ÖßßÎÊÛÎÍÔßÙ îðïí ÊßÒ ÙÛÔÜÛÎ ÞòÊò. Jaarverslag. in infrawerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ÖßßÎÊÛÎÍÔßÙ îðïí ÊßÒ ÙÛÔÜÛÎ ÞòÊò. Jaarverslag. in infrawerk"

Transcriptie

1 ÖßßÎÊÛÎÍÔßÙ îðïí ÊßÒ ÙÛÔÜÛÎ ÞòÊò Jaarverslag 2013 Samen sterk in infrawerk

2 Inhoud ÊÑÑÎÉÑÑÎÜ ÐÎÑÚ ÛÔ ÊßÒ ÙÛÔÜÛÎ ÙÎÑÛÐ ÞòÊò ÞÛÎ ÝØÌ ÊßÒ ÜÛ ÎßßÜ ÊßÒ ÝÑÓÓ ÍÍßÎ ÍÍÛÒ ÉÛÙÛÒÐÎÑÖÛÝÌ ÉÛÍÌÔßÒÜ î ì ê è Voorwoord 2013: Verdere groei van de omzet in nog steeds krimpende markt Ò ÙÛÍÐÎÛÕ ÓÛÌæ ÙÛÎÌÖßÒ ÊÛÔÜÕßÓÐ ïð Ò ÙÛÍÐÎÛÕ ÓÛÌæ ÎÛÒW ÞËÔÜ ïï ØÛÌ ÕßÓ ÖßßÎ îðïí ÊÑÔÙÛÒÍ ÖÛÎÑÛÒ ØË ÍÓßÒ ïî Ò ÛËÉ Æ ÛÕÛÒØË ÍÒÛÌÉÛÎÕ ÓÛÌ ÔßÐÌÑÐÍ ÊßÒ ÙÛÔÜÛÎ ïì Ondanks de lage productie in het eerste kwartaal van 2013 ten gevolge van lage temperaturen, zijn wij er toch in geslaagd de omzet van 2012 met krap 10% te overtreffen in een nog steeds verder krimpende markt. ÑÒÜÛÎÒÛÓ ÒÙÍÎßßÜ ïê ÝÌ ÐÛÎÍÑÒÛÛÔÍÊÛÎÛÒ Ù ÒÙ ÑÐÔÛ Ü ÒÙÍÝÛÒÌÎËÓ ÙÛÔÜÛÎÐÑÑÎÌ ÐÛÎÍÑÒÛÛÔ Ú ÒßÒÝ ÛÛÔ ÖËÞ ÔßÎ ÍÍÛÒ ïé ïè îð îî îì îé De gerealiseerde omzet in 2013 bedroeg 323,0 miljoen (2012: 294,3 miljoen). Vermeldenswaardig is het feit dat het rendement niet ten koste ging van deze omzetstijging; deze bleef in percentage hoegenaamd gelijk, nl. 2,65%, en bedroeg 8,5 miljoen (2012: 2,73% en 8,0 miljoen). Van deze omzetstijging nam Aannemingsmaatschappij Van Gelder ruim 62% voor haar rekening, terwijl Van Gelder Infratechniek, weliswaar duidelijk minder, toch ook een lichte stijging liet zien. Wel behaalden alle bedrijven en deelnemingen van de Van Gelder Groep een duidelijk positief resultaat. Onze activiteiten in Denemarken en Duitsland verliepen naar wens en worden dan ook in de komende jaren voortgezet. De order portefeuille bleef nagenoeg op peil en bedraagt 255 miljoen per 31 december 2013, een solide basis voor het komende jaar. Uit een onderzoek van Bureau Berenschot is gebleken dat de daling van de uitgaven van gemeenten het sterkst zal zijn voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. Tot 2016 wordt landelijk een afname verwacht van ca. 11%, hetgeen neerkomt op 4,5 tot 6 miljard. Met dit vooruitzicht, de hevige concurrentie en de terugkerende verliezen in enkele regio s heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder in 2013 een reorganisatie doorgevoerd en zijn 16 personeelsleden afgevloeid. Een beslissing die uiteraard wordt betreurd, maar noodzakelijk is om de continuïteit van met name Regio Oost-Noord van Aannemingsmaatschappij Van Gelder te waarborgen. In dit jaar is extra geïnvesteerd in onze asfaltposities, zowel bestaand als nieuw. De ombouw van de eerste î

3 fase van de bestaande Asfaltcentrale Rivierenland in Tiel (waarin Van Gelder naast Ballast Nedam voor 50% deelneemt) is in het tweede kwartaal van 2013 gereed gekomen opslagsilo s voor warm asfalt zijn hier vernieuwd, weegbruggen zijn vervangen en het terrein is aangepast. Daarnaast is er een nieuw kantoor en laboratorium gebouwd. Met deze vernieuwingen in Asfaltcentrale Rivierenland denken wij voorlopig beter en meer concurrerend asfalt te kunnen produceren. Daarnaast heeft Van Gelder eind 2013 haar asfaltpositie in het westen van Nederland versterkt door de aankoop van een belang van 25% in de Asfaltcentrale Productie Amsterdam (APA) te Amsterdam. De andere aandeelhouders in deze centrale zijn Boskalis Nederland, Strukton en Ballast Nedam. Met deze aankoop heeft Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor alle asfaltgebonden werken een uitstekende uitgangspositie gecreëerd in West-Nederland. In de kabel- en leidingenbranche kunnen prijsstijgingen niet meer worden doorgevoerd en laten de prijzen zelfs een neerwaartse trend zien. Met name bij Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en Van Gelder Telecom worden deze prijsdalingen opgevangen door verbeteringen in het interne proces met daarnaast de invoering van nieuwe uitvoeringstechnieken (stoppelen). Van Gelder Rail heeft dit jaar trede 2 op de ProRail prestatieladder behaald en doel is om in 2014 trede 3 te bereiken wordt gerealiseerd. Bovendien probeert Van Gelder Rail het - ligingsprojecten, in 2014 te verkrijgen, waardoor werkzaamheden op het gebied van de tractievoeding aan de scope kunnen worden toegevoegd. Van Gelder Verkeerstechniek, dit jaar als zelfstandige werkmaatschappij binnen Van Gelder Infratechniek operationeel, is bezig nieuwe markten aan te boren met als eerste succes een project voor het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam, samen met Siemens. Van Flowman Led, toegepast in de Weg van de Toekomst en door Van Gelder Verkeerstechniek ontwikkeld, worden hoge verwachtingen voor nieuwe projecten gekoesterd. De werkmaatschappijen binnen Van Gelder Infratechniek zetten volledig in op verdere automatisering, verhoging van de productie en verlaging van de faalkosten. De basis hiervoor is al bij Van Gelder Telecom gelegd en de verwachting is dat eind 2014 Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken ook aanzienlijke stappen vooruit zal hebben gezet om aan de vraag op het gebied van grootschalige aansluitingen vanaf 2015 te kunnen voldoen. Uit het intern opgestelde jaarverslag CO 2 valt op te merken dat Van Gelder erg actief is om haar reductiedoelstelling van 20% CO 2 ten opzichte van het jaar 2010 in het jaar 2020 te realiseren. Van Gelder, in het bezit van de prestatieladder niveau 5, mocht in november de zogenaamde Lean and Green Logistics Award in ontvangst nemen van de directeurgeneraal Bereikbaarheid van het ministerie van Infra en Milieu. Deze Award wordt toegekend wanneer bedrijven betreft hierbij in het bijzonder het transport van asfalt. Binnen Van Gelder krijgt het aspect Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) optimaal aandacht. Zo worden al onze leveranciers en onderaannemers gemiddeld 28 dagen na factuurdatum betaald. In deze tijd voor kleinere bedrijven en onderaannemers een betalingsgedrag dat zekerheid verschaft. Een andere bijzonderheid is dat onze vervangen (voor ons verouderde) laptops opnieuw gebruikt gaan worden in een ziekenhuis in Afrika. Onder toezicht van ons hoofd automatisering zijn in Tanzania ter plekke de eerste 10 laptops geïnstalleerd. Het is de bedoeling dat Van Gelder de eerstkomende jaren dit project gaat uitbreiden en het onderhoud hiervan voor haar rekening zal nemen. Het totale bedrag aan investeringen voor alle werkmaatschappijen van de Van Gelder Groep bedroeg in ,7 miljoen. Deze investeringen zijn met eigen middelen een solvabiliteit van 45% is aangetoond dat directie, commissarissen en aandeelhouder vertrouwen hebben in de toekomst en dit voor onze werknemers en opdrachtgevers betrouwbare zekerheden zijn in deze toch wel erg roerige tijden in de branche. E. van de Poll Algemeen directeur Van Gelder Groep B.V. í

4 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Van Gelder is een middelgrote organisatie die alle disciplines in huis heeft om infrastructurele werkmaatschappijstructuur met vijf hoofddisciplines. De gezamenlijke kennis en ervaring van onze werkmaatschappijen wordt steeds vaker gebundeld ingezet voor grote infrastructurele projecten. Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. richt zich op het ontwerpen en uitvoeren van werken op het gebied van grond-, weg- en waterbouw. Daarbij valt te denken aan de aanleg van (rijks)wegen, rioleringen en afvalwatersystemen, maar ook het bouw- en woonrijp maken van bouwlocaties. Aannemingsmaatschappij Van Gelder neemt zowel nieuwbouwprojecten, als renovatie- en onderhoudsprojecten aan. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken B.V. (KLM) heeft als kernactiviteit het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van kabel- en leidingnetwerken. De werkmaatschappij heeft uitgebreide kennis van en ervaring met de totale ondergrondse infraveelvuldig ingezet bij nieuwbouw- en renovatieprojecten ten behoeve van een hoogwaardig kabel- en leidingnet. ì

5 Daarnaast verricht Van Gelder KLM activiteiten op het gebied van engineering. Van Gelder Rail B.V. is gespecialiseerd in de aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen, inclusief de benodigde boringen onder en langs het spoor. Daarnaast is Van Gelder Rail gespecialiseerd in treinbeveiliging. Duurzame, betrouwbare oplossingen en het veiligheidsdenken staan centraal bij Van Gelder Rail. Van Gelder Telecom B.V. houdt zich bezig met het ontwikkelen, bouwen en onderhouden van (veelal) op glasvezel gebaseerde data- en telecommunicatienetwerken. Daarnaast levert Van Gelder Telecom ondersteuning bij specialistische werken als wegenaanleg, woonwijkontwikkeling en op afstand aanstuurbare bruggen of sluizen. Van Gelder Verkeerstechniek B.V. ontwikkelt en realiseert oplossingen voor verkeersgerelateerde infraprojecten. Hierbij valt te denken aan de aanleg van spitsstroken, plaatsing en programmering van verkeersregelinstallaties, monitoring door middel van camera s en het verzorgen van overige bebordingssystemen. Een specialisatie is het ontwikkelen en realiseren van Dynamisch VerkeersManagement (DVM) systemen. van nieuwe methoden, technieken en regelgeving en beschikprojectteams slagvaardig en veilig te werk gaan. Het opleidingscentrum verzorgt onder meer de opleidingen middenspanning, laagspanning, datacommunicatie en distributie gas/water, maar ook veiligheids- en managementtrainingen worden georganiseerd. Multidisciplinaire groep Samen vormen de werkmaatschappijen van de Van Gelder Groep een multidisciplinaire groep die haar kennis bundelt voor betere oplossingen. Steeds vaker worden integrale projecten aangeboden, waarin zowel bouwprojecten als infrastructurele activiteiten samenkomen. Van Gelder heeft de disciplines in huis om deze projecten zo volledig mogelijk uit te voeren. Dit komt tot uiting in ons motto: Samen sterk in infrawerk. Met samen bedoelen wij niet alleen de Van Gelder Groep, maar ook onze opdrachtgevers en samenwerkingspartners. Elk jaar weer worden wij op de proef gesteld met uitdagende infrastructurele projecten die ons en onze relatie sterker maken. Opleidingscentrum Gelderpoort Werknemers maken het verschil. Daarom worden bij Van Gelder eigen werknemers en werknemers van opdrachtgevers opgeleid in Opleidingscentrum Gelderpoort. Het voordeel toont zich op de bouwplaats: werknemers zijn goed op de hoogte Samen sterk in infrawerk ÑÎÙßÒÑÙÎßÓ VAN VAN GELDER GELDER GROEP GROEP B.V. B.V. Van Van Gelder Gelder Civiel Civiel Van Van Gelder Gelder Infratechniek Infratechniek Aannemingsmaatschappij Aannemingsmaatschappij Van Van Gelder Gelder B.V. B.V. Asfaltinstallaties Asfaltinstallaties Multiline Multiline Markering Markering B.V. B.V. Overige Overige deelnemingen deelnemingen Van Van Gelder Gelder Kabel-, Kabel-, Leiding- Leidingen en Montagewerken Montagewerken B.V. B.V. Van Van Gelder Gelder Rail Rail B.V. B.V. Van Van Gelder Gelder Telecom Telecom B.V. B.V. Van Van Gelder Gelder Verkeerstechniek Verkeerstechniek B.V. B.V. Opleidingscentrum Opleidingscentrum Gelderpoort Gelderpoort Overige Overige deelnemingen deelnemingen ë

6 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Bericht van de Raad van Commissarissen In het jaar 2013 heeft de Raad van Commissarissen vier maal vergaderd met de directie van de Van Gelder Groep. De voltallige raad is bij alle vergaderingen aanwezig geweest. Met de directie is uitvoerig de algemene gang van zaken besproken waarbij een aantal vaste onderwerpen in de vergaderingen aan de orde is gekomen, te weten; Orderportefeuille Belangrijke aanbestedingen Investeringen Liquiditeitspositie Claims en geschillen Begroting Resultaatontwikkelingen en prognoses Naast de reguliere onderwerpen hebben wij als raad In navolging op het jaar 2012 is uitvoerig met de directie gesproken over risicomanagement. Dit onderwerp zal in de toekomst blijvend periodiek geagendeerd worden. De Raad van Commissarissen zal hierbij aangeven over welke risico s periodiek door de directie gerapporteerd moet worden. In het afgelopen jaar is daarnaast bij meerdere vergaderingen gesproken over de in te nemen positie door Van Gelder bij zogenaamde D(esign) B(uild) F(inance) M(aintain) O(perate) projecten. Hier ligt een nauwe relatie met het onderwerp risicomanagement. De Raad van Commissarissen heeft, evenals voorgaand jaar, kennis gemaakt met medewerkers van de Van Gelder Groep. In dit kader is voorlichting gegeven over de activiteiten van Van Gelder Telecom door een bedrijfsleider. Daarnaast is op verzoek van de Raad van Commissarissen het hoofd personeelszaken aanwezig geweest bij één van de vergaderingen om uitleg te geven over het personeelsbeleid bij Van Gelder en de invulling hiervan in de dagelijkse praktijk. Evenals voorgaand jaar is de accountant bij twee van de vergaderingen in gesprek geweest met de Raad van Commissarissen. In april van 2013 is uitvoerig de jaarrekening van 2012 besproken. Het was de eerste keer dat de nieuwe accountant, Ernst & Young, de jaarrekening heeft gecontroleerd. De bevindingen naar aanleiding van de jaarrekening zijn door de accountant vastgelegd in het accountantsverslag. In november 2013 heeft de accountant de managementletter uitgebracht en besproken in de vergadering van december met de Raad van Commissarissen en de directie. In de managementletter brengt de accountant verslag uit over met name de beheersing van de interne organisatie en bijbehorende processen. De aanbevelingen uit de managementletter van het voorgaande jaar zijn door de directie in 2013 opgevolgd en uitgevoerd, zo concludeerde de accountant. Als Raad van Commissarissen hebben wij de taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). De Raad van Commissarissen staat de directie met advies ter zijde. Bij de vervulling van deze taak richt de raad zich op het belang van de vennootschap en weegt daartoe de gerechtvaardigde belangen van met de vennootschap betrokkenen af. Daarbij betrekt de Raad van Commissarissen ook relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De MVO paragraaf heeft de aandacht van de directie en wordt veelvuldig geagendeerd in directievergaderingen. In dit kader is het ook goed om te vermelden dat de directie toeziet op de handhaving van de intern opgestelde gedragscode. Er hebben zich in 2013 geen transacties voorgedaan waarbij tegenstrijdige belangen van directieleden, commissarissen, aandeelhouder en/of externe accountant speelden of spelen die van materiële betekenis zijn. Elburg, mei 2014 Raad van Commissarissen J. Franssen, voorzitter L.M.J. van Halderen T.R.C. de Lange ê

7 Weg van de Toekomst In het jaar 2013 is het ambitieuze project de Weg van de Toekomst (N329) opgeleverd. Nabij Oss is een weg aangelegd met vele duurzame oplossingen, waaronder het Flowman LED systeem dat zorgt voor een snellere doorstroming van het verkeer en energieopwekkend asfalt. Het project heeft vele prijzen gewonnen, waaronder de DUBO-award en de Hier Energie Nul prijs. é

8 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Van Gelder Special Projects: Bereikbaarheid en veiligheid centraal in Wegenproject Westland Heel 2013 en 2014 staan bij de afdeling Speciaal van Aannemingsmaatschappij Van Gelder in het teken van het Wegen Project Westland, waarbij in verschillende deelprojecten wordt gewerkt aan de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het Westland: hét kassengebied van Nederland. Mike Rijnbeek is integraal ontwerpleider en heeft in die hoedanigheid de leiding over het ontwerp en de raakvlakbeheersing. De verkeersdoorstroming in dit drukke deel van Nederland is verschrikkelijk belangrijk. è

9 Het Wegen Project Westland bevat twee delen van het zogeheten 3-in-1-Project, met toevoeging van de N223 Duurzaam Veilig van de provincie Zuid-Holland. Het Westland is hét kassengebied van ons land, met de veiling als kloppend hart. De transportstromen zijn hier enorm, en ook de bebouwing met woningen is zeer dicht. De capaciteit van de wegen was te beperkt voor deze grote stromen verkeer. Hierdoor kwam de veiligheid in het gedrang. De aanbesteding dateert van november In april 2011 werd de basisovereenkomst getekend. Mike Rijnbeek is vergroeid met het project, want hij was in die periode tendermanager en heeft dus ook het hele aanbestedingstraject gedaan. Ik ben hier al vanaf de bouwvak van 2010 druk mee, lacht hij. De gunning van het project gebeurde op kwaliteit en prijs, waarbij de nadruk lag op de verkeersdoorstroming tijdens de aanleg, aldus Rijnbeek. De focus van de opdrachtgever lag op de kwaliteitswaarde van ons ontwerp. Daar zijn we dus glansrijk doorheen gekomen. Slappe bodem Het Wegen Project Westland is een project van 61,9 miljoen euro. Het behelst het aanleggen van nieuwe verbindingen inclusief de kunstwerken, tunnels, bruggen en aanpassingen van het bestaande wegennet zoals rotondes en verkeerspleinen, met bijbehorende verkeersregelinstallaties. Daarbij moet de bestaande N223 duurzaam veilig worden ingericht, wat inhoudt dat de weg wordt verbreed en een dubbele doorgetrokken streep krijgt. Alle werkzaamheden aan de N223 vinden plaats tussen De Lier en Naaldwijk. Ook moest de Zwethbrug in de N213 worden vervangen. Het laagland waarop gewerkt moest worden, is verschrikkelijk slap. Daarom moesten we de grond lang voorbelasten. Het zand heeft op een aantal locaties een vol jaar moeten liggen voordat de bodem voldoende belastbaar was. De Maasdijk is bovendien een waterkering, waardoor Rijnbeek veelvuldig in gesprek is geweest met het Hoogheemraadschap. We moesten toestemming hebben voor werkzaamheden in en aan die dijk. We moesten aantonen dat dat geen gevolgen zou hebben voor de sterkte van de dijk als waterkering. Voor Rijnbeek was dat de grootste uitdaging: Om te werken met zo veel verschillende stakeholders en om al hun wensen en eisen te verwerken in het eindontwerp. Verrassingen Vooral op het gebied van ondergrondse infrastructuur werd Van Gelder verrast. Er lagen veel meer kabels in de grond dan aanvankelijk werd verwacht. Dit heeft ons heel veel extra tijd gekost. In de Maasdijk werd bovendien een ondergrondse bunker aangetroffen. Er staat aan en om de Maasdijk een aantal bunkers, die deel uitmaken van Atlantikwall, maar deze gepland. Dat kwam natuurlijk in het nieuws. Het bouwwerk is historisch helemaal onderzocht. Uiteindelijk heeft de provincie besloten om de bunker te laten verwijderen. Maar dan ben je heel wat tijd verder. Er zijn grote overheidsinstanties mee gemoeid en goed bedoelende belangengroepen. Zoiets verstoort je proces enorm. De oorspronkelijke opleverdatum zou oktober 2013 zijn, maar door alle oponthoud is de einddatum van het Wegen Project Westland vooruitgeschoven naar het derde kwartaal van 2015, een datum die zeker gerealiseerd gaat worden. ç

10 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Gertjan Veldkamp is hoofd bedrijfsbureau: Een goede kans voor de klant bedenken De kunst van aanbesteden is een goede kans bedenken voor je klant. Iets bedenken dat anders dan anders is, waardoor het kwalitatief beter wordt. Aanbesteden is meer dan prijs bepalen alleen. Dat zegt Gertjan Veldkamp (36), hoofd bedrijfsbureau van de Regio Oost bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder. We hebben heel veel projecten uitgevoerd dit jaar! Als hoofd bedrijfsbureau is Gertjan Veldkamp er mede verantwoordelijk voor dat er genoeg werk is in Regio Oost. En we hebben héél veel gedaan dit jaar, zegt Veldkamp trots. Bijzondere projecten in 2013 waren de aanbesteding van de N46, een deel van de centrumring van de stad Groningen, voor circa 6 miljoen euro en de reconstructie van de Westervoortsedijk in het centrum van Arnhem voor een aanneemsom van ruim 1,8 miljoen euro. Verder deden we diverse rioolvervangingen in de gemeenten Zwartewaterland en Emmeloord, asfaltonderhoud aan de N309 t Harde-Epe in opdracht van de Provincie Gelderland ter waarde van 3,5 miljoen euro en de aanleg van de Hasselterweg in Zwolle. Kansen Gertjan Veldkamp is dit jaar vijftien jaar in dienst bij de Aannemingsmaatschappij. Hij heeft een brede scope en kent het bedrijf door en door als gevolg van zijn functies als assistentuitvoerder, calculator, projectcoördinator en calculator bij Speciale Projecten. Van Gelder is een mooi bedrijf. De diversiteit van projecten in de wegenbouw is enorm. Er liggen veel kansen. Terugkijkend op de periode dat hij bij Van Gelder werkzaam is, noemt hij als hoogtepunt een groot project van Van Gelder Speciaal: het aannemen van de brug over de A50, bij Ewijk- Valburg. En het andere hoogtepunt is mijn huidige functie als hoofd bedrijfsbureau; ik heb een fantastisch team. Wij hebben met zijn achten een heel goed referentiekader aan de praktijk waaruit we allen voortgekomen zijn. We weten waar we het over hebben. Ik denk dat we er in geslaagd zijn een hecht team te worden met veel deskundigheid en slagkracht. Het is voor ons de sport om een project zo te calculeren en in te richten, dat we creatieve oplossingen bedenken die anders zijn dan die van de concurrent en die dan ook nog iets voordeliger zijn. Een voorbeeld daarvan is het project voor Lowlands, of eigenlijk MojoConcerts. Aannemingsmaatschappij Van Gelder ontwierp een slimme oplossing voor zeventienduizend parkeerplaatsen die op het terrein van Walibi Flevo in Zeewolde moesten komen ten behoeve van evenementenbezoekers zoals die van Lowlands. ïð Wij bedachten een oplossing die tonnen goedkoper was dan de rest. Dat was een heel leuk project om te doen. Management Als hoofd bedrijfsbureau combineert Gertjan een technisch-commerciële functie met een sociale. Daar ben ik in gegroeid natuurlijk. En ik moet zeggen dat ik de belangrijkste vaardigheden daarvoor heb opgedaan tijdens mijn raadswerk. Ik was tot voor kort raadslid voor de Christen Unie in de gemeente Noordoostpolder. Acht jaar lang was dat mijn leerschool op het gebied van management, bedrijfspolitiek, spreken in het openbaar, debatteren en het omgaan met tegenslagen. Ik was lid van de commissie Woonomgeving vanuit mijn werkervaring in de ruimtelijke ordening. Onlangs is Gertjan Veldkamp gestopt met zijn politieke functies. Ik heb een jong gezin en een veeleisende baan. Daar geniet ik van en dan wil ik niet drie avonden in de week weg zijn voor de politiek, al sluit ik niet uit dat ik in de toekomst ooit weer wat ga doen in die richting. In de tussentijd kruipt het bloed natuurlijk waar het niet gaan kan en zoekt hij nieuwe bezigheden. Hij klust in zijn vrije tijd aan twee oude Deux Cheveaux (2CV s). Dat betekent lassen, slijpen, plamuren, motorreparaties. Mijn dochters schroeven mee, en dat is ontzettend leuk. Gertjan Veldkamp besteedt zijn vrije tijd aan het opknappen van twee Deux Cheveaux.

11 Gecombineerde contracten: nieuwe uitdaging Van Gelder Rail Hij heeft maar een klein stukje van 2013 meegemaakt bij Van Gelder Rail, maar genoeg om de dynamiek te hebben ervaren van deze werkmaatschappij van Van Gelder. René Buld (37) kwam in september 2013 als projectmanager in dienst bij Van Gelder Rail. Hij is afkomstig van ingenieursbureau Movares, dat in het verleden is voortgekomen uit het ingenieursbureau van de NS, waardoor hij goed zicht heeft op de branche en op het ontwerpgedeelte van railprojecten. René Buld heeft als gevolg van zijn vorige werk als ingenieur veel ervaring en expertise in railprojecten. Daarom was de overstap voor Buld, en voor Van Gelder Rail, een interessante. De spoormarkt verschuift steeds meer naar UAVgc-contracten (combineerde contracten onder uniforme aannemersvoorwaarden, waarvan de bekendste Design & Construct is). Binnen de spoorprojecten moeten we als aannemer steeds vaker een ingenieursbureau inschakelen en ik spreek die taal. Ik heb veertien jaar aan de andere kant van de tafel gezeten en vanuit de opdrachtgever gedacht. Dat komt mij goed van pas bij mijn huidige functie. Ik kan me goed verplaatsen in hoe de opdrachtgever het graag wil hebben, waar de focus ligt. ATB Verbeterde versie René heeft in 2013 vooral kennis gemaakt met de lopende projecten van Gelder Rail. Zoals ATB Vv, waarbij we meer dan 250 seinen in Nederland voorzien van een ATB Vv-installatie. Ik heb in het najaar van 2013 meegewerkt aan de opstart van het werk dat in 2014 gedaan moet worden. ATB Vv is een project Hij heeft ervaren hoe boeiend, en soms ook pittig, het werk in contact met de directe uitvoering is. Dat is bij een ingenieursbureau veel minder aan de orde natuurlijk. Mijn ervaring is dat bij Van Gelder Rail heel veel werk wordt verzet met een relatief kleine groep mensen. De korte lijnen met de uitvoering, het ad hoc schakelen en problemen oplossen, dat maakt het heel plezierig en dynamisch. Daar leer ik ontzettend veel van en het zorgt ervoor dat ik kan groeien als projectmanager. Als projectmanager is hij vooral een coachende leider, vertelt Buld. Ik ben geen techneut en vertrouw volledig op de deskundigheid van de uitvoering. Dat vind ik het prettigst werken. Daarmee laat je de verantwoordelijkheid en de deskundigheid bij degene waarbij die hoort. We houden elkaar scherp. Want ik wil altijd dat het goed gaat, vraag me altijd af hoe het beter kan. We werken hard, maar we maken ook heel veel plezier onderling. Dat is het mooiste. Over plezier gesproken. Het is leuk om te weten dat René zijn werk bij Van Gelder Rail in zijn vrije tijd afwisselt met het spelen van de basgitaar. Samen muziek maken, luisteren, teksten schrijven, concerten bezoeken. De muziek is mijn uitlaatklep. Dan kan ik er weer helemaal tegenaan. Multidisciplinair René heeft geconstateerd dat in het multidisciplinaire werk voor Van Gelder Rail nog uitdagingen liggen. ProRail eist bepaalde erkenningen en deze hebben we niet allemaal in ons bezit. We ambiëren vooralsnog ook niet alle erkenningen in huis te hebben. We hebben de erkenning voor Treinbeveiliging en zijn erkend Kabelaannemer. We zijn nu bezig met de erkenning voor Energievoorziening; met andere woorden: het werken met tractievoeding en hoogspanning langs het spoor. Naar mijn idee zouden we verder moeten bouwen aan multidisciplinaire projecten - zeker op het gebied van treinbeveiliging, energievoorziening en telecommunicatie - en aan projecten waarin we samenwerken met andere partijen met andere erkenningen, waardoor we grote en uitdagende projecten aan kunnen, waarin ieder zijn eigen deskundigheid inbrengt. Voor het nieuwe jaar voorziet Buld, naast diverse projecten, een System), de nieuwe Europese veiligheidsstandaard voor treinbeïnvloeding en spoorwegseinen. De aanleg van ERTMS op de Kijfhoek in Zwijndrecht was een belangrijke stap voor Van Gelder Rail. We hebben er veel ervaring opgedaan. Op de Hanzelijn, de HSL en de Betuweroute is al ERTMS aangelegd en de politiek heeft onlangs afspraken gemaakt over een verdere landelijke uitrol ervan. Daar willen we als Van Gelder Rail gewoon bij zijn. Daar gáán we gewoon bij zijn! ïï

12 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Hoofd KAM-Zaken, Jeroen Huisman Veiligheidsbewustzijn van medewerkers steeds groter Vanaf het nieuwe jaar heeft de hele Van Gelder Groep één KAM-afdeling, onder leiding van Jeroen Huisman. Het betekent een bundeling van de kennis en kunde op het gewerkt worden. Huisman zetelt zelf in Hattem, bij Van Gelder Infratechniek. Natuurlijk is in de hele aannemerij het veiligheidsaspect van groot belang, maar in de infratechniek, zoals bijvoorbeeld bij werkzaamheden aan het spoor, wordt er extreem gelet op veiligheid en risico s. Rail, met als belangrijkste aspecten veiligheidsbewustzijn en Het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers van de Van Gelder Groep wordt steeds groter, de wil om te verbeteren is groot en er heerst een mentaliteit van aanpakken, vertelt hoofd-k(waliteit)a(rbo) M(ilieu) Zaken, Jeroen Huisman (43). Een gedragsverandering bij de medewerkers was een van de speerpunten van KAM. In 2013 zijn veel meer veiligheidsmeldingen gedaan dan het jaar daarvoor. Het is een teken dat ons jarenlange werk zijn vruchten begint af te werpen. bekend onder de naam Veiligheidsladder, wordt afgegeven door ProRail. In het afgelopen jaar werd daarvoor de tweede trede binnen gehaald. Een mooi begin, vindt Huisman. Komend jaar gaan we verder op weg naar trede 3. De auditering voor de Veiligheidsladder van ProRail heeft veel los gemaakt binnen de organisatie. In tegenstelling tot documenten, werd voor de veiligheidsladder bekeken of de wensen van de directie met betrekking tot veiligheid en veilig werken ook daadwerkelijk door de medewerkers werden herkend. De ladder is dus vanuit het innerlijke bewustzijn ingestoken. Het heeft ertoe geleid dat er in de Van Gelder-organisatie intensief is gesproken over de vraag wat nu eigenlijk de uitkomst was: dat is een medewerker die altijd bewust veilig werkt. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit de audit is het veiligheidsoverleg, dat er al was tussen alle veiligheidsfunctionarissen, uitgebreid naar een maandelijks veiligheidsook uitvoerders bij zitten en die komen met heel concrete voorbeelden uit de praktijk. Het wordt zo veel minder theoretisch. Incidenten In 2013 is het aantal ongevallen gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor en ook de aard ervan was niet ernstig: Iemand had zich in zijn vinger gesneden of iemand had zijn enkelbanden verzwikt. Dat niveau, illustreert Huisman. Wel is het aantal meldingen van bijna-ongevallen toegenomen. En hoewel dat raar klinkt: daar zijn we heel blij mee. Het tekent de bewustwording op de werkvloer. Als KAM-afdeling waren we vroeger soms een roepende in de woestijn. Tegenwoordig zijn medewerkers zelf heel bewust bezig met kwaliteit en veiligheid en dat is een goede ontwikkeling. We zien dat onze opdrachtgevers steeds vaker een groot eisenpakket neerleggen als het gaat om veiligheid en dat ze hun eigen inspecteurs op de werken laten controleren hoe het ïî

13 gesteld is met die veiligheid. Dat bewustzijn van de medewerkers is dus heel erg belangrijk voor onze prestaties. Het is niet meer van deze tijd om te denken: Het kan zo wel als je gereedschap bijvoorbeeld niet gekeurd blijkt te zijn of als een deugdelijke afzetting ontbreekt bij het werk. We vragen van onze medewerkers grote alertheid op keuringstermijnen en onveilige situaties. Alleen dan is hun eigen veiligheid optimaal gewaarborgd en alleen dan kunnen wij als Van Gelder Groep ook voldoen aan de strenge veiligheidseisen die onze opdrachtgevers stellen. Het leuke is, dat je tegenwoordig vaker cross-audits ziet: dan gaat de directie van Van Gelder samen met directeuren van opdrachtgevers projecten bezoeken. Dat biedt kansen om als Van Gelder te laten zien wat je in huis hebt, welke kwaliteiten je hebt. Code Rood Na een pilot in 2010 en 2011, waarbij onafhankelijke KAM-inspecteurs projecten bezochten en die inspecteerden, is in 2013 deze onafhankelijke inspectie Van Gelder-breed ingevoerd. Daartoe zijn zowel bij Van Gelder Infratechniek als bij Aannemingsmaatschappij Van Gelder extra KAM-functionarissen aangesteld. In 2013 is ook de Code Rood ingevoerd. Als een inspecteur een serieus veiligheidsprobleem aan mij rapporteert, leg ik dat direct neer bij de bedrijfsleider en de directie. Wanneer er geen bevredigend antwoord en oplossing komt van de bedrijfsleider, gaat het hele managementteam meehelpen om het veiligheidsprobleem zo snel mogelijk te verhelpen. De verwachtingen die bij medewerkers worden neergelegd op het gebied van veiligheidsbewustzijn, schept ook verplichtingen, aldus Huisman. Het verplicht hem en de rest van zijn KAM-afdeling, om zeer consequent terug te koppelen op verbeter-input van de medewerkers en om incidenten grondig te onderzoeken en daarover terug te rapporteren aan de melders. Zo houden we veiligheidsissues meer bij de betreffende afdeling in beeld, waar ze voorheen nog wel eens bij KAM werden gedropt en wij ze ook als KAM adopteerden. Het secretariaat en de bedrijfsleider stellen verantwoordelijken aan en bewaken zelf de voortgang. Energiebesparing De directie heeft zich tot doel gesteld om eind 2015 de CO 2 -uitstoot te hebben verminderd met negen procent minder brandstof en vijf procent minder elektra. De reductiedoelstelling voor elektra is al gehaald, aldus Huisman. Met ingang van 1 januari 2013 maakt Van Gelder volledig gebruik van Nederlandse windenergie. Dat betekent dat alle kantoren en tijdelijke projectlocaties op een duurzame wijze worden voorzien van elektra. Daarmee is ons reductiedoel van vijf procent elektrabezuiniging direct gehaald. Voor wat betreft de brandstof zoomt Van Gelder deze jaren sterk in op het rijgedrag van haar medewerkers. Elk kwartaal wordt De zuinigste rijder gekozen. Die wordt in het zonnetje gezet met gebak, een waardebon en op intranet wordt een item aan dit onderwerp besteed. Zo willen we het bewustzijn vergroten en eveneens de motivatie. In de zomer van 2013 hebben we bovendien twee elektrische bestelauto s aangeschaft. Die rijden op projecten van Van Gelder Telecom, omdat die immers veel binnen dorpen en steden werken. Alle ritjes op het project kunnen met deze elektrische auto s worden gemaakt, zodat de conventionele bedrijfswagen op de parkeerplaats kan blijven staan. Dat is een vorm van voorbeelden stellen en bewustwording creëren. Als KAM-afdeling waren we vroeger soms een roepende in de woestijn. Tegenwoordig zijn medewerkers zelf heel bewust bezig met kwaliteit en veiligheid, en dat is een goede ontwikkeling ïí

14 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Systeembeheerder Japhet instrueert de medewerkers die de patiëntgegevens moesten invoeren in de nieuwe database. Bert Blokhuis legde in Tanzania compleet patiëntregistratiesysteem aan Nieuw ziekenhuisnetwerk met laptops Van Gelder Na een hete driedaagse jeeprit over hobbelige Tanzaniaanse wegen, met elf laptops en een boel onderdelen in hun koffers, kwamen hoofd automatisering Bert Blokhuis en huisarts Erik de Vries aan bij het Rubya Hospital. Dat was begin februari In de twee weken die volgden, legde Bert Blokhuis een compleet computernetwerk aan ten behoeve van een betere patiënt registratie. Het project was een samenwerking tussen Rotary Oldebroek - Elburg en de Van Gelder Groep, die elf afgeschreven, maar nog uitstekend functionerende laptops en de tijd, kennis en kunde van haar hoofd automatisering ter beschikking stelde. De huisarts die mee was, is lid van de Rotary, evenals de heer Van de Poll, algemeen directeur van de Van Gelder Groep. Tussen hen ontstond het idee afgeschreven laptops een tweede leven te geven. De huisarts was zelf twee maal een lange periode werkzaam geweest in het betreffende streekziekenhuis in Rubya, vertelt Blokhuis. Hij spreekt Swahili en kent de cultuur. Dat was voor mij heel erg handig. Tegenwoordig staat het ziekenhuis onder Tanzaniaanse leiding. Improvisatievermogen Bert had uit Nederland de elf beste laptops meegenomen en onderdelen uit andere laptops in zijn koffer gestopt. Bij een plaatselijk bedrijf in Tanzania had Blokhuis een server besteld, die hij bij aankomst kon afhalen. Normaal gesproken ga je bij zo n groot project eerst een keer kijken om te inventariseren welke spullen en onderdelen je nodig hebt. Dat kon nu natuurlijk niet, vertelt hij. Dat vergde veel vooruitdenken van mij, maar vooral improvisatievermogen. De dichtstbijzijnde winkel voor computerspullen was anderhalf uur rijden. Dat hebben we alleen gedaan om voldoende bekabeling in te kunnen slaan. ïì

15 Malaria In Tanzania probeert de overheid het niveau van het ziekenhuismanagement te verhogen. Op veel plaatsen worden de patiënten nog geregistreerd in een groot papieren boek. Daarin staan de data van opname en ontslag, de ziekte, eventuele uitslagen van laboratoriumonderzoek en de gemeten temperaturen. Doordat het niet geautomatiseerd is, heeft de directie geen tot matig inzicht in het aantal bezette bedden en het aantal patiënten met bijvoorbeeld malaria of aids. Terwijl de overheid steeds vaker vraagt om die gegevens in verband met de te nemen bestrijdingsmaatregelen. Blokhuis: Er lopen daar veel weeskinderen rond, doordat ze hun ouders zijn verloren aan één van die ziekten. Heel schrijnend. Infrastructuur In Tanzania is geen vaste watervoorziening, vuilnisophaaldienst of riolering. Het grootste probleem is gezond drinkwater. Het Rubya Hospital is een net en verzorgd ziekenhuis, met per afdeling een apart gebouw en overdekte paden. Het ziekenhuis heeft een eigen bron en daarmee een voorziening voor vast water. Voor het vuilnisprobleem maakt het ziekenhuis gebruik van een eigen verbrandingsinstallatie. Ook elektriciteit of internetverbinding is er niet altijd. Wat Blokhuis hier in Nederland in twee uur doet, daar had hij in Rubya anderhalve dag voor nodig. Het downloaden was nauwelijks mogelijk, de stroom viel geregeld uit. Daar zijn ze in Tanzania aan gewend. Dan ga je gewoon even twee uur in de natuur lopen tot het is opgelost. Heel anders dan in Nederland. De voorzieningen waren weliswaar beperkt; ze hadden sinds een paar maanden wel een ICT-er in dienst: Japhet. Hij was mijn eerste aanspreekpunt. Mijn doel was, het netwerk installeren tot op de afdelingen en Japhet zo veel leren dat hij het systeembeheer ervan zelfstandig zou kunnen uitvoeren. Dat lukte. Terwijl Blokhuis er nog was, werd door drie medewerksters hard gewerkt aan de invoering van de patiëntengegevens vanuit het grote boek in de database. Japhet mailt Blokhuis nog geregeld. Hij zegt: jij hebt mij een boost gegeven. Ik kan me nu veel functioneler opstellen en echt advies geven en kennis overdragen aan de ziekenhuismedewerkers. Vervolg Blokhuis vond zijn verblijf in Tanzania een mooie beleving. Ik heb het gevoel dat ik op een andere manier iets voor de maatschappij heb mogen doen. De mensen waren zo gastvrij en dankbaar. Er komt een vervolg. We gaan drie jaar lang ondersteuning leveren. Eén keer per jaar bezoeken we het ziekenhuis, om te zorgen dat het project niet wegzakt maar een maar het idee is om er in november weer naartoe te reizen. We hebben nu zelf een beheersysteem gebouwd, maar er zijn medicijnvoorraden, patiëntregistratie kunt koppelen aan de gezondheidszorginformatiesystemen van de districten. Wie weet gaan we daarmee aan de slag. Ziekenhuiskosten De logische vervolgstap, na de installatie van het netwerk, is de koppeling met de betalingsgegevens van patiënten. Dit staat hoog op de wensenlijst van het ziekenhuis. Ziekenhuizen in Tanzania krijgen van de overheid geld voor medisch en verzorgend personeel, de rest moeten ze bekostigen uit de bijdragen van de patiënten zelf. Denk aan kosten voor onderhoud van de gebouwen en van ondersteunend personeel. Kinderen tot vijf jaar en bejaarden krijgen gratis zorg. Daartussenin moeten patiënten zelf betalen voor diagnose en medicatie. Dat gebeurt niet altijd, waardoor het ziekenhuis geld misloopt en de rekeningen niet kan betalen. ïë

16 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Ondernemingsraad Binnen de Van Gelder Groep zijn meerdere medezeggenschapsorganen actief. De Ondernemingsraden van Aannemingsmaatschappij Van Gelder en Van Gelder Kabel- Leiding- en Montagewerken hebben beiden een bewogen jaar achter de rug waarin complexe onderwerpen aan de orde zijn geweest. Met grote regelmaat vergaderen de Ondernemingsraden over zaken die binnen Van Gelder spelen. De ondernemingsraden kijken terug op een goede samenwerking met directie in een enerverend jaar. Aannemingsmaatschappij Van Gelder In maart 2013 is de nieuwe ondernemingsraad gekozen. De vorig jaar gewijzigde kiesgroepen zijn inmiddels allemaal vertegenwoordigd in de nieuw gekozen ondernemingsraad, die uit 7 leden bestaat. Het jaar heeft in het teken gestaan van het laten kennis maken van de nieuwe ondernemingsraad met de verschillende wet- en regelgeving op dit gebied. In mei van het jaar is de gehele ondernemingsraad twee dagen op cursus geweest. Gedurende 2013 hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Hier zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest: Commissies. De ondernemingsraad heeft een drietal commissies ingesteld waarin vaste personen zitting hebben de achterban. De commissies houden zich bezig met Vakantieplanning De ondernemingsraad is akkoord gegaan met de door de directie voorgestelde vakantieplanning. Bezetting Regio Oost. De tegenvallende omzet en resultaten van Regio Oost hebben de directie genoodzaakt om een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV voor 17 medewerkers. Met inachtneming van het feit dat de directie heeft ingestemd met een aantal door de ondernemingsraad gestelde voorwaarden is een positief advies afgegeven. Spaarurenregeling. In het jaar 2013 is het spaarurenmodel ingevoerd conform de CAO. Spaaruren kunnen worden ingezet om periodes van discontinuïteit te overbruggen. Autoleaseregeling. De leaseregeling binnen de Van Gelder Groep is medio 2013 aangepast. In dit kader heeft de ondernemingsraad de directie dringend verzocht om de wijzigingen goed te communiceren met de betrokken medewerkers. Van Gelder Kabel- Leiding- en Montagewerken De ondernemingsraad van Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken heeft in 2013 veel aandacht besteed aan het 2012 gehouden verkiezingen bleek namelijk dat niet alle posities konden worden ingevuld. Met behulp van de inzet van de vakbonden, die hun leden hiervoor hebben benaderd en waarvoor de ondernemingsraad hen zeer erkentelijk is, is eveneens geprobeerd de bezetting weer op peil te krijgen. Dit heeft tot op heden (nog) niet tot het gewenste resultaat geleid en daarom heeft de ondernemingsraad nog steeds drie openstaande vacatures. Gedurende 2013 hebben diverse overleggen plaatsgevonden. Hier zijn onder andere de volgende zaken aan de orde geweest: Reisurenregeling. De ondernemingsraad heeft na een zorgvuldige procedure ingestemd met de herziening van de reisurenregeling. Aansluitend is met de vakbonden overeenstemming bereikt over deze herziening. Spaarurenregeling. In het jaar 2013 is het spaarurenmodel ingevoerd conform de CAO. Spaaruren kunnen worden ingezet om periodes van discontinuïteit te overbruggen. Vakantieplanning. De ondernemingsraad heeft met de directie de vrije dagen voor het jaar 2014 vastgesteld. Vestigingen. De directie heeft te kennen gegeven om in het midden van het land een nieuwe vestiging te willen openen. Medio 2014 zal dit zijn beslag moeten krijgen. Met deze nieuwe vestiging wordt nog meer nadruk gelegd op de landelijke dekking van onze bedrijfsactiviteiten. Bedrijfsarts. Op uitnodiging van de ondernemingsraad is de bedrijfsarts aanwezig geweest bij één van de vergaderingen. Met name is gesproken over de te nemen maatregelen die getroffen worden door een bedrijfsarts bij optredend ïê

17 ICT ziekteverzuim op dit gebied. Benadrukt is hierbij dat het sociale aspect zeker niet uit het oog wordt verloren. Autoleaseregeling. De leaseregeling binnen de Van Gelder Groep is medio 2013 aangepast. De ondernemingsraad heeft na beantwoording door de directie van diverse vragen kennis genomen van de nieuwe regeling. Digitalisering werkprocessen. De ondernemingsraad is meegenomen in de noodzakelijke digitalisering van werkprocessen richting de nutsbedrijven. Als gevolg van deze digitalisering wordt steeds meer gebruik gemaakt van zogenaamde tablets. De ondernemingsraden houden hun achterban via OR-nieuwsbrieven, Intranet en bijdrages aan het Van Gelder Nieuws op de hoogte van alle zaken die voor de medezeggenschap van belang zijn. In november van het jaar 2013 is de nieuwe website (www.vangelder.com) van Van Gelder eindelijk online gegaan. Na een lang voorbereidingstraject is gekozen om met name de lay out van de website een modern jasje te geven. Op de website kun je alle informatie vinden over de verschillende Van Gelder bedrijven en de activiteiten. Eén van de leukste rubrieken is die van de actualiteiten. Hier kun je informatie vinden over de verschillende projecten. Steeds vaker wordt er gebruik gemaakt van bewegende beelden. Als voorbeeld is op de website een prachtige animatie te zien van het 3-in-1 project Westland, waar je de oude situatie voor aanvang van de werkzaamheden en de nieuwe situatie na afrondingen van de werkzaamheden kunt zien. ïé

18 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Personeelsvereniging De personeelsvereniging van Van Gelder is een actieve vereniging. In 2013 heeft de personeelsvereniging voor de verschillende doelgroepen een breed scala aan activiteiten georganiseerd. Het doel van deze activiteiten is om medewerkers de gelegenheid te geven om, samen met collega s en familie, activiteiten in een informele setting te ondernemen. Leden en Bestuur Gedurende het grootste gedeelte van het jaar 2013 was de samenstelling van het bestuur als volgt : De heer H. van Ommen Mevrouw P. Koldenhof Mevrouw S. Lagerwij De heer A.A.H. Wesseling De heer A.G.M. Minnaert De heer A. Groen (voorzitter, Van Gelder KLM) (secretaris, Aannemingsmaatschappij Van Gelder) (Penningmeester, Van Gelder KLM) (Van Gelder KLM) (Van Gelder Telecom) (Aannemingsmaatschappij Van Gelder) Naast de gebruikelijk motortoertochten heeft de personeelsverenging in 2013 de volgende activiteiten georganiseerd: Avonturenfabriek Op 1 februari 2013 stond alweer het eerste uitje van het nieuwe jaar gepland en wel bij de Avonturenfabriek in Loosdrecht. Bungee-soccer, lasergamen, led-golf en led-bowlen: activiteiten waar veel deelnemers nog geen ervaring mee hadden. Het competitiegevoel kwam echter snel bij de verschillende deelnemers voor het voetlicht. Helaas schuilt er geen Tiger Woods in onze Van Gelder-mensen want van de led-golf kwam niet veel terecht. Gelukkig maar dat meedoen belangrijker is dan winnen. High challenge Nijmegen staat algemeen bekend als de stad van de Vierdaagse. Op 20 april hebben diverse collega s mogen ondervinden dat er in deze stad veel meer te zien en doen is. Het eerste deel van het programma was een high challenge, waarbij de deelnemers verschillende opdrachten kriskras door het centrum moesten uitvoeren. Na de vrije keuze activiteiten werd iedereen ontvangen aan de Waalkade op de Pannenkoekenboot. Het gezelschap kreeg nog een primeur door als eerste (niet-vip boot) onder de nieuwe stadsbrug door te mogen varen. ïè

19 wij met recht één van de meest succesvolle uitjes uit de historie van de personeelsvereniging noemen. Met maar liefst 670 deelnemers een enorme opkomst, iets waar het bestuur erg trots op mag zijn. bestuur, woonde iedereen de zeehondenshow bij waarna men zich gedurende de rest van de dag vrij door het park kon bewegen. Uiteindelijk zelfs nog een bijzondere dag voor het Castricum De weersvoorspellingen voor 14 september waren redelijk. Helaas, op de dag zelf was niets minder waar. In Castricum kwam de regen met bakken uit de hemel en de wind waaide hard. Het mocht de pret niet drukken en de echte diehards zouden deze dag nog goed aan hun trekken komen. Gehuld in warme regenjassen van het organisatiebureau werden pogingen wisselend succes. Voor de kite-vliegeraars was het onstuimige weer echter perfect. Soms moesten er zelfs wel vier man aan te pas komen om niet met de vlieger mee de lucht in te gaan. De organisatie werd na een energieke dag verzocht om volgend jaar wel de zon mee te nemen. Showavond in Meppel Show, dans, zang en magie. Daarmee adverteerde de personeelsvereniging voor deelname aan de showavond op 16 november 2013 in Meppel. Met 240 deelnemers was de belangstelling zeer goed te noemen. Gedurende deze avond werd een heerlijk diner geserveerd waarbij de gasten tussen de gerechten door werden verrast met verschillende acts. We kijken terug op een mooi avondvullend programma, waar veel mensen met plezier aan terug zullen denken. De sfeer was, zoals altijd, uitermate goed en niemand is wat tekort gekomen. Volgens velen voor herhaling vatbaar. ïç

20 Ö ß ß Î Ê Û Î Í Ô ß Ù î ð ï í Opleidingscentrum Gelderpoort Bij Opleidingscentrum Gelderpoort worden zowel eigen medewerkers als medewerkers van collega-bedrijven en opdrachtgevers opgeleid. Met haar uitgebreide cursusaanbod op het gebied van vakopleidingen, wet- en regelgeving en veiligheid is Opleidingscentrum Gelderpoort in staat om diverse theorie- en praktijklessen aan te bieden. Theorielessen kunnen desgewenst op locatie verzorgd worden; praktijklessen vinden plaats in het opleidingscentrum. In samenwerking met examineringsbedrijven organiseert Opleidingscentrum Gelderpoort ook de examens van de cursisten. Het jaar 2013 Het jaar 2013 stond voor Opleidingscentrum Gelderpoort voor een groot deel in het teken van professionalisering van de back - ring en de daarmee samenhangende uitbreiding van landelijke activiteiten wil Opleidingscentrum Gelderpoort met het oog op de toekomst zich verder ontwikkelen tot een professioneel opleidingscentrum. Ontwikkeling opleiding slimme meters De slimme meter geeft vanuit huis of bedrijfslocatie automatisch aan uw energieleverancier door hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt. Alle huishoudens en kleine bedrijven in Nederland krijgen uiteindelijk een slimme meter. In de vervangingsmarkt voor slimme meters is een grote In dit kader is met het UWV, detacheringsbureau Eurotemp, Deltion College en Opleidingscentrum Gelderpoort een samenwerking aangegaan om mensen in een uitzichtloze situatie nieuw toekomstperspectief te bieden. Door middel van een op maat gesneden opleidingsprogramma zijn op 1 mei 2013 zestien personen gestart met de opleiding monteur infratechniek. De leerlingen hebben de eerste drie maanden de volledige theorie- en praktijklessen doorlopen bij Opleidingscentrum Gelderpoort. In augustus 2013 is de groep in de diverse regio s op projecten van Van Gelder aan het werk gegaan om de BPV opdrachten uit te voeren en ervaring op te doen. Tussentijds hebben zij relevante cursussen gevolgd (VCA, BHV, veilig werken langs de weg, veilig werken met asbestcementleidingen, veilig werken in verontreinigde grond en hygiënisch werken in de distributie met water) en zijn zij uiteindelijk als PCE VIAG werkzaamheden uit te voeren. Opleidingscentrum Gelderpoort heeft in samenwerking met het ROC Amsterdam en ROC Deltion een opleidingstraject slimme meters ontwikkeld om eigen personeel en personeel van collega-bedrijven te Stipel - behaald. De medewerkers zijn in 2013 aangewezen als Voldoend Onderricht Persoon-meters (VOP-meters) om zelfstandig zowel gas- als elektrameters te plaatsen en te verwisselen. Opleidingscentrum Gelderpoort speelt hiermee in op de toekomstige vraag uit de markt waarbij de grootschalige uitrol naar verwachting in 2015 zal plaatsvinden. Maatschappelijk betrokken Opleidingscentrum Gelderpoort voelt zich in sterke mate betrokken bij de maatschappij en de ontwikkelingen die op sociaal maatschappelijk vlak plaatsvinden. Van Gelder en Opleidingscentrum Gelderpoort vervullen daarom een actieve rol in het kader van SROI (Social Return On Investment). deelnemers van het programma is intussen gediplomeerd monteur. Vakopleidingen personeel Van Gelder Opleidingscentrum Gelderpoort heeft een uitgebreid aanbod aan vakopleidingen op het gebied van gas en elektra. In samenwerking met het Graafschap College te Doetinchem en Opleidingscentrum Gelderpoort zijn in november 2013 zestien collega s gestart met een avondvakopleiding op het gebied van gas of elektra. Door twee avonden in de week deze opleiding te volgen kan de monteursopleiding in één jaar worden afgerond. De groep bestaat uit enthousiaste en gemotiveerde personen. Met deze formule probeert Van Gelder voor haarzelf en de markt de verletkosten te beperken en daarmee samenhangend de productiviteit te verhogen en opleidingen betaalbaar te houden. Opleidingstraject en examinering BEI BS 2010 en VIAG 2010 Als opleidingslocatie en geaccrediteerde examenlocatie verzorgt Opleidingscentrum Gelderpoort het traject rondom de BEI BS îð

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015

Jaarrekening 2014 ANWB BV. Den Haag, 24 februari 2015 Jaarrekening 2014 ANWB BV Den Haag, 24 februari 2015 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3

J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 JAARVERSLAG 2013 IBN Social Return draait om mensen, geeft veel terug en vormt ons. Social Return, in mensen investeren, is nu gericht en winstgevend in te zetten voor opdrachtgevers en nemers. De pragmatische

Nadere informatie

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a

Jaarrekening 2009 ANWB Groep. Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a Jaarrekening 2009 ANWB Groep Den Haag, 16 februari 2010 AC-2010/2-2a RVC-2010/2-2a RVT-2010/2-2a c o l o f o n Jaarrekening 2009 van ANWB Groep, Den Haag. Opgesteld door de directie op 16 februari 2010.

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP

SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP Ontwerp: Drukwerk: SOCIAAL ONDERNEMER SCHAP JAARVERSLAG 2013 STICHTING PATIJNENBURG 3 VOORWOORD 2 3 Het jaar 2013, een bijzonder jaar, omdat precies 60 jaar geleden de Westlandse sociale werkvoorziening

Nadere informatie

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005

Inhoudsopgave MEE Groningen 2 Jaarverslag 2005 MEE Groningen 1 Jaarverslag 2004 Inhoudsopgave Pagina Directie 3 Raad Van Toezicht 5 Cliëntenraad MEE Groningen 6 Ondernemingsraad 7 Kwaliteitsjaarverslag 8 Facilitaire Zaken 11 Dienstverlening 16 Cijfers

Nadere informatie

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008

Jaarverslag. Evides Waterbedrijf Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 1 Inhoud Voorwoord directie 5 Evides Waterbedrijf - Introductie 7 Bericht van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie Focus op de klant; Evides Drinkwater 11 Maatwerk in

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010.

Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. Duurzaam werken, duurzaam leven. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2010. 2 Steeds meer mensen hebben oprechte belangstelling voor duurzaamheid. Gelukkig maar, want door duurzaam met de

Nadere informatie

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V.

Jaarstukken 2012. Noorderkwartier N.V. Jaarstukken 2012 Noorderkwartier N.V. Tekstredactie Fotografie : Veertienelf Media : Pierre Mettes Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Voorwoord drs. J.P.C. van Hooff, directeur bestuurder.... 4 Verslag Raad

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter

Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag. Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Met minder beter Visio Jaardocument 2014 Deel 1 / Jaarverslag Koninklijke Visio expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen Met minder beter Inhoud Deel 1 / Jaarverslag Voorwoord H1 / Governance 1.1 Raad van Bestuur

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15

Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarverslag 2014 1 2 Inhoud Voorwoord 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 8 Kerncijfers 14 Jaarverslag van de directie 15 Jaarrekening Dar N.V. geconsolideerd

Nadere informatie

Zichtbaar in verandering

Zichtbaar in verandering Zichtbaar in verandering 2012 Jaarverslag www.enexis.nl/jaarverslag2012 Netto-omzet 2012 (in miljoenen euro s) 1.367,0 Bruto-investeringen 2012 (in miljoenen euro s) 504,4 2011: 1.314,6 2011: 445,3 Enexis

Nadere informatie

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB

Het jaar 2007. Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Het jaar 2007 Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB 3 Verandering Het jaar 2007 stond voor de ANWB in het teken van verandering. De voormalige organisatiestructuur met clusters werd met de reorganisatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing.

Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Klantwaarde. door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Jaarverslag 2012 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Klantwaarde door creëren en realiseren van dé integrale huisvestingsoplossing. Onze visie: Wij creëren en realiseren dé integrale huisvestingsoplossing.

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor!

Jaarverslag 2013. Opella zorgt ervoor! Opella Jaarverslag 2013 Maatschappelijk verslag Opella zorgt ervoor! Jaarverslag 2013 1 Let op: deze interactieve pdf kunt u het beste bekijken met Acrobat Reader op uw PC of Android tablet en met ibooks

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra

Jaarverslag 2013. nv holding westland infra Jaarverslag 2013 nv holding westland infra Jaarverslag 2013 Inhoud JAARVERSLAG 2013 1 Visie 4 Bedrijfsprofiel 4 Kerncijfers 2009 2013 6 Aandeelhouders en bestuurssamenstelling 7 Bericht van de Raad van

Nadere informatie

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken.

Voorwoord. bewaken van een goede toegang tot het recht. Daar mag u ons op aanspreken. Jaarverslag 2006 Voorwoord De wegen in de Geschillendelta uit het jaarverslag van 2005 vinden hun vervolg in 2006, een jaar dat in het teken stond van majeure veranderingen. De introductie van VIValt heeft

Nadere informatie

Voorwoord. De winst van flexibiliteit

Voorwoord. De winst van flexibiliteit De winst van flexibiliteit Het is altijd zo. Achteraf weten we hoe het allemaal zat. Achteraf lijkt alles logisch en zelfs voorspelbaar. Maar regeren is wat anders dan achteraf verklaren hoe het ging.

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 3 2 Jaarverslag 2009 3 Stedin heeft behalve vele particulieren en bedrijven ook vele gemeenten waaronder de drie grote steden in de Randstad als klant. Dit maakt dat wij ons extra inspannen

Nadere informatie

Bodemzorg Limburg. Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven

Bodemzorg Limburg. Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven Bodemzorg Limburg Nr. 7 december 2010-5e jaargang Platform over bodemzorg in Limburg, voor overheden en bedrijfsleven In dit nummer onder meer: 2 Nieuwe fase Bodemzorg Limburg 4 Interview Wim Hazeu 6 Onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. P3transfer

Jaarverslag 2011. P3transfer Jaarverslag 2011 P3transfer 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord van de directeur pag. 5 2. Directieverslag pag. 6 t/m 12 De strategie van P3transfer Het primair proces 3. Kwaliteit pag. 14 t/m 23 Verslag niet

Nadere informatie

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company

Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Paul Nouwen, Antony Burgmans, Peter Elverding en Aad Veenman in gesprek met klanten van The Brown Paper Company Bilthoven, mei 2012 Aad Veenman in gesprek met een klant Aad Veenman, voormalig CEO van NS

Nadere informatie

2014 a.s.r. jaarmagazine

2014 a.s.r. jaarmagazine 2014 a.s.r. jaarmagazine Colofon Het Jaarmagazine is een uitgave van: Inhoudsopgave ASR Nederland N.V. Archimedeslaan 10 Postbus 2072 3500 HB Utrecht www.asrnederland.nl Redactie Corporate Communicatie

Nadere informatie