Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014. Rucphen,9 april Begrippenlist:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014. Rucphen,9 april Begrippenlist:"

Transcriptie

1 1 Spelreglement t.b.v. O.D.S.I: Versie:2013/2014 Rucphen,9 april 2013 Begrippenlist: Oud spelers zijn spelers die, in de 1 ste helft van de competitie of in de 2 de helft van de competitie, bij ODSI minimaal 6 competitiewedstrijden hebben gespeeld. En in voorgaande jaren lid zijn geweest van O.D.S.I. Nieuwe spelers zijn spelers die beginnen bij de start van de nieuwe competitie. Instromers zijn nieuwe spelers die in noodgevallen tijdens de lopende competitie lid worden van een team. Instromers mogen instromen tijdens de 1ste helft van de competitie en in noodgevallen bij het begin van de 2 de helft van de competitie. Meetmomenten zijn: startcompetitie voor Nieuwe spelers en instromers, na 6 wedstrijdweken in de 1 ste helft en na 6 wedstrijdweken in de 2 de helft en einde competitie. Een match bestaat uit 4 partijen Teamleider is de persoon van een team dat zijn team aanmeld bij ODSI. Een leider is een speler van een team die als plv. teamleider optreed tijdens een match. Match punten is het totaal aantal punten dat een team in 1 match heeft behaald. Partijpunten zijn punten die 1 speler tijdens zijn partij heeft behaald. Algemene Regels. 1. Elk jaar wordt in de Algemene vergadering het Spelreglement opnieuw vastgesteld: 2. Inschrijvingsdatum voor Libre wordt jaarlijks bepaald door de Competitieleider. 3. Inschrijvingsdatum voor spelsoorten in toernooien wordt bepaald door de Competitieleider. 4. Na beëindiging van 1 ste helft Libre kan of wordt een Driebanden- of een Bandstoot toernooi georganiseerd Het een jaar Bandstoten het ander jaar Driebanden waarvoor per toernooi regels zullen worden opgesteld. 5. Startdatum voor 1 ste helft en 2 de helft competitie wordt bepaald door de Competitieleider. 6. Alle Spelregels voor de (verschillende) competities worden bepaald door de Competitieleider. Met in achtneming van pt1. 7. Indien men op de Algemene vergadering niet aanwezig kan zijn, dient men zich daarvoor persoonlijk af te melden bij de teamleider en eventuele vragen, op of aanmerkingen of voorstellen tijdig kenbaar maken bij het bestuur. 8. Na goedkeuring van het Spelreglement in de Algemene vergadering, blijft dit reglement geldig tot de volgende Algemene vergadering en vinden er tussentijds geen aanpassingen plaats.

2 2 9. Regels betreffende samenstelling Teams Een teamleider stelt zijn eigen team samen en meldt zijn team aan bij ODSI vóór op of de inschrijvingsdatum. (zie pt.2) 9.2. Een team dat aan de competitie wil deelnemen, mag bij uitzondering uit 4, maar bij voorkeur uit 5 en max uit 6 leden bestaan De teamleider is verantwoordelijk voor het innen van de contributie en afdracht ervan, aan de penningmeester van ODSI Afdracht van de geïnde contributiegelden, moet geschieden door de teamleiders tijdens of vóór het inschrijven voor de eerst volgende competitieronde Afdracht voor deelname aan toernooien die ODSI organiseert dienen vóór of tijdens de inschrijfdatum te worden voldaan aan de penningmeester van ODSI Leden van de teams worden pas lid van ODSI ná afdracht van de contributie en zijn dáárna pas speel gerechtigd voor ODSI. 10. Regels betreffende een competitiewedstrijd Een team dat deelneemt aan een match moet minimaal uit 3, maximaal uit 4 eigen teamleden bestaan Een team, dat deelneemt aan een match, en bestaat uit 3 eigen leden mag 1 speler van een ander team laten invallen Een team, dat deelneemt aan een match en bestaat uit 3 eigen leden, mag 1 speler 2 partijen spelen In alle gevallen dat een team aantreedt met minder dan 3 eigen spelers bepaald de tegenstander of de match wordt gespeeld of niet Het team dat niet voldoet aan het gewenste aantal van min. 3 eigen spelers krijgt in alle gevallen 0 matchpunten Indien het volledige team toch wil spelen, is het dan behaalde aantal wedstrijdpunten geldig Teamleiders wijzen 4 spelers aan die een partij in een match spelen. Hoogste taak =nr.1 en 2 de hoogste taak = nr.2, 3 de hoogste taak is nr.2 en laagste taak is nr In een match spelen de aangewezen spelers nr s 1 s en spelers nr 2 en speler nr 3 en speler nr s 4, tegen elkaar. 11. Regels te hanteren vóór en tijdens de match Men dient een match af te werken in de week dat deze gepland staat, indien dat niet kan dient vooraf in overleg met de Competitieleider en de tegenpartij een andere wedstrijddatum worden vastgelegd Wordt niet voldaan aan de melding vooraf in pt krijgt de schuldige partij 0 punten en de tegenpartij 40 matchpunten Het thuisspelend team zorgt voor het wedstrijd formulier teller en schrijver en dat alles correct verloopt Na de match en na het controleren van het wedstrijdformulier, ondertekenen beide (Team)leiders het wedstrijdformulier, waarna de (Team)leider van het thuisspelend team het formulier in een gesloten enveloppe op de post doet Aanvang van een match is altijd om 13u Voor elke match geeft de teamleider van het uitspelend team de persoonlijke taken door van elk aanwezige speler.

3 De teller en schrijver dienen alles goed bij te houden en er dient hardop geteld te worden en zij houden het score bord bij Het oordeel van de teller en de schrijver (in die volgorde) is beslissend over de geldigheid van een carambole Tijdens een partij mogen de spelers van die partij niet gehinderd worden door andere aanwezigen Als men aanstoot is en wordt dan aangestoten, dan mag men opnieuw stoten D e teamleiders moeten zorgen voor een goed spel entourage, correcte houding en gedrag van de spelers Voor iedere partij mag men 2 minuten inspelen en de partij duurt 25 beurten Als men van acquit speelt dient men met de speelbal eerst de rode bal te raken (dus niet losband ) Indien een bal van het biljart geraakt, is een eventueel daarbij gemaakt punt niet geldig, is de beurt voorbij en mag de tegenpartij als eerste van acquit Als de speelbal vastligt, mag men ervandaan spelen of opnieuw opzetten In de 1 ste helft en resp. de 2 de helft van de competitie worden de gewijzigde taken van de Nieuwe spelers en voor instromers na 6 speelweken bekendgemaakt. (Zie voor bepalingen pt.15.1) 12. Punten telling zowel voor Libre- als Bandstoot spelers Tijdens een match wordt van elke speler zijn aantal behaalde car., en zijn puntentotaal genoteerd op het wedstrijd formulier Als van een speler zijn resultaat gelijk is aan zijn taak krijgt hij 10 partijpunten Als het resultaat minder is al zijn taak dan is resultaat/taak= partijpunten Is het resultaat meer als zijn taak, dan krijgt hij voor elke meer behaalde car. 0,25 pt bij zijn 10 partijpunten opgeteld Het puntentotaal per team per match is het totaal aantal matchpunten Het team, dat na het volledig afwerken van de competitie de meeste matchpunten heeft, is kampioen. 13. Regels betreffende bepaling starttaak van Libre ->Bandstoten (en vv) en tijdens de competitie Nieuwe ODSI leden en instromers, die bij start van de competitie, in het Libre meer als 65 car. opgeven, mogen gaan bandstoten. Hun starttaak in het bandstoten wordt dan 0,6 X Libre opgave Elk lid dat na afloop van de lopende competitie, een gemiddelde van 65 of meer hebben behaald in het Libre, mogen één malig besluiten of men in de volgende competitie gaan bandstoten of libre blijven spelen Als men besluit te gaan bandstoten wordt hun taak 0,6 x hun bereikte libre gemiddelde Bandstoot spelers waarvan hun gemiddelde gezakt is onder het min. startniveau van 39 car gaan Libre spelen. Het resultaat van het bandstoten wordt omgerekend naar hun Libre taak = resultaat bandstoten /0,6. (Let wel minder dan 39 car moet het resultaat zijn na toepassing van de berekening van 14.2.)

4 14. Regels voor begin nieuwe competitie Voor Oud en Nieuwe spelers (ook de instromer ) geld een starttaak van min. 15 car. In het Libre Voor Bandstoten geld een min. taak 39 (0,6 x 65 car in het Libre) Oud spelers, die bij aanvang van de competitie 80 jaar en ouder zijn is hun start taak de berekende eindtaak van vorige competitie Alle Oud spelers behouden hun starttaak van begin tot einde competitie. 15. Herberekening taak Nieuwe leden en Instromers na 6 speelweken in 1 ste helft competitie en 6 speelweken in de 2 de helft Is het berekende gemiddelde hoger dan de starttaak bij het begin van de competitie, dan wordt de starttaak gezet naar dat hoger gemiddelde. Tevens wordt, van deze spelers, met terugwerkende kracht de matchpunten en partijpunten herberekend met de nieuwe taak Herberekening taak ná gehele afgewerkte competitie voor alle leden Is het berekende gemiddelde hoger dan de taak bij het begin van de competitie, dan wordt het hogere gemiddelde de nieuwe taak. Behalve als de speler 80 jaar is geworden Is het berekende gemiddelde lager dan starttaak, maar minder dan 10% van de starttaak, dan wordt het berekende gemiddelde de taak starttaak Is het berekende gemiddelde meer dan: starttaak -10% starttaak, dan wordt de starttaak voor de volgende competitie:starttaak -10%starttaak. 17. Sancties De sanctie heeft alléén betrekking op overtredingen waarop in dit dokument nog geen strafmaatregel is bepaald Pas na hoor en wederhoor over het gemelde voorval, zal de wedstrijdleider overgaan tot gepaste maatregel(en) tegen de overtreder(s) De wedstrijdleider zal alvorens de disciplineer maatregel aan de betrokkene(n) mede te delen, het een en ander af stemmen met de voorzitter De sanctie hangt af van de zwaarte van de overtreding(en) en kan bestaan uit disciplinaire maatregelen zoals schorsingen voor een aantal matches etc De zwaarte van de sanctie is mede ook afhankelijk van het verleden van de overtreder(s) De overtreder(s) ontvangt altijd een schriftelijke bevestiging met uitleg van de genomen maatregel(s) E:\dropbox\My Dropbox\Comp \SpelregODSI2013b.docx

5 5 Rucphen, 25 juli 2013 Spelregel hoe om te gaan met spelen van foute speelbal: Spelen met de bal van de tegenpartij is de beurt altijd voorbij als: bij aanvang van de beurt het direct wordt opgemerkt. *dan wordt de eventueel gemaakte carambole niet geteld. De ballen worden in de positie gelaten nadat ze tot stilstand zijn gekomen. De tegenpartij vervolgt de partij met zijn eigen bal. Wordt de fout geconstateerd in de loop van een serie, dan tellen in die beurt, alle gemaakte caramboles vermindert met de laatst gemaakte carambole.(zie *), en is de beurt voorbij. Uitspringen van ballen: Het doen uitspringen van één of meerdere ballen, dus ook als het hout door een of meerdere ballen wordt geraakt, is de beurt voorbij en worden alle ballen op het acquit positie gelegd. Cor van der Aa, wedstrijdleider Deze tekst zal pas definitief worden opgenomen in een volgende uitgave van een goedgekeurd spelreglement. i:\my dropbox\comp \foutebal.docx

Districtsreglement District West Brabant

Districtsreglement District West Brabant 1 Districtsreglement District West Brabant Art. 1; De te spelen teamcompetities en persoonlijke kampioenschappen worden verspeeld conform de geldende reglementen zoals die zijn te raadplegen bij de Vereniging

Nadere informatie

Reglement Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant Driebanden klein 2016

Reglement Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant Driebanden klein 2016 1 Reglement Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant Driebanden klein 2016 Artikel 1 Algemeen 1.1. Dit reglement is van toepassing op het Open Provinciaal Kampioenschap Noord-Brabant driebanden klein,

Nadere informatie

Regiobiljart Oss Biljarten voor Senioren

Regiobiljart Oss Biljarten voor Senioren Regiobiljart Oss Biljarten voor Senioren Dagelijks Bestuur: Ad Verhagen, Voorzitter, en woordvoerder Auke Feitsma, Secretaris Piet van der Wijst, ad interim Penningmeester en secondant wedstrijdleider

Nadere informatie

SPELREGELs MAAS EN WAALSE BILJARBOND

SPELREGELs MAAS EN WAALSE BILJARBOND Begin van de partij: trekken voor de beginstoot, daarvoor uitgenodigd door de arbiter die de ballen in de beginstootpositie heeft gelegd. Het trekken voor de beginstoot dient door beide spelers gelijktijdig

Nadere informatie

A. Algemeen voor libre en driebanden

A. Algemeen voor libre en driebanden A. Algemeen voor libre en driebanden A0. Definitie De rode bal is de bal die egaal rood gekleurd is en duidelijk onderscheidend van de andere twee ballen. De witte bal is de bal die egaal wit is en niet

Nadere informatie

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016

AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN 2015 2016 1. Algemeen Op de Kadercompetitie zijn van toepassing: - De statuten en huishoudelijk reglement van de KNBB en KNBB Vereniging Carambole -

Nadere informatie

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND

BONDSREGELs MAAS en WAALSE BILJARTBOND Art.1. De teams zullen volgens krachtsverhouding in verschillende libre klassen worden ingedeeld. Het is toegestaan met maximaal twee teams van een en dezelfde vereniging of clublokaal in een zelfde klasse

Nadere informatie

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe

Reglement. Biljartbond Zuid-Drenthe Reglement Biljartbond Zuid-Drenthe Oosterhesselen, april 2015 Beste sportvrienden, Onze biljartbond is opgericht op 8 november 1953. De vorige versie van ons reglement dateerde alweer van 15 jaar terug.

Nadere informatie

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi.

Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Basisreglement Geert Popma Friesland Cup. 1.Inschrijven voor een toernooi. Elke biljarter kan deelnemen aan de toernooien van de Geert Popma Een biljarter is deelnemer als hij/zij zich tijdig aanmeldt

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE TWEE PROVINCIËN BILJARTFEDERATIE DE TWEE PROVINCIËN

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE TWEE PROVINCIËN BILJARTFEDERATIE DE TWEE PROVINCIËN WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE TWEE PROVINCIËN BILJARTFEDERATIE DE TWEE PROVINCIËN Versie 2007-I Biljartfederatie De Twee Provinciën 2007 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 Definities en reikwijdte 2 HOOFDSTUK 2 Librespel

Nadere informatie

Het Huisleaguereglement

Het Huisleaguereglement Het Huisleaguereglement Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen en Opzet. 1.1 1.1.2 1.1.3 1.2 Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door Bowlingvereniging Leiderdorp (BVLD) worden georganiseerd.

Nadere informatie

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR)

DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT. KNBB District Twente. (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 1 van 11 DISTRICTSCOMPETITIE REGLEMENT KNBB District Twente 2017 2018 (ingevolge artikel 7203 CR) Pagina 2 van 11 Het Districtscompetitie Reglement KNBB Twente zijn in de loop van de tijd gewijzigd.

Nadere informatie

SPEL EN WEDSTRIJDREGLEMENT

SPEL EN WEDSTRIJDREGLEMENT SPEL EN WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1: Organisatie Artikel 2: Formulieren Artikel 3: Biljart en materiaal Artikel 4: Verdeling van wedstrijden en data Artikel 5: Overschrijvingen Artikel 6: Puntenverdeling

Nadere informatie

Reglementen B.B.C. Libre. Beker. Persoonlijke kampioenschappen

Reglementen B.B.C. Libre. Beker. Persoonlijke kampioenschappen Reglementen B.B.C Libre Beker Persoonlijke kampioenschappen Geldig vanaf 01-08-2017 Reglementen B.B.C Libre Geldig vanaf 01-08-2017 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 Op dit reglement zijn

Nadere informatie

Stadsbeker REGLEMENT.

Stadsbeker REGLEMENT. Stadsbeker 2017. REGLEMENT. De stukken die in het groen staan zijn de punten die aangepast of veranderd zijn ten opzichte van het reglement van vorig jaar. Veel leesplezier. 1. Elke wedstrijd dient stipt

Nadere informatie

AANVULLEND COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOL WEST 2

AANVULLEND COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT POOL WEST 2 A. Spelsoorten & Wedstrijdpunten A.1 De 1ste klasse speelt: 2 x 9-ball (race to 7), 1 x 10-ball (race to 7), 1 x 8-ball (race to 6), 1 x 10-ball koppel (race to 6) en 1 x 14.1 (race to 60) De 2e klasse

Nadere informatie

BiljartKring Bergen e.o.

BiljartKring Bergen e.o. BiljartKring Bergen e.o. Secretariaat: S. Franssen Patrijsstraat 9 5454 GK Bergen 06-29414951 Reglement Biljartkring Bergen e.o. Gespeeld wordt met vijftallen, welke, indien de competitie indeling (wedstrijdschema)

Nadere informatie

Competitie. Wedstrijd Reglement. Enschedese Bedrijfs Biljart Bond

Competitie. Wedstrijd Reglement. Enschedese Bedrijfs Biljart Bond Competitie & Wedstrijd Reglement Enschedese Bedrijfs Biljart Bond Bijgewerkt april 2016 (lange competitie) Competitie en wedstrijdreglement voor het Libre...2 Artikel 1. Competitie...2 Artikel 2. Bekertoernooi...2

Nadere informatie

Versie: Augustus Reglementen en Statuten

Versie: Augustus Reglementen en Statuten Versie: Augustus 2015 Reglementen en Statuten INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN REGLEMENT... 5 ARTIKEL A1: ALGEMENE BEPALINGEN... 7 ARTIKEL A2: BONDSLEDEN... 7 ARTIKEL A3: DEELNEMERS... 7 ARTIKEL A4: VERPLICHTINGEN

Nadere informatie

SPEL- en ARBITRAGEREGLEMENT INLEIDING

SPEL- en ARBITRAGEREGLEMENT INLEIDING SPEL- en ARBITRAGEREGLEMENT 01082016 / SAR INLEIDING Hieronder geven wij de voornaamste spel- en arbitrageregels betreffende de disciplines Libre, Kader 38/2 en de Bandenpartijen, getoetst aan de landelijke

Nadere informatie

Opfriscursus arbitreren

Opfriscursus arbitreren Opfriscursus arbitreren (Piet Klompmaker) Deel 1 (Waar de heer, hij of zijn staat, wordt tevens mevrouw, zij of haar bedoeld) Begin van een partij 1. De wedstrijdleider deelt de arbiters in en roept daarna

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Versie 3: 25-04-17 INTERVALTABELLEN LANDSCOMPETITIE 2017-2018 LIBRE Dubbel TEAMCOMPETITIE partij GEMIDDELDE TE M. INTER- TE M C5 Dag Jeugd C4 C3 C2 C1 VAN TOT CAR.

Nadere informatie

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen

REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT. Artikel 1 Algemene bepalingen REGLEMENT GRAND DUTCH BILJART EVENT Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is, tenzij anders bepaald, van toepassing op de voorwedstrijden en eindstrijden van het nationaal kampioenschap vijfkamp.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGCOMPETITIE INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie

Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie Reglement Reguliere Competitie Hoofdstuk 1: Algemeen 1. De wedstrijden in de Reguliere Competitie van de Afdeling Achterhoek-Betuwe worden verschoten met in achtneming van de bepalingen in het Schiet-

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Maastricht, uitgave Reglement Maastrichtse Biljart Combinatie. Acceptabele rust tijdens de wedstrijd

INHOUDSOPGAVE. Maastricht, uitgave Reglement Maastrichtse Biljart Combinatie. Acceptabele rust tijdens de wedstrijd Reglement Maastrichtse Biljart Combinatie. Maastricht, uitgave 10-09-2015 INHOUDSOPGAVE. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11

Nadere informatie

Biljartvereniging DVO

Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

Huishoudelijk en Wedstrijdreglement

Huishoudelijk en Wedstrijdreglement Opgericht: 1 januari 2010 Huishoudelijk en Wedstrijdreglement Huishoudelijk Reglement Asten Someren Biljart Bond. Artikel 1. De bond van Biljartverenigingen is opgericht op 1 januari 2010 en stelt zich

Nadere informatie

Reglement Bandstoten 2017

Reglement Bandstoten 2017 Reglement Bandstoten 2017 Biljartvereniging t Beertje Weert Bandstoot Toernooi 2017. 31e Toernooi Clublokaal Café Bar Two Jacks Maasstraat 42 Weert. Tel 06-10017340. Reglement Bandstoot Toernooi 2017 Algemeen

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl KNBB Vereniging Carambole WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN INHOUD HOOFDSTUK I

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! AANVULLEND REGLEMENT VOOR DE KADERCOMPETITIE SEIZOEN

Nadere informatie

wxü UAUAVA _ uüx Ux~xÜ

wxü UAUAVA _ uüx Ux~xÜ exzäxåxçàxç wxü UAUAVA _ uüx Ux~xÜ cxüáééçä }~x ~tåñ ÉxÇáv{tÑÑxÇ â àzxüx ~à CD@CL@ECDD exzäxåxçàxç Ä uüx wxü UAUAVA zxäwxçw áxwxüà FD tâzâáàâá ECDD ART. 1 Op dit reglement zijn voor zover mogelijk de bepalingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO

Huishoudelijk Reglement Biljartvereniging DVO. Biljartvereniging DVO Biljartvereniging DVO HUISHOUDELIJK REGLEMENT Onder de naam Door Vriendschap Ontstaan is de huidige vereniging D.V.O. op 7 september 1989 door de familie Hoogenboom opgericht. Reeds in 1983 legde een vriendenclub,

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen:

ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: ALGEMENE BEPALINGEN: Artikel 1 Begripsbepalingen: 1. Voorzitter: de voorzitter van de vereniging West Friese Judo Competitie; 2. Penningmeester: de penningmeester van de vereniging West Friese Judo Competitie;

Nadere informatie

Reglement Café Geert Cup

Reglement Café Geert Cup Reglement Café Geert Cup Inhoudsopgave Wedstrijdbanen... 2 Afspraken mbt inschrijving en afmeldingen... 3 Competitiewedstrijden... 4 Competitie verloop... 5 Scheidsrechters... 7 Competitiewedstrijd...

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND SPELREGLEMENT Versie 2012.01 Geheel herzien. Dit reglement is vastgesteld door de Top-/Breedtesportcommissie en treedt in werking vanaf 1 september 2012. Hiermee vervallen

Nadere informatie

Dongense Biljart Bond. Reglementen

Dongense Biljart Bond. Reglementen Dongense Biljart Bond Reglementen Versie 2008 HUISHOUDELIJK REGELEMENT Art. 1 De Biljartbond werd opgericht op 1 september 1947 onder de naam Dongense Biljart Bond, kortheidshalve aangeduid met D.B.B.

Nadere informatie

1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni en eindigt met de kampioenenhulde die doorgaat laatste weekend van mei.

1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni en eindigt met de kampioenenhulde die doorgaat laatste weekend van mei. CARAMBOLE BILJARTCLUB De Lustige Stoters (C.B.C. D.L.S.) Lokaal: Taverne Arena Ardooisesteenweg 50/3 8800 Roeselare CLUBREGLEMENT 1. Het biljartseizoen begint met de algemene vergadering van de maand juni

Nadere informatie

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen.

In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. REGELS VOOR DE HOEKSCHE WAARD COMPETITIE. In principe wordt gespeeld volgens de reglementen en bepalingen van Badminton Nederland met de onderstaande aanvullingen c.q. afwijkingen. Junioren: 1. BN-competitiespelers(sters)

Nadere informatie

REGLEMENT. Het biljartseizoen

REGLEMENT. Het biljartseizoen REGLEMENT Het biljartseizoen Het biljartseizoen begint in de maand september en eindigt in de maand mei, nadat ieder spelend lid twee, of indien mogelijk, drie maal tegen elkaar heeft gespeeld voor de

Nadere informatie

Voorwoord. Samen biljarten geeft meer effect

Voorwoord. Samen biljarten geeft meer effect Voorwoord Biljarten heeft vele vormen en soorten. De spelvormen die met name in competitieverband worden gespeeld zijn onder andere libre, bandstoten, driebanden en kader. Maar naast deze wedstrijdvormen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2015-2016 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter m.u.v.

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND

KONINKLIJKE NEDERLANDSE BILJARTBOND HOOFDSTUK I - ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT DAGBILJARTEN INHOUD art. 9000 Algemeen 9001 Begripsbepalingen 9002 Toe te passen bepalingen 9003 Commissie Breedtesport Carambole 9004 Recht op deelnemen aan officiële

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND SPELREGLEMENT Versie 2014.02 Geheel herzien. Dit reglement is vastgesteld door de Top-/Breedtesportcommissie en treedt in werking vanaf 1 september 2014. Hiermee vervallen

Nadere informatie

SPEL EN WEDSTRIJDREGLEMENT

SPEL EN WEDSTRIJDREGLEMENT SPEL EN WEDSTRIJDREGLEMENT Artikel 1: Organisatie Artikel 2: Formulieren Artikel 3: Biljart en materiaal Artikel 4: Verdeling van wedstrijden en data Artikel 5: Overschrijvingen Artikel 6: Puntenverdeling

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT COMPETITIE SYSTEEM

WEDSTRIJDREGLEMENT COMPETITIE SYSTEEM WEDSTRIJDREGLEMENT COMPETITIE 01082016 / WRC SYSTEEM EERSTE KLASSE In de eerste klasse wordt met viertallen gespeeld, met handicap en een volledig rooster "UIT" en "THUIS". In de libre competitie geldt

Nadere informatie

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014

MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 MASTERS DRIEBANDEN KLEIN KAMPIOENSCHAP NOORD-OOST NEDERLAND REGLEMENT 2014 1. Het Masters Driebanden Klein Kampioenschap van Noord-Oost Nederland bestaat uit een zestal open ranking toernooien genoemd

Nadere informatie

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND

ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND ALGEMENE NEDERLANDSE SJOELBOND SPELREGLEMENT Dit reglement is vastgesteld op de bondsraad 2009 en treedt in werking vanaf 1 september 2009. Hiermee vervallen alle vorige uitgaven. INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT. A. Algemene Spelregels

WEDSTRIJDREGLEMENT. A. Algemene Spelregels A. Algemene Spelregels WEDSTRIJDREGLEMENT 1. De spelers zorgen voor eigen darts. De lengte van een dart bedraagt maximaal 30,5 centimeters. Het gewicht van de dart is maximaal 50 gram. De dart moet bestaan

Nadere informatie

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND

SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND REGIO TWENTE SALLAND SPELREGELS EN BEPALINGEN BOWLS REGIO TWENTE SALLAND Voorwoord In Nederland worden op groot aantal locaties door verenigingen bowls gespeeld. Het is van belang in Nederland eenheid

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB.

Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB. Handleiding invoeren competitie uitslagen in Kompsos Hieronder vindt u een handleiding voor het invoeren van competitie uitslagen in Kompsos, het wedstrijdadministratiesysteem van de KNBB. De hieronder

Nadere informatie

Competitiereglement Moergestelse dartcompetitie

Competitiereglement Moergestelse dartcompetitie Competitiereglement Moergestelse dartcompetitie 1.1 Voorwaarden teams. 1.1.1 Uit hun midden wijzen de spelers van een team een captain aan. Deze wordt beschouwd als de contactpersoon voor het team. Mededelingen

Nadere informatie

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement

BC Hoog Laag. Competitie- en Wedstrijdreglement BC Hoog Laag Competitie- en Wedstrijdreglement Artikel 1 Het bestuur stelt de wedstrijdagenda op legt deze ter bespreking voor aan de algemene ledenvergadering. Het bestuur is bevoegd gedurende het speelseizoen

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq REGLEMENTEN BEVERSE BILJARTFEDERATIE (BBF) wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BILJARTVERENIGING DE REGENBOOG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BILJARTVERENIGING DE REGENBOOG HUISHOUDELIJK REGLEMENT BILJARTVERENIGING DE REGENBOOG 1. Dit huishoudelijk reglement heeft als doel de statuten van de vereniging, zoals vastgesteld op 14-02-1990, te verduidelijken. Het reglement regelt

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond

Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl Samen biljarten geeft meer effect! Inschrijfvoorwaarden en aanvullende bepalingen

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.3, maart 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid.

* * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA. Postgiro: nr. 2665278. Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. TAFELTENNISBOND DE BARONIE - BREDA DE Postgiro: nr. 2665278 * * * WEDSTRIJDREGLEMENT TTB DE BARONIE Versie 0809 Artikel 1 : Speelgerechtigdheid. Alle leden van een bij de t.t.b. De Baronie (verder te noemen

Nadere informatie

Wijziging Bondscompetitiereglement

Wijziging Bondscompetitiereglement Agendapunt 12b. Wijziging Bondscompetitiereglement Aanleiding om het Bondscompetitiereglement (BCR) te wijzigen is dat bij de herziening van het Basis Regiocompetitiereglement (BRCR) een aantal termen,

Nadere informatie

FAIR PLAY COMPETITIE HELMOND

FAIR PLAY COMPETITIE HELMOND Voorwoord Op dinsdag 21 oktober en dinsdag 28 oktober hebben alle

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 HUISHOUDELIJK REGLEMENT RECREATIE ZAALVOETBAL ALKMAAR 2016 / 2017 1 1. SPELREGELS 1.1 Er wordt gespeeld volgens de door de KNVB opgestelde Handleiding voor Scheidsrechters Futsal, dd. Juli 2011. Echter

Nadere informatie

Arbitrage van biljart. Vrijspel Bandstoten Driebanden Kader

Arbitrage van biljart. Vrijspel Bandstoten Driebanden Kader Arbitrage van biljart Vrijspel Bandstoten Driebanden Kader Inhoudstafel 1. Houding en plichten 2. Rechten van de scheidsrechter 3. Positie van de scheidsrechter 4. FAQ s (veelgestelde vragen) 5. Overige

Nadere informatie

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016

Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Enquête Landscompetitie en Persoonlijke Kampioenschappen februari 2016 Nieuwerkerk, 9 februari 2016 Geachte bestuurders en wedstrijdleiders van de districten en gewesten, Hierbij de enquête over de landscompetitie

Nadere informatie

Biljartvereniging De Mooie Stoot. Wedstrijdreglement. versie 7 oktober 2014

Biljartvereniging De Mooie Stoot. Wedstrijdreglement. versie 7 oktober 2014 Basisregels Wedstrijdreglement versie 7 oktober 2014 1. Voor zover in de hier gestelde regels niet anders wordt bepaald, geldt het Spel- en Arbitragereglement van de KNBB. Als nadere uitleg of aanvulling

Nadere informatie

LESPLAN OPLEIDING CLUBARBITER

LESPLAN OPLEIDING CLUBARBITER LESPLAN OPLEIDING CLUBARBITER LOC 2010 Programma 1 e lesdag 1.1 Begroeting en inleiding. - Dank voor de bereidwilligheid om de cursus te volgen. - Beleid CA. 1.2 Kennismaking met docenten en cursisten.

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van KNBB vereniging Carambole Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN

VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN VRIJE CURACAOSE VOETBAL FEDERATIE WEDSTRIJDREGLEMENT SEIZOEN 2006-2007 Art. 1 Algemeen De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de FIFA, tenzij in het wedstrijdreglement anders wordt vermeld.

Nadere informatie

Statuten Algemene reglementen Spelreglement Competitie Slotreglement Bijlagen

Statuten Algemene reglementen Spelreglement Competitie Slotreglement Bijlagen Inhoudsopgave: Statuten Algemene reglementen Spelreglement Competitie Slotreglement Bijlagen Artikel Hoofdstuk A B C D X Z paragraaf Oprichting A-1000 Amateurstatus A-1050 Leden A-1100 Vergaderingen A-1150

Nadere informatie

Handleiding BILJARTPOINT.NL competitiesysteem, voor het invoeren van de wedstrijden.

Handleiding BILJARTPOINT.NL competitiesysteem, voor het invoeren van de wedstrijden. Handleiding BILJARTPOINT.NL competitiesysteem, voor het invoeren van de wedstrijden. Beste sportvriend of sportvriendin, In de volgende pagina s willen wij u een duidelijke uitleg geven over het competitiesysteem.

Nadere informatie

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole.

REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. REGLEMENT HEFFINGEN EN MAATREGELEN van de KNBB vereniging Carambole. Artikel 1 - Reglement 1. De KNBB-Vereniging Carambole wordt in dit reglement aangeduid als Sectievereniging Carambole. 2. Dit reglement

Nadere informatie

Wat iedere biljarter moet weten

Wat iedere biljarter moet weten Wat iedere biljarter moet weten Het biljart De korte banden van het biljart worden de bovenband (het verst van de afstootlijn af) en de benedenband (het dichtst bij de afstootlijn) genoemd. Op het biljart

Nadere informatie

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015)

Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) Regionaal Reglement Teamcompetitie Pool West 3 (v2.4, juni 2015) # Probleem/situatie Oplossing Sanctie 1 Team komt niet opdagen, wat dan? Wedstrijd dient in de regel te worden ingehaald binnen 3 speelweken.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN ARBITRAGE BILJARTFEDERATIE DE TWEE PROVINCIËN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN ARBITRAGE BILJARTFEDERATIE DE TWEE PROVINCIËN REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN ARBITRAGE BILJARTFEDERATIE DE TWEE PROVINCIËN Versie 2007-I Biljartfederatie De Twee Provinciën 2007 DE RAAD VAN ARBITRAGE Een korte uitleg Met ingang van het competitieseizoen

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN DUTCH WHEELCHAIR BILLARDS (WRRB-DWCB)

WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN DUTCH WHEELCHAIR BILLARDS (WRRB-DWCB) WEDSTRIJDREGLEMENT ROLSTOELBILJARTEN DUTCH WHEELCHAIR BILLARDS (WRRB-DWCB) Alles wat nog in het geel staat is nog niet van toepassing. De volledige versie staat op de website van www.sdwcb.nl HOOFDSTUK

Nadere informatie

REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE EN ZOMERAVONDCOMPETITIE AFDELING 14

REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE EN ZOMERAVONDCOMPETITIE AFDELING 14 REGLEMENT WINTERAVONDCOMPETITIE EN ZOMERAVONDCOMPETITIE AFDELING 14 Artikel 1 2013-11-3 Inleiding Afdeling 14 van de NJBB kent een winteravondcompetitie ( WAC ) en een zomeravondcompetitie ( ZAC ), waaraan

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven

Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven Competitie reglement Tafeltennis Liga Eindhoven versie 2016-01 In de TLE wordt gespeeld naar de strekking van de tafeltennissport, daardoor zijn de belangrijkste regels van de ITTF en NTTB van toepassing.

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT BERKEL EN SLINGE PER 1 SEPTEMBER 2015

COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT BERKEL EN SLINGE PER 1 SEPTEMBER 2015 COMPETITIEREGLEMENT DISTRICT BERKEL EN SLINGE PER 1 SEPTEMBER 2015 ART. 1 Vaststelling moyenne A. Officieel moyenne De speelsterkte van een speler wordt vastgesteld aan de hand van het moyenne, dat door

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD

COMPETITIEREGLEMENT INHOUD COMPETITIEREGLEMENT INHOUD HOOFDSTUK I BEPALINGEN VOOR ALLE COMPETITIES artikel 7000 Algemeen 7001 Toe te passen bepalingen 7002 Begripsbepalingen 7003 Competitievormen en spelsoorten 7004 Algemene leiding

Nadere informatie

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach

Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Informatie voor spelers (en ouders en supporters) die deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap (NK) Jeugd Beach Er wordt conform de Nevobo reglementen gespeeld door jongens en meisjes teams in de leeftijd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN & COMPETITIES ZEEUWSE DARTS FEDERATIE

REGLEMENT VAN WEDSTRIJDEN & COMPETITIES ZEEUWSE DARTS FEDERATIE ORGANISATIE Artikel 1 1. In de periode van 1 september tot 1 juni van het daaropvolgende jaar wordt een competitie georganiseerd, hierna te noemen de officiële competitie. 2. De door de ZDF georganiseerde

Nadere informatie

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken. Silvolde, 10 maart 2016. Betreft : Triatlon 2016

WWW.KNBBDOETINCHEM.NL Doetinchem & omstreken. Silvolde, 10 maart 2016. Betreft : Triatlon 2016 Silvolde, 10 maart 2016 Betreft : Triatlon 2016 De 33 e editie van de Triatlon gaat binnenkort van start. We hopen dat we ook op uw deelname mogen rekenen aan dit toernooi. Inschrijven voor dit toernooi

Nadere informatie

1. In de periode van september t/m juni in het volgende jaar wordt de competitie georganiseerd.

1. In de periode van september t/m juni in het volgende jaar wordt de competitie georganiseerd. Reglementen DBBR D.B.B.R.: Darts Bond Bollenstreek Rijnland. Competitie: De officiële competitie die door de D.B.B.R. wordt georganiseerd. Officieel orgaan: www.dbbr.nl 1 COMPETITIES Artikel 1. 1. In de

Nadere informatie

GOIRLESE BILJART BOND Opgericht 15 november 1971

GOIRLESE BILJART BOND Opgericht 15 november 1971 GOIRLESE BILJART BOND Opgericht 15 november 1971 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. De vereniging draagt de naam Goirlese Biljart Bond. 2. De vereniging is opgericht op 15 november 1971 te Goirle, door de volgende

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 101 Begripsomschrijving... Bepalingen... Kampioenschappen... Spelsoorten... 102 Inschrijving... 103 Deelname... Gemiddelde... Voorgiftsysteem...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

SPELREGLEMENT 5-PINS

SPELREGLEMENT 5-PINS Koninklijke Nederlandse Biljart Bond Samen biljarten geeft meer effect! Art. 1.1 : Algemene bepalingen Vereniging Carambole Archimedesbaan 7 3439 ME Nieuwegein 030 6008400 info@knbb.nl SPELREGLEMENT 5-PINS

Nadere informatie

REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN REGLEMENT TEAMCOMPETITIE SECTIE SNOOKER Versie: 2.4.0 Status: Definitief Datum: 12 juli 2016 Bijlagen bij dit reglement Algemeen Reglement sectie Snooker HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN ARTIKEL 101 ALGEMEEN 1. Alle

Nadere informatie

B I L J A R T F E D E R A T I E

B I L J A R T F E D E R A T I E 1 KONINKLIJK SPORTVERBOND ANTWERPENS HANDEL AANGESLOTEN BIJ DE VLAAMSE LIGA VAN BEDRIJFSSPORTEN B I L J A R T F E D E R A T I E B I L J A R T R E G L E M E N T E N WEDSTRIJDEN Artikel 1 : discipline, biljart,

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014.

WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. WEDSTRIJDREGLEMENT VAN DE B.C. DE HONNEUR. VASTGESTELD DOOR HET BESTUUR D.D. 1 februari 2014. Technische commissie De voorzitter van de Technische Commissie (TC) is lid van het bestuur. De TC wordt gevormd

Nadere informatie

Teamcompetitie REGLEMENT DISTRICT POOLMIDDEN 1 KNBB SECTIE POOL

Teamcompetitie REGLEMENT DISTRICT POOLMIDDEN 1 KNBB SECTIE POOL Teamcompetitie REGLEMENT DISTRICT POOLMIDDEN 1 KNBB SECTIE POOL 2015-2016 A. SPELSOORTEN & WEDSTRIJDPUNTEN A.1 De 1e klasse speelt 2 partijen 8-ball (race-to-5), 1 partij 9-ball single (race-to-6), 1 partij

Nadere informatie

Opmerkingen leden bij keuze Oneens 44 0. Geen Leden Vraag B Moyennes van PK aanpassen door middel van "demping"? Eens Oneens

Opmerkingen leden bij keuze Oneens 44 0. Geen Leden Vraag B Moyennes van PK aanpassen door middel van demping? Eens Oneens Uitslag enquete vernieuwingsvoorstellen Carambole Datum: 1 maart 2016. Aantal inzendingen: 44 Vraag A Libre 5e klasse, al dan niet terugbrengen naar de oude situatie Eens Oneens De samenvoeging van 5e

Nadere informatie

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE

Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Hans Vogelaar COMPETITIE INSTRUCTIE Competitie instructie Een competitiewedstrijd wordt gespeeld door 3 personen en bestaat uit 3 singles per persoon op een avond en één dubbel. Bij een viermans team is

Nadere informatie

Roeselaarse Inter Club Kaarting

Roeselaarse Inter Club Kaarting Roeselaarse Inter Club Kaarting REGLEMENTEN ORGANISATIE - EN SPELREGLEMENTEN HOOFDSTUK 1 : Samenstelling van het bestuur HOOFDSTUK 2 : Aansluitingsvoorwaarden van lokalen en ploegen HOOFDSTUK 3 : De spelerslijst

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE

WEDSTRIJDREGLEMENT BC DE BOERDERIE 1 Algemeen 1.1 Clubcompetitie: Serie zittingen voor clubleden waarover een gemiddelde score per paar wordt bijgehouden. 1.2 Zomercompetitie: Serie zittingen voor clubleden en belangstellenden waarover

Nadere informatie

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC)

TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) TOERNOOIREGLEMENT PETANQUE, BIJLAGE 01: REGLEMENT NATIONALE PETANQUE COMPETITIE (NPC) Vastgesteld door de bondsvergadering van 28 mei 2016; Inwerking tredend op 1 juli 2016 Voor zover in deze bijlage niet

Nadere informatie