Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruiksaanwijzing. Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L"

Transcriptie

1 Gebruiksaanwijzing Drukstoomoven DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Lees absoluut de gebruiks- en nl-be montageaanwijzing voor u het toestel monteert, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade aan uw toestel. M.-Nr

2 Inhoud Beschrijving van het toestel...4 Vooraanzicht...4 Bedieningsveld...5 Bijgeleverd toebehoren...6 Opmerkingen omtrent uw veiligheid...7 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu...13 Verpakking wegdoen Het afdanken van het apparaat...13 Voor het eerste gebruik Waterhardheid instellen...14 Opstelplaats Deur openen en sluiten...15 Het toestel reinigen en opwarmen voor het eerste gebruik Bediening...17 Voor elk gebruik Instellen...17 Overzicht van de functies...18 Toestel inschakelen en een functie selecteren...19 Voorgeprogrammeerde temperatuur wijzigen Stoomtijd instellen...20 Werking starten...20 Werking onderbreken...21 Andere functie kiezen...22 Na afloop van de stoomtijd...23 Na het gebruik...24 Praktische toepassingen Kookgerei kiezen...25 Stomen Regenereren...30 Ontdooien...31 Complete maaltijden...33 Blancheren Inmaken...34 Uitpersen...35 Serviesgoed desinfecteren...36 Yoghurt bereiden

3 Inhoud Veiligheidsinstellingen...37 Overdrukbeveiliging / veiligheidsventiel Beveiliging tegen oververhitting...39 Vergrendeling...40 Reiniging en onderhoud...41 Algemene tips...41 Voorzijde...41 Stoomovenpannen en bodemzeef Deurdichting / veiligheidsventiel Ovenruimte en draagblad...43 Steunroosters Watersproeier...45 Ontkalken Programmering...49 Wat gedaan als Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren...55 Stoomovenpannen Reinigings- en onderhoudsmiddelen Overig...57 Techniek...58 Wateraansluiting...58 Elektrische aansluiting...58 Technische gegevens...58 Technische Dienst van Miele Typeplaatje

4 Beschrijving van het toestel Vooraanzicht Bedieningsveld Aan-uittoets Beschermkap oververhittingsbeveiliging Deurgreep Deurontgrendeling Draagblad Toesteldeur Deurknop Vulopening voor Miele-systeemontkalker Klapdeur (enkel bij toestellen met een "L" in het modelnummer) Temperatuurvoeler Stoomtoevoeropening Afschermplaatje voor watersproeier Steunroosters Deurcontactschakelaar Bodemzeef 4

5 Beschrijving van het toestel Bedieningsveld Functie-/temperatuurdisplay met symbolen voor de volgende functies: Koken met drukstoom P Koken met stoom Ä Opwarmen N Ontdooien a Vergrendeling Ontkalken P Programmering Temperatuurtoets - Functietoets - Temperatuurtoets + Display voor tijdsaanduiding met symbool voor: g Tijdsduur Tijdtoets - Start-stoptoets - Tijdtoets + 5

6 Beschrijving van het toestel Bijgeleverd toebehoren DGGL 1 DGG 2 Plaat U kunt het bijgeleverde toebehoren apart kopen (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Dit geldt ook voor ander toebehoren. 2 stoomovenpannen met gaatjes Inhoud: 1,5 l / Nuttige inhoud: 0,9 l Gastro-Norm-maat GN 1/3 325x175x40 mm (BxDxH) 1 stoomovenpan zonder gaatjes Inhoud: 2,5 l / Nuttige inhoud: 2,0 l Gastro-Norm-maat GN 1/3 325x175x65 mm (BxDxH) Om eigen kookgerei op te plaatsen Siliconeschijfjes Voor de overdrukbeveiliging Doseerspuit voor Miele-systeemontkalker Miele-systeemontkalker 1000 ml Product dat speciaal ontwikkeld is voor het ontkalken van de drukstoomoven. Miele-kookboek Koken en genieten met Miele De beste recepten uit de keuken van Miele 6

7 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u uw toestel voor het eerst gebruikt. Dat is veiliger voor uzelf en zo voorkomt u onnodige schade aan het toestel. Personen die door hun fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of hun onervarenheid of gebrek aan kennis niet in staat zijn het toestel veilig te bedienen, mogen dit toestel niet zonder toezicht of opdracht van een verantwoordelijke persoon gebruiken. Kleef het typeplaatje dat bij de documentatie bijgevoegd is, op de daarvoor bestemde plaats in de rubriek "Typeplaatje". Bewaar de gebruiksaanwijzing goed en geef ze door aan wie het toestel eventueel na u gebruikt. Inbouw en aansluiting ~ Het toestel mag enkel worden ingebouwd en aangesloten door een installateur die op de hoogte is van elektriciteits- en wateraansluitingen. Laat dit werk uitvoeren door vakmensen die goed op de hoogte zijn van de nationale voorschriften en van de bijkomende voorschriften van het plaatselijk elektriciteits- en waterbedrijf; ze moeten deze voorschriften zorgvuldig naleven. Wanneer er bij het inbouwen of aansluiten van het toestellen fouten worden gemaakt, kan de fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daar eventueel het gevolg van is. ~ De elektrische veiligheid van het toestel is alleen gewaarborgd als het wordt aangesloten op een volgens de voorschriften geïnstalleerd aardsysteem. Het is heel belangrijk dat die fundamentele veiligheidsvoorziening voorhanden is. Laat de elektrische installatie in uw woning bij twijfel door een elektricien controleren. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan door een ontbrekende of beschadigde aarddraad. ~ Gebruik geen verlengsnoeren om het toestel aan te sluiten. Die bieden niet voldoende veiligheidsgaranties. ~ Indien u dit toestel niet op een vaste plaats inbouwt en monteert, bijv. op een schip, laat dit karwei dan enkel uitvoeren door vakmensen. Die moeten ervoor zorgen dat u het toestel veilig kunt gebruiken. ~ De bovenrand van de toesteldeur mag niet boven ooghoogte komen. Op die manier is verzekerd dat de gebruiker ook op het bovenste niveau de inhoud van de stoomovenpan goed kan controleren wanneer hij deze plaatst of uitneemt, om brandwonden door overlopend voedsel te voorkomen. 7

8 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Efficiënt gebruik ~ Gebruik uw toestel enkel in ingebouwde toestand. Alleen dan kunt u er zeker van zijn dat u niet met delen in aanraking komt die onder stroom staan. ~ Dit toestel is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden. ~ Gebruik uw toestel enkel voor toepassingen die in deze gebruiksaanwijzing vermeld staan. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegelaten en kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan wat hier wordt vermeld of door foutieve bediening. ~ Gebruik het toestel uitsluitend wanneer de wateraansluitkraan geopend is. Sluit de kraan weer na het uitschakelen van het toestel, om eventuele waterschade te vermijden. ~ Gebruik het toestel nooit zonder bodemzeef, want grove voedselresten kunnen de waterafvoer en de pomp verstoppen. ~ Voer de ontkalking (zie rubriek "Ontkalken") uitsluitend uit wanneer het toestel afgekoeld is, anders kunnen er zich bijtende dampen vormen. ~ Veeg het toestel na elk gebruik uit met een doek en laat de toesteldeur open staan zolang de ovenruimte nog vochtig is. ~ Als u het toestel langere tijd niet gebruikt, maak het dan grondig schoon. Zo vermijdt u dat er geurtjes optreden. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Het toestel reinigen en opwarmen voor het eerste gebruik" en laat de toesteldeur op een kier staan. ~ Toestellen met klapdeur: Laat de klapdeur geopend als het toestel in werking is. 8

9 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Kinderen in het huishouden ~ Bouw het toestel zo hoog in dat kleine kinderen geen gevaar lopen, bijv. wegens de hete toesteldeur. ~ Maak gebruik van de vergrendeling om te vermijden dat kinderen het toestel onverhoeds inschakelen of instellingen wijzigen. ~ Het is de bedoeling dat dit toestel door volwassenen wordt gebruikt. Die dienen de inhoud van deze gebruiksaanwijzing precies te kennen. Kinderen kunnen immers de risico's die door de omgang met dit toestel ontstaan, vaak niet voldoende inschatten. Zorg er dus voor dat kinderen voldoende in het oog worden gehouden als het toestel in werking is. ~ Aan het scharnier van de toesteldeur kunt u zich kwetsen. Hou vooral kinderen van de deur weg. ~ Delen van de verpakking, bijv. folie of piepschuim, kunnen voor kinderen gevaar inhouden. Kinderen kunnen verstikken! Bewaar deze delen van de verpakking buiten hun bereik en verwijder de verpakking ook zo vlug mogelijk. ~ Laat kinderen niet met het toestel spelen. ~ Het toestel wordt heet als het in gebruik is en dat blijft het ook nog enige tijd na het uitschakelen. Hou kinderen van het toestel weg tot het afgekoeld is en er geen gevaar meer bestaat dat ze er zich aan verbranden. 9

10 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Schade aan het toestel voorkomen ~ Verwarm in de oven nooit gesloten conservenblikken. Maak ook geen spijzen in dozen in. Door overdruk kunnen die uiteenspatten en de oven beschadigen. Ook loopt u het risico u te verbranden of andere letsels op te lopen. ~ Bewaar geen bereid voedsel in de ovenruimte, want dit zou tot corrosie in het toestel kunnen leiden. ~ Het toestel kan bepaalde storingen zelf herkennen en verhelpen. Ze worden op het display aangegeven met de foutmeldingen F06 tot F95. De toesteldeur mag pas worden geopend wanneer de foutmelding op het display knippert. Als het display niet knippert, is de foutverwerking nog niet voltooid. Meer informatie vindt u in de rubriek "Wat gedaan als...?". ~ Gebruik in de ovenruimte geen voorwerpen die kunnen roesten. Dat kan tot corrosie van het toestel leiden. ~ Gebruik nooit een stoomreiniger om het toestel schoon te maken. De stoom kan op onderdelen van het toestel terechtkomen die onder spanning staan. Zo kan er kortsluiting ontstaan. De stoom kan ook het oppervlak en onderdelen van het toestel beschadigen, wat door de fabrikant niet wordt vergoed. 10

11 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Brandwonden voorkomen ~ Het toestel, met name de toesteldeur, wordt heet tijdens de werking en blijft het ook nog enige tijd nadat u het toestel hebt uitgeschakeld. Raak de hete toesteldeur enkel aan de deurknop en deurgreep aan. ~ Bescherm uw handen telkens als u met het hete toestel omgaat. Maak gebruik van ovenwanten, pannenlappen of iets dergelijks. Zorg ervoor dat dit textiel niet nat of vochtig is. Anders wordt de warmte nog sterker overgedragen en kunt u zich verbranden. ~ Als u stoomovenpannen in het toestel plaatst of eruit haalt, let er dan op dat de inhoud niet overloopt. Vermijd contact met de hete stoom. Er bestaat gevaar voor brandwonden! ~ Voor het inmaken mag nooit een bereidingstemperatuur boven 95 C worden gekozen (als het toestel meer dan 1000 m boven de zeespiegel staat, nooit boven 90 C), anders ontploffen de bokalen. Gevaar voor verwondingen! ~ Voor u de toesteldeur opent, dient u de legplaat uit te trekken. U kunt dan uw bereiding neerzetten en eventueel afdruipend heet water wordt opgevangen. ~ Open de toesteldeur nooit tijdens de werking! Dit zou tot brandwonden kunnen leiden. De deur mag pas worden geopend als - de afkoelfase voltooid is, - het geluidssignaal gestopt is, - het symbool g in de tijdaanduiding knippert. Als u de toesteldeur toch te vroeg probeert te openen, weerklinkt een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" in de tijdaanduiding. 11

12 Opmerkingen omtrent uw veiligheid Als het toestel defect is ~ Als u een defect in het toestel vaststelt, schakelt u het toestel eerst uit, daarna sluit u de wateraansluitkraan en schakelt u de zekering uit. Smeltveiligheden moeten helemaal uitgedraaid zijn. Verwittig nadien de Technische Dienst van Miele. Zorg ervoor dat de zekering niet opnieuw kan worden ingeschakeld of ingedraaid zolang de herstelling niet voltooid is. ~ Herstellingen mogen enkel worden uitgevoerd door een door de fabrikant erkende onderhoudsdienst. Door ondeskundig uitgevoerde reparaties kan de gebruiker aanzienlijke risico's lopen en kan het toestel beschadigd raken; bovendien vervalt dan de garantie. Open in geen geval de behuizing van het toestel. Andere gevaren voorkomen ~ Als u een stopcontact gebruikt dat zich in de buurt van de stoomoven bevindt, zorg er dan voor dat er geen elektrisch snoer van een ander elektrisch toestel tussen de ovendeur geklemd raakt. De isolatie van de leiding kan beschadigd worden. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! ~ Zorg ervoor dat de gerechten altijd voldoende worden verwarmd. Kiemen die eventueel in de gerechten aanwezig zijn, worden alleen gedood als de temperatuur waaraan ze worden blootgesteld hoog genoeg is en die lang genoeg wordt aangehouden. ~ Aan het scharnier van de toesteldeur kunt u zich kwetsen. ~ Gebruik geen kookgerei uit kunststof. Dat gaat bij hogere temperaturen smelten. 12

13 Uw bijdrage tot bescherming van ons milieu Verpakking wegdoen De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Uw handelaar neemt de verpakking normaal gezien terug. Hergebruik van het verpakkingsmateriaal vermindert de afvalproductie en het gebruik van grondstoffen. Uw handelaar neemt de verpakking terug. Als dit niet het geval is, en u de transportverpakking zelf wegdoet, kunt u bij uw gemeentebestuur het adres van een containerpark in uw buurt opvragen. Het afdanken van het apparaat Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook schadelijke stoffen die voor het functioneren en de veiligheid van het apparaat nodig waren. Als u het apparaat bij het gewone afval doet of bij verkeerde behandeling kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Verwijder het afgedankte apparaat dan ook nooit met het gewone afval. Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook minder verspild en vervuild. Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met de handelaar bij wie u het kocht of de firma Recupel, telefoon , website: of uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt. Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen. 13

14 Voor het eerste gebruik Waterhardheid instellen Uw toestel is standaard ingesteld op hardheidsgraad IV (04). Wijkt de waterhardheid in uw streek hiervan af, dan kunt u - voor zover dat tijdens de installatie nog niet gebeurd is - zelf de juiste waterhardheid instellen. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Programmering". De hardheid van uw leidingwater kunt u met de bijgeleverde teststrip meten. U kunt de hardheid ook navragen bij uw waterbedrijf. De waterhardheid wordt in categorieën (van I tot IV) of in Duitse graden (van 1 tot > 21 dh) ofwel in Franse graden (van 2 tot 38 f) opgegeven. Opstelplaats Als het toestel meer dan 1000 m boven de zeespiegel is opgesteld, ligt het kookpunt van het water lager dan in lager gelegen streken. Het toestel kan aan deze situatie worden aangepast door de overeenkomstige programmering te wijzigen. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Programmering". Hardheidscategorie Weerg ave Hardheid d f I d 2-13 f II d f III d f IV 04 >21 d > 38 f 14

15 Voor het eerste gebruik Deur openen en sluiten Voor u de toesteldeur opent, dient u de legplaat uit te trekken. U kunt dan uw bereiding neerzetten en eventueel afdruipend heet water wordt opgevangen. Zo sluit u de deur: ^ Zet de greep horizontaal. Enkel in die positie kunnen de lamellen van de deur en van de ovenruimte (zie pijlen) in elkaar grijpen. Zo opent u de deur: ^ Schuif de deurontgrendeling met de duim van de rechter hand naar voren en draai de greep omhoog. Als de greep horizontaal staat, is de toesteldeur ontgrendeld en kan ze worden geopend. ^ Duw met de linker hand de toesteldeur aan de deurknop stevig vast. ^ Schuif met de rechter hand de greep omlaag tot hij hoorbaar vergrendelt. Duw de deurontgrendeling daarbij met de duim naar voor. Zo wordt de ovenruimte ontlucht en kan de deur gemakkelijker worden gesloten. Open de toesteldeur nooit tijdens de werking! Dit zou tot brandwonden kunnen leiden. Als u de deur probeert te openen tijdens de werking of voor de afkoelfase voltooid is, weerklinkt een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" in de tijdaanduiding. Het toestel is enkel gebruiksklaar wanneer de toesteldeur volledig gesloten is. ^ Schuif de legplaat weer in. 15

16 Voor het eerste gebruik Het toestel reinigen en opwarmen voor het eerste gebruik Het toestel werd voor de levering behandeld met een onderhoudsproduct. Om het onderhoudsproduct te verwijderen, reinigt u de ovenruimte en het toebehoren met afwasmiddel. Neem het toestel gedurende 10 minuten in gebruik in de werkwijze Stomen onder druk 120 C om de onderdelen die met water in aanraking komen, te spoelen. Ga te werk zoals beschreven in de rubriek "Bediening". 16

17 Bediening Voor elk gebruik Controleer of - de wateraansluitkraan geopend is. - de bodemzeef juist geplaatst is, want grove voedselresten kunnen de waterafvoer verstoppen. - de deur volledig gesloten is. Enkel dan kan het toestel in gebruik worden genomen. Instellen Bij het instellen van het toestel moeten de volgende stappen worden uitgevoerd: De deur van het toestel sluiten Het toestel inschakelen Een werkwijze kiezen Eventueel de voorgestelde temperatuur wijzigen De tijd instellen Starten De instelprocedure wordt hierna meer in detail beschreven. 17

18 Bediening Overzicht van de functies Functie Voorgeprogrammeerde temperatuur* in C Instelbaar temperatuurbereik** in C Symbool fabrieksinstelling gewijzigde instelling Koken met drukstoom P Koken met stoom Ä Opwarmen N Ontdooien * De voorgeprogrammeerde temperatuur is de temperatuur die in onze proefkeuken de beste is gebleken. ** U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur binnen de hierboven vermelde grenzen wijzigen in stappen van 5 C. Als u in stappen van 1 C wenst te werken, dient u de fabrieksinstelling te wijzigen (zie rubriek "Programmering"). 18

19 Bediening Toestel inschakelen en een functie selecteren Na het inschakelen, terwijl de drukstoomoven in werking is en na het uitschakelen is een (brommend) geluid te horen. Dit geluid wijst niet op een storing of een defect. Het duidt erop dat er water wordt aangevoerd of weggepompt. ^ Sluit de toesteldeur. ^ Schakel het toestel in met de aan-uittoets. U ziet het volgende op het functie-/temperatuurdisplay: Na enkele seconden verschijnt automatisch de functie Koken met drukstoom. Als u met een andere functie wenst te werken, drukt u zo vaak op de functietoets - tot de gewenste functie verschijnt, bijv. Koken met stoom P. Voorgeprogrammeerde temperatuur wijzigen U kunt de voorgeprogrammeerde temperatuur binnen bepaalde grenzen wijzigen in stappen van 5 C. De voorgeprogrammeerde temperatuur en het temperatuurbereik vindt u in de tabel "Overzicht van de functies". Als u in stappen van 1 C wenst te werken, dient u eerst de fabrieksinstelling te wijzigen (zie rubriek "Programmering"). ^ Stel met de temperatuurtoets + of - de gewenste temperatuur in. U kunt de temperatuur altijd wijzigen, dus zowel voor als na de start. 19

20 Bediening Stoomtijd instellen Op het display voor tijdsaanduiding ziet u 3 nullen en het knipperende symbool g. ^ Stel met de tijdtoets + of - de gewenste tijd in, bijv. 20 minuten. Werking starten De werking kan worden gestart als de toesteldeur gesloten is een stoomtijd ingesteld is. Als de toesteldeur niet volledig gesloten is, weerklinkt na de start een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" op het display voor tijdsaanduiding. ^ Druk op de start-stoptoets -. U kunt een tijd tussen 1 minuut (0:01) en 9 uur 59 minuten (9:59) instellen. U kunt de tijd altijd wijzigen, dus zowel voor als na de start. De stoomtijd voor de verschillende levensmiddelen vindt u in de volgende tabellen of in het kookboek. Hou er rekening mee dat de stoomtijd niet afhangt van de hoeveelheid levensmiddelen, maar van hun omvang. Grote aardappelen bijv. dienen langer te stomen dan kleine. Op het display voor tijdsaanduiding knippert "Start", het symbool g knippert niet meer en de dubbele punt begint te knipperen. Het functie-/temperatuurdisplay toont de huidige temperatuur in de ovenruimte, die u nu ziet stijgen. 20

21 Bediening Werking onderbreken U kunt de werking altijd onderbreken om bijv. bijkomend voedsel in de ovenruimte te plaatsen. ^ Druk op de start-stoptoets -. Na ca. 1 minuut is de afkoelfase voltooid. Op het functie-/temperatuurdisplay verschijnt opnieuw de laatst ingestelde temperatuur. ^ Wacht tot u verschillende geluidssignalen hoort en tot het symbool g op het display voor tijdsaanduiding knippert. Op het display voor tijdsaanduiding verschijnt "Stop". De afkoelfase begint. Op het display voor tijdsaanduiding verdwijnen het symbool g en "Start", en de dubbele punt stopt met knipperen. Op het functie-/temperatuurdisplay verschijnt een voortgangsbalk tijdens de afkoelfase. ^ Trek het draagblad uit. ^ Open de deur. 21

22 Bediening Werking hervatten ^ Sluit de toesteldeur. ^ Schuif het draagblad weer in. ^ Druk op de start-stoptoets -. Er wordt opnieuw opgewarmd. Hierbij toont het display de stijgende temperatuur in de ovenruimte. Andere functie kiezen ^ Druk op de start-stoptoets -. ^ Wacht tot de afkoelfase beëindigd is. ^ Kies de gewenste functie en ga te werk zoals hierboven werd beschreven. Open de toesteldeur nooit terwijl de drukstoomoven in werking is! Dit zou tot brandwonden kunnen leiden. Let vooral op kinderen! De deur mag pas worden geopend als - de afkoelfase voltooid is, - het geluidssignaal gestopt is, - het symbool g op het display voor tijdsaanduiding knippert. Als u de toesteldeur te vroeg probeert te openen, weerklinkt een waarschuwingssignaal en verschijnt "door" op het display voor tijdsaanduiding. Als u stoomovenpannen uitneemt, dient u op te letten dat de inhoud niet overloopt. 22

23 Bediening Na afloop van de stoomtijd De stoomtijd eindigt met een afkoelfase. Op het display voor tijdsaanduiding verschijnt "Stop". Het symbool g en "Start" verdwijnen en de dubbele punt stopt met knipperen. Op het functie-/temperatuurdisplay verschijnt een voortgangsbalk tijdens de afkoelfase. Na ca. 1 minuut is de afkoelfase voltooid. Bij grotere hoeveelheden kan dit iets langer duren. ^ Wacht tot u verschillende geluidssignalen hoort, op het display voor tijdsaanduiding 3 nullen staan en het symbool g knippert. Het toestel pompt nu weg. Op het functie-/temperatuurdisplay ziet u drie horizontale streepjes ---. Daarna wordt " C" weergegeven zolang de ovenruimte nog een temperatuur van meer dan 45 C heeft. Merk op dat het toestel pas definitief uitschakelt als " C" verdwijnt. Ondanks de afkoelfase kunnen de ovenruimte en de deur nog heet zijn. Gebruik droge, tegen hitte geïsoleerde handschoenen om de stoomovenpannen uit te nemen. Als u stoomovenpannen uitneemt, dient u op te letten dat de inhoud niet overloopt. ^ Trek het draagblad uit. ^ Open de deur. ^ Schakel het toestel uit. 23

24 Bediening Na het gebruik ^ Wanneer " C" op het functie-/temperatuurdisplay is uitgegaan, veegt u de ovenruimte met afwasmiddel of azijnwater uit. Wrijf de ovenruimte daarna droog. ^ Laat de ovendeur openstaan zolang de binnenruimte nog vochtig is. ^ Sluit de wateraansluitkraan om eventuele waterschade te vermijden. ^ Schuif het draagblad weer in. 24

25 Praktische toepassingen Kookgerei kiezen Bij het toestel is kookgerei uit roestvrij staal geleverd. U kunt nog bijkomende stoomovenpannen van verschillende grootte aankopen, die met of zonder gaatjes leverbaar zijn (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren"). Zo kunt u voor elk gerecht de meest geschikte stoomovenpan gebruiken. Let hierbij op de volgende punten: Gebruik bij alle gerechten waar dat mogelijk is, stoomovenpannen met gaatjes, bijv. voor groenten. De stoom kan dan van alle kanten bij het gerecht waardoor het gelijkmatig gaar wordt. Voedingsmiddelen met een relatief grote doorsnede, zoals hele aardappelen, sluiten niet strak op elkaar aan. Daardoor ontstaan er holle ruimten die voor stoom goed toegankelijk zijn. De bereidingstijd blijft zo ook bij een volle stoomovenpan gelijk. U kunt voor dit soort voedingsmiddelen ook grotere stoomovenpannen gebruiken. Compacte gerechten (zoals soufflé) en voedingsmiddelen met een kleine doorsnede (zoals erwten en asperges) vormen nauwelijks holle ruimten. Zo kan de stoom er nauwelijks binnendringen. De bereidingstijd neemt dan ook met de vulhoogte toe. Gebruik in dit geval bij voorkeur platte stoomovenpannen en vul ze niet hoger dan 3à5cm.Verdeel grote hoeveelheden eventueel over verschillende platte stoomovenpannen. Zo wordt de aanbevolen vulhoogte niet overschreden. Alleen dan gelden de opgegeven bereidingstijden. Bij een grotere vulhoogte neemt de bereidingstijd toe. U kunt ook uw eigen vaatwerk van glas, keramiek, porselein, roestvrij staal of gebruiken. Hou in dat geval rekening met deze tips: Het kookgerei moet bestand zijn tegen temperaturen tot 120 C. Vaatwerk met een dikke wand is minder geschikt. Daardoor wordt de opgegeven stoomtijd merkelijk langer. Zet het kookgerei op de stelplaat. Let erop dat het kookgerei niet tegen de wand van de ovenruimte komt, zodat de stoom langs alle kanten ongehinderd rond het voedsel kan lopen. 25

26 Praktische toepassingen Stomen Gerecht Werkwijze Temperatuur in C Groente Bloemkoolroosjes Stomen onder druk Bereidingstijd in minuten Sperziebonen " Groene kool, gesneden " Wortels, gesneden " Aardappelen, geschild, " in vieren gesneden Koolrabi, gesneden " Aardappelen in de schil " Prei (look), gesneden " Spruitjes " Rode kool, gesneden " Broccoliroosjes Drukloos stomenp Erwten " Asperges, wit, duimdik " Vlees en worst Casselerrib, in schijven Stomen onder druk Rundsgoulash, aangebraden " Kookworstjes Drukloos 90* 2-4 stomenp Kippenborst " In reepjes gesneden kalfsvlees, " aangebraden Kalkoenrollade, aangebraden " Witte worstjes " 90* 5-7 * Deze temperatuur komt niet overeen met de voorgestelde temperatuur. 26

27 Praktische toepassingen Gerecht Werkwijze Temperatuur in C Vis en schaaldieren Bereidingstijd in minuten Forel, volledig Drukloos stomenp Kabeljauw, in stukken " Zalm, filet " Roodbaars " Mosselen " 90* Peulvruchten Bonen, ingeweekt Stomen onder druk Erwten, ingeweekt " Linzen, bruin " Deegwaren en rijst Graan, volledig Stomen onder druk Graan, grof gemalen " Rijst Drukloos stomenp Eieren Eieren, zacht gekookt Drukloos stomenp Eieren, medium gekookt " Eieren, hard gekookt " Fruit Stukjes appel of peer Drukloos stomenp Pruimen " Rabarber " Krieken " Desserts Knoedels Drukloos stomenp Koude pudding " Soufflé, in porties " 90* * Deze temperatuur komt niet overeen met de voorgestelde temperatuur. 27

28 Praktische toepassingen Aanbevelingen voor het gebruik Wij adviseren de werkwijze Koken met drukstoom 120 C om levensmiddelen die niet gevoelig zijn voor druk, snel te bereiden. de werkwijze Koken met stoom P 100 C om levensmiddelen die gevoelig zijn voor druk, voorzichtig te bereiden. Stoomtips U kunt gelijk welke inschuifhoogte kiezen en tegelijk meerdere gerechten op verschillende niveaus bereiden. Dit is niet van invloed op de bereidingstijd. Wanneer u diepvriesproducten wilt bereiden, bijvoorbeeld groente, let er dan op dat deze niet samengeklonterd in de stoomovenpan liggen. Verklein de blokken zo nodig. De bereidingstijd komt overeen met die van verse groente. Diepvriesgroente en verse groente met dezelfde bereidingstijd kunnen samen worden bereid. De ingevroren vis moet een beetje ontdooid worden alvorens de vis te stomen. Wij raden de werkwijze "ontdooien" te gebruiken (zie overeenkomstig rubriek). Bij stomen blijft de eigen smaak van gerechten beter behouden dan bij gewoon koken. Voeg daarom pas na het stomen kruiden toe. Als u met vloeistof kookt, vult u de stoomovenpan maar voor 3 / 4. Laat peulvruchten en granen voorafgaand aan de bereiding in koud water weken. Peulvruchten en granen zetten uit tijdens de bereiding. Daarom moeten ze in vloeistof worden bereid. De verhouding tussen peulvruchten en granen (ingeweekt) en water dient 1:1 te zijn. Rijst zet uit tijdens de bereiding. Daarom moet de rijst in vloeistof worden bereid. Afhankelijk van de vorm en voorbehandeling is de vochtopname en dus ook de verhouding tussen rijst en vloeistof verschillend. Bij voorgekookte rijst, basmatirijst en wilde rijst dient de verhouding tussen rijst en vloeistof 1:1 te zijn, bij volkorenrijst 1:1,5 en bij risottorijst 1:2. Droge noedels en deegwaren dient u goed met vloeistof te bedekken. De door de fabrikant vermelde bereidingstijd moet ongeveer 1/ 3 worden ingekort, aangezien de deegwaren reeds tijdens het opwarmen uitzetten. De kookvloeistof wordt weliswaar door bepaalde levensmiddelen opgeslorpt (bijv. rijst), maar blijft meestal volledig behouden (bijv. bij eenpansgerechten). Na het stomen kunt u de kookvloeistof binden, verdikken of met slagroom opkloppen. 28

29 Praktische toepassingen U kunt in de stoomoven sauzen binden door meelballetjes toe te voegen aan de vloeistof (40 gr meel en 40 gr boter voor 0,5 liter vloeistof). Vet stoomovenpannen met gaatjes in als u daarin vis bereidt. Vet stoomovenpannen zonder gaatjes in als u daarin eieren klaarmaakt, bijv. bouillon met ei. Als vlees zonder toevoeging van vloeistof wordt bereid, krijgt u zuivere vleesjus, waarmee u bijv. een saus kunt bereiden. Plaats het vlees en eventueel andere ingrediënten, bijv. groenten, in een stoomovenpan met gaatjes. Schuif de stoomovenpan zonder gaatjes eronder om het concentraat op te vangen. Als vlees wordt bereid met toevoeging van vloeistof, dient u vooral bij de werkwijze Koken met drukstoom de in het receptenboekje vermelde hoeveelheid vloeistof aan te houden. Als u te veel vloeistof toevoegt, kan ze schuimend overlopen. Verhoog de hoeveelheid vloeistof indien nodig pas na het bereiden, bijv. door te overgieten met bouillon. In de werkwijze Koken met drukstoom kan de normale bereidingstijd met ongeveer de helft worden verkort. Bij de functie Koken met drukstoom 120 C onstaan er tijdens de afkoelfase luchtwervelingen in de ovenruimte. Voedsel kan door deze luchtwervelingen uit de stoomovenpan worden meegezogen en op de wand van de ovenruimte terechtkomen. Dit is vooral mogelijk bij levensmiddelen die in vloeistof worden bereid (soep, eenpansgerecht, rode kool, etc.) en bij levensmiddelen met een brijachtige consistentie (bijv. appelmoes). Dek daarom de stoomovenpan af met de plaat of het deksel (zie rubriek "Mits toeslag verkrijgbaar toebehoren") wanneer u dergelijke levensmiddelen bereidt. Schuif de stoomovenpan met afdekking tussen de inschuiflijsten, niet erop. Als u op twee niveaus werkt, kunt u voorkomen dat de smaak door afdruipend sap wordt overgedragen, door de stoomovenpan zonder gaatjes bovenaan te plaatsen en de stoomovenpan met gaatjes onderaan. U kunt gistdeeg in dit toestel laten rijzen. Kies daartoe de werkwijze Koken met stoom P. Verlaag de voorgestelde temperatuur tot 40 C. Dek de deegschotel af! 29

Gebruiks- en montageaanwijzing

Gebruiks- en montageaanwijzing Gebruiks- en montageaanwijzing Inbouwkoffiezetautomaat CVA 6805 Lees absoluut de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, nl-be installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten

Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Gebruiksaanwijzing Afwasautomaten Lees in elk geval de gebruiksaanwijzing en het montageplan voor u het toestel opstelt, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u vermijdt schade

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven

Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Gebruiks- en montagehandleiding Bakoven Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron

Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Gebruiks- en montagehandleiding Combimagnetron Lees beslist de gebruiks- en montagehandleiding voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Gebruiks- en montagehandleiding

Gebruiks- en montagehandleiding Gebruiks- en montagehandleiding Inbouwkoffieautomaat CVA 6405 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt

Nadere informatie

MAGNETRONOVEN. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE86N

MAGNETRONOVEN. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE86N MAGNETRONOVEN Gebruiksaanwijzing en kooktips GE86N Korte aanwijzingen voor direct gebruik...2 Oven...2 Bedieningspaneel...3 Accessoires...3 Over deze gebruiksaanwijzing...4 Veiligheidsvoorschriften...4

Nadere informatie

Magnetronoven. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE87L

Magnetronoven. Gebruiksaanwijzing en kooktips GE87L Magnetronoven Gebruiksaanwijzing en kooktips GE87L Korte aanwijzingen voor direct gebruik...2 Oven...2 Bedieningspaneel...3 Accessoires...3 Deze handleiding gebruiken...4 Veiligheidsvoorschriften...4 De

Nadere informatie

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden.

Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel zal leiden. Duidt op een gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel kan leiden. BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES UW VEILIGHEID EN DIE VAN ANDEREN IS ERG BELANGRIJK Deze handleiding en het apparaat zelf zijn voorzien van belangrijke veiligheidsaanwijzigen, die te allen tijde moeten

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger

Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Gebruiksaanwijzing Warmtepompdroger Lees beslist de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat. nl-nl

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814

Regina Plus 40T. Regina Plus 90T V1/0814 Regina Plus 40T Regina Plus 90T A190146 A190196 V1/0814 A190146 420 Ø 220 A190196 312 Ø 270 460 360 1 2 3 9 4 8 7 5 6 10 13 11 12 NL/B NEDERLANDS Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing Lees voor

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино

CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL. Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο ESAM 04.110. Машина для приготовления кофе и капуччино. Mашина за кафе и капучино CAPPUCCINO- EN KOFFIEAUTOMAAT DE NL Cafetera para café y capuchino ES Máquina para café e capuchinho GB PT Μηχανή για καφέ και καπουτσίνο Kaffe- og cappuccinomaskin Kaffemaskin för espresso och cappuccino

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.

Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO. Type 114. Programmeerbare espressomachine met maalwerk. Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06. Gebruiksaanwijzing BARISTA PRO Type 114 Programmeerbare espressomachine met maalwerk Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 1 23.06.11 13:33 Solis_BaristaPro_Betriebsanleitung_ned.indd 2 23.06.11

Nadere informatie

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83

16 WIJZIGING EN INSTELLING PARAMETERS MENU...83 INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)........................74 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN.......................................74 3 INSTALLATIE....................................................75

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906)

Gebruiksaanwijzing 9000 405 553 (8906) 9000 405 553 (8906) nl Gebruiksaanwijzing S Start ABC 7 8 9 10 Reset 3 sec. h Reset 3 sec 1 2 3 4 5 6 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Inhoudsopgave Veiligheidsvoorschriften............ 4 Bij aflevering....................

Nadere informatie

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing

IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing IMPRESSA S50/4000/401 Gebruiksaanwijzing Art. Nr. 62088 / 0019669 5/03 Jura Impressa S50/4000/401 Nederlands... 6 20 = Aanwijzing = Belangrijk = Tip Jura Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, Internet

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH ESPAÑOL. Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.1 08/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3

Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 Koffiepadmachine LIFETEC MD14020 Handleiding Inhoudsopgave 1. In deze handleiding gebruikte waarschuwingssymbolen en -woorden... 2 2. Gebruik voor het beoogde doel... 3 2.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation

Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation ESPAÑOL NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH DEUTSCH Version 2.0 09/2011 Melitta Haushaltsprodukte GmbH & Co. KG D-32372 Minden Bedienungsanleitung Operating Instructions Guide d utilisation Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing

KRUPS KT4065. Gebruiksaanwijzing KRUPS KT4065 Gebruiksaanwijzing cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd 23/07/09 8:53 Page 1 cafetie?re dahlstrom EU11 GR RU 8000828257 + NORME.qxd:KM 8005 anglais.qxd

Nadere informatie

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING

SXS KOELKAST GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING SXS KOELKAST Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar het voor toekomstige referentie. www.lg.com Inleiding Inhoudsopgave Registratie

Nadere informatie

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product

ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product ONDERDELEN Dank u voor uw aankoop van een Haier-product Lees de volgende instructies goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. De instructies bevatten belangrijke informatie waarmee u het apparaat

Nadere informatie