jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012"

Transcriptie

1 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar de kinderen van het KDC zeer regelmatig nog op het kinderdagcentrum waren, genoten de leerlingen van het SO en VSO van een heerlijke vakantie. Verleden week ontmoetten wij elkaar weer in de groepen. Soms nieuwe gezichten, maar ook heel veel bekende gezichten. In de zomervakantie was er de gebruikelijke vakantieopvang, werd er her en der geklust en extra schoongemaakt en hadden wij bezoek van de Haagse Hogeschooldocenten die een dag het gebouw onder handen namen. Na de terugkomdag op 16 augustus was alles gereed om een nieuw schooljaar in te gaan. In het bijzonder wil ik de nieuwe kinderen, leerlingen en hun ouders via deze weg van harte welkom heten op het KDC of het SO/VSO. Namens het team wens ik jullie een leuke en leerzame tijd toe binnen De Witte Vogel! Helaas moet ik u meedelen dat in de vakantie de vader van Burak Ozdemir (een kind van het kdc) plotseling is overleden. Mede langs deze weg wensen wij de familie veel sterkte toe met dit verlies. Een nieuw schooljaar ligt voor ons. Hoe anders was de start verleden jaar, waarin de dreigende bezuinigingen nog boven ons hoofd hingen. Deze zijn nu van de baan. Het is nu wachten op wat de nieuwe regering, welke op 12 september wordt gekozen, in petto heeft. Met veel energie zijn wij weer gestart. In het komende jaar gaan wij weer voor een goede en nauwe samenwerking met u en alle andere die te maken hebben met ons centrum. In deze nieuwsbrief staan weer heel wat wetenswaardigheden. Neem er even de tijd voor en u bent weer helemaal op de hoogte van wat er binnen De Witte Vogel speelt! Inmiddels hebben de ouders van het KDC de informatiegids ontvangen en de ouders van het SO en VSO de schoolgids gekregen. Hierin staat ook erg veel informatie. Neemt u daarnaast ook regelmatig een kijkje op onze website, hier worden wekelijks nieuwsberichten geplaatst! Naast al deze schriftelijke informatie vinden wij het persoonlijke contact nog veel belangrijker. Ook mijn deur staat zeer regelmatig open. Heeft u een vraag, wilt u informatie, loop gewoon binnen of maak even een afspraak. Ik kijk uit naar een mooi nieuw schooljaar ! Erik Los, directeur De Witte Vogel. Website Zoals in de inleiding staat vermeld hebben wij een website die volop in beweging is. In de afgelopen weken is de informatie weer herzien en zijn er nieuwe foto s geplaats. Dat alleen al is een bezoekje waard. Elke week worden op maandagmorgen de laatste nieuwtjes geplaatst, zodat u als ouder geïnformeerd wordt over actuele ontwikkelingen. Er staat veel informatie op de website. Om u te ondersteunen bij uw zoektocht naar het antwoord op uw vraag hebben wij een zoekmachine geplaatst op de website. Wij streven ernaar om alle brieven die naar u worden verzonden ook te plaatsen op de website, onder brochures en formulieren. Zoekt u een formulier of bent u een brief kwijt, in de meeste gevallen vindt u deze terug op de website! Mist u formulieren wilt u dit dan doorgeven? PASSEND ONDERWIJS Het is even stil op gebied van Passend Onderwijs. Op 2 oktober stemt de Eerste Kamer over het wetsvoorstel. In de tussentijd worden er nog wel zaken in gang gezet, zoals het steunpunt Passend Onderwijs voor ouders. Het steunpunt is een samenwerking tussen Balans, CG-raad en Platform V en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OC&W. 1

2 Nieuws van het KDC Het kinderdagcentrum is de hele zomervakantie open gebleven. Samen met de kinderen van de bso (buitenschoolse opvang) zorgden zij voor nog wat leven en gezelligheid in het gebouw. Alleen 16 augustus had het KDC een sluitingsdag, waarop de groepsruimtes opnieuw werden ingericht. Vrijdag 17 augustus mochten alle kinderen in hun nieuwe groepen beginnen. Voor sommige kinderen betekende dit alleen een nieuw lokaal. Voor andere kinderen betekende dit ook nieuwe groepsgenootjes en nieuwe begeleiders of therapeuten. Dat was even wennen, maar de kinderen hadden het al snel weer naar hun zin. De Kuikentjes- en de Olifantjesgroep maken een rustige start dit schooljaar. Deze groepen zijn pas half gevuld. We hebben nog open plaatsen, doordat er 8 kinderen naar school zijn gegaan en er pas twee nieuwe kinderen gestart zijn. Gelukkig hebben we momenteel veel kennismakingsbezoekjes en verwachten we dat er een aantal nieuwe kinderen snel kunnen starten. U heeft als ouder inmiddels de jaarinformatie gekregen over de kinderen in de nieuwe groep en welke medewerkers uw zoon of dochter het komende schooljaar zullen begeleiden en behandelen. Ook heeft u een mooie jaarkalender gekregen met de sluitingsdagen en bijzondere activiteiten van het KDC. Deze informatie kunt u ook terugvinden op de website onder de knop Praktische informatie. In oktober vinden onze eerste ouderochtenden plaats, waarop u uitgebreide informatie zult krijgen over het nieuwe groepsprogramma. Mocht u voor deze tijd vragen hebben over het programma, dan kunt u ten alle tijden contact opnemen met een van de begeleiders van de groep. Tevens zullen zij initiatief nemen om alvast kennis te maken met voor hen nieuwe ouders. Hetzelfde geldt voor de therapeuten van uw kind. Eind september zult u nadere informatie ontvangen over de ouderochtenden, maar houdt u vast rekening met een programma dat ongeveer van 9.00 tot uur duurt. Tenslotte heeft u de vernieuwde informatiegids gekregen van het KDC. Deze vervangt de gids die u bij aanvang van de start op het KDC heeft ontvangen. Het feit dat onze moederstichting SteinmetzdeCompaan zijn naam veranderd heeft in Middin, maakte dat wij de gids moesten veranderen. Er is van de gelegenheid gebruik gemaakt om op onderdelen de inhoud wat bij te stellen. Leest u hem daarom nog eens aandachtig door. Als laatste willen wij u nog vertellen dat Saskia Korving nieuw gestart is als assistent begeleider, deels op de Kuikentjesgroep en deels als invaller. Cobien Roggeveen gaat verder als vaste vervanger. Lindsey Mooijman is gestart als stagiaire op woensdag en vrijdag op de Konijntjesgroep Wij hopen dat wij met alle kinderen en u als ouder weer een vruchtbaar leerjaar zullen beleven, waarin onze kindjes plezier hebben en zich goed zullen ontwikkelen. Tevens hopen wij dat u als ouder zich thuis zult voelen op ons KDC. Indien u vindt dat wij de begeleiding op het KDC kunnen verbeteren, dan horen wij dit graag van u. Wij leren graag! Met vriendelijke groet, Diana Vink en Leonie de Graaf (afdelingsmanagers KDC) NIEUWS SO EN VSO a.personele ontwikkelingen Maria Versseput, leerkracht van SO 6, is al geruime tijd ziek. Wanneer zij weer komt werken is helaas nog niet duidelijk. Zij wordt vervangen door Pauline Stadhouders, een bekend gezicht aangezien zij voor de vakantie het zwangerschapsverlof van Lineke Kievit in SO 4 verving. Lineke Kievit zal binnenkort weer komen werken. Zij werkt op woensdag in SO 1 en op donderdag en vrijdag in SO 4. Deze laatste weken van haar verlof worden op woensdag in SO 1 door Connie Stokx vervangen en door Mandy v.d. Ster op donderdag en vrijdag in SO 4. Een bijzondere situatie binnen het vakteam Bewegingsonderwijs. Zowel Fleur als Didi, de leerkrachten bewegingsonderwijs, zijn in blijde verwachting. Zij worden in de komende periode vervangen door: Daisy van Swieten, Leonie van der Plas en Laura Bemelman. Wij wensen hen een goede tijd binnen ons centrum en Didi en Fleur een voorspoedig verlof toe! b. Leerplicht In eerdere nieuwsbrieven is er al aandacht gegeven aan de Leerplicht. In het komende jaar zal hier nog strenger op gecontroleerd worden door de diverse gemeentes. Daarom brengen wij dit nogmaals onder de aandacht, om te voorkomen dat er eventuele boetes worden uitgedeeld. De Wet op de Leerplicht zorgt ervoor dat alle kinderen in Nederland, die leerplichtig zijn, het onderwijs regelmatig bezoeken. Onder regelmatig betekent in principe alle dagen buiten de vakanties en vaste vrije dagen om. In geval dat uw zoon of dochter niet de school kan bezoeken, moet u dit altijd tijdig te melden. Is uw zoon of dochter ziek, wilt u dit dan direct telefonisch melden bij het groepsteam. Zij noteren dit dan in de administratie. Gezien onze doelgroep zien wij dat veel leerlingen regelmatig een dokter moeten bezoeken. Ook dit meldt u bij het groepsteam. 2

3 Doet u dit niet dan moeten wij dit zien als ongeoorloofd verzuim en bij controle loopt u dan de kans op een boete. Bij ongeoorloofd verlof nemen wij contact met u op over de reden van afwezigheid. Bij veelvuldig ongeoorloofd verlof moeten wij dit melden bij de leerplicht. Voor andere gevallen dan ziekte of doktersbezoek moet u toestemming vragen. Dit geldt voor het volgende: -vakanties of vrije dagen buiten de reguliere vakantie om; -religieuze verplichtingen; (hiervoor zijn door de gemeentes dagen vastgesteld) -gewichtige omstandigheden. Voor het indienen van verzoeken is er een formulier aanwezig op de website dat u kunt aanleveren bij de afdelingsmanagers: Joke Wijnhoff, Jasper Beguin of Mirjam Schaaij. Zij bespreken het verzoek met Erik Los. Zo snel mogelijk krijgt u antwoord op het verzoek. Houdt u er wel rekening mee dat wij heel beperkt zijn in het toekennen van verlof, gezien de wet. Mocht u geen toestemming hebben gekregen of is er sprake van ongeoorloofd verlof, dan moeten wij dit melden bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente, aangezien ook wij bij niet melden een boete riskeren. Door elkaar goed te blijven informeren en de verzoeken op tijd in te dienen kunnen vervelende gevolgen worden voorkomen. En daar zijn wij allemaal mee geholpen! Naast de leerplicht willen wij u ook vragen om als u uw zoon of dochter komt brengen, dit op tijd te doen. Natuurlijk zijn er altijd omstandigheden dat dit niet lukt, maar wilt u ernaar streven om uw zoon/dochter te brengen, zodat de groep rustig kan starten. (Als vervoer veelvuldig te laat is, nemen wij zelf contact op met de vervoerder). c. Bellen met het centrum Wij staan u graag te woord. Aangezien de groepen/klassen en behandelaars tussen en met de kinderen/leerlingen bezig zijn, willen wij u vragen om als u hen wilt spreken te bellen voor of na In de tussenliggende tijd kunt u een boodschap achterlaten en wordt u zo snel mogelijk terug gebeld. Eventueel kunt u ook een mailtje sturen naar de betreffende collega. d. Vervoer Een begin van een jaar gaat altijd gepaard met wisselingen in vervoerders. Voor vragen over het vervoer kunt u contact opnemen met Stichting Vervoer. Als Witte Vogel vinden wij veilig vervoer van groot belang. Zijn er klachten dan moet u dit indienen bij Stichting Vervoer, maar vernemen wij dit ook graag. Het nummer van Stichting Vervoer is: e. Ouderochtend/avond Op dinsdag 11 september van uur tot uur is er een ouderochtend voor de ouders van de Moskousingel en in de avond voor de ouders van het SO en VSO aan het Willem Dreespark. Ouders kunnen kennismaken met het groepsteam van dit jaar, en ze krijgen informatie over het programma van dit jaar (rooster). De uitnodiging voor deze avond vindt u bij deze nieuwsbrief. f. NSO Een van de opmerkingen in het oudertevredenheidsonderzoek was het gemis aan Naschoolse Opvang. Wij zijn blij om u te melden dat het is gelukt om per dit schooljaar op de woensdagmiddag te starten met Naschoolse Opvang. Dit wordt georganiseerd door Middin, de organisatie die ook de vakantieopvang uitvoert. Voor meer informatie kunt u bij maatschappelijk werk terecht. Middin kan geen extra opvang regelen tijdens de extra vrije dagen (studiedagen), aangezien zij niet voor een paar losse dagen medewerkers kunnen inzetten. De Naschoolse Opvang wordt op het hoofdgebouw uitgevoerd, wilt u een keertje komen kijken, zij zijn er nu elke woensdagmiddag! g. De 1 e Oudergespreksgroep VSO is op dinsdagavond 9 oktober Vorig schooljaar zijn er drie ouderbijeenkomsten geweest. Het waren plezierige bijeenkomsten waar verschillende thema s zijn besproken. De ouders vertelden over de ontwikkeling van hun kind, problemen waar ze tegen aanlopen en met welke dilemma s je als ouder te maken krijgt als je kind beperkingen heeft. Er zijn veel ervaringen uitgewisseld. Dit schooljaar organiseren we opnieuw drie ouderbijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is op dinsdag 9 oktober van uur Het thema zal zijn: Hoe kan ik een balans vinden tussen de zorg voor mijn kind met een beperking, de zorg voor mijn gezin als geheel en de wensen en behoeften welke ik als ouder zelf heb. De uitnodiging voor deelname komt nog, maar noteert u de datum vast in uw agenda. Marloe den Hartog (orthopedagoge), Everien Mulder (maatschappelijk werk) h. ouderbijdrage Jaarlijks vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Dit bedrag gebruiken wij om net even dat beetje extra te bieden, bijvoorbeeld tijdens Sinterklaas of projecten. Bij deze brief ontvangt u het verzoek voor deze ouderbijdrage. i. Contactgegevens Bij deze Nieuwsbrief ontvangt u het verzoek om de contactgegevens in te vullen. Deze gegevens gebruiken wij als wij u snel willen bereiken. 3

4 Tevens vragen wij u om een adres. Wij onderzoeken op dit moment, mede op basis van opmerkingen van ouders, om meer gebruik te maken van . Wilt u bij eventuele wijzigingen na inleveren van dit formulier, dit ook aan onsdoorgeven. j. Portfolio s SO De portfolio s die binnen het SO zijn gemaakt in het afgelopen schooljaar zijn voor de vakantie meegegeven en van een groot aantal ouders al teruggekomen echter nog niet van alle leerlingen. Wilt u het portfolio weer teruggeven dan kunnen we er weer mooie werkjes en foto s in doen van het nieuwe schooljaar. Belangrijke data TERUGKOPPELING ONDERZOEKEN a.inleiding Uw mening telt en regelmatig voeren wij dan ook enquêtes uit om deze te pijlen. In deze nieuwsbrief vindt u terugkoppelingen plaats van enquêtes die zijn uitgevoerd binnen de locatie De Witte Vogel. Dit is een relatief nieuwe locatie, sinds oktober 2010 onderdeel van De Witte Vogel en daarom waren wij benieuwd hoe de overgang naar de Witte Vogel is ervaren en tevens hebben wij ook een oudertevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Dit laatste onderzoek is gelijk aan het onderzoek uit 2011 (uitgevoerd onder de ouders van het SO en VSO aan het Willem Dreespark.) Voor een volledige versie van de onderzoeken verwijs ik u graag naar de website (onder brochures en formulieren), waar deze op korte termijn geplaatst zullen worden. b. Enquête Moskousingel In het afgelopen schooljaar is de overgang van KDC de Joppe (de Moskousingel) naar de Witte Vogel geëvalueerd door middel van een enquête onder alle betrokken medewerkers en een oudertevredenheidsonderzoek voor de betrokken ouders. Deze twee staan los van elkaar maar geven samen een beeld over hoe de overgang van de leerlingen van KDC de Joppe naar de Witte Vogel ervaren is. Uit de medewerkersenquête komt naar voren dat zij in het voortraject te weinig betrokkenheid hebben ervaren. Pas toen het besluit genomen was dat de kinderen van de Joppe naar de Witte Vogel zouden gaan zijn ze geïnformeerd. Hierdoor is, onnodig veel weerstand ontstaan. Daarnaast was er onduidelijkheid over de inzet van therapeuten door de op handen zijnde bezuinigingen bij Sophia. De start van de therapeuten op de Moskousingel liet erg lang op zich wachten, langer dan wenselijk was. Betrekken van medewerkers in een vroeg stadium en open communicatie zijn duidelijke aandachtspunten voor toekomstige ontwikkelingsprocessen op de Witte Vogel. Positief is, dat bij het merendeel van de huidige betrokkenen nu een positief gevoel overheerst. Men ziet duidelijk de meerwaarde van de huidige samenwerking en is optimistisch over de mogelijkheden die het geïntegreerde aanbod biedt voor leerlingen en ouders. Ook de aandacht van leidinggevende voor de medewerkers wordt als zeer positief ervaren. Ter afsluiting een opmerking van één van de medewerkers: Als ik terugkijk vind ik het project grenzeloos onderwijs genieten succesvol geweest. Ik meet dit af aan de ontwikkeling die de kinderen van de Joppe hebben doorgemaakt. Er is een duidelijke groei in de ontwikkeling te zien. Ik denk dat het multidisciplinair werken hier een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Maar ook het anders vorm geven van het dagprogramma, de veelheid aan herhaling, doelgerichter werken, en intensief werken met een thema zijn veranderingen die ervoor hebben gezorgd dat de kinderen floreren. Ouders zijn over het algemeen tevreden en zijn inmiddels gewend aan school. Het best uit 2 werelden is vaak gezegd: en dat is goed gelukt; nog steeds groeiende, maar tot zover: een succes! OTO Moskousingel Ondanks een iets wat lage respons (48%) hebben wij wel een goed beeld gekregen uit het onderzoek. Hierbij de hoofdpunten uit het onderzoek. Het merendeel van de leerlingen gaat met plezier naar school. De medewerkers tonen respect voor de leerlingen en de verschillen in culturele achtergrond. Meer aandacht kan er komen voor de voorbereiding op de toekomst na school (dagbesteding, vrije tijd en wonen). De ouders zijn tevreden over de wijze waarop hun kind wordt voorbereid op zaken en situaties die zij in de maatschappij kunnen tegenkomen. Ouders hebben voldoende inzicht in het onderwijs en zijn tevreden over het onderwijsaanbod. De aandacht voor de overgang naar een andere afdeling wordt gevraagd. Net als in het OTO van 2011 wordt er aandacht gevraagd over de te behalen doelen, de voortgang en de betrokkenheid van ouders hierbij. Dit geldt tevens voor de behandeldoelen. Hierbij gaat het om informatieoverdracht en het op de hoogte houden van resultaten. De samenwerking tussen onderwijs en behandeling is duidelijk en wordt gewaardeerd. Het nut van de handelingsplannen wordt door ouders minder gewaardeerd. Ook dit ligt in lijn van het OTO van 2011 en is opgenomen in het ontwikkelplan voor de komende jaren Ouders vragen om een afkortingenlijst en een lijst met uitleg van begrippen. Hiermee zal in het komende jaar een start worden gemaakt en opgenomen worden in de website. Al met al ligt dit onderzoek in lijn met de mening van ouders die in 2011 het onderzoek hebben 4

5 ingevuld. Er is een mooie 7,9 gegeven aan het centrum. Het onderzoek biedt voldoende aanknopingspunten om een verdiepingsslag te maken. Kijkend naar de twee onderzoeken kunnen wij duidelijke leerlessen trekken uit de overgang van vanouds De Joppe naar de Moskousingel, maar kunnen wij ook constateren dat het succesvol is verlopen en dat de Moskousingel een volwaardig onderdeel is van de Witte Vogel. Dit verdient een dankwoord aan ouders, maar zeer zeker ook aan alle medewerkers die hier veel energie in hebben gestoken. Overgaan naar een nieuwe werkgever/werkomgeving vraagt altijd aanpassing en kost tijd, maar hulde voor de wijze waarop dit gedaan is! Nieuw in het assortiment van Speel-O-Theek Qaboos: Deze vrolijke rups maakt mooie geluiden. Je kunt diverse dieren, voertuigen en zelf de maan en de ster horen. Als je een van de vier bovenste knoppen indrukt zingt hij, terwijl de verschillende knoppen om de beurt oplichten. Als je een bladzijde omslaat hoor je de naam en/ of het geluid. Dit kun je instellen. Eveneens is het aangenaam dat je een keus kan maken of je alles zacht of harder hoort. Kom je luisteren? van het KDC of de schoolgids, waarin veel informatie staat over ons Veiligheidsbeleid. B.H.V. Het is een van die dingen die je niet wilt meemaken: brand. Toch is dit een calamiteit waar je mee te maken kunt krijgen, ook binnen ons centrum. Daarom beschikt De Witte Vogel over een BHV team. BHV staat voor BedrijfsHulpVerlening. Elke dag zijn er een aantal collega s die als BHVers zijn aangesteld. Zij hebben een cursus gevolgd en weten te handelen bij: -beginnende brand: -ontruimingen -ondersteuning bij levensreddende handelingen (geen EHBO, daar hebben wij andere collega s voor, waaronder de verpleging). Jaarlijks oefenen wij minimaal een keer een algehele ontruiming, zodat onze kinderen en leerlingen ervaren hoe een ontruiming in zijn werk gaat en blijven wij zicht houden op de eventuele knelpunten. Zoals het er nu uitziet zullen wij in de maand september een grote ontruiming houden, waarover wij u zullen informeren. Wel hangt dit af van het weer en andere omstandigheden of wij het veilig vinden om te oefenen. Naast deze grote oefening oefenen de BHVers jaarlijks via kleine trainingsmomenten en een grote herhalingsdag. Zij oefenen dan het blussen, reanimeren en hoe te handelen bij kleine ongelukken. BHV is een wettelijke verplichting, maar nog belangrijker zorgt het voor het vertrouwen dat in geval van calamiteiten wij weten te handelen. Heeft u vragen over BHV of andere zaken op het gebied van Veiligheid dan kunt u contact opnemen met Erik Los De speel-o-theek is open op woensdagmiddag tussen 13:00 en 16:00 uur. Tot ziens! Jytte Euwe VEILIGHEID Veiligheid is de basis voor het goed kunnen werken, leren en ontwikkelen. Een veilige werken leeromgeving is dan ook een van de speerpunten binnen ons centrum. In de nieuwsbrieven van dit jaar zullen wij elke keer een bepaald onderdeel van Veiligheid belichten. Verder verwijs ik u graag naar de informatiegids UIT HET NETWERK a.ouders-online Onze collega Marijke de Vries zorgt regelmatig voor een mooie bijdrage voor de organisatie van ouders online (www.ouders.nl) Zie hiervoor bijv. eerdere nieuwsbrieven. Op ouders.nl worden regelmatig kinderboeken voorzien van een recensie. Afgelopen periode hebben wij weer heel wat mooie boeken van hen cadeau gekregen die wij gebruiken in de groepen. Via deze weg ook een dankwoord aan Ouders Online! b.bosk Jubileum Congres 2012 Midden in de samenleving Op zaterdag 6 oktober 2012 vindt het BOSK Jubileum Congres plaats. Deze dag, voor jong en oud, wordt gehouden bij Stichting BIO in Arnhem. Het congres biedt voor elk wat wils: inhoudelijke verdieping, actieve ontspanning en uitwisseling. De dag start om 9.30 uur en eindigt om uur. 5

6 Programma ochtend: Volwassenen: diverse lezingen en workshops over spina bifida, cerebrale parese, meervoudig complex gehandicapten, schisis en verkorting van het been. Kinderen 4 7 jaar: knutselen en/of buiten spelen. Kinderen 8 jaar en ouder: kindercollege en sportieve of kunstzinnige activiteiten. MCG-kinderen: snoezelen en/of zwemmen met hun eigen begeleider. Programma middag: Een markt met diverse activiteiten voor het hele gezin: kleedjesmarkt voor de kinderen met (aangepast) speelgoed, informatiemarkt, beroepenmarkt, schminken, massages, muziek, workshops (paardrijden, djembee, muziek), (zeepkist)presentaties, kindervoorstelling en nog veel meer! De middag wordt op feestelijke wijze afgesloten. Het voorlopige programma kunt u vinden op Begin september krijgt u de uitnodiging met het volledige programma thuisgestuurd. Hierna kunt u zich aanmelden. Graag tot 6 oktober! Wouter Bos Voorzitter BOSK Prinsjesdag Herfstvakantie: 22 oktober t/m 26 oktober 2012 Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari 2013 Voorjaarsvakantie: 25 februari t/m 1 maart 2013 Goede vrijdag: 29 maart 2013 Tweede Paasdag: 1 april 2013 Meivakantie: 29 april t/m 3 mei 2013 Hemelvaart: 9 en 10 mei 2013 Pinkstervakantie: 20 t/m 24 mei 2013 Zomervakantie: 22 juli t/m 30 augustus 2013 NOEMENSWAARDIGE WEBSITES A Speelgoed voor kinderen met een beperking gericht op spel en ontwikkeling. Al het op deze site aangeboden speelgoed kan bediend worden met een schakelaar of losse knop. Het speelgoed is voorzien van een connector waar de schakelaar rechtstreeks in te steken is. NB: & goedkoper dan de reguliere aanbieders van dit soort speelgoed. Belangrijke data: 11 september ouderavond 18 september Prinsjesdag (SO en VSO vrij) 8 oktober leerlingen SO 1 t/m 3 en SO groen vrij 9 oktober ouderavond VSO 19 oktober verschijnt nieuwsbrief 2 22 t/m 26 oktober herfstvakantie VAKANTIES Hierbij de vakanties voor Houdt u rekening met de afspraken over verlof buiten de vakanties zoals in de Schoolgids staan vermeld. -NB: Vakanties eerder geboekt i.v.m. goedkopere tickets zijn geen reden voor het verlenen van buitengewoon verlof en worden dus niet gehonoreerd. -NB: Deze data kunnen afwijken van de site van de gemeente Den Haag of het Ministerie van Onderwijs. Hierop hebben wij als Witte Vogel geen invloed! De onderstaande regeling dient gevolgd te worden. 6

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014

D i g i t a l e n i e u w s b r i e f. Openbare basisschool Prof. Kohnstamm Nummer 1; schooljaar 2013/2014 VANUIT DE SCHOOLLEIDING Start nieuwe schooljaar Het nieuwe schooljaar is deze week van start gegaan. Op maandagmorgen waren er heel veel kinderen die zin hadden om weer naar school te gaan! Gelukkig want

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Nieuwsbrief voorjaar

Nieuwsbrief voorjaar Nieuwsbrief voorjaar 2013 Beste ouder(s)/verzorger(s), Voor u ligt de nieuwsbrief van het zandkasteel-pgb. Met deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van alle activiteiten van het zandkasteel-pgb

Nadere informatie

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl

Sportdag Hartenaas. De schoolgids vindt u op onze website. www.hartenaas.nl 1 6 j u n i 2 0 1 4 Sportdag Hartenaas 1 Sportdag Hartenaas Op vrijdag 20 juni 2014 vindt de jaarlijkse sportdag van Hartenaas plaats (mocht het deze dag erg slecht weer zijn, dan wordt de sportdag verplaatst

Nadere informatie

Nieuwsbrief oktober 2015

Nieuwsbrief oktober 2015 Nieuwsbrief oktober 2015 Welkom! Via deze nieuwsbrief ook een warm welkom aan alle ouders/verzorgers van de locatie Van der Muydenstraat. Vanaf heden zullen namelijk beide locaties van ons Kindcentrum;

Nadere informatie

Geachte ouders, Operatie Mobilisatie Rusland

Geachte ouders, Operatie Mobilisatie Rusland Nieuwsbrief 1 5 september 2017 Geachte ouders, Deze week: * Welkom! * Info avond * Peutergym Zo, de kop is er weer af! We zijn weer begonnen en direct bruist het weer in school. Veel nieuwe gezichtjes

Nadere informatie

Paradijsplein NJ Amsterdam T E

Paradijsplein NJ Amsterdam T E Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 13e nieuwsbrief, vrijdag 6 maart 2015 Beste ouders, De voorjaarsvakantie is achter de rug en we zijn weer fris gestart.

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit

Activiteitenplanning G.Th.Rietveldschool augustus Activiteit AGENDA juli 2016 Activiteit maandag 11 Uitgifte email nieuwsbrief 13. maandag 11 Afscheid groep 8C dinsdag 12 Afscheid groep 8A woensdag 13 Afscheid groep 8B woensdag 13 Laatste schooldag 12.30 vrij donderdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber

Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber Nieuwsbrief o.b.s. De Eiber www.obsdeeiber.nl Jaargang 29, nummer 2 09-09-2016 (verschijnt 1x per twee weken) In deze editie: We zijn weer begonnen! Info-avond Afscheid juf Wilma Sparen voor je school

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Datum: Nummer:1

Datum: Nummer:1 Datum: 6-9-2013 Nummer:1 Beste ouders en of verzorgers Welkom in het schooljaar 2013-2014 We hebben een goede start gemaakt! Iedereen is veilig teruggekeerd van de vakantie en met frisse zin begonnen aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1

Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Nieuwsbrief Dinsdag 26 augustus 2014 Nr. 1 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Vrijdag 5 september Groepen 1/2 vrij Dinsdag 9 september Informatiemiddag 14.30 uur/avond

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers

jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers jaargang 12 nr. 2 oktober/november 2012 ouders / verzorgers DE OUDER CENTRAAL! Dagelijks staat uw zoon of dochter centraal binnen ons werk. Wij zetten ons in voor vorming, onderwijs en behandeling om daarmee

Nadere informatie

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR

Agenda 15 september 2014 Schoolfotograaf 16 september 2014 Ouderavond VSO 23 september 2014 Ouderavond SO 24 september 2014 Koffieochtend OR Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Voorwoord Algemeen: Personeel Algemeen: Nieuwe collega s Algemeen: Nieuwe stagiaires Algemeen: Toestemmingsformulier Algemeen: Schoolfotograaf Algemeen: Gym Algemeen: Vooraankondiging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF april 2015

NIEUWSBRIEF april 2015 NIEUWSBRIEF april 2015 Bericht van directie: Te laat komen kinderen We zien dat steeds meer kinderen te laat op school komen en steeds meer ouders langer in de groepen blijven kletsen of afscheid nemen

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster

Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Het komende schooljaar start het continurooster Nieuwsbrief nr.1 We gaan weer beginnen Maandag begint de school weer. We hopen dat alle kinderen en hun ouders een fijne vakantie hebben gehad en dat de kinderen net zo enthousiast zijn om weer op school

Nadere informatie

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders,

Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51. Delft, 11 januari 2013. Geachte ouders, Prins Mauritsschool Nassaulaan 54 2628 GJ Delft tel. 015 256 82 51 Delft, 11 januari 2013 Geachte ouders, Met de kinderen hebben we de eerste werkweek in het nieuwe jaar achter de rug. We wensen u Gods

Nadere informatie

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015

Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896. Jaargang 26 - nr. 11 Nieuwsbrief 10 juli 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 11

Nadere informatie

Help!! Weekbericht van 4 september Start nieuw schooljaar

Help!! Weekbericht van 4 september Start nieuw schooljaar Weekbericht van 4 september 2017 Start nieuw schooljaar Vandaag was het zover, het nieuwe schooljaar is weer gestart. Druppelsgewijs zagen we de kinderen vanmorgen het schoolplein opkomen, alleen of begeleid

Nadere informatie

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen

23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje. Algemeen 23 e jaargang, nr. 2 11-09-2015 nieuwsbrief t Toetertje OBS De Schoener Algemeen Wennen We zijn inmiddels alweer 2 weken aan de slag en iedereen heeft zijn draai wel zo n beetje gevonden. Natuurlijk is

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -

Nieuwsbrief nr. 19 -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. -. - Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 19 12 e jaargang Vrijdag 19 juni 2015 Bedankavond hulpouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013

Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Nieuwsbrief Nummer 5, februari 2013 Agenda: Februari: 8: Rapport mee / Carnaval 12,14: Oudergesprekken 15: Vrije middag en start voorjaarsvakantie 27: Hoofdluiscontrole Maart: 6: Studiedag (kinderen vrij)

Nadere informatie

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli

Oud papier in Noord: Donderdag 17 juli. Open spreekuur GGD: maandag 7 juli Juli 1 2 Eindejaarsfeest Bewegen is gezond 3 4 5 6 28 7 8 OC 9 10 11 Rapport groep 3 t/m 8 Musical groep 8a 12 13 29 rapportgesprekken groep 1-2 14 Musical groep 8b 15 Verrassingsdag en barbeque groep

Nadere informatie

We zijn weer begonnen!! Verkeerd telefoonnummer

We zijn weer begonnen!! Verkeerd telefoonnummer Nieuwsbrief Nummer 1 Schooljaar 2015-2016 4 september 2015 We zijn weer begonnen!! Het schooljaar is begonnen en iedereen heeft zijn of haar weg wel weer gevonden op school. We zijn afgelopen maandag in

Nadere informatie

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): vrijheid Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (on)tevreden Personeelszaken

Intro Geachte ouders/ verzorgers, Trefwoord Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): vrijheid Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (on)tevreden Personeelszaken Intro Geachte ouders/ verzorgers, Na het nodige overleg en goed luisteren naar verschillende partijen, zijn we uit de keuze voor andere schooltijden gekomen. U leest er, zoals beloofd, in deze BerICHTUS

Nadere informatie

Staat voor onderwijs dat meegroeit! Nieuwsbrief september 2017

Staat voor onderwijs dat meegroeit! Nieuwsbrief september 2017 Agenda september Dinsdag 19 september Woensdag 20 september Donderdag 21 september Maandag 25 september Maandag 25 september Woensdag 27 september 19.30-20.30uur Informatieavond groep 1 / 2 ( Ans, Nynke,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015

Nieuwsbrief Maart 2015 Nieuwsbrief Maart 2015 De volgende editie krijgt u op vrijdag 10 april U ontvangt de nieuwsbrief nu via de groepsleerkracht van uw kind. Als u iemand kent die de nieuwsbrief ook graag wil ontvangen, dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief. Wij maken werk van TALENT. En toen was het alweer kerst... Nieuw jaar. Wens. Nieuwsbrief 52 Dit is een uitgave van STIP VSO Utrecht. Een samenwerking tussen de VSO afdelingen van de Herderschêeschool en de Wilhelminaschool. Reacties op deze nieuwsbrief mailt u naar: nieuwsbrief@stipvso.nl. Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015

Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 Nieuwsbrief Jaargang 15, 2015 VSO Mikado Stiemensweg 44 Terugblik op ouderavond schooltijden Op donderdag 22 januari vond de ouderavond plaats waarin een model werd gepresenteerd voor mogelijke nieuwe

Nadere informatie

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015)

Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Hallo (Nummer 15, 25-01-2015) Beste ouders en leerlingen, In deze Hallo vindt u informatie over: Wat er zoal speelt in de groepen Wat er verder zoal speelt op school Oproep van de werkgroep Carnaval Studiemiddag

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Nieuwsberichten 2 november 2015

Nieuwsberichten 2 november 2015 Nieuwsberichten 2 november 2015 Terugblik blubberrun Nat, sloten, weilanden, goed doel oftewel de blubberrun! Door de beeldende werving van de ouderraad deden ook dit jaar weer zo n 75 deelnemers (leerlingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief MEI Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen,

Nieuwsbrief MEI Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, Nieuwsbrief Beste ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen, Na alle activiteiten van de afgelopen periode met ter afsluiting deze week de koningsspelen en de eindcito van groep 8 is het tijd om even uit

Nadere informatie

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016

[Break]ing News. Agenda voor de maand januari en februari Nieuwsbrief nr Almere, 22 december 2016 [Break]ing News Nieuwsbrief nr. 201617-04 Almere, 22 december 2016 Agenda voor de maand januari en februari 2017 Maandag 9 januari 2017 Eerste schooldag van 2017 9-13 januari 2017 Luizencontrole in de

Nadere informatie

Nieuwsbrief 13 november 2014

Nieuwsbrief 13 november 2014 Nieuwsbrief 13 november 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de digitale nieuwsbrief. Onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Tomas Brief van Yvonne De week van respect Algemene ouderavond

Nadere informatie

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016

Hofbode 18 6 juli 2015. Samen beter met ouders. o.a. Schooljaar 2015-2016 Hofbode 18 6 juli 2015 o.a. Schooljaar 2015-2016 Samen beter met ouders Oudergesprekken schooljaar 2015-2016 Zoals u al eerder in de Hofbode hebt kunnen lezen hebben we dit schooljaar met de werkgroep,

Nadere informatie

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge

Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge Radar Jenaplanschool Johan Louis de Jonge t Vrije 32 nieuwsbrief 4301JZ Zierikzee jaargang 13 nr. 20 Tel. 0111-413644 Maandag 11 mei 2015 info@jldejonge.nl radarjenaplanschool@gmail.com directeur: Debora

Nadere informatie

vakantierooster schooljaar 2015-2016

vakantierooster schooljaar 2015-2016 schooljaar 2014-2015 28 mei www.maxend.nl jaargang 17, nummer 18 e-mail:ria@maxend.nl agenda. 1,2 en 3 juni 18.00 uur wandeldriedaagse, georganiseerd door Stichting Jeugdbelangen. dinsdag 2 juni schoolfeest:

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

17 juni 2016 Nummer 18

17 juni 2016 Nummer 18 17 juni 2016 Nummer 18 Inhoud: Gezinsviering Centrum Jeugd en Gezin Breaklights Appelboom BSO zomerprogramma Daar gaan ze verkeersouders Wellnessdag Elzenhoek Calamiteitendag Vervanging Schoolkamp Vervangingen

Nadere informatie

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015

Nieuwsflits 18- juli/augustus 2015 Geachte ouders, verzorgers en leerlingen van De Delftse Daltonschool, Op donderdag 9 juli hebben we het schooljaar dan echt afgesloten. We kunnen terugkijken op een goed schooljaar met veel activiteiten

Nadere informatie

N I E U W S B R I E F 6

N I E U W S B R I E F 6 N I E U W S B R I E F 6 Vrijdag 20 november 2015 G r o e n v a n P r i n s t e r e r s c h o o l www.groenvanprinstererkatwijk.nl Piet Heinlaan 3 Geïnspireerd Kindgericht groenkw@xs4all.nl & 071 4016917

Nadere informatie

nr. 09, schooljaar 2012-2013

nr. 09, schooljaar 2012-2013 nr. 09, schooljaar 2012-2013 Keny uit groep 8 wint voorleeswedstrijd Op 27 november vond de schoolfinale van de voorleeswedstrijd plaats, die werd gewonnen door Keny uit groep 8a. Het was een spannende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4

NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 NIEUWSBRIEF Augustus/september 2015 NUMMER 4 SWV PO 2203 AFDELING HOOGEVEEN Van Goghlaan 3 7901 GK Hoogeveen T 0528 233 688 E:c.tulleken.hgv@po2203.nl VAN DE REDACTIE De eerste dag na de zomervakantie

Nadere informatie

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015

Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Nieuwsbrief extra week 1 2 september 2015 Algemeen Beste ouders, Hoewel ik al voor de zomervakantie een aantal ouders ontmoet heb op de informatieavond of anderszins gesproken heb en al kennis gemaakt

Nadere informatie

Weekbrief. 7 11 december 2015

Weekbrief. 7 11 december 2015 Sinterklaas op de Leer Afgelopen vrijdag bracht de Sint met zijn Pieten een bezoek aan onze school. Het werd een heerlijke sfeervolle dag. De kinderen genoten van de geweldige surprises die de knutselpieten

Nadere informatie

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017

In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Nr. 36 maandag 10 juli 2017 In verband met de zomervakantie verschijnt het volgende Korenaarbulletin maandag 28 augustus 2017 Belangrijke data Maandag, dinsdag donderdag: Verkort rooster, school om 14.00

Nadere informatie

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda:

In dit lokaal, is ruimte voor ieders verhaal! verantwoordelijkheid & zingeving. Agenda: Schooljaar 2014-2015 Nr. 35 Ouderavond schooltijden Een aantal weken geleden bent u geïnformeerd over de wijziging van schooljaar schooltijden 2010-2011 vanaf het nieuwe schooljaar, met daarin de aankondiging

Nadere informatie

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair.

Augustus 2014. Aantekeningen. ma di wo do vr za zo. Meerssenstraat 1b 5045 JB Tilburg. Telefoon: 013-5710843. E-mail: bs.de.sporckt@xpectprimair. kalender schooljaar 2014-2015 Augustus 2014 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Eerste schooldag Op 25 augustus start het nieuwe schooljaar om

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1

NIEUWSBRIEF AFDELING VMBO GT. Contact. Agenda. Inleiding. Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 AFDELING VMBO GT Jaargang 15-16, augustus 2015 editie 1 Inleiding De kop van het nieuwe schooljaar is er alweer vanaf. Gelukkig is iedereen weer gezond en wel terug gekomen van de vakantie. Alle 2e klassers

Nadere informatie

Baby s op komst. Eerste nieuwsbrief. Uitgave 7 2015. In deze nieuwsbrief:

Baby s op komst. Eerste nieuwsbrief. Uitgave 7 2015. In deze nieuwsbrief: Uitgave 7 2015 In deze nieuwsbrief: Eerste nieuwsbrief Baby s op komst Overeenkomsten ouderbijdrage/winterkamp/ themaweek Betaling ouderbijdrage Geen herfstmarkt Dennis Zorg verandert Personeel Stichting

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Belangrijke data. Activiteiten. Nr. 38 maandag 11 juli 2016

Belangrijke data. Activiteiten. Nr. 38 maandag 11 juli 2016 Nr. 38 maandag 11 juli 2016 Belangrijke data Maandag 11 juli: Extra uitvoering musical groep 8 voor de opa s en oma s van de kinderen uit groep 8. Maandag 11 en dinsdag 12 juli: Schoolkamp groep 7 Dinsdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016

Nieuwsbrief. 6 november Verantwoordelijkheid. Samenwerken en Reflectie. Zelfstandigheid en Effectiviteit. 15 januari 2016 Verantwoordelijkheid Samenwerken en Reflectie Zelfstandigheid en Effectiviteit Nieuwsbrief 15 januari 2016 6 november 2015 Daltonschool de Touwladder Schoolstraat 27 7642 AS Wierden Postbus 266 7640 AG

Nadere informatie

29 januari 2015, 20ste jaargang

29 januari 2015, 20ste jaargang 7 29 januari 2015, 20ste jaargang Maandag en woensdag fruitdag! Do. 29 jan. 20.00 OR vergadering Woe. 4 feb. Afsluiting Poëzieweek Do. 5 feb. Studiedag groep 1-2, leerlingen lesvrij 20.00 MR vergadering

Nadere informatie

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012

DE KLAPPER nr 13. Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 DE KLAPPER nr 13 Informatiebrief St. Michaëlschool Rotterdam Schooljaar 2011-2012, nr. 13, 7 februari 2012 st.michael@rvko.nl www.st-michael.nl Brede schoolactiviteiten Ook na de voorjaarsvakantie kunnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4, NUMMER 5 1/5

NIEUWSBRIEF JAARGANG 4, NUMMER 5 1/5 JAARGANG 4, NUMMER 5 1/5 Woord van de Directie Beste ouders, Het laatste kwartaal 2012 heeft alweer zijn intrede gedaan. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd voor het kinderdagverblijf en er staat ons

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

Verder in deze nieuwsbrief informatie over een tevredenheidspeiling die plaats zal vinden na de herfstvakantie.

Verder in deze nieuwsbrief informatie over een tevredenheidspeiling die plaats zal vinden na de herfstvakantie. * Willaertstraat 2 3314 WZ Dordrecht * Telefoon: 078-8905525 * prinsbernhardschool@h3o.nl * www.prinsbernhardschooldordrecht.nl * Jaargang 11 nummer 2 (14-10- 16) Geachte ouders/verzorgers en beste jongens

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Oktober 2015

NIEUWSBRIEF Oktober 2015 NIEUWSBRIEF Oktober 2015 INHOUD: Agenda Op tijd komen Schooltijden Nieuwe leerkrachten Even voorstellen Kleuterkijkdag Jump-in Artis Zomerfeest Ouderactiviteiten Vakantie- en studiedagen Wintertijd Welkom

Nadere informatie

DapperKlapper 1-8 september 2017

DapperKlapper 1-8 september 2017 DapperKlapper 1-8 september 2017 Belangrijke data woensdag 6 september start schooljaar 2017-2018 vrijdag 29 september woensdag 4 oktober donderdag 5 oktober vrijdag 20 oktober tot en met maandag 30 oktober

Nadere informatie

Nieuwsbrief Oktober 2014

Nieuwsbrief Oktober 2014 Nieuwsbrief Oktober 2014 De volgende editie krijgt u op vrijdag 28 november U kunt de nieuwsbrief per mail ontvangen door u zelf aan te melden op onze website, ook kunt u hem bekijken op de website onder

Nadere informatie

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk

nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Belangrijk nieuwsbrief Jaargang 8, nr. 2 26 augustus 2015 In dit nummer: Start schooljaar Informatieochtend Gymtijden Afscheid Damion Hulp ouders gezocht Onderbouwnieuws Middenbouwnieuws Ander nieuws Beste ouders,

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015

Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015 Heerlen, dinsdag 6 oktober 2015 Nieuwsbrief 3 6 oktober 2015 Beste ouders/verzorgers, In deze 3 e nieuwsbrief van schooljaar 2015-2016 leest u over : - Dag van de leraar - Ouderbijdrage - Ouderparticipatie

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Nieuws vanuit de taalhoek

Nieuws vanuit de taalhoek Inleiding Wij hopen dat jullie allemaal een fijne vakantie hebben gehad. Wat was het fijn om alle kinderen weer op school terug te zien. Voor het ene kind is de start in een nieuwe groep een uitdaging

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017

NIEUWSBRIEF. nr augustus 2017 NIEUWSBRIEF nr. 1 23 augustus 2017 In deze nieuwsbrief: Nieuwe collega: Daniëlle Informatieavonden Afstemmingsgesprekken Vreedzame school Verlofaanvragen Ziek melden Schoolreis groep 1-2 Het goede doel

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief. Afscheid

In deze nieuwsbrief. Afscheid In deze nieuwsbrief Agenda: Afscheid Vakantierooster Vrije (mid)dagen Meester Peter Plusklas Nieuws vanuit de MR Nieuws vanuit de Ouderraad Lezen in de zomervakantie Vakantiebijbelclub Resto van Harte

Nadere informatie

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda

Sterrennieuws. Nummer 1 02 september Agenda Sterrennieuws Nummer 1 02 september 2016 Agenda Datum 15-9-2016 Algemene Ouderavond 19:00 19:30 uur groep 1 t/m 4 19:30 20:00 uur algemeen (aula) 20:00 20:30 uur groep 5 t/m 8 21-9-2016 Studiedag OGW:

Nadere informatie

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA.

Waterlandjournaal. Nieuws van de directie. Nieuws van de directie oproep. Vakantieregeling. Kinderstralen LOS. Sportochtenden JVA. Waterlandjournaal Jaargang 3 nr. 8 29 april 2016 Nieuws van de directie I N D I T N U M M E R : Nieuws van de directie oproep Vakantieregeling 2016-2017 Kinderstralen LOS MR Sportochtenden JVA Bibliotheek

Nadere informatie

September 2015. Nieuws uit het team:

September 2015. Nieuws uit het team: September 2015 Aan alle kinderen en ouders/verzorgers van de Jasker: In deze nieuwsbrief kunt u informatie lezen over: Nieuws uit het team Start lesplein Extra vrije woensdagen Informatieavonden Algemene

Nadere informatie

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014

Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 Agenda Nummer 33 1 mei 2015 20142014november 2014 september 2014 2 t/m 17 mei Meivakantie (incl. Hemelvaart) 4 mei Leerlingen doen mee aan de Nationale herdenking 25 mei Pinksteren Donderdag 21 mei Sportdag

Nadere informatie

GROEPSINDELING De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: Groep 1/2 : Juf Annette Modderman ma., en di.

GROEPSINDELING De groepsverdeling voor het komende schooljaar ziet er als volgt uit: Groep 1/2 : Juf Annette Modderman ma., en di. Nieuwsbrief Nieuwsbrief voor ouders/verzorgers Jaargang 3 no. 10 juni 2016 Samen maken wij ons voor het kind! SCHOOLPLEIN BIJNA IN ORDE! De afgelopen weken is er hard gewerkt aan ons speelplein. Alle tegels

Nadere informatie

Immanuël-Nieuws. Afscheid. Welkom. Schoonmaakavond. Schooljaar 2016/2017. Oproep overblijfmoeders. Oproep oversteekouders

Immanuël-Nieuws. Afscheid. Welkom. Schoonmaakavond. Schooljaar 2016/2017. Oproep overblijfmoeders. Oproep oversteekouders Oproep overblijfmoeders Het moment van tussenschoolse opvang (overblijven) loopt momenteel goed met een aantal vaste overblijfmoeders. Helaas is het aantal overblijfouders een beetje krap. Regelmatig worden

Nadere informatie

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015

Jaargang 26 - nr. 10 Nieuwsbrief 26 juni 2015 Lea Dasbergschool Emily Brontësingel 1a 6836 TV Arnhem 026-3272489 Lea Dasbergschool Pythagorasstraat 9 6836 GA Arnhem 026-3272896 www.leadasbergschool.nl info@leadasbergschool.nl Jaargang 26 - nr. 10

Nadere informatie

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen

Jaargang 2013-2014, nr. 2 September & oktober 2013 Start project S Groene Voetstappen de Oehoe Het om-de-week-bericht van openbare basisschool de Tamboerijn Conradpark 18 2441 AG Nieuwveen 0172 539502 schoolleider@obsdetamboerijn.nl www.obsdetamboerijn.nl Jaargang 2013-2014, nr. 2 September

Nadere informatie

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl

Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 F 020 6922802 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 1 e nieuwsbrief, vrijdag 23 augustus 2013 Beste ouders, Gelukkig wisten de kinderen allemaal dat het

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Belangrijke data komende periode:

Belangrijke data komende periode: Vrijdag 4 juli 2014 Belangrijke data komende periode: Datum Vrijdag 4 juli 2014 Zaterdag 5 juli t/m zondag 17 augustus 2014 Vrijdag 15 augustus 2014 Maandag 18 augustus 2014 Dinsdag 19 augustus 2014 Woensdag

Nadere informatie

Algemene informatie week 36

Algemene informatie week 36 Algemene informatie week 36 Wij heten alle peuters, leerlingen, ouders, opa s en oma s heel hartelijk welkom en wensen iedereen een fijn, goed, gezellig, leerzaam jaar toe. Samen maken we er een mooi jaar

Nadere informatie

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5

INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 INFORMATIE DECEMBER 2015 NUMMER 5 schooljaar 2015 2016 Geachte ouders, beste leerlingen, Dit is de laatste Van Hasseltschool nieuwsbrief van 2015. Het is ook de allerlaatste van mijn hand. Na ruim 40 jaar

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013

NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 NIEUWSBRIEF ODYZEE COLLEGE augustus 2013 Beste ouder(s), verzorger(s) van alle VSO-leerlingen, Wij vinden het belangrijk u aan het begin van dit nieuwe schooljaar middels deze uitgebreide nieuwsbrief op

Nadere informatie

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids

Jaargids Dynamica XL locatie Tjotterlaan. Jaargids Jaargids 2016-2017 Dynamica XL locatie Tjotterlaan Jaargids 2016-2017 Expertisecentrum Passend Onderwijs Molenwerf 1C, 1541 WR Koog aan de Zaan Nieuwendamstraat 2A, 1507 JE 1508 BB Zaandam Sportstraat

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 september 2016 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 1 september 2016 Pagina 1 van 5 Agenda 5 september 2016 Eerste schooldag 9 september 2016 Koffie/theemiddag 14.00 21 september 2016 19.30 uur ouderavond 07 oktober 2016 Studiedag, de leerlingen zijn vrij Nieuwsbrief nummer 1 september

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015

Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Basisschool St. Joris Samenwerken, samen leren, samen Looistraat4 A 6582 BC HEUMEN 024-3581176 e-mail: directie@jorisheumen.nl website: www.jorisheumen.nl Het Berichtje Donderdag 22-01-2015 Kalender: 22-01

Nadere informatie

oktober Linknieuws Inhoud START BSO DE NIEUWE LINK

oktober Linknieuws Inhoud START BSO DE NIEUWE LINK + oktober Linknieuws 3-10-2014 START BSO DE NIEUWE LINK Op maandag 29 september is Buitenschoolse Opvang de Schaepskooi gestart met naschoolse opvang in het gebouw van De Nieuwe Link. Voortaan heet deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 04 oktober 2017 Nr. 2

Nieuwsbrief 04 oktober 2017 Nr. 2 Nieuwsbrief 04 oktober 2017 Nr. 2 Schoolgids Er zijn nieuwe schoolgidsen beschikbaar voor beide scholen. Op de website www.veldhovenmidden.nl staat een digitale versie en bijgevoegd ontvangt u deze in

Nadere informatie

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen!

Mocht u vragen hebben, naar aanleiding van deze nieuwsbrief, dan kunt u gerust langslopen om uw vragen te stellen! Paradijsplein 2 1093 NJ Amsterdam T 020 6941138 E directie@kunstmagneetschooldekraal.nl 11e nieuwsbrief, vrijdag 30 januari 2015 Beste ouders, Voor u ligt de nieuwsbrief van deze week. Hierin leest u de

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken.

Met deze nieuwsbrief informeren wij u weer over een aantal Regenboog-zaken. OBS De Regenboog Burg. Mr. H. Popstraat 2 4671 ES Dinteloord Telefoon: 0167-523326 E-mail: obsderegenboog@stichtingsom.com Beste ouders/ verzorgers, Februari 2017 Met deze nieuwsbrief informeren wij u

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14

Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 Nieuwsbrief Kindcentrum de Aventurijn 14 8 juli 2015 Personeel Nu alle sollicitatieprocedures afgerond zijn, kan ik u meedelen welke leerkrachten volgend schooljaar welke groepen gaan lesgeven: Groep 1/2

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant,

Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, Info 4 Datum: 9-10-2015 Beste ouders/verzorgers van kinderen van De Waterkant, We hebben op de Waterkant een intensieve, soms ook wat emotionele week achter de rug. In deze Info kunnen jullie lezen over

Nadere informatie

Op dit moment hebben wij al 72 brieven verstuurd naar verschillende ouders omdat hun kind of kinderen al 3 of meer keer te laat zijn gekomen.

Op dit moment hebben wij al 72 brieven verstuurd naar verschillende ouders omdat hun kind of kinderen al 3 of meer keer te laat zijn gekomen. Nieuwsbrief December 2017 Personele mededelingen Vanaf maandag 4 december gaat juf Jasmijn haar werkzaamheden weer oppakken. Hieronder zetten wij voor u uiteen wie de intern begeleider is van uw kind.

Nadere informatie