HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 305 GEBRUIKSAANWIJZING

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid Inleiding Symbolen op het product Symbolen in de gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies Presentatie Onderdelen? Werking Installatie Voorbereidingen Installatie van laadstation Opladen van accu Installatie van begrenzingskabel Aansluiten van begrenzingskabel Installatie van begeleidingskabel Controle van de installatie Ingebruikname en kalibratie Test het dokken in het laadstation Gebruik Opladen van lege accu Gebruik van de timer Starten Stoppen Uitschakelen Afstellen van maaihoogte Controlepaneel Selectie bedieningsmodus Meerkeuzeknoppen Getallen Hoofdschakelaar Menufuncties Hoofdmenu Menustruktuur Timer (1) Installatie (2) Veiligheid (3) Instellingen (4) Tuinvoorbeelden Onderhoud Winterstalling Service Na de winterstalling Schoonmaken Vervoer en verwijdering Bij onweer Bladen Accu Opsporen van storingen Meldingen Indicatielampje in het laadstation Symptoom Opsporen van breuken in de lusdraad Technische gegevens Informatie met betrekking tot het milieu EU-verklaring Nederlands - 3

4 AANTEKENINGEN Serienummer: PIN-code: Dealer: Telefoonnummer dealer: Mocht de maaier worden gestolen, is het van groot belang om de dealer hiervan op de hoogte te stellen. Geef het serienummer van de maaier op zodat hij als gestolen kan worden geregistreerd in de centrale systemen van Husqvarna AB. Dit vormt een belangrijke stap in de diefstalbeveiligingsprocedure ter ontmoediging van het kopen en verkopen van gestolen maaiers Nederlands

5 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1. Introductie en veiligheid 1.1 Inleiding Gefeliciteerd met uw keuze van een uitstekend kwaliteitsproduct. Om uw Husqvarna Automower optimaal te kunnen benutten is kennis nodig over de werking. Deze bedieningshandleiding bevat belangrijke informatie over de maaier, de installatie en het gebruik ervan. Naast deze gebruiksaanwijzing is er aanvullende informatie te vinden op de website van Automower, op Hier vindt u meer hulp en adviezen over het gebruik van het product. Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in vorm, uiterlijk en werking door te voeren. Ter vereenvoudiging gebruiken we het volgende systeem in de gebruiksaanwijzing: Tekst, die cursief is geschreven, is een tekst die verschijnt in het display van de maaier of die verwijst naar een ander deel van de gebruiksaanwijzing. Woorden, die vet zijn geschreven, zijn een van de knoppen op het toetsenbord van de maaier. Woorden, die cursief in HOOFDLETTERS zijn geschreven, betreffen de positie van de hoofdschakelaar en de verschillende bedrijfsstanden die op de maaier zitten. BELANGRIJKE INFORMATIE Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik uw Automower niet voor u de inhoud begrijpt. WAARSCHUWING Automower kan bij verkeerd gebruik gevaarlijk zijn. Nederlands - 5

6 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1.2 Symbolen op het product Deze symbolen kunnen op de grasmaaier aanwezig zijn. Bestudeer ze zorgvuldig. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik uw Automower niet voor u de inhoud begrijpt. Waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing moeten zorgvuldig worden opgevolgd om de maaier veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. Automower kan alleen starten als de hoofdschakelaar in stand 1 staat en de juiste PIN-code is aangegeven. Controle en/of onderhoud moet u uitvoeren met de schakelaar in stand 0. Blijf op een veilige afstand van de Automower wanneer deze in bedrijf is. Hou handen en voeten uit de buurt van de draaiende messen. Plaats uw handen of voeten nooit vlakbij of onder de carrosserie wanneer Automower werkt. Probeer nooit op Automower mee te rijden. Dit product voldoet aan de geldende EU-richtlijnen. Het is niet toegestaan om dit product aan het einde van zijn nuttige levensduur af te voeren als normaal huishoudelijk afval. Zorg dat het product wordt gerecycled volgens de lokale wettelijke voorschriften. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, en zelfs geen stromend water, om Automower schoon te maken. 6 - Nederlands

7 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1.3 Symbolen in de gebruiksaanwijzing Deze symbolen staan in de gebruiksaanwijzing. Bestudeer ze zorgvuldig. Zet de hoofdschakelaar op 0 voordat u inspecties en/of onderhoud uitvoert. Gebruik altijd beschermende handschoenen bij alle werkzaamheden aan de onderkant van de maaier. Gebruik nooit een hogedrukreiniger, en zelfs geen stromend water, om Automower schoon te maken. Het waarschuwingsveld geeft aan dat het risico van persoonlijk letsel bestaat, vooral als men de gegeven instructies niet opvolgt. WAARSCHUWING Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Het informatieveld geeft aan dat het risico van materiaalschade bestaat, vooral als men de gegeven instructies niet opvolgt. Dit veld wordt ook gebruikt wanneer het risico van verkeerd gebruik bestaat. BELANGRIJKE INFORMATIE Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx. Nederlands - 7

8 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1.4 Veiligheidsinstructies Gebruik De robotmaaier is bedoeld voor het maaien van gras op open en vlakke grondoppervlakken. Hij mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door de fabrikant aanbevolen apparatuur. Elk ander gebruik is onjuist. De instructies van de fabrikant over bediening, onderhoud en reparaties moeten nauwkeurig worden gevolgd. De robotmaaier mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die volledig vertrouwd zijn met de speciale kenmerken van en veiligheidsvoorschriften voor het product. Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik de robotmaaier niet voordat u de instructies hebt begrepen. Het is niet toegestaan de originele uitvoering van Automower te wijzigen. Alle wijzigingen vinden plaats op eigen verantwoordelijkheid. Controleer of op het gras dat moet worden gemaaid geen stenen, takken, gereedschap, speelgoed en andere voorwerpen liggen, die de messen kunnen beschadigen en kunnen leiden tot vastlopen. Start Automower volgens de instructies. Als de hoofdschakelaar in de stand 1 staat, moet u uw handen en voeten uit de buurt van de draaiende bladen houden.steek uw handen of voeten nooit onder de maaier. De Automower nooit optillen of dragen terwijl de hoofdschakelaar in de stand 1 staat. Sta niet toe dat iemand die de functie en het gedrag van Automower niet kent de maaier gebruikt. Gebruik Automower nooit wanneer personen, en dan vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn. Plaats geen voorwerpen op Automower of het laadstation. Laat Automower niet werken met een kapotte maaischijf of carrosserie. De machine mag ook niet werken met kapotte messen, bouten, moeren of kabels. Gebruik Automower niet als de hoofdschakelaar niet functioneert. Schakel de Automower altijd uit met de hoofdschakelaar wanneer de maaier niet wordt gebruikt. De Automower start alleen als de hoofdschakelaar op 1 staat en als de juiste PIN-code is ingevoerd. Automower mag niet werken wanneer een sprinkler wordt gebruikt. Gebruik daarom de timerfunctie, zie 6.3 Timer (1) op pagina 43, zodat maaier en sprinkler niet tegelijkertijd actief zijn. Husqvarna AB kan niet garanderen dat de Automower volledig compatibel is met andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders, verzonken elektrische afrasteringen en dergelijke. 8 - Nederlands

9 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID Verplaatsen Bij transport over langere afstand moet u Automower verpakken in de emballage waarin hij is geleverd. Voor veilig verplaatsen van of naar het werkgebied: 1. Druk op de STOP-knop om de maaier te stoppen. Als de beveiliging is ingesteld op middelhoog of hoog niveau (zie 6.5 Veiligheid (3) op pagina 48) moet de PIN-code worden ingevoerd. De PIN-code heeft vier cijfers en wordt gekozen als de maaier voor het eerst wordt gestart. Zie 3.8 Ingebruikname en kalibratie op pagina Zet de hoofdschakelaar in stand Draag de maaier aan de handgreep die helemaal achteraan onder de maaier zit. Draag de maaier met de maaischijf van uw lichaam vandaan. BELANGRIJKE INFORMATIE Til de maaier niet op als hij in het laadstation is geparkeerd. Hierdoor kan het laadstation en/of de maaier worden beschadigd. Open de klep en trek de maaier uit het laadstation voordat u hem optilt. Onderhoud WAARSCHUWING Wanneer de maaier op zijn kop wordt gezet, moet de hoofdschakelaar in stand 0 staan. Bij alle werkzaamheden aan de onderkant van de maaier, zoals schoonmaken en vervangen van messen, moet de hoofdschakelaar altijd in stand 0 staan. Controleer Automower iedere week en vervang eventueel beschadigde of versleten onderdelen. Controleer vooral of de messen en de maaischijf niet zijn beschadigd. Vervang indien nodig alle messen en bouten tegelijkertijd zodat de draaiende delen in balans zijn, zie 8.7 Bladen. Nederlands - 9

10 2. PRESENTATIE 2. Presentatie Dit hoofdstuk bevat informatie waarvan u zich bewust moet zijn bij het plannen van de installatie. Een installatie van Husqvarna Automower bestaat uit vier hoofdcomponenten: Automower, een automatische grasmaaier die het gras maait door zich voornamelijk in een onregelmatig patroon te bewegen. De maaier wordt aangedreven door een onderhoudsvrije accu. Laadstation, dat Automower zelf opzoekt, wanneer het laadniveau in de accu te laag wordt. Het laadstation heeft drie functies: Stuursignalen sturen naar de begrenzingskabel. Stuursignalen verzenden door de geleidingsdraad zodat de Automower het laadstation kan vinden. De accu van Automower opladen. Transformator, die wordt aangesloten tussen het laadstation en een 230V stopcontact. De transformator is aangesloten op het wandstopcontact en op het laadstation met een 10 m lang laagspanningskabel. De laagspanningskabel mag niet worden ingekort of verlengd. Kabel, die in een lus rond het werkgebied voor Automower wordt gelegd. De begrenzingskabel legt u langs de randen van het gazon en rond voorwerpen en planten waar de maaier niet tegenaan mag stoten. De draad dient tevens als geleidingsdraad. De kabel die wordt meegeleverd voor de installatie is 150 m lang. Als dat niet voldoende is, kunt u meer kabel kopen en deze met een verbindingsstuk op de bestaande kabel aansluiten. De maximaal toegestane lengte voor de lusdraad is 250 m Nederlands

11 2. PRESENTATIE 2.1 Onderdelen? De getallen in de afbeelding komen overeen met: 1. Huis 2. Deksel van display, toetsenblok en maaihoogteafstelling 3. Stopknop/vergrendelingsknop voor openen van het deksel 4. Contactstrip 5. Lampje voor werkingscontrole van het laadstation, de grensdraad en de geleidingsdraad 6. Laadstation 7. Handvat 8. Accudeksel 9. Maaischijf 10. Chassiskast met elektronica, accu en motoren 11. Hoofdschakelaar 12. Achterwiel 13. Laadstrip 14. Toetsenblok 15. Display 16. Lusdraad voor grensdraad en geleidingsdraad 17. Laagspanningskabel 18. Connector voor de lusdraad 19. Schroeven voor bevestiging van het laadstation 20. Transformator 21. Haakjes 22. Meetplaat ten behoeve van installatie grensdraad (de meetplaat wordt van de doos afgebroken) 23. Aansluitingsstuk voor de lusdraad 24. Gebruikershandleiding Nederlands - 11

12 2. PRESENTATIE 2.2 Werking Capaciteit Gebruik van de Automower wordt aanbevolen voor gazons met een maximaal oppervlak van 500 m 2. Hoe groot het oppervlak is dat de Automower gemaaid kan houden, hangt voornamelijk af van de toestand van de bladen en de soort, groei en vochtigheid van het gras. Ook de vorm van de tuin is van belang. Wanneer de tuin voornamelijk uit open grasvelden bestaat, kan Automower meer per uur maaien dan wanneer de tuin uit een aantal kleine grasvelden bestaat, van elkaar gescheiden door veel bomen, borders en passages. Een volledig geladen Automower maait 30 tot 70 minuten lang, afhankelijk van de leeftijd van de accu en de dikte van het gras. Daarna zal de maaier ongeveer 80 tot 100 minuten laden. De laadtijd kan variëren; deze is onder meer afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Maaitechniek Het maaisysteem voor Automower is gebaseerd op een efficiënt en energiezuinig principe. In tegenstelling tot normale grasmaaiers, snijdt Automower het gras af in plaats van het af te slaan. Voor de allerbeste maairesultaten raden wij aan om Automower voornamelijk bij droog weer het gras te laten maaien. Automower kan ook maaien als het regent, maar nat gras blijft makkelijker op de maaier vastzitten en het risico dat de maaier op steile hellingen slipt, is groter. Als er kans op onweer is, moet de transformator worden losgekoppeld van de voeding, en de grensdraad en de geleidingsdraad van het laadstation. Voor het beste maairesultaat moeten de messen in goede conditie zijn. Om de messen zo lang mogelijk scherp te houden, is het belangrijk dat het gazon vrij is van takken, kleine stenen en andere voorwerpen die de messen kunnen beschadigen. Vervang de bladen regelmatig voor de beste maairesultaten. Het vervangen van de bladen is heel eenvoudig. Zie 8.7 Bladen op pagina Nederlands

13 2. PRESENTATIE Werkwijze Automower maait het gazon automatisch. Hij wisselt het maaien voortdurend af met opladen. De maaier begint zelf naar het laadstation te zoeken wanneer de lading van de accu te laag wordt. Automower maait niet wanneer hij het laadstation zoekt. Als de Automower op zoek gaat naar het laadstation, zoekt hij eerst ongericht naar de geleidingsdraad. Vervolgens volgt hij de geleidingsdraad naar het laadstation, keert hij vlak voor het station en rijdt hij er achteruit in. Als de accu volledig geladen is, rijdt de maaier weg bij het laadstation en begint hij te maaien in een willekeurige richting van 90 tot 270 ten opzichte van de uitrijhoek. Met het oog op gelijkmatig maaien, ook in moeilijk bereikbare delen van de tuin, zijn er een aantal handmatige instellingen voor het wegrijden van de maaier bij het laadstation. Zie 6.4 Installatie (2). Wanneer de carrosserie van Automower op een obstakel stoot, gaat de maaier achteruit om een nieuwe rijrichting te kiezen. Twee sensoren, één voor en één achter op Automower, registreren wanneer de maaier de begrenzingskabel nadert. Automower passeert de kabel maximaal zo n 28 centimeter voordat hij omkeert. De STOP-knop op de bovenkant van Automower wordt voornamelijk gebruikt om de rijdende maaier te stoppen. Wanneer u de STOP-knop indrukt, wordt een klep geopend, waaronder een controlepaneel zit. De STOP-knop blijft ingedrukt tot de klep weer wordt dichtgedaan. Dit werkt als startvergrendeling. Nederlands - 13

14 2. PRESENTATIE Via het controlepaneel op de bovenkant van Automower kunt u alle instellingen van de maaier regelen. Open de klep voor het controlepaneel door de STOP-knop in te drukken. Wanneer de hoofdschakelaar voor het eerst naar stand 1 wordt gedraaid, wordt er een opstartprocedure geactiveerd, waarbij de taal, de datum- en tijdsindeling en de viercijferige pincode kunnen worden geselecteerd en de datum en tijd kunnen worden ingesteld. Zie 3.8 Ingebruikname en kalibratie op pagina 32. In het vervolg moet de PIN-code telkens worden ingevoerd als de hoofdschakelaar op 1 wordt gezet. Zie 6.5 Veiligheid (3) op pagina 48 voor nadere inlichtingen over diefstalbeveiliging. Bewegingspatroon Het bewegingspatroon van de maaier is onregelmatig en wordt door Automower zelf bepaald. Een bewegingspatroon wordt ook nooit herhaald. Dit maaisysteem zorgt ervoor dat het gazon gelijkmatig wordt gemaaid, zonder randen van de maaier. Beste locatie voor het laadstation Automower rijdt onregelmatig tot hij de begeleidingskabel vindt. Vervolgens volgt de maaier de begeleidingslus naar het laadstation. De geleidingsdraad is een kabel die vanaf het laadstation bijvoorbeeld richting een ver af gelegen deel van het werkgebied of door een nauwe doorgang wordt gelegd, om vervolgens te worden aangesloten op de grensdraad. Nadere inlichtingen vindt u in 3.6 Installatie van begeleidingskabel Nederlands

15 3. INSTALLATIE 3. Installatie In dit hoofdstuk wordt het installeren van de Automower van Husqvarna beschreven. Lees voordat u met de installatie begint eerst het vorige hoofdstuk, 2. Presentatie. Lees ook dit hoofdstuk volledig door voordat u met de installatie begint. Hoe de installatie is uitgevoerd, beïnvloedt hoed goed Automower functioneert. Daarom is het belangrijk de installatie zorgvuldig te plannen. De planning is gemakkelijker als u een schets maakt van het werkgebied, met inbegrip van alle obstakels. Zo vindt u eenvoudiger de beste positie voor het laadstation, de grensdraad en de geleidingsdraad. Teken de route van de grens- en geleidingsdraad af in de schets. In hoofdstuk 7. Tuinvoorbeelden, vindt u voorbeelden van installaties. Kijk ook op voor meer beschrijvingen en tips over het installeren. Voer de installatie uit volgens de volgende stappen: 3.1 Voorbereidingen. 3.2 Installatie van laadstation. 3.3 Opladen van accu. 3.4 Installatie van begrenzingskabel. 3.5 Aansluiten van begrenzingskabel. 3.6 Installatie van begeleidingskabel. 3.7 Controle van de installatie. 3.8 Ingebruikname en kalibratie 3.9 Test het dokken in het laadstation Het laadstation, de grensdraad en de geleidingsdraad moeten zijn aangesloten om een volledige startprocedure te kunnen uitvoeren. 3.1 Voorbereidingen 1. Als het gras binnen het geplande werkgebied langer is dan 10 cm; moet u het met een normale grasmaaier maaien. Verzamel vervolgens het gras. 2. Lees alle stappen voor de installatie zorgvuldig door. 3. Controleer of alle onderdelen voor de installatie aanwezig zijn: De getallen tussen haakjes verwijzen naar de gedetailleerde afbeeldingen 2.1 Onderdelen?. Gebruiksaanwijzing (24) Nederlands - 15

16 3. INSTALLATIE Automower Laadstation (6) Luskabel voor begrenzingslus en begeleidingskabel (16) Transformator (20) Laagspanningskabel (17) Krammen (21) Contacten voor luskabel (18) Schroeven voor het laadstation (19) Maatstok (22) Verbindingen voor luskabel (23) Voor de installatie heeft u ook nodig: Hamer/kunststof moker om de haken gemakkelijker in de grond te krijgen. Combinatietang voor het knippen van de grensdraad en het samenknijpen van de contacteenheden. Kantensteker/rechte spade als de grensdraad moet worden ingegraven. 3.2 Installatie van laadstation Beste plaats voor laadstation Houd rekening met de volgende aspecten bij het kiezen van de beste locatie voor het laadstation: Zorg voor 3 meter vrije ruimte vóór het laadstation. Het moet mogelijk zijn om vanaf het laadstation een grensdraad van minimaal 1,5 meter in een rechte lijn naar rechts en links te leggen. Dicht bij een wandstopcontact. De bijgeleverde laagspanningskabel is 10 meter lang. Een vlakke ondergrond om het laadstation op te plaatsen. Bescherming tegen waternevel van bijvoorbeeld een besproeiingsinstallatie Bescherming tegen direct zonlicht Locatie in het lagere deel van een werkgebied met een aanzienlijke helling Eventuele noodzaak om het laadstation uit het zicht van buitenstaanders te houden Eventuele esthetische voorkeuren Voorbeelden van de beste installatielocatie voor het laadstation vindt u in 7. Tuinvoorbeelden op pagina Nederlands

17 3. INSTALLATIE Het laadstation moet worden geplaatst met veel vrije ruimte aan de voorzijde (ten minste 3 meter). Het kan ook het best centraal in het werkgebied worden geplaatst, zodat de Automower gemakkelijker alle hoeken van het werkgebied kan bereiken. Plaats het laadstation niet in krappe ruimtes in het werkgebied. Rechts en links van het laadstation moet een recht stuk grensdraad van minimaal 1,5 meter lang liggen. De draad moet in een rechte lijn worden gelegd vanaf de achterzijde van het laadstation. Elke andere locatie kan betekenen dat de gazonmaaier het laadstation zijdelings moet binnengaan, waardoor het dokken problemen kan geven. Plaats het laadstation niet in een hoek in het werkgebied Het laadstation moet op relatief horizontale grond worden geplaatst. De voorkant van het laadstation mag maximaal 3 cm hoger liggen dan de achterkant. De voorkant van het laadstation mag nooit lager liggen dan de achterkant. 3 Het laadstation mag niet zo worden geplaatst dat de plaat doorbuigt. Nederlands - 17

18 3. INSTALLATIE Wanneer de installatie wordt uitgevoerd in een werkgebied met een steile helling (zoals rond een huis op een heuvel) moet het laadstation onder aan de helling in het werkgebied worden geplaatst. Dit maakt het eenvoudiger voor de gazonmaaier om de geleidingsdraad naar het laadstation te volgen. Plaats het laadstation niet op een eiland omdat het hierdoor lastiger is om de geleidingsdraad optimaal te leggen. Als het laadstation op een eiland moet worden geïnstalleerd, moet de geleidingsdraad ook op het eiland worden aangesloten. Zie de afbeelding hiernaast. Meer informatie over eilanden is te vinden in hoofdstuk 3.4 Installatie van begrenzingskabel. Aansluiten van transformator Houd bij het bepalen van de locatie voor de transformator rekening met de volgende punten: Dicht bij het laadstation Bescherming tegen regen Bescherming tegen direct zonlicht Wanneer de transformator op een stopcontact buiten wordt aangesloten, moet dit stopcontact zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis. De laagspanningskabel naar de transformator is 10 meter lang en mag niet worden ingekort of verlengd. Het is mogelijk dat u de laagspanningskabel het werkgebied laat kruisen. De laagspanningskabel moet met haken in de grond worden gezet of worden ingegraven en de maaihoogte moet zodanig worden ingesteld dat de bladen op de bladschijf nooit in contact kunnen komen met de laagspanningskabel. De transformator moet zo worden geplaatst dat er voldoende luchtverversing is en geen direct zonlicht. De transformator moet onder een afdak worden geplaatst. Wij raden aan een aardlekschakelaar te gebruiken wanneer u de transformator op het stopcontact aansluit. Voor de beste prestaties mag de transformator niet worden blootgesteld aan direct zonlicht Nederlands

19 3. INSTALLATIE De transformator moet worden gemonteerd op een verticaal oppervlak, zoals de muur van een huis. Monteer de transformator met behulp van schroeven in de twee bevestigingspunten. Bevestigingsschroeven zijn niet meegeleverd. Kies schroeven die geschikt zijn voor het materiaal van de muur. Monteer de transformator op een zodanige hoogte dat er geen risico bestaat dat de transformator in water wordt ondergedompeld (minimaal 30 cm vanaf de grond). Plaats de transformator nooit op de grond. min 30cm/12 BELANGRIJKE INFORMATIE De laagspanningskabel mag niet worden ingekort of verlengd. BELANGRIJKE INFORMATIE Plaats de laagspanningskabel zodanig dat de bladen op de bladschijf hiermee nooit in contact kunnen komen. Installatie en aansluiten van laadstation 1. Plaats het laadstation op een geschikte plaats. 2. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation. 3. Sluit de voedingskabel van de transformator aan op een wandstopcontact van 230 V. Als het wandstopcontact zich buiten bevindt, is het van belang om de transformator af te schermen tegen direct zonlicht. 4. Bevestig het laadstation aan de grond met behulp van de bijgeleverde schroeven. Draai de schroeven zodanig aan dat ze helemaal verzonken zijn. BELANGRIJKE INFORMATIE Het is niet toegestaan nieuwe gaten in de plaat te maken. Alleen de bestaande gaten mogen worden gebruikt om de plaat op de grond te bevestigen. Nederlands - 19

20 3. INSTALLATIE BELANGRIJKE INFORMATIE Trap of loop nooit op de plaat van het laadstation. 3.3 Opladen van accu De maaier kan worden geladen zodra het laadstation wordt aangesloten. Zet de hoofdschakelaar in de stand 1. Plaats de Automower in het laadstation zodat de accu wordt geladen terwijl u de grens- en geleidingsdraad legt. Als de accu leeg is, duurt het ongeveer 80 tot 100 minuten om hem volledig te laden. BELANGRIJKE INFORMATIE U kunt Automower niet gebruiken voordat de installatie helemaal gereed is Nederlands

21 3. INSTALLATIE 3.4 Installatie van begrenzingskabel De begrenzingskabel kan op een van de volgende manieren worden geïnstalleerd: 1. De kabel met krammen op de grond te bevestigen. U kunt de grensdraad het best met de haakjes vastzetten als u tijdens de eerste paar weken van het gebruik de ligging wilt kunnen bijstellen. Na enkele weken zal het gras over de draad heen zijn gegroeid, waardoor deze niet langer zichtbaar is. Gebruik een hamer/kunststof moker en de bijgeleverde haken om de installatie uit te voeren. 2. De kabel ingraven. Als u het gazon wilt verticuteren of beluchten kunt u de grensdraad het best ingraven. Indien nodig kunt u beide manieren combineren, zodat een deel van de begrenzingslus wordt vastgekramd en de rest wordt ingegraven. De draad kan worden ingegraven met behulp van bijvoorbeeld een kantensteker of een rechte spade. Zorg dat u de grensdraad minimaal 1 cm en maximaal 20 cm onder de grond legt. Bepaal waar u de grensdraad wilt leggen De grensdraad moet zodanig worden gelegd dat: deze een lus rond het werkgebied voor de robotmaaier vormt. Gebruik hiervoor uitsluitend grensdraad van Husqvarna. Dit is bestand tegen het vocht in de grond dat de draden anders makkelijk zou kunnen beschadigen. de maaier op geen enkel punt binnen het volledige werkgebied meer dan 15 meter verwijderd is van de draad. de kabel maximaal 250 meter lang is. er 20 cm extra draad beschikbaar is om de geleidingsdraad later aan te bevestigen. Zie 3.6 Installatie van begeleidingskabel op pagina 28. De afstand van de grensdraad tot obstakels varieert; deze is afhankelijk van wat er pal naast het werkgebied ligt. Onderstaande afbeelding laat zien hoe de grensdraad rond het werkgebied en rond obstakels moet worden gelegd. Gebruik de bijgeleverde meetlat om de juiste afstand te bepalen (zie 2.1 Onderdelen? op pagina 11). Nederlands - 21

22 3. INSTALLATIE Afbakeningen van het werkgebied Als een hoog obstakel, bijv. een wand of een muur, aan het werkgebied grenst, moet u de begrenzingskabel 30 cm van het obstakel leggen. Dan zal Automower niet op het obstakel botsen en zal de slijtage aan de carrosserie afnemen. Ongeveer 20 cm rond het vaste obstakel zal niet worden gemaaid. Als het werkgebied aan een kleine greppel grenst, bijv. een border, of aan een kleine verhoging zoals bijv. een lage steen (3 tot 5 cm), moet u de begrenzingskabel 20 cm binnen in het werkgebied leggen. Dit voorkomt dat de wielen in de greppel of op de stenen rijden. Ongeveer 12 cm gras langs de greppel/stenen afbakening zal niet worden gemaaid. Indien het werkgebied aan een pad of iets dergelijks grenst dat op hetzelfde niveau ligt als het gazon, is het mogelijk om Automower een stukje op het pad te laten rijden. U moet de begrenzingskabel dan 5 cm van de rand van het pad leggen. Al het gras langs het tegelpad zal worden gemaaid. Als het werkgebied in tweeën wordt gedeeld door een vlak tegelpad, dat gelijk met het gazon ligt, is het mogelijk om Automower over het pad te laten rijden. De begrenzingskabel kan prima onder de tegels worden gelegd. Het is ook mogelijk de begrenzingskabel in de voegen tussen de tegels te leggen. N.B.! De Automower mag nooit over gravel, mulch of soortgelijk materiaal rijden, omdat de bladen hierdoor kunnen worden beschadigd. BELANGRIJKE INFORMATIE Als het werkgebied aan een waterpartij, helling, afgrond of openbare weg grenst, moet behalve de grensdraad ook een hek of iets dergelijks worden geplaatst. De hoogte moet in dat geval minimaal 15 cm zijn. Dit zorgt ervoor dat de Automower nooit buiten het werkgebied terecht kan komen. Min. 15cm 22 - Nederlands

23 3. INSTALLATIE Afbakeningen in het werkgebied Gebruik de begrenzingskabel om de gebieden in het werkgebied af te bakenen door eilanden te creëren rond niet stootvaste hindernissen, bijvoorbeeld borders, struiken en fonteinen. Leg de kabel naar het gebied, trek hem rond het gebied dat moet worden afgebakend en vervolgens weer terug in het zelfde spoor. Indien u krammen gebruikt, moet u de kabel op de terugweg onder dezelfde kram leggen. Wanneer de begrenzingskabel naar en van het eiland dicht bij elkaar ligt, kan de maaier over de kabel rijden. Obstakels die tegen een stootje kunnen, bijv. bomen en struiken hoger dan 15 cm, hoeven niet afgegrensd te worden met de begrenzingskabel. Automower draait wanneer hij tegen een dergelijk obstakel stoot. Om te zorgen voor een veilige en stille werking is het raadzaam om alle vaste objecten in en rond het werkgebied to isoleren. De grensdraad mag niet worden gekruist op het traject van en naar een eiland. Obstakels die licht hellen, bijvoorbeeld stenen of grote bomen met verhoogde wortels, moeten worden afgebakend of verwijderd. Automower kan anders op zulke obstakels glijden, met als gevolg dat de messen beschadigd raken. Bijgebieden Als het werkgebied uit twee zones bestaat, waarbij het voor de maaier lastig is om van de ene naar de andere zone te gaan, kunt u beter een tweede werkgebied creëren. Voorbeelden hiervan zijn hellingen van 25% of een doorgang die smaller is dan 60 cm. Leg de begrenzingskabel dan rond het bijgebied zodat dit een eiland vormt buiten het hoofdgebied. De Automower moet handmatig van het eerste werkgebied naar het tweede werkgebied worden verplaatst wanneer het tweede werkgebied moet worden gemaaid. Hiervoor moet de MAN-bedieningsmodus worden gebruikt, omdat de gazonmaaier het traject tussen het tweede gebied en het laadstation niet zelfstandig kan afleggen. Zie 5.1 Selectie bedieningsmodus op pagina 39. In deze modus zal de Automower nooit op zoek gaan naar het laadstation maar doorgaan met maaien totdat de accu leeg is. Wanneer de accu leeg is, stopt de maaier en verschijnt de melding "Moet handmatig laden" op het display. Plaats de maaier in het laadstation om de accu te laden. Als het eerste werkgebied na het laden moet worden gemaaid, kunt u de bedieningsmodus op Auto zetten voordat u de maaier in het laadstation plaatst. Bijgebied Hoofbijgebied Nederlands - 23

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Versie NL -25/07/2013 INHOUDSOPGAVE 1. Voor uw veiligheid en die van anderen... 3 A. Beveiliging van kinderen en kwetsbare mensen... 3 B. Vooraleer

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Gebruiksaanwijzing Rider 15V2. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Gebruiksaanwijzing Rider 15V2 Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 15V2 Inleiding...

Nadere informatie

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen.

Rider 16. Gebruiksaanwijzing 101 91 33-36. Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. Rider 16 Gebruiksaanwijzing Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en begint niet te werken voor u alles duidelijk heeft begrepen. 101 91 33-36 INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing voor Rider 16 Inleiding...

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

ModuLine 30 Klokthermostaat

ModuLine 30 Klokthermostaat Nefit houdt Nederland warm Gebruikers- en Installatie-instructie ModuLine 30 Klokthermostaat A B temperatuur instelknop programmatemperatuur tijdelijk verlagen programmatemperatuur tijdelijk verhogen dag

Nadere informatie

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Microchip User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Please read this entire guide before installation. Veuillez lire le manual avant de commencer

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD

Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Gebruiksaanwijzing Rider Pro 15 Pro 18 Pro 18 AWD Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk heeft begrepen. Nederlands INHOUDSOPGAVE Gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Handleiding besturing. MobicsFold V0400

Handleiding besturing. MobicsFold V0400 Handleiding besturing MobicsFold V0400 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1) Algemene beschrijving van het PLC systeem... 4 1.1) Hardware... 4 1.2) Communicatiepoorten... 5 1.3) Batterij... 6 1.4) Calibreren

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157

Uw gebruiksaanwijzing. HUSQVARNA 535 FBX http://nl.yourpdfguides.com/dref/3345157 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii PCEye. Gebruikershandleiding. Tobii PCEye. Celebrating Communication

Gebruikershandleiding Tobii PCEye. Gebruikershandleiding. Tobii PCEye. Celebrating Communication Gebruikershandleiding Tobii PCEye Celebrating Communication De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii, www.tobii.com, voor bijgewerkte versies van deze handleiding.

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0)

NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH KG810 GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 P/N : MMBB0202610 (1.0) KG810 NEDERLANDS FRANÇAIS ENGLISH GEBRUIKERSHANDLEIDING KG810 Lees deze handleiding zorgvuldig door alvorens met het toestel aan de slag te gaan en bewaar de handleiding voor later. P/N : MMBB0202610 (1.0)

Nadere informatie

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT

Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING. Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Split-Unit Airconditioner GEBRUIKSAANWIJZING Model: HSW25-6CREN HSW35-6AREN voor EASY CONNECT en EXCELLENT Inhoudsopgave Airconditioner: algemene informatie...2 Veiligheidsvoorschriften...3 Benaming van

Nadere informatie

FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK

FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK FIAT MULTIPLA 603.45.730 NL INSTRUCTIEBOEK Geachte cliënt, H artelijk dank dat u voor een Fiat hebt gekozen en gefeliciteerd met uw keuze voor de Fiat Multipla. Wij hebben dit boekje samengesteld zodat

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B

Montage- en gebruikershandleiding. Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B Montage- en gebruikershandleiding Draadloze alarmcentrale HM-Sec-Cen HM-Sec-Cen-B 2 1. Uitgave Nederlands 03/2009 Documentatie 2008 eq-3 Ltd., Hong Kong Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke

Nadere informatie