OFFERTE. Brussel - Brede school Nieuwland - renovatie blokken C - BC - ABZ - D en X Perceel : algemene werken VERSIE 3. Bouwheer. Bouwplaats.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFERTE. Brussel - Brede school Nieuwland - renovatie blokken C - BC - ABZ - D en X Perceel : algemene werken VERSIE 3. Bouwheer. Bouwplaats."

Transcriptie

1 Brussel - Brede school Nieuwland - renovatie blokken C - BC - ABZ - D en X Perceel : algeene werken Bouwheer Vlaase Geeenschapscoissie Algeene Directie Ondereuning en Facility Directie Gebouwen en Patrioniu Eile Jacqainlaan Brussel Bouwplaats Nieuwland BRUSSEL Aanneer IBO nv Architect thv wdog architecten - BEC ingenieurs Hopraat Brussel Tel: 015/ Tel: 02/ Fax: 015/ E-ail: Aanbeedingsdatu Inschrijvingsdatu: Aanvangsdatu:

2 Perceel : algeene werken 2 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs ARCHITECTUUR WERFINRICHTING Hoofduk 1 HFST1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS werfvoorziening Verzekeringen , , coördinatie a coördinatievergaderingen b planning c coördinatie van uitsparingen, doorgangen, toleranties en aanvaarding tussen aanneer b Voorlopige oheining in overeeneing et de geeentelijke voorschriften 94,300 23, , Bescherende wegverharding 9.770, , Kraan op sokkel , , AANKONDIGINGSPANELEN aankondigingspanelen VOORZIEN BIJ WERFINRICHTING WERFLOKALEN werflokalen - berging / aterieel & bouwaterialen 814,20 814, werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruite 2.442, , werflokalen kantoor externen 1.628, , werflokalen - personeelslokaal / kleedruite 1.628, ,40

3 Perceel : algeene werken 3 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs werflokalen - sanitaire voorzieningen 1.628, , INVENTARIS VAN DE AANSLUITINGEN EN (VOORLOPIGE) VOORZIENINGEN inventaris van de aansluitingen 3.256, , nieuwe aansluitingen - watervoorziening a nieuwe aansluitingen en aanwerking op waterteller 434,24 868, b nieuwe hoofdleiding ondergronds 120, , , c afsluitkraan en vertakking 4, , , nieuwe aansluitingen - elektriciteit a nieuwe aansluitingen en aanwerking op elektriciteiteller 1.085, , b nieuwe hoofdleiding ondergronds 120, , , c onder verdeelka 4, , , nieuwe aansluitingen - telefoon - ISDN a nieuwe aansluitingen telefonie of kabel 977,04 977, b nieuwe leiding glasvezelkabel ondergronds 60,000 86, , c aansluitpunt voor patchbord 4, , , voorlopige aansluitingen voor de werf a voorlopige aansluitingen - roovoorziening 1.085, , b voorlopige aansluitingen - watervoorziening 1.085, , BIJKOMENDE VOORZIENINGEN EIGEN AAN DE WERF Wekelijkse reiniging van de werfzone/toegang tot de werf/raat en wekelijks reiniging van alle werfketen , , Werfsignalisatie, vrij te kiezen door de leidende abtenaar 2.714, ,00

4 Perceel : algeene werken 4 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Inplanting - referentiehoogtes 4.071, , Coördinatie c Coördinatie van uitsparingen, doorgangen, toleranties en aanvaarding tussen aanneer , ,00 TOTAAL WERFINRICHTING ,18 GEBOUW ABZ Hoofduk 1 HFST1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS Voorlopige oheining Voorlopige oheining in overeeneing et de geeentelijke voorschriften A blijft eigendo van de aanneer 30,000 24,50 735, Voorlopige oheining uit een draadnet A blijft eigendo van de aanneer 30,000 24,50 735, Plaatsbeschrijvingen Plaatsbeschrijving van de gebouwen buiten de bouw-plaats A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 1.367, , Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 5.276, , Plaatsbeschrijving van wegenissen A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 1.758, , Stellingen en eigers

5 Perceel : algeene werken 5 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Stelling uit etalen buizen , , SLOPEN VAN VOLLEDIGE BOUWWERKEN EN RUWBOUWWERKEN Slopen van een aangebouwd bouwwerk B Slopen aangebouwd volue 2.841, , C Slopen van de dakverdieping (ructuur en dakbedekking) , , Slopen van luifel A uit gespannen ebraan 4.342, , Slopen van gewapende betoneleenten Slopen van gewapend betoneleent E Maken van vloeropeningen 2 42, , , F Maken van vloeropeningen in doorgang Z 2 2, ,54 723, Uitbreken van betonplaat E op volle grond 2 106,000 65, , Slopen van etselwerkeleenten Slopen van etselwerkeleenten A gevelpareent 3 3, , , B uit o het even welk ateriaal 3 221, , , C aken van gevelopeningen 3 24, , , Slopen van natuur- en kuneeneleenten Slopen van natuur - en kuneeneleent D plinten ² 2 15, , ,91

6 Perceel : algeene werken 6 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Verwijderen van dakgoten en bekledingen Verwijderen van dakgoot B in beton Verwijderen van bakgoot B uitgetierd in hout Verwijderen van dakwaterafvoereleent B regenafvoerpijp in opbouw 136,900 32, , UITBREKEN VAN RIOLERINGEN Uitbreken van inspectieputten en ontvangtoeellen Uitbreken van inspectieput F uit o het even welk ateriaal Uitbreken van rioleringsleidingen Uitbreken van rioleringsleiding F uit o het even welk ateriaal SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN Uitneen van buitenraen en -deuren Uitneen van buitenraa of -deur A uit hout of gelijk welk ander ateriaal 9.610, , Verwijderen van lichte gevelbekleding A uit tegels en pleierwerk ² 2 69,320 32, , VERWIJDEREN VAN AAN- EN AFVOERLEIDINGEN

7 Perceel : algeene werken 7 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Verwijderen van leidingen Verwijderen van leidingen en toebehoren G Alle leidingen in de ruite ongeacht welke soort 8.800, , SLOPEN VAN VLOERBEDEKKINGEN EN DEKVLOEREN Verwijderen van vloerbekledingen (plinten incl.) en dekvloeren ,300 21, , SLOPEN VAN BINNENELEMENTEN Uitneen en uitbreken van binnendeuren, -raen, -bekledingen en -olijingen Uitneen van binnendeur A uit hout 140,000 27, , Uitbreken van venerbanken Uitbreken van venerbank 168,000 32, , Afkappen van binnenwandbepleieringen kalk- of gipsbepleiering ² kalk- of gipsbepleiering ² ,600 10, , VERWIJDEREN VAN PLAFONDS Verwijderen van valse plafonds ,900 10, , WEGNEMEN VAN VASTE UITRUSTING Wegneen van vae uitruingen en va eubilair 4.342, , VERWIJDEREN VAN SANITAIRE TOESTELLEN Verwijderen van sanitaire toeellen Verwijderen van sanitair toeel

8 Perceel : algeene werken 8 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs B aande closetpot 5, ,56 542, D waafel en handwaafel 3, ,56 325, Verwijderen van brandberijdingsinrichtingen Verwijderen van uurhydrant 10, , , Verwijderen van uurhaspel 10, , ,60 Hoofduk 2 HFST 2 GRONDWERKEN EN BIJZONDERE FUNDERINGEN UITGRAVINGEN Uitgravingen Uitgravingen voor kelders en kruipruiten 3 287,000 40, , Uitgravingen voor liftputten , , aanvullingen en ophogingen b aanvullingen et geabiliseerd zand 3 115,000 92, , Afvoer van grond Afvoer van grond, eigendo van de aanneer 3 299,000 21, ,29 Hoofduk 3 HFST 3 OPEN RUWBOUW ELEMENTEN UIT ONGEWAPEND BETON Zuiverheidslagen Zuiverheidslaag uit schraal beton A dikte 5 c 2 125,000 9, ,25

9 Perceel : algeene werken 9 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Folies onder draagvloeren op volle grond Gewapende polyethyleenfolie onder draagvloer op volle grond A dikte 0, ,000 1,90 237, ELEMENTEN UIT GEINDUSTRIALISEERD BETON Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton, gebouw ABZ A dakgoot 3 0, , , B kader rond raa 3 2, , , C dakkapel 370 breed (1,81 ³ beton) 3 12, , , D dakkapel 583 breed 3 2, , , E dakkapel 592 breed 3 2, , , F dakkapel 599 breed 3 2, , , G dakkapel hoekeleent 3 2, , , H kroonlij-eleent 3 13, , , ELEMENTEN UIT NATUURSTEEN Eleenten uit blauwe een Massieven uit blauwe een A dorpels 3 0, , , B plint voorgevel Z 3 0, , , C orandingen 3 0, , , D plint gevel Engelse koer 3 0, , ,73

10 Perceel : algeene werken 10 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs E gevelbekleding 3 0, , , OPGAAND METSELWERK Dragend opgaand etselwerk Dragend opgaand etselwerk uit geperforeerde bakeen C binnenspouwblad dikte 19 c 2 58,190 79, , Dragend opgaand etselwerk uit betonblokken C binnenuur dikte 19 c 2 312,760 84, , Niet-dragend opgaand etselwerk H binnenuur dikte 14 c 2 27,020 69, , Pareentetselwerk Pareentetselwerk uit renersgeveleen C af. 188 x 88 x , , , Wapenen van etselwerk Wapening voor etselwerk A uurdikte 9 c B uurdikte 14 c C uurdikte 19 c Metselwerkconsole 4, ,95 800, MORTELVOEGWERKEN Niet-eegaand ortelvoegwerk Niet-eegaand voegwerk et voegortel et voorgeschreven saenelling

11 Perceel : algeene werken 11 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs A Pareent 2 93,750 26, , VOCHTISOLATIES IN MUREN Isolatie et PE-folie tegen opijgend vocht A dikte 0, B dikte 0, Vochtisolatie et PE-folie in spouwuren A dikte 0, B dikte 0, THERMISCHE WANDISOLATIES Therische spouwuurisolaties Geëxtrudeerd polyyreen B EPS dikte ,120 27, , polyurethaan C PUR dikte ,750 20, , D PUR dikte ,000 29, , Therische isolatie van gebonden houtwol tegen houskeletwand Therische isolatie van gebonden houtwol tegen houtskeletwand A dikte ,830 59, , Therische isolatie van houtskeletwand Therische isolatie van houtskeletwand et inerale vezels A dikte ,830 38, ,54

12 Perceel : algeene werken 12 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs AKOESTISCHE WANDISOLATIE Akoeische isolatie tussen uren Akoeische isolatie uit inerale vezels tussen uren C Akoeische isolatie dikte ,000 8,49 466, HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN Houtructuren (algeeen) Houten buitenwand 2 113, , , dakructuur ABZ vijfde verdieping (gordingen van 220 x75) 2 701,340 47, , GEVELPLEISTERWERKEN Gevelbepleieringen et ceentortel Gevelbepleiering et voorgeengde ortel 2 63,350 86, , Gevelbepleieringen et kant-en-klare sierpleier gevelbepleieringen et kant-en-klare sierpleier 2 83, , ,17 Hoofduk 5 HFST5 DAKWERKEN EN DAKWATERAFVOER ELEMENTEN VAN PLAT DAK - TYPE WARM DAK Dakvloeren van war dak op houten ructuur Dakvloer van war dak et houten bebording A dikte ,860 65, , Dapscheren voor war dak Dapscher 2 34,860 21,71 756,81

13 Perceel : algeene werken 13 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs OPBOUW VOOR HELLEND DAK Onderdak van hellend dak Onderdak et osb van hellend dak B dikte ,340 44, , Therische isolatie van hellend dak et platen Therische isolatie van hellend dak et platen uit polyurethaan F dikte ,680 41, , Dapscher PE-folie 2 701,340 5, , Dakbedekkingen et etalen bladen Dakbedekking uit zink B dikte 0, ,340 95, , Dakvlakraen en dakveners Dakvlakraa H buitenaf. 134 x 140 c 2.171, , Loketten en slabben aansluiting buren 28,300 38, , doorlopende levenslijn op schuin dak 132,200 54, , DAKWATERAFVOERKANALEN Dakgootafdichtingen dakgootafdichting uit zink raatgevel ABZ

14 Perceel : algeene werken 14 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs dakgootafdichting uit zink rond dakkapel 83, , , A afdichting van goot uit beton 2 26,520 92, , zinken goten op aat goot uit zink B dikte 0,8 69, , , Verluchtingskappen en ontluchtingen schouwgehelen 6, , , REGENAFVOERPIJPEN Regenafvoerbuizen Regenafvoerbuizen uit zink C diaeter ,150 54, , Eindukken van regenafvoerbuizen Einduk uit gietijzer A rond diaeter 80 9, ,13 928,17 Hoofduk 6 HFST6 RIOLERINGEN RIOLERINGSELEMENTEN Rioleringsleidingen Rioleringsleiding uit polyethyleen A diaeter ,000 50, , Zandvangers

15 Perceel : algeene werken 15 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Zandvanger uit beton 3, , , PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS Putranden et dubbel deksel Putrand et dubbel deksel uit gietijzer A buitenaat 300 x RIOLERINGSAANSLUITINGEN Aansluiting op rioleringselsel Aansluiting op openbaar rioleringselsel 2.714, ,00 Hoofduk 7 HFST7 GEVELSLUITINGEN BUITENSCHRIJNWERK Stalen buitenschrijnwerk voor raen en deuren Buitenschrijnwerk uit aal Buitenschrijnwerk uit geoffeld aal A A.R02-r 2 4, , , B A.R , , , C A.R23-r 2 19, , , D A.R , , , E A.R32 2 8, , , F A.R33 2 2, , , Aluiniu buitenschrijnwerk et therische onderbreking voor raen en deuren

16 Perceel : algeene werken 16 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Buitenschrijnwerk uit geoffeld aluiniu et therische onderbreking A A.R ,400 17, , , B A.R03 2 6, , , C A.R03-r 2 53, , , D A.R04-r 2 4, , , E A.R , , , F A.R , , , G A.R07 2 6, , , H A.R , , , I A.R08-r 2 16, , , J A.R09-r 2 8, , , K A.R09 2 7, , , L A.R10 2 9, , , M A.R11 2 8, , , N A.R , , , O A.R13 2 4, , , P A.R , , , Q A.R , , , R A.R16 2 9, , , S A.R , , , T A.R18 2 9, , ,41

17 Perceel : algeene werken 17 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs U A.R20 2 3, , , V A.R21 2 5, , , W A.R22 2 4, , , X A.R24 2 1, ,51 733, Y A.R25 2 4, , , Z A.R26-r 2 9, , , AA A.R27 2 4, , , BB A.R , , , CC A.R28-r 2 3, , , DD A.R , , , EE A.R30 2 6, , , FF A.R , , , GG A.R35 2 4, , , HH A.R , , , II A.R37-r 2 5, , , JJ A.R38-r 2 8, , , KK A.R39 2 6, , , LL A.R40 2 8, , , BEGLAZING VOOR BUITENSCHRIJNWERK Isolerende inbraakvertragende beglazing uit gelaagd glas A kleurloos, niet reflekterend

18 Perceel : algeene werken 18 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Verbeterde isolerende veiligheidsbeglazingen voor buiten Verbeterde isolerende veiligheidsbeglazing uit gelaagd glas A enkel aan de binnenzijde gelaagd B dubbel gelaagd bijhorigheden raen en deuren bedieningskrukken/knoppen raakrukken et slot ** Eenheidspo ** 54, handgrepen voor toegangsdeuren ** Eenheidspo ** 271, deurklinken, type 1 ronde ** Eenheidspo ** 54, deurklinken, type 2 ** Eenheidspo ** 32, hendels voor valraen (bovenlichten) ** Eenheidspo ** 81, a paniekbaren et verticale sluiting enkel ** Eenheidspo ** 135, b paniekbaren et verticale sluiting dubbel ** Eenheidspo ** 244, a paniekslot et knop enkel ** Eenheidspo ** 271, b paniekslot et knop dubbel ** Eenheidspo ** 542, sloten echanische sloten ** Eenheidspo ** 54, elektrische sloten ** Eenheidspo ** 325, rozas ** Eenheidspo ** 21, veiligheidsrozas, ingewerkt ** Eenheidspo ** 86, slotenplan ** Eenheidspo ** 1.628,40

19 Perceel : algeene werken 19 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs deurdrangers deurdrangers voor enkele deuren ** Eenheidspo ** 162, deurdrangers van het opbouwtype et sluitvolgorderegelaar en elektroagnetische vazetting aan beide vleugels volgens EN 1155 ** Eenheidspo ** 542, Deursluiters van het opbouwtype et glijar en sluitvolgorderegelaar voor dubbele deuren ** Eenheidspo ** 379, Deurop in de grond ** Eenheidspo ** 135, Deurop tegen de wand ** Eenheidspo ** 54, Deurop tegen de wand op een verlengd eun in rvs ** Eenheidspo ** 108, DAGKANTEN RAAMOPENINGEN herellen dagkanten herellen dagkanten in geglazuurde tegels 2 45, , , Dunne gevelbekledingen gevelbekleding uit aal 2 91, , , Gevelbekleding uit zink 2 60, , , Gevelreiniging en herel Zachte gevelreiniging ,000 13, , Gevelherel 2 50, , , ZONNEWERINGEN Buitenzonneweringen et screens 2 208, , ,63

20 Perceel : algeene werken 20 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs MIN ALLE ZONNEWERINGEN VAN ABZ, C EN D WAREN VOORZIEN MET SCREENS MET VENTILATIE. MINPRIJS WAARBIJ ENKEL 85,02 M² SCREENS MET VENTILATIE OVERBLIJFT EN DE REST (343,18 M²) VOORZIEN IS IN SCREENS ZONDER VENTILATIE (GENRE ANEMO SCREEN OF GELIJKWAARDIG) 2 343, , , BUITENBORSTWERINGEN, - TRAPLEUNINGEN, -HANDGREPEN EN -LADDERS Buitenborweringen Stalen buitenborwering 7, , , Stalen balurade uit vertikale ijlen op trap van doorgang Z 0a Buitenzijde 2 15, , , INFORMATIE EN SIGNALISATIE belettering sokkel in aal 5.428, ,00 TOTAAL GEBOUW ABZ ,85 GEBOUW C Hoofduk 1 HFST1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS Voorlopige oheining Voorlopige oheining uit een draadnet A blijft eigendo van de aanneer 45,000 28, , Plaatsbeschrijving van de gebouwen binnen de bouwplaats A plaatsbeschrijving bij de aanvang van de werken TP 1.954, ,08

21 Perceel : algeene werken 21 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Stellingen en eigers Stelling uit etalen buizen ² 2 910,000 16, , Voorlopige scheidingswand uit hout 2 10, , , A Voorafgaandelijk verwijderen van de eleenten uit asbe uit het te slopen alleenaand bouwwerk TP 8.142, , Slopen van een aangebouwd bouwwerk A Voorafgaandelijk verwijderen van de eleenten uit asbe uit het aangebouwd bouwwerk TP 8.142, , C Slopen van de dakverdieping 3 926,337 10, , Slopen van een ingesloten bouwwerk A Voorafgaandelijk verwijderen van de eleenten uit asbe uit het ingesloten bouwwerk TP 8.142, , B Slopen van een ingesloten bouwwerk 3 654,723 16, , Slopen van gewapende betoneleenten E Maken van vloeropeningen 10, , , Slopen van etselwerkeleenten Slopen van etselwerkeleenten A gevelpareent 2 33, , , B geetselde binnenwanden ³ 3 11, , , C aken van gevelopeningen 3 18, , , Verwijderen van dakwaterafvoereleenten B regenafvoerpijp in opbouw 69,050 32, , SLOPEN VAN GEVELELEMENTEN

22 Perceel : algeene werken 22 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Uitneen van buitenraen en -deuren Uitneen van buitenraa of -deur A uit hout of gelijk welk ander ateriaal 2.890, , VERWIJDEREN VAN AAN- EN AFVOERLEIDINGEN Verwijderen van leidingen en toebehoren G Alle leidingen in de ruite ongeacht welke soort 3.549, , SLOPEN VAN VLOERBEDEKKINGEN EN DEKVLOEREN Verwijderen van vloerbekledingen en dekvloeren 2 454,000 21, , Verwijderen van plinten Verwijderen van plint A uit een 131,080 5,43 711, Uitneen en uitbreken van binnendeuren, -raen, -bekledingen en -olijingen Uitneen van binnendeur A uit hout 23,000 27,14 624, Uitneen van binnenraa A uit hout µ 4,000 54,28 217, Uitbreken van venerbanken Uitbreken van venerbank 73,000 32, , Deonteren van verplaatsbare binnenwanden Deonteren van verplaatsbare binnenwand A verplaatsbare scheidingswand ² 2 141,410 21, ,01

23 Perceel : algeene werken 23 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Deonteren van net A trapzaal cd 1.628, , Afkappen van binnenwandbepleieringen Afkappen van binnenwandbepleiering 2 253,140 10, , VERWIJDEREN VAN PLAFONDS Verwijderen van valse plafonds 2 483,920 10, , WEGNEMEN VAN VASTE UITRUSTING Wegneen van vae uitruingen en va eubilair 2.442, , Verwijderen van brandberijdingsinrichtingen Verwijderen van uurhydrant 10, , , Verwijderen van uurhaspel 10, , , TIJDELIJKE BOUWWERKEN Evacuatietrap en -uitgangen A Evacuatietrap 4 verdiepingen in 2 delen , , B Tijdelijke uitgangsdeuren in de trapzaal 6.513, ,60 Hoofduk 3 HFST 3 OPEN RUWBOUW ELEMENTEN UIT GEINDUSTRIALISEERD BETON Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton Geprefabriceerde eleenten uit gewapend beton, C en BC A gevel rookeleenten 1 gevels Sint- Joris en binnenkoer 3 2, , ,84

24 Perceel : algeene werken 24 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs B gevel aand eleent 2 3 0, ,41 852, C kroonlij C 3 1, , , D schouwuk 3 0, ,90 982, E kroonlij BC 3 0, , , geprefabriceerde dorpel uit beton 3 0, ,18 643, ELEMENTEN UIT NATUURSTEEN Eleenten uit blauwe een Massieven uit blauwe een E deurdorpel en opanden nieuwe deur 3 0, ,37 139, G traptredes 3 0, , , OPGAAND METSELWERK Dragend opgaand etselwerk Dragend opgaand etselwerk uit geperforeerde bakeen B binnenspouwblad dikte 14 c 2 47,790 69, , C binnenspouwblad dikte 19 c 2 26,400 57, , h binnenuur dikte 14 c 2 53,040 68, , i binnenuur dikte 19 c 2 62,500 78, , Niet-dragend opgaand etselwerk Niet-dragend opgaand etselwerk uit geperforeerde bakeen G binnenuur dikte 9 c 2 131,920 68, , H binnenuur dikte 14 c 2 70,470 69, ,62

25 Perceel : algeene werken 25 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs I binnenuur dikte 19 c 2 5,270 80,09 422, Pareentetselwerk Pareentetselwerk uit renersgeveleen C af. 188 x 88 x , , , Wapenen van etselwerk Wapening voor etselwerk A uurdikte 9 c B uurdikte 14 c C uurdikte 19 c Metselwerkconsole 11, , , MORTELVOEGWERKEN Niet-eegaand ortelvoegwerk Niet-eegaand voegwerk et voegortel et voorgeschreven saenelling A Pareent 2 141,120 21, , VOCHTISOLATIES IN MUREN Isolatie et PE-folie tegen opijgend vocht A dikte 0, B dikte 0, Vochtisolatie et PE-folie in spouwuren A dikte 0, B dikte 0,2

26 Perceel : algeene werken 26 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs wandaansluitingsprofiel A tussen epd en ceentering THERMISCHE WANDISOLATIES Therische spouwuurisolaties therische isolatie PUR platen c dikte ,330 29, , therische isolatie van gebonden houtwol tegen houtskeletwand a dikte ,970 59, , HOUTEN STRUCTUURELEMENTEN Houtructuren (algeeen) Houten buitenwand ructuur en plaatbekleding 2 158, , , Houten buitenwand opaand kanaal bovendaks 2 49,140 54, , GEVELPLEISTERWERKEN Gevelbepleieringen et ceentortel Gevelbepleiering et voorgeengde ortel 2 327, , ,14 Hoofduk 5 HFST5 DAKWERKEN EN DAKWATERAFVOER ELEMENTEN VAN PLAT DAK - TYPE WARM DAK Dakvloer van war dak et geprofileerde aalplaten D geprofileerde aalplaat 2 160,790 38, , Dapscheren voor war dak

27 Perceel : algeene werken 27 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Dapscher 2 214,610 21, , Therische isolatie van war dak et platen Therische isolatie van war dak et platen uit PIR G dikte ,630 54, , hellingschape hellingschape et lichte granulaten 2 36,000 81, , SOEPELE DAKAFDICHTINGEN Dakafdichting et EPDM-ebranen A dakvlakken 2 262,670 38, , B dakopanden 2 49,060 54, , C uitwerking inwendige hoeken in EPDM D uitwerking uitwendige hoeken in EPDM F uitwerking goot in EPDM 50,000 81, , sokkel voor verluchtingsunit dakrandprofiel zink zinkkraal 59,660 38, , Muurdekprofiel uit aluiniu A uurdikte 19 c 16,600 70, , Opengaande koepel, elektrisch bediend Va dakvlakraa I afeting 134x , ,20

28 Perceel : algeene werken 28 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs A afeting 210x , , Loketten en slabben aansluiting dakbedekking kant gebouw B 11,600 54,28 629, schouwuitwerking FF ff 3.249, , Isolerend tussenschot schouw - ookplaats FF ff 541,50 541, Levenslijn doorlopende levenslijn op plat dak 47,430 54, , REGENAFVOERPIJPEN Regenafvoerbuizen Regenafvoerbuizen uit zink H vierkant 100 x ,100 81, , regenafvoerbuizen uit polyethyleen et isolatie D diaeter , , , Eindukken van regenafvoerbuizen Einduk uit gietijzer C vierkant 100 x ,56 217, Hulpukken voor regenafvoer a Spuwer klein 3,000 81,42 244, b Spuwer groot 108,56 108, Dakkolk of inplakplaat et uitloopbuis 135,70 271, regenwaterdoorvoer door uur 7, , ,26

29 Perceel : algeene werken 29 Artikel Oschrijving MT Ehd Hoev. Opd. Hoev. Aan. Ehd-prijs Verkoopprijs Hoofduk 6 HFST6 RIOLERINGEN RIOLERINGSELEMENTEN Rioleringsleiding uit polyethyleen F diaeter 200 6, ,56 651, Bochtukken uit polyethyleen F diaeter ,85 173, INSPECTIEPUTTEN EN ONTVANGTOESTELLEN Sifonput uit beton 2.171, , PUTRANDEN MET DEKSELS EN ROOSTERS Putranden et dubbel deksel RIOLERINGSAANSLUITINGEN Aansluiting op rioleringselsel Aansluiten op nieuwe riolering 2.714, ,00 Hoofduk 7 HFST7 GEVELSLUITINGEN BUITENSCHRIJNWERK Stalen buitenschrijnwerk voor raen en deuren Stalen buitenschrijnwerk et therische onderbreking voor raen en deuren Buitenschrijnwerk uit geoffeld aal et therische onderbreking A Deur type C.R05- et inbraakvertragend glas 2 2, , ,95

Architectenbureau Vanbecelaere en Hauspie

Architectenbureau Vanbecelaere en Hauspie 19/06/2008 698ABc_MS_algemeen.xls - SM_BLAD 1/8 dossier 04.698 lot Algemeen ontwerp Bouwen van wijklokaal Callicanes bouwheer Stadsbestuur Veurne volgnr.art. omschrijving eenheid hoeveelh. eenh.pr. totaal

Nadere informatie

AgwA cvba 153 Paleizenstraat, 1030 Brussel T 02 244 44 30 F 02 244 44 31 E info@agwa.be - www.agwa.be

AgwA cvba 153 Paleizenstraat, 1030 Brussel T 02 244 44 30 F 02 244 44 31 E info@agwa.be - www.agwa.be 153 Paleizeaat, 1030 Brussel T 02 244 44 30 F 02 244 44 31 E info@agwa.be - www.agwa.be 1307 De Kriekelaar Analyze offertes 21/11/2013 Monument Vanderkerkhove nv D.S.V. nv Vandezande Couct bvba Wocon nv

Nadere informatie

Residentie. Kessels Veld. Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl.

Residentie. Kessels Veld. Residentie Kessels Veld is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie Kessels Veld Residentie "Kessels Veld" is een luxueus nieuwbouwproject in pastoriestijl. Residentie KESSELS VELD staat voor aangenaam wonen in een standingvol gebouw gekenmerkt door zijn fraaie

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

lavaarchitecten cvba meetstaat lava architecten/0808rin-ad-me01-meetstaat.xls

lavaarchitecten cvba meetstaat lava architecten/0808rin-ad-me01-meetstaat.xls samenvatting monument hoofdstuk rubriek in letters totalen hoofdstuk 01 hoofdstuk 02 hoofdstuk 03 hoofdstuk 04 hoofdstuk 05 hoofdstuk 06 hoofdstuk 07 hoofdstuk 08 hoofdstuk 10 hoofdstuk 11 hoofdstuk 12

Nadere informatie

staat van vergelijking Totaal GP 1,00

staat van vergelijking Totaal GP 1,00 1 dossier lot ontwerp bouwheer AMCA- FAVV - eerste inrichtingswerken DEELII TECHNISCHE BEPALINGEN 01.00 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN 01.01 INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS 01.01.10 Voorlopige omheining

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN O2.0O Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen FH SOG... O2.51 Aankondigingsbord FH SOG...

Hoofdstuk 2 BOUWPLAATSVOORZIENINGEN O2.0O Bouwplaatsvoorzieningen - algemeen FH SOG... O2.51 Aankondigingsbord FH SOG... Provincie Antwerpen - Gemeente LINT Project: BRANDVEILIG MAKEN OC DE WITTE MEREL : FASE 2 Liersesteenweg 25-2547 Lint Opmetingsstaat Art. omschrijving prijsbep. eenheid hoeveelh. E.P.letters-Euro totaal

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

22/09/2015 Roeselare LUTGART Brandbeveiligings en dakisolatiewerken SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 1/6

22/09/2015 Roeselare LUTGART Brandbeveiligings en dakisolatiewerken SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 1/6 22/09/2015 Roeselare LUTGART Brandbeveiligings en dakisolatiewerken SAMENVATTENDE OPMETINGSSTAAT 1/6 dossier Roeselare LUTGART lot ontwerp Brandbeveiligings en dakisolatiewerken bouwheer VZW Arkorum volgnr.

Nadere informatie

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN.

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN. p 1/6 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 00. AANNEMINGSMODALITEITEN. 01. GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 02. INDELING EN NUMMERING VAN DE ARTIKELS. 03. METING. 04. LEVERING, HERKOMST EN STANDAARDISERING VAN MATERIALEN EN UITVOERING.

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 1 - gevels en daken oostvleugel

RESTAURATIE VOORMALIG STEDELIJK ZWEMBAD MECHELEN - FASE 1 - gevels en daken oostvleugel (0-) VOORBEREIDENDE EN AFBRAAKWERKEN (01)- ALGEMENE INLEIDENDE BEPALINGEN (01)0 Bijzondere bepalingen (01)01 Bijzondere bepalingen betreffende de organisatie van de werken (01)001 Beschrijvende teksten

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

INHOUD. Volume 3. (B ) Materieel voor bouwwerkzaamheden (D ) Bouwactiviteiten

INHOUD. Volume 3. (B ) Materieel voor bouwwerkzaamheden (D ) Bouwactiviteiten Volume 3 INHOUD De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. 134 Volume 1 beginpagina: 1 eindpagina: 134 omvat: (A ) Organisatie, beheer 489 Volume

Nadere informatie

SAMENVATTENDE MEETSTAAT

SAMENVATTENDE MEETSTAAT Samenvattende meetstaat 1//6 Aanpassingswerken sanitair blok kleuters Sint-Franciscus Basisschool / Kloosterstraat 79-9910 Knesselare - Architectenbureau Eric Lefebure Burg. J. Chalmetlaan 12-9060 Zelzate

Nadere informatie

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT

GEDETAILLEERDE MEETSTAAT BIJZONDER BESTEK D432/15 Bestaand raam cafetaria doortrekken tot vloerniveau Blad nr. B.41 Stad Gent Departement Facility management Dienst Bouwprojecten Sint Salvadorstraat 16 9000 Gent SINT-PIETERSABDIJ

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard )

Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Onderhoud en herstellingswerken ten laste van de verhuurder ( Eigen Haard ) Hiernavolgend vinden jullie een overzicht van de meest voorkomende herstellingswerken lastens Eigen Haard. Bij vragen hieromtrent

Nadere informatie

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1

14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 14/05/2007 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL Samenvattende opmeting 1 dossier 060604 144 BIJBOUWEN B-VLEUGEL lot ALGEMENE BOUWWERKEN ontwerp 0 bouwheer SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN CAMPUS ST NIKLAAS lot 1 Ruwbouwwerken

Nadere informatie

DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D

DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D DE STERRETJES VAN TIENEN OO2411D GEBOUW TWEE LAGEN? GEBOUW TWEE LAGEN? 45 45 SNEDE NOORD-ZUID SNEDE NOORD-ZUID 45 45 SNEDE OOST WEST SNEDE OOST WEST SNEDE NOORD-ZUID NIEUW SNEDE NOORD-ZUID NIEUW SNEDE

Nadere informatie

6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1

6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1 6/03/2015 Samenvattende opmeting dossier BALENBERG 1 dossier BALENBERG 6/03/2015 lot SAMENVATTENDE MEETSTAAT ontwerp Schellen Architecten bvba S3Architecten cvba bouwheer BALENBERG NV volgnr. art. omschrijving

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

INHOUD. Volume 3. De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd.

INHOUD. Volume 3. De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. Volume 3 INHOUD De Aspen Index voor nieuwbouwwerken bestaat uit 6 volume's. De pagina's zijn doorlopend genummerd. 179 Volume 1 beginpagina: 1 eindpagina: 179 omvat: (A ) Organisatie, beheer (B ) Materieel

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen

Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen GEDETAILEERDE MEETSTAAT Project Bouwplaats VW terminal - gebouw A Herkenrodesingel Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen 5 BINNENAFWERKING 1 BINNENPLAATAFWERKINGEN

Nadere informatie

12/01/2016 Gedetailleerde opmeting dossier - Herinrichting kantoren bibliotheek Permeke - P dossier ontwerp bouwheer

12/01/2016 Gedetailleerde opmeting dossier - Herinrichting kantoren bibliotheek Permeke - P dossier ontwerp bouwheer 12/01/2016 Gedetailleerde opmeting dossier - Herinrichting kantoren bibliotheek Permeke - P07363 1 dossier ontwerp bouwheer P07363 herinrichting kantoren bibliotheek Permeke 00 ALGEMENE BIJZONDERE VOORAFGAANDELIJKE

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

HELLENDE DAKEN - ISOLATIE TUSSEN HET HOUTSKELET - VAN BUITENAF

HELLENDE DAKEN - ISOLATIE TUSSEN HET HOUTSKELET - VAN BUITENAF Bouwheer Les Habitations Sociales de Woluwe-Saint-Pierre Herendal, 67 A - 1150 - Brussel GEDETAILLEERDE MEETSTAAT Vooraleer deze SM in te vullen, gelieve de richtlijnen te lezen vermeld in het bijzonder

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

art dmva art ASB POST n h l b sub. Tot totaal eenheide.p. totaal DEEL 0 AANNEMING - WERF 0,00

art dmva art ASB POST n h l b sub. Tot totaal eenheide.p. totaal DEEL 0 AANNEMING - WERF 0,00 LOT 0 LOT 1 LOT 2 LOT 3 NIET-STRUCTURELE AFBRAAKWERKEN door VIVES RUWBOUW & AFWERKING HVAC - SANITAIR ELEKTRICITEIT - VERLICHTING MAAKLAB / VIVES DEEL 0 AANNEMING - WERF 0,00 00. algemeen 01. aannemingsmodaliteiten

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl

IAA Architecten M.H. Tromplaan 55, Postbus 729, 7500 AS Enschede T 053 480 44 44, F 053 480 44 88, E-mail info@iaa-architecten.nl betreft MATERIALEN EN KLEUREN projectnummer 2009155AA - INHOUD ONDERDEEL BLADNR. materialen en kleuren BUITEN 1 t/m 5 materialen en kleuren BINNEN 15 terreinverhardingen tegels terrassen begane grond bestrating,

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding,

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, 1082 OCMW Poperinge Veurnestraat 18-22 8970 Poperinge Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 01 ALGEMEEN 01,1 Kosten 1,0 S.O.G. FF Verzekeringen, Opkuisen, 1,00

Nadere informatie

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51)

VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) VOORLOPIGE WERKOMSCHRIJVING (ZIE VOOR RIOLERING HS 51) WERKNUMMER 2007-05. DATUM 12 februari 2008 KORTE OMSCHRIJVING VAN HET WERK Het werk bestaat uit het verbouwen van de begane grond van een winkelruimte

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW

GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN CONSTRUCTIE TEKENING AANBOUW 1. Project Omschrijving Het gaat om het gedeeltelijk vergroten van een bestaande hoekwoning. Naast een bijkeuken en uitbreiding van de bestaande woonkamer

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

Kringloopwinkel Tongeren

Kringloopwinkel Tongeren 1/7 Kringloopwinkel Tongeren 5 september 2006 notitie bestek Steunpunt Duurzaam Bouwen Limburg Marktplein 7, bus 1, Heusden-Zolder T 011 517 057 / F 011 571 287 www.dubolimburg.be 2/7 1. OPMERKINGEN OP

Nadere informatie

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen

Bouwen van handelsruimte + 4 appartementen afvoeren worden door vals plafond onderstorten tot op bestaande fundering Bestaande kelder dubbele wandwapening 150/150/8/8 Muur waterdicht cementeren Bestaande kelder H = 212 wachtbuis diam.110-5 van

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens

nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens dossier Sint-Henricusschool Steendorp adres Gelaagstraat 159-161 fase bouwheer vzw katholieke scholen Temse Scheldekant nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Onderhoud van de woning. Wie doet wat?

Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Onderhoud van de woning. Wie doet wat? Wie doet wat Bij een huurwoning hebben de huurder en de verhuurder allebei verplichtingen op het gebied van onderhoud. De verhuurder moet zorgen dat de woning in

Nadere informatie

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder

ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER. Verhuurder Huurder ONDERHOUDSOVERZICHT HUURDER/VERHUURDER A Aanrecht (zie ook keukenblok) Repareren of vervangen Aardlekschakelaar (zie elektrische installatie) Onderhoud, repareren of vervangen Afvoer (zie riolering) Repareren

Nadere informatie

Eenheid som (afgerond. ontwerper inschrijver in letters op de cent) Hoeveelheid Ged. Sommen (afgerond op de cent)

Eenheid som (afgerond. ontwerper inschrijver in letters op de cent) Hoeveelheid Ged. Sommen (afgerond op de cent) OPDRACHTGEVER : REF : BALENBERG NV BETREFT : ONTWERPER : Schellen Architecten & S3Architecten 13_038_BAL INVULTABEL SAMENVATTENDE OETING GEVOEGD BIJ MIJN INSCHRIJVING DD STEMPEL VAN DE INSCHRIJVER ontwerper

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 12-3-23 Afdruk Eerste opgave met voorblad, bedragen in EUR M/ GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel:

Nadere informatie

ENOFSTUDIO ARCHITECTEN BVBA MARIALEI 33-2018 ANTWERPEN t 03 296 81 39 m 0485 20 45 33 e LUIS@ENOFSTUDIO.EU

ENOFSTUDIO ARCHITECTEN BVBA MARIALEI 33-2018 ANTWERPEN t 03 296 81 39 m 0485 20 45 33 e LUIS@ENOFSTUDIO.EU ENOFSTUDIO ARCHITECTEN BVBA MARIALEI 33-2018 ANTWERPEN t 03 296 81 39 m 0485 20 45 33 e LUIS@ENOFSTUDIO.EU gevels-snedes ROTTERDAMSTRAAT 105 2000 ANTWERPEN RENOVATIE HANDELSGLV EN 6 APPARTEMENTEN +14.55m

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Kolk. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte

Nadere informatie

nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0 - 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ - 01.10.B GEV +0 / B 1/50 A0+ -

nr titel schaal index datum BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0 - 01.10.A GEV +0 / A 1/50 A0+ - 01.10.B GEV +0 / B 1/50 A0+ - plannenlijst Project Uhasselt Ligging Bouwheer Fase Martelarenlaan 42-3500 Hasselt Uhasselt Uitvoering Datum 14 november 2011 Gevangenis BESTAANDE TOESTAND & AFBRAAK 01.01 INPL 1/250 A0-01.10.A GEV +0

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Dommel 8 3961 HT Wijk bij Duurstede Datum: 28 juni 2012 Dommel 8 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres : Karel de

Nadere informatie

artikel eenheidsprijs in letters AANNEMING / WERF

artikel eenheidsprijs in letters AANNEMING / WERF blad: 1/15 DEEL 0 AANNEMING / WERF 01. AANNEMINGSMODALITEITEN 01.30 plaatsbeschrijving 1,00 TP beschrijving bij de aanvang der werken staat van vergelijking na deze werken 01.40 werfcoördinatie algemeen

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Onderhouds ABC rekening WoM

Onderhouds ABC rekening WoM Onderhouds ABC rekening WoM balkon balkonvloerafwerking ter bescherming van het beton balkonplafond afwerking ter bescherming van het beton balkonhek bel voordeurbel en belinstallatie individuele woning

Nadere informatie

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE

HET ABC VAN SERVICEONDERHOUD EN REPARATIE ET ABC AN SERICEONDEROUD EN REPARATIE Wie doet wat? In deze lijst ziet u wie verantwoordelijk is voor het onderhoud of herstel van allerlei zaken in en om uw woning. Ze staan gerangschikt volgens alfabet.

Nadere informatie

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten

2. Buitenschrijnwerk met hoogrendementsbeglazing, deuren en -poorten Lijst in aanmerking komende werken premie duurzaam wonen 1. Dak- of zoldervloerisolatie a. Werfinrichting, stelling, veiligheid; b. Verwijderen van de bestaande dakbedekking; c. Afbraak van de schouw of

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland Onderhoud bij Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland In een goed onderhouden woning, is het fijn wonen. Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland onderhoudt samen met u de woning. Welke werkzaamheden uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x

A-03 Herstellen beschadigde verharding x. A-04 Herstraten verzakte verharding x. A-07 Herstellen beschadigingen rijwielstalling x Nr. activiteit Schoolbestuur p.o. en (v)so ontvangt vergoeding van het rijk Schoolbestuur p.o. en (v)so kan vergoeding aanvragen bij gemeente 1 2 A. Bouwkundig onderhoud A-1 Algemeen A-01 Herstellen gebroken

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.

VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) - Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1. VERWOORDING Eenh Hoev Verk.pr Totaal RUWBOUW 1.1 GRONDWERKEN 1.1.1 GRONDWERKEN (INSCHATTING) Grondwerken tot 160m³ fft 1 1.1.2 VERHARDING Breuksteenbedding voor toegang werf tot 7 m fft 1 1.1.3 PUTTEN

Nadere informatie

BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES

BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES BOUWMATERIALEN MÉT ADVIES BOUWMATERIALEN DAK - ISOLATIE - HOUT BINNENAFWERKING AFWATERING - SANITAIR GEREEDSCHAPPEN - DIY TEGELS SIERBESTRATING Buitenbestrating Bezoek ons buitenpark in alle Gedimat vestigingen!

Nadere informatie

Permanente fiche - RWA - RWA

Permanente fiche - RWA - RWA Permanente fiche - - 5.596,00 m² hall 2 2.394,00 m² hall 3 1.750,00 m² hall 4 146,00 m² hall 5 483, 00 m³ kantoren MAGAZIJN Gedeeltelijk verticale betonpanelen Gedeeltelijk metselwerk Ytong op betonnen

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016

Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Technische omschrijving splitsing woonhuis Hozenstraat 8 te Bredevoort d.d. 13-01-2016 Algemeen en buitenzijde - Al het houtwerk moet gecontroleerd worden op houtrot en waar nodig deels vervangen worden,

Nadere informatie

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066 VERSLAG EPB-STUDIE Bouwheer Projectlocatie Projectomschrijving Stad Gent Gent Kinderdagverblijf De Bron Ons dossiernummer 14-066 Datum April 2015 01/09/2015 p. 1-13 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. EPB-eisen

Nadere informatie

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD

> p.01 LASTENBOEK > INHOUD > INHOUD 00. Inleiding 01. Onderbouw/fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen > 00.INLEIDING Het project wordt

Nadere informatie

Project Van Welden & Partners - model van begroting kosten Bouwplaats Trammezandlei 122, 2170 Antwerpen

Project Van Welden & Partners - model van begroting kosten Bouwplaats Trammezandlei 122, 2170 Antwerpen Project Van Welden & Partners - model van begroting kosten Bouwplaats Trammezandlei 122, 2170 Antwerpen omschrijving aantal eenheid E.P. prijs AFBRAAKWERKEN Afbraak buitentrap (vooraan) 1,00 som 500,00

Nadere informatie

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw

Rapportage Freetool MRPI Milieuprestatie Gebouw In deze rapportage zijn de resultaten en de invoer opgenomen van de milieuprestatieberekening gebouw van Woning schoppers. De resultaten zijn verdeeld naar de verplichte milieuprestatieberekening voor

Nadere informatie

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT

BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BEHEERSPLAN BIJLAGE 1 BIJLAGE 1 PERIMETER VAN HET GEBIED WAARVOOR HET BEHEERSPLAN WORDT OPGEMAAKT BIJLAGE 2 LIJST VAN PREMIEGERECHTIGDE WERKEN EN WERKEN VRIJGESTELD VAN TOELATING 1. instandhoudingswerken

Nadere informatie

Bouwkundig Inspectierapport

Bouwkundig Inspectierapport Bouwkundig Inspectierapport Haraldstraat 7 3962 DA Wijk bij Duurstede Datum: 15 oktober 2012 Haraldstraat 7 Wijk bij Duurstede Algemene gegevens Administratieve gegevens aanvrager Naam : Volksbelang Adres

Nadere informatie

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT OO 2605 B

NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT OO 2605 B NIEUW ADMINISTRATIEF CENTRUM BRASSCHAAT OO 2605 B perspectiefsnede door de patio frontaal zicht vanaf de verhoevenlei zicht frontoffice en onthaaldesk kantoren backoffice met zicht op het gemeentehuis

Nadere informatie

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing DEEL 2 BOVENBOUW ART. OMSCHRIJVING EENHEID HOEV. EENH.PRIJS TOTAAL 20,00 METSELWERKEN 20,01 METSELWERKEN - TER PLAATSE GEMETST 20,10 MATERIALEN 20,11 MATERIALEN - METSELMORTEL 20,11,10 MATERIALEN - METSELMORTEL

Nadere informatie

LAAKDAL VEERLE VORST EINDHOUT GROTE LAAK KLEINE LAAK RODE LAAK LANDELIJKE GEMEENTE ONGEREPTE NATUUR NATUURRESERVATEN 75 KM WANDELROUTES

LAAKDAL VEERLE VORST EINDHOUT GROTE LAAK KLEINE LAAK RODE LAAK LANDELIJKE GEMEENTE ONGEREPTE NATUUR NATUURRESERVATEN 75 KM WANDELROUTES 1 SITUERING VAN HET PROJECT MESO LAAKDAL 1977 ALBERTKANAAL VEERLE VORST EINDHOUT GROTE LAAK E313 KLEINE LAAK RODE LAAK EINDHOUT KLEIN-VORST LANDELIJKE GEMEENTE? VEERLE GROOT-VORST ONGEREPTE NATUUR NATUURRESERVATEN

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening

Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Bijlage 1: Aanvaardbare werken voor Duwolim Plus lening Energiebesparende investeringen 1. Dak- of zoldervloerisolatie 2. Hoogrendementsbeglazing, -deuren en -poorten 3. Muurisolatie 4. Vloerisolatie 5.

Nadere informatie

ONTWERP : 08.180_LIBRE EXAMEN BESTEK FASE: AANBESTEDING

ONTWERP : 08.180_LIBRE EXAMEN BESTEK FASE: AANBESTEDING volgnr. omschrijving Lokaal eenheid X Y Z ST Resultaat Hoeveelheid Eenh.pr. Totaal TOTAL / POSTE VOORAFGAANDE OERKINGEN 01. ALLE HOEVEELHEDEN ZIJN FORFAITAIRE UITGEZONDERD DIE GEENE VOORAFGAAND DOOR AFKORTING

Nadere informatie

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00

BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM. sogent. De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER. Voldersstraat 1. 9000 Gent T 09 269 69 00 BEKNOPT LASTENBOEK BOUWTEAM De woning wordt verwezenlijkt door: BOUWHEER sogent Voldersstraat 1 9000 Gent T 09 269 69 00 ARCHITECTUUR TEEMA architecten bvba VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE AT &M Consultants bvba

Nadere informatie

Inhoudsopgave GEEL: IRMM 060 35770015 HOOFDSTUK 01 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN... 6 01.01 INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS... 7

Inhoudsopgave GEEL: IRMM 060 35770015 HOOFDSTUK 01 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN... 6 01.01 INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS... 7 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 01 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN... 6 01.01 INRICHTEN VAN DE BOUWPLAATS... 7 01.01.00 Algemene voorzieningen / werfinrichting / werforganisatie GP... 7 01.01.01 Algemene veiligheidsmaatregelen

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie