jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee het beste in uw zoon/dochter tot ontwikkeling te brengen. Een belangrijke partner hierin bent u. In deze nieuwsbrief willen wij gebruik maken van de mogelijkheid om uw rol centraal stellen. Ten eerste is deze nieuwsbrief natuurlijk voor u bestemd. Wij informeren u graag over wat er in de afgelopen maanden speelde en de komende maanden zal spelen. Daarnaast wordt er met deze nieuwsbrief een vervolg gegeven aan de laatste informatieavond van het schooljaar waarin wij met elkaar spraken over hoe u als ouder bij de school betrokken bent en wilt zijn. U als ouder zien wij namelijk graag binnen het centrum. U vertrouwt dagelijks uw zoon of dochter toe aan onze zorg en wij willen u graag informeren over hoe wij hier vorm aan geven. Maar ook merken wij dat ouders een positieve bijdrage kunnen leveren aan ons centrum, door bijv. hun mening te geven, mee te praten over beleid of ergens een handje mee te helpen. Nogmaals in deze nieuwsbrief komen wij hier uitgebreid op terug. Daarnaast wordt u bijgepraat over wat er binnen de diverse afdelingen is gebeurd, de ontwikkelingen rond de wet Passend Onderwijs, het nieuwe schoolplan en. te veel om hier even op te noemen, neemt u even een kwartier de tijd om de nieuwsbrief te lezen en u bent weer op de hoogte. Heeft u naar aanleiding van de nieuwsbrief vragen, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende of een van de andere collega s! Voor nu wens ik u veel leesplezier en alle leerlingen van het SO en VSO een goede herfstvakantie toe! Erik Los Directeur De Witte Vogel OUDERS BETREKKEN BIJ DE WITTE VOGEL 1. Verslag ouderavond Een van de onderdelen van onze organisatie waar de inbreng van ouders van groot belang is, is de medezeggenschapsraad. In de medezeggenschapsraad(mr) zitten schoolmedewerkers en ouders van leerlingen van het SO en VSO. Zij praten en denken mee over het te voeren beleid binnen de school. De MR komt vijf tot zesmaal per jaar bij elkaar. Tijdens een van de vergaderingen kwam de ouderparticipatie ter sprake. De MR wil zich graag inzetten voor (het vergroten van) betrokkenheid van ouders bij De Witte Vogel. Mede daarom hebben zij op de laatste informatieavond van een gesprek aan de hand van stellingen georganiseerd. Hieronder vindt u de uitwerking van de mening van de ouders. Ik vind voldoende informatie op de website van de school -Niet alle ouders maken gebruik van de website. -Informatie wordt gehaald uit de nieuwsbrief. -Informatie op de site moet actueel zijn, foto s van activiteiten. -Graag een smoelenboek op de website plaatsen. -Een vader gaf aan wel de informatie te kunnen vinden maar dit niet van de site te halen. De Witte Vogel dat zijn wij allemaal: Medewerkers, leerlingen én ouders 1 ouder geeft aan zich niet een te voelen met de school, maar dit geldt ook voor de school van haar andere kind. Andere ouders zijn het met de stelling eens. De Witte Vogel mag een beroep doen op alle ouders om te helpen op school Bijna iedereen beaamt dit. Vraag is alleen hoe weten ouders waar hulp gewenst is? Een lid van de oudercommissie geeft aan dat ze graag ondersteund zou willen worden door ouders bij activiteiten. Hier worden door verschillende ouders suggesties over gegeven. Oudercommissie pakt dit op met directie van de Witte Vogel om de mogelijkheden bij ouders te inventariseren, zodat men elkaar kan vinden wanneer hulp gewenst is. Als ouder kan ik een actieve bijdrage leveren bij activiteiten op school Conclusie: Ouders willen hun bijdrage leveren aan activiteiten, de Witte Vogel wil graag geholpen worden bij activiteiten. Tip Aan het begin van het schooljaar alle leerlingen een brief mee geven met de mogelijkheden voor ouders / broers/ zussen, om zich in te zetten om de school te helpen en de momenten waarop dit dan zou moeten/kunnen gebeuren.

2 Dit advies wordt direct uitgevoerd. Bij deze nieuwsbrief ontvangt u de betreffende brief. Wij kijken uit naar uw reactie! Verder zullen wij bovenstaande punten in verder verwerken en daar waar mogelijk/nodig doorvoeren. In de MR zal er in teruggekomen worden op de ouderbetrokkenheid. 2. De oudercommissie zoekt helpende handen. Tijdens de laatste ouderavond, heeft u al iets over de oudercommissie gehoord. Maar wat doet de oudercommissie precies? De oudercommissie ondersteunt het personeel van de Witte Vogel in praktische zin. Zij helpen bij verschillende activiteiten op school zoals, het gebouw versieren voor kerst, versieren en helpen bij het zomerfeest of het begeleiden van Sinterklaas langs alle klassen. Het is ontzettend leuk om mee te helpen en als extraatje zie je van dichtbij de kinderen genieten van deze bijzondere momenten! Wij zijn op zoek naar enthousiaste ouders/verzorgers/opa s of oma s, die ons willen helpen. Vele handen maken licht werk! Daarom is er bij deze nieuwsbrief een bijlage toegevoegd. Hierop u kunt aangeven, bij welke activiteit(en) u wilt helpen. We kijken uit naar vele helpende handen! Natasja Staalduinen, Marion Leenheer en Christel Groenewegen 3. Oudertevredenheidsonderzoek In het kader van betrekken van ouders bij beleid voeren wij om de vier jaar een oudertevredenheidsonderzoek uit. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in U bent hierover in de vorige nieuwsbrieven geïnformeerd. Deze onderzoeken zullen na de herfstvakantie te vinden zijn op de website onder brochures/formulieren. Via de nieuwsbrieven wordt u geïnformeerd over de ontwikkelingen n.a.v. het onderzoek, welke verbeteringen zijn doorgevoerd en wat is er veranderd? Heeft u vragen hierover, dan kunt u contact opnemen met Erik Los In de volgende nieuwsbrief wordt u uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen in 2012 die voortgekomen zijn uit het onderzoek. 4. Contactmiddagen Uit het ouderonderzoek komt naar voren dat u graag geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen van uw zoon/dochter. Dit vinden wij ook van belang. Daarom hebben wij informatieavonden, werken wij met communicatieschriftjes, bellen wij u geregeld en organiseren wij contactmiddagen. Uit een evaluatie blijkt dat de contactmiddagen zeer wisselend worden bezocht door ouders. Wij bekijken in 2013 alle overlegvormen en bekijken dan tevens of de contactmiddag ook daadwerkelijk voldoet. Wij willen via deze weg u wel vragen om de contactmiddagen daadwerkelijk te bezoeken, of bij afwezigheid dit ruim van te voren te melden. OVERLIJDEN OUD-LEERLING Twee weken geleden ontvingen we het trieste bericht dat Sander Naaktgeboren (oud leerling van dwv) op 21 jarige leeftijd is overleden. Sander was een leerling die altijd erg betrokken was bij iedereen. Hij had een groot inlevingsvermogen en een groot gevoel voor humor. Sander heeft altijd de regie over zijn leven willen houden en dit heeft hij tot op het laatst ook gehad. Zelfs op zijn begrafenis was de regisseur Sander. Het was een druk bezochte plechtigheid hetgeen de familie van Sander erg gewaardeerd heeft. We wensen de ouders, broer, tweelingzus en verdere familie heel veel sterkte om dit verlies te verwerken. ALGEMEEN NIEUWS a. ZORGPAS & IDENTITEITSBEWIJS In ons leerlingdossier moeten volgens de wet een kopie van de zorgverzekeringspas en het identiteitsbewijs zitten. Uit controle blijkt dat dit niet bij alle leerlingen het geval is, of dat een van beide verlopen is. Tot voorheen was het verplicht om over kopie van het identiteitsbewijs van leerlingen van 14 jaar of ouder te beschikken. Door veranderende wetgeving geldt dit nu ook voor kinderen die jonger zijn. Wij verzoeken alle ouders/verzorgers (van het KDC, SO en VSO) om een kopie van de zorgpas en het identiteitsbewijs in te leveren bij de administratie! b. PASSEND ONDERWIJS Op 9 oktober 2012 kwam het wetsvoorstel Passend Onderwijs ter stemming in de Eerste Kamer. Met grote meerderheid werd de wet aangenomen. Dit betekent in ieder geval helderheid. Na een lange tijd van onzekerheid, een stakingsdag met bijeenkomst in de Arena, de bezuinigingen die niet doorgingen, is nu duidelijk dat per 1 augustus 2014 de Wet Passend Onderwijs in zal gaan. RESPONZ (waar De Witte Vogel onderdeel van is) werkt achter de schermen al volop aan de invulling van deze wet. Nu er meer duidelijkheid is, zullen wij hier natuurlijk volop mee verder gaan. In de nieuwsbrieven zult u verder geïnformeerd worden. Wat duidelijk is, is dat er voor u als ouder op dit moment niet veel zal veranderen. Wel zal de indicatiestelling gaan veranderen, dit zal via de samenwerkingsverbanden gaan lopen. Tevens heeft de nieuwe wet invloed op de ambulant begeleiders van RESPONZ (niet aanwezig binnen De Witte Vogel) die leerlingen begeleiden in het regulier onderwijs. Als bestuur en directie zetten wij ons in om hen ook op een passende plek binnen de samenwerkingsverbanden te krijgen.

3 c. NIEUWBOUW Ondanks dat het stil is rond het thema nieuwbouw wordt er achter de schermen druk gewerkt. Zo hebben wij nu het programma van eisen vastgesteld en hopen wij op korte termijn een architect te vinden. Daarna kan meer duidelijkheid gegeven worden over de definitieve locatie. Wij blijven ernaar streven om in 2015 de nieuwbouw te betrekken. Dit zal een strak schema betekenen, maar alle betrokken partijen erkennen het belang van een nieuwbouw voor De Witte Vogel! d. FOTOGRAAF De schoolfotograaf komt op dinsdag 12 februari en op donderdag 14 februari naar DWV. e. BELLEN MET HET CENTRUM Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepsteams en behandelaars tussen en met de kinderen/leerling bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Nieuws van het KDC a. Kinderen De afgelopen tijd zijn er weer een aantal nieuwe kinderen gestart op het KDC. Op de Kuikentjesgroep hebben wij Mikki, Ruben, Niv en Dario (per 15 oktober) mogen verwelkomen. Op de Tijgertjesgroep is Adam gestart. Wij wensen alle kinderen en ouders heel veel plezier op ons KDC! b. Personeel Met ingang van 8 oktober is Pien v.d. Werff, logopedist op de Tijgertjesgroep en SO3, met zwangerschapsverlof gegaan. Zij wordt gedurende haar verlofperiode vervangen door Esther van Schendel. Pien werkte ook voor het OC team (ondersteunde communicatieteam). Dit werk wordt tijdelijk overgenomen door Tert Buschman. Op de konijntjes groep is vanaf september woensdag en vrijdag een stagiaire aanwezig. Ze heet Lindsey Mooijman. Ze doet de opleiding MBO 3 pedagogisch werk. Op woensdagmiddag loopt ze stage bij de buitenschoolse opvang van de Tyltylschool Zij zal tot februari 2013 stage lopen. 19 oktober is Cobien Roggeveen voor het laatst op het KDC. Zij heeft na haar stage (orthopedagogiek) op het Tyltylcentrum de witte Vogel, inval werk en een zangerschapsvervanging gedaan. Nu heeft Cobien een baan aangeboden gekregen wat past bij haar opleiding. We wensen haar heel veel succes in haar verdere loopbaan. c. Ouderochtenden 16 en 18 oktober zijn er twee ouderochtenden geweest over het programma op de groep. 13 november is er weer een volgende ouderochtend met de titel Straks naar school?. Op die ouderochtend ontvangen ouders van de kinderen die dit schooljaar 4 of 5 jaar zijn voorlichting over de mogelijkheden voor vervolgopvang en de wijze waarop u begeleid wordt naar een voorziening na ons KDC. De ouders van de kinderen die komend schooljaar 4 jaar en ouder zijn ontvangen binnenkort een uitnodigingsbrief en een info map als voorbereiding op de ouderochtend. d. Herfstvakantie Het KDC is gedurende de hele herfstvakantie (van 22 t/m 26 oktober) gewoon open. Het programma en de therapieën kunnen anders verlopen dan normaal. e. Sluitingsdag Het KDC is gesloten op donderdag 22 november vanwege een studiedag voor de medewerkers. f. Sint In tegenstelling tot de eerdere aankondiging op het jaaroverzicht KDC en in de jaarkalender van het KDC, vindt de Sintviering niet plaats op woensdag 5 december, maar op dinsdag 4 december. U zult daarover meer informatie ontvangen. NIEUWS VAN HET SO a. Studiedag EMG Op maandag 8 oktober waren veel leerlingen van de SO-afdeling vrij. Tijdens deze dag (en nog een paar andere dagen) volgen veel collega s van ons centrum een scholing EMG. Tijdens deze studiedag wordt veel informatie gegeven en wordt er gesproken over ons onderwijs aan leerlingen met een ernstige meervoudige beperking. Ook deze dag was zeer leerzaam en wat er is geleerd kan direct in de praktijk gebracht worden. b. Afsluiting thema SO Deze week hebben wij het project Winkelen afgesloten. Het was erg leuk dat hierbij een aantal ouders betrokken waren! MOSKOUSINGEL SO en VSO a. Ouderochtenden Moskousingel Op 11 september was er op de Moskousingel ouderochtend. In elke klas werd samen met ouders een activiteit gedaan, en er was ruimte om kennis te maken met elkaar. Het was een geslaagde ochtend, met een grote opkomst! In de komende maanden voor de kerst is er voor iedere klas de oudercontactochtend. Tijdens deze ochtend wordt het handelingsplan besproken, en kunt u met de verschillende therapeuten in overleg. U heeft de doelen uit het handelingsplan, samen met een vragenformulier van ons gekregen. We hebben nog niet alle getekende plannen en de vragenformulieren terug. Wilt u beiden zo snel mogelijk weer meegeven naar school?

4 b. Data volgende oudercontactochtenden Hieronder voor de volledigheid de data voor de oudercontactochtend: Dinsdag 6 november voor Uitstroom BLAUW Dinsdag 27 november voor Instroom ORANJE Dinsdag 11 december voor SO GROEN U krijgt een week voor de oudercontactochtend nog een uitnodiging met de precieze tijd waarop u wordt verwacht. c. Nieuwe leerling Moskousingel, welkom! Op de blauwe groep hebben we Daric mogen verwelkomen. Hij is in Nederland komen wonen, en gaat sinds een paar weken naar onze school. We heten hem van harte welkom! NIEUWS VAN HET VSO Willem Dreespark a. Kamp In de week van 17 t/m 21 juni gaan een aantal groepen op schoolkamp. De ouderbijdrage is vastgesteld op 125,-. De ouders van leerlingen die op kamp gaan, krijgen zeer binnenkort het verzoek om dit bedrag te gaan betalen. Wij kijken nu al uit naar het kamp! b. Oudergespreksgroep VSO met als onderwerp: Balans in je gezin. Dinsdagavond 10 oktober was de eerste bijeenkomst van de oudergespreksgroep en de opkomst was groot. Er waren 9 ouders. In een gezin met een zorgintensief kind komen veel taken en activiteiten op je af als ouders. Hoe hou je hierin een balans voor iedereen? We zijn gestart met een opdracht waarbij de ouders in hun huisje de verschillende gezinsleden tekenden door middel van cirkels. De grootte van de cirkel geeft aan hoeveel ruimte de persoon inneemt binnen het gezinsleven. Een zorgintensief kind vraagt binnen het gezin veel aandacht en zorg. Hoeveel ruimte is er nog over voor de andere kinderen en voor de relatie tussen de ouders onderling. Hoe verdeel je de aandacht, kom je zelf aan voldoende rust, combineren van werk en gezin, onderhouden van contacten met vrienden en familie? We bespraken ook welke helpende handjes er zijn voor het gezin voor de balans. Familie, vrienden waar men op kan terugvallen. De Witte Vogel, Logeerhuis, zaterdagopvang, BSO, PGB. De ouders vertelden open over de problemen en dilemma s waar ze tegenaan lopen en de vaak moeilijke keuzes die ze maken om de balans te zoeken. Er kwamen heel verschillende ervaringen naar voren maar ook veel herkenning onderling. Ouders gaven aan: Het genieten van je kind en de mooie momenten geven ons veel energie De volgende oudergespreksgroep zal medio februari 2013 zijn met als thema: Hoe ga je als ouders om met de (voor) oordelen van de omgeving over je kind. Hoe reageren anderen? Hoe ga je om met mensen op straat die gaan kijken? Marloe den Hartog en Everien Mulder VEILIGHEID Elke nieuwsbrief zullen wij u informeren over een paar onderwerpen op veiligheidsgebied. Deze maal aandacht voor het mogelijk naderende slechte weer, de incidentregistratie en het certificaat Veilige school. a. PROTOCOL SLECHT WEER Nu de winterperiode is begonnen, neemt de kans op slecht weer toe. Hoe wordt het vervoer geregeld bij slechte weersomstandigheden? In geval van gladheid en/of sneeuw kan op advies van Connexxion en/of Stichting Vervoer het vervoer aangepast worden. Dit gebeurt op advies van ANWB/KNMI etc. In de ochtend kan Connexxion en /of Stichting Vervoer besluiten om niet te gaan rijden. U dient dan zelf voor vervoer te zorgen. U bepaalt natuurlijk altijd zelf of u het verantwoord vindt om te gaan rijden en uw zoon/dochter naar school of KDC te brengen. In geval dat tijdens een KDC/schooldag het weer verslechtert, kan Stichting Vervoer beslissen om het vervoer eerder te laten starten dan uur. In voorkomende gevallen streven wij ernaar om dit besluit voor te nemen.dit gebeurt in samenspraak met het management van het KDC en/of de school. In deze gevallen wordt u hierover telefonisch geïnformeerd, aangezien uw zoon of dochter dan eerder thuis zal zijn. Hiervoor is het van belang dat u bereikbaar bent op het in ons bezit zijnde nummer(s). Is dit in de afgelopen periode gewijzigd, wilt u dit, in het geval dat nog niet is gebeurd, doorgeven aan de administratie van het Centrum, zodat u ten alle tijden gebeld kunt worden?. b. Incidentregistratie Wij werken dagelijks aan een veilig centrum. Toch kan het voorkomen dat er situaties optreden die gevaarlijk kunnen zijn en kunnen leiden tot incidenten. En tijdens het dagelijks werken doen wij alles aan veilig werken, maar kunnen jammer genoeg niet alles voorkomen en treden incidenten op. Om hier goed zicht op te hebben en te zorgen dat het bij een incident blijft beschikken wij over een incidentregistratie. Medewerkers vullen hiervoor een formulier in, dat door het management besproken wordt. Het formulier wordt ingevuld als: -een leerling is gevallen/gestruikeld etc; - er sprake is van grensoverschrijdend gedrag; - een situatie wordt ontdekt wat tot gevaar kan leiden; -pesten/discriminatie

5 -medicijnfouten -sportincidenten -incidenten met vervoer. Jaarlijks worden de incidenten besproken met ouders. Doel van de registratie is om eventuele gevaarlijke situaties in een vroeg stadium te herkennen en te verhelpen. Daarnaast willen wij ook bijv. ongepast gedrag in een vroeg stadium kunnen bespreken. In het kader van communicatie met ouders wordt er in principe altijd contact opgenomen met ouders/verzorgers als er een leerling bij betrokken is. Heeft u vragen over de incidentregistratie of signaleert u een gevaarlijke situatie dan is Erik los als directeur het eerste aanspreekpunt. c. Certificaat Veilige School De gemeente Den Haag staat voor een veilige schoolomgeving. In overleg met scholen, politie en andere instanties wordt het project Veilige Scholen uitgevoerd. Aangezien wij een veilige school als de basis van ons werken zien, doen wij mee aan dit project. Verleden week heeft Erik Los een convenant ondertekend, waardoor wordt uitgesproken dat wij ook willen werken aan het behalen van het certificaat Veilige School. De verwachting is dat wij dit snel kunnen behalen. Wij houden u op de hoogte! SPEEL-O-THEEK In het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Deze spookjes brengen je helemaal in de herfst en vooral in een halloween -stemming. Zij trillen, geven licht en maken daarbij een onheilspellend geluid. Beide spookjes maken een aantal keer kort twee geluiden, een hoge en een lage. Als je tegen het spookje tikt begint hij opnieuw. Je kunt ook een knop aansluiten op het spookje. Je hoort dan alleen het geluid als je op de knop drukt en zolang als jij de knop ingedrukt houdt. Hier heeft degene die op de knop drukt het geluid helemaal in de hand en is het voor diegene minder spannend dan als het geluid onverwachts komt. Toevallig maakt het ene spookje net wat lagere geluiden dan het andere spookje. Sluitingsdagen Naast de schoolvakanties is de speel-o-theek dit schooljaar ook gesloten op: 28 november scholing 5 december sintviering 24 april scholing 19 juni VSO-kamp Tot ziens! Jytte Euwe UIT HET NETWERK a. Ouders-online DANCE UNLIMITED Het dansfeest voor mensen met en zonder beperking georganiseerd door het VTV Vrijdag 9 november 2012 van tot uur Station-One in Den Haag (bij de Uithof) Waar andere dansparty s niet of nauwelijks toegankelijk zijn voor mensen met een beperking is DANCE UNLIMITED volledig toegankelijk. Tijdens deze unieke happening danst en feest iedereen samen: vrienden, familie, begeleiding. Voor slechts 7,50 in de voorverkoop (inclusief 1 drankje) kun je je uitleven op muziek en genieten van de spectaculaire verlichte dansvloer! Kijk op: voor meer informatie. b. Stichting Hoogvliegers Stichting Hoogvliegers is een club mensen uit de luchtvaart die met kleine vliegtuigjes een vliegervaring aanbieden aan kinderen tussen de 6 en 16 jaar met lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Zelfs voor kinderen met onvoldoende mogelijkheid om goed zittend te kunnen vliegen in een vliegtuigstoel, is het nu mogelijk (half) liggend vervoerd te worden in het door de stichting zo genoemde ambulance vliegtuig. Kijkt u eens op de website De site van stichting Hoogvliegers wijst zichzelf, zowel voor wat betreft informatie als voor aanmelding. Er worden door het hele land vliegdagen georganiseerd waarvoor men zich dan kan opgeven. Zestienhoven is ook regelmatig van de partij. Voor gebruik van het ambulancevliegtuig wordt op afspraak gewerkt. c. Omroep MIK Tijdens een netwerkbijeenkomst werden wij geattendeerd op omroep MIK, gericht op jongeren die in het laatste schooljaar zitten. Een kijkje waard! Kijk op WEBSITE Via de nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie met u. Wist u dat wekelijks ook informatie wordt geplaatst op de website en u op deze manier nog sneller geïnformeerd wordt over de ontwikkelingen binnen het centrum? De speel-o-theek is open op woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur.

6 VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. Prinsjesdag: Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2012 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2013 Goede vrijdag: 29 maart 2013 Tweede Paasdag: 1 april 2013 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2013 Hemelvaart: 9 en 10 mei 2013 Pinkstervakantie: 20 t/m 24 mei 2013 Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2013 Extra verlof Wij hebben door het jaar heen verschillende vakanties en vrije dagen. Wij zijn dan ook terughoudend bij het toekennen van extra vrije dagen, gezien het belang van geregeld schoolbezoek. Tevens geldt voor de leerplichtige leerlingen de leerplichtwet. In uitzonderlijke situaties kunt u extra verlof (vrije dag) aanvragen. bij het management van de school. Dit kunt u doen met behulp van het formulier dat op de website is te vinden. Dit is het makkelijkst te vinden door de volgende stappen op onze website te doorlopen: item: praktische informatie item:brochures-formulieren aanvraagformulier bijzonder verlof Belangrijke data: 22 t/m 26 oktober herfstvakantie voor SO en VSO 5 november Leerlingen SO 1t/m 3 en SOgroen vrij (EMGscholing) 22 november Studiedag (gehele centrum gesloten) 30 november nieuwsbrief 3 verschijnt

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs

Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Goed worden en goed blijven Communicatie met ouders Praktijkvoorbeelden van communicatie met ouders in het primair onderwijs Over het informeren van ouders over de kwaliteit van de school en het betrekken

Nadere informatie

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink

COLOFON. directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495. intern begeleider mevr. Lotje Saalmink COLOFON directeur mevr. Yolande Hartkamp telefoon: 06-25333495 intern begeleider mevr. Lotje Saalmink coördinator onderbouw mevr. Willeke van Groningen De schoolgids is goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid

Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Steun voor ouder(s) en kind(eren) na zelfdoding van een gezinslid Handleiding voor organisatie en begeleiding survivalkid.nl Monique van t Erve, Rouw na zelfdoding Petra Windmeijer, Indigo Drenthe Beilerstraat

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Het einde van pesten op school in zicht?

Het einde van pesten op school in zicht? KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 77 Het einde van pesten op school in zicht? De effectiviteit van antipestaanpakken op basisscholen Ewoud Roede Charles Felix Het einde van pesten op

Nadere informatie

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18

Samenwerken met de omgeving. Hoofdstuk 18 234 Samenwerken met de omgeving De moeder van Astrid (6) is bloemist. In de kersttijd komt zij een woensdagmiddag naar de buitenschoolse opvang om samen met de kinderen kerststukjes te maken. Ze heeft

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2014 2015 SCHOOLGIDS Schooljaar 2014 2015 I S L A M I T I S C H E B R E D E S C H O O L A L W A F A Buskenblaserstraat 65 BOS EN LOMMER 1055 AG AMSTERDAM TELEFOON 020 486 16 38 / 020 411 79 05 E-mail : info@alwafa.nl

Nadere informatie

Opvoedondersteuning op school

Opvoedondersteuning op school Opvoedondersteuning op school chemie tussen ouders, leerkrachten en CJG Interviews Praktijkvoorbeelden Tips Deel samen één koffiepot Laat een methode geen dwingend keurslijf worden. Voor ouders is herkenning

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Het is hier in één woord gewoon stom!

Het is hier in één woord gewoon stom! Het is hier in één woord gewoon stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief van kinderen en jongeren in gezinslocaties Het is hier in één woord gewoon... stom! Onderzoek naar het welzijn en perspectief

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs

Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Draaiboek voor een ouderavond over pesten in het basisonderwijs Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 Pesten in het basisonderwijs... 3 2. Organisatie van de ouderavond... 4 2.1 Wat is een goed moment?... 4

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015

Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Schoolgids Het Timpaan 2014-2015 Hoofdvestiging: Kon. Wilhelminastraat 10 7031 AC Wehl 0314-681330 Dislocatie Raadhuisplein 1 7031 AW Wehl 0314-681330 Nevenvestiging: Nieuw Wehlseweg 23 7031 HV Nieuw-Wehl

Nadere informatie

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen

Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Programma Veilige Publieke Taak 2 Handreiking effectieve opvang na schokkende gebeurtenissen Voorwoord Personen met een publieke taak kunnen geconfronteerd

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie