DEEL ll: Bouwkundige concepten en voorbeelden voor langdurige zorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL ll: Bouwkundige concepten en voorbeelden voor langdurige zorg"

Transcriptie

1 DEEL ll: Bouwkundige concepten en voorbeelden voor langdurige zorg De hier opgenomen voorbeelden illustreren een aantal mogelijkheden voor de bouwkundige uitwerking van voorzieningen voor langdurige zorg in een beschermende of beveiligde setting. Gekozen is voor een themagewijze uitwerking rond belangrijke zorginhoudelijke uitgangspunten. Voorbeeld 1: variatie in verblijfsconcepten & flexibiliteit Het ontwerp 1 is bedoeld voor 26 plaatsen verdeeld over twee bouwlagen. Op de begane grond zijn individuele zit-/slaapkamers (met individueel sanitair) gesitueerd en op de verdieping kleine appartementen (HAT-eenheden) met twee kamers, een pantry en eigen sanitair. De voorziening is gekoppeld aan een woonblok met appartementen bestemd voor reguliere woningbouw. De HATeenheden zijn bedoeld voor cliënten die in beperkte mate zelfstandig kunnen verblijven, met meer behoefte aan privacy omdat zij bijvoorbeeld minder goed in een groep kunnen functioneren. Op beide verdiepingen worden de verblijfsarealen van cliënten ontsloten door een rondgang en een gemeenschappelijk gebied, een binnentuin of een dakterras. Er zijn naar gelang de zorgvraag en zorgintensiteit dus verschillende verblijfsconcepten mogelijk, met keuzemogelijkheden. Er zou door cliënten (op termijn) zelfs ook nog gebruik gemaakt kunnen worden van de naast gelegen reguliere woningbouw, hetzij individueel hetzij in kleinschalig groepsverband. Voor verdere flexibiliteit is ook gekozen voor dezelfde stramienmaat voor zowel de individuele zit- /slaapkamers op de begane grond als de HAT-eenheden op de 1 e etage (onderling inwisselbaar). In het uiterlijk van het gebouw (o.a. de gevelstructuur) is bewust geen onderscheid gemaakt tussen de zorgvoorziening en de reguliere woningbouw. begane grond 1 e verdieping z = zorg; w = reguliere woningbouw begane grond 1 e verdieping 1 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Niet gek! (Wentink Torsing architecten, Baarn).

2 begane grond 4 eenpersoons zit-/slaapkamers met kamergebonden sanitair 1 e verdieping 2 HAT-eenheden op dezelfde stramienmaat als de zit-/slaapkamers op de begane grond Voorbeeld 2: variatie in verblijfsconcepten & flexibiliteit Ook in dit ontwerp 2 is de stramienmaat zodanig gekozen dat met relatief eenvoudige bouwkundige aanpassingen omgeschakeld kan worden van groepsverblijf naar individueel verblijf of afdelingsverblijf of vice versa. 2 Prijsvraag ouderenzorg zorg voor wonen, wonen met zorg 2003, motto Melange (Van Aken architektuur en stedebouw). Cbz/nr 0322a-04 1

3 Voorbeeld 3: variatie in verblijfsconcepten & flexibiliteit Het gaat hier om een integraal ontwerp 3 bestemd voor langdurig zorgafhankelijke cliënten met uiteenlopende zorgintensiteit, van relatief lichte en gestabiliseerde problematiek tot zeer ernstige psychiatrische problematiek. Er is ook gekozen voor een combinatie van verschillende verblijfsconcepten (individueel, kleinschalig groepsverblijf en eventueel afdelingsverblijf) met diversiteit in autonomie - toezicht. Deze variatie geeft cliënten perspectief op verandering en groei en biedt tegelijkertijd mogelijkheden om eenvoudig in te kunnen spelen op wisselende zorgvragen en gemoedstoestanden. De meest zorgintensieve cliënten hebben een eigen gesloten woning met patio op de begane grond, die ontsloten wordt door een courtyard (een omsloten binnentuin). Minder zorgintensieve cliënten hebben een woning (kleine HAT) op de eerste verdieping met een eigen toegang naar de straatzijde. Een andere optie voor deze cliënten is een individuele zit-/slaapkamer met eigen sanitair (binnen een kleine groep met gemeenschappelijke voorzieningen: woonkamer, dakterras, pantry, e.d.) op de 2 e verdieping met uitzicht op de twee courtyards en onder andere toegankelijk via de centrale entree van de zorgstrip. Impressie (zicht voorgevel: hoofdentree en zorgstrip) A1 / A2: de meest zorgintensieve cliënten B: cliënten met relatief lichte problematiek B1: individuele zit- /slaapkamers (kleinschalig groepsverblijf) B2: HAT-eenheden (individueel verblijf) 3 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Het binnen (E.H. Tom, e.a.). Cbz/nr 0322a-04 2

4 Voorbeeld 4: genormaliseerd (geïntegreerd in stad/wijk) Ook zeer intensieve zorg kan geïntegreerd in de samenleving worden vormgegeven. Op een eigen plek, met enige afscherming en beschutting dat wel, maar wel als onderdeel van een straat of wijk. Eventueel met een maatschappelijke functie voor de betreffende wijk in de vorm van een zorgstrip (huisarts, fysiotherapie, apotheek, etc.), winkels of een buurtcentrum. Genormaliseerd verblijf dus, met respect voor het individu en zijn/haar mogelijkheden. Cliënten kunnen afhankelijk van hun behoefte en mogelijkheden kiezen voor de bescherming en rust van de voorziening of de drukte en activiteiten van de stad. Door materiaalgebruik (bv. glas) en functionele opzet (zone, atrium, besloten binnenterrein) kunnen overgangen tussen binnen-buiten geleidelijk in elkaar overlopen. als onderdeel van de stad, wijk of straat Oase (1 e prijs GGZ prijsvraag 2004, VHP s+a+l bv., Rotterdam) Buitengewoon binnen (2 e prijs GGZ prijsvraag 2004, Architectenbureau G.J. Knevel, Amsterdam) Het Binnen (2 e prijs GGZ prijsvraag 2004, E.H. Tom, e.a.) Cbz/nr 0322a-04 3

5 Voorbeeld 5: genormaliseerd (geïntegreerd in stad/wijk) Dit ontwerp 4 gaat nog een stap verder in het normaliserende karakter. Qua vormgeving en verschijningsvorm wordt nadrukkelijk aansluiting gezocht bij de reguliere woningbouw. De voorziening bestaat uit een aantal geschakelde woningen (voor 6 cliënten) met elk twee verdiepingen. Deze woningen zijn gesitueerd in een woonwijk, maar kunnen eventueel ook aan de rand van een instellingsterrein worden gesitueerd, bijvoorbeeld in geval er sprake is van een zeer zorgintensieve groep. situering woonwijk impressie zuidgevel een eigen voordeur per woning Op de begane grond (aan de rugzijde van de woningen) bevinden zich algemene ruimten zoals de receptie, ontmoetinggsruimten en therapie-ruimten. De woningen zijn ook via deze centrale zone te bereiken. Iedere woning heeft een eigen afgesloten buitenruimte (terras, patio). Op de 1 e en 2 e 4 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Vrij / begrensd (IAA Architecten, Enschede). Cbz/nr 0322a-04 4

6 verdieping bevinden zich de zit-/slaapkamers van de cliënten met een gemeenschappelijke woonkamer, keuken en een multifunctionele ruimte. Op de 2 e verdieping beschikken cliënten over meer privacy en rust. Als de zorgvraag toeneemt en/of meer toezicht nodig is kan iedere verdieping als afzonderlijke groep functioneren dan wel worden samengevoegd met een groep op dezelfde verdieping. entree 1 e verdieping begane grond Voorbeeld 6: variatie groepsgrootte, individueel versus groepsverblijf Afhankelijk van de zorgbehoefte en de mate van gewenst toezicht kan variatie worden aangebracht in de groepsgrootte en de mate van geslotenheid van een groep 5. Een cliënt kan een verblijfscarrière doorlopen van een gesloten afdelingsverblijf naar gesloten zelfstandig verblijf naar open zelfstandig verblijf. De opzet van de verblijfsvoorzieningen biedt bovendien de mogelijkheid om ook vanaf de straatzijde ontsloten te worden (een eigen voordeur ). Het gebouwdeel (bovenzijde plattegrond) met op beide hoeken de separeervoorzieningen kan (tijdelijk) als aparte afdeling functioneren, bijvoorbeeld voor cliënten met extreem ernstige problematiek. variatie & flexibele groepsgrootte gevisualiseerd Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Hofje (Greiner van Goor Architecten, Amsterdam). Cbz/nr 0322a-04 5

7 Voorbeeld 7: leef-, bewegingsruimte In deze Woon Werk voorziening voor Autisten (WWA-voorziening) 6 is gekozen voor afdelingsverblijf met 8 cliënten. De cliëntenkamers (gelegen op twee bouwlagen) grenzen alle aan een gemeenschappelijke woonkamer. Door het niveau verschil dat ontstaat door de vide lijkt de woonkamer groter. Hierdoor wordt de belevingswaarde van het verkeersgebied en de woonkamer vergroot. Naast een ruimtelijk effect wordt de voorziening ook overzichtelijk voor de verschillende gebruikers. 1 cliëntenkamer 2 woonkamer DOORSNEDE 6 GGZ s Hertogenbosch, Adhesie (Architecten- en Ingenieursbureau Kristinsson, Deventer) Cbz/nr 0322a-04 6

8 gemeenschappelijke woonkamer met vide buitenaanzicht WWA Voorbeeld 8: leef-, bewegingsruimte Met name in gesloten voorzieningen, waar de bewegingsvrijheden van cliënten vaak beperkt zijn, is het van belang dat er aandacht is voor buitenruimte. Het Binnen : impressie binnentuin (courtyard) 7 Forensisch Psychiatrische Kliniek (FPK) 8 7 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Het binnen (E.H. Tom, e.a.). 8 FPK De Meren, Amsterdam (Architecten aan de Maas, Maastricht). Cbz/nr 0322a-04 7

9 Voorbeeld 9: leef-, bewegingsruimte In deze verblijfsvoorziening 9 is een ruime foyer opgenomen. Deze ruimte is centraal gelegen, tussen twee verblijfsafdelingen. De foyer functioneert als ontmoetingsruimte voor cliënten en geeft hen een uitloopmogelijkheid en afleiding. In de ruimte kan eventueel ook bezoek worden ontvangen en het is mogelijk om ook andere activiteiten te organiseren. Als sprake is van een gesloten setting, met beperkte bewegingsmogelijkheden voor cliënten, kan dit een goed alternatief vormen. entree 9 Kentron Verslavingszorg West- en Midden-Brabant, Breda (Oomen, Havermans & Waltjen b.v. Breda) Cbz/nr 0322a-04 8

10 Voorbeeld 10: flexibiliteit en variatie in niveau van toezicht en veiligheid Uitgangspunt bij dit ontwerp 10 is dat individuele zit-/slaapkamers van cliënten zodanig zijn vormgegeven dat ze op alle niveaus van beveiliging en privacy gebruikt kunnen worden. De ruimte is aanpasbaar aan de zorgintensiteit en behoefte aan toezicht van de betreffende cliënt. Dit concept zou het gebruik van separeervoorzieningen wellicht kunnen reduceren. Op relatief eenvoudige wijze kan met een schuifwand dat deel van de kamer worden afgesloten waarin zich de kwetsbare componenten bevinden. Omgekeerd, als een cliënt juist goed functioneert, kan hij een grotere zelfstandigheid krijgen, onder andere door de eigen buitentoegang. De kamer wordt dan een klein appartementje inclusief een eigen buitenruimte. bovenaanzicht impressie cliëntenkamer 10 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Smart rooms (De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs, Gouda). Cbz/nr 0322a-04 9

11 Voorbeeld 11: flexibiliteit en variatie in niveau van toezicht en veiligheid Hier is bewust gekozen voor een scheiding tussen wonen en slapen 11. Deze opzet biedt nl. de mogelijkheid om de privé ruimte(n) van de cliënt te compartimenteren naar gelang het gewenste prikkelniveau. Het woongedeelte (zitkamer) kan volledig worden ingericht en de doucheruimte is vanuit dit gedeelte bereikbaar. Het slaapgedeelte is vrij sober ingericht met alleen een bed. Dit gedeelte geeft toegang tot het toilet en de privé buitenruimte. sanitair slaapkamer zitkamer buitenruimte normale situatie: cliënt heeft crash situatie : alleen de overgangsituatie: cliënt toegang tot gehele unit veilige zone is door de cliënt maakt alleen gebruik van in gebruik zijn individuele ruimten 11 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Gesloten openheid (G. van der Wiel, S. de Vries). Cbz/nr 0322a-04 10

12 Voorbeeld 12: flexibiliteit en variatie in niveau van toezicht en veiligheid Variabel kamergebruik, afhankelijk van behoefte aan privacy en prikkelniveau 12. De zitslaapkamer is door middel van verplaatsing van schuifwanden te veranderen. De kamer kan aan de buitenzijde (straatzijde), dan wel aan de binnenzijde van het gebouw geplaatst worden. De sanitaire eenheid vormt de vaste kern. Aan de buitenzijde heeft de kamer een hoger plafond en is het prikkelniveau lager. buitenzijde gebouw/ straatzijde binnenzijde gebouw met erker aan de patio 12 Prijsvraag GGZ Humane zorg in een gesloten setting 2004, motto Buurtschap (R. Lagerwaard, e.a., Amersfoort). Cbz/nr 0322a-04 11

Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting

Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting TNO-rapport TNO 2013 R10446 Vrijheidsbeperking in de GGZ: veldnorm insluiting Behavioural and Societal Sciences Kampweg 5 3769 D Soesterberg Postbus 23 3769 ZG Soesterberg T 08 88 66 1500 (algemeen) infodesk@tno.nl/zorgenbouw

Nadere informatie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie

Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie Hoe woont het hier? Vragenlijst ter beoordeling van de kwaliteit van de huisvesting van kleinschalig wonen voor ouderen met dementie COLOFON AKTA & Vilans, 2010 Deze vragenlijst kwam mede tot stand dankzij

Nadere informatie

Investeringskosten per zorgzwaartepakket

Investeringskosten per zorgzwaartepakket Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Centrum Zorg en Bouw Churchilllaan 11 Utrecht TNO-rapport Investeringskosten

Nadere informatie

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin

RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin RIGO Research en Advies BV De bewoonde omgeving www.rigo.nl Het Tweede Begin Meer doen met bestaand vastgoed in de zorg De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij RIGO Research en Advies. Het gebruik

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving

Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Rapportnummer 617 College bouw zorginstellingen Kwaliteit van de fysieke zorgomgeving Stand van zaken onderzoek omgevingsvariabelen en de effecten op de (zieke) mens

Nadere informatie

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006

1 Stedenbouwkundig Programma van Eisen Blok 11 en 12 - juli 2006 1 2 Colofon Gemeente Nieuwegein Projectbureau Binnenstad Martinbaan 2 Postbus 1 3430 AA Nieuwegein Contact Secretariaat Projectbureau Binnenstad Telefoon: 030-6071808 of 030-6071841 Fax: 030-6013720 E-mail:

Nadere informatie

De vrijheid van zelf bouwen. Snel en efficiënt bouwen onder architectuur

De vrijheid van zelf bouwen. Snel en efficiënt bouwen onder architectuur Snel en efficiënt bouwen onder architectuur Vertrouwd in bouwen Welkom bij de combinatie riz bouw en Verstoep. Samen hebben wij voor u een achttal woningtypen ontworpen die een ideale oplossing zijn voor

Nadere informatie

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF!

SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Mag het ook samen? Gemeente Rotterdam Veldacademie SAMENVOEGEN DOE JE ZELF! Er komt een moment in je leven dat je op zoek gaat naar een grotere woning! Je maakt promotie, waardoor

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede

Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Notitie Uitwerking arbeidsmatige activering en beschut werk in Ede Status stuk en proces - Deze notitie is een uitwerking van de Themanotitie transitie AWBZ Verder bouwen aan het Sociaal Domein: Kanteling

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Het Terras aan de Maas

Het Terras aan de Maas Het Terras aan de Maas riant wonen in Spijkenisse Het nieuwe wonen aan de Oude Maas Inhoudsopgave Inleiding 3 Toewijzingscriteria 4 Professioneel advies 4 Gezonde mix van koop- en huurappartementen 5 Comfortabele

Nadere informatie

Rotterdam wordt beter!

Rotterdam wordt beter! Rotterdam wordt beter! Nieuwbouwproject Erasmus MC Rotterdam wordt beter! Nieuwbouwproject Het Erasmus MC staat aan de vooravond van een groots bouwproject. Inmiddels is begonnen met de voorbereidende

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG

ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG 1 ZO LANG MOGELIJK ZELFSTANDIG Inleiding De ouderen worden min of meer gedwongen om in hun eigen huis te blijven wonen ook als de zorgvraag bij hen toeneemt. De meeste mensen zullen ook graag zelfstandig

Nadere informatie

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen

't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen 't Huys te Hoecke Kleinschalige woningen Versie 2 Inhoudsopgave 1 WELKOM... 2 2 'T HUYS TE HOECKE... 2 3 VISIE EN UITGANGSPUNTEN... 3 4 HUISVESTING... 3 5 WOON- EN ZORGAANBOD... 4 6 DE ROL VAN DE FAMILIE/BEZOEKERS...

Nadere informatie

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek

Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Voorkomen is beter dan uit huis zetten Handleiding voor de aanpak voor multiprobleemgezinnen en woonproblematiek Karin Schaafsma, Mia Dieters, Sanneke Verweij Met medewerking van: Marcel van Wezel Voorkomen

Nadere informatie

HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT

HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT HET STADHUIS IN EEN ANDER DAGLICHT DE VERBOUWING VAN STADHUIS NAAR STADSHUIS IN OPDRACHT VAN DE GEMEENTE EINDHOVEN APRIL 1999 Inhoud - Inleiding: het stadhuis in een ander daglicht - De architectuur van

Nadere informatie

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken

Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Informatieblad Bij een hoofdgebouw behorende bouwwerken Aan- en uitbouwen, bijgebouwen, mantelzorgwoningen, carports, serres, plantenkassen Wanneer vergunningvrij, wanneer omgevingsvergunning nodig Een

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap

Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Wonen voor mensen met een verstandelijke handicap Je staat er niet iedere dag bij stil, want wonen lijkt zo gewoon. Als je een handicap hebt is een fijne woonplek de basis. Daarnaast heb je ook voor andere

Nadere informatie

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting L. Boendermaker Onderzoek en Beleid, nr. 167 Samenvatting en conclusies Dit rapport vormt de afsluiting

Nadere informatie

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture

welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture welstandsparagraaf Nieuw-Crooswijk Versie juli 2006 - ter vaststelling West 8 urban design & landscape architecture Inhoud A Inleiding A1 Koppeling met de Koepelnota Welstand A2 Overzicht doorlopen proces

Nadere informatie

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken

Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken 2010-036 Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken Colofon De handreiking Geschikt wonen - het aanpassen nú aanpakken kwam tot stand

Nadere informatie

Acupuncture at the post-war city

Acupuncture at the post-war city Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld 1514652 14-05- 13 Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje

Nadere informatie

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide

Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Concept Stedenbouwkundig Plan Hoge Weide Bijlage 1 Nota van Inspraak Projectleider: Niel Glas Projectbureau Leidsche Rijn Gemeente Utrecht April 2009 Inhoudsopgave THEMA GELUID...3 THEMA VERKEER...4 THEMA

Nadere informatie