OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014"

Transcriptie

1 JAARGIDS Obs de Bouwsteen Hardenberg AM Finsterwolde tel Website:

2 Pagina 2 VOORAF De jaargids van obs de Bouwsteen is bedoeld als bijlage bij de schoolgids. De jaargids bevat zoveel mogelijk actuele informatie over het schooljaar Daarnaast bevat deze jaargids algemene informatie over de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen en enkele zaken die bovenschools geregeld zijn binnen de Stichting. De schoolgids van obs de Bouwsteen biedt informatie over diverse onderwijsinhoudelijke en organisatorische zaken. De schoolgids is in herschreven. Nu zijn er enkele aanpassingen in de tekst. De nieuwste versie is te lezen op onze website. Via onze nieuwsbrief proberen we u ook zoveel mogelijk op de hoogte te houden van onze activiteiten. Nieuwsbrieven en schooldocumenten kunt u ook vinden op onze website. Dit onder het kopje organisatie en leren en dan bij het rolmenu documenten aanklikken We zien de jaargids als een goed middel om een goede communicatie en samenwerking tussen ouders en school te bewerkstelligen. Samen met u willen we toewerken naar een succesvol schooljaar

3 Pagina 3 PERSONEELSBEZETTING Clusterdirecteur: Schoolcoördinator: Sjoerd Huinink Alexander Schipper Groepsleerkrachten: Groep 1a/2a Jessica Dreijer ( ma. t/m vr. ) Groep 1b/2b Aline Koekkoek ( ma, di, di.mi en vr.) Annet Houwen ( woe. en do.mo. Groep 3 Ingrid van Leusen ( ma, di, do.) Alexander Schipper ( woe en vr.) Groep 4/5a Esther s Gravendijk ( ma.mo, di, wo, do.mo, vr.) Alexander Schipper ( do.mi.) Groep 5b/6 Henny Olthof ( ma.mo., di, woe. om de week, do en vr. ) Flip Slik ( woe. om de week ) Groep 7/8 Wim Duteweerd ( ma, di, woe, do.mo. ) Annet Houwen ( do.mi., vr. ) Gymdocent op de maandag is Bianca Frieling Op maandagmiddag zal Flip Slik het 1e uur tekenen geven aan groep 5b/6 en groep 4/5a heeft dan gym. Het 2e uur geeft Flip tekenen aan groep 4/5a en heeft groep 5b/6 gym. Sjoerd Huinink is tevens directeur van obs de Uilenburcht ( Beerta ) en obs Houwingaham ( Bad Nieuweschans ). Sjoerd is dinsdagmorgen en vrijdagmorgen aanwezig op de Bouwsteen. Alexander Schipper is de eerste contactpersoon voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Alexander is op maandag, dinsdag en donderdagmorgen vrijgesteld voor directietaken. Interne begeleider: Ina Glazenborg De interne begeleider is dinsdag, woensdag en donderdag ingezet voor ibwerkzaamheden. ICT: Henk Rijskamp ( dinsdag en vrijdag aanwezig ) Conciërge: Op dit moment is deze vacature niet ingevuld.

4 Pagina 4 SCHOOLTIJDEN Met ingang van dit schooljaar starten we op school met het continurooster. Dit betekent dat alle leerlingen van groep 1 t/m 8 dezelfde schooltijden hebben. Er zullen verschillende pauzemomenten zijn voor de leerlingen. De lunchpauze genieten de leerlingen in de klas bij de leerkracht. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De schooltijden zijn als volgt: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur Woensdag van uur. Op woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. Pauze De kinderen hebben elke dag pauze van tot uur (groep 3 t/m 5a ) en van tot (groep 5b t/m 8). De middagpauze (behalve op woensdag) is van tot uur (groep 4 t/m 8). De middagpauze voor groep 1 t/m 3 is van tot uur. De leerlingen van groep 1/2 mogen s ochtends vanaf 8.00 uur in hun lokaal gebracht worden. Een kwartier voor aanvang van de lessen en tijdens de pauze is er toezicht op het plein. Eén van onze belangrijke uitgangspunten is het voorkomen van verlies van kostbare onderwijstijd. Daarom willen we s ochtends op tijd beginnen. Om deze reden mogen de leerlingen van groep 3 t/m 8 vijf minuten voor het begin van de lessen naar hun lokaal. Onze schoolbel zal dit aangeven. Om 8.10 uur gaat de 1e bel. Op dat moment mogen de kinderen naar binnen. Strikt om 8.15 uur starten we met de lessen. We verwachten van de leerlingen dat zij dan op tijd aanwezig zijn.

5 Pagina 5 VAKANTIEROOSTER Vakantie en vrije dagen zijn als volgt vastgesteld: Herfstvakantie: ma t/m vr Kerstvakantie: ma t/m vr Voorjaarsvakantie ma t/m vr Paasvakantie ma Meivakantie ma t/m vr Hemelvaart do t/m vr Pinkstervakantie ma Zomervakantie ma t/m vr Studiemiddag team: do ( alle leerlingen zijn vanaf uur vrij!!) Let op: Alle scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben besloten dat Goede Vrijdag ( ) in het schooljaar een gewone schooldag is. Wij hebben geprobeerd om de studiemomenten voor het team alvast in te roosteren. Mochten we toch nog één of twee dagdelen i.v.m. onderwijskundige activiteiten nodig zijn dan informeren wij u via de nieuwsbrief. SCHOOLVERZUIM Bij afwezigheid wegens ziekte dient u de school daarvan in kennis te stellen, bij voorkeur s ochtends tussen 8.00 en 8.15 uur. Wij nemen telefonisch contact met u op als uw kind afwezig is zonder bericht van afmelden. Voor afwezigheid, anders dan ziekte, moet u tijdig vooraf toestemming vragen aan de directie. Op een daarvoor bestemd aanvraagformulier vult u de datum en reden van verlof in. De directie zal u zo spoedig mogelijk na het indienen van het formulier schriftelijk meedelen of aan uw verzoek tegemoet gekomen kan worden. Over het algemeen zijn we bereid binnen de bestaande regels soepel om te gaan met uw verlofaanvraag. Wanneer we vermoeden dat er misbruik gemaakt wordt van de situatie schakelen we de leerplichtambtenaar in. RAPPORTEN We vinden het belangrijk de ouders/verzorgers regelmatig te informeren omtrent het functioneren van hun kind (eren). Drie keer per jaar krijgen de leerlingen van groep 1 t/m 8 een rapport mee naar huis. Voorafgaand aan het uitreiken van het rapport worden ouders/verzorgers uitgenodigd om het functioneren en de vorderingen van hun kind(eren) met de leerkracht te bespreken.

6 Pagina 6 Gesprek 1 e rapport: week 47 ( ma. 18 en di. 19 nov. ) 1 e rapport mee: vr. 22 november 2013 Gesprek 2 e rapport: week 11 ( ma. 10 en di. 11 maart) 2 e rapport mee: vr. 14 maart 2014 Groep 8 heeft deze periode schoolkeuzegesprekken. Rapportgesprekken ( 2e rapport ) voor groep 8 komen hiermee te vervallen. Gesprek 3 e rapport: week 26 ( ma. 23 en di. 24 juni ) 3 e rapport mee: vr. 27 juni 2014 Groep 8 heeft deze periode geen rapportgesprekken. CITO EINDTOETS De CITO eindtoets wordt dit schooljaar afgenomen op 11, 12 en 13 februari In week 11 ( 10 t/m 14 maart ) ontvangt u via de school de uitslag van de toets. In week 12 en 13 zijn de schoolkeuzegesprekken. Voor 1 april 2014 moeten de aanmeldingen bij het V.O. binnen zijn. NIO TOETS In groep 8 wordt ook dit jaar de NIO toets afgenomen. Dit is een intelligentie onderzoek. Deze zal in de maand december 2013 of januari 2014 worden afgenomen. Deze test wordt afgenomen door Stichting Compaz. BEWEGINGSONDERWIJS Het is belangrijk dat de leerlingen naast het werken in de klas voldoende beweging krijgen. Daarom is bewegingsonderwijs/gymnastiek een vast onderdeel van het leerprogramma. Ook dit jaar kunnen we gebruik maken van een vakleerkracht bewegingsonderwijs ( voor groep 3 t/m 8 ). Dit is alleen op de maandag. Deze leerkrachten zijn aangesteld samen met het Huis voor de Sport, de gemeente en SOOOG. Vrijdag geven de collega s zelf gymnastiek. Groep 1/ 2: Minstens twee keer per dag, bij mooi weer buiten, zijn er voor de leerlingen activiteiten met betrekking tot beweging mogelijk. Meestal vinden deze activiteiten plaats in het speellokaal. Groep 3 t/m 8: De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 krijgen gymnastiek in de sportzaal van de MSB. Gymrooster: Maandag: Vrijdag: uur groep 7/ uur groep 5b/ uur groep uur groep uur groep 4/5a uur groep 4/5a uur groep 5b/ uur groep 7/8

7 Pagina 7 INFORMATIE NAAR OUDERS/VERZORGERS Nieuwsbrief: Regelmatig ontvangen de ouders/verzorgers een nieuwsbrief. Deze bevat achtergrondinformatie over onderwijskundige zaken, actueel nieuws en een agenda met voor u van belang zijnde data en gebeurtenissen. Om niet voor verassingen te komen staan, is het verstandig de nieuwsbrief goed door te nemen Naast de nieuwsbrief worden de ouders/ verzorgers, indien nodig ook op andere wijze schriftelijk geïnformeerd. Alle informatie bestemd voor ouders wordt meegegeven aan het oudste kind van elk gezin. Op de volgende dagen verschijnt de nieuwsbrief: 20 augustus september september oktober november november december december januari januari februari maart maart april mei mei juni juni 2014 De nieuwsbrief wordt tevens gepubliceerd op de website van de school. Schoolkrant: De schoolkranten verschijnen voor de Kerst, Pasen en de zomervakantie. De redactie van de schoolkrant bestaat uit leerkrachten en ouders. Namen staan elders in de jaargids vermeld. Ieder gezin krijgt één exemplaar. Verder staat de schoolkrant ook op de website.

8 Pagina 8 WAARDEVOLLE VOORWERPEN Als school stellen we alles in het werk om er voor te zorgen dat de eigendommen van leerlingen niet beschadigd worden of verdwijnen. Helemaal uit te sluiten is dit echter niet. We raden u aan er op toe te zien dat uw kind voor hem/haar waardevolle voorwerpen zoveel mogelijk thuis laat. TRAKTEREN Als kinderen jarig zijn, willen ze uiteraard trakteren in hun klas. Ze vinden het dan natuurlijk ook leuk om bij de andere klassen en leerkrachten langs te gaan. We hebben daarbij het volgende afgesproken: De leerlingen van groep 1 t/m 3 gaan langs bij de klassen en leerkrachten op de benedenverdieping en de leerlingen van groep 4 t/m 8 bij de klassen en leerkrachten van de bovenverdieping. Als traktatie hebben wij als school het liefst gezonde zaken. GGD DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG OP DE BASISSCHOOL In de provincie Groningen wordt de jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 0-19 jaar uitgevoerd door GGD Groningen. Tot de leeftijd van 4 jaar gaan ouders met hun kinderen daarvoor naar het consultatiebureau. Vanaf het vierde jaar komt u de medewerkers van de Jeugdgezondheidszorg tegen op de basisschool. In dit artikel leest u wat de Jeugdgezondheidszorg van GGD Groningen u en uw kind te bieden heeft tijdens de basisschoolperiode. Onderzoek van gehoor, gezichtsvermogen, lengte en gewicht In groep 2 komt de doktersassistent van de GGD op school voor een onderzoek van het gehoor en gezichtsvermogen. De kinderen worden dan ook gemeten en gewogen. Ouders krijgen een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn. De kinderen worden opnieuw gemeten en gewogen in groep 7. Er wordt dan ook klassikaal voorlichting gegeven over voeding en bewegen. Bij dit onderzoek zijn ouders niet aanwezig. De onderzoeken vinden alleen plaats als u als ouder hiervoor toestemming geeft. Als tijdens één van de onderzoeken blijkt dat iets niet (helemaal) goed is, krijgt u hiervan bericht. Samen met u wordt dan bekeken wat er moet gebeuren. Vragenlijst groep 2 Als voorbereiding op het onderzoek in groep 2 krijgen ouders een vragenlijst over de gezondheid en het welbevinden van hun kind. Tijdens het onderzoek neemt de doktersassistent de vragenlijst met u door. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Ook informeert de verpleegkundige bij de leerkracht of er kinderen zijn die de aandacht van de Jeugdgezondheidszorg nodig hebben. Zijn er bijzonderheden of vragen? Dan wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de arts of de verpleegkundige. Hebt u in de vragenlijst aangegeven dat er bijzonderheden zijn op het gebied van stem, spraak en/of taal? Dan kijkt de logopedist, de verpleegkundige of arts van de GGD samen met u of er verder onderzoek nodig is.

9 Pagina 9 Vragenlijst groep 7 Ook in groep 7 krijgen ouders een vragenlijst. Op de vragenlijst kunt u aangeven of u prijs stelt op een gesprek met een verpleegkundige of arts van de GGD. Vaccinaties Alle 9-jarige kinderen ontvangen een uitnodiging van de GGD voor de vaccinaties DTP en BMR. Kinderen krijgen deze vaccinaties om te voorkomen dat ze besmettelijke ziektes als bof, mazelen of rode hond krijgen. Verder ontvangen alle 12-jarige meisjes 3 keer een uitnodiging voor de HPV-vaccinatie. Deze vaccinatie is bedoeld om hen te beschermen tegen baarmoederhalskanker. Informatie over gezondheid en opvoeding GGD Groningen heeft veel informatie over gezondheid en opvoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om opvoedingsfolders over eten, pesten en de seksuele ontwikkeling van kinderen. Ook verzorgt het Mobiel Opvoed Informatieteam (MOI) ouderavonden over diverse opvoedkundige onderwerpen. Kijk voor het aanbod op Contact Met vragen en problemen kunt u altijd terecht bij het Jeugdgezondheidszorgteam dat werkzaam is op de school van uw kind. De verpleegkundige houdt regelmatig spreekuur op school of het Centrum voor jeugd en gezin. Op school is bekend waar en wanneer dit spreekuur is. U kunt ook bellen naar de Telefonische Advisering van GGD Groningen/CJG, telefoon: (op werkdagen van uur). FLUORSPOELEN Er zijn een aantal manieren om tanden en kiezen te beschermen tegen tandbederf. Zo zult u er thuis zeker op letten dat uw kinderen de juiste voeding krijgen, weinig snoepen en regelmatig hun tanden poetsen. Het spoelen met een lichte fluoridenoplossing is een methode om het kindergebit te versterken, die zeer goed op school kan worden toegepast. Het is erg eenvoudig: één keer per week ( op woensdag ) wordt er 2 minuten gespoeld. Daarna wordt de vloeistof weer uitgespuugd. De deelnamekosten zijn 2,50 per leerling per schooljaar ( september 2013 juli 2014 ) Deelnamekosten vanaf januari 2014 t/m juli 2014 zijn 1,25

10 Pagina 10 OUDERS/VERZORGERS EN SCHOOL Medezeggenschapsraad: Via de wet is het een verplichting voor de school een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR bestaat uit twee geledingen: - vertegenwoordigers van de ouders, de oudergeleding - vertegenwoordigers van het team, de teamgeleding De MR overlegt met de directie van de school en het schoolbestuur over allerlei belangrijke schoolzaken o.a.: - vaststellen van het formatieplan - het onderhouden van contacten met directie en schoolbestuur - toetsing van personeelsbeleid - volgen van en mede inhoud geven aan onderwijskundige ontwikkeling De rechten en plichten van de MR zijn in een reglement vastgelegd. Vergaderingen van de MR zijn openbaar. Een uitgebreid reglement voor de MR ligt op school ter inzage. Namen en telefoonnummers van de MR leden worden elders in de jaargids vermeld. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad: Naast de medezeggenschapsraad op onze school is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze raad is bevoegd tot bespreking van alle gemeenschappelijke, school overstijgende aangelegenheden inzake de scholen die onder de stichting vallen. Ouderraad: Aan de school is een ouderraad verbonden. De leden worden door en uit de ouders gekozen op de zakelijke ouderavond. De taak van de ouderraad is het best als volgt te omschrijven: - het bevorderen van de contacten tussen ouders/verzorgers en school - samen met het team zorgen voor een goed verloop van allerlei activiteiten op school Zoals: -vieringen ( St.Maarten, Sinterklaas, Kerst, Pasen, Musicalavond ) -het ondersteunen en mogelijk maken van sportactiviteiten. ( sportdag, spelletjesmorgen etc.) -laatste schooldag Namen en telefoonnummers van de OR leden worden elders in de jaargids vermeld. OUDERBIJDRAGE Op obs de Bouwsteen wordt geen vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Activiteiten georganiseerd door de ouderraad worden betaald uit de oud papierkas. Alle

11 Pagina 11 ouders/verzorgers worden dringend verzocht zich beschikbaar te stellen om te helpen bij het inzamelen van het oud papier. Per avond ( 2e dinsdag van de maand ) zijn zes vrijwilligers nodig. Er worden drie routes gelopen. Er wordt om zes uur gestart vanaf het parkeerterrein bij de Spar. De organisatie van het inzamelen van het oud papier is in handen van de ouderraad. Tijdens de zakelijke ouderavond wordt een volledig overzicht van de jaarlijkse inkomsten en uitgaven verstrekt. Ophaal rooster oud papier schooljaar Er wordt iedere 2e dinsdag van de maand oud papier opgehaald. Vertrekpunt is het parkeerterrein bij de Spar in het dorp. We vertrekken om uur. Tijdens het lopen is er een kopje koffie bij café van der Paard. De avond duurt tot ongeveer uur. In 2013: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december. In 2014: 14 januari, 11 februari, 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli en 12 augustus. SCHOOLREIZEN De leerlingen van groep 1 t/m 8 gaan elk jaar op schoolreis. Het schoolreisprogramma voor het schooljaar wordt via de nieuwsbrief bekend gemaakt. De data zijn al wel bekend. Deze staan vermeld in onze activiteitenkalender. Ouders/verzorgers kunnen, indien geweest, wekelijks voor de schoolreizen sparen. Het bedrag kan ook worden overgemaakt op onze rekening. In de loop van het schooljaar worden de nieuwe prijzen bekend gemaakt voor de schoolreizen in 2014.

12 Pagina 12 ACTIVITEITENKALENDER Activiteiten 2013: - Start Kinderboekenweek Sport en spel ( woensdag 2 t/m zondag 13 oktober ) Kijkmiddag op vrijdag 11 oktober van uur. - Herfstvakantie maandag 21 okt. t/m vrijdag 25 okt. - Ouderavond Vreedzame School woensdag 30 oktober van uur uur. - Lampionnententoonstelling donderdag 07 november van uur uur. - In november wordt er een paneloverleg met de ouders ingeroosterd. - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 8 maandag 18 nov. en dinsdag 19 nov. - Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 22 november - Sintviering donderdag 5 december. ( gr. 1 t/m 8 is om uur vrij!!) - Kerstmarkt woensdag 11 december van uur uur - Kerstviering donderdag 19 december van uur uur. - Vrijdag 20 december s ochtends laatste afsluiting Kerst en opruimen. s Middags start de Kerstvakantie. ( alle leerlingen zijn om uur vrij!!) - Kerstvakantie ma. 23 dec. t/m vr.3 jan Activiteiten 2014: - Mediatorentraining ( do.mi.16 jan., do.mi. 23 jan. en do.mi.30 januari.) do.mi. 30 januari wordt feestelijk afgesloten met een diploma uitreiking voor de mediatoren. - zakelijke ouderavond woensdag 15 januari vanaf uur. - Nationale voorleesdagen woensdag 22 januari t/m zondag 2 februari - Leesprogramma gr. 1 t/m 4/5a. - Start Kinderjury ( leesproject) dinsdag 1 maart t/m vrijdag 16 mei. - Leesvirus ( leesproject vanaf januari 2014 ) - CITO voor groep 8 ( dinsdag 11,woensdag 12 en donderdag 13 februari ) - Voorjaarsvakantie maandag 24 febr t/m vrijdag 28 februari. - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 maandag 10 mrt. en dinsdag 11 maart. - Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 14 maart - Schoolfotograaf donderdagmorgen 27 maart. Er worden groepsfoto s gemaakt. - Paasviering vrijdag 18 april ( Goede Vrijdag ) - Paasvakantie maandag 21 april. - Schriftelijk verkeersexamen groep 7 donderdag 10 april. - Teamscholing donderdagmiddag 17 april. ( alle leerlingen zijn deze middag vanaf uur vrij!!) - In april wordt een paneloverleg met de ouders ingeroosterd - Meivakantie maandag 28 april t/m vrijdag 9 mei. - Meester en juffen dag woensdag 28 mei. - Koningssportdag gr. 1 t/m 8 vrijdag 25 april. - Hemelvaartvakantie donderdag 29 mei/ 30 mei - Pinkstervakantie maandag 9 juni.

13 Pagina 13 - Week van de Avond 4-daagse ( maandag 16 juni t/m vrijdag 20 juni) ( woensdag is een rustdag ) - Schoolreis groep 3 op ( nog niet bekend ) - Schoolreis groep 1 en 2 op vrijdag 13 juni - Schoolreis groep 7 en 8 ( nog niet bekend ) - Schoolreis groep 4 en 5a op ( nog niet bekend ) - Schoolreis groep 5b en 6 op ( nog niet bekend ) - schoolbreed project van 30 juni t/m 3 juli - Rapportgesprekken gr. 1 t/m 7 maandag 23 juni en dinsdag 24 juni. - Kinderen krijgen het rapport mee naar huis op vrijdag 27 juni. - Doorschuifmiddag dinsdag 1 juli. ( Groep 8 is vanaf vrij!! ) - Feestelijke afscheid groep 8 woensdag 2 juli vanaf uur. - Laatste schooldag donderdag 3 juli. ( Groep 8 is deze dag vrij!! ) - Planningsvergadering van het team. Dit is ter voorbereiding van het nieuwe schooljaar vr. 4 juli. WEBSITE De website van de school vindt u op :

14 Pagina 14 ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS De school: Openbare basisschool de Bouwsteen Hardenberg AM Finsterwolde Schoolbestuur: Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Postadres: SOOOG Postbus AB Winschoten Bezoekadres: Brede school De Meerkant Huningaweg PB Oostwold Tel Website: Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. Hansen (voorzitter) beleidsterreinen financiën en huisvesting T. Hulst (lid) beleidsterreinen personeel en onderwijs Postbus AB Winschoten Inspectie: Inspectie van het onderwijs Vragen over onderwijs: (gratis) Klachtenmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstige psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs: (lokaal tarief) Hulpverleningsdienst Groningen (GGD) Postadres: Postbus AN Groningen tel Bezoekadres: Havenstraat 5 Veendam tel Onderwijsbegeleidingsdienst Cedin, educatieve dienstverlening Lavendelheide PD Drachten tel adres:

15 Pagina 15 Bankrekening t.n.v. Stichting Vrienden van de Bouwsteen Clusterdirecteur SJ.Huinink tel Schoolcoördinator Alexander Schipper tel (Eerste aanspreekpunt van de school voor ouders, leerlingen en teamleden) Personeel / Groepsleerkrachten Jessica Dreijer tel Aline Koekkoek tel Annet Houwen tel Ingrid van Leusen tel Esther s Gravendijk tel Henny Olthof tel Wim Duteweerd tel Flip Slik tel Ina Glazenborg tel Alle teamleden zijn op de dagen dat zij op school aanwezig zijn voor en na schooltijd bereikbaar. Wij verzoeken u slechts in noodgevallen gebruik te maken van de bovenvermelde privénummers. Ouderraad ( ) Dhr. S ( Sidney ) Cosman ( voorzitter ) tel Mevr. S. ( Sigrid ) Beugelsdijk ( secretaris ) tel Mevr. F. ( Finette ) Verweij tel Mevr. J. ( Judith ) Hofstee tel Medezeggenschapsraad ( ) Leden van de oudergeleding: Mevr. M. (Mirjam) Besteman tel Dhr. C. ( Cor ) van der Laan tel Dhr. P. ( Patrick ) Nap tel Leden van de personeelsgeleding: Mevr. J. (Jessica) Dreijer tel Mevr. E. (Esther) s Gravendijk ( secretaris ) tel Mevr. I. (Ingrid) van Leusen tel Adviserend lid: SJ. Huinink tel

16 Pagina 16 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen OBS de Bouwsteen valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. De stichting is in beheers- en beleidsmatig opzicht verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela. De stichting omvat met ingang van het schooljaar basisscholen, 1 nevenvestiging, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 ZMLK school, waar ca. 330 leerkrachten zorg hebben voor ca leerlingen. De Stichting Openbaar Onderwijs oost Groningen onderschrijft de Code Goed Bestuur. Het bestuursmodel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is gebaseerd op een scheiding van de functies van besturen en toezicht houden. Het College van Bestuur voert de werkgeverstaak uit en stuurt de organisatie aan voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het College van Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, zoals strategievorming, planning, structurering en procesbeheersing. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor deugdelijk en adequaat intern toezicht op het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. Hansen (voorzitter) beleidsterreinen financiën en huisvesting T. Hulst (lid) beleidsterreinen personeel en onderwijs De Raad van Toezicht bestaat uit: Dhr. J. de Wit - voorzitter Dhr. H. de Kimpe vicevoorzitter Momenteel zijn er drie vacatures binnen de Raad van Toezicht. Er is inmiddels een wervingsprocedure gestart om te voorzien in de vacatures.

17 Pagina 17 OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn. Wanneer zich op school een probleem voordoet, gaan we er vanuit dat de volgende stappen worden gezet. Eerst spreekt u met de leerkracht van uw kind. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan maakt u een afspraak met de directeur van de school. Mocht dit ook niet helpen dan kunt u het schoolbestuur inschakelen. Op het bestuursbureau is een interne klachtencoördinator aangesteld. De interne klachtencoördinator probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is elke school verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook moet de school aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De klachtenregeling van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen ligt ter inzage op de school. De klachtenregeling is eveneens digitaal beschikbaar via de website van SOOOG (www.sooog.nl). In de klachtenregeling wordt gesproken over een contactpersoon. Dat is iemand, verbonden aan de school, die u kan adviseren over de te volgen procedure. Wanneer de klacht betrekking heeft op ongewenste omgangsvormen, bijvoorbeeld (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie, pesten of geweld kan het soms lastig zijn om de klacht op school te melden. De Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen heeft daarom een externe vertrouwenspersoon aangesteld. De externe vertrouwenspersoon heeft geen directe binding met de school. Aan hem of haar kunt u vertrouwelijk uw hele verhaal kwijt. Hij of zij bespreekt met u wat te doen en helpt u daar desgewenst bij. Klachten over (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u ook melden bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (onderwijsinspectie). Men kan u daar adviseren over de afhandeling van uw klacht. Wanneer u besluit tot het indienen van een formele klacht, dan zijn er twee mogelijkheden: De klacht indienen bij het schoolbestuur De klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie De landelijke klachten commissie onderzoekt de klacht en brengt een advies uit aan het schoolbestuur. Een informatiefolder over de landelijke klachtencommissie is verkrijgbaar op school of op het bestuursbureau van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. Informatie is tevens beschikbaar op de website van de Landelijke Klachtencommissie.

18 Pagina 18 Adres bestuur: Interne klachtencommissie (IKC) SOOOG SOOOG (t.a.v. IKC) Postbus 65 Postbus AB Winschoten 9670 AB Winschoten tel: Externe klachtencommissie (LKC) Externe vertrouwenspersoon Onderwijsgeschillen, ongewenste omgangsvormen t.a.v. LKC Buro vertouwenspersonen Postbus 85191, Hobbemastraat AD Utrecht 8932 LB Leeuwarden T: tel: Regeling toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met een time out maatregel, schorsing of verwijdering. Als zich echter één van bovenstaande situaties voordoet, is een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen. De scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschool procedures vastgesteld, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor hen in desbetreffende situaties van toepassing is. Deze procedures staan beschreven in: de regeling toelating van leerlingen de regeling time out, schorsing en verwijdering van leerlingen Beide regelingen liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau Aanmelding van nieuwe leerlingen Ouders die een kind willen inschrijven op onze school worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Zij ontvangen dan uitvoerige informatie over de school en een inschrijfformulier. Zodra het inschrijfformulier ondertekend is ingeleverd is er sprake van een definitieve inschrijving. Wij bieden ouders die belangstelling hebben voor onze school de gelegenheid om hun kind(eren) een dagdeel mee te laten draaien Toelatingsbeleid vierjarigen De scholen binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de volgende regels inzake het toelatingsbeleid voor de leerlingen die nog vier jaar moeten worden: 1. Vanaf vier jaar zijn leerlingen welkom op school. 2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben be reikt of zo spoedig mogelijk daarna in overleg met de directie van de school. 3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar wordt in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen kunnen komen kennismaken. Hierbij wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen. In deze periode zijn de kinderen geen leerlingen in de zin van de wet.

19 Pagina 19 OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS Adressen: Schoolcontactpersoon: Mevr. A. Koekkoek Postadres schoolbestuur: SOOOG Postbus AB WINSCHOTEN Tel: Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen: Buro Vertrouwenspersonen Hobbemastraat LB LEEUWARDEN Tel: Externe klachtencommissie (LKC): Onderwijsgeschillen, t.a.v. LKC Postbus AD UTRECHT Tel: Website: Inspectie van het onderwijs: vragen over onderwijs: (gratis) Meldpunt vertrouwensinspecteurs van de onderwijsinspectie: Klachtmeldingen over (seksuele) intimidatie, seksueel geweld, ernstig psychisch of fysiek geweld: (lokaal tarief)

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek 1.1.1 Gebouw 1.1.2 Leerlingenaantal 1.1.3 Team 1.2 Waar de school

Nadere informatie

Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015

Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015 Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016

Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Specifieke informatie NPRS voor het schooljaar 2015 2016 Adres : Hoflaan 113 3062 JE Rotterdam Telefoonnummer : 010-2430140 Website : www.nprs.nl E-mail : directie@nprs.nl Directie Directeur : Dhr. C.A.

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl

Waar moet u zijn met uw vraag. Voorwoord. www.horizonprinsenbeek.nl Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Dit is de kalender en informatiegids voor schooljaar 2011-2012. Veel activiteiten hebben we al gepland. Het kan echter zijn dat in de loop van het schooljaar nog wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Adres: Van Eesterenplein 1 1333KM Dependance: M.J.G. Molierestraat 72 1333LP Telefoonnr.: 036-7670630. Website: www.architect.asg-almere.nl 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Almeerse

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03

Inhoudsopgave. 0. Inleiding pagina 02. 1. Algemene informatie pagina 03 Jaargids 2013 2014 Inhoudsopgave 0. Inleiding pagina 02 1. Algemene informatie pagina 03 - Groepsindeling en inzet personeel schooljaar 2013-2014 - Zorgteam - Ondersteuning - Schooltijden - Halen en brengen

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden

Schoolgids 2014-2015. RKBS De Zandloper IJmuiden Schoolgids 2014-2015 RKBS De Zandloper IJmuiden Inhoudsopgave blz. Een woord vooraf 3 De school 4 Adresgegevens 4 Stichting BBV 4 Visie van de school 5 De organisatie van het onderwijs 5 Indeling van de

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

PROCEON. Visie en missie

PROCEON. Visie en missie PROCEON Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van één van de scholen van PROCEON. Stichting Proceon is een stichting voor protestants-christelijk onderwijs in het Gooi en omgeving. Onder

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z van a tot z 1 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z klik op om hier weer terug te komen! Wie informatie mist wordt verzocht dat te melden

Nadere informatie

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis.

GSS De Schakel is een school van de Vereniging Gereformeerd Primair Onderwijs NoorderBasis Scholen met de Bijbel www.noorderbasis. Schoolgids 2013-2014 0 Adres: Fuldastraat 2 9101 WE Dokkum tel: 0519 292048 Internet: Email: Rekeningnummer: www.deschakel-dokkum.nl dir.schakel@noorderbasis.nl 418491437 t.n.v. VGPO NoorderBasis, De Schakel,

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks)

InstemmingMR:01-07-20114(ArianneAddicks) Schoolgids 2014-2015 van Kbs Petrus en Paulus Voorwoord De schoolgids van KBS Petrus en Paulus is bestemd voor ouders die belangstelling hebben voor onze school en hun kind hier eventueel willen aanmelden.

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Schoolgids obs de Runde

Schoolgids obs de Runde Schoolgids obs de Runde Schooljaar 2013-2014 obs de Runde Runde zz 84 7881 hp Emmer-compascuum 0591-351446 administratie@obs-runde.nl www.obs-runde.nl Inhoudsopgave 1 De school 1.1 Richting 1.2 Schoolgrootte

Nadere informatie

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl

Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Mercatorsingel 90, 2803 ER GOUDA Tel.: 0182-571746 E-mail: info@sbo-hetavontuur.nl Beste Ouders / Verzorgers, Voor u ligt de jaarkalender 2015-2016 van SBO het Avontuur. Deze kalender is tevens het eerste

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014

INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2013-2014 directie@kleffensschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Aanmelden... 4 Afscheid groep 8...

Nadere informatie

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1

INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011. ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 INFORMATIE ONDERWIJSLAND ABC. C.B.S. Het Kompas in Vuren 2010 / 2011 ONDERWIJSLAND - ABC C.B.S. Het Kompas 1 VOORWOORD. Dit informatieboekje is bedoeld als handleiding bij allerlei schoolse wetenswaardigheden.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie