FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada"

Transcriptie

1

2 Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: ErP-richtlijn 2009/125/EC EMC-richtlijn 2004/108/EC EMC: EN 55022, EN 55024, EN , EN Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EC Veiligheid: IEC : 2005;EN :2006 +A11:2009 Handelsmerken Apple, Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. IBM is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link en het DLP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Texas Instruments en BrilliantColor is een handelsmerk van Texas Instruments. InFocus, In Focus en INFOCUS (gestileerd) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van InFocus Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. OPMERKING: Dit product valt onder elektrische en elektronische apparatuur onder de richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur ("WEEE") van de Europese Unie (2002/96/EG). De WEEE-richtlijn vereist dat de gedekte apparatuur wordt verzameld en gescheiden van gewoon huishoudelijk afval wordt beheerd in alle Europese lidstaten. Volg de richtlijnen van uw plaatselijke milieuraad of vraag bij uw verkoper naar de opties voor verzamelen of recyclen. FCC-waarschuwing Dit apparaat is conform deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken; en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet overeenkomstig de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radioof televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: --Draai of verplaats de ontvangstantenne. --Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. --Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. --Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisietechnicus voor hulp. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door InFocus Corporation kunnen het recht op het bedienen van de apparatuur ongedaan maken. CE-waarschuwing Dit product wordt beschouwd als Klasse A voor de EU-markt. Canada Dit digitaal apparaat van Klasse B is conform de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Dit apparaat is conform RSS-210 van de ICR (Industry Canada Rules). De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden: 1) dit apparaat mag geen storing veroorzaken en 2) dit apparaat moet elke storing accepteren, inclusief de storing die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken. Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. 1

3 Goedkeuringen agentschap cmetus Andere specifieke landgoedkeuringen kunnen van toepassing zijn. Raadpleeg het certificatielabel van het product. Dit document is van toepassing op het regelgevend model IN124STa/IN126STa Ingangsvermogen: VAC, 3,2A, Hz InFocus behoudt zich het recht voor om het productaanbod en de specificaties op elk ogenblik te wijzigen zonder kennisgeving. 2

4 Inhoudsopgave Inleiding 5 De projector positioneren 7 Een computerbron aansluiten 8 VGA-aansluiting 8 USB-aansluiting 8 HDMI-aansluiting 8 De voeding aansluiten 8 Optionele computeraansluitingen 8 Een beeld weergeven 9 Het beeld aanpassen 10 Een videoapparaat aansluiten 11 Aansluitingen videoapparaten 11 Composiet video-aansluiting 11 VGA-aansluiting 11 Component video-aansluiting 11 S-video-aansluiting 11 Audio 11 De projector uitschakelen 12 Problemen met de installatie oplossen 12 De afstandsbediening gebruiken 20 Audio gebruiken 21 De projectortoetsen gebruiken 22 Computerbeelden optimaliseren 23 Presentatiefuncties 23 Videobeelden optimaliseren 24 De projector aanpassen 24 De menu's gebruiken 25 Basismenu 26 Menu geavanceerd 27 De projector beheren via een LAN-omgeving 31 De projector beheren via internet 33 Over Crestron e-control 34 Beelden weergeven via EZ Display 36 Projecteren vanaf smartphones/tablets 37 EZ USB-display 41 3 Beelden weergeven met een USB-opslagapparaat 42 LiteBoard Wand 50 De pen gebruiken 50 Meer dan één pen gebruiken 51 Penfuncties 52 Problemen met LiteBoard oplossen 53 Onderhoud 54 De lens reinigen 54 Het veiligheidsslot gebruiken 54 De projectielamp vervangen 55

5 Belangrijke voorzorgsmaatregelen m.b.t. veiligheid Raadpleeg deze handleiding voor de gepaste procedures bij het opstarten en uitschakelen. Volg alle waarschuwingen in deze handleiding en op de projector. Plaats de projector niet meer dan 15 graden vanaf zijn as in een horizontale positie. Plaats de projector minstens 1,2 meter van warmte- en koelingsbronnen. Dek de ventilatieopeningen niet af. Plaats de projector in een goed verluchte ruimte zonder dat de inlaat- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd. Plaats de projector niet op een tafelladen of een andere zachte ondergrond die de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats de projector niet in direct zonlicht, vochtige, vette of stoffige plaatsen of op plaatsen waar de projector in aanraking kan komen met rook of stoom. Raak de projectorlens niet aan of blokkeer deze niet omdat dit de projectorlens kan beschadigen. Krassen, groeven en andere schade aan de lens worden niet gedekt door de productgarantie. Kijk niet rechtstreeks in de lens terwijl de projector in gebruik is. Laat de projector niet vallen. Mors geen vloeistof op de projector. Gemorste vloeistof kan de projector beschadigen. Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Sluit de stroomkabel aan op een geaard stopcontact. Het gebruik van een verdeelstekker die tegen spanningspieken beschermt, wordt aangeraden. Voorkom overbelasting van de stopcontacten. Houd bij het losmaken van het snoer de stekker vast, niet het snoer. Was uw handen nadat u de meegeleverde kabels hebt aangeraakt. De afstandsbediening van de projector werkt op batterijen. Let op dat de polariteit van de batterijen (+/-) correct is. Werp batterijen weg volgens de plaatselijke wetten betreffende afvalverwerking. Gebruik een door InFocus goedgekeurde kit voor plafondmontage voor de juiste montage, ventilatie en installatie. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde kits voor plafondmontage of door installatie op een onjuiste plek. 4 Zet altijd een veiligheidsbril op als u de lampklep opent als de projector aan het plafond is gemonteerd, om oogletsel te voorkomen. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Het zelf onderhouden van de projector kan gevaarlijk zijn en maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen vervangende onderdelen die door InFocus zijn geleverd. Niet toegelaten vervanging kan brand, elektrische schokken of lichamelijke letsels veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken. Alleen originele lampen van InFocus zijn getest voor gebruik in deze projector. Gebruik van lampen die niet van InFocus zijn, kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken en kunnen de garantie van de projector ongedaan maken. Hg Lamp bevat kwik. Behandelen volgens plaatselijke wetten op afvalverwerking. Zie De projector gebruikt een hogedruk glazen kwiklamp. De lamp kan voortijdig defect raken of ontploffen als u de lamp schudt, krast of verplaatst terwijl deze warm is. Het risico op een defecte of beschadigde lamp neemt toe naarmate de lamp ouder wordt; vervang de lamp als het bericht "Vervang lamp" verschijnt. In het onwaarschijnlijke geval van een gesprongen lamp, kunnen deeltjes uit de ventilatieopeningen van de projector worden geblazen. Houd mensen, voedsel en drank minstens 1m weg van alle ventilatieopeningen van de projector. Zorg er bij plafondmontage voor, dat geen personen, voedsel en drankjes onder het gebied "keep out" onder en rond de projector staan, zoals aangegeven in de afbeelding. 8 / 2,4 m 5 / 1,5 m 3 / 1 m 3 / 1 m Volg deze instructies op zodat beeldkwaliteit en levensduur van de lamp optimaal blijven gedurende de hele levensduur van de projector. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dat gevolgen hebben voor de garantie. Raadpleeg het boekje Garantie/ veiligheid voor alle details. 3 / 1 m 3 / 1 m

6 Inleiding De nieuwe digitale projector is eenvoudig aan te sluiten, gemakkelijk te gebruiken en moeiteloos te onderhouden. Het is een veelzijdige projector die flexibel genoeg is voor zakelijke presentaties, maar ook voor privégebruik. IN124STa heeft de oorspronkelijke resolutie XGA 1024 x 768 en IN126STa heeft de oorspronkelijke resolutie WXGA 1280 x 800. Het toestel is compatibel met een breed scala aan computers en videoapparatuur. toetsenblok Productspecificaties U kunt de recentste specificaties van uw multimediaprojector lezen op onze website aangezien de specificaties kunnen veranderen. Accessoires De standaardaccessoires die bij de projector worden geleverd, staan op de bijgesloten Snelle start-boekje. Optionele accessoires vindt u op onze website of bij uw elektronicazaak. ontvanger afstandbediening (IR) veiligheidsbalk Online registratie Registreer uw projector via onze website om uw garantie te activeren en om productupdates, nieuws en aanbiedingen te ontvangen. lens scherpstelling aansluiting voedingskabel Aansluitingspaneel 5

7 Aansluitingspaneel De projector kan zowel op een computer als op videoapparatuur worden aangesloten en bevat de volgende aansluitingen: VGA-computer (2) Composiet video HDMI S-video USB B -aansluiting (voor upgrades van de projectorfirmware, muisbediening, het voorkomen van de schermbeveiliging en optionele LiteBoard -pen) USB Mini B (voor weergave via USB, laden van intern geheugen en firmwareupgrade voor EZ media) USB A (foto's, films en documenten weergeven en audio beluisteren van het USB-station, draadloos weergeven met optionele WiFi-adapter) LAN (RJ45 voor netwerkbeheer en video via LAN) Liteboard radio voor gebruik met de optionele LiteBoard -pen en dongle. Monitor uit, voor VGA doorgeleiding naar een externe monitor. Audio-ingang voor video en computer Audio-uitgang naar externe luidsprekers. Seriële bediening via RS-232. Command control codes staan op onze website op audio in/uit S-Video composiet video computer HDMI monitor-uitgang Liteboard radio RS 232 USB type A USB type B LAN veiligheidsslot USB mini B 6

8 De projector positioneren Bij het bepalen van de plaats van de projector, moet u rekening houden met de grootte en vorm van het scherm, de locatie van de stopcontacten en de afstand tussen de projector en andere apparatuur. Hier zijn enkele algemene richtlijnen: Plaats de projector op een vlak oppervlak in een rechte hoek ten opzichte van het scherm. De IN124STa moeten ten minste 30,04" (0,763 m) van het projectiescherm verwijderd zijn, en de IN126STa moet ten minste 30,67" (0,779 m) van het projectiescherm verwijderd zijn. Als u de projector aan het plafond installeert, raden we sterk aan om door InFocus goedgekeurde plafondmontagebeugels te gebruiken voor een juiste montage, ventilatie en installatie. Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de InFocus plafondmontagekit (onderdeelnr. PRJ-MNT-UNIV) is geleverd voor meer informatie. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde kits voor plafondmontage of door installatie op een onjuiste plek. Raadpleeg "Plafondmontage" op pagina 28 als u het beeld wilt omdraaien. Wij raden u aan een door InFocus goedgekeurde plafondmontagebeugel te gebruiken. Plaats de projector op de gewenste afstand van het scherm. De afstand van de projectorlens tot het scherm en het videoformaat bepalen de grootte van het geprojecteerde beeld. Model Minimumafstand tot scherm Verschuiving Verschuiving voor 152,4 cm Beeld IN124STa 30,04"/0,763m 15%+-5% 5,4"/14cm IN126STa 30,67"/0,779m 12%+-5% 4,0"/10cm 152,4 cm hoog beeld Projectiehoek Diagonale schermgrootte (m) Tabel 1: IN124STa (XGA) schermgrootte Verhouding beeldafstand = 0,63 Grootte van de geprojecteerde beeldbreedte (m) Afstand tot het scherm (m) 30 /0,8m 24 /0,6m 15 /0,4m 40 /1,0m 32 /0,8m 20 /0,5m 60 /1,5m 48 /1,2m 30 /0,8m 80 /2,0m 64 /1,6m 40 /1,0m 100 /2,5m 80 /2,0m 50 /1,3m 150 /3,8m 120 /3,1m 75 /1,9m 200 /5,1m 160 /4,1m 100 /2,5m 300 /7,6m 240 /6,1m 150 /3,8m Diagonale schermgrootte (m) Tabel 2: IN126STa (WXGA) Schermgrootte Verhouding beeldafstand = 0,52 Grootte van de geprojecteerde beeldbreedte (m) Afstand tot het scherm (m) 40 /1,0m 34 /0,9m 18 /0,5m 60 /1,5m 51 /1,3m 26 /0,7m 80 /2,0m 68 /1,7m 35 /0,9m 100 /2,5m 85 /2,2m 44 /1,1m 150 /3,8m 127 /3,2m 66 /1,7m 200 /5,1m 170 /4,3m 88 /2,2m 300 /7,6m 254 /6,5m 132 /3,4m onderkant van beeld 22,86 cm boven midden van lens lensmidden 7

9 MOLEX MOLEX Een computerbron aansluiten VGA-aansluiting Sluit een uiteinde van de bijgeleverde computerkabel aan op de aansluiting Computer 1/ Computer 2 op de projector en het andere uiteinde op de VGA-aansluiting op de computer. Als u een bureaucomputer gebruikt, moet u eerst de monitorkabel loskoppelen van de videouitgang in de computer. USB-aansluiting Sluit een eind van de USB-kabel aan op de USB MINI-B-aansluiting op de projector en het andere eind op de USB-aansluiting op de computer. Zie pagina 41 voor details. HDMI-aansluiting HDMI is een standaard, niet-gecomprimeerde, volledig digitale interface voor audio en video. HDMI zorgt voor een interface tussen bronnen zoals settop-boxen, dvd-spelers, ontvangers en uw projector. Sluit een HDMI-kabel aan op de video-uitgang van het videoapparaat en op de HDMI-aansluiting van de projector. De voeding aansluiten Sluit de zwarte stroomkabel aan op de Power-aansluiting op de achterkant van de projector en op een stopcontact. Als de functie Energiebesparing is uitgeschakeld, knippert de voedings-led op het paneel met statusindicatoren (pagina 12) blauw. Als de functie Energiebesparing is ingeschakeld, licht de voedings-led continu blauw op. Deze functie is standaard uit. Zie pagina 29 om de instelling te wijzigen. OPMERKING: gebruik altijd de stroomkabel die bij de projector is geleverd. Optionele computeraansluitingen U kunt geluid via de projector schakelen door een audiokabel (optionele kabel niet bijgesloten) op de computer en de Audio 1/Audio 2 connector op de projector aan te sluiten. U zult mogelijk ook een adapter nodig hebben. VGA-kabel aansluiten usb-kabel verbinden HDMI aansluiten voeding aansluiten Als u een desktopcomputer gebruikt en het beeld zowel op een computerscherm als op het projectiescherm wilt zien, sluit u de computerkabel van de pc aan op Computer 1 en de kabel van de monitor op de Monitor out-aansluiting op de projector. audiokabel aansluiten 8

10 Een beeld weergeven Druk op de Power-toets. De voedings-led licht blauw op en de ventilatoren gaan draaien. Als de lamp oplicht, verschijnt het opstartscherm. Het kan een minuut duren voordat het beeld de volledige helderheid bereikt. Opmerking: Als de functie Netvoeding aan is ingeschakeld, wordt de projector automatisch ingeschakeld zodra er stroom wordt geleverd. Zo kan een projector die aan het plafond is gemonteerd via een wandschakelaar worden ingeschakeld. Geen opstartscherm? Zie pagina 13. Schakel de computer of videoapparatuur in. druk op de Power-toets computer of videoapparaat inschakelen Het beeld zou moeten verschijnen op het projectiescherm. Als er geen beeld verschijnt, druk dan op de Source-toets op de projector of afstandsbediening. Als u een VGA-kabel gebruikt om de computer aan te sluiten op de projector: Als u een laptop gebruikt, moet u controleren of de externe videopoort actief is. Op veel laptops wordt de externe videopoort niet automatisch ingeschakeld wanneer een projector wordt aangesloten. Meestal wordt via een toetscombinatie, zoals FN + F8 of de CRT/LCD-toets, het externe beeldscherm in- of uitgeschakeld. Zoek een functietoets met de markering CRT/LCD of een functietoets met een monitorsymbool. Druk de FN-toets en de gemarkeerde functietoets tegelijk in. Raadpleeg de documentatie van uw laptop voor meer informatie over de sneltoetsen van uw laptop. externe poort van laptop activeren monitortoets of LCD/CRT-toets FN-toets Geen laptopbeeld? Probeer op de knop Auto Image op de afstandsbediening te drukken. Zie pagina 13. 9

11 Het beeld aanpassen Indien nodig past u de hoogte van de projector aan door aan de verstelbare voet te draaien om deze te verlengen. hoogte aanpassen Indien nodig draait u aan het verstelbare voetje aan de achterzijde van de projector. hoogtevoet Let op dat u uw handen niet bij de hete ventilatieopeningen aan de voorkant van de projector houdt. Plaats de projector op de gewenste afstand van het scherm in een hoek van 90 graden tot het scherm. afstand aanpassen Zie pagina 7 voor een tabel met de schermgroottes en afstanden. De zoom of scherpstelling aanpassen. Zoom en scherpte instellen Als het beeld niet rechthoekig is, moet u eerst controleren of de projector loodrecht staat ten opzichte van het scherm. Als het beeld groter of kleiner is aan boven- of onderzijde van het scherm, druk dan op de bovenste knop Keystone om de bovenzijde van het beeld te verkleinen, en gebruik de onderste knop Keystone om de onderzijde te verkleinen. Als de linker- of rechterzijde van het scherm groter of kleiner is dan de andere zijde, kunt u de projector een paar graden naar links of rechts draaien om het beeld vierkant te maken. trapeziumvervorming aanpassen Pas het contrast of de helderheid aan in het basismenu. Zie pagina 26 voor hulp met deze menu-aanpassingen. Basismenu aanpassen ( Basismenu ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Aanzichtverhouding Auto Auto Afbeelding Uitvoeren Helderheid 50 Contrast 50 Automatische keystone Uit Trapezium 0 Voorinstellingen Presentatie Felheid 16 Volume 16 Plafondmontage Uit Menu geavanceerd 10

12 Een videoapparaat aansluiten U kunt videoapparaten, zoals videorecorders, dvd-spelers, camcorders, digitale camera's, gameconsoles, HDTV-ontvangers en tv-tuners op de projector aansluiten. U kunt geluid direct op de projector aansluiten om geluid uit de ingebouwde luidspreker te horen, of u kunt het geluidsysteem van de projector ontlopen en het geluid direct van het videoapparaat op een stereo of home theatersysteem aansluiten. U kunt de projector aansluiten op de meeste videoapparaten met een video-uitgang. U kunt echter niet direct de coaxkabel die uw huis binnenkomt vanaf de kabelaanbieder of satelliet, het signaal moet eerst door een tuner worden geleid. Voorbeelden van tuners zijn digitale kabelboxen, videorecorders, digitale videorecorders en satellietontvangers. In feite wordt elk apparaat waarmee u kunt zappen beschouwd als een tuner. Voordat u de projector aansluit, moet u bepalen welke beeldverhouding u wilt gebruiken. De instelling Aanzichtverhouding van de projector wordt geopend via de knop Resize op de afstandsbediening of via het basismenu van de projector. Zie pagina 26 voor meer informatie. Component video-aansluiting Als uw HD-videoapparaat componentaansluitingen heeft, kan een optionele component-naar- VGA-adapter worden gebruikt. Sluit de componentkabel aan op het videoapparaat. Sluit het andere uiteinde van de componentkabel in de adapter en sluit de adapter aan op de Computer 1- of Computer 2-aansluiting. S-video-aansluiting Sluit de stekker van de S-videokabel in de video-uitgang op het videoapparaat. Sluit de andere stekker aan op de S-Video-aansluiting op de projector. Audio Sluit voor audio een 3,5 mm stereosnoer aan op de aansluiting Audio 1/Audio 2 op de projector en uw bron. Als uw bron RCA-audioaansluitingen gebruikt, kunt u een Y-kabel of adapter gebruiken. (Opmerking: voor HDMI-bronnen is geen aparte audio-aansluiting nodig.) Aansluitingen videoapparaten Er zijn geen videokabels geleverd bij de projector. U kunt kabels bij InFocus bestellen of zelf voor kabels zorgen. HDMI-aansluiting HDMI is een standaard, niet-gecomprimeerde, volledig digitale interface voor audio en video. HDMI zorgt voor een interface tussen bronnen zoals settop-boxen, dvd-spelers, ontvangers en uw projector. Sluit een HDMI-kabel aan op de video-uitgang van het videoapparaat en op de HDMI-aansluiting van de projector. Composiet video-aansluiting Steek de gele stekker van de composiet videokabel in de video-uit aansluiting van het videoapparaat. Stop de andere gele stekker in de gele Video-aansluiting op de projector. VGA-aansluiting Als uw videoapparaat een 15-pins VGA-uitgang heeft, sluit u het ene uiteinde van de bijgesloten computerkabel in de VGA-aansluiting op de videobron. Deze aansluiting kan op de videobron het label "Naar monitor" hebben. Sluit de computerkabel aan op de Computer 1- of Computer 2-aansluiting op de projector. 11

13 De projector uitschakelen Auto uit tijd De projector heeft ook een functie Auto uit tijd die de projector automatisch uitschakelt als gedurende 30 minuten geen actieve bronnen worden gedetecteerd en geen gebruikersinteractie met de projector wordt uitgevoerd. Deze functie is standaard uit. Zie pagina 30 om de tijdsduur te veranderen. De Statusindicatorlampjes bovenop de projector geven de status van de projector aan, wat u kan helpen bij het oplossen van problemen. Tabel 3: Indicatorlampjes De projector uitschakelen U schakelt de projector uit door op de knop Power op de afstandsbediening of het toetsenblok te drukken. De lamp wordt uitgeschakeld en 30 seconden lang knippert de led blauw terwijl de ventilatoren de lamp blijven afkoelen. Als de functie Energiebesparing is ingeschakeld en de lamp is afgekoeld, licht de LED blauw op en stoppen de ventilatoren. Als de functie Energiebesparing is uitgeschakeld en de lamp is afgekoeld, knippert de LED blauw en stoppen de ventilatoren. Koppel de voedingskabel uit om de projector volledig uit te schakelen. Problemen met de installatie oplossen Als het beeld correct op het scherm verschijnt, kunt u dit hoofdstuk overslaan. Indien niet, moet u de problemen met de installatie oplossen. Statusindicatorlampje POWER: Continu blauw TEMP: uit LAMP: uit POWER: Knipperend blauw TEMP: uit LAMP: uit POWER: Knipperend blauw TEMP: knipperend rood LAMP: knipperend rood POWER: Continu blauw TEMP: knipperend rood LAMP: knipperend rood POWER: Continu blauw TEMP: knipperend rood LAMP: knipperend rood POWER: Continu blauw TEMP: Knipperend blauw LAMP: Knipperend blauw Betekenis 1. Als de functie Energiebesparingsstand is ingeschakeld, is de projector aangesloten op de netstroom. 2. De projector is ingeschakeld en opgestart. 3. De projector werkt normaal. 1. Als de functie Energiebesparingsstand is uitgeschakeld, is de projector aangesloten op de netstroom. 2. De projector is bezig met uitschakelen en de ventilators zijn bezig met het afkoelen van de projector. De ventilator(s) van de projector werkt (werken) niet correct en de projector is uitgeschakeld. De lamp licht niet op. Neem contact op met de technische ondersteuning als het probleem aanhoudt. Ga naar voor contact met de klantenservice. De lamp heeft het einde van zijn levensduur bereikt en moet worden vervangen. De lamp zal blijven werken tot deze defect raakt. Neem contact op met de technische ondersteuning. Een reparatie kan nodig zijn. 1. De projector wordt te warm en de lamp wordt uitgeschakeld. De ventilators blijven draaien. 2. De projector schakelt pas weer in na afloop van het afkoelproces. 12

14 Probleem Oplossing Resultaat Geen opstartscherm Sluit de de voedingskabel aan op de projector Druk op de knop Power Correct beeld tartops rm sche Alleen opstartscherm verschijnt Druk op de Source-toets. externe poort van laptop activeren Computerbeeld wordt geprojecteerd tartops m r sche A A A Laptop opnieuw opstarten 13

15 Probleem Oplossing Resultaat Geen computerbeeld, alleen de woorden "Signaal buiten bereik" Druk op de afstandsbediening op de knop Auto Image Vernieuwingsfrequentie van de computer aanpassen (Windows 7: Configuratiescherm > Beeldscherm > Schermresolutie > Geavanceerde instellingen > Tabblad Adapter). Verschilt afhankelijk van het besturingssysteem. Computerbeeld geprojecteerd A n Signaal buite bereik A A Wellicht moet u ook een andere resolutie instellen op de computer, zoals bij het volgende probleem, "beeld wazig of bijgesneden" Alleen de achtergrond van de laptop verschijnt, maar niet de pictogrammen van het bureaublad Wijzig de instelling voor twee monitoren in "Deze beeldschermen dupliceren" (Windows 7: Configuratiescherm > Beeldscherm > Schermresolutie). Verschilt afhankelijk van het besturingssysteem. Achtergrond en bureaublad worden geprojecteerd A A A A 14

16 Probleem Oplossing Resultaat Beeld wazig of bijgesneden A A Wijzig de instelling 'Resolutie' van de computer zodat deze overeenkomt met de resolutie van de projector (Windows 7: Configuratiescherm > Beeldscherm > Schermresolutie). Verschilt afhankelijk van het besturingssysteem. Beeld is duidelijk en niet bijgesneden A Beeld is niet gecentreerd op het scherm Projector verplaatsen, hoogte aanpassen Correct beeld ( PC ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Pas de horizontale of verticale positie aan in het menu Menu geavanceerd > Beeld > PC... Dwing Breed Fase Voork. PC Screensaver Sync Drempel Naspeuren Horz Positie Vert Positie Vorige Uit 17 Uit

17 Probleem Oplossing Resultaat Beeld niet vierkant Druk op Keystone op projector Vierkant beeld Beeld niet scherp Felheid aanpassen in basismenu ( Basismenu ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Correct beeld Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Plafondmontage Auto Uitvoeren Uit 0 Presentatie Uit Menu geavanceerd Beeld past niet in 4:3- of 16:9-scherm Verander beeldverhouding in 4:3 of 16:9 in Basismenu > Aanzichtverhouding-menu Correct beeld ( Basismenu ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Plafondmontage Auto Uitvoeren Uit 0 Presentatie Uit Menu geavanceerd 16

18 Probleem Oplossing Resultaat Beeld ondersteboven Schakel Plafondmontage uit in Basismenu ( Basismenu ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Correct beeld Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Plafondmontage Auto Uitvoeren Uit 0 Presentatie Uit A Menu geavanceerd Beeld wordt omgekeerd weergegeven Zet Achterkant Project uit in het menu Menu geavanceerd > Setup > Beeld instellen... Correct beeld ( Beeld instellen ) MDL: IN124STa FW: 1.10 A Digitale Zoom Horz Verschuiven Vert Verschuiven Vergrotingsniveau Horz Verschuiven Vert Verschuiven Plafondmontage Achterkant Project Uit Uit Vorige Geprojecteerde kleuren komen niet overeen met bron Pas de items aan in het Menu geavanceerd > Beeld > Kleur... Correct beeld COLOR ( Kleur ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Kleur 50 Versterking rood 50 Versterking groen 50 Versterking blauw 50 Afwijking rood 50 Afwijking groen 50 Afwijking blauw 50 Kleurenruimte Auto Kleur Temp Koel Gamma CRT Tint 50 Witintensiteit 100 COLOR Vorige 17

19 Probleem Oplossing Resultaat De video uit Mijn PowerPoint-presentatie wordt niet afgespeeld op het scherm Zet de interne lcd-weergave uit op de laptop Geïntegreerde video wordt correct afgespeeld A B A A B Lamp wordt niet ingeschakeld, de projector is oververhit Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Zet de projector uit en laat hem een minuut afkoelen Lamp gaat aan tartops rm sche Indicator oververhitting 18 B

20 Probleem Oplossing Resultaat "Lamp vervangen" verschijnt tijdens het opstarten, de lamp wordt niet ingeschakeld Lamp moet worden vervangen (zie pagina 55) lampklep Lamp gaat aan Opstartscherm vervang lamp Meer hulp nodig? Voor meer hulp kunt u onze website bezoeken op of kunt u telefonisch contact opnemen. Zie het boekje Snelle Start voor contactgegevens. Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie. Een uitgebreide garantie kan wellicht bij uw verkoper worden aangeschaft. Als u de projector verzendt voor reparatie, raden wij u aan het apparaat in de originele verpakking te verzenden of het te laten inpakken door een professioneel verpakkingsbedrijf. Verzeker de verzending voor het volledige bedrag. 19

21 De afstandsbediening gebruiken De afstandsbediening gebruikt twee (2) AAA-batterijen (niet meegeleverd). Ze kunnen eenvoudig worden geplaatst door de klep aan de achterkant van de afstandsbediening verwijderen. Vervolgens richt u de zijden + en - van de batterijen uit, schuift u ze op hun plaats en plaatst u de klep terug. Voorzichtig: Bij het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening moet u erop letten dat het gebruik van andere dan AAA-batterijen ernstige schade aan de afstandsbediening kan veroorzaken. Gooi batterijen weg op een milieubewuste manier. Veeg de afstandsbediening onmiddellijk droog als deze nat wordt. Vermijd uitzonderlijke warmte en vochtigheid. Zorg dat de polariteit van de batterijen (+/-) correct is. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Vervang de batterijen zodra ze leeg zijn. Verwijder batterijen uit de afstandbediening als u deze opbergt of voor langere tijd niet gebruikt. U gebruikt de afstandsbediening door deze recht naar de voorzijde van de projector (niet de computer) te richten. Het bereik voor optimaal gebruik is ongeveer 4,5 m. Druk op de knop Power op de afstandsbediening om de projector in en uit te schakelen (zie pagina 12 voor info over uitschakelen). Druk op de knop Menu op de afstandsbediening om het menusysteem van de projector te openen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren, en de knop Select verschillende functies te kiezen en waarden aan te passen in de menu's. Zie pagina 25 voor meer info over de menu's. De afstandsbediening bevat ook: De knop Volume om het geluid aan te passen. De knop Custom die aan speciale functies kan worden toegekend, zoals leeg scherm of beeld stilzetten (zie pagina 28). De knop Source opent een menu met alle mogelijke bronnen waarmee de gebruiker de actieve bron kan veranderen. De knop Blank om het scherm leeg te maken. De knop Presets om opgeslagen instellingen te kiezen (zie pagina 26). De knop Mute om het geluid te dempen. De knop Auto Image om de projector opnieuw te synchroniseren met de bron. 20 De knop Resize om tussen beeldverhoudingen te schakelen (zie pagina 26). De knop Help om hulp te krijgen bij het aansluiten van bronnen en het verbeteren van het beeld. De knop ESC om terug te keren naar het vorige OSD-menu. De knop PC om door de computerbronnen te bladeren. De knop Video om door Composiet/S-Video/HDMI-ingangsbronnen te bladeren. De knop Keystone voor het aanpassen van vierkante vorm van het beeld De knoppen Magnify voor het vergroten en verkleinen van het geprojecteerde beeld. De knop Freeze om het geprojecteerde beeld te pauzeren. De knop Overscan verwijdert ruis rond het videobeeld. De knop AV Mute maakt het geprojecteerde beeld leeg en dempt het geluid. Problemen met de afstandsbediening oplossen Controleer of de batterijen in de goede richting zijn geplaatst en of ze niet leeg zijn. Zorg dat u de afstandsbediening naar de projector of het scherm richt, niet naar de computer, en dat de afstandsbediening binnen 4,5 m van de projector wordt gebruikt. Voor de beste resultaten richt u de afstandsbediening direct op de projector. navigatieknoppen

22 Audio gebruiken De luidspreker van de projector gebruiken Sluit de audiobron aan op de Audio 1/Audio 2-aansluitingen om geluid via de luidsprekers van de projector weer te geven. audiokabel aansluiten U kunt ook versterkte luidsprekers aansluiten op de projector via de Audio Out. U kunt het volume aanpassen door op de Volume-knoppen op de afstandsbediening te drukken. Problemen met het geluid oplossen Als u geen geluid hoort, controleer dan het volgende: Zorg er voor dat het audiosnoer is verbonden met de Audio 1/Audio 2- aansluiting op de projector en dat het andere eind van het snoer is verbonden met een Audio Uit-aansluiting op de bron (niet met een "line-in" of "microfoon"-aansluiting). Controleer of het volume luid genoeg staat. Druk op de afstandsbediening op de knop Volume. Controleer of de juiste bron is geactiveerd. Pas de audiobron aan. Als u een video afspeelt, controleer dan of de weergave niet is gepauzeerd. 21

23 De projectortoetsen gebruiken De meeste knoppen worden in meer detail beschreven in andere hoofdstukken. Hier volgt echter een overzicht van hun functies: Power - schakelt de projector in en uit (pagina 9). Pijltje naar rechts - Als het menu wordt weergegeven, navigeert u met de pijltjestoets door het menu. Pijltje omhoog/keystone - Als het menu wordt weergegeven, navigeert u met de pijltjestoets door het menu. Als het menu niet wordt weergegeven, past deze knop de vierkante afwijking van het beeld aan (pagina 10). Pijltje omlaag/keystone - Als het menu wordt weergegeven, navigeert u met de pijltjestoets door het menu. Als het menu niet wordt weergegeven, past deze knop de vierkante afwijking van het beeld aan (pagina 10). menu navigatieknoppen Pijltje naar links - Als het menu wordt weergegeven, navigeert u met de pijltjestoets door het menu. Enter - Activeert het geselecteerde OSD-item (On-screen display). Menu/Exit - Schakelt het geselecteerde OSD-item (On-screen display) in. Keert terug naar het vorige OSD-menu, sluit de menu-instellingen af en slaat ze op. Auto - stelt de projector opnieuw in op de ingang. Blank - toont een scherm met een effen kleur of met het fabriekslogo. Source - opent een menu met beschikbare bronnen. 22

24 Computerbeelden optimaliseren Als de projector is ingeschakeld en het beeld zichtbaar is, kunt u het beeld optimaliseren met de schermmenu's. Zie pagina 25 voor algemene informatie over het gebruik van de menu's. Selecteer standaard beeldinstellingen met een vooringestelde waarde die geschikt is voor uw omgeving. Stel Trapezium, Contrast of Helderheid in (pagina 26). Wijzig de Aanzichtverhouding. Kies de optie die het beste past bij uw ingangsbron (pagina 26). Pas de kleurtemperatuur aan (pagina 27). Pas Fase, Naspeuren of de Horz Positie of Vert Positie aan (pagina 27). Zodra het beeld voor een bepaalde ingang is geoptimaliseerd, kunt u de instellingen opslaan via Voorinstellingen. Zo kunt u deze instellingen later snel oproepen (pagina 26). Presentatiefuncties Er zijn diverse functies voorzien om het geven van presentaties te vergemakkelijken. Hier is een overzicht, details vindt u in het menu-onderdeel. Met de Gebruiksleutel kunt u diverse functies toewijzen aan de knop. Het standaardeffect is Broninfo dat informatie toont over projector en de huidige bron. Zie pagina 28 voor details. In de optie Scherm zoeken kunt u het uiterlijk van het lege scherm en het startscherm wijzigen (pagina 29). Auto Uit Tijd is bedoeld om de projector automatisch uit te schakelen na enkele minuten. Dit spaart de lamp (pagina 29). Wanneer de projector is aangesloten op de computer via USB type B, kunnen de pijlen omhoog en omlaag worden gebruikt als bedieningselementen voor pagina omhoog en omlaag. Wanneer de projector is aangesloten op de computer via USB type B, zal de projector verhinderen dat de computer naar de schermbeveiligingsmodus gaat tijdens uw presentatie. 23

25 Videobeelden optimaliseren Als het videoapparaat correct is aangesloten en het beeld op het scherm is, kunt u het beeld optimaliseren met de schermmenu's. Zie pagina 25 voor algemene informatie over het gebruik van de menu's. Stel Trapezium, Contrast, Helderheid, Kleur of Tint in (pagina 26). Wijzig de Aanzichtverhouding. Kies de optie die het beste past bij uw ingangsbron (pagina 26). Kies een Felheid-instelling (pagina 26). Pas de kleurtemperatuur aan. Kies een warmtewaarde uit de lijst (pagina 27). Zet Overscan aan om ruis aan de randen van het beeld te verwijderen (pagina 27). De projector aanpassen U kunt de projector aanpassen aan uw specifieke installatie en behoeften. Zie pagina 28 voor details over deze functies. Om te projecteren op de achterzijde van een scherm, gebruikt u de optie Achter projecteren in het menu Menu geavanceerd > Setup > Beeld instellen... Als de projector aan het plafond is gemonteerd, gebruikt u de optie Plafondmontage in het basismenu. Geef op welke bron eerst wordt gecontroleerd door de projector op actieve video tijdens het opstarten. Geef de functie op van de Gebruiksleutel op de afstandsbediening. Schakel de schermmeldingen van de projector in of uit. Zet energiebesparende functies aan. Geef het uiterlijk van het lege scherm en het startscherm op. Geef de taal van de menu's op. Bewaar instellingen van de actieve bron als voorinstelling. 24

26 De menu's gebruiken 1 U kunt de menu's openen door op de knop Menu op de projector of afstandsbediening te drukken. (De menu's worden automatisch gesloten na 60 seconden als op geen enkele knop wordt gedrukt.) Gebruik de pijltjestoetsen om omhoog en omlaag te gaan om de menuopties te bekijken. navigatieknoppen toetsenblok 2 Om een submenu te openen, markeert u het gewenste submenu en drukt u op > op het toetsenblok of op Select op de afstandsbediening. 3 Om een menu-instelling aan te passen, markeert u de betreffende menuoptie en drukt u op < of > om door de beschikbare aanpassingen te scrollen. 4 Druk op de knop Menu om het menusysteem af te sluiten. De menu's worden gegroepeerd op gebruik: Het Basismenu biedt algemene aanpassingen. Het Menu geavanceerd biedt instellingen voor complexere aanpassingen. ( Basismenu ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Aanzichtverhouding Auto Auto Afbeelding Uitvoeren Helderheid 50 Contrast 50 Automatische keystone Uit Trapezium 0 Voorinstellingen Presentatie Felheid 16 Volume 16 Plafondmontage Uit ( Menu geavanceerd ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Beeld 3D-bediening... Setup Kleur... Status/Service PC... Video... Basismenu Menu geavanceerd Basismenu Menu geavanceerd 25

27 Basismenu Om de volgende instellingen aan te passen, markeert u de instelling en gebruikt u de pijltjesknoppen naar rechts en links om de waarden aan te passen. Aanzichtverhouding: formaat is de verhouding van breedte ten opzichte van hoogte van het beeld. Tv-schermen hebben meestal een verhouding van 4:3. Hdtv en de meeste dvd's hebben een verhouding van 16:9. Kies Auto als de projector de verhouding moet kiezen. Kies Autochtoon om onaangepast beeld te zien dat niet is veranderd door de projector. Kies 16:9 om verbeterde breedbeeld-dvd's te bekijken. Auto Afbeelding: stelt de projector opnieuw in op de bron. Helderheid: past de intensiteit van het beeld aan. Contrast: bepaalt de mate van het verschil tussen de donkerste en lichtste delen van het beeld en verandert de hoeveelheid zwart en wit in het beeld. Automatische keystone: corrigeert automatisch vervormde beelden die voorvloeien uit een hoekprojectie. Trapezium: past de breedte van het beeld aan om het beeld meer vierkant te maken. U kunt de trapeziumcorrectie ook uitvoeren via de projectortoetsen. Voorinstellingen: Voorinstellingen zijn voorzien voor het optimaliseren van de projector voor het weergeven van computerpresentaties en videobeelden onder bepaalde omstandigheden. Opmerking: Gebruikers kunnen hun instellingen opslaan als een Gebruikersvoorinstelling. Felheid: verandert de helderheid van de randen in een videobeeld. Kies een Felheid-instelling. Volume: verhoogt of verlaagt het audiovolume. Plafondmontage: keert het beeld ondersteboven voor projectie vanaf het plafond. Basismenu ( Basismenu ) MDL: IN124STa Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Plafondmontage Menu geavanceerd trapeziumwaarde vergroten Auto Uitvoeren Uit 0 Presentatie Uit FW: 1.10 trapeziumwaarde verkleinen 26

28 Menu geavanceerd Menu geavanceerd ( Menu geavanceerd ) MDL: IN124STa Beeld Setup Status/Service Basismenu 3D-bediening... Kleur... PC... Video... Beeld: 3D-bediening: 3D: hiermee kunt u genieten van 3D-inhoud (stereoscopisch). Uw projector ondersteunt Auto, Boven-onder, framereeks, frame packing, naast elkaar voor bediening LCD shutter-bril. Behalve de projector hebt u een 3D shutter-bril, 3D-inhoud en een 3D-compatibele bron nodig. Controleer of de bril die u kiest, geschikt is voor de synchronisatiemodus die u gaat gebruiken. 3D-synchronisatie omkeren: als het beeld lijkt te fladderen, er vreemd uitziet of als de beelddiepte verkeerd lijkt of uw ogen gaan pijn doen, moet u deze optie inschakelen om te zien of het beeld verbetert. Kleur Kleur: verandert een videobeeld van zwart/wit naar volledig verzadigde kleur. De kleurinstelling is alleen van toepassing op videobronnen. Rood/Groen/Versterking blauw: past de versterking van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld aan. Rood/Groen/Afwijking blauw: past de verschuiving van het rode, groene of blauwe kanaal van het beeld aan. FW: 1.10 Kleurenruimte: is van toepassing op computer- en component videosignalen. Hiermee kunt u een kleurenruimte selecteren die speciaal is afgestemd op het 27 ingangssignaal. Als Auto is geselecteerd, bepaalt de projector automatisch de standaard. Om een andere instelling te kiezen, schakelt u Auto uit en kiest u vervolgens RGB voor computerbronnen of REC709 of REC601 voor component videobronnen. Kleur Temp: past de intensiteit van de kleuren aan. Kies een relatieve warmtewaarde in de lijst. Gamma: kies het juiste gamma uit Video, Film, Helder en CRT. Tint: past de rood/groene kleurbalans in het beeld van NTSC-videobeelden aan. De tintinstelling is alleen van toepassing op NTSC-videosignalen. Witintensiteit: verhoogt de helderheid van wit dat 100% benadert. PC: Dwing breed: als deze optie is uitgeschakeld, kiezen de analoge vergrendelingsmechanismen de resolutie voor de standaardmodus (4:3) als standaardresolutie van uw voorkeur. Als deze optie is ingeschakeld, kiezen de analoge vergrendelingsmechanismen de resolutie voor de breedbeeldmodus (16:10) als standaardresolutie van uw voorkeur. Fase: past de horizontale fase van een computerbron aan. Voork. PC Screensaver: schakelt de schermbeveiliging van de computer uit. De projector moet op de pc zijn aangesloten via een USB-kabel, anders werkt deze functie niet. Sync Drempel: (alleen progressieve signalen) Als een hardwareapparaat, zoals een dvd-speler, niet correct met de projector synchroniseert, kiest u deze optie om het apparaat te helpen synchroniseren wanneer het verbonden is met de projector. Naspeuren: past de verticale scan van een computerbron aan. Horizontaal/Vert Positie: past de positie van een computerbron aan. Video: Film detecteren: Bepaalt of de oorspronkelijke bron van de ingevoerd video film (progressief) of video (interlaced) is. Overscan: verwijdert ruis rond het videobeeld. Zwartniveau instellen: analyseert het huidige invoerbeeld en berekent een verschuivingswaarde die dan wordt opgeteld bij de waarde voor het zwartniveau van de analoge naar digitale converter. Dit zorgt voor een optimaal zwartniveau voor elke analoge bron.

29 Setup: Audio instellen... Ingebouwde luidsprekers: schakelt de ingebouwde luidspreker in of uit. Computer 1: selecteert de audio-ingang voor Computer in 1 signaal. Computer 2: selecteert de audio-ingang voor Computer in 2 signaal. Video: selecteert de audio-ingang voor de videobron. HDMI: selecteert de audio-ingang voor het HDMI-signaal. Gesloten bijschrift... Gesloten Titels: bestuurt de ondertiteling. Als de bron NTSC is en ondertiteling bevat op het geselecteerde kanaal, geeft de projector de bijschrifttekst weer over het beeld heen. Als Gesloten titels is uitgeschakeld en het volume is gedempt, verschijnt de ondertiteling. De opties zijn: Uit, CC1 en CC2. Beeld instellen... Digitale Zoom: verandert de grootte van het weergavegebied van de projector. Als het weergavegebied door deze instelling is gewijzigd, kunt u het verplaatsen door de instellingen Hor. verschuiven en Vert. verschuiven te wijzigen. Vergrotingsniveau: vergroot het beeld. Als het beeld door deze instelling is vergroot, kunt u het verplaatsen door de instellingen Hor. verschuiven en Vert. verschuiven te wijzigen. Plafondmontage: keert het beeld ondersteboven voor projectie vanaf het plafond. Achterkant Project: draait het beeld om zodat u kunt projecteren van achter een doorzichtig scherm. Instellingen toetsenblok/afstandsbediening... Blanke toets: selecteer wat moet worden weergegeven als u op de afstandsbediening op de Blanke toets drukt: een scherm met een effen kleur (blauw, zwart of wit) of het scherm met het fabriekslogo. Gebruiksleutel: hiermee kunt u een andere functie toekennen aan de knop Custom, zodat u het effect snel en eenvoudig kunt gebruiken. Markeer een functie en druk op < of > om een andere functie te kiezen. Blank Scherm: toont een scherm met een effen kleur of met het fabriekslogo. Dempen: schakelt al het geluid uit. 28 Bron: opent een menu met beschikbare bronnen. Auto Afbeelding: stelt de projector opnieuw in op de bron. Zet Scherm Stil: pauzeert het geprojecteerde beeld. Broninfo: de standaard actie. Toont het menu Broninfo. Projectorinfo: toont het menu Projectorinfo. Overscan: verwijdert ruis rond het beeld. AV Gedempt: schakelt de functie AV Gedempt in of uit. Gesloten Titels: schakelt ondertiteling in of uit. Toetsenblok: schakelt het toetsenblok op de projector in of uit. LiteBoard Wand: selecteer de LiteBoard Wand-modus. De opties zijn: Geen, Enkele pen en Dubbele pennen. Zie pagina 50 voor details.

30 Lamp... Geprogrammeerd dimmen: indien ingeschakeld verbetert Geprogrammeerd dimmen de contrastverhoudingen, de levensduur van de lamp en de systeemruisprestaties. Het lampvermogen zal doorlopend wijzigen op basis van de helderheid van de programmainhoud. Opmerking: Beeldafwijkingen kunnen optreden wanneer beeldscènes wijzigen van donker naar licht (of licht naar donker). Dit is normaal. Geprogrammeerd dimmen werkt in combinatie met de lamp. Als Lage Stroom Lamp is ingeschakeld, is geprogrammeerd dimmen niet beschikbaar. Opmerking: Geprogrammeerd dimmen is standaard uit. Lage Stroom Lamp: schakelt tussen lamp aan en uit. Inschakelen om de lamp zachter te zetten. Hierdoor wordt ook de ventilatorsnelheid lager, waardoor de projector stiller wordt. OSD instellen... Taal: voor het kiezen van een schermtaal. Menupositie: hiermee kunt u de positie veranderen van de schermmenu's. Menu Transparantie: hiermee kunt u aanpassen hoeveel van het geprojecteerde beeld achter het menu zichtbaar is. Als de waarde hoger is, is meer zichtbaar van het beeld achter het menu. Toon Berichten: toont statusberichten (zoals "Aan het zoeken") in de linkerbovenhoek op het scherm. PIN instellingen PIN Bescherming: met de PIN-functie (persoonlijk identificatienummer) kunt u de projector beveiligen met een wachtwoord. Zodra de pinfunctie is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren voordat u een beeld kunt projecteren. Gebruik de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag/Links/Rechts op de afstandsbediening of het toetsenblok om een reeks van vier in te drukken knoppen in te stellen. Wanneer u 3 keer achter elkaar de verkeerde pincode invoert, wordt de projector automatisch uitgeschakeld. Als u uw aangepaste pincode verliest of vergeet, moet u contact opnemen met de technische ondersteuning van InFocus. De pincode invoeren bij het opstarten van de projector: Schakel de projector in. Het dialoogvenster "PIN invoeren" verschijnt na het opstartscherm. Voer de pincode in. Gebruik de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag/ Links/Rechts op de afstandsbediening of het toetsenblok om de vier knoppen in de juiste volgorde in te drukken. Raadpleeg de bovenstaande beschrijving voor instructies. De pincode wijzigen: Selecteer "Wijz. PIN..." in het menu Menu geavanceerd > Setup > PIN instellingen. Voer de huidige pincode in. Voer de nieuwe pincode in. Voeding Energiebesparingsstand: als Energiebesparingsstand is ingeschakeld en de projector in stand-by staat (uitgeschakeld maar met de wisselstroom verbonden) werken externe audio en de monitoruitgang niet. Netvoeding aan: als deze functie is ingeschakeld, wordt de projector automatisch ingeschakeld zodra er stroom wordt geleverd. Zo kan een projector die aan het plafond is gemonteerd via een wandschakelaar worden ingeschakeld. Direct inschakelen: wanneer deze functie is ingeschakeld en er minder dan 1 minuut is verstreken sinds projector werd uitgeschakeld, kunt u de projector onmiddellijk opnieuw inschakelen. Wanneer deze functie is uitgeschakeld, moet u wachten tot de projectorlamp volledig is afgekoeld voordat u de projector opnieuw opstart. Eco-verduisteren: wanneer deze functie is ingeschakeld en er geen videobron wordt gedetecteerd, wordt 70% van het lampvermogen bespaard en wordt er geen beeld weergegeven. Wanneer de videobron opnieuw wordt toegepast, verschijnt het beeld onmiddellijk. Bron Automatische Bron: Als deze functie is ingeschakeld, zoekt de projector automatisch de actieve bron waarbij eerst de geselecteerde Stroombron wordt gecontroleerd. Als deze functie uit staat, kiest de projector standaard de bron die is gekozen in Stroombron. Om een andere bron weer te geven, moet u handmatig een bron kiezen door op de knop Source op de projector of afstandsbediening te drukken en een keuze te maken in het menu Bron dat verschijnt. Stroombron: bepaalt welke bron eerst door de projector wordt gecontroleerd op actieve video bij het opstarten. Scherm zoeken: hiermee kunt u tijdens opstarten en als geen signaal wordt gedetecteerd, een leeg scherm weergeven in plaats van het standaardscherm. 29

31 Timer Auto Uit Tijd: schakelt de projector automatisch uit als gedurende een vooraf ingesteld aantal minuten geen signaal wordt gedetecteerd. Als een actief signaal wordt ontvangen voordat de projector wordt uitgeschakeld, wordt het beeld weergegeven. Instelling grote hoogte Grote hoogte: We raden aan om Instelling grote hoogte in te schakelen als u zich tussen de 1500 m en 3000 m boven zeeniveau bevindt. Netwerk Vaste LAN DHCP: afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Dit protocol wijst automatisch IP-adressen toe aan netwerkapparaten. Wanneer "DHCP" is ingesteld op "Aan", zal de DHCP-server automatisch een IP-adres toewijzen aan de projector. Dit kan tot één minuut duren. Wanneer de "DHCP" is ingesteld op "Uit", moet de gebruiker het IP-adres handmatig instellen. IP-adres: het numerieke adres dat wordt gebruikt om apparaten te identificeren op het netwerk. Dit is alleen toegankelijk wanneer DHCP is ingesteld op Uit. Het IP-adres is het nummer dat deze projector identificeert op het netwerk. Het is niet mogelijk twee apparaten met hetzelfde IP-adres op hetzelfde netwerk te hebben. Het IP-adres " " is verboden. Subnetmasker: een numerieke waarde die het aantal bits definieert dat in een IP-adres wordt gebruikt wanneer het netwerk wordt opgesplitst in subnetwerken. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer DHCP is ingesteld op Uit. Het subnetmasker " " is verboden. Standaard gateway: een server (of router) om te communiceren via netwerken (subnetwerken) die gesplitst zijn door een subnetmasker. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer DHCP is ingesteld op Uit. DNS: stel het DNS-serveradres is wanneer DHCP is uitgeschakeld. MAC-adres: afkorting voor Media Access Control Address. Een MAC-adres is een uniek ID-nummer dat is toegewezen aan elke netwerkadapter. Toepassen: de bekabelde netwerkinstellingen opslaan en uitvoeren. Draadloze LAN SSID: toon de SSID-informatie van de projector. IP-adres: een alleen-lezen weergave van het IP-adres. Subnetmasker: een alleen-lezen weergave van het subnetmasker. Netwerk opnieuw opstarten...: Instellingen Netwerk opnieuw opstarten. 30 Status/service: Broninfo: een alleen-lezen weergave van de huidige broninstellingen. Projectorinfo: een alleen-lezen weergave van de huidige projectorinstellingen. Reset Lamp Uren...: stelt de teller van het aantal lampuren in het menu Projectorinfo in op nul. Doe dit alleen nadat u de lamp hebt vervangen. Fabrieksreset...: stelt alle instellingen opnieuw in op de standaard fabrieksinstellingen. Service Code...: mag alleen worden gebruikt door geautoriseerde reparateurs.

32 De projector beheren via een LAN-omgeving De projector biedt ondersteuning voor de Crestron -software. Met de juiste instellingen voor het menu Netwerk kunt u de projector beheren vanaf een computer via een webbrowser wanneer de computer en de projector op de juiste manier zijn verbonden met hetzelfde LAN-netwerk. Bekabelde verbinding Internet IP-router Als u een aansluiting moet maken op de projector terwijl deze in stand-by staat, stelt u de functie Energiebesparingsstand in op Uit. Als u in een niet-dhcp-omgeving werkt: 1 Herhaal stappen 1-2 hierboven. 2 Druk op v om DHCP te markeren en druk op < of > om Uit te selecteren. 3 Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over de instellingen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en DNS. 4 Druk op ^ of v om het item dat u wilt wijzigen, te selecteren. 1 Neem een RJ45-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de RJ45 LAN-ingang van de projector en het andere uiteinde op de RJ45-poort. 2 Druk op Menu op het toetsenblok of de afstandsbediening en ga vervolgens naar het Menu geavanceerd > Setup > Netwerk. 3 Druk op v om DHCP te markeren en druk op < of > om Aan te selecteren. 4 Druk op v om Toepassen te markeren en op > te drukken. 5 Wacht ongeveer seconden en ga terug naar de pagina Network (Netwerk). De instellingen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway, DNS en MAC-adres worden weergegeven. Noteer het IP-adres dat wordt weergegeven in de rij IP-adres. Als het IP-adres van de projector nog steeds niet wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw netwerkbeheerder. Als de RJ45-kabels niet goed zijn aangesloten, zullen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway, DNS en MAC-adres het nummer weergeven. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en voer de bovenstaande procedures opnieuw uit Druk op < of > om de cursor te verplaatsen en druk vervolgens op ^ of v om de waarde te selecteren. 6 Druk op v om Toepassen te markeren en druk op > om de instellingen op te slaan. Als de RJ45-kabels niet goed zijn aangesloten, zullen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway, DNS en MAC-adres het nummer weergeven. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en voer de bovenstaande procedures opnieuw uit. Als u een aansluiting wilt uitvoeren op de projector terwijl deze in stand-by is, moet u RJ45 selecteren en de informatie verkrijgen voor IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway, DNS en MAC-adres wanneer de projector is ingeschakeld. ( Vaste LAN ) MDL: IN124STa DHCP IP-adres Subnetmasker Standaard gateway DNS MAC-adres Toepassen Vorige Aan E9. 0F Uitvoeren FW: 1.10

33 Draadloze verbinding Om de projector draadloos te verbinden, moet u een optionele draadloze infocusdongle (onderdeelnr. SP-WIFIUSB-2) aansluiten op de USB-aansluiting type A op de projector. InFocus draadloze dongle (ond.nr. SP-WIFIUSB-2) De AP-modus instellen: 1 Controleer of de projector is ingeschakeld. De clientmodus instellen: 1 selecteer Type-A in de bronlijst. 2 Ga naar Instelling > WiFi, selecteer Clientmodus en stel dit in op Aan. Zie pagina Kies het WiFi-netwerk waarmee de projector moet worden verbinden via de WiFi-netwerklijst en druk op Select/Enter. 4 Druk op Select/Enter om het toetsenbord op het scherm weer te geven, voer het wachtwoord in via dit toetsenbord en druk vervolgens op Menu om het toetsenbord te sluiten. 2 selecteer Type-A in de bronlijst. 3 Ga naar Instelling > WiFi, selecteer AP-modus en stel dit in op Aan. Zie pagina 47. AP-modus is standaard ingesteld op Aan. 4 Druk op Menu op het toetsenblok of de afstandsbediening en ga vervolgens naar het Menu geavanceerd > Setup > Netwerk. 5 Controleer of de informatie voor SSID en IP-adres wordt weergegeven. 6 Selecteer LAN in de bronlijst. De pagina netwerk verschijnt. 5 Markeer OK en druk op Selecteren/Enter om verbinding te maken. 6 Selecteer WLAN in de bronlijst. De pagina Clientinfo verschijnt. Client Info AP 135 IP PassCode 5124 AP Info AP IN IP PSK PassCode Het IP-adres en een wachtwoord voor EZ Display worden op het scherm weergegeven. Noteer het IP-adres voor de netwerkverbinding. 32

34 De projector beheren via internet Wanneer u het juiste IP-adres voor de projector hebt en de projector is ingeschakeld of in stand-by, kunt u elke computer op hetzelfde LAN-netwerk gebruiken voor het beheer van de projector. Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, moet u versie 7.0 of hoger gebruiken. De schermopnamen in deze handleiding zijn uitsluitend informatief bedoeld en kunnen verschillen afhankelijk van de browser. 1 Typ het adres van de projector in de adresbalk van uw browser en druk op Enter. iii. De pagina Crestron (econtrol) toont de Crestron econtrolgebruikersinterface. Zie pagina 34 voor details. 3 Voer het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de pagina Admin. Het standaard wachtwoord is "0000". Als u het wachtwoord bent vergeten, gaat u naar Menu geavanceerd > Setup > Netwerk > Netwerk opnieuw opstarten om het wachtwoord opnieuw in te stellen naar de standaardcode. 2 De hoofdpagina van Netwerkbeheer wordt weergegeven. ii iii i. Om de taal te wijzigen voor de webpagina's, klikt u op de pijl omlaag om een vervolgkeuzelijst weer te geven en de gewenste taal te selecteren. ii. Klik op Download (Downloaden) om EZ Display te downloaden. Zie pagina 36 voor details. i 33 Informatie: Toont de status en informatie over het bekabeld LAN en het draadloos LAN. Netwerkinstellingen: Levert netwerkinstellingen. waarschuwing: hiermee kunt u de server instellen en systeemfoutberichten verzenden naar uw netwerkbeheerder. Configuratiescherm: biedt enkele OSD-menu's zoals Basismenu, Beeld, Setup, Status/Service voor het aanpassen van de geprojecteerde beelden. Zie pagina 25 voor details. Basismenu: biedt enkele algemene aanpassingen in het Basismenu. Beeld: biedt enkele algemene aanpassingen in Beeldinstellingen onder Menu geavanceerd. Setup: biedt enkele algemene aanpassingen in de instellingen van Setup onder Menu geavanceerd. Status/Service: biedt Reset Lamp Uren en de instellingen voor Fabrieksreset. Crestron Control: Geeft de Crestron econtrol-gebruikersinterface weer. Zie pagina 34 voor details.

35 Over Crestron e-control 1 De pagina Crestron e-control bevat verschillende virtuele toetsen voor het bedienen van de projector of het aanpassen van het beeld op de projector. 2 Via de pagina Tools (Extra) kunt u de projector beheren, de LANbeheerinstellingen configureren en van op afstand toegang krijgen tot de netwerkbewerkingen van deze projector. i i ii iii i U kunt op </> drukken om meer knoppen weer te geven. i. Deze knoppen werken op dezelfde manier als de OSD-menu's en de afstandsbedieningsfuncties. Source List (Bronlijst): om de bron te schakelen, klikt u op de gewenste bron. Menu: gebruik dit om terug te keren naar het vorige OSD-menu en om de menu-instellingen af te sluiten en op te slaan. Wanneer u het bedieningspaneel of de afstandsbediening van de projector gebruikt om de instellingen van het OSD-menu te wijzigen, kan het even duren tot de webbrowser deze wijzigingen synchroniseert met de projector. i. Dit gebied wordt alleen gebruikt met een Creston-bedieningssysteem. Neem contact op met Creston of raadpleeg de handleiding van Crestron voor informatie over de instelling. ii. Dit gebied wordt gebruikt voor het benoemen van de projector, het koppelen van de projector aan een specifieke locatie, het toewijzen van een verantwoordelijke aan de projector en het aanpassen van netwerkinstellingen. iii. Dit gebied wordt gebruikt voor het instellen van gebruikers- en beheerderswachtwoorden. Wanneer de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, worden niet toegelaten wijzigingen aan de projectorconfiguratie vermeden. Om fouten te voorkomen, mag u alleen alfanumerieke tekens invoeren op de pagina Tools (Extra). 34

36 Druk na het configureren van de instellingen op de knop Send (Verzenden) en de gegevens worden opgeslagen op de projector. Druk op exit (Afsluiten) om terug te keren naar de pagina voor bediening van het externe Crestron-netwerk. Let op de invoerlengte en de tekenbeperkingen (inclusief teken- en interpunctiebeperkingen) zoals hieronder weergegeven: Categorie-item Invoerlengte Maximum aantal tekens IP-adres 15 Crestron Control IP-ID 2 Poort 5 Naam projector 10 Projector Locatie 9 Toegewezen aan 9 DHCP (ingeschakeld) (Nvt.) IP-adres 15 Netwerkconfiguratie Subnetmasker 15 Standaard gateway 15 DNS-server 15 Ingeschakeld (Nvt.) Gebruikerswachtwoord Nieuw wachtwoord 20 Bevestigen 2 Ingeschakeld (Nvt.) Beheerderswachtwoord Nieuw wachtwoord 20 Bevestigen 20 / > < $ % + \ ' " zijn verboden. 3 De pagina Info toont de informatie en status van deze projector. Druk op exit (Afsluiten) om terug te keren naar de pagina voor bediening van het externe Crestron-netwerk. 4 Nadat u op de knop Contact IT Help hebt gedrukt, verschijnt het Title (Titel)-venster in de rechterbovenhoek van het scherm. U zult berichten kunnen verzenden naar RoomView -softwarebeheerders/gebruikers die verbonden zijn met hetzelfde LAN-netwerk. Breng voor meer informatie een bezoek aan en 35

37 Crestron RoomView Voer op de pagina Edit Room (Kamer bewerken) van de Crestron RoomViewsoftware, het IP Address (IP-adres) (of de hostnaam) in, zoals weergegeven in het OSD-menu van het de projector, "05" voor IPID en "41794" voor de gereserveerde Crestron-besturingspoort. Beelden weergeven via EZ Display Installatie voor Windows en Macintosh EZ Display is een toepassing die kan worden uitgevoerd op de host-pc. Dit helpt u uw computer te verbinden met een beschikbare netwerkprojector en de bureaubladinhoud over te dragen naar de netwerkprojector via een lokale netwerkverbinding. 1 Zie pagina 33 om toegang te krijgen tot de webpagina van de projector om EZ Display te downloaden. 2 Download de juiste EZ Display voor uw computer type (MAC of pc). 3 Wanneer het downloaden is voltooid, installeert u de software op uw computer door op het exe-bestand te klikken. Volg de richtlijnen op het scherm om de installatie te voltooien. 4 Start EZ Display en voer het wachtwoord in op de pagina AP-info. AP Info Voor de handleiding van Crestron RoomView en meer informatie over de instellingen en opdrachten van RoomView, kunt u terecht op: roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp 36 AP IN124a IP PSK PassCode 3522 Voor meer informatie over de toepassingen EZ USB en EZ Display, kunt u deze handleidingen raadplegen op Handleiding USB-display (Win+Mac) Handleiding EZ Display-Mac Handleiding EZ Display-Win EZ mobiele bediening EZ Display - Handleiding EZ afstandsbediening-android EZ Display - Handleiding EZ afstandsbediening-ios

38 EZ Display gebruiken i. Gedeeld scherm: tot 2 computers of mobiele apparaten weergeven in Gedeeld scherm met gebruik van de knoppen L en R. ii. Spiegelen/Extended Display (Uitgebreid display): om uw computerdisplay te dupliceren op de projector, klikt u op Spiegelen. Om uw computerdisplay uit te breiden, klikt u op Extensie. iii. Video/Grafisch Display: om de beste beeldkwaliteit weer te geven, maar met een iets langzamere overdrachtsnelheid, klikt u op Video. Om de beelden sneller weer te geven, maar met een iets minder goede kwaliteit, klikt u op Grafisch. Opmerking: De overdrachtprestaties worden bepaald door uw netwerksnelheid. iv. Compatibliteitsmodus: schakel het selectievakje Compatibiliteitsmodus in als projector problemen heeft met het weergeven van video van een mediaspeler. v. Audiostreaming: om Audiostreaming in of uit te schakelen, klikt u op Aan of Uit zoals nodig. Opmerking: De ondersteunde functies verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de computer. i ii iii iv v Projecteren vanaf smartphones/tablets EZ Display is een speciaal programma voor het projecteren van uw ios of Android-apparaatdisplay naar een projector via een WiFi-verbinding. U kunt de projector op afstand bedienen, documentbestanden decoderen, een koppeling maken naar uw Dropbox-account, surfen op internet, foto's weergeven, een live camerafeed weergeven en bestanden draadloos overdragen. U kunt zelfs documenten, webpagina's en foto's aantekenen en ze opslaan om ze te delen. Systeemvereisten ios ios Apparaat Resolutieondersteuning Opslag Android OS CPU Geheugen Opslag Installatie voor Android en ios ios 5.1 en hoger Alle iphonemodellen na iphone 3GS Alle ipad-modellen na ipad 2 Alle ipod touch-modellen na ipod touch 4de generatie iphone: 480x320~1136x640 ipad: 1024x768~2048x1536 Minstens 20MB vrije ruimte vereist Android ICS 4.0 en hoger 1Ghz en meer 1GB DDR en meer Minstens 20MB vrije ruimte vereist Zoek "EZ Display" en "EZ Remote" in Google Play of de App Store en download en installeer vervolgens de toepassingen. Controleer of uw apparaat wordt ondersteund voordat u het downloaden start. Start op 1 Stop de optionele USB WiFi-adapter (SP-WIFIUSB-2) in de USB Type A-ingang. 2 Selecteer de verbindingsmodus in de Instelling > WiFi van de Type-A-bron. Zie pagina 32 voor details. 37

39 3 Selecteer WLAN in de bronlijst. De pagina AP-info verschijnt. AP Info AP IN124a PassCode IP PSK EZ Display Start EZ Display en het zal het IP-adres van het apparaat zoeken en weergeven. Wanneer u op het apparaat klikt, wordt een wachtwoord gevraagd. Voer het viercijferige nummer in dat op uw projector wordt weergegeven. Na het invoeren van het juiste wachtwoord, verschijnt het EZ Display en kunt u de verschillende opties van de functie selecteren. 4 Breng eerst uw WiFi-verbinding tot stand met uw bronapparaat en start de EZ Display/EZ Remote app op uw mobiel apparaat. ios-scherm Android-scherm AP Info ios-scherm Android-scherm AP IN124a IP PSK PassCode 3522 EZ Remote Start EZ Remote. U ziet het verbonden apparaat weergegeven in de apparaatlijst. Klik om de afstandsbediening in te schakelen. ios-scherm Android-scherm *De knop Skin is voorbehouden voor toekomstig gebruik. 38

40 EZ Display: Streaming doc Voor het streamen van uw documenten, draagt u de gewenste documenten over van de computer naar uw mobiel apparaat en koppelt u uw mobiel apparaat los. Documenten worden geordend op hun formaattype. EZ Display: Pix Viewer Om uw foto's weer te geven, selecteert u Photo Gallery (Fotogalerie) en selecteert u uw foto. U kunt er ook op tekenen met de functie Sketch (Schets). ios-scherm Android-scherm Selecteer een bestand om het draadloos weer te geven. Klik op het pictogram Sketch (Schets) om te beginnen met het tekenen en aantekenen van uw bestand. Klik op Opslaan wanneer u klaar bent met bewerken. EZ Display: Live Cam Live Cam zal projecteren wat uw camera in real time ziet. U kunt de beeldkwaliteit aanpassen en schakelen tussen het voor- en achteraanzicht van de camera. Wanneer u de camerastream pauzeert, kunt u de functie Sketch (Schets) gebruiken en in/uitzoomen op het huidige beeld. U kunt uw camerastream ook opslaan als een camerarol. ios-scherm ios-scherm Android-scherm Android-scherm 39

41 EZ Display: Streaming Web De webbrowser wordt weergegeven via WiFi. De functies Sketch (Schets) en Save (Opslaan) worden ook ondersteund. Deze functie vereist een internetverbinding in de clientmodus. Zie pagina 32 voor meer details. Select Webbrowser en voer het wachtwoord in op de pagina Clientinfo. De standaard startpagina is EZ Display: Dropbox Zodra u EZ Display toegang hebt verleend tot uw Dropbox-account, kunt u zich aanmelden met uw Account-id en wachtwoord en de documenten en foto's kiezen die u wilt weergeven. Deze functie vereist een internetverbinding in de clientmodus. Zie pagina 32 voor meer details. Client Info AP 135 IP PassCode 5124 ios-scherm ios-scherm Android-scherm Android-scherm 40

42 EZ Display: Gesplitst scherm EZ Display biedt de mogelijkheid om twee verschillende bronnen weer te geven op hetzelfde scherm. OPMERKING: Hybrid OS support (ondersteuning hybride besturingssystemen): Windows, Mac OS, ios en Android ondersteunt alle internet-, teken- en andere functies, behalve EZ Stream. ios-scherm Android-scherm EZ USB-display De EZ Display-software is een gemakkelijk te gebruiken software voor op Windows gebaseerde en Mac OS 10.7 en latere besturingssystemen waarmee u pc-inhoud kunt weergeven via de USB-aansluiting van de projector. Zowel gespiegelde als uitgebreide weergave worden ondersteund. Eigenschappen Gespiegelde en uitgebreide weergave op volledig scherm USB2.0-overdracht met hoge snelheid Ondersteunde besturingssystemen Windows XP 32/64-bits SP3 (Professional of hoger), Windows Vista 32/64-bits SP2 (Home premium en hoger), Windows 7 32/64-bits SP1 (Home premium en hoger) en Windows 8, Mac OS 10.7 en later Systeemvereisten Windows OS: CPU Dual Core 2 GHz of hoger (ATOM niet ondersteund) Grafische kaart Intel, nvidia of ATI grafische kaart met 64MB VRAM of hoger Besturingssysteem Windows XP SP3, Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8 USB USB 2.0 hoge snelheid OPMERKING: audio wordt niet ondersteund op XP. Mac OS: CPU Dual Core Intel Core i 1.4 GHz of hoger (PowerPC niet ondersteund) Grafische kaart Intel, nvidia of ATI grafische kaart met 64MB VRAM of hoger Besturingssysteem Mac OS X 10.7 en hoger Aanbevolen modellen Mac Book-series en imac-series na E/2011 Aanbevolen systeemconfiguratie Windows OS: CPU Dual Core Intel Core i5 2.4Ghz Geheugen DDR 4GB Grafische kaart 256MB VRAM of hoger Besturingssysteem Windows XP SP3, Win 7 SP1 of Win 8 USB USB 2.0 hoge snelheid 41

43 Video Audio Office viewer Mac OS: CPU Geheugen Grafische kaart Dual Core Intel Core i5 2Ghz DDR 4GB 256MB VRAM of hoger Besturingssysteem Mac OS X 10.8 Aanbevolen modellen Mac Book-series en imac-series na E/2011 Meer informatie hierover vindt u in de handleiding van het EZ USB-display op Beelden weergeven met een USBopslagapparaat Wanneer een USB-bron in de USB-A-aansluiting van de projector wordt gestopt, drukt u op de brontoets en gebruikt u de pijltoetsen om het USB-pictogram te markeren. Druk op de knop Select op de afstandsbediening (of op de Enter-toets op de projector) om de multimediabron te selecteren. Het menu van de Multimedia EZ Suite wordt weergegeven. Gebruik de pijltoetsen om omhoog en omlaag, links en rechts te navigeren. De menu's aan de rechterzijde zijn gebaseerd op de selectie in het menu aan de linkerhand. Om een menuoptie te selecteren, drukt u op de pijl naar rechts. Om terug te keren naar het vorige EZ Suite-menu (en uiteindelijk naar het EZ Suitehoofdmenu), drukt u op Menu of op de pijl naar links. Intern geheugen Internal Memory Photo USB EZ Suite Als er een mini-b USB-kabel is aangesloten op uw pc en projector, kunt u een intern geheugen laden. 42

44 USB Video Audio Office viewer Fotomodus Een beeld weergeven Photo EZ Suite Browse Mode Toets Omhoog Omlaag Naar links Naar rechts Select/Enter Menu Actie Press to Exit In de miniatuurweergave worden mappen en ondersteunde bestanden voorgesteld. Bladeren door de miniaturen Een bestand openen De miniatuurweergave afsluiten en terugkeren naar het EZ Suite-hoofdmenu De werkbalk Photo View (Fotoweergave) openen/sluiten: Druk op de knop Menu. Navigeren via de werkbalk: druk op de pijltoetsen ^/</>. Terugkeren naar de miniatuurweergave: Druk op de knop Select/Enter. Werkbalkpictogram Actie Druk op v/enter/select om de beeldrotatie te selecteren Schakel de Enter/Select/vier pijltoetsen om het beeld linksom te draaien en druk op de toets Menu om dit af te sluiten. Schakel Enter/Select om in te zoomen op het beeld met x0, x1, x2, x3, x4 achtereenvolgens. Druk op de toets Menu om dit af te sluiten. Schakel v/enter/select om het vorige beeld weer te geven. Schakel v/enter/select om het volgende beeld weer te geven. Druk op v/enter/select om de diavoorstelling te starten wanneer Slideshow (Diavoorstelling) op On (Aan) staat. Druk op de toets Menu om de diavoorstelling te stoppen. Opmerking: OPen het menu Instellingen en pas Diavoorstelling en Duur diavoorstelling aan om de functie Diavoorstelling in te schakelen en de timing voor de dia's vast te leggen. Druk op v/enter/select om het pop-upscherm met het bericht weer te geven. Druk op de toets Menu om dit te sluiten. Druk op v/enter/select om het pop-upscherm met het bericht weer te geven. Druk op de toets Menu om dit te sluiten. Druk op v/enter/select om de informatie van het huidige bestand weer te geven. Druk op v/enter/select om terug te keren naar de miniatuurweergave. 43

45 USB Photo Audio Office viewer Videomodus Waneer een video wordt afgespeeld USB Video harrypotter7.mp4 EZ Suite 00:00:02 00:00:00 00:04:12 Toets Omhoog Omlaag Select/Enter Menu Actie Press to Exit De video-afspeellijst wordt weergegeven op het scherm Ga naar het vorige videobestand Ga naar het volgende videobestand De video afspelen De video-afspeellijst afsluiten en terugkeren naar het EZ Suitehoofdmenu De werkbalk Video Viewer (Videoviewer) openen: Druk op de knop Menu. Terugkeren naar de video-afspeellijst: druk op de toets Select/Enter wanneer de werkbalk is gesloten. Werkbalkpictogram Actie Druk op Enter om te pauzeren tijdens het afspelen Druk op Enter om af te spelen na het pauzeren Snel achteruitspoelen met x1, x2, x4, x8 Snel vooruitspoelen met x1, x2, x4, x8 De modus Herhalen is ingesteld in het menu Instelling > Video. Zie pagina 47 44

46 USB Photo Video Office viewer Audiomodus Wanneer audio wordt afgespeeld mp3 USB Audio EZ Suite Press to Exit De audio-afspeellijst wordt weergegeven op het scherm. Toets Omhoog Omlaag Naar links Select/Enter Menu Actie Naar het vorige audiobestand gaan Naar het volgende audiobestand gaan Het sorteertype weergeven Het audiobestand afspelen De audio-afspeellijst afsluiten en terugkeren naar het EZ Suitehoofdmenu Terugkeren naar de audio-afspeellijst: Druk op de knop Menu. Werkbalkpictogram Actie Naar het vorige audiobestand gaan Snel terugspoelen Pauzeren Afspelen Snel vooruitspoelen Naar het volgende audiobestand gaan 45

47 USB Photo Video Audio Modus Office viewer Wanneer een Office-bestand wordt weergegeven Office viewer USB Office viewer EZ Suite Press to Exit De bestandslijst wordt weergegeven op het scherm. Toets Omhoog Omlaag Naar links Select/Enter Menu Actie Naar het vorige bestand gaan Naar het volgende bestand gaan Het sorteertype weergeven Een bestand openen Naar de volgende pagina gaan: druk op de pijltoets omlaag. Naar de vorige pagina gaan: druk op de pijltoets omhoog. Omhoog schuiven: druk op de pijltoets naar links. Omlaag schuiven: druk op de pijltoets naar rechts. Of druk op de toets Menu om de werkbalk Office Viewer (Officeviewer) weer te geven. Gebruik de pijl naar rechts of links om de gewenste functie te markeren. Druk dan op de toets Select/Enter. Naar links schuiven Naar rechts schuiven Omhoog Omlaag schuiven schuiven Inzoomen Passend op scherm/aanpassen aan breedte/aanpassen aan hoogte De bestandslijst afsluiten en terugkeren naar het EZ Suitehoofdscherm Uitzoomen Werkbalk sluiten Terugkeren naar de bestandslijst: sluit eerst de werkbalk en druk dan op de toets Select/Enter. Opmerking: De bestandsnaam verschijnt in de linkerbovenhoek van de werkbalk Office Viewer. Het huidige paginanummer en het aantal pagina's verschijnt in de rechterbovenhoek. De vergrotingsfactor verschijnt in de rechterbenedenhoek. 46

48 Instelling EZ Media Settings System Photo Video Audio WiFi AP-modus Clientmodus Beschrijving Schakelt de AP-modus in/uit. AP-modus is standaard ingesteld op ON (AAN). Zie pagina 32 voor meer details. Schakelt de Clientmodus in/uit. Zie pagina 32 voor meer details. WiFi EZ Suite * WiFi werkt alleen wanneer de draadloze InFocus-dongle (onderdeelnr. SP-WIFIUSB-2) is verbonden. Druk op Select/Enter om het geselecteerde item te openen. Druk op de toets Menu om af te sluiten. Systeem Beschrijving Versie Toont de huidige EZ Media-firmwareversie Taal Stelt de taal voor het OSD van EZ Media in Bijwerken EZ Suite-software bijwerken via de USB-sleutel USB-switch Verbindt de pc voor toegang tot het intern geheugen Foto Weergaveratio Slideshow Duur diavoorstelling Beschrijving Stelt de beeldschermverhouding in Schakelt de diavoorstellingsmodus in Hiermee stelt u in hoe lang elk beeld wordt weergegeven Video Weergaveratio Herhaalmodus Beschrijving Stelt de beeldschermverhouding in. Stelt de herhaalmodus in Audio Herhaalmodus Beschrijving Stelt de herhaalmodus in 47

49 Ondersteunde bestandsindelingen Beelden Beeldformaat Profiel Kleurenruimte Groottebeperking Basislijn YUV400 Geen limiet YUV420 Geen limiet YUV422 Geen limiet YUV440 Geen limiet JPEG YUV444 Geen limiet Progressief YUV400 Breedte <= & YUV420 hoogte <= 6400 YUV422 YUV440 YUV444 BMP Geen limiet Geen limiet Geen limiet Audio Audioformaat Bemonsteringsfrequentie Bitsnelheid (Kbps) (KHz) OGG ADPCM-WAV PCM-WAV AAC Spraakopname Bestandsindeli Audioformaat Bemonsteringsfreq Bitsnelheid (Kbps) ng uentie (KHz).wav IMA-ADPCM Video Bestand Extensies.avi.divx.mkv.ts.dat.vob.mpg.mpeg.mov.mp4 Audio/ video Video Video Video Audio Video Codec MJPEG H.264/AVC XVID MPEG2 MPEG4 MPEG2 H.264/AVC MPEG1 MPEG2 MPEG-1 laag I, II MPEG-1 laag III (mp3) MPEG4 H.264/AVC Profiel/niveauondersteuning Geen beperkingen Tot hoog profiel, niveaus (1080P 30fps 20Mbps) Tot geavanceerd eenvoudig profiel (1080P 30fps 20Mbps) Hoofdprofiel, lage en hoofdniveaus (1080P 30fps 20Mbps) Geavanceerd eenvoudig profiel (framebeeld), niveaus 0-5 (1080P 30fps 20Mbps) Hoofdprofiel, lage en hoofdniveaus (1080P 30fps 20Mbps) Tot hoog profiel, niveaus (1080P 30fps 20Mbps) Hoofdprofiel, lage en hoofdniveaus (1080P 30fps 20Mbps) Hoofdprofiel, lage en hoofdniveaus (1080P 30fps 20Mbps) Geavanceerd eenvoudig profiel (framebeeld), niveaus 0-5 (1080P 30fps 20Mbps) Tot hoog profiel, niveaus (1080P 30fps 20Mbps) Uitleg Ondersteunt alleen 1-3 referentieframes. Ondersteunt alleen 1-3 referentieframes. D-frames die worden gebruikt voor snelle voorbeeldweergave n worden niet ondersteund. Ondersteunt alleen 1-3 referentieframes. 48

50 Ondertitel Formaat Lettertype Grootte ondertitel Standaard SRT UTF-8 / UTF-16 4-bits tot 448x200 2-bits tot 896x200 Opmerking: Gemengde ondertitelcodes worden NIET ondersteund. Officeviewer Bestandsindeling Onderst. Pagina-/lijnbeperking Grootte- Opmerking versie beperking PDF 1.0 PDF 1.1 Adobe PDF Max pagina's (één PDF 1.2 bestand) PDF 1.3 Tot 75 MB - PDF 1.4 British Word Omdat Office Viewer 95. niet alle pagina's van een MS Word Wordbestand tegelijk laadt, zijn er geen duidelijke pagina- of lijnbeperkingen. Tot 100MB MS Excel Word 97, 2000, 2002, Word 2007 (.docx), 2010 (.docx) British Excel 5, 95. Excel 97, Maximum aantal rijen: 595 Maximum aantal 2000, 2002, kolommen: Excel 2007 Maximum aantal vellen: Tot 15MB (.xlsx), (.xlsx). Office XP De drie bovenstaande Excel. beperkingen zijn allemaal van toepassing. Vereenvoudigde Chinese vetgedrukte tekst wordt niet ondersteund. Door wachtwoord beschermde documenten worden niet ondersteund. 49

51 MOLEX LiteBoard Wand De optionele LiteBoard pen (onderdeelnr. HW-LBWAND-02) werkt in combinatie met de LiteBoard Wand dongle (onderdeelnr. HW-LBRADIO) als een draadloze muis, maar dan een die in de lucht werkt, niet op uw bureaublad. Houd de pen in uw hand en richt deze naar het geprojecteerde beeld om te wijzen, klikken en slepen. De pen werkt met al uw software net als een gewone muis. De batterij van de pen opladen Als het rode batterijlampje op de Wand begint te knipperen, geeft dit aan de interne batterij leeg is (als de batterij volledig ontladen is, is het niet langer mogelijk om de Wand via de tip, linker- of rechtermuisknop in te schakelen). Om de batterij op te laden, open de flap aan de rechterzijde van de Wand om toegang tot de USB-connector te verkrijgen. Sluit vervolgens een USB-kabel aan tussen de Wand en een USB-netadapter (niet meegeleverd) of een computer (als u de Wand op een computer aansluit, zorg dat de computer ingeschakeld is). Het batterijlampje blijft tijdens het opladen van de batterij continu branden. Het lampje dooft eenmaal de batterij volledig is opgeladen. Eenmaal het opladen is voltooid, koppel de USB-kabel los (of laat deze aangesloten als u de Wand tijdens het opladen wilt gebruiken). OPMERKING: 5-10 minuten opladen is voldoende om de Wand gedurende circa één uur te kunnen gebruiken. Een volledige oplaadbeurt duurt circa 3-4 uur, waarna u de Wand tussen de 20 en 40 uur ononderbroken kunt gebruiken. Een volledig opgeladen en nieuwe Wand kan circa 3 weken in stand-by staan. Opgelet: De lithium batterij is enkel oplaadbaar, deze kan niet door de gebruiker worden gerepareerd of vervangen. Opgelet: Gebruik altijd een USB-kabel en een netadapter (of uw computer) om de Wand op te laden. Type A naar USB Type B) 4 Sluit de projector op uw computer aan met behulp van een VGA-kabel. 5 Zorg dat de batterij van de Wand opgeladen of aan het opladen is. 6 Zorg dat de projector ingeschakeld is en deze het scherm van de computer weergeeft - stel de bron op Computer 1 of Computer 2 in (Indien nodig, druk op de Bronknop op de projector of de afstandsbediening - het is mogelijk dat u meerdere keren dient te drukken). 7 Schakel de LiteBoard Wand in het menu Menu geavanceerd > Setup > Toetsenblok/afstandsbediening in. 8 Schakel de Wand in door op de tip, linker- of rechtermuisknop te drukken Het statuslampje knippert 2 keer om aan te geven dat de Wand naar een verbinding aan het zoeken is. Het lampje brandt continu eenmaal verbonden. 9 Richt de Wand naar het scherm om aan te wijzen, te klikken en te slepen net zoals een normale muis. OPMERKING: Leg de pen opzij als u klaar bent en zorg ervoor dat deze niet naar het scherm wijst. Na 1 minuut schakelt de pen zichzelf uit. De pen gebruiken 1 Sluit de LiteBoard Wand-dongle (onderdeelnr. HW-LBRADIO) aan oip de LiteBoard Radio-aansluiting van de projector. 2 De projector moet ingeschakeld zijn en op de computer zijn aangesloten. 3 Sluit de projector op uw computer aan met behulp van een USB-kabel (USB 50

52 Positie van de pen en schaduwen vermijden De afstand van uw locatie tot het scherm U kunt de LiteBoard Wand tot vlak voor het scherm of overal in de kamer gebruiken. U zult merken dat het richten nauwkeuriger gaat als u dichter bij het scherm staat. Voorkom ook dat u te ver van de zijkanten van het scherm staat. Vermijd schaduwen! De pen werkt niet als de sensor in de schaduw ligt of naar een schaduw wijst: Juist (geen schaduw) Fout (schaduw) De pen vasthouden U kunt de pen op dezelfde manier als een gewoon potlood of een pen vasthouden, maar u kunt deze ook als een afstandsbediening vasthouden. Gebruik de voor u prettigste manier. OPMERKING: Als de pen dicht bij het scherm komt, kunt u de pen tegen het projectievlak drukken om te klikken en te slepen. Niet aanbevolen voor gebruik met geweven schermen. Meer dan één pen gebruiken De projector kan werken met twee pennen tegelijk. 1 Open het menu Toetsenblok/afstandsbediening onder Menu geavanceerd > Setup > Toetsenblok/afstandsbediening. 2 Scroll naar de functie LiteBoard Wand. 3 Selecteer de gewenste instelling: Geen = geen Liteboard-pennen(standaard) Enkel = 1 Liteboard-pen gebruiken Dubbel = 2 Liteboard-pennen gebruiken Zo schakelt u over naar een andere pen: 1 Wijs minstens 3 seconden met de huidige pen weg van het geprojecteerde beeld. 2 Druk op de punt of de knop naar links of rechts van de nieuwe pen om deze in te schakelen en gebruik dan de nieuwe pen. OPMERKING: U kunt het menu LiteBoard Wand openen via het menu Setup > Toetsenblok/afstandsbediening van de projector. Er zijn drie opties beschikbaar: Geen, Enkele pen en Dubbele pennen. ( Toetsenblok/afstandsbediening ) MDL: IN124STa FW: 1.10 Blanke toets Gebruiksleutel Toetsenblok LiteBoard Wand Fabriekslogo Broninfo Inschakelen Geen Vorige 51

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Goedkeuringen agentschap

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Goedkeuringen agentschap Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. IN2128HDa PZ339-A000-00. Voorschriften: IN2128HDa

Gebruikershandleiding. IN2128HDa PZ339-A000-00. Voorschriften: IN2128HDa Gebruikershandleiding IN2128HDa PZ339-A000-00 Voorschriften: IN2128HDa Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada. Goedkeuringen agentschap

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada. Goedkeuringen agentschap Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren dat we verantwoorden dat deze projector voldoet aan de volgende

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada. Goedkeuringen agentschap

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada. Goedkeuringen agentschap P139-001-00 Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 US We verklaren dat we verantwoorden dat deze projector voldoet aan

Nadere informatie

IN24 IN26. Gebruikershandleiding

IN24 IN26. Gebruikershandleiding IN4 IN6 Gebruikershandleiding Lees het boekje met de veiligheidsinstructies voordat u de projector gaat installeren. De doos uitpakken Inhoud: Projector Afstandsbediening Cd-rom Productregistratie en naslaggids

Nadere informatie

Snel aan de slag IN1100 IN1102

Snel aan de slag IN1100 IN1102 IN1100 IN1102 Snel aan de slag For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido

Nadere informatie

Netwerkprojector gebruikershandleiding

Netwerkprojector gebruikershandleiding Netwerkprojector gebruikershandleiding Inhoud Voorbereiding...3 De projector aansluiten op de computer...3 Kabelverbinding... 3 De projector op afstand bedienen via een webbrowser...5 Ondersteunde resoluties...7

Nadere informatie

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking

Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding TVGo A31 TVGo A31 1.1 Inhoud van de verpakking 81 Nederlands Hoofdstuk 1: Inleiding Deze nieuwe Genius TVGo A31 is het ideale medium om tv of video of naar uw TFT/LCD/CRT te kijken in tot 1280 x 1024 pixels. Met deze TV/Video-box kunt u om het even

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4)

Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Verkorte werkwijze eerste gebruik 1. Installatie (3) 2. Gebruik Televiewer (4) Hoofdstuk! 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1610 RC. Hiermee kunt u op eenvoudige

Nadere informatie

ResponseCard AnyWhere Display

ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display ResponseCard AnyWhere Display-gebruiksaanwijzing Productoverzicht....................... 1 Technische vereisten.................... 2 Installatie in drie minuten................

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600

1 Inleiding. 2 Veiligheid. 3 Installatie TRUST TELEVIEWER 1600 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Televiewer 1600. Hiermee kunt u op eenvoudige wijze het monitorbeeld van uw computer omzetten naar TV-beeld. De Televiewer werkt volledig

Nadere informatie

Verklaring van conformiteit FCC-waarschuwing Handelsmerken Canada Goedkeuringen van Instanties

Verklaring van conformiteit FCC-waarschuwing Handelsmerken Canada Goedkeuringen van Instanties Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europese afdeling: Louis Armstrongweg 110, 1311 RL Almere, Nederland We verklaren dat we

Nadere informatie

IN5533, IN5535 User s Guide. in5500. Regulatory model: F5530. 010-0715-06 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03

IN5533, IN5535 User s Guide. in5500. Regulatory model: F5530. 010-0715-06 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 IN5533, IN5535 User s Guide in5500 010-0715-06 DISPERINDAG No. 0287/1.824.51/09.03 Regulatory model: F5530 Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon

Nadere informatie

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003

Disperindag No. 0287/1.824.51/09.03. Regulatory models P1501, P1503 009-1325-02 P/N: 4J.0U102.003 Quick Start For English, see fold-out poster Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое

Nadere informatie

Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC

Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC Raspberry Pi met de mediasoftware XBMC De Raspberry PI is een minicomputer die wij hebben ingericht als mediaplayer door hierin een SD-kaart met XBMC te installeren. Door de grote flexibiliteit is het

Nadere informatie

IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide

IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide IN5502, IN5504, IN5532, IN5534 User s Guide 5500 Regulatory models: F5500, F5530 010-0715-02 Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Portland, Oregon 97223-8368

Nadere informatie

NeoTV 350 Media Player NTV350

NeoTV 350 Media Player NTV350 NeoTV 350 Media Player NTV350 2011 NETGEAR, Inc. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgedragen, overgeschreven, in een opslagsysteem worden bewaard of in een

Nadere informatie

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding

DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding DF-831 8 Digitale fotolijst Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu 1. Aan de slag: Het uiterlijk bekijken: Sensor voor afstandsbediening 2. Knoppen en aansluitingen: (1). Menu/Terug;

Nadere informatie

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1)

Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE1) Handleiding Plasma Display 50 ( PDP-50 MXE) Algemeen - Inhoud - 50 XGA Pioneer plasma monitor PDP-50MXE+ video card, in flight - VDE stroomkabel - afstandsbediening - zilveren grondsokkel voor plasma monitor

Nadere informatie

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl

Handleiding. Solcon TV. solcon.nl Handleiding Solcon TV Inhoud 1. De eerste keer opstarten 1.1 De eerste keer opstarten van uw Dune 2 Starten met... 2.1 TV kijken 2.2 Radio Luisteren 2.3 TV Gids 3 Fuctionaliteit Solcon TV 3.1 Pauze TV

Nadere informatie

INSTALLATIEGIDS TV adapter

INSTALLATIEGIDS TV adapter INSTALLATIEGIDS TV adapter 3 Inhoudsopgave Doel van deze gids 4 Productoverzicht van de TV adapter 5 Aansluiten op netstroom 6 Aansluiten op de TV 7 Optionele adapter voor aansluiten op de TV 8 SoundGate

Nadere informatie

CE-waarschuwing. Canada

CE-waarschuwing. Canada Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Montesquieu Learning Centre

Montesquieu Learning Centre AV-Faciliteiten in het Montesquieu Learning Centre (MLC) Inhoud Inleiding 3 AV-meubel toegankelijkheid 3 AV-meubel faciliteiten 3 AV-meubel software 3 AV-meubel bedieningspanelen 4 Zijpanelen 4 Zijpaneel

Nadere informatie

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada. Goedkeuringen agentschap

FCC-waarschuwing. Verklaring van conformiteit. Handelsmerken. Canada. Goedkeuringen agentschap Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER

BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER BLUETOOTH-AUDIO-ONTVANGER/Z ENDER Snel installatiegids DA-30501 Inhoud Vóór gebruik... 2 1. Informatie over de DA-30501... 2 2. Systeemeisen... 2 3. Overzicht... 2 Aan de slag... 3 1. De batterij van de

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR 802.11ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten

Bekijk het PC-beeld op de televisie! BELANGRIJKE INFORMATIE voor Europese klanten. De PC op een televisie of videorecorder aansluiten TV Out gebruiken Bekijk het PC-beeld op de televisie! Uw nieuwe RAGE 128-grafische kaart beschikt over de voorziening TV Out. Sluit uw nieuwe kaart eenvoudigweg op een televisie en/of monitor aan. U kunt

Nadere informatie

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING

Magic Remote GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING Magic Remote Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de afstandsbediening gebruikt en bewaar de handleiding om deze naderhand te kunnen raadplegen. AN-MR650A www.lg.com ACCESSOIRES

Nadere informatie

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu

DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu DF-705 Handleiding Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.eu Dutch V1.0 1 Waarschuwingen Voorzorgsmaatregelen en onderhoud Alleen voor gebruik binnenshuis Stel het apparaat niet bloot aan vocht of

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Overzicht 3 De headset opladen 4 De headset dragen 4 De headset inschakelen 4 De headset voor dicteren aansluiten 5 De adapter 5 De geluidsinstellingen van

Nadere informatie

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding

BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding BakkerElkhuizen compact toetsenbord UltraBoard 940 Gebruikershandleiding Dit is een Nederlandstalige beknopte handleiding. Instructies voor andere talen zijn te vinden op onze website, www.bakkerelkhuizen.com.

Nadere informatie

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen.

Ondersteuning. Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Aan de slag Ondersteuning Bedankt dat u voor NETGEAR-producten hebt gekozen. Zoek nadat u uw product hebt geïnstalleerd het serienummer op het etiket van uw product op en gebruik dit om uw product te registreren

Nadere informatie

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas

Raccordez un cable HDMI. Les cables de raccordements video ne sont pas Raccordez un cable HDMI Les cables de raccordements video ne sont pas DVD-22675HDMI- (el cable no está incluido) DVD-22675HDMI (cabo não fornecido) INSTRUCTIES VOOR EERSTE GEBRUIK DVD-22675HDMI DVD-SPELER

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten

Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten Hoofdstuk 1 De Router op het internet aansluiten In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u de router dient aan te sluiten en hoe u hiermee verbinding met het internet kunt maken. Wat zit er in de doos? De

Nadere informatie

SERVICE & SUPPORT WAT TE DOEN BIJ STORINGEN AAN AV APPARATUUR

SERVICE & SUPPORT WAT TE DOEN BIJ STORINGEN AAN AV APPARATUUR In dit document worden de meest voorkomende storingen aan AV apparatuur beschreven. Ondervind u één van onderstaande problemen? Doorloop dan de stappen in dit document en probeer de oorzaak vast te stellen

Nadere informatie

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl

Handleiding. Versie 2.0 www.qwiek.nl Handleiding Versie 2.0 www.qwiek.nl Onverhoopt problemen met uw Qwiek.melody? www.qwiek.eu/faq Lees deze voorschriften voor het aansluiten en gebruiken van de Qwiek.up aandachtig door. Algemeen Lees deze

Nadere informatie

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home.

Inhoudstabel. Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids With Ring, you re Always home. Chime Setup-gids Inhoudstabel 2 Wat zit er in de doos... 3 Stroomvereisten... 4 Snelle setup... 5 Verlichtingsgids... 6 With Ring, you re Always home. Wat zit er in de doos 3 1. Ring Chime 2. Stekker (VS,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken...

Inhoudsopgave. Voorzorgsmaatregelen...2. Inhoud van de verpakking...2. Installation instructions...3. De monitor monteren...3. De monitor losmaken... Inhoudsopgave Voorzorgsmaatregelen...2 Inhoud van de verpakking...2 Installation instructions...3 De monitor monteren...3 De monitor losmaken...3 De hoek wijzigen...3 De apparaten aansluiten...3 De stroom

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

Canada. Agency Approvals

Canada. Agency Approvals Verklaring van conformiteit Fabrikant: infocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet

Nadere informatie

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows)

Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Installeren van het stuurprogramma USB-Audiostuurprogramma Installatiehandleiding (Windows) Inhoudsopgave Installeren van het stuurprogramma... Pagina 1 Verwijderen van het stuurprogramma... Pagina 3 Problemen

Nadere informatie

HD-CVI Verkorte handleiding

HD-CVI Verkorte handleiding HD-CVI Verkorte handleiding model 5104D-5208D-5216D Version 2.0.0 2015 HDCVI DVR Verkorte handleiding Welkom Dank u voor de aankoop van onze DVR! Deze verkorte handleiding helpt u wegwijs met onze DVR

Nadere informatie

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

TeleViewer TELEVIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 TELEVIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Hartelijk Dank Wij danken u voor de aankoop van dit product uit het Trust assortiment. Wij wensen u veel plezier bij het gebruik en raden u aan om deze handleiding

Nadere informatie

Inhoud van de verpakking

Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

in2102 in2104 in2106 Snelstartgids

in2102 in2104 in2106 Snelstartgids in2102 in2104 in2106 Snelstartgids Lees deze veiligheidsinstructies aandachtig voordat u de projector opzet. 1 De verpakking openen Dit zit er in: Projector Afstandsbediening Usb-kabel Computerkabel Stroomkabel

Nadere informatie

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER

TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER TRUST VIDEO CONSOLE VIEWER Snelle installatie handleiding Versie 1.0 1 1. Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de Trust Video Console Viewer. Raadpleeg bij twijfel één van de Trust

Nadere informatie

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding

Nederlands. BT-02N Gebruikershandleiding BT-02N Gebruikershandleiding 1 Index 1. Overzicht.....3 2. Aan de slag....5 3. Uw Bluetooth hoofdtelefoon aansluiten...5 4. Het gebruik van uw Bluetooth hoofdtelefoon..... 9 5. Technische specificaties

Nadere informatie

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING

CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING CALLIUM LED-2 MINI BEAMER HANDLEIDING Inhoudsopgave Tips 1 Veiligheidsinstructies 2 Instructies voor beamer 3 Beamer instellen 4 - Standaard instructies 4 - Instructies diverse mogelijkheden 5 - Verbindingen

Nadere informatie

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02

FCC-verklaring. Veiligheidsvoorzorgen. Handleiding 02 Handleiding FCC-verklaring Dit apparaat is getest en bevonden te voldoen aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontwikkeld

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

Quick Guide WEB EDITION

Quick Guide WEB EDITION RSE Quick Guide WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Uw auto is voorzien van een exclusief multimediasysteem. Het Rear Seat Entertainment System (dat verder wordt aangeduid als het RSE-systeem)

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO

Uw gebruiksaanwijzing. HP PAVILION DV6500 CTO U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor HP PAVILION DV6500 CTO. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de HP PAVILION DV6500 CTO in de gebruikershandleiding

Nadere informatie

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING

Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING Wifi-repeater INSTALLATIEHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BELANGRIJKE OPMERKING... 3 BELANGRIJKSTE KENMERKEN... 6 IMPLEMENTATIE... 6 OPRICHTING VAN EEN DRAADLOOS INFRASTRUCTUURNETWERK.... 6 REPEATER:... 7 TOEGANGSPUNT:...

Nadere informatie

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking

Installatie. NETGEAR ac Wireless Access Point WAC120. Inhoud van de verpakking Handelsmerken NETGEAR, het NETGEAR-logo en Connect with Innovation zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van NETGEAR, Inc. en/of diens dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere

Nadere informatie

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding

BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding BH280/BH380 Balktype beeldscherm Gebruikershandleiding Disclaimer BenQ Corporation geeft geen garanties, expliciet of impliciet, over de inhoud van dit document. BenQ Corporation behoudt zich het recht

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

Waarschuwing voor installatie

Waarschuwing voor installatie Waarschuwing voor installatie Schakel de Netwerk Camera uit zodra u rook of ongebruikelijke geuren waarneemt. Plaats de Netwerk Camera niet in de buurt van warmtebronnen zoals een tv of oven. Plaats de

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing

Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009. Handleiding SeeTech Oogbesturing Versie 4.4.3 RTD Het Dorp B.V. Juni 2009 Handleiding SeeTech Oogbesturing Technische gegevens Specificaties Processor Pentium processor met 1,5 GHz Geheugen 1 GB RAM Besturingssysteem Windows XP Aansluitingen

Nadere informatie

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN

AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN AVMOD17 DRAADLOZE ZENDER/ONTVANGER 2.4GHz MET IR ZENDER - 4 KANALEN Figuren en snelle gids Zie figuur 1, originele handleiding. Lay-out van de figuren Zie figuur 2, originele handleiding Legende figuur

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Gebruikershandleiding. Versie 1.0 PRESENTATION VIEWER Gebruikershandleiding Versie 1.0 Auteursrecht Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant enig deel van deze handleiding te reproduceren

Nadere informatie

Handleiding Archos 40 Titanium

Handleiding Archos 40 Titanium Handleiding Archos 40 Titanium Inhoud van de verpakking Controleer of de volgende onderdelen in de verpakking zitten: -- ARCHOS 40 Titanium -- Batterij -- Headset -- Micro SIM-adapter -- USB-kabel -- Lader

Nadere informatie

PlayNow Box. 1. Uitpakken en aansluiten. 2. Afstandsbediening leren kennen. 3. Opstarten. 4. Internet instellen. 5.

PlayNow Box. 1. Uitpakken en aansluiten. 2. Afstandsbediening leren kennen. 3. Opstarten. 4. Internet instellen. 5. Pagina 1 van 24 PlayNow Box 1. Uitpakken en aansluiten 2. Afstandsbediening leren kennen 3. Opstarten 4. Internet instellen 5. In gebruik nemen 6. Een film of serie aanzetten 7. PlayNow Box besturen met

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning,

Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, Xemio-760 BT Snelgids Voor informatie en ondersteuning, www.lenco.com 1. Bedieningselementen en aansluitingen (1) TFT LCD-display (2 inch; R,G,B) (2) M (Menu oproepen/ Submenu) (3) (Vorige / Terugspoelen,

Nadere informatie

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids

BIPAC 7402G. 802.11g ADSL VPN Firewall Router. Snelle Start Gids BIPAC 7402G 802.11g ADSL VPN Firewall Router LEDs aan de Voorzijde Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de 802.11g ADSL VPN Firewall Router, zie de online handleiding.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10

Gebruikershandleiding. Draadloze USB video-ontvanger. Model BRD10 Gebruikershandleiding Draadloze USB video-ontvanger Model BRD10 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop van de Extech BRD10 Draadloze USB video-ontvanger voor gebruik met het assortiment van Extech Boroscopen.

Nadere informatie

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot

Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot Bee-Bot Oplaadbare, kindvriendelijk, programmeerbare vloerrobot GEBRUIKERS- HANDLEIDING www.tts-shopping.com Bee-Bot is een bekroonde programmeerbare vloerrobot met een eenvoudige, kindvriendelijke lay-out,

Nadere informatie

In de functie van Daisyspeler kan Daisy lectuur, door gebruik te maken van een SD geheugenkaart, eenvoudig voorgelezen worden.

In de functie van Daisyspeler kan Daisy lectuur, door gebruik te maken van een SD geheugenkaart, eenvoudig voorgelezen worden. 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Uitpakken/ eerste kennismaking 4 Omschrijving bedieningsknoppen 4 Omschrijving aansluitmogelijkheden 5 Aansluiten op uw TV 6 Aansluiten actieve luidsprekers

Nadere informatie

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal

Aansluiting voor het inkomende S-VIDEO signaal Productinformatie Aansluitingen Aansluiting VGA IN PC AUDIO IN VGA OUT STEREO OUT TV OUT ANTENNA DC-IN AUDIO-L IN AUDIO-R IN VIDEO IN S-VIDEO IN Bedieningspaneel CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Nadere informatie

PJWX4141/PJWX4141N/PJWX4141NI BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES ALGEMEEN Projectiesysteem: 1-chip DLP Resolutie: 1.024.000 pixels (1280 x 800) Vorm van display: Helderheid: Kleurreproductie: Afmetingen display:

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding...3 Kenmerken van de projector...3 Inhoud van de verpakking...4 Buitenkant van de projector...5 Bedieningselementen en functies...

Inhoud. Inleiding...3 Kenmerken van de projector...3 Inhoud van de verpakking...4 Buitenkant van de projector...5 Bedieningselementen en functies... Inhoud Inleiding...3 Kenmerken van de projector...3 Inhoud van de verpakking...4 Buitenkant van de projector...5 Bedieningselementen en functies...6 De projector positioneren...9 Het kiezen van een plek...9

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding PX839-000-02 DISPERINDG Nr. 0287/1.824.51/09.03 Reguleringsmodellen: IN112a/IN114a/IN116a/IN112aT/IN114aT/IN114STa/IN118HDa/IN118HDSTa Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick

Gebruikershandleiding. DVB-T/A TV Tuner Stick Gebruikershandleiding DVB-T/A TV Tuner Stick De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut. 2 INHOUD 1. Beginnen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Eigenschappen... 4 1.3 Inhoud van de Verpakking... 4 1.4 Systeemvereisten...

Nadere informatie

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids

BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze )ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Snelle Start Gids Billion BIPAC-7402 / 7402W (Draadloze) ADSL VPN Firewall Router met 3DES Accelerator Voor meer gedetailleerde

Nadere informatie

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids

EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids EW-7416APn v2 & EW-7415PDn Macintosh Installatiegids 09-2012 / v2.0 0 Voordat u begint Voordat u dit access point in gebruik neemt dient u eerst te controleren of alle onderdelen in de verpakking aanwezig

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283

Uw gebruiksaanwijzing. LENCO MES-221 http://nl.yourpdfguides.com/dref/2321283 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor LENCO MES-221. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de LENCO MES-221 in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER

BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER ENVIVO BLUETOOTH DOUCHE LUIDSPREKER GEBRUIKERSHANDLEIDING INHOUDSOPGAVE PRODUCT OVERZICHT... 4 KNOPPEN... 6 BLUETOOTH MODUS... 6 Bluetooth Paren... 6 Muziek afspelen in Bluetooth modus...10 Handenvrij

Nadere informatie

Quick Start. Panduan Ringkas. Regulatory model M * * DISPERINDAG No. 0287/ /09.03

Quick Start. Panduan Ringkas. Regulatory model M * * DISPERINDAG No. 0287/ /09.03 Quick Start Guide de Démarrage Rapide Schnellstart-Anleitung Guía de Inicio Rápido Guida di Consultazione Rapida Snelstartgids Guia de Início Rápido Snabbstarthandbok Краткое руководство Panduan Ringkas

Nadere informatie

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding

Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0. Handleiding Data Safe I (Serial ATA) Externe vaste schijf met USB 2.0 Handleiding Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Om te beginnen 1.1 Veiligheidsmaatregelen 1.2 Systeemvereisten 1.3 Inhoud verpakking 2 Handleiding driver

Nadere informatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar SBT50/00. Gebruiksaanwijzing

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  SBT50/00. Gebruiksaanwijzing Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar www.philips.com/welcome SBT50/00 Gebruiksaanwijzing a b c d e f BEEP PHILIPS SBT50 1 Belangrijk Veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies

Nadere informatie

N150 Wi-Fi-router (N150R)

N150 Wi-Fi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installatiehandleiding N150 Wi-Fi-router (N150R) Handelsmerken Merk- en productnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. Informatie kan

Nadere informatie

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding.

ATV Full HD TV Stick. Gebruikershandleiding. ATV Full HD TV Stick Gebruikershandleiding http://europe.mygica.com 1 Inhoud Snelle installatiehandleiding...3 Stroom en HDMI aansluiten...4 KR-34 afstandsbediening...4 Eerste gebruik...5 Deel 1: Inschakelen...5

Nadere informatie

XEMIO-200 HANDLEIDING

XEMIO-200 HANDLEIDING Speciale kenmerken Elegant uiterlijk en eenvoudig in gebruik. Multi-code speler Ondersteunt MP1, MP2, MP3, WMA, formaat. U-Disk zonder stuurprogramma U kunt uw bestanden rechtstreeks beheren zonder gebruik

Nadere informatie

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing

SonicHub Audio Server. Gebruiksaanwijzing SonicHub Audio Server Gebruiksaanwijzing NL Inhoud Inleiding... 3 Instellen van de SonicHub... 6 Audio activeren... 6 Selecteren van AM/FM tuner regio... 6 SonicHub mediabalk panelen... 7 Bediening van

Nadere informatie

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router

Installatie & Ondersteuning. Zyxel router Installatie & Ondersteuning Zyxel router Inhoudsopgave: 1. Welkom 2. Aansluiten 2.1 De router 2.2 In de doos 2.3 Aansluiten 2.4 Installeren 3. Vagen & Garantie 3.1 Veelgestelde vragen 3.2 Reset van de

Nadere informatie

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids

BIPAC-5100 / 5100W. (Draadloze) ADSL Router. Snelle Start Gids BIPAC-5100 / 5100W (Draadloze) ADSL Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-5100 / 5100W ADSL Router Voor meer gedetailleerde instructies aangaande het configureren en gebruik van de (Draadloze) ADSL Firewall

Nadere informatie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie

Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie Installatie & Snel Start Gids Aqua PC Serie AquaPro Versie SNELSTARTGIDS AquaPro PC VR1.00 1. Introductie Hartelijk dank voor de aanschaf van uw AquaPro PC. Het is aan te bevelen dat uw nieuwe computer

Nadere informatie

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger.

Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 MZ-101 Interactieve hd-ontvanger. Handleiding M7 Versie 160915 Instellen van de afstandsbediening Stap voor stap uw afstandsbediening instellen LED-lampje Bedien ook uw TV met de Stipte

Nadere informatie

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M

TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M 1 Inleiding Deze handleiding is bedoeld voor gebruikers van de TRUST WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M. De WIRELESS OBSERVATION SYSTEM 100M is te gebruiken als beveiliging van uw eigendommen. De set beschikt

Nadere informatie

Byzoo Sous Vide Turtle

Byzoo Sous Vide Turtle Byzoo Sous Vide Turtle ZAT01 Handleiding 220-240V, 50Hz 1300W BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN BEWAAR VOOR TOEKOMSTIGE REFERENTIE Bij het gebruik van elektrische

Nadere informatie

hdmedia Draadloze configuratie EM4555

hdmedia Draadloze configuratie EM4555 2 E hdmedia Draadloze configuratie EM4555 hdmedia Draadloze installatie Waarschuwingen en aandachtspunten Als gevolg van Europese regelgeving kan een draadloos product in sommige Europese lidstaten onderwerp

Nadere informatie

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning

AB x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning AB7819 5 x 1 HDMI switch, 3D en 4K ondersteuning 2 NEDERLANDS AB7819-5 x 1 HDMI switch, 3D and 4K ondersteuning Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 2 1.1 Inhoud van de verpakking... 2 2.0 Beschrijving paneel...

Nadere informatie