OFFERTE. Brussel - Brede school Nieuwland - renovatie blokken C - BC - ABZ - D en X Perceel : algemene werken VERSIE 3. Bouwheer. Bouwplaats.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFERTE. Brussel - Brede school Nieuwland - renovatie blokken C - BC - ABZ - D en X Perceel : algemene werken VERSIE 3. Bouwheer. Bouwplaats."

Transcriptie

1 Brussel - Brede school Nieuwland - renovatie blokken C - BC - ABZ - D en X Perceel : algeene werken Bouwheer Vlaase Geeenschapscoissie Algeene Directie Ondereuning en Facility Directie Gebouwen en Patrioniu Eile Jacqainlaan Brussel Bouwplaats Nieuwland BRUSSEL Aanneer IBO nv Architect thv wdog architecten - BEC ingenieurs Hopraat Brussel Tel: 015/ Tel: 02/ Fax: 015/ E-ail: Aanbeedingsdatu Inschrijvingsdatu: Aanvangsdatu:

2 Perceel : algeene werken 2 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs ARCHITECTUUR WERFINRICHTING Hoofduk 1 HFST1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS werfvoorziening Verzekeringen , , coördinatie a coördinatievergaderingen b planning c coördinatie van uitsparingen, doorgangen, toleranties en aanvaarding tussen aanneer b Voorlopige oheining in overeeneing et de geeentelijke voorschriften 94,300 23, , Bescherende wegverharding 9.770, , Kraan op sokkel , , AANKONDIGINGSPANELEN aankondigingspanelen VOORZIEN BIJ WERFINRICHTING WERFLOKALEN werflokalen - berging / aterieel & bouwaterialen 814,20 814, werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruite 2.442, , werflokalen kantoor externen 1.628, , werflokalen - personeelslokaal / kleedruite 1.628, ,40

3 Perceel : algeene werken 3 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs werflokalen - sanitaire voorzieningen 1.628, , INVENTARIS VAN DE AANSLUITINGEN EN (VOORLOPIGE) VOORZIENINGEN inventaris van de aansluitingen 3.256, , nieuwe aansluitingen - watervoorziening a nieuwe aansluitingen en aanwerking op waterteller 434,24 868, b nieuwe hoofdleiding ondergronds 120, , , c afsluitkraan en vertakking 4, , , nieuwe aansluitingen - elektriciteit a nieuwe aansluitingen en aanwerking op elektriciteiteller 1.085, , b nieuwe hoofdleiding ondergronds 120, , , c onder verdeelka 4, , , nieuwe aansluitingen - telefoon - ISDN a nieuwe aansluitingen telefonie of kabel 977,04 977, b nieuwe leiding glasvezelkabel ondergronds 60,000 86, , c aansluitpunt voor patchbord 4, , , voorlopige aansluitingen voor de werf a voorlopige aansluitingen - roovoorziening 1.085, , b voorlopige aansluitingen - watervoorziening 1.085, , BIJKOMENDE VOORZIENINGEN EIGEN AAN DE WERF Wekelijkse reiniging van de werfzone/toegang tot de werf/raat en wekelijks reiniging van alle werfketen , , Werfsignalisatie, vrij te kiezen door de leidende abtenaar 2.714, ,00

4 Perceel : algeene werken 4 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Inplanting - referentiehoogtes 4.071, , Coördinatie c Coördinatie van uitsparingen, doorgangen, toleranties en aanvaarding tussen aanneer , ,00 TOTAAL WERFINRICHTING ,18 GEBOUW ABZ Hoofduk 1 HFST1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS Voorlopige oheining Voorlopige oheining in overeeneing et de geeentelijke voorschriften A blijft eigendo van de aanneer 30,000 24,50 735, Voorlopige oheining uit een draadnet A blijft eigendo van de aanneer 30,000 24,50 735, Plaatsbeschrijvingen Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten de bouw-plaats A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 1.367, , Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 5.276, , Plaatsbeschrijving van wegenissen A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 1.758, , Stellingen en eigers

5 Perceel : algeene werken 5 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Stelling uit etalen buizen , , SLOPEN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN RUWBOUWWERKEN Slopen van een aangebouwd bouwwerk B Slopen aangebouwd volue 2.841, , C Slopen van de dakverdieping (ructuur en dakbedekking) , , Slopen van luifel A uit gespannen ebraan 4.342, , Slopen van gewapende betoneleenten Slopen van gewapend betoneleent E Maken van vloeropeningen 2 42, , , F Maken van vloeropeningen in doorgang Z 2 2, ,54 723, Uitbreken van betonplaat E op volle grond 2 106,000 65, , Slopen van etselwerkeleenten Slopen van etselwerkeleenten A gevelpareent 3 3, , , B uit o het even welk ateriaal 3 221, , , C aken van gevelopeningen 3 24, , , Slopen van natuur- en kuneeneleenten Slopen van natuur - en kuneeneleent D plinten ² 2 15, , ,91

6 Perceel : algeene werken 6 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Verwijderen van dakgoten en bekledingen Verwijderen van dakgoot B in beton Verwijderen van bakgoot B uitgetierd in hout Verwijderen van dakwaterafvoereleent B regenafvoerpijp in opbouw 136,900 32, , UITBREKEN VAN RIOLERINGEN Uitbreken van inspectieputten en ontvangtoeellen Uitbreken van inspectieput F uit o het even welk ateriaal Uitbreken van rioleringsleidingen Uitbreken van rioleringsleiding F uit o het even welk ateriaal SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN Uitneen van buitenraen en -deuren Uitneen van buitenraa of -deur A uit hout of gelijk welk ander ateriaal 9.610, , Verwijderen van lichte gevelbekleding A uit tegels en pleierwerk ² 2 69,320 32, , VERWIJDEREN VAN AAN- EN AFVOERLEIDINGEN

7 Perceel : algeene werken 7 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Verwijderen van leidingen Verwijderen van leidingen en toebehoren G Alle leidingen in de ruite ongeacht welke soort 8.800, , SLOPEN VAN VLOERBEDEKKINGEN EN DEKVLOEREN Verwijderen van vloerbekledingen (plinten incl.) en dekvloeren ,300 21, , SLOPEN VAN BINNENELEMENTEN Uitneen en uitbreken van binnendeuren, -raen, -bekledingen en -olijingen Uitneen van binnendeur A uit hout 140,000 27, , Uitbreken van venerbanken Uitbreken van venerbank 168,000 32, , Afkappen van binnenwandbepleieringen kalk- of gipsbepleiering ² kalk- of gipsbepleiering ² ,600 10, , VERWIJDEREN VAN PLAFONDS Verwijderen van valse plafonds ,900 10, , WEGNEMEN VAN VASTE UITRUSTING Wegneen van vae uitruingen en va eubilair 4.342, , VERWIJDEREN VAN SANITAIRE TOESTELLEN Verwijderen van sanitaire toeellen Verwijderen van sanitair toeel

8 Perceel : algeene werken 8 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs B aande closetpot 5, ,56 542, D waafel en handwaafel 3, ,56 325, Verwijderen van brandberijdingsinrichtingen Verwijderen van uurhydrant 10, , , Verwijderen van uurhaspel 10, , ,60 Hoofduk 2 HFST 2 GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN UITGRAVINGEN Uitgravingen Uitgravingen voor kelders en kruipruiten 3 287,000 40, , Uitgravingen voor liftputten , , aanvullingen en ophogingen b aanvullingen et geabiliseerd zand 3 115,000 92, , Afvoer van grond Afvoer van grond, eigendo van de aanneer 3 299,000 21, ,29 Hoofduk 3 HFST 3 OPEN RUWBOUW ELEMENTEN UIT ONGEWAPEND BETON Zuiverheidslagen Zuiverheidslaag uit schraal beton A dikte 5 c 2 125,000 9, ,25

9 Perceel : algeene werken 9 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Folies onder draagvloeren op volle grond Gewapende polyethyleenfolie onder draagvloer op volle grond A dikte 0, ,000 1,90 237, ELEMENTEN UIT GEINDUSTRIALISEERD BETON Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton, gebouw ABZ A dakgoot 3 0, , , B kader rond raa 3 2, , , C dakkapel 370 breed (1,81 ³ beton) 3 12, , , D dakkapel 583 breed 3 2, , , E dakkapel 592 breed 3 2, , , F dakkapel 599 breed 3 2, , , G dakkapel hoekeleent 3 2, , , H kroonlij-eleent 3 13, , , ELEMENTEN UIT NATUURSTEEN Eleenten uit blauwe een Massieven uit blauwe een A dorpels 3 0, , , B plint voorgevel Z 3 0, , , C orandingen 3 0, , , D plint gevel Engelse koer 3 0, , ,73

10 Perceel : algeene werken 10 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs E gevelbekleding 3 0, , , OPGAAND METSELWERK Dragend opgaand etselwerk Dragend opgaand etselwerk uit geperforeerde bakeen C binnenspouwblad dikte 19 c 2 58,190 79, , Dragend opgaand etselwerk uit betonblokken C binnenuur dikte 19 c 2 312,760 84, , Niet-dragend opgaand etselwerk H binnenuur dikte 14 c 2 27,020 69, , Pareentetselwerk Pareentetselwerk uit renersgeveleen C af. 188 x 88 x , , , Wapenen van etselwerk Wapening voor etselwerk A uurdikte 9 c B uurdikte 14 c C uurdikte 19 c Metselwerkconsole 4, ,95 800, MORTELVOEGWERKEN Niet-eegaand ortelvoegwerk Niet-eegaand voegwerk et voegortel et voorgeschreven saenelling

11 Perceel : algeene werken 11 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs A Pareent 2 93,750 26, , VOCHTISOLATIES IN MUREN Isolatie et PE-folie tegen opijgend vocht A dikte 0, B dikte 0, Vochtisolatie et PE-folie in spouwuren A dikte 0, B dikte 0, THERMISCHE WANDISOLATIES Therische spouwuurisolaties Geëxtrudeerd polyyreen B EPS dikte ,120 27, , polyurethaan C PUR dikte ,750 20, , D PUR dikte ,000 29, , Therische isolatie van gebonden houtwol tegen houskeletwand Therische isolatie van gebonden houtwol tegen houtskeletwand A dikte ,830 59, , Therische isolatie van houtskeletwand Therische isolatie van houtskeletwand et inerale vezels A dikte ,830 38, ,54

12 Perceel : algeene werken 12 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs AKOESTISCHE WANDISOLATIE Akoeische isolatie tussen uren Akoeische isolatie uit inerale vezels tussen uren C Akoeische isolatie dikte ,000 8,49 466, HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN Houtructuren (algeeen) Houten buitenwand 2 113, , , dakructuur ABZ vijfde verdieping (gordingen van 220 x75) 2 701,340 47, , GEVELPLEISTERWERKEN Gevelbepleieringen et ceentortel Gevelbepleiering et voorgeengde ortel 2 63,350 86, , Gevelbepleieringen et kant-en-klare sierpleier gevelbepleieringen et kant-en-klare sierpleier 2 83, , ,17 Hoofduk 5 HFST5 DAKWERKEN EN DAKWATERAFVOER ELEMENTEN VAN PLAT DAK - TYPE WARM DAK Dakvloeren van war dak op houten ructuur Dakvloer van war dak et houten bebording A dikte ,860 65, , Dapscheren voor war dak Dapscher 2 34,860 21,71 756,81

13 Perceel : algeene werken 13 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs OPBOUW VOOR HELLEND DAK Onderdak van hellend dak Onderdak et osb van hellend dak B dikte ,340 44, , Therische isolatie van hellend dak et platen Therische isolatie van hellend dak et platen uit polyurethaan F dikte ,680 41, , Dapscher PE-folie 2 701,340 5, , Dakbedekkingen et etalen bladen Dakbedekking uit zink B dikte 0, ,340 95, , Dakvlakraen en dakveners Dakvlakraa H buitenaf. 134 x 140 c 2.171, , Loketten en slabben aansluiting buren 28,300 38, , doorlopende levenslijn op schuin dak 132,200 54, , DAKWATERAFVOERKANALEN Dakgootafdichtingen dakgootafdichting uit zink raatgevel ABZ

14 Perceel : algeene werken 14 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs dakgootafdichting uit zink rond dakkapel 83, , , A afdichting van goot uit beton 2 26,520 92, , zinken goten op aat goot uit zink B dikte 0,8 69, , , Verluchtingskappen en ontluchtingen schouwgehelen 6, , , REGENAFVOERPIJPEN Regenafvoerbuizen Regenafvoerbuizen uit zink C diaeter ,150 54, , Eindukken van regenafvoerbuizen Einduk uit gietijzer A rond diaeter 80 9, ,13 928,17 Hoofduk 6 HFST6 RIOLERINGEN RIOLERINGSELEMENTEN Rioleringsleidingen Rioleringsleiding uit polyethyleen A diaeter ,000 50, , Zandvangers

15 Perceel : algeene werken 15 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Zandvanger uit beton 3, , , PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS Putranden et dubbel deksel Putrand et dubbel deksel uit gietijzer A buitenaat 300 x RIOLERINGSAANSLUITINGEN Aansluiting op rioleringselsel Aansluiting op openbaar rioleringselsel 2.714, ,00 Hoofduk 7 HFST7 GEVELSLUITINGEN BUITENSCHRIJNWERK Stalen buitenschrijnwerk voor raen en deuren Buitenschrijnwerk uit aal Buitenschrijnwerk uit geoffeld aal A A.R02-r 2 4, , , B A.R , , , C A.R23-r 2 19, , , D A.R , , , E A.R32 2 8, , , F A.R33 2 2, , , Aluiniu buitenschrijnwerk et therische onderbreking voor raen en deuren

16 Perceel : algeene werken 16 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Buitenschrijnwerk uit geoffeld aluiniu et therische onderbreking A A.R ,400 17, , , B A.R03 2 6, , , C A.R03-r 2 53, , , D A.R04-r 2 4, , , E A.R , , , F A.R , , , G A.R07 2 6, , , H A.R , , , I A.R08-r 2 16, , , J A.R09-r 2 8, , , K A.R09 2 7, , , L A.R10 2 9, , , M A.R11 2 8, , , N A.R , , , O A.R13 2 4, , , P A.R , , , Q A.R , , , R A.R16 2 9, , , S A.R , , , T A.R18 2 9, , ,41

17 Perceel : algeene werken 17 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs U A.R20 2 3, , , V A.R21 2 5, , , W A.R22 2 4, , , X A.R24 2 1, ,51 733, Y A.R25 2 4, , , Z A.R26-r 2 9, , , AA A.R27 2 4, , , BB A.R , , , CC A.R28-r 2 3, , , DD A.R , , , EE A.R30 2 6, , , FF A.R , , , GG A.R35 2 4, , , HH A.R , , , II A.R37-r 2 5, , , JJ A.R38-r 2 8, , , KK A.R39 2 6, , , LL A.R40 2 8, , , BEGLAZING VOOR BUITENSCHRIJNWERK Isolerende inbraakvertragende beglazing uit gelaagd glas A kleurloos, niet reflekterend

18 Perceel : algeene werken 18 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Verbeterde isolerende veiligheidsbeglazingen voor buiten Verbeterde isolerende veiligheidsbeglazing uit gelaagd glas A enkel aan de binnenzijde gelaagd B dubbel gelaagd bijhorigheden raen en deuren bedieningskrukken/knoppen raakrukken et slot ** Eenheidspo ** 54, handgrepen voor toegangsdeuren ** Eenheidspo ** 271, deurklinken, type 1 ronde ** Eenheidspo ** 54, deurklinken, type 2 ** Eenheidspo ** 32, hendels voor valraen (bovenlichten) ** Eenheidspo ** 81, a paniekbaren et verticale sluiting enkel ** Eenheidspo ** 135, b paniekbaren et verticale sluiting dubbel ** Eenheidspo ** 244, a paniekslot et knop enkel ** Eenheidspo ** 271, b paniekslot et knop dubbel ** Eenheidspo ** 542, sloten echanische sloten ** Eenheidspo ** 54, elektrische sloten ** Eenheidspo ** 325, rozas ** Eenheidspo ** 21, veiligheidsrozas, ingewerkt ** Eenheidspo ** 86, slotenplan ** Eenheidspo ** 1.628,40

19 Perceel : algeene werken 19 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs deurdrangers deurdrangers voor enkele deuren ** Eenheidspo ** 162, deurdrangers van het opbouwtype et sluitvolgorderegelaar en elektroagnetische vazetting aan beide vleugels volgens EN 1155 ** Eenheidspo ** 542, Deursluiters van het opbouwtype et glijar en sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren ** Eenheidspo ** 379, Deurop in de grond ** Eenheidspo ** 135, Deurop tegen de wand ** Eenheidspo ** 54, Deurop tegen de wand op een verlengd eun in rvs ** Eenheidspo ** 108, DAGKANTEN RAAMOPENINGEN herellen dagkanten herellen dagkanten in geglazuurde tegels 2 45, , , Dunne gevelbekledingen gevelbekleding uit aal 2 91, , , Gevelbekleding uit zink 2 60, , , Gevelreiniging en herel Zachte gevelreiniging ,000 13, , Gevelherel 2 50, , , ZONNEWERINGEN Buitenzonneweringen et screens 2 208, , ,63

20 Perceel : algeene werken 20 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs MIN ALLE ZONNEWERINGEN VAN ABZ, C EN D WAREN VOORZIEN MET SCREENS MET VENTILATIE. MINPRIJS WAARBIJ ENKEL 85,02 M² SCREENS MET VENTILATIE OVERBLIJFT EN DE REST (343,18 M²) VOORZIEN IS IN SCREENS ZONDER VENTILATIE (GENRE ANEMO SCREEN OF GELIJKWAARDIG) 2 343, , , BUITENBORSTWERINGEN, - TRAPLEUNINGEN, -HANDGREPEN EN -LADDERS Buitenborweringen Stalen buitenborwering 7, , , Stalen balurade uit vertikale ijlen op trap van doorgang Z 0a Buitenzijde 2 15, , , INFORMATIE EN SIGNALISATIE belettering sokkel in aal 5.428, ,00 TOTAAL GEBOUW ABZ ,85 GEBOUW C Hoofduk 1 HFST1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS Voorlopige oheining Voorlopige oheining uit een draadnet A blijft eigendo van de aanneer 45,000 28, , Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 1.954, ,08

21 Perceel : algeene werken 21 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Stellingen en eigers Stelling uit etalen buizen ² 2 910,000 16, , Voorlopige scheidingswand uit hout 2 10, , , A Voorafgaandelijk verwijderen van de eleenten uit asbe uit het te slopen alleenaand bouwwerk TP 8.142, , Slopen van een aangebouwd bouwwerk A Voorafgaandelijk verwijderen van de eleenten uit asbe uit het aangebouwd bouwwerk TP 8.142, , C Slopen van de dakverdieping 3 926,337 10, , Slopen van een ingesloten bouwwerk A Voorafgaandelijk verwijderen van de eleenten uit asbe uit het ingesloten bouwwerk TP 8.142, , B Slopen van een ingesloten bouwwerk 3 654,723 16, , Slopen van gewapende betoneleenten E Maken van vloeropeningen 10, , , Slopen van etselwerkeleenten Slopen van etselwerkeleenten A gevelpareent 2 33, , , B geetselde binnenwanden ³ 3 11, , , C aken van gevelopeningen 3 18, , , Verwijderen van dakwaterafvoereleenten B regenafvoerpijp in opbouw 69,050 32, , SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN

22 Perceel : algeene werken 22 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Uitneen van buitenraen en -deuren Uitneen van buitenraa of -deur A uit hout of gelijk welk ander ateriaal 2.890, , VERWIJDEREN VAN AAN- EN AFVOERLEIDINGEN Verwijderen van leidingen en toebehoren G Alle leidingen in de ruite ongeacht welke soort 3.549, , SLOPEN VAN VLOERBEDEKKINGEN EN DEKVLOEREN Verwijderen van vloerbekledingen en dekvloeren 2 454,000 21, , Verwijderen van plinten Verwijderen van plint A uit een 131,080 5,43 711, Uitneen en uitbreken van binnendeuren, -raen, -bekledingen en -olijingen Uitneen van binnendeur A uit hout 23,000 27,14 624, Uitneen van binnenraa A uit hout µ 4,000 54,28 217, Uitbreken van venerbanken Uitbreken van venerbank 73,000 32, , Deonteren van verplaatsbare binnenwanden Deonteren van verplaatsbare binnenwand A verplaatsbare scheidingswand ² 2 141,410 21, ,01

23 Perceel : algeene werken 23 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Deonteren van net A trapzaal cd 1.628, , Afkappen van binnenwandbepleieringen Afkappen van binnenwandbepleiering 2 253,140 10, , VERWIJDEREN VAN PLAFONDS Verwijderen van valse plafonds 2 483,920 10, , WEGNEMEN VAN VASTE UITRUSTING Wegneen van vae uitruingen en va eubilair 2.442, , Verwijderen van brandberijdingsinrichtingen Verwijderen van uurhydrant 10, , , Verwijderen van uurhaspel 10, , , TIJDELIJKE BOUWWERKEN Evacuatietrap en -uitgangen A Evacuatietrap 4 verdiepingen in 2 delen , , B Tijdelijke uitgangsdeuren in de trapzaal 6.513, ,60 Hoofduk 3 HFST 3 OPEN RUWBOUW ELEMENTEN UIT GEINDUSTRIALISEERD BETON Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton, C en BC A gevel rookeleenten 1 gevels Sint- Joris en binnenkoer 3 2, , ,84

24 Perceel : algeene werken 24 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs B gevel aand eleent 2 3 0, ,41 852, C kroonlij C 3 1, , , D schouwuk 3 0, ,90 982, E kroonlij BC 3 0, , , geprefabriceerde dorpel uit beton 3 0, ,18 643, ELEMENTEN UIT NATUURSTEEN Eleenten uit blauwe een Massieven uit blauwe een E deurdorpel en opanden nieuwe deur 3 0, ,37 139, G traptredes 3 0, , , OPGAAND METSELWERK Dragend opgaand etselwerk Dragend opgaand etselwerk uit geperforeerde bakeen B binnenspouwblad dikte 14 c 2 47,790 69, , C binnenspouwblad dikte 19 c 2 26,400 57, , h binnenuur dikte 14 c 2 53,040 68, , i binnenuur dikte 19 c 2 62,500 78, , Niet-dragend opgaand etselwerk Niet-dragend opgaand etselwerk uit geperforeerde bakeen G binnenuur dikte 9 c 2 131,920 68, , H binnenuur dikte 14 c 2 70,470 69, ,62

25 Perceel : algeene werken 25 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs I binnenuur dikte 19 c 2 5,270 80,09 422, Pareentetselwerk Pareentetselwerk uit renersgeveleen C af. 188 x 88 x , , , Wapenen van etselwerk Wapening voor etselwerk A uurdikte 9 c B uurdikte 14 c C uurdikte 19 c Metselwerkconsole 11, , , MORTELVOEGWERKEN Niet-eegaand ortelvoegwerk Niet-eegaand voegwerk et voegortel et voorgeschreven saenelling A Pareent 2 141,120 21, , VOCHTISOLATIES IN MUREN Isolatie et PE-folie tegen opijgend vocht A dikte 0, B dikte 0, Vochtisolatie et PE-folie in spouwuren A dikte 0, B dikte 0,2

26 Perceel : algeene werken 26 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs wandaansluitingsprofiel A tussen epd en ceentering THERMISCHE WANDISOLATIES Therische spouwuurisolaties therische isolatie PUR platen c dikte ,330 29, , therische isolatie van gebonden houtwol tegen houtskeletwand a dikte ,970 59, , HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN Houtructuren (algeeen) Houten buitenwand ructuur en plaatbekleding 2 158, , , Houten buitenwand opaand kanaal bovendaks 2 49,140 54, , GEVELPLEISTERWERKEN Gevelbepleieringen et ceentortel Gevelbepleiering et voorgeengde ortel 2 327, , ,14 Hoofduk 5 HFST5 DAKWERKEN EN DAKWATERAFVOER ELEMENTEN VAN PLAT DAK - TYPE WARM DAK Dakvloer van war dak et geprofileerde aalplaten D geprofileerde aalplaat 2 160,790 38, , Dapscheren voor war dak

27 Perceel : algeene werken 27 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Dapscher 2 214,610 21, , Therische isolatie van war dak et platen Therische isolatie van war dak et platen uit PIR G dikte ,630 54, , hellingschape hellingschape et lichte granulaten 2 36,000 81, , SOEPELE DAKAFDICHTINGEN Dakafdichting et EPDM-ebranen A dakvlakken 2 262,670 38, , B dakopanden 2 49,060 54, , C uitwerking inwendige hoeken in EPDM D uitwerking uitwendige hoeken in EPDM F uitwerking goot in EPDM 50,000 81, , sokkel voor verluchtingsunit dakrandprofiel zink zinkkraal 59,660 38, , Muurdekprofiel uit aluiniu A uurdikte 19 c 16,600 70, , Opengaande koepel, elektrisch bediend Va dakvlakraa I afeting 134x , ,20

28 Perceel : algeene werken 28 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs A afeting 210x , , Loketten en slabben aansluiting dakbedekking kant gebouw B 11,600 54,28 629, schouwuitwerking FF ff 3.249, , Isolerend tussenschot schouw - ookplaats FF ff 541,50 541, Levenslijn doorlopende levenslijn op plat dak 47,430 54, , REGENAFVOERPIJPEN Regenafvoerbuizen Regenafvoerbuizen uit zink H vierkant 100 x ,100 81, , regenafvoerbuizen uit polyethyleen et isolatie D diaeter , , , Eindukken van regenafvoerbuizen Einduk uit gietijzer C vierkant 100 x ,56 217, Hulpukken voor regenafvoer a Spuwer klein 3,000 81,42 244, b Spuwer groot 108,56 108, Dakkolk of inplakplaat et uitloopbuis 135,70 271, regenwaterdoorvoer door uur 7, , ,26

29 Perceel : algeene werken 29 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Hoofduk 6 HFST6 RIOLERINGEN RIOLERINGSELEMENTEN Rioleringsleiding uit polyethyleen F diaeter 200 6, ,56 651, Bochtukken uit polyethyleen F diaeter ,85 173, INSPECTIEPUTTEN EN ONTVANGTOESTELLEN Sifonput uit beton 2.171, , PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS Putranden et dubbel deksel RIOLERINGSAANSLUITINGEN Aansluiting op rioleringselsel Aansluiten op nieuwe riolering 2.714, ,00 Hoofduk 7 HFST7 GEVELSLUITINGEN BUITENSCHRIJNWERK Stalen buitenschrijnwerk voor raen en deuren Stalen buitenschrijnwerk et therische onderbreking voor raen en deuren Buitenschrijnwerk uit geoffeld aal et therische onderbreking A Deur type C.R05- et inbraakvertragend glas 2 2, , ,95

staat van vergelijking Totaal GP 1,00

staat van vergelijking Totaal GP 1,00 1 dossier lot ontwerp bouwheer AMCA- FAVV - eerste inrichtingswerken DEELII TECHNISCHE BEPALINGEN 01.00 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN 01.01 INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS 01.01.10 Voorlopige omheining

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA. Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN 1 VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE CARPENTIA Tramstraat - Krekelstraat 9070 DESTELBERGEN-HEUSDEN Bouwen van een appartementencomplex van 17 appartementen en 1 handelsruimte met 20 bergingen en 33 ondergrondse

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

Residentie Les Belles Fleurs

Residentie Les Belles Fleurs Residentie Les Belles Fleurs Verkoopslastenboek Korte technische omschrijving Bouwheer: Serge Vanhee 1 Algemeen Residentie Les Belles Fleurs is een totaal project gelegen langs de Marktstraat 6 in De Haan.

Nadere informatie

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse

Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse Residentie «Forum Ambrosius II» Meergezinswoning Ronse LASTENBOEK Bouwheer : Architect : Icarus Build nv Gentsesteenweg 184 8530 Harelbeke T : 0479/407.009. F : 056/20.66.96. e-mail : info@icarus.be Debonte

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN LIGGING Oud-Strijdersstraat 71 B-3020 Herent BOUWHEER Bouwonderneming SF CONSTRUCT nv Industrieterrein 1/25a IZ Webbekom 1116 B-3290 Diest Tel :

Nadere informatie

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt

Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt Project Wolfsdonksesteenweg te Herselt ALGEMENE BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN AFWERKINGEN ALGEMEEN Alle materialen beantwoorden aan de hoogste kwaliteitsnormen. De constructie is stevig opgevat en er

Nadere informatie

LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX

LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX LUXE-RESIDENTIE Megezi Marktstraat 10-16 8870 Izegem BESCHRIJVING APPARTEMENTSCOMPLEX PROMOTOR Pans & C nv Meensesteenweg 608 8800 Roeselare ARCHITECT Buro II bvba Hoogleedsesteenweg 415 8800 Roeselare

Nadere informatie

RESIDENTIE MEERHOF. Meerstraat 77-79, 1852 Beigem

RESIDENTIE MEERHOF. Meerstraat 77-79, 1852 Beigem RESIDENTIE MEERHOF Meerstraat 77-79, 1852 Beigem 1. VOORSTELLING PROJECT Het project wordt gekenmerkt door een hedendaagse architectuur met veel aandacht voor licht en ruimte. Het gebouw bevat 2 appartementen

Nadere informatie

LASTENBOEK. Appartementen Houthoek te Vorst

LASTENBOEK. Appartementen Houthoek te Vorst LASTENBOEK Appartementen Houthoek te Vorst TECHNISCHE BESCHRIJVING Grondwerken De uitgravingen gebeuren machinaal tot op de opgegeven diepten voor het maken van funderingen of funderingsplaten, rioleringen

Nadere informatie

Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB)

Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB) Beurtstraat 95, TIELT-WINGE (OB) 0 0. BESCHRIJVING Type: hedendaags Verband: open Perceel: ± 13a 03ca Nuttige oppervlakte: ± 148m² Kamers: 4 Max. E-peil: 60 Max. K-peil: 40 Ventilatie: Balansventilatie

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie

RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie RESIDENTIE PEUTIEBOS Aarschotsestraat 50 1800 Peutie IMMO TOYE Tel 02/270.90.75 Prinsenstraat 24 Fax 02/270.80.74 1850 Grimbergen Email: immotoye@era.be L A S T E N B O E K BOUWEN VAN 4 RESIDENTIELE GEBOUWEN

Nadere informatie

RESIDENTIE "STEFANIE" 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen

RESIDENTIE STEFANIE 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen RESIDENTIE "STEFANIE" 23 appartementen, 23 garages en 10 parkeerplaatsen LIGGING : Markt 15 A en 15 B, 17 A en 17 B te 9500 GERAARDSBERGEN BOUWHEER : TRAWOBO BVBA 8 NIEUWSTRAAT 9860 OOSTERZELE BTW BE 0446434184

Nadere informatie

Residentie Les Mouettes

Residentie Les Mouettes Residentie Les Mouettes Zeedijk 379 - Koksijde 1 "Residentie Les Mouettes" TECHNISCHE OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING : Zeedijk 379 8670 KOKSIJDE BOUWHEER / PROMOTIE bvba HOCON Doorniksesteenweg 81A

Nadere informatie

LASTENBOEK. Hoek Oorlogsinvalidenlaan - Arendlaan, 8434 Westende. Kervijnstraat 78 8532 Bavikhove

LASTENBOEK. Hoek Oorlogsinvalidenlaan - Arendlaan, 8434 Westende. Kervijnstraat 78 8532 Bavikhove brugge roeselare kortrijk ieper oostende aalter t 059 50 60 50 f 059 34 11 10 oostende@dewaele.com leopold II laan 29 8400 oostende www.dewaele.com LASTENBOEK Res. MARIE-FRANCK Hoek Oorlogsinvalidenlaan

Nadere informatie

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00 BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER sogent Voldersstraat 1 9000 Gent T 09 269 69 00 ARCHITECTUUR TEEMA architecten bvba VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE AT &M Consultants bvba

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco.

PRUYTENSHOF. Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP. Tel. 09 233 15 30 Tel. 09 325 73 50 URL: www.urbis.be URL: www.mevaco. RESIDENTIE PRUYTENSHOF Verkaveling Pruytenshof 9260 WICHELEN-SERSKAMP LASTENBOEK INLICHTINGEN EN VERKOOP URBIS GROUP Keizer Karelstraat 103, 9000 GENT AANNEMER PROMOTOR MEVACO BOUWBEDRIJF nv Durmelaan

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K

Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K Residentie RODERICK OUDENBURG L A S T E N B O E K RESIDENTIE RODERICK OMSCHRIJVING APPARTEMENTEN LIGGING: ZANDVOORDSESTRAAT 32 8460 OUDENBURG BOUWHEER: DE RUYTTER BVBA Vaartdijk Noord 25B 8432 LEFFINGE

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102.

BOUQUET VASTGOED BVBA. Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE. Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. BOUQUET VASTGOED BVBA Goedingenstraat 74 9051 AFSNEE Bouwen van een woning gelegen te Deinze Poelstraat 102. Architect. ASAS bvba Reginald Warnefordstraat 112 St. Amandsberg. BESCHRIJVING VAN VOORZIENE

Nadere informatie

A/ RUIMTELIJKE INDELING

A/ RUIMTELIJKE INDELING A/ RUIMTELIJKE INDELING De residentie PEGASUS bestaat uit gemeenschappelijke en private gedeelten. Deze zijn als volgt samengesteld : Kelder - 7 private berginen - vuilnislokaal - tellerlokalen - Gemeenschappelijke

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken.

ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE. 1.1.Voorbereidende werken. 1 ALGEMEEN LASTENBOEK WINDDICHT 1. WERFINSTALLATIE 1.1.Voorbereidende werken. De opdrachtgever zorgt voor de opmeting van de bouwplaats door een erkend landmeter. De perceelsgrenzen zijn duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie