jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee het beste in uw zoon/dochter tot ontwikkeling te brengen. Een belangrijke partner hierin bent u. In deze nieuwsbrief willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om uw rol centraal stellen. Ten eerste is deze nieuwsbrief natuurlijk voor u bestemd. Wij informeren u graag over wat er in de afgelopen maanden speelde en de komende maanden zal spelen. Daarnaast wordt er met deze nieuwsbrief een vervolg gegeven aan de laatste informatieavond van het schooljaar waarin wij met elkaar spraken over hoe u als ouder bij de school betrokken bent en wilt zijn. U als ouder zien wij namelijk graag binnen het centrum. U vertrouwt dagelijks uw zoon of dochter toe aan onze zorg en wij willen u graag informeren over hoe wij hier vorm aan geven. Maar ook merken wij dat ouders een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons centrum, door bijv. hun mening te geven, mee te praten over beleid of ergens een handje mee te helpen. Nogmaals in deze nieuwsbrief komen wij hier uitgebreid op terug. Daarnaast wordt u bijgepraat over wat er binnen de diverse afdelingen is gebeurd, de ontwikkelingen rond de wet Passend Onderwijs, het nieuwe schoolplan en. te veel om hier even op te noemen, neemt u even een kwartier de tijd om de nieuwsbrief te lezen en u bent weer op de hoogte. Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende of een van de andere collega s! Voor nu wens ik u veel leesplezier en alle leerlingen van het SO en VSO een goede herfstvakantie toe! Erik Los Directeur De Witte Vogel OUDERS BETREKKEN BIJ DE WITTE VOGEL 1. Verslag ouderavond Een van de onderdelen van onze organisatie waar de inbreng van ouders van groot belang is, is de medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad(mr) zitten schoolmedewerkers en ouders van leerlingen van het SO en VSO. Zij praten en denken mee over het te voeren beleid binnen de school. De MR komt vijf tot zesmaal per jaar bij elkaar. Tijdens een van de vergaderingen kwam de ouderparticipatie ter sprake. De MR wil zich graag inzetten voor (het vergroten van) betrokkenheid van ouders bij De Witte Vogel. Mede daarom hebben zij op de laatste informatieavond van een gesprek aan de hand van stellingen georganiseerd. Hieronder vindt u de uitwerking van de mening van de ouders. Ik vind voldoende informatie op de website van de school -Niet alle ouders maken gebruik van de website. -Informatie wordt gehaald uit de nieuwsbrief. -Informatie op de site moet actueel zijn, foto s van activiteiten. -Graag een smoelenboek op de website plaatsen. -Een vader gaf aan wel de informatie te kunnen vinden maar dit niet van de site te halen. De Witte Vogel dat zijn wij allemaal: Medewerkers, leerlingen én ouders 1 ouder geeft aan zich niet een te voelen met de school, maar dit geldt ook voor de school van haar andere kind. Andere ouders zijn het met de stelling eens. De Witte Vogel mag een beroep doen op alle ouders om te helpen op school Bijna iedereen beaamt dit. Vraag is alleen hoe weten ouders waar hulp gewenst is? Een lid van de oudercommissie geeft aan dat ze graag ondersteund zou willen worden door ouders bij activiteiten. Hier worden door verschillende ouders suggesties over gegeven. Oudercommissie pakt dit op met directie van de Witte Vogel om de mogelijkheden bij ouders te inventariseren, zodat men elkaar kan vinden wanneer hulp gewenst is. Als ouder kan ik een actieve bijdrage leveren bij activiteiten op school Conclusie: Ouders willen hun bijdrage leveren aan activiteiten, de Witte Vogel wil graag geholpen worden bij activiteiten. Tip Aan het begin van het schooljaar alle leerlingen een brief mee geven met de mogelijkheden voor ouders / broers/ zussen, om zich in te zetten om de school te helpen en de momenten waarop dit dan zou moeten/kunnen gebeuren.

2 Dit advies wordt direct uitgevoerd. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de betreffende brief. Wij kijken uit naar uw reactie! Verder zullen wij bovenstaande punten in verder verwerken en daar waar mogelijk/nodig doorvoeren. In de MR zal er in teruggekomen worden op de ouderbetrokkenheid. 2. De oudercommissie zoekt helpende handen. Tijdens de laatste ouderavond, heeft u al iets over de oudercommissie gehoord. Maar wat doet de oudercommissie precies? De oudercommissie ondersteunt het personeel van de Witte Vogel in praktische zin. Zij helpen bij verschillende activiteiten op school zoals, het gebouw versieren voor kerst, versieren en helpen bij het zomerfeest of het begeleiden van Sinterklaas langs alle klassen. Het is ontzettend leuk om mee te helpen en als extraatje zie je van dichtbij de kinderen genieten van deze bijzondere momenten! Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers/opa s of oma s, die ons willen helpen. Vele handen maken licht werk! Daarom is er bij deze nieuwsbrief een bijlage toegevoegd. Hierop u kunt aangeven, bij welke activiteit(en) u wilt helpen. We kijken uit naar vele helpende handen! Natasja Staalduinen, Marion Leenheer en Christel Groenewegen 3. Oudertevredenheidsonderzoek In het kader van betrekken van ouders bij beleid voeren wij om de vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek uit. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in U bent hierover in de vorige nieuwsbrieven geïnformeerd. Deze onderzoeken zullen na de herfstvakantie te vinden zijn op de website onder brochures/formulieren. Via de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen n.a.v. het onderzoek, welke verbeteringen zijn doorgevoerd en wat is er veranderd? Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Erik Los In de volgende nieuwsbrief wordt u uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in 2012 die voortgekomen zijn uit het onderzoek. 4. Contactmiddagen Uit het ouderonderzoek komt naar voren dat u graag geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter. Dit vinden wij ook van belang. Daarom hebben wij informatieavonden, werken wij met communicatieschriftjes, bellen wij u geregeld en organiseren wij contactmiddagen. Uit een evaluatie blijkt dat de contactmiddagen zeer wisselend worden bezocht door ouders. Wij bekijken in 2013 alle overlegvormen en bekijken dan tevens of de contactmiddag ook daadwerkelijk voldoet. Wij willen via deze weg u wel vragen om de contactmiddagen daadwerkelijk te bezoeken, of bij afwezigheid dit ruim van te voren te melden. OVERLIJDEN OUD-LEERLING Twee weken geleden ontvingen we het trieste bericht dat Sander Naaktgeboren (oud leerling van dwv) op 21 jarige leeftijd is overleden. Sander was een leerling die altijd erg betrokken was bij iedereen. Hij had een groot inlevingsvermogen en een groot gevoel voor humor. Sander heeft altijd de regie over zijn leven willen houden en dit heeft hij tot op het laatst ook gehad. Zelfs op zijn begrafenis was de regisseur Sander. Het was een druk bezochte plechtigheid hetgeen de familie van Sander erg gewaardeerd heeft. We wensen de ouders, broer, tweelingzus en verdere familie heel veel sterkte om dit verlies te verwerken. ALGEMEEN NIEUWS a. ZORGPAS & IDENTITEITSBEWIJS In ons leerlingdossier moeten volgens de wet een kopie van de zorgverzekeringspas en het identiteitsbewijs zitten. Uit controle blijkt dat dit niet bij alle leerlingen het geval is, of dat een van beide verlopen is. Tot voorheen was het verplicht om over kopie van het identiteitsbewijs van leerlingen van 14 jaar of ouder te beschikken. Door veranderende wetgeving geldt dit nu ook voor kinderen die jonger zijn. Wij verzoeken alle ouders/verzorgers (van het KDC, SO en VSO) om een kopie van de zorgpas en het identiteitsbewijs in te leveren bij de administratie! b. PASSEND ONDERWIJS Op 9 oktober 2012 kwam het wetsvoorstel Passend Onderwijs ter stemming in de Eerste Kamer. Met grote meerderheid werd de wet aangenomen. Dit betekent in ieder geval helderheid. Na een lange tijd van onzekerheid, een stakingsdag met bijeenkomst in de Arena, de bezuinigingen die niet doorgingen, is nu duidelijk dat per 1 augustus 2014 de Wet Passend Onderwijs in zal gaan. RESPONZ (waar De Witte Vogel onderdeel van is) werkt achter de schermen al volop aan de invulling van deze wet. Nu er meer duidelijkheid is, zullen wij hier natuurlijk volop mee verder gaan. In de nieuwsbrieven zult u verder geïnformeerd worden. Wat duidelijk is, is dat er voor u als ouder op dit moment niet veel zal veranderen. Wel zal de indicatiestelling gaan veranderen, dit zal via de samenwerkingsverbanden gaan lopen. Tevens heeft de nieuwe wet invloed op de ambulant begeleiders van RESPONZ (niet aanwezig binnen De Witte Vogel) die leerlingen begeleiden in het regulier onderwijs. Als bestuur en directie zetten wij ons in om hen ook op een passende plek binnen de samenwerkingsverbanden te krijgen.

3 c. NIEUWBOUW Ondanks dat het stil is rond het thema nieuwbouw wordt er achter de schermen druk gewerkt. Zo hebben wij nu het programma van eisen vastgesteld en hopen wij op korte termijn een architect te vinden. Daarna kan meer duidelijkheid gegeven worden over de definitieve locatie. Wij blijven ernaar streven om in 2015 de nieuwbouw te betrekken. Dit zal een strak schema betekenen, maar alle betrokken partijen erkennen het belang van een nieuwbouw voor De Witte Vogel! d. FOTOGRAAF De schoolfotograaf komt op dinsdag 12 februari en op donderdag 14 februari naar DWV. e. BELLEN MET HET CENTRUM Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepsteams en behandelaars tussen en met de kinderen/leerling bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Nieuws van het KDC a. Kinderen De afgelopen tijd zijn er weer een aantal nieuwe kinderen gestart op het KDC. Op de Kuikentjesgroep hebben wij Mikki, Ruben, Niv en Dario (per 15 oktober) mogen verwelkomen. Op de Tijgertjesgroep is Adam gestart. Wij wensen alle kinderen en ouders heel veel plezier op ons KDC! b. Personeel Met ingang van 8 oktober is Pien v.d. Werff, logopedist op de Tijgertjesgroep en SO3, met zwangerschapsverlof gegaan. Zij wordt gedurende haar verlofperiode vervangen door Esther van Schendel. Pien werkte ook voor het OC team (ondersteunde communicatieteam). Dit werk wordt tijdelijk overgenomen door Tert Buschman. Op de konijntjes groep is vanaf september woensdag en vrijdag een stagiaire aanwezig. Ze heet Lindsey Mooijman. Ze doet de opleiding MBO 3 pedagogisch werk. Op woensdagmiddag loopt ze stage bij de buitenschoolse opvang van de Tyltylschool Zij zal tot februari 2013 stage lopen. 19 oktober is Cobien Roggeveen voor het laatst op het KDC. Zij heeft na haar stage (orthopedagogiek) op het Tyltylcentrum de witte Vogel, inval werk en een zangerschapsvervanging gedaan. Nu heeft Cobien een baan aangeboden gekregen wat past bij haar opleiding. We wensen haar heel veel succes in haar verdere loopbaan. c. Ouderochtenden 16 en 18 oktober zijn er twee ouderochtenden geweest over het programma op de groep. 13 november is er weer een volgende ouderochtend met de titel Straks naar school?. Op die ouderochtend ontvangen ouders van de kinderen die dit schooljaar 4 of 5 jaar zijn voorlichting over de mogelijkheden voor vervolgopvang en de wijze waarop u begeleid wordt naar een voorziening na ons KDC. De ouders van de kinderen die komend schooljaar 4 jaar en ouder zijn ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief en een info map als voorbereiding op de ouderochtend. d. Herfstvakantie Het KDC is gedurende de hele herfstvakantie (van 22 t/m 26 oktober) gewoon open. Het programma en de therapieën kunnen anders verlopen dan normaal. e. Sluitingsdag Het KDC is gesloten op donderdag 22 november vanwege een studiedag voor de medewerkers. f. Sint In tegenstelling tot de eerdere aankondiging op het jaaroverzicht KDC en in de jaarkalender van het KDC, vindt de Sintviering niet plaats op woensdag 5 december, maar op dinsdag 4 december. U zult daarover meer informatie ontvangen. NIEUWS VAN HET SO a. Studiedag EMG Op maandag 8 oktober waren veel leerlingen van de SO-afdeling vrij. Tijdens deze dag (en nog een paar andere dagen) volgen veel collega s van ons centrum een scholing EMG. Tijdens deze studiedag wordt veel informatie gegeven en wordt er gesproken over ons onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Ook deze dag was zeer leerzaam en wat er is geleerd kan direct in de praktijk gebracht worden. b. Afsluiting thema SO Deze week hebben wij het project Winkelen afgesloten. Het was erg leuk dat hierbij een aantal ouders betrokken waren! MOSKOUSINGEL SO en VSO a. Ouderochtenden Moskousingel Op 11 september was er op de Moskousingel ouderochtend. In elke klas werd samen met ouders een activiteit gedaan, en er was ruimte om kennis te maken met elkaar. Het was een geslaagde ochtend, met een grote opkomst! In de komende maanden voor de kerst is er voor iedere klas de oudercontactochtend. Tijdens deze ochtend wordt het handelingsplan besproken, en kunt u met de verschillende therapeuten in overleg. U heeft de doelen uit het handelingsplan, samen met een vragenformulier van ons gekregen. We hebben nog niet alle getekende plannen en de vragenformulieren terug. Wilt u beiden zo snel mogelijk weer meegeven naar school?

4 b. Data volgende oudercontactochtenden Hieronder voor de volledigheid de data voor de oudercontactochtend: Dinsdag 6 november voor Uitstroom BLAUW Dinsdag 27 november voor Instroom ORANJE Dinsdag 11 december voor SO GROEN U krijgt een week voor de oudercontactochtend nog een uitnodiging met de precieze tijd waarop u wordt verwacht. c. Nieuwe leerling Moskousingel, welkom! Op de blauwe groep hebben we Daric mogen verwelkomen. Hij is in Nederland komen wonen, en gaat sinds een paar weken naar onze school. We heten hem van harte welkom! NIEUWS VAN HET VSO Willem Dreespark a. Kamp In de week van 17 t/m 21 juni gaan een aantal groepen op schoolkamp. De ouderbijdrage is vastgesteld op 125,-. De ouders van leerlingen die op kamp gaan, krijgen zeer binnenkort het verzoek om dit bedrag te gaan betalen. Wij kijken nu al uit naar het kamp! b. Oudergespreksgroep VSO met als onderwerp: Balans in je gezin. Dinsdagavond 10 oktober was de eerste bijeenkomst van de oudergespreksgroep en de opkomst was groot. Er waren 9 ouders. In een gezin met een zorgintensief kind komen veel taken en activiteiten op je af als ouders. Hoe hou je hierin een balans voor iedereen? We zijn gestart met een opdracht waarbij de ouders in hun huisje de verschillende gezinsleden tekenden door middel van cirkels. De grootte van de cirkel geeft aan hoeveel ruimte de persoon inneemt binnen het gezinsleven. Een zorgintensief kind vraagt binnen het gezin veel aandacht en zorg. Hoeveel ruimte is er nog over voor de andere kinderen en voor de relatie tussen de ouders onderling. Hoe verdeel je de aandacht, kom je zelf aan voldoende rust, combineren van werk en gezin, onderhouden van contacten met vrienden en familie? We bespraken ook welke helpende handjes er zijn voor het gezin voor de balans. Familie, vrienden waar men op kan terugvallen. De Witte Vogel, Logeerhuis, zaterdagopvang, BSO, PGB. De ouders vertelden open over de problemen en dilemma s waar ze tegenaan lopen en de vaak moeilijke keuzes die ze maken om de balans te zoeken. Er kwamen heel verschillende ervaringen naar voren maar ook veel herkenning onderling. Ouders gaven aan: Het genieten van je kind en de mooie momenten geven ons veel energie De volgende oudergespreksgroep zal medio februari 2013 zijn met als thema: Hoe ga je als ouders om met de (voor) oordelen van de omgeving over je kind. Hoe reageren anderen? Hoe ga je om met mensen op straat die gaan kijken? Marloe den Hartog en Everien Mulder VEILIGHEID Elke nieuwsbrief zullen wij u informeren over een paar onderwerpen op veiligheidsgebied. Deze maal aandacht voor het mogelijk naderende slechte weer, de incidentregistratie en het certificaat Veilige school. a. PROTOCOL SLECHT WEER Nu de winterperiode is begonnen, neemt de kans op slecht weer toe. Hoe wordt het vervoer geregeld bij slechte weersomstandigheden? In geval van gladheid en/of sneeuw kan op advies van Connexxion en/of Stichting Vervoer het vervoer aangepast worden. Dit gebeurt op advies van ANWB/KNMI etc. In de ochtend kan Connexxion en /of Stichting Vervoer besluiten om niet te gaan rijden. U dient dan zelf voor vervoer te zorgen. U bepaalt natuurlijk altijd zelf of u het verantwoord vindt om te gaan rijden en uw zoon/dochter naar school of KDC te brengen. In geval dat tijdens een KDC/schooldag het weer verslechtert, kan Stichting Vervoer beslissen om het vervoer eerder te laten starten dan uur. In voorkomende gevallen streven wij ernaar om dit besluit voor te nemen.dit gebeurt in samenspraak met het management van het KDC en/of de school. In deze gevallen wordt u hierover telefonisch geïnformeerd, aangezien uw zoon of dochter dan eerder thuis zal zijn. Hiervoor is het van belang dat u bereikbaar bent op het in ons bezit zijnde nummer(s). Is dit in de afgelopen periode gewijzigd, wilt u dit, in het geval dat nog niet is gebeurd, doorgeven aan de administratie van het Centrum, zodat u ten alle tijden gebeld kunt worden?. b. Incidentregistratie Wij werken dagelijks aan een veilig centrum. Toch kan het voorkomen dat er situaties optreden die gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot incidenten. En tijdens het dagelijks werken doen wij alles aan veilig werken, maar kunnen jammer genoeg niet alles voorkomen en treden incidenten op. Om hier goed zicht op te hebben en te zorgen dat het bij een incident blijft beschikken wij over een incidentregistratie. Medewerkers vullen hiervoor een formulier in, dat door het management besproken wordt. Het formulier wordt ingevuld als: -een leerling is gevallen/gestruikeld etc; - er sprake is van grensoverschrijdend gedrag; - een situatie wordt ontdekt wat tot gevaar kan leiden; -pesten/discriminatie

5 -medicijnfouten -sportincidenten -incidenten met vervoer. Jaarlijks worden de incidenten besproken met ouders. Doel van de registratie is om eventuele gevaarlijke situaties in een vroeg stadium te herkennen en te verhelpen. Daarnaast willen wij ook bijv. ongepast gedrag in een vroeg stadium kunnen bespreken. In het kader van communicatie met ouders wordt er in principe altijd contact opgenomen met ouders/verzorgers als er een leerling bij betrokken is. Heeft u vragen over de incidentregistratie of signaleert u een gevaarlijke situatie dan is Erik los als directeur het eerste aanspreekpunt. c. Certificaat Veilige School De gemeente Den Haag staat voor een veilige schoolomgeving. In overleg met scholen, politie en andere instanties wordt het project Veilige Scholen uitgevoerd. Aangezien wij een veilige school als de basis van ons werken zien, doen wij mee aan dit project. Verleden week heeft Erik Los een convenant ondertekend, waardoor wordt uitgesproken dat wij ook willen werken aan het behalen van het certificaat Veilige School. De verwachting is dat wij dit snel kunnen behalen. Wij houden u op de hoogte! SPEEL-O-THEEK In het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Deze spookjes brengen je helemaal in de herfst en vooral in een halloween -stemming. Zij trillen, geven licht en maken daarbij een onheilspellend geluid. Beide spookjes maken een aantal keer kort twee geluiden, een hoge en een lage. Als je tegen het spookje tikt begint hij opnieuw. Je kunt ook een knop aansluiten op het spookje. Je hoort dan alleen het geluid als je op de knop drukt en zolang als jij de knop ingedrukt houdt. Hier heeft degene die op de knop drukt het geluid helemaal in de hand en is het voor diegene minder spannend dan als het geluid onverwachts komt. Toevallig maakt het ene spookje net wat lagere geluiden dan het andere spookje. Sluitingsdagen Naast de schoolvakanties is de speel-o-theek dit schooljaar ook gesloten op: 28 november scholing 5 december sintviering 24 april scholing 19 juni VSO-kamp Tot ziens! Jytte Euwe UIT HET NETWERK a. Ouders-online DANCE UNLIMITED Het dansfeest voor mensen met en zonder beperking georganiseerd door het VTV Vrijdag 9 november 2012 van tot uur Station-One in Den Haag (bij de Uithof) Waar andere dansparty s niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor mensen met een beperking is DANCE UNLIMITED volledig toegankelijk. Tijdens deze unieke happening danst en feest iedereen samen: vrienden, familie, begeleiding. Voor slechts 7,50 in de voorverkoop (inclusief 1 drankje) kun je je uitleven op muziek en genieten van de spectaculaire verlichte dansvloer! Kijk op: voor meer informatie. b. Stichting Hoogvliegers Stichting Hoogvliegers is een club mensen uit de luchtvaart die met kleine vliegtuigjes een vliegervaring aanbieden aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zelfs voor kinderen met onvoldoende mogelijkheid om goed zittend te kunnen vliegen in een vliegtuigstoel, is het nu mogelijk (half) liggend vervoerd te worden in het door de stichting zo genoemde ambulance vliegtuig. Kijkt u eens op de website De site van stichting Hoogvliegers wijst zichzelf, zowel voor wat betreft informatie als voor aanmelding. Er worden door het hele land vliegdagen georganiseerd waarvoor men zich dan kan opgeven. Zestienhoven is ook regelmatig van de partij. Voor gebruik van het ambulancevliegtuig wordt op afspraak gewerkt. c. Omroep MIK Tijdens een netwerkbijeenkomst werden wij geattendeerd op omroep MIK, gericht op jongeren die in het laatste schooljaar zitten. Een kijkje waard! Kijk op WEBSITE Via de nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie met u. Wist u dat wekelijks ook informatie wordt geplaatst op de website en u op deze manier nog sneller geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen het centrum? De speel-o-theek is open op woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur.

6 VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. Prinsjesdag: Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2012 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2013 Goede vrijdag: 29 maart 2013 Tweede Paasdag: 1 april 2013 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2013 Hemelvaart: 9 en 10 mei 2013 Pinkstervakantie: 20 t/m 24 mei 2013 Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2013 Extra verlof Wij hebben door het jaar heen verschillende vakanties en vrije dagen. Wij zijn dan ook terughoudend bij het toekennen van extra vrije dagen, gezien het belang van geregeld schoolbezoek. Tevens geldt voor de leerplichtige leerlingen de leerplichtwet. In uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof (vrije dag) aanvragen. bij het management van de school. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dat op de website is te vinden. Dit is het makkelijkst te vinden door de volgende stappen op onze website te doorlopen: item: praktische informatie item:brochures-formulieren aanvraagformulier bijzonder verlof Belangrijke data: 22 t/m 26 oktober herfstvakantie voor SO en VSO 5 november Leerlingen SO 1t/m 3 en SOgroen vrij (EMGscholing) 22 november Studiedag (gehele centrum gesloten) 30 november nieuwsbrief 3 verschijnt

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl

NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl NIEUWSBRIEF Jaargang 25, extra aflevering 22 juni 2015 www.basisschooldeboemerang.nl e-mail: info@basisschooldeboemerang.nl DOORSCHUIVEN GROEPEN Op maandag 29 juni en donderdag 2 juli worden de groepen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 De volgende editie krijgt u op vrijdag 28 november U kunt de nieuwsbrief per mail ontvangen door u zelf aan te melden op onze website, ook kunt u hem bekijken op de website onder

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur

Jaargang 5 - nummer 1 week 38. In dit nummer. Van de directeur Jaargang 5 - nummer 1 week 38 In dit nummer Van de directeur 1 Ziekmelden 2 Ouderraad 2 Vakantieregeling 2015-2016 3 Vakantierooster en vrij vragen 4 Introductieprogramma klas G3A 5 Wat staat er op het

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant

De Schoolkrant. De Schoolkrant De Schoolkrant De Schoolkrant December 2014 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de tweede schoolkrant van dit schooljaar Deze keer zijn de volgende thema s aan bod geweest: Herfst, Sint en Kerst. Deze

Nadere informatie

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015

Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Nieuwsbrief 1 17 augustus 2015 Start van het schooljaar Gelukkig zijn alle leerkrachten toch op tijd teruggekomen van hun offlinegeen wifi vakantie! De juffen hadden het advies van het weekblad Libelle

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 De volgende editie krijgt u op vrijdag 10 april U ontvangt de nieuwsbrief nu via de groepsleerkracht van uw kind. Als u iemand kent die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL

NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL NIEUWSBRIEF VSO DE ELIMSCHOOL Elimschool nieuwsbrief periode: start schooljaar herfstvakantie 2015 16-10- 2015 Inhoud Personele situatie Belangrijke data Fotoproject Eigen kracht Toelaatbaarheidsverklaring

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4

INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 INFORMATIE NOVEMBER 2013 NUMMER 4 schooljaar 2013-2014 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Onlangs was de nieuwe algemeen directeur van stichting Proceon op schoolbezoek. Hij was aangenaam verrast

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2016

Nieuwsbrief juli 2016 Kwadijk 92, 1471 CE Kwadijk Nieuwsbrief juli 2016 Belangrijke data juli: 6 juli Studiedag, kinderen vrij 7 juli Rapport mee 7/8 juli Kleuterspellen mee naar huis, schoonmaak 11 juli Bedankochtend 11 juli

Nadere informatie

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016

Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 NIEUWSFLITS DON BOSCO Dit is informatie van DON BOSCO DECEMBER-JANUARI 2015/2016 JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165 535326 donboscoroosendaal@juzt.nl ALLE BELANGRIJKE INFO

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

september 2014 Uit de directiekamer

september 2014 Uit de directiekamer september 2014 Uit de directiekamer De eerste nieuwsbrief van dit jaar en ook de eerste nieuwsbrief van mijn hand. Allereerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het ontzettend warme welkom!

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Agenda. Nieuwsbrief nummer 9 12 mei 2014 Pagina 1 van 6

Inhoudsopgave. Agenda. Nieuwsbrief nummer 9 12 mei 2014 Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Agenda Voorwoord Komende schoolperiode Ontwikkelingen in het samenwerkingsverband De Liemers Onderwijs op de Christoffelschool in Didam Regio Arnhem Berichtgeving locatie Doorwerthlaan:

Nadere informatie

Beste ouders, verzorgers,

Beste ouders, verzorgers, Nieuwsbrief VSO ZMLK en MG van Oostzanenstraat 11 1624 GJ Hoorn 0229 548560 www.vsodestormvogel.nl jaargang 13 nummer 4 november 2014 Nieuws vanuit de directie Beste ouders, verzorgers, Sinterklaas komt

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

B R A K K E N S T E I N - I N F O

B R A K K E N S T E I N - I N F O Basisschool Brakkenstein Heemraadstraat 2 6525 TH ijmegen 024-3553559 www.bsbrakkenstein.nl info@bsbrakkenstein.nl B R A K K E S T E I - I F O Jarigen Datum aam Groep Datum aam Groep 14-10 Senne uij 4

Nadere informatie

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe.

Mede namens de teamleden wens ik u allen en uw kinderen een veilig, zinvol, gezellig en plezierig schooljaar toe. Geachte ouders/verzorgers, De vakantie zit er weer op: terug in het gareel en weer allemaal aan het werk! Gelukkig hebben we met elkaar vastgesteld dat alle leerlingen en leerkrachten weer gezond op school

Nadere informatie

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel

CC-tje WEEK 37-2013 AGENDA. Personeel CC-tje WEEK 37-2013 Vorige week donderdag is onder grote belangstelling van familie, vrienden, collega s, ouders en kinderen onze meester Ed gecremeerd. De nabestaanden hebben laten weten enorm veel steun

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS,

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Nieuwsbrief 15 BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Het is zover: de zomervakantie staat voor de deur! Een moment om terug te kijken en te denken aan alle mooie herinneringen van het afgelopen jaar. Voor mijzelf

Nadere informatie

En dan Nog.. Even Dit

En dan Nog.. Even Dit En dan Nog.. Even Dit Enschede, 13 oktober 2015 ALLE LOCATIES Hoofdlocatie St. Jan Haaksbergerstraat 255 7545 GH Enschede Tel: 053 431 43 01 st.jan@skoe.nl Locatie Veldkamp Joh. Ter Horststraat 30 7513

Nadere informatie

NIEUWSFLITS NOVEMBER & DECEMBER 2016

NIEUWSFLITS NOVEMBER & DECEMBER 2016 NIEUWSFLITS NOVEMBER & DECEMBER 2016 JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165 535326 06 51 82 22 60 donboscoroosendaal@juzt.nl ALLE BELANGRIJKE INFO IN NOVEMBER EN DECEMBER. Datum

Nadere informatie

Paradijsplein NJ Amsterdam T E

Paradijsplein NJ Amsterdam T E Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13e nieuwsbrief, vrijdag 6 maart 2015 Beste ouders, De voorjaarsvakantie is achter de rug en we zijn weer fris gestart.

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Branding Babbels. Maart Voorwoord. Koffie ochtend. In dit nummer:

Branding Babbels. Maart Voorwoord. Koffie ochtend. In dit nummer: Maart 2013 Interessante informatie: Koffieochtend (1) PP bespreking (2) Valentijnsdisco (3, 4) In dit nummer: Voorwoord 1 Koffie ochtend 1 Vakantie rooster 2013 2014 2 PP bespreking 2 Vervoer 2 Valentijnsdisco

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Talismanbulletin 15 mei 2014

Talismanbulletin 15 mei 2014 Talismanbulletin 15 mei 2014 Beste ouders en verzorgers, Belangrijke data: Donderdag 15 mei Open podium 14:00 uur 8m, 6ml, 3m, 4d, 1-2c Vrijdag 16 mei Open podium 14.00 uur 7m,6c,4n,3s,1-2n,1-2mm Maandag

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Nieuwsbrief 28 augustus 2015. Vakantierooster 2015-2016. Inspectiebezoek. Welkom aan. Regel van de maand. Agenda. Beste ouders/verzorgers,

Nieuwsbrief 28 augustus 2015. Vakantierooster 2015-2016. Inspectiebezoek. Welkom aan. Regel van de maand. Agenda. Beste ouders/verzorgers, Nieuwsbrief 28 augustus 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het nieuwe schooljaar. De school is alweer 2 weken volop in beweging. De eerste periode noemen we op school de

Nadere informatie

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten

Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten Augustus 2015 1 2 32 3 4 5 6 7 8 9 33 10 11 12 13 14 15 16 34 17 18 19 20 21 22 23 35 24 Eerste lesdag 25 26 27 28 29 30 36 31 Themaweek pesten September 2015 1 2 MR 3 4 5 6 37 7 Informatieavond Zuid 8

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out

Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out R.K. Basisschool De Binckhorst- St. Jan Eemnesserweg 17 1251 NA Laren tel: 035 5382501 Nieuwsbrief 9 25 april 2013 De Binckhorst- St. Jan inside-out Kleine kalender Vrijdag 26 april Zaterdag 27 april t/m

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4

Nieuwsbrief nummer 14 15 April 2014 Pagina 1 van 4 Pagina 1 van 4 Inhoudsopgave Algemeen: Koningsspelen SO: Thema afsluiting: gezondheid SO: Bezoek van juf Bernice en Noud VSO: Gym VSO: OZG VSO VSO: Perspectief gesprekken VSO: Paaskantine VSO: Koningsspelen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 Beste ouder(s), verzorger(s) van alle VSO-leerlingen, Wij vinden het belangrijk u aan het begin van dit nieuwe schooljaar middels deze uitgebreide nieuwsbrief op

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

De Schoolkrant. De Schoolkrant Februari SO Alphons Laudy

De Schoolkrant. De Schoolkrant Februari SO Alphons Laudy De Schoolkrant De Schoolkrant Februari 2015 SO Alphons Laudy Van de redactie Dit is de derde schoolkrant. Deze keer is het thema kinderen uit verschillende landen. Er is in de groepen over dit thema gewerkt

Nadere informatie

Gon s middags afwezig i.v.m. scholing; versiermiddag Sinterklaas;

Gon s middags afwezig i.v.m. scholing; versiermiddag Sinterklaas; Nieuwsbrief november 2015 juni 2015 Nieuwsbrief Inhoudsopgave 1. Agenda 2. Versiermiddag Sinterklaas 3. Wist u dat? 4. De informatieavond over de Kanjertraining 5. De studie bijeenkomsten van het team

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Jaarplanning 2014-2015

Jaarplanning 2014-2015 Jaarplanning 2014-2015 Versie 14 juli 2014 Vakanties/vrije dagen schooljaar 2014-2015 Prinsjesdag : dinsdag 16 september 2014 Herfstvakantie : maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2014 Kerstvakantie

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen

Bijlage: Huisgenoten gezocht St. wooninitiatief Villande Apeldoorn Speurdersmenu en Schatten van Zutphen Nieuwsbrief nummer 15 17 Mei 2016 Pagina 1 van 2 Inhoudsopgave: Algemeen: Oproep! Algemeen: Oproep! Algemeen: Gezocht Ouderraad leden. SO: Nogmaals aankondiging wisseling data handelingsplan bespreking

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus

Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Zevensterstraat 3 7521 GN Enschede 053-4316428 info@zevenstervco.nl www.zevenstervco.nl Nieuwsbrief 2014-2015 nr 2 22 augustus Nieuwsbrief 1 keer op papier De nieuwsbrief wordt wekelijks verstuurd via

Nadere informatie

De derde editie van de nieuwsbrief

De derde editie van de nieuwsbrief Nieuwsbrief 3 Jaargang 2 13-10 - 2011 www.olivijn.almere-speciaal.nl De derde editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode Nieuws vanuit de directie Nieuws vanuit de ouderraad Nieuws

Nadere informatie

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!!

Er wordt er géén oud papier meer opgehaald in Noord! Dringend overblijfouders gezocht!!!! November 2015 1 45 2 3 4 MR 5 6 7 8 46 9 10 11 12 13 14 15 47 16 17 Toneel groep A informatie avond V.O. 18 19 Toneel groep B 20 Rapport groepen 3 t/m 8 Leerlingenraad 21 22 48 23 24 25 26 Toneel groep

Nadere informatie

Jaarkalender 2014-2015

Jaarkalender 2014-2015 Jaarkalender 2014-2015 Fazantenkamp 157-158 3607 CH Maarssen 0346-590848 www.montessorihetmozaiek.nl info@montessorihetmozaiek.nl Maarssen, juli 2014 Beste ouders en verzorgers, Dit is de nieuwe kalender

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7

Nieuwsbrief 9. Mededelingen.. 2014-2015 jaargang 7 Nieuwsbrief 9 2014-2015 jaargang 7 Mededelingen.. Welkom nieuwe leerlingen Na de kerstvakantie zijn Annelivia Kuijpers, Mila de Laat en Evi Koppens bij ons op school gekomen. Zij hebben een plaatsje gekregen

Nadere informatie

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen.

BESTE OUDERS EN VERZORGERS, Zo wordt de begeleiding van de groep goed verzorgd en verandert er weinig voor de kinderen. BESTE OUDERS EN VERZORGERS, De eerste twee schoolweken van 2016 zitten er weer op. Iedereen is weer goed begonnen en gelukkig zijn alle ogen en bijna alle vingers heel gebleven tijdens de viering van Oud

Nadere informatie

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx.

Basisschool Pius X. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 12 januari 2016. Jordaansingel 20. 7481GP Haaksbergen. Tel. 053-5721396. directie@piusx. Jaargang 18. Nieuwsbrief nr. 7 van 1 januari 016 Jordaansingel 0. 781GP Haaksbergen. Tel. 03-71396. directie@piusx.eu Basisschool Pius X Luizencontrole Na de vakantie zijn de kinderen gecontroleerd op

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair

Nieuwsbrief nr. 21. De Fairytale Fair Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 21 12 e jaargang Vrijdag 17 juli 2015 De Fairytale

Nadere informatie

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5

Thema: Pinksteren. Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Nieuwsbrief april 2016 nummer 5 Thema: Pinksteren In deze weken ontdekken we dat Petrus verder ging met de dingen die Jezus altijd gedaan had. Met Pinksteren vieren we dat de heilige Geest bij de leerlingen

Nadere informatie

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl

13 juni 2014. www.tkoggeschip.nl 13 juni 2014 Abraham Kuyperplein 2 Amsterdam tel.: 5061980 www.tkoggeschip.nl BIJLAGE In de bijlage vindt u uitleg over de nieuwe normering van de CITO toetsen. Ook is er nieuws van de Peuterschool (een

Nadere informatie

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde

18.45 19.00 uur: Inloop met koffie en thee 19.00 19.45 uur: 1 ste ronde 19.45 20.00 uur: Wisselen 20.00 20.45 uur: 2 de ronde KBS DE LANGENOORD CREATIVITEIT EIGENWAARDE - BETROKKENHEID Schooljaar 2015-2016 // 16 e jaargang // nummer 4 // 10 september 2015 Website www.delangenoord.nl De Langenoord ALGEMENE INFORMATIE-AVOND Dinsdag

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA.

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA. Waterlandjournaal Jaargang 3 nr. 8 29 april 2016 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie oproep Vakantieregeling 2016-2017 Kinderstralen LOS MR Sportochtenden JVA Bibliotheek

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 31 OKTOBER 2014 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, NR. 5 31 OKTOBER 2014 SchOuderCom De komende nieuwsbrief willen we gaan verspreiden via SchOuderCom. Daarbij zullen we een splitsing maken tussen berichten die van belang

Nadere informatie

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl

Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl NIEUWSFLITS 31e jaargang / Nummer 11 / 9 februari 2016 Rijslag 15-21 * 2587 BB Den Haag * 070-355 84 54 * info@hetvolleleven.nl * www.hetvolleleven.nl Agenda Belangrijke data vr 19.02.2016 Margedag: alle

Nadere informatie

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03

Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com. 16 september 2015 nr. 03 Kerkstraat 112 5126 GD Gilze e-mail: bolsterbericht@hotmail.com Tel 0161-451541 home-page: www.debolstergilze.nl JAARGANG 20 Wekelijkse nieuwsbrief 16 september 2015 nr. 03 NIEUWS VAN DE DIRECTIE Drukke

Nadere informatie

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen

14 januari 2016. Nieuw jaar, nieuwe stichting. Medezeggenschapsraad. Oudervereniging. Cito toetsen 14 januari 2016 Nieuw jaar, nieuwe stichting Het nieuwe jaar is al weer twee weken oud en daarmee is de tweede helft van het schooljaar ingegaan. Vanaf 1 januari is De Polderrakkers onderdeel van stichting

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016, nummer 16 13 mei 2016 Deze nieuwsbrief is informatief van aard. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend Inhoud Verslag 11 mei: Informatieavond stage Kamp groep 4 Studiedag woensdag

Nadere informatie

De 10 minutenavonden zijn goed verlopen, ook de oudercommissie heeft dit zo ervaren.

De 10 minutenavonden zijn goed verlopen, ook de oudercommissie heeft dit zo ervaren. Vergadering oudercommissie Kinderopvang/BSO Admiraal de Ruyter 7-4-2015 Aanwezig: Lieke (Voorzitter), Saskia S, Saskia B, Menno, Marinda Afwezig: Judith Agendapunten: Vorige notulen: Is door iedereen goedgekeurd.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 5e nieuwsbrief, vrijdag 16 oktober 2015 Beste ouders, Terwijl u dit leest, is de herfstvakantie al begonnen, en hebben

Nadere informatie

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda Sterrennieuws Nummer 1 02 september 2016 Agenda Datum 15-9-2016 Algemene Ouderavond 19:00 19:30 uur groep 1 t/m 4 19:30 20:00 uur algemeen (aula) 20:00 20:30 uur groep 5 t/m 8 21-9-2016 Studiedag OGW:

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16:

Vakantierooster & studiedagen komend cursusjaar Hieronder ziet u het vastgestelde vakantierooster voor komend cursusjaar 2016-2017: Nr 16: Nr 16: 17 juni 2016 Inleiding De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan de voorbereidingen voor volgend cursusjaar. In deze nieuwsbrief krijgt u daar dan ook veel informatie over. Onder andere het

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Sterrenstof. Ouderinfo obs De Sterrensteen. MR oproep Beste ouders van kinderen op De Sterrensteen,

Sterrenstof. Ouderinfo obs De Sterrensteen. MR oproep Beste ouders van kinderen op De Sterrensteen, OKTOBER 2016 Belangrijke data: 5 oktober tot 16 oktober Kinderboekenweek 11 oktober 19.00-20.00 uur informatieavond groep 8 10 tot 15 oktober omgekeerde oudergesprekken 15 oktober tot 23 oktober Herfstvakantie

Nadere informatie

Jaarkalender voor ouders 2015 2016 OBS de Vlonder

Jaarkalender voor ouders 2015 2016 OBS de Vlonder Jaarkalender voor ouders 205 206 AUGUSTUS 205 AA A 3 4 5 6. 34 7 Eerste schooldag! Gouden week Leefstijl: de groep dat zijn wij! 8 9 20 2 35 24 Gouden week 2 25 26 27 5.30 :Spreekuur 28 29 30 SEPTEMBER

Nadere informatie

Op weg naar 2015... 2014-2015 nummer 2. Heb je je borst natgemaakt; gaat het vriezen... Schoolkamp: Door: Aernoud Hoogendijk

Op weg naar 2015... 2014-2015 nummer 2. Heb je je borst natgemaakt; gaat het vriezen... Schoolkamp: Door: Aernoud Hoogendijk 2014-2015 nummer 2 Nieuwsbrief VSO Steenwijk Op weg naar 2015... Door: Aernoud Hoogendijk Zo in de donkere dagen voor kerst hebben we een nieuwsbrief samengesteld om u te informeren over de zaken die spelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 10 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 10 12 e jaargang Vrijdag 23 januari 2015 Dit is het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015 Heerlen, dinsdag 6 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015 Beste ouders/verzorgers, In deze 3 e nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016 leest u over : - Dag van de leraar - Ouderbijdrage - Ouderparticipatie

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN

JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN JAAROVERZICHT 2014-2015 RSG LINGECOLLEGE LOCATIE TEISTERBANTLAAN Tiel, 5 oktober 2014 Betreft: Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Geachte ouders/verzorgers, beste leerlingen, Het schooljaar is weer

Nadere informatie

Nieuwsbrief 10 4 juli 2014

Nieuwsbrief 10 4 juli 2014 Nieuwsbrief 10 4 juli 2014 Vanuit het management Beste ouders/ verzorgers, Dit is de allerlaatste Nieuwsbrief van dit schooljaar. Het is een mooi jaar geweest waarin wij u willen bedanken voor alle oudercontacten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mededelingen:

Nieuwsbrief. Mededelingen: Nieuwsbrief 06-11-2014 Schooljaar 2014-2015 Mededelingen: Sinterklaas Vorige week woensdag hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 met veel plezier in de schatkamer van Sinterklaas aangegeven welk cadeautje

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

Woensdag 6 juli andere schooltijden ( uur!!)

Woensdag 6 juli andere schooltijden ( uur!!) Nr 17, 30 juni 2016 Beste ouders/verzorgers, In deze Boemerang de uitspraak van de Raad van State m.b.t. de tijdelijke voorziening. Ook natuurlijk het laatste nieuws over de groepsverdeling en de formatie.

Nadere informatie

Kogge AL Lelystad Tel:

Kogge AL Lelystad Tel: Kogge 02-25 8242 AL Lelystad Tel: 0320-240672 www.albatroslelystad.nl albatros@stichtingschool.nl Beste ouders/verzorgers Na een fijne week voorjaarsvakantie zijn we maandag 7 maart 2016 weer van start

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L

N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L N I E U W S B R I E F W I L L E M S S C H O O L Vrijdag 1 juli 2016 Nummer 11 Vanuit de directie Nog een weekje en dan kunnen wij gaan genieten van de zomervakantie. Groep 8 is druk bezig met het oefenen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 14, 2014

Nieuwsbrief Jaargang 14, 2014 Nieuwsbrief Jaargang 14, 2014 VSO Mikado Stiemensweg 44 Nieuwe teamleider SO Mikado: Beste ouder(s)/verzorgers, Met plezier kan ik U mededelen dat we een nieuwe teamleider SO hebben gevonden. Het is Jacqueline

Nadere informatie

Nieuwsbrief augustus 2014

Nieuwsbrief augustus 2014 R.K. Basisschool A gene Wienberg Hilleshagerweg 32 6281AE Mechelen Tel.: 043-4559059 E-mail: info@wienberg.nl Nieuwsbrief augustus 2014 Het nieuwe schooljaar is gestart. Na een heerlijke zomervakantie,

Nadere informatie

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen.

1. Welkom: Michiel heet iedereen welkom. 2. Mededelingen: Geen. Notulen MR vergadering 2 november 2015 Aanwezig: Sanne, Michiel, Annet, Folkert en Marielle. Afwezig: Natascha en Ellen Voorzitter: Michiel Notulist: Marielle Akkoord: 15-11-2015 1. Welkom: Michiel heet

Nadere informatie

NIEUWSFLITS SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 BELANGRIJK NIEUWS OVER VERANDERINGEN VAN: - HET PERSONEEL, - DE OUDERBIJDRAGE - EN DE OPENINGSTIJDEN

NIEUWSFLITS SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 BELANGRIJK NIEUWS OVER VERANDERINGEN VAN: - HET PERSONEEL, - DE OUDERBIJDRAGE - EN DE OPENINGSTIJDEN NIEUWSFLITS SEPTEMBER EN OKTOBER 2016 BELANGRIJK NIEUWS OVER VERANDERINGEN VAN: - HET PERSONEEL, - DE OUDERBIJDRAGE - EN DE OPENINGSTIJDEN JUZT Don Boscohuis Kloosterstraat 1 4701 KH Roosendaal tel. 0165

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Saenparel INFO

Saenparel INFO Saenparel INFO 25-02-2013-11-03-2013 Agenda: Ma t/m vr 04-03 t/m 08-03 Datamap gesprekken Wo 13-03 Geen gymles Ma t/m wo 25-03 t/m 27-03 Kamp groep 7/8 Do 28-03 Paasontbijt Vr en ma 29-03 en 01-04 Vrij

Nadere informatie