Bachelorproef. De medical management assistant op de dienst neonatologie in az groeninge: vergelijkende studie en analyse

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bachelorproef. De medical management assistant op de dienst neonatologie in az groeninge: vergelijkende studie en analyse"

Transcriptie

1 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Medical management assistant Academiejaar Studente Vicky Asselman De medical management assistant op de dienst neonatologie in az groeninge: vergelijkende studie en analyse Interne begeleider Nico Van den Abeele

2

3 Bachelorproef Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Bachelor Office management Afstudeerrichting Medical management assistant Academiejaar Studente Vicky Asselman De medical management assistant op de dienst neonatologie in az groeninge: vergelijkende studie en analyse Interne begeleider Nico Van den Abeele

4 Woord vooraf In mijn woord vooraf maak ik van de gelegenheid gebruik om enkele personen te bedanken. Vooreerst mijn oprechte dank aan mijn interne begeleider, de heer Nico Van den Abeele, voor zijn advies en taaltips. Ook de coördinator van de bachelorproef, mevrouw Lieselot Longueville verdient een woord van dank voor de begeleiding tijdens de opdracht. Daarnaast wil ik ook alle lectoren en begeleiders van bedanken voor de afgelopen vier jaar. Vervolgens wil ik dokter Ethel Balemans, dokter neonatoloog, mevrouw Veerle Herpelinck, hoofdverpleegkundige en mevrouw Sophie Buysschaert, verpleegkundige van de neonatale afdeling van az groeninge bedanken. Ondanks hun drukke professionele bezigheden vonden ze de tijd om al mijn vragen te beantwoorden. Mevrouw Carine De Waele, medisch secretaresse van het secretariaat kindergeneeskunde, mevrouw Martine Mooren, zorgmanager moeder en kind en de heer Dave Allaert, procesbegeleider kwaliteitszorg van az groeninge wil ik bedanken voor het deskundig advies. Ook mevrouw Melanie Vervaecke, deskundige medische administratie, van het AZ Sint-Jan in Brugge bedank ik voor het gesprek en de rondleiding. Tenslotte verdienen de 39 Vlaamse neonatale afdelingen die reageerden op mijn enquête een vermelding. Zonder hun reactie kon ik mijn onderzoek nooit uitwerken. En als laatste wil ik mijn familie met voorop mijn man, Bram Baptiste en mijn drie kinderen Maxime, Margaux en Alexia bedanken voor de voorbije vier jaar. Op momenten dat ik de moed dreigde te verliezen, steunden en motiveerden ze mij om door te zetten en mijn bachelorproef tot een goed einde te brengen. Vicky Asselman Aalbeke, juni 2014

5 Inhoudsopgave Woord vooraf... 2 Inhoudsopgave... 3 met afbeeldingen... 5 Lijst met tabellen... 5 Lijst met afkortingen... 6 Verklarende woordenlijst... 7 Inleiding Hoofdstuk 1 Neonatologie Definitie Geschiedenis Soorten neonatale zorgeenheden Regionale neonatale intensieve zorgeenheid Lokale neonatale niet-intensieve zorgeenheid Neonatale zorgen op de materniteit Opnameredenen Vroeggeboorte Dysmaturiteit Respiratoire dysfunctie Hyaliene membranenziekte Transiënte tachypneu Keizersnede Stoornissen in het hart- en bloedvatenstelsel Stoornissen bij de moeder Stoornissen bij de neonaat Infectieus risico of bewezen infectie Gastro-intestinale dysfynctie Neonatale icterus Metabole aandoeningen Hypoglykemie Hypocalciëmie Neurologische stoornissen Perinatale asfyxie Hersenbloeding en periventriculaire leukomalacie Aangeboren majeure misvormingen Neonataal abstinentiesyndroom Meerlingzwangerschappen Verblijfsduur op de neonatale afdeling Gevolgen Voor het kind Voor de ouders Voor de samenleving Hoofdstuk 2 Vergelijkende studie van de MMA op de dienst neonatologie in Vlaanderen Beschrijving

6 2.2 Doel Onderzoeksmethode Vergelijkende studie De neonatale afdelingen zonder MMA De neonatale afdelingen met MMA ZNA Middelheim in Antwerpen UZ in Gent AZ Sint-Jan in Brugge Besluit van de vergelijkende studie Hoofdstuk 3 Analyse van de neonatale afdeling in az groeninge Beschrijving Doel Onderzoeksmethode Analyse Afdeling Dokter neonatoloog Hoofdverpleegkundige Verpleegkundigen Secretariaat kindergeneeskunde Problemen MMA als oplossing Voordelen van de MMA Nadelen van de MMA Besluit van de analyse Conclusie Referentielijst Referentielijst Persoonlijke communicatie Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijage 5 Intra-uteriene groeicurve Engagementsverklaring VVOC Blanco enquêteformulier Ziekenhuislijst Schematische voorstelling van de N*-afdeling in az groeninge

7 Lijst met afbeeldingen Afbeelding 1 Overzicht van verschillende longaandoeningen op de neonatale zorgen in 2012 in Vlaanderen Afbeeldingen 2a en 2b : De foetale circulatie Afbeelding 3 Overzicht van de ernstige infecties bij neonaten in Vlaanderen in Afbeelding 4: Vergelijking van het geboortegewicht bij eenlingen en meerlingen Lijst met tabellen Tabel 1: Evolutie van het percentage neonatale opnames in functie van geboortegewicht en zwangerschapsduur Tabel 2: Evolutie van de keizersnede bij alle verlossingen in percentage Tabel 3 Richtlijnen voor het beleid bij neonaten van een druggebruikster Tabel 4: Evolutie van de gemiddelde verblijfsduur in dagen

8 Lijst met afkortingen AZ BPD CMV COS CPAP CRL EFCNI ELBW FTE GBS HELLP IRDS IUGR KWS LBW MMA MRI NAS NEC NIDCAP NIPT OGTT PDG PML POPS PROM SGA SPE TTN UZ VLBW VSD VVOC WHO ZNA Academisch Ziekenhuis bronchopulmonale dysplasie cytomegalovirus Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen Continuous Positive Airway Pressure crown rump lenght European Foundation for the Care of Newborn Infants extremely low birth weight fulltime-equivalent Groep B hemolytische streptokokken Hemolysis Elevated Liver enzymes and Low Platelets infant respiratory distress syndrome intra-uteriene groei restrictie klinisch werkstation low birth weight medical management assistant magnetic resonance imaging neonataal abstinentiesyndroom necrotiserende enterocolitis Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program niet-invasieve prenatale test orale glucosetolerantietest Preimplantation genetic diagnosis post-menstruele leeftijd Project on Preterm and Small for Gestational Age Infants Prelabour rupture of membranes Small for gestational age Studiecentrum voor perinatale epidemiologie Transiënte tachypneu van de neonaat Universitair Ziekenhuis very low birth weight ventrikel septum defect Vlaamse Vereniging voor Ouders van Couveusekinderen Wereldgezondheidsorganisatie Ziekenhuis Netwerk Antwerpen 6

9 Verklarende woordenlijst amenorroe arterieel asfyxie atresie atrioventiculair cardiorespiratoir cardiotocografie cerebraal cervicaal chorioamnionitis coarctatie van de aorta conductie congenitaal conisatie convectie convulsie corticosteroïde cyanose diabetes mellitus diastole ductus van Botalli duodenum dysmatuur dystocie dystonie echografie electieve sectio endotracheaal enterocolitis epidemiologie epigastrium evaporatie foetaal foramen ovale gastro-intestinaal gastro-oesofagaal hyperbilirubinemie wegblijven van de menstruatie met betrekking tot de slagaders verstikkingsgevaar ontbreken van een normale opening met betrekking tot de hartboezem en hartkamer met betrekking tot het hart en de longen gelijktijdige registratie van maternale uterusactiviteit en de foetale hartfrequentie met betrekking tot de hersenen tot de hals of nek behorend ontsteking van de placentavliezen vernauwing van de aorta warmtetransport tussen twee voorwerpen aangeboren kegelvormige excisie van het onderste deel van de baarmoederhals overbrenging van warmte door een bewegende middenstof, door lucht- of waterstroming stuip bijnierschorshormonen blauwe verkleuring van huid en slijmvliezen suikerziekte ontspanning van het hart na iedere samentrekking verbinding tussen de aorta en longslagader waardoorheen bij het embryo bloed stroomt, sluit na de geboorte twaalfvingerige darm pasgeborene waarvan het geboortegewicht lager is dan op grond van de zwangerschapsduur mag worden verwacht moeilijke bevalling motorische stoornis gekenmerkt door onwillekeurige spiersamentrekkingen onderzoek van weefselveranderingen in het lichaam en van de inhoud van de lichaamsholten. geplande keizersnede in de luchtpijp ontsteking van het slijmvlies van de dunne en dikke darm leer van de frequentie van het optreden van ziekten en van factoren die de frequentie bepalen bovenbuik verdamping met betrekking tot de foetus opening in het boezemtussenschot van het foetale hart met betrekking tot de maag en darmen met betrekking tot de maag en slokdarm verhoogd gehalte aan bilirubine in het bloed 7

10 hypertensie hypoglykemie hypospadie hypothermie iatrogeen incidentie incubator intra-uterien intracranieel kangoeroemethode katheter klinisch leukomalacie macrosomie maternaal myoma uteri necrotiseren nefrologie neurologisch oftalmologie parese perifeer perinataal periventriculaire peroraal placenta praevia pneumologie polycythaemia polyhydramnion postterm pre-eclampsie prematuur prenataal preterm radiatie rectovaginaal reflux regurgitatie repeat-sectio resorptie serotiniteit spina bifida surfactant verhoogde bloeddruk te laag suikergehalte van het bloed aangeboren abnormale uitmonding van de urinebuis aan de onderkant van de penis abnormale daling van de lichaamstemperatuur, gecontroleerde kunstmatige afkoeling van het lichaam door medisch ingrijpen veroorzaakt frequentie waarmee iets zich voordoet couveuse in de baarmoeder in de hersenen Het dragen van een couveusekind op de blote borst van de ouder, ter bevordering van de ouder-kindrelatie. sonde wat betrekking heeft op ziekten of patiënten die in een ziekenhuis zijn opgenomen en daar worden onderzocht en behandeld verweking van de witte hersensubstantie reuzengroei moederlijk goedaardig gezwel in de baarmoederwand afsterven de wetenschap betrekkende nieren en nierziekten met betrekking tot het zenuwstelsel oogheelkunde onvolledige verlamming aan de omtrek, aan de buitenzijde rond de geboorte rond de hersenkamers via de mond voorliggende placenta door te lage vasthechting de kennis en studie van de ziekten van de ademhalingsorganen vermeerdering van de rode bloedcellen in het bloed meer dan twee liter vruchtwater overdragen periode voorafgaand aan de eclamptische aanval voor de rijpheid, kind dat geboren is na een zwangerschap van minder dan 37 complete weken voorafgaande aan de geboorte te vroeg straling met betrekking tot de endeldarm en vagina terugvloeiing terugstroming herhalingskeizersnede opslorping te lang durende zwangerschap aangeboren aandoening die het gevolg is van een ontwikkelingsstoornis van het ruggenmerg en de wervelkolom een stof afgescheiden door de wand van de longblaasjes, die 8

11 tachypneu teratogeen tetralogie van Fallot thorax tremor trisomie trisomie 18 trisomie 21 uterien uterus bicornis veneus ventrikel bijdraagt tot de elasticiteit van het longweefsel versnelde ademhaling misvormingen veroorzakend in de prenatale ontwikkeling aangeboren hartafwijking borstkas trilling Edwardssyndroom, chromosoomafwijking Patausyndroom, chromosoomafwijking Downsyndroom, chromosoomafwijking met betrekking tot de baarmoeder tweehoornige baarmoeder aderlijk kamer 9

12 Inleiding Ik ben enorm geboeid door kindergeneeskunde en gynaecologie. Gedurende de opleiding kwamen de onderwerpen echter weinig aan bod. Tijdens mijn stage op het secretariaat kindergeneeskunde contacteerde de medical management assistant (MMA) van de afdeling neonatologie in AZ Sint-Jan in Brugge mij. Uit dit contact groeide het idee om informatie te verzamelen over neonatologie en te onderzoeken of een MMA op de dienst neonatologie in az groeninge wenselijk en haalbaar is. Het eerste hoofdstuk bevat het theoretisch deel van mijn bachelorproef. Ik licht de geschiedenis van de neonatologie toe en bespreek de verschillende soorten neonatale afdelingen. Daarna geef ik een overzicht van de verschillende opnameredenen. Verder bespreek ik de opnameduur en de gevolgen van een neonatale opname. Voor de cijfergegevens baseerde ik mij op het jaarverslag van de perinatale activiteiten in Vlaanderen in 2012 opgemaakt door het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie. Het tweede hoofdstuk bevat het eerste praktische deel van de bachelorproef. In dit onderdeel situeert zich mijn vergelijkende studie van de neonatale afdelingen in Vlaanderen. Ik onderzoek waar er een MMA werkt en wat haar taken zijn. In het derde hoofdstuk volgt het tweede praktische deel van de bachelorproef. Momenteel werkt er geen MMA op de neonatale afdeling in az groeninge. Ik analyseer de afdeling en evalueer of een MMA een meerwaarde kan bieden. Ten slotte bespreek ik de voor- en nadelen van de MMA op de dienst. De informatie voor mijn vergelijkende studie en analyse heb ik verkregen via enquêtes en mijn contactpersonen binnen az groeninge en AZ Sint-Jan in Brugge. Voor mijn theoretisch deel maakte ik vooral gebruik van boeken, syllabi en artikels van het internet. Als laatste nog een verduidelijking: in mijn bachelorproef benoem ik de dokter als een hij, en de verpleegkundige, de MMA, de secretaresse telkens als een zij, echter zonder hierover een uitspraak te doen over rolpatronen of de rolpatronen te bevestigen. 10

13 Hoofdstuk 1 Neonatologie 1.1 Definitie Neonatologie is de leer van de ziekten van het pasgeboren kind. Het komt van het Griekse woord neos, wat nieuw betekent en het Latijnse woord natus, het voltooid deelwoord van nasci, dat geboren worden betekent (van Dale, z.j.). Een pasgeboren kind is een neonaat (Jochems & Joosten, 2009). 1.2 Geschiedenis Tot in het begin van de negentiende eeuw bevielen vrouwen hoofdzakelijk thuis. Zij werden bijgestaan door vroedvrouwen, verzorgsters of oude wijze vrouwen. Dokters kwamen hier nauwelijks aan te pas. De meeste artsen weerden zieke kinderen. Kinderziekenhuizen bestonden niet, met uitzondering van een aantal vondelingenhuizen waar het sterftecijfer ontzettend hoog was (Cone, 1980). Pas in 1870 werd in Frankrijk voor het eerst echt interesse betoond in het welzijn van het kind. Dat was echter niet vanuit humanitair oogpunt maar eerder uit angst. Het aantal geboortes was lager dan het sterftecijfer bij kinderen. Dokter Stéphane Tarnier en zijn assistent Pierre Budin werkten toen als gynaecologen in de Maternité, een kraamkliniek voor arme vrouwen in Parijs. Beiden wisten toen al dat warmte de belangrijkste noodzaak was van een prematuur kind. Een te vroeg geboren kind kan onmogelijk zelf zijn lichaamstemperatuur behouden. Ze waren op de hoogte dat dokter Paul Denuce uit Bordeaux en dokter Carl Crede uit Leipzig al pogingen hadden ondernomen om de lichaamstemperatuur van preterme kinderen te behouden door ze in een bad met een dubbele wand te leggen. Om het bad warm te houden, vulden ze het om de twee uur met warm water. In 1880 ontwikkelde dokter Tarnier de eerste incubator gebaseerd op een broedmachine voor kippeneieren. Het eerste model was een houten doos met warmwaterflessen. Madame Henry, hoofdvroedvrouw van de Parijse materniteit, verbeterde Tarnier s incubator. Het sterftecijfer van premature kinderen met een gewicht lager dan twee kilogram daalde tussen 1878 en 1882 van 66 % naar 38 % (Cone, 1980). Dokter Alexandre Lion hielp met de verdere ontwikkeling van de couveuse. In 1889 stelde hij een couveuse van doorzichtig glas voor met gezuiverde lucht en een thermostaat die een constante temperatuur regelde. Omdat de couveuses erg duur waren, zocht dokter Lion een manier om zijn uitvinding te bekostigen. Hij demonstreerde zijn couveuses met levende baby s op tentoonstellingen over heel Frankrijk en vroeg mensen geld om de kinderen en de couveuses te bezichtigen (Hoyle, 2012; Kornoes, 2004). 11

14 Eind 1893 richtte Budin een speciale eenheid voor premature kinderen op in de Maternité. Daar was hij tot einde maart 1898 verantwoordelijk als hoofd van de premature eenheid in de Tarnier Clinique. Dit waren de eerste neonatale centra in de wereld waar er klinisch onderzoek werd gedaan en waar er geleerd werd hoe een prematuur kind verzorgd moest worden. In 1897 kreeg de Parijse materniteit de nieuwe naam Clinque d accouchement Tarnier als eerbetoon aan dokter gynaecoloog Stéphane Tarnier. Hij en zijn assistent dokter Pierre Budin mogen dan ook terecht de pioniers van de moderne georganiseerde kraamklinieken genoemd worden (Cone, 1980). Tot 1920 was de zorg van de zuigeling vooral in handen van de gynaecoloog (Greene, 1988; Weaver, z.j.). Tussen 1940 en 1970 steeg het aantal bevallingen in ziekenhuizen aanzienlijk. Hierdoor kregen artsen meer en meer ervaring met de verzorging van neonaten. Als gevolg hiervan begonnen een paar kinderartsen zich meer en meer toe te spitsen op het tot dan toe onbekende domein van de pasgeborene. Ze onderzochten het ontstaan van aandoeningen die hun oorsprong vonden in de baarmoeder of tijdens de neonatale periode. Dokter Virginia Apgar deed een onderzoek naar de beoordeling van neonaten in de verloskamer en hielp hiermee aandacht te schenken aan het pasgeboren kind (Philip, 2005). Met de introductie van de echografie en de cardiotocografie in de jaren 60 ontwikkelde zich het concept van the fetus as a patient. Voordien was een foetus iets onwezenlijks en hadden de gynaecologen geen enkel idee over zijn mogelijke morbiditeit, laat staan dat dit een reden zou zijn om in te grijpen (De Baene, 2001). In 1960 publiceerde Alexander J. Schaffer zijn boek Diseases of the Newborn. Daarin gebruikte hij als eerste de woorden neonatologie en neonatoloog. Hij definieerde neonatologie als de wetenschap voor de diagnose en behandeling van aandoeningen bij pasgeboren kinderen. De neonatoloog werd omschreven als diegene die zich in de eerste plaats bezighield met neonatologie. Neonaat en neonataal staan voor de eerste vier weken na de geboorte. (Cone, 1980; Philip, 2005). Op 1 oktober 1976 opende de eerste neonatale intensieve zorgafdeling in België. In de beginjaren kende het Universitair Ziekenhuis van Leuven een moeilijke periode voor zowel de artsen als de verpleegkundigen. Er waren bijna geen voorbeelden in het buitenland waardoor de artsen zelf nieuwe technieken moesten ontwikkelen om onder andere katheters en thoraxdrains aan te brengen. Minder gekende ziektebeelden zoals een open ductus van Botalli en necrotiserende enterocolitis werden voor het eerst gezien en herkend. Voor de verpleging was dit een moeilijke periode omdat er geen aangepast materiaal voor handen was. Daarnaast waren zij onvoldoende opgeleid om al die nieuwe procedures uit te voeren. De eerste jaren waren een leerproces waarbij de artsen en verpleegkundigen leerden samenwerken, iets wat voorheen ondenkbaar was door de sterk verticale verhouding tussen artsen en verpleegkundigen (Devlieger, 2001). 12

15 Neonatologie is uitgegroeid tot een hoogtechnologische wetenschap met de neonatale intensieve zorgeneenheid als resultaat. Door de vooruitgang krijgen kinderen, geboren na een post-menstruele leeftijd (PML) van 24 weken, kansen die enkele jaren geleden ondenkbaar waren. De evolutie heeft als gevolg dat er nu meer onderzoek is naar het ongeboren kind (Cone, 1980). 1.3 Soorten neonatale zorgeenheden Er zijn twee verschillende zorgeenheden: de regionale neonatale intensieve zorgeenheid (NICU) en de lokale neonatale niet-intensieve zorgeenheid (N*-dienst). In 2012 werden er van de levend geboren kinderen opgenomen in een dergelijke afdeling. Hiervan verbleef 12,3 % op een lokale neonatale zorgeenheid en 4 % op een neonatale intensieve care eenheid (Cammu et al, 2012) Regionale neonatale intensieve zorgeenheid In Vlaanderen zijn er zeven ziekenhuizen gespecialiseerd in regionale perinatale zorg (P* -functie): - het ziekenhuisnetwerk Antwerpen campus ZNA Middelheim/Koningin Paola; - het Gasthuis Zusters Antwerpen campus St. Augustinus; - het Algemeen Ziekenhuis Sint-Jan campus Sint-Jan in Brugge; - het Universitair Ziekenhuis Antwerpen in Edegem; - het ziekenhuis Oost-Limburg campus St.-Jan in Genk; - het Universitair Ziekenhuis in Gent; - het Universitair Ziekenhuis K.U.L. campus Gasthuisberg in Leuven. Daarnaast zijn er nog zes regionale zorgeenheden in Wallonië en zes in Brussel. Ieder ziekenhuis met een P*-functie bestaat uit een afdeling maternale intensieve zorgen (MIC) en een NICU. Bedoeling is om vrouwen met een hoogrisicozwangerschap te verwijzen naar een MIC-centrum, waar de gynaecoloog in de mate van het mogelijke zal proberen de bevalling uit te stellen. Bij de bevalling is het NICU-team aanwezig om het kind in optimale omstandigheden op te vangen. Wanneer de vrouw niet in een MIC-dienst bevalt, rijdt het dichtstbijzijnde NIC-team zo snel mogelijk naar het ziekenhuis om het kind op verplaatsing te stabiliseren vooraleer het met de transportcouveuse over te brengen naar de NICU (Van de Keere, 2012). Naast een erkende MIC- en NIC-dienst zijn er nog voorwaarden om als ziekenhuis met een P*-functie erkend te blijven. 13

16 Het ziekenhuis moet over een aantal diensten beschikken om de optimale werking van de P*-functie te garanderen. Enkele voorbeelden hiervan zijn: - een genetisch consult of een overeenkomst met een ziekenhuis dat beschikt over een consult; - een radiologiedienst met medische wacht; - een laboratorium met permanentie; - een eenheid voor onderzoeken zoals cardiotocografie, foetale echografie en prenatale bewaking en dit op elk ogenblik van de dag. Daarnaast moet het ziekenhuis beschikken over een afdeling gespecialiseerd in hart- en vaatziekten, pneumologie, nefrologie, oftalmologie, pathologische anatomie en neurologie. Ook moet er een erkende spoedgevallendienst en een afdeling intensieve zorgen zijn (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Het ziekenhuis moet een schriftelijk samenwerkingsovereenkomst hebben met een ziekenhuis met een N*-functie. Samen moeten zij meer dan bevallingen per jaar uitvoeren. Twee keer per jaar bespreken de ziekenhuizen het door- en terugverwijzingsbeleid (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). De NICU behandelt kinderen, geboren voor een zwangerschapsduur van 32 weken, een geboortegewicht lager dan gram of met ernstige aandoeningen zoals cardiorespiratoire problemen, congenitale afwijkingen, levensbedreigende infecties of grote voedingsproblemen (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Voor juli 2013 kreeg iedere NICU overheidssteun op basis van het aantal erkende bedden. Elk erkend bed stond voor een fulltime-equivalent (FTE) van 2,5 verpleegkundigen. Dokter Luc Cornette, hoofdneonatoloog van het AZ Sint-Jan in Brugge, kaartte in 2009 aan dat dit verouderd financieringsmodel een bedreiging was voor de toegankelijkheid tot neonatale intensieve zorgen in België. De NICU in Brugge is de enige intensieve zorgeenheid in West- Vlaanderen maar had slechts vijftien erkende bedden terwijl het een van de drukste diensten van het land is. De verpleegkundige werktijd stond meer en meer onder druk door onder andere de continue opleiding en de stijgende administratieve werkdruk (Cornette, 2013). Door onvoldoende overheidssteun moesten de ziekenhuizen hun eigen financiële middelen inzetten om extra personeel te betalen. De onderfinanciering had voor sommige centra verschillende negatieve gevolgen. Als eerste moesten overbezette afdelingen vaak een opnamestop inroepen waardoor ze zieke kinderen naar een ander ziekenhuis of soms een andere provincie moesten verwijzen. Daarnaast is neonatologie een complexe discipline, wat verhindert dat verpleegkundigen van andere afdelingen inzetbaar zijn op een neonatale afdeling. Als een onderbestaffing langdurig aanhoudt, kan dit leiden tot fouten, demotivatie en zelfs burn-out (Cornette, 2013). 14

17 Sinds juli 2013 krijgen de NICU s financiële steun op basis van de reële situatie. De overheidssteun is nu berekend op het aantal verantwoorde bedden in plaats van het aantal erkende bedden. De financiering baseert zich op het effectief aantal bedden en de werkelijke zorgzwaarte. Het AZ Sint-Jan in Brugge krijgt nu een financiering voor 80 voltijdse verpleegkundigen in plaats van 37,5 (De Neve, 2013) Lokale neonatale niet-intensieve zorgeenheid De lokale zorgeenheid is uitsluitend bestemd voor het toezicht, de behandeling en de verzorging van neonaten met specifieke aanpassingsproblemen waarbij gespecialiseerde maar niet-intensieve neonatale zorgen nodig zijn. Net zoals bij de ziekenhuizen met een P*-functie moet een ziekenhuis met een N*-functie ook aan een aantal voorwaarden en normen voldoen (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Ten eerste moet ieder ziekenhuis met een materniteit ook een afdeling met een N*-functie hebben. Wanneer de neonatale afdeling (N*-eenheid) deel uitmaakt van de NICdienst, moeten ze duidelijk van elkaar gescheiden zijn. Kinderen die intensieve zorgen nodig hebben, mogen dit enkel op de NICU krijgen (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Op de afdeling met een N*-functie mag enkel een erkend geneesheer-specialist in de pediatrie met bijzondere ervaring in de neonatologie de leiding hebben. Hij is verantwoordelijk voor de goede werking en het medisch wetenschappelijk niveau van de dienst met de daarbij horende rechten en plichten. Hij garandeert de optimale behandeling van de pasgeborene ongeacht of hij zich op de kraamafdeling of op de N*-eenheid bevindt. De geneesheer mag enkel en alleen in het ziekenhuis met een N*-functie werken en moet ten minste 80 % van zijn tijd aan gehospitaliseerde patiënten en raadplegingen besteden (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Samen met het medisch diensthoofd van de materniteit legt hij verschillende procedures vast. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: intra-uterien transport, beschikbaarheid van de nodige medische infrastructuur in de reanimatiekamer en tijdig waarschuwen van een NICU bij extra-uterien transport (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Het diensthoofd van de N*-functie is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de continuïteit van medische zorgverlening zowel tijdens als na het ziekenhuisverblijf. Ten eerste bezorgt hij een wachtlijst aan de materniteit, de N*-eenheid en de arts die binnen het ziekenhuis de permanentie waarneemt. Het wachtsysteem garandeert, dat zowel de kraamafdeling als de neonatale eenheid kunnen rekenen op een erkend geneesheer-specialist met bijzondere ervaring in de neonatologie of een geneesheer-specialist in opleiding met ten minste twee jaar postgraduaat opleiding wanneer de neonatoloog afwezig is. Als tweede stuurt hij een verslag naar alle doorverwijzende en/of behandelende artsen bij het ontslag van de zuigeling (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). 15

18 Daarnaast registreert hij alle medische activiteiten van de neonaten die in het ziekenhuis verblijven. De registratie moet voldoen aan de richtlijnen van de Minister die de erkenning van het ziekenhuis onder zijn bevoegdheid heeft. De diensthoofden van de materniteit en de kinderafdeling ontvangen de belangrijkste elementen zodat ze de jaarverslagen correct kunnen opstellen (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Het diensthoofd houdt een afzonderlijk medisch dossier bij van iedere neonaat en geeft hem een apart identificatienummer. Het nummer zorgt ervoor dat er geen enkele verwarring kan bestaan tussen enerzijds de verpleegkundige en de pasgeborene en anderzijds tussen de pasgeborenen onderling (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Samen met het Comité voor ziekenhuishygiëne bepaalt het diensthoofd het reglement over hygiëne en sterilisatie voor iedereen die op de dienst komt alsook de wijze waarop het interne en externe vervoer van pasgeboren kinderen verloopt (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). De hoofdverpleegkundige op de N*-eenheid is verantwoordelijk voor de organisatie van de verpleegkundige aspecten op de afdeling. Zij heeft een graduaat als pediatrisch verpleegkundige of vroedvrouw met bijzondere ervaring in de neonatologie. Ze kan tegelijkertijd hoofdverpleegkundige zijn op de kraamafdeling of de kinderafdeling (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). De hoofdverpleegkundige staat garant voor de goede verpleegkundige werking en het verpleegkundig wetenschappelijk niveau van de N*-afdeling. Ze zorgt voor de optimale verzorging van het kind binnen de kortst mogelijke verblijfduur. Ze houdt toezicht over de naleving van het huishoudelijk reglement omtrent hygiëne en infectie. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de organisatie van de verpleegkundige registratie en het individueel verpleegkundig dossier, dat deel uitmaakt van het individueel dossier van de patiënt, tijdens het volledige verblijf van de pasgeborenen in het ziekenhuis. Tenslotte organiseert ze ook de opvang van de ouders (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). De afdeling bevindt zich binnen of onmiddellijk aansluitend aan een erkende kraamafdeling en moet aan een aantal eisen voldoen. Iedere bezoeker komt binnen in afgesloten ruimte. In het sas moet hij zijn handen kunnen wassen en zijn er voldoende voorzieningen om aan de hygiënevoorschriften te voldoen. Op de afdeling moet er voldoende plaats zijn voor couveuses en andere medische apparaten om pasgeborenen op te vangen die speciale neonatale zorgen nodig hebben. De machines moeten geschikt zijn om de behandeling en verzorging van de neonaten te garanderen. Naast een beademingstoestel voor kortstondige beademing zijn er ook ademhalings- en hartmonitors, infuuspompen, saturatiemeters, zuurstofmeters en een verwarmingstafel. Iedere verpleegruimte beschikt over een zuurstofaansluiting. De concentratie van toegediende zuurstof, de zuurstofsaturatiegraad, de temperatuur, de hart- en longactiviteit moet altijd zichtbaar zijn. 16

19 Er is onafgebroken observatie van de klinisch-neurologische toestand van het kind. Er is voldoende ruimte voorzien rond de bedden zodat, zowel de verpleegkundigen als de ouders rechtstreeks contact kunnen hebben met de kinderen. De verpleegruimte heeft een minimum temperatuur van 25 C. De afdeling moet binnen een minimum van tijd beschikken over de resultaten van het laboratorium en de medische beeldvorming. Bepaalde onderzoeken zoals echografie moeten op de afdeling zelf worden uitgevoerd (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Op de N*-afdeling werken minstens zes voltijdse gegradueerde pediatrische verpleegsters en/of vroedvrouwen, met bijzondere ervaring in de neonatologie. Ze mogen enkel toezicht houden op de neonaten op de afdeling en dit niet combineren met de toezicht op vrouwen die in de bevallingsafdeling verblijven of toezicht op patiënten die buiten de kraaminrichting verblijven (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Dagelijks noteren de bevoegde zorgverstrekkers het beleid op een formulier. Het medisch, verplegend en paramedisch personeel noteert alle opmerkingen en vaststellingen op hetzelfde blad. Wanneer de zuigeling de afdeling verlaat, voegen ze het document bij het medisch dossier. De neonaat mag enkel en alleen de afdeling verlaten als de arts er zeker van is dat het ontvangend milieu de nodige informatie heeft gekregen om de verdere kwalitatieve zorgen te voorzien (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Daarnaast is het belangrijk de ouders ze snel en in toenemende mate te betrekken bij de verzorging van hun kind. Ze moeten overdag ongelimiteerd en s nachts met toestemming van de verantwoordelijke verpleegkundige hun kind kunnen bezoeken. Ouders waarbij hun kind gestorven is, moeten op een correcte en passende manier worden opgevangen (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). Artikel 1 inzake het programmatiecriteria inzake het aantal ziekenhuisbedden bepaalt dat er per duizend geboorten zes bedden voorzien zijn op de dienst voor vroeggeborenen en zwakke pasgeboren kinderen (Koninklijk besluit, 1977, 21 maart). In Vlaanderen zijn er 65 N*-eenheden waaronder az groeninge, campus kennedylaan in Kortrijk (Lijst, 2014) Neonatale zorgen op de materniteit Elke N*-functie biedt normale neonatale zorgen aan in de kamer waar de moeder verblijft. Wanneer de neonaat geen gespecialiseerde zorgen nodig heeft, kan het kind fototherapie krijgen op de kamer van de moeder (Koninklijk besluit, 1996, 20 augustus). 17

20 1.4 Opnameredenen Vroeggeboorte De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) schat wereldwijd het aantal te vroeg geboren kinderen op 15 miljoen. Jaarlijks sterft meer dan 1 miljoen hiervan door complicaties. Vroeggeboorte is de nummer 1 oorzaak van neonatale sterfte (Preterm birth, 2013). Een à terme zwangerschap duurt ongeveer 40 weken of 259 tot 293 dagen te rekenen vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. Postterm geboren of serotiniteit wil zeggen dat het kind geboren is na een amenorroe van 42 weken. Een prematuur kind wordt geboren voor een postmenstruele leeftijd (PML) van 37 weken. De grens van de levensvatbaarheid is 22 zwangerschapsweken (Prins et al., 2009). Bij vroeggeboortes is er een indeling volgens het aantal zwangerschapsweken of het gewicht. Kinderen met een laag geboortewicht zijn niet altijd te vroeg geboren maar toch is er een duidelijke verband tussen het geboortegewicht en het aantal zwangerschapsweken (Vanhole, 2007). De indeling op basis van het gewicht: - low birth weight (LBW), een geboortegewicht tussen en gram; - very low birth weight (VLBW), een geboortegewicht tussen gram en gram; - extremely low birth weight (ELBW), een geboortegewicht lager dan gram. De indeling op basis van het aantal zwangerschapsweken: - moderate to late preterm, PML tussen 32 en 37 weken; - very preterm, PML tussen 28 en 32 weken; - extremely preterm, PML lager dan 28 weken (Preterm birth, 2009). Een kind wordt doodgeboren genoemd indien het voldoet aan de criteria van het WHO die ook opgenomen zijn in het Koninklijk Besluit van 17 juni Het kind moet zonder leven uit de schoot van de moeder zijn gekomen en moet bij de geboorte 500 gram of meer wegen. Wanneer het gewicht niet gekend is, moet de vrouw ten minste 22 weken zwanger geweest zijn of moet het kind een crown rump length (CRL) van minimum 25 cm hebben. Wanneer de criteria niet bereikt zijn, dan wordt de foetale sterfte aanzien als een spontane abortus of een miskraam (Koninklijk besluit, 1990, 17 juni). 80 % van de vroeggeboortes treedt spontaan op. De oorzaken zijn premature arbeid of Prelabour Rupture of Membranes (PROM), het vroegtijdig breken van de vliezen. De reden waarom een vrouw in vroegtijdige arbeid gaat is nog altijd niet volledig gekend. Toch zijn er een aantal factoren die een vroeggeboorte in de hand kunnen werken. 18

Thuis raken in een wereld vol monitoren en slangetjes. Contact maken met je kind. Eindelijk naar huis, hoera?! Emoties: iedereen gaat er anders mee om

Thuis raken in een wereld vol monitoren en slangetjes. Contact maken met je kind. Eindelijk naar huis, hoera?! Emoties: iedereen gaat er anders mee om Thuis raken in een wereld vol monitoren en slangetjes Emoties: iedereen gaat er anders mee om Contact maken met je kind Wat kunnen artsen en verpleegkundigen voor je kind doen? Eindelijk naar huis, hoera?!

Nadere informatie

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven

Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven Levenslooppsychologie 1. Het begin van het leven 1.1 De interactie tussen erfelijkheid en omgeving 1.1.1 De rol van de omgeving bij het bepalen van de manifestatie van genen: van genotype naar fenotype

Nadere informatie

actagroeninge december 2012 nummer 17

actagroeninge december 2012 nummer 17 actagroeninge december 2012 nummer 17 Neonatologie Ebus 25 jaar ivf Intensieve zorg Kwaliteit en veilige zorg acta groeninge 1 voorwoord dr. Serge Vanderschueren medisch directeur Symbiose Geachte lezer

Nadere informatie

THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland en België vergeleken

THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland en België vergeleken Arteveldehogeschool Katholiek Hoger Onderwijs Gent Bachelor in de Vroedkunde Campus Brusselsepoort Brusselsepoortstraat 93, BE-9000 Gent THUIS OF IN HET ZIEKENHUIS; HOE BEVALT HET BIJ DE BUREN? Nederland

Nadere informatie

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt!

Auteurs SlimStuderen is altijd op zoek naar auteurs! Stuur je motivatie en cv naar info@slimstuderen.nl als je interesse hebt! Voorwoord Dit is het overzicht van de hoorcollegestof van het Startblok Bachelor. De stof die tijdens de hoorcolleges is behandeld, wordt samengevat in dit verslag. Ten tijde van het printen van deze samenvatting

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _een goed begin De Stuurgroep zwangerschap en geboorte geeft

Nadere informatie

HARTEKINDEREN vzw. Onthaalbrochure

HARTEKINDEREN vzw. Onthaalbrochure HARTEKINDEREN vzw Onthaalbrochure INLEIDING...3 HARTEKINDEREN vzw...4 Doel...4 Werking...4 Finaciering Hartekinderen vzw...4 Contactpersonen Hartekinderen vzw...4 Meer weten?...5 YOUNG HEARTS BELGIUM...5

Nadere informatie

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte

Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte. Advies Stuurgroep zwangerschap en geboorte Veilige zorg rond zwangerschap en geboorte Advies Stuurgroep Zwangerschap en Geboorte december 2009 _ een goed begin

Nadere informatie

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén

Foetale bewaking. Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén Foetale bewaking Anna-Karin Sundström David Rosén K G Rosén info@neoventa.com www.neoventa.com Voorwoord Dit educatieve materiaal, getiteld Foetale bewaking is ontwikkeld om verloskundigen en artsen te

Nadere informatie

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum

ContContacten. Harvey Cushing Center : Informatie voor de patiënt en zijn naasten. Harvey Cushing Centrum mo MeMemo acten ContContacten Harvey Cushing Centrum Brussel Hôpital Erasme Anderlecht................ 02/555.42.87 of 02/555.43.11 UZ Brussel Jette................................................ 02/476.33.87

Nadere informatie

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ----------

-------- vzw CATO ----- Vriendenkring Hart- en vaatpatiënten ----- Regio Dender, Schelde, DURME ---------- Brochure: Hart- en Vaatziekten is een uitgave van de vzw Cato, vriendenkring van hart- en vaatpatiënten uit de regio Dender, Schelde, Durme Uitgave: september 2010 Verantwoordelijke uitgever: vzw Cato,

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum

HELLP-syndroom. Vrouw Moeder Kind-centrum HELLP-syndroom Vrouw Moeder Kind-centrum Inhoudsopgave 1. Wat is het HELLP-syndroom? 2 1.1 HELLP-syndroom? 2 1.2 De klachten en symptomen van het HELLP-syndroom 3 1.3 De diagnose 4 2. Behandeling 5 2.1

Nadere informatie

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen

A terme sterfte 2010. Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen A terme sterfte 2010 Perinatale audit: eerste verkenningen Colofon Redactiecommissie Prof.dr. J.M.W.M. (Hans) Merkus, voorzitter Drs. H. (Hans)

Nadere informatie

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman

KNOV-standaard. Opsporing van foetale groeivertraging. Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman KNOV-standaard koninklijke nederlandse organisatie van verloskundigen Auteurs: Mieke Beentjes Alieke de Roon- Immerzeel Kristel Zeeman Opsporing van foetale groeivertraging Opsporing van foetale groeivertraging

Nadere informatie

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen

JGZ-richtlijn. Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen JGZ-richtlijn Te vroeg en/of small for gestational age (SGA) geboren kinderen Auteurs Mw. S. van der Pal, TNO Mw. M.A. Pols, Orde van Medisch Specialisten Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Zorgbalans 2014. De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg ii Zorgbalans 2014 Zorgbalans 2014 De prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg Redactie: MJ van den Berg, D de Boer, R Gijsen, R Heijink,

Nadere informatie

Zwangerschap & diabetes

Zwangerschap & diabetes Zwangerschap & diabetes INHOUD VOORWOORD 5 VERANDERINGEN IN DE STOFWISSELING TIJDENS DE ZWANGERSCHAP 6 Deel 1 ZWANGERSCHAP BIJ DE VROUW MET DIABETES 9 Deel 2 ZWANGERSCHAPSDIABETES 33 2 DIABETES EN ZWANGERSCHAP

Nadere informatie

!! " " # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ /

!!   # $ %&' ()*((+$ ),,! -.- -. +.- -+ / ! "" # $%&'()*((+$),,!-.--. +.--+/ Ondergetekende, Katrien Beeckman bevestigt hierbij dat onderhavige verhandeling mag worden geraadpleegd en vrij mag worden gefotokopieerd. Bij het citeren moet steeds

Nadere informatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie

Wat is anesthesie? patiënteninformatie Wat is anesthesie? patiënteninformatie 1. Wat is anesthesie? Dokter, ik zal toch nog wakker worden? is een vraag die patiënten vaak stellen aan de anesthesist. Het besef dat ze tijdens de operatie de controle

Nadere informatie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie

Dossier 20 9. Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Dossier 20 9 Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij de technologie Inhoud Inleiding: Fertiliteitsbehandelingen: De realiteit voorbij

Nadere informatie

DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING

DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING KCE REPORT 232As SYNTHESE DE ORGANISATIE VAN DE ZORG NA EEN BEVALLING 2014 www.kce.fgov.be Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg is een parastatale,

Nadere informatie

Kwaliteit: buitenlandse kinderen

Kwaliteit: buitenlandse kinderen Kwaliteit: buitenlandse kinderen Artsen en allochtone kinderen 4 De communicatie tussen artsen en Turkse of Marokkaanse patiëntjes en hun ouders. Door drs. C. Kalmeijer-Mesker, dr. E. Hamstra-Bletz en

Nadere informatie

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek

Stand van zaken in Multiple Sclerose. Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven. Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek MS INFO Stand van zaken in Multiple Sclerose Professor dr. B. Dubois Universitaire Ziekenhuizen Leuven Dr. M.B. D hooghe Nationaal MS Centrum Melsbroek Dr. G. Nagels Nationaal MS Centrum Melsbroek Ziekenhuis

Nadere informatie

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg

Theorieboek Niveau 4. Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Kraamzorg NU Zorg Kraamzorg Theorieboek Niveau 4 Noordhoff Uitgevers bv Vormgeving omslag Nu Amsterdam, Amsterdam Ontwerp binnenwerk G2K, Groningen/Amsterdam Foto omslag Frank Muller,

Nadere informatie

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J.

ALS. mijn lichaam sluit mij op. Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. ALS mijn lichaam sluit mij op Elian Biton 5 havo Biologie 10-02-2014 Begeleiders: mevr. A. van Haasteren, mevr. drs. F. J. Rijxman Inhoudsopgave Inleiding Blz 3 Hoofdstuk 1 Het menselijk lichaam Blz 4

Nadere informatie

Wiegwijs 1. Limburg. Geboorte. Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding?

Wiegwijs 1. Limburg. Geboorte. Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding? Wiegwijs 1 Geboorte Limburg Hoe wordt je begeleid tijdens uw zwangerschap? Een belangrijke keuze: borstvoeding of flesvoeding? De ontwikkeling van je baby. Aanmelden, hoe en wanneer? Maken allen onderdeel

Nadere informatie

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel

Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Voorlichtingsbrochure Niet-aangeboren hersenletsel Heliomare Wijk aan Zee 1 VOORLICHTINGSBROCHURE NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 1.1. Het doel van deze informatiefolder...

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie