpan Field Koch Handleiding Hogedrukpan Field Koch 118014 Belangrijke voorzorgsmaatregelen Gebruik alleen GAS als warmtebron Wees extra voorzichtig in het leslokaal Plaats de pan niet in een warme oven Zet de pan voorzichtig

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O

Uw gebruiksaanwijzing. ZANUSSI ZK630LN 09O U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor ZANUSSI ZK630LN 09O. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de ZANUSSI ZK630LN 09O in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l nl Gebruiksaanwijzing 32 Gebruiksaanwijzing 32 Belangrijke veiligheidsinstructie Deze apparaten mogen door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, sensorische

Nadere informatie

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding

vetvrije gezinsmaaltijden Handleiding Handleiding vetvrije gezinsmaaltijden Inhoud Veiligheidswaarschuwingen Veiligheidswaarschuwingen 2 Veiligheidsinstructies 4 Productgegevens 5 Productbeschrijving 6 Gebruiksinstructies 7 Algemene Reinigings-

Nadere informatie

S8 De belangrijkste zaken in het kort

S8 De belangrijkste zaken in het kort S8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing S8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7686/90. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7686/90 Gebruiksaanwijzing HD7692, HD7690, HD7686 2 1 48 Nederlands Belangrijk Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS

MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS MILK FROTHER MF 5260 NEDERLANDS NL A B C D E F G H 3 VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies om schade

Nadere informatie

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

FC 65. O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com FC 65 O Gezichtsborstel Gebruiksaanwijzing... 2 BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik,

Nadere informatie

Comfortcook. Kookboek combi halogeen oven. Gaartijden en temperaturen. De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden.

Comfortcook. Kookboek combi halogeen oven. Gaartijden en temperaturen. De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden. Gaartijden en temperaturen De volgende gegevens zijn slechts richtwaarden. Levensmiddel Temperatuur in ºC Gaartijd in minuten Kip (1,6kg) 200 70 Kippenborst (350g) 190 20 Kabeljauw (150g) 200 24 Aardappelen

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

Een echte alleskunner.

Een echte alleskunner. Een echte alleskunner. De nieuwe vrijstaande stoomoven van Miele: Meer smaak, minder moeite. Van voorgerecht tot dessert. Tijdelijk kookboek Koken met stoom cadeau! Perfectie naar uw smaak De Miele-stoomoven

Nadere informatie

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes

Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes 1 Kippenbouten met limoen en gebakken krieltjes Aantal personen: 4 Voorbereidingstijd (min): 15 Bereidingstijd (min): 55 4 kippenbouten 4.5 eetlepels Vloeibare boter 750 g voorgekookte krielaardappeltjes

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18

C40. Compressor Cooler Instruction Manual 4. Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière à compression Notice d emploi 18 .book Seite 1 Donnerstag, 14. Oktober 2004 3:22 15 GB D F E I NL DK N S FIN Compressor Cooler Instruction Manual 4 Kompressor-Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière à compression Notice d emploi 18 Nevera

Nadere informatie

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft

»IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft IMPRESSA C50 De belangrijkste zaken in het kort Het»Gebruiksaanwijzing IMPRESSA C50«inclusief deze beknopte gebruiksaanwijzing»impressa C50 De belangrijkste zaken in het kort«heeft van de onafhankelijke

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

Gebruiks- en montageaanwijzing Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties

Gebruiks- en montageaanwijzing Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties Gebruiks- en montageaanwijzing Combi-stoomoven met geïntegreerde conventionele ovenfuncties Lees absoluut de gebruiks- en montageaanwijzing voor u het toestelserienupdate Serienupdateplaatst, installeert

Nadere informatie

Beknopte instructies Gallery 210 ES

Beknopte instructies Gallery 210 ES Beknopte instructies Gallery 210 ES 1 595258000 2011.10 Onderdelen van de machine Behuizingdeur Display Behuizing Deurslot Koppenstation Bedieningsmodule Koppenplateau Kannenplateau Koffiecontainer Instant-ingrediëntcontainer

Nadere informatie

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N

HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N HANDLEIDING CITRUSPERS CP2N CP2N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt)

Nadere informatie

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing

PHILIPS HD7546/20. Gebruiksaanwijzing PHILIPS HD7546/20 Gebruiksaanwijzing HD7546, HD7544 F1 G E D C H B A I 46 Nederlands Algemene beschrijving (fig. 1) A Aan/uitknop met lampje B Netsnoer C Koffiezetter D Waterniveauindicator E Waterreservoir

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine Model KATRIN Order nr. 330-1030 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening 5. Reiniging 6. Technische gegevens

Nadere informatie

Z8 De belangrijkste zaken in het kort

Z8 De belangrijkste zaken in het kort Z8 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing Z8. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter

Gebruiksaanwijzing. Waterkoker 1,0 liter Gebruiksaanwijzing Waterkoker 1,0 liter SB4472 NL Lees voor het gebruik de gebruiksinstructies en vooral de veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen grondig door alvorens u het product voor de eerste

Nadere informatie

Kerstmenu: voor 4 personen

Kerstmenu: voor 4 personen Kerstmenu: voor 4 personen Broccolisoep met zalm of spitskoolsalade **** Witlofschuitjes met kipfilet en appel bieten salade; stoofpeertjes gegratineerde aardappelschotel **** Kersenkwark godenspijs Dit

Nadere informatie

Mixer Gebruikershandleiding

Mixer Gebruikershandleiding Mixer Gebruikershandleiding HMM6420W NL 01M-8832853200-1617-01 Lees eerst deze gebruikershandleiding! Beste klanten, Wij danken u dat u een product van Beko heeft gekozen. We hopen dat u de beste resultaten

Nadere informatie

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic.

voordat u zal de aansprakelijkheid zijn van de eigenaar. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door service monteurs van Baumatic. OPMERKING: Deze gebruikers handleiding bevat belangrijke informatie, zoals veiligheid & installatie punten, die u er toe zal leiden om het beste uit uw apparaat te halen. Hou het op een veilige plaats,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing RTW100

Gebruiksaanwijzing RTW100 Gebruiksaanwijzing RTW100 Inhoudsopgave Technische gegevens Beschrijving apparaat Elektrische aansluiting Installatie en adviezen Beschrijving bedieningspaneel De eerste keer Adviezen Storingen en mogelijke

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages

TRUCK COFFEE MAKER. User s manual. Check our website www.quintezz.com for more languages TRUCK COFFEE MAKER User s manual GB FR D E Check our website www.quintezz.com for more languages IEIDING Geachte klant, U hebt gekozen voor de aankoop van een QUINTEZZ Truck koffiezetapparaat. Wij willen

Nadere informatie

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N

HANDLEIDING. heet water apparaat HW1N HANDLEIDING heet water apparaat WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie gebruik wordt gemaakt) Apparaat : HEET

Nadere informatie

Diner: Sla Wraps. Ingrediënten:

Diner: Sla Wraps. Ingrediënten: Diner: Sla Wraps 1 wortel (geraspt) 1 pastinaak (geraspt) ½ knolraap (geraspt) 1 rode biet (geraspt) 1 kop ijsberg sla (geraspt) 3 theelepels olijfolie ½ theelepel komijn 1/8 theelepel mosterdzaadjes slablad

Nadere informatie

CUISINART CEC7E. Gebruiksaanwijzing

CUISINART CEC7E. Gebruiksaanwijzing CUISINART CEC7E Gebruiksaanwijzing Cuiseur à oeufs Egg Cooker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones CEC7E INHOUD 1. Inleiding...........................................................................................16

Nadere informatie

Ham-groente quiche. Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten / Bereidingstijd: ca 45 minuten

Ham-groente quiche. Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten / Bereidingstijd: ca 45 minuten Voorbereidingstijd: ca. 25 minuten / Bereidingstijd: ca 45 minuten INGREDIËNTEN INGREDIËNTEN INGREDIËNTEN VooR 2 personen F H A B 1 teentje knoflook ½ stronk broccoli E C ½ rode paprika K D E 1 ui 100

Nadere informatie

Handmixer-Set Set-Mixer Set batteur électrique Handmixerset KH 1131

Handmixer-Set Set-Mixer Set batteur électrique Handmixerset KH 1131 D I F NL Handmixer-Set Set-Mixer Set batteur électrique Handmixerset KH 1131 2. 1. Handmixerset KH 1131 Gebruik in overeenstemming met bestemming Deze handmixerset is geschikt voor het kneden van deeg,

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

COFFEE MAKER KM 8280

COFFEE MAKER KM 8280 NL COFFEE MAKER KM 8280 A B C D E F G H I J K 3 NEDERLANDS NEDERLANDS 5-13 4 NEDERLANDS VEILIGHEID EN INSTALLATIE Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit apparaat gaat gebruiken! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Professionele ultrasone reiniger

Professionele ultrasone reiniger Professionele ultrasone reiniger Digitale regeling Efficiënte omzetter TOEPASSINGEN: IDEAAL VOOR OPTICIENS, JUWELIERS, ONDERHOUD VAN KLOKKEN, TANDARTSEN, TECHNISCHE DIENSTEN, ENZ. GEBRUIKSAANWIJZING BELANGRIJK:

Nadere informatie

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N

HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N HANDLEIDING KOFFIEMOLEN KM1N WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE KM1N WAT TE DOEN ALS UW TOESTEL NIET MEER WERKT? PRIMO-ELEKTRO.BE GARANTIEBEPALING : (Bewijs en kassabon zorgvuldig bewaren, voor het geval van de garantie

Nadere informatie

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het

Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het Inhoud Veiligheidsadviezen...4 Bedoeld gebruik... 4 Opstelling en elektrische aansluiting... 4 Storingen... 5 Leveringsomvang... 5 Overzicht van het apparaat...6 Pictogrammen op het apparaat... 7 Ingebruikneming

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Stoomovens DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. nl-nl

Gebruiksaanwijzing. Stoomovens DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. nl-nl Gebruiksaanwijzing Stoomovens DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing

Straightener. Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8297. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 NL Gebruiksaanwijzing a b cd e g f h i Nederlands Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no

GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no model SOPHIE 160 order no GEBRUIKSAANWIJZING Opzetkoelvitrine model SOPHIE 120 order no. 330-1032 model SOPHIE 160 order no. 330-1033 Inhoudsopgave 1. Algemene aanwijzingen 2. Veiligheidseisen 3. Transport en plaatsing 4. Bediening

Nadere informatie

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende:

Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd worden inclusief de volgende: A. Cover BYZOO WHOLE SLOW JUICER ZEBRA HANDLEIDING Gebruiksaanwijzing B. Page 1 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN Bij het gebruik van elektrische apparaten, moeten de basis voorzorgsmaatregelen altijd opgevolgd

Nadere informatie

Uw gerechten: Hete lucht ( Oven eerst voorverwarmen! ) Cake (Ikea bakvorm) Bakplaat Gaatjes Rooster 2 Temp. 150 C Tijd min.

Uw gerechten: Hete lucht ( Oven eerst voorverwarmen! ) Cake (Ikea bakvorm) Bakplaat Gaatjes Rooster 2 Temp. 150 C Tijd min. 1 van 17 Uw gerechten: Hete lucht ( Oven eerst voorverwarmen! ) Cake (Ikea bakvorm) Gaatjes Hete lucht 2 Temp. 150 C Tijd 70-75 min. Koopmans cakemeel in bruine Ikea bakvorm. Volg de instructie op de verpakking

Nadere informatie

SFP390X-1 Binnenkort verkrijgbaar

SFP390X-1 Binnenkort verkrijgbaar SFP390X-1 Binnenkort verkrijgbaar Oven multifunctie, PYROLYSE, koude deur, hoogte 60 cm, inox finger friendly Energieklasse A-20% EAN13: 8017709193980 11 functies Volume 72 liter 5 kookniveaus Timer en

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Stoomovens DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. nl-nl

Gebruiksaanwijzing. Stoomovens DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. nl-nl Gebruiksaanwijzing Stoomovens DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, nl-nl installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290

Gebruiksaanwijzing XKM RS232. nl-nl. M.-Nr. 07655290 Gebruiksaanwijzing XKM RS232 Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het apparaat. nl-nl M.-Nr.

Nadere informatie

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s

SWK 1720BK. NL Fast waterkoker. Copyright 2017, Fast ČR, a.s SWK 1720BK NL Fast waterkoker - 1 - NL Fast waterkoker Belangrijke veiligheidsinstructies ZORGVULDIG LEZEN EN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK BEWAREN Dit apparaat mag door kinderen vanaf 8 jaar en ouder worden

Nadere informatie

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN Veiligheidswaarschuwingen Gevaar! Veronachtzaming kan of zal de oorzaak zijn van elektrische schokken met gevaar voor het leven. - Gebruik het verwarmingselement niet in de nabijheid

Nadere informatie

NVE6..., NVF6... Kochfeld Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat. [de] Gebrauchsanleitung...2 [fr] Mode d emploi...7

NVE6..., NVF6... Kochfeld Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat. [de] Gebrauchsanleitung...2 [fr] Mode d emploi...7 NVE6..., NVF6... Kochfeld Table de cuisson Piano di cottura Kookplaat [de] Gebrauchsanleitung...2 [fr] Mode d emploi...7 [it] Istruzioni per l uso... 12 [nl] Gebruiksaanwijzing... 17 Inhoudsopgave[nl]Gebruiksanwijz

Nadere informatie

KITCHEN SCALES KW Product code

KITCHEN SCALES KW Product code KITCHEN SCALES KW 5040 Product code 1805302 2 C A B D E 3 NEDERLANDS 14-17 4 VEILIGHEID EN INSTELLING Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt! Volg alle veiligheidsinstructies

Nadere informatie

Nieuwsflash obesitaskliniek Nummer 6: Budgetvriendelijk koken

Nieuwsflash obesitaskliniek Nummer 6: Budgetvriendelijk koken Beste lezer, Met de feestdagen in het vooruitzicht staan er weer een aantal extra aankopen op het programma, pakjes, de kerstboom, versiering etc. Een lekkere en gezonde menu klaarmaken voor je gasten

Nadere informatie

KENWOOD TT290. Gebruiksaanwijzing

KENWOOD TT290. Gebruiksaanwijzing KENWOOD TT290 Gebruiksaanwijzing TT280 series TT290 series TT880 series TT890 series Nederlands Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar veiligheid

Nadere informatie

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort

E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort E6/E60 De belangrijkste zaken in het kort J Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het Gebruiksaanwijzing E6/E60. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig

Nadere informatie

Terrine van asperges met boeren ham.

Terrine van asperges met boeren ham. Terrine van asperges met boeren ham. Nodig; Gekookte asperges Asperge gelei(1 ltr. asperge vocht op smaak met 30 gram gelatine) Dunne plakjes boerenham Bereiden van de terrine - kook de geschilde asperges

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Stoomoven

Gebruiks- en montagehandleiding Stoomoven Gebruiks- en montagehandleiding Stoomoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

STOOMGIDS. Stoomoven

STOOMGIDS. Stoomoven STOOMGIDS Stoomoven Geachte Klant, Een kennismaking met de producten van De Dietrich is een unieke emotie, die alleen door waardevolle voorwerpen wordt opgeroepen. Bij de eerste blik voelt u zich ertoe

Nadere informatie