Johan Laurens Kael familiewapen. Gerrit Caal, Hermann en Arnold Kael Heinrich,Rudolf,Bernhard,Wilhelm, Arnold, Hermann en een zus. Wilhelm Kaele.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Johan Laurens Kael familiewapen. Gerrit Caal, Hermann en Arnold Kael Heinrich,Rudolf,Bernhard,Wilhelm, Arnold, Hermann en een zus. Wilhelm Kaele."

Transcriptie

1 Chronologie Familienaam Caal/Cael/Kaal/Kael Archief Hans Kaal: kopieën, originelen, foto s en documenten in eigen dossier Johan Laurens Kael en echtgenote met familiewapen.links naast de voordeur St.Aldegundiskerk te Emmerich. (originele foto in dossier) Gerecht Zeddam: Gerrit Caal, is getuige bij aankoop grond (weide) genaamd Ketelsmaat door Herman van Stokkum, van Adam de edelman van den Bergh. Kersspel Beek/blz De Benedikter-abdij Sint Pantaleon in Keulen geeft levenslange pacht aan Hermann en Arnold Kael over een Hoeve(hof) en Richteramt in Warbeyen Zuidelijk van Emmerich. Evers/blz Het Kapitel in Emmerich koopt landerijen in Warbeyen van Heinrich,Rudolf,Bernhard,Wilhelm, Arnold, Hermann en een zus. Allen kinderen van de overleden Wilhelm Kaele. Evers/blz Rechter van Cleverham is Aernt Kael Er wordt in het Huether Archiv een Dyderic Kaele uit Kalkar genoemd. Evers Goeswijn Herinc Jans Cale koopt goed uit de nalatenschap van zijn grootvader Franck Cale. Dit goed lag in Sint-Lambrechts-Blaartheim. GAH R 1177 (De brabantse Leeuw jrg.51 Deel I/ pag. 56) Gem. Archief Den Bosch Schepen van de stad Emmerich tot 1394 is Steven Kael.(1426) Evers/ blz Een leengoed "over de rijn, tussen Hopert en Warbeyen" groot 4 1/2 Maltersaat Van Arnoldus Kael wordt genoemd. Evers/ blz Herman Kails is hulder op Wilheze bij Netterden. Register Leenen Bergh Hermann Kael krijgt zaadland/ akkerland "opten Reken"bij Emmerich, nu Reekschen weg). Ook krijgt Steven Kael en zijn vrouw Jutte Loiff (?) alsmede de kinderen Steven,Johann en Frederic Kael van de kerkmeesters der St. Aldegundiskerk In Emmerch, het levenslange pachtrecht over 4 koe-weiden. De ouders hebben dan in 1445 het pachtrecht weer verkocht aan het St. Agnes Konvent in Emmerich. Evers/ blz Willem die Roede van Heker en Symon Kaele schepenen van Dotinchem Bergh 413/Reg Rechter van Cleverham is Derich Kael. Evers/ blz Gerrit van der Wilten verkoopt de helft van zijn aandeel in"de Byvanck"te Beek Aan Hendrick van Elverick en zijn vrouw Yda Greve.Hermen Cael is getuige Kersspel Beek/blz In het boek Pfarrer in Leipzig van Johannes Derksen wordt Theodorus Kaels genoemd als oprichter van het convent van Griethuisen. Dld. Blz. 232/ Boedelscheiding tussen (nicht) Yde v. Elverick / of Cleve echtgenote van Albert Kael. Bergh 873/Reg Aelbert Kaell,zoon van Hermann Kael genoemd: Leenen Bergh blz Albert Kael bewoont een eigen huis naast de Gasthausstege (gasthuisdoorgang) in Emmerich. Evers/blz Aan het Sint Agnes convent te Emmerich wordt land verkocht door Albert Kael en zijn vrouw Yda Helena Kaels,echtgenote van Theodor Kaels richt het Klooster Marienkamp

2 in Emmerich op.de laatste dechant aan de St.martini voor sluiting was Wilhelm Laurenz Kael, uit Emmerich, hij overleed in Evers, blz Notaris Hermannus Kaell oorkondt dat. Bergh 1063/Reg Pachter (hulder) op Wilheze te Netterden Henrick Kaell,na de dood van zijn Vader Aelbert Kaell Leenen Bergh blz Notaris Hermannus Kaell wordt genoemd/ fotokopie in doss Bergh 1257/Reg Magescheid met Hendrik Kaell en echtgenote Wendele Brunsveld en zwager Derck van Bronsfelt. Goet to Bettynck onder Berk. v. Rhemen. 418/ RAG Henrick Kaell leent geld aan Geryt Gruter. (Henrick is Ingezetende Leengerecht Met zegel van Henrick Kaell. Bergh 1298/Reg Henrick Kaell en zijn vrouw Wendele en zijn zuster Elisabet Kaell verkopen aan Geertruidt Rutgersdr. Kaerwech gend. Lullart 4 schaar weiland in de Wytenhorst naast de Wynthamme. Bergh 1417/Reg Keulsestede op Loerbeek is eigenlijk de Kaelstede, de hoeve van de familie Kael die er in de 16 e eeuw boert. Kersspel Beek/blz. 470 Kaalheuvel,Kaalse goed huis nr. 301, Kaalstede Kersspel Beek/blz. 711 Keulse Stee ook Kalengoed wordt in 1883 afgebroken (nieuwbouw huidige Haspelweg 2 te Beek) Zie stifts-archieven RALB inv. 650 Kerssp.Beek/blz.802 Jan Luyfferts van Kaals guet to Lobrick. Kaart nr. 316/ Kersspel Beek/blz Verdeling van de zgn. Slagen (grondstukken) in de Beekermark, bij kavel nr. 35: Dit hoirt Hermen Kaell. Kersspel Beek/blz : Steuen Kael, dit hoirt half Johan int velt, eyn vyrdell Johan Lubberts ind eyn vyrdell Henrick Poll. Kersspel Beek/blz Boedelscheiding tussen Henrick en Elisabeth Kaell i.v.m. nalatenschap van hun moeder, goederen in Beek, Heeckeren,Emmerik,Lengel en Broekhees Het goed Prekels Wilgen, de leemkuil in het gericht Hekeren.1761/Reg. 3149/Inv Henrisken Kockhorst verkoopt aan Hubert Kaerlle pastoor in den Werden- Broeck een brief,"waardoor deze gestoken is" (betr. brief d.d /Reg.) Bergh 1907/Reg Derick Kaell en zijn vrouw Kathrijn, verkopen rente uit de Hofstede "Up den Lew". DTB Emmerich/kletter Geertruydt Kaile, weduwe van Johan Gruyter uit Buurtschap Wijnberge. 2128/Reg Akte, waarbij Wernerus Elferinck aan Wendel Kaell en haar zoons het recht van Wederinkoop van land aan den Bergerdijk verleent. ( 2166) Wendel is de weduwe van Henrick/Hendrik (kerspel Netterden) 2974/Inv Wendel (weduwe van Henrick Kael ) heeft als zoons: Ailbert, Geryt en Henrick Recht van weder-inkoop. 2166/Reg Lenen Overkwartier Kevelaer : genoemd Henrix van Kaelsom,zijn weduwe Krijgt uitstel van betaling op de Hoeve Den Hoff in den Sterte / blz Pachter (hulder) te Netterden wordt: Geryt Kaell Henricksz.bij uitlandigheid Van zijn oudsten broeder Ailbert Kaell, na doode van zijn vader, en na verzuim Over het erf en goet gelegen in den Kerspel van Netterden, geheeten Gommersbach-goet, tot 1 bunder Leenen Bergh blz Schuldbekentenis van de Graaf van den Bergh voor Mr. Hubert Kaerll pastoor te Wertherbroek 1341/Inv Aiswailt graaf van den Bergh erkent geleend te hebben van Mr. Hubert Kairll 46 daalders, enz. 2555/Reg Voor Sweder van Dort verkopen de echtelieden Geryt Kaell met Judith van

3 Pleess en Henrick Kaell met Vytken Huegen hun erfgoederen aan de kerk- Meesters van de Beekse kerk. Kersspel Beek/ blz Regest van Hermen Kaell en Jan van de Sant bij het Stift Monterberg-Kleef. Regestnr.3492/ Missive van den Stadhouder en het hof van Alva over de benoeming van een Schout, rentmeester en dijkgraaf te Hedel. Van de 2 sollicitanten acht men Goert Cael den geschiktste / Steuen Kaell ( to Nienhus) koopt percelen van Lubbert van Remen te Beek Kersspel Beek/blz Jan Kael is voornemens Beltgen van Hall te trouwen. R.K. Zevenaar en ge- Gereformeerde gemeente Emmerich. Archiv Evang.Kirch Gemeinde fol Schuldvordering van Henrick Kaeltgens contra Arndt Sonnendael. RAG 0132/ nr Als pachters op het goed De Kaet(l)stede in Millingen/Bimmen worden Genoemd Wessel Kaell, Elske Kaell, Arndt en Olt Kaell nr.10/13a folio 51 en G.Sluyter namens het Convent Bethanie contra Henrick Kaelken. Rechterlijk Archief van de Hoge Heerlijkheid/ Westervoort RAG 0208/ Jan Kaell contra J. Vervoort Groesbeek RAG 0154/60 stukken over de periode Gaerl Caerl krijgt geld van Gaert ten Boegel ( die gevangen zit) / In de Teenden toe Millingen, den Hueffsche teent, wordt genoemd Claes Kaell Hans Kall genoemd. Gem. Archief Deventer Henrick Kaell heette ook wel Vranius. 7149/Reg Johan van Houten uit Ammerzoden stuurt rekeningen naar Kaerl/Kaerle RAG 0372 nr. 84,87,91,91B,95F en 97B Gijsbert Caeltgens komt voor het gerecht St. Janspoort te Arnhem, omdat Hij "in dienst is geweest van de vijand".gijsbert Caeltgens is de zoon van Henrick Caeltgens veerman te Westervoort, beiden voor de helft eigenaar. Herman Caeltgens is de jongere broer van Gijsbert Caeltgens. RAG Nr Anna Calen gehuwd met Willem Brouer komt naar Amersfoort Ritmeester Herman Kaeltjens genoemd in pachtbrief Meijs Everts contra Wilhelmus Kaeltgens Westervoort RAG 0208/ Herman Kaeltjens uit Ooy Ritmeester Herman Caeltjen gelegerd in Babberich ligt overhoop met Jonkheer Ernst van Dunnewolt, heer van de Nevelhorst in Didam, RA arnhem/blauw. Komt op 9-4 en 18-4 driemaal terug om zijn geld te halen.aanklacht luidt: Mishandeling. (gerecht s'heerenberg) J.Schlaum contra Gijsbert Kaeltgens te Westervoort RAG 0208/ Barbara Caerls treedt in het huwelijk met Stijn Coerts. RAU Wilhelm Kaelkens contra Meijs Everts,Wilhelm woont dan op de Lensenborgh te Westervoort. RAG 0208/ nr 29 Hierin worden ook genoemd: Jenneken Kaeltgens en Hoeve Vinckenborgh De Proosdy van Emmerich heeft een schuldvordering op Derk Kaeltgens voor Pacht over de jaren Woont te Groot Asem. RAG 0132/nr Wilhelm en Jan Kaeltgens contra J. Holzer Westervoort RAG 0208/ Rekeningen periode van Wilhelm kaelkens contra Arnold van Dans Westervoort RAG 0208/ Huwelijk tussen Theodorus Kaeltiens uit Elten en Adriaentjen Jacobs te

4 Utrecht. Zoon van Derrick Kaeltiens en Heiltien Sprangs. RAU 3295/ Stefan Arntz en Jan Kael leggen een geschil tussen hun echtgenotes bij. Bron:R.Willemsen.plaats Mehr dld wordt Gerridt Kael gedoopt als zoon van Jan en Lijsbet Kael van de Kaalborgh te Millingen.(geen zoon van Jan en Lijsbet uit Groesbeek) Maanmodullen Schout Daem te 's Heerenberg wegens ontvangen impost in\ Beek 1672/1673 en 1686 nr. 46: Gerit Carll / Byvanck. Kersspel Beek/blz De Proosdij van Emmerich contra Derick Kaeltgens betreffende pacht- Achterstand RAG 0132/ nr Hendrick Banninck en zijn vrouw Idtien Kaelties trouwen en krijgen de pacht Over een goet in Grooten Asum van haar ouders. RAG 0132 Inv. Nr Accoordens Hendrick Banninck met Derick Kaeltiens. RAG 0132/ nr Gerrit Kaal, geb is Gildenbroeder van Sint Jan te Beek blz Everhardus Kaeltiens bewoont met zijn echtgenote Henderske Balthus hoeve De Steenheuvel in Groesbeek. Ambtsfolio 30. nr Bij de zgn. Schatcedullen van Huis Aerdt, m.b.t. Keeken en Bimmen wordt Laurens Kaaltjen genoemd. RAG 0371, nr Schatcedullen Huis Aerdt wordt Hendrik Kaaltjes genoemd. M.b.t. Duffelwarth RAG 0371 Nr k , , Schatcedullen Huis Aerdt: Lourens Kaaltjen genoemd. Kopie in dossier RAG 0371, nr. 545 (ook , Dominicus Caal /Kael apotheker te Emmerich heeft een schuldvordering op Chirurgijn Melchior Simons RAG nr Obligatie van Joannes en Derck Kaeltgens Magescheid van Evert Kaeltjens uit Ooy Schatcedullen Huis Aerdt: genoemd Jan Kaal Bimmen, RAG 0371 / Kaartboek binnendijks gelegen gronden te Bimmen/Keeken/Duffelwarth (kopie dossier) RAG 0371/ nr. 543 blz. 9 Wijlse Kaell te Bimmen en blz. 13 : die Kael. Goet. (kopie dossier) Proces Graaf van den Bergh tegen Jan Kniest en Henrick Caeltjes wegens achter stallige pacht van land op den Brinck (kerspel 's Heerenberg) 2966/Inv Huwelijk te Beek/Ubbergen tussen Theodorus Kaal en Sophia Jansen. Akte in dossier. Huwelijksregister Groesbeek Gildemeister Gerrit Kael genoemd in de vergader-akte bij de verpachtingen Van alle gildegoederen en landerijen Elsepassen Kool-hooven en aeckermaelen Van het gilde in Beeck. Kersspel Beek/ blz Hermannus Kaal, geb is Gildebroeder van Sint Jan te Beek. Blz Magescheid Jan Kaal en Lijsbet Hendricks, waaruit blijkt dat het gezin 5 kinderen had. Jan is de stamhouder van de zgn. Groesbeekse tak Opmaak Magescheid van Jan Kael en Lijsbet Henricks. Hierin worden de 5 kinderen genoemd. 4 pag. In dossier. RAG Nicolaus Kaal, geb is Gildebroeder van Sint Jan te Beek blz Boedelverdeling (magescheiden) van wijlen Jan van Hal en Gerritjen Caeltjens RAG 0132/ nr In het Kaartboek van Wehl, worden de landerijen van Behrendt Kahl (blz.3, en 11, nr. 41, nr. 70 de woning ) Johann Kahl (blz.2 en 4, nr 100), Gerhardtchen Kahl (blz. 2, nr. 310 ).Heinrich Kahl ( blz. 13, nr. 83) Voorts de Nigtehorst blz. 5, nbr. 48 en 49. RAG 0571/ nr Magescheiden Wehl: als pachters van de Elisabeth Vicarie genoemd: 2e Jan

5 Dahmen en zijn vrouw Aeltjen Cahlen,3e Jan Cahle en zijn vrouw Gerretgen Weijers. RAG 0571/ 3200 blz Huwelijk Ubbergen tussen Wilhelmus Kaal en Aleida Jacobs. Akte in dossier Proces Schout van Zeddam en den graaf van den Bergh tegen Engelbert Caeltjens, wegens weigering betalen van scholtergarven en gerst ( ) 1743/Inv.en 1835/Inv. Henrixken van Caelssum gehuwd met Clemens van Ernbruch 3019/Reg Garrit Cael, doet als "onwillige" volle boer niet mee aan de bezoldiging van de Armenjager van Beek. "omdat te veel was". Kersspel Beek/ blz taxatie van de Keulse Stee in Beek. Hier wordt Derk Roosendaal genoemd als getuige "Kaels huys" bij de doodt-schulden staan: Agnes Kaal voor winkelwaren, en Raab Kaale ( smit) voor verrichte smederij werk. Blz. 310/ Op het goed Dijkhuizen in het Buurtschap Klein Azewijn woont dan Engelbert Caaltjes genoemd in RAG / nr Huwelijksproclamatie Maria Susanna Karlen uit Yperen en Jacobus Jonathan Cussij uit Maastricht. RAU blz Fredrik Kaal koopt buitenplaatsen aan de watergraafsmeer langs de Amstel, Huis en erf aan de Brouwersgracht, Lindengracht en Lauriersgracht. Ook bezit hij Fortificaties achter de Karthuizerbrug te Amsterdam. GAA nrs Huwelijk te Groesbeek tussen Wilhelmus Kaal en Agnes Hopmans.akte aanw Bernardus Kaal, geb is Gildenbroeder van Sint Jan te Beek, blz Overlijdensakte Loo van Antonius Kaltjens/ Caaltjens. Antonius echtgenoot van Berta van den Sant overlijdt op 50 jarige leeftijd aan aanstekende ziekte. Akte in dossier. RAG/DTB Overlijdensakte Loo van Hendrik Kaltgens. Hendrik oud 28 jr overlijdt aan een teering. Hij was de echtgenote van Hermina Holtus. Akte dossier. RAG Geboorteaangifte van Jacques Kael zoon van Jean Kael en Elisabeth Peters uit Furthees/Cranenburg. RAG Overlijdensakte Willem Kaal, echtgenoot van Agnes Hopmans. Akte dossier Huwelijksakte Jacob Kaal en Elisabet Wilbrand Purmerend. RANH Huwelijksakte Wehl ( nr.23) van Johannes Kaal en Gerhardina Kaal. RAG Huwelijksakte Antoon Kaal en Catharina Derks. RAG Groesbeek/9/1834 Anderijntje Kaal oud 29 jr ongehuwd, boerenmeid te Maartensdijk doet aangifte van dochter Wijntje Kaal. RAU 1842/nr Huwelijksakte Simon Kaal en Catharina Reichgeld. Zaandam. RANH Huwelijksakte Jacob Kaal en Petronella Boltjer Zaandam. RANH Everdina Keultjes uit Pannerden wordt genoemd in de memories Zevenaar RAG inv. Nr Huwelijksakte in dossier Klaas Kaal en Riemke Schaafsma. RAF Huwelijksakte in dossier Everhard Kaal met Maria van de Stamm. Groesbeek RAG akte 1866/ Derk Kaal, geb is Gildenbroeder van Sint Jan te Beek blz Geboorte aangifte (nr. 101)Groesbeek van Willem Kaal. RAG Derk Kaal koopt perceel van vml. huis de Geer Kersspel Beek / blz Geboorteakte van Anna Catharina Kaal, dochter van Hendrika Kaal met aantekening erkenning door Dirk de Rooij, koopman. RAG. van haar kinderen De gemeente Beek wordt verdeeld, deelgerechtigden o.a. als eigenaar Derk

6 Kaal nr Kersspel Beek/ blz Trouwboekje Willem Bernardus Kaal en Grietje Donk. Familiedossier Emigratie toelating Ellis Ysland New York voor de State of Illinois van Willem Bernardus Kaal, en zijn gezin. Familiedossier Trouwboekje Hendrikus Wilhelm Kaal en Johanna Catharina Scholten uit Nijmegen. Familiedossier Niet joodverklaring Wilhelm Antoon Kaal geb in dossier Hans Kaal. Apeldoorn / Netherlands.

De voormalige havezate De Breedenhorst

De voormalige havezate De Breedenhorst De voormalige havezate De Breedenhorst Verzamelde informatie door Johan Journée te Pijnacker (t.b.v. het maken van een maquette van deze havezate in haar direkte omgeving) 02 december 2007 Internet: www.shipmotions.nl

Nadere informatie

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas

1.10.27. Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954. Nummer archiefinventaris: Auteur: P. Douglas Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Van Erp Taalman Kip, 1399-1954 Auteur: P. Douglas Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther

Genealogie heren van Heusden. door. N.L. van Dinther door N.L. van Dinther 2013 Inleiding: Het opkomen in de geschiedenis van het geslacht Van Heusden (en van Altena) is al een aantal malen onderwerp van studie geweest. 1 Onderstaand zal een samenvatting

Nadere informatie

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux

Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie. Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux Cercle Benelux d'histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No. 22 AUGUSTUS 1960 Redacteuren j Apoth. P. vande Vyvere, Brugge Rédaction ( Dr. D. A. Wittop

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen,

Inventaris van het archief van. familie De Vor te Vianen, T00443 Inventaris van het archief van familie De Vor te Vianen, 1785-1914 D. Ruiter Oktober 2013 Inleiding De in deze inventaris genoemde leden van de familie De Vor waren grondeigenaren en landbouwers.

Nadere informatie

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857

Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 Stamreeks van Carolus Lambertus van der Mijl, geboren Dordrecht 15 september 1857 door ir J. P. Noppen In Gens Nostra van juli/augustus 2002 schreef ik over vier families Van der Mijl uit Dordrecht waarvan

Nadere informatie

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond)

Archief 8 Persoonsregistraties van nakomelingen van Willem Ver(h)ausdonck (Helmond) 8 XI Henrica Verhausdonck Dopeling Henrica Verbeeck. Vader Joannus Antonius Verbeeck Moeder Henrica Verhausdonck Getuige Henricus Verbeeck en Margarita van der Sanden Plaats Helmond Datum RK doop 19-04-1746

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems

CONCEPT. INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems INVENTARIS van de archieven van de parochie CONCEPT H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999) door Henk Willems 1 2 INVENTARIS van de archieven van de parochie H. NICOLAAS MEIJEL (1649) 1707 1986 (1999)

Nadere informatie

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema

NT00064_124_132. Nadere Toegang op inv. nrs 124-132. uit het archief van de. Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema NT00064_124_132 Nadere Toegang op inv. nrs 124-132 uit het archief van de Dorpsgerechten, 1515-1813 (64) H.J. Postema Juni 2013 Inleiding In dit document zijn regesten van de volgende archiefstukken betreffende

Nadere informatie

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester

Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck. door Henk Knoester Toelichting bij de Parenteel van Steven de Munck door Henk Knoester 1 Inhoud: Inleiding 1. De eerste generatie 2. De tweede generatie 3. De beroving van Jan Stevens de Munck 4. De derde generatie 5. De

Nadere informatie

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten

KORTE INHOUD VAN DE BIJEENKOMSTEN VAN DE REDACTIE. Dinsdag 13 januari 2009. Het digitaal archiveren van genealogische documenten VAN DE REDACTIE Wij waren een avond op cursus. Daar werden ons indringende vragen gesteld. Jullie willen je PR verbeteren? Je naamsbekendheid vergroten? Waar staan jullie dan voor? Op wie richten jullie

Nadere informatie

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967

Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 De familie Van Looy Uittreksel uit Vlaamse Stam, september 1967. Artikel geschreven door E. VANDEN BOSSCHE 21 juni 1967 INLEIDING De familie Van Looy, waaraan wij deze bijdrage wijden, is afkomstig van

Nadere informatie

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING

NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING NEDERLANDSE GENEALOGISCHE VERENIGING AFDELING TWENTE J A A R G A N G VI J A N UARI 1990 No. 1 D e K e r k v a n d e H.H. S i m o n e n J u d a s t e O o t m a r s u m De tekening op de omslag voor 1990

Nadere informatie

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel wat er allemaal komen kan van twee Maria s en één Jan een bundeling van feiten over de voorouders en het nageslacht van Jan van der Marel 1811-1865 door Arend van Arend van Arend Simonsz. van der Marel

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2

Inhoud. Voorwoord. InfobulletinWinshem. In gesprek met Marten en Siepko Pol 2 InfobulletinWinshem Juni 2004 negende jaargang nummer 2 Dit informatiebulletin is een periodieke uitgave van de Historische Vereniging Winsum-Obergum. In dit bulletin worden artikelen en berichten opgenomen

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 20 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET OUDEMANNENHUIS, 1564-1844 EN VAN DE ADMINISTRATEUREN VAN HET FONDS VAN HET VOORMALIG OUDEMANNENHUIS (Fabrifonds)

Nadere informatie

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk

Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Nummer Toegang: 700 Inventaris van het oud archief van rijswijk Archief Delft 700 Oud Archief Rijswijk 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...7 BESCHRIJVING VAN DE ARCHIEFBESTANDDELEN...9

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 19 januari 2010 Nummer 1 Een van de laatste huisjes in de voormalige Drentse proefkolonie

Nadere informatie

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer:

de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: de Jacobsladder Kwartaaluitgave van de Historische Vereniging Otto Cornelis van Hemessen In dit nummer: Naar de Oost met de Verenigde Oost-Indische Compagnie Een nieuwe molen in de Doespolder Zoektocht

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca.

Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca. Geschiedenis van de Scherpenzeelse horeca. DE PRINS De Prins is een van de oudste horecagelegenheden in Scherpenzeel. Het café dat zich nu achter het voormalige Eetcafé t Plein bevindt, is meerdere keren

Nadere informatie

Het klooster Mariënwaerdt

Het klooster Mariënwaerdt MARIËNWAERDT VAN ABDIJ TOT ADELLIJK HUIS Stichting Landgoedvrienden 3 november 2012 1 Mariënwaerdt, een particulier landgoed van ruim 900 hectare in de Betuwe, is waarschijnlijk één van de bekendste landgoederen

Nadere informatie

zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33]

zondag 23 juni 2013 Welkom op de Familie Storimans website http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13 21:07:33] Welkom op de Familie Storimans website zondag 23 juni 2013 Wijzigingen per 22-06-2013 If Dutch is not your language of choice, please contact Frank Storimans (fstorimans@gmail.com) http://www.storimans.nl/pages/stostart.html[23-06-13

Nadere informatie

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008

BINNENDEMURENVANMARXVELDANNO2008 Christelijke Hogeschool Windesheim School: School of Built Environment & Transport Opleiding: Deeltijd- maatwerk Bouwkunde Onderwijsmodules: Landschapsarchitectuur-Tuinkunde & Stedenbouw Docent: Ir. J.J.A.

Nadere informatie

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck

Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Willem Janszoon Verwer. editie J.J. Temminck Memoriaelbouck Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 Willem Janszoon Verwer editie J.J. Temminck bron. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581 (ed. J.J. Temminck). Schuyt, Haarlem

Nadere informatie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie

De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie De Apostillen der Stad Campen en haar Jurisdictie Bewerking van inv. nr. 205 van het Oud Archief (Apostillen 1743-1753) Door Jan van Hulzen Kamper genealogische en historische bronnen deel 26 O Uitgegeven

Nadere informatie

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde

Wat na overlijden. Rondom het levenseinde Wat na overlijden Rondom het levenseinde Inhoudstafel 1. Wat moet er gebeuren? 4 1.1 Aangifte van het overlijden 4 1.2 Praktische regelingen 4 2. Financiële gevolgen 6 2.1 Bank 6 2.2 De nalatenschap 6

Nadere informatie

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum

Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum 1910 2010 Uden, juni 2010, ter ere van het 100-jarig jubileum Drie generaties Van Donzel 1910 2010 We hadden ervoor kunnen kiezen om in vogelvlucht 100 jaar het familiebedrijf Van Donzel te beschrijven.

Nadere informatie