BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER"

Transcriptie

1 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nicotinell 21mg/24u, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desondanks dient u Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik, zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. - Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts apotheker. - Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren niet verbeteren. - Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts apotheker. In deze bijsluiter: 1. Wat is Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik, gebruikt? 3. Hoe wordt Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik, gebruikt? 4. Wat zijn de mogelijke bijwerkingen van Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik? 5. Hoe bewaart u Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik? 6. Aanvullende informatie. 1. WAT IS NICOTINELL, PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK, EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? Nicotinell behoort tot een groep van geneesmiddelen die gebruikt worden om te helpen bij het stoppen met roken. Nicotinell is een pleister voor transdermaal gebruik (door de huid) en is een pleister die het geneesmiddel bevat aan de zijde die op de huid kleeft. Dit geneesmiddel wordt gebruikt, ingeval van nicotine afhankelijkheid, om de nicotineontwenningsverschijnselen te verminderen wanneer u wenst te stoppen met roken. 2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U NICOTINELL, PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK, GEBRUIKT. Gebruik Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik, niet: Als u slechts af en toe rookt als u helemaal niet rookt. Als u allergisch (overgevoelig) bent voor nicotine een van de andere ingrediënten van de Nicotinell pleister. Indien u niet zeker bent u Nicotinell kan gebruiken, raadpleeg dan uw arts apotheker. Bijsluiter - 1/8

2 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ Wees extra voorzichtig met Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik U moet uw dokter raadplegen voor u Nicotinell gebruikt : indien u kortgeleden een hartaanval heeft gehad indien u lijdt aan onstabiele verergerende hartkramp (angina pectoris) inbegrepen Prinzmetal s angina (terugkerende hartkramp door lokale vernauwingen krampen van de kransaders) indien u een ernstige onregelmatige hartslag heeft, niet-gecontrolleerde hoge bloeddruk een recente hersenbloeding. U dient uw arts apotheker om advies te vragen alvorens Nicotinell te gebruiken: indien u een stabiele hartziekte heeft, ernstige hoge bloeddruk hartfalen, indien u problemen heeft heeft gehad met de hersenbloedvaten en/ de bloedvaten in de ledematenindien u suikerziekte heeft, indien u een overactieve schildklier heeft een tumor aan de bijnieren (feochromocytoom), indien u een ernstige lever- en/ nierziekte heeft, indien u een actieve maag- darmzweer heeft, indien u een huidziekte heeft. De correcte dosis voor volwassenen kan bij kleine kinderen leiden tot een ernstige vergiftiging en zelfs tot de dood. Het is daarom essentieel dat u steeds de ongebruikte en gebruikte pleisters buiten het bereik en het zicht van kinderen bewaart. Na gebruik, de pleister dubbel vouwen alvorens weg te gooien. Gebruik van Nicotinell in combinatie met andere geneesmiddelen Stoppen met roken en/ Nicotinell kunnen de werking van andere geneesmiddelen veranderen. Daardoor kan het zijn dat de werking van beiden niet optimaal is: bijvoorbeeld dient de dosis van bepaalde geneesmiddelen gebruikt bij astma, diabetes, schizrenie, ziekte van Parkinson, hoge bloeddruk, maagzweer, ernstige pijn en angina aangepast te worden. Daarom dient u uw arts apotheker te vertellen wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder medisch voorschrift kunt krijgen. Zwangerschap Het is heel belangrijk dat u stopt met roken tijdens de zwangerschap omdat dit kan leiden tot een vertraagde groei van uw baby. Het kan tevens aanleiding geven tot vroeggeboorte en zelfs doodgeborenen. Idealiter zou u moeten stoppen met roken zonder het gebruik van geneesmiddelen. Indien dit niet mogelijk is, kan Nicotinell aanbevolen worden als hulpmiddel aangezien de risico s voor de ontwikkeling van uw baby kleiner zijn dan deze die verwacht worden indien u blijft roken. Nicotine kan, in alle vormen, schadelijk zijn voor uw ongeboren baby. Daarom dient Nicotinell enkel gebruikt te worden nadat u de arts, die uw zwangerschap volgt, uw huisarts een arts werkzaam in een gespecialiseerd centrum voor rookstopbegeleiding, om advies heeft gevraagd Borstvoeding Nicotinell, evenals roken zelf, moet vermeden worden tijdens de borstvoeding aangezien nicotine in de moedermelk terechtkomt en schadelijk kan zijn voor uw kind. Indien u er niet in geslaagd bent te stoppen met roken, is het beter om kauwgom zuigtabletten te gebruiken dan pleisters. Nicotinell zou enkel tijdens de borstvoeding mogen gebruikt worden op advies van uw arts. Bijsluiter - 2/8

3 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ Rijvaardigheid en het gebruik van machines Er is geen aanwijzing van enig risico in verband met de rijvaardigheid en op het gebruik van machines indien de pleister gebruikt wordt zoals aangewezen maar onthoud dat stoppen met roken gedragswijzigingen kan veroorzaken. 3. HOE WORDT NICOTINELL, PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK, GEBRUIKT? Teneinde met succes te stoppen met roken dankzij deze behandeling dient u volledig te stoppen met roken. Gebruik Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik, niet gelijktijdig met andere nicotineproducten zoals kauwgommen zuigtabletten tenzij onder strikt medisch toezicht. Nicotinell zou niet mogen gebruikt worden door rokers jonger dan 18 jaar zonder aanbeveling van een beroepsbeoefenaar in de gezondheidssector. Er zijn 3 sterkten beschikbaar van dit geneesmiddel: Nicotinell 7, Nicotinell 14 en Nicotinell 21. De juiste sterkte voor u wordt bepaald door het aantal sigaretten dat u per dag rookt door het gebruik van de Fagerström test. Deze test meet uw afhankelijkheidsgraad voor nicotine. De score van deze test zal u toelaten de sterkte van de pleister te bepalen die het meest geschikt is voor u. Teneinde uw graad van afhankelijkheid te bepalen, doe de Fagerström test. FAGERSTRÖM TEST Hoelang na het ontwaken steekt u uw eerste sigaret op? - binnen de 5 minuten : 3-6 tot 30 minuten : 2-31 tot 60 minuten : 1 - na 60 minuten : 0 Uw score Vindt u het moeilijk om niet te roken op plaatsen waar dat verboden is? - ja : 1 - neen : 0 Welke sigaret kan u het moeilijkst missen? - de eerste : 1 - eender welke andere : 0 Hoeveel sigaretten rookt u dagelijks? - minder dan 10 : 0-11 tot 20 : 1-21 tot 30 : 2-31 meer : 3 Rookt u meer tijdens de ochtend dan in de namiddag? - ja : 1 - neen : 0 Rookt u ook wanneer u ziek bent en het grootste deel van de dag in bed doorbrengt? - ja : 1 - neen : 0 TOTAAL AANTAL PUNTEN Score van 0 tot 2 : u bent niet afhankelijk van nicotine. U kan stoppen met roken zonder gebruik van nicotine substitutietherapie. Bijsluiter - 3/8

4 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ Indien u echter ongerust bent om te stoppen indien u niet zeker bent welke sterkte van pleister te kiezen, raadpleeg dan uw apotheker arts. Score van 3 tot 4: u bent weinig afhankelijk van nicotine. Score van 5 tot 6: u bent matig afhankelijk van nicotine. Het gebruik van nicotine subtitutietherapie zal de kans op succes verhogen. Vraag uw arts apotheker om raad bij het zoeken naar de meest geschikte behandeling voor u. Score van 7 tot 10: u bent sterk heel sterk afhankelijk van nicotine. Het gebruik van nicotine substitutietherapie is aanbevolen om u te helpen bij uw nicotineafhankelijkheid. De behandeling moet voldoende zijn en in een aangepaste sterkte. Vraag uw apotheker arts om raad, mogelijk in de context van gespecialiseerde hulp bij het stoppen met roken. De sterkte van uw Nicotinell pleister voor transdermaal gebruik kan wijzigen tijdens uw behandeling: dit komt omdat uw nicotineafhankelijkheid zal veranderen. Soms is de hoeveelheid nicotine in uw Nicotinell pleister te laag voor u, soms is deze te hoog. De dosis zou moeten verhoogd worden indien u ontwenningsverschijnselen vertoont: als u nog een sterke drang heeft tot roken als u prikkelbaar bent als u moeilijk slaapt als u opgewonden ongeduldig wordt als u zich moeilijk kan concentreren Raadpleeg uw apotheker arts; het kan nodig zijn om de dosis aan te passen. De dosis zou moeten verlaagd worden indien u tekenen van overdosering vertoont: als u misselijk bent, moet braken, buikpijn heeft, diarree heeft als u overvloedig speeksel aanmaakt als u zweet als u hodpijn, duizeligheid, verminderd gehoor gezichtsstoornissen vertoont als u een algemene zwakheid vertoont (u heeft heel weinig energie) Het is onontbeerlijk om de dosisaanpassing te doen met hulp van uw apotheker arts. De standaardbehandeling bestaat uit 3 fasen: Initiële fase: om u te helpen bij het stoppen met roken. Opvolging van de behandeling: deze fase stabiliseert het stoppen en begint met de afbouw van de nicotine Afbouw van de behandeling: deze fase help u om uw behandeling af te sluiten. De volledige behandeling duurt ongeveer 3 maanden. Dit kan echter variëren afhankelijk van de individuele respons. De totale duur van de behandeling zou niet langer dan 6 maanden mogen duren. Bijsluiter - 4/8

5 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ Score van 5 hoger in de Fagerströmtest rokers die 20 meer sigaretten per dag roken. Initiële fase 3 tot 4 weken Nicotinell 21 mg/24u Opvolging van de behandeling 3 tot 4 weken Nicotinell 14 mg/24u Nicotinell 21 mg/24u * Afbouw van de behandeling 3 tot 4 weken Nicotinell 7 mg/24u Nicotinell 14 mg/24u gevolgd door Nicotinell 7 mg/24u * Score onder 5 in de Fagerströmtest rokers die minder dan 20 sigaretten per dag roken. Nicotinell 14 mg/24 verhogen tot Nicotinell 21 mg/24u* Nicotinell 7 mg/24u ** Nicotinell 14 mg/24u Beëindiging van de behandeling ** Nicotinell 7 mg/24u * afhankelijk van de ontwenningssymptomen ** in geval van bevredigende resultaten Wijze van toediening Transdermaal gebruik (door de huid). Open het zakje met behulp van een schaar en neem de pleister eruit. Knip de pleister niet door. Verwijder de vooraf uitgesneden beschermfolie die zich aan de zijde van de pleister voor transdermaal gebruik bevindt. Dit is de zijde die het geneesmiddel bevat en die in contact zal komen met de huid. Onmiddellijk na verwijderen van de beschermfolie plaatst u de Nicotinell pleister voor transdermaal gebruik op een deel van de huid dat droog is, vrij van letsels (snijwonden, schrammen kneuzingen) en weinig behaard: schouderblad, heup, bovenste buitenzijde van de arm, enz. Vermijd beweegbare zones op het lichaam zoals gewrichten die onderhevig zijn aan wrijving door de kleding. Breng de volledige en niet doorgeknipte pleister aan op de huid. Om een perfecte aanhechting te garanderen, druk minstens 10 seconden met de handpalm stevig op het volledige buitenste oppervlak van de pleister. Laat de pleister gedurende 24 uren zitten. Indien u problemen hebt om te slapen, raadpleeg dan uw apotheker arts. Vervang Nicotinell pleister voor transdermaal gebruik om de 24 uren. Verander ook dagelijks de plaats van aanbrengen en vermijd, indien mogelijk, het gebruik van eenzelfde plaats gedurende een paar dagen. Wanneer u de pleister verwijderd heeft, moet u deze dubbel vouwen, met de zijde die in contact was met de huid naar binnen, vooraleer hem op een veilige plek weg te gooien. Bij deze handelingen steeds contact met ogen en neus vermijden en nadien de handen wassen. Indien u voor een lange periode gaat zwemmen in de zee een zwembad, heeft u 2 mogelijkheden: vóór het zwemmen, de pleister verwijderen en onmiddellijk terug in zijn verpakking plaatsen. U kan hem dan later terug op uw droge huid kleven. Bedek de pleister met een waterpro pleister tijdens het zwemmen. Bijsluiter - 5/8

6 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ Als u een korte douche neemt, kan de pleister voor transdermaal gebruik blijven zitten. Vermijd om direct op de pleister te sproeien. Toedieningsfrequentie Gebruik 1 pleister per 24uur. Behandelingsduur De behandelingsduur is beperkt tot 6 maanden. Ingeval dat uw ontwenningsverschijnselen verergeren niet verbeteren, als de hunkering naar sigaretten blijft bestaan indien u moeite heeft de behandeling voort te zetten, raadpleeg dan uw apotheker arts. Wat u moet doen als u meer Nicotinell heeft gebruikt dan u zou mogen: Bij onbedoeldeoverdosering indien een kind op de pleister heeft gezogen op zijn huid heeft gekleefd, onmiddellijk de pleister verwijderen, de huid wassen met water zonder zeep en een arts de spoeddienst van een ziekenhuis raadplegen. Naast de tekenen van overdosering, die enkel een dosisverlaging vereisen (zie lijst boven de doseringstabel), kan ernstige vergiftiging optreden met de volgende symptomen: onregelmatige hartslag moeilijkheden bij het ademhalen ( een ongemakkelijk gevoel in de borststreek) prostratie (volledige uitputting en onmogelijk te bewegen) cardiovasculaire collaps (mogelijk hartaanval bloeddrukdaling) convulsies (stuipen). Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Nicotinell te gebruiken: Gebruik de pleister zodra u hieraan denkt, en doe verder zoals voorheen. Gebruik nooit 2 pleisters op hetzelfde moment. Indien u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw apotheker arts. 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN Zoals alle geneesmiddelen kan Nicotinell bijwerkingen hebben, hoewel niet iedereen ze krijgt. Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (die bij meer dan 1 op de 10 personen voorkomen): roodheid en jeuk op de toedieningsplaats (waar u de Nicotinell pleister voor transdermaal gebruik op de huid heeft gekleefd), Vaak voorkomende bijwerkingen (die bij 1 tot 10 op de 100 personen voorkomen): vochtophoping (oedeem) en branderig gevoel. Deze bijwerkingen ontstaan meestal door de toedieningsplaats niet dagelijks te veranderen. Door de plaats iedere dag te veranderen zal de irritatie vanzelf kunnen verdwijnen en u heel weinig ongemak bezorgen. Ingeval van ernstige huidreacties die niet verdwijnen, dient u de behandeling te onderbreken en uw arts apotheker raadplegen teneinde een andere vorm van nicotinevervanging te vinden om u te helpen bij het stoppen met roken. Andere vaak voorkomende bijwerkingen te wijten aan de pleister aan het stoppen met roken zijn: misselijkheid, hodpijn, duizeligheid slaapstoornissen. Bijsluiter - 6/8

7 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ Deze zijn meestal mild en zullen spontaan verdwijnen na het verwijderen van de pleister. Soms voorkomende bijwerkingen (die bij 1 tot 10 personen op de 1000 voorkomen): palpitaties (hartkloppingen), braken, abnormale dromen. Aften in de mond kunnen het gevolg zijn van het stoppen met roken en niet van de behandeling. Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt ingeval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts apotheker. Storingen in het hartritme en allergische reacties kunnen zelden voorkomen. Deze reacties kunnen uitzonderlijk ernstig zijn en omvatten opzwellen van de huid, het gezicht en de mond, lage bloeddruk en moeilijkheden bij het ademhalen. 5. HOE BEWAART U NICOTINELL, PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK? Buiten bereik en zicht van kinderen houden. Nicotinell niet meer gebruiken na de datum vermeld achter EXP op het zakje en de doos. De uiterste gebruiksdatum is de laatste dag van de vermelde maand. Beneden 25 C bewaren. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu. 6. AANVULLENDE INFORMATIE Wat bevat Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik De werkzame st is nicotine. Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 52,5 mg nicotine in een pleister van 30 cm 2. De pleister geeft 21 mg nicotine vrij per 24 uur. De andere bestanddelen zijn: Eudragit E 100, aluminium gecoate polyesterfilm, Duro-Tak , Miglyol 812, papier 26 g/m 2, siliconen aluminium polyesterfilm, bruine inkt. Hoe ziet Nicotinell, pleister voor transdermaal gebruik er uit en de inhoud van de verpakking Nicotinell 21 is een ronde, okergele pleister voor transdermaal gebruik (30 cm 2 groot, met de code EME) verzegeld in zijn beschermzakje. Nicotinell 21 is beschikbaar in doosjes van 7, 14, 21 en 28 pleisters. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht. Registratiehouder Novartis Consumer Health BV Claudius Prinsenlaan CP Breda Bijsluiter - 7/8

8 Nicotinell_21mg_24h_tts_pilnl_draft_ doc 06/10/ In het register voor medicijnen ingeschreven als RVG Fabrikant Famar France F Orléans Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in januari 2009 Bijsluiter - 8/8

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotinell TTS 30, 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotinell TTS 30, 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TTS 3, 2 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotinell TTS 30, 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotinell TTS 30, 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER TTS 3, 2 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NICOPATCH 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NICOPATCH 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotinell 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotinell 21 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 2 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell 7 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell 7 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 7 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell 14 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 4 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

PIL juni 2009. Nicorette Microtab Lemon 2 mg, tablet voor sublinguaal gebruik (Nicotine)

PIL juni 2009. Nicorette Microtab Lemon 2 mg, tablet voor sublinguaal gebruik (Nicotine) Bijsluiter Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u Nicorette Microtab Lemon

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINE HCl SANDOZ NEUSDRUPPELS 0,5/1,0 MG/ML, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Samenwerkende Apothekers Nederland bv Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Package Leaflet juli 2014

Package Leaflet juli 2014 Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER xylometazoline HCl 0,5 / 1,0 mg/ml oplossing xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nicorette 5 mg pleister voor transdermaal gebruik, 5 mg/16 uur Nicorette 10 mg pleister voor transdermaal gebruik, 10 mg/16 uur Nicorette 15 mg pleister voor

Nadere informatie

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat

Isosorbidedinitraat 5 PCH, tabletten 5 mg Isosorbidedinitraat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Isosorbidedinitraat 5 PCH, 5 mg Isosorbidedinitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

Bijsluiter Juni 2008 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicorette Microtab 2 mg tablet voor sublinguaal gebruik.

Bijsluiter Juni 2008 BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicorette Microtab 2 mg tablet voor sublinguaal gebruik. BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nicorette Microtab 2 mg tablet voor sublinguaal gebruik Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotine kauwgom MAE mint 2 mg Nicotine kauwgom MAE mint 4 mg. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotine kauwgom MAE mint 2 mg Nicotine kauwgom MAE mint 4 mg. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nicotine kauwgom MAE mint 2 mg Nicotine kauwgom MAE mint 4 mg Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nicotinell Mint 2 mg, zuigtablet Nicotine Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicorette Microtab 2 mg tablet voor sublinguaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicorette Microtab 2 mg tablet voor sublinguaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER : INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nicorette Microtab 2 mg tablet voor sublinguaal gebruik Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell Mint 1 mg, zuigtablet Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Nicotinell Mint 1 mg, zuigtablet Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nicotinell Mint 1 mg, zuigtablet Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusspray 1,0 mg/ml 1313-V Package Leaflet juli 2012

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusspray 1,0 mg/ml 1313-V Package Leaflet juli 2012 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Xylometazoline HCl Sandoz neusspray 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing Xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

BOOTS PHARMACEUTICALS NEUSSPRAY xylometazoline HCl 1.0 mg/ml oplossing

BOOTS PHARMACEUTICALS NEUSSPRAY xylometazoline HCl 1.0 mg/ml oplossing Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BOOTS PHARMACEUTICALS xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan

Nadere informatie

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide Bijsluiter: Informatie voor de gebruik(st)er BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Nicotinell Mint 2 mg, zuigtablet Nicotine

Nicotinell Mint 2 mg, zuigtablet Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nicotinell Mint 2 mg, zuigtablet Nicotine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.

Nadere informatie

Leidapharm Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing

Leidapharm Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml, neusspray, oplossing Version 2012_08 marked versie Sandoz Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Leidapharm Neusspray Xylometazoline HCl 1,0 mg/ml,, oplossing Xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 10.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 7,5 mg/1 ml druppels voor oraal gebruik, oplossing (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door,

Nadere informatie

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt

1. Wat is Fexofenadine HCl ratiopharm en waarvoor wordt het gebruikt. 2. Wat u moet weten voordat u Fexofenadine HCl ratiopharm gebruikt BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Fexofenadine HCl ratiopharm 120 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadine HCl ratiopharm 180 mg, filmomhulde tabletten Fexofenadinehydrochloride Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-radikal-oct10-apprnov10.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER RADIKAL oplossing voor cutaan gebruik (Anti-luizen haarlotion) Malathion Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BENZAC 5% Gel BENZAC 10% Gel Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Betaserc, tabletten 8 of 16 mg. Betahistine dihydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betaserc, tabletten 8 of 16 mg Betahistine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray, oplossing XylometazolineHCl

Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray, oplossing XylometazolineHCl BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray, oplossing XylometazolineHCl Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar (doseerspray) Lees goed de hele

Nadere informatie

Nicotinell Mint 2 mg zuigtablet

Nicotinell Mint 2 mg zuigtablet Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) Toch blijft het belangrijk om Nicotinell zorgvuldig

Nadere informatie

BOOTS PHARMACEUTICALS NEUSSPRAY xylometazoline HCl 0,5 MG/ML oplossing

BOOTS PHARMACEUTICALS NEUSSPRAY xylometazoline HCl 0,5 MG/ML oplossing Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BOOTS PHARMACEUTICALS mg/ml oplossing xylometazoline HCl neusspray, oplossing Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u Paracetamol comp. Apotex gebruikt Version 2008_11 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER PARACETAMOL COMP. APOTEX, TABLETTEN paracetamol en coffeïne Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

DERMANOX 20 mg/g crème

DERMANOX 20 mg/g crème BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER DERMANOX 20 mg/g crème Enoxolone Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009)

BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER (Ref. 23.04.2009) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Effortil 5 mg tabletten (etilefrine hydrochloride) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Benzac Wash 5%, suspensie Benzoylperoxide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Lamisil Spray 1%, huidspray, oplossing terbinafinehydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Lamisil Spray 1%, huidspray, oplossing terbinafinehydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Lamisil Spray 1%, huidspray, oplossing terbinafinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride

Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Glucofleks 595 mg, filmomhulde tabletten glucosaminesulfaat kaliumchloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, neusspray xylometazolinehydrochloride

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, neusspray Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, neusspray xylometazolinehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, xylometazolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want

Nadere informatie

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Koortslipcrème aciclovir 50 mg/g, crème Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet

B. BIJSLUITER OSTEOMONO. 400 mg filmomhulde tablet B. BIJSLUITER OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tablet Version:W.Somer.-15-5-2012 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. OSTEOMONO 400 mg filmomhulde tabletten glucosamine Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

Theranal aambeienzalf, aambeienzetpillen Werkzame bestanddelen: lidocaïne, zinkoxide, bismuthsubnitraat

Theranal aambeienzalf, aambeienzetpillen Werkzame bestanddelen: lidocaïne, zinkoxide, bismuthsubnitraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Theranal aambeienzalf, aambeienzetpillen Werkzame bestanddelen: lidocaïne, zinkoxide, bismuthsubnitraat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat

Nadere informatie

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, neusdruppels Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, neusdruppels xylometazolinehydrochloride

Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, neusdruppels Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, neusdruppels xylometazolinehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Xylometazoline HCl 0,5 mg/ml Teva, Xylometazoline HCl 1 mg/ml Teva, xylometazolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter want

Nadere informatie

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac)

VOLTAREN EMULGEL 1% gel (diclofenac) BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hij bevat belangrijke informatie in verband met uw behandeling. Als u verder nog vragen heeft of twijfelt, moet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER MUCOANGIN, zuigtabletten 20mg ambroxolhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nicorette Inhaler 10 mg, vloeistof voor inhalatiedamp Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

Nicotinell Mint 1 mg zuigtablet

Nicotinell Mint 1 mg zuigtablet Lees deze bijsluiter zorgvuldig door want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) Toch blijft het belangrijk om Nicotinell zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Paludrine Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Paludrine, tabletten 100 mg Proguanilhydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Betadine alcohol, oplossing voor cutaan gebruik 50 mg/ml/ 0,72 mg/ml, oplossing (povidonjood en ethanol) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MINITRAN 5 mg - MINITRAN 10 mg - MINITRAN 15 mg - pleister voor transdermaal gebruik.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. MINITRAN 5 mg - MINITRAN 10 mg - MINITRAN 15 mg - pleister voor transdermaal gebruik. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS MINITRAN 5 mg - MINITRAN 10 mg - MINITRAN 15 mg - pleister voor transdermaal gebruik (nitroglycerine) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

FIBORAN, capsules 50 mg

FIBORAN, capsules 50 mg Blz. : 1/5 BIJSLUITERTEKST Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u

Nadere informatie

1. WAT IS NICORETTE PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

1. WAT IS NICORETTE PLEISTER VOOR TRANSDERMAAL GEBRUIK EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nicorette 5 mg pleister voor transdermaal gebruik Nicorette 10 mg pleister voor transdermaal gebruik Nicorette 15 mg pleister voor transdermaal gebruik Nicotine

Nadere informatie

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet.

B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE. 400 mg filmomhulde tablet. B. BIJSLUITER ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet. Version:W.S.-12-11-2013 Page: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. ROTER GLUCOSAMINE 400 mg filmomhulde tablet glucosamine Lees de hele

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicorol Toffee 2 en 4 mg, pastilles Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Nicorol Toffee 2 en 4 mg, pastilles Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Nicorol Toffee 2 en 4 mg, pastilles Nicotine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 PACKAGE LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER KINDERNEUSDRUPPELS XYLOMETAZOLINE HTP HCL 0,5 MG/ML, NEUSDRUPPELS, OPLOSSING Lees de hele bijsluiter

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop. Dextromethorfanhydrobromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BRONCHOSEDAL Dextromethorphan HBr 1,5 mg/ml siroop Dextromethorfanhydrobromide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nicorette Microtab Lemon 2 mg tabletten voor sublinguaal gebruik. Nicotine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Nicorette Microtab Lemon 2 mg tabletten voor sublinguaal gebruik. Nicotine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Nicorette Microtab Lemon 2 mg tabletten voor sublinguaal gebruik Nicotine Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ikorel 10, tabletten 10 mg Ikorel 20, tabletten 20 mg nicorandil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht

FINIMAL, tabletten. Bayer B.V., Energieweg 1, 3641 RT Mijdrecht Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine - PIL 1/6 - BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine, tabletten 10 mg Claritine, stroop 1 mg/ml Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Glucomed 625 mg tabletten. Glucosamine BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Glucomed 625 mg tabletten Glucosamine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel kan zonder

Nadere informatie

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor baby s) zalf voor inhalatiedamp RVG 06188 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Luuf Verkoudheidsbalsem (voor baby s) zalf voor inhalatiedamp RVG 06188 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Module 1.3.2 Bijsluiter Blz.1/3 Luuf Verkoudheidsbalsem (voor baby s) RVG 06188 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Luuf Verkoudheidsbalsem (voor baby s) Kamfer, marjoramolie, eucalyptusolie,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing. Tetryzolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VISINE 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing Tetryzolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Barnidipine hydrochloride 10 mg, capsules met gereguleerde afgifte 9,3 mg Barnidipine hydrochloride 20 mg, capsules met gereguleerde afgifte 18,6 mg barnidipine

Nadere informatie

Leidapharm Antischimmelcrème Miconazolnitraat 20 mg/g, crème

Leidapharm Antischimmelcrème Miconazolnitraat 20 mg/g, crème 1.3.1.1 Bijsluiter Bladzijde : 1 LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR, WANT DEZE BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR U. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling

Nadere informatie

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker

LORATADINE HOOIKOORTSTABLETTEN APOTEX 10 mg Module 1.3.1.3 RVG 25632. Version 2014_04 Page 1 of 5. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Version 2014_04 Page 1 of 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker loratadine hooikoortstabletten Apotex 10 mg, tabletten Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing. Xylometazoline hydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NUSO-SAN menthol 1mg/ml neusspray, oplossing Xylometazoline hydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKERS Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride Neusspray voor kinderen van 2-6 jaar Lees goed de hele bijsluiter, want deze

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 1207 Pag. 1 van 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Paracetamol Actavis 120 mg zetpillen Paracetamol Actavis 240 mg zetpillen Paracetamol Actavis 500 mg zetpillen Paracetamol

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Xylometazoline HCl 1 mg/ml, neusdruppels, oplossing. xylometazolinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Kruidvat Xylometazoline HCl 1 mg/ml, neusdruppels, oplossing. xylometazolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Kruidvat Xylometazoline HCl 1 mg/ml, neusdruppels, oplossing xylometazolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Nicorette Invisi Patch 10 mg, pleister voor transdermaal gebruik Nicorette Invisi Patch 15 mg, pleister voor transdermaal gebruik Nicorette Invisi Patch 25 mg,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Pyridoxine HCl 50 PCH, tabletten 50 mg Pyridoxine HCl 100 PCH, tabletten 100 mg pyridoxinehydrochloride

Pyridoxine HCl 50 PCH, tabletten 50 mg Pyridoxine HCl 100 PCH, tabletten 100 mg pyridoxinehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Pyridoxine HCl 50 PCH, 50 mg Pyridoxine HCl 100 PCH, 100 mg pyridoxinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat

Nadere informatie

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride

Betahistine dihcl 8 mg Teva, tabletten Betahistine dihcl 16 mg Teva, tabletten betahistinedihydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Betahistine dihcl 8 mg Teva, Betahistine dihcl 16 mg Teva, betahistinedihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet

BIJSLUITER. NEBIVOLOL 2,5 mg tablet BIJSLUITER NEBIVOLOL 2,5 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

NOSCAPINE HCL, stroop 1 mg/ml Noscapine

NOSCAPINE HCL, stroop 1 mg/ml Noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER NOSCAPINE HCL, 1 mg/ml Noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit

Nadere informatie

METAMUCIL SUIKERVRIJ LEMON 3,4 G/SACHET METAMUCIL SUIKERVRIJ ORANGE 3,4 G/SACHET poeder voor orale suspensie

METAMUCIL SUIKERVRIJ LEMON 3,4 G/SACHET METAMUCIL SUIKERVRIJ ORANGE 3,4 G/SACHET poeder voor orale suspensie 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metamucil Suikervrij Lemon, 3,4g/sachet, Metamucil Suikervrij Orange, 3,4g/sachet, Ispaghula Husk Anhydricum Lees goed de hele

Nadere informatie

ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop noscapine

ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, stroop noscapine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER ROTER NOSCAPECT 1 mg/ml, noscapine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen

MOTILIUM 60 mg zetpillen volwassenen Bijsluiter voor het publiek MOTILIUM Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar. Desalniettemin dient u MOTILIUM zorgvuldig

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT, gadoteerzuur Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel krijgt want er staat belangrijke informatie voor u in. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. miconazolnitraat. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. miconazolnitraat. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Boots Pharmaceuticals Antischimmelcrème Miconazolnitraat 20 mg/g, crème miconazolnitraat Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

RVG 23266/ Version 2014_01 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Version 2014_01 Page 1 of 5 1.3.1.3 PATIENT INFORMATION LEAFLET BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER BETAHISTINE dihcl APOTEX 8 MG, TABLETTEN BETAHISTINE dihcl APOTEX 16 MG, TABLETTEN Betahistine dihydrochloride

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VOLTAREN EMULGEL 1% gel diclofenac

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. VOLTAREN EMULGEL 1% gel diclofenac BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS VOLTAREN EMULGEL 1% gel diclofenac Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen. Maar

Nadere informatie

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0

BIJSLUITER. PIL Isordil 5 20012016 0 BIJSLUITER PIL Isordil 5 20012016 0 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Isordil 5, tabletten voor sublinguaal gebruik 5 mg isosorbidedinitraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel

Nadere informatie

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Lamisil voetschimmelcrème10 mg/g, hydrofiele creme terbinafine hydrochloride

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker. Lamisil voetschimmelcrème10 mg/g, hydrofiele creme terbinafine hydrochloride Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Lamisil voetschimmelcrème10 mg/g, hydrofiele creme terbinafine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Duphalac, stroop 667 mg /ml

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Duphalac, stroop 667 mg /ml BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Duphalac, stroop 667 mg /ml Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter, het kan

Nadere informatie

2 Proposal for packaging, labelling & package leaflet page 6

2 Proposal for packaging, labelling & package leaflet page 6 (Kinder) voor de verstopte neus xylometazoline HCl, Marketing 2 Proposal for packaging, labelling & package leaflet page 6 2.3 Package Leaflet (Patient Information Leaflet) of product A The Patient Information

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine-ratio 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Claritine 10 mg tabletten Claritine 10 mg bruistabletten Claritine Reditabs 10 mg lyophilisaten voor oraal gebruik Loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

ISOSORBIDEDINITRAAT-vaselinecrème 1% FNA crème

ISOSORBIDEDINITRAAT-vaselinecrème 1% FNA crème PATIENTENBIJSLUITER Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u vragen,

Nadere informatie

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar Lees goed de hele bijsluiter,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Levocetirizine dihcl Mylan 5 mg tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel

Nadere informatie

Pilocarpinehydrochloride Teva 20 mg/ml, oogdruppels pilocarpinehydrochloride

Pilocarpinehydrochloride Teva 20 mg/ml, oogdruppels pilocarpinehydrochloride 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pilocarpinehydrochloride Teva 20 mg/ml, pilocarpinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

PROPRANOLOL HCl 10-40 - 80 PCH tabletten. MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS Datum: 8 juli 2011 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1

PROPRANOLOL HCl 10-40 - 80 PCH tabletten. MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS Datum: 8 juli 2011 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Propranolol HCl 10 PCH, 10 mg tablet Propranolol HCl 40 PCH, 40 mg tablet Propranolol HCl 80 PCH, 80 mg tablet propanololhydrochloride

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie