OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014"

Transcriptie

1 JAARGIDS Obs de Bouwsteen Hardenberg AM Finsterwolde tel Website:

2 Pagina 2 VOORAF De jaargids van obs de Bouwsteen is bedoeld als bijlage bij de schoolgids. De jaargids bevat zoveel mogelijk actuele informatie over het schooljaar Daarnaast bevat deze jaargids algemene informatie over de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen en enkele zaken die bovenschools geregeld zijn binnen de Stichting. De schoolgids van obs de Bouwsteen biedt informatie over diverse onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken. De schoolgids is in herschreven. Nu zijn er enkele aanpassingen in de tekst. De nieuwste versie is te lezen op onze website. Via onze nieuwsbrief proberen we u ook zoveel mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten. Nieuwsbrieven en schooldocumenten kunt u ook vinden op onze website. Dit onder het kopje organisatie en leren en dan bij het rolmenu documenten aanklikken We zien de jaargids als een goed middel om een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en school te bewerkstelligen. Samen met u willen we toewerken naar een succesvol schooljaar

3 Pagina 3 PERSONEELSBEZETTING Clusterdirecteur: Schoolcoördinator: Sjoerd Huinink Alexander Schipper Groepsleerkrachten: Groep 1a/2a Jessica Dreijer ( ma. t/m vr. ) Groep 1b/2b Aline Koekkoek ( ma, di, di.mi en vr.) Annet Houwen ( woe. en do.mo. Groep 3 Ingrid van Leusen ( ma, di, do.) Alexander Schipper ( woe en vr.) Groep 4/5a Esther s Gravendijk ( ma.mo, di, wo, do.mo, vr.) Alexander Schipper ( do.mi.) Groep 5b/6 Henny Olthof ( ma.mo., di, woe. om de week, do en vr. ) Flip Slik ( woe. om de week ) Groep 7/8 Wim Duteweerd ( ma, di, woe, do.mo. ) Annet Houwen ( do.mi., vr. ) Gymdocent op de maandag is Bianca Frieling Op maandagmiddag zal Flip Slik het 1e uur tekenen geven aan groep 5b/6 en groep 4/5a heeft dan gym. Het 2e uur geeft Flip tekenen aan groep 4/5a en heeft groep 5b/6 gym. Sjoerd Huinink is tevens directeur van obs de Uilenburcht ( Beerta ) en obs Houwingaham ( Bad Nieuweschans ). Sjoerd is dinsdagmorgen en vrijdagmorgen aanwezig op de Bouwsteen. Alexander Schipper is de eerste contactpersoon voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Alexander is op maandag, dinsdag en donderdagmorgen vrijgesteld voor directietaken. Interne begeleider: Ina Glazenborg De interne begeleider is dinsdag, woensdag en donderdag ingezet voor ibwerkzaamheden. ICT: Henk Rijskamp ( dinsdag en vrijdag aanwezig ) Conciërge: Op dit moment is deze vacature niet ingevuld.

4 Pagina 4 SCHOOLTIJDEN Met ingang van dit schooljaar starten we op school met het continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben. Er zullen verschillende pauzemomenten zijn voor de leerlingen. De lunchpauze genieten de leerlingen in de klas bij de leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur Woensdag van uur. Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. Pauze De kinderen hebben elke dag pauze van tot uur (groep 3 t/m 5a ) en van tot (groep 5b t/m 8). De middagpauze (behalve op woensdag) is van tot uur (groep 4 t/m 8). De middagpauze voor groep 1 t/m 3 is van tot uur. De leerlingen van groep 1/2 mogen s ochtends vanaf 8.00 uur in hun lokaal gebracht worden. Een kwartier voor aanvang van de lessen en tijdens de pauze is er toezicht op het plein. Eén van onze belangrijke uitgangspunten is het voorkomen van verlies van kostbare onderwijstijd. Daarom willen we s ochtends op tijd beginnen. Om deze reden mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 vijf minuten voor het begin van de lessen naar hun lokaal. Onze schoolbel zal dit aangeven. Om 8.10 uur gaat de 1e bel. Op dat moment mogen de kinderen naar binnen. Strikt om 8.15 uur starten we met de lessen. We verwachten van de leerlingen dat zij dan op tijd aanwezig zijn.

5 Pagina 5 VAKANTIEROOSTER Vakantie en vrije dagen zijn als volgt vastgesteld: Herfstvakantie: ma t/m vr Kerstvakantie: ma t/m vr Voorjaarsvakantie ma t/m vr Paasvakantie ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart do t/m vr Pinkstervakantie ma Zomervakantie ma t/m vr Studiemiddag team: do ( alle leerlingen zijn vanaf uur vrij!!) Let op: Alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben besloten dat Goede Vrijdag ( ) in het schooljaar een gewone schooldag is. Wij hebben geprobeerd om de studiemomenten voor het team alvast in te roosteren. Mochten we toch nog één of twee dagdelen i.v.m. onderwijskundige activiteiten nodig zijn dan informeren wij u via de nieuwsbrief. SCHOOLVERZUIM Bij afwezigheid wegens ziekte dient u de school daarvan in kennis te stellen, bij voorkeur s ochtends tussen 8.00 en 8.15 uur. Wij nemen telefonisch contact met u op als uw kind afwezig is zonder bericht van afmelden. Voor afwezigheid, anders dan ziekte, moet u tijdig vooraf toestemming vragen aan de directie. Op een daarvoor bestemd aanvraagformulier vult u de datum en reden van verlof in. De directie zal u zo spoedig mogelijk na het indienen van het formulier schriftelijk meedelen of aan uw verzoek tegemoet gekomen kan worden. Over het algemeen zijn we bereid binnen de bestaande regels soepel om te gaan met uw verlofaanvraag. Wanneer we vermoeden dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie schakelen we de leerplichtambtenaar in. RAPPORTEN We vinden het belangrijk de ouders/verzorgers regelmatig te informeren omtrent het functioneren van hun kind (eren). Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. Voorafgaand aan het uitreiken van het rapport worden ouders/verzorgers uitgenodigd om het functioneren en de vorderingen van hun kind(eren) met de leerkracht te bespreken.

6 Pagina 6 Gesprek 1 e rapport: week 47 ( ma. 18 en di. 19 nov. ) 1 e rapport mee: vr. 22 november 2013 Gesprek 2 e rapport: week 11 ( ma. 10 en di. 11 maart) 2 e rapport mee: vr. 14 maart 2014 Groep 8 heeft deze periode schoolkeuzegesprekken. Rapportgesprekken ( 2e rapport ) voor groep 8 komen hiermee te vervallen. Gesprek 3 e rapport: week 26 ( ma. 23 en di. 24 juni ) 3 e rapport mee: vr. 27 juni 2014 Groep 8 heeft deze periode geen rapportgesprekken. CITO EINDTOETS De CITO eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen op 11, 12 en 13 februari In week 11 ( 10 t/m 14 maart ) ontvangt u via de school de uitslag van de toets. In week 12 en 13 zijn de schoolkeuzegesprekken. Voor 1 april 2014 moeten de aanmeldingen bij het V.O. binnen zijn. NIO TOETS In groep 8 wordt ook dit jaar de NIO toets afgenomen. Dit is een intelligentie onderzoek. Deze zal in de maand december 2013 of januari 2014 worden afgenomen. Deze test wordt afgenomen door Stichting Compaz. BEWEGINGSONDERWIJS Het is belangrijk dat de leerlingen naast het werken in de klas voldoende beweging krijgen. Daarom is bewegingsonderwijs/gymnastiek een vast onderdeel van het leerprogramma. Ook dit jaar kunnen we gebruik maken van een vakleerkracht bewegingsonderwijs ( voor groep 3 t/m 8 ). Dit is alleen op de maandag. Deze leerkrachten zijn aangesteld samen met het Huis voor de Sport, de gemeente en SOOOG. Vrijdag geven de collega s zelf gymnastiek. Groep 1/ 2: Minstens twee keer per dag, bij mooi weer buiten, zijn er voor de leerlingen activiteiten met betrekking tot beweging mogelijk. Meestal vinden deze activiteiten plaats in het speellokaal. Groep 3 t/m 8: De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de sportzaal van de MSB. Gymrooster: Maandag: Vrijdag: uur groep 7/ uur groep 5b/ uur groep uur groep uur groep 4/5a uur groep 4/5a uur groep 5b/ uur groep 7/8

7 Pagina 7 INFORMATIE NAAR OUDERS/VERZORGERS Nieuwsbrief: Regelmatig ontvangen de ouders/verzorgers een nieuwsbrief. Deze bevat achtergrondinformatie over onderwijskundige zaken, actueel nieuws en een agenda met voor u van belang zijnde data en gebeurtenissen. Om niet voor verassingen te komen staan, is het verstandig de nieuwsbrief goed door te nemen Naast de nieuwsbrief worden de ouders/ verzorgers, indien nodig ook op andere wijze schriftelijk geïnformeerd. Alle informatie bestemd voor ouders wordt meegegeven aan het oudste kind van elk gezin. Op de volgende dagen verschijnt de nieuwsbrief: 20 augustus september september oktober november november december december januari januari februari maart maart april mei mei juni juni 2014 De nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd op de website van de school. Schoolkrant: De schoolkranten verschijnen voor de Kerst, Pasen en de zomervakantie. De redactie van de schoolkrant bestaat uit leerkrachten en ouders. Namen staan elders in de jaargids vermeld. Ieder gezin krijgt één exemplaar. Verder staat de schoolkrant ook op de website.

8 Pagina 8 WAARDEVOLLE VOORWERPEN Als school stellen we alles in het werk om er voor te zorgen dat de eigendommen van leerlingen niet beschadigd worden of verdwijnen. Helemaal uit te sluiten is dit echter niet. We raden u aan er op toe te zien dat uw kind voor hem/haar waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis laat. TRAKTEREN Als kinderen jarig zijn, willen ze uiteraard trakteren in hun klas. Ze vinden het dan natuurlijk ook leuk om bij de andere klassen en leerkrachten langs te gaan. We hebben daarbij het volgende afgesproken: De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan langs bij de klassen en leerkrachten op de benedenverdieping en de leerlingen van groep 4 t/m 8 bij de klassen en leerkrachten van de bovenverdieping. Als traktatie hebben wij als school het liefst gezonde zaken. GGD DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft tijdens de basisschoolperiode. Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren. Vragenlijst groep 2 Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistent de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan kijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.

9 Pagina 9 Vragenlijst groep 7 Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Vaccinaties Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen krijgen deze vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 12-jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. Informatie over gezondheid en opvoeding GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedingsfolders over eten, pesten en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook verzorgt het Mobiel Opvoed Informatieteam (MOI) ouderavonden over diverse opvoedkundige onderwerpen. Kijk voor het aanbod op Contact Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school van uw kind. De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor jeugd en gezin. Op school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering van GGD Groningen/CJG, telefoon: (op werkdagen van uur). FLUORSPOELEN Er zijn een aantal manieren om tanden en kiezen te beschermen tegen tandbederf. Zo zult u er thuis zeker op letten dat uw kinderen de juiste voeding krijgen, weinig snoepen en regelmatig hun tanden poetsen. Het spoelen met een lichte fluoridenoplossing is een methode om het kindergebit te versterken, die zeer goed op school kan worden toegepast. Het is erg eenvoudig: één keer per week ( op woensdag ) wordt er 2 minuten gespoeld. Daarna wordt de vloeistof weer uitgespuugd. De deelnamekosten zijn 2,50 per leerling per schooljaar ( september 2013 juli 2014 ) Deelnamekosten vanaf januari 2014 t/m juli 2014 zijn 1,25

10 Pagina 10 OUDERS/VERZORGERS EN SCHOOL Medezeggenschapsraad: Via de wet is het een verplichting voor de school een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit twee geledingen: - vertegenwoordigers van de ouders, de oudergeleding - vertegenwoordigers van het team, de teamgeleding De MR overlegt met de directie van de school en het schoolbestuur over allerlei belangrijke schoolzaken o.a.: - vaststellen van het formatieplan - het onderhouden van contacten met directie en schoolbestuur - toetsing van personeelsbeleid - volgen van en mede inhoud geven aan onderwijskundige ontwikkeling De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een uitgebreid reglement voor de MR ligt op school ter inzage. Namen en telefoonnummers van de MR leden worden elders in de jaargids vermeld. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad is bevoegd tot bespreking van alle gemeenschappelijke, school overstijgende aangelegenheden inzake de scholen die onder de stichting vallen. Ouderraad: Aan de school is een ouderraad verbonden. De leden worden door en uit de ouders gekozen op de zakelijke ouderavond. De taak van de ouderraad is het best als volgt te omschrijven: - het bevorderen van de contacten tussen ouders/verzorgers en school - samen met het team zorgen voor een goed verloop van allerlei activiteiten op school Zoals: -vieringen ( St.Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Musicalavond ) -het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten. ( sportdag, spelletjesmorgen etc.) -laatste schooldag Namen en telefoonnummers van de OR leden worden elders in de jaargids vermeld. OUDERBIJDRAGE Op obs de Bouwsteen wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Activiteiten georganiseerd door de ouderraad worden betaald uit de oud papierkas. Alle

11 Pagina 11 ouders/verzorgers worden dringend verzocht zich beschikbaar te stellen om te helpen bij het inzamelen van het oud papier. Per avond ( 2e dinsdag van de maand ) zijn zes vrijwilligers nodig. Er worden drie routes gelopen. Er wordt om zes uur gestart vanaf het parkeerterrein bij de Spar. De organisatie van het inzamelen van het oud papier is in handen van de ouderraad. Tijdens de zakelijke ouderavond wordt een volledig overzicht van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven verstrekt. Ophaal rooster oud papier schooljaar Er wordt iedere 2e dinsdag van de maand oud papier opgehaald. Vertrekpunt is het parkeerterrein bij de Spar in het dorp. We vertrekken om uur. Tijdens het lopen is er een kopje koffie bij café van der Paard. De avond duurt tot ongeveer uur. In 2013: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. In 2014: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli en 12 augustus. SCHOOLREIZEN De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan elk jaar op schoolreis. Het schoolreisprogramma voor het schooljaar wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. De data zijn al wel bekend. Deze staan vermeld in onze activiteitenkalender. Ouders/verzorgers kunnen, indien geweest, wekelijks voor de schoolreizen sparen. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op onze rekening. In de loop van het schooljaar worden de nieuwe prijzen bekend gemaakt voor de schoolreizen in 2014.

12 Pagina 12 ACTIVITEITENKALENDER Activiteiten 2013: - Start Kinderboekenweek Sport en spel ( woensdag 2 t/m zondag 13 oktober ) Kijkmiddag op vrijdag 11 oktober van uur. - Herfstvakantie maandag 21 okt. t/m vrijdag 25 okt. - Ouderavond Vreedzame School woensdag 30 oktober van uur uur. - Lampionnententoonstelling donderdag 07 november van uur uur. - In november wordt er een paneloverleg met de ouders ingeroosterd. - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 8 maandag 18 nov. en dinsdag 19 nov. - Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 22 november - Sintviering donderdag 5 december. ( gr. 1 t/m 8 is om uur vrij!!) - Kerstmarkt woensdag 11 december van uur uur - Kerstviering donderdag 19 december van uur uur. - Vrijdag 20 december s ochtends laatste afsluiting Kerst en opruimen. s Middags start de Kerstvakantie. ( alle leerlingen zijn om uur vrij!!) - Kerstvakantie ma. 23 dec. t/m vr.3 jan Activiteiten 2014: - Mediatorentraining ( do.mi.16 jan., do.mi. 23 jan. en do.mi.30 januari.) do.mi. 30 januari wordt feestelijk afgesloten met een diploma uitreiking voor de mediatoren. - zakelijke ouderavond woensdag 15 januari vanaf uur. - Nationale voorleesdagen woensdag 22 januari t/m zondag 2 februari - Leesprogramma gr. 1 t/m 4/5a. - Start Kinderjury ( leesproject) dinsdag 1 maart t/m vrijdag 16 mei. - Leesvirus ( leesproject vanaf januari 2014 ) - CITO voor groep 8 ( dinsdag 11,woensdag 12 en donderdag 13 februari ) - Voorjaarsvakantie maandag 24 febr t/m vrijdag 28 februari. - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 maandag 10 mrt. en dinsdag 11 maart. - Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 14 maart - Schoolfotograaf donderdagmorgen 27 maart. Er worden groepsfoto s gemaakt. - Paasviering vrijdag 18 april ( Goede Vrijdag ) - Paasvakantie maandag 21 april. - Schriftelijk verkeersexamen groep 7 donderdag 10 april. - Teamscholing donderdagmiddag 17 april. ( alle leerlingen zijn deze middag vanaf uur vrij!!) - In april wordt een paneloverleg met de ouders ingeroosterd - Meivakantie maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei. - Meester en juffen dag woensdag 28 mei. - Koningssportdag gr. 1 t/m 8 vrijdag 25 april. - Hemelvaartvakantie donderdag 29 mei/ 30 mei - Pinkstervakantie maandag 9 juni.

13 Pagina 13 - Week van de Avond 4-daagse ( maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni) ( woensdag is een rustdag ) - Schoolreis groep 3 op ( nog niet bekend ) - Schoolreis groep 1 en 2 op vrijdag 13 juni - Schoolreis groep 7 en 8 ( nog niet bekend ) - Schoolreis groep 4 en 5a op ( nog niet bekend ) - Schoolreis groep 5b en 6 op ( nog niet bekend ) - schoolbreed project van 30 juni t/m 3 juli - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 maandag 23 juni en dinsdag 24 juni. - Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 27 juni. - Doorschuifmiddag dinsdag 1 juli. ( Groep 8 is vanaf vrij!! ) - Feestelijke afscheid groep 8 woensdag 2 juli vanaf uur. - Laatste schooldag donderdag 3 juli. ( Groep 8 is deze dag vrij!! ) - Planningsvergadering van het team. Dit is ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar vr. 4 juli. WEBSITE De website van de school vindt u op :

14 Pagina 14 ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS De school: Openbare basisschool de Bouwsteen Hardenberg AM Finsterwolde Schoolbestuur: Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Postadres: SOOOG Postbus AB Winschoten Bezoekadres: Brede school De Meerkant Huningaweg PB Oostwold Tel Website: Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. Hansen (voorzitter) beleidsterreinen financiën en huisvesting T. Hulst (lid) beleidsterreinen personeel en onderwijs Postbus AB Winschoten Inspectie: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief) Hulpverleningsdienst Groningen (GGD) Postadres: Postbus AN Groningen tel Bezoekadres: Havenstraat 5 Veendam tel Onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, educatieve dienstverlening Lavendelheide PD Drachten tel adres:

15 Pagina 15 Bankrekening t.n.v. Stichting Vrienden van de Bouwsteen Clusterdirecteur SJ.Huinink tel Schoolcoördinator Alexander Schipper tel (Eerste aanspreekpunt van de school voor ouders, leerlingen en teamleden) Personeel / Groepsleerkrachten Jessica Dreijer tel Aline Koekkoek tel Annet Houwen tel Ingrid van Leusen tel Esther s Gravendijk tel Henny Olthof tel Wim Duteweerd tel Flip Slik tel Ina Glazenborg tel Alle teamleden zijn op de dagen dat zij op school aanwezig zijn voor en na schooltijd bereikbaar. Wij verzoeken u slechts in noodgevallen gebruik te maken van de bovenvermelde privénummers. Ouderraad ( ) Dhr. S ( Sidney ) Cosman ( voorzitter ) tel Mevr. S. ( Sigrid ) Beugelsdijk ( secretaris ) tel Mevr. F. ( Finette ) Verweij tel Mevr. J. ( Judith ) Hofstee tel Medezeggenschapsraad ( ) Leden van de oudergeleding: Mevr. M. (Mirjam) Besteman tel Dhr. C. ( Cor ) van der Laan tel Dhr. P. ( Patrick ) Nap tel Leden van de personeelsgeleding: Mevr. J. (Jessica) Dreijer tel Mevr. E. (Esther) s Gravendijk ( secretaris ) tel Mevr. I. (Ingrid) van Leusen tel Adviserend lid: SJ. Huinink tel

16 Pagina 16 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen OBS de Bouwsteen valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. De stichting is in beheers- en beleidsmatig opzicht verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela. De stichting omvat met ingang van het schooljaar basisscholen, 1 nevenvestiging, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 ZMLK school, waar ca. 330 leerkrachten zorg hebben voor ca leerlingen. De Stichting Openbaar Onderwijs oost Groningen onderschrijft de Code Goed Bestuur. Het bestuursmodel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is gebaseerd op een scheiding van de functies van besturen en toezicht houden. Het College van Bestuur voert de werkgeverstaak uit en stuurt de organisatie aan voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het College van Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, zoals strategievorming, planning, structurering en procesbeheersing. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor deugdelijk en adequaat intern toezicht op het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. Hansen (voorzitter) beleidsterreinen financiën en huisvesting T. Hulst (lid) beleidsterreinen personeel en onderwijs De Raad van Toezicht bestaat uit: Dhr. J. de Wit - voorzitter Dhr. H. de Kimpe vicevoorzitter Momenteel zijn er drie vacatures binnen de Raad van Toezicht. Er is inmiddels een wervingsprocedure gestart om te voorzien in de vacatures.

17 Pagina 17 OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn. Wanneer zich op school een probleem voordoet, gaan we er vanuit dat de volgende stappen worden gezet. Eerst spreekt u met de leerkracht van uw kind. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan maakt u een afspraak met de directeur van de school. Mocht dit ook niet helpen dan kunt u het schoolbestuur inschakelen. Op het bestuursbureau is een interne klachtencoördinator aangesteld. De interne klachtencoördinator probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is elke school verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook moet de school aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De klachtenregeling van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen ligt ter inzage op de school. De klachtenregeling is eveneens digitaal beschikbaar via de website van SOOOG (www.sooog.nl). In de klachtenregeling wordt gesproken over een contactpersoon. Dat is iemand, verbonden aan de school, die u kan adviseren over de te volgen procedure. Wanneer de klacht betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het soms lastig zijn om de klacht op school te melden. De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon heeft geen directe binding met de school. Aan hem of haar kunt u vertrouwelijk uw hele verhaal kwijt. Hij of zij bespreekt met u wat te doen en helpt u daar desgewenst bij. Klachten over (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (onderwijsinspectie). Men kan u daar adviseren over de afhandeling van uw klacht. Wanneer u besluit tot het indienen van een formele klacht, dan zijn er twee mogelijkheden: De klacht indienen bij het schoolbestuur De klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie De landelijke klachten commissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur. Een informatiefolder over de landelijke klachtencommissie is verkrijgbaar op school of op het bestuursbureau van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Informatie is tevens beschikbaar op de website van de Landelijke Klachtencommissie.

18 Pagina 18 Adres bestuur: Interne klachtencommissie (IKC) SOOOG SOOOG (t.a.v. IKC) Postbus 65 Postbus AB Winschoten 9670 AB Winschoten tel: Externe klachtencommissie (LKC) Externe vertrouwenspersoon Onderwijsgeschillen, ongewenste omgangsvormen t.a.v. LKC Buro vertouwenspersonen Postbus 85191, Hobbemastraat AD Utrecht 8932 LB Leeuwarden T: tel: Regeling toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met een time out maatregel, schorsing of verwijdering. Als zich echter één van bovenstaande situaties voordoet, is een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen. De scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschool procedures vastgesteld, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor hen in desbetreffende situaties van toepassing is. Deze procedures staan beschreven in: de regeling toelating van leerlingen de regeling time out, schorsing en verwijdering van leerlingen Beide regelingen liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau Aanmelding van nieuwe leerlingen Ouders die een kind willen inschrijven op onze school worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Zij ontvangen dan uitvoerige informatie over de school en een inschrijfformulier. Zodra het inschrijfformulier ondertekend is ingeleverd is er sprake van een definitieve inschrijving. Wij bieden ouders die belangstelling hebben voor onze school de gelegenheid om hun kind(eren) een dagdeel mee te laten draaien Toelatingsbeleid vierjarigen De scholen binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de volgende regels inzake het toelatingsbeleid voor de leerlingen die nog vier jaar moeten worden: 1. Vanaf vier jaar zijn leerlingen welkom op school. 2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben be reikt of zo spoedig mogelijk daarna in overleg met de directie van de school. 3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar wordt in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen kunnen komen kennismaken. Hierbij wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen. In deze periode zijn de kinderen geen leerlingen in de zin van de wet.

19 Pagina 19 OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS Adressen: Schoolcontactpersoon: Mevr. A. Koekkoek Postadres schoolbestuur: SOOOG Postbus AB WINSCHOTEN Tel: Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen: Buro Vertrouwenspersonen Hobbemastraat LB LEEUWARDEN Tel: Externe klachtencommissie (LKC): Onderwijsgeschillen, t.a.v. LKC Postbus AD UTRECHT Tel: Website: Inspectie van het onderwijs: vragen over onderwijs: (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie: Klachtmeldingen over (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek geweld: (lokaal tarief)

JAARGIDS 2012-2013. Obs de Bouwsteen Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde tel. 0597 331570 Email: info@bouwsteen-finsterwolde.nl

JAARGIDS 2012-2013. Obs de Bouwsteen Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde tel. 0597 331570 Email: info@bouwsteen-finsterwolde.nl JAARGIDS 2012-2013 Obs de Bouwsteen Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde tel. 0597 331570 Email: info@bouwsteen-finsterwolde.nl Pagina 2 VOORAF De jaargids van obs de Bouwsteen is bedoeld als bijlage bij

Nadere informatie

Agenda september: Gouden wekengesprekken 28 kinderpostzegels

Agenda september: Gouden wekengesprekken 28 kinderpostzegels Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2016 2017 0597-331570 21 SEPTEMBER 2016 Agenda september: 19-23 Gouden wekengesprekken 28 kinderpostzegels Vooruitblik oktober: 11 Oud papier lopen

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

Bijlage bij de schoolgids

Bijlage bij de schoolgids Bijlage bij de schoolgids 2014-2015 Deze bijlage bestaat uit gegevens die vaak jaarlijks veranderen. U vindt hierin de volgende onderwerpen: 1. De school a. Gegevens van de school b. Het team van de Boogerd

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek.

5.7. De leerplichtambtenaar Alle zaken t.a.v. de leerplicht zijn in handen gelegd van het Regionaal Bureau Leerplichtzaken Gooi en Vechtstreek. 1 Wet en regelgeving 5.1. Leerplicht Een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind 5 jaar is geworden. Leerplichtig zijn betekent nog niet dat

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Agenda: 18 okt. Kijkmiddag Kinderboekenweek 21-25 okt. Herfstvakantie 30 okt. Vreedzame ouderavond 01 nov. Nieuwsbrief 5

Agenda: 18 okt. Kijkmiddag Kinderboekenweek 21-25 okt. Herfstvakantie 30 okt. Vreedzame ouderavond 01 nov. Nieuwsbrief 5 Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 4 SCHOOLJAAR 2013 2014 11 OKTOBER 2013 OBS DE BOUWSTEEN HARDENBERG 8 9684 AM FINSTERWOLDE 0597 331570 Agenda: 18 okt. Kijkmiddag Kinderboekenweek 21-25 okt. Herfstvakantie 30 okt.

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2016-2017 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2016-2017 A

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2017-2018 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2017-2018 A

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4

Nieuwsbrief 1. Schoolkamp gr. 8. Kennismakingsgesprekken. groepen 3 t/m 7. Groepsreis gr 3-4 S e p t e m b e r 2 0 1 6 Aan het begin van het schooljaar plannen we, voor de ouders die daar prijs op stellen, een kennismakingsgesprek. In dit gesprek staan niet de resultaten centraal, maar juist het

Nadere informatie

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8

VAKUREN ROOSTER. BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: 2013-2014 voldoen wij aan de gestelde eisen. Het totaal aantal uren voor de groepen 1 t/m 8 BINNENKOMST/SCHOOLTIJDEN groepen 1 t/m 8: maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag woensdagmorgen van 08.45 uur tot 12.00 uur. van 12.45 uur tot 15.00

Nadere informatie

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar.

Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe schooljaar. Aan de ouders, Hierbij ontvangt u de jaarlijkse bijlage die hoort bij onze schoolgids. Deze bijlage verschijnt elk jaar in aangepaste vorm, alle gezinnen ontvangen de bijlage aan het begin van het nieuwe

Nadere informatie

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede

1. School Christelijke Basisschool Kisveld. Bezoekadres: Postadres : Hondelinkweg 2 Postbus 42 7161 HG Neede 7160 AA Neede Waarom dit jaarboekje? De schoolgids bestaat uit bestaat uit informatie betreffende de achtergrond van de school, de manier waarop wij werken, de keuzes die wij gemaakt hebben. Deze informatie verandert

Nadere informatie

Voor meer informatie en foto s kunt u ook ons volgen op onze website www.obs-wiekslag.nl

Voor meer informatie en foto s kunt u ook ons volgen op onze website www.obs-wiekslag.nl OBS De Wiekslag O.b.s. De Wiekslag Veurste Rou 4 9697 RZ BLIJHAM T: 0597-562070 E: obswiekslag@xs4all.nl W: www.obs-dewiekslag.nl Maandbrief 1 Jaargang 14 15 4 september 2014 Datum: Activiteit: Bijzonderheden:

Nadere informatie

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!!

Agenda september: Maandagmiddag 16 nov. heeft het team een gezamenlijke scholing. Alle leerlingen zijn deze dag om 12.00 uur vrij!! Pagina 1 NIEUWSBRIEF NO. 1 OBS DE BOUWSTEEN SCHOOLJAAR 2015 2016 0597-331570 11 SEPTEMBER 2015 Agenda september: Vooruitblik oktober: 13 okt. Oud papier lopen 14 okt. Nieuwsbrief 2 5-16 okt. Schoolbreed

Nadere informatie

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016

Sterrenstof. De volgende Sterrenstof zal verschijnen op 5 oktober 2016 SEPTEMBER 2016 Belangrijke data: 12 september 19.00-20.00 uur informatieavond Middenbouw (3,4,5) 12 september 20.00-21.00 uur informatieavond Onderbouw (1,2) 13 september 19.00-20.00 uur informatieavond

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, , Kalender

Obs. De Wynbrekker, Menso Poppiusstraat 46, 8536 VA Oosterzee, ,  Kalender Obs. De Wynbrekker,,, 0514-541242,, www.obsdewynbrekker.nl, Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 22 Vakantie 16 17 18 19 20 21 23 24

Nadere informatie

overzicht schooljaar 2015 2016

overzicht schooljaar 2015 2016 overzicht schooljaar 2015 2016 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2015-2016 A

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL Zuukerschool, Epe

SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL Zuukerschool, Epe SCHOOLKALENDER ZUUKERSCHOOL 2017-2018 Augustus 2017 Di 1 ZOMERVAKANTIE Woe 2 ZOMERVAKANTIE Do 3 ZOMERVAKANTIE Vrij 4 ZOMERVAKANTIE Za 5 Zo 6 Ma 7 ZOMERVAKANTIE Di 8 ZOMERVAKANTIE Woe 9 ZOMERVAKANTIE Do

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO

BIJLAGE SCHOOLGIDS VSO BIJLAGE Vlaanderenlaan 7 SCHOOLGIDS VSO 2016-2017 Vlaanderenlaan 7 0599-652022 e-mail: meidoornschool@picto.nl website: www.meidoornschool.picto.nl Activiteiten Jaarplanning 2016-2017 7 september 2016

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Informatie kalender schooljaar

Informatie kalender schooljaar Informatie kalender schooljaar 2014-2015 GS De Wâldiik Postbus 6 9233ZL Boelenslaan 0512341261 E-mail directie@dewaldiik.nl AUGUSTUS 2014 VR 1 ZA 16 ZA 2 ZO 17 ZO 3 MA 18 Eerste schooldag. Gouden weken

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag

maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag dinsdagochtend, donderdag dinsdag, donderdag, vrijdag maandag, dinsdagmiddag, woensdag bezoekadres: Karekiet 49 3641 ZE Mijdrecht / postadres: Postbus 1108 3640 BC Mijdrecht T: 0297 282202 www.obs trekvogel.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer: 0297 282202 Natuurlijk kunt

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2013 2014 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2013-2014 A

Nadere informatie

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat

Locatie Sittard: Kleine Steeg Locatie Geleen: Dunantstraat Locatie Sittard: Kleine Steeg 11 046-451349 sittard@hoefer.nl Locatie Geleen: Dunantstraat 11 046-4745675 geleen@hoefer.nl september 2016 Locatie Sittard: Kleine Steeg 11, 6131KJ Sittard 046-4513149 sittard@hoefer.nl

Nadere informatie

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35

augustus 2014 ma di wo do vr za zo wk32 Wk33 Wk34 Wk 35 augustus 204 2 3 4 5 6 7 8 9 0 wk32 2 3 4 5 6 7 Wk33 8 9 20 2 22 23 24 Wk34 25 26 27 28 29 30 3 Wk 35 = Nieuwsbrief ouders = deze week hoofdluiscontrole Schooltijden Basisschool: ma t/m vrij: 8.30-4.45

Nadere informatie

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl

lvandruyten@sgmbrouwerij.nl 2015-2016 Lesrooster Maandag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Dinsdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs Woensdag 8:45-12:30 Donderdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Vrijdag 8:45-12:00 en 13:00-15:00 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar

Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar Aanvullende informatie op de schoolgids schooljaar 2015-2016 Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht - T: 0297-281275 www.obs-molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297-281275 Natuurlijk

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard

Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard INFOBULLETIN Oktober 2013 Samenwerken om er voor te zorgen dat iedereen succesvol is. Hoogvliet, 26 september 2013 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen van de locatie de Boomgaard Kinderboekenweek

Nadere informatie

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag

maandag, dinsdag, woensdag donderdag, vrijdag maandag, vrijdagochtend dinsdag,woensdag, donderdag Molenwiek 48 3642 BS Mijdrecht T: 0297 281275 www.obs molenland.nl Bereikbaarheid U kunt ons bereiken onder het nummer 0297 281275. Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van ons mailadres: info@obs molenland.nl

Nadere informatie

Juf Ingrid (ma-di-do), juf Liesbeth (woe) In deze klas zal meerdere dagdelen in de week een onderwijsassistent aanwezig zijn.

Juf Ingrid (ma-di-do), juf Liesbeth (woe) In deze klas zal meerdere dagdelen in de week een onderwijsassistent aanwezig zijn. JAARINFO SCHOOLJAAR 2017-2018 1.1 Groepsverdeling Dit schooljaar hebben we zes groepen. De groepen zijn als volgt verdeeld: Groep 1 Juf Ingrid (ma-di-do), juf Liesbeth (woe) In deze klas zal meerdere dagdelen

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

KALENDER SCHOOLJAAR

KALENDER SCHOOLJAAR KALENDER SCHOOLJAAR 20-207 Levensboom 4 MX Blaricum tel: 035 52 33 5 34 Website: Email: obsbijvanck@planet.nl Jaarkalender en gym- en rooster ook op onze website!! augustus 20 2 3 4 5 7 8 9 0 2 3 4 5 7

Nadere informatie

Een leerzaam, prettig schooljaar

Een leerzaam, prettig schooljaar O.B.S.De Schatkist Kerkrade, juli 2017. Beste leerlingen, ouder(s)/verzorger(s), Voor U ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2017 2018 met allerlei informatie over onze school. Zo heeft U altijd

Nadere informatie

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015

Informatieboekje CBS Beatrix. Schooljaar 2014-2015 Informatieboekje CBS Beatrix Schooljaar 2014-2015 Schooljaar 2014-2015 Rotterdam 1 juli 2014 Geachte ouder(s), verzorger(s), De zomervakantie is alweer in zicht en dat betekent dat de laatste werkzaamheden

Nadere informatie

Jaarkalender De Brug Schooljaar

Jaarkalender De Brug Schooljaar Jaarkalender De Brug Schooljaar 2017-2018 Wie is er welke dag? Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Rood Oranje Groen Blauw Annette de With of Nicole Stroo & Ruth Laumans Anneke van Driel of

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Activiteitenkalender versie

Activiteitenkalender versie AUGUSTUS 2016 31 ma 1 di 2 wo 3 do 4 vr 5 za 6 zo 7 32 ma 8 di 9 wo 10 do 11 vr 12 Za 13 zo 14 33 ma 15 di 16 wo 17 do 18 vr 19 za 20 zo 21 34 ma 22 Eerste schooldag di 23 wo 24 do 25 vr 26 za 27 zo 28

Nadere informatie

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers,

Hoensbroek, juli Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Hoensbroek, juli 2016. Beste leerlingen, ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolkalender voor het schooljaar 2016 2017 waarin allerlei informatie over de school vermeld staat. Wanneer U de kalender

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20.

SEPTEMBER 2015. Schooljaar 2015 2016. Namens Team Basisschool De Violier. Ma 31 Wo 16. Di 1 Do 17. Wo 2 Luizenpluis Vr 18. Do 3 19. Vr 4 20. Beste ouders / verzorgers, Schooljaar 2015 2016 Dit is de eerste bladzijde van de informatiekalender van basisschool De Violier. Hierin vindt u alle belangrijke data van dit schooljaar. De activiteiten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten.

Mocht het zo zijn dat op enig moment de kleutergroep te groot wordt dan is er ruimte om een tweede groep te starten. Website : www.hietweide.nl e-mail : nieuwsbrief@hietweide.nl Kopij inleveren uiterlijk woensdag bij Jan Buijtenhuijs of zenden aan nieuwsbrief@hietweide.nl 19 juni Nr. 17-35 Agenda 23 juni Swim to play

Nadere informatie

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon:

Augustus Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: kalender schooljaar 2015-2016 Augustus 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 5 Eerste schooldag Op 31 augustus start het nieuwe schooljaar om 8.30

Nadere informatie

september 2016 ma di wo do vr za zo Schooltijden Basisonderwijs:

september 2016 ma di wo do vr za zo Schooltijden Basisonderwijs: = nieuwsbrief Schooltijden Basisonderwijs: september 2016 1 2 3 4 Ma. t/m vrij: 8.30-14.45 uur Woensdag eindtijd 12.15 uur. Middag vrij. Groep 1/2 is elke vrijdag vrij! Voorschool: Ma t/m do.: 8.46 11.30

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014.

Kompasschool. schoolgids: 2013-2014 Deel B. Inleiding. Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. Kompasschool schoolgids: 2013-2014 Deel B Inleiding Voor u ligt het B Deel van de schoolgids voor het jaar 2013/2014. 1 In het A Deel vindt u een beschrijving van ons onderwijs. In dit deel staan gegevens

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2014 2015 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2014-2015 A

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 24 augustus INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 24 augustus INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 24 augustus 2 017 INFO 1 IN DEZE INFO Klaar voor de start. Informatie-avonden groepen 1/2/3 Schoolreisje

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond augustus 2014 1 2 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2014-2015 Dibo 1 Nieuwsbrief 1 week 34 24 25 26

Nadere informatie

overzicht schooljaar

overzicht schooljaar overzicht schooljaar 2012 2013 - schooltijden - regelingen - activiteiten - vakanties - adressen en telefoonnummers LOVK School voor Landelijk Onderwijs aan Varende Kinderen LOVK-schoolgids 2012-2013 A

Nadere informatie

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool

Jaarinformatie schoolgids Anninksschool 2013-2014 Jaarbijlage bij de schoolgids van de Anninksschool. Deze informatie ontvangt u aan het begin van ieder schooljaar. De groepen en de groepsleerkrachten Groep Stamgroepleid(st)ers 1 en 2 OB Daniel

Nadere informatie

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven:

Voor klachten op overige terreinen geldt de klachtenprocedure. Deze procedure is hieronder beschreven: De klachtenregeling Elke school is verplicht een klachtenregeling te hebben, waarin staat hoe de school omgaat met klachten. Een goed informatiebeleid voorkomt klachten. Wij informeren ouders, leerlingen

Nadere informatie

Maandbrief Obs Johanna Huiskamp

Maandbrief Obs Johanna Huiskamp Belangrijke data schooljaar 2015-2016 Noteert u deze vast in uw agenda? Herfstvakantie 19 t/m 23 oktober Kerstvakantie 21 december t/m 1 januari Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari Goede vrijdag 25 maart

Nadere informatie

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2

Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Bossestraat 8b 5374 HT Schaijk Postbus 111 5374 ZJ Schaijk e-mail: dir.denomgang@optimusonderwijs.nl tel: 0486-461283 Per Omgaande schooljaar 2014 2015 12 september 2014 nummer 2 Inhoud Van de directie

Nadere informatie

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat.

Vanuit onze kant een tip: Geef deze kalender een goede plaats zodat u regelmatig kunt bekijken wat er op het programma van de Speurneus staat. Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt de schoolkalender van het schooljaar 2010 2011. Ook dit jaar hebben wij geprobeerd de kalender zo volledig mogelijk te vullen met activiteiten van de kinderen van

Nadere informatie

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016

JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 JAARKALENDER voor ouders 2015-2016 Maand: september 2015 Zo. 30 Wk 36 / 1 Ma. 31 Eerste schooldag Nieuwsbrief 1 Di. 1 Wo. 2 Do. 3 Vr. 4 Za. 5 Zo. 6 Wk 37 / 2 Ma.7 Di. 8 Wo.9 Do. 10 Vr. 11 Za. 12 Waterexperience

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie

Nieuwsbrief (2) september 2016

Nieuwsbrief (2) september 2016 Nieuwsbrief (2) september 2016 Welkom nieuwe leerlingen Nog maar net op school zijn Caitlyn Robijn, Vincent Hijmersma, Tess van Gangelen en Dirk Tillema. Wij wensen jullie allemaal een fijne tijd op De

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Nummer 03 18 september 2014

Nummer 03 18 september 2014 Nummer 03 18 september 2014 Agenda 19 september konvooi Market Garden 24 september rondgang vertrouwenspersonen 01 oktober ontruimingsoefening BHV 02 oktober Molenveldnieuws nr. 4 verschijnt 03 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief 24 juli 2017

Nieuwsbrief 24 juli 2017 Breedveld 7, 1025 PZ Amsterdam tel.: 020 6371265 email: info@ikcbuikslotermeer.nl voor onderwijs en opvang van 0 tot 13 jaar Nieuwsbrief 24 juli 2017 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de laatste nieuwsbrief

Nadere informatie

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal

EVENTS. augustus Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Inloopuur nieuwe klaslokaal KALENDER 2014-2015 augustus 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Inloopuur nieuwe klaslokaal 11.00-12.00 uur Eerste schooldag Luizencontrole 1 25 26 27 28 29 30 31 22 augustus

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout

Jaarkalender schooljaar 2014-2015. OBS De Zevensprong. Pampusstraat 28 (bezoekadres Drakenstraat 40) 1435 LJ Rijsenhout Jaarkalender schooljaar 2014-2015 OBS De Zevensprong (bezoekadres Drakenstraat 40) 0297 327842 / 06 18248767 dezevensprong@sopoh.nl www.dezevensprong.sopoh.nl Beste kinderen, ouders en meelezers, Voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

A u g u s t u s

A u g u s t u s A u g u s t u s 2 0 1 2 13 START SCHOOLJAAR 2012/2013 14 15 16 17 Schoolreis 5-8 18 19 20 21 22 Informatieavond gr 3 23 Informatieavond gr 5 24 25 26 27 Informatieavond gr 8 28 Informatieavond gr 7 29

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie