Stichting Stelvio for Life

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Stelvio for Life"

Transcriptie

1 Stichting Stelvio for Life Jaarverslag

2 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Missie en doelstellingen... 3 Verslag Stelvio for Life editie Toekomst... 6 Bestuur en Raad van Toezicht... 7 Jaarrekening Overige gegevens Contactgegevens Bijlage1: Resultaten CPCT Bijlage2: Project CPCT

3 Algemeen De stichting Stelvio for Life is begin 2012 opgericht en heeft als doel het organiseren van het jaarlijkse evenement Stelvio for Life. Deelnemers aan Stelvio for Life beklimmen de Passo dello Stelvio (hard)lopend of per fiets. Om de Passo dello Stelvio te beklimmen moeten de deelnemers van start tot finish hoogtemeters overwinnen. Elke deelnemer verplicht zich om minimaal 1, per hoogtemeter aan sponsorgeld bijeen te brengen. Het totaal van het sponsorgeld komt ten goede aan de stichting Barcode For Life. Deze stichting ondersteunt het Centrum voor Personalized Cancer Treatment (CPCT). Voor een uitgebreide toelichting op de activiteiten en doelstellingen van het CPCT verwijzen wij naar bijlage Project CPCT en de website De Stichting Stelvio for Life is in het bezit van de ANBI status. De Stichting Barcode For Life beschikt naast een ANBI status ook over het CBF keurmerk. Missie en Doelstellingen Onze missie: Het terugbrengen van kanker tot een chronische ziekte. De stichting Stelvio for Life heeft als doel om zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Barcode For Life die op haar beurt het CPCT ondersteunt. De stichting Stelvio for Life doet dit uitsluitend door jaarlijks het evenement Stelvio for Life te organiseren. Deelnemers aan Stelvio for Life beklimmen de Passo dello Stelvio lopend of per fiets. Om de Passo dello Stelvio te beklimmen moeten de deelnemers van start tot finish hoogtemeters overwinnen. Elke deelnemer verplicht zich om minimaal 1, per hoogtemeter aan sponsorgeld bijeen te brengen. In 2013 werd de tweede editie van Stelvio for Life georganiseerd en konden wij 136 deelnemers verwelkomen. In totaal hebben deze 136 deelnemers ,77 aan sponsorgeld opgehaald. Dit bedrag komt in zijn geheel ten goede aan de stichting Barcode for Life. Om te voldoen aan de richtlijnen ten aanzien van de kosten ten opzichte van de opbrengsten, worden drie ratio s gebruikt: 1. De kosten van de fondsenwerving als percentage van de totale baten uit eigen fondsenwerving. De totale baten uit fondsenwerving bedraagt EUR ,77. De totale kosten uit fondsenwerving bedraagt nihil. Dit geeft een ratio van 0,0% 2. Totaal besteed aan doelstelling als % van de totale baten. Stelvio for Life streeft er naar om 100% van de door deelnemers bijeengebrachte donaties te besteden aan de doelstelling. In 2013 is totaal direct besteed aan de doelstelling een bedrag van EUR ,58 De totale baten waren in 2013 EUR ,77. Dit geeft een ratio van 100,2%. Het saldo van hetgeen is bijeengebracht door de deelnemers minus hetgeen is betaald aan de doelstelling in 2013 bedraagt EUR en is opgenomen in de bestemmingsreserve die in 2014 volledig zal worden uitgekeerd aan de doelstelling. 3. Totaal besteed aan doelstelling als % van de totale kosten. Totaal besteed aan de doelstelling EUR ,58. De totale lasten bedraagt nihil. Dit geeft een ratio van 0,0%. 3

4 Stelvio for Life heeft als doelstelling om in de komende jaren te groeien naar een evenement met (maximaal) 653 deelnemers. Met dit aantal deelnemers wordt een sponsorbedrag bereikt dat net boven de , ligt. Daarnaast denken wij met maximaal 653 deelnemers nog steeds het persoonlijke en intieme karakter van het evenement te kunnen bewaren. De organisatie bestaat uit louter vrijwilligers. De operationele kosten voor de organisatie van het evenement moeten volledig worden gedekt uit 2 inkomstenbronnen: Inschrijfgeld per deelnemer (in , p/deelnemer) Opbrengst hoofdsponsors (in ,) Alle door de deelnemers bijeengebrachte donaties komen voor 100% ten goede aan de stichting Barcode For Life. Ten aanzien van de reserves geldt dat jaarlijks slechts een minimale bestemmingsreserve wordt aangehouden. De bestemmingsreserve zorgt er voor dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om direct na het evenement te kunnen starten met de organisatie voor het opvolgende jaar. 4

5 Verslag Stelvio for Life editie Stelvio for Life is ontstaan doordat eind 2011 verschillende initiatieven op toevallige wijze bij elkaar zijn gekomen. Vanuit de stichting Barcode For Life werd door Peter Kuijper (onbezoldigd directeur externe betrekkingen van de stichting) onderzoek gedaan naar nieuwe manieren om fondsen te werven voor het CPCT. Peter is zelf fanatiek hardloper en had die zomer de Stelvio Half Marathon gelopen. De organisator van de Stelvio Half Marathon, Eddie Sevink (eigenaar van Run2Day in Zwolle) is zelf ook een fervent hardloper en steunt met het evenement jaarlijks een goed doel. Op dat zelfde moment werd binnen het ICT bedrijf Inter Access nagedacht over het organiseren van een goede doelen fietsevenement. Het goede doel moest nog gekozen worden, maar de berg stond al vast. De Passo dello Stelvio. De algemeen directeur van Inter Access, Hans den Hartog, is zelf lid van de Raad van Toezicht van de stichting Barcode For Life en raakte hierover met Peter Kuijper in gesprek. Niet lang daarna was het evenement geboren en werd de Stelvio Half Marathon omgedoopt tot Stelvio for Life (een evenement voor zowel lopers als fietsers) met als doel zo veel mogelijk geld in te zamelen voor de stichting Barcode For Life en daarmee het CPCT te steunen bij haar onderzoek naar kanker. Stelvio for Life 2013 begon dit jaar met een bijeenkomst voor alle deelnemers en supporters in het centrum van Bormio. Tijdens deze bijeenkomst werden een aantal praktische zaken geregeld waaronder de uitgifte van startnummers, het verstrekken van de laatste race informatie, het achterlaten van de kledingpakketten, etc. Vervolgens werd, onder het genot van een hapje en een drankje, door Emile Voest van het CPCT een toelichting gegeven over het onderzoek dat hij en zijn team doen en welke resultaten er, onder andere door de opbrengst van Stelvio for Life, zijn behaald. Ook kwamen enkele leden van de Raad van Toezicht van Barcode for Life aan het woord met indrukwekkende en persoonlijke verhalen over hun strijd tegen de ziekte. Juist deze verhalen zorgden voor een enorm gevoel van saamhorigheid en respect bij alle aanwezige deelnemers en supporters. Direct was iedereen zich weer volledig bewust van het echte doel van het evenement. De strijd tegen Kanker. Zaterdag 31 augustus uur. Het dorpsplein van Bormio staat vol met de 136 deelnemers aan Stelvio for Life en hun supporters. Het is fantastisch weer en de deelnemers staan vol spanning te wachten. Het startschot klinkt en alle deelnemers banen zich een weg door de straten van Bormio naar de voet van de Passo dello Stelvio. Die dag fietsen en lopen ongeveer enthousiastelingen naar de top van de Stelvio. Het is Bikersday op de Stelvio, en daar maakt Stelvio for Life dankbaar gebruik van. De klim is afgesloten voor verkeer, waardoor iedereen veilig naar de top en weer naar beneden kan komen. Onderweg ontstaan veel groepjes van deelnemers aan Stelvio for Life die elkaar herkennen aan rugnummer of stuurbord. Samen vindt iedereen een weg naar boven. Ondanks het afzien is de gedachte aan een dierbare nooit ver weg. Iedereen weet waarvoor deze berg beklommen wordt en iedereen bereikt de finish waar zij worden binnengehaald door alle supporters en vrijwilligers! Diezelfde avond wordt de cheque uitgereikt met daarop het bedrag dat door de deelnemers bijeen is gebracht. EUR , is de stand op het moment dat de cheque wordt uitgereikt. In de maand september komen nog veel donaties binnen en ook de kosten van de organisatie is ruim binnen budget gebleven, en het overschot wordt ook als donaties opgevoerd. Uiteindelijk is er een bedrag van EUR ,77 bijeengebracht. Een fantastische prestatie van iedereen! 5

6 Toekomst De stichting Stelvio for Life heeft zich ten doel gesteld het evenement Stelvio for Life jaarlijks te organiseren en te streven naar een (maximaal) aantal deelnemers van 653. Met dit aantal deelnemers wordt een substantiële bijdrage geleverd aan het onderzoek van het CPCT en blijft persoonlijke karakter van het evenement behouden. De komende jaren streeft de stichting Stelvio for Life naar een gestage groei van het aantal deelnemers. In 2014 verwachten wij ruim 150 deelnemers te mogen begroeten. Tevens streeft de stichting naar het vinden van minimaal 2 naamsponsoren die een financiële bijdrage leveren aan het goed en professioneel organiseren van het evenement. De 2013 editie werd gesponsord door Inter Access Groep, Leaseplan Nederland en AFAS. Voor de 2014 editie zijn Staatsloterij, ITErnity en EW Facility Services hoofdsponsor van het evenement. Wij verwachten in 2014 minimaal 150 deelnemers te mogen verwelkomen voor de derde editie van Stelvio for Life. Op basis hiervan is de verwachte besteding aan de doelstelling in x EUR = EUR Voor de 2014 editie zijn inmiddels 3 hoofdsponsors gecontracteerd die ieder EUR 5.000, bijdragen aan de organisatie van het evenement. Daarnaast betalen alle deelnemers EUR 50 inschrijfgeld. Bormio, 30 augustus 2014 J.G.J.M. Bakker 6

7 Bestuur en Raad van Toezicht In het boekjaar 2013 was de Raad van Toezicht van de Stichting Barcode For Life als volgt samengesteld: Joost Manassen lid, onbezoldigd Hans den Hartog lid, onbezoldigd Hans van Snellenberg lid, onbezoldigd Het bestuur van de stichting bestaat uit een onbezoldigde, statutaire eenhoofdige directie. Sinds 13 maart 2012 (oprichtingsdatum van de stichting) is statutair directeur van de stichting de heer Jan Bakker. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht en benoeming van de directeur is met zorg gekeken naar de diverse kwaliteiten van de leden. Te weten, financiële, bestuurlijke, en communicatieve kwaliteiten. Alle leden van de Raad van Toezicht hebben daarnaast een sterke affiniteit met de doelstellingen van de Stichting Stelvio for Life en maken tevens onderdeel uit van de Raad van Toezicht van de Stichting Barcode For Life. De raad van toezicht is in het verslagjaar drie maal voor een reguliere vergadering bij elkaar gekomen. Verslag van de Raad van Toezicht Wij zijn er trots op dat Stelvio for Life 2013 in alle opzichten een enorm succes is geworden. Het aantal deelnemers is bijna verdubbeld en de organisatie van het evenement was, net als vorig jaar, fantastisch. Niet in de laatste plaats zijn wij blij en zeer dankbaar voor de enorme sponsorbijdrage die door alle deelnemers aan Stelvio for Life 2013 bijeen is gebracht. Het evenement heeft maar liefst ruim 241 duizend Euro opgeleverd. Geld dat direct ter beschikking is gesteld aan het CPCT voor het onderzoek naar de verschrikkelijke ziekte kanker. De verwachting voor editie 2014 is dat er minimaal 150 deelnemers aan de start zullen verschijnen. Om het persoonlijke en intieme karakter van het evenement te behouden is er aan maximum aantal deelnemers ingesteld van 653. Wij hopen van harte dat wij in de komende jaren naar dat aantal deelnemers kunnen toegroeien. Wij kijken vol verwachting en enthousiasme uit naar Stelvio for Life 2014 en de edities die daarop mogen volgen! Tot slot willen wij alle deelnemers én alle vrijwilligers die hebben meegewerkt aan het succes van Stelvio for Life 2013 heel hartelijk bedanken. Zonder bevlogen deelnemers die niet alleen de sportieve uitdaging aangaan om de Stelvio te bedwingen, maar dat ook nog eens voor het goede doel doen en zonder de inzet en betrokkenheid van onze geweldige groep va vrijwilligers, zou een evenement als Stelvio for Life niet mogelijk gemaakt kunnen worden. Bormio, 30 augustus 2014 J.M. Manassen J.H. den Hartog J.A.N.M. van Snellenberg 7

8 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december Activa Materiele vaste activa Vorderingen en overlopende activa 3.315,93 Liquide middelen , ,85 Totaal activa , ,78 Passiva Bestemmingsreserve 3.353, ,19 Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen , ,59 Totaal Passiva , ,78 Staat van baten en lasten budget 2012 Baten Baten uit eigen fondsenwerving , , ,19 Rentebaten Totaal baten , , ,19 Lasten Bestedingen aan doelstelling , , ,00 Kosten fondsenwervende organisatie Algemene kosten beheer en administratie Totaal lasten , , ,00 Resultaat 3.353, ,19 Toevoeging/onttrekking aan bestemmingsreserve Toevoeging / resultaat , ,19 Onttrekking / uitgekeerd aan doelstelling 3.740,19 Totaal 386, ,19 8

9 Grondslagen van waardering Algemeen De jaarrekening van de stichting is opgesteld conform richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Grondslagen van waardering De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Vorderingen Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, waar nodig onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. Reserves en fondsen Het vermogen is gevormd uit overschotten van baten en lasten. De bestemmingsreserve bestaat uit dat deel van het vermogen ter besteding aan het specifiek doel van Stelvio for Life, namelijk de Stichting Barcode For Life. Verplichtingen De kortlopende verplichtingen betreft de verplichting aan doelstelling en/of de verplichting inzake het organiseren van het evenement voor het volgende jaar. Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen Rekening houdend met de waarderingsgrondslagen wordt het resultaat bepaald als het verschil tussen baten uit eigen fondsenwerving, verminderd met het totaal van de lasten. Tenzij anders vermeld worden de baten en lasten verantwoord in het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten uit eigen fondsenwerving Onder baten uit eigen fondsenwerving zijn verantwoord de baten uit donaties die de deelnemers aan Stelvio for Life bijeen hebben gebracht. Donaties worden verantwoord in het jaar waarop zij betrekking hebben. Bestedingen aan doelstelling Onder bestedingen aan doelstelling zijn verantwoord alle donaties die door de deelnemers aan het evenement zijn bijeengebracht en in het verslagjaar zijn doorgestort aan de doelstelling. Kosten fondsenwervende organisatie Onder kosten fondsenwervende organisatie zijn verantwoord alle operationele outofpocketkosten die zijn gemaakt om het evenement te kunnen organiseren, alsmede de inschrijfgelden van de deelnemers en de sponsorbedragen van naamsponsors. Het doel van de organisatie is om deze kosten volledig te dekken vanuit de inschrijfgelden en sponsorbedragen van naamsponsoren. 9

10 Toelichting op de Balans Vlottende activa per 31 december Activa Nog te ontvangen inschrijf en sponsorgelden 3.315,93 Overige vorderingen Totaal vlottende activa 3.315,93 Liquide middelen Kas ING , ,85 Totaal Liquide middelen , ,85 Het totaal aan liquide middelen ( ,80) staat op de algemene betaalrekening van de stichting. Alle liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting en betreffen direct opeisbare vorderingen bij ING. Reserves per 31 december Continuiteitsreserve Stand begin boekjaar 3.740,19 Mutatie: resultaatverdeling 386, ,19 Stand einde boekjaar 3.353, ,19 De bestemmingsreserve zorgt er voor dat er voldoende liquide middelen beschikbaar zijn om direct na het evenement te kunnen starten met de organisatie voor het opvolgende jaar. Zodra voldoende inschrijfgelden voor het nieuwe jaar zijn ontvangen, wordt de bestemmingsreserve uitgekeerd aan de doelstelling. Kortlopende schulden per 31 december Vooruitontvangen donaties volgende editie 9.505, ,59 Vooruitontvangen inschrijfgelden volgende editie 1.350, ,00 Totaal kortlopende schulden , ,59 10

11 Toelichting op de staat van baten en lasten Lastenverdeling budget 2012 Besteding aan doelstelling / Stichting Barcode For Life , , ,00 Kosten fondsenwervende organisatie Personeelskosten Publiciteit en communicatie 2.067, ,68 Kosten organisatie raceday , , ,00 Transactiekosten 2.432, , ,26 Overige kosten 28,99 Inschrijfgelden en sponsorbedragen , , ,93 Overschot op organisatie / toegevoegd aan donaties BFL 2.956,84 Totaal kosten fondsenwervende organisatie Totaal fondsenwervende organisatie , , ,00 Specificatie betalingen aan doelstelling Editie Editie Totaal Bijeengebracht door deelnemers Betaald aan doelstelling in Betaald aan doelstelling in Restant / bestemmingsreserve % betaald aan doelstelling 100,0% 98,6% 99,1% Ondertekening van de jaarrekening Bormio, 30 augustus 2014 J.G.J.M. Bakker 11

12 Overige gegevens Het resultaat over 2013 wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De resultaatverwerking is reeds in de jaarrekening tot uitdrukking gebracht. Contactgegevens Stichting Stelvio for Life Traaij GJ DriebergenRijsenburg KvK nummer:

13 Bijlage 1: Resultaten CPCT 1. De processen en de organisatie van het Multidisciplinair overleg (MDO) zijn nog verder geoptimaliseerd waardoor sneller een besluit kan worden genomen over de betrouwbaarheid van de gevonden mutaties en de implicaties voor de patiënt. 2. In maart 2013 is de DNA sequencing core facility van het CPCT opgegaan voor de hoogst mogelijke kwaliteitscertificering: het NEN/ISO certificaat. Voor zover bekend is het CPCT de eerste in Nederland (en mogelijk zelfs in Europa) die dit voor Next Generation Sequencing behaald heeft. 3. In totaal zijn in 2013 ruim 300 biopten afgenomen. Dit is 50% meer dan verwacht ultimo Na alle voorbereidingen te hebben getroffen om zowel de logistiek als de financiën op orde te hebben is in 2013 het punt genaderd dat uitbreiding van het CPCT haalbaar is. VUmc, UMC Groningen en Meander MC hebben eind 2013 uitgesproken dat ze gaan participeren in het CPCT. 5. Met de groei van het CPCT nemen de activiteiten toe. Om ervoor te zorgen dat deze activiteiten worden uitgevoerd is het advies overgenomen om de functie van managing director in te vullen. Hiervoor is subsidie van Barcode for Life ingezet. Dit geldt ook voor een bio informaticus en de centrale datamanager, die in december 2013 zijn aangesteld. 6. In februari 2013 heeft een team van McKinsey het CPCT weer pro bono bijgestaan met een strategische en logistieke herijking. In alle drie de centra is gesproken met mensen over de diverse aspecten van de logistiek, de strategie, en de knelpunten van het CPCT. Op basis hiervan is de focus van het CPCT aangescherpt. Om de doelstellingen in 2019 te halen dat het CPCT op basis van een database nieuwe behandelconcepten kan ontwikkelen is van het vullen van de database de hoogste prioriteit gemaakt. Er is besloten om alleen patiënten te biopteren, die behandeld gaan worden met een targeted agent (inclusief hormonale behandelingen voor prostaat en borst kanker). Dit betreft de volgende middelen: pazopanib, sorafenib, sunitinib, imatinib, erlotinib, cetuximab, panitumumab, ipilimumab, vermurafenib, tamoxifen, aromatase remmers, abiraterone, everolimus. 7. Deelnemende centra kunnen een patiënt aanmelden via het een eigen electronisch Case Record Form (ecrf) dat in maart 2013 in gebruik genomen is. Hiermee is tegemoet gekomen aan de grote behoefte om ecrf te hebben waarin alle data over patiënten en biopten vastgelegd worden. Het ALEA systeem, dat in de afgelopen jaren door het AvL is ontwikkeld, omvat al klinische data van honderden patiënten, die geïncludeerd zijn in één van de studies. Daarmee is een eerste stap gezet naar een goed geïntegreerde klinische database die de basis gaat vormen voor het onderzoek naar biomarkers. 8. Op 27 mei 2013 is een symposium gehouden over het werk van het CPCT voor betrokken onderzoekers en medici met aansluitend een avonddeel waar 2 patiënten vertelden over het belang van het CPCT voor de kwaliteit van hun leven. Voorts is er een jaarlijks oncologisch congres geweest in Amerika (ASCO) waar congresdeelnemers ervaringen en nieuwe inzichten hebben uitgewisseld. Het blijkt dat personalized cancer research & treatment in diverse landen navolging krijgt. 9. In 2013 zijn meerdere publicaties geschreven door medewerkers van het CPCT. 13

14 Experimentele patiëntresultaten geïndividualiseerde behandeling Het toedienen van al beschikbare middelen voor andere toepassingen heeft voor een aantal patiënten al een positieve uitwerking. De volgende vier (experimentele) cases zijn indicatief voor de bij het CPCT nagestreefde doelen van geïndividualiseerde behandeling van patiënten met uitgezaaid kanker voor Een jonge vrouw, getrouwd, moeder van een jong kind en een baan. Deze jonge vrouw had galwegkanker. Zij heeft een uitzonderlijke verbetering van haar kwaliteit van leven tijdens de behandelingen meegemaakt, en verhaalt daarover in een film die ze samen met het CPCT gemaakt heeft. Helaas is zij op 29 september 2013 aan een infectie overleden. 2. Een jonge vrouw met tumor in de galwegen. De beschikbare behandeling (chemo therapie) werkte op enig moment niet meer en er was geen andere behandel mogelijkheid meer. Via haar arts is zij in contact gekomen met een bij het CPCT aangesloten centrum. Uit een biopt, dat voorafgaand aan de chemotherapie was afgenomen, bleek sprake te zijn van een genmutatie, die ook voorkomt bij borstkanker. Zij kreeg door het bij het CPCT aangesloten centrum een middel aangeboden, dat ook aan borstkankerpatiënten wordt aangeboden. Dit geneesmiddel is voor haar beter te verdragen dan de chemotherapie. Zij heeft minder last van bijwerking zoals vermoeidheid, waardoor de kwaliteit van leven voor haar beter is dan tijdens de chemotherapie. 3. Een vrouw van 45 jaar, getrouwd en een baan. Bij deze vrouw werd erfelijke borstkanker met veel uitzaaiingen vastgesteld. De gekozen chemo therapie bleek niet effectief. Zij is vervolgens behandeld met geïndividualiseerde therapie met olaparib bij longuitzaaiingen. Twee jaar later kreeg zij hersenuitzaaiingen waarvoor zij twee operaties onderging. Begin 2014 is zij al 5 jaar vrij van ziekte. Zij neemt dagelijks tabletten olaparib. Zij heeft géén bijwerkingen van de behandeling. Zij maakt het perfect en heeft zin in het leven. Zij is een eigen zaak begonnen. Zij is model voor een grote groep vrouwen met erfelijke borst en eierstokkanker. 4. Een man van 57 jaar, getrouwd, gezin en een baan. Nadat eerder de eindfase kanker: opgegeven leek te zijn bereikt werd vervolgens gestart met een geïndividualiseerde therapie. In 2014 is er voortgaande verbetering. Hij neemt dagelijks tabletten lenvatinib. Hij heeft géén bijwerkingen. Hij werkt weer full time en leidt een gelukkig leven. In december 2013 heeft hij zijn 100e kuur met taart binnen het bij het CPCT aangesloten centrum gevierd. 14

15 Bijlage 2: Projectbeschrijving CPCT Individuele genoommutatie analyse voor kankerbehandeling op maat Algemene gegevens Hoofd projectnummer: Naam principle investigator /supervisor: Prof. Dr. E.E. Voest Inhoud project Wat is de vraagstelling van het project Het project richt zich op het inventariseren van alle relevante genetische afwijkingen in tumormateriaal om uiteindelijk de kankerdiagnostiek te verbeteren door specifieke eigenschappen van de tumor van een patiënt leidend te laten zijn in de keuze van therapie. Beoogd doel van het project Het kunnen inventariseren welke genetische afwijkingen er aanwezig zijn in tumormateriaal en welke verschillen er zijn tussen de primaire tumor en de uitzaaiing, door gebruik te maken van de nieuwste DNA sequencing technieken (Next Generation Sequencing (NGS)). Op basis van de verkregen resultaten kan worden besloten welk materiaal, de primaire tumor of de uitzaaiing, gebruikt moet gaan worden binnen de kankerdiagnostiek om de best passende therapie aan te kunnen bieden aan een patiënt. Op deze manier kan de kankerdiagnostiek verbeteren en wordt het mogelijk om gepersonaliseerde therapie aan te bieden die gebaseerd is op specifieke genetische afwijkingen die gevonden zijn in de tumor van een individu. Daarnaast wordt in de context van het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT) een infrastructuur opgezet die het mogelijk maakt om met een korte doorlooptijd (414 dagen) tumorbiopten te analyseren en de resultaten beschikbaar te krijgen voor patiënten. Hoe is de studieopzet Tumormateriaal (FFPE) wordt verkregen uit de Biobank van het CPCT, waaruit DNA wordt geïsoleerd. Door gebruik te maken van Sequence Enrichment Technology (SET) in combinatie met NGS wordt een set van 2000 genen gescreend voor mutaties. Daarnaast gaat deze toepassing ook gebruikt worden om bioptmateriaal, verkregen uit klinische trials, te analyseren om predictieve markers voor therapierespons te kunnen identificeren. Omdat deze benadering zeer vernieuwend is worden daarnaast specifieke klinische studies opgezet. In welk opzicht is dit project vernieuwend Gebruik makend van SET in combinatie met NGS is een infrastructuur opgezet om alle relevante mutaties in tumormateriaal in kaart te brengen. Daarnaast wordt deze techniek ingezet om genetische profielen te identificeren die kunnen voorspellen welke therapie het beste past bij welke patiënt. Dit wordt gedaan door tumormateriaal (biopt) van patiënten te analyseren die deelnemen aan Fase1 klinische trials waarin de nieuwste medicijnen worden getest. Het gebruik van NGS als onderdeel van Fase1 klinische trials is een zeer vernieuwend aspect van het project. 15

16 Met welke andere projectgroepen wordt (in oorsprong) samengewerkt: UMC Medische Genetica, Prof. Dr. E. Cuppen; Afdeling Pathologie, Prof. Dr. P. Van Diest; Hubrecht Insituut, Prof. Dr. E. Cuppen Nederlands Kanker Instituut, Amsterdam Division of Molecular Carcinogenesis, Prof. Dr. R. Bernards; Division of Molecular Biology, Prof. Dr. L. Wessels Erasmus MC, Rotterdam Division of Translational Cancer Genomics and Proteomics, Dr. Ir. J. Martens Wat waren de in voorgaande jaren al bereikte resultaten? Er is aangetoond dat de genetische verschillen tussen de primaire tumor en de uitzaaiing dusdanig groot zijn dat de diagnostiek voor de behandeling van uitgezaaide kanker zich moet richten op de uitzaaiing en niet op eigenschappen die in het verleden gevonden zijn in de primaire tumor. Om dit uiteindelijk te implementeren in de huidige kankerdiagnostiek is het verkrijgen van bioptmateriaal van de uitzaaiing en de verwerking daarvan geoptimaliseerd. Mede hierdoor is het mogelijk uit een beperkte hoeveelheid tumormateriaal een grondige DNA analyse te doen van alle kanker relevante signaleringroutes en processen. De dataanalyse, opslag en interpretatie van de sequence data is deels geoptimaliseerd door specifiek ontwikkelde software en analyse tools. Welke resultaten zijn specifiek in de afgelopen periode behaald? Meer en meer wordt mutatieanalyse van meerdere genen routine zorg in de oncologie. Het CPCT02 protocol ( Protocol to obtain biopsies from patients with locally advanced (incurable) or metastatic cancer ) is ontwikkeld, beproefd en goedgekeurd. De logistiek en infrastructuur om patiënten te biopteren, die behandeld gaan worden met een targeted agent zijn in 2013 verder geprofessionaliseerd. In totaal zijn in 2013 ruim 300 biopten afgenomen, 50% meer dan ultimo 2012 verwacht. Wat heeft de patiënt aan dit project? De resultaten van het project zullen uiteindelijk de efficiëntie van kanker behandeling vergroten omdat de juiste drug bij de juiste patiënt terecht komt, omdat deze gebaseerd is op de mutaties die aanwezig zijn in de tumor van een individu. Kankerbehandeling zal minder vaak worden gebaseerd op de gegevens uit de populatie maar specifiek gericht zijn op de eigenschappen van de individuele tumor, waardoor de behandelefficiëntie verhoogd zal worden. 16

Stichting Stelvio for Life

Stichting Stelvio for Life Stichting Stelvio for Life Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Missie en doelstellingen... 3 Verslag Stelvio for Life editie 1 2012... 5 Toekomst... 6 Bestuur en Raad van Toezicht... 6 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Barcode for Life 2013. Pag. 1

Jaarverslag Barcode for Life 2013. Pag. 1 Jaarverslag Barcode for Life 2013. Pag. 1 Inhoud 1. ALGEMEEN... 3 2. BARCODE FOR LIFE... 3 MISSIE EN DOELSTELLINGEN... 3 UNICITEIT VAN BARCODE FOR LIFE... 4 HISTORIE... 5 3. RESULTATEN 2013... 6 FINANCIËN...

Nadere informatie

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Jaarverslag over het boekjaar 2014. Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2014 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda DE/R14GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda

Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda Jaarverslag over het boekjaar 2013 van Stichting Graphic Design Festival Breda. te Breda HS/R13GDFB/1 Inhoud Pagina Bestuursverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2015 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Stichting Stelvio for Life

Stichting Stelvio for Life Stichting Stelvio for Life Jaarverslag 2015 1/23 Inhoud Algemeen... 3 Missie en Doelstellingen... 3 Verslag Stelvio for Life editie 4 2015... 5 Toekomst... 7 Bestuur en Raad van Toezicht... 8 Jaarrekening

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1

Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ RHENEN JAARREKENING 2015. RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 Aan het bestuur van Stichting Help het Doel De Horst 4 3911 SZ JAARREKENING 2015 RAPPORT Inzake jaarrekening 2015 27-6-2016-1 JAARVERSLAG 2015 INHOUD Rapport Paginanummer 1 Samenstellingsverklaring 4 2

Nadere informatie

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen

Stichting Healthcare Christian Fellowship International Centre, Voorthuizen Balans per 31 december 2014 (na verwerking van het verlies) ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) 31 december 2014 Onroerende zaken 300.365 315.307 Inventaris 3.061 4.925 Vervoermiddelen 500 725

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede

FINANCIEEL VERSLAG Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede FINANCIEEL VERSLAG 2012 Stichting Vrienden van de Leonardo School Ede e.o. te Ede INHOUDSOPGAVE RAPPORT Pagina 1. Algemeen 3. 2. Samenstellingsverklaring 4. JAARREKENING 1. Grondslagen voor de financiële

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Stichting Mission Summit gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2013 4 1.2 Staat van baten en lasten over 2013 5 1.3

Nadere informatie

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste activa - 1.375 Materiële vaste activa 121.931 176.592 Vlottende activa 121.931

Nadere informatie

Inhoud JAARSTUKKEN 2016

Inhoud JAARSTUKKEN 2016 JAARSTUKKEN 2016 Inhoud Balans per 31 december 2016... 2 Exploitatierekening 2016... 3 Verdeling van het resultaat... 4 Algemeen, waarderingsgrondslagen en resultaatbepaling... 5 Aard en activiteiten van

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2010 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2010 3 2 Staat van baten en lasten over 2010 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2013 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2013 3 2 Staat van baten en lasten over 2013 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling Toelichting behorende bij concept jaarrekening 2015 Algemeen De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen. Doel van deze richtlijn is inzicht te geven in de kosten

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2011 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2011 3 2 Staat van baten en lasten over 2011 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG

JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG JAARVERSLAGGEVING 2012 VAN STICHTING HESTER TE DEN HAAG INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten over 2012 4 3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014

Stichting BriBos Verwentasjes T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG. Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 T.a.v. het bestuur Meivliegsingel 6 2492 RA DEN HAAG Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Rapport 1.1 Opdrachtbevestiging 3 1.2

Nadere informatie

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Stichting Vrienden van de Open Hof Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Spilsluizen 5 9712 NR GRONINGEN Rapport inzake de jaarrekening 2013 kerkelijk bureau Protestantse Gemeente te, 19 maart 2014 AdV/PGG Inhoudsopgave Pagina 1. Rapport kerkelijk bureau PGG 1.1 Opdracht 2

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht

Financiële verantwoording 2012 van. Gereformeerde Bijbelstichting. te Dordrecht Financiële verantwoording 2012 van Gereformeerde Bijbelstichting te BALANS PER 31 DECEMBER 2012 31 december 2012 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa 2.578.183 VLOTTENDE ACTIVA Voorraden 1.198.800

Nadere informatie

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015

Financieel overzicht 2014. Stichting Stedelijk Museum Fonds. Versie 04-06-2015 Financieel overzicht 2014 Stichting Stedelijk Museum Fonds Versie 04-06-2015 Inhoud Financieel overzicht 2014 3 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Hypofyse Stichting gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Stichting Voedselallergie gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans

Nadere informatie

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2014 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vlottende activa Toe- 31 december 2014 lichting Vorderingen 1 17.426 Liquide middelen 270.066 287.492 PASSIVA Eigen vermogen 2 Vrij besteedbaar

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker

Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker Financieel Jaarverslag 2015 van Stichting Fietsvrienden strijden tegen kanker te Inhoudsopgave JAARVERSLAG Pagina Algemeen 3 Bestuursverslag 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 5 Staat van Baten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Nederlandse Vereniging van Hemofilie-Patiënten gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

DES Centrum gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 DES Centrum gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Balans per 31 december

Nadere informatie

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016

Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk. Jaarrekening 2016 Vereniging Afwijkende Heupontwikkeling gevestigd te Nijkerk Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2016 31-12-2016 31-12-2015 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 14.369 8.975 Liquide middelen 322.956 342.758

Nadere informatie

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330

Stichting Maria Magdalena Alkmaar. Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014. Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Publicatierapport inzake de jaarrekening 2014 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel : 55138330 Pagina 1 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na voorstel resultaatbestemming) ACTIVA 31-12-2014 31-12-2013 Materiële

Nadere informatie

PUBLICATIEJAARREKENING 2015 VAN STICHTING AVONDGLANS HILVERSUM KVK

PUBLICATIEJAARREKENING 2015 VAN STICHTING AVONDGLANS HILVERSUM KVK PUBLICATIEJAARREKENING 2015 VAN STICHTING AVONDGLANS HILVERSUM KVK 41192001 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Algemene toelichting 5 3 Grondslagen voor financiële verslaggeving

Nadere informatie

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2015 (na resultaatbestemming) ACTIVA Toe- 31 december 2015 lichting Vaste activa Materiële vaste activa 1 2.071 Vlottende activa Liquide middelen 66.919 68.990 PASSIVA Eigen vermogen

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre

Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Jaarrekening 2014 Stichting Samenwerkingsfonds UMC St Radboud Kilimanjaro Christian Medical Centre Samengesteld door: Radboudumc Servicebedrijf, Productgroep Financiën Administratie Verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011

Stichting Sumbing Bibir. Postbus 530 3700 MA ZEIST. Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 Stichting Sumbing Bibir Postbus 530 3700 MA ZEIST Jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2014 18 juni 2015-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2014 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2014 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven

Financieel verslag Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw AC Eindhoven Financieel verslag 2015 Stichting Kleurrijke Stad Klokgebouw 241 5617 AC Voorblad 0 Inhoud 1 Staat van baten en lasten Balans per 31 december 2015 3 Staat van baten en lasten over 2015 5 Grondslagen voor

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa

Vaste activa Materiële vaste activa 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (voor winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 375.365 504.356 Vlottende activa Voorraden 50.210 20.111 Vorderingen 105.994

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3

INHOUDSOPGAVE. Pagina. ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 1 2 Samenstellingsverklaring 2 3 Algemeen 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam

Financieel verslag 2014. Stichting Joeri. Amsterdam Financieel verslag 2014 Stichting Joeri Amsterdam Inhoud Jaarverslag Jaarverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over 2014 6 Toelichting op de balans en staat van

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014

Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN. Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel overzicht 2014 Stichting Hospicezorg Zuidoost-Drenthe T.a.v. het Bestuur Asserbrink 11 7812 NJ EMMEN Financieel

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2016

Jaarverslaggeving 2016 Jaarverslaggeving 2016 Stichtig Vrienden Ziekenhuis "Gelderse Vallei gevestigd te Ede Inhoud pagina 1.1 Directieverslag 2.1 Balans per 31 december 2016 2.2 Staat van baten en lasten over 2016 2.3 Waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting Blijf Vrouw te Den Haag. Rapport over het boekjaar 2014

Stichting Blijf Vrouw te Den Haag. Rapport over het boekjaar 2014 Stichting Blijf Vrouw te Den Haag Rapport over het boekjaar 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Deskundigenonderzoek 2 Algemeen 2 JAARREKENING 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst-

Nadere informatie

Balans per 31 december 2012

Balans per 31 december 2012 Balans per 31 december 2012 Vaste activa Toelichting 31 december 2012 Materiële vaste activa 1 204.983 Vlottende activa Voorraden 2 7.510 Vorderingen 3 37.128 Liquide middelen 379.976 629.597 Toelichting

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage Jaarrekening 2015 25 mei 2016-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2015 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2015 (na bestemming batig saldo) 8 Staat van baten en lasten over 2015 9 Toelichting

Nadere informatie

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016

Rapport. Uitgebracht aan het bestuur van de. UMC St Radboud Steunstichting Neurologie. te Nijmegen. INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Rapport Uitgebracht aan het bestuur van de UMC St Radboud Steunstichting Neurologie te Nijmegen INZAKE FINANCIEEL JAARVERSLAG over 2016 Samengesteld door: Radboudumc Financiën Administratie Verbonden Rechtspersonen

Nadere informatie

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015

STICHTING Gamrupa Europe te Vorden. Inhoud jaarverslag Pagina. Jaarrekening 2015 Inhoud jaarverslag 2015 Jaarrekening 2015 Pagina 1. Balans per 31-12-2015 1 2. Exploitatierekening 2015 2 3. Waarderingsgrondslagen en grondslagen resultaatbepaling 3 4. Toelichting op de balans 5 5. Toelichting

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014

Jaarverslaggeving 2014 Jaarverslaggeving 2014 Stichting Vrienden van het EBC gevestigd te 't Harde (statutair gevestigd te Oldebroek) Inhoud pagina 1.1 Verslag bestuur 2 2.1 Balans per 31 december 2014 3 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda

Financieel jaarverslag 2015. Stichting Steunfonds Safegroup Breda Financieel jaarverslag 2015 Stichting Steunfonds Safegroup Breda Inhoud Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 4 Staat van baten en lasten over 2015 5 Toelichting op de balans en staat

Nadere informatie

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

Activa. Vorderingen en overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa 3. Jaarrekening Stichting Vrienden van Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2015 31-12-2015 31-12-2014 Activa Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 8.976 17.440 Liquide middelen 342.758 303.086

Nadere informatie

Stichting Blijf Vrouw te Den Haag. Rapport over het boekjaar 2015

Stichting Blijf Vrouw te Den Haag. Rapport over het boekjaar 2015 Stichting Blijf Vrouw te Den Haag Rapport over het boekjaar 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG Opdracht 2 Ontbreken van de verklaring 2 Algemeen 2 JAARREKENING 2015 Balans per 31 december 2015

Nadere informatie

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG

MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG MISSIONAIR SERVICECENTRUM TILBURG JAARREKENING 2012 Versie: openbaar Vastgesteld: 10 december 2013 Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële

Nadere informatie

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013

Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 2013 Stichting Voedselbank Hoogezand e.o. Jaarrekening 1 Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2.2 Resultatenrekening 2.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.4 Toelichting

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015

VERKORTE JAARREKENING Stichting Voedselbank Waalwijk Waalwijk Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 VERKORTE JAARREKENING 2015 Stichting Voedselbank Balans per 31 december 2015 Staat van baten en lasten over 2015 Toelichting op de Staat van baten en lasten over 2015 Stichting Voedselbank pag. 2 van het

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch

Jaarrekening 2014. Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Jaarrekening 2014 Stichting Swim to Fight Cancer s-hertogenbosch Inhoudsopgave Jaarverslag bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 8 Staat van Baten en Lasten 2014 9 Grondslagen van waardering

Nadere informatie

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016

Vereniging Sociaal Verhaal. Noordwal EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 Vereniging Sociaal Verhaal Noordwal 10 2513 EA DEN HAAG JAARREKENING 2016 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2016 JAARVERSLAG 1 JAARREKENING A. Balans per 31 december 2016 2 B. Staat van baten en lasten 2016 4

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2015 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012

Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa. Jaarrekening 2012 Stichting Sociaal/Medische Hulpverlening aan Oost-Europa Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE JAARREKENING Pagina 1. Balans per 31 december 2012 1 2. Staat van baten en lasten over 2012 2 3. Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014

Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 1 30-6-2014 Stichting Steunfonds Zuster Kueter JAARREKENING 2013 1 30-6-2014 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 Bestuur en vaststelling jaarrekening 3 Jaarverslag 4 Balans per 31 december 2013 5

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten

Stichting Steunfonds KansPlus gevestigd te Houten gevestigd te Houten Rapport inzake de Jaarrekening 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Opdracht 2 1.2 Algemeen 3 1.3 Resultaten 4 1.4 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Hospice De Patio

Stichting Vrienden van Hospice De Patio Stichting Vrienden van Hospice De Patio Dordrecht Jaarverslaggeving 2011 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2011 (na resultaatbestemming) 3 2. Staat van baten en lasten over 2011

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard

Jaarrekening Stichting Vrienden van Vrijwaard Jaarrekening 2016 Stichting Vrienden van Vrijwaard 20 november 2017 Stichting vrienden van Vrijwaard INHOUDSOPGAVE pagina 1.1 Jaarrekening 2016 1.1.1 Balans per 31 december 2016 1 1.1.2 Resultatenrekening

Nadere informatie

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014

Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam. Jaarrekening 2014 Stichting The Source Connection gevestigd te Amsterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2014 3 Staat van baten en lasten over 2014 5 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage

Stichting Vrienden van Onze Taal s-gravenhage s-gravenhage Jaarrekening 2012 31 mei 2013-1 - Inhoud Blad Jaarrekening 2012 3 Bestuursverslag 4 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2012 8 Staat van baten en lasten over 2012 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam

Jaarrekening Stichting Vrienden Maasstad Ziekenhuis. Rotterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina 1. Accountantsrapport 1.1 Samenstellingsverklaring 2 1.2 Resultaten 3 1.3 Financiële positie 5 2. Jaarrekening 2.1 Balans per 31 december 2013 8 2.2 Staat van baten

Nadere informatie

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017

VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 VERKORTE JAARREKENING 2016 STICHTING KRANENBURGH Bergen (NH), 8 mei 2017 Foto Peter H. Toxopeus INHOUDSOPGAVE PAGINA Verkorte jaarrekening Balans per 31 december 2016 1-2 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017

Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Puttershoek. Rapport inzake jaarstukken juni 2017 Aan het bestuur van Stichting Cleansing Stream Ministries Nederland te Rapport inzake jaarstukken 2016 30 juni 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten

Nadere informatie

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016

Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD. Balans per 31 december 2016 Financiële verantwoording 2016 van Stichting Sociaal/Medische hulpverlening aan Oost-Europa gevestigd te Meerssen INHOUD Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten 2016 Toelichting BALANS PER

Nadere informatie

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016

Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver CJ Zeist. Jaarrekening 2016 Stichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Zeist Karpervijver 15 3703 CJ Zeist Jaarrekening 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2016 2 Staat van baten en lasten over 2016 3 Toelichting

Nadere informatie

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming)

Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) Balans per 31 december 2016 (na resultaatbestemming) ACTIVA Vaste activa Toe- 31 december 2016 lichting Materiële vaste activa 1 1.268 Vlottende activa Vorderingen 2 15.066 Liquide middelen 58.955 PASSIVA

Nadere informatie

STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014

STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014 STICHTING AGAPÉ HULPVERLENING SRI LANKA JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1. Opdracht / Samenstellingsverklaring 3/4 FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014

Nadere informatie

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014

STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 STICHTING BUURTLAB ROTTERDAM FINANCIËLE GEGEVENS 2014 INHOUD RAPPORT BLZ. BALANS PER 31 DECEMBER STAAT VAN BATEN EN LASTEN BALANS PER 31 DECEMBER (NA VERWERKING VAN HET RESULTAAT) ACTIVA 2014 2013 VASTE

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker

Gunnen & Vertrouwen. JAARVERSLAG 2010 Stichting Pixels tegen Darmkanker Gunnen & Vertrouwen JAARVERSLAG Stichting Pixels tegen Darmkanker Inhoudsopgave 3 Profiel 3 Management 4 Verslag van het bestuur 5 Jaarrekening 6 Balans 7 Staat van baten en lasten 7 Mutaties in de reserves

Nadere informatie

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT)

Stichting Energo. Amsterdam. Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Stichting Energo Amsterdam Financieel verslag 2013 (CONCEPT) Inhoud 1. Jaarrekening (CONCEPT)... 3 1.1 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming)... 4 1.2 Staat van baten en lasten over de periode

Nadere informatie

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer

Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Stichting Geert Groote Huis Statutair gevestigd te Deventer Rapport inzake de jaarrekening boekjaar 2013 Inhoudsopgave Pagina ACCOUNTANTSRAPPORT Samenstellingsverklaring 2 Algemeen 3 Resultaten 3 Financiële

Nadere informatie

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016

Stichting Geloof en Handel Bunschoten. Jaarrekening 2016 Stichting Geloof en Handel Bunschoten Jaarrekening 2016 Bestuursverslag 2016 Doelstelling, missie en visie Visie: Onrecht kunnen we helpen bestrijden door eerlijke handel te bevorderen. De Stichting stelt

Nadere informatie

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017

ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken januari 2017 ROTTERDAMS OOGHEELKUNDIG ONDERZOEK STICHTING (ROOS) TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 29 januari 2017 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH

Stichting CHAVAH. Jaarrekening. Stichting CHAVAH Jaarrekening Stichting CHAVAH 2015 1 Inhoudsopgave BESTUURSVERSLAG 3 JAARREKENING 2015 6 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 7 STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2014-15 8 TOELICHTING BEHORENDE TOT DE JAARREKENING 2015

Nadere informatie

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2016

STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE. Jaarrapport 2016 STICHTING HARTCENTRUM TWENTE TE ENSCHEDE Jaarrapport 2016 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen (1) Overlopende activa

Nadere informatie

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016

STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN. Rapport inzake jaarstukken 2016 STICHTING 631/634 TE ALPHEN AAN DEN RIJN Rapport inzake jaarstukken 2016 Inhoudsopgave Pagina 1 Bestuursverslag over 2016 3 1 Balans per 31 december 2016 5 2 Exploitatierekening 2016 6 3 Grondslagen voor

Nadere informatie

Stichting Netwerkhulp Oosterlaan GA Zwolle KvK# Fiscaal nummer

Stichting Netwerkhulp Oosterlaan GA Zwolle KvK# Fiscaal nummer JAARREKENING 2010 Joost M. Govers Penningmeester Stichting Netwerkhulp Zwolle 24 september 2013 Inhoud: Algemeen blz 2 en 3 Balans per 31 december 2010 blz 4 Resultaat 2010 blz 5 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie