CE-waarschuwing. Canada

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CE-waarschuwing. Canada"

Transcriptie

1

2 Verklaring van conformiteit Fabrikant: InFocus Corporation, SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon USA We verklaren onder onze unieke verantwoordelijkheid dat deze projector voldoet aan de volgende richtlijnen en normen: ErP-richtlijn 2009/125/EG EMC-richtlijn 2004/108/EG EMC: EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN :2006+A1:2009+A2:2009, EN :2008 Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Veiligheid: IEC : 2005;EN :2006 +A11:2009 Handelsmerken Apple, Macintosh en PowerBook zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Apple Computer, Inc. IBM is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van International Business Machines, Inc. Microsoft, PowerPoint en Windows zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Adobe en Acrobat zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems Incorporated. DLP, DLP Link en het DLP-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Texas Instruments en BrilliantColor is een handelsmerk van Texas Instruments. InFocus, In Focus en INFOCUS (gestileerd) zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van InFocus Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. OPMERKING: Dit product valt onder elektrische en elektronische apparatuur onder de richtlijn betreffende afval van elektrische en elektronische apparatuur ("WEEE") van de Europese Unie (2002/96/EG). De WEEE-richtlijn vereist dat de gedekte apparatuur wordt verzameld en gescheiden van gewoon huishoudelijk afval wordt beheerd in alle Europese lidstaten. Volg de richtlijnen van uw plaatselijke milieuraad of vraag bij uw verkoper naar de opties voor verzamelen of recyclen. FCC-waarschuwing Dit apparaat is conform deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken; en (2) dit apparaat moet ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. Opmerking: Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B conform deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet overeenkomstig de instructies geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke storingen veroorzaken in de ontvangst van radio of televisie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radioof televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen: --Draai of verplaats de ontvangstantenne. --Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. --Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten. --Raadpleeg uw dealer of een ervaren radio/televisietechnicus voor hulp. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door InFocus Corporation kunnen het recht op het bedienen van de apparatuur ongedaan maken. CE-waarschuwing Dit product wordt beschouwd als Klasse A voor de EU-markt. Canada Dit digitaal apparaat van Klasse B is conform de Canadese norm ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Goedkeuringen agentschap culus Andere specifieke landgoedkeuringen kunnen van toepassing zijn. Raadpleeg het certificatielabel van het product. Dit document is van toepassing op het regelgevend model IN3128HD. Ingangsvermogen: VAC, 3,8A, Hz InFocus behoudt zich het recht voor om het productaanbod en de specificaties op elk ogenblik te wijzigen zonder kennisgeving. 1

3 Inhoudsopgave Inleiding 4 De projector positioneren 6 Een computerbron aansluiten 7 VGA-aansluiting 7 HDMI-aansluiting 7 De voeding aansluiten 7 Optionele computeraansluitingen 7 Een beeld weergeven 8 Het beeld aanpassen 9 Een videoapparaat aansluiten 10 Aansluitingen videoapparaten 10 HDMI-aansluiting 10 Composiet video-aansluiting 10 VGA-aansluiting 10 Component video-aansluiting 10 S-video-aansluiting 10 Audio 10 De projector uitschakelen 11 Problemen met de installatie oplossen 11 De afstandsbediening gebruiken 19 Audio gebruiken 20 De projectortoetsen gebruiken 21 Computerbeelden optimaliseren 22 Presentatiefuncties 22 Videobeelden optimaliseren 23 De projector aanpassen 23 De menu's gebruiken 24 Basismenu 25 Menu geavanceerd 26 De projector beheren via een LAN omgeving 30 De projector op afstand beheren via een webbrowser 31 Beelden weergeven via ifpresenter 35 Beelden weergeven met een USB-opslagapparaat 38 Onderhoud 40 De lens reinigen 40 Het veiligheidsslot gebruiken 40 De projectielamp vervangen 41 2

4 Belangrijke voorzorgsmaatregelen m.b.t. veiligheid Raadpleeg deze handleiding voor de gepaste procedures bij het opstarten en uitschakelen. Volg alle waarschuwingen in deze handleiding en op de projector. Plaats de projector niet meer dan 15 graden vanaf zijn as in een horizontale positie. Plaats de projector op minstens 1,2 meter van verwarmingsapparaten of koelventilators. Dek de ventilatieopeningen niet af. Plaats de projector in een goed verluchte ruimte zonder dat de inlaat- of uitlaatopeningen worden geblokkeerd. Plaats de projector niet op een tafelladen of een andere zachte ondergrond die de ventilatieopeningen kan blokkeren. Plaats de projector niet in direct zonlicht, vochtige, vette of stoffige plaatsen of op plaatsen waar de projector in aanraking kan komen met rook of stoom. Raak de projectorlens niet aan of blokkeer deze niet omdat dit de projectorlens kan beschadigen. Krassen, groeven en andere schade aan de lens worden niet gedekt door de productgarantie. Kijk niet rechtstreeks in de lens terwijl de projector in gebruik is. Laat de projector niet vallen. Mors geen vloeistof op de projector. Gemorste vloeistof kan de projector beschadigen. Gebruik alleen de meegeleverde stroomkabel. Sluit de stroomkabel aan op een geaard stopcontact. Het gebruik van een verdeelstekker die tegen spanningspieken beschermt, wordt aangeraden. Voorkom overbelasting van de stopcontacten. Houd bij het losmaken van het snoer de stekker vast, niet het snoer. Was uw handen nadat u de meegeleverde kabels hebt aangeraakt. De afstandsbediening van de projector werkt op batterijen. Let op dat de polariteit van de batterijen (+/-) correct is. Werp batterijen weg volgens de plaatselijke wetten betreffende afvalverwerking. Gebruik een door InFocus goedgekeurde kit voor plafondmontage voor de juiste montage, ventilatie en installatie. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde kits voor plafondmontage of door installatie op een onjuiste plek. Zet altijd een veiligheidsbril op als u de lampklep opent als de projector aan het plafond is gemonteerd, om oogletsel te voorkomen. Laat al het onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Het zelf onderhouden van de projector kan gevaarlijk zijn en maakt de garantie ongeldig. Gebruik alleen vervangende onderdelen die door InFocus zijn geleverd. Niet toegelaten vervanging kan brand, elektrische schokken of lichamelijke letsels veroorzaken en kan de garantie ongeldig maken. Alleen originele lampen van InFocus zijn getest voor gebruik in deze projector. Gebruik van lampen die niet van InFocus zijn, kunnen elektrische schokken en brand veroorzaken en kunnen de garantie van de projector ongedaan maken. Hg Lamp bevat kwik. Behandelen volgens plaatselijke wetten op afvalverwerking. Zie De projector gebruikt een hogedruk glazen kwiklamp. De lamp kan voortijdig defect raken of ontploffen als u de lamp schudt, krast of verplaatst terwijl deze warm is. Het risico op een defecte of beschadigde lamp neemt toe naarmate de lamp ouder wordt; vervang de lamp als het bericht "Vervang lamp" verschijnt. In het onwaarschijnlijke geval van een gesprongen lamp, kunnen deeltjes uit de ventilatieopeningen van de projector worden geblazen. Zorg dat geen personen, voedsel en drankjes onder het gebied "keep out" onder en rond de projector staan, zoals hieronder is aangegeven met de X. 2,4m 1,5m Volg deze instructies op zodat beeldkwaliteit en levensduur van de lamp optimaal blijven gedurende de hele levensduur van de projector. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dat gevolgen hebben voor de garantie. Raadpleeg het boekje Garantie/veiligheid voor alle details. 1 m 0,6 m 1 m 3

5 Inleiding De nieuwe digitale projector is eenvoudig aan te sluiten, gemakkelijk te gebruiken en moeiteloos te onderhouden. Het is een veelzijdige projector die flexibel genoeg is voor zakelijke presentaties, maar ook voor privégebruik. IN3128HD heeft de oorspronkelijke 1920 x 1080 resolutie. Het toestel is compatibel met een breed scala aan computers en videoapparatuur. scherpstelling zoom toetsenblok Productspecificaties U kunt de recentste specificaties van uw multimediaprojector lezen op onze website aangezien de specificaties kunnen veranderen. Accessoires De standaardaccessoires die bij de projector worden geleverd, zijn vermeld in de bijgeleverde documentatie Snel starten. Optionele accessoires vindt u op onze website of bij uw elektronicazaak. ontvanger afstandbediening (IR) lens Online registratie Registreer uw projector via onze website om uw garantie te activeren en om productupdates, nieuws en aanbiedingen te ontvangen. aansluiting voedingskabel Aansluitingspaneel 4

6 Aansluitingspaneel De projector kan zowel op een computer als op videoapparatuur worden aangesloten en bevat de volgende aansluitingen: HDMI (2) VGA-computer (2) Component video S-video Composiet video Monitoruitgang (voor externe monitors) Audio-ingangen (1 RCA; 2 3,5mm) Audio-uitgang Microfooningang USB A (voor JPEG-presentaties vanaf een USB-flashstation, voor het aansluiten van een muis, toetsenbord of draadloze adapter en voor firmwareupgrades) USB mini B (voor bediening van de presentatiedia's) LAN (RJ45 voor netwerkbeheer en video via LAN) 12 volt DC-uitgang (max. 0,75A; voor schermactivering) RS232 (Seriële opdrachtcodes beschikbaar op composiet video USB mini B RS 232 monitor-uitgang USB type A LAN S-video HDMI computer veiligheidsslot audio-ingang 12V DC-uitgang microfooningang component video audio-uit 5

7 De projector positioneren Bij het bepalen van de plaats van de projector, moet u rekening houden met de grootte en vorm van het scherm, de locatie van de stopcontacten en de afstand tussen de projector en andere apparatuur. Hier zijn enkele algemene richtlijnen: Plaats de projector op een vlak oppervlak in een rechte hoek ten opzichte van het scherm. Deze moet minstens 1,2m van het projectiescherm staan. Als u de projector aan het plafond installeert, raden we sterk aan om door InFocus goedgekeurde plafondmontagebeugels te gebruiken voor een juiste montage, ventilatie en installatie. Raadpleeg de installatiehandleiding die bij de InFocus plafondmontagekit (onderdeelnr. PRJ-MNT-UNIV) is geleverd voor meer informatie. De garantie dekt geen schade die is veroorzaakt door het gebruik van niet-goedgekeurde kits voor plafondmontage of door installatie op een onjuiste plek. Raadpleeg Plafondmontage op pagina 26 als u het beeld wilt omdraaien. Wij raden u aan een door InFocus goedgekeurde plafondmontagebeugel te gebruiken. Plaats de projector op de gewenste afstand van het scherm. De afstand van de projectorlens tot het scherm en het videoformaat bepalen de grootte van het geprojecteerde beeld. De beeldverschuiving is 134% +/-5%. Dit betekent dat, als u een beeld van 1,5 meter hebt vanaf een projector die op tafel staat, de onderkant van het beeld dan 51,8 cm boven de middenlijn van de lens komt. Diagonale schermgrootte (m) Tabel 1: IN3128HD (1080P) schermgrootte Grootte van de geprojecteerde beeldbreedte (m) Afstand tot scherm Minimale afstand (m) Maximale afstand (m) 1,0m 0,9m 1,2m 1,8m 1,5m 1,3m 1,8m 2,7m 2,0m 1,8m 2,4m 3,7m 2,5m 2,2m 3,1m 4,6m 3,8m 3,3m 4,6m 6,9m Schroeven plafondmontage: M4x8 (Max. L= 8mm) Eenheid: mm 1,5 m beeld (hoogte) Projectiehoek onderkant van beeld 51,8 cm boven midden van lens lensmidden 6

8 Een computerbron aansluiten VGA-aansluiting Sluit een uiteinde van de bijgeleverde computerkabel aan op de aansluiting Computer 1/Computer 2 op de projector en het andere uiteinde op de VGAaansluiting op de computer. Als u een desktopcomputer gebruikt, moet u eerst de monitorkabel loskoppelen van de videopoort van de computer. HDMI-aansluiting HDMI is een standaard, niet-gecomprimeerde, volledig digitale interface voor audio en video. HDMI zorgt voor een interface tussen bronnen zoals settop-boxen, dvdspelers, ontvangers en uw projector. Sluit een HDMI-kabel aan op de video-uitgang van het videoapparaat en op de HDMI 1- of HDMI 2-aansluiting van de projector. De voeding aansluiten Sluit de zwarte stroomkabel aan op de Power-aansluiting op de achterkant van de projector en op een stopcontact. Als de functie Energiebesparingsstand is uitgeschakeld, knippert de voedings-led op het paneel met statusindicatoren (pagina 11) blauw. Als de Energiebesparingsstand is ingeschakeld, licht de voedings- LED continu blauw op. Deze functie is standaard uit. Zie pagina 27 om de instelling te wijzigen. OPMERKING: gebruik altijd de stroomkabel die bij de projector is geleverd. VGA-kabel aansluiten HDMI aansluiten voeding aansluiten audiokabel aansluiten Optionele computeraansluitingen U kunt geluid via de projector schakelen door een audiokabel (optionele kabel niet bijgesloten) op de computer en de Audio 1 of Audio 2 connector op de projector aan te sluiten. U zult mogelijk ook een adapter nodig hebben. Als u een desktopcomputer gebruikt en het beeld zowel op een computerscherm als op het projectiescherm wilt zien, sluit u de computerkabel van de pc aan op Computer 1 en de kabel van de monitor op de Monitor out-aansluiting op de projector. 7

9 Een beeld weergeven Druk op de Power-knop. De voedings-led licht blauw op en de ventilatoren gaan draaien. Als de lamp oplicht, verschijnt het opstartscherm. Het kan een minuut duren voordat het beeld de volledige helderheid bereikt. Geen opstartscherm? Zie pagina 12. Schakel de computer of videoapparatuur in. Het beeld zou moeten verschijnen op het projectiescherm. Als er geen beeld verschijnt, drukt u op de Source-toets op het toetsenblok van de projector of op de afstandsbediening. druk op de POWER-toets computer of videoapparaat inschakelen Als u een VGA-kabel gebruikt om de computer aan te sluiten op de projector: Als u een laptop gebruikt, moet u controleren of de externe videopoort actief is. Op veel laptops wordt de externe videopoort niet automatisch ingeschakeld wanneer een projector wordt aangesloten. Meestal wordt via een toetscombinatie, zoals FN + F8 of de CRT/LCD-toets, het externe beeldscherm in- of uitgeschakeld. Zoek een functietoets met de markering CRT/LCD of een functietoets met een monitorsymbool. Druk de FN-toets en de gemarkeerde functietoets tegelijk in. externe poort van laptop activeren monitortoets of LCD/CRT-toets FN-toets Raadpleeg de documentatie van uw laptop voor meer informatie over de sneltoetsen van uw laptop. Geen laptopbeeld? Probeer te drukken op de knop Auto op het toetsenblok van de projector of op de knop Auto Image om de afstandsbediening. Zie pagina 12. 8

10 Het beeld aanpassen Indien nodig, past u de hoogte van de projector aan door op de ontgrendelingsknop van het verstelbare voetje te drukken om het uit te klappen. Indien nodig draait u de verstelbare voetjes op de achterzijde van de projector. hoogte aanpassen ontgrendelingsknop afstelvoet voetjes afstellen Plaats de projector op de gewenste afstand van het scherm in een hoek van 90 graden tot het scherm. Zie pagina 6 voor een tabel met de schermgroottes en afstanden. afstand aanpassen De zoom of scherpstelling aanpassen. zoom en scherpte instellen Als het beeld niet rechthoekig is, moet u eerst controleren of de projector loodrecht staat ten opzichte van het scherm. Als het beeld groter of kleiner is aan boven- of onderzijde van het scherm, druk dan op de bovenste Trapezium-toets om de bovenzijde van het beeld te verkleinen, en gebruik de onderste Trapezium-toets om de onderzijde te verkleinen. Als de linker- of rechterzijde van het scherm groter of kleiner is dan de andere zijde, kunt u de projector een paar graden naar links of rechts draaien om het beeld vierkant te maken. Pas het contrast of de helderheid aan in het basismenu. Zie pagina 25 voor hulp met deze menu-aanpassingen. trapeziumvervorming aanpassen Basismenu aanpassen ( Basismenu ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Aanzichtverhouding 16:9 Auto Afbeelding Uitvoeren Helderheid 50 Contrast 50 Automatische keystone Aan Trapezium + 0 Voorinstellingen Presentatie Felheid 0 Volume 16 Microfoonvolume 0 Plafondmontage Uit Menu geavanceerd 9

11 Een videoapparaat aansluiten U kunt videoapparaten, zoals videorecorders, dvd-spelers, camcorders, digitale camera s, gameconsoles, HDTV-ontvangers en tv-tuners op de projector aansluiten. U kunt de audio direct op de projector aansluiten om geluid weer te geven via de ingebouwde luidspreker. U kunt ook het audiosysteem van de projector omzeilen en de audio direct van de bron aan te sluiten op een stereo- of thuisbioscoopsysteem. U kunt de projector aansluiten op de meeste videoapparaten met een videouitgang. U kunt de coaxkabel die uw huis binnenkomt vanaf de kabelaanbieder of satelliet echter niet direct aansluiten. Het signaal moet eerst door een tuner gaan. Voorbeelden van tuners zijn digitale kabelboxen, videorecorders, digitale videorecorders en satellietontvangers. In feite wordt elk apparaat waarmee u kunt zappen beschouwd als een tuner. Voordat u de projector aansluit, moet u bepalen welke beeldverhouding u wilt gebruiken. De instelling Aanzichtverhouding van de projector wordt geopend via de Resize-toets op de afstandsbediening of via het basismenu van de projector. Zie pagina 25 voor meer informatie. Aansluitingen videoapparaten Er zijn geen videokabels geleverd bij de projector. U kunt kabels bij InFocus bestellen of zelf voor kabels zorgen. HDMI-aansluiting HDMI is een standaard, niet-gecomprimeerde, volledig digitale interface voor audio en video. HDMI zorgt voor een interface tussen bronnen zoals settop-boxen, dvdspelers, ontvangers en uw projector. Sluit een HDMI-kabel aan op de video-uitgang van het videoapparaat en op de HDMI-aansluitingen (HDMI 1 of HDMI 2) van de projector. VGA-aansluiting Als uw videoapparaat een 15-pins VGA-uitgang heeft, sluit u het ene uiteinde van de bijgesloten computerkabel in de VGA-aansluiting op de videobron. Deze aansluiting kan op de videobron het label Naar monitor hebben. Sluit de computerkabel aan op de Computer 1- of Computer 2-aansluiting op de projector. Component video-aansluiting Als uw HD-videoapparaat component-aansluitingen heeft, sluit u één uiteinde van een RCA Component-kabel aan op de component video-uitgangen op het videobronapparaat. Sluit het andere uiteinde van de RCA Component-kabel aan op de Y Cb/Pb Cr/Pr-aansluitingen op de projector. U kunt een optionele Component-naar-VGA-adapter gebruiken. Sluit de componentkabel aan op het videoapparaat. Sluit het andere uiteinde van de componentkabel in de adapter en sluit de adapter aan op de Computer 1- of Computer 2-aansluiting. S-video-aansluiting Sluit de stekker van de S-videokabel in de video-uitgang op het videoapparaat. Steek de andere stekker in de S-Video aansluiting op de projector. Audio Voor de pc-audiostekker sluit u een 3,5 mm stereokabel aan op de Audio 1- of Audio 2-aansluiting op de projector en op uw bron. Als uw bron RCAaudioaansluitingen gebruikt, kunt u een Y-kabel of adapter gebruiken. Voor de RCA-audiostekker sluit u een RCA-stereokabel aan op de Audio/L- en Audio/Raansluitingen op de projector en op uw bron. (Opmerking: voor HDMI-bronnen is geen aparte audio-aansluiting nodig.) Composiet video-aansluiting Sluit de gele stekker van de composiet videokabel aan op de video-uitgang van het videoapparaat. Stop de andere gele stekker in de gele Video-aansluiting op de projector. 10

12 De projector uitschakelen Auto uit tijd De projector heeft ook een functie Auto uit tijd die de projector automatisch uitschakelt als gedurende 30 minuten geen actieve bronnen worden gedetecteerd en geen gebruikersinteractie met de projector wordt uitgevoerd. Deze functie is standaard uit. Zie pagina 27 om de tijdsduur te veranderen. De projector uitschakelen U schakelt de projector uit door op de Power-toets op de afstandsbediening of het toetsenblok te drukken. De lamp wordt uitgeschakeld en het voedingslampje knippert de LED blauw 1 minuut terwijl de ventilatoren de lamp blijven afkoelen. Als de functie Energiebesparingsstand is ingeschakeld en de lamp is afgekoeld, licht de LED blauw op en stoppen de ventilatoren. Als de functie Energiebesparingsstand is uitgeschakeld en de lamp is afgekoeld, knippert de LED blauw en stoppen de ventilatoren. Koppel de voedingskabel uit om de projector volledig uit te schakelen. Problemen met de installatie oplossen Als het beeld correct op het scherm verschijnt, kunt u dit hoofdstuk overslaan. Indien niet, moet u de problemen met de installatie oplossen. Het paneel met de statusindicators bovenop de projector geeft de status van de projector aan en kan helpen bij het oplossen van problemen. Tabel 2: Gedrag en betekenis van statusindicatorlampjes Statusindicatorlampje POWER: stabiel blauw POWER: knipperend blauw POWER: knipperend blauw TEMP: knipperend rood LAMP: knipperend rood POWER: stabiel blauw TEMP: knipperend rood LAMP: knipperend rood Betekenis 1. Als de functie Energiebesparingsstand is ingeschakeld, is de projector aangesloten op de netstroom. 2. De projector is ingeschakeld en opgestart. 3. De projector werkt normaal. 1. Als de functie Energiebesparingsstand is uitgeschakeld, is de projector aangesloten op de netstroom. 2. De projector is bezig met uitschakelen en de ventilators zijn bezig met het afkoelen van de projector. De ventilator(s) van de projector werkt (werken) niet correct en de projector is uitgeschakeld. De lamp licht niet op. Neem contact op met de technische ondersteuning als het probleem aanhoudt. Ga naar voor contact met de klantenservice. POWER: stabiel blauw TEMP: uit LAMP: knipperend rood POWER: stabiel oranje TEMP: knipperend rood LAMP: uit De lamp heeft het einde van zijn levensduur bereikt en moet worden vervangen. De lamp zal blijven werken tot deze defect raakt. Neem contact op met de technische ondersteuning. Een reparatie kan nodig zijn. 1. De projector wordt te warm en de lamp wordt uitgeschakeld. De ventilators blijven draaien. 2. De projector schakelt pas weer in na afloop van het afkoelproces. 11

13 Probleem Oplossing Resultaat Geen opstartscherm Sluit de de voedingskabel aan op de projector druk op de power-toets Correct beeld Opstartscherm Alleen opstartscherm verschijnt Druk op de Source-toets externe poort van laptop activeren Computerbeeld wordt geprojecteerd Opstartscherm A A Laptop opnieuw opstarten A 12

14 Probleem Oplossing Resultaat Geen computerbeeld, alleen de woorden Signaal buiten bereik Signaal buiten bereik Druk op de afstandsbediening op de knop Auto Image Vernieuwingsfrequentie van de computer aanpassen (Windows 7: Configuratiescherm > Beeldscherm > Resolutie aanpassen > Geavanceerde instellingen > tabblad Adapter). Verschilt afhankelijk van het besturingssysteem. Computerbeeld geprojecteerd A A A Alleen de achtergrond van de laptop verschijnt, maar niet de pictogrammen van het bureaublad Wellicht moet u ook een andere resolutie instellen op de computer, zoals bij het volgende probleem, beeld wazig of bijgesneden Wijzig de instelling voor twee monitoren in Deze beeldschermen dupliceren (Windows 7: Configuratiescherm > Beeldscherm > Resolutie aanpassen). Verschilt afhankelijk van het besturingssysteem. Achtergrond en bureaublad worden geprojecteerd A A A A 13

15 Probleem Oplossing Resultaat Beeld wazig of bijgesneden A A Wijzig de instelling 'Resolutie' van de computer zodat deze overeenkomt met de resolutie van de projector (Windows 7: Configuratiescherm > Beeldscherm > Resolutie aanpassen). Verschilt afhankelijk van het besturingssysteem. Beeld is duidelijk en niet bijgesneden A Beeld is niet gecentreerd op het scherm Projector verplaatsen, hoogte aanpassen Correct beeld ( PC ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Pas de horizontale of verticale positie aan in het Menu geavanceerd > Beeld > PC. Fase Naspeuren Horz Positie Vert Positie Vorige

16 Probleem Oplossing Resultaat Beeld niet vierkant Druk op Trapezium op projector Vierkant beeld Beeld niet scherp Felheid aanpassen in basismenu Correct beeld ( Basismenu ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Microfoonvolume Plafondmontage 16:9 Uitvoeren Aan + 0 Presentatie Uit Menu geavanceerd Beeld past niet in 4:3- of 16:9-scherm Wijzig de beeldverhouding naar 4:3 of 16:9 in Basismenu > Aanzichtverhouding Correct beeld ( Basismenu ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Microfoonvolume Plafondmontage 16:9 Uitvoeren Aan + 0 Presentatie Uit Menu geavanceerd 15

17 Probleem Oplossing Resultaat Beeld ondersteboven Zet Plafondmontage uit in Basismenu Correct beeld ( Basismenu ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Microfoonvolume Plafondmontage 16:9 Uitvoeren Aan + 0 Presentatie Uit Beeld wordt omgekeerd weergegeven Schakel Achterkant Project uit in het Menu geavanceerd > Setup > Beeld instellen Correct beeld A Menu geavanceerd ( Beeld instellen ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 A Vergrotingsniveau Horz Verschuiven Vert Verschuiven Plafondmontage Achterkant Project Vorige Uit Uit Geprojecteerde kleuren komen niet overeen met bron Pas de items aan in het Menu geavanceerd > Beeld > Kleur... Correct beeld COLOR ( Kleur ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Kleur 50 Kleur Temp Koel Gamma Video Tint 50 Vorige COLOR 16

18 Probleem Oplossing Resultaat De video uit Mijn PowerPoint-presentatie wordt niet afgespeeld op het scherm Zet de interne lcd-weergave uit op de laptop Geïntegreerde video wordt correct afgespeeld A B A B A B Lamp wordt niet ingeschakeld, de projector is oververhit Controleer of de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Zet de projector uit en laat deze een minuut afkoelen Lamp wordt ingeschakeld Opstartscherm Indicator oververhitting 17

19 Probleem Oplossing Resultaat Bericht Lamp vervangen verschijnt tijdens het opstarten, de lamp wordt niet ingeschakeld Lamp moet worden vervangen (zie pagina 40) lampklep Lamp wordt ingeschakeld Opstartscherm vervang lamp Meer hulp nodig? Voor meer hulp kunt u onze website bezoeken op of kunt u telefonisch contact opnemen. Raadpleeg het boekje Garantie/veiligheid voor contactgegevens van de ondersteuningsdienst. Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie. Een uitgebreide garantie kan wellicht bij uw verkoper worden aangeschaft. Als u de projector verzendt voor reparatie, raden wij u aan het apparaat in de originele verpakking te verzenden of het te laten inpakken door een professioneel verpakkingsbedrijf. Verzeker de verzending voor het volledige bedrag. 18

20 De afstandsbediening gebruiken De afstandsbediening gebruikt twee (2) AAA-batterijen (niet meegeleverd). Ze kunnen eenvoudig worden geplaatst door de klep aan de achterkant van de afstandsbediening verwijderen. Vervolgens richt u de zijden + en - van de batterijen uit, schuift u ze op hun plaats en plaatst u de klep terug. Voorzichtig: Bij het vervangen van de batterijen in de afstandsbediening moet u erop letten dat het gebruik van andere dan AAA-batterijen ernstige schade aan de afstandsbediening kan veroorzaken. Gooi batterijen weg op een milieubewuste manier. Veeg de afstandsbediening onmiddellijk droog als deze nat wordt. Vermijd uitzonderlijke warmte en vochtigheid. Zorg dat de polariteit van de batterijen (+/-) correct is. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen samen. Vervang de batterijen zodra ze leeg zijn. Verwijder batterijen uit de afstandbediening als u deze opbergt of voor langere tijd niet gebruikt. U gebruikt de afstandsbediening door deze recht naar de voorzijde van de projector (niet de computer) te richten. Het bereik voor optimaal gebruik is ongeveer 4,5 m. Druk op de Power-toets op de afstandsbediening om de projector in en uit te schakelen (zie pagina 11 voor info over uitschakelen). Druk op de Menu-knop op de afstandsbediening om het menusysteem van de projector te openen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren, en de knop Select verschillende functies te kiezen en waarden aan te passen in de menu's. Zie pagina 24 voor meer info over de menu s. De afstandsbediening bevat ook: Volume-knoppen om het geluid aan te passen. Custom-knop die aan een speciale functie kan worden toegekend, zoals Blank Scherm of Blokkeren (zie pagina 26). De knop Source opent een menu met alle mogelijke bronnen waarmee de gebruiker de actieve bron kan veranderen. De knop Blank om het scherm leeg te maken. De knop Presets om opgeslagen instellingen te kiezen (zie pagina 25). De knop Mute om het geluid te dempen. De knop Auto Image om de projector opnieuw te synchroniseren met de bron. 19 De knop Resize om tussen beeldverhoudingen te schakelen (zie pagina 25). De knop Help om hulp te krijgen bij het aansluiten van bronnen en het verbeteren van het beeld. ESC om terug te keren naar het vorige OSD-menu. De knop PC om door de computerbronnen te bladeren. De knop Video om door Composiet/S-Video/HDMI-ingangsbronnen te bladeren. Keystone-knoppen voor het aanpassen van vierkante vorm van het beeld De knoppen Magnify voor het vergroten en verkleinen van het geprojecteerde beeld. De knop Freeze om het geprojecteerde beeld te pauzeren. De knop Overscan verwijdert ruis rond het videobeeld. De knop AV Mute maakt het geprojecteerde beeld leeg en dempt het geluid. Problemen met de afstandsbediening oplossen Controleer of de batterijen in de goede richting zijn geplaatst en of ze niet leeg zijn. Zorg dat u de afstandsbediening naar de projector of het scherm richt, niet naar de computer, en dat de afstandsbediening binnen 4,5 m van de projector wordt gebruikt. Voor de beste resultaten richt u de afstandsbediening direct op de projector. navigatieknoppen

21 L R Audio Out Video Out HDMI Out Audio gebruiken De luidsprekers van de projector gebruiken Sluit de audiobron aan op de Audio 1-, Audio 2- of Audio L/R-aansluitingen om audio weer te geven via de luidsprekers van de projector. U kunt de luidsprekers van de projector gebruiken door een microfoon aan te sluiten op de microfooningang. Pc-audiokabel aansluiten U kunt ook versterkte luidsprekers aansluiten op de projector via de Audio Out. U kunt het volume aanpassen door op de Volume-knoppen op de afstandsbediening te drukken. audiokabel videobron aansluiten Problemen met het geluid oplossen Als u geen geluid hoort, controleer dan het volgende: controleer of de audiokabel is aangesloten op de Audio In of de Audio L/Raansluitingen op de projector en of het andere uiteinde van de kabel is aangesloten op een Audio Out op de bron (niet met een line-in - of microfoon -aansluiting). Controleer of het volume luid genoeg staat. Druk op de afstandsbediening op de knop Volume. microfoon aansluiten Controleer of de juiste bron is geactiveerd. Pas de audiobron aan. Als u een video afspeelt, controleer dan of de weergave niet is gepauzeerd. 20

22 De projectortoetsen gebruiken De meeste knoppen worden in meer detail beschreven in andere hoofdstukken. Hier volgt echter een overzicht van hun functies: Power schakelt de projector in en uit (pagina 8). Auto synchroniseert de projector opnieuw met de bron. Menu opent de schermmenu s (pagina 24). Enter treedt op als een selectieknop in het OSD-menu en wordt gebruikt voor de bediening van het USB-opslagapparaat (pagina 37). Pijlen omhoog/omlaag/links/rechts - Als het menu wordt weergegeven, navigeert u met de knoppen omhoog en omlaag door het menu; de knoppen links en rechts worden gebruikt voor aanpassingen. Met de knop links kunt u terugkeren naar het vorige menu. Trapezium past de vierkante vorm van het beeld aan (pagina 9). Source opent een menu met alle mogelijke bronnen waarmee de gebruiker de actieve bron kan veranderen (pagina 8). Blank maakt het scherm leeg. menu navigatieknoppen 21

23 Computerbeelden optimaliseren Als de projector is ingeschakeld en het beeld zichtbaar is, kunt u het beeld optimaliseren met de schermmenu s. Zie pagina 24 voor algemene informatie over het gebruik van de menu s. Selecteer standaard beeldinstellingen met een vooringestelde waarde die geschikt is voor uw omgeving. Stel Trapezium, Contrast of Helderheid in (pagina 25). Wijzig de Aanzichtverhouding. Kies de optie die het beste past bij uw ingangsbron (pagina 25). Pas de kleurtemperatuur aan (pagina 26). Pas Fase, Naspeuren of de Horz Positie of Vert Positie aan (pagina 26). Zodra het beeld voor een specifieke bron is geoptimaliseerd, kunt u de instellingen opslaan via Voorinstellingen van gebruikers. Zo kunt u deze instellingen later snel oproepen (pagina 25). Presentatiefuncties Er zijn diverse functies voorzien om het geven van presentaties te vergemakkelijken. Hier is een overzicht, details vindt u in het menu-onderdeel. Met de Gebruiksleutel kunt u diverse functies toewijzen aan de knop. Het standaardeffect is Broninfo dat informatie toont over projector en de huidige bron. Zie pagina 26 voor details. In de optie Scherm zoeken kunt u het uiterlijk van het lege scherm en het startscherm wijzigen (pagina 27). Auto Uit Tijd is bedoeld om de projector automatisch uit te schakelen na enkele minuten. Dit spaart de lamp (pagina 27). 22

24 Videobeelden optimaliseren Als het videoapparaat correct is aangesloten en het beeld op het scherm is, kunt u het beeld optimaliseren met de schermmenu s. Zie pagina 24 voor algemene informatie over het gebruik van de menu s. Stel Trapezium, Contrast, Helderheid, Kleur of Tint in (pagina 25). Wijzig de Aanzichtverhouding. Kies de optie die het beste past bij uw ingangsbron (pagina 25). Kies een Felheid-instelling (pagina 25). Pas de kleurtemperatuur aan. Kies een warmtewaarde uit de lijst (pagina 26). Zet Overscan aan om ruis aan de randen van het beeld te verwijderen (pagina 26). De projector aanpassen U kunt de projector aanpassen aan uw specifieke installatie en behoeften. Zie pagina 26 voor details over deze functies. Om te projecteren op de achterzijde van een scherm, gebruikt u de optie Achterkant Project in het Menu geavanceerd >Setup> Beeld instellen. Als de projector aan het plafond is gemonteerd, gebruikt u de optie Plafondmontage in het basismenu. Geef in het Menu geavanceerd > Setup > Bronnen op welke bron de projector eerst controleert op actieve video tijdens het inschakelen. Geef de functie op van de Gebruiksleutel op de afstandsbediening. Schakel de schermmeldingen van de projector in of uit. Zet energiebesparende functies aan. Geef het uiterlijk van het lege scherm en het startscherm op. Geef de taal van de menu s op. Bewaar instellingen van de actieve bron als voorinstelling. 23

25 De menu's gebruiken 1 U kunt de menu s openen door op de knop Menu op de projector of afstandsbediening te drukken. (De menu s worden automatisch gesloten na 60 seconden als op geen enkele knop wordt gedrukt.) Gebruik de pijltjestoetsen om omhoog en omlaag te gaan om de menuopties te bekijken. 2 Om een submenu te openen, markeert u het gewenste submenu en drukt u op Enter op het toetsenblok of de afstandsbediening. 3 Om een menu-instelling aan te passen, markeert u de betreffende menuoptie en drukt u op < of > om door de beschikbare aanpassingen te scrollen. navigatieknoppen toetsenblok 4 Druk op de knop Menu om het menusysteem af te sluiten. De menu s worden gegroepeerd op gebruik: Het Basismenu bevat algemene aanpassingen. Het Menu geavanceerd biedt instellingen voor complexere aanpassingen. ( Basismenu ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Aanzichtverhouding 16:9 Auto Afbeelding Uitvoeren Helderheid 50 Contrast 50 Automatische keystone Aan Trapezium + 0 Voorinstellingen Presentatie Felheid 0 Volume 16 Microfoonvolume 0 Plafondmontage Uit ( Menu geavanceerd ) MDL: IN3128HD FW: 0.10 Beeld Kleur Setup PC Status/Service Video Basismenu Menu geavanceerd Basismenu Menu geavanceerd 24

26 Basismenu Om de volgende instellingen aan te passen, markeert u de instelling en gebruikt u de pijltjesknoppen naar rechts en links om de waarden aan te passen. Aanzichtverhouding: dit is de verhouding van de breedte van het beeld ten opzichte van hoogte. Tv-schermen hebben meestal een verhouding van 4:3. Hdtv en de meeste dvd s hebben een verhouding van 16:9. Kies Auto als de projector de verhouding moet kiezen. Kies Autochtoon om onaangepast beeld te zien dat niet is veranderd door de projector. Kies 16:9 om verbeterde breedbeeld-dvd s te bekijken. Auto Afbeelding: stelt de projector opnieuw in op de bron. Helderheid: past de intensiteit van het beeld aan. Contrast: bepaalt de mate van het verschil tussen de donkerste en lichtste delen van het beeld en verandert de hoeveelheid zwart en wit in het beeld. Automatische keystone: schakelt de automatische verticale trapeziumcorrectie in of uit. Trapezium: past de breedte van het beeld aan om het beeld meer vierkant te maken. U kunt de trapeziumcorrectie ook uitvoeren via de projectortoetsen. Voorinstellingen: Voorinstellingen zijn voorzien voor het optimaliseren van de projector voor het weergeven van computerpresentaties en videobeelden onder bepaalde omstandigheden. Opmerking: door het kiezen van een gebruiker, kunnen gebruikers hun huidige instellingen opslaan als een gebruikersvoorinstelling. Voorinstellingen van gebruikers kunnen worden opgehaald door op de afstandsbediening te drukken op de knop Presets en te schakelen naar de gebruiker. Felheid: Verandert de helderheid van de randen in een videobeeld. Kies een Felheid-instelling. Volume: verhoogt of verlaagt het audiovolume. Microfoonvolume: past het geluidsniveau van de microfoon aan. Plafondmontage: keert het beeld ondersteboven voor projectie vanaf het plafond. Basismenu ( Basismenu ) MDL: IN3128HD Aanzichtverhouding Auto Afbeelding Helderheid Contrast Automatische keystone Trapezium Voorinstellingen Felheid Volume Microfoonvolume Plafondmontage Menu geavanceerd trapeziumwaarde vergroten 16:9 Uitvoeren Aan + 0 Presentatie Uit FW: 0.10 trapeziumwaarde verkleinen 25

27 Menu geavanceerd Menu geavanceerd ( Menu geavanceerd ) MDL: IN3128HD Beeld Setup Status/Service Basismenu Kleur PC Video Beeld: Kleur... Kleur: verandert een videobeeld van zwart/wit naar volledig verzadigde kleur. De kleurinstelling is alleen van toepassing op videobronnen. Kleur Temp: past de intensiteit van de kleuren aan. Kies een relatieve warmtewaarde in de lijst. Gamma: kies het juiste gamma uit Video, Film, Helder en CRT. Tint: past de rood/groene kleurbalans in het beeld van NTSC-videobeelden aan. De tintinstelling is alleen van toepassing op NTSC-videosignalen. PC: Fase: past de horizontale fase van een computerbron aan. Naspeuren: past de verticale scan van een computerbron aan. Horz/Vert Positie: past de positie van een computerbron aan. Video: Overscan: verwijdert ruis rond het videobeeld. FW: Setup: Audio instellen... Computer 1: selecteert de audio-ingang voor Computer in 1 signaal. Computer 2: selecteert de audio-ingang voor Computer in 2 signaal. Videobron: selecteert de audio-ingang voor de videobron. HDMI 1: selecteert de audio-ingang voor het HDMI 1-signaal. HDMI 2: selecteert de audio-ingang voor het HDMI 2-signaal. Gesloten Titels... Gesloten Titels: bestuurt de ondertiteling. Als de bron NTSC is en ondertiteling bevat op het geselecteerde kanaal, geeft de projector de bijschrifttekst weer over het beeld heen. Als Gesloten titels is uitgeschakeld en het volume is gedempt, verschijnt de ondertiteling. De opties zijn: Uit, CC1 en CC2. Beeld instellen... Vergrotingsniveau: vergroot het beeld. Als het beeld door deze instelling is vergroot, kunt u het verplaatsen door de instellingen Horz Verschuiven en Vert verschuiven te wijzigen. Plafondmontage: keert het beeld ondersteboven voor projectie vanaf het plafond. Achterkant Project: draait het beeld om zodat u kunt projecteren van achter een doorzichtig scherm. Toetsenblok/afstandsbediening... Blanke toets: selecteer wat moet worden weergegeven als u op de afstandsbediening op de Blanke toets drukt: een scherm met een effen kleur (blauw, zwart of wit) of het scherm met het fabriekslogo. Gebruiksleutel: hiermee kunt u een andere functie toekennen aan de knop Custom, zodat u het effect snel en eenvoudig kunt gebruiken. Druk op < of > op de projectortoetsen of de afstandsbediening om een andere functie te kiezen. Blank Scherm: toont een scherm met een effen kleur of met het fabriekslogo. Dempen: schakelt al het geluid uit. Bron: opent een menu met beschikbare bronnen. Auto Afbeelding: stelt de projector opnieuw in op de bron.

28 Zet Scherm Stil: pauzeert het geprojecteerde beeld. Broninfo: de standaard actie. Toont het menu Broninfo. Projectorinfo: toont het menu Projectorinfo. Overscan: verwijdert ruis rond het beeld. AV Gedempt: schakelt de functie AV Gedempt in of uit. Gesloten Titels: schakelt Gesloten Titels in of uit. Toetsenblok: schakelt het toetsenblok op de projector in of uit. Lamp... Lage Stroom Lamp: schakelt tussen lamp aan en uit. Inschakelen om de lamp zachter te zetten. Hierdoor wordt ook de ventilatorsnelheid lager, waardoor de projector stiller wordt. OSD instellen... Taal: hiermee kunt u een taal kiezen voor het OSD. Menupositie: hiermee kunt u de positie veranderen van de schermmenu s. Menu Transparantie: hiermee kunt u aanpassen hoeveel van het geprojecteerde beeld achter het menu zichtbaar is. Als de waarde hoger is, is meer zichtbaar van het beeld achter het menu. Toon Berichten: toont statusberichten (zoals Aan het zoeken ) onderaan links op het scherm. PIN instellingen PIN Bescherming: met de PIN-functie (persoonlijk identificatienummer) kunt u de projector beveiligen met een wachtwoord. Zodra de pinfunctie is ingeschakeld, moet u de pincode invoeren voordat u een beeld kunt projecteren. Gebruik de pijltjestoetsen Omhoog/Omlaag/Links/Rechts op de afstandsbediening of het toetsenblok om een reeks van vier in te drukken knoppen in te stellen. Wanneer u 3 keer achter elkaar de verkeerde pincode invoert, wordt de projector automatisch uitgeschakeld. Als u uw aangepaste pincode verliest of vergeet, moet u contact opnemen met de technische ondersteuning van InFocus. De pincode invoeren bij het opstarten van de projector: Schakel de projector in. Het dialoogvenster PIN invoeren verschijnt na het opstartscherm. Voer de pincode in. Gebruik de pijltjestoetsen Omhoog/ Omlaag/Links/Rechts op de afstandsbediening of het toetsenblok om de vier knoppen in de juiste volgorde in te drukken. De standaardcode is links/ rechts/omhoog/omlaag. 27 De pincode wijzigen: Kies Wijz. PIN... in het Menu geavanceerd > Setup > PIN instellingen. Voer de huidige pincode in. Voer de nieuwe pincode in. Voeding Energiebesparingsstand: Als Energiebesparingsstand is ingeschakeld en de projector in stand-by staat (uitgeschakeld maar met de wisselstroom verbonden) werkt de monitoruitgang niet. Wanneer de functie Energiebesparingsstand is ingeschakeld en de projector is uitgeschakeld, zal het LAN-beheer niet werken. OPMERKING: De voedings-led knippert niet wanneer de functie Energiebesparingsstand wordt ingeschakeld. Bron Automatische Bron: Als deze functie is ingeschakeld, zoekt de projector automatisch de actieve bron waarbij eerst de geselecteerde Stroombron wordt gecontroleerd. Als deze functie uit staat, kiest de projector standaard de bron die is gekozen in Stroombron. Om een andere bron weer te geven, moet u handmatig een bron kiezen door op de toets Source op de projector of afstandsbediening te drukken en een keuze te maken in het menu Bron dat verschijnt. Stroombron: bepaalt welke bron eerst door de projector wordt gecontroleerd op actieve video bij het opstarten. Scherm zoeken: Hiermee kunt u een scherm weergeven in een effen kleur (blauw, zwart of wit) of met het fabriekslogo bij het opstarten en wanneer er geen bron is gedetecteerd. Timer Auto Uit Tijd: schakelt de projector automatisch uit als gedurende een vooraf ingesteld aantal minuten geen signaal wordt gedetecteerd. Als een actief signaal wordt ontvangen voordat de projector wordt uitgeschakeld, wordt het beeld weergegeven. Instelling grote hoogte Instelling grote hoogte: We raden aan om Instelling grote hoogte in te schakelen als u zich tussen de 1500 en 3000 m boven zeeniveau bevindt.

29 Netwerk Menu Netwerk Hiermee kunt u de netwerkinstellingen configureren. ( Netwerk ) MDL: IN3128HD Vaste LAN Draadloze LAN Netwerk opnieuw opstarten MAC-adres Vorige Uitvoeren 00:08:0C:04:10:48 FW: 0.10 Vaste LAN DHCP: afkorting voor Dynamic Host Configuration Protocol. Dit protocol wijst automatisch IP-adressen toe aan netwerkapparaten. Wanneer DHCP is ingesteld op Aan, zal de DHCP-server automatisch een IP-adres toewijzen aan de projector. Dit kan tot één minuut duren. Wanneer de "DHCP" is ingesteld op "Uit", moet de gebruiker het IP-adres handmatig instellen. IP-adres: het numerieke adres dat wordt gebruikt om apparaten te identificeren op het netwerk. Dit is alleen toegankelijk wanneer DHCP is ingesteld op Uit. Het IP-adres is het nummer dat deze projector identificeert op het netwerk. Het is niet mogelijk twee apparaten met hetzelfde IPadres op hetzelfde netwerk te hebben. Het IP-adres is verboden. Subnetmasker: een numerieke waarde die het aantal bits definieert dat in een IP-adres wordt gebruikt wanneer het netwerk wordt opgesplitst in subnetwerken. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer DHCP is ingesteld op Uit. Het subnetmasker is verboden. 28 Standaard gateway: een server (of router) om te communiceren via netwerken (subnetwerken) die gesplitst zijn door een subnetmasker. Deze functie kan alleen worden gebruikt wanneer DHCP is ingesteld op Uit. DNS: stel het DNS-serveradres is wanneer DHCP is uitgeschakeld. Toepassen: de bekabelde netwerkinstellingen opslaan en uitvoeren. Draadloze LAN Status: Toon de status van de projector. SSID: toon de SSID-informatie van de projector. Verbindingsmodus: Methoden voor het verbinden met draadloze netwerken met Wifi-apparaten. IP-adres: een alleen-lezen weergave van het IP-adres. Netwerk opnieuw opstarten: Instellingen Netwerk opnieuw opstarten. MAC-adres: Afkorting voor Media Access Control Address. Een MAC-adres is een uniek ID-nummer dat is toegewezen aan elke netwerkadapter. DC 12V activering DC 12V activering: Als deze functie is ingeschakeld en u het projectiescherm op deze uitgang aansluit met de kabel die bij het scherm is geleverd, gaat het scherm omlaag als de lamp wordt ingeschakeld en keert hij weer terug in de opslagpositie bij het uitschakelen van de lamp. Status/Service: Broninfo: een alleen-lezen weergave van de huidige broninstellingen. Projectorinfo: een alleen-lezen weergave van de huidige projectorinstellingen. Reset Lamp Uren: stelt de teller van het aantal lampuren in het menu Projectorinfo in op nul. Doe dit alleen nadat u de lamp hebt vervangen. Fabrieksreset... : stelt alle instellingen opnieuw in op de standaard fabrieksinstellingen. Service Code...: mag alleen worden gebruikt door geautoriseerde reparateurs.

30 De projector beheren via een LAN omgeving De projector biedt ondersteuning voor de Crestron -software. Met de juiste instellingen voor het menu Netwerk kunt u de projector beheren vanaf een computer via een webbrowser wanneer de computer en de projector op de juiste manier zijn verbonden met hetzelfde LAN-netwerk. Bekabelde verbinding Internet IP-router Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en voer de bovenstaande procedures opnieuw uit. Als u een aansluiting moet maken op de projector terwijl deze in stand-by staat, stelt u de functie Energiebesparingsstand in op Uit. Als u in een niet-dhcp-omgeving werkt: 1 Herhaal stappen 1-2 hierboven. 2 Druk op v om DHCP te markeren en druk op < of > om Uit te selecteren. 3 Neem contact op met uw netwerkbeheerder voor informatie over IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en DNS-instellingen. 4 Druk op ^ of v om het item dat u wilt wijzigen, te selecteren. De LAN-beheerinstelling configureren Als u in een DHCP-omgeving werkt: 1 Neem een RJ45-kabel en sluit het ene uiteinde aan op de RJ45 LAN-ingang van de projector en het andere uiteinde op de RJ45-poort. 2 Druk op Menu op het toetsenblok of de afstandsbediening en ga vervolgens naar het Menu geavanceerd > Setup > Netwerk > Vaste LAN. 3 Druk op v om DHCP te markeren en druk op < of > om Aan te selecteren. 4 Druk op v om Toepassen te markeren en op > te drukken. 5 Wacht ongeveer seconden en ga terug naar de pagina Vaste LAN. De instellingen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en DNS en worden weergegeven. Noteer het IP-adres dat wordt weergegeven in de rij IPadres. 5 Druk op < of > om de cursor te verplaatsen en druk vervolgens op ^ of v om de waarde te selecteren. 6 Druk op v om Toepassen te markeren en druk op > om de instellingen op te slaan. Als de RJ45-kabels niet goed zijn aangesloten, zullen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en DNS-instellingen het nummer weergeven. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en voer de bovenstaande procedures opnieuw uit. Als u een aansluiting wilt uitvoeren op de projector terwijl deze in stand-by is, moet u RJ45 selecteren en de informatie verkrijgen voor IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en DNS-informatie wanneer de projector is ingeschakeld. Als het IP-adres van de projector nog steeds niet wordt weergegeven, moet u contact opnemen met uw netwerkbeheerder. Als de RJ45-kabels niet goed zijn aangesloten, zullen IP-adres, Subnetmasker, Standaard gateway en DNS-instellingen het nummer weergeven. 29

31 Draadloze verbinding InFocus draadloze dongle (ond.nr. SP-WIFIUSB) Om de projector draadloos te verbinden, moet u een draadloze InFocus-dongle (optioneel) aansluiten op de USB Type A-aansluiting op de projector. Daarna zijn slechts enkele OSD-configuratiestappen vereist. 1 Controleer of de projector is ingeschakeld. De projector op afstand beheren via een webbrowser Wanneer u het juiste IP-adres voor de projector hebt en de projector is ingeschakeld of in stand-by, kunt u elke computer op hetzelfde LAN-netwerk gebruiken voor het beheer van de projector. Als u Microsoft Internet Explorer gebruikt, moet u versie 7.0 of hoger gebruiken. De schermopnamen in deze handleiding zijn uitsluitend informatief bedoeld en kunnen verschillen afhankelijk van de browser. 1 Typ het adres van de projector in de adresbalk van uw browser en druk op Enter. 2 Druk op Menu op het toetsenblok of de afstandsbediening en ga vervolgens naar het Menu geavanceerd > Setup > Netwerk > Draadloze LAN. 3 Controleer of de Status is ingesteld op Verbinden. 4 Controleer of de SSID-informatie wordt weergegeven. 5 In de AP-modus moet u de draadloze verbindingsfunctie van uw computer gebruiken om de SSID van de projector te zoeken en ermee te verbinden. Daarna kunt u de projector zoeken met ifpresenter. Om de functie Infrastructuur te gebruiken, moet u zowel uw computer als de projector verbinden met dezelfde AP-router en een verbinding maken met het IP-adres. 2 De hoofdpagina van Netwerkbeheer wordt weergegeven. ii iii i 30 i. Om de taal te wijzigen voor de webpagina's, klikt u op de pijl omlaag om een vervolgkeuzelijst weer te geven en de gewenste taal te selecteren. ii. Klik op Download (Downloaden) om ifpresenter te downloaden. Zie pagina 34 voor details.

32 iii. De pagina Crestron (econtrol) toont de Crestron econtrolgebruikersinterface. Zie pagina 31 voor details. 3 Voer het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de pagina Admin. Het standaard wachtwoord is "admin". Als u het wachtwoord bent vergeten, gaat u naar Menu geavanceerd > Setup > Netwerk > Netwerk opnieuw opstarten om het wachtwoord opnieuw in te stellen naar de standaardcode. Over Crestron e-control 1 De pagina Crestron e-control bevat verschillende virtuele toetsen voor het bedienen van de projector of het aanpassen van het beeld op de projector. i i System Status (Systeemstatus): toont de systeeminformatie. General Setup (Algemene instelling): hiermee kunt u de projector in/ uitschakelen, het ingangssignaal voor de projector schakelen en het wachtwoord voor de Administrator (Beheerder)-pagina wijzigen. Picture Setup/Image Setup (Afbeeldingsinstelling/Beeld instellen): biedt sommige OSD-menu-items voor het aanpassen van de geprojecteerde beelden. Zie pagina 24 voor details. Alert Setup/Mail Setup (Waarschuwingsinstelling/ instelling): hiermee kunt u de server instellen en systeemfoutberichten verzenden naar uw netwerkbeheerder. Network Setup (Netwerkinstelling): biedt instellingen voor bekabeld en draadloos netwerk. Reset to Default (Standaardwaarden): hiermee kunt u het apparaat opnieuw instellen naar de standaard fabrieksinstelling. U kunt op </> drukken om meer knoppen weer te geven. i. Deze knoppen werken op dezelfde manier als de OSD-menu's en de afstandsbedieningsfuncties. Source List (Bronlijst): om de bron te schakelen, klikt u op de gewenste bron. Menu: gebruik dit om terug te keren naar het vorige OSD-menu en om de menu-instellingen af te sluiten en op te slaan. Wanneer u het bedieningspaneel of de afstandsbediening van de projector gebruikt om de instellingen van het OSD-menu te wijzigen, kan het even duren tot de webbrowser deze wijzigingen synchroniseert met de projector. 31

33 2 Via de pagina Tools (Extra) kunt u de projector beheren, de LANbeheerinstellingen configureren en van op afstand toegang krijgen tot de netwerkbewerkingen van deze projector. i. Dit gebied wordt alleen gebruikt met een Creston-bedieningssysteem. Neem contact op met Creston of raadpleeg de handleiding van Crestron voor informatie over de instelling. ii. Dit gebied wordt gebruikt voor het benoemen van de projector, het koppelen van de projector aan een specifieke locatie, het toewijzen van een verantwoordelijke aan de projector en het aanpassen van iii. i netwerkinstellingen. Dit gebied wordt gebruikt voor het instellen van gebruikers- en beheerderswachtwoorden. Wanneer de wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, worden niet toegelaten wijzigingen aan de projectorconfiguratie vermeden. Om fouten te voorkomen, mag u alleen alfanumerieke tekens invoeren op de pagina Tools (Extra). Druk na het configureren van de instellingen op de knop Send (Verzenden) en de gegevens worden opgeslagen op de projector. Druk op exit (Afsluiten) om terug te keren naar de pagina voor bediening van het externe Crestron-netwerk. ii iii 32 Let op de invoerlengte en de tekenbeperkingen (inclusief teken- en interpunctiebeperkingen) zoals hieronder weergegeven: Categorie-item Invoerlengte Maximum aantal tekens IP-adres 15 Crestron Control IP-ID 2 Poort 5 Naam projector 10 Projector Locatie 9 Toegewezen aan 9 DHCP (ingeschakeld) (Nvt.) IP-adres 15 Netwerkconfiguratie Subnetmasker 15 Standaard gateway 15 DNS-server 15 Ingeschakeld (Nvt.) Gebruikerswachtwoord Nieuw wachtwoord 20 Bevestigen 2 Ingeschakeld (Nvt.) Beheerderswachtwoord Nieuw wachtwoord 20 Bevestigen 20 / > < $ % + \ ' " zijn verboden.

34 3 De pagina Info toont de informatie en status van deze projector. Crestron RoomView Voer op de pagina Edit Room (Kamer bewerken) van de Crestron RoomViewsoftware, het IP Address (IP-adres) (of de hostnaam) in, zoals weergegeven in het OSD-menu van het de projector, 05 voor IPID en voor de gereserveerde Crestron-besturingspoort. Druk op exit (Afsluiten) om terug te keren naar de pagina voor bediening van het externe Crestron-netwerk. 4 Nadat u op de knop Help hebt gedrukt, verschijnt het Help Desk (Helpdesk)-venster in de rechterbovenhoek van het scherm. U zult berichten kunnen verzenden naar RoomView -softwarebeheerders/gebruikers die verbonden zijn met hetzelfde LAN-netwerk. Voor de handleiding van Crestron RoomView en meer informatie over de instellingen en opdrachten van RoomView, kunt u terecht op: roomview_connected_embedded_projectors_devices/resources.asp Breng voor meer informatie een bezoek aan en 33

35 Beelden weergeven via ifpresenter ifpresenter downloaden en installeren De ifpresenter is een toepassing die kan worden uitgevoerd op de host-pc. Dit helpt u uw computer te verbinden met een beschikbare netwerkprojector en de bureaubladinhoud over te dragen naar de netwerkprojector via een lokale netwerkverbinding. 1 Open de hoofdpagina van het netwerkbeheer. Zie stappen 1-2 op pagina 30 voor details. 2 Download ifpresenter. 3 Wanneer het downloaden is voltooid, installeert u de software op uw computer door op het exe-bestand te klikken. Volg de richtlijnen op het scherm om de installatie te voltooien. 4 Start ifpresenter. ifpresenter gebruiken 1 7 i. Om een verbinding te maken met een projector, selecteert Connect Directly (Direct verbinden) en typ vervolgens het IP-adres van de projector en klik op Connect (Verbinden). ii. Om projectors te zoeken, klikt u gewoon op Search (Zoeken) om alle projectors weer te geven op hetzelfde LAN-netwerk. Klik op de gewenste projector in de lijst Zoekresultaten en klik vervolgens op Connect Directly (Direct verbinden). U kunt ook een gewenste projectornaam typen en op Search (Zoeken) klikken. iii. U kunt het beheersysteem van de InFocus-webpagina koppelen op pagina 30. Als u dit de eerste keer gebruikt, kiest u uw identiteit als een Normal user (Normale gebruiker) of Administrator (Beheerder). Geen van beiden heeft een wachtwoord nodig. Als u echter kiest om beheerder te zijn, hebt u de machtiging om een wachtwoord in te stellen voor het aansluiten op de projector. U moet dit wachtwoord noteren en gebruiken om een verbinding te maken met dezelfde projector. Als er meerdere computers verbonden zijn met de projector, kunt u een weergavegebied kiezen door te klikken op 1, 2, 3, 4, L, R, All (Alles) of Background (Achtergrond). 2 Als u het geprojecteerde beeld wilt bevriezen op het scherm, drukt u op. Alle verdere bewegingen zullen niet zichtbaar zijn op het scherm tot op wordt gedrukt. 3 Vanaf dit punt kunt u een opnamemodus kiezen & 5 1 Via de pagina Search (Zoeken) kunt u een projector zoeken en een verbinding maken met deze projector. i. Om het volledige scherm weer te geven, klikt u op FullScreen (Volledig scherm). ii. Om een gedeeltelijk scherm weer te geven, klikt u op FixedSize (Vaste grootte). Er verschijnt een vierkant op uw scherm. U kunt het overal plaatsen waar u wilt projecteren. iii. Als u het vierkant wilt wijzigen, klikt u op Alterable (Veranderbaar). 34

36 4 Via de pagina Basic Setting (Basisinstelling) kunt u ifpresenter configureren. 5 Via de pagina Advanced Setting (Geavanceerde instelling) kunt u ifpresenter configureren. i. Om de taal van de ifpresenter-interface te wijzigen, klikt u op de pijl omlaag om een vervolgkeuzelijst weer te geven en de gewenste taal te selecteren. Klik op Apply (Toepassen). ii. Gebruikers kunnen de grootteparameters van het frame in de opnamemodus FixedSize (Vaste grootte) wijzigen door de breedte en hoogte op deze pagina aan te passen en op Apply (Toepassen) te klikken zodat de wijzigingen van kracht worden. iii. De gebruiker kan het gespiegeld stuurprogramma gebruiken voor het beeld van de presentatoropname als dit op het systeem is geïnstalleerd. iv. Klik op Yes (Ja) om de weergave van informatieberichten toe te staan. Klik op Apply (Toepassen). v. De softwaregegevens zijn beschikbaar op deze pagina. i. Om de beeldkwaliteit aan te passen, klikt u op de pijl omlaag om een vervolgkeuzelijst weer te geven en het gewenste kwaliteitsniveau te selecteren. Hoe hoger de beeldkwaliteit die u selecteert, hoe hoger de vereiste netwerkoverdrachtsnelheid. Selecteer een YUV-monsterformaat tussen YUV444 en YUV420. In vergelijking met het formaat YUV420, biedt het formaat YUV 444 een betere beeldkwaliteit, maar kan de laad- en afspeelsnelheid langzamer worden. Klik op Apply (Toepassen) na uw selecties. ii. Om de opnamesnelheid aan te passen, verplaatst u de schuifbalk. De netwerkbandbreedte kan ook de prestaties beïnvloeden. iii. De netwerkpoortinstelling voor een vast of handmatig type. 35

37 6 U kunt de aangesloten projectors die onder Device Management (Apparaatbeheer) zijn weergegeven, beheren. Raadpleeg het onderstaande voor details over de pictogrammen: Pictogra Beschrijving m U bent een standaard gebruiker en u kunt het wachtwoord niet wijzigen. U bent een beheerder en u kunt het wachtwoord wijzigen. Pictogra m Beschrijving Wordt losgekoppeld van de projector. Opent de webpagina van het netwerkbeheer. U beheert de projector. U bent een beheerder. Iemand anders beheert de projector. U bent een standaard gebruiker. Stelt een weergavezone in voor de projector. Onder een conferentiemodus: 1 alleen de beheerder kan de leiding nemen. 2 Een projector kan tot 4 computerschermen weergeven. U kunt de naam van uw computer instellen onder ifpresenter Management. 7 Verbinding verbreken Om de verbinding met de projector(s) te verbreken, klikt u op het pictogram Disconnect (Verbinding verbreken). Zorg dat u andere beheerprogramma's van virtuele netwerken uitschakelt voordat u ifpresenter gebruikt. 36

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding

MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding MX768/MW769 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MX766/MW767/MX822ST. Gebruikershandleiding Digital Projector MX766/MW767/MX822ST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding

Digital Projector MW870UST. Gebruikershandleiding Digital Projector MW870UST Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding

W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding W1300 Digital Projector Home Cinema Series Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Kenmerken van de projector... 7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van de projector...9

Nadere informatie

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken

Copyright. Disclaimer. Erkenning handelsmerken Copyright Deze publicatie, met inbegrip van alle foto's, illustraties en software, is beschermd volgende internationale wetten op auteursrechten met alle rechten voorbehouden. Deze handleiding of het materiaal

Nadere informatie

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT

SL705X/S KENMERKEN DLP-PROJECTOR GEBRUIKERSHANDLEIDING OVERZICHT DLP-PROJECTOR SL705X/S GEBRUIKERSHANDLEIDING Proficiat met de aanschaf van deze BenQ DLP-projector. Lees aandachtig deze gebruikershandleiding voor het juiste gebruik van het apparaat. Bewaar deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

High Performance HD LED Monitor

High Performance HD LED Monitor High Performance HD LED Monitor UML-463-90 nl Gebruikershandleiding High Performance HD LED Monitor Inhoudsopgave nl 3 Inhoudsopgave 1 Veiligheid 4 1.1 Belangrijke veiligheidsinstructies 4 1.2 Veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie

Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Eee PC Gebruikershandleiding Windows XP Edition Eee PC 1000-serie Eee PC 904-serie Eee PC 901-serie Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de Eee PC Over deze gebruiksaanwijzing... 1-2 Opmerkingen

Nadere informatie

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding

CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Projector CP-X467 Gebruiksaanwijzing (gedetailleerde) Gebruikershandleiding Dank u voor het aankopen van deze projector. WAARSCHUWING Lees alle handleidingen voor dit product voordat u het gebruikt. Lees

Nadere informatie

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC CM1735 Gebruikershandleiding DU7963 Tweede Editie December 2012 Copyright 2012 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 1.1. Functies... 7 1.2. Beeldschermspecificaties... 8 1.3. Inhoud van de verpakking... 9 1.4. Over de LCD-steunpen... 10 1.5. Aanzichten

Nadere informatie

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding

BDS 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver. Gebruikershandleiding 275/BDS 575/ BDS 277/BDS 577 Blu-ray Disc -receiver Gebruikershandleiding BD/DVD-regiocodes en inhoudsopgave Uw BDS-receiver is zodanig ontworpen dat deze compatibel is met de regiobeheergegevens die in

Nadere informatie

DU7176. Gebruikershandleiding notebook

DU7176. Gebruikershandleiding notebook DU7176 Gebruikershandleiding notebook Mei 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen... 7

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor

hp pavilion f1503/f1703 15-inch/17-inch LCD-monitor Kennisgeving Belangrijke veiligheidsvoorschriften Kenmerken van de f1503- monitor Kenmerken van de f1703- monitor De monitor uitpakken De monitor installeren Stuurprogramma s installeren De monitor gebruiken

Nadere informatie

DU7187. Gebruikershandleiding notebook

DU7187. Gebruikershandleiding notebook DU7187 Gebruikershandleiding notebook Maart 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Kennismaken met de notebook Over deze gebruiksaanwijzing... 6 Opmerkingen over deze handleiding... 6 Veiligheidsmaatregelen...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Packard Bell EasyNote TE - 1 INHOUDSOPGAVE De computer opstarten 4 Draadloze verbindingen... 4 Registratie... 5 Installatie van de software... 6 Herstel... 6 Problemen?... 7 Basisgebruik

Nadere informatie

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding

BDT 3/BDT 30. Blu-ray-disc -speler. Gebruikershandleiding Blu-ray-disc -speler Gebruikershandleiding Inhoudsopgave BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES 3 UITPAKKEN 5 PLAATS VAN INSTALLATIE 5 REINIGEN 5 DANK U VOOR DE AANSCHAF VAN HARMAN KARDON -PRODUCTEN 5 EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB

MONITOR SIGNAGE GEBRUIKERSHANDLEIDING. www.lg.com 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B 65SE3B 32SE3KB 43SE3KB 49SE3KB 55SE3KB 65SE3KB GEBRUIKERSHANDLEIDING MONITOR SIGNAGE Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat bedient en bewaar de handleiding om deze in de toekomst te kunnen raadplegen. 32SE3B 43SE3B 49SE3B 55SE3B

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M70AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M70AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M70AD Gebruikershandleiding DU8553 Eerste editie Augustus 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding

FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0 LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding FP72E LCD Kleurenmonitor 17,0" LCD Beeldscherm Gebruikershandleiding i Copyright Copyright 2006 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding

XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding XL2420T / XL2420TX XL2720T Gebruikershandleiding Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze documentatie mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383

Uw gebruiksaanwijzing. CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6 http://nl.yourpdfguides.com/dref/5201383 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor CAMBRIDGE AUDIO STREAM MAGIC 6. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie,

Nadere informatie

Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding

Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding Desktop PC K30AM / K30AM-J Gebruikershandleiding DU9380 Eerste editie mei 2014 Copyright 2014 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de

Nadere informatie

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2

ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001. Handleiding. Version 1.2 ABUS 4-kanaals compacte digitale recorder TVVR30001 Handleiding Version 1.2 en over deze handleiding Nederlands Deze handleiding hoort bij dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen in betreffende

Nadere informatie

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding

ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding ASUS Desktop PC M11AD Gebruikershandleiding DU8496 Eerste editie juli 2013 Copyright 2013 ASUSTeK Computer Inc. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze handleiding, met inbegrip van de producten

Nadere informatie