Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Modelnr. R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn."

Transcriptie

1 Modelnr. Beknopte Handleiding IP-systeemtoestel KX-NT543/KX-NT546 KX-NT560 Dank u voor uw aankoop van een IP-merktelefoon (IP-PT). Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Raadpleeg de handleidingen van de PBX voor meer informatie. Dit product ondersteunt de volgende PBX-versies en CODEC-types: KX-NS1000: PSMPR-software bestandsversie of later KX-NCP500/KX-NCP1000: PBMPR-software bestandsversie of later KX-TDE100/KX-TDE200: PMMPR-software bestandsversie of later KX-TDE600: PGMPR-software bestandsversie of later CODEC: G.722, G.711, G.729A Opmerking R In deze handleiding worden de laatste cijfers/letters van de modelnummers (bv. KX-NT546NE) weggelaten tenzij deze nodig zijn. Bericht over opensourcesoftware Dit product maakt deels gebruik van opensourcesoftware. Voor meer informatie over opensourcesoftware kunt u de volgende website raadplegen: Handelsmerken R Plantronics is een handelsmerk of geregistreerd handelsmerk van Plantronics, Inc. R Het merkwoord Bluetooth en de logo s zijn eigendom van de Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke woorden door Panasonic Corporation is onder licentie. R Alle overige vermelde handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

2 Voor uw veiligheid Voor uw veiligheid Om de kans op letsel, dodelijke ongelukken, stroomschokken, brand, storingen en schade aan apparatuur of eigendommen te verkleinen, dient u te allen tijde de onderstaande voorzorgsmaatregelen in acht te nemen. WAARSCHUWING Algemene veiligheidsinstructies Geeft een potentieel risico aan dat kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel. R Haal deze unit niet uit elkaar. Dit kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken. Deze unit mag alleen door gekwalificeerd onderhoudspersoneel uit elkaar worden gehaald en hersteld. R Probeer nooit draden, pinnen, enz. in de ventilatie- of andere gaten van deze eenheid te plaatsen. R Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht; dit kan leiden tot brand of stroomschokken. R Zorg dat de AC adapter of het netsnoer niet in aanraking komen met spatwater, en voorkom dat zij nat worden. Als u dat niet doet, kan dit brand, elektrische schok of letsel veroorzaken. Worden zij nat, koppel de AC adapter en het netsnoer dan onmiddellijk los en neem contact op met een erkend service centre. R Raak de AC adapter niet langer aan dan nodig is. Het lang aanraken kan lichte brandwonden veroorzaken. R Als interne onderdelen als gevolg van beschadiging toegankelijk zijn, haal dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Als stroom wordt voorzien van het netwerk naar de IP-PT [Power-over-Ethernet], koppel dan de ethernetkabel los. In het andere geval koppelt u de AC adapter los. Lever deze unit vervolgens in bij een service centre. 2

3 Installatie Voor uw veiligheid R In de volgende gevallen moet u de unit buiten gebruik stellen en laten repareren door een erkend service centre: A. Wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd of versleten. B. Als er vloeistof in de unit is gekomen. C. Als de unit door regen of water nat is geworden. D. Als de unit niet conform de handleiding functioneert. U mag alleen die instellingen wijzigen, zoals toegestaan in de handleiding. Wanneer foutieve instellingen alleen door een erkend service centre kunnen worden gerepareerd. E. Als de unit is gevallen of beschadigd is geraakt. F. Als de werking van de unit verslechtert. R Het luistergedeelte van deze telefoon is gemagnetiseerd; hij kan kleine ijzerhoudende voorwerpen aantrekken. R Zet het volume van oormicrofoons, koptelefoons of headsets niet te hard omdat dit tot gehoorbeschadiging kan leiden. R Trek de stekker van deze unit uit het stopcontact en ontkoppel de Ethernet kabels als er rook uit de unit komt, het toestel een abnormale geur verspreidt of vreemde geluiden maakt. Deze situaties kunnen brand of een elektrische schok veroorzaken. Wacht tot er geen rook meer uit de unit komt en neem contact op met een erkend Panasonic service centre. R Sluit de unit niet aan op stroomaansluitingen die de norm voor het stopcontact of de stroomapparatuur overschrijden. Als de stroomnorm van een overspanningsafleider, enz. wordt overschreden, kan de hitte een brand veroorzaken. R Bind het snoer van de AC adapter nooit samen. Het snoer kan daardoor beschadigd raken en brand, een elektrische schok of kortsluiting veroorzaken. R Sluit de unit alleen aan op een type elektriciteitsnet zoals op het label van de unit staat aangegeven. R De stekker van de AC adapter moet stevig in het stopcontact worden gestoken. Gebeurt dat niet, dan kan dat een elektrische schok en/of brand door oververhitting veroorzaken. 3

4 Voor uw veiligheid Medische voorzorgsmaatregelen (alleen KX-NT560) Plaatsing Muurbevestiging R Gebruik de unit niet in medische instellingen als daar voorschriften zijn opgehangen hieromtrent. Ziekenhuizen of medische instellingen kunnen apparatuur gebruiken die mogelijk gevoelig is voor radiofrequente energie van buitenaf. R Informeer bij de fabrikant van persoonlijke medische apparatuur, zoals een pacemaker of gehoorapparaat, of de apparatuur voldoende is afgeschermd tegen radiofrequente energie van buitenaf (de unit werkt in het frequentiegebied 2,402 GHz tot 2,480 GHz en het uitgangsvermogen is 2,5 mw [max.]). R Zorg ervoor dat er geen voorwerpen op het apparaat kunnen vallen en er geen vloeistoffen op kunnen druipen. Stel het apparaat niet bloot aan veel rook, stof, vocht, mechanische trillingen, schokken of direct zonlicht. R Plaats geen zware voorwerpen op dit apparaat. R Plaats de unit op een vlakke ondergrond. R Zorg voor 10 cm vrije ruimte rondom de unit om goede ventilatie te waarborgen. R Zorg dat de muur waaraan de unit zal worden bevestigd sterk genoeg is voor het gewicht van de unit (ca. 1,5 kg). R Monteer de unit alleen met behulp van het optionele muurbevestigingspakket. Het muurbevestigingspakket bevat de benodigde schroeven, sluitringen en het hulpstuk voor muurbevestiging. R Wees bij het plaatsen van de schroeven in de wand voorzichtig dat u geen metaalwerk, leidingen of elektrische kabels raakt die in de wand zijn aangebracht. R Wanneer u de unit niet meer gebruikt, dient u hem van de muur te verwijderen. 4

5 Voor uw veiligheid LET OP! Geeft een risico aan dat kan leiden tot gering letsel of tot schade aan het toestel of andere apparatuur. Opmerking R Installeer de unit niet in de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren, zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Dergelijke apparaten kunnen de werking van de unit verstoren. Plaats de unit ook niet in een kamer met een temperatuur die lager is dan 0 ºC of hoger dan 40 ºC. R Maak het apparaat schoon met een zachte doek. Maak de unit niet schoon met schuurmiddelen of met chemische oplosmiddelen zoals benzeen of thinner. R Er bestaat gevaar op verstikking door de hoornhaak. Houd de hoornhaak buiten het bereik van kinderen. R Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u de unit lange tijd niet zal gebruiken. Wanneer de unit op PoE-netvoeding is aangesloten, ontkoppel dan de Ethernet kabels. R Wanneer de unit tegen een muur wordt bevestigd, dienen de kabels stevig tegen de muur te worden vastgemaakt. R Als de unit niet goed werkt, koppel dan de AC adapter en Ethernet kabels los en sluit ze vervolgens weer aan. R Als u problemen hebt met bellen, koppel dan de ethernetkabel los en sluit een IP-PT aan waarvan u weet dat die werkt. Als deze IP-PT goed functioneert, moet de defecte IP-PT door een erkend Panasonic Service Centre worden gerepareerd. Als de tweede IP-PT ook niet goed functioneert, controleer dan de PBX en de ethernetkabel. R Als de stroom is uitgevallen, functioneert de IP-PT mogelijk niet. Zorg dat er voor noodgevallen altijd een telefoon beschikbaar is, die niet afhankelijk is van het elektriciteitsnet. R Meer informatie over de netwerkinstallatie van de IP-PT zoals IP-adressen, vindt u in de Installatiehandleiding van de PBX. R Als er een foutmelding op het scherm verschijnt, raadpleegt u uw dealer of de netwerkbeheerder. R Gebruik alleen de bijbehorende Panasonic-hoorn. 5

6 Voor uw veiligheid Belangrijke veiligheidsinstructies Wanneer u deze unit gebruikt, dienen de voorzorgsmaatregelen altijd te worden opgevolgd om brandgevaar, stroomschok en persoonlijk letsel te voorkomen, en houd ook rekening met het volgende: R Gebruik de unit niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak, gootsteen of wasteil, in een natte kelder of bij een zwembad. R Vermijd het gebruik van een telefoon (andere dan een draadloos model) tijdens onweer. Er bestaat in dat geval een kans op een stroomschok door blikseminslag. R Gebruik de telefoon(s) nooit om een gaslek te melden in de buurt van het gaslek. BEWAAR DEZE INSTRUCTIES 6

7 Belangrijke informatie Belangrijke informatie Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden. Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/ EC en 2006/66/EC. Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot hetbeschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan. Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt. Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving. Voor zakengebruikers in de Europese Unie Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt vewijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie. 7

8 Belangrijke informatie Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen. Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden): Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld. Informatie omtrent de CE-Verklaring van Overeenstemming met de relevante EG Richtlijnen kunt u verkrijgen bij een erkende vertegenwoordiger: Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsberging 15, Hamburg, F.R. Duitsland Alleen KX-NT560 Panasonic System Networks Co., Ltd. verklaart dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en overige relevante bepalingen conform Richtlijn 1999/5/EG betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE). Conformiteitsverklaringen voor de relevante producten van Panasonic, die in deze handleiding worden beschreven, kunnen worden gedownload van: 8

9 Informatie over accessoires Informatie over accessoires Meegeleverde accessoires Handset (1) Handsetsnoer (1) Standaard (1) Opmerking R De illustraties kunnen afwijken van het werkelijke product. Optionele accessoires AC- adapter *1 Muurbevestigingspakket KX-A239CE (PQLV206CE) KX-A433X *1 Indien u een optionele AC-adapter wilt bestellen, vermeld dan het modelnummer "KX-A239CE" (niet "PQLV206CE"). 9

10 Bedieningselementen Bedieningselementen KX-NT560 10

11 A B C D E F G H I J K L M N LCD (Liquid Crystal Display): KX-NT543: 3 lijnen, KX-NT546: 6 lijnen, KX-NT560: 4,4 inch Zachte toetsen (S1-S4): S1-S4 (bevinden zich van links naar rechts) worden gebruikt om het item te selecteren dat op de onderste lijn van het scherm wordt weergegeven. Navigatietoets: hiermee kunt u het volume en het schermcontrast afstellen of gewenste items selecteren. ENTER: hiermee bevestigt u het item dat u hebt geselecteerd. Bericht-/bellamp: bij een binnenkomend intern gesprek knippert het lampje groen; bij een binnenkomend extern gesprek knippert het rood. Als iemand een bericht heeft ingesproken, brandt de indicator continu rood. Handsethaak: zorgt dat de hoorn stabiel blijft hangen als de unit aan een wand is gemonteerd. EHS (Electronics Hook Switch)-aansluiting Aansluiting voor headset Bedieningselementen (BOODSCHAP): hiermee kunt u een Boodschap Wacht-indicatie achterlaten of de partij die de boodschap achterliet terugbellen. (PAUZE): wordt gebruikt om een pauze in te voegen tijdens het opslaan van een telefoonnummer. Deze toets wordt ook gebruikt voor het programmeren van deze unit. (R): hiermee kunt u het huidige gesprek beëindigen en een ander gesprek beginnen zonder de hoorn op de haak te leggen. (HERHALEN): hiermee kan het laatst gekozen nummer opnieuw worden gekozen. (AUTO BEANTWOORD (automatisch beantwoorden)/mi- CROFOON UIT): hiermee kunt u inkomende gesprekken in de handsfree-modus beantwoorden en ook de microfoon/hoorn uitschakelen tijdens een gesprek. (CONFERENTIE): hiermee kunt u een gesprek tussen meerdere partijen tot stand te brengen. 11

12 Bedieningselementen O P Q R S T U V W X (DOORVERBINDEN): hiermee kunt u een gesprek doorverbinden naar een andere partij. (AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN): wordt gebruikt voor Systeem-/Persoonlijk-snelkiezen of om programmawijzigingen op te slaan. (DSN/NS): hiermee kunt de functies Gesprek Doorschakelen of Niet Storen instellen. (WACHTSTAND): hiermee kunt u een gesprek in de wachtstand te zetten. CANCEL: hiermee kunt u het geselecteerde item annuleren. (INTERCOM): hiermee kunt u interne gesprekken voeren of ontvangen. (HANDEN-VRIJ [Luidspreker]): hiermee kunt u handsfree een gesprek voeren. Microfoon: wordt gebruikt voor handsfree gesprekken. Flexibele CO-toetsen: hiermee kunt u een buitenlijn gebruiken of een functie uitvoeren die aan de toets is toegewezen. NEXT PAGE-toets: wordt gebruikt om de pagina te veranderen voor de functie Self Labelling. (alleen KX-NT560) 12

13 Voordat u het toestel in gebruik neemt Luidsprekervolume Terwijl u een handsfree gesprek voert Druk op [ ] of [ ] om het volume aan te passen. Handset/Headset-volume*1 Terwijl u de handset of headset gebruikt Druk op [ ] of [ ] om het volume aan te passen. Belvolume Wanneer ingehaakt of bij het ontvangen van een oproep Druk op [ ] of [ ] om het volume aan te passen. LCD-contrast Terwijl de hoorn op de haak ligt 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Voer in. 3. Druk op [ENTER]. 4. Druk op [ ] or [ ] om het LCD-contrast aan te passen. 5. Druk op [ENTER]. 6. Druk op [CANCEL]. Beltoon Voordat u het toestel in gebruik neemt 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Druk 2 maal op een flexibele CO-toets of [INTERCOM]. 3. Voer 2 cijfers in (01-30) met behulp van de kiestoetsen (0-9), of druk op [ ] or [ ] om de beltoon te selecteren. 4. Druk op [ENTER]. 5. Druk op [CANCEL]. *1 Als u uw eigen stem in de handset of headset hoort, moet u het volume verlagen. 13

14 Voordat u het toestel in gebruik neemt Achtergrondverlichting van LCD-scherm Terwijl de hoorn op de haak ligt 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Voer in. 3. Druk op [ENTER]. 4. Druk op een kiestoets om de achtergrondverlichtingmodus van het LCD-scherm te selecteren. : Automatisch : Altijd AAN : Altijd UIT 5. Druk op [ENTER]. 6. Druk op [CANCEL]. De Bluetooth headset registreren (alleen KX-NT560) 1. Volg de instructies bij de headset om de koppelingsmodus (pairing mode) op de Bluetooth headset te activeren. 2. Druk op de zachte toets PROG (S1). 3. Voer in. 4. Druk op [ENTER]. 5. Voer de aanmeldcode (pass key) in en druk op [ENTER]. *1 6. Druk op [CANCEL]. De ID van de Bluetooth-headset bevestigen en de Bluetooth headset-registratie ongedaan maken (alleen KX-NT560) 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Voer in. 3. Druk op [ENTER]. *2*3 4. Druk op [ENTER] om de registratie van de headset ongedaan te maken. 5. Druk op [CANCEL]. *1 Meer informatie over de aanmeldcode (pass key) van uw headset vindt u in de bedieningsinstructies van uw headset. *2 Controleer of de weergegeven ID die van uw headset is. Meer informatie over de ID van uw headset vindt u in de bedieningsintructies van uw headset. *3 Als u de registratie niet ongedaan wilt maken, druk dan 3 maal op [CANCEL]. 14

15 Bedieningsfunkties Bedieningsfunkties Een nummer bellen Een nummer kiezen MNaar een intern toesteln 2. Kies het toestelnummer. MNaar een extern nummern 2. Druk op een flexibele CO-toets. 3. Kies het telefoonnummer van de externe partij. Herhalen 2. Druk op [HERHALEN]. Direct kiezen 2. Bel een directe kiesnummer. Deurintercomgesprek 2. Voer in. 3. Voer een deurintercomnummer in (2 cijfers). 4. U kunt spreken na de bevestigingstoon. Systeem-verkort kiezen 2. Druk op [AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN]. 3. Voer een systeem-verkort nummer in (3 cijfers). 15

16 Bedieningsfunkties Toestel-verkort kiezen MOpslaanN 2. Voer in. 3. Voer een toestel-verkort nummer in (2 cijfers). 4. Voer het te bewaren telefoonnummer in (max. 32 cijfers). *1 5. Druk op. 6. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MKiezenN 2. Druk op [AUTOMATISCH KIEZEN/OPSLAAN]. 3. Voer in. 4. Voer een toestel-verkort nummer in (2 cijfers). Snelkiezen MOpslaanN 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Druk op een flexibele CO-toets. 3. Voer in. 4. Voer het te bewaren nummer in (max. 32 cijfers). *1 5. Druk op [ENTER]. 6. Voer de te bewaren tekst in (max. 12 cijfers). *2 7. Druk op [ENTER]. *2 8. Druk op [CANCEL]. MKiezenN 2. Druk op de flexibele CO-toets die als snelkiestoets is ingesteld. *1 Voer het toegangsnummer van de buitenlijn in vóór een buitentelefoonnummer. *2 Alleen KX-NT560 16

17 Tijdens een gesprek Wachtstand MIn wachtstand plaatsenn 1. Druk op [WACHTSTAND]. 2. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MEen gesprek op uw toestel terughalen uit de wachtstandn 2. Druk op een flexibele CO-toets of [INTERCOM]. MOm een oproep van een ander intern toestel terug te halenn 2. Druk op een flexibele CO-toets. Gesprek doorverbinden Bedieningsfunkties MNaar een intern toesteln 1. Druk op [DOORVERBINDEN]. 2. Bel na de bevestigingstoon een nummer van een intern toestel. 3. Spreek. 4. Hang op. MNaar een extern nummern 1. Druk op [DOORVERBINDEN]. 2. Druk na de bevestigingstoon op een flexibele CO-toets. 3. Kies een extern telefoonnummer. 4. Spreek. 5. Hang op. 17

18 Bedieningsfunkties Een toestel instellen naar uw wensen Niet storen 2. Voer in. 3. Druk op een kiestoets om de instelling te selecteren. : zowel externe als interne gesprekken : alleen externe gesprekken : alleen interne gesprekken 4. Om niet storen in te schakelen, voert u in. Om niet storen te annuleren, voert u in. 5. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. Herinneringsalarm MInstellenN 2. Voer in. 3. Voer het uur en de minuten in (4 cijfers). 4. Als de 12-uursweergave is ingesteld, voert u (AM) of (PM) in. 5. Voer (1 maal) of (dagelijks) in. 6. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MAnnulerenN 2. Voer in. 3. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. MStoppen of beantwoorden van het herinneringsalarmn 1. Druk op [INTERCOM] of neem de hoorn van de haak. 18

19 Nuttige functies Gesprek tussen meerdere partijen MAndere partijen aan een gesprek toevoegenn 1. Druk op [CONFERENTIE]. 2. Bel na de bevestigingstoon het telefoonnummer van de toe te voegen partij. 3. Spreek met de nieuwe partij. 4. Druk op [CONFERENTIE]. 5. Spreek na de bevestigingstoon met meerdere partijen. MEen conferentie verlatenn 1. Druk op [CONFERENTIE]. 2. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. Voordat u uw bureau verlaat Gesprek Doorschakelen 2. Voer in. 3. Druk op een kiestoets om de soorten oproepen te selecteren waarop deze functie moet worden toegepast. : zowel externe als interne gesprekken : alleen externe gesprekken : alleen interne gesprekken 4. Druk op een kiestoets om de status te selecteren. : alle gesprekken : bezet : afwezig : bezet/afwezig : annuleer *1 5. Voer een nummer van een intern toestel in en voer vervolgens in of voer een toegangsnummer voor een CO-lijn in, een telefoonnummer van een extern toestel, en voer vervolgens in. 6. Leg de hoorn op de haak na de bevestigingstoon. *1 Als u invoert in stap 4, kunt u stappen 5 en 6 overslaan. Bedieningsfunkties 19

20 Bedieningsfunkties Self Labelling (alleen KX-NT560) De KX-NT560 IP-PT beschikt over 8 flexibele toetsen rond een LCD-scherm. Elk item kan op het LCD-scherm worden benoemd via een persoonlijke of systeemprogrammering om de functie van de overeenstemmende flexibele toets te weerspiegelen. Daarnaast kunnen de flexibele toetsen ook worden onderverdeeld in 4 pagina s zodat u in totaal 32 items kunt toewijzen aan de 8 flexibele toetsen. U kunt tussen de pagina s schakelen door als volgt op de toets NEXT PAGE te drukken: CO04 CO03 CO02 CO01 CO08 CO07 CO06 CO05 Keith Murray Bank Log-in/out Home LCS Sales CO09 Sean Carter Een snelkiestoets opslaan en de weergegeven tekst voor het zelf markerende LCD-scherm instellen 1. Druk op de zachte toets PROG (S1). 2. Druk op een flexibele CO-toets of druk op de toets NEXT PAGE en druk vervolgens op een flexibele CO-toets. 3. Voer in. 4. Voer het te bewaren nummer in (max. 32 cijfers). *1 5. Druk op [ENTER]. 6. Voer de te bewaren tekst in (max. 12 cijfers). 7. Druk op [ENTER]. 8. Druk op [CANCEL]. *1 Voer het toegangsnummer van de buitenlijn in vóór een buitentelefoonnummer. 20

21 Installatie en configuratie Installatie en configuratie Opmerking R Panasonic is niet aansprakelijk voor verwondingen of materiële schade die het gevolg zijn van defecten die voortvloeien uit een onjuiste installatie of een bediening die niet overeenkomt met deze documentatie. De standaard bevestigen Opmerking R Leg een zachte doek onder het display om te voorkomen dat het display beschadigd raakt. Het display kan beschadigd raken als u dit niet doet. 1 Steek de haakjes (1) van de standaard in de daarvoor bestemde openingen. 2 Duw de standaard voorzichtig in de aangegeven pijlrichting totdat hij vastklikt. De standaard zit nu vast in de hoogste positie. A De standaard verwijderen 1 Houd de standaard met beide handen vast. 2 Draai de standaard voorzichtig in de aangegeven pijlrichting totdat hij losklikt. 21

22 Installatie en configuratie Aansluitingen Optionele AC adapter Naar een schakelhub Naar een PC Ethernet kabels Naar een hoornaansluiting (hoorn) Klem AC adapter Hoorn Headset EHS-aansluiting Headset-aansluiting LET OP! Optionele AC adapter R Gebruik de AC-adapter van Panasonic (Blz. 9). R De AC adapter is de hoofdaansluiting. Zorg dat het stopcontact zich in de buurt van de unit bevindt en gemakkelijk toegankelijk is. Als u een headset aansluit R Let er op dat de kabel van de headset speling heeft en tijdens het gebruik niet strak getrokken kan worden. Dit voorkomt beschadiging van de connectoren. R De snoeren waarmee apparaten op de EHS-aansluiting of headset-aansluiting worden aangesloten mogen niet langer zijn dan 3 m. Opmerking R De volgende headsets zijn voor deze unit geschikt. (Niet alle bedieningsfunkties kunnen voor deze headsets worden gegarandeerd.) Bedrade headsets Panasonic RP-TCA400 of RP-TCA430 22

23 EHS-headsets Bepaalde headsets van het merk Plantronics Bluetooth headsets (alleen KX-NT560) Up-to-date informatie over headsets die met deze unit werden getest, kunt u krijgen bij uw dealer. Keuze van Ethernet kabels (niet meegeleverd) R Gebruik soepele draden zonder aansluitingshoezen. Gebruik geen kabels met een hard omhulsel dat kan scheuren of breken wanneer gebogen. Gebruik kabels die niet uit de voet van het toestel uitsteken, aangezien ze anders kunnen beschadigen. Sluit de kabels aan op de manier die in de onderstaande afbeelding wordt getoond. Fout Installatie en configuratie Goed Ethernet kabel Ethernet kabel 60 mm of minder R Gebruik een rechte ethernetkabel van CAT 5e (of hoger), met een diameter van maximaal 6,5 mm (kabel niet meegeleverd). Als u een switching hub aansluit R Als PoE beschikbaar is, heeft u geen AC adapter nodig. R KX-NT543/KX-NT546 is in overeenstemming met de PoE Klasse 2 norm. KX-NT560 is in overeenstemming met de PoE Klasse 3 norm. Als u een PC aansluit R De PC-poort ondersteunt geen PoE voor de aangesloten PC. Als u kabels en de AC adapter aansluit R Zet de ethernetkabel en de kabel van de AC adapter vast met de klem op de voet van het toestel. Dit voorkomt beschadiging van de connectoren. 23

24 Muurbevestiging Muurbevestiging 1 Steek de 5 tabs van het hulpstuk voor muurbevestiging in de daarvoor bestemde openingen in de voet van de unit. Schuif het hulpstuk voor muurbevestiging vervolgens in de aangegeven pijlrichting tot het vastklikt. 2 Bevestig het hulpstuk voor muurbevestiging aan de voet met 1 schroef. (Aanbevolen koppel: 0,4 N m [4,08 kgf cm] tot 0,6 N m [6,12 kgf cm]) 3 Sluit de kabels aan op de unit, en leid de kabels door het hulpstuk voor muurbevestiging zoals is aangegeven in de onderstaande illustratie. 4 De 2 schroeven met een onderlinge tussenafstand van 83 mm of 100 mm in de muur boren en hang de unit tegen de muur. 3 4 Sluitring 40 mm of minder AC adapter Ethernet kabels De schroef tot hier indraaien mm 100 mm 24

25 One screw here WALL MOUNTING TEMPLATE 1. Drive the screws into the wall as indicated. 2. Hook the unit onto the screw heads. Note Make sure to set the print size to correspond with the size of this page. If the dimensions of the paper output still deviate slightly from the measurements indicated here, use the measurements indicated here. 100 mm 83 mm One screw at either point

26 Notities 26

27 Notities 27

28 KX-NT543/KX-NT546 KX-NT Panasonic System Networks Co., Ltd PNQX5942YA-VB PP1112MK1122

Beknopte Handleiding. IP-systeemtoestel KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr.

Beknopte Handleiding. IP-systeemtoestel KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556. Modelnr. Modelnr. Beknopte Handleiding IP-systeemtoestel KX-NT551/KX-NT553 KX-NT556 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar

Nadere informatie

Beknopte handleiding Digitaal Systeemtoestel

Beknopte handleiding Digitaal Systeemtoestel DT321NE_QRG-UU.book Page 35 Thursday, September 11, 2008 4:41 PM Modelnr. KX-DT321 Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Digitaal Systeemtoestel (DPT). Lees eerst deze handleiding voordat u dit product

Nadere informatie

KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546 KX-DT590. Beknopte Handleiding. Digitaal Systeemtoestel. Digitale DSS Console. Opmerking

KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546 KX-DT590. Beknopte Handleiding. Digitaal Systeemtoestel. Digitale DSS Console. Opmerking Beknopte Handleiding Modelnr. Digitaal Systeemtoestel KX-DT521/KX-DT543/KX-DT546 Modelnr. Digitale DSS Console KX-DT590 Bedankt voor uw aankoop van een Digitaal Systeemtoestel (DPT). Lees deze handleiding

Nadere informatie

Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone

Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone Quick Reference Guide IP Proprietary Telephone Model No. KX-NT343/KX-NT346/KX-NT366 English/ Nederlands Deutsch/ Svenska Español/ Suomi Thank you for purchasing an IP Proprietary Telephone (IP-PT).

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331

Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 Gebruikershandleiding Polycom IP321 en IP331 1 Inhoudsopgave 1. 2. 3. Installatie Gebruik van uw toestel Problemen oplossen Basis IP321 en IP331 telefoon Voeding (24Volt, 500mA) Ethernet kabel Telefoonhoorn

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter

Gebruikersveiligheid. Elektrische veiligheid. Phaser 4500-laserprinter Gebruikersveiligheid De printer en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Analoog telefoontoestel

Analoog telefoontoestel Gebruikershandleiding Analoog telefoontoestel COMfort 200 Hoorn Basiseenheid Toetsenklavier Haak Krulsnoer Aansluiting krulsnoer Lijnsnoer Aansluiting lijnsnoer Eerste gebruik Verbindt het krulsnoer met

Nadere informatie

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing

Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing Harde schijf (met montagebeugel) Gebruiksaanwijzing CECH-ZHD1 7020228 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Software File Versie 01.080 of hoger

Modelnr. KX-UT113/KX-UT123/KX-UT133/KX-UT136/KX-UT248: Software File Versie 01.080 of hoger Modelnr. Bedieningsinstructies SIP toestel KX-UT113/KX-UT123 KX-UT133/KX-UT136 KX-UT248 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees eerst deze handleiding voordat u dit product

Nadere informatie

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing. SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar Microphone Pack Gebruiksaanwijzing SCEH-0001 7010521 2010 Sony Computer Entertainment Europe Bedankt voor het aanschaffen van het SingStar Microphone Pack. Lees voor u dit product gaat gebruiken

Nadere informatie

Veiligheidsinstructies

Veiligheidsinstructies Veiligheidsinstructies Lees absoluut de volgende veiligheidsinstructies en het hoofdstuk "In gebruik nemen" door, zodat u uw telefoon snel en veilig kunt gebruiken. Plaats het toestel op een slipvaste

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z)

Gebruiksaanwijzing. OV-BaseCore7(Z) Gebruiksaanwijzing NL OV-BaseCore7(Z) Belangrijke veiligheidsinstructies Waarschuwing: Om het risico op elektrische schokken te beperken, mag u de behuizing of de achterkant niet verwijderen. Alle onderdelen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1

Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 Gebruikershandleiding voor de Nokia Video-telefoonhouder PT-8 (voor de Nokia 6630) 9234166 Uitgave 1 CONFORMITEITSVERKLARING NOKIA CORPORATION verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het product PT-8

Nadere informatie

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1

Handleiding Plextalk PTN1. Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 Handleiding Daisyspeler Plextalk PTN1 1 DAISYSPELER PLEXTALK PTN1 Korte inleiding: Wij hopen dat u plezier zult beleven aan het beluisteren van de digitale boeken. Dit document beschrijft de hoofdfuncties

Nadere informatie

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO

HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO HANDLEIDING ICR-232 WEKKERRADIO www.-ices-electronics.com VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Uitleg van symbolen: Dit symbool geeft aan dat er belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies zijn opgenomen in de

Nadere informatie

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI

CMP-VOIP80. VoIP + DECT TELEFOON. English Deutsch Français Nederlands Italiano Español Magyar Suomi Svenska Česky ANLEITUNG MANUAL MODE D EMPLOI MANUAL MODE D EMPLOI MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BRUKSANVISNING CMP-VOIP80 VoIP + DECT TELEFOON ANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE USO KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ Česky Svenska Suomi Magyar Español

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding.

GEBRUIKSHANDLEIDING. Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. GEBRUIKSHANDLEIDING Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. 2 3 Inhoudsopgave Veiligheidsinstructies Lees voor gebruik deze gebruikshandleiding. Inleiding 4 Inhoud verpakking 5 Bevestigen van de Doorsafe

Nadere informatie

Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz

Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz Handleiding Aansluiten Glasvezel CBizz v1.8 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Controleer de inhoud van het installatiepakket... 3 2. Bepaal waar de glasvezelaansluiting

Nadere informatie

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing

Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing Montagebeugel voor harde schijf Gebruiksaanwijzing CECH-ZCD1 7020229 Compatibele hardware PlayStation 3-systeem (CECH-400x-serie) Voorzorgsmaatregelen Lees om veilig gebruik van dit product te garanderen

Nadere informatie

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing

Huistelefoon / lader voor GSM. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Huistelefoon / lader voor GSM 1 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN 1.1 Belangrijk Het niet naleven van deze handleiding kan leiden tot ernstig letsel of beschadiging van het toestel.

Nadere informatie

ICR-200. www.ices-electronics.com

ICR-200. www.ices-electronics.com ICR-200 www.ices-electronics.com FM WEKKERRADIO MET BATTERIJ BACK-UP 1. SNOOZE/SLEEP OFF-KNOP 2. ALARM INSTELLEN-KNOP 3. TIJD INSTELLEN-KNOP 4. SLAAP INSTELLEN-KNOP 5. UREN INSTELLEN-KNOP 6. MINUTEN INSTELLEN-KNOP

Nadere informatie

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

+31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com. Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET) 12/06/2014 Ins-30202-NL Net2 Entry - Monitor Paxton Technische support +31 76 3333 999 support@paxton-benelux.com Technische ondersteuning is beschikbaar van: maandag t/m vrijdag van 08:30-17:00 (CET)

Nadere informatie

50 meter wireless phone line. User Manual

50 meter wireless phone line. User Manual 50 meter wireless phone line User Manual 50 meter wireless phone line Gebruikershandleiding Plug-en-play installatie in 1 minuut BESTE KLANT Hartelijk dank voor de aankoop van onze draadloze telefoonaansluiting

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing mode d emploi

Gebruiksaanwijzing mode d emploi Gebruiksaanwijzing mode d emploi TX-570 Big Button1 OVERZICHT 1. Direct geheugen toetsen 2. Geheugentoets 3. Laatste nummer geheugen / pauze toets 4. Flash functietoets 5. Toetsenbord 6. Mute toets 7.

Nadere informatie

Bluetooth wireless headset. User s manual

Bluetooth wireless headset. User s manual GB F Bluetooth wireless headset D I E GR RU HU HR User s manual DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following

Nadere informatie

AR280P Clockradio handleiding

AR280P Clockradio handleiding AR280P Clockradio handleiding Index 1. Beoogd gebruik 2. Veiligheid o 2.1. Pictogrammen in deze handleiding o 2.2. Algemene veiligheidsvoorschriften 3. Voorbereidingen voor gebruik o 3.1. Uitpakken o 3.2.

Nadere informatie

Handleiding - Nederlands

Handleiding - Nederlands Handleiding - Nederlands Index Introductie Algemeen 3 Kenmerken van het telefoontoestel 3 Leveringsomvang 3 Service 3 CE-keuring 3 Garantie 4 Telefoon installatie Het installeren van uw telefoontoestel

Nadere informatie

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002

Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 Bluetooth Audio-Ontvanger met USB-Laadpoort Handleiding 50002 LEES DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING A.U.B. VOLLEDIG DOOR VOORDAT U DIT APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR DEZE DOCUMENTATIE ALS EVENTUEEL NASLAGWERK.

Nadere informatie

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510

JABRA SPEAK 510. Handleiding. jabra.com/speak510 JABRA SPEAK 510 Handleiding jabra.com/speak510 2015 GN Netcom A/S. Alle rechten voorbehouden. Jabra is een geregistreerd handelsmerk van GN Netcom A/S. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke

Nadere informatie

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1

ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1 ELEKTRONISCH KASREGISTER SE-G1 GEBRUIKERSHANDLEIDING 2015 NL handleiding Casio SE-G1 NL vs 1.07 Voorzorgsmaatregelen Lees voor de juiste en veilige bediening van dit product deze handleiding zorgvuldig

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1

Gebruikershandleiding. Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 Gebruikershandleiding M300 ANALOGE TOESTELLEN Connexity M6500IP gebruikershandleiding M300 analoge toestellen 1 Connexity M6500 gebruikershandleiding M300 analoge toestellen: Editie 1.

Nadere informatie

Draadloze Muziekontvanger

Draadloze Muziekontvanger Draadloze Muziekontvanger ENV-1295 Gebruikershandleiding De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 1 De gesprekskosten bedragen 0,18 /minuut 2 INHOUD INSTALLATIE... 7 Functies... 8 Aansluiten... 9 Paren

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest!

NL Jam Plus. Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! NL Jam Plus Hartelijk dank voor de aanschaf van de HMDX Jam Plus draadloze luispreker. Waar je een Jam vindt, vind je een feest! Lees deze instructies door en bewaar ze om ze later te kunnen raadplegen.

Nadere informatie

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer

Gebruikersveiligheid. Veiligheid bij het gebruik van elektriciteit. WorkCentre C2424 copier-printer Gebruikersveiligheid Het systeem en de aanbevolen verbruiksartikelen zijn getest en voldoen aan strikte veiligheidsnormen. Als u de volgende informatie in acht neemt, bent u verzekerd van een ononderbroken

Nadere informatie

Jabra Link 850. Handleiding. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_NL.indd 1 22/08/2012 17:06

Jabra Link 850. Handleiding. www.jabra.com. 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_NL.indd 1 22/08/2012 17:06 Jabra Link 850 Handleiding www.jabra.com 82-06061_RevC_Jabra Link 850_Manual_NL.indd 1 22/08/2012 17:06 InhOud 1. Productoverzicht...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Optionele accessoires...4 2. DE Jabra LINK

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500

GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 GEBRUIKSAANWIJZING FX-500 FX-500 De Fysic FX-500 is een extra nummerkiezer voor geheugennummers. Per toets kunnen handige foto s of symbolen worden geplaatst, zodat met één druk op de knop die bewuste

Nadere informatie

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. i -1 Opmerking De informatie in deze gebruikershandleiding kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. DE FABRIKANT OF DE VERDELER IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR FOUTEN OF OMISSIES IN DEZE HANDLEIDING

Nadere informatie

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER

ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 ACM-LV24 MINI 12-24V LED DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110

Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Gebruikershandleiding Nokia Bluetooth Headset BH-110 Uitgave 1.0 2 Inleiding Over uw headset Met de Nokia Bluetooth BH-110-headset kunt u handsfree oproepen beantwoorden, zelfs wanneer u twee mobiele telefoons

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1. Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 1 Bari 11 GEBRUIKERSHANDLEIDING Bari_11_nl.qxd 27/05/03 08:34 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het krulsnoer aan op de hoorn (A) en op het contact dat zich aan de linkerkant

Nadere informatie

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem.

Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. VOORWOORD MEDEDELING VOOR DE GEBRUIKER Deze gebruikershandleiding is geldig voor analoge telefoontoestellen die zijn verbonden met het IPK-systeem. De beschreven functies kunnen door uw communicatiemanager

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200

GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 GEBRUIKSAANWIJZING MODE D EMPLOI FX-3200 NL VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor

Nadere informatie

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN).

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). Batterijoplader BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES (A.U.B. BEWAREN). LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE INSTRUCTIES DOOR OM HET RISICO VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. Handleiding Art. -Nr:201604

Nadere informatie

Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 1 TEMPORIS 12 / TEMPORIS 22

Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 1 TEMPORIS 12 / TEMPORIS 22 Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 1 TEMPORIS 12 / TEMPORIS 22 Tempori_22_nl.qxd 17/12/01 14:25 Page 2 1. INSTALLATIE Sluit het spiraalsnoer aan de hoorn (A) en de contactdoos die zich aan de linkerkant

Nadere informatie

Leather keyboard case for Ipad Air 2

Leather keyboard case for Ipad Air 2 Leather keyboard case for Ipad Air 2 Gebruikershandleiding NL Decoded, 15/02 Inhoudsopgave 1 Beoogd gebruik 3 2 Veiligheid 4 2.1 Pictogrammen in deze handleiding 4 2.2 Algemene veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller

Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller IP2030-NL/QS, Rev AA Mobrey MCU900-serie 4 20 ma + HART-compatibele controller Beknopte installatiegids WAARSCHUWING Het niet naleven van de richtlijnen voor veilige installatie kan leiden tot ernstig

Nadere informatie

ACR-500 AM/FM-wekkerradio

ACR-500 AM/FM-wekkerradio ACR-500 AM/FM-wekkerradio HANDLEIDING www.axxion-electronics.com GB - 1 1. Installeer deze apparatuur niet in een afgesloten ruimte, zoals een boekenkast of soortgelijke kast en zorg voor goede ventilatie

Nadere informatie

DECLARATION OF CONFORMITY

DECLARATION OF CONFORMITY DECLARATION OF CONFORMITY We, the undersigned Company: Address: TE-GROUP nv Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIUM declare, that the following equipment: Product Name: Blue TWIN Product Type: Bluetooth

Nadere informatie

Systeemtelefoon - Korte referentiegids

Systeemtelefoon - Korte referentiegids Systeemtelefoon - Korte referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes en functies eventueel afwijken van in

Nadere informatie

Elektrische muurbeugel

Elektrische muurbeugel E HANDLEIDING Elektrische muurbeugel IR ontvanger programmeren: (AB = afkorting voor afstandsbediening) STAP 1: Druk en houd voor 5 seconden ingedrukt totdat de LED gaat knipperen en aan blijft, dan druk

Nadere informatie

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING

MINI-WASMACHINE. Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING MINI-WASMACHINE Cat. Nr.: 23450 BEDIENINGSHANDLEIDING Uitpakken: Deze mini-wasmachine is volledig geassembleerd verzonden en met de bedieningshandleiding. Inspecteer het product na het uit de doos te

Nadere informatie

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven

Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Systeemtelefoon Digitaal toestel - Verkorte Korte referentiegids handleiding Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw belcodes

Nadere informatie

Aan de slag met Anna.

Aan de slag met Anna. Aan de slag met Anna. In combinatie met de Smile T. versie PW 2.0 In het pakket van Anna. Anna Smile T Adapter Bevestigingsplaatje Adapterkabel Optioneel: 2x Extra installatiekabel voor de cv-ketel Optioneel:

Nadere informatie

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren

HANDLEIDING. Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren HANDLEIDING Big Button telefoon Grote toetsentelefoon voor slechtzienden en senioren 1. APPARAATBESCHRIJVING EN BEDIENING VAN KNOPJES Voorkant: een licht naar buiten toe gewelfde luidspreker, daaronder

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW

AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW AAN DE SLAG MET HERCULES DJCONTROLWAVE EN DJUCED DJW HERCULES DJCONTROLWAVE OVERZICHT De Hercules DJControlWave is een 2-decks DJ-controller met Bluetooth draadloze technologie. Hiermee kunt u uiterst

Nadere informatie

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8

Inhoud: KLANTENSERVICE... 7 Eerste hulp bij storingen... 7 Hebt u meer ondersteuning nodig??... 8 Inhoud: VEILIGHEID EN ONDERHOUD... 1 Veiligheid... 1 Plaats van opstelling... 1 Omgevingstemperatuur... 2 Elektromagnetische comptabiliteit... 2 Reparaties... 2 Reiniging... 2 Inhoud pakket... 3 Specificaties...

Nadere informatie

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon

Handleiding. EADS Telecom M 760. Digitale telefoon Handleiding EADS Telecom M 760 Digitale telefoon De M760 U hebt een nieuw telefoon toestel ontvangen. Met dit toestel, een M 7 6 0, hebt u toegang tot alle services en functies van de EADS Telecom M6500

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CallBarrier

Gebruiksaanwijzing CallBarrier Gebruiksaanwijzing CallBarrier INHOUD blz Inleiding... 3 Werking van de CallBarrier... 4 Installatie van de CallBarrier... 5 Omschrijving toets en indicaties CallBarrier... 6 Uitleg van de opties... 7

Nadere informatie

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL

Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL Elektrische Infrarood Verwarming Model 93485 Gebruiks- en onderhoudsaanwijzing- NL 1 Algemene veiligheidsinstructies LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING Alvorens de radiateur in bedrijf te nemen, moet u deze gebruiks

Nadere informatie

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8

1. Installatie van de e-thermostaat 3. 2. Installatie van de hub 8 v.120110 1. Installatie van de e-thermostaat 3 2. Installatie van de hub 8 3. De webportal en smart phone app 10 Webportal...10 Smart phone App...10 4. Problemen oplossen - E-thermostaat 11 Het display

Nadere informatie

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i

G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g. Aastra 6731i G e b r u i k e r s h a n d l e i d i n g Aastra 6731i Inhoud Toestel overzicht Basisfuncties Een oproep plaatsen Een oproep beantwoorden Een gesprek beëindigen Een nummer herhalen (redial) Een oproep

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Hairdryer HP8260. NL Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 NL Gebruiksaanwijzing Nederlands 1 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

OORGUARD350. DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51

OORGUARD350. DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51 OORGUARD350 DoorGuard350 USER MANUAL 1 GEBRAUCHSANLEITUNG 11 GUIDE UTILISATEUR 21 MODO DE EMPLEO 31 MANUALE D ISTRUZIONI 41 GEBRUIKSAANWIJZING 51 20390/ 20111115 DOORGUARD350 ALL RIGHTS RESERVED MARMITEK

Nadere informatie

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge

Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Handleiding Smartwatch S12 telefoon horloge Introductie Bedankt voor uw aankoop van de Smartwatch S12 telefoonhorloge. Een technisch hoogstandje op het gebied van telefoon en multimedia. Voor de juiste

Nadere informatie

Draadloze stereo headset 2.0

Draadloze stereo headset 2.0 Draadloze stereo headset 2.0 Veiligheidsgids CECHYA-0083 WAARSCHUWING Om gehoorschade te voorkomen, mag u nooit gedurende een lange periode naar geluiden met een hoog volume luisteren. Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Nadere informatie

Systeemtelefoon Snelle referentiegids

Systeemtelefoon Snelle referentiegids Systeemtelefoon Snelle referentiegids Uw telefoon gebruiken Voorbeeldlay-out weergegeven Door de flexibiliteit die in het systeem is ingebouwd, kunnen uw Belcodes en Functies afwijken van degenen die in

Nadere informatie

Switch. Handleiding 200.106.110117

Switch. Handleiding 200.106.110117 Switch Handleiding 200.106.110117 Hartelijk dank voor uw aanschaf van deze uitbreiding van uw Plugwise systeem. Met de Switch kunt u draadloos de elektrische stroom naar de apparaten in uw Plugwise netwerk

Nadere informatie

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Gebruiksaanwijzing Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Gebruiksaanwijzing o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. Nederlands Gefeliciteerd met

Nadere informatie

voys HANDLEIDING GIGASET

voys HANDLEIDING GIGASET voys HANDLEIDING GIGASET INHOUDSOPGAVE 1. INDELING 1 1.1 Indeling C610 1.2 Indeling C530h 2. INTRODUCTIE 3 2.1 In de doos van het toestel en het basisstation 2.2 Het aansluiten van het toestel 2.2.1 Basisstation

Nadere informatie

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden

Betekenis van de symbolen. Telefoneren. Een nummer uit het geheugen bellen. Een nummer uit het telefoonboek bellen. Een gesprek beantwoorden Inhoudsopgave Betekenis van de symbolen... 2 Telefoneren... 2 Een nummer uit het geheugen bellen... 2 Een nummer uit het telefoonboek bellen... 2 Een gesprek beantwoorden... 2 Informatie inwinnen... 2

Nadere informatie

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60

Professional Supplies BORDENWARMKAST. Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050. CaterChef 60 Professional Supplies Modelnr.: *688.050 - *688.050 - *688.050 CaterChef 120 CaterChef 60 CaterChef 30 GEBRUIKSAANWIJZING Lees deze instructies aandachtig door alvorens het apparaat te gebruiken. 688050-51-52

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1

Nokia MobileTV Headset DVB-H. Uitgave 1.1 Nokia MobileTV Headset DVB-H Uitgave 1.1 2010 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Inleiding Met de Nokia MobileTV Headset DVB-H kunt u digitale tvuitzendingen ontvangen in Digital Video Broadcasting-Handheld

Nadere informatie

Panasonic toestellen prijslijst

Panasonic toestellen prijslijst ART.NR. OMSCHRIJVING B.A.P. PANASONIC DIGITALE SYSTEEMTOESTELLEN TBV TDA/TDE EN NCP 10.19.708 Panasonic KX-DT321 wit Digitaal systeemtoestel met handsfree, 105,00 headsetaansluiting en 8 vrij programmeerbare

Nadere informatie

Powerpack. gebruikshandleiding

Powerpack. gebruikshandleiding Powerpack gebruikshandleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding De RMA powerpack is een hulpmiddel voor de begeleiding. Het vergemakkelijkt het duwen van een rolstoel gebruiker. De hulpmotor is niet ontworpen

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417

BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 BEKNOPTE HANDLEIDING FRESHMARX 9417 Raadpleeg voor uitgebreidere informatie de Bedieningshandleiding op onze website (www.monarch.averydennison.com). Lees de veiligheidsinformatie over de printer in het

Nadere informatie

BeoLab 8002. Handleiding

BeoLab 8002. Handleiding BeoLab 8002 Handleiding Dagelijks gebruik 3 Wanneer u klaar bent met het installeren van de luidsprekers, zoals beschreven op de volgende pagina s, kunt u het hele systeem aansluiten op de netstroom.

Nadere informatie

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen

Industriële instrumenten van Konica Minolta. Veiligheidsmaatregelen Industriële instrumenten van Konica Minolta Veiligheidsmaatregelen Veiligheidssymbolen De onderstaande symbolen worden in deze handleiding gebruikt om ongevallen te voorkomen die zich kunnen voordoen bij

Nadere informatie

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon

Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon Beknopte handleiding Aastra 6751i VoIP telefoon CNE Telecom bv Gebouw EuroTwin I Kropaarstraat 1 1032 LA Amsterdam T: 020 419 888 6 STOP. Deze toets beeïndigd waarmee u bezig bent. Bijvoorbeeld een gesprek,

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300

GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 GEBRUIKSAANWIJZING FX-3300 VERKLARING VAN CONFORMITEIT De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM NETWERKCOMPATIBILITEIT Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de openbare

Nadere informatie

Bedieningsinstructies

Bedieningsinstructies Bedieningsinstructies Model SIP toestel KX-HDV130 Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Panasonic product. Lees deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor

Nadere informatie

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI

HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 1 Dendermondesteenweg 268 B - 9070 Destelbergen tel.: 09 / 228 32 31 fax: 09 / 228 63 51 www.thermelec.be HANDLEIDING CONVECTOR VPSI 2 Gelieve deze handleiding grondig door te lezen alvorens het apparaat

Nadere informatie

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat

INLEIDING VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN SYMBOLEN. De symbolen in deze gebruiksaanwijzing. Symbolen op het apparaat INLEIDING Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld voor Rapid 100E. Lees ze eerst grondig door alvorens u het apparaat in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat de veiligheidsvoorschriften, de voorschriften

Nadere informatie

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender

[6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender [6] Zoekmode activeren [7] Aanmelden zender Druk met een puntig voorwerp kort op de Zend met de KlikAanKlikUit zender een AAN - verbindknop. De LED-indicator gaat knipperen signaal. Druk bijvoorbeeld op

Nadere informatie

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing

Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Afzuigkap Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1.Opmerkingen 2.Functies 3..Installatie 4..Opmerkingen over installatie 5..Veiligheidswaarschuwingen 6 Gebruik 7 Onderhoud 1 Opmerkingen 1. Bedankt voor het kiezen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER

Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Gebruikershandleiding BT TRANSPONDER Voorwoord Hartelijk dank voor het gebruik van de MOPAS BT Transponder. Wij hebben met de grootste zorg deze applicatie en het device ontwikkeld om personen in staat

Nadere informatie

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder

NEDERLANDS. Veiligheidsvoorschriften Stel het product niet bloot aan water of vocht Verf niet over de rookmelder Inhoudsopgave Inleiding 23 Veiligheidsvoorschriften 23 Verpakkingsinhoud 23 Technische specificaties 24 Beschrijving van het product en gebruiksaanwijzing 24 Installatie-instructies 27 Onderhoud 29 Garantie

Nadere informatie

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1

Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 9252955/1 Nokia HF-33W Plug-in Wireless Handsfree 1 2 3 4 5 6 7 9252955/1 CONFORMITEITSVERKLARING Hierbij verklaart NOKIA CORPORATION dat het product HF-33W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere

Nadere informatie

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later

Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding. DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later Telefoontoestel 6402 Gebruikershandleiding DEFINITY G3 - Versie 6.3 of later 555-230-757NL Issue 1, July 2000 Copyright 2000 Lucent Technologies Alle rechten voorbehouden Opmerking Hoewel al het mogelijke

Nadere informatie

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com

LA 30. O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing. BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com LA 30 O Aromaverstuiver Gebruiksaanwijzing BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) www.beurer.com NEDERLANDS Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, laat

Nadere informatie

Belangrijke veiligheidsinstructies

Belangrijke veiligheidsinstructies 1 nl Megapixel IP Camera s Belangrijke veiligheidsinstructies Typenummers: NWC-700, NWC-800, NWC-900 Lees, volg en bewaar alle onderstaande veiligheidsvoorschriften. Neem alle waarschuwingen op het apparaat

Nadere informatie

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service

Advitronics. Toestelhandleiding. Zekerheid door Service Advitronics Advitronics Telecom B.V. Postbus 11, 5360 AA Grave Industriestraat 2, 5361 EA Grave T: +31 (0) 486 47 62 63 F: +31 (0) 486 47 65 40 info@advitronics.nl www.advitronics.nl Toestelhandleiding

Nadere informatie