werkenrode jongeren 3072-WKR

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werkenrode jongeren 3072-WKR1011239"

Transcriptie

1 werkenrode jongeren

2 inhoudsopgave pag. 3 pag. 5 pag. 6 pag. 8 werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Uitgangspunten Pluryn: cliënt centraal Uitgangspunten Werkenrode Jongeren: zelfregie Wat bedoelen we met zelfstandigheid? Hoe word je cliënt van Werkenrode? pag. 14 Praktische zaken: leven bij Werkenrode Jongeren Inrichting van je kamer Kleding Maaltijden Huisdieren Verzuim/verlof Verblijf tijdens weekend en schoolvakantie Wat moet je allemaal regelen? Ga naar het CIZ voor een indicatie pag. 15 Stel je vragen aan het klantenbureau van Pluryn Vervoerskosten Je krijgt bericht van de plaatsingscommissie Vervoer in je vrije tijd Voorzieningen van het WMO en UWV Volg het onderwijs dat bij jou past Verzekeringen Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG) Regelingen voor jongeren tot 18 jaar Dominicus College afdeling De Monnikskap Regelingen voor jongeren van 18 jaar en ouder REA College pag. 20 Contact Werkenrode met je ouders Organisatie Werkenrode Jongeren Ouderdagen school en leefgroep Wonen en begeleiding Klachten en incidenten Waar ga je wonen: woonlocaties en leefgroepen Wie begeleidt je? pag. 21 Sociaal cultureel werk Wat doet het begeleidingsteam? Vrije tijd Wat doet de medische dienst? Cursus Weerbaarheid Wat leer je bij Werkenrode? Sportclub Wat leer je nog meer? Geldelijke bijdrage Heb je bijzondere begeleiding nodig? Stichting Cardo Jongeren met NAH Jongeren met een verstandelijke handicap pag. 22 Medezeggenschap Jongeren met diabetes Cliëntenraad Werkenrode Jongeren Leren omgaan met seks, alcohol, tabak en drugs Oudervereniging Relatie en seksualiteit Alcohol, drugs, tabak en gokken pag. 23 Algemene informatie Gezinsbehandeling, logeren, deeltijd wonen Burgerlijke stand en naschoolse opvang Registratie gegevens Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) Uitleen van hulpmiddelen Logeren Levensbeschouwing Naschoolse opvang (NAS) Kwaliteitshandboek Deeltijd wonen Andere ondersteuning Sociaal-emotionele vorming Psychosociale therapie Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Ergotherapeut Medische dienst Maatschappelijk werk Waar in deze brochure ouders geschreven staat, bedoelen we ook verzorgers of wettelijk vertegenwoordiger. Waar hij geschreven staat, kun je ook zij lezen. Medicatie

3 Werkenrode Jongeren: op weg naar zelfstandigheid 3 Wat zijn jouw toekomstwensen en dromen? Als jongere ben je nu al bezig om je toekomst vorm te geven. Je wilt jouw eigen plaats in de maatschappij krijgen. Die eigen plaats is natuurlijk een plaats om te wonen, maar ook een geschikte plek om te werken of voor dagbesteding. Relaties aan (durven) gaan, een hobby kiezen, eigen keuzes maken, reizen... Tussen je twaalfde en twintigste leer je voor het leven. Soms met vallen en opstaan. Maar uiteindelijk wil je zo zelfstandig mogelijk aan de maatschappij deelnemen. Werkenrode kan je hierbij helpen. Hoe? Dat lees je hieronder. Ik woon nu bijna een jaar op Werkenrode. Het bevalt me heel goed hier. De woongroep van Dommeltje bestaat alleen uit meiden. Hier voel ik me echt thuis. Ik ga naar de vso-school. Op mijn oude school pestten de andere leerlingen me vaak omdat ik anders was. Dat gebeurt hier niet. Cindy Hoe kan Werkenrode jou ondersteunen? Je leert allerlei praktische zaken: omgaan met geld, zelfstandig koken, telefoneren, contacten leggen met officiële instanties en vrijetijdsbesteding. Werkenrode Jongeren kan je ondersteuning geven op het gebied van verpleging, ADL-hulp (douchen, aankleden, wc-bezoek) en hulpmiddelen. Voor jouw sociaal-emotionele ontwikkeling is bij Werkenrode veel aandacht. Dat betekent dat je leert omgaan met vriendschappen en eigen keuzes leert maken. Je weet wat je mogelijkheden en grenzen zijn. Voor de invulling van vrije tijd heb je een grote keuze uit hobby s en sport. Er is een disco en Werkenrode organiseert elk jaar kampen. In cultureel centrum Cardo van Werkenrode treden regelmatig bekende Nederlandse artiesten op. Je kunt ondersteuning krijgen bij deelname aan sociale activiteiten. Als je ook behandeling in je CIZ-indicatie hebt, dan kun je gebruik maken van de fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten en ergotherapie van Werkenrode. Ook zijn er verpleegkundigen, waaronder een sociaal psychiatrisch verpleegkundige. En er zijn psychologen en psychosociaal therapeuten die je kunnen helpen. Verder levert Werkenrode huisartsenzorg en revalidatieartsen en we zorgen voor je medicatie. Ook kun je begeleiding bij tandartsenbezoek in de regio krijgen.

4 4 Werkenrode Jongeren maakt deel uit van Pluryn Pluryn ondersteunt mensen met een handicap bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Werkenrode Jongeren is onderdeel van Pluryn. Uitgangspunt Pluryn: cliënt centraal Jij staat met jouw vraag centraal bij Pluryn. De ondersteuning is gericht op jouw deelname aan de samenleving. Als jonge of volwassen cliënt bepaal jij zoveel mogelijk jouw eigen leven. Je regelt je zaken ook zoveel mogelijk zelf. Uitgangspunt Werkenrode Jongeren: zelfregie Bij Werkenrode Jongeren leer je onder andere om zelf de regie over je leven te voeren. Hoeveel en welke ondersteuning krijg je? Dat bepalen jouw mogelijkheden en wensen. Wat bedoelen we met zelfstandigheid? Je krijgt ondersteuning bij alle stappen die je neemt op weg naar zelfstandigheid. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van Werkenrode Jongeren. Je traint jouw praktische en sociale vaardigheden. Je leert jezelf redden in de maatschappij. Iedereen is anders: daarom zal Werkenrode de begeleiding voor iedere jongere anders invullen. Zelfstandigheid kan betekenen: Je organiseert een eigen huishouden of voert zelf de regie daarover. Je geeft aan welke hulp je nodig hebt in de woonsituatie, bijvoorbeeld bij het schoonmaken van het huis of bij wassen en aankleden. Regelen, bestellen, reserveren of een afspraak maken? Dat kun je zelf per telefoon. Je hebt (begeleid) contact met officiële instanties bij belastingaangifte, het aanvragen van huursubsidie of een WAJONG-uitkering. Alledaagse zaken regel je zelf: reizen (naar het werk), hobby, contacten, vriendschappen aangaan en onderhouden. Je stelt vragen aan anderen als je er zelf niet uit komt. Je bent weerbaar. Je weet wat je wilt en kunt. Je leert voor het leven. Alles wat je in een normaal leven nodig hebt, komt aan bod. Je leert verantwoordelijk te zijn voor je leven. Maar iedereen is anders. Waar de één alles zelfstandig doet, heeft de ander bijvoorbeeld regelmatig hulp nodig bij het huishouden of de zelfverzorging. Soms heb je mentale steun nodig. Bij emotionele problemen kun je ook extra ondersteuning krijgen. Als er belemmeringen voor jouw ontwikkeling zijn, helpt de begeleiding jou hierbij. Je heft belemmeringen op of leert ermee omgaan.

5 Hoe word je cliënt van Werkenrode? 5 Ga naar het CIZ voor een indicatie Iedereen die ondersteuning krijgt van Werkenrode, noemen we een cliënt. Hoe word je cliënt? Als je op Werkenrode wilt wonen, stelt het regionale Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) eerst vast welke ondersteuning je nodig hebt. Dat heet een indicatie. Een formulier voor het aanvragen van zorg kunnen je ouders downloaden op Voorbeelden van ondersteuning zijn: hulpmiddelen en aanpassingen; hulp bij zelfverzorging; ondersteuning bij sociale of emotionele problemen; hulp bij maatschappelijke redzaamheidstaken; behandeling. Heb je hulp nodig bij het aanvragen van een indicatie? Het klantenbureau van Pluryn helpt jou en je ouders graag: of bel Heb je eenmaal een indicatie, dan betaalt de AWBZ jouw verblijf bij Werkenrode. AWBZ betekent Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Heb je een Persoons Gebonden Budget (PGB)? Dan kijkt het klantenbureau of je jouw zorgvraag op deze manier kunt financieren. Vanaf 18 jaar ga je wel een eigen bijdrage betalen. Voordat Carlijn op Werkenrode kwam, moesten we een indicatie aanvragen. Je brengt dan een dag door met de psycholoog, maatschappelijk werker en de revalidatiearts. Er is een psychologisch onderzoek. Het IQ van Carlijn moest zo zijn dat ze hier op de Werkenrode school onderwijs kon krijgen. Werkenrode kijkt of zij Carlijn wat te bieden hebben. Jan, vader van Carlijn Stel je vragen aan het klantenbureau van Pluryn Aan het klantenbureau kunnen jij en je ouders alles vragen. Ook als je niet zeker weet of je bij ons aan het goede adres bent. Of misschien weet je al wat je wilt? Je hebt bijvoorbeeld al een indicatie gekregen voor de zorg die je zoekt. Ook dan kun je bij het klantenbureau terecht. Pluryn/Werkenrode probeert jouw zorgvraag zo goed mogelijk te begrijpen en helpt je met het krijgen van een juist antwoord. Werkenrode heeft veel ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking. We hebben veel kennis over verschillende handicaps. Medewerkers van het klantenbureau willen je helpen. Neem telefonisch contact op of stuur een naar Je krijgt bericht van de plaatsingscommissie Een volledig dossier, een juiste indicatie en een heldere zorgvraag... als je dan alles bij elkaar hebt, zal de medewerker van het klantenbureau jouw zorgvraag in de plaatsingscommissie gaan bespreken. De plaatsingscommissie bestaat uit een psycholoog/orthopedagoog, een clusterleider, de manager en een vertegenwoordiger van het klantenbureau. Deze commissie bepaalt of Werkenrode de zorgvraag kan beantwoorden en of we je kunnen plaatsen. Je ontvangt het besluit van de commissie per brief.

6 6 Volg het onderwijs dat bij jou past Als je bij Werkenrode Jongeren komt, maken we snel duidelijke afspraken. Wat is het doel van jouw verblijf op Werkenrode? Dat bespreken we met jou en je ouders. In een Individueel Ontwikkelings Plan (IOP) komen dan jouw doelstellingen te staan voor wonen, onderwijs en/of dagbesteding. Hier ga je met onze ondersteuning aan werken. Regelmatig kijken we of je op schema zit. Als het nodig is, stellen we je doelstellingen bij. Het gaat om jouw toekomst. Dat is het belangrijkste. De persoonlijk begeleider is je centrale aanspreekpersoon. Voor onderwijs werkt Werkenrode Jongeren nauw samen met het OZG (speciaal onderwijs), het Dominicus College (havo, vwo) en het REA College (beroepsonderwijs). Daarnaast heeft Werkenrode contacten met dagactiviteitencentra en andere scholen, zoals de Unit Academie en Tarcisiusschool. Stichting MEE begon over het REA College in Groesbeek. Daar stond ik eerst sceptisch tegenover. Ik heb de mbo- opleiding Administratie in anderhalf jaar gedaan. Na mijn studie bij het REA heb ik tien open sollicitaties verstuurd. Daarop kreeg ik een uitnodiging voor een gesprek. Het sollicitatiegesprek was heel prettig en het bedrijf nam mij aan. Loes Onderwijscentrum Zuid-Gelderland (OZG) Leerlingen komen overal vandaan om voortgezet speciaal onderwijs te volgen op Werkenrode School: uit de regio en het hele land. Door de week wonen deze jongeren meestal bij Werkenrode. Tot het OZG behoren drie scholen: St. Maartenschool Nijmegen, geeft speciaal basisonderwijs aan leerlingen met een lichamelijke of meervoudige handicap en aan langdurig zieke kinderen. Werkenrode School Groesbeek, voor voortgezet speciaal onderwijs aan dezelfde doelgroep als de St. Maartenschool. De school kent drie leerwegen: de toegepaste, de praktijkgerichte en de theoretische leerweg (vmbo-t). SO-VSO Mikado Gennep, biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 20 jaar met een verstandelijke of meervoudige handicap. Dominicus College, afdeling De Monnikskap Volg je havo of vwo? Dan ga je naar het Dominicus College, afdeling Monnikskap. De Monnikskap is een school voor kinderen met een lichamelijke handicap of kinderen met een chronische ziekte. De school bestaat uit de afdelingen gymnasium, atheneum en havo. De Monnikskap kan het lesprogramma op jou afstemmen. Je ontvangt dus een opleiding op maat. Die sluit je af met een diploma. Niet alle leerlingen kunnen via de normale weg hun eindexamen bereiken. Je leerweg kan langer duren omdat je tempo lager ligt. Of omdat je veel moet verzuimen vanwege ziekte, ziekenhuisopname of therapieën. De school biedt je in dat geval een programma waar je langer over mag doen. Het uitgangspunt van De Monnikskap is de gewone middelbare schoolopleiding. In de praktijk volgt vrijwel geen enkele leerling hetzelfde programma. De organisatie gaat zo flexibel mogelijk om met het programma en koppelt dat aan een duidelijk tijdpad. Als leerling van havo 4 kun je bijvoorbeeld zo bij een groep van vwo 5 meedoen voor hetzelfde vak. Dit levert in de praktijk nauwelijks problemen op, omdat je vaak individueel les krijgt. Je krijgt een onderwijspakket dat optimale mogelijkheden biedt voor een havo- of vwo-diploma. Daarnaast besteedt De Monnikskap veel aandacht aan jouw vorming. Je gevoel van eigenwaarde wordt versterkt. Na je opleiding kun je dan zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de maatschappij.

7 9 REA College Zoek je een beroepsopleiding? Bij het REA College kun je kiezen uit vijf vakrichtingen: zakelijke dienstverlening/ administratie; grafische techniek; ICT; tuinbouw/ groen; metaal. Het REA College biedt erkende beroepsopleidingen. Het doel? Zo snel mogelijk een betaalde baan voor jou vinden. REA College heeft gebouwen in Nijmegen, Elst en Arnhem. Het REA College vind je ook in Hoensbroek, Ermelo, Groningen en Wijk aan Zee. Zoek je een opleiding die het REA College niet in huis heeft? Afhankelijk van jouw mogelijkheden hoeft dat geen probleem te zijn. Het REA heeft Flexopleidingen. Een ander opleidingsinstituut zal die Flexopleiding voor een deel verzorgen. Maar het REA College zal jou daarbij altijd begeleiden. Voor jongeren met een arbeidshandicap die nog niet precies weten welk werk of welke opleiding bij ze past, heeft het REA College de Talentenexpeditie. In een periode van twee maanden stel je een voor jezelf een beroepsprofiel op en maak je een plan van aanpak. Hoe werkt het bij het REA College? Eerst krijg je een intake. Daarin bekijken we samen wat jouw wensen en mogelijkheden zijn. We stellen geen echte vooropleidingseisen. Belangrijker zijn jouw motivatie, inzet en de wil om je arbeidshandicap te doorbreken. Nog voor je aan de opleiding begint, maken we een re-integratieplan. Tijdens je opleiding krijg je praktijk- en vaktheorielessen. Daarnaast krijg je ondersteunende lessen zoals Nederlands en rekenen. Je volgt trainingen als opkomen voor jezelf, solliciteren en sociale vaardigheden op de werkvloer. Het REA College bekijkt samen met jou of je aanvullende trainingen nodig hebt. Jouw opleiding heeft als doel: het vinden van een baan. Daarom loop je als cursist stage. Dat doe je bij een bedrijf in de regio Nijmegen/Arnhem. Of in de omgeving van je eigen woonplaats. Veel cursisten vinden een baan bij een bedrijf waar ze stage gelopen hebben. Lukt dat niet, dan ga je op zoek naar een baan. De arbeidsbemiddelaar van het REA College helpt je daarbij. Ook kun je een tijdje begeleiding op de werkvloer krijgen. Hiervoor heb je een jobcoach.

8 8 Organisatie Werkenrode Jongeren Wonen en begeleiding Waar ga je wonen: woonlocaties en leefgroepen Als je bij Werkenrode gaat wonen, kom je in een woongroep met zo n acht andere jongeren. Die jongeren zijn ongeveer net zo oud als jij. Ze hebben hetzelfde ontwikkelingsniveau als jij en hebben dezelfde begeleiding en behandeling nodig. De woningen staan op het terrein van Werkenrode, in Groesbeek of in Nijmegen. Er zijn dus verschillende woongroepen. Zo zijn er groepen voor jongere kinderen. Het is daar overzichtelijk en je zult je veilig voelen. Je leert er nieuwe vaardigheden. Dat gaat volgens een programma met een duidelijke structuur. Als je wat ouder en zelfstandiger bent, kom je in andere groepen. Daar heerst een uitdagend en stimulerend klimaat. Je bent meer op de buitenwereld gericht. Inmiddels heb je al ook meer vaardigheden ontwikkeld. In deze groepen kun je laten zien wat je geleerd hebt. Je krijgt steeds minder hulp en ondersteuning. Dat is een goede voorbereiding om later zelfstandig te gaan wonen. Voordat ik zelfstandig ging wonen, heb ik op t Dommeltje gewoond. Dat is een woonpaviljoen op Werkenrode waar je al behoorlijk zelfstandig leeft. Die zelfstandigheid bestond onder andere uit: zelf je kamer opruimen, zelf afspraken maken en regelen, zelf je kleding wassen, je eigen kamer opruimen en schoonhouden. Vooral zelf initiatief nemen is belangrijk. Ronald Wie begeleidt je? Je hoeft het niet alleen te doen. Iedere groep jongeren heeft een vast team van begeleiders. Die zorgen voor je verzorging en begeleiden je tijdens de maaltijden. Ook als je ergens mee zit, beantwoorden ze je vragen. Meestal is er in elke groep een stagiaire aanwezig. Je hebt een eigen persoonlijk begeleider. Hij is de centrale persoon in je begeleiding. Hij is verantwoordelijk voor jouw ontwikkeling. De persoonlijk begeleider praat met je ouders, met school en andere mensen. Je persoonlijk begeleider is ook verantwoordelijk voor jouw Individueel Ontwikkelings Plan. In dat plan staat welke ondersteuning je bij wonen krijgt. Alle doelen voor wonen, school en eventueel revalidatie/ dagbesteding worden op elkaar afgestemd in een Centraal Plan. Werkenrode betrekt jou en je ouders altijd bij deze plannen.

9 Wat doet het begeleidingsteam? Het begeleidingsteam praat regelmatig over jouw ontwikkeling. Bij die besprekingen zijn de vaste begeleiders, de clusterleider en de gedragswetenschapper aanwezig. Als dat gewenst is, komen er ook nog andere mensen bij. De clusterleider is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de leefgroepen en voor een goede organisatie. De gedragswetenschapper adviseert de groepsleiding over bijzondere vragen of problemen. Hij doet soms verder onderzoek, verricht observaties en helpt bij psychosociale problemen. Wat doet de medische dienst? De medische dienst beantwoordt jouw medische en gezondheids vragen. Dit doet de dienst in samenwerking met het begeleidingsteam. Je kunt op consult bij de huisarts, een revalidatiearts of de consulent psychiatrie raadplegen. Ook voor verpleegkundige hulp of advies kun je terecht bij de medische dienst van Werkenrode. Wat leer je bij Werkenrode? Werkenrode werkt volgens de methode competentiegericht werken. Alle medewerkers zijn geschoold in deze methodiek. Hierdoor kunnen ze jou nog beter helpen bij je wensen en mogelijkheden. De begeleiding is gericht op het vergroten van je zelfstandigheid. Dat noemen we bij Werkenrode zelfregie. Hoe wil je leven en wonen? Hoe zien jij en je ouders je toekomst? Daar houdt Werkenrode zoveel mogelijk rekening mee. Aan de vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, gaan we dan werken. Er bestaat geen programma dat voor iedereen werkt. Jij krijgt het programma dat bij jou past. Je doet steeds moeilijkere dingen. In het stappenplan kun je zelf steeds zien hoever je bent. Wil je een voorbeeld? Je gaat helpen in het huishouden: tafel dekken en afruimen, afwassen, vaatwasser bedienen, koffie en thee zetten. Later leer je om zelf je eigen kleding te wassen en te strijken. Je gaat je eigen kamer opruimen en schoonmaken. Wat leer je nog meer? Je leert reizen met het openbaar vervoer. Omgaan met geld is ook erg belangrijk: uitkomen met je geld, je eigen bankrekening beheren, geld opnemen, pinnen met pinpas. En hoe vul je vrije tijd in? Je hebt in de maatschappij altijd anderen nodig voor werk, wonen en vriendschap. Daarom leer je: omgaan met vrienden en relaties; gasten ontvangen; vriendschappen onderhouden; hoe samen activiteiten ondernemen; contact maken met andere mensen; eigen initiatief nemen; afspraken maken; respectvol omgaan met anderen. In contacten met andere mensen moet je ook weerbaar zijn. Soms moet je echt voor jezelf opkomen. Je zegt wat je wilt en niet wilt. In individuele gesprekken en oefensituaties besteedt je begeleider hieraan aandacht. Je krijgt ook weerbaarheidcursussen.

10 10 Heb je bijzondere begeleiding nodig? Alle jongeren op Werkenrode hebben een zichtbare of onzichtbare beperking. Net als jij. Sommige jongeren hebben bijzondere begeleiding nodig. We noemen drie voorbeelden: jongeren met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH); jongeren met een verstandelijke handicap; jongeren met diabetes. Maar er zijn natuurlijk nog meer voorbeelden te bedenken. Jongeren met NAH Sommige jongeren hebben problemen door hun gedrag. Dat komt door hun hersenletsel. Als je een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebt, ben je de controle op je leven gedeeltelijk kwijt. Je kunt niet goed verwerken wat er om je heen gebeurt. Je kan hulp nodig hebben bij het maken van afspraken en het onthouden van activiteiten. Je leert opnieuw omgaan met andere mensen. Dan raak je minder snel in paniek of voorkom je woede-uitbarstingen. Op Werkenrode zijn gespecialiseerde NAH-leefgroepen. De begeleiders hebben jarenlang ervaring opgedaan. Ze hebben veel deskundigheid in het omgaan met de gevolgen van NAH. Bij de begeleiding gaat het om structuur, voorspelbaarheid en overzicht. NAH overkomt je. Niemand rekent erop. Daarom is er veel aandacht voor de emotionele verwerking van hersenletsel (zie ook de brochure Kopzorgen ). Jongeren met een verstandelijke handicap Als jongere met een verstandelijke handicap heb je een eigen aanpak nodig. Werkenrode wil zo tegen je praten dat je het begrijpt. Zorgvuldig bekijkt Werkenrode welke mogelijkheden je hebt. Wat is jouw leerstijl? Welke begeleiding sluit het meest aan bij je behoeften? Werkenrode biedt een veilige, kleinschalige omgeving. Stapsgewijs zorgen de begeleiders dat je kennismaakt met verschillende vaardigheden. Geleidelijk vergroot je zo jouw leefwereld. Je krijgt weinig theorie. Je oefent vooral veel met praktische activiteiten in echte situaties. Jongeren met diabetes Voor jongeren met diabetes (suikerziekte) bestaat een speciale instroomgroep. Bij de begeleiding werkt Werkenrode nauw samen met het Kinder Diabetes Centrum Nijmegen.

11 11 Leren omgaan met seks, alcohol, tabak en drugs Relatie en seksualiteit Als jongere van Werkenrode zit je waarschijnlijk in de puberteit. Je bent bezig volwassen te worden. Je bent op zoek naar jouw seksuele identiteit en denkt veel na over liefde en relaties. Werkenrode vindt dat jij ruimte moet krijgen om jouw seksualiteit te ontdekken. Je probeert dingen uit. Zo leer je meer over je eigen lichaam en jezelf. Seksuele opvoeding/begeleiding hoort bij de taken van de begeleiders van Werkenrode. Dat vinden ze heel normaal. De manier waarop seksuele opvoeding vorm krijgt, is bij elke jongere anders. Jij, je ouders en je persoonlijk begeleider doen dat samen. Wat vertelt Werkenrode aan je ouders? Werkenrode vindt dat jouw ouders de meeste verantwoordelijkheid hebben. Daarom zal de begeleiding altijd met je ouders praten. Zolang je nog geen 18 jaar bent, moet dat ook van de Wet Bescherming Privacy. Tot die leeftijd zijn jouw ouders voor jou verantwoordelijk. Werkenrode zal alle belangrijke zaken aan je ouders vertellen. Als je 18 jaar bent, mag jij bepalen of Werkenrode je ouders informeert. Werkenrode mag dat niet zonder jouw toestemming doen. Behalve als je onder curatele of mentorschap staat. Hoe voorkomt Werkenrode seksueel misbruik? Werkenrode is heel actief om seksueel misbruik te voorkomen en te bestrijden. Dat moet ook omdat Werkenrode een bijzondere instelling is. Niet alle jongeren kunnen zich verweren tegen seksueel misbruik. Toch kan het helaas voorkomen dat er verkeerde dingen gebeuren. Ondanks alle aandacht voor preventie en een goede omgang met seksualiteit. Daarom is het goed dat Werkenrode een beleid heeft op het gebied van seksueel misbruik. Dit beleid is uitgewerkt in een protocol. Verder is er een aandachtfunctionaris seksualiteit en een cliëntencontactpersoon. Alcohol, drugs, tabak en gokken Vroeg of laat kom je in aanraking met drank, tabak, (soft)drugs en gokken. Dat gebeurt overal in de maatschappij. Werkenrode wil je helpen om daar goed mee om te gaan. We houden ons daarbij natuurlijk aan de wet. Jongeren van Werkenrode gebruiken vaak medicijnen of hebben een aandoening. Het gebruik van sommige middelen kan daarom meer risico meebrengen. Werkenrode wil jou en je ouders zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen van gebruik. Maar als we gebruik verbieden, ga je het misschien stiekem doen. Wanneer dat nodig is, schakelen we deskundigen in. Dat gebeurt altijd in overleg met jou en je ouders. Roken mag je bij Werkenrode alleen buiten, dus niet op je kamer of in de huiskamer. Werkenrode Jongeren zal je voorlichten over alcohol en drugs. Werkenrode Jongeren wil je verantwoord leren omgaan met alcohol. Dit ziet Werkenrode als een taak. Wil je alcoholische dranken drinken? Op Werkenrode mogen jongeren vanaf 16 jaar soms zwak alcoholhoudende drank gebruiken. Maar alleen als de begeleiders dit toestaan of erbij zijn. Als je tussen de 16 en 18 jaar bent, heb je hiervoor toestemming van je ouders nodig. Vanaf 18 jaar streeft Werkenrode naar instemming van je ouders. Alle soorten drugs zijn verboden bij Werkenrode Jongeren. Je mag geen drugs gebruiken, bezitten of er in handelen. Werkenrode heeft een notitie Alcohol & Drugs. Hierin staat wat we doen bij handel, bezit, gebruik van drugs of het vermoeden hiervan. Ieder signaal hiervan zullen we serieus onderzoeken. Werkenrode Jongeren wil begeleiders deskundiger laten worden over alcohol en drugs. We organiseren cursussen en workshops. Er is ook een aandachtsfunctionaris. Dit houdt begeleiders op de hoogte van signalen en trends, binnen en buiten Werkenrode.

12 12 Gezinsbehandeling, logeren, deeltijd wonen en naschoolse opvang Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG) NAH betekent: niet aangeboren hersenletsel. Het letsel ontstaat door ziekte of ongeval: bijvoorbeeld een verkeersongeluk, val, hersenbloeding of tumor. De gevolgen van NAH verschillen, maar je leven wordt nooit meer hetzelfde als daarvoor. Werkenrode heeft jarenlange ervaring in het begeleiden van kinderen en jongeren met NAH, een lichamelijke handicap en het ondersteunen van de gezinssituatie. Je gedrag kan veranderen door NAH. Dat is heel moeilijk voor je ouders, broers of zussen. IOG is hulp voor gezinnen met kinderen of jongeren die gedragsproblemen hebben. IOG is ambulante gezinsbehandeling. Dat betekent dat je thuis hulp krijgt. De bedoeling is dat je niet ergens anders hoeft te gaan wonen. IOG probeert de sfeer thuis te verbeteren. Je leert beter met elkaar om te gaan. Voor IOG is een geldige indicatie nodig. Die kunnen je ouders/verzorgende bij het CIZ in jouw regio aanvragen. Logeren Bij Werkenrode Jongeren kunnen jongeren met een handicap ook logeren. Het is voor jou een ontspanning. Ook voor je ouders: zij hoeven even niet met jouw dagelijkse zorg bezig te zijn. Voor kinderen van 3 t/m 12 jaar zijn er per jaar speciale logeerweekenden en drie vakantieperiodes waarin je kunt logeren. Als jongere vanaf 13 jaar kun je het hele jaar, in de weekenden en schoolvakanties gebruikmaken van de logeeropvang. Een logeerweekeinde duurt van vrijdagavond uur tot zondagmiddag uur. Een kortere periode is ook mogelijk. Hoe lang je in de vakantie blijft logeren, overleggen we samen. Naschoolse opvang (NAS) Voor kinderen met een handicap tussen 12 en 20 jaar heeft Werkenrode Jongeren naschoolse opvang. De naschoolse opvang is er maximaal vier dagen per week, van maandag t/m donderdag van uur, met uitzondering van de schoolvakanties. De naschoolse opvang is bedoeld om: jouw praktische en sociale vaardigheden te vergroten; te zorgen dat je niet in een sociaal isolement terecht komt; je ouders te ontlasten; de draagkracht van het gezin te vergroten; te zorgen dat je thuis kunt blijven wonen. Om gebruik te maken van logeren of Naschoolse Opvang bij Werkenrode, heb je een geldige indicatie nodig. Deze kunnen je ouders aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Heb je een Persoonsgebonden Budget (PGB)? Dan kun je eveneens deelnemen aan de logeerweekeinden/ vakanties. Voor informatie en aanmeldingen kun je contact opnemen met het klantenbureau van Pluryn. Deeltijd wonen Heb je een indicatie voor minder dan 5 dagen? Ook dan kun je wonen op een groep van Werkenrode Jongeren. We spreken van tevoren af op welke dagen je komt. Je woont dan op een leefgroep met bewoners die waarschijnlijk goed bij je passen. De andere groepsgenoten kunnen hier wel de hele week wonen. Willen jij en je ouders meer weten over IOG, logeren, naschoolse opvang of deeltijd wonen? Of wil jij je aanmelden? Neem dan contact op met het klantenbureau van Pluryn, telefoon: ,

13 Andere ondersteuning Niet alle jongeren hebben de zorg nodig die hieronder beschreven staat. Dat is vaak afhankelijk van je leeftijd en mate van zelfstandigheid. Voor de meer zelfstandige jongeren geldt dat Werkenrode verblijf en begeleiding biedt. Gedragswetenschappelijke hulp en andere vormen van zorg die hier worden genoemd, zijn dan vaak niet van toepassing. Welke zorg je precies krijgt is afhankelijk van je CIZ-indicatie. Sociaal-emotionele vorming Werkenrode heeft cursussen en lessen over sociale vaardigheden, weerbaarheid en zelfverdediging. Hierdoor leer je beter met andere mensen om te gaan en voor jezelf opkomen. Dat noemen we sociaal-emotionele vorming. Psychosociale therapie Voor sommige jongeren zijn de lessen sociaal-emotionele vorming niet voldoende. Ze dreigen vast te lopen in hun ontwikkeling. Als dat bij jou gebeurt, kun je aanvullende therapie krijgen. Jouw zorgvraag staat daarbij voorop. Een gedragsdeskundige zorgt voor een indicatie. Samen met jou en je ouders stelt een vaktherapeut een plan op. Je kunt kiezen uit verschillende therapieën: bijvoorbeeld drama, beeldende en psychomotorische therapie. Sociaal-psychiatrisch verpleegkundige Als je psychiatrische problemen hebt, kan Werkenrode een sociaal-psychiatrisch verpleegkundige om advies vragen. Ergotherapeut Heb je een beperking bij dagelijkse activiteiten en behandelingen? Dan kun je om een ergotherapeut vragen. Die adviseert, begeleidt en behandelt je. Hij kan je ook helpen met de aanschaf van hulpmiddelen. Medische dienst In de medische zorg hebben de huisarts en revalidatiearts van Werkenrode een centrale rol. Verpleegkundigen en ziekenverzorgenden van de medische dienst coördineren zowel het artsenbezoek als het specialistenbezoek in de regio. Dit gebeurt in goed onderling overleg met jongeren, ouders en groepsleiding. Daarnaast verrichten zij in voorkomende gevallen voorbehouden en risicovolle handelingen, scholen zij groeps leiding hierin en hebben zij een rol in de dossiervorming en medicijndistributie. Voor Werkenrode werken huisartsen, een revalidatiearts, een consulent psychiater, een tandarts en een mondhygiëniste. Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk heeft een brugfunctie tussen jouw thuis en Werkenrode. Het verstrekt informatie en ondersteunt je ouders bij vragen over psychosociale hulpverlening, wet en regelgeving, financiën, uitstroom wonen, dagbesteding en vrije tijd. Een gesprek hierover kan bij je ouders thuis of op Werkenrode plaatsvinden. Medicatie De meeste cliënten van Werkenrode gebruiken geneesmiddelen. Het is belangrijk dat de medische dienst van Werkenrode goed op de hoogte is van je medische gegevens. Dat is nodig voor de huisartsenzorg en de medicatie op Werkenrode. We vragen je ouders dan ook om deze medische gegevens op te vragen bij je oude huisarts. Werkenrode zorgt ervoor dat je op tijd de juiste medicatie krijgt. Alle medewerkers die geneesmiddelen toedienen, zijn daarvoor geschoold. Het is vastgelegd welke functionarissen dit mogen doen. Dat staat in een medicatieprotocol. Onze apotheek houdt toezicht op het naleven hiervan.

14 14 Organisatie Praktische zaken: leven bij Werkenrode Jongeren Inrichting van je kamer Iedere jongere heeft een eigen kamer. Jij ook. In je kamer staan een bed, kast, bureau en stoel. Je kunt je eigen spullen meenemen, zoals geluidapparatuur. Je bent zelf verantwoordelijk voor deze apparatuur. Dit geldt ook voor mobiele telefoons, eigen laptops enzovoort. Alleen bij duidelijke inbraak kan Werkenrode Jongeren het verlies van je spullen laten vergoeden. Het kan voorkomen dat andere jongeren jouw kamer af en toe gebruiken. We spreken dit altijd met je door, zodat je persoonlijke zaken weg kunt zetten. Kleding Het is belangrijk dat alle kleding gemerkt is. Ga je voor het eerst naar Werkenrode, dan krijg je (gratis) merkjes voor aanvang van het cursusjaar thuisgestuurd. Zijn er extra merkjes nodig, dan zijn deze via het secretariaat van de administratie aan te vragen, telefoon (024) Het komt helaas voor dat ongemerkte kleding zoekraakt bij de wasserij. Maaltijden Werkenrode laat het eten komen van een vaste cateraar. Jongeren en begeleiding koken ook vaak zelf. Wanneer de arts jou een dieetvoorschrift geeft, volgen we dit natuurlijk op. We kunnen ook rekening houden met godsdienstige voorschriften voor de voeding, zoals het niet eten van varkensvlees. Het is ook mogelijk vegetarisch te eten. Voor vragen over voeding kunnen jij en je ouders terecht bij de clusterleider van de woonlocatie. Huisdieren Het bezit van eigen huisdieren is niet toegestaan. Een hulphond (SOHO) mag wel. Sommige bewoners hebben last van allergieën. Daarom mogen bezoekers aan de leefgroepen geen huisdieren meenemen. Ga je graag met dieren om? Op het terrein van Werkenrode staat een dierenverblijf. Je kunt je daar opgeven voor de verzorging van dieren. Verzuim/verlof Kun je niet naar Werkenrode terugkomen door ziekte of andere oorzaken? Dan vragen we je ouders om dat aan de begeleiders te vertellen. We zullen dan afspraken over de medicatie maken. Het is ook belangrijk om in dat geval school of dagbesteding en je taxi af te bellen. Wil je vrij voor familiezaken of bezoek aan een ziekenhuis? Bespreek dit met je persoonlijk begeleider. Verblijf tijdens weekend en schoolvakantie Werkenrode vindt het belangrijk dat je goede contacten met thuis hebt. Daarom stimuleren we dat je in weekenden en vakanties regelmatig naar huis gaat. Natuurlijk kun je ook in de weekenden en vakanties op Werkenrode blijven. Spreek dit op tijd af. Dat is nodig om de weekenden en vakanties goed te kunnen organiseren. Ook om jouw zorg en begeleiding zo goed mogelijk op jouw vraag af te kunnen stemmen. Willen je ouders gebruikmaken van opvang in de weekenden of vakantie op Werkenrode? Dan moeten ze contact opnemen met de clusterleider van de locatie waar jij woont. Die praat dan met je ouders over de mogelijkheden.

15 wat moet je allemaal regelen? 15 Met welke regelingen kun je te maken krijgen? Wanneer je op Werkenrode Jongeren begint, is er al een heleboel geregeld door het klantenbureau. Maar er zijn ook nog zaken die je zelf moet organiseren. Je treft ze hieronder aan. Wanneer je er vragen over hebt, kun je contact opnemen met je persoonlijke begeleider. Daarnaast kan ook de maatschappelijk werker je wellicht verder helpen. Vervoerskosten Wanneer je bij Werkenrode verblijft, krijg je te maken met verschillende regelingen voor vervoer. Eén en ander hangt af van het onderwijs dat je volgt. Onderwijscentrum Zuid-Gelderland, afdeling St. Maartensschool en Werkenrode School Zit je op de St. Maartensschool of Werkenrode School, dan krijg je het weekendvervoer vergoed vanuit de Wet Gemeentelijke Regelingen Leerlingenvervoer. Dit is een regeling die het vervoer voor leerlingen van speciaal onderwijs mogelijk maakt. De afdeling onderwijs van de gemeente waar je ouders woonachtig zijn, verstrekt de vergoeding. Het is belangrijk om zo vroeg mogelijk een aanvraag voor een vergoeding in te dienen. De gemeente zal in principe de kosten van openbaar vervoer vergoeden. Wanneer je niet met het openbaar vervoer kunt reizen, zoeken ze naar een andere vervoersmogelijkheid, bijvoorbeeld eigen vervoer of een taxi. Bij eigen vervoer worden de kosten niet volledig vergoed. Bij gebruik van een taxi zal de gemeente proberen het vervoer te combineren met dat van andere leerlingen uit de regio. Dominicus College afdeling De Monnikskap Leerlingen van de klassen 1 tot en met 3 van het Dominicus College, afdeling De Monnikskap krijgen het weekendvervoer ook vergoed vanuit de Wet Gemeentelijke Regelingen Leerlingenvervoer. Leerlingen vanaf klas 4 havo/vwo krijgen hun weekendvervoer in principe niet vergoed, omdat deze klassen niet onder het speciaal onderwijs vallen. Een aantal gemeenten is bereid De Monnikskap toch te zien als voortgezet speciaal onderwijs en zij vergoeden het weekendvervoer wel. Een speciale verklaring, verkrijgbaar bij de directie van het Dominicus College, kan daarbij helpen. Lukt dit niet, dan moet je bij de afdeling WMO van de bewuste gemeente een aanvraag voor weekendvervoer indienen, op grond van de Regeling Sociaal Vervoer WMO. REA College Wanneer je een opleiding volgt op het REA College en je woont in een van de woongroepen op Werkenrode, dan kun je van het REA College een tegemoetkoming krijgen in het weekendvervoer. Schoolvervoer van Werkenrode naar Dominicus College De Monnikskap Voor de leerlingen die rolstoelvervoer nodig hebben om van Werkenrode naar de Monnikskap te komen, vraagt Werkenrode vervoer aan bij de gemeente Nijmegen.

16 Vervoer in je vrije tijd Openbaar vervoer Wanneer je niet alleen met de trein kunt reizen, dan kun je bij de Nederlandse Spoorwegen een OV-begeleiderskaart aanvragen. Hiervoor moeten zowel jij als je begeleider minimaal 12 jaar oud zijn. Als je een OV-begeleiderskaart hebt, mag er gratis een begeleider met je meereizen. Je kunt een formulier aanvragen bij de Nederlandse Spoorwegen, bureau OV-begeleiderskaarten, postbus 2372, 3500 GJ in Utrecht of telefonisch via (0,10 euro p.m.). Een onafhankelijke keuringsarts beoordeelt of je in aanmerking komt voor een OV begeleiderskaart. Meer informatie hierover is te vinden op Taxivervoer Vervoer binnen gemeente/regio Jongeren die niet in staat zijn om met het openbaar vervoer te reizen, kunnen een beroep doen op de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) van de gemeente. Een aanvraag hiervoor dien je in bij de gemeente waar je staat ingeschreven. Zie ook Voorzieningen WMO. Sta je ingeschreven in de gemeente Groesbeek, dan kun je gebruik maken van een speciaal regionaal vervoersysteem met een kortingspas. Ook andere gemeenten kennen een vervoerssysteem. Informeer ernaar bij je gemeente. Of kijk op onderwerpen/wet-maatschappelijke-ondersteuning-wmo. Vervoer buiten de regio Wil je buiten de regio reizen, dan kun je gebruik maken van het taxivervoer van Valys. Hiervoor moet een speciale Valys-pas aangevraagd worden. Dat kan via tel Met de Valys-pas krijgt je voor een aantrekkelijk tarief taxivervoer van deur tot deur of een aanvulling op het reizen met het openbaar vervoer. Voor de kortere afstanden bestaat er in de meeste gemeenten een regiotaxi. Meer informatie is te vinden op Reiskosten medische zorg Als je veel reiskosten maakt voor medische onderzoeken, tandarts e.d. dan kun je bij je zorgverzekeraar een reiskostenvergoeding aanvragen. Ondersteuning vanuit de WMO en het UWV Kun je niet meedoen aan de samenleving of heb je hulp nodig? Kom je obstakels tegen in en om het huis, in het plaatselijk vervoer en in het ontmoeten van anderen? In dat geval mag je een beroep doen op de gemeente. Daarvoor ga je naar het WMO-loket. De gemeente bepaalt zelf welke vormen van ondersteuning zij je aanbiedt en of je een eigen bijdrage moet betalen en hoeveel. Kijk ook op Voorzieningen die nodig zijn in verband met onderwijs of arbeid verstrekt het UWV. Kijk daarvoor op

17 Verzekeringen 17 Aansprakelijkheidsverzekering Het is belangrijk, dat je aansprakelijkheidsverzekering hebt: een AVP (aansprakelijkheidverzekering particulieren, soms ook WA genoemd: wettelijke aansprakelijkheid). Deze verzekering neemt risico s van je ouders over, in het geval je onverhoopt schade veroorzaakt. Studerende jongeren vallen meestal ook na hun 18e jaar onder de aansprakelijkheidsverzekering van de ouders. Dat kun je zien in de polisvoorwaarden. Er bestaat een kans dat de verzekeringsmaatschappij van mening is dat niet zij, maar Werkenrode als toezichthouder wettelijk aangesproken moet worden. Daarom heeft Werkenrode ook een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Mocht het zo zijn dat je wettelijk aangesproken wordt voor aangerichte schades, dan zal Werkenrode altijd eerst naar de verzekeringsmaatschappij van de ouders verwijzen. Zorgverzekering Ouders zijn verplicht om voor hun kind onder de 18 jaar een zorgverzekering af te sluiten. Hiervoor hoeft geen zorgpremie te worden betaald. Ook geldt er geen eigen risico. Jongeren vanaf 18 jaar moeten zelf een zorgverzekering afsluiten. Dit moet binnen vier maanden na je 18e verjaardag. Zie hiervoor ook onderwerpen/zorgverzekering. Verzekering persoonlijke bezittingen Werkenrode heeft een verzekering voor de persoonlijke bezittingen van de jongeren. Deze zogenaamde inventarisverzekering dekt de persoonlijke bezittingen van de jongeren, onder meer tegen de risico s van brand, blikseminslag en ontploffing, diefstal na braak aan de betreffende kamer (waarbij sporen van braak aanwezig moeten zijn) en enkele vormen van waterschade, tot een bedrag van 5000,-. Er is nimmer sprake van onderverzekering. Er geld een eigen risico van risico van 50,- voor elke schade. Voor het bedrag boven de 5000,- dienen ouders of jongeren (eventueel) zelf voorzieningen te treffen. Regelingen voor jongeren tot 18 jaar Algemene Kinderbijslagwet Wanneer je ingeschreven staat bij een onderwijsinstelling, bestaat het recht op enkelvoudige kinderbijslag, als je ouders daarbij kunnen aantonen dat de minimumgrens per kwartaal uitgeven wordt aan je onderhoudskosten. Het is ook mogelijk dat je ouders dubbele kinderbijslag krijgen, omdat je uitwonend bent. Hiervoor moeten ze aantonen dat ze de minimumgrens per kwartaal bijdragen aan je onderhoudskosten en dat jij niet meer dan deze minimumgrens per kwartaal bijverdient. Je moet er rekening mee houden dat de bedragen tussentijds gewijzigd kunnen worden. Bij het aanvragen van dubbele kinderbijslag dient de TOG-regeling afgemeld te worden. Een voorbeeld van een onderhoudskostenopgave vind je hieronder. Deze moet aangepast worden op de situatie van je ouders. Sommige Sociale Verzekeringsbanken vragen bewijzen voor de uitgaven. Bewaar alle bonnen/rekeningen dus goed. We adviseren je een kopie te maken van de kostenopgave voor de kinderbijslag. De volgende keer is het dan eenvoudiger om het formulier in te vullen. Op het formulier moet je invullen dat je uitwonend bent en onderwijs volgt. Daarnaast moet er apart, op het formulier of in een bijgevoegd briefje, vermeld worden dat je een handicap hebt. Voorbeeld: 1. kleding 14,- per week 2. verblijf thuis tijdens weekenden en vakanties 10,-per dag 30,- per week 3. zakgeld 10- per week 4. niet-vergoede reiskosten ouderdagen 3,- per week 5. bijdrage niet subsidiabele onderwijskosten 2,- per week 6. vakantiekosten 6,- per week Totaal 65,- per week

18 Bij kosten kun je verder nog denken aan: onderhoud fiets, telefoonkosten, schoeisel, geschenken (verjaardagen, Sinterklaas, Kerst) persoonlijke verzorging, hobby s, lesgeld, waskosten, eigen bijdrage orthodontist, orthopedische schoenen, luiers, katheters etc. Wanneer je thuis woont en ernstig of meervoudig gehandicapte bent, kun je een extra uitkering aanvragen op grond van de zogenaamde TOG-regeling (Tegemoetkoming voor Ouders van thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen). Informeer hiervoor bij de Sociale Verzekeringsbank of kijk op Regelingen voor jongeren van 18 jaar en ouder Eigen bijdrage Huisvestingskosten Vanaf je 18e jaar moet je van je inkomen een eigen bijdrage betalen aan het CAK (Centraal Administratie Kantoor) in verband met de subsidiëring vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Je verblijf op Werkenrode wordt betaald vanuit de AWBZ. De hoogte van deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen. Het CAK bepaalt automatisch wat het totale verzamelinkomen was in het afgelopen jaar. Er wordt rekening gehouden met een eventuele WAJONG-uitkering en bijvoorbeeld rente over spaargelden. Hiervoor vraagt het CAK gegevens op bij de Belastingdienst. Je hoeft dit inkomen dus niet zelf op te geven. Het is voor Werkenrode moeilijk om aan te geven hoe hoog de bijdrage precies zal zijn, omdat dit afhangt van individuele omstandigheden. Zodra de eigen bijdrage is vastgesteld, stuurt het CAK je een nota. Hierop staat het bedrag vermeld dat je per maand moet betalen. In vakanties, vrije weekenden, stageperiodes en bij ziekenhuisopnames gaat het innen van de bijdrage gewoon door. Let op: Soms duurt het maanden voordat je de nota krijgt. Reserveer het bedrag daarom op een spaarrekening, dan kom je niet voor verrassingen te staan. Eigen risico zorgverzekering Wie ouder is dan 18 jaar moet verplicht een eigen risico aan de zorgverzekering betalen. Wanneer je weinig zorgkosten hebt, betaal je minder eigen risico dan wanneer je hoge zorgkosten hebt. Om mensen met hoge zorgkosten tegemoet te komen, bestaat de Compensatie eigen risico (Cer). De overheid betaalt hiermee een deel van het eigen risico terug. Als je recht hebt op de deze compensatie, hoef je niets te doen. Om te bepalen of je in aanmerking komt voor de compensatie wordt gekeken naar gegevens die geregistreerd staan bij je zorgverzekeraar en het CAK. Wanneer je in aanmerking komt, krijg je tussen 31 augustus en 1 oktober een beschikking. Zie ook Wet Aarbeidsongeschiktheid Jongeren (Wajong) Wanneer je voor je 17 jaar een langdurige ziekte of handicap hebt gekregen, kun je in aanmerking komen voor een Wajong uitkering. Je kunt bij het aanvragen van een uitkering hulp vragen van het Werkenrode Servicepunt UWV. Tien maanden voordat je 18 jaar wordt, krijg je een brief van het Servicepunt. Wil je niet geholpen worden, dan moet je zelf, of je ouders, een aanvraag indienen bij het UWV:

19 19 Vul het formulier in stuur dit terug naar het UWV. Daarna volgt een gesprek met een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige (dit kan op Werkenrode). Binnen 14 weken na je aanvraag, krijg je de beslissing per brief thuis gestuurd. Als je in staat bent om te werken, bepaalt de arbeidsdeskundige welk werk je kunt doen en wat je arbeidsongeschiktheidspercentage is. Dit percentage is belangrijk voor de hoogte van de uitkering. De uitkering bedraagt maximaal 70% van het minimumloon. Als de uitkering is toegekend, is dit vanaf de dag dat je 18 wordt. De hoogte van de uitkering verschilt per leeftijd. De Wajong-uitkering wordt door het UWV rechtstreeks overgemaakt op je bankrekening. Vakantie-uitkering (Wajong) In de maand mei ontvang je een vakantie-uitkering. Dit is 8% van de Wajong. De vakantie-uitkering wordt berekend over het aantal maanden, dat je een Wajong-uitkering hebt ontvangen. Wanneer er geen Wajong-uitkering is toegewezen Krijg je geen Wajong-uitkering toegewezen, dan heb je als leerling van Werkenrode School of Scholengemeenschap De Monnikskap alleen recht op een studiefinanciering. Bij Werkenrode School geldt een leeftijdsgrens van maximaal 20 jaar). Als je niet meer naar school gaat, vervalt deze tegemoetkoming. Het kan zijn dat je recht hebt op een bijstandsuitkering. Die kun je aanvragen bij de afdeling sociale zaken van uw gemeente. Zie ook Wanneer je 18 jaar bent en (speciaal) voortgezet onderwijs volgt, kun je een tegemoetkoming krijgen in het les- of cursusgeld en een basistoelage aanvragen. Voor beide geldt dat je een formulier moet aanvragen bij DUO in Groningen. Dien de aanvraag in drie maanden voordat je 18 jaar wordt. Zorgverzekering Als je een Wajong-uitkering ontvangt, moet je verplicht zelf een zorgverzekering hebben, omdat je zelf een inkomen hebt. Deze verzekering moet je zelf(of je ouders) afsluiten. Het is wel belangrijk dat je de nieuwe gegevens van de zorgverzekering doorgeeft aan het secretariaat van Werkenrode. Zorgtoeslag Voor een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering kun je een zorgtoeslag aanvragen. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering voor mensen met een klein inkomen. Jongeren vanaf 18 jaar kunnen de zorgtoeslag aanvragen via Studiefinanciering Een 18-jarige die het (speciaal) voortgezet onderwijs volgt, kan een tegemoetkoming in het les- of cursusgeld en een basistoelage aanvragen. Vraag een formulier aan bij DUO in Groningen of bij het postkantoor. Dien de aanvraag drie maanden voordat je 18 jaar wordt in. Zie ook Nuttige adressen vind je op Alle genoemde regelingen zijn snel aan veranderingen onderheven. Kijk voor de meest actuele gegevens op de genoemde websites. Vragen en informatie Is er iets met jou aan de hand? Je ouders krijgen dan schriftelijk en telefonisch bericht over jou. Ook kunnen ze vragen om een gesprek met medewerkers van Werkenrode Jongeren. Voor vragen over jou en dagelijkse zaken kunnen je ouders terecht bij de persoonlijk begeleider. Bij vragen over dienstverlening of de organisatie van de leefgroep, kunnen ze naar de clusterleider gaan.

20 20 Organisatie contact werkenrode Werkenrode met je oudersjongeren Ouderdagen school en leefgroep Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leraren van de Werkenrode School je ouders. Dat geldt voor leerlingen van de onderbouw en nieuwe leerlingen in de bovenbouw. Er is diezelfde dag ook een bijeenkomst (jaarvergadering) van de Oudervereniging van Werkenrode Jongeren. Als deze datum bekend is, krijgen je ouders hiervan bericht. Ieder jaar organiseert Werkenrode een ouderdag Werkenrode School Werkenrode Jongeren. Deze dag heeft altijd een vast thema. Als deze data bekend zijn, krijgen je ouders hiervan bericht. Ook kunnen er ouderdagen op de woonlocatie zijn, soms rond een onderwerp, soms alleen voor de gezelligheid. Bijvoorbeeld om kennis te maken of juist afscheid te nemen. De planning van deze ouderdagen volgt in de loop van het jaar. Klachten en incidenten Soms zijn jij of je ouders niet tevreden over Werkenrode Jongeren. Is er een (dreigend) conflict of hebben jullie meer duidelijkheid over jouw situatie nodig? Dan kun je om bemiddeling vragen bij de bemiddelingscommissie van Werkenrode. Die mag wettelijk geen beslissingen nemen. Jij en je ouders mogen ook direct bij een externe klachtencommissie klagen. Wil je hulp om de bemiddelingscommissie of de externe klachtencommissie te benaderen? Dan kun je een beroep doen op de vertrouwenspersoon. Voor klachten die Werkenrode niet zelf kan behandelen, is Pluryn aangesloten bij de Klachtencommissie Zuid Gelderland te Arnhem. De vertrouwenspersoon voor cliënten kun je bereiken op telefoonnummer of De interne bemiddelingspersoon kun je bereiken via de receptie van Werkenrode Jongeren. Overeenkomst voor dienstverlening Jij en Pluryn leggen de afspraken vast in de dienstverleningsovereenkomst: als je minderjarig bent, sluiten ouder(s) of voogd de overeenkomst af; als je onder curatele staat, sluit de curator de overeenkomst af; als je een wettelijk mentorschap hebt, dan sluit je de overeenkomst met de mentor af; in overige gevallen kun je hulp krijgen van een belangenbehartiger. Pluryn wil een goede relatie met jou en je ouders. Deze dienstverleningsovereenkomst wil dat regelen. In de overeenkomst staan omgangsregels.

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij SOVAK. SOVAK is er voor mensen met een verstandelijke

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten

Welkom bij SOVAK. Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Welkom bij SOVAK Informatie voor ouders, verwanten en andere contactpersonen van cliënten Informatiebrochure 2009 Informatiebrochure 2009 2/55 WELKOM Geachte lezer, Graag heet ik u van harte welkom bij

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Zorg, werk en inkomen

Zorg, werk en inkomen voorzieningengids Zorg, werk en inkomen OKTOBER 2010 voorzieningengids Zorg, werk en inkomen VOORWOORD Iedereen doet mee! Het beleid in onze gemeente is erop gericht dat iedereen meedoet in onze lokale

Nadere informatie

Wegwijzer t Ronde Sant

Wegwijzer t Ronde Sant Wegwijzer t Ronde Sant Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over t Ronde Sant bij de hand! Welkom in t Ronde Sant Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 t Ronde Sant... 1 3 Prettig

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1 Wonen Inhoudsopgave Welkom 1 Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Orchidee 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen

Wegwijzer Meerweide. Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Wegwijzer Meerweide Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over Meerweide bij de hand! Welkom in Meerweide Beschermd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 Meerweide... 1 3 Prettig Wonen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen

Inhoudsopgave. Welkom. 1: Wonen Inhoudsopgave Welkom 1: Wonen 1.1 Inleiding 1.2 Woonruimte 1.2.1 Verpleegafdeling Regenboog 1.3 Telefoon, internet, televisie en radio 1.4 Kleding wassen/stomen en/of merken 1.5 Bezoek 1.6 Bereikbaarheid

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Voorwoord 4 Ik heb wat, krijg ik ook wat? In

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat?

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik heb wat, krijg ik ook wat? Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte 2009 Ik heb wat, krijg ik ook wat? Wegwijzer bij kosten van handicap en ziekte

Nadere informatie

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ

De Witte Vogel. Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ De Witte Vogel Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen RESPONZ Passend antwoord op speciaal onderwijsvragen Tyltylcentrum De Witte Vogel Speciaal en Voortgezet Speciaal Onderwijs Willem Dreespark

Nadere informatie

Verpleeghuis Heemswijk

Verpleeghuis Heemswijk Verpleeghuis Heemswijk Informatie ViVa! Zorggroep Kwaliteit van leven Inhoudsopgave Welkom! 3 De organisatie ViVa! Zorggroep 4 Wonen in Heemswijk 5 - indeling kamer - huisdieren - sleutel - telefoon -

Nadere informatie

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1

Informatie voor cliënten 2015. Info. Cavent 1 Informatie voor cliënten 2015 Info Cavent 1 s-gravendeel Strijen Cavent Vlashof Wonen en zorg Bolkafstraat 1 3295 TA 078 6739730 Informatie Voor meer informatie of het opvragen van folders, een kopie van

Nadere informatie

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners

Welkom bij Inovum Zorg met verblijf. Informatiegids voor nieuwe bewoners Welkom bij Inovum Zorg met verblijf Informatiegids voor nieuwe bewoners januari 2012 Inhoudsopgave Welkom bij Inovum; Zorg met verblijf 4 1 Zorg en diensten van Inovum 5 1.1 Uw indicatie 5 1.2 Persoonlijke

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS

DE TOEKOMST SCHOOLGIDS SCHOOLGIDS Voor aanvullende en andere informatie vragen we u onze website te bezoeken, www.toekomst-ede.nl. Hier vindt u bovendien het laatste nieuws, een bijgewerkte agenda, foto s en andere leuke en

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Informatieboek voor bewoners en verwanten. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Informatieboek voor bewoners en verwanten Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 4 a. Zorgvisie 4 2. Voor de opname 5 a. EVV er 5 3. Uw woonomgeving

Nadere informatie

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep

Het keukentafelgesprek. Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep Het keukentafelgesprek Informatiepakket voor begeleiders en mantelzorgers van cliënten van de Gemiva-SVG Groep 20 Voorbereiden op het keukentafelgesprek Iedereen die een beroep gaat doen op de Wmo krijgt

Nadere informatie

Op zoek naar de juiste leerwerkplek

Op zoek naar de juiste leerwerkplek Inleiding Voor je ligt de leerwerkwijzer van JOB. Deze leerwerkwijzer is speciaal ontwikkeld voor mbo ers die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen. Dan werk je het grootste gedeelte van je opleiding,

Nadere informatie

Wegwijzer De Twee Bruggen

Wegwijzer De Twee Bruggen Wegwijzer De Twee Bruggen Dat is handig, zo heb ik alle belangrijke informatie over De Twee Bruggen bij de hand! Welkom in De Twee Bruggen Verpleegd wonen Inhoudsopgave 1 Welkom... 1 2 De Twee Bruggen...

Nadere informatie

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren

Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Huisregels locatie Prisma open jeugdzorg Voor jongeren Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 3 1.1. Omgangsvormen 3 2. Binnenkomst 3 3. Behandeling 4 3.1. Perspectiefplan 4 3.2. Drugs- en drankverbod 4 3.3.

Nadere informatie

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN

Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Werk Beroepen Toekomstwijzer ZORG & WELZIJN Haaglanden en Nieuwe Waterweg Noord Editie 2014/2015 Salaris Test Opleiding Inhoud Gastlessen 3 Is werken in zorg en welzijn iets voor jou? 4 De verschillende

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs

VERTROUWEN KANSEN PERSPECTIEF DE LASENBERG. krijgen. Creëren. Realiseren. Kwadrant Onderwijs VERTROUWEN krijgen KANSEN Creëren PERSPECTIEF Realiseren DE LASENBERG Kwadrant Onderwijs INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1 De Lasenberg 1.1 De naam 1.2 Voor wie is de school bedoeld? 1.3 De Kolibrie 2 Waar

Nadere informatie