HBO minor Business Intelligence & Big Data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HBO minor Business Intelligence & Big Data"

Transcriptie

1 HBO minor Business Intelligence & Big Data ITPH Academy EuroPort Business School (Academy) MAAND JUNI 2015 VERSIE 3.0 Dit document is een uitgebreide beschrijving van de HBO minor Business Intelligence & Big Data op basis van Microsoft SQL Server 2014 en de Big Data Scientist certificering van Arcitura. Deze wordt aangeboden door EuroPort Business School Academy aan voltijd en deeltijd studenten ter specialisatie op het gebied van Business Intelligence (BI) en Big Data.

2 Inhoud ITPH Academy 1.1. Algemeen Waarom deze minor Aansluiting studierichting Aansluiting bedrijfsleven Doelgroep Voorkennis Te behalen EC European e-competence Framework Duur van de minor Opbouw van de minor examinering Diplomering Kosten Minor Programma Algemeen Omschrijving Onderdelen Theorie en praktijk studiemateriaal Leeromgevingen Beschrijving cursusdelen General information Business Intelligence, microsoft certifications Part 1 Querying Microsoft SQL Server Part 2 - Administering Microsoft SQL Server Part 3 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server Part 4 Implementing datamodels and reports with Microsoft SQL Server Part 5 Designing Self-Service Business Intelligence and Big Data Solutions Big Data Scientist, Arcitura certifications Part 1 - Fundamental Big Data Part 2 - Big Data Analysis & Technology Concepts Part 3 - Fundamental Big Data Analysis & Science Part 4 - Advanced Big Data Analysis & Science Part 5 - Big Data Analysis & Science Lab Agile Projectmethodieken PraktijkCase Appendix 1 Benodigde voorkennis HBO Minor BI & BD v Juni 2015

3 1.1. ALGEMEEN ITPH Academy 1.2. WAAROM DEZE MINOR Deze certificeringminor Business Intelligence & Big Data is in het leven geroepen omdat bedrijven de behoefte kenbaar hebben gemaakt dat zij onvoldoende goed toegeruste werknemers op het vlak van Business Intelligence in de markt kunnen vinden die ook klaar zijn voor de Big Data. Bedrijven hebben vandaag de behoefte aan Business Intelligence, maar willen ook zeker de nieuwe trend van Big Data niet missen. Daarom is een BI persoon die klaar is voor Big Data voor deze bedrijven een perfecte mix. Bedrijven willen graag werknemers die met de formele certificeringen bewezen hebben de juiste kennis te bezitten en deze ook bewezen goed in een kenmerkende beroepssituatie hebben toegepast. Dat is waarin deze minor voorziet. Om goed Business Intelligence taken te kunnen uitvoeren en de kracht van Big Data te kunnen inschatten is het van belang begrip, kennis en vaardigheden te hebben van BI en Big Data. Elementen rondom de mogelijkheden, de totstandkoming en vooral hoe waardevol het kan zijn voor een organisatie, lopen als een rode draad door deze minor. Zowel in het management als in de adviserende en ondersteunende functies is BI en Big Data vandaag de dag maar ook zeker in de toekomst van groeiende waarde AANSLUITING STUDIERICHTING Business Intelligence is een bestaand en sterk groeiend gebied dat samen met het opkomende Big Data bedrijven in staat te stelt sneller en betere beslissingen te nemen. BI en Big Data en zijn onontbeerlijk voor verschillende rollen binnen organisaties die slagvaardig willen opereren. De HBO minor Business Intelligence & Big Data is opgezet om vanuit de studierichting International Business and Management Studies (IBMS) te specialiseren in Business Intelligence. In het tweede jaar van de IBMS opleiding wordt gewerkt vanuit het perspectief van de Financial manager, de Export manager en de Supply chain manager. In het derde jaar van de IBMS opleiding wordt gewerkt vanuit het perspectief van de Communicatie manager, de Marktonderzoeker en de Management consultant. In al deze rollen wordt de behoefte aan Business Intelligence en Big Data voelbaar AANSLUITING BEDRIJFSLEVEN De HBO minor Business Intelligence & Big Data heeft vooral de focus op de praktische kant van Business Intelligence en de conceptuele kant van Big Data. Het bedrijfsleven maakt vaak gebruik van de Microsoft BI omgeving en daarom zijn er vijf delen opgenomen die gezamenlijk leiden tot een formeel gecertificeerde MCSE BI titel voor de deelnemer. Daarnaast willen veel bedrijven de kansen van Big Data benutten. Daarom bevat de minor naast de Microsoft Big Data module ook de 5 modules van het leveranciersonafhankelijke Arcitura die tezamen de formele certificering Big Data Scientist geeft. Beide zijn waardevolle internationaal erkende certificeringen voor een professional binnen het bedrijfsleven. Aansluitend wordt op het gebied van projectmethodieken, op basis de behoefte uit het bedrijfsleven de Agile projectmethodiek Scrum aangeboden die ook door middel van een waardevolle formele certificering wordt afgesloten. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

4 Tenslotte is ook de praktische casus een belangrijk deel. Hier wordt verder de verbinding gelegd tussen de opleiding en de praktijk. De casus is een real live situatie waarbij het bedrijfsleven zowel bij de ontwikkeling, de uitvoering en de beoordeling betrokken is. Hierdoor worden doorlopend de laatste inzichten ingebracht en toegepast. Vanwege de praktische insteek en de afgebakende certificering kan deze minor ook buiten, dus los van de HBO studie International Business and Management Studies (IBMS), gevolgd worden. Want naast het behalen van de minor en de bijbehorende studiepunten is er namelijk de waardevolle erkenning vanuit het bedrijfsleven van het formele MCSE BI certificaat, de Big Data Scientist certificering en de Scrum certificering die met deze minor behaald worden DOELGROEP Deze minor is zeer geschikt voor de volgende doelgroepen: Studenten die de studie International Business and Management Studies (IBMS) volgen; Studenten die een andere HBO business opleiding volgen; Studenten die een HBO IT opleiding volgen; Werknemers die zich willen specialiseren in Business Intelligence en Big Data. Werknemers die afzonderlijke componenten van deze minor willen volgen Naast de minor, ook losse modules De minor is modulair opgezet waardoor er een grote flexibiliteit ontstaat in de uitvoering maar ook in de deelname. Er kan naar wens elke andere selectie en combinatie van beschikbare modules worden gemaakt waardoor ook de inhoud, de duur en de kosten van de studie variabel zijn. Dit is vooral interessant voor werknemers of instromers. Zij kunnen op deze manier via de Euro Port Business School bijvoorbeeld ontbrekende competenties en formele certificeringen tegen zeer aantrekkelijke voorwaarden behalen VOORKENNIS Van deelnemers wordt verwacht dat zij de basiskennis hebben die voor Business Intelligence en Big Data benodigd is. Wanneer deze kennis niet aanwezig is of de kennis opgefrist moet worden kun je je additioneel op een aansluitingsweek inschrijven. De aansluitingsweek wordt een aantal keren per jaar georganiseerd en zorgt er voor dat je bijgespijkerd wordt op de benodigde onderwerpen. De volgende voorkennis wordt aanwezig geacht (zie voor toelichting appendix 1) Basiskennis IT Basiskennis Bedrijfskunde Basiskennis statistiek Kennis van Excel Kennis van Databases HBO Minor BI & BD v Juni 2015

5 1.7. TE BEHALEN EC De HBO minor Business Intelligence en Big Data heeft een totale waarde van 30 EC (studiepunten). Vijf Microsoft gebaseerde kennisdelen staan elk voor 3 EC, de vijf kennisdelen van Arcitura staan elk voor 1 EC en de Agile projectmethodiek Scrum staat ook voor 1 EC. Daarmee komt het totaal van de kennisdelen op een waarde van 21 EC. De drie praktijkcases staan elk voor 3 EC en daarmee komt het praktijkdeel van deze minor op 9 EC EUROPEAN E-COMPETENCE FRAMEWORK ITPH Academy is a strong supporter of the European e-competence Framework. This framework is currently still under development but the aim is to become the European standard on competence definition in ICT. It enables people and companies in an international environment to use a standard language when communicating about competences. This HBO minor Business Intelligence & Big Data aims to develop the following European e-cf Competences and their related proficiency levels: B1 2-3, B2 2-3, B3 2-3, B5 2-3, D10 3-4, E1 3-4, E2 2-4 (definitions can be found here, the complete documentation on ECF can be found on ) 1.9. DUUR VAN DE MINOR Voltijd De minor duurt op basis van de voltijdstudie en de gemiddelde HBO studielast 20 weken. De minor kan echter, afhankelijk van de persoonlijk beschikbare studietijd sneller of langzamer afgerond worden. Door deze flexibiliteit kan het voorkomen dat bepaalde lessen in de avond of op zaterdag worden aangeboden. De minor is in de basisvorm ruwweg opgedeeld in: 15 weken theorie en praktijklessen HBO Minor BI & BD v Juni 2015

6 5 weken praktijkopdrachten De praktijkopdrachten moeten bij stagebedrijven worden uitgevoerd. ITPH Academy Deeltijd De deeltijdvariant kan in principe ook in 20 weken met natuurlijk meer zelfwerkzaamheid dan bij voltijd. De deeltijdvariant is echter flexibel waarmee ook de doorlooptijd variabel is. Daardoor is deze variant erg goed in te passen in een leer/werk situatie maar dat vereist wel meer zelfstandigheid en initiatief. De student kan zichzelf inschrijven voor de lessen die hij of zij bij wil wonen op de tijd dat het schikt. Er worden sessies overdag georganiseerd, in de avond en op zaterdag, op meerdere locaties in het land. In een leer/werk combinatie is het voor de praktijkopdracht de doelstelling dat de deze samen of individueel in een eigen werkomgeving worden uitgevoerd. De opdrachten zullen daarop worden afgestemd. Is dat niet mogelijk dan moeten de opdrachten in overleg bij stagebedrijven worden uitgevoerd. Inhoudelijk verschilt de voltijd niet van de deeltijd OPBOUW VAN DE MINOR De minor begint met 5 sets van 3 weken met elk een combinatie van een BI blok en een Big Data blok waar korte praktijkopdrachten in verwerkt zijn. De beide blokken worden elke keer afgesloten met een formeel examen door de certificeringsinstantie, alvorens met de volgende set van BI blok en Big Data blok wordt begonnen. Nadat de vijf sets van twee blokken zijn afgerond is de formele MCSE BI status en de Certified Big Data Scientist status bereikt. In voorbereiding op de praktijk casus zal vervolgens de Agile ontwikkelmethodiek Scrum worden behandeld en ook daarvoor wordt de deelnemer gecertificeerd met een formeel examen. Voor de afsluitende praktijkcasus van ongeveer 4 weken zal de theorie uit de MCSE BI Componenten en Big Data Scientist componenten toegepast moeten worden in een praktijkproject volgens de Scrum projectmethodiek om de casus en daarmee de minor succesvol af te kunnen sluiten. Bij een deeltijdvariant zijn de combinaties en de doorlooptijden gelijk aan het voltijdschema maar kunnen er desgewenst bij voldoende interesse per cohort ook alternatieve planningen voorgesteld worden EXAMINERING Examen voor de kennisdelen wordt afgenomen door EuroPort Business School en een onafhankelijk door de vendor erkend exameninstituut. De resultaten van de praktijkproject moeten zijn opgenomen in het eindverslag van de minor. Op basis van het totaal zal EuroPort Business School een eindoordeel over de HBO minor vormen. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

7 1.12. DIPLOMERING Na het behalen van elk van de deelexamens krijgt de deelnemer een formeel leverancierscertificaat. De combinatie van de behaalde certificaten geeft het recht op de formele titel MCSE BI en Big Data Scientist. Er volgt een formele schriftelijke beoordeling van de complete minor, inclusief de resultaten en de verslagen van de praktijkopdrachten door EuroPort Business School KOSTEN De kosten voor deze HBO minor bedragen Euro, inclusief een certificeringsexamen voor elke module, exclusief boeken en eventuele herexamens. Studenten van een erkende HBO instelling krijgen een korting van 50% op de kosten van deze minor. Bij het volgen van deze HBO minor vanuit een andere HBO-instelling kan er een verrekening plaatsvinden tussen de HBO-instellingen. Wat de resterende kosten zijn hangt af van afspraken die de instellingen onderling maken. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

8 2 Minor Programma ITPH Academy 2.1. ALGEMEEN De HBO minor Business intelligence & Big Data Scientist is bedoeld om de kennis en ervaring van studenten in business en IT richtingen nog beter te laten aansluiten op de praktijk met gecertificeerde modules die hoog gewaardeerd worden in het bedrijfsleven. Studenten leren werken met producten die vandaag in praktijk worden ingezet en krijgen een beter beeld van hoe het proces van Business Intelligence plaatsvindt en hoe Big Data daar een nog grotere waarde aan toe kan voegen. Dit met als doel om snel als volwaardige medewerker een belangrijke waarde toe te voegen aan het bedrijfsproces OMSCHRIJVING Deze minor richt zich op de volgende competenties (referenties naar Dublin Descriptoren): Theorie (Kennis en begrip) o Business Intelligence o Big Data o Big Data analysis o Agile projectmethodiek Productkennis (Kennis en begrip) o Kennis opdoen van nieuwe technologieën in Microsoft SQL Server 2014 Business Intelligence tools Pig, Hive, Sqoop, Oozie, Hcatalog Windows Azure HDInsight Zakelijke certificeringen o de MCSE Business Intelligence certificering (MCSE = Microsoft Certified Solutions Expert) o Big Data Scientist van Arcitura o Scrum Project (Toepassen kennis en inzicht, oordeelvorming en communicatie) o Communicatie met opdrachtgever Onderzoek, keuzes, advies o Kennis en ervaring opdoen van Plannen urenschattingen maken omgaan met deadlines fasering van een opdracht kosten/baten planning werken in teamverband o Realisatie in teamverband Ontwerpen Ontwikkelen van tools Testen Uitrollen HBO Minor BI & BD v Juni 2015

9 Documenteren Zelfkennis (inzicht) o Ontdekken welke functie/rol/werk het beste past bij de student 2.3. ONDERDELEN Business Intelligence (BI) o Studenten doen kennis op van Microsoft SQL Server inclusief de BI Tools en leren deze producten effectief in te zetten. Er wordt gewerkt met de nieuwste producten en technologieën. De minor omvat een aantal Microsoft trainingen die worden afgesloten met een examen. Na het behalen van deze examens zijn studenten MCSE (Microsoft Certified Solutions Expert) gecertificeerd op het gebied van Business Intelligence. Big Data o Op het gebied van Big Data en Big Data Analytics doen studenten leverancierneutrale kennis en inzichten op het gebied van concepten, architectuur en producten. De minor omvat 5 certificeringen van Arcitura, na het behalen van deze examens zijn studenten gecertificeerd Big Data Scientist. Projectmatig werken o Verder wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van producten in projectverband. Het ontwikkelen is met nadruk geen solistische bezigheid maar een teamactiviteit. Studenten leren hoe je een vooropgezet plan maakt en dit samen succesvol ten uitvoer brengt. Hierbij wordt Scrum als projectmethodiek ingezet. Onderwerpen als urenschattingen maken, omgaan met deadlines, rapporteren, testen, het maken van een ontwerp, de fasering van een project etc. komen in dit deel aan bod. Doelstelling is om alle onderdelen van de levenscyclus van een project, van de opdrachtverstrekking tot aan de overdracht naar de beheerorganisatie te doorlopen. De trainingen en de cases die in dit deel worden verzorgd dekken de gehele levenscyclus van het project af. Praktijkcase o De minor wordt afgesloten met een praktijkcase. Hierin wordt een project in een praktijksituatie nagebootst. In een paar weken tijd zullen de studenten in een projectteam een realistische oplossing onderzoeken, adviseren, opbouwen en opleveren. Iedere student heeft in dit proces zo veel mogelijk wisselende rollen. Doel van dit gedeelte is om de theorie toe te kunnen passen, met inzicht valkuilen te leren herkennen en oplossingen aan te dragen THEORIE EN PRAKTIJK Doorlopend wordt theorie afgewisseld door praktijk. Ook in de theoriedelen zijn veel praktijkcases aanwezig. De docenten hebben zelf praktijkervaring bij bedrijven en zullen waardevolle praktische leermomenten aandragen en die verbinden met de leerstof. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

10 2.5. STUDIEMATERIAAL Gedurende de theorie en praktijklessen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van officiële cursusmaterialen die door de verschillende vendoren ter beschikking worden gesteld. Het cursusmateriaal wordt eigendom van de student LEEROMGEVINGEN Op de leslocatie is hardware aanwezig waar gedurende de lessen gebruik van gemaakt kan worden. In principe is een eigen laptop voor verslagen en internet research voldoende. Voor het opzetten van bijvoorbeeld een eigen (eventueel virtuele) SQL 2014 BI omgeving vertelt deze link en deze link meer. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

11 3 Beschrijving cursusdelen ITPH Academy 3.1. GENERAL INFORMATION The minor contains 5 knowledge parts to achieve competences and 1 practical part that allows the participant to get practical experience. The 5 knowledge parts are in parallel with five recognized areas by Microsoft allowing the participant to achieve a Microsoft certification after each part. After the five certifications the participant will have achieved the MCSE Business Intelligence title BUSINESS INTELLIGENCE, MICROSOFT CERTIFICATIONS The five parts are Querying Microsoft SQL Server Administering Microsoft SQL Server Implementing a data ware house with Microsoft SQL Server Implementing data models and reports with Microsoft SQL Server Designing self-service business intelligence solutions and big data solutions We will describe the content of those five parts below PART 1 QUERYING MICROSOFT SQL SERVER This first part provides students with the technical skills required to write basic Transact-SQL queries for Microsoft SQL Server This course is the foundation for all SQL Server-related disciplines; namely, Database Administration, Database Development and Business Intelligence. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe the basic architecture and concepts of Microsoft SQL Server Understand the similarities and differences between Transact-SQL and other computer languages. Write SELECT queries Query multiple tables Sort and filter data Describe the use of data types in SQL Server Modify data using Transact-SQL Use built-in functions Group and aggregate data Use subqueries Use table expressions Use set operators Use window ranking, offset and aggregate functions Implement pivoting and grouping sets Execute stored procedures HBO Minor BI & BD v Juni 2015

12 Program with T-SQL Implement error handling Implement transactions ITPH Academy Course details Part 1 Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2014 o This module introduces the SQL Server platform and major tools. It discusses editions, versions, tools used to query, documentation sources, and the logical structure of databases. Module 2: Introduction to T-SQL Querying o This module introduces Transact SQL as the primary querying language of SQL Server. It discusses the basic structure of T-SQL queries, the logical flow of a SELECT statement, and introduces concepts such as predicates and set-based operations. Module 3: Writing SELECT Queries o This module introduces the fundamentals of the SELECT statement, focusing on queries against a single table. Module 4: Querying Multiple Tables o This module explains how to write queries which combine data from multiple sources in SQL Server. The module introduces the use of JOINs in T-SQL queries as a mechanism for retrieving data from multiple tables. Module 5: Sorting and Filtering Data o This module explains how to enhance queries to limit the rows they return, and to control the order in which the rows are displayed. The module also discusses how to resolve missing and unknown results. Module 6: Working with SQL Server 2014 Data Types o This module explains the data types SQL Server uses to store data. It introduces the many types of numeric and special-use data types. It also explains conversions between data types, and the importance of type precedence. Module 7: Using DML to Modify Data o This module describes the use of Transact-SQL Data Manipulation Language to perform inserts, updates, and deletes to your data. Module 8: Using Built-In Functions o This module introduces the use of functions that are built in to SQL Server Denali, and will discuss some common usages including data type conversion, testing for logical results and null ability. Lessons Writing Queries with Built- In Functions Module 9: Grouping and Aggregating Data o This module introduces methods for grouping data within a query, aggregating the grouped data and filtering groups with HAVING. The module is designed to help the student grasp why a SELECT clause has restrictions placed upon HBO Minor BI & BD v Juni 2015

13 column naming in the GROUP BY clause as well as which columns may be listed in the SELECT clause. Module 10: Using Subqueries o This module will introduce the use of subqueries in various parts of a SELECT statement. It will include the use of scalar and multi-result subqueries, and the use of the IN and EXISTS operators. Module 11: Using Table Expressions o This module introduces T-SQL expressions which return a valid relational table, typically for further use in the query. The module discusses views, derived tables, common table expressions and inline table-valued functions. Module 12: Using Set Operators o This module introduces Microsoft SharePoint Server as a platform for BI, and then focuses on building BI dashboards and scorecards with PerformancePoint Services. Module 13: Using Window Ranking, Offset, and Aggregate Functions o This module introduces window functions including ranking, aggregate and offset functions. Much of this functionality is new to SQL Server It will cover the use of T-SQL functions such as ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK, NTILE, LAG, LEAD, FIRST_VALUE and LAST_VALUE to perform calculations against a set, or window, of rows. Module 14: Pivoting and Grouping Sets o This module discusses techniques for pivoting data in T-SQL as well to introduce the fundamentals of the GROUPING SETS clause. It will also cover the use of GROUP BY ROLLUP and GROUP BY CUBE syntax in SQL Server. Module 15: Executing Stored Procedures o This module introduces the use of existing stored procedures in a T-SQL querying environment. It discusses the use of EXECUTE, how to pass input and output parameters to a procedure, and how to invoke system stored procedures. Module 16: Programming with T-SQL o This module provides a basic introduction to T-SQL programming concepts and objects. It discusses batches, variables, control of flow elements such as loops and conditionals, how to create and execute dynamic SQL statements, and how to use synonyms. Module 17: Implementing Error Handling o This module introduces the use of error handlers in T-SQL code. It will introduce the difference between compile errors and run-time errors, and will cover how errors affect batches. The module will also cover how to control error handling using TRY/CATCH blocks, the use of the ERROR class of functions, and the use of the new THROW statement. Module 18: Implementing Transactions HBO Minor BI & BD v Juni 2015

14 o This module introduces the concepts of transaction management in SQL Server. It will provide a high-level overview of transaction properties, cover the basics of marking transactions with BEGIN, COMMIT and ROLLBACK. Module 19: Improving Query Performance o This module presents several key guidelines for writing well-performing queries, as well as ways to monitor the execution of your queries and their impact on Microsoft SQL Server. Module 20: Querying SQL Server Metadata o SQL Server provides access to structured metadata by using a variety of mechanisms, such as system catalog views, system functions, dynamic management objects, and system stored procedures. In this module, you will learn how to write queries to return system metadata using these mechanisms. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

15 3.4. PART 2 - ADMINISTERING MICROSOFT SQL SERVER ITPH Academy This course provides students with the knowledge and skills to maintain a Microsoft SQL Server 2014 database. The course focuses on teaching individuals how to use SQL Server 2014 product features and tools related to maintaining a database. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe core database administration tasks and tools. Install and configure SQL Server Configure SQL Server databases and storage. Plan and implement a backup strategy. Restore databases from backups. Import and export data. Monitor SQL Server. Trace SQL Server activity. Manage SQL Server security. Audit data access and encrypt data. Perform ongoing database maintenance. Automate SQL Server maintenance with SQL Server Agent Jobs. Configure Database Mail, alerts and notifications. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

16 Course details Part 2 Module 1: Introduction to SQL Server 2014 Database Administration o This module introduces the Microsoft SQL Server 2014 platform. It describes the components, editions, and versions of SQL Server 2014, and the tasks that a database administrator commonly performs for a SQL Server instance. Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2014 o This module explains how to assess resource requirements for SQL Server 2014 and how to install it. Module 3: Working with Databases and Storage o This module describes how data is stored in databases, how to create databases, how to manage database files, and how to move them. Other tasks related to storage, include managing the tempdb database and using fast storage devices to extend the SQL Server buffer pool cache, are also discussed. Module 4: Planning and Implementing a Backup Strategy o In this module, you will consider how to create a backup strategy that is aligned with organizational needs, and learn how to perform the backup operations required by that strategy. Module 5: Restoring SQL Server 2014 Databases o In this module, you will see how to restore user and system databases and how to implement point-in-time recovery. Module 6: Importing and Exporting Data o In this module, you will briefly explore tools and techniques so that you can import and export data to and from SQL Server. Module 7: Monitoring SQL Server 2014 o This module explains how to use three of the most commonly used tools: Activity Monitor, dynamic management views and functions (DMVs and DMFs), and Performance Monitor. Module 8: Tracing SQL Server Activity o This module describes how to use SQL Server Profiler and SQL Trace stored procedures to capture information about SQL Server, and how to use that information to troubleshoot and optimize SQL Server workloads. Module 9: Managing SQL Server Security o In this module, you will be learn about the core concepts on which the SQL Server security architecture is based, and how to manage security at the server and database levels. Module 10: Auditing Data Access and Encrypting Data o This module describes the available options for auditing in SQL Server, how to use and manage the SQL Server audit feature, and how to implement encryption. Module 11: Performing Ongoing Database Maintenance HBO Minor BI & BD v Juni 2015

17 o This module describes common database maintenance tasks that a DBA must perform, and demonstrates how to automate these tasks using maintenance plans. Module 12: Automating SQL Server 2014 Management o This module describes how to use SQL Server Agent to automate jobs, how to configure security contexts for jobs, and how to implement multi-server jobs. Module 13: Monitoring SQL Server 2014 by Using Alerts and Notifications o This module covers the configuration of database mail, alerts, and notifications. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

18 3.5. PART 3 IMPLEMENTING A DATA WAREHOUSE WITH MICROSOFT SQL SERVER This course describes how to implement a data warehouse platform to support a BI solution. Students will learn how to create a data warehouse with Microsoft SQL Server 2014, implement ETL with SQL Server Integration Services, and validate and cleanse data with SQL Server Data Quality Services and SQL Server Master Data Services. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe data warehouse concepts and architecture considerations. Select an appropriate hardware platform for a data warehouse. Design and implement a data warehouse. Implement Data Flow in an SSIS Package. Implement Control Flow in an SSIS Package. Debug and Troubleshoot SSIS packages. Implement an ETL solution that supports incremental data extraction. Implement an ETL solution that supports incremental data loading. Implement data cleansing by using Microsoft Data Quality Services. Implement Master Data Services to enforce data integrity. Extend SSIS with custom scripts and components. Deploy and Configure SSIS packages. Describe how BI solutions can consume data from the data warehouse. Course details part 3 Module 1: Introduction to Data Warehousing o This module provides an introduction to the key components of a data warehousing solution and the high-level considerations you must take into account when you embark on a data warehousing project. Lessons Overview of Data Warehousing Module 2: Planning Data Warehouse Infrastructure o This module discusses considerations for selecting hardware and distributing SQL Server facilities across servers. Module 3: Designing and Implementing a Data Warehouse o This module describes the key considerations for the logical design of a data warehouse, and then discusses best practices for its physical implementation. Module 4: Creating an ETL Solution with SSIS o This module discusses considerations for implementing an ETL process, and then focuses on Microsoft SQL Server Integration Services (SSIS) as a platform for building ETL solutions. Module 5: Implementing Control Flow in an SSIS Package o This module describes how to implement ETL solutions that combine multiple tasks and workflow logic. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

19 Module 6: Debugging and Troubleshooting SSIS Packages o This module describes how you can debug packages to find the cause of errors that occur during execution. It then discusses the logging functionality built into SSIS that you can use to log events for troubleshooting purposes. Finally, the module describes common approaches for handling errors in control flow and data flow. Module 7: Implementing a Data Extraction Solution o This module describes the techniques you can use to implement an incremental data warehouse refresh process. Module 8: Loading Data into a Data Warehouse o This module describes the techniques you can use to implement data warehouse load process. Module 9: Enforcing Data Quality o This module introduces Microsoft SQL Server Data Quality Services (DQS), and describes how you can use it to cleanse and deduplicate data. Module 10: Master Data Services o Master Data Services provides a way for organizations to standardize data and improve the quality, consistency, and reliability of the data that guides key business decisions. This module introduces Master Data Services and explains the benefits of using it. Module 11: Extending SQL Server Integration Services o This module describes the techniques you can use to extend SSIS. The module is not designed to be a comprehensive guide to developing custom SSIS solutions, but to provide an awareness of the fundamental steps required to use custom components and scripts in an ETL process that is based on SSIS. Module 12: Deploying and Configuring SSIS Packages o In this module, students will learn how to deploy packages and their dependencies to a server, and how to manage and monitor the execution of deployed packages. Module 13: Consuming Data in a Data Warehouse o This module introduces business intelligence (BI) solutions and describes how you can use a data warehouse as the basis for enterprise and self-service BI. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

20 3.6. PART 4 IMPLEMENTING DATAMODELS AND REPORTS WITH MICROSOFT SQL SERVER The focus of this five-day instructor-led course is on creating managed enterprise BI solutions. It describes how to implement multidimensional and tabular data models, deliver reports with Microsoft SQL Server Reporting Services, create dashboards with Microsoft SharePoint Server PerformancePoint Services, and discover business insights by using data mining. This course helps people prepare for exam At the end of this part the participants will have mastered the following competences Describe the components, architecture, and nature of a BI solution. Create a multidimensional database with Analysis Services. Implement dimensions in a cube. Implement measures and measure groups in a cube. Use MDX Syntax. Customize a cube. Implement a Tabular Data Model in SQL Server Analysis Services. Use DAX to enhance a tabular model. Create reports with Reporting Services. Enhance reports with charts and parameters. Manage report execution and delivery. Implement a dashboard in SharePoint Server with PerformancePoint Services. Use Data Mining for Predictive Analysis. HBO Minor BI & BD v Juni 2015

HBO minor Business Intelligence & Big Data

HBO minor Business Intelligence & Big Data HBO minor Business Intelligence & Big Data ITPH Academy MAAND JUNI 2015 VERSIE 4.0 Dit document is een uitgebreide beschrijving van de HBO minor Business Intelligence & Big Data op basis van Microsoft

Nadere informatie

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT

Microsoft trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT trainingen en certificeringen: dé bouwstenen voor uw carrière in de ICT www.globalknowledge.nl/microsoft info@globalknowledge.nl www.globalknowledge.nl trainingen & certificeringen: dé bouwstenen voor

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Self Service BI. de business

Self Service BI. de business BI in de praktijk Self Service BI Breng de kracht van BI naar de business Luc Alix Sogeti Nederland B.V. Redenen voor Business Intelligence Sneller kunnen beslissen 42 % Beter kunnen beslissen 42 % Concurrentieel

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016

BABOK meets BiSL. Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation. Kennissessie, 19 januari 2016 BABOK meets BiSL Kennissessie, 19 januari 2016 Marcel Schaar, IIBA Dutch Chapter Mark Smalley, ASL BiSL Foundation Jan de Vries, ASL BiSL Foundation 1 Agenda 1. Presentatie white paper hoofdlijnen 2. Intro

Nadere informatie

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017

The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC. IIA congres 2017 The impact van Robotics ir. Lars Leemhorst, PwC 1 Waarom is Robotics Process Automation belangrijk voor u? How susceptible are jobs to automation? # Job title 4. Financial accounts manager 97.6% 8. Book-keeper,

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

Handleiding Installatie ADS

Handleiding Installatie ADS Handleiding Installatie ADS Versie: 1.0 Versiedatum: 19-03-2014 Inleiding Deze handleiding helpt u met de installatie van Advantage Database Server. Zorg ervoor dat u bij de aanvang van de installatie

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Enterprise Portfolio Management

Enterprise Portfolio Management Enterprise Portfolio Management Strategische besluitvorming vanuit integraal overzicht op alle portfolio s 22 Mei 2014 Jan-Willem Boere Vind goud in uw organisatie met Enterprise Portfolio Management 2

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces

Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces Kikkers en Heilige Koeien UvAConext & standaarden voor het primaire onderwijs en onderzoek proces SURF Seminar September 2015 Frank Benneker, ICTS Universiteit van Amsterdam Perspectief ICTS & OO dienstverlening

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké

Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld. Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Big Data en Testen samen in een veranderend speelveld Testnet 10 april 2014 Paul Rakké Kernvraag Is het testen van Big Data omgevingen, applicaties en de data anders dan het testen van meer traditionele

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

Model driven Application Delivery

Model driven Application Delivery Model driven Application Delivery Fast. Flexible. Future-proof. How Agis streamlines health procurement using Mendix Model driven Application Platform Mendix in a nutshell Mendix delivers the tools and

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 1 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 Plan voor Vandaag Praktische dingen 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen. Theorie

Nadere informatie

Relationele Databases 2002/2003

Relationele Databases 2002/2003 Relationele Databases 2002/2003 Hoorcollege 4 8 mei 2003 Jaap Kamps & Maarten de Rijke April Juli 2003 1 Plan voor Vandaag Praktische dingen Huiswerk 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. SQL Aantekeningen 2 Tabellen.

Nadere informatie

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics

Turn-key platform Newz. Big Content & Semantics Introduction Michel de Ru Solution architect @ Dayon 16 years experience in publishing Among others Wolters-Kluwer, Sdu (ELS) and Dutch Railways Specialized in Content related Big Data challenges Specialized

Nadere informatie

Ontwikkelingen binnen Integratie

Ontwikkelingen binnen Integratie Ontwikkelingen binnen Integratie Informatica & Economie Integratie 1 Recap Innovatie Silicon Valley Financiering Engineering Nieuwe methodes Modelleren Outline Cloud Business Intelligence Big Data Internet

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS

KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB & SAS MAARTEN HOFFER - KNVB RENE VAN DER LAAN - SAS KNVB - MAARTEN HOFFER HET NL VOETBALLANDSCHAP VOETBAL OM VAN TE HOUDEN HET NL VOETBALLANDSCHAP 1.227.157 leden 1.077.078 man 146.090 vrouw 16.968.133

Nadere informatie

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd.

DBMS. DataBase Management System. Op dit moment gebruiken bijna alle DBMS'en het relationele model. Deze worden RDBMS'en genoemd. SQL Inleiding relationele databases DBMS DataBase Management System!hiërarchische databases.!netwerk databases.!relationele databases.!semantische databases.!object oriënted databases. Relationele databases

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in

Cursussen Doorlooptijd Prijs in. I-Tracks Electr. Leerplein per module 2 maand beschikbaar 350,00. Cursus Duur Cursusdag / startdata Prijs in Planning voorjaar 2009. Algemeen Alle genoemde prijzen zijn excl. BTW, literatuur en examengeld tenzij anders bij de cursusbeschrijving staat vermeld. Lestijden Open Leercentrum: 9.00 12.00 uur, 13.00

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht

Open Onderwijs API. De open standaard voor het delen van onderwijs data. 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Open Onderwijs API De open standaard voor het delen van onderwijs data https://www.flickr.com/photos/statefarm/19349203414 23 juni 2016 Frans Ward - SURFnet Architectuurraad - Utrecht Missie Onderwijs

Nadere informatie

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1

Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Enterprise Open Source. Business case. Power to Innovate 2015 1 Agenda 1 Mooie belofte 2 Business doelen 3 Alternatieve oplossingen 4 Voorkeur uitwerken 5 Business Case Power to Innovate 2015 2 1 Mooie

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects

Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Presentatie Rapportage Met SAP Business Objects Verzorgd door: Camille van Dongen, itelligence Fouad Allabari, i3 Woerden 4 februari 2011 Agenda Voorstellen itelligence & i3 Business Intelligence SAP Business

Nadere informatie

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com

De convergentie naar gemak. Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com De convergentie naar gemak Hans Bos, Microsoft @hansbos, hans.bos@microsoft.com ge mak (het; o) 1. kalmte, bedaardheid: iem. op zijn gemak stellen kalm laten worden 2. het vermogen iets zonder moeite te

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido

Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido Seminar BSC & IBM Cognos 8 22 September 2009 Yves Baggen- Solution Architect BI Charles van der Ploeg Partner en adviseur van Decido 2008 IBM Corporation 2 3 Vraag? Hoe goed kent u uw bedrijfsvisie en

Nadere informatie

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent

PRESENTS. CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent PRESENTS CO3 Talent Ontwikkel Programma ICT i.s.m. Bridging the gap between business and talent With Humanic Talent Tracks HUMANIC DEVELOPMENT BUILDING IT PROFESSIONALS AT WORK AMSTERDAM NIJMEGEN - EINDHOVEN

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

Continuous Delivery. Sander Aernouts

Continuous Delivery. Sander Aernouts Continuous Delivery Sander Aernouts Info Support in een notendop Maatwerk softwareontwikkeling van bedrijfskritische kantoorapplicaties Business Intelligence oplossingen Managed IT Services Eigen Kenniscentrum

Nadere informatie

Mobile Devices, Applications and Data

Mobile Devices, Applications and Data Mobile Devices, Applications and Data 1 Jits Langedijk Senior Consultant Jits.langedijk@pqr.nl Peter Sterk Solution Architect peter.sterk@pqr.nl Onderwerpen - Rol van Mobile IT in Tomorrow s Workspace

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse

De Digitale Transformatie en de impact op IT. Capgemini Edwin Leinse De Digitale Transformatie en de impact op IT Capgemini Edwin Leinse 40+ countries and 120+ nationalities (As of December 31, 2015) North America 16 034 Latin America 9 363 Europe 62 301 Middle-East & Africa

Nadere informatie

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL

Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Introduction to IBM Cognos Express = BA 4 ALL Wilma Fokker, IBM account manager BA Ton Rijkers, Business Project Manager EMI Music IBM Cognos Express Think big. Smart small. Easy to install pre-configured

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Vakmanschap in Java Software Development

Vakmanschap in Java Software Development Vakmanschap in Java Software Development Software ontwikkeling wordt steeds complexer. Meer devices, nieuwe IT en architectuur concepten (Cloud computing), veiligheid van systemen, gebruikersvriendelijkheid

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011

Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Workflow Management MIS 3TI 2010-2011 Een scenario CREATE ORDER PRE-PROCESSINGORDER PROCESSING PRODUCTION SHIPPING Work Collection of tasks that have to be executed sequentially or in parallel, by at least

Nadere informatie

Free Technology Academy

Free Technology Academy Free Technology Academy Symposium 21 november 2009 Wat is vrije software? Begrip geïntroduceerd door Richard Stallman in 1985 Niet verwarren met gratis software (freeware) 'Free as in free speech, not

Nadere informatie

Windows Azure in de praktijk

Windows Azure in de praktijk Windows Azure in de praktijk Eelco Koster IT Architect, Ordina eelco.koster@ordina.nl http://eelco.azurewebsites.net/ @eelco_zelf Agenda Wat is cloud Wat biedt Microsoft? Praktijk voorbeelden Wat is cloud?

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

MySQL Administration. Inhoud

MySQL Administration. Inhoud MySQL Administration De cursus MySQL Administration is bedoeld voor MySQL-databasebeheerders, die basiskennis hebben van een MySQL-database en SQL-commando's. De cursus biedt praktische ervaring in het

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

Microsoft TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN.

Microsoft TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN. Microsoft TRAININGEN EN CERTIFICERINGEN www.globalknowledge.nl/microsoft INHOUD INTRODUCTIE...3 CERTIFICERINGEN...4 CERTIFICERINGSTRAJECTEN...6 MICROSOFT ON-DEMAND... 10 SOFTWARE ASSURANCE (SA) VOUCHERS

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983

Curriculum Vitae Ishak Atak. www.ishakatak.nl. Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak. Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Naam : Ishak Atak Roepnaam : Ishak Woonplaats : Utrecht Geboorte datum : 13-05-1983 Tel. : +316-46 17 76 00 Beschikbaar : Full time December 2015 Email: : contact@ishakatak.nl Datum CV : November 2015

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012

STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË. 13 November 2012 STAND VAN ZAKEN VAN DE DIGITALE VAARDIGHEDEN IN BELGIË 13 November 2012 De ICT-sector neemt een belangrijke plaats in de economie Toegevoegde waarde 14 miljard EUR Aandeel werkgelegenheid (in % van de

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger

Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Van Big Data tot waardevolle informatie op maat van de (interne)gebruiker en de burger Tijdens deze sessie krijgt u een inzicht in een specifieke visie over hoe men op basis van grote hoeveelheden ongestructureerde

Nadere informatie

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015

LDA Topic Modeling. Informa5ekunde als hulpwetenschap. 9 maart 2015 LDA Topic Modeling Informa5ekunde als hulpwetenschap 9 maart 2015 LDA Voor de pauze: Wat is LDA? Wat kan je er mee? Hoe werkt het (Gibbs sampling)? Na de pauze Achterliggende concepten à Dirichlet distribu5e

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016

NMOZTMKUDLVDKECVLKBVESBKHWIDKPDF-WWUS Page File Size 9,952 KB 29 May, 2016 NAVIJVEN MINILAMPJES OM ZELF TE MAKEN KERSTFIGUREN UIT DE LAPPENMAND VOOR DE KINDERSSALOON EN COWBOYS VAN LOLLYSTOKJES KAMERBREED BOEKENREK VOOR EEN SMAL BUDGETGEBAKKEN KOEKFIGUURTJES HANGEN WE IN DE KERSTBOOM

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen -

Windchill Document Management. - Digitaliseren van documenten en processen - Windchill Document Management - Digitaliseren van documenten en processen - Bas Verbunt 20 November 2014 Agenda Waarom Document Management? Uitdagingen bij het beheren van documenten Uitdagingen bij het

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT

WORKSHOP 1W5. De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten. Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT WORKSHOP 1W5 De Scrum-projectmethode voor betere groepsresultaten Rienk van der Ploeg hogeschooldocent Informatica bij IICT-FNT 11.00-12.00 uur / Expedition Curriculum Vitae Team Lead Software Developers

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008

Competencies atlas. Self service instrument to support jobsearch. Naam auteur 19-9-2008 Competencies atlas Self service instrument to support jobsearch Naam auteur 19-9-2008 Definitie competency The aggregate of knowledge, skills, qualities and personal characteristics needed to successfully

Nadere informatie

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation

Contents. Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation TeleBank Contents Introduction Problem Definition The Application Co-operation operation and User friendliness Design Implementation Introduction - TeleBank Automatic bank services Initiates a Dialog with

Nadere informatie

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER?

XTREMIO WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? WAT IS HET OORDEEL VAN DE GEBRUIKER? POWERED BY INHOUDSOPGAVE Inleiding 02 Wat zijn de redenen tot aanschaf? 03 Wat levert XtremIO organisaties in de praktijk op? 03 Voor welke bedrijfskritische applicaties

Nadere informatie

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

WWW.EMINENT-ONLINE.COM WWW.EMINENT-OINE.COM HNDLEIDING USERS MNUL EM1016 HNDLEIDING EM1016 USB NR SERIEEL CONVERTER INHOUDSOPGVE: PGIN 1.0 Introductie.... 2 1.1 Functies en kenmerken.... 2 1.2 Inhoud van de verpakking.... 2

Nadere informatie

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond.

Opgave 2 Geef een korte uitleg van elk van de volgende concepten: De Yield-to-Maturity of a coupon bond. Opgaven in Nederlands. Alle opgaven hebben gelijk gewicht. Opgave 1 Gegeven is een kasstroom x = (x 0, x 1,, x n ). Veronderstel dat de contante waarde van deze kasstroom gegeven wordt door P. De bijbehorende

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

Naam: Clint Huijbers Functie: Senior Microsoft Business Intelligence consultant

Naam: Clint Huijbers Functie: Senior Microsoft Business Intelligence consultant Naam: Functie: Senior Microsoft Business Intelligence consultant Woonplaats: Eindhoven, Nederland Geboortedatum: 03-07-1985 Beschikbaar per: Op aanvraag Beschikbaarheid (in uren): 40 uur per week Motivatie

Nadere informatie

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders

CompTIA opleidingen. voor beginnende systeembeheerders CompTIA opleidingen voor beginnende systeembeheerders Algemene Informatie Compu Act Opleidingen Compu Act Opleidingen onderscheidt zich op het gebied van kwaliteit, prijsniveau en aanbod. Op onze vestigingen

Nadere informatie