HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING"

Transcriptie

1 HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 GEBRUIKSAANWIJZING

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Introductie en veiligheid Inleiding Symbolen op het product Symbolen in de gebruikshandleiding Veiligheidsinstructies Presentatie Wat is wat? Werking Installatie Voorbereidingen Installatie van het laadstation De accu laden Installatie van de begrenzingsdraad De begrenzingsdraad aansluiten Installatie van begeleidingsdraad De installatie controleren Ingebruikname en kalibratie Het dokken in het laadstation testen Gebruik Een lege accu opladen De timer gebruiken Starten Stoppen Uitschakelen De maaihoogte aanpassen Bedieningspaneel Selectie bedieningsmodus Meerkeuzeknoppen Nummers Hoofdschakelaar Menufuncties Hoofdmenu Menustructuur Timer Installatie Veiligheid Instellingen Voorbeelden van tuinen Onderhoud Winteropslag Service Na de winteropslag Reinigen Transport en verwijderen Bij onweer Bladen Accu Problemen oplossen Meldingen Indicatielampje in het laadstation Symptomen Breuken in de lusdraad opsporen Technische gegevens Garantiebepalingen Informatie over het milieu EU-verklaring van overeenstemming Nederlands - 3

4 AANTEKENINGEN Serienummer: PIN-code: Dealer: Dealers telefoonnummer: Mocht de maaier worden gestolen, is het belangrijk dat u de dealer hiervan op de hoogte brengt. Meld het serienummer van de maaier zodat hij als gestolen kan worden geregistreerd in de centrale systemen van Husqvarna AB. Dit is erg belangrijk voor de diefstalpreventie, om het kopen en verkopen van gestolen maaiers te ontmoedigen. Het serienummer bestaat uit negen cijfers en staat op het productplaatje en de productverpakking Nederlands

5 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1. Introductie en veiligheid 1.1 Inleiding Gefeliciteerd! U hebt gekozen voor een product van uitzonderlijk hoge kwaliteit. Om het beste uit uw Husqvarna robotmaaier te halen moet u goed weten hoe hij werkt. Deze gebruikshandleiding bevat belangrijke informatie over de robotmaaier, de installatie en het gebruik ervan. Naast deze gebruikshandleiding is er aanvullende informatie te vinden op de website van Automower, Hier vindt u meer hulp en adviezen over het gebruik van het product. Husqvarna AB werkt voortdurend aan het verder ontwikkelen van haar producten en behoudt zich dan ook het recht voor om zonder aankondiging vooraf wijzigingen in vorm, uiterlijk en werking door te voeren. Voor het gemak wordt het volgende systeem in de gebruikshandleiding gebruikt: Tekst die cursief is geschreven, is een tekst die verschijnt op het display van de robotmaaier of die verwijst naar een ander deel van de gebruikshandleiding. Woorden die vet zijn geschreven, zijn een van de knoppen op het toetsenbord van de robotmaaier. Woorden die cursief in HOOFDLETTERS zijn geschreven, betreffen de stand van de hoofdschakelaar en de verschillende bedrijfsstanden die op de robotmaaier zitten. BELANGRIJKE INFORMATIE Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en gebruik de robotmaaier niet voordat u de instructies hebt begrepen WAARSCHUWING De robotmaaier kan gevaarlijk zijn als u hem op verkeerde wijze gebruikt. Nederlands - 5

6 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1.2 Symbolen op het product Deze symbolen staan op de robotmaaier. Bestudeer ze zorgvuldig. Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en gebruik de robotmaaier niet voordat u de instructies hebt begrepen. De waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding moeten zorgvuldig worden opgevolgd om de robotmaaier veilig en efficiënt te kunnen gebruiken. De robotmaaier start alleen als de hoofdschakelaar op 1 staat en als de juiste PIN-code is ingevoerd. Zet de hoofdschakelaar op 0 voordat u inspecties en/of onderhoud uitvoert , , Blijf op een veilige afstand van de robotmaaier wanneer de maaier in gebruik is. Houd uw handen en voeten uit de buurt van de draaiende bladen. Plaats uw handen of voeten niet in de buurt van of onder de kap wanneer de robotmaaier in gebruik is. Het is niet toegestaan om op de robotmaaier te rijden Dit product voldoet aan de geldende EC-richtlijnen. Geluidsemissie naar de omgeving. De emissies van de robotmaaier staan in hoofdstuk 10 Technische gegevens en op het productplaatje Het is niet toegestaan om dit product aan het einde van zijn nuttige levensduur af te voeren als normaal huishoudelijk afval. Zorg dat het product wordt gerecycled volgens de lokale wettelijke voorschriften Gebruik nooit een hogedrukreiniger en zelfs geen stromend water om de robotmaaier schoon te maken Nederlands

7 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID 1.3 Symbolen in de gebruikshandleiding Deze symbolen worden in de gebruikshandleiding gebruikt. Bestudeer ze zorgvuldig. Zet de hoofdschakelaar op 0 voordat u inspecties en/of onderhoud uitvoert. Draag altijd handschoenen wanneer u aan het chassis van de robotmaaier werkt Gebruik nooit een hogedrukreiniger en zelfs geen stromend water om de robotmaaier schoon te maken Een waarschuwingsbox waarschuwt dat er gevaar voor persoonlijk letsel bestaat wanneer de instructies niet worden opgevolgd. WAARSCHUWING Tekst Een informatiebox waarschuwt dat er materiële schade kan ontstaan wanneer de instructies niet worden opgevolgd. De box wordt ook gebruikt als er een kans is dat de gebruiker een fout maakt. BELANGRIJKE INFORMATIE Tekst Nederlands - 7

8 1.4 Veiligheidsinstructies 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID Gebruik De robotmaaier is bedoeld voor het maaien van gras op open en vlakke grondoppervlakken. Hij mag uitsluitend worden gebruikt in combinatie met door de fabrikant aanbevolen apparatuur. Elk ander gebruik is onjuist. De instructies van de fabrikant over bediening, onderhoud en reparaties moeten nauwkeurig worden gevolgd. De robotmaaier mag uitsluitend worden bediend, onderhouden en gerepareerd door personen die volledig vertrouwd zijn met de speciale kenmerken van en veiligheidsvoorschriften voor het product. Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en gebruik de robotmaaier niet voordat u de instructies hebt begrepen. Het is niet toegestaan het originele ontwerp van de robotmaaier aan te passen. Alle aanpassingen zijn voor eigen risico. Controleer of er geen stenen, takken, gereedschap, speelgoed of andere voorwerpen op het gazon liggen die de bladen kunnen beschadigen en ervoor kunnen zorgen dat de maaier stilvalt. Start de robotmaaier volgens de instructies. Als de hoofdschakelaar in stand 1 staat, moet u uw handen en voeten uit de buurt van de draaiende bladen houden. Plaats uw handen of voeten niet onder de robotmaaier. Til de robotmaaier nooit op en draag hem niet wanneer de hoofdschakelaar in stand 1 staat. Laat personen die niet weten hoe de robotmaaier werkt en zich gedraagt de robotmaaier niet gebruiken. Gebruik de robotmaaier nooit als er personen vooral kinderen of huisdieren in de onmiddellijke nabijheid van de machine zijn. Plaats niets bovenop de robotmaaier of zijn laadstation. Gebruik de robotmaaier niet als de maaischijf of de kap beschadigd is. Gebruik het apparaat ook niet met defecte bladen, schroeven, moeren of kabels. Gebruik de robotmaaier niet als de hoofdschakelaar niet werkt. Schakel de robotmaaier altijd uit met de hoofdschakelaar wanneer de maaier niet wordt gebruikt. De robotmaaier start alleen als de hoofdschakelaar op 1 staat en als de juiste PIN-code is ingevoerd Nederlands

9 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID Gebruik de robotmaaier nooit terwijl er een gazonsproeier aanstaat. Gebruik dan de timerfunctie (zie 6.3 Timer op pagina 44) zodat de robotmaaier en sproeier nooit tegelijkertijd werken. We kunnen niet garanderen dat de robotmaaier volledig compatibel is met andere typen draadloze systemen, zoals afstandsbedieningen, radiozenders, ringleidingen, ingegraven elektrische afrasteringen voor dieren en dergelijke. Metalen voorwerpen in de bodem (zoals wapeningsnetten of antimollennetten) kunnen de robotmaaier tot stilstand brengen. De metalen voorwerpen kunnen storing van het lussignaal veroorzaken en de robotmaaier tot stilstand brengen. Transport Wanneer u de maaier ver moet vervoeren, plaats hem dan in de originele verpakking. Ga als volgt te werk om het werkgebied veilig te verlaten of veilig binnen het werkgebied te bewegen: 1. Druk op de STOP-knop om de robotmaaier te stoppen. Als de beveiliging is ingesteld op middelhoog of hoog niveau (zie 6.5 Veiligheid op pagina 50), moet de PIN-code worden ingevoerd. De PIN-code bestaat uit vier cijfers en wordt gekozen wanneer u de robotmaaier voor het eerst start. Zie 3.8 Ingebruikname en kalibratie op pagina Zet de hoofdschakelaar in stand Draag de robotmaaier aan de handgreep die helemaal achteraan onder de robotmaaier zit. Draag de robotmaaier met de maaischijf van uw lichaam weg. BELANGRIJKE INFORMATIE Til de robotmaaier niet op als deze in het laadstation is geparkeerd. Dit kan het laadstation en/of de robotmaaier beschadigen. Open de klep en trek de robotmaaier uit het laadstation voordat u hem optilt Nederlands - 9

10 1. INTRODUCTIE EN VEILIGHEID Onderhoud WAARSCHUWING Als de robotmaaier ondersteboven ligt, moet de hoofdschakelaar altijd in stand 0 staan. De hoofdschakelaar moet in stand 0 staan tijdens alle werkzaamheden aan het chassis van de robotmaaier, bijvoorbeeld bij het reinigen of vervangen van de bladen. Inspecteer de robotmaaier elke week en vervang beschadigde of versleten onderdelen. Controleer vooral of de bladen en maaischijf onbeschadigd zijn. Alle bladen en schroeven moeten wanneer nodig tegelijkertijd worden vervangen zodat de draaiende onderdelen uitgebalanceerd blijven. Zie 8.7 Bladen pagina Nederlands

11 2. PRESENTATIE 2. Presentatie Dit hoofdstuk bevat informatie waarvan u zich bewust moet zijn bij het plannen van de installatie. Het systeem van een Husqvarna-robotmaaier bestaat uit vier hoofdonderdelen: Een robotmaaier die het gazon maait door in principe te bewegen in een willekeurig patroon. De robotmaaier wordt gevoed door een onderhoudsvrije accu. Een laadstation waarnaar de robotmaaier terugkeert wanneer de accu bijna leeg is. Het laadstation heeft drie functies: Controlesignalen langs de begrenzingsdraad versturen. Controlesignalen langs de begeleidingsdraad verzenden zodat de robotmaaier het laadstation kan vinden. De accu van de robotmaaier opladen Een transformator, die is aangesloten tussen het laadstation en een stopcontact van 230 V. De transformator is aangesloten op het stopcontact en op het laadstation met een laagspanningskabel van 10 m. De laagspanningskabel mag niet worden ingekort of verlengd. Er is een laagspanningskabel van 20 meter beschikbaar als accessoire. Neem contact op met uw leverancier voor mee informatie. Lusdraad, die een lus rond het werkgebied voor de robotmaaier vormt. De lusdraad wordt rond de randen van de tuin, voorwerpen en planten gelegd en vormt een grens die de robotmaaier niet overschrijdt. De lusdraad dient zowel als begrenzingsdraad als begeleidingsdraad. De meegeleverde lusdraad is 200 m lang (150 m voor de Automower 305). Is die niet lang genoeg, dan kunt u extra lusdraad aankopen en met een originele koppeling aan de bestaande lusdraad lassen. De maximaal toegestane lengte voor de lusdraad is 250 m Nederlands - 11

12 2. PRESENTATIE 2.1 Wat is wat? De nummers in de afbeelding geven het volgende aan: 1. Kap 2. Klep van display, toetsenbord en maaihoogteafstelling 3. Stopknop/vergrendelknop om de klep te openen 4. Contactstrips 5. Lampje voor de werking van het laadstation, de begrenzingsdraad en de begeleidingsdraad 6. Laadstation 7. Handvat 8. Accudeksel 9. Maaischijf 10. Chassiskast met elektronica, accu en motoren 11. Hoofdschakelaar 12. Achterwiel 13. Laadstrip 14. Toetsenbord 15. Display 16. Lusdraad voor begrenzingsdraad en begeleidingsdraad 17. Laagspanningskabel 18. Verbinding voor aansluiting van de lusdraad op het laadstation 19. Schroeven voor bevestiging van het laadstation 20. Transformator 21. Krammen 22. Meetlat voor gebruik bij de installatie van de begrenzingsdraad (de meetlat wordt van de doos afgebroken) 23. Koppeling voor de lusdraad 24. Gebruikshandleiding 12 - Nederlands

13 2. PRESENTATIE 2.2 Werking Capaciteit De robotmaaier is geschikt voor gazons tot 800 m 2 (500 m 2 voor de Automower 305). De grootte van het oppervlak dat wordt gemaaid is vooral afhankelijk van de staat van de bladen, het soort, het groeitempo en de vochtigheid van het gras. Ook de vorm van de tuin speelt een rol. Als de tuin voornamelijk uit open gazons bestaat, kan de robotmaaier meer per uur maaien dan als de tuin uit een aantal kleine gazons bestaat, die van elkaar worden gescheiden door bomen, borders en passages. Een volledig geladen robotmaaier maait 40 tot 60 minuten lang, afhankelijk van de leeftijd van de accu en de dikte van het gras. Dan laadt de robotmaaier gedurende 60 tot 90 minuten op. De laadtijd kan variëren; die is onder meer afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Maaitechniek Het maaisysteem van Husqvarna is efficiënt en energiezuinig. In tegenstelling tot normale grasmaaiers snijdt de robotmaaier het gras af in plaats van het af te slaan. Voor het beste resultaat raden wij u aan om de robotmaaier vooral bij droog weer te gebruiken. De robotmaaier kan ook maaien als het regent, maar nat gras blijft makkelijker op de robotmaaier vastzitten en het risico dat de robotmaaier op steile hellingen slipt, is groter. Voor het beste maairesultaat moeten de bladen in goede staat zijn. Houd de bladen zo lang mogelijk scherp door het gazon vrij van takken, steentjes en andere objecten te houden. Vervang de bladen regelmatig voor de beste maairesultaten. Het vervangen van de bladen is heel eenvoudig. Zie 8.7 Bladen pagina Nederlands - 13

14 2. PRESENTATIE Werkmethode De robotmaaier maait het gazon automatisch. Hierbij wisselen maaien en laden elkaar continu af. De robotmaaier start met zoeken naar het laadstation wanneer de acculading te laag wordt. De robotmaaier maait niet wanneer hij het laadstation zoekt. Als de robotmaaier op zoek gaat naar het laadstation, zoekt hij eerst ongericht naar de begeleidingsdraad. Vervolgens volgt hij de begeleidingsdraad naar het laadstation, keert hij vlak voor het station en rijdt hij er achteruit in Als de accu volledig geladen is, rijdt de robotmaaier weg bij het laadstation en begint hij te maaien in een willekeurige richting van 90 tot 270 ten opzichte van de uitrijhoek. Er zijn een aantal handmatige instellingen voor het wegrijden van de robotmaaier bij het laadstation waarmee u ervoor kunt zorgen dat het gazon gelijkmatig wordt gemaaid, ook op lastig te bereiken plekken in de tuin. Zie 6.4 Installatie. Als de robotmaaier tegen een obstakel rijdt, keert hij terug en kiest hij een nieuwe richting Twee sensoren, één op de voorkant en één op de achterkant van de robotmaaier, detecteren wanneer de robotmaaier de begrenzingsdraad nadert. De robotmaaier rijdt tot 28 centimeter over de begrenzingsdraad voordat hij omkeert De STOP-knop bovenop de robotmaaier wordt vooral gebruikt om de robotmaaier te stoppen als hij rijdt. Als er op de STOP-knop wordt gedrukt, gaat er een klep open en ziet u het bedieningspaneel. De STOP-knop blijft ingedrukt totdat de klep weer wordt gesloten. De klep fungeert als een startonderbreker Nederlands

15 2. PRESENTATIE De instellingen van de robotmaaier kunnen met het bedieningspaneel boven op de robotmaaier worden aangepast. Open de klep van het bedieningspaneel door op de STOP-knop te drukken. Wanneer de hoofdschakelaar voor het eerst op stand 1 wordt gezet, wordt er een opstartprocedure geactiveerd, waarbij de taal, de datum- en tijdnotatie en de viercijferige PIN-code kunnen worden geselecteerd en de datum en tijd kunnen worden ingesteld. Zie 3.8 Ingebruikname en kalibratie pagina 33. In het vervolg moet de PIN-code telkens worden ingevoerd als de hoofdschakelaar op 1 wordt gezet. Zie 6.5 Veiligheid op pagina 50 voor meer informatie over de antidiefstalbeveiliging Bewegingspatroon Het bewegingspatroon van de robotmaaier is onregelmatig en wordt door de robotmaaier zelf bepaald. Een bewegingspatroon wordt nooit herhaald. Het maaisysteem zorgt dat het gazon gelijkmatig en zonder maailijnen van de robotmaaier wordt gemaaid Beste locatie voor het laadstation De robotmaaier beweegt volgens een onregelmatig patroon tot hij de begeleidingsdraad bereikt. De robotmaaier volgt altijd de begeleidingsdraad naar het laadstation. De begeleidingsdraad is een kabel die vanaf het laadstation bijvoorbeeld richting een ver afgelegen deel van het werkgebied of door een smalle doorgang wordt gelegd, om vervolgens te worden aangesloten op de begeleidingsdraad. Zie voor meer informatie 3.6 Installatie van begeleidingsdraad Nederlands - 15

16 3. INSTALLATIE 3. Installatie Dit hoofdstuk beschrijft hoe u de Husqvarnarobotmaaier installeert. Lees voordat u met de installatie begint eerst het vorige hoofdstuk 2. Presentatie. Lees ook dit hoofdstuk volledig door voordat u met de installatie begint. Hoe de installatie is uitgevoerd, beïnvloedt hoe goed de robotmaaier functioneert. Het is daarom belangrijk om de installatie zorgvuldig te plannen. De planning is gemakkelijker als u een schets maakt van het werkgebied, met inbegrip van alle obstakels. Zo vindt u eenvoudiger de beste positie voor het laadstation, de begrenzingsdraad en de begeleidingsdraad. Teken de route van de begrenzings- en begeleidingsdraad af in de schets. In hoofdstuk 7. Voorbeelden van tuinen vindt u voorbeelden van installaties. Kijk ook op voor meer beschrijvingen en tips voor het installeren. Voer de installatie in de volgende stappen uit: 3.1 Voorbereidingen 3.2 Installatie van het laadstation 3.3 De accu laden 3.4 Installatie van de begrenzingsdraad. 3.5 De begrenzingsdraad aansluiten. 3.6 Installatie van begeleidingsdraad 3.7 De installatie controleren. 3.8 Ingebruikname en kalibratie 3.9 Het dokken in het laadstation testen Het laadstation, de begrenzingslus en de begeleidingsdraad moeten zijn aangesloten om een volledige startprocedure te kunnen uitvoeren. 3.1 Voorbereidingen 1. Als het gras in het werkgebied langer dan 10 cm is, moet u het gras eerst met een gewone maaier maaien. Verzamel daarna het gras. 2. Lees alle stappen volledig door voordat u met de installatie begint. 3. Controleer of alle onderdelen voor de installatie zijn meegeleverd. De cijfers tussen haakjes geven het onderdeel in de afbeelding aan 2.1 Wat is wat?. Gebruikshandleiding (24) Robotmaaier Nederlands

17 3. INSTALLATIE Laadstation (6) Lusdraad voor begrenzingslus en begeleidingsdraad (16) Transformator (20) Laagspanningskabel (17) Krammen (21) Verbinding voor aansluiting van de lusdraad op het laadstation (18) Schroeven voor het laadstation (19) Meetlat (22) Koppelingen voor de lusdraad (23) Tijdens de installatie hebt u ook het volgende nodig: Hamer/kunststof moker (om de krammen gemakkelijker in de grond te krijgen) Combinatietang voor het knippen van de begrenzingsdraad en het samenknijpen van de contactstrips. Kantensteker/rechte spade als de begrenzingsdraad moet worden ingegraven. Installatie van het laadstation 3.2 Installatie van het laadstation Ideale positie voor het laadstation Houd rekening met de volgende aspecten bij het kiezen van de beste locatie voor het laadstation: Zorg voor 3 meter vrije ruimte vóór het laadstation. Het moet mogelijk zijn om vanaf het laadstation minimaal 1,5 meter begrenzingsdraad in een rechte lijn naar rechts en links te leggen. Deze moet vlak bij een stopcontact liggen. De bijgeleverde laagspanningskabel is 10 meter lang. Er is een laagspanningskabel van 20 meter beschikbaar als accessoire. Neem contact op met uw leverancier voor mee informatie. Een vlakke ondergrond om het laadstation op te plaatsen. Bescherming tegen waternevel van bijvoorbeeld een besproeiingsinstallatie. Bescherming tegen direct zonlicht. Locatie in het lagere deel van een werkgebied met een aanzienlijke helling. Zie voor een voorbeeld van de ideale positie van het laadstation 7. Voorbeelden van tuinen op pagina Nederlands - 17

18 3. INSTALLATIE Het laadstation moet zodanig worden geplaatst dat er veel vrije ruimte vóór het laadstation is (minstens 3 meter). Het laadstation moet ook centraal in het werkgebied worden geplaatst, zodat de robotmaaier het laadstation makkelijker kan vinden en snel alle gebieden in het werkgebied kan bereiken Plaats het laadstation niet in krappe ruimtes in het werkgebied. Rechts en links van het laadstation moet een recht stuk begrenzingsdraad van minimaal 1,5 meter lang liggen. De draad moet in een rechte lijn worden gelegd vanaf de achterzijde van het laadstation. Als het laadstation anders wordt geplaatst, kan het gebeuren dat de robotmaaier het laadstation zijdelings binnengaat, waardoor het dokken problemen kan geven Plaats het laadstation niet in een hoek in het werkgebied Plaats het laadstation op een redelijk vlakke ondergrond. De voorkant van het laadstation mag maximaal 3 cm hoger liggen dan de achterkant. De voorkant van het laadstation mag nooit lager liggen dan de achterkant Het laadstation mag niet zodanig worden geplaatst dat de grondplaat verbogen kan raken Nederlands

19 3. INSTALLATIE Wanneer de installatie wordt uitgevoerd in een werkgebied met een steile helling (zoals rond een huis op een heuvel), moet het laadstation onder aan de helling in het werkgebied worden geplaatst. Dit maakt het eenvoudiger voor de robotmaaier om de begeleidingsdraad naar het laadstation te volgen Plaats het laadstation niet op een eiland omdat het hierdoor lastiger is om de begeleidingsdraad optimaal te leggen. Als het laadstation op een eiland moet worden geïnstalleerd, moet de begeleidingsdraad ook op het eiland worden aangesloten. Zie de afbeelding. Lees meer over eilanden in het hoofdstuk 3.4 Installatie van de begrenzingsdraad Aansluiten van transformator Houd bij het bepalen van de locatie voor de transformator rekening met de volgende punten: Dicht bij het laadstation Bescherming tegen regen Bescherming tegen direct zonlicht Wanneer de transformator op een stopcontact buiten wordt aangesloten, moet dit stopcontact zijn goedgekeurd voor gebruik buitenshuis De laagspanningskabel naar de transformator is 10 meter lang en mag niet worden ingekort of verlengd Nederlands - 19

20 3. INSTALLATIE De laagspanningskabel mag door het werkgebied worden gelegd. De laagspanningskabel moet met krammen in de grond worden gezet of worden ingegraven en de maaihoogte moet zodanig worden ingesteld dat de bladen op de maaischijf nooit in contact kunnen komen met de laagspanningskabel. Zorg dat de laagspanningskabel over de grond om de 75 cm met krammen wordt vastgezet. De kabel moet overal vlak tegen de grond liggen, zodat hij niet wordt doorgesneden voordat de graswortels er overheen zijn gegroeid. De transformator moet op een locatie worden geplaatst waar voldoende ventilatie is en geen direct zonlicht. De transformator moet onder een afdak worden geplaatst. We raden u aan om een aardlekschakelaar te gebruiken bij het aansluiten van de transformator op het stopcontact De transformator moet worden gemonteerd op een verticaal oppervlak, zoals een muur of een hek. Schroef de transformator in positie met behulp van de twee bevestigingsoogjes. Er worden geen schroeven meegeleverd. Kies schroeven die geschikt zijn voor het betreffende materiaal. Monteer de transformator nooit op een hoogte waarbij het risico bestaat dat hij onder water komt te staan (minimaal 30 cm vanaf de grond). Het is niet toegestaan om de transformator op de grond te plaatsen. min 30cm/ BELANGRIJKE INFORMATIE De laagspanningskabel mag onder geen enkele voorwaarde worden ingekort of verlengd. BELANGRIJKE INFORMATIE Plaats de laagspanningskabel zodanig dat de bladen op de maaischijf hiermee nooit in contact kunnen komen. BELANGRIJKE INFORMATIE Haal de stekker uit het laadstation wanneer u bijvoorbeeld de lusdraad wilt schoonmaken of herstellen Nederlands

21 3. INSTALLATIE Het laadstation installeren en aansluiten 1. Zet het laadstation op een geschikte plek. 2. Sluit de laagspanningskabel aan op het laadstation. 3. Sluit de voedingskabel van de transformator aan op een stopcontact van 230 V. Als het stopcontact zich buiten bevindt, is het van belang om de transformator af te schermen tegen direct zonlicht. 4. Bevestig het laadstation aan de grond met behulp van de bijgeleverde schroeven. Draai de schroeven zodanig aan dat ze helemaal verzonken zijn BELANGRIJKE INFORMATIE Het is niet toegestaan nieuwe gaten in de grondplaat te maken. Gebruik alleen de bestaande gaten om de grondplaat in de grond te bevestigen BELANGRIJKE INFORMATIE Sta of loop nooit op de grondplaat van het laadstation. 3.3 De accu laden Zodra het laadstation is aangesloten, kunt u de robotmaaier opladen. Zet de hoofdschakelaar in stand 1. Plaats de robotmaaier in het laadstation om de accu op te laden terwijl de begrenzingsdraad en begeleidingsdraad wordt gelegd. Als de accu leeg is, duurt het ongeveer 80 tot 100 minuten om hem volledig te laden BELANGRIJKE INFORMATIE De Automower kan niet worden gebruikt zolang de installatie niet is voltooid Nederlands - 21

22 3. INSTALLATIE 3.4 Installatie van de begrenzingsdraad De begrenzingsdraad kan op een van de volgende manieren worden geïnstalleerd: 1. De draad vastzetten met krammen. U kunt de begrenzingsdraad het beste met krammen vastzetten als u de plaatsing tijdens de eerste paar weken van het gebruik wilt kunnen bijstellen. Na enkele weken zal het gras over de draad heen zijn gegroeid, waardoor deze niet langer zichtbaar is. Gebruik een hamer/kunststof moker en de bijgeleverde krammen om de installatie uit te voeren. 2. De draad ingraven. Als u het gazon wilt verticuteren of beluchten, kunt u de begrenzingsdraad het best ingraven. Waar nodig kunnen beide methoden worden gecombineerd zodat een deel van de begrenzingsdraad is vastgezet met krammen en de rest is ingegraven. De draad kan worden ingegraven met behulp van bijvoorbeeld een kantensteker of een rechte spade. Zorg dat u de begrenzingsdraad minimaal 1 cm en maximaal 20 cm onder de grond legt. Bepalen waar u de begrenzingsdraad wilt leggen. Bij het leggen van de begrenzingsdraad geldt het volgende: Er moet een lus rond het werkgebied voor de robotmaaier worden gevormd. Gebruik alleen originele begrenzingsdraad. Dit is bestand tegen het vocht in de grond dat de draden anders makkelijk zou kunnen beschadigen. De robotmaaier mag op geen enkel punt binnen het volledige werkgebied meer dan 15 meter verwijderd zijn van de draad. De begrenzingsdraad mag in totaal niet langer zijn dan 250 m. Zorg dat er 20 cm extra draad beschikbaar is om de begeleidingsdraad later aan te sluiten. Zie 3.6 Installatie van begeleidingsdraad pagina 29. De afstand van de begrenzingsdraad tot obstakels varieert en is afhankelijk van wat er pal naast het werkgebied ligt. In de onderstaande afbeelding ziet u hoe de begrenzingsdraad rond het werkgebied en rond obstakels moet worden gelegd. Gebruik de bijgeleverde meetlat om de juiste afstand te bepalen (zie 2.1 Wat is wat? op pagina 12) Nederlands

23 3. INSTALLATIE Grenzen van het werkgebied Als het werkgebied wordt begrensd door bijvoorbeeld een muur of hek, moet de begrenzingsdraad 30 cm vanaf het obstakel worden gelegd. Dit vermijdt dat de robotmaaier op een obstakel botst en de kap snel verslijt. Ongeveer 20 cm rond het vaste obstakel zal niet worden gemaaid. Als de randen van het werkgebied aan een kleine greppel, zoals bij een bloembed, een kleine verhoging of een lage stoeprand (3-5 cm) liggen, moet de begrenzingsdraad 20 cm binnen het werkgebied worden gelegd. Op die manier rijden de wielen niet in de greppel of op de stoep. Ongeveer 12 cm gras langs de greppel/stoeprand wordt niet gemaaid. Als het werkgebied aan een vlak tegelpad of gelijkaardige constructie grenst, is het mogelijk om de robotmaaier een eindje over het pad te laten rijden. De begrenzingsdraad moet dan 5 cm vanaf de rand van het pad worden gelegd. Al het gras langs het tegelpad wordt gemaaid Als het werkgebied in tweeën wordt gedeeld door een vlakke stoep, is het mogelijk om de robotmaaier over het pad te laten rijden. Het kan voordelig zijn om de begrenzingsdraad onder de tegels te leggen. De begrenzingsdraad kan ook in de voeg tussen de tegels worden gelegd. Let op: De robotmaaier mag nooit over grind, mulch of soortgelijk materiaal rijden, omdat de bladen hierdoor kunnen worden beschadigd BELANGRIJKE INFORMATIE Als het werkgebied aan een waterpartij, helling, afgrond of openbare weg grenst, moet behalve de begrenzingsdraad ook een rand of iets dergelijks worden geplaatst. Die moet in dat geval minimaal 15 cm hoog zijn. Dit zorgt ervoor dat de robotmaaier nooit buiten het werkgebied terecht kan komen. Min. 15cm Nederlands - 23

24 3. INSTALLATIE Grenzen binnen het werkgebied Gebruik de begrenzingsdraad om gebieden binnen het werkgebied af te zetten door eilanden te creëren rond obstakels die niet tegen botsingen kunnen, zoals bloembedden, struiken en fonteinen. Leg de draad tot en rond het gebied dat moet worden afgezet en keer dan terug langs dezelfde route. Als er krammen worden gebruikt, moet de draad op de terugweg onder dezelfde kram worden gelegd. Als de begrenzingsdraden naar en vanaf het eiland dicht bij elkaar worden gelegd, kan de robotmaaier over de draad rijden. Obstakels die wel tegen een botsing kunnen, zoals bomen en struiken hoger dan 15 cm, hoeven niet met de begrenzingsdraad te worden afgezet. De robotmaaier keert om wanneer hij tegen een dergelijk obstakel stoot. Voor een veilige en stille werking is het raadzaam alle vaste voorwerpen in en rond het werkgebied af te grenzen. De begrenzingsdraad mag niet worden gekruist op het traject van en naar een eiland. Obstakels met een lichte helling, bijvoorbeeld stenen of grote bomen met bovengrondse wortels, moeten worden geïsoleerd of verwijderd. De robotmaaier kan anders op zulke obstakels glijden, met als gevolg dat de bladen beschadigd raken Bijgebieden Als het werkgebied uit twee zones bestaat, waarbij het voor de robotmaaier lastig is om van de ene naar de andere zone te gaan, kunt u beter een bijgebied creëren. Dit zijn bijvoorbeeld hellingen van 25% of een doorgang smaller dan 60 cm. Leg de begrenzingsdraad dan rond het bijgebied zodat er een eiland wordt gevormd buiten het hoofdgebied. De robotmaaier moet handmatig worden verplaatst tussen hoofd- en bijgebied wanneer het gras in het bijgebied moet worden gemaaid. Hiervoor moet de bedieningsmodus MAN worden gebruikt, omdat de robotmaaier het traject tussen het bijgebied en het laadstation niet zelfstandig kan afleggen. Zie 5.1 Selectie bedieningsmodus pagina 40. In deze modus zal de robotmaaier nooit op zoek gaan naar het laadstation, maar doorgaan met maaien totdat de accu leeg is. Wanneer de accu leeg is, stopt de robotmaaier en verschijnt de melding Moet handmatig laden op het display. Plaats de robotmaaier dan in het laadstation om de accu op te laden. Als het hoofdwerkgebied na het laden moet worden gemaaid, kunt u de bedieningsmodus op Auto zetten voordat u de robotmaaier in het laadstation plaatst. Bijgebied Hoofdgebied Nederlands

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008.

Standards referenced: EN 55014-1:2011. EN 55014-2:2008. EN 61000-3-2:2006. EN 61000-3-3:2008. Inleiding EU Declaration of Conformity Manufacturer: F. Robotics Acquisitions Ltd. Hatzabar St., Industrial Zone P.O.Box 1412 Pardesiya, 42815 Israel The products covered by this Declaration 26 Volt Battery

Nadere informatie

installatiehandleiding Basisalarmsysteem

installatiehandleiding Basisalarmsysteem installatiehandleiding Basisalarmsysteem 1 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMSYSTEEM Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmsysteem. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL

Gebruikershandleiding NPD4829-01 NL NPD4829-01 NL Copyright en handelsmerken Copyright en handelsmerken Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige

Nadere informatie

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8751 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC INHOUD 1 BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (zie pagina 3)................................75 2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN...............................................75 3 INSTALLATIE............................................................76

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1

Gebruikshandleiding. Duet junior V 2012.1 Gebruikshandleiding Duet junior V 2012.1 2 Garantie Blz. 5 Algemene informatie Blz. 6 7 Ingebruikname Blz. 8 13 Gebruik Blz. 14 20 Onderhoud Blz. 22-24 Storingen Blz. 25 Technische Specificaties Blz. 26

Nadere informatie

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013

Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Handleiding voor de robotmaaiers Belrobotics modellen 2013 Versie NL -25/07/2013 INHOUDSOPGAVE 1. Voor uw veiligheid en die van anderen... 3 A. Beveiliging van kinderen en kwetsbare mensen... 3 B. Vooraleer

Nadere informatie

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8

OVERZICHT. bereiding van heet water...15 Wijziging van de hoeveelheid...15. Gebruik conform de bestemming... 8 OVERZICHT Introductie... 7 In deze handleiding gebruikte symbolen...7 Letters tussen haakjes...7 Problemen en reparaties...7 Veiligheid... 7 Fundamentele waarschuwingen voor de veiligheid... 7 Gebruik

Nadere informatie

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Bediening. Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Bediening Inbouwkoffieautomaten CVA 5060 CVA 5068 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Lynx 42 en Lynx 32 L-NL-C Alle rechten voorbehouden. Niets in deze uitgave mag worden gereproduceerd door middel van fotokopie, printen of welke andere methode dan ook zonder voorafgaande

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing

Gebruiksaanwijzing. Vrijstaande koffieautomaat CM 5200. nl-nl. Lees beslist de gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Vrijstaande koffieautomaat CM 5200 Lees beslist de gebruiksaanwijzing nl-nl voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade

Nadere informatie

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8920 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN. 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye

Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Gebruikershandleiding Tobii C-Series Gebruikershandleiding Tobii C-serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication s De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Modelnr. PETL1071.0 Serienr Schrijf het serienummer hierboven voor verdere raadpleging. GEBRUIKERSHANDLEIDING Sticker met serienummer KLANTENDIENST Neem contact op met de Klantendienst (zie informatie

Nadere informatie

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Nadere informatie

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch

Microchip. User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Microchip User s Guide Manual d utilisation Gebruikershandleiding Guía del usuario Guida d uso Benutzerhandbuch Please read this entire guide before installation. Veuillez lire le manual avant de commencer

Nadere informatie

S8000. Gebruikershandleiding. Terug naar inhoud

S8000. Gebruikershandleiding. Terug naar inhoud S8000 Gebruikershandleiding Inleiding S8000 Gefeliciteerd met de aankoop van S8000 Portable Navigator en het flitspaaldetectiesysteem. S8000 maakt gebruik van de allernieuwste Global Positioning Satellite

Nadere informatie

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING

Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING Registreer uw product en krijg ondersteuning op www.philips.com/welcome 07 Nederlands Type HD8750 GEBRUIKSAANWIJZING 07 NL LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG ALVORENS DE MACHINE TE GEBRUIKEN 2 NEDERLANDS

Nadere informatie

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk.

Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Beste klant! Van harte gefeliciteerd met de aankoop van uw Melitta CAFFEO SOLO &milk. Wij verheugen ons erop u als kof eliefhebber en genieter van de Melitta CAFFEO SOLO &milk te mogen begroeten. Met uw

Nadere informatie

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding

SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding SH915/SW916 Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...9 Buitenkant van de projector...10

Nadere informatie

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line

ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line ADINA 70 S-line ADINA 85 M-line 6 3 > = BRuGSANVISNING MANuEL D utilisation ISTRuzIONI D uso GEBRuIKSAANwIJzING BRuKSANVISNING 2 30 60 88 8 Kerncomponenten 6 A Kacheldeur 2 3 Siliconenstrip kacheldeur

Nadere informatie

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding

MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding MP780 ST+/MW860USTi Digital Projector Gebruikershandleiding Inhoudsopgave Belangrijke veiligheidsinstructies... 3 Inleiding... 7 Kenmerken van de projector...7 Inhoud van de verpakking...8 Buitenkant van

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Vista Instant

Gebruikshandleiding Vista Instant GH-QBG-NL-00 Gebruikshandleiding Vista Instant Uw dealer: Voorwoord Lees deze gebruikershandleiding aandachtig. Bewaar hem zorgvuldig op een voor alle gebruikers bereikbare plaats. Deze gebruikershandleiding

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Tobii PCEye. Gebruikershandleiding. Tobii PCEye. Celebrating Communication

Gebruikershandleiding Tobii PCEye. Gebruikershandleiding. Tobii PCEye. Celebrating Communication Gebruikershandleiding Tobii PCEye Celebrating Communication De inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Raadpleeg de website van Tobii, www.tobii.com, voor bijgewerkte versies van deze handleiding.

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om, op elk moment en op elke plek, te

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID

GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID GEBRUIKERSHANDLEIDING RUGGED RAID Klik hier voor toegang tot een up-to-date online versie van dit document. Daar vindt u de meest recente inhoud en ook uitvouwbare illustraties, eenvoudigere navigatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Welkom Hartelijk dank voor uw aankoop van dit apparaat. Lees deze handleiding aandachtig vooralleer u uw apparaat voor de eerste keer gebruikt. Bewaar deze handleiding op een veilige

Nadere informatie

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL

HANDLEIDING. 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL HANDLEIDING 2015 VTech Printed in China 91-003007-004 NL Beste ouders, Wij van VTech weten dat een kind tot grootse dingen in staat is. Daarom zijn al onze elektronische, educatieve producten speciaal

Nadere informatie

Iconia W3 Gebruikershandleiding

Iconia W3 Gebruikershandleiding Iconia W3 Gebruikershandleiding Downloaded from www.vandenborre.be - 1 2013. Alle rechten voorbehouden. Iconia W3 Gebruikershandleiding Model: W3 Eerste uitgave: 07/2013 AcerCloud geeft u de vrijheid om,

Nadere informatie