Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandbrief Diaconessenkerk April 2014"

Transcriptie

1 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv cantorij er is KND 17 april Witte Donderdag, uur ds. M. Maan mmv cantorij, viering HA 18 april Goede Vrijdag, uur ds. M. Maan 19 april Stille zaterdag, uur Viering voor jong en oud, Ds. M. Maan 20 april Pasen Ds. M. Maan er is KND 27 april ds. J. Brezet 4 mei ds. M. Maan Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten. Autorijdienst Alteveer/Cranevelt Jenny Meijer Eize Drenth Henny Kromhout Henk Hulstein Jenny Meijer Burgemeesterswijk/ Hoogkamp Wim van Vliet Jans Askes Wim van Vliet Jan Siert Wiersema Jaap Clifford

2 Wij gedenken: ds. Han Hoekstra Ook in onze wijkgemeente is het bericht van het overlijden van ds. Han Hoekstra met verdriet ontvangen. Wij wensen de familie en vrienden van Han van harte Gods troost en zegen toe. En we leven mee met de mensen van de oecumenische geloofsgemeenschap de Regenboog bij dit verlies van een geliefde pastor. Ook de mensen in de Bethlehemkerk, waar Han 17 jaar wijkpredikant was, wensen wij kracht en sterkte toe. Han was een mild mens, die in leven en werken vertrouwde op Gods liefdevolle nabijheid. Moge die nabijheid allen die van Han Hoekstra gehouden hebben, omringen en dragen. Diensten in de Goede Week en met Pasen Op zondag 13 april vieren we Palmzondag. De cantorij werkt aan deze dienst mee. De dienst heeft een wat ander karakter dan we gewend zijn, we hoorden immers het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem al op de eerste zondag van de veertigdagentijd. We beginnen de dienst wel met een optocht van de kinderen met hun palmpaasstokken, maar maken in de dienst zelf de overgang naar de Goede Week, met Matteus 26: In de Goede Week (de week vóór Pasen) bent u op maandag, dinsdag en woensdag welkom in de Fliednerzaal (ingang Bakermat) voor een korte vesper. De vespers beginnen elke dag om uur. Op Witte Donderdag is er om uur gedenken en vieren we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. We vieren in deze dienst ook het avondmaal, tot Zijn gedachtenis. De cantorij verleent medewerking aan deze dienst. Op Goede Vrijdag is er om uur een dienst waarin het lijdensverhaal van Jezus gelezen en gezongen wordt. Op de avond van Stille Zaterdag ronden we met groot en klein het Paasproject Zoek de stilte af. We starten om uur in de kerkzaal en maken dan een korte wandeling rondom de kerk. We wandelen in stilte en horen op een aantal plaatsen teksten die bij het thema passen. De wandeling, die ongeveer minuten zal duren, komt uit bij de kerk. Met een kort liturgisch moment, waarbij ook de nieuwe Paaskaars zal branden en we het licht samen delen, vieren we het begin van Pasen. Het is de bedoeling dat het totaal niet langer dan een uur zal duren. Op Paasmorgen starten we met het traditionele Paasontbijt om 8.30 uur in de barzaal. En om uur vieren we met veel zang en muziek dat de Heer is opgestaan en leven aan het licht heeft gebracht! Met dit scala aan vieringen, met elk hun eigen kleur en thematiek maken we de gang naar Pasen. Levend, zingend en overdenkend zoeken we waar deze grote gebeurtenissen ons leven raken. U bent van harte welkom bij deze vieringen! Zondag 4 mei en daarna afscheid en bevestiging ambtsdragers In de maandbrief van april kondigde ik het al aan: er zit een grote wisseling van de wacht in de kerkenraad aan te komen. We zijn als kerkenraad erg blij dat er vanuit de gemeente zo goed meegedacht is na onze brandbrief enkele maanden geleden. Op zondag 4 mei nemen we afscheid van Tineke Albers (diaken) en Jan Siert Wiersema (ouderlingkerkrentmeester). In hun plaats zullen bevestigd worden: Jan Kuiper (diaken), Map Berkhof (ouderling-kerkrentmeester) en Dick Appels (ouderling-kerkrentmeester). Daarnaast wordt Theo Bussink kerkrentmeester. Op 8 juni neemt Marianne van Liemt afscheid als ouderling eredienst. Zij wordt in deze dienst echter tegelijk herbevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht, nl het pastorale werk in het psychiatrisch ziekenhuis in Wolfheze. Marianne maakt sinds enige tijd deel uit van het pastorale team daar en werkt regelmatig mee aan de vieringen. Op haar verzoek en dat van het pastorale team wordt ze daarom in ons midden in het ambt bevestigd, zodat ze dit werk op de instelling gedragen door de gemeente en Gods Geest mag doen. Ds. Taco Bos, hoofd geestelijke verzorging van Wolfheze, zal ook in de dienst aanwezig zijn. En op 29 juni, als we vieren dat er kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst en overvliegen naar de jeugdkerk en we wellicht ook afscheid nemen van jongeren die de jeugdkerk gaan verlaten, nemen we afscheid van jeugdouderling Katrin Hellmund én we vieren de komst van een nieuwe jeugdouderling: Janneke van Maasakkers. Voor de bevestiging van nieuwe ambtsdragers geldt dat daar wettige bezwaren tegen in gebracht kunnen worden. Dat kan tot 22 april a.s., schriftelijk bij Hilda van Vliet, scriba van de wijkkerkenraad 2

3 Veel namen, mensen die komen en mensen die gaan in het werk van de gemeente van de Heer. Dat stemt tot dankbaarheid en is het vieren meer dan waard! Postbabyboomborrel In eerder publicaties is vermeld dat er op zondag 13 april een postbabyboomborrel zou zijn. Die komt te vervallen vanwege het concert dat door de ZWO-groep georganiseerd wordt. De pbbb zal nu zijn op zondag 25 mei, na de dienst. Belijdenis doen? Misschien is het er nooit van gekomen, misschien heb je er altijd wat tegenaan gehikt feit is in ieder geval dat steeds minder mensen belijdenis van hun geloof doen. En dat is jammer, want het kan een heel bijzonder moment in je (geloofs)leven zijn. Belijdenis doen betekent niet dat je alles vast en zeker moet weten en nergens meer vragen of twijfels bij hebt. Belijdenis doen is zeggen en laten zien dat het geloof in de Levende voor jou belangrijk is, dat je wilt laten inspireren door de woorden van de Bijbel en met Gods Geestkracht je weg wilt gaan. Maar misschien vind je dit al grote woorden, die uitdagen tot gesprek! Het is de bedoeling dat er na de zomer een belijdenisgroep gaat starten, met deelnemers uit de hele PGA. Heb je interesse of wil je meer weten: of Vrije dagen Van zaterdag 26 april t/m woensdag 30 april heb ik een paar vrije dagen. Voor noodgevallen kan ik wel gebeld worden, spreek eventueel het antwoordapparaat in, of mail naar ds. Monique Maan Paasontbijt Op zondagmorgen 20 april wordt er weer een Paasontbijt verzorgd voor iedereen: jong en oud, single, gezinnen, etc. Zo langzamerhand is dit een traditie geworden, om voorafgaand aan de Paasdienst, met elkaar de vreugde van de opstanding van de Heer te vieren met een gezamenlijke maaltijd, na de sobere Veertigdagentijd als inkeer, bezinning en meditatie op weg naar Pasen. Om 8.45 uur beginnen we met de maaltijd in de barzaal en hebben dan ruimschoots de tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig te ontbijten. Om uur begint de Paasdienst. We zouden graag een toverstokje hebben om alles in één tel klaar te hebben, maar helaas is dat niet zo en daarom vragen we : WIE WIL HELPEN? Zaterdag 19 april moeten de boodschappen gedaan worden en de tafels gedekt, voor zover dit kan. Zondagmorgen de eieren koken, koffie/ thee zetten, brood en beleg op tafel, enz. We willen natuurlijk graag weten op hoeveel volwassenen en kinderen we mogen rekenen en daarom zal achter in de kerk een intekenlijst liggen waarop u / jullie kunnen aangeven met hoeveel personen jullie komen : graag ook vermelden als kinderen beneden de twaalf jaar zijn. Ook zal er een lijst liggen waarop u / jullie kunnen aangeven of je mee kunt helpen met de voorbereiding. Graag : naam, adres en telefoonnummer. Jullie kunnen je ook opgeven via ondergetekende : tel Hartelijke groeten en tot ziens, Lineke Brinkman Boekentafel Op de boekentafel is de gedichtenbundel van Han Hoekstra verkrijgbaar, kosten 10. Maandelijkse maaltijd in de Barzaal van de Diaconessenkerk. Eén keer in de maand, op de derde donderdag van de maand, komen ongeveer 45 mensen bij elkaar om te genieten van een heerlijk 3-gangen diner, vooraf een glaasje wijn of fris en na de maaltijd een kopje koffie / thee. De ontmoeting en gezelligheid staan voorop. Een groep van vrijwilligers verzorgt de maaltijd.vanaf uur is de zaal open en om ca kunnen de gasten aan tafel. De kosten voor deze maaltijd zijn 8 euro. Wil je mee eten dan moet je je van tevoren opgeven bij Lineke Brinkman tel of bij Monica Jacobs tel

4 Staat uw foto al in het smoelenboek? De komende zondagen tot en met Pasen is er elke zondag gelegenheid om u op de foto te laten zetten voor het smoelenboek. Er zijn al veel foto s gemaakt, maar we zijn nog niet compleet! Ons streven is om er dit jaar een derde fotocollage bij te maken. De andere twee collages vindt u achterin de kerk. Dank voor meeleven Het is al weer zes weken geleden dat ik thuis mocht komen. Een jaar met perioden van hoop en vrees ligt achter ons. Vol goede moed en vertrouwen werken we aan verder herstel. In het afgelopen jaar hebben wij ons gesteund gevoeld door uw meeleven met gebed, bloemen, kaarten, telefoon, bezoek. Hartelijk dank daarvoor. Wij hopen u spoedig in de Diaconessenkerk te ontmoeten. Riet en Gerard Scheffel Kindernevendiensten Wij zijn onderweg naar Pasen en het kerkraam geeft ons elke week een nieuw (door)kijkje. Kom je op Palmzondag (13 april) met je eigen Palmpasen stok naar de kerk? Dan is het nog even feest! Je kunt zelf stokken maken, of er een meenemen achter uit de kerk. Met de Palmpasen stok kunnen we de laatste week van het leven van Jezus en vooral de blijdschap over het nieuw begin laten zien. Twee stokken worden in de vorm van een kruis aan elkaar bevestigd en versierd. Het is leuk om de stokken met bijvoorbeeld crêpepapier te omwikkelen. Aan de uiteinden van de horizontale lat een stevig touwtje bevestigen waar je allerlei lekkers aan hebt geregen. Natuurlijk een broodhaantje bovenop het kruis, wat versieringen erbij en je bent helemaal klaar voor Palmpasen. Voor degenen die iets meer willen weten over de betekenis van de Palmpasen stok hebben we de symbolen even op een rijtje gezet: Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Van oudsher worden er 30 rozijnen aan een draad geregen. De rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen die Judas betaald kreeg voor zijn verraad aan Jezus. En 12 pinda s in een dop staan symbool voor 12 leerlingen. Tegenwoordig worden ook wel snoepjes gebruikt. Een mandarijn, dit is omdat Jezus wonden werden gewassen met zure azijn. Bovenop het kruis komt de (brood)haan die drie keer kraaide toen Petrus hem niet wilde kennen (Goede Vrijdag). Ook staat de haan symbool voor het begin van een nieuwe dag. In de haan of aan het kruis wordt een palmtak gestoken waarmee de mensen zwaaiden tijdens de intocht in Jeruzalem. (Palmzondag). Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). Bloemen, eieren, noten en vruchten zijn een teken van het feest van nieuw leven dat we vieren met Pasen. Zo vertelt de Palmpasen stok het lijdensverhaal van Jezus. En wie dat wil kan de Palmpasen stok ook weggeven om iemand anders blij maken. Daarna worden we echt stil van de weg die Jezus is gegaan naar Pasen. Op 19 april, paaszaterdag, is er s avonds samen met de hele gemeente een stille tocht die we samen afsluiten in de kerk. 4

5 In de kindernevendienst is het na Pasen nog een tijdje stil. Wij zijn er weer na de meivakantie en wel op 18 mei! Dan daagt de ZWO jullie uit voor een sportieve activiteit. Agenda 6-4 dienst met gastvoorganger ds. Tjitske Ferwerda- Scholtens. 8-4: kerkenraadsvergadering 9-4: Spinoza-ochtendkring 10-4: predikantenteam 13-4: palmzondag, dienst met cantorij, na de dienst concert ZWO 14-4: vesper 15-4: vesper; Spinoza-avondkring 16-4: ontmoetingsmorgen KKC; vesper 17-4: Witte donderdag-viering 18-4: uur Goede vrijdag-viering in Huis&Haard, s avonds Goede Vrijdag in Diaconessenkerk 19-4: paaswakewandeling en korte viering voor groot en klein (19.30 uur) 20-4: paasontbijt en paasviering 23-4: predikantenteam 24-4: volwassencatechese 26-4 t/m 30-4: vrije dagen ds. Monique Maan 27-4: dienst met ds. J. Brezet 4-5: dienst met afscheid en bevestiging ambtsdragers Kerktuin Heeft u het gezien? De kerktuin kleurt al helemaal wit: de kleur van Pasen met de magnolia, de witte narcissen en de primula s. Een klein team van tuinierende gemeenteleden onderhoud de tuin. Nu het tuinseizoen weer gaat beginnen, wordt er meestal eens in de 14 dagen gezamenlijk in de tuin gewerkt. Als de dagen nog kort zijn, doen we dat op maandagmorgen, als het op de avonden weer langer licht is, zijn we op maandagavond in de tuin te vinden. Zin om een handje te komen helpen: versterking van ons enthousiaste team kunnen we altijd gebruiken! De volgende tuin afspraak staat voor maandag 7 april, om 9.30 uur. Na de Pasen gaan we weer op de maandagavond verder. Informatie bij Inge Veldhuis, tel of Van de redactie De volgende maandbrief (april) verschijnt op zondag 4 mei Kopij voor deze maandbrief graag insturen voor woensdag 30 april naar Voor automatische toezending van de maandbrief per kunt u ook een berichtje sturen naar Achteraan deze maandbrief vindt u ook de Siongroet van deze maand. De werkgroep publiciteit heeft het initiatief genomen om te kijken op welke wijze de informaties van de wijken gedeeld kan worden. Een eerste aanzet is om informatie uit de Siongroet op te nemen in de Maandbrief zodat u hier ook op de hoogte bent en in de Siongemeenschap zullen een aantal maandbrieven komen te liggen. 5

6 Wetenswaardigheden van de kerkrentmeesters Een diep gekoesterde wens wordt vervuld. Hoera, het is gelukt om tijdig voor goede opvolging te zorgen van de kerkrentmeesters in ons wijkkerkbestuur. Vanaf mei gaan drie leden van onze gemeente de rol van ondergetekende overnemen. Monique schreef er ook al wat over. Het zijn om te beginnen Theo Bussink als kerkrentmeester. Als register accountant met een heel brede ervaring zal hij zich vooral richten op de totale exploitatieproblematiek van onze gemeente: het opstellen van begrotingen voor korte en lange termijn, het mede verzorgen van de jaarrekening in samenhang met de begrotingen en rekeningen van de hele PGA en het beleid dat daar ontwikkeld wordt de komende jaren in het licht van het Beleidsplan. Wellicht dat hij ook in het College van Kerkrentmeesters onze wijk zal vertegenwoordigen. In het kader van nauwere samenwerking en waar nodig samenvoegingen van wijken is het nodig de financiën helder op orde te hebben en onze beleidsvisie voor het voetlicht te brengen.. Voor met name alle zaken die met beheer, onderhoud en verhuur van onze gebouwen te maken hebben zal Map Berkhof die onlangs uit de Opstandingswijk naar ons is komen overvliegen, zich als ouderling-kerkrentmeester gaan inzetten. Zij heeft in haar beroepsleven als leidinggevende manager veel ervaring op dit gebied opgedaan, die hier goed van pas komt. In onze beheerconmmissie zal zij de komen tijd leiding gaan geven aan het team, van vrijwilligers dat hier achter de coulissen prachtig werk doet. In de Maand brief van Februari staan ze genoemd. Tenslotte heeft Dick Appels zich bereid verklaard als ouderling-kerkrentmeester het trio compleet te maken. Hij is in het verleden al jarenlang bij ons bestuurder geweest in de rol van diaken. De geldwerving via Kerkbalans en andere kanalen heeft zijn bijzondere aandacht. Hieraan is onlosmakelijk gekoppeld het aandacht geven aan de ontwikkeling van ons leden bestand met betalende en niet betalende leden. Het op peil houden van ons leden bestand en de nodige inkomsten om als gemeente volwaardig mee te doen vragen extra inspanning de komende jaren. Met zijn drieën verwacht ik dat er een evenwichtige taakverdeling mogelijk is, waarbij het een boeiende en veel plezier opleverende taak kan zijn. het zal nog moeilijk zijn om dit persoonlijk los te laten en een sabbatical year te nemen. Juist het intensiveren van de samenwerking binnen de PGA in Noord en Zuid is een mooie uitdaging de komende jaren. Ik wens ze een heel goede tijd toe in een prachtig gebouw met goede faciliteiten voor de hele wijk.. Op 4 mei hopen we dat ze bevestigd worden in een feestelijke dienst. De samenwerking in Noord wordt opgepakt. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het kerkrentmeesters-overleg van de drie kerken in Noord. Zoals ook in Zuid het nodige gebeurt. We zijn nu zo ver dat we de begrotingen voor 2014 en de vooruitblik voor 2020 aan het opstellen zijn. Iedere wijk zit weer anders in elkaar, staat er anders voor op het vlak van exploitatie en ledenontwikkeling, verhuur, draagkracht van de leden, vergrijzing en noem maar op. Het is boeiend en verrijkend om te zien hoe er allerlei verschillen bestaan in aanpak en situatie, waarbij we het nodige van elkaar kunnen leren en elkaar tot steun en inspiratie kunnen zijn. Zeker als er de komende jaren intensiever samengewerkt moet worden om met elkaar vitaal aanwezig te blijven in Noord kan het geen kwaad de situatie per wijk te vergelijken en tegen het licht te houden. Nog voor de zomervakantie willen de kerkrentmeesters het resultaat aan onze besturen aanbieden als een van de bouwstenen die gebakken worden met het oog op de integratie. Ook op andere terreinen van jeugdwerk, pastoraat en diaconaat wordt verdere samenwerking de komende tijd verkend. Waar dit allemaal toe leidt en in welk tempo is nu nog prematuur om uitspraken over te doen. De richting is voor de wijken wel helder± op een niet vrijblijvende wijze de samenwerking versterken. De Beleidsnota heeft hiervoor de contouren al aangegeven. In alle openheid en wederzijds vertrouwen dit jaar bezien welke perspectieven hier getekend kunnen worden die onze geloofsgemeenschappen tot zegen kunnen zijn. Zorgvuldig bouwen aan samenwerking, waar vroeger ieder sterk op zichzelf ge richt was. Tijdelijke vervanging van Nina door Loes van Barneveld. In februari schreef ik dat we hoopten dat met enig kunst en vliegwerk, de inzet van Martin en Chris Kartsens als hulpkoster, we de tijdelijke afwezigheid van Nina wel konden opvangen. Het ziet er helaas naar uit dat Nina op korte termijn nog met ziekteverlof is om goed te kunnen herstellen. Gelukkig voor ons heeft het College van Kerkrentmeesters ons in contact gebracht met een energieke en ervaren dame die bereid is de rol van koster tijdelijk waar te nemen. Dat geeft Nina de nodige rust 6

7 om de tijd te nemen voor het nodige herstel, en verzekert ons van een ervaren vervangster waardoor de beheerszaken op rolletjes kunnen lopen. Het afgelopen weekend heeft Loes al met Martin meegelopen om haar bijzondere kneepjes die iedere kerk kent te leren kennen. Het komend weekend doet ze dat nog een keer en daarna gaat ze zelfstandig aan de slag. Loes heeft de afgelopen jaren zowel in de Opstandingskerk als in de Salvatorkerk vervangend koster gespeeld als gevolg van ziekteverlof van de vaste kosters. Ze is dus zeer ervaren met het vak. Ook heeft ze jaren bij ons Stadspastoraat gewerkt als assistent coördinator. Op basis van de indrukken uit de eerste kennismaking krijgen we er een ervaren koster en sympathieke gastvrouw bij de komende tijd. Ik wens haar een fijne tijd bij ons toe, en vraag u allen haar van harte welkom te heten in ons midden en haar ook tot steun te zijn. Nina wensen we uiteraard de nodige rust en beterschap en uw medeleven. De uitkomsten van de Aktie Kerkbalans 2014 nog niet helder. Jammer, maar het is nog steeds te vroeg om enigszins betrouwbare uitspraken te doen over het resultaat van de laatste Aktie voor Arnhem en onze wijk. Het neemt niet weg dat de eerste indruk is dat we wellicht kans zien de opbrengsten gelijk te houden met het jaar ervoor. Of het lukt de nodige verhoging qua inkomsten te krijgen die nodig is om het tekort weg te werken is nog onzeker. Het houden van een gerichte aanvullende Aktie dit jaar lijkt geen luxe als we de zaken sluitend willen krijgen. Weliswaar zijn er de nodige reserves en is er een Formatiefonds ingericht om de personeel kosten deels uit te financieren, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Wanneer we een extra beroep op u doen dit jaar kunnen we dat gelukkig doen zonder de spanning die je in andere gemeenten buiten Arnhem wel mee maakt, waar een dreigend faillissement de nodige stress oplevert. Zo ver is het bij ons gelukkig niet. Ook hier geldt vandaag aan de dag dat we dit in goed overleg en samenwerking met de andere kerken in Noord en de PGA willen voorbereiden en aanpakken. Een goed inzicht in onze perspectieven voor de komende jaren is dan onmisbaar. Daar wordt nu serieus aan gewerkt en straks over gerapporteerd. Hoe vrolijk of somber, hoe initiatief rijk en creatief kunnen we zijn de komende jaren. Persoonlijk heb ik steeds meer geleerd dat het niet zit in de grootte van de gemeente, maar in de geestkracht, de levenskracht en gemeenschapszin. Onze Diaconessenkerk is wat dat betreft het koesteren waard. Iets om zuinig op te zijn en te versterken met nieuwe vormen van samenzijn. IK meen het van harte al sik zeg dat ik er met veel genoegen en resultaat de afgelopen jaren samen met vele anderen aan heb mogen werken. Dank voor alle vertrouwen. Jan Siert Wiersema, ouderling/kerkrentmeester. Van de diaconie Zoek de stilte Bezinning op ons leven. Hoe gaan we om met onze medemens? Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. De collectes van de diaconie in de veertigdagentijd ondersteunen de zes campagneprojecten van Kerk in Actie, om wereldwijd de kwaliteit van leven van veel mensen te verbeteren. Om ook hierbij even stil te staan, bevindt zich achterin de kerk 1 van de zuilen van de werken van barmhartigheid, n.l. zorg voor de armen. Daar hangt de poster met informatie over deze projecten en erbij staan deze woorden : Het licht is ons voorgegaan en straalt als een lopend vuur. Dat wij het licht brandende mogen houden. Van de ZWO Benefietconcert Zondag 13 april zal Henny Kromhout samen met Carol Werner, Matthijs van Liemt en het X-tet na de dienst een benefiet concert geven. Ze zullen tussen de 30 en 45 minuten voor ons spelen en zingen! Het zijn allemaal muzikale mensen uit onze gemeente en dat is toch zeer bijzonder. Aan het eind zal er gecollecteerd worden voor het project Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar. 7

8 Rolsloel-kilometer-sponsoractie Paul Één van de onderdelen om geld in te zamelen voor het project is het sponsoren van de rolstoelkilometers gereden door Paul Poolman in de periode tussen 13 april en 18 mei Hoe werkt het? Paul heeft in 2013 een nieuwe elektrische rolstoel gekregen. In 2013 heeft hij hiermee 1404 kilometer gereden. De afstand die hij in bovenstaande periode aflegt wil hij laten sponsoren. U kunt per km een bedrag inleggen of voor het geheel van zijn actie een vast bedrag (maximum bedrag). Wanneer u kiest voor een maximum bedrag kunt u dat noteren op de sponsorlijst of doneren in een spaarpot die tijdens de diensten achterin de kerk staat. Per week zal aangegeven worden wat de kilometerstand is. Op 18 mei zal "Pauls actie" met de kinderen van de kindernevendienst worden afgerond. Sporten met een handicap De kinderen kunnen die dag, 18 mei, dan eerst nog meedoen aan een speciale kindernevendienst. Omdat het ZWO-project dit jaar aandacht vraagt voor gehandicapten, willen we de kinderen laten ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Onder kerktijd zullen we in de gymzaal van de Pieter Bruegelschool gaan sporten met een beperking (bijv. handen op de rug gebonden, blinddoek om etc) In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten wie er komt. Stuur een mailtje naar Ineke Balk om aan te geven wie er komt: Wij rekenen op enthousiaste sponsors en sporters! Groet ZWO Hanneke, Gerdy, Ineke en Erica Uit de wijk Themaochtenden januari en februari in de Bakermat Tijd: uur tot uur 8 april, De Oranjes in de Republiek: strijd om de macht Onno de Jong is gefascineerd door de opkomst van de Oranjes in de Republiek. In het 207-jarig bestaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verwierven zij veel macht als stadhouder. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Zo pleegden drie Oranjes op rij een (bloedige) staatsgreep. Maar er waren ook twee tijdperken zonder Oranjes als stadhouder. Uiteindelijk behielden zij 140 jaar hun machtspositie. Hoe speelden zij dat klaar? Welke haat-liefde relatie hadden de Oranjes met de Republiek? 13 mei, Dementie, gevolgen en mogelijkheden Joost Derwig, klinisch psycholoog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem vertelt over de gevolgen van ouder worden op het brein. Hierbij zal zowel gezond ouder belicht worden alsook de verschillende complicaties die op kunnen treden. De meest bekende vormen van dementie zullen besproken worden. Bovendien zullen de diagnostiek en de behandelmogelijkheden toegelicht worden. Ook komen tips aan de orde over hoe het brein zo gezond mogelijk blijft. Arjen Koenen en Nina van Donk, de zorgondernemers van De Herbergier in Arnhem, vertellen over het bijzondere van deze woonvorm. Mensen met geheugenproblemen zoals dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen, vinden een thuis in De Herbergier. De inrichting, het dagelijks leven, de manier van omgang met elkaar is er op gericht om huiselijk en ongedwongen met elkaar om te gaan. Voor meer informatie en eventuele hulp bij vervoer: Fred Boessenkool, tel , Titia Schreuder, tel of Mia Speekenbrink, tel

9 Uit de stad en daarbuiten Gezocht: tijdelijke woonruimte Ik zal mijzelf eerst even voorstellen: mijn naam is Jantine de Boer en ben 18 jaar. Ik studeer Logopedie aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en woon in Urk. Voor mijn studie moet ik een half jaar in Nijmegen verblijven. Voor deze periode van half jaar (september 2014 januari 2015) ben ik op zoek naar kost en inwoning in / rondom Nijmegen. Deze kost en inwoning uiteraard tegen vergoeding. Contactgegevens: Telefoon: / (bellen na 17:00) Mail: De Mattheus Passion van Bach, volgens velen het mooiste muzikale werk uit de geschiedenis. Mij ontroert het elk jaar weer. Niet alleen vanwege het lijdensverhaal en de muzikaliteit maar vooral ook vanwege de emotie van verlatenheid, van onbegrip, van geweld en hoe makkelijk je daar in mee gezogen wordt. Op die manier kan ik het een plaats geven in deze tijd en ook in mijn eigen leven. Toonkunst Arnhem voert de Mattheus Passion ieder jaar uit tezamen met het Gelders Orkest, een samenwerking die al jaren garant staat voor prachtige uitvoeringen. Dit jaar zal dat zijn op zaterdagavond 12 april om uur en zondagmiddag 13 april om uur, beide uitvoeringen vinden plaats in Musis. Kaarten voor zaterdagavond zijn 35 en voor zondagmiddag 40. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich, als u dat wilt, bij mij melden dan kan ik voor de best mogelijke plaatsen zorgen. Als lid van het Toonkunstkoor hebben wij betere plaatsen te vergeven dan de mensen bij de kassa van Musis. Hoe eerder u zich meldt hoe meer kans op een goede plaats. Lidy Boessenkool tel of Vacature koster wijkgemeente Elden de Kandelaar. M/V Door pensionering, in augustus 2014, van de huidige functionaris komt de functie van koster in deze wijkgemeente vacant. De functie omvat de volgende taken: -Kosterswerkzaamheden tijdens vieringen -Verhuur van ruimtes in de Kandelaar -Optreden als gastheer/vrouw voor gebruikers van de Kandelaar -Verzorging van catering Voor deze functie is 15 uur per week beschikbaar. De functie wordt uitgeoefend met ondersteuning van vrijwilligers en onder leiding van de kerkmeester, in samenwerking met de wijkraad van kerkrentmeesters. De volgende eisen worden gesteld aan deze functionaris: -enthousiaste persoon met goede sociale vaardigheden -affiniteit met de PGA -flexibele instelling -bereid onregelmatig te werken ook in de avonduren en weekends. -technisch inzicht -in staat om met ICT apparatuur om te gaan -vooropleiding op MBO niveau Het bezit van certificaten Sociale Hygiëne en BHV met brandpreventie is een vereiste. Kandidaten die deze certificeringen nog niet hebben dienen bereid te zijn deze certificeringen te halen, zo nodig op kosten van de PGA. Wij bieden: Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens de PKN regelgeving, een mooie functie in een enthousiaste maar veranderende kerkelijke omgeving, een functie voor onbepaalde tijd na een proefperiode, ruime inwerk mogelijkheden. 9

10 Indien U nadere informatie wenst kunt U zich wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PGA de heer Jaap van 't Riet telf Sollicitaties kunt u voor 1 mei a.s. richten aan: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Arnhem Rosendaalseweg KL Arnhem. Per kan ook: Dorcas Kledingactie 2014 In het hele land wordt in de week van 12 tot en met 19 april de Dorcas Kledingactie gehouden. Op tientallen locaties kan die dag kleding worden ingeleverd. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat Dorcas een landelijke kledinginzameling organiseert. De actie leverde vorig jaar kilo kleding op. Op zaterdag 12 april kan in Arnhem tussen uur en uur schone en gave kleding persoonlijk worden afgeleverd bij het inzameldepot van hulporganisatie Dorcas. Ook gebruikte mobiele telefoons en schoenen zijn welkom, evenals huishoudelijk textiel zoals dekens, beddengoed, handdoeken en gordijnen. Onder genot van koffie en/of thee is er gelegenheid om vragen te stellen. Vrijwilligers sorteren het grootste deel van de ingezamelde kleding voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten in Oost-Europa. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving. Dorcas verkoopt een klein deel ongesorteerde kleding aan het Leger des Heils. Dit is noodzakelijk voor de financiering van het vervoer van de kleding naar en de distributie in Oost-Europa. Jaarlijks verstrekt Dorcas ongeveer kilo gesorteerde kleding aan arme mensen in Oost-Europa die over onvoldoende geld beschikken om kleding in de winkel te kopen. Jaarlijks gaan er ruim 150 transporten met hulpgoederen naar Roemenië, Moldavië, Albanië, Oekraïne, Hongarije, Zuid-Afrika, Lesotho en Rusland. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in zeventien landen in Oost-Europa en Afrika 177 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten, ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn duizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Voor meer informatie gaat u naar of telefoonnummer Routebeschrijving (auto) -Burgermeester Matsersingel afrijden richting NS station Arnhem-Zuid. -Onder het spoor door en vervolgens de eerste rotonde rechtdoor. -Bij de tweede rotonde rechtsaf. -Eerste weg links (na 1 km.) en meteen weer links. Dit is de Graanhoeve. Richard en Monique Postmus, Graanhoeve 25 Arnhem Ds. M. Maan telefoon Maandag van in de predikantenkamer zaterdag vrij scriba: Hilda van Vliet postadres: G.A. van Nispenstraat JA Arnhem Activiteitenfonds: NL 58 INGB PGA Diaconessenkerk Activiteitenfonds te Arnhem Diaconie: NL07 FVLB PGA Diaconie, Diaconessenkerk te Arnhem B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon

11 SIONGROET Maandbrief voor de Siongemeenschap uitgave Rooster kerkdiensten in het KKC van Het Dorp; aanvang uur datum voorganger bijzonderheden 6 apr. ds. P.F. Boomsma (Westervoort) 13 apr. drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) 17 apr. ds. A.C. Poley (Leusden) 18 apr. ds. A.C. Poley (Leusden) 20 apr. ds. A.C. Poley (Leusden) 27 apr. * dr. J.G. te Lindert (pastor SIZA Het Dorp) 4 mei drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) 11 mei ds. C.J. Kraai (Wageningen) 18 mei mw. M.M. Hazeleger (Arnhem) * diensten onder verantwoordelijkheid van Siza (Het Dorp) De diensten van de Stille Week en Pasen Het thema voor de diensten rondom Pasen luidt dit jaar: Hij gaat voor naar Galilea (naar Matteüs 26: 32 en 28: 7). Jezus woonde in Galilea en verkondigde daar ook het Woord. Nadat Hij was opgestaan uit de dood, leidde Zijn weg wederom daar naar toe. Daar begon alles opnieuw en verzamelde Hij Zijn helpers weer; de dood overwonnen en vanuit Galilea het Woord de wijde wereld in! Op Witte Donderdag, 17 april, vieren we zoals gebruikelijk het Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag, 18 april, is het een sobere dienst. Het is stil als we de kerk binnenkomen en verlaten. Tijdens de dienst, die in het teken staat van het lijdensevangelie van Matteüs, zal de Paaskaars worden gedoofd: Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven. De cyclus eindigt met het licht van Paasmorgen, 20 april. De nieuwe Paaskaars wordt dan binnengebracht. Evenals voorgaande jaren zal er voor deze drie vieringen tezamen één liturgieboekje aanwezig zijn. Dat boekje wordt na elke dienst weer ingenomen, zodat het gedurende alle diensten gebruikt kan worden. Op Paasmorgen mag u het boekje mee naar huis nemen. Wij wensen u een mooie en inspirerende cyclus toe Diaconaal project 'Eigen inkomsten voor gehandicapten Myanmar' In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en zouden ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. The Leprosy Mission International (TLMI, Leprazending) werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. Zij krijgen vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven, werkplaatsen en markten en biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. 11

12 Op 18 mei a.s. is de eerste collecte bestemd voor dit project. Zoals gebruikelijk zullen er deze zondagmorgen ook weer kaarten worden verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan dit doel. Ook is het mogelijk om alvast een financiële bijdrage voor dit nieuwe project over te maken op rekeningnummer van de Wijkdiaconie Sionkerk, p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem. Graag onder vermelding van: Diaconaal project Activiteiten in de komende periode Inloopavond / Taizéviering KKC: het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp is op woensdag 9, 16, 23 en 30 april en op 7, 14 en 21 mei 2014 van tot uur open voor stilte, gesprek en gezelligheid. Op 9 en 23 april en 14 mei vindt om uur een Taizéviering plaats. Ontmoetingsmorgen KKC Het Dorp: Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagmorgen 16 april en 21 mei De locatie is het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst staat het verhaal over Samson en Delila centraal. U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus, tel Gezellige avond bewoners Philadelphiahuizen De contactavonden "Rondom de Bijbel" zijn speciaal bedoeld voor de bewoners van de Philadelphiahuizen. Op dinsdagavond 29 april 2014 vindt in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem) de eerstvolgende contactavond plaats. Ze worden gevuld met muziek, een bijbelverhaal, wat creatiefs en natuurlijk veel gezelligheid. Inloop vanaf uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Nadere informatie bij Wim Schröder, of Bijbelkring De bijbelkring vindt plaats op woensdagmiddag 30 april De bijeenkomst wordt gehouden in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen of Alie Schregardus. Volgende Siongroet De volgende Siongroet verschijnt medio mei Geeft u de wetenswaardigheden even door aan Philip Greep, zodat we iedereen hierover kunnen informeren? Op zondagen in het KKC of via de mail: Colofon Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem) Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr Bij afwezigheid van ds. Maan kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem Website: Wijkkas: rek.nr t.n.v. Siongemeenschap Arnhem Redactie: Philip Greep Druk: Vonk Totaal 12

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 51, nummer 9 maart/april 2010 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus Hebt u een minuutje? vroeg de oude man bescheiden.

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken PAGINA 3 PAGINA 9 PAGINA 10. Pasen komt echt wel Kerkenwerk 8e jaargang nummer 129 Vrijdag 1 april 2011 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Waar droom jij van? Hoe gaat het WACR en Patarlagele toch

Nadere informatie

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.)

ONDERWEG. Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) ONDERWEG Kerkblad van de Protestantse Gemeente Elst (Gld.) 36e jaargang nr. 5 juni 2015 MEDITATIE De markt als buitenkerk Tijdens de maand van de spiritualiteit hebben we als Protestantse Gemeente Elst

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER:

25 april 2012. Al heeft Hij ons verlaten IN DIT NUMMER: 32e jaargang 25 april 2012 4 protestantse kerk Berichten van de protestantse gemeenten van Heemstede en Bennebroek (PKN) IN DIT NUMMER: Algemeen Kerkdiensten 2 Hoofdartikel 4 Viertakt 15 Overige berichten

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015

DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 DRIELUIK 16e jaargang - nummer 2 - maart 2015 IN DIT NUMMER: Veertigdagentijd, hoe vier je het thuis? Vanuit as op weg naar Pasen Het roer om: Hanne wordt uitvaartleider Geloven033.nl COLOFON Drieluik

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief

GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT. In deze wijkbrief GROTE KERK GEMEENTE DORDRECHT In deze wijkbrief Dordtse Dom draait door Open-deur-dienst Reisje Hollands Venetië Expositie aquarellen Jubileum Grote Kerk Nieuwe leden kerkenraad Rooster van kerkdiensten

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

BUITENPOST BELEIDSPLAN

BUITENPOST BELEIDSPLAN BUITENPOST BELEIDSPLAN 2011 2015 INHOUDSOPGAVE: Voorwoord pag. 2 Hoofdstuk 1 Inleiding pag. 3 Hoofdstuk 2 Pastoraat pag. 7 Hoofdstuk 3 Eredienst pag. 13 Hoofdstuk 4 Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010

Gaandeweg. Requiem. Kerkelijk werker. Zoeken naar God. Oktober 2010 Gaandeweg Oktober 2010 Kerkelijk werker Requiem Zoeken naar God Magazine voor alle leden van de Protestantse Gemeente Zwolle, de Evangelisch-Lutherse Gemeente en De Hoofdhof Berkum Schildersbedrijf sinds

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. bezoek bij Den Angang Kerkenwerk 9e jaargang nummer 142 Vrijdag 20 januari 2012 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Voor de kinderen Sectie Bargerbosch op bezoek bij Den

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

jaargang 2 nummer 8 Voeding

jaargang 2 nummer 8 Voeding Voeding Voeding Wereldvoedseldag Op zondag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Deze dag is ooit ingesteld door de VN om aandacht te vragen voor de voedselsituatie van miljoenen mensen op de wereld. Nog

Nadere informatie