Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn."

Transcriptie

1 Modelnr. Beknopte Handleiding IP-systeemtoestel KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Dank u voor uw aankoop van een IP-merktelefoon (IP-PT). Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Raadpleeg de handleidingen van de PBX voor meer informatie. Dit product ondersteunt de volgende PBX-versies en CODEC-types: KX-NS1000: PSMPR-software bestandsversie of later KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR-software bestandsversie of later KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR-software bestandsversie of later KX-TDE600: PGMPR-software bestandsversie of later CODEC: G.722, G.711, G.729A Opmerking R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn. Bericht over opensourcesoftware Dit product maakt deels gebruik van opensourcesoftware. Voor meer informatie over opensourcesoftware kunt u de volgende website raadplegen: Handelsmerken R Plantronics is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Plantronics, Inc. R Het merkwoord Bluetooth en de logo s zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke woorden door Panasonic Corporation is onder licentie. R Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

2 Voor uw veiligheid Voor uw veiligheid Om de kans op letsel, dodelijke ongelukken, stroomschokken, brand, storingen en schade aan apparatuur of eigendommen te verkleinen, dient u te allen tijde de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. WAARSCHUWING Algemene veiligheidsinstructies Geeft een potentieel risico aan dat kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel. R Haal deze unit niet uit elkaar. Dit kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken. Deze unit mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uit elkaar worden gehaald en hersteld. R Probeer nooit draden, pinnen, enz. in de ventilatie- of andere gaten van deze eenheid te plaatsen. R Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht; dit kan leiden tot brand of stroomschokken. R Zorg dat de AC adapter of het netsnoer niet in aanraking komen met spatwater, en voorkom dat zij nat worden. Als u dat niet doet, kan dit brand, elektrische schok of letsel veroorzaken. Worden zij nat, koppel de AC adapter en het netsnoer dan onmiddellijk los en neem contact op met een erkend service centre. R Raak de AC adapter niet langer aan dan nodig is. Het lang aanraken kan lichte brandwonden veroorzaken. R Als interne onderdelen als gevolg van beschadiging toegankelijk zijn, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Als stroom wordt voorzien van het netwerk naar de IP-PT [Power-over-Ethernet], koppel dan de ethernetkabel los. In het andere geval koppelt u de AC adapter los. Lever deze unit vervolgens in bij een service centre. 2

3 Installatie Voor uw veiligheid R In de volgende gevallen moet u de unit buiten gebruik stellen en laten repareren door een erkend service centre: A. Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten. B. Als er vloeistof in de unit is gekomen. C. Als de unit door regen of water nat is geworden. D. Als de unit niet conform de handleiding functioneert. U mag alleen die instellingen wijzigen, zoals toegestaan in de handleiding. Wanneer foutieve instellingen alleen door een erkend service centre kunnen worden gerepareerd. E. Als de unit is gevallen of beschadigd is geraakt. F. Als de werking van de unit verslechtert. R Het luistergedeelte van deze telefoon is gemagnetiseerd; hij kan kleine ijzerhoudende voorwerpen aantrekken. R Zet het volume van oormicrofoons, koptelefoons of headsets niet te hard omdat dit tot gehoorbeschadiging kan leiden. R Trek de stekker van deze unit uit het stopcontact en ontkoppel de Ethernet kabels als er rook uit de unit komt, het toestel een abnormale geur verspreidt of vreemde geluiden maakt. Deze situaties kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken. Wacht tot er geen rook meer uit de unit komt en neem contact op met een erkend Panasonic service centre. R Sluit de unit niet aan op stroomaansluitingen die de norm voor het stopcontact of de stroomapparatuur overschrijden. Als de stroomnorm van een overspanningsafleider, enz. wordt overschreden, kan de hitte een brand veroorzaken. R Bind het snoer van de AC adapter nooit samen. Het snoer kan daardoor beschadigd raken en brand, een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken. R Sluit de unit alleen aan op een type elektriciteitsnet zoals op het label van de unit staat aangegeven. R De stekker van de AC adapter moet stevig in het stopcontact worden gestoken. Gebeurt dat niet, dan kan dat een elektrische schok en/of brand door oververhitting veroorzaken. 3

4 Voor uw veiligheid Medische voorzorgsmaatregelen (alleen KX-NT560) Plaatsing Muurbevestiging R Gebruik de unit niet in medische instellingen als daar voorschriften zijn opgehangen hieromtrent. Ziekenhuizen of medische instellingen kunnen apparatuur gebruiken die mogelijk gevoelig is voor radiofrequente energie van buitenaf. R Informeer bij de fabrikant van persoonlijke medische apparatuur, zoals een pacemaker of gehoorapparaat, of de apparatuur voldoende is afgeschermd tegen radiofrequente energie van buitenaf (de unit werkt in het frequentiegebied 2,402 GHz tot 2,480 GHz en het uitgangsvermogen is 2,5 mw [max.]). R Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het apparaat kunnen vallen en er geen vloeistoffen op kunnen druipen. Stel het apparaat niet bloot aan veel rook, stof, vocht, mechanische trillingen, schokken of direct zonlicht. R Plaats geen zware voorwerpen op dit apparaat. R Plaats de unit op een vlakke ondergrond. R Zorg voor 10 cm vrije ruimte rondom de unit om goede ventilatie te waarborgen. R Zorg dat de muur waaraan de unit zal worden bevestigd sterk genoeg is voor het gewicht van de unit (ca. 1,5 kg). R Monteer de unit alleen met behulp van het optionele muurbevestigingspakket. Het muurbevestigingspakket bevat de benodigde schroeven, sluitringen en het hulpstuk voor muurbevestiging. R Wees bij het plaatsen van de schroeven in de wand voorzichtig dat u geen metaalwerk, leidingen of elektrische kabels raakt die in de wand zijn aangebracht. R Wanneer u de unit niet meer gebruikt, dient u hem van de muur te verwijderen. 4

5 Voor uw veiligheid LET OP! Geeft een risico aan dat kan leiden tot gering letsel of tot schade aan het toestel of andere apparatuur. Opmerking R Installeer de unit niet in de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren, zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Dergelijke apparaten kunnen de werking van de unit verstoren. Plaats de unit ook niet in een kamer met een temperatuur die lager is dan 0 ºC of hoger dan 40 ºC. R Maak het apparaat schoon met een zachte doek. Maak de unit niet schoon met schuurmiddelen of met chemische oplosmiddelen zoals benzeen of thinner. R Er bestaat gevaar op verstikking door de hoornhaak. Houd de hoornhaak buiten het bereik van kinderen. R Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de unit lange tijd niet zal gebruiken. Wanneer de unit op PoE-netvoeding is aangesloten, ontkoppel dan de Ethernet kabels. R Wanneer de unit tegen een muur wordt bevestigd, dienen de kabels stevig tegen de muur te worden vastgemaakt. R Als de unit niet goed werkt, koppel dan de AC adapter en Ethernet kabels los en sluit ze vervolgens weer aan. R Als u problemen hebt met bellen, koppel dan de ethernetkabel los en sluit een IP-PT aan waarvan u weet dat die werkt. Als deze IP-PT goed functioneert, moet de defecte IP-PT door een erkend Panasonic Service Centre worden gerepareerd. Als de tweede IP-PT ook niet goed functioneert, controleer dan de PBX en de ethernetkabel. R Als de stroom is uitgevallen, functioneert de IP-PT mogelijk niet. Zorg dat er voor noodgevallen altijd een telefoon beschikbaar is, die niet afhankelijk is van het elektriciteitsnet. R Meer informatie over de netwerkinstallatie van de IP-PT zoals IP-adressen, vindt u in de Installatiehandleiding van de PBX. R Als er een foutmelding op het scherm verschijnt, raadpleegt u uw dealer of de netwerkbeheerder. R Gebruik alleen de bijbehorende Panasonic-hoorn. 5

6 Voor uw veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Wanneer u deze unit gebruikt, dienen de voorzorgsmaatregelen altijd te worden opgevolgd om brandgevaar, stroomschok en persoonlijk letsel te voorkomen, en houd ook rekening met het volgende: R Gebruik de unit niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, gootsteen of wasteil, in een natte kelder of bij een zwembad. R Vermijd het gebruik van een telefoon (andere dan een draadloos model) tijdens onweer. Er bestaat in dat geval een kans op een stroomschok door blikseminslag. R Gebruik de telefoon(s) nooit om een gaslek te melden in de buurt van het gaslek. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 6

7 Belangrijke informatie Belangrijke informatie Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/ EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot hetbeschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. 7

8 Belangrijke informatie Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Informatie omtrent de CE-Verklaring van Overeenstemming met de relevante EG Richtlijnen kunt u verkrijgen bij een erkende vertegenwoordiger: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberging 15, Hamburg, F.R. Duitsland Alleen KX-NT560 Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en overige relevante bepalingen conform Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE). Conformiteitsverklaringen voor de relevante producten van Panasonic, die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload van: 8

9 Informatie over accessoires Informatie over accessoires Meegeleverde accessoires Handset (1) Handsetsnoer (1) Standaard (1) Opmerking R De illustraties kunnen afwijken van het werkelijke product. Optionele accessoires AC- adapter *1 Muurbevestigingspakket KX-A239CE (PQLV206CE) KX-A433X *1 Indien u een optionele AC-adapter wilt bestellen, vermeld dan het modelnummer "KX-A239CE" (niet "PQLV206CE"). 9

10 Bedieningselementen Bedieningselementen KX-NT560 10

11 A B C D E F G H I J K L M N LCD (Liquid Crystal Display): KX-NT543: 3 lijnen, KX-NT546: 6 lijnen, KX-NT560: 4,4 inch Zachte toetsen (S1-S4): S1-S4 (bevinden zich van links naar rechts) worden gebruikt om het item te selecteren dat op de onderste lijn van het scherm wordt weergegeven. Navigatietoets: hiermee kunt u het volume en het schermcontrast afstellen of gewenste items selecteren. ENTER: hiermee bevestigt u het item dat u hebt geselecteerd. Bericht-/bellamp: bij een binnenkomend intern gesprek knippert het lampje groen; bij een binnenkomend extern gesprek knippert het rood. Als iemand een bericht heeft ingesproken, brandt de indicator continu rood. Handsethaak: zorgt dat de hoorn stabiel blijft hangen als de unit aan een wand is gemonteerd. EHS (Electronics Hook Switch)-aansluiting Aansluiting voor headset Bedieningselementen (BOODSCHAP): hiermee kunt u een Boodschap Wacht-indicatie achterlaten of de partij die de boodschap achterliet terugbellen. (PAUZE): wordt gebruikt om een pauze in te voegen tijdens het opslaan van een telefoonnummer. Deze toets wordt ook gebruikt voor het programmeren van deze unit. (R): hiermee kunt u het huidige gesprek beëindigen en een ander gesprek beginnen zonder de hoorn op de haak te leggen. (HERHALEN): hiermee kan het laatst gekozen nummer opnieuw worden gekozen. (AUTO BEANTWOORD (automatisch beantwoorden)/mi- CROFOON UIT): hiermee kunt u inkomende gesprekken in de handsfree-modus beantwoorden en ook de microfoon/hoorn uitschakelen tijdens een gesprek. (CONFERENTIE): hiermee kunt u een gesprek tussen meerdere partijen tot stand te brengen. 11

12 Bedieningselementen O P Q R S T U V W X (DOORVERBINDEN): hiermee kunt u een gesprek doorverbinden naar een andere partij. (AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN): wordt gebruikt voor Systeem-/Persoonlijk-snelkiezen of om programmawijzigingen op te slaan. (DSN/NS): hiermee kunt de functies Gesprek Doorschakelen of Niet Storen instellen. (WACHTSTAND): hiermee kunt u een gesprek in de wachtstand te zetten. CANCEL: hiermee kunt u het geselecteerde item annuleren. (INTERCOM): hiermee kunt u interne gesprekken voeren of ontvangen. (HANDEN-VRIJ [Luidspreker]): hiermee kunt u handsfree een gesprek voeren. Microfoon: wordt gebruikt voor handsfree gesprekken. Flexibele CO-toetsen: hiermee kunt u een buitenlijn gebruiken of een functie uitvoeren die aan de toets is toegewezen. NEXT PAGE-toets: wordt gebruikt om de pagina te veranderen voor de functie Self Labelling. (alleen KX-NT560) 12

13 Voordat u het toestel in gebruik neemt Luidsprekervolume Terwijl u een handsfree gesprek voert Druk op [ ] of [ ] om het volume aan te passen. Handset/Headset-volume*1 Terwijl u de handset of headset gebruikt Druk op [ ] of [ ] om het volume aan te passen. Belvolume Wanneer ingehaakt of bij het ontvangen van een oproep Druk op [ ] of [ ] om het volume aan te passen. LCD-contrast Terwijl de hoorn op de haak ligt 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Voer in. 3. Druk op [ENTER]. 4. Druk op [ ] or [ ] om het LCD-contrast aan te passen. 5. Druk op [ENTER]. 6. Druk op [CANCEL]. Beltoon Voordat u het toestel in gebruik neemt 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Druk 2 maal op een flexibele CO-toets of [INTERCOM]. 3. Voer 2 cijfers in (01-30) met behulp van de kiestoetsen (0-9), of druk op [ ] or [ ] om de beltoon te selecteren. 4. Druk op [ENTER]. 5. Druk op [CANCEL]. *1 Als u uw eigen stem in de handset of headset hoort, moet u het volume verlagen. 13

14 Voordat u het toestel in gebruik neemt Achtergrondverlichting van LCD-scherm Terwijl de hoorn op de haak ligt 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Voer in. 3. Druk op [ENTER]. 4. Druk op een kiestoets om de achtergrondverlichtingmodus van het LCD-scherm te selecteren. : Automatisch : Altijd AAN : Altijd UIT 5. Druk op [ENTER]. 6. Druk op [CANCEL]. De Bluetooth headset registreren (alleen KX-NT560) 1. Volg de instructies bij de headset om de koppelingsmodus (pairing mode) op de Bluetooth headset te activeren. 2. Druk op de zachte toets PROG (S1). 3. Voer in. 4. Druk op [ENTER]. 5. Voer de aanmeldcode (pass key) in en druk op [ENTER]. *1 6. Druk op [CANCEL]. De ID van de Bluetooth-headset bevestigen en de Bluetooth headset-registratie ongedaan maken (alleen KX-NT560) 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Voer in. 3. Druk op [ENTER]. *2*3 4. Druk op [ENTER] om de registratie van de headset ongedaan te maken. 5. Druk op [CANCEL]. *1 Meer informatie over de aanmeldcode (pass key) van uw headset vindt u in de bedieningsinstructies van uw headset. *2 Controleer of de weergegeven ID die van uw headset is. Meer informatie over de ID van uw headset vindt u in de bedieningsintructies van uw headset. *3 Als u de registratie niet ongedaan wilt maken, druk dan 3 maal op [CANCEL]. 14

15 Bedieningsfunkties Bedieningsfunkties Een nummer bellen Een nummer kiezen MNaar een intern toesteln 2. Kies het toestelnummer. MNaar een extern nummern 2. Druk op een flexibele CO-toets. 3. Kies het telefoonnummer van de externe partij. Herhalen 2. Druk op [HERHALEN]. Direct kiezen 2. Bel een directe kiesnummer. Deurintercomgesprek 2. Voer in. 3. Voer een deurintercomnummer in (2 cijfers). 4. U kunt spreken na de bevestigingstoon. Systeem-verkort kiezen 2. Druk op [AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN]. 3. Voer een systeem-verkort nummer in (3 cijfers). 15

16 Bedieningsfunkties Toestel-verkort kiezen MOpslaanN 2. Voer in. 3. Voer een toestel-verkort nummer in (2 cijfers). 4. Voer het te bewaren telefoonnummer in (max. 32 cijfers). *1 5. Druk op. 6. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MKiezenN 2. Druk op [AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN]. 3. Voer in. 4. Voer een toestel-verkort nummer in (2 cijfers). Snelkiezen MOpslaanN 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Druk op een flexibele CO-toets. 3. Voer in. 4. Voer het te bewaren nummer in (max. 32 cijfers). *1 5. Druk op [ENTER]. 6. Voer de te bewaren tekst in (max. 12 cijfers). *2 7. Druk op [ENTER]. *2 8. Druk op [CANCEL]. MKiezenN 2. Druk op de flexibele CO-toets die als snelkiestoets is ingesteld. *1 Voer het toegangsnummer van de buitenlijn in vóór een buitentelefoonnummer. *2 Alleen KX-NT560 16

17 Tijdens een gesprek Wachtstand MIn wachtstand plaatsenn 1. Druk op [WACHTSTAND]. 2. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MEen gesprek op uw toestel terughalen uit de wachtstandn 2. Druk op een flexibele CO-toets of [INTERCOM]. MOm een oproep van een ander intern toestel terug te halenn 2. Druk op een flexibele CO-toets. Gesprek doorverbinden Bedieningsfunkties MNaar een intern toesteln 1. Druk op [DOORVERBINDEN]. 2. Bel na de bevestigingstoon een nummer van een intern toestel. 3. Spreek. 4. Hang op. MNaar een extern nummern 1. Druk op [DOORVERBINDEN]. 2. Druk na de bevestigingstoon op een flexibele CO-toets. 3. Kies een extern telefoonnummer. 4. Spreek. 5. Hang op. 17

18 Bedieningsfunkties Een toestel instellen naar uw wensen Niet storen 2. Voer in. 3. Druk op een kiestoets om de instelling te selecteren. : zowel externe als interne gesprekken : alleen externe gesprekken : alleen interne gesprekken 4. Om niet storen in te schakelen, voert u in. Om niet storen te annuleren, voert u in. 5. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. Herinneringsalarm MInstellenN 2. Voer in. 3. Voer het uur en de minuten in (4 cijfers). 4. Als de 12-uursweergave is ingesteld, voert u (AM) of (PM) in. 5. Voer (1 maal) of (dagelijks) in. 6. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MAnnulerenN 2. Voer in. 3. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MStoppen of beantwoorden van het herinneringsalarmn 1. Druk op [INTERCOM] of neem de hoorn van de haak. 18

19 Nuttige functies Gesprek tussen meerdere partijen MAndere partijen aan een gesprek toevoegenn 1. Druk op [CONFERENTIE]. 2. Bel na de bevestigingstoon het telefoonnummer van de toe te voegen partij. 3. Spreek met de nieuwe partij. 4. Druk op [CONFERENTIE]. 5. Spreek na de bevestigingstoon met meerdere partijen. MEen conferentie verlatenn 1. Druk op [CONFERENTIE]. 2. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. Voordat u uw bureau verlaat Gesprek Doorschakelen 2. Voer in. 3. Druk op een kiestoets om de soorten oproepen te selecteren waarop deze functie moet worden toegepast. : zowel externe als interne gesprekken : alleen externe gesprekken : alleen interne gesprekken 4. Druk op een kiestoets om de status te selecteren. : alle gesprekken : bezet : afwezig : bezet/afwezig : annuleer *1 5. Voer een nummer van een intern toestel in en voer vervolgens in of voer een toegangsnummer voor een CO-lijn in, een telefoonnummer van een extern toestel, en voer vervolgens in. 6. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. *1 Als u invoert in stap 4, kunt u stappen 5 en 6 overslaan. Bedieningsfunkties 19

20 Bedieningsfunkties Self Labelling (alleen KX-NT560) De KX-NT560 IP-PT beschikt over 8 flexibele toetsen rond een LCD-scherm. Elk item kan op het LCD-scherm worden benoemd via een persoonlijke of systeemprogrammering om de functie van de overeenstemmende flexibele toets te weerspiegelen. Daarnaast kunnen de flexibele toetsen ook worden onderverdeeld in 4 pagina s zodat u in totaal 32 items kunt toewijzen aan de 8 flexibele toetsen. U kunt tussen de pagina s schakelen door als volgt op de toets NEXT PAGE te drukken: CO04 CO03 CO02 CO01 CO08 CO07 CO06 CO05 Keith Murray Bank Log-in/out Home LCS Sales CO09 Sean Carter Een snelkiestoets opslaan en de weergegeven tekst voor het zelf markerende LCD-scherm instellen 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Druk op een flexibele CO-toets of druk op de toets NEXT PAGE en druk vervolgens op een flexibele CO-toets. 3. Voer in. 4. Voer het te bewaren nummer in (max. 32 cijfers). *1 5. Druk op [ENTER]. 6. Voer de te bewaren tekst in (max. 12 cijfers). 7. Druk op [ENTER]. 8. Druk op [CANCEL]. *1 Voer het toegangsnummer van de buitenlijn in vóór een buitentelefoonnummer. 20

21 Installatie en configuratie Installatie en configuratie Opmerking R Panasonic is niet aansprakelijk voor verwondingen of materiële schade die het gevolg zijn van defecten die voortvloeien uit een onjuiste installatie of een bediening die niet overeenkomt met deze documentatie. De standaard bevestigen Opmerking R Leg een zachte doek onder het display om te voorkomen dat het display beschadigd raakt. Het display kan beschadigd raken als u dit niet doet. 1 Steek de haakjes (1) van de standaard in de daarvoor bestemde openingen. 2 Duw de standaard voorzichtig in de aangegeven pijlrichting totdat hij vastklikt. De standaard zit nu vast in de hoogste positie. A De standaard verwijderen 1 Houd de standaard met beide handen vast. 2 Draai de standaard voorzichtig in de aangegeven pijlrichting totdat hij losklikt. 21

22 Installatie en configuratie Aansluitingen Optionele AC adapter Naar een schakelhub Naar een PC Ethernet kabels Naar een hoornaansluiting (hoorn) Klem AC adapter Hoorn Headset EHS-aansluiting Headset-aansluiting LET OP! Optionele AC adapter R Gebruik de AC-adapter van Panasonic (Blz. 9). R De AC adapter is de hoofdaansluiting. Zorg dat het stopcontact zich in de buurt van de unit bevindt en gemakkelijk toegankelijk is. Als u een headset aansluit R Let er op dat de kabel van de headset speling heeft en tijdens het gebruik niet strak getrokken kan worden. Dit voorkomt beschadiging van de connectoren. R De snoeren waarmee apparaten op de EHS-aansluiting of headset-aansluiting worden aangesloten mogen niet langer zijn dan 3 m. Opmerking R De volgende headsets zijn voor deze unit geschikt. (Niet alle bedieningsfunkties kunnen voor deze headsets worden gegarandeerd.) Bedrade headsets Panasonic RP-TCA400 of RP-TCA430 22

23 EHS-headsets Bepaalde headsets van het merk Plantronics Bluetooth headsets (alleen KX-NT560) Up-to-date informatie over headsets die met deze unit werden getest, kunt u krijgen bij uw dealer. Keuze van Ethernet kabels (niet meegeleverd) R Gebruik soepele draden zonder aansluitingshoezen. Gebruik geen kabels met een hard omhulsel dat kan scheuren of breken wanneer gebogen. Gebruik kabels die niet uit de voet van het toestel uitsteken, aangezien ze anders kunnen beschadigen. Sluit de kabels aan op de manier die in de onderstaande afbeelding wordt getoond. Fout Installatie en configuratie Goed Ethernet kabel Ethernet kabel 60 mm of minder R Gebruik een rechte ethernetkabel van CAT 5e (of hoger), met een diameter van maximaal 6,5 mm (kabel niet meegeleverd). Als u een switching hub aansluit R Als PoE beschikbaar is, heeft u geen AC adapter nodig. R KX-NT543/KX-NT546 is in overeenstemming met de PoE Klasse 2 norm. KX-NT560 is in overeenstemming met de PoE Klasse 3 norm. Als u een PC aansluit R De PC-poort ondersteunt geen PoE voor de aangesloten PC. Als u kabels en de AC adapter aansluit R Zet de ethernetkabel en de kabel van de AC adapter vast met de klem op de voet van het toestel. Dit voorkomt beschadiging van de connectoren. 23

24 Muurbevestiging Muurbevestiging 1 Steek de 5 tabs van het hulpstuk voor muurbevestiging in de daarvoor bestemde openingen in de voet van de unit. Schuif het hulpstuk voor muurbevestiging vervolgens in de aangegeven pijlrichting tot het vastklikt. 2 Bevestig het hulpstuk voor muurbevestiging aan de voet met 1 schroef. (Aanbevolen koppel: 0,4 N m [4,08 kgf cm] tot 0,6 N m [6,12 kgf cm]) 3 Sluit de kabels aan op de unit, en leid de kabels door het hulpstuk voor muurbevestiging zoals is aangegeven in de onderstaande illustratie. 4 De 2 schroeven met een onderlinge tussenafstand van 83 mm of 100 mm in de muur boren en hang de unit tegen de muur. 3 4 Sluitring 40 mm of minder AC adapter Ethernet kabels De schroef tot hier indraaien mm 100 mm 24

25 One screw here WALL MOUNTING TEMPLATE 1. Drive the screws into the wall as indicated. 2. Hook the unit onto the screw heads. Note Make sure to set the print size to correspond with the size of this page. If the dimensions of the paper output still deviate slightly from the measurements indicated here, use the measurements indicated here. 100 mm 83 mm One screw at either point

26 Notities 26

27 Notities 27

28 KX-NT543/KX-NT546 KX-NT Panasonic System Networks Co., Ltd PNQX5942YA-VB PP1112MK1122

Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone

Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone Model No. KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366 English/ Nederlands Deutsch/ Svenska Español/ Suomi Thank you for purchasing an IP Proprietary Telephone (IP-PT).

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Modelnr. DECT Draadloze Handset KX-TCA185/KX-TCA285/KX-TCA385 KX-TCA185 KX-TCA285 KX-TCA385 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat

Nadere informatie

KX-NS700. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-NS700. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-NS700 Hartelijk dank voor de aankoop van dit Panasonic product. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr.

KX-TDA15. Bedieningshandleiding. Hybride IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Hybride IP-PBX KX-TDA15 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Hybride IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-NCP500 KX-NCP1000. Pure IP-PBX. Modelnr.

Bedieningshandleiding KX-NCP500 KX-NCP1000. Pure IP-PBX. Modelnr. Bedieningshandleiding Modelnr. Pure IP-PBX KX-NCP500 KX-NCP1000 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding.

Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. Over Megakeuze Megakeuze is opgericht in 2010 en is een vergelijkingswebsite op het gebied van consumentenelektronica. Elk product is professioneel gereviewd en beschikt over vele specificaties en duidelijke

Nadere informatie

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt.

Zie Aan de slag op pagina 9 voordat u het apparaat in gebruik neemt. TG1611_1711NL(du-du).book Page 1 Wednesday, March 16, 2011 10:01 AM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1611NL KX-TG1612NL KX-TG1613NL KX-TG1614NL KX-TG1711NL Afgebeeld model is de

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr.

Bedieningshandleiding KX-TDE100 KX-TDE200. Pure IP-PBX. Modelnr. Pure IP-PBX Bedieningshandleiding Modelnr. KX-TDE100 KX-TDE200 Hartelijk dank voor de aanschaf van de Panasonic Pure IP-PBX. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing

PANASONIC KX-TG1311. Gebruiksaanwijzing PANASONIC KX-TG1311 Gebruiksaanwijzing TG1311BL(du-du).book Page 1 Tuesday, July 15, 2008 6:32 PM Gebruiksaanwijzing Digitale Draadloze Telefoon Model KX-TG1311BL Inhoud Inleiding...2 Voorbereiding...5

Nadere informatie

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr.

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr. Modelnr. Bedieningshandleiding HD Visuele Communicatie Unit KX-VC300/KX-VC600 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt

Nadere informatie

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr.

KX-VC300/KX-VC600. Bedieningshandleiding. HD Visuele Communicatie Unit. Modelnr. Modelnr. Bedieningshandleiding HD Visuele Communicatie Unit KX-VC300/KX-VC600 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt

Nadere informatie

KX-PRX110NL KX-PRX120NL

KX-PRX110NL KX-PRX120NL Gebruiksaanwijzing Premium Design Telefoon met Touchscreen Model KX-PRX110NL KX-PRX120NL Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van Panasonic. Lees dit document aandachtig door en bewaar het voor

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Draadloze Telefoon (SIP) Model KX-TGP500 B01 Model KX-TGP550 T01 Afgebeeld model is de KX-TGP500. Afgebeeld model is de KX-TGP550. Bedankt dat u hebt gekozen voor een product van

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA175 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is.

Opmerking: In deze handleiding wordt het achtervoegsel van het modelnummer weggelaten, tenzij het precieze achtervoegsel absoluut noodzakelijk is. Bedieningsinstructies DECT Draadloze Handset Modelnr. KX-TCA275 Bedankt voor uw aanschaf van een Panasonic DECT Draadloze Handset. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik

Nadere informatie

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE

Sluit de wisselstroomadapter en het telefoonsnoer aan in de volgorde 1, 2, 3, 4. LINE 420NL_QG_Du.fm Page 1 Wednesday, June 18, 2003 6:40 PM Digitaal draadloos antwoordapparaat Modelnr. KX-TCD420NL Beknopte handleiding Dankzij deze beknopte handleiding leert u snel de voornaamste functies

Nadere informatie

Bedieningshandleiding KX-TD816NE

Bedieningshandleiding KX-TD816NE D816 DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM Panasonic D1232 DIGITAL SUPER HYBRID SYSTEM Panasonic Digitaal Super Hybride Systeem Bedieningshandleiding KX-TD816NE Modelnr. KX-TD1232NE Lees a.u.b. eerst deze handleiding

Nadere informatie

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X

Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X Nortel Gebruikershandleiding DECT-handset 413X en 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028551 01 Gedrukt in Denemarken Proficiat met uw nieuwe Nortel 413X/414X-handset X geeft de frequentievariant

Nadere informatie

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon

Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 1 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Motorola D200 series Digitale draadloze telefoon Allegro_CIDbook Page 2 Wednesday, February 27, 2008 12:01 PM Welkom Overzicht van uw digitale

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Lees dit eerst Handelsmerken...3 Veiligheidsinformatie...4 Plaats van etiketten met RWAARSCHUWING en RLET OP...8 ENERGY STAR-programma...9 Verklaring van symbolen in deze handleiding...10

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455. www.lg.com MFL67841644 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS E N G L I S H Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-E455 MFL67841644 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC)

C-707I GEBRUIKSAANWIJZING. Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn van de Europese Unie (2004/108/EC) LIFESTYLE HI-FI COMPONENTENSYSTEEM C-707I GEBRUIKSAANWIJZING Dit model bestaat uit een hoofdapparaat (RD-C707) en een paar luidsprekers (LS- C707). Conformiteitsverklaring met betrekking tot de EMC-richtlijn

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide. LG-D405n. www.lg.com MFL68143341 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding Guide de l utilisateur User Guide LG-D405n MFL68143341 (1.0) www.lg.com NEDERLANDS Gebruikershandleiding De schermafbeeldingen en illustraties wijken

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH. Gebruikershandleiding LG-E975. www.lg.com MFL67781230 (1.0) NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH Gebruikershandleiding LG-E975 MFL67781230 (1.0) www.lg.com Gebruikershandleiding Nederlands De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk

Nadere informatie

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.

Eurofon E 1535. Gebruiksaanwijzing. Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V. Eurofon E 1535 Gebruiksaanwijzing Draadloze DECT-telefoonset met CLIP-nummerweergave en geïntegreerde digitale telefoonbeantwoorder 05/2009 V.1 2 1 Inhoudsopgave Eurofon E 1535 1 Inhoudsopgave...3 2 Garantie

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477

Uw gebruiksaanwijzing. SHARP UX-D50 http://nl.yourpdfguides.com/dref/4358477 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni

Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruiksaanwijzing Omistajan opas Guía del usuario Notice d utilisation Manuale di istruzioni Felhasználói útmutató Podręcznik użytkownika Guia dos proprietários

Nadere informatie

NL Handleiding LFF 6050

NL Handleiding LFF 6050 NL Handleiding LFF 6050 Beste klant Voor uw comfort en veiligheid, vragen wij u, vóór enig gebruik, aandachtig het hoofdstuk Veiligheid te lezen. Door dit multifunctionele apparaat te kopen, hebt u gekozen

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor gebruik. Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op www.philips.com/welcome CD250 SE250 NL Telefoon Waarschuwing Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen. Laad de handset min. 24 uur voor

Nadere informatie