Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maandbrief Diaconessenkerk April 2014"

Transcriptie

1 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv cantorij er is KND 17 april Witte Donderdag, uur ds. M. Maan mmv cantorij, viering HA 18 april Goede Vrijdag, uur ds. M. Maan 19 april Stille zaterdag, uur Viering voor jong en oud, Ds. M. Maan 20 april Pasen Ds. M. Maan er is KND 27 april ds. J. Brezet 4 mei ds. M. Maan Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten. Autorijdienst Alteveer/Cranevelt Jenny Meijer Eize Drenth Henny Kromhout Henk Hulstein Jenny Meijer Burgemeesterswijk/ Hoogkamp Wim van Vliet Jans Askes Wim van Vliet Jan Siert Wiersema Jaap Clifford

2 Wij gedenken: ds. Han Hoekstra Ook in onze wijkgemeente is het bericht van het overlijden van ds. Han Hoekstra met verdriet ontvangen. Wij wensen de familie en vrienden van Han van harte Gods troost en zegen toe. En we leven mee met de mensen van de oecumenische geloofsgemeenschap de Regenboog bij dit verlies van een geliefde pastor. Ook de mensen in de Bethlehemkerk, waar Han 17 jaar wijkpredikant was, wensen wij kracht en sterkte toe. Han was een mild mens, die in leven en werken vertrouwde op Gods liefdevolle nabijheid. Moge die nabijheid allen die van Han Hoekstra gehouden hebben, omringen en dragen. Diensten in de Goede Week en met Pasen Op zondag 13 april vieren we Palmzondag. De cantorij werkt aan deze dienst mee. De dienst heeft een wat ander karakter dan we gewend zijn, we hoorden immers het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem al op de eerste zondag van de veertigdagentijd. We beginnen de dienst wel met een optocht van de kinderen met hun palmpaasstokken, maar maken in de dienst zelf de overgang naar de Goede Week, met Matteus 26: In de Goede Week (de week vóór Pasen) bent u op maandag, dinsdag en woensdag welkom in de Fliednerzaal (ingang Bakermat) voor een korte vesper. De vespers beginnen elke dag om uur. Op Witte Donderdag is er om uur gedenken en vieren we de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. We vieren in deze dienst ook het avondmaal, tot Zijn gedachtenis. De cantorij verleent medewerking aan deze dienst. Op Goede Vrijdag is er om uur een dienst waarin het lijdensverhaal van Jezus gelezen en gezongen wordt. Op de avond van Stille Zaterdag ronden we met groot en klein het Paasproject Zoek de stilte af. We starten om uur in de kerkzaal en maken dan een korte wandeling rondom de kerk. We wandelen in stilte en horen op een aantal plaatsen teksten die bij het thema passen. De wandeling, die ongeveer minuten zal duren, komt uit bij de kerk. Met een kort liturgisch moment, waarbij ook de nieuwe Paaskaars zal branden en we het licht samen delen, vieren we het begin van Pasen. Het is de bedoeling dat het totaal niet langer dan een uur zal duren. Op Paasmorgen starten we met het traditionele Paasontbijt om 8.30 uur in de barzaal. En om uur vieren we met veel zang en muziek dat de Heer is opgestaan en leven aan het licht heeft gebracht! Met dit scala aan vieringen, met elk hun eigen kleur en thematiek maken we de gang naar Pasen. Levend, zingend en overdenkend zoeken we waar deze grote gebeurtenissen ons leven raken. U bent van harte welkom bij deze vieringen! Zondag 4 mei en daarna afscheid en bevestiging ambtsdragers In de maandbrief van april kondigde ik het al aan: er zit een grote wisseling van de wacht in de kerkenraad aan te komen. We zijn als kerkenraad erg blij dat er vanuit de gemeente zo goed meegedacht is na onze brandbrief enkele maanden geleden. Op zondag 4 mei nemen we afscheid van Tineke Albers (diaken) en Jan Siert Wiersema (ouderlingkerkrentmeester). In hun plaats zullen bevestigd worden: Jan Kuiper (diaken), Map Berkhof (ouderling-kerkrentmeester) en Dick Appels (ouderling-kerkrentmeester). Daarnaast wordt Theo Bussink kerkrentmeester. Op 8 juni neemt Marianne van Liemt afscheid als ouderling eredienst. Zij wordt in deze dienst echter tegelijk herbevestigd als ouderling met een bijzondere opdracht, nl het pastorale werk in het psychiatrisch ziekenhuis in Wolfheze. Marianne maakt sinds enige tijd deel uit van het pastorale team daar en werkt regelmatig mee aan de vieringen. Op haar verzoek en dat van het pastorale team wordt ze daarom in ons midden in het ambt bevestigd, zodat ze dit werk op de instelling gedragen door de gemeente en Gods Geest mag doen. Ds. Taco Bos, hoofd geestelijke verzorging van Wolfheze, zal ook in de dienst aanwezig zijn. En op 29 juni, als we vieren dat er kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst en overvliegen naar de jeugdkerk en we wellicht ook afscheid nemen van jongeren die de jeugdkerk gaan verlaten, nemen we afscheid van jeugdouderling Katrin Hellmund én we vieren de komst van een nieuwe jeugdouderling: Janneke van Maasakkers. Voor de bevestiging van nieuwe ambtsdragers geldt dat daar wettige bezwaren tegen in gebracht kunnen worden. Dat kan tot 22 april a.s., schriftelijk bij Hilda van Vliet, scriba van de wijkkerkenraad 2

3 Veel namen, mensen die komen en mensen die gaan in het werk van de gemeente van de Heer. Dat stemt tot dankbaarheid en is het vieren meer dan waard! Postbabyboomborrel In eerder publicaties is vermeld dat er op zondag 13 april een postbabyboomborrel zou zijn. Die komt te vervallen vanwege het concert dat door de ZWO-groep georganiseerd wordt. De pbbb zal nu zijn op zondag 25 mei, na de dienst. Belijdenis doen? Misschien is het er nooit van gekomen, misschien heb je er altijd wat tegenaan gehikt feit is in ieder geval dat steeds minder mensen belijdenis van hun geloof doen. En dat is jammer, want het kan een heel bijzonder moment in je (geloofs)leven zijn. Belijdenis doen betekent niet dat je alles vast en zeker moet weten en nergens meer vragen of twijfels bij hebt. Belijdenis doen is zeggen en laten zien dat het geloof in de Levende voor jou belangrijk is, dat je wilt laten inspireren door de woorden van de Bijbel en met Gods Geestkracht je weg wilt gaan. Maar misschien vind je dit al grote woorden, die uitdagen tot gesprek! Het is de bedoeling dat er na de zomer een belijdenisgroep gaat starten, met deelnemers uit de hele PGA. Heb je interesse of wil je meer weten: of Vrije dagen Van zaterdag 26 april t/m woensdag 30 april heb ik een paar vrije dagen. Voor noodgevallen kan ik wel gebeld worden, spreek eventueel het antwoordapparaat in, of mail naar ds. Monique Maan Paasontbijt Op zondagmorgen 20 april wordt er weer een Paasontbijt verzorgd voor iedereen: jong en oud, single, gezinnen, etc. Zo langzamerhand is dit een traditie geworden, om voorafgaand aan de Paasdienst, met elkaar de vreugde van de opstanding van de Heer te vieren met een gezamenlijke maaltijd, na de sobere Veertigdagentijd als inkeer, bezinning en meditatie op weg naar Pasen. Om 8.45 uur beginnen we met de maaltijd in de barzaal en hebben dan ruimschoots de tijd om elkaar te ontmoeten en gezellig te ontbijten. Om uur begint de Paasdienst. We zouden graag een toverstokje hebben om alles in één tel klaar te hebben, maar helaas is dat niet zo en daarom vragen we : WIE WIL HELPEN? Zaterdag 19 april moeten de boodschappen gedaan worden en de tafels gedekt, voor zover dit kan. Zondagmorgen de eieren koken, koffie/ thee zetten, brood en beleg op tafel, enz. We willen natuurlijk graag weten op hoeveel volwassenen en kinderen we mogen rekenen en daarom zal achter in de kerk een intekenlijst liggen waarop u / jullie kunnen aangeven met hoeveel personen jullie komen : graag ook vermelden als kinderen beneden de twaalf jaar zijn. Ook zal er een lijst liggen waarop u / jullie kunnen aangeven of je mee kunt helpen met de voorbereiding. Graag : naam, adres en telefoonnummer. Jullie kunnen je ook opgeven via ondergetekende : tel Hartelijke groeten en tot ziens, Lineke Brinkman Boekentafel Op de boekentafel is de gedichtenbundel van Han Hoekstra verkrijgbaar, kosten 10. Maandelijkse maaltijd in de Barzaal van de Diaconessenkerk. Eén keer in de maand, op de derde donderdag van de maand, komen ongeveer 45 mensen bij elkaar om te genieten van een heerlijk 3-gangen diner, vooraf een glaasje wijn of fris en na de maaltijd een kopje koffie / thee. De ontmoeting en gezelligheid staan voorop. Een groep van vrijwilligers verzorgt de maaltijd.vanaf uur is de zaal open en om ca kunnen de gasten aan tafel. De kosten voor deze maaltijd zijn 8 euro. Wil je mee eten dan moet je je van tevoren opgeven bij Lineke Brinkman tel of bij Monica Jacobs tel

4 Staat uw foto al in het smoelenboek? De komende zondagen tot en met Pasen is er elke zondag gelegenheid om u op de foto te laten zetten voor het smoelenboek. Er zijn al veel foto s gemaakt, maar we zijn nog niet compleet! Ons streven is om er dit jaar een derde fotocollage bij te maken. De andere twee collages vindt u achterin de kerk. Dank voor meeleven Het is al weer zes weken geleden dat ik thuis mocht komen. Een jaar met perioden van hoop en vrees ligt achter ons. Vol goede moed en vertrouwen werken we aan verder herstel. In het afgelopen jaar hebben wij ons gesteund gevoeld door uw meeleven met gebed, bloemen, kaarten, telefoon, bezoek. Hartelijk dank daarvoor. Wij hopen u spoedig in de Diaconessenkerk te ontmoeten. Riet en Gerard Scheffel Kindernevendiensten Wij zijn onderweg naar Pasen en het kerkraam geeft ons elke week een nieuw (door)kijkje. Kom je op Palmzondag (13 april) met je eigen Palmpasen stok naar de kerk? Dan is het nog even feest! Je kunt zelf stokken maken, of er een meenemen achter uit de kerk. Met de Palmpasen stok kunnen we de laatste week van het leven van Jezus en vooral de blijdschap over het nieuw begin laten zien. Twee stokken worden in de vorm van een kruis aan elkaar bevestigd en versierd. Het is leuk om de stokken met bijvoorbeeld crêpepapier te omwikkelen. Aan de uiteinden van de horizontale lat een stevig touwtje bevestigen waar je allerlei lekkers aan hebt geregen. Natuurlijk een broodhaantje bovenop het kruis, wat versieringen erbij en je bent helemaal klaar voor Palmpasen. Voor degenen die iets meer willen weten over de betekenis van de Palmpasen stok hebben we de symbolen even op een rijtje gezet: Het kruis staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Van oudsher worden er 30 rozijnen aan een draad geregen. De rozijnen staan symbool voor de 30 zilverlingen die Judas betaald kreeg voor zijn verraad aan Jezus. En 12 pinda s in een dop staan symbool voor 12 leerlingen. Tegenwoordig worden ook wel snoepjes gebruikt. Een mandarijn, dit is omdat Jezus wonden werden gewassen met zure azijn. Bovenop het kruis komt de (brood)haan die drie keer kraaide toen Petrus hem niet wilde kennen (Goede Vrijdag). Ook staat de haan symbool voor het begin van een nieuwe dag. In de haan of aan het kruis wordt een palmtak gestoken waarmee de mensen zwaaiden tijdens de intocht in Jeruzalem. (Palmzondag). Het brood van het haantje staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). Bloemen, eieren, noten en vruchten zijn een teken van het feest van nieuw leven dat we vieren met Pasen. Zo vertelt de Palmpasen stok het lijdensverhaal van Jezus. En wie dat wil kan de Palmpasen stok ook weggeven om iemand anders blij maken. Daarna worden we echt stil van de weg die Jezus is gegaan naar Pasen. Op 19 april, paaszaterdag, is er s avonds samen met de hele gemeente een stille tocht die we samen afsluiten in de kerk. 4

5 In de kindernevendienst is het na Pasen nog een tijdje stil. Wij zijn er weer na de meivakantie en wel op 18 mei! Dan daagt de ZWO jullie uit voor een sportieve activiteit. Agenda 6-4 dienst met gastvoorganger ds. Tjitske Ferwerda- Scholtens. 8-4: kerkenraadsvergadering 9-4: Spinoza-ochtendkring 10-4: predikantenteam 13-4: palmzondag, dienst met cantorij, na de dienst concert ZWO 14-4: vesper 15-4: vesper; Spinoza-avondkring 16-4: ontmoetingsmorgen KKC; vesper 17-4: Witte donderdag-viering 18-4: uur Goede vrijdag-viering in Huis&Haard, s avonds Goede Vrijdag in Diaconessenkerk 19-4: paaswakewandeling en korte viering voor groot en klein (19.30 uur) 20-4: paasontbijt en paasviering 23-4: predikantenteam 24-4: volwassencatechese 26-4 t/m 30-4: vrije dagen ds. Monique Maan 27-4: dienst met ds. J. Brezet 4-5: dienst met afscheid en bevestiging ambtsdragers Kerktuin Heeft u het gezien? De kerktuin kleurt al helemaal wit: de kleur van Pasen met de magnolia, de witte narcissen en de primula s. Een klein team van tuinierende gemeenteleden onderhoud de tuin. Nu het tuinseizoen weer gaat beginnen, wordt er meestal eens in de 14 dagen gezamenlijk in de tuin gewerkt. Als de dagen nog kort zijn, doen we dat op maandagmorgen, als het op de avonden weer langer licht is, zijn we op maandagavond in de tuin te vinden. Zin om een handje te komen helpen: versterking van ons enthousiaste team kunnen we altijd gebruiken! De volgende tuin afspraak staat voor maandag 7 april, om 9.30 uur. Na de Pasen gaan we weer op de maandagavond verder. Informatie bij Inge Veldhuis, tel of Van de redactie De volgende maandbrief (april) verschijnt op zondag 4 mei Kopij voor deze maandbrief graag insturen voor woensdag 30 april naar Voor automatische toezending van de maandbrief per kunt u ook een berichtje sturen naar Achteraan deze maandbrief vindt u ook de Siongroet van deze maand. De werkgroep publiciteit heeft het initiatief genomen om te kijken op welke wijze de informaties van de wijken gedeeld kan worden. Een eerste aanzet is om informatie uit de Siongroet op te nemen in de Maandbrief zodat u hier ook op de hoogte bent en in de Siongemeenschap zullen een aantal maandbrieven komen te liggen. 5

6 Wetenswaardigheden van de kerkrentmeesters Een diep gekoesterde wens wordt vervuld. Hoera, het is gelukt om tijdig voor goede opvolging te zorgen van de kerkrentmeesters in ons wijkkerkbestuur. Vanaf mei gaan drie leden van onze gemeente de rol van ondergetekende overnemen. Monique schreef er ook al wat over. Het zijn om te beginnen Theo Bussink als kerkrentmeester. Als register accountant met een heel brede ervaring zal hij zich vooral richten op de totale exploitatieproblematiek van onze gemeente: het opstellen van begrotingen voor korte en lange termijn, het mede verzorgen van de jaarrekening in samenhang met de begrotingen en rekeningen van de hele PGA en het beleid dat daar ontwikkeld wordt de komende jaren in het licht van het Beleidsplan. Wellicht dat hij ook in het College van Kerkrentmeesters onze wijk zal vertegenwoordigen. In het kader van nauwere samenwerking en waar nodig samenvoegingen van wijken is het nodig de financiën helder op orde te hebben en onze beleidsvisie voor het voetlicht te brengen.. Voor met name alle zaken die met beheer, onderhoud en verhuur van onze gebouwen te maken hebben zal Map Berkhof die onlangs uit de Opstandingswijk naar ons is komen overvliegen, zich als ouderling-kerkrentmeester gaan inzetten. Zij heeft in haar beroepsleven als leidinggevende manager veel ervaring op dit gebied opgedaan, die hier goed van pas komt. In onze beheerconmmissie zal zij de komen tijd leiding gaan geven aan het team, van vrijwilligers dat hier achter de coulissen prachtig werk doet. In de Maand brief van Februari staan ze genoemd. Tenslotte heeft Dick Appels zich bereid verklaard als ouderling-kerkrentmeester het trio compleet te maken. Hij is in het verleden al jarenlang bij ons bestuurder geweest in de rol van diaken. De geldwerving via Kerkbalans en andere kanalen heeft zijn bijzondere aandacht. Hieraan is onlosmakelijk gekoppeld het aandacht geven aan de ontwikkeling van ons leden bestand met betalende en niet betalende leden. Het op peil houden van ons leden bestand en de nodige inkomsten om als gemeente volwaardig mee te doen vragen extra inspanning de komende jaren. Met zijn drieën verwacht ik dat er een evenwichtige taakverdeling mogelijk is, waarbij het een boeiende en veel plezier opleverende taak kan zijn. het zal nog moeilijk zijn om dit persoonlijk los te laten en een sabbatical year te nemen. Juist het intensiveren van de samenwerking binnen de PGA in Noord en Zuid is een mooie uitdaging de komende jaren. Ik wens ze een heel goede tijd toe in een prachtig gebouw met goede faciliteiten voor de hele wijk.. Op 4 mei hopen we dat ze bevestigd worden in een feestelijke dienst. De samenwerking in Noord wordt opgepakt. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het kerkrentmeesters-overleg van de drie kerken in Noord. Zoals ook in Zuid het nodige gebeurt. We zijn nu zo ver dat we de begrotingen voor 2014 en de vooruitblik voor 2020 aan het opstellen zijn. Iedere wijk zit weer anders in elkaar, staat er anders voor op het vlak van exploitatie en ledenontwikkeling, verhuur, draagkracht van de leden, vergrijzing en noem maar op. Het is boeiend en verrijkend om te zien hoe er allerlei verschillen bestaan in aanpak en situatie, waarbij we het nodige van elkaar kunnen leren en elkaar tot steun en inspiratie kunnen zijn. Zeker als er de komende jaren intensiever samengewerkt moet worden om met elkaar vitaal aanwezig te blijven in Noord kan het geen kwaad de situatie per wijk te vergelijken en tegen het licht te houden. Nog voor de zomervakantie willen de kerkrentmeesters het resultaat aan onze besturen aanbieden als een van de bouwstenen die gebakken worden met het oog op de integratie. Ook op andere terreinen van jeugdwerk, pastoraat en diaconaat wordt verdere samenwerking de komende tijd verkend. Waar dit allemaal toe leidt en in welk tempo is nu nog prematuur om uitspraken over te doen. De richting is voor de wijken wel helder± op een niet vrijblijvende wijze de samenwerking versterken. De Beleidsnota heeft hiervoor de contouren al aangegeven. In alle openheid en wederzijds vertrouwen dit jaar bezien welke perspectieven hier getekend kunnen worden die onze geloofsgemeenschappen tot zegen kunnen zijn. Zorgvuldig bouwen aan samenwerking, waar vroeger ieder sterk op zichzelf ge richt was. Tijdelijke vervanging van Nina door Loes van Barneveld. In februari schreef ik dat we hoopten dat met enig kunst en vliegwerk, de inzet van Martin en Chris Kartsens als hulpkoster, we de tijdelijke afwezigheid van Nina wel konden opvangen. Het ziet er helaas naar uit dat Nina op korte termijn nog met ziekteverlof is om goed te kunnen herstellen. Gelukkig voor ons heeft het College van Kerkrentmeesters ons in contact gebracht met een energieke en ervaren dame die bereid is de rol van koster tijdelijk waar te nemen. Dat geeft Nina de nodige rust 6

7 om de tijd te nemen voor het nodige herstel, en verzekert ons van een ervaren vervangster waardoor de beheerszaken op rolletjes kunnen lopen. Het afgelopen weekend heeft Loes al met Martin meegelopen om haar bijzondere kneepjes die iedere kerk kent te leren kennen. Het komend weekend doet ze dat nog een keer en daarna gaat ze zelfstandig aan de slag. Loes heeft de afgelopen jaren zowel in de Opstandingskerk als in de Salvatorkerk vervangend koster gespeeld als gevolg van ziekteverlof van de vaste kosters. Ze is dus zeer ervaren met het vak. Ook heeft ze jaren bij ons Stadspastoraat gewerkt als assistent coördinator. Op basis van de indrukken uit de eerste kennismaking krijgen we er een ervaren koster en sympathieke gastvrouw bij de komende tijd. Ik wens haar een fijne tijd bij ons toe, en vraag u allen haar van harte welkom te heten in ons midden en haar ook tot steun te zijn. Nina wensen we uiteraard de nodige rust en beterschap en uw medeleven. De uitkomsten van de Aktie Kerkbalans 2014 nog niet helder. Jammer, maar het is nog steeds te vroeg om enigszins betrouwbare uitspraken te doen over het resultaat van de laatste Aktie voor Arnhem en onze wijk. Het neemt niet weg dat de eerste indruk is dat we wellicht kans zien de opbrengsten gelijk te houden met het jaar ervoor. Of het lukt de nodige verhoging qua inkomsten te krijgen die nodig is om het tekort weg te werken is nog onzeker. Het houden van een gerichte aanvullende Aktie dit jaar lijkt geen luxe als we de zaken sluitend willen krijgen. Weliswaar zijn er de nodige reserves en is er een Formatiefonds ingericht om de personeel kosten deels uit te financieren, maar dat is geen reden om achterover te leunen. Wanneer we een extra beroep op u doen dit jaar kunnen we dat gelukkig doen zonder de spanning die je in andere gemeenten buiten Arnhem wel mee maakt, waar een dreigend faillissement de nodige stress oplevert. Zo ver is het bij ons gelukkig niet. Ook hier geldt vandaag aan de dag dat we dit in goed overleg en samenwerking met de andere kerken in Noord en de PGA willen voorbereiden en aanpakken. Een goed inzicht in onze perspectieven voor de komende jaren is dan onmisbaar. Daar wordt nu serieus aan gewerkt en straks over gerapporteerd. Hoe vrolijk of somber, hoe initiatief rijk en creatief kunnen we zijn de komende jaren. Persoonlijk heb ik steeds meer geleerd dat het niet zit in de grootte van de gemeente, maar in de geestkracht, de levenskracht en gemeenschapszin. Onze Diaconessenkerk is wat dat betreft het koesteren waard. Iets om zuinig op te zijn en te versterken met nieuwe vormen van samenzijn. IK meen het van harte al sik zeg dat ik er met veel genoegen en resultaat de afgelopen jaren samen met vele anderen aan heb mogen werken. Dank voor alle vertrouwen. Jan Siert Wiersema, ouderling/kerkrentmeester. Van de diaconie Zoek de stilte Bezinning op ons leven. Hoe gaan we om met onze medemens? Op weg naar Pasen staan we stil bij wat ons beweegt. De collectes van de diaconie in de veertigdagentijd ondersteunen de zes campagneprojecten van Kerk in Actie, om wereldwijd de kwaliteit van leven van veel mensen te verbeteren. Om ook hierbij even stil te staan, bevindt zich achterin de kerk 1 van de zuilen van de werken van barmhartigheid, n.l. zorg voor de armen. Daar hangt de poster met informatie over deze projecten en erbij staan deze woorden : Het licht is ons voorgegaan en straalt als een lopend vuur. Dat wij het licht brandende mogen houden. Van de ZWO Benefietconcert Zondag 13 april zal Henny Kromhout samen met Carol Werner, Matthijs van Liemt en het X-tet na de dienst een benefiet concert geven. Ze zullen tussen de 30 en 45 minuten voor ons spelen en zingen! Het zijn allemaal muzikale mensen uit onze gemeente en dat is toch zeer bijzonder. Aan het eind zal er gecollecteerd worden voor het project Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar. 7

8 Rolsloel-kilometer-sponsoractie Paul Één van de onderdelen om geld in te zamelen voor het project is het sponsoren van de rolstoelkilometers gereden door Paul Poolman in de periode tussen 13 april en 18 mei Hoe werkt het? Paul heeft in 2013 een nieuwe elektrische rolstoel gekregen. In 2013 heeft hij hiermee 1404 kilometer gereden. De afstand die hij in bovenstaande periode aflegt wil hij laten sponsoren. U kunt per km een bedrag inleggen of voor het geheel van zijn actie een vast bedrag (maximum bedrag). Wanneer u kiest voor een maximum bedrag kunt u dat noteren op de sponsorlijst of doneren in een spaarpot die tijdens de diensten achterin de kerk staat. Per week zal aangegeven worden wat de kilometerstand is. Op 18 mei zal "Pauls actie" met de kinderen van de kindernevendienst worden afgerond. Sporten met een handicap De kinderen kunnen die dag, 18 mei, dan eerst nog meedoen aan een speciale kindernevendienst. Omdat het ZWO-project dit jaar aandacht vraagt voor gehandicapten, willen we de kinderen laten ervaren hoe het is om gehandicapt te zijn. Onder kerktijd zullen we in de gymzaal van de Pieter Bruegelschool gaan sporten met een beperking (bijv. handen op de rug gebonden, blinddoek om etc) In verband met de organisatie willen we graag vooraf weten wie er komt. Stuur een mailtje naar Ineke Balk om aan te geven wie er komt: Wij rekenen op enthousiaste sponsors en sporters! Groet ZWO Hanneke, Gerdy, Ineke en Erica Uit de wijk Themaochtenden januari en februari in de Bakermat Tijd: uur tot uur 8 april, De Oranjes in de Republiek: strijd om de macht Onno de Jong is gefascineerd door de opkomst van de Oranjes in de Republiek. In het 207-jarig bestaan van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden verwierven zij veel macht als stadhouder. Dat ging echter niet zonder slag of stoot. Zo pleegden drie Oranjes op rij een (bloedige) staatsgreep. Maar er waren ook twee tijdperken zonder Oranjes als stadhouder. Uiteindelijk behielden zij 140 jaar hun machtspositie. Hoe speelden zij dat klaar? Welke haat-liefde relatie hadden de Oranjes met de Republiek? 13 mei, Dementie, gevolgen en mogelijkheden Joost Derwig, klinisch psycholoog in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem vertelt over de gevolgen van ouder worden op het brein. Hierbij zal zowel gezond ouder belicht worden alsook de verschillende complicaties die op kunnen treden. De meest bekende vormen van dementie zullen besproken worden. Bovendien zullen de diagnostiek en de behandelmogelijkheden toegelicht worden. Ook komen tips aan de orde over hoe het brein zo gezond mogelijk blijft. Arjen Koenen en Nina van Donk, de zorgondernemers van De Herbergier in Arnhem, vertellen over het bijzondere van deze woonvorm. Mensen met geheugenproblemen zoals dementie, die niet meer zelfstandig kunnen wonen, vinden een thuis in De Herbergier. De inrichting, het dagelijks leven, de manier van omgang met elkaar is er op gericht om huiselijk en ongedwongen met elkaar om te gaan. Voor meer informatie en eventuele hulp bij vervoer: Fred Boessenkool, tel , Titia Schreuder, tel of Mia Speekenbrink, tel

9 Uit de stad en daarbuiten Gezocht: tijdelijke woonruimte Ik zal mijzelf eerst even voorstellen: mijn naam is Jantine de Boer en ben 18 jaar. Ik studeer Logopedie aan Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle en woon in Urk. Voor mijn studie moet ik een half jaar in Nijmegen verblijven. Voor deze periode van half jaar (september 2014 januari 2015) ben ik op zoek naar kost en inwoning in / rondom Nijmegen. Deze kost en inwoning uiteraard tegen vergoeding. Contactgegevens: Telefoon: / (bellen na 17:00) Mail: De Mattheus Passion van Bach, volgens velen het mooiste muzikale werk uit de geschiedenis. Mij ontroert het elk jaar weer. Niet alleen vanwege het lijdensverhaal en de muzikaliteit maar vooral ook vanwege de emotie van verlatenheid, van onbegrip, van geweld en hoe makkelijk je daar in mee gezogen wordt. Op die manier kan ik het een plaats geven in deze tijd en ook in mijn eigen leven. Toonkunst Arnhem voert de Mattheus Passion ieder jaar uit tezamen met het Gelders Orkest, een samenwerking die al jaren garant staat voor prachtige uitvoeringen. Dit jaar zal dat zijn op zaterdagavond 12 april om uur en zondagmiddag 13 april om uur, beide uitvoeringen vinden plaats in Musis. Kaarten voor zaterdagavond zijn 35 en voor zondagmiddag 40. Als u geïnteresseerd bent, kunt u zich, als u dat wilt, bij mij melden dan kan ik voor de best mogelijke plaatsen zorgen. Als lid van het Toonkunstkoor hebben wij betere plaatsen te vergeven dan de mensen bij de kassa van Musis. Hoe eerder u zich meldt hoe meer kans op een goede plaats. Lidy Boessenkool tel of Vacature koster wijkgemeente Elden de Kandelaar. M/V Door pensionering, in augustus 2014, van de huidige functionaris komt de functie van koster in deze wijkgemeente vacant. De functie omvat de volgende taken: -Kosterswerkzaamheden tijdens vieringen -Verhuur van ruimtes in de Kandelaar -Optreden als gastheer/vrouw voor gebruikers van de Kandelaar -Verzorging van catering Voor deze functie is 15 uur per week beschikbaar. De functie wordt uitgeoefend met ondersteuning van vrijwilligers en onder leiding van de kerkmeester, in samenwerking met de wijkraad van kerkrentmeesters. De volgende eisen worden gesteld aan deze functionaris: -enthousiaste persoon met goede sociale vaardigheden -affiniteit met de PGA -flexibele instelling -bereid onregelmatig te werken ook in de avonduren en weekends. -technisch inzicht -in staat om met ICT apparatuur om te gaan -vooropleiding op MBO niveau Het bezit van certificaten Sociale Hygiëne en BHV met brandpreventie is een vereiste. Kandidaten die deze certificeringen nog niet hebben dienen bereid te zijn deze certificeringen te halen, zo nodig op kosten van de PGA. Wij bieden: Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden volgens de PKN regelgeving, een mooie functie in een enthousiaste maar veranderende kerkelijke omgeving, een functie voor onbepaalde tijd na een proefperiode, ruime inwerk mogelijkheden. 9

10 Indien U nadere informatie wenst kunt U zich wenden tot de secretaris van het College van Kerkrentmeesters van de PGA de heer Jaap van 't Riet telf Sollicitaties kunt u voor 1 mei a.s. richten aan: College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Arnhem Rosendaalseweg KL Arnhem. Per kan ook: Dorcas Kledingactie 2014 In het hele land wordt in de week van 12 tot en met 19 april de Dorcas Kledingactie gehouden. Op tientallen locaties kan die dag kleding worden ingeleverd. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat Dorcas een landelijke kledinginzameling organiseert. De actie leverde vorig jaar kilo kleding op. Op zaterdag 12 april kan in Arnhem tussen uur en uur schone en gave kleding persoonlijk worden afgeleverd bij het inzameldepot van hulporganisatie Dorcas. Ook gebruikte mobiele telefoons en schoenen zijn welkom, evenals huishoudelijk textiel zoals dekens, beddengoed, handdoeken en gordijnen. Onder genot van koffie en/of thee is er gelegenheid om vragen te stellen. Vrijwilligers sorteren het grootste deel van de ingezamelde kleding voor kwetsbare mensen zoals ouderen, chronisch zieken, (wees)kinderen en gehandicapten in Oost-Europa. Een ander deel van de ingezamelde kleding stelt Dorcas beschikbaar aan kerken in Oost-Europa die het verkopen voor de financiering van sociale projecten in hun directe omgeving. Dorcas verkoopt een klein deel ongesorteerde kleding aan het Leger des Heils. Dit is noodzakelijk voor de financiering van het vervoer van de kleding naar en de distributie in Oost-Europa. Jaarlijks verstrekt Dorcas ongeveer kilo gesorteerde kleding aan arme mensen in Oost-Europa die over onvoldoende geld beschikken om kleding in de winkel te kopen. Jaarlijks gaan er ruim 150 transporten met hulpgoederen naar Roemenië, Moldavië, Albanië, Oekraïne, Hongarije, Zuid-Afrika, Lesotho en Rusland. Dorcas is een internationale hulporganisatie die in zeventien landen in Oost-Europa en Afrika 177 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt de allerarmsten, ongeacht hun ras, religie, geslacht of politieke overtuiging. In Nederland zijn duizenden vrijwilligers, ondernemers en giftengevers bij Dorcas betrokken. Voor meer informatie gaat u naar of telefoonnummer Routebeschrijving (auto) -Burgermeester Matsersingel afrijden richting NS station Arnhem-Zuid. -Onder het spoor door en vervolgens de eerste rotonde rechtdoor. -Bij de tweede rotonde rechtsaf. -Eerste weg links (na 1 km.) en meteen weer links. Dit is de Graanhoeve. Richard en Monique Postmus, Graanhoeve 25 Arnhem Ds. M. Maan telefoon Maandag van in de predikantenkamer zaterdag vrij scriba: Hilda van Vliet postadres: G.A. van Nispenstraat JA Arnhem Activiteitenfonds: NL 58 INGB PGA Diaconessenkerk Activiteitenfonds te Arnhem Diaconie: NL07 FVLB PGA Diaconie, Diaconessenkerk te Arnhem B.g.g. kerkelijk bureau. telefoon

11 SIONGROET Maandbrief voor de Siongemeenschap uitgave Rooster kerkdiensten in het KKC van Het Dorp; aanvang uur datum voorganger bijzonderheden 6 apr. ds. P.F. Boomsma (Westervoort) 13 apr. drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) 17 apr. ds. A.C. Poley (Leusden) 18 apr. ds. A.C. Poley (Leusden) 20 apr. ds. A.C. Poley (Leusden) 27 apr. * dr. J.G. te Lindert (pastor SIZA Het Dorp) 4 mei drs. Th.D. van Loenen (Arnhem) 11 mei ds. C.J. Kraai (Wageningen) 18 mei mw. M.M. Hazeleger (Arnhem) * diensten onder verantwoordelijkheid van Siza (Het Dorp) De diensten van de Stille Week en Pasen Het thema voor de diensten rondom Pasen luidt dit jaar: Hij gaat voor naar Galilea (naar Matteüs 26: 32 en 28: 7). Jezus woonde in Galilea en verkondigde daar ook het Woord. Nadat Hij was opgestaan uit de dood, leidde Zijn weg wederom daar naar toe. Daar begon alles opnieuw en verzamelde Hij Zijn helpers weer; de dood overwonnen en vanuit Galilea het Woord de wijde wereld in! Op Witte Donderdag, 17 april, vieren we zoals gebruikelijk het Heilig Avondmaal. Goede Vrijdag, 18 april, is het een sobere dienst. Het is stil als we de kerk binnenkomen en verlaten. Tijdens de dienst, die in het teken staat van het lijdensevangelie van Matteüs, zal de Paaskaars worden gedoofd: Nu valt de nacht. Het is volbracht: de Heer heeft heel zijn leven voor het menselijk geslacht in Gods hand gegeven. De cyclus eindigt met het licht van Paasmorgen, 20 april. De nieuwe Paaskaars wordt dan binnengebracht. Evenals voorgaande jaren zal er voor deze drie vieringen tezamen één liturgieboekje aanwezig zijn. Dat boekje wordt na elke dienst weer ingenomen, zodat het gedurende alle diensten gebruikt kan worden. Op Paasmorgen mag u het boekje mee naar huis nemen. Wij wensen u een mooie en inspirerende cyclus toe Diaconaal project 'Eigen inkomsten voor gehandicapten Myanmar' In Myanmar (Birma) hebben mensen die lichamelijk gehandicapt zijn, nauwelijks toegang tot onderwijs, zorg en werk. Toch is meer dan vijftig procent van hen in principe in staat om te werken en zouden ze in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. The Leprosy Mission International (TLMI, Leprazending) werkte oorspronkelijk voor leprapatiënten, maar zet zich nu ook breder in voor gehandicapten. Zij krijgen vakonderwijs of microkredieten om een eigen bedrijfje te beginnen. TLMI probeert ook werkplekken te creëren bij grotere bedrijven, werkplaatsen en markten en biedt daarnaast medische zorg. Kinderen met handicaps krijgen fysiotherapie en logopedie, zodat zij later meer kansen hebben om aan de slag te komen. 11

12 Op 18 mei a.s. is de eerste collecte bestemd voor dit project. Zoals gebruikelijk zullen er deze zondagmorgen ook weer kaarten worden verkocht, waarvan de opbrengst ten goede komt aan dit doel. Ook is het mogelijk om alvast een financiële bijdrage voor dit nieuwe project over te maken op rekeningnummer van de Wijkdiaconie Sionkerk, p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem. Graag onder vermelding van: Diaconaal project Activiteiten in de komende periode Inloopavond / Taizéviering KKC: het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp is op woensdag 9, 16, 23 en 30 april en op 7, 14 en 21 mei 2014 van tot uur open voor stilte, gesprek en gezelligheid. Op 9 en 23 april en 14 mei vindt om uur een Taizéviering plaats. Ontmoetingsmorgen KKC Het Dorp: Deze bijeenkomst vindt plaats op woensdagmorgen 16 april en 21 mei De locatie is het Kerkelijk Kultureel Centrum (KKC) van Het Dorp in Arnhem. Aanvangstijdstip is uur en de bijeenkomst duurt tot aan het middaguur. De bijeenkomst wordt begeleid door ds. Monique Maan, Hans Meijer en Alie Schregardus. Tijdens deze bijeenkomst staat het verhaal over Samson en Delila centraal. U bent van harte welkom! Nadere informatie kunt u krijgen bij Alie Schregardus, tel Gezellige avond bewoners Philadelphiahuizen De contactavonden "Rondom de Bijbel" zijn speciaal bedoeld voor de bewoners van de Philadelphiahuizen. Op dinsdagavond 29 april 2014 vindt in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem) de eerstvolgende contactavond plaats. Ze worden gevuld met muziek, een bijbelverhaal, wat creatiefs en natuurlijk veel gezelligheid. Inloop vanaf uur. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Nadere informatie bij Wim Schröder, of Bijbelkring De bijbelkring vindt plaats op woensdagmiddag 30 april De bijeenkomst wordt gehouden in de Sionkerk (Callunastraat 6 in Arnhem). Aanvangstijdstip is uur en de bijeenkomst duurt tot ongeveer uur. De leiding van deze kring is in handen van Theo van Loenen. Nadere informatie bij Theo van Loenen of Alie Schregardus. Volgende Siongroet De volgende Siongroet verschijnt medio mei Geeft u de wetenswaardigheden even door aan Philip Greep, zodat we iedereen hierover kunnen informeren? Op zondagen in het KKC of via de mail: Colofon Siongemeenschap (onderdeel van de Diaconessenkerk Arnhem) Kerkgebouw: Dorpsbrink 7 in Het Dorp te Arnhem Predikant: ds. Monique Maan, tel.nr Bij afwezigheid van ds. Maan kunt u contact opnemen met Alie Schregardus, tel.nr Secretariaat Siongemeenschap: p/a Sophiastraat 21, 6812 CA Arnhem Website: Wijkkas: rek.nr t.n.v. Siongemeenschap Arnhem Redactie: Philip Greep Druk: Vonk Totaal 12

Maandbrief Diaconessenkerk Maart 2014

Maandbrief Diaconessenkerk Maart 2014 Maandbrief Diaconessenkerk Maart 2014 Iedere zondag is er crèche voor de allerjongsten. Bij de erediensten 2 maart ds. M. Maan viering HA 9 maart ds. M. Maan m.m.v cantorij er is KND en wereldwinkel 16

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014

Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Zondagsbrief voor zondag 13 april 2014 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Medewerkenden aan deze dienst zijn: Voorganger: ds. L.O. Giethoorn, Groningen Ouderling: Hielle Tillema Diaken: Jan

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk Juni 2014

Maandbrief Diaconessenkerk Juni 2014 Maandbrief Diaconessenkerk Juni 2014 Bij de erediensten 1 juni ds. Nathalie da Costa 8 juni Pinksteren ds. M. Maan mmv cantorij er is KND 15 juni ds. M. Maan viering HA 22 juni ds. M.Dijkstra 29 juni ds.

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

SIONGROET Een brief aan de Siongemeenschap uitgave 2013-2

SIONGROET Een brief aan de Siongemeenschap uitgave 2013-2 SIONGROET Een brief aan de Siongemeenschap uitgave 2013-2 Achter de kopjes van de berichten hieronder, kunt u tussen haakjes lezen onder wiens verantwoordelijkheid die bijdrage is geschreven: AP : ds.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In verband met de viering van het 1-Aprilfeest in Brielle hebben alle leerlingen vrij van school op woensdag 1 april a.s..

Nieuwsbrief. In verband met de viering van het 1-Aprilfeest in Brielle hebben alle leerlingen vrij van school op woensdag 1 april a.s.. 17 maart 015 Nieuwsbrief 1-Aprilfeest In verband met de viering van het 1-Aprilfeest in Brielle hebben alle leerlingen vrij van school op woensdag 1 april a.s.. In dit nummer: 1-Aprilfeest 1 Paasviering

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid

Liturgie. PGA wijkgemeente. Arnhem Zuid Liturgie PGA wijkgemeente Arnhem Zuid Vierplaats De Kandelaar mei 2015 APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus,

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudewater

Protestantse Gemeente Oudewater Protestantse Gemeente Oudewater Welkom in deze kerkdienst van de PROTESTANTSE GEMEENTE OUDEWATER. Een hartelijke groet gaat ook uit naar degenen die via de Kerk TV deze dienst meemaken. Zondag 20 maart:

Nadere informatie

Een stille week. Een bezinningsmoment aan het begin van de Stille Week. Je kunt beginnen een eenvoudige maaltijd koken met en

Een stille week. Een bezinningsmoment aan het begin van de Stille Week. Je kunt beginnen een eenvoudige maaltijd koken met en Een stille week Leeftijd: 13-16 Soort bijeenkomst: club, catechese Soort werkvorm: heel programma, dramatische expressie, muziek, film Thema: Pasen Tijdsduur: hele nacht of aparte bijeenkomsten van ongeveer

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 2013 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen Orde van dienst voor de viering van zondag 10 november 201 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger : Ds. Jan de Geus orgel : Kees van den Berg 1 De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven

Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Zondag 9 april 2017 6e zondag 40 dagentijd Thema: Alleen door los te laten kom je (te) boven Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 552 Stilte om ons voor

Nadere informatie

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel

De Hoeksteen. Activiteiten seizoen Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel Protestantse wijkgemeente De Hoeksteen Activiteiten seizoen 2017-2018 Rivierweg 15 - Capelle aan den IJssel 2 Voorwoord Deel je leven was vorig jaar het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland. Dit

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014

Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 Witte Donderdag Duinzichtkerk, 17 april 2014 PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE ARCHIPEL/BENOORDENHOUT Hartelijk welkom in de Duinzichtkerk Vandaag beginnen wij de viering van de drie dagen van Pasen. Wij gedenken

Nadere informatie

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst

Welkom in de Sint Jacobskerk. Wij wensen u een gezegende kerkdienst Welkom in de Sint Jacobskerk Wij wensen u een gezegende kerkdienst Sint Jacobskerk Derde zondag van epifanie Sint Jacobskerk Voorganger Ouderling v dienst Lector: Organist : ds. L. Wüllschleger : mw. Gerdi

Nadere informatie

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017

Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Beleidsplan wijkgemeente De Bron voor 2016/2017 Dit beleidsplan bestaat uit de volgende onderdelen: I. Missie en Visie (algemeen) II. Beleidsplan eredienst en pastoraat III. Missie en Visie van de diakenen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Schooljaar nummer 13, maart Beste ouders,

Schooljaar nummer 13, maart Beste ouders, Schooljaar 2016-2017 nummer 13, maart 2017 Beste ouders, Maandag, op onze studiedag in de Rode School in Haarlem-Zuid hebben wij, geoefend in het levendig voeren van een gesprek over ons dagelijks werk.

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Welkom bij Kliederkerk, 29 maart 2015!

Welkom bij Kliederkerk, 29 maart 2015! Welkom bij Kliederkerk, 29 maart 2015! Thema: Bijna Pasen! 15.00 samen kliederen 15.55 beetje opruimen 16.00 verhaal samen in de kring 16.10 eten en drinken 16.30 helemaal opruimen We helpen elkaar als

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN

TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN TROUWEN IN DE GROTE KERK IN SCHAGEN Van harte geluk gewenst! Jullie hebben besloten om te gaan trouwen. Hopelijk wordt het een onvergetelijke dag: voor jullie zelf, voor je familie en vrienden. Omdat jullie

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven

Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Beelden en verhalen van activiteiten in de 40dagentijd en Pasen 2015uit de Ontmoetingskerk- en Adventskerkgemeente in Eindhoven Soberheid vasten 40-dagen op weg naar Pasen oefenen in solidariteit en je

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Liturgische kleur: rood

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Liturgische kleur: rood Orde van dienst voor zondag 29 maart 2015, Palmpasen / Passieviering oecumenische gezinsviering Kerk: Brugkerk te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Muzikale medewerking: Wim Pardoen (orgel/ piano) en Mieke

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht

Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht Nieuwsbrief De Lichtbron, 22 29 april 2016 Lichtbron-inspiratie-Gebed om licht U komt mij, lieve God/ zo nederig nabij, in dagen van gemis/ en moeite vindt u mij. Een man van smarten/ die ter aarde valt

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest

Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni. Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Nieuwsbrief De Lichtbron 2017 van 26 mei tot 2 juni Lichtbron-inspiratie - Welkom Heilige Geest Welkom Heilige Geest, daal op ons neer, vervul iedere dag, ons hart steeds weer. Jezus heeft het onszelf

Nadere informatie

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog!

Zondag 28 februari 2016. Welkom in De Regenboog! Zondag 28 februari 2016 Welkom in De Regenboog! Voorganger: kand. J.H. van Wijk, Zwolle Ouderling van dienst: Gerhard Nijhoff Organist: Rien Hoekjen Lector: Heleen Rutterkamp Koster: Ria op den Dries Liturgisch

Nadere informatie

Is ieder gemeentelid een diaken?

Is ieder gemeentelid een diaken? dit is een folder van diakonie van de hervormde gemeente van harmelen Is ieder gemeentelid een diaken? Is ieder gemeentelid een diaken? Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar.

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL

HET WOORD: SCHRIFT EN TAFEL Thema: Wachten Orde van dienst: - VOORBEREIDING Zondag 28 december 2014 Zuiderkerkgemeente Voorganger: ds. E. Wisselink Organist: mevr. Willy Misker Wit Wit is de kleur van de vreugde, wit is de kleur

Nadere informatie

Zondag 20 december 2015

Zondag 20 december 2015 Welkom Aansteken 4de adventskaars Zondag 20 december 2015 Zuiderkerkgemeente Voorganger: Dr. H. Nobel Organist: mevr. W. Misker Paars Paars is de kleur van het stil worden, van bezinning en gebed. Het

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente

Johanneskapel. Ontmoeting en inspiratie. Een nieuwe lente Johanneskapel Ontmoeting en inspiratie Een nieuwe lente Programma januari-april 2014 Welkom Voor u ligt het nieuwe programma van De Johanneskapel. Het is nog winter, maar we kijken alweer uit naar de lente.

Nadere informatie

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden.

DE VOORBEREIDING We gaan staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: MUZIEK Wanneer de muziek zwijgt proberen we stil te worden. Protestantse gemeente De Bron Groningen Zondag: 11 december 2016 Aanvang 10:00 uur 3 e zondag van Advent kleur: paars viering voorbereid door gemeenteleden piano: Vincent van Ravels Wilt U zich voorzien

Nadere informatie

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam

Dit boekje wordt u aangeboden door. de Protestantse gemeente te Menaam 1 Dit boekje wordt u aangeboden door de Protestantse gemeente te Menaam Het is bedoeld om onderwerpen te behandelen die te maken hebben met het dopen en de doopdienst. Daarnaast is geprobeerd enige vragen

Nadere informatie

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart

Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Orde van dienst op 22 maart 2015 in de Vloedschuur te Heteren In deze dienst zal gedoopt worden: Sophie Anke Henrike (Sophie) Kalisvaart Thema: De graankorrel Voorganger: Ds. Simon de Kam Ouderling: Johan

Nadere informatie

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods

Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods Romeinen 10: 17 Toelichting op de gang van zaken in de eredienst Informatie voor onze gasten Op pagina 4 vindt u de volgorde van de

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 8 oktober 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Karin van den Broeke, Wissenkerke Ada Dieleman

Nadere informatie

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette.

Toen ik op pelgrimstocht ging en in mijn reisgenoten de Ander ontmoette. Welkom Lieve vrienden, bekenden, nieuwe gezichten, Welkom in deze Zwanenhofviering. In onze Tijd van leven heeft ieder van u ervoor gekozen op deze zondagmorgen hier te komen. Met alles wat ons leven ons

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief...

In deze Nieuwsbrief... 1 of 6 30-3-2012 10:09 Wordt het onderstaande e-mailbericht niet correct weergegeven? Klik hier voor de onlineversie. OGH Nieuwsbrief #33-30 maart 2012 In deze Nieuwsbrief... In deze Nieuwsbrief: Brood

Nadere informatie

Veertigdagentijd Met open handen

Veertigdagentijd Met open handen Veertigdagentijd Met open handen De kinderen reizen dit jaar met de trein, zeven zondagen lang. De kaartjes worden geknipt en daar gaan we. Waarheen? Eigenlijk is dat niet eens zo belangrijk. Veel belangrijker

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 21 augustus 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 10 e zondag van de zomer Kleur: Groen de kleur groen is de kleur van het leven - geef ons heden ons dagelijks brood - de kleur groen is de

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden

Welkom in de Menorah. : dhr. F. Wijngaarden Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Lector Organist : ds. A.H. Boschma : dhr. A. Koster : dhr. F. Wijngaarden : dhr. P. de Jong Lied voor de dienst 533: 1 a, 2, 3, 4, 5, 6 Lied voor de

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Het valt mij steeds weer op: Wil je iets begrijpen van het evangelie van Matteüs, dan moet je het Oude Testament er bij houden. Op belangrijke momenten

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen

Speciaal voor de GEMEENTE rondom de OPSTANDINGSKERK zijn we op. Ouderlingen Talenten gezocht!! Ieder mens heeft zijn of haar eigen gaven en talenten gekregen. Herken je jouw talenten in een van de pijlen? Mogen we je dan vragen of je een paar uur van je tijd aan de gemeente wilt

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

Palmzondag 29 maart 2015

Palmzondag 29 maart 2015 Protestantse gemeente Haaksbergen Buurse i.o. Palmzondag 29 maart 2015 6 e zondag van de Veertigdagentijd Begin van de Goede Week 1 De dienst op Palmzondag, het begin van de Goede week, bestaat uit contrasten.

Nadere informatie

De familie Koppelman is verhuisd. Jack en Mitch wonen nu aan De Praam 3 in Dedemsvaart. We wensen hen veel geluk in hun nieuwe huis!

De familie Koppelman is verhuisd. Jack en Mitch wonen nu aan De Praam 3 in Dedemsvaart. We wensen hen veel geluk in hun nieuwe huis! Ommerkanaal Oost 30 7731 TS OMMEN 0523 613164 06 27599851 info@ommerkanaalschool.nl www.ommerkanaalschool.nl 17 maart 16 Voorwoord Het komend weekend vieren we Goede Vrijdag en Pasen. We denken terug aan

Nadere informatie

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij

Het is zondag 20 maart 2016. Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom en goedemorgen in De Ark! Het is zondag 20 maart 2016 Voorganger: ds. F.W. Kuipers Organist: Jan Tornij Welkom in de Ark! PALMPASEN De zondag voor Pasen heet Palmpasen. Dan wordt stilgestaan bij

Nadere informatie

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006

Instructie Ambtsdrager van Dienst (AvD) en 2 e ambtsdrager Gebaseerd op PGSG2013-006 Kerk: Johanneskerk, Mgr. Vranckenstraat 9, 6134 AJ SITTARD Scribaat: p/a G. van Kranenburg Mgr. Vranckenstraat 9 6134 AJ SITTARD Tel: 046-4490080 E-mail: scriba@pgsittard.nl PGSG2015-I-087r2 2015-08-25

Nadere informatie

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011)

Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer (versie 5 mei 2011) Eerste contouren beleidsplan PKN gemeente Schermer 2011-2015 (versie 5 mei 2011) Eerste contouren Een werkgroep is in 2010 gestart met het opstellen van een nieuw beleidsplan voor PKN gemeente Schermer.

Nadere informatie

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch?

'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) 'Hij kent je bij je naam'. (internet) http://www.youtube.com/watch? Liturgie Jongerenviering op 10 juni 2012 Protestantse Kerk in Wehl Welkom Anneke We begroeten elkaar met het zingen van: 'Vrede voor jou, hierheen gekomen' (Geroepen om te zingen, nr. 15) Thema van de

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God

Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen. Verbondenheid met God Liturgie voor de dienst waarin Esther Maaike Anna de Boer en Daniël Harm Jonker de doop zullen ontvangen Verbondenheid met God Zondag 21 juni 2015, 9.30 uur PKN Hervormde kerk te Warstiens Voorganger :

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus

Welkom in de Menorah. Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Welkom in de Menorah Dienst van schrift en tafel Thema: De rijke man en arme Lazarus Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lectrice : Ds. A.H. Boschma : mw. A. Bouma : dhr. H. Dorsman : mw. A. Bouma

Nadere informatie

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem

Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem 2a Orde van de dienst van Schrift en Tafel in de Lambertikerk te Zelhem EEN LIEDBOEK IS OOK NODIG klokgelui Ontvangst in de kerk. * DIENST VAN HET SAMENKOMEN * muziek voor de dienst De dienstdoende diakenen,

Nadere informatie

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg

Stilte vooraf. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Stilte vooraf Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Uitleg Witte donderdag. Nacht van de overlevering, met een dubbelzinnige betekenis. Het is de overlevering (de traditie) van

Nadere informatie

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017

Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Orde van dienst op de 16 e zondag na Pinksteren 26 september anno Domini 2017 Voorbereiding Inleidend orgelspel Binnenkomst ambtsdragers Welkom Lied tijdens het aansteken van de kaars: Nr. 280: 1, 4 en

Nadere informatie

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd

ProJOP. jeugdwerk VPKB. 40 Days. stilstaan in de 40 dagentijd ProJOP jeugdwerk VPKB 40 Days stilstaan in de 40 dagentijd Hey! Voor je ligt 40 Days. De veertigdagentijd is de periode waarin we uitkijken naar Pasen, het feest van Jezus opstanding. Onderweg lezen we

Nadere informatie

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016

Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Jaarverslag 2016 Nijmegen, 28 maart 2017 Jaarverslag 2016 Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen Wie zijn wij? Het Oecumenisch Citypastoraat Nijmegen heeft ook in 2016 als

Nadere informatie

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorbereiding Heilig Avondmaal Voorbereiding Heilig Avondmaal Delen (bijlage) MAANDAG: voor de jongere kinderen MAANDAG: voor de oudere kinderen Stel je bent in het buitenland op vakantie en je bezoekt daar een kerk. Bij binnenkomst

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017

De Leidraad. Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Orde van dienst De Leidraad +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Zondag De Goede Herder 30 april 2017 Voorganger: ds. J. Bonnes Organist: Johan Groen Welkom en mededelingen Aansteken van

Nadere informatie

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk

Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012. Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Orde van dienst voor de viering van zondag 15 april 2012 Wijkgemeente Ambacht-Oost in de Bethelkerk Hendrick ter Brugghen (1588-1629): De Ongelovige Thomas voorganger orgel : dhr. Rob van Herwaarden :

Nadere informatie

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl

Vrienden van dorcas. www.dorcas.nl Vrienden van dorcas www.dorcas.nl Dit is dorcas 2 3 Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Dorcas werkt al 35 jaar aan

Nadere informatie

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen,

Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, Twee weken geleden zijn we begonnen met lezingen uit het Marcus-evangelie. Een bijzonder evangelie waarin de vraag centraal staat: wie is Jezus? Hoe

Nadere informatie

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg?

Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Zondag 28 februari 2016 3e zondag 40 dagentijd Thema: Stap voor stap op weg naar Pasen Doodlopende weg? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Tussentijds 9: 1,

Nadere informatie

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk

PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, uur Grote Kerk PAASWAKE VIERING Protestantse Gemeente Beverwijk 26 MAART 2016, 20.30 uur Grote Kerk Voorganger: Ds. Dick van Arkel Ouderling: Jan Kramer Diaken: Jaap Bubberman Geluid: Dries van Duinen Organist: Ton Veltkamp

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK

VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK VIERING VAN SCHRIFT EN TAFEL IN DE PETRAKERK 21 april 2011 WITTE DONDERDAG Voorganger Orgel Diaken Ds. Marja Terlouw-Sterk Bert Wisgerhof Gerrie de Vries Welkom Psalm 107 : 1, 3 Verstilling, bemoediging

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 23 juli 2017 Tafeldienst Voorganger: Aarnoud van der Deijl Thema: Mag het ietsje meer zijn? m.m.v. Arjen Noordzij,

Nadere informatie

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen

Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Protestantse gemeente te Hoek Zondagsbrief Zondag 13 augustus 2017 Kleur: groen Voorganger: Ouderling van dienst: Organist: Koster: Video Wall: Crèche: ds. Arie van der Maas Jan Hollebek Joke de Putter

Nadere informatie

Protestantse gemeente Biddinghuizen

Protestantse gemeente Biddinghuizen Protestantse gemeente Biddinghuizen Zondag 16 november 2014 Thema: Meedoen met Jezus Viering van het Heilig Avondmaal de Tafel van de Heer Voorganger: ds. Beatrice L. Jongkind Organist: dhr. Cor van Kooten

Nadere informatie

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur

ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST. Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur ORDE VOOR DE AVONDMAALSDIENST Zondag 15 februari 2015 ~ Grote Kerk Wijkgemeente Markus ~ Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. A. Groeneveld Organist: Simon Marbus Koster: Bert de Bruin Orgelspel Welkom

Nadere informatie

Info- en liedjesboekje. Palmpasen en Pasen. Widar Vrijeschool Groningen

Info- en liedjesboekje. Palmpasen en Pasen. Widar Vrijeschool Groningen Info- en liedjesboekje Palmpasen en Pasen Widar Vrijeschool Groningen Palmpasen - Pasen - Lente De natuur ontwaakt, lente! De planten groeien in het voorjaar tegen de zwaartekracht in. Wij krijgen zin

Nadere informatie

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN

MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN MET HART EN ZIEL VIEREN EN VERBINDEN DUINZICHTKERK - STARTZONDAG zondag 21 september 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout Van harte welkom in de Duinzichtkerk op startzondag. De activiteiten rond deze

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Feest voor alle kleuters!

Feest voor alle kleuters! 8 Feest voor alle kleuters! Hoera, Aves bestaat in 2015 vijf jaar! Wat doe je als je vijf jaar wordt? Dan geef je een feestje voor al je vriendjes en vriendinnetjes. Maar hoe doe je dat als je een stichting

Nadere informatie