HBO minor Business Intelligence & Big Data

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO minor Business Intelligence & Big Data"

Transcriptie

1 HBO minor Business Intelligence & Big Data ITPH Academy EuroPort Business School (Academy) MAAND JUNI 2015 VERSIE 3.0 Dit document is een uitgebreide beschrijving van de HBO minor Business Intelligence & Big Data op basis van Microsoft SQL Server 2014 en de Big Data Scientist certificering van Arcitura. Deze wordt aangeboden door EuroPort Business School Academy aan voltijd en deeltijd studenten ter specialisatie op het gebied van Business Intelligence (BI) en Big Data.

2 Inhoud ITPH Academy 1.1. Algemeen Waarom deze minor Aansluiting studierichting Aansluiting bedrijfsleven Doelgroep Voorkennis Te behalen EC European e-competence Framework Duur van de minor Opbouw van de minor examinering Diplomering Kosten Minor Programma Algemeen Omschrijving Onderdelen Theorie en praktijk studiemateriaal Leeromgevingen Beschrijving cursusdelen General information Business Intelligence, microsoft certifications Part 1 Querying Microsoft SQL Server Part 2 - Administering Microsoft SQL Server Part 3 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Part 4 Implementing datamodels and reports with Microsoft SQL Server Part 5 Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions Big Data Scientist, Arcitura certifications Part 1 - Fundamental Big Data Part 2 - Big Data Analysis & Technology Concepts Part 3 - Fundamental Big Data Analysis & Science Part 4 - Advanced Big Data Analysis & Science Part 5 - Big Data Analysis & Science Lab Agile Projectmethodieken PraktijkCase Appendix 1 Benodigde voorkennis HBO Minor BI & BD v Juni 2015

3 1.1. ALGEMEEN ITPH Academy 1.2. WAAROM DEZE MINOR Deze certificeringminor Business Intelligence & Big Data is in het leven geroepen omdat bedrijven de behoefte kenbaar hebben gemaakt dat zij onvoldoende goed toegeruste werknemers op het vlak van Business Intelligence in de markt kunnen vinden die ook klaar zijn voor de Big Data. Bedrijven hebben vandaag de behoefte aan Business Intelligence, maar willen ook zeker de nieuwe trend van Big Data niet missen. Daarom is een BI persoon die klaar is voor Big Data voor deze bedrijven een perfecte mix. Bedrijven willen graag werknemers die met de formele certificeringen bewezen hebben de juiste kennis te bezitten en deze ook bewezen goed in een kenmerkende beroepssituatie hebben toegepast. Dat is waarin deze minor voorziet. Om goed Business Intelligence taken te kunnen uitvoeren en de kracht van Big Data te kunnen inschatten is het van belang begrip, kennis en vaardigheden te hebben van BI en Big Data. Elementen rondom de mogelijkheden, de totstandkoming en vooral hoe waardevol het kan zijn voor een organisatie, lopen als een rode draad door deze minor. Zowel in het management als in de adviserende en ondersteunende functies is BI en Big Data vandaag de dag maar ook zeker in de toekomst van groeiende waarde AANSLUITING STUDIERICHTING Business Intelligence is een bestaand en sterk groeiend gebied dat samen met het opkomende Big Data bedrijven in staat te stelt sneller en betere beslissingen te nemen. BI en Big Data en zijn onontbeerlijk voor verschillende rollen binnen organisaties die slagvaardig willen opereren. De HBO minor Business Intelligence & Big Data is opgezet om vanuit de studierichting International Business and Management Studies (IBMS) te specialiseren in Business Intelligence. In het tweede jaar van de IBMS opleiding wordt gewerkt vanuit het perspectief van de Financial manager, de Export manager en de Supply chain manager. In het derde jaar van de IBMS opleiding wordt gewerkt vanuit het perspectief van de Communicatie manager, de Marktonderzoeker en de Management consultant. In al deze rollen wordt de behoefte aan Business Intelligence en Big Data voelbaar AANSLUITING BEDRIJFSLEVEN De HBO minor Business Intelligence & Big Data heeft vooral de focus op de praktische kant van Business Intelligence en de conceptuele kant van Big Data. Het bedrijfsleven maakt vaak gebruik van de Microsoft BI omgeving en daarom zijn er vijf delen opgenomen die gezamenlijk leiden tot een formeel gecertificeerde MCSE BI titel voor de deelnemer. Daarnaast willen veel bedrijven de kansen van Big Data benutten. Daarom bevat de minor naast de Microsoft Big Data module ook de 5 modules van het leveranciersonafhankelijke Arcitura die tezamen de formele certificering Big Data Scientist geeft. Beide zijn waardevolle internationaal erkende certificeringen voor een professional binnen het bedrijfsleven. Aansluitend wordt op het gebied van projectmethodieken, op basis de behoefte uit het bedrijfsleven de Agile projectmethodiek Scrum aangeboden die ook door middel van een waardevolle formele certificering wordt afgesloten. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

4 Tenslotte is ook de praktische casus een belangrijk deel. Hier wordt verder de verbinding gelegd tussen de opleiding en de praktijk. De casus is een real live situatie waarbij het bedrijfsleven zowel bij de ontwikkeling, de uitvoering en de beoordeling betrokken is. Hierdoor worden doorlopend de laatste inzichten ingebracht en toegepast. Vanwege de praktische insteek en de afgebakende certificering kan deze minor ook buiten, dus los van de HBO studie International Business and Management Studies (IBMS), gevolgd worden. Want naast het behalen van de minor en de bijbehorende studiepunten is er namelijk de waardevolle erkenning vanuit het bedrijfsleven van het formele MCSE BI certificaat, de Big Data Scientist certificering en de Scrum certificering die met deze minor behaald worden DOELGROEP Deze minor is zeer geschikt voor de volgende doelgroepen: Studenten die de studie International Business and Management Studies (IBMS) volgen; Studenten die een andere HBO business opleiding volgen; Studenten die een HBO IT opleiding volgen; Werknemers die zich willen specialiseren in Business Intelligence en Big Data. Werknemers die afzonderlijke componenten van deze minor willen volgen Naast de minor, ook losse modules De minor is modulair opgezet waardoor er een grote flexibiliteit ontstaat in de uitvoering maar ook in de deelname. Er kan naar wens elke andere selectie en combinatie van beschikbare modules worden gemaakt waardoor ook de inhoud, de duur en de kosten van de studie variabel zijn. Dit is vooral interessant voor werknemers of instromers. Zij kunnen op deze manier via de Euro Port Business School bijvoorbeeld ontbrekende competenties en formele certificeringen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden behalen VOORKENNIS Van deelnemers wordt verwacht dat zij de basiskennis hebben die voor Business Intelligence en Big Data benodigd is. Wanneer deze kennis niet aanwezig is of de kennis opgefrist moet worden kun je je additioneel op een aansluitingsweek inschrijven. De aansluitingsweek wordt een aantal keren per jaar georganiseerd en zorgt er voor dat je bijgespijkerd wordt op de benodigde onderwerpen. De volgende voorkennis wordt aanwezig geacht (zie voor toelichting appendix 1) Basiskennis IT Basiskennis Bedrijfskunde Basiskennis statistiek Kennis van Excel Kennis van Databases HBO Minor BI & BD v Juni 2015

5 1.7. TE BEHALEN EC De HBO minor Business Intelligence en Big Data heeft een totale waarde van 30 EC (studiepunten). Vijf Microsoft gebaseerde kennisdelen staan elk voor 3 EC, de vijf kennisdelen van Arcitura staan elk voor 1 EC en de Agile projectmethodiek Scrum staat ook voor 1 EC. Daarmee komt het totaal van de kennisdelen op een waarde van 21 EC. De drie praktijkcases staan elk voor 3 EC en daarmee komt het praktijkdeel van deze minor op 9 EC EUROPEAN E-COMPETENCE FRAMEWORK ITPH Academy is a strong supporter of the European e-competence Framework. This framework is currently still under development but the aim is to become the European standard on competence definition in ICT. It enables people and companies in an international environment to use a standard language when communicating about competences. This HBO minor Business Intelligence & Big Data aims to develop the following European e-cf Competences and their related proficiency levels: B1 2-3, B2 2-3, B3 2-3, B5 2-3, D10 3-4, E1 3-4, E2 2-4 (definitions can be found here, the complete documentation on ECF can be found on ) 1.9. DUUR VAN DE MINOR Voltijd De minor duurt op basis van de voltijdstudie en de gemiddelde HBO studielast 20 weken. De minor kan echter, afhankelijk van de persoonlijk beschikbare studietijd sneller of langzamer afgerond worden. Door deze flexibiliteit kan het voorkomen dat bepaalde lessen in de avond of op zaterdag worden aangeboden. De minor is in de basisvorm ruwweg opgedeeld in: 15 weken theorie en praktijklessen HBO Minor BI & BD v Juni 2015

6 5 weken praktijkopdrachten De praktijkopdrachten moeten bij stagebedrijven worden uitgevoerd. ITPH Academy Deeltijd De deeltijdvariant kan in principe ook in 20 weken met natuurlijk meer zelfwerkzaamheid dan bij voltijd. De deeltijdvariant is echter flexibel waarmee ook de doorlooptijd variabel is. Daardoor is deze variant erg goed in te passen in een leer/werk situatie maar dat vereist wel meer zelfstandigheid en initiatief. De student kan zichzelf inschrijven voor de lessen die hij of zij bij wil wonen op de tijd dat het schikt. Er worden sessies overdag georganiseerd, in de avond en op zaterdag, op meerdere locaties in het land. In een leer/werk combinatie is het voor de praktijkopdracht de doelstelling dat de deze samen of individueel in een eigen werkomgeving worden uitgevoerd. De opdrachten zullen daarop worden afgestemd. Is dat niet mogelijk dan moeten de opdrachten in overleg bij stagebedrijven worden uitgevoerd. Inhoudelijk verschilt de voltijd niet van de deeltijd OPBOUW VAN DE MINOR De minor begint met 5 sets van 3 weken met elk een combinatie van een BI blok en een Big Data blok waar korte praktijkopdrachten in verwerkt zijn. De beide blokken worden elke keer afgesloten met een formeel examen door de certificeringsinstantie, alvorens met de volgende set van BI blok en Big Data blok wordt begonnen. Nadat de vijf sets van twee blokken zijn afgerond is de formele MCSE BI status en de Certified Big Data Scientist status bereikt. In voorbereiding op de praktijk casus zal vervolgens de Agile ontwikkelmethodiek Scrum worden behandeld en ook daarvoor wordt de deelnemer gecertificeerd met een formeel examen. Voor de afsluitende praktijkcasus van ongeveer 4 weken zal de theorie uit de MCSE BI Componenten en Big Data Scientist componenten toegepast moeten worden in een praktijkproject volgens de Scrum projectmethodiek om de casus en daarmee de minor succesvol af te kunnen sluiten. Bij een deeltijdvariant zijn de combinaties en de doorlooptijden gelijk aan het voltijdschema maar kunnen er desgewenst bij voldoende interesse per cohort ook alternatieve planningen voorgesteld worden EXAMINERING Examen voor de kennisdelen wordt afgenomen door EuroPort Business School en een onafhankelijk door de vendor erkend exameninstituut. De resultaten van de praktijkproject moeten zijn opgenomen in het eindverslag van de minor. Op basis van het totaal zal EuroPort Business School een eindoordeel over de HBO minor vormen. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

7 1.12. DIPLOMERING Na het behalen van elk van de deelexamens krijgt de deelnemer een formeel leverancierscertificaat. De combinatie van de behaalde certificaten geeft het recht op de formele titel MCSE BI en Big Data Scientist. Er volgt een formele schriftelijke beoordeling van de complete minor, inclusief de resultaten en de verslagen van de praktijkopdrachten door EuroPort Business School KOSTEN De kosten voor deze HBO minor bedragen Euro, inclusief een certificeringsexamen voor elke module, exclusief boeken en eventuele herexamens. Studenten van een erkende HBO instelling krijgen een korting van 50% op de kosten van deze minor. Bij het volgen van deze HBO minor vanuit een andere HBO-instelling kan er een verrekening plaatsvinden tussen de HBO-instellingen. Wat de resterende kosten zijn hangt af van afspraken die de instellingen onderling maken. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

8 2 Minor Programma ITPH Academy 2.1. ALGEMEEN De HBO minor Business intelligence & Big Data Scientist is bedoeld om de kennis en ervaring van studenten in business en IT richtingen nog beter te laten aansluiten op de praktijk met gecertificeerde modules die hoog gewaardeerd worden in het bedrijfsleven. Studenten leren werken met producten die vandaag in praktijk worden ingezet en krijgen een beter beeld van hoe het proces van Business Intelligence plaatsvindt en hoe Big Data daar een nog grotere waarde aan toe kan voegen. Dit met als doel om snel als volwaardige medewerker een belangrijke waarde toe te voegen aan het bedrijfsproces OMSCHRIJVING Deze minor richt zich op de volgende competenties (referenties naar Dublin Descriptoren): Theorie (Kennis en begrip) o Business Intelligence o Big Data o Big Data analysis o Agile projectmethodiek Productkennis (Kennis en begrip) o Kennis opdoen van nieuwe technologieën in Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence tools Pig, Hive, Sqoop, Oozie, Hcatalog Windows Azure HDInsight Zakelijke certificeringen o de MCSE Business Intelligence certificering (MCSE = Microsoft Certified Solutions Expert) o Big Data Scientist van Arcitura o Scrum Project (Toepassen kennis en inzicht, oordeelvorming en communicatie) o Communicatie met opdrachtgever Onderzoek, keuzes, advies o Kennis en ervaring opdoen van Plannen urenschattingen maken omgaan met deadlines fasering van een opdracht kosten/baten planning werken in teamverband o Realisatie in teamverband Ontwerpen Ontwikkelen van tools Testen Uitrollen HBO Minor BI & BD v Juni 2015

9 Documenteren Zelfkennis (inzicht) o Ontdekken welke functie/rol/werk het beste past bij de student 2.3. ONDERDELEN Business Intelligence (BI) o Studenten doen kennis op van Microsoft SQL Server inclusief de BI Tools en leren deze producten effectief in te zetten. Er wordt gewerkt met de nieuwste producten en technologieën. De minor omvat een aantal Microsoft trainingen die worden afgesloten met een examen. Na het behalen van deze examens zijn studenten MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) gecertificeerd op het gebied van Business Intelligence. Big Data o Op het gebied van Big Data en Big Data Analytics doen studenten leverancierneutrale kennis en inzichten op het gebied van concepten, architectuur en producten. De minor omvat 5 certificeringen van Arcitura, na het behalen van deze examens zijn studenten gecertificeerd Big Data Scientist. Projectmatig werken o Verder wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van producten in projectverband. Het ontwikkelen is met nadruk geen solistische bezigheid maar een teamactiviteit. Studenten leren hoe je een vooropgezet plan maakt en dit samen succesvol ten uitvoer brengt. Hierbij wordt Scrum als projectmethodiek ingezet. Onderwerpen als urenschattingen maken, omgaan met deadlines, rapporteren, testen, het maken van een ontwerp, de fasering van een project etc. komen in dit deel aan bod. Doelstelling is om alle onderdelen van de levenscyclus van een project, van de opdrachtverstrekking tot aan de overdracht naar de beheerorganisatie te doorlopen. De trainingen en de cases die in dit deel worden verzorgd dekken de gehele levenscyclus van het project af. Praktijkcase o De minor wordt afgesloten met een praktijkcase. Hierin wordt een project in een praktijksituatie nagebootst. In een paar weken tijd zullen de studenten in een projectteam een realistische oplossing onderzoeken, adviseren, opbouwen en opleveren. Iedere student heeft in dit proces zo veel mogelijk wisselende rollen. Doel van dit gedeelte is om de theorie toe te kunnen passen, met inzicht valkuilen te leren herkennen en oplossingen aan te dragen THEORIE EN PRAKTIJK Doorlopend wordt theorie afgewisseld door praktijk. Ook in de theoriedelen zijn veel praktijkcases aanwezig. De docenten hebben zelf praktijkervaring bij bedrijven en zullen waardevolle praktische leermomenten aandragen en die verbinden met de leerstof. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

10 2.5. STUDIEMATERIAAL Gedurende de theorie en praktijklessen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van officiële cursusmaterialen die door de verschillende vendoren ter beschikking worden gesteld. Het cursusmateriaal wordt eigendom van de student LEEROMGEVINGEN Op de leslocatie is hardware aanwezig waar gedurende de lessen gebruik van gemaakt kan worden. In principe is een eigen laptop voor verslagen en internet research voldoende. Voor het opzetten van bijvoorbeeld een eigen (eventueel virtuele) SQL 2014 BI omgeving vertelt deze link en deze link meer. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

11 3 Beschrijving cursusdelen ITPH Academy 3.1. GENERAL INFORMATION The minor contains 5 knowledge parts to achieve competences and 1 practical part that allows the participant to get practical experience. The 5 knowledge parts are in parallel with five recognized areas by Microsoft allowing the participant to achieve a Microsoft certification after each part. After the five certifications the participant will have achieved the MCSE Business Intelligence title BUSINESS INTELLIGENCE, MICROSOFT CERTIFICATIONS The five parts are Querying Microsoft SQL Server Administering Microsoft SQL Server Implementing a data ware house with Microsoft SQL Server Implementing data models and reports with Microsoft SQL Server Designing self-service business intelligence solutions and big data solutions We will describe the content of those five parts below PART 1 QUERYING MICROSOFT SQL SERVER This first part provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe the basic architecture and concepts of Microsoft SQL Server Understand the similarities and differences between Transact-SQL and other computer languages. Write SELECT queries Query multiple tables Sort and filter data Describe the use of data types in SQL Server Modify data using Transact-SQL Use built-in functions Group and aggregate data Use subqueries Use table expressions Use set operators Use window ranking, offset and aggregate functions Implement pivoting and grouping sets Execute stored procedures HBO Minor BI & BD v Juni 2015

12 Program with T-SQL Implement error handling Implement transactions ITPH Academy Course details Part 1 Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 o This module introduces the SQL Server platform and major tools. It discusses editions, versions, tools used to query, documentation sources, and the logical structure of databases. Module 2: Introduction to T-SQL Querying o This module introduces Transact SQL as the primary querying language of SQL Server. It discusses the basic structure of T-SQL queries, the logical flow of a SELECT statement, and introduces concepts such as predicates and set-based operations. Module 3: Writing SELECT Queries o This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table. Module 4: Querying Multiple Tables o This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables. Module 5: Sorting and Filtering Data o This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results. Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types o This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence. Module 7: Using DML to Modify Data o This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data. Module 8: Using Built-In Functions o This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and null ability. Lessons Writing Queries with Built- In Functions Module 9: Grouping and Aggregating Data o This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon HBO Minor BI & BD v Juni 2015

13 column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause. Module 10: Using Subqueries o This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators. Module 11: Using Table Expressions o This module introduces T-SQL expressions which return a valid relational table, typically for further use in the query. The module discusses views, derived tables, common table expressions and inline table-valued functions. Module 12: Using Set Operators o This module introduces Microsoft SharePoint Server as a platform for BI, and then focuses on building BI dashboards and scorecards with PerformancePoint Services. Module 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions o This module introduces window functions including ranking, aggregate and offset functions. Much of this functionality is new to SQL Server It will cover the use of T-SQL functions such as ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE and LAST_VALUE to perform calculations against a set, or window, of rows. Module 14: Pivoting and Grouping Sets o This module discusses techniques for pivoting data in T-SQL as well to introduce the fundamentals of the GROUPING SETS clause. It will also cover the use of GROUP BY ROLLUP and GROUP BY CUBE syntax in SQL Server. Module 15: Executing Stored Procedures o This module introduces the use of existing stored procedures in a T-SQL querying environment. It discusses the use of EXECUTE, how to pass input and output parameters to a procedure, and how to invoke system stored procedures. Module 16: Programming with T-SQL o This module provides a basic introduction to T-SQL programming concepts and objects. It discusses batches, variables, control of flow elements such as loops and conditionals, how to create and execute dynamic SQL statements, and how to use synonyms. Module 17: Implementing Error Handling o This module introduces the use of error handlers in T-SQL code. It will introduce the difference between compile errors and run-time errors, and will cover how errors affect batches. The module will also cover how to control error handling using TRY/CATCH blocks, the use of the ERROR class of functions, and the use of the new THROW statement. Module 18: Implementing Transactions HBO Minor BI & BD v Juni 2015

14 o This module introduces the concepts of transaction management in SQL Server. It will provide a high-level overview of transaction properties, cover the basics of marking transactions with BEGIN, COMMIT and ROLLBACK. Module 19: Improving Query Performance o This module presents several key guidelines for writing well-performing queries, as well as ways to monitor the execution of your queries and their impact on Microsoft SQL Server. Module 20: Querying SQL Server Metadata o SQL Server provides access to structured metadata by using a variety of mechanisms, such as system catalog views, system functions, dynamic management objects, and system stored procedures. In this module, you will learn how to write queries to return system metadata using these mechanisms. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

15 3.4. PART 2 - ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER ITPH Academy This course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe core database administration tasks and tools. Install and configure SQL Server Configure SQL Server databases and storage. Plan and implement a backup strategy. Restore databases from backups. Import and export data. Monitor SQL Server. Trace SQL Server activity. Manage SQL Server security. Audit data access and encrypt data. Perform ongoing database maintenance. Automate SQL Server maintenance with SQL Server Agent Jobs. Configure Database Mail, alerts and notifications. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

16 Course details Part 2 Module 1: Introduction to SQL Server 2014 Database Administration o This module introduces the Microsoft SQL Server 2014 platform. It describes the components, editions, and versions of SQL Server 2014, and the tasks that a database administrator commonly performs for a SQL Server instance. Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2014 o This module explains how to assess resource requirements for SQL Server 2014 and how to install it. Module 3: Working with Databases and Storage o This module describes how data is stored in databases, how to create databases, how to manage database files, and how to move them. Other tasks related to storage, include managing the tempdb database and using fast storage devices to extend the SQL Server buffer pool cache, are also discussed. Module 4: Planning and Implementing a Backup Strategy o In this module, you will consider how to create a backup strategy that is aligned with organizational needs, and learn how to perform the backup operations required by that strategy. Module 5: Restoring SQL Server 2014 Databases o In this module, you will see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery. Module 6: Importing and Exporting Data o In this module, you will briefly explore tools and techniques so that you can import and export data to and from SQL Server. Module 7: Monitoring SQL Server 2014 o This module explains how to use three of the most commonly used tools: Activity Monitor, dynamic management views and functions (DMVs and DMFs), and Performance Monitor. Module 8: Tracing SQL Server Activity o This module describes how to use SQL Server Profiler and SQL Trace stored procedures to capture information about SQL Server, and how to use that information to troubleshoot and optimize SQL Server workloads. Module 9: Managing SQL Server Security o In this module, you will be learn about the core concepts on which the SQL Server security architecture is based, and how to manage security at the server and database levels. Module 10: Auditing Data Access and Encrypting Data o This module describes the available options for auditing in SQL Server, how to use and manage the SQL Server audit feature, and how to implement encryption. Module 11: Performing Ongoing Database Maintenance HBO Minor BI & BD v Juni 2015

17 o This module describes common database maintenance tasks that a DBA must perform, and demonstrates how to automate these tasks using maintenance plans. Module 12: Automating SQL Server 2014 Management o This module describes how to use SQL Server Agent to automate jobs, how to configure security contexts for jobs, and how to implement multi-server jobs. Module 13: Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications o This module covers the configuration of database mail, alerts, and notifications. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

18 3.5. PART 3 IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft SQL Server 2014, implement ETL with SQL Server Integration Services, and validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe data warehouse concepts and architecture considerations. Select an appropriate hardware platform for a data warehouse. Design and implement a data warehouse. Implement Data Flow in an SSIS Package. Implement Control Flow in an SSIS Package. Debug and Troubleshoot SSIS packages. Implement an ETL solution that supports incremental data extraction. Implement an ETL solution that supports incremental data loading. Implement data cleansing by using Microsoft Data Quality Services. Implement Master Data Services to enforce data integrity. Extend SSIS with custom scripts and components. Deploy and Configure SSIS packages. Describe how BI solutions can consume data from the data warehouse. Course details part 3 Module 1: Introduction to Data Warehousing o This module provides an introduction to the key components of a data warehousing solution and the high-level considerations you must take into account when you embark on a data warehousing project. Lessons Overview of Data Warehousing Module 2: Planning Data Warehouse Infrastructure o This module discusses considerations for selecting hardware and distributing SQL Server facilities across servers. Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse o This module describes the key considerations for the logical design of a data warehouse, and then discusses best practices for its physical implementation. Module 4: Creating an ETL Solution with SSIS o This module discusses considerations for implementing an ETL process, and then focuses on Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) as a platform for building ETL solutions. Module 5: Implementing Control Flow in an SSIS Package o This module describes how to implement ETL solutions that combine multiple tasks and workflow logic. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

19 Module 6: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages o This module describes how you can debug packages to find the cause of errors that occur during execution. It then discusses the logging functionality built into SSIS that you can use to log events for troubleshooting purposes. Finally, the module describes common approaches for handling errors in control flow and data flow. Module 7: Implementing a Data Extraction Solution o This module describes the techniques you can use to implement an incremental data warehouse refresh process. Module 8: Loading Data into a Data Warehouse o This module describes the techniques you can use to implement data warehouse load process. Module 9: Enforcing Data Quality o This module introduces Microsoft SQL Server Data Quality Services (DQS), and describes how you can use it to cleanse and deduplicate data. Module 10: Master Data Services o Master Data Services provides a way for organizations to standardize data and improve the quality, consistency, and reliability of the data that guides key business decisions. This module introduces Master Data Services and explains the benefits of using it. Module 11: Extending SQL Server Integration Services o This module describes the techniques you can use to extend SSIS. The module is not designed to be a comprehensive guide to developing custom SSIS solutions, but to provide an awareness of the fundamental steps required to use custom components and scripts in an ETL process that is based on SSIS. Module 12: Deploying and Configuring SSIS Packages o In this module, students will learn how to deploy packages and their dependencies to a server, and how to manage and monitor the execution of deployed packages. Module 13: Consuming Data in a Data Warehouse o This module introduces business intelligence (BI) solutions and describes how you can use a data warehouse as the basis for enterprise and self-service BI. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

20 3.6. PART 4 IMPLEMENTING DATAMODELS AND REPORTS WITH MICROSOFT SQL SERVER The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement multidimensional and tabular data models, deliver reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, create dashboards with Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, and discover business insights by using data mining. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe the components, architecture, and nature of a BI solution. Create a multidimensional database with Analysis Services. Implement dimensions in a cube. Implement measures and measure groups in a cube. Use MDX Syntax. Customize a cube. Implement a Tabular Data Model in SQL Server Analysis Services. Use DAX to enhance a tabular model. Create reports with Reporting Services. Enhance reports with charts and parameters. Manage report execution and delivery. Implement a dashboard in SharePoint Server with PerformancePoint Services. Use Data Mining for Predictive Analysis. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

IT training + Management

IT training + Management Bewaarexemplaar 2015 IT training + Management & Vaardigheid Ik heb ambitie. Dus ik train bij Global Knowledge! Amazon Web Services / AppSense / Avaya / Brocade / Cisco / Citrix / Check Point / Dell SonicWall

Nadere informatie

Tools voor learning analytics

Tools voor learning analytics Tools voor learning analytics Arnoud Groot (in opdracht van SURF) 2013 Brochure samengesteld op basis van de SURFacademy bijeenkomst tools voor learning analytics. Tijdens deze bijeenkomst zijn leveranciers

Nadere informatie

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS

TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS TITEL TOOLS EN DIENSTEN VOOR LEARNING ANALYTICS 2 Tools en diensten voor learning analytics VOORWOORD In deze brochure vindt u informatie over enkele tools en diensten voor learning analytics. De toolbeschrijvingen

Nadere informatie

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis

Saxion University of Applied Sciences. Bachelor`s thesis Saxion University of Applied Sciences Bachelor`s thesis -- A integrated model for change to improve the project lifecycle and use of organisational goals with a business scorecard -- Frederik Tetteroo

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

SPIder Koerier. Winter Editie 2009

SPIder Koerier. Winter Editie 2009 Nummer 2009-4 SPIder Koerier Winter Editie 2009 www.st-spider.nl Redactioneel Buiten wordt het met de dag kouder: de winter is aangebroken in Nederland! Een mooi moment om de SPIder Koerier voor de open

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2011-2012 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

Need to know voor professionals

Need to know voor professionals Need to know voor professionals Fondscatalogus 2011 Studieboek Bestseller Nieuw Up to Date IT-management Enterprise-architectuur Projectmanagement Businessmanagement www.vanharen.net Dit zijn onze belangrijkste

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014

Maj Engineering Publishing. Catalogus 2014 Maj Engineering Publishing Catalogus 2014 Geachte heer, mevrouw, In deze catalogus vindt u de nieuwe en eerder verschenen uitgaven van Maj Engineering Publishing. Als u wilt beoordelen of onze boeken geschikt

Nadere informatie

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011

Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Business Administration - 2010-2011 Premaster Business Administration Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Business Administration - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE IN DIT NUMMER O.A.: Implementing KeyValueCoding in Delphi Prism < Designing Recoverable and Restartable SSIS Packages < Green Computing: Sparen door te Delen < Silverlight Web Parts in SharePoint

Nadere informatie

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business

International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B International Business International Business Administration (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - B International Business Administration

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie -

Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - B Economie en bedrijfseconomie - Economie en Bedrijfseconomie (BSc) Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - B Economie en bedrijfseconomie - 2011-2012 I De Bacheloropleiding

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl

SPIder Koerier. Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl P S I d e r SPIder Koerier Juni 2007 Nummer 2 www.st-spider.nl S d P e I r Redactioneel Met genoegen presenteren we de tweede Koerier van 2007. Met veel aandacht voor de SPIder conferentie op 2 oktober

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 05-03-2009 IT Service Assessment & Improvement Versie 2.0 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

Leones. IT Service Assessment & Improvement

Leones. IT Service Assessment & Improvement Leones IT Service Assessment & Improvement 1. Inleiding Dit rapport is geschreven in opdracht van Leones door Jurjen Bloo, student aan de Hogeschool van Amsterdam en is onderdeel van de afstudeeropdracht.

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties

Niet ICT-specialisten die wel in contact komen met het ICT beleid uit openbare besturen, social profit en nonprofitorganisaties OPLEIDINGEN ESCALA Basis ICT begrippen voor niet ICT-specialisten Iedereen komt in aanraking met ICT op het werk. ICT is niet meer weg te denken bij een goede werking van een bestuur of een organisatie.

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Advantage Database Server 11: A first Look < Onderhoudbare GUI tests met Coded UI < Getting testing done in the sprint < Nummer

Nadere informatie

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO

Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO Ontwikkelen doorlopende onderwijslijn MBO-HBO-WO dr. ir. S.R. Miller Universiteit Twente ir. W. Mensonides Universiteit Twente en Saxion Hogescholen ing. E.J. de Jong VBW van Bouwend Nederland prof. dr.

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie