BRANSVEEN DEDEMSVAART

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BRANSVEEN DEDEMSVAART"

Transcriptie

1 Langewijk AB Dedemsvaart J.C. Kellerlaan SG Hardenberg BRANSVEEN DEDEMSVAART 12 twee-onder-één-kap woningen Schokker Mittendorffwerf 7 t/m 29

2 Dedemsvaart Dedemsvaart is een plaats in de gemeente Hardenberg en volop in ontwikkeling. Omdat de voorzieningen meegroeien is het er aangenaam wonen en met circa inwoners heerst er nog de sfeer van een kleine gemeente. In het centrum van Dedemsvaart is het Masterplan Centrum Dedemsvaart in volle gang. Daarnaast is er hard gewerkt aan de wandelboulevard langs de Hoofdvaart waar u gezellig een terrasje kunt nemen aan het water. Binnen Dedemsvaart vindt u (bijna) alle voorzieningen die u nodig heeft.. En anders zijn plaatsen als Zwolle, Hoogeveen en Hardenberg goed te bereiken. Bransveen Aan de zuidkant van Dedemsvaart ligt de nieuwe woonbuurt Bransveen. In Bransveen worden de komende jaren ongeveer 380 woningen gebouwd. Bransveen wordt een groene, duurzame en overzichtelijke buurt met een bijzonder prettig woon- en leefklimaat. Type Schokker Aan de Mittendorffwerf in Dedemsvaart worden 12 woningen type Schokker gerealiseerd. De woningen hebben een royale begane grond en een straatgerichte woonkamer. Door de trapkast is er een extra bergruimte beschikbaar. Op de verdieping zijn drie slaapkamers en de badkamer. Op de tweede verdieping staan de installaties en is er bovendien een mogelijkheid voor een extra kamer. De woning is voorzien van een berging. Type Schokker is uitermate geschikt voor diverse uitbreidingsmogelijkheden als bijvoorbeeld een erker, bijkeuken of uitbouw aan de achterzijde van de woning. Binnen het plan worden drie verschillende Schokkervarianten aangeboden. Schokker I wordt uitgevoerd met een dakkapel aan de voorzijde. Schokker II heeft een dwarskap en een raamkozijn in de voorgevel op de 2 e verdieping. Schokker III is de rechter of linkerwoning van de Schokker II. Bij de Schokker III kan een dakkapel optioneel gekozen worden. Bransveen ligt aan de rand van het groene buitengebied. Het ontwerp van de buurt is geïnspireerd op het sfeerbeeld van de oude kanalen en wijken in Dedemsvaart, met daarlangs gevarieerde bebouwing en veel groen. Lange zichtlijnen, ook vanuit de buurt naar het landelijke gebied, bepalen het beeld. De buurt krijgt het groene en natuurlijke karakter niet alleen door de ligging naast het open landelijke gebied, maar ook doordat er in het openbaar gebied van de buurt veel ruimte is voor groen en water. Brede groenstructuren doorkruisen de hele wijk. Hier wordt overtollig water, bijvoorbeeld na een flinke regenbui, opgevangen in wadi s en vervolgens geïnfiltreerd in de bodem.

3

4 Situatie MITTENDORFFWERF

5 GEVELAANZICHTEN T49/T50 en T57/T58 Witte gevelsteen

6

7 PLATTEGRONDEN SCHOKKER I

8

9

10 GEVELAANZICHTEN T51/T52, T53/T54, T55/T56 en T57/T58

11

12 PLATTEGRONDEN SCHOKKER II en III

13

14

15 OPTIE - BIJKEUKEN

16 OPTIE - UITBREIDING 1200 mm

17 OPTIE - UITBREIDING 2400 mm

18 OPTIE TUINDEUREN ACHTERGEVEL

19 OPTIE - ERKER

20 OPTIE - DAKKAPEL (SCHOKKER III)

21

22 AANKOOPPROCEDURE Een woning kopen is voor velen geen dagelijkse bezigheid. Omdat het een belangrijke stap in uw leven is en het om grote bedragen gaat, vinden wij het van groot belang helder te zijn over de gebruikelijke procedures en voorwaarden bij de aankoop van een nieuwbouwwoning. Wij adviseren u deze informatie en Technische Omschrijving met aandacht te lezen. Koop-/aannemingsovereenkomst Met het ondertekenen van de koop-/aannemingsovereenkomst gaat u een overeenkomst aan, waarbij u zich verplicht tot de betaling van de verkoopprijs. Nadat de overeenkomst door de partijen zijn ondertekend, ontvangt u hiervan een kopie. Aansluitend wordt door de notaris de notariële akte van eigendomsoverdracht van de grond opgemaakt. Hypothecaire Lening Voor de aankoop van de woning is meestal een hypotheek nodig. Tijdens het verkoopgesprek zal de makelaar u hierover uitgebreid informeren en u desgewenst informatie verstrekken over de diverse hypotheekvormen. Wij adviseren u om u goed te laten voorlichten over de hypotheekvorm die het beste past bij uw specifieke levenssituatie. Het Notariële Transport Wanneer de financiering is geregeld en aan de voorwaarden van de koop-/aannemingsovereenkomst is voldaan, zal de notaris u uitnodigen voor het notariële transport. Hierbij worden de akte van levering en de eventuele hypotheekakte getekend. Vooraf ontvangt u kopieën van de stukken en de afrekening, waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag is aangegeven. Dit bedrag is inclusief de eventuele rente over de vervallen, maar nog niet betaalde termijnen, tot aan de transportdatum, alsmede de rente over de grondkosten. Indien de bouw nog niet is gestart, is de rente niet aan de orde. De notaris kan niet eerder transporteren dan wanneer de verschuldigde bedragen op de juiste rekening zijn geboekt. Het hypotheekbedrag dat in depot blijft, moet gelijk zijn aan de, vanaf transportdatum, nog verschuldigde bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, zal het eventueel ontbrekende bedrag aangevuld moeten worden met eigen middelen. Vrij Op Naam (v.o.n.) De koopsom van de woning is vrij op naam. Vrij op naam wil zeggen dat de hieronder genoemde kosten, die met het verwerven van een eigen woning gemoeid zijn, bij de koopsom zijn inbegrepen. De totale koopsom is opgebouwd uit grondkosten en bouwkosten. Grondkosten Dit zijn de kosten die u betaalt bij het notariële transport voortvloeiend uit de getekende koopovereenkomst met de ontwikkelaar. Bij de grondkosten zijn inbegrepen: grondkosten; architectenhonorarium; constructeur -/adviseurshonorarium; ontwikkelingskosten; notariskosten inzake eigendomsoverdracht; verkoopkosten; verzorgen van de omgevingsvergunning; gemeentelijke leges voor de omgevingsvergunning; B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); kadastrale inmeting; de eenmalige aansluitkosten voor gas, water en elektra; de aansluitkosten voor de riolering en inritkosten;

23 Bouwkosten Dit zijn de kosten voor de daadwerkelijke bouw van uw woning en worden in termijnen betaald conform de gesloten aannemingsovereenkomst met de aannemer. Bij de bouwkosten zijn inbegrepen: bouw- en installatiekosten; kosten van het garantiecertificaat Woningborg; verzekering tijdens de bouw; B.T.W. (thans 21%, eventuele wijzigingen worden conform de wettelijke voorschriften doorberekend); de kosten voor gebruik van water en elektriciteit tot de dag van oplevering. Eventuele extra bijkomende kosten De (eventuele) bijkomende kosten bestaan uit: de rente over de grondkosten vanaf het moment waarop de grond rentedragend is; de rente over de eventueel vervallen maar niet betaalde bouwtermijnen tot de transportdatum; notariskosten voor het opmaken van de hypotheekakte; afsluitprovisie voor een hypothecaire lening; kosten voor de aanvraag van een eventuele Nationale Hypotheekgarantie; eventueel de vooruit verschuldigde premie levensverzekering. Verzekering Tijdens de bouw is de woning volledig verzekerd tegen brand- en stormschade door middel van een Construction - All - Risk (CAR) verzekering. Op het moment dat de woning is opgeleverd en de sleutel is overgedragen, vervalt deze verzekering. Vanaf dat moment dient de verkrijger zelf zorg te dragen voor een verzekering. Prijswijzigingen De met u in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst overeengekomen totale koop- en aanneemsom staat vast, met uitzondering van wijzigingen in het B.T.W.-tarief. Wijzigingen in loon- en materiaalkosten tijdens de bouw worden dus niet doorberekend. Betalingsvoorwaarden De aanneemsom wordt u gefactureerd in termijnen, naar rato van de voortgang van de bouw. De termijnregeling die in de koop-/aannemingsovereenkomst is opgenomen, is overeenkomstig de standaard termijnregeling van Woningborg. De aannemingsovereenkomst geeft aan dat u, tot de datum van notarieel transport onder vergoeding van rente, recht heeft op uitstel van betaling. Voor de vervallen bouwtermijnen ontvangt u echter wel de termijn nota s. Op de datum van notarieel transport dient u deze bouwtermijnen en de daarbij behorende uitstelrente te voldoen. Na het notarieel transport ontvangt u, telkens wanneer de bouw weer zover is gevorderd, een volgende termijnnota. U dient de nota s uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening te voldoen. De facturen worden digitaal (per ) verstuurd. Uw adres dient bij de aannemer bekend te zijn. 5% Opleveringsregeling Deze regeling geeft u als koper extra zekerheid om geconstateerde gebreken bij de oplevering van uw woning verholpen te krijgen. Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de aannemingsovereenkomst. Koperskeuze procedure / Meer- en minderwerk De koper zal in het bezit worden gesteld van een zogenaamde basis-optielijst, met mogelijke alternatieven dan wel opties met bijhorende verrekenprijzen. De gelegenheid wordt geboden om een persoonlijke keuze te maken. Doordat deze opties voor u al geprijsd zijn, heeft u al voor de aankoop inzicht in de totale prijs van uw droomwoning op maat. Wijzigingen met betrekking tot de constructie, het gevelbeeld, positie meterkast, leidingkokers en trapgat behoren niet tot de mogelijkheden en worden derhalve niet in behandeling genomen. Mocht u nog andere wijzigingen aan of in de door u gekochte woning wensen dan zijn er (afhankelijk van de fase van uitvoering van uw woning) nog vele aanpassingen c.q. aanvullingen mogelijk. In een persoonlijk gesprek met de kopersbegeleider van Van Dijk Bouw kunt u uw wensen kenbaar maken. Indien uw wensen bouwtechnisch mogelijk zijn en voldoen aan de geldende eisen en voorschriften, ontvangt u een offerte en wordt aangegeven hoe u verder dient te handelen. Het verdient aanbeveling uw eventuele afwijkende woonwensen in een zo vroeg mogelijk stadium kenbaar te maken.

24 Indien in het kader van minderwerk, op specifiek verzoek, zaken niet worden aangebracht of onderdelen komen te vervallen, dan kan de woning bij oplevering mogelijk in strijd zijn met de geldende eisen. In dat geval komt de Woningborg garantie (deels) te vervallen. De koper wordt hierover vooraf geïnformeerd. U dient ermee rekening te houden dat een later te realiseren uitbouw gevolgen kan hebben voor de hoofddraagconstructie van de woning. U wordt dan ook aangeraden in dit soort situaties u zich te laten adviseren door een erkend bouwkundig constructie bureau. Sluitingsdata Het opgeven van alternatieven dan wel opties uit de basis-optielijst is mogelijk tot een vooraf door de aannemer te bepalen / bepaalde sluitingsdatum. Afhankelijk van de planning van de bouw, waarbij rekening wordt gehouden met de benodigde voorbereidingstijd en levertijd van materialen, worden deze data voor diverse onderdelen bepaald. Indien na het verstrijken van de sluitingsdata nog wijzigingen gewenst zijn, zal individueel worden bekeken of deze nog uitvoerbaar zijn en in behandeling kunnen worden genomen. Werkzaamheden derden Werkzaamheden in en om de woning door u en/of derden, zijn vóór het opleveren van de woning niet toegestaan. Betreden van de bouwplaats Het is niet toegestaan de bouwplaats zonder toestemming te betreden. Van Dijk Bouw hecht veel waarde aan een veilige bouwplaats. Desondanks is een bouwplaats een gevaarlijke plaats om te betreden zonder de benodigde veiligheidskleding en zonder op de hoogte te zien van de werkzaamheden die plaatsvinden. Als aannemer zijn wij verantwoordelijk voor het naleven van allerlei veiligheidsvoorschriften. Tijdens kijkmiddagen wordt u in gelegenheid gesteld de bouwplaats en uw toekomstige woning te bezoeken. Wij vragen uw begrip in deze..

25 ALGEMENE PROJECTINFORMATIE Garantie De woning wordt aangeboden met toepassing van de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg N.V. uit Gouda. De Woningborg Garantie- en waarborgregeling beschermt kopers van nieuwbouwwoningen die in het bezit zijn van het Woningborg-certificaat tegen de risico s van een eventueel faillissement van de aannemer tijdens de bouw en bouwkundige gebreken na oplevering. Voordat een aannemer zich kan inschrijven bij Woningborg, toetst Woningborg de aannemer op financieel gebied, technische vakbekwaamheid en deskundigheid. Bij ieder bouwplan worden de tekeningen en technische omschrijving door Woningborg beoordeeld, waarbij zowel naar de financiële-, de juridische als de technische risico s wordt gekeken. Als u een woning met Woningborg-garantie koopt, betekent dit voor u o.a. het volgende: gaat uw aannemer tijdens de bouw failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van uw woning. Is afbouw om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg u een financiële schadeloosstelling. de aannemer garandeert de kwaliteit van de woning tot 6 jaar en 3 maanden na oplevering. Bij bepaalde ernstige gebreken zelfs tot 10 jaar en 3 maanden. Woningborg waarborgt de garantieverplichting van de aannemer, anders gezegd als de aannemer niet meer kan of wil herstellen dan draagt Woningborg hier zorg voor. de aannemer die bij Woningborg staat ingeschreven, is verplicht om een model aannemingsovereenkomst met bijhorende algemene voorwaarden en toelichting te gebruiken. Het modelcontract vormt de contractuele basis voor de rechtsverhouding tussen u als koper en de aannemer. In dit modelcontract zijn de rechten en plichten van de koper en de aannemer evenwichtig vastgelegd. wanneer er na oplevering van de woning geschillen tussen de koper en de aannemer ontstaan over de kwaliteit van de woning dan kan Woningborg hierin bemiddelen. Nadat uw besluit tot aankoop van een woning is genomen, ontvangt u van de makelaar bij de aannemingsovereenkomst het door Woningborg uitgegeven boekje Woningborg Garantie- en Waarborgregeling Dit boekje maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst en het verdient aanbeveling om het grondig te lezen. In dit boekje zijn onder meer de door de aannemer verstrekte Woningborg-garanties opgenomen. Pas als aan alle eisen wordt voldaan, mag het huis onder Woningborg-garantie worden verkocht en ontvangt de koper, voordat het transport bij de notaris plaatsvindt, het waarborgcertificaat. Het kan zijn dat u als koper met de aannemer overeenkomt dat deze bepaalde materialen en/of constructies en/of werkzaamheden niet toepast en/of verricht. Door dit minderwerk kan strijdigheid ontstaan met de eisen van het Bouwbesluit en de op basis daarvan afgegeven vergunning en/of Woningborg-garantienormen. Partijen kunnen bij overeenstemming over minderwerk, de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2010 van toepassing verklaren en dit minderwerk vastleggen in de daarbij behorende nadere overeenkomst. In deze overeenkomst worden de aansprakelijkheden tussen partijen verdeeld. Daarnaast worden in uw aannemingsovereenkomst en in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling een aantal aspecten genoemd die van de garantie zijn uitgesloten. Zo vallen de door de aannemer eventueel aan te brengen erfafscheidingen en bestratingen buiten de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving staat omschreven, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, reglementen en standaard voorwaarden. In het geval enige bepaling in de technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor u als verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling De Aanvullende garantie verwarmingsinstallatie is niet van toepassing. Uitvoeringsduur De uitvoeringsduur van de bouw van de woning bedraagt een aantal werkbare werkdagen, nader aangegeven in de aannemingsovereenkomst, te rekenen vanaf het tijdstip dat de ruwe begane grondvloer gereed is. Feesten, vakantiedagen, weekenden en ATV-dagen, alsmede dagen met slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld regen en vorst, vallen niet onder werkbare werkdagen.

26 Indien er sprake is van schade, ontstaan door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld brand of storm, dan kan de bouwtijd worden verlengd met het aantal werkdagen, benodigd voor het verhelpen van deze schade. Door u opgevoerde aanvullende werkzaamheden in de sfeer van meerwerk, kunnen een verlenging van de bouwtijd met zich meebrengen. Voor een volledige definitie van werkbare dagen verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van uw aannemingsovereenkomst. Nutsvoorzieningen Iedere woning wordt aangesloten op de nutsvoorziening, zoals water, elektra en gas en wordt voorzien van een aansluiting op het riool. De aanlegkosten voor de betreffende nutsvoorzieningen, met standaard capaciteit, zijn in de verkoopprijs opgenomen. De aansluitkosten en/of entreegelden voor gas, water en elektra zijn bij de koopsom inbegrepen. De verkrijger / bewoner zal vanaf het moment van de oplevering een contract met een energieleverancier moeten afsluiten. Tijdens de oplevering wordt de meterstand hiertoe opgenomen en zal de aannemer zich afmelden. De aansluitkosten en/of entreegelden voor eventueel CAI, KPN en glasvezel zijn niet bij de koopsom inbegrepen. De woning is voorzien van loze leidingen te gebruiken voor data, TV en telefoon. Installaties algemeen De installaties worden uitgewerkt aan de hand van wettelijke normeringen. De leidingen ten behoeve van installaties worden in de woning zoveel mogelijk als inbouwleidingen in de wanden en vloeren verwerkt. Bouwbesluit en normen Bij het samenstellen van deze technische omschrijving met bijhorende tekeningen is uitgegaan van Bouwbesluitregelgeving zoals die ten tijde van het opstellen van deze technische omschrijving van toepassing was. Nadien doorgevoerde wijzigingen binnen de Bouwbesluitregelgeving, tot het moment van indienen van de aanvraag van omgevingsvergunning bouwen en eventueel daarmee samenhangende noodzakelijke bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen, zullen in uw woning worden verwerkt. Politiekeurmerk Veilig Wonen Er wordt gestreefd om in het plan zoveel mogelijk te voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Zo wordt er hoogwaardig hang- en sluitwerk toegepast. Er worden door de aannemer geen certificaten aangevraagd en/of verstrekt. Traditioneel De bouwwijze is overwegend traditioneel. De vloeren en bouwmuren zijn steenachtig, de buitenkozijnen worden uit hardhout vervaardigd en de diverse betimmeringen worden uit houten delen of platen vervaardigd. Er worden hoogwaardige en duurzame materialen toegepast die grotendeels betrokken worden van leveranciers die onder KOMO produceren. Overbouwingsrecht De spouwmuurconstructie en buitenmuren met onderliggende funderingen van eventuele uitbouw(en) zullen deels op de naastgelegen kavel gesitueerd zijn waardoor de naastgelegen tuinbreedte effectief deels versmalt. Wanneer er door de verkrijger / bewoners van de naastliggende woning gekozen wordt voor een dergelijke uitbouw, zal er dus sprake zijn van een bebouwing over de grens van het gekochte perceel. In de notariële akte van levering wordt dit door middel van erfdienstbaarheden juridisch vormgegeven. Maatvoering Tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle maten op de tekeningen uitgedrukt in millimeters. Indien de maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De maatvoering op de verkoop tekeningen betreft circa maten, geringe maatafwijkingen worden voorbehouden. De maatvoering wordt definitief bepaald bij het uitwerken van de benodigde werktekeningen. Afmetingen van leidingkokers zijn indicatief en worden conform berekeningen en de tekeningen van de installateurs uitgevoerd.

27 Tekeningen Het op de tekeningen aangegeven meubilair, inrichting, glazen douche wanden, apparaten, beplantingen, bestrating enz. behoren niet tot de levering van de aannemer. Behoudens datgene wat nadrukkelijk in deze technische omschrijving is aangegeven. Situatieschets De nummers bij de woningen zijn de huisnummers. Deze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in alle officiële stukken en correspondentie. Getekende openbare voorzieningen, bestaande of geplande omliggende bebouwing, bomen en beplanting buiten de erfgrenzen, vallen onder de verantwoordelijkheid van o.a. de gemeente, tenzij in deze technische omschrijving anders staat vermeld. De situatietekening is met de grootst mogelijke zorg gemaakt en de grootte van de kavels is zo nauwkeurig mogelijk bepaald. Desondanks kunnen geringe afwijkingen voorkomen. Om die reden wordt in de koopovereenkomst de grootte van de kavels aangeduid als circa. Pas na kadastrale inmeting is de werkelijke perceeloppervlakte bekend. Bij verschil ten opzichte van de koopakte vindt geen verrekening plaats. Schoonmaken De gehele woning wordt bezemschoon opgeleverd. Het sanitair, het tegelwerk en de beglazing van de kozijnen worden schoon opgeleverd. Oplevering Minimaal twee weken vóór de oplevering wordt u schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van opleveren. Tijdens deze oplevering worden geconstateerde onvolkomenheden schriftelijk vastgelegd als zogenaamd proces-verbaal van oplevering dat door beide partijen wordt ondertekend. De desbetreffende punten dienen, voor zover mogelijk, vervolgens binnen 15 werkbare werkdagen te worden hersteld. Als u vóór de oplevering aan alle verplichtingen heeft voldaan, inclusief de eindafrekening van de termijnen en het restant van het eventuele meerwerk, ontvangt u bij oplevering de sleutels van uw woning. Het in ontvangst nemen van de sleutels betekent dat de woning aan u is opgeleverd. Onderhoudsperiode De onderhoudstermijn geldt voor een periode van drie maanden na de opleveringsdatum. Bij oplevering ontvangt u als eigenaar een formulier met het verzoek hierop de eventuele geconstateerde gebreken, die die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het werken van materialen, te vermelden en deze voor afloop van de onderhoudstermijn aan de aannemer te retourneren. In het geval nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, welke op het proces verbaal van oplevering staan vermeld doch nog niet zijn of konden worden uitgevoerd, dan kunnen deze eveneens op dit formulier worden vermeld. Indien uit dit formulier blijkt dat er opmerkingen zijn, welke naar uw mening een nadere toelichting behoeven, zal met u contact worden opgenomen teneinde in overleg te bepalen, welke opmerkingen wel of niet zullen worden hersteld. Een nieuwbouw huis heeft in de eerste periode van bewoning een hoge vochtigheidsgraad. Daarom wordt aangeraden om in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Ondanks dat blijft het mogelijk dat er krimpscheurtjes ontstaan. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren enzovoort kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de onderliggende constructievloer en van de afwerkvloer ontstaan er krimpscheurtjes, die worden doorgegeven aan de tegel- of grindvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist. Diversen Als de verkrijger schade heeft veroorzaakt door boren, zagen, hakken en frezen in vloeren, cementdekvloeren, wanden, houten draagconstructies enz. is herstel hiervan niet voor rekening van de aannemer.

28 TECHNISCHE OMSCHRIJVING Deze technische omschrijving vormt één geheel met de tekeningen, zoals omschreven in paragraaf 24 van deze omschrijving. Inleiding Voor deze woning wordt door de garantieplichtige ondernemer een Woningborg-certificaat aangevraagd conform de Woningborg Garantie- en waarborgregeling De bij deze Woningborgregeling behorende brochure dient vóór het waarmerken van de technische omschrijving en het tekenen van de overeenkomst aan u overhandigd te worden door de verkoper van de woning. Voorrang Woningborg bepalingen Ongeacht hetgeen overigens in deze technische omschrijving is bepaald gelden onverkort de bepalingen uit de Garantie- en waarborgregeling en de modelovereenkomst zoals gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn c.q. nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren onverkort steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg. Indeling van de woning in verblijfsgebieden Het verblijfsgebied op de begane grond bestaat uit: woonkamer keuken Het verblijfsgebied op de eerste verdieping bestaat uit: slaapkamer 1 slaapkamer 2 slaapkamer 3 De 2 e verdieping betreft een functieruimte / onbenoemde ruimte. Peil van de woning Het peil -P- waaruit alle hoogten en diepten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de begane grondvloer; dit peil wordt door de gemeente aangegeven. De juiste maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw- en woningtoezicht van de gemeente. Grondwerk Voor de aanleg van de funderingen, rioleringen, kabels en leidingen, bestratingen etc. worden de nodige grondwerken verricht. Uitkomende grond wordt globaal op de kavel geëgaliseerd.. Er wordt geen grond aangevoerd voor het eventueel ophogen van niet te bebouwen terreingedeelten. Levering van onder andere (straat)zand en teelaarde en werkzaamheden als (diep) omspitten, draineren en dergelijke voor tuinaanleg en bestratingen zijn niet bij de (koop-) aanneemsom inbegrepen en worden ook niet door de gemeente aangebracht. Indien de bodem van de ontgraven bouwput niet uit zand bestaat, zal er een bodemafsluiting van schoon zand worden aangebracht. Als gevolg van de plaatselijke grondsamenstelling kunnen zettingen optreden die het nodig maken dat na oplevering van de woning bestrating en tuinen periodiek opgehoogd moeten worden. Deze werkzaamheden dienen naar inzicht en voor rekening van de verkrijger te worden uitgevoerd.

29 Rioleringswerken De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot de riolering zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De buitenriolering wordt uitgevoerd in P.V.C.-buis, overeenkomstig de voorschriften in de plaatselijke bouwverordening. De afvoeren van de diverse lozingstoestellen worden uitgevoerd in materiaal dat tot 90 C hittebestendig is en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. De riolering wordt belucht middels een ontspanningsleiding, welke bovendaks uitmond. De aangegeven hemelwaterafvoeren zijn indicatief. Het hemelwater dient bovengronds te worden afgevoerd, eindigend met een bocht teneinde het water op het maaiveld af te voeren. U dient zelf te zorgen voor verdere afvoer van het hemelwater. Bestratingen Er worden geen bestratingen aangebracht. De bestrating t.b.v. de toegang naar de woning en een terras dient door verkrijger na oplevering in eigen beheer worden aangebracht. Terreininventaris Er worden geen erfafscheidingen aangebracht. Funderingen De woningen en bergingen worden gefundeerd op betonstroken welke worden aangebracht op vaste grond. De afmeting van de fundatie alsmede de aanlegdiepte wordt door de constructeur bepaald. De kruipruimte wordt geventileerd door middel van roosters. Gevels en wanden De constructieve binnenmuren zijn dragend en worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De woningscheidende wand alsmede de binnenspouwbladen t.p.v. de voor-, achter-, en zijgevel worden eveneens uitgevoerd in kalkzandsteen. In de kalkzandsteen wanden worden t.p.v. kozijnopeningen de noodzakelijke lateien aangebracht. De woningscheidende wand tussen de twee onder één kap woningen wordt gedetailleerd conform de voorschriften uit het Bouwbesluit. De aannemer garandeert jegens de verkrijger geen hogere geluidsisolatie tussen de woningen onderling dan krachtens het bepaalde in het bouwbesluit geëist kan worden. De niet dragende scheidingswanden in de woningen worden uitgevoerd worden verdiepingshoge cellenbetonelementen of gelijkwaardig toegepast. Waar nodig volgens het Bouwbesluit zal er een geluidbeperkende uitvoering worden toegepast. In het kalkzandsteen lijmwerk worden lateien opgenomen conform berekening constructeur. De benodigde stalen lateien en raveelijzers en ondersteuningsconstructies worden aangebracht volgens opgave van de constructeur. Met buitenlucht in aanraking komend staal wordt thermisch verzinkt. Overig, niet met buitenlucht in aanraking komend staal wordt geprimerd uitgevoerd. Betonwerk: In de gevels van de woningen worden prefab beton elementen toegepast. Onder de buitenkozijnen met borstwering worden betonnen raamdorpels toegepast. Voor het voegwerk wordt een voegmortel toegepast, terugliggend doorgestreken. In het buitengevelmetselwerk wordt een voldoende aantal open stootvoegen aangebracht ten behoeve van ventilatie en / of afwatering.

30 Dilataties In het buitengevelmetselwerk worden dilatatievoegen aangebracht, niet afgewerkt, in overleg met de leverancier. Dilatatievoegen in de binnenmuren worden afgewerkt met een zogenaamd gaasband. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat. Vloeren De begane grondvloer van de woningen, geïsoleerde berging* en bijkeuken* worden uitgevoerd als een geïsoleerde geprefabriceerde betonnen systeemvloer (met de vereiste isolatiewaarde). Onder de woningen en bijkeuken* bevindt zich een kruipruimte die per woning toegankelijk wordt gemaakt door middel van een geïsoleerd kruipluik voorzien van stalen matrand. Dit kruipluik bevindt zich onder de trap in de entree. De verdiepingsvloeren worden uitgevoerd met geprefabriceerde betonelementen die in het werk worden aangestort met beton. De zogenaamde V-naden van de betonelementen blijven zichtbaar in het plafond en kunnen onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn. Daar waar noodzakelijk worden, t.b.v. de constructieve opvang van de vloeren z.g. stalen raveelijzers en lateien toegepast, deze blijven in zicht en worden met spuitpleister afgewerkt. (*= optioneel) De vloer van de berging op de begane grond wordt voorzien van betontegels 300x300mm en is zonder kruipruimte. Voor de toegang tot de kruipruimte wordt, daar waar aangegeven op tekening, een sparing gemaakt in de begane grondvloer. Deze sparing wordt afgedekt met een kierdicht geïsoleerd kruipluik, voorzien van een luikoog. Daken Het hellend dak van de woningen bestaat uit geprefabriceerde geïsoleerde houten dakelementen (met de vereiste isolatiewaarde), voorzien van ondersteunende knieschotten. Zowel de dakelementen als de knieschotten zijn voorzien van een onafgewerkte groene houtspaanderplaat. Op het hellende dak worden panlatten met betonnen sneldakpannen aangebracht. Optioneel kan een dakraam worden aangebracht worden. In het dakvlak van de zijgevel worden doorvoeringen t.b.v. de ventilatie, rioolbeluchting en de luchttoevoer en rookgasafvoer van de c.v. installatie aangebracht. Het platte dak van de berging bestaat uit een prefab houten dak element. Deze wordt vervolgens voorzien van een bitumineuze dakbedekking. Het dak element in de berging blijft in zicht en is onbehandeld. Dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim. Het platte dak van de dakkapel* bestaat uit een prefab houten dak element met isolatiemateriaal (met de vereiste isolatiewaarde) afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De onderzijde van de balklaag wordt voorzien van een onafgewerkte groene houtspaanderplaat. Langs de dakranden wordt een boeiboord aangebracht van een onderhoudsarme beplating. De geïsoleerde zijwang van de dakkapel* wordt aan de buitenzijde voorzien van onderhoudsarm plaatmateriaal en aan de binnenzijde afgewerkt met een onafgewerkte groene houtspaanderplaat beplating. De dakrand wordt afgewerkt met een naturel kleurige aluminium daktrim. (*=optioneel bij Schokker III) Het platte dak van de geïsoleerde berging* bestaat uit een houten balklaag waarop plaatmateriaal wordt aangebracht. Deze wordt aan de bovenzijde voorzien van isolatie en afgewerkt met een bitumineuze dakbedekking. De balklaag wordt aan de onderzijde voorzien van een gipsplatenplafond. Dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim. (*=optioneel) Het platte dak van de bijkeuken* en uitbouw* wordt uitgevoerd middels geprefabriceerde betonelementen die in het werk worden aangestort met beton. De zogenaamde V-naden van de betonelementen blijven zichtbaar

31 in het plafond en kunnen onregelmatig ten opzichte van elkaar zijn. De bovenzijde wordt voorzien van isolatie (met de vereiste isolatiewaarde) en vervolgens een bitumineuze dakbedekking. De dakrand wordt afgewerkt met een aluminium daktrim. (*=optioneel) De stuiknaden van de in plaatmateriaal uitgevoerde boeiboorden / overstekken sluiten niet strak op elkaar aan ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud na oplevering. Tevens wordt de constructie voorzien van de noodzakelijke ventilatieopeningen. Het hellende dakvlak wordt dichtgelegd met dakpannen, betonnen sneldekpan, in een kleur conform kleurenstaat, inclusief hulpstukken. De verankering van de dakpannen volgens voorschriften van de leverancier. Ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / rookkanalen Het ventilatiesysteem is een mechanisch afzuigsysteem met een natuurlijke toevoer door middel van ventilatieroosters in de kozijnen. De op tekening aangegeven ventilatieroosters zijn indicatief. De afzuigunit wordt geplaatst in de onbenoemde ruimte waar aangegeven op tekening en aangesloten op een dakdoorvoer door middel van flexibele aansluitstukken. Op de volgende plaatsen zal de lucht worden afgezogen: keuken; toiletruimte; badruimte; opstelplaats wasmachine. Op de volgende plaatsen wordt verse lucht toegevoerd (natuurlijke toevoer via de roosters in de gevel): Woonkamer/keuken (verblijfsgebied); Slaapkamers (verblijfsgebied); De ventilatieafvoer van de verblijfsgebieden vindt hoofdzakelijk plaats via de vrije ruimte onder de deur. De ventilatietoevoer van de toiletruimte en badruimten vindt plaats via de vrije ruimte onder de deur. De 3-standenschakelaar van de mechanische ventilatie bevindt zich in de badkamer. In de woonkamer wordt een Co2 sensor gemonteerd. In de keuken wordt standaard geen voorziening meegenomen voor de aansluiting van een afzuigkap. De afvoer van de afzuigkap kan gerealiseerd worden door een doorvoer rechtstreeks naar buiten. (optie). Indien er wordt gekozen voor een recirculatieafzuigkap is een doorvoer naar buiten niet nodig. De afvoer van de afzuigkap mag niet worden aangesloten op het mechanische ventilatiesysteem. De meterruimte wordt geventileerd middels een ventilatiesleuf in de deur. De berging wordt natuurlijk geventileerd door middel van open stootvoegen. Het stooktoestel wordt geplaatst in de onbenoemde ruimte waar aangegeven op tekening. De toegepaste ventilatievoorzieningen waarborgen zowel de toe- als afvoer van ventilatielucht. Ten behoeve van een wasdroger wordt geen afvoer gemaakt.

32 Kozijnen, metaalwerken en meterruimte Buitenkozijnen, ramen en deuren Alle gevelkozijnen inclusief draai, en/of uitzetramen, glaslatten en buitendeuren e.d. worden uitgevoerd in hardhout. Kozijnen, ramen en deuren worden uitgevoerd volgens de eisen van KOMO. In de kozijnen worden ventilatieroosters opgenomen. De buitenkozijnen worden voorzien van het nodige hang- en sluitwerk, slijtstrippen, tochtprofielen en condensprofielen. De bereikbare deuren, ramen en kozijnen in de buitengevel hebben een inbraakwerendheid die voldoet aan weerstandsklasse 2 van het Politiekeurmerk. Alle buitendeuren zijn voorzien van gelijksluitende veiligheidsprofielcilinders. Alle kozijnen, ramen en deuren worden fabrieksmatig voorzien van grondverf volgens de geldende voorschriften. De berging wordt voorzien van een kanteldeur, in kleur conform de kleurenstaat. Onder de kanteldeur wordt een verzinkt stalen hoeklijn aangebracht. Binnenkozijnen, ramen en deuren De binnenkozijnen zijn stalen montagekozijnen met bovenlicht (een paneel t.p.v de meterkast ) en een afgeslankte bovendorpel, geschikt voor opdekdeuren. De binnendeuren uitvoeren als standaard witte opdekdeuren, hoog 2315 mm, breedte volgend uit de plattegronden. De binnendeuren worden voorzien van paumelles, sloten, aluminium deurkrukken en schilden. Voor de ventilatie van de meterkast worden in de deur en bovenpaneel voorzieningen aangebracht. Tenzij anders omschreven worden er geen dorpels onder de binnendeurkozijnen aangebracht. In de voordeur, type (indicatief) WK 3004, wordt een brievengleuf aangebracht met tochtborstel aan binnenzijde en een klep aan de buitenzijde. Het kan zijn dat de afstand van deze brievengleuf de TNT-post normering overschrijdt. In dat geval dient de verkrijger zelf een brievenbus te plaatsen zodat deze afstand wordt verkleind en voldoet aan de gestelde eisen. Met betrekking tot de inbraakwerendheid wordt voldaan aan de eisen conform het Bouwbesluit. Trappen en (af)timmerwerk Voor de toegang van de eerste verdieping wordt een dichte trap toegepast en voor de toegang van de tweede verdieping wordt een open trap toegepast. Onder de dichte trap naar de eerste verdieping bevindt zich een trapkast. De verdiepingstrappen worden uitgevoerd als vuren houten trappen. De trap wordt aan de muurzijde voorzien van hardhouten muurleuning op leuningdragers. Hekwerk is een vuren houten spijlenhekwerk. De treden dienen door de koper te worden voorzien van een ruwe afwerking b.v. tapijt. Er worden géén vloerplinten geleverd en aangebracht Goten en hemelwaterafvoeren Er worden PVC hemelwaterafvoeren aangebracht, de aantallen en posities zoals aangegeven op tekening. De hemelwaterafvoeren eindigen boven het maaiveld. De stuiknaden van de gootbetimmering sluiten niet strak op elkaar aan ten behoeve van het noodzakelijke onderhoud na oplevering. Tevens wordt de constructie voorzien van de noodzakelijke ventilatieopeningen. Plafond-, wand- en vloerafwerking Spuitwerk in fijne structuur op alle plafonds, met uitzondering van de berging, de meterkast en het dakbeschot. De onderzijde van het dakbeschot en in het zicht komend houtwerk is onbehandeld (groene platen in het zicht).

33 De niet betegelde wanden worden als volgt afgewerkt: behangklaar. Behangklaar: Alle binnenwanden m.u.v. van de toilet- en badruimte worden gereed voor behang opgeleverd. U dient er rekening mee te houden dat alvorens er kan worden behangen, voorbereidende werkzaamheden moeten worden verricht. Dit betreft het verwijderen van kleine oneffenheden, het vullen van kleine gaten etc., het stofvrij maken en waar nodig het behandelen van sterk zuigende ondergronden. Behangklaar is niet zonder meer gereed om te sausen. Er worden cementdekvloeren in alle ruimten aangebracht, met uitsluiting van de vloer in de toiletruimte, de badruimte, de berging en achter knieschotten. Dikte vloer in badruimte nader te bepalen. Aandachtspunt: Indien de vloer wordt voorzien van een harde vloerbedekking (natuursteen, plavuizen, verlijmd pakket e.d) dient er rekening mee gehouden te worden dat de standaard afwerkvloer hiervoor niet geschikt is en eventueel aanvullende maatregelen getroffen moeten worden. De aannemer is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele scheurvorming. Ter plaatse van de voordeur mag het hoogteverschil, conform het Bouwbesluit, met de bovenzijde van de onderdorpel niet meer zijn dan 20mm. U dient hiermee rekening te houden bij het maken van uw keuze van de vloerafwerking van de hal. Tegelwerk Wand- en vloertegels: de kopers hebben de keuze uit diverse wand- en vloertegels. De stelpost voor aankoop bedraagt 9,00 /m² incl. BTW voor de wandtegels en 15,00 /m² voor de vloertegels. De afmetingen van de standaard tegels zijn: De wandtegels: 200 x 250 mm en worden standaard staand aangebracht. De afmetingen van de standaard vloertegels zijn 200 mm x 200 mm. De douchehoek, 90 x 90 cm, wordt 1 tegel verdiept getegeld. Verwerking wandtegels toiletruimte tot 1200mm badruimte tot plafond. Uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof hoekstrippen; Voor het verwerken van een afwijkend formaat tegels worden toeslagen berekend. De voegen van de wand- en vloertegels worden niet strokend ten opzichte van elkaar aangebracht. In de keuken worden géén tegels aangebracht.

34 Overige voorzieningen Onder de raamkozijnen worden aan de binnenzijde vensterbanken toegepast. Materiaalomschrijving: kunststeen wit: Op de begane grond: 300 mm breed en 20 mm dik; Op de verdieping(en): 200 mm breed en 20 mm dik. In de badkamer worden geen vensterbanken toegepast, de vensterbanken worden betegeld. Bij kozijnen/puien waarvan de onderdorpel op vloerniveau zit worden geen vensterbanken toegepast. Onder de deuren van de natte ruimten worden dorpels toegepast. Materiaalomschrijving: hardsteen dorpel, afmeting 20 x 60 mm over de hele breedte van het kozijn. Onder alle buitendeuren worden dorpels toegepast, behalve onder de loopdeur in de buitenberging. Materiaalomschrijving: DTS dorpels, kleur zwart. Aan de buitenzijde worden onder de kozijnen betonnen raamdorpels toegepast. Kozijnen die op de begane grondvloer staan worden niet voorzien van betondorpels. Aanrecht en opstelplaats kooktoestel Er wordt standaard géén keukeninrichting (aanrechtblok) aangebracht. Beglazing en schilderwerk HR++ glas (thermische isolerend) wordt in alle buitenkozijnen, ramen en deuren van de woning toegepast. Daar waar nodig wordt veiligheidsglas aangebracht conform NEN Enkelglas wordt toegepast in de bovenlichten van de binnendeurkozijnen. T.p.v. leidingkokers, meterkasten e.d. wordt een dicht paneel aangebracht. Geen plakfolie aanbrengen op glas: Het gevaar is, dat op het gedeelte waar de folie zit, de zonnewarmte meer geabsorbeerd wordt, dan in de omgeving. Daardoor ontstaat een foute manier van uitzetting, en kan de afdichting lek raken. Bij een lekke afdichting ontstaat condens tussen de twee glaslagen. Door het plakken van folie vervalt de (fabrieks-) garantie. Schilderwerk/beitswerk: Het buitenschilderwerk wordt dekkend aangebracht conform kleurenschema. Het kleurenschema van het buitenwerk wordt in overleg met de gemeente en de architect vastgesteld. Binnenschilderwerk: Alle in het zicht komend hout wordt voorbehandeld (m.u.v. de zolder en berging) en één keer afgelakt, e.e.a. volgens onderstaand overzicht: De onderdelen die standaard geschilderd of gelakt worden: - binnenkant buitenkozijnen, ramen en deuren; - trapbomen; - trapleuningen; - traphekken; De fabrieksmatig afgewerkte onderdelen (standaardkleur af fabriek): - binnenkozijnen; - binnendeuren; - radiatoren;

35 De onbehandelde onderdelen: - leidingen van c.v. en waterleiding; - meterbord meterkast; - traptreden; - zolder compleet; - dak berging Correct onderhoud van het kit- en schilderwerk conform het advies is noodzakelijk. Enerzijds met betrekking tot uw garantierechten, maar zeker ook met betrekking tot (vroegtijdige) schade aan het timmerwerk na het verstrijken van de garantietermijn van Woningborg. Met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud wordt u verwezen naar de door Woningborg, samen met het certificaat toegezonden folder Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud. Met name als de architect heeft gekozen voor donkere kleuren is opvolgen van de voorgeschreven onderhoudsfrequentie zeer belangrijk. Behangwerken Er wordt geen behang aangebracht. Water- en gasinstallatie De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterruimte; de waterleiding is afsluit- / aftapbaar en in voldoende mate beschermd tegen bevriezing. De volgende tappunten worden aangesloten: keuken: - afgedopt; toiletruimte(n): - inbouwreservoir van het wandcloset ; - fonteinkraan; badruimte: - de kraan boven de wastafel; - de douchethermostaatkraan; - inbouwreservoir van het wandcloset opstelplaats voor de wasmachine; C.V.-installatie. Aansluitpunten warmwaterleiding: keuken: - afgedopt; badruimte: - de kraan boven de wastafel; - de douchethermostaatkraan; Er wordt een gasleiding gelegd naar de volgende aansluitpunten: keuken, afgedopt; C.V.-installatie

36 Sanitair Het sanitair wordt geleverd en gemonteerd in een standaard witte uitvoering en wordt met de nodige stankafsluiters aangesloten op de riolering. Toe te passen materialen in: Toe te passen materialen in toiletruimten: 1 x wandclosetcombinatie met toebehoren; 1 x fonteincombinatie met toebehoren; 1 x fonteinkraantje. Toe te passen materialen in badruimte: 1 x wandclosetcombinatie met toebehoren 1 x enkele wastafelcombinatie met toebehoren; 1 x wastafelmengkraan; 1 x keramisch planchet; 1 x spiegel Ø 60 cm; 1 x betegelde douchehoek met een douchethermostaatkraan en glijstangcombinatie. 1 x RVS vloerput, 15 x 15 cm. De aansluiting van de fontein en wastafel op de binnenriolering door middel van vloerbuizen ( chroom incl. sifon ). Elektrische installatie De aanleg- en aansluitkosten en de eventuele kosten van ingebruikstelling met betrekking tot elektrische energie zijn in de koop-/aanneemsom begrepen. De kosten van gebruik van elektriciteit zijn tot de dag van oplevering voor rekening van de ondernemer. De elektrische installatie wordt aangelegd vanuit de meterruimte, verdeeld over een aantal groepen naar de diverse aansluitpunten zoals op tekening is aangegeven. De elektrische installatie voldoet aan NEN Voor de plaats op de wanden worden de volgende hoogten aangehouden, gemeten vanuit de afgewerkte vloer: - wandcontactdozen (wcd) 30 cm; m.u.v. gecombineerde dozen met lichtschakelaar - schakelaars 110 cm - wandcontactdozen boven het aanrecht van de keuken 125 cm; De wandcontactdozen en schakelaars zijn van het zogenaamde inbouw model (m.u.v. berging en zolder) en worden afgewerkt met een kunststof frontplaat, kleur wit. De wandcontactdozen, schakelaars en dergelijke t.p.v. de berging worden uitgevoerd als opbouw model. Zwakstroominstallatie: De woningen zijn voorzien van een belinstallatie bestaande uit: een beldrukker naast de voordeur; een bel in de hal. Mediavoorzieningen In de woonkamer en in de hoofdslaapkamer worden bedrade media aansluitpunten aangebracht. De aanvragen voor een aansluiting (abonnement) op het glasvezelnetwerk, telefoonnetwerk en/of cainetwerk en aansluiting op de kabel TV zijn niet in de koopsom begrepen. Van Dijk Bouw vraagt gelijktijdig met gas, water en elektra de aansluitingen ten behoeve van telefoon en CAI en glasvezel wel aan. Deze eenmalige aansluitkosten zijn niet bij de koopsom inbegrepen en worden aan de koper doorberekend.

37 Verwarmings- / warmwaterinstallatie Voor de berekening van de capaciteit van de centrale verwarmingsinstallatie gelden de berekeningsgrondslagen conform de uitgave van de ISSO publicatie 51 welke op dit werk van toepassing is en conform de garantienormen. In deze normen wordt onder meer uitgegaan van nachtverlaging van 4 C over een periode van maximaal 8 uur. Tevens wordt uitgegaan van gelijktijdige verwarming van alle vertrekken. Het verdient echter aanbeveling een maximale nachtverlaging van 2 C aan te houden, dit in verband met het feit dat de luchttemperatuur in een fractie van de tijd 1 C stijgt ten opzichte van 1 C temperatuurstijging van een steenachtige constructie. De begane grond, met uitzondering van de berging, wordt voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming. Er worden geen radiatoren geplaatst. De centrale verwarmingsinstallatie wordt uitgevoerd als een radiatorenverwarming t.b.v. de 1 e verdieping. De temperatuurregeling vindt plaats door middel van een thermostaat. In de te verwarmen vertrekken worden fabrieksmatig afgelakte paneelradiatoren gemonteerd. De plaats van de radiatoren staan op tekening aangegeven en zijn indicatief. De exacte afmetingen van radiatoren worden in overleg met de installateur in een later stadium bepaalt. Onderstaande temperaturen kunnen worden gehandhaafd, waarbij geldt dat in de woning de minimaal vereiste ventilatievoorzieningen in gebruik zijn, dat alle ramen en deuren gesloten zijn en bij gelijktijdige verwarming van deze ruimten: Verblijfsruimten 20 C; Verkeersruimte 15 C; Onbenoemde ruimtes onverwarmd; Toiletruimte onverwarmd; Badruimte 22 C; Berging onverwarmd; Algemeen De door Woningborg gegarandeerde warmwatertemperatuur is niet van toepassing voor tappunten waar een thermostaatkraan wordt gemonteerd. Schoonmaken en oplevering Minimaal twee weken voor de oplevering worden de verkrijgers schriftelijk op de hoogte gesteld van de definitieve datum en het tijdstip van oplevering. De hele woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten; deze worden schoon opgeleverd. Enkele aandachtspunten Woningborg Indien er in deze technische omschrijving stelposten zijn opgenomen, is het volgende van belang: - is het bedrag van de stelpost inclusief B.T.W.; - is het bedrag inclusief verwerkingskosten; N.B.: Indien er geen gebruik gemaakt wordt van de betreffende stelpost is het mogelijk dat er een lager bedrag aan u wordt gerestitueerd (bijvoorbeeld met betrekking tot de aannemersprovisie en / of winst en risico en / of BTW, indien dit schriftelijk is vastgelegd).

38 Meer- en minderwerk U dient er rekening mee te houden dat niet al uw wensen met betrekking tot minderwerk kunnen worden ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaarden, dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor eventuele door u gewenste meerwerkopties. Om uw garanties ten opzichte van de garantie plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer schriftelijk geregeld te worden. U dient er rekening mee te houden dat meerwerk de geplande oplevering kan verschuiven. De ondernemer is gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te passen in zijn offerte. Oplevering Bij de oplevering van de woning, eventueel voorafgegaan door de zogenaamde voorschouw / -opname, dienen met betrekking tot de door u gesignaleerde gebreken op het proces-verbaal van oplevering de uit te voeren herstelwerkzaamheden of eventuele andere concrete afspraken genoteerd te worden. Onderhoud algemeen Teneinde uw volledige garantierechten te kunnen benutten, zijn onderhoudsinspecties en onderhoudswerkzaamheden absoluut noodzakelijk. Voor sommige werkzaamheden is het noodzakelijk dat u hiervoor voor eigen rekening vakmensen inschakelt. Het is dringend aan te bevelen om een korte verslaglegging van de inspectie te verzoeken. Ook is het mogelijk dat er, vanwege de huidige ARBO voorschriften, extra kosten bij u in rekening worden gebracht. Bijvoorbeeld voor het glazenwassen, één en ander afhankelijk van het ontwerp en locatie. Wij willen u ook verwijzen naar de brochure Alles over uw woning, aankoop, oplevering, gebruik en onderhoud, die u samen met het Woningborg-certificaat van Woningborg ontvangt. Waarmerking Waarmerking van de technische omschrijving, onderdeel van de verkoopbrochure d.d Eerdergenoemde bescheiden, alsmede eventuele bijlagen, behorende bij de per (-d.d.-.. gesloten overeenkomst voor de woning met bouwnummer in het project 12 woningen Schokker te Dedemsvaart De ondernemer: Van Dijk Bouw BV Plaats: Datum: De verkrijger(s): Plaats: Datum:

39 2. KLEUR EN MATERIAALSTAAT Benoeming Materiaal Kleur Metselwerk gevels baksteen rood Accent verdieping baksteen wit Buitenkozijnen hardhout RAL 9001 gebroken wit Deuren /ramen hardhout RAL 9001 gebroken wit Voordeur hardhout RAL n.t.b. antraciet Raamdorpels beton grijs Dakbedekking hellende daken betonnen sneldekpan antraciet Dakbedekking platte dak bitumen zwart Daktrim aluminium naturel/blank Hemelwaterafvoeren PVC grijs Ventilatieroosters kozijnen aluminium naturel Kanteldeur staal RAL 9001 gebroken wit Bovengenoemde kleuren kunnen op verzoek van de architect c.q. gemeente nog worden aangepast. Ook is het toegestaan in verband met levertijden andere gelijkwaardige- gevelstenen toe te passen. De aannemer zal in voorkomende gevallen de verkrijger hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 3. SLOTBEPALINGEN Deze Algemene Informatie en Technische Omschrijving, inclusief de opgenomen tekeningen, omschrijvingen en specificaties, is met de grootste zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen van de architect, adviseurs, nutsbedrijven en de gemeente en vormt het basisdocument van de woning die u koopt en maakt onderdeel uit van de aannemingsovereenkomst. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of belanghebbenden/betrokken partijen en/of nutsbedrijven, ook na ondertekening van de koopovereenkomst en aannemingsovereenkomst. Eventuele wijzigingen zullen echter geen kwaliteitsvermindering inhouden en voor u geen financiële gevolgen hebben. Indien de omschrijving in deze Algemene Informatie en Technische Omschrijving afwijkt van de tekening(en), dan zal de omschreven uitvoering worden aangehouden. Omdat de aannemer streeft naar perfectionering van haar ontwerpen en omdat bij het bouwen nog veel werk ambachtelijk wordt uitgevoerd, behoudt de aannemer zich het recht voor wijzigingen aan te brengen waarvan de noodzaak bij uitvoering blijkt. Uiteraard zal de aannemer dergelijke wijzigingen zoveel mogelijk trachten te vermijden en te beperken. Relevante wijzigingen in afwijkingen op de verkoopdocumentatie worden u tijdig bekend gemaakt door middel van een erratum of als zodanig aangemerkte nieuwsbrief welke deel uit zal maken van de contractstukken. De koper kan geen rechten ontlenen aan deze mogelijk door te voeren wijzigingen en zullen derhalve geen aanleiding geven tot reclamering of ontbinding van de overeenkomsten. De woonomgeving buiten de perceelgrenzen wordt/is ontworpen onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Wijzigingen met betrekking tot de situering van parkeerplaatsen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, cai-kasten, aangegeven bebouwing, e.d. kunnen zich voordoen. Voor wijzigingen, uitspraken, c.q. informatie in deze is de aannemer / ontwikkelaar niet verantwoordelijk. Voor de actuele, alsmede toekomstige planologische situatie rondom het project kunt u zich wenden tot de gemeente. De illustraties in deze verkoopdocumentatie zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven aan de hand van gegevens die bij het opstellen van deze verkoopdocumentatie bekend waren. De illustraties zijn echter een vrije impressie van de illustrator. Aan deze tekening en de kleurstelling hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. Op de verkooptekeningen zijn diverse arceringen aangegeven, waar afwerkingen zoals onder andere tegels en bestrating worden aangebracht. Deze arceringen zijn expliciet bedoeld om de plaats van de afwerking aan te geven. Aan eventueel gesuggereerde indelingen, formaten of legpatroon van de arceringen kunnen geen rechten worden ontleend.

40 De tekeningen zijn hetzij op schaal getekend of in verhouding. In de praktijk komt het voor dat kopers van de brochuretekeningen maten gaan opnemen om bepaalde zaken vroegtijdig te bestellen die zij zelf of derden na de oplevering van hun woning willen aanbrengen (denkt u aan b.v. keukenuitrusting, kastenwand, raamdecoratie, etc.) Wij raden u met klem af om van voornoemde tekeningen maatvoeringen af te halen. De aannemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen wanneer u toch besluit op basis van afmetingen uit de brochure tekeningen bestellingen of aannames te doen. U kunt het beste de maten inmeten op de bouwplaats in uw eigen woning, zo voorkomt u de meeste kan op meetfouten. Wij attenderen u erop dat: aan de buitenzijde van de isolerende beglazing, in verband met de hoge isolatiewaarde, zeker in de tijd van de seizoenwisselingen, condensvorming (het zogenaamde beslaan) kan optreden. om het hengelen via de brievenbus in de voordeur door inbrekers te voorkomen dient u uw voordeur op slot te draaien en vervolgens de sleutel uit het slot te halen. indien de afstand van de voordeur meer is dan de volgens de voorschriften van PostNL voorgeschreven maximale afstand van 10 meter gemeten vanaf de openbare weg u zelf een buitenbrievenbus dient te plaatsen binnen deze voorgeschreven maximale afstand. het mogelijk is dat er kleurverschillen ontstaan tussen de beglazingsvlakken onderling als gevolg van eventueel (plaatselijk) benodigde zonwerende beglazing, geluidwerende beglazing of veiligheidsbeglazing en doordat er diverse onderdelen door meerdere glasleveranciers worden aangeleverd. het mogelijk is dat er kleur- c.q. tintverschillen ontstaan bij gelijknamige kleuren als gevolg van materiaalverschil van de ondergrond en/of verschillende verfleveranciers. het mogelijk is dat er o.a. door het werken onder wisselende weersomstandigheden en toepassen van natuurlijke materialen geringe kleur- c.q. tintverschillen ontstaan in het voegwerk van de gevels. er een geringe kans bestaat dat door salpeter uit het gevelmetselwerk er zogenoemde lekstrepen ontstaan op het glaswerk. Dit is grotendeels te voorkomen door regelmatig de ramen te wassen. alle vermelde materialen dienen te worden gelezen in combinatie met de toevoeging of gelijkwaardig. door wisselende weersomstandigheden en de hiermee samenhangende luchtvochtigheid bestaat de mogelijkheid dat houten trappen kraken. Hout is een natuurproduct en reageert op wisselende omstandigheden, het z.g. werken van het hout. Het kraken van de trap heeft echter geeft constructieve consequenties en kan veilig belopen worden. regelmatig worden bewoners van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met wateroverlast in de tuin. Wateroverlast ontstaat in het algemeen vaak in gebieden met slecht waterdoorlatende grond en bij tuinen welke volledig zijn voorzien van bestrating. Mede door het voorkomen van steeds heviger regenbuien is wateroverlast helaas niet altijd te voorkomen. Om wateroverlast bij uw nieuwbouwwoning in ieder geval zoveel mogelijk tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken, zult u zelf afdoende maatregelen moeten nemen. Wij adviseren u dringend om bij de aanleg en inrichting van uw tuin advies in te winnen bij een deskundige. Houd in ieder geval bij het ontwerp en de aanleg van uw tuin rekening met het volgende: - plaats een grindstrook rondom uw woning. Zo kan opspattend water uw gevel niet bevuilen; - zorg voor afschot van de bestrating vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelgrens of achter erfgrens; - Het wel of niet aanbrengen van waterdichte / doorlatende bestrating; - Vrijhouden van voldoende stroken grond rondom de woning en berging zodat water ook in de grond kan infiltreren. De aannemer is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de wijze waarop u (in eigen beheer) uw tuin aanlegt c.q. uw tuin laat aanleggen. De samenstellers van deze documentatie kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zet, druk,- en andere fouten. Hardenberg, 17 maart 2015

41 Langewijk AB Dedemsvaart J.C. Kellerlaan SG Hardenberg

42

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen

Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Wervershoof Nieuwbouw 16 appartementen Technische omschrijving Technische omschrijving Begane grond- en verdiepingsvloeren De begane grondvloer van de appartementen wordt uitgevoerd

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype G = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype G = wonen achter Geen verrekening 0,00 1017905 Dubbele deuren voorgevel = 19 (in plaats van raamkozijn) In de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018100 Erker begane grond zijgevel vergroten (woning type D) Op de begane grond, aan de zijgevel van de woning, wordt de standaard erker vergroot

Nadere informatie

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn KLEUR- EN MATERIAALSTAAT Burggooi Karmelietenlaan te Alphen aan de Rijn Materiaal/Onderdeel Specificaties Kleur/ type Woning exterieur Gevels type A Baksteen, handvorm waalformaat Rood gemêleerd Gevels

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Optienummer 1; Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (woning type A en B) Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m (inclusief gevelkozijn met 2x dubbele deuren) uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa

Nadere informatie

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens

Eckelrade...buiten! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Heerlijk buiten wonen in Eckelrade! Woonwensen Worden Waar. Technische gegevens situatie ruime halfvrijstaande gezinswoningen ruime halfvrijstaande gezinswoningen Technische gegevens Fundering De fundering wordt uitgevoerd als een fundering op staal met grondverbetering en conform

Nadere informatie

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST

GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST GEBR. VAN DOORNELAAN NATUURLIJK WONEN IN HORST 17 appartementen GESCHIKT VOOR IEDEREEN! Horst Aan de Gebroeders van Doornelaan realiseert Wonen Limburg 17 appartementen. Waar tot en met maart 2015 nog

Nadere informatie

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd.

Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Technische omschrijving Deze technische omschrijving geldt voor alle woningen, tenzij specifiek anders benoemd. Woningen Peil Als peil geldt de afgewerkte begane grond vloer. Fundering De bestaande funderingen

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN

ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN ALGEMENE INFORMATIE EENGEZINSWONINGEN Om te beginnen: mocht u na het lezen hiervan nadere toelichting wensen, dan kunt u geheel vrijblijvend contact opnemen met Zeeman Makelaars. Zij beantwoorden uw vragen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 6 01 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1010300 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 14.950,00 uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw De gevel van

Nadere informatie

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014

Ruwbouw optielijst. d.d. 22 april 2014 Ruwbouw optielijst Geveluitbouw Optie KAO.01 Uitbouw achtergevel, 1,80 meter, over de gehele breedte 12.100,00 O van de woonkamer. (m.u.v. bouwnummer 116) Het uitbreiden van de woning met een uitbouw aan

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 11 1000001 Woningtype H = wonen voor Geen verrekening 0,00 1000002 Woningtype H = wonen achter = 1 Geen verrekening 0,00 1017900 Woning type H = Patrijs = 4 (verplaatsen voordeur + wijzigen

Nadere informatie

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden

Vrijstaande woning in het plan Waterhof fase 3 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE KOOP-/AANNEMINGSOVEREENKOMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) Vrijstaande woning in het plan Waterhof

Nadere informatie

Standaard optielijst P

Standaard optielijst P Naam: Woningmodel: P216810 12 Doetinchem Projectnr.: P216810 - Doetinchem, 12 woningen IJsseltuinen Bouwnr.: 12 Behandeld door: 1. Extern Keuze Aantal Verkoopprijs Bouwkundige werkzaamheden 1.05.1.130

Nadere informatie

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden

11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof fase 2 Volgerlanden Lijstkleur: Rood KPERSKEUZENLIJST BEHRENDE BIJ DE KP-/AANNEMINGSVEREENKMST Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)... (werk) 11 woningen type Dotterbloem in het plan Waterhof

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010230 Uitbouw begane grond achtergevel circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 4 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

Technische omschrijving voor woongebouwen

Technische omschrijving voor woongebouwen Technische omschrijving voor woongebouwen Het project bestaat uit 9 privé-gedeelten en is gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad Centrum De (ver)bouw wordt gerealiseerd door Aannemingsmaatschappij De

Nadere informatie

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00

A0AU011 Uitbouw begane grond achterzijde woning 0,9 m 1,00 à 9.500,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Woningtype Twinkel fase III

Woningtype Twinkel fase III Woningtype Twinkel fase III Project: 1879 - Sprankelveld Rotterdam Datum: 24-02-2017 1. Bouwkundig 1.0.02 Geen ruwbouw wijzigingen Standaard Indien u geen keuze maakt uit de ruwbouw keuzelijst graag deze

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 1 1017100 Erker begane grond voorzijde (woning type A) Op de begane grond, aan de voorzijde van de woning, wordt een erker gerealiseerd. De erker wordt voorzien van een plat dak, afgewerkt

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 12 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave

T e c h n i s c h e o m s c h r i j v i n g. Inhoudsopgave Technische omschrijving eengezinswoningen Projecttitel: Huurwoningen Majoraanveld en Kervelveld Redactiedatum: 2013/2014 Inhoudsopgave 1. Erf afscheidingen... 2 2. Berging in tuin... 2 3. Fundering...

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 8 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010210 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald. Roze keuzelijst Bouwnummer Naam Adres Postcode Woonplaats Telefoon (privé) Telefoon (mobiel) E-mail Sluitingsdatum : De sluitingsdatum van deze lijst wordt op een later tijdstip door de aannemer bepaald.

Nadere informatie

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze

Keuzelijst Ruwbouw. Bouwkundige wijzigingen. Project: Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Datum: Koperskeuze Project: 00229 - Raadhuispark fase 7 te Mijnsheerenland Koperskeuze Bouwkundige wijzigingen 10.5402 Aanbouw achtergevel +1800 mm 16.950,00 Het vergroten van de woning d.m.v. het aanbrengen van een uitbouw

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING. dé ideale gezinswoning met méér 2 e FASE GROOTE JONKVROUW RUITER 2-ONDER-1-KAPWONING dé ideale gezinswoning met méér De RUITER 2-onder-1-kapwoning is een ruime en fraai uitgevoerde gezinswoning met meer buitenruimte én een garage. Ook

Nadere informatie

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk

19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19. Overzicht meer- en minderwerk 19 Woningen Kasteelhof Bouwnummer 1 t/m 19 Overzicht meer- en minderwerk d.d. 30 maart 2010 KASTEELHOF TE OEGSTGEEST Woningtypen H = Hertogin bouwnummer 1 en 8 G = Gravin bouwnummer 2 t/m 7 M = Markies

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010220 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance

Zwaag / Hoorn. Nieuwbouw 6 huurwoningen. & Nuance+ Type Nuance Zwaag / Hoorn Type Nuance & Nuance+ Nieuwbouw 6 huurwoningen Technische omschrijving Technische omschrijving Omschrijving van het werk Het werk bestaat uit het bouwen van 6 rijwoningen

Nadere informatie

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad

DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad DE MEERPAAL 9 units aan de Dokweg te Lelystad Sato B.V. is een projectontwikkelaar in bedrijfsunits, die zich onderscheid op het gebied van het realiseren van toonaangevende en betaalbare bedrijfsruimten.

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden

GROOTE JONKVROUW BARONES. 2 e FASE BARONES. dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden 2 e FASE GROOTE JONKVROUW BARONES dé riante 2-onder-1-kapwoning met veel ruimte en mogelijkheden De BARONES is de absolute topper in het plan, een riante 2-onder-1-kapwoning met een zee aan ruimte en vele

Nadere informatie

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V.

Offerte. Projectnr. Omschrijving Datum Bedrijf. : 24510 : Zwijndrecht, Zomerdijk, Fase 1, 19 won. : Kroon en De Koning B.V. COMBINATIE OPTIES BOUWKUNDIGE OPTIES R 000 EPC-maatregelen 03-06-16 0,00 Afhankelijk van de orientatie van de woning alsmede door de combinatie met andere kopersopties, kan het noodzakelijk zijn dat aanvullende

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning

GROOTE JONKVROUW RUITER. 2 e FASE RUITER RIJWONING 14. dé ideale gezinswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 5 7 1 RUITER RIJWONING dé ideale gezinswoning De RUITER is een ruime en 6fraai uitgevoerde gezinswoning. De gevel wordt uitgevoerd in 2 kleuren wat een karakteristiek gevelbeeld

Nadere informatie

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k.

Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: k.k. Luyksgestel: Kerkewei 22 Vraagprijs: 209.500 k.k. Kerkewei 22 Op een perceel van 250 m2 gelegen nieuw te bouwen vrijstaande bungalow met 2 slaapkamers, berging, patiotuin op het zuiden en inspraak bij

Nadere informatie

Nieuwbouw! Bedrijfsunits

Nieuwbouw! Bedrijfsunits Nieuwbouw! Bedrijfsunits Locatie: De Pol Losser 7581 CZ Op industrie terrein de Pol te Losser worden 8 nog te bouwen bedrijfsunits gerealiseerd. Deze units zijn uitermate geschikt voor startende of reeds

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble

Heerhugowaard Land van Luna. Type Ensemble Heerhugowaard Land van Luna Type Ensemble Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type A/A1 5 Zijgevels 6 Doorsnede 7 Begane grond type A / Asp 8 Begane grond typea4 / A1

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 10 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1018200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 8.500,00 Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 2 t/m 11. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 2,10 m1 (bn 2, 5, 6, 7, 10, 11) 16.360,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 2100

Nadere informatie

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen

DEELGEBIEDKRIJTENBERG: De Lange Vlieter - 9 woningen DEELGEBIEDKRIJTENBERG: - 9 woningen Het ontwerp betreft 9 zogenoemde instapwoningen in een rechthoekige, halfopen hof. De woningen hebben identieke -eventuele gespiegelde- plattegronden en nagenoeg identieke

Nadere informatie

Ons Belang. Technische omschrijving

Ons Belang. Technische omschrijving Ons Belang Technische omschrijving 1. Algemeen Dit is de technische omschrijving van het project Ons Belang. Deze omschrijving heeft betrekking op het appartementen comple Ons Belangen, bestaande uit 10

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Lombardier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.7320 Zolderindeling met 2 onbenoemde ruimten + overloop F 7300 OH Het wijzigen van de indeling op de tweede verdieping door middel van het creëren van twee onbenoemde ruimten

Nadere informatie

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016

EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 EILAND AMELAND, NOOTDORP NOVEMBER 2016 CONCEPT IMPRESSIE EILAND AMELAND, NOOTDORP - 2 CONCEPT SITUATIE Situatie 1 : 250 EILAND AMELAND, NOOTDORP - 3 CONCEPT BOVENAANZICHT EILAND AMELAND 7.050 1 5 7.050

Nadere informatie

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN

DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN DE KOLK - WILGENPAD - BEVERPAD SWALMEN SITUATIE Heerlijk wonen in Swalmen 20 twee onder één kap woningen Gelegen tussen de Maas en de Duitse grens is Swalmen een ideale combinatie van fraai landelijk wonen

Nadere informatie

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW)

OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) OPTIEPRIJZEN (RUWBOUW) A100 A200a A200b A201a A201b A300a A300b A301a A301b Prefab kelder Het aanbrengen van een prefab betonkelder (ongeïsoleerd) onder de woning, in een standaard afmeting van circa 3,2

Nadere informatie

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00

Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.870,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning

GROOTE JONKVROUW MARKIES. 2 e FASE MARKIES 14. dé betaalbare starterswoning 2 e FASE GROOTE JONKVROUW 7 MARKIES dé betaalbare starterswoning De MARKIES is een ruime, praktische en vooral mooie geschakelde starterswoning. Door de ruimte en de mogelijkheden om die naar eigen wens

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 13, 21 t/m 26. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk

4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk 4 Riante herenwoningen in plan Stadsdennen-Oost, Harderwijk made by Groothuis inspired by you P L A A N Stadsdennen-Oost A N N I E S A L O M O N S L A A N A N N A B L A M A N Een typische jaren vijftig

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier

Koperskeuzelijst. Werknummer : Projectomschrijving : Woningtype. : Woningtype Koetsier 10 Bouwkundige wijzigingen 10.5423 Aanbouw achtergevel + 240cm A 5400 OH Het vergroten van de woning door middel van het aanbrengen van een uitbouw op de begane grond van circa 240 cm, inclusief het aanbrengen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Modern wonen in historisch groen

Modern wonen in historisch groen Park Bolnes Modern wonen in historisch groen Technische omschrijving Park Bolnes fase 1 Voor meer informatie: Ontwikkeling van: PARK BOLNES BV. 2 Algemene Technische Informatie Fundering en heiwerk De

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 01 Gevelwijzigingen en volumeopties 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m vast 17.000,00 Het realiseren van een uitbouw van circa 1,2 meter op de begane grond aan de achterzijde

Nadere informatie

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum :

Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Zeeduinse poort (deelplan IV) te Oostkapelle Bouwnummer : 6 t/m 15 & 18 t/m 23 Koper : Datum : Basiswoning V.O.N. Meerwerk KAO.009 Uitbreiding woning aan de achterzijde met 2,4 m1 15.500 - D e standaard

Nadere informatie

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2

Staartploeg Dubbeldam Woningtype: Type Y2 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen.

03. GRONDWERK De nodige grondwerken ontgravingen en aanvullingen te verrichten voor funderingen, vloeren, kabels, leidingen en bestratingen. TECHNISCHE OMSCHRIJVING 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Fluitekruid+ SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een kunststof zitting

Nadere informatie

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:.

Woonwensenlijst voor: Mossenest II. kavel 1 en 12. Kavelnummer: Naam:. Adres:. Telefoonnummer(s):. Email:. 1.0 RUWBOUW buitenzijde 1.1 ja/nee Uitbouw achtergevel beg. grond diepte 3,305 m1 19.865,00 Het aanbrengen van een uitbouw aan achtergevel van de woning, met een diepte van 3305 mm, inclusief aanpassen

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010200 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur

Technische Omschrijving. Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische Omschrijving Garage-Bedrijfs-Units Te Etten-Leur Technische omschrijving en voorwaarden versie 2014-07-01 Deel 1 Algemene informatie en technische omschrijving Deel 2 Tekeningen 1 Hoewel deze

Nadere informatie

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN

LIJST STANDAARD MEERWERK EN KEUZEMOGELIJKHEDEN Naam: Woningtype: Duizendschoon en Ereprijs SANITAIR EN LOODGIETERSWERK sanitair in het toilet op de begane grond Een toiletcombinatie bestaande uit een wandcloset met inbouwreservoir, voorzien van een

Nadere informatie

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014

KEUZELIJST: RUWBOUW. Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 KEUZELIJST: RUWBOUW Project: Groningen Oosterhamrikkade - TRE Projectnummer: 320020 Woningmodel: Type A, B en C Versiedatum: 10 december 2014 lijst Project: Projectnummer: Woningmodel: Versiedatum: Groningen

Nadere informatie

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00

Extra wandcontactdoos woonkamer 1,00 à 135,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken.

Kaveloppervlakte** * De woningen op deze prijslijst zijn exclusief sanitair / tegelwerk en een keuken. PRIJSLIJST Bouwfonds Ontwikkeling BV Regio Zuid-West Gemeente Project Woningtype : Pijnacker : Plan Keijzershof : Bosuil Poortweg 2, 2612 PA Delft Postbus 75, 2600 AB Delft Telefoon 015-2760400 Fax 015-2623363

Nadere informatie

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen

OPTIELIJST. 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen OPTIELIJST 16-495 RENGERSWETERING TE BUNSCHOTEN Hoekwoningen Sluitingsdatums ten behoeve van bouwnummer 6, 9, 12, 13, 18, 19, 24, 25 en 30 Aangezien er sprake is van een seriematig bouwproces, zijn de

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 13 1010240 Uitbouw begane grond achterzijde circa 1,2m Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2m. De uitbouw wordt

Nadere informatie

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00

A0AU010C Uitbouw begane grond achterzijde woning 1,2 m 1,00 à ,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6

TECHNISCHE OMSCHRIJVING Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 Versie 2C d.d. 11-02-2016 pagina 1 van 6 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Geachte geïnteresseerde,

Geachte geïnteresseerde, v1.3 Geachte geïnteresseerde, Hartelijk dank voor uw interesse in onze Woonvereniging Doornsteeg. Wij zijn een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap die aan de Doornsteeg 14 woningen gaan bouwen. Wij

Nadere informatie

VERKOOPTEKENINGEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 EENGEZINSWONINGEN AAN HET ZAAGMOLENPAD

VERKOOPTEKENINGEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 EENGEZINSWONINGEN AAN HET ZAAGMOLENPAD VERKOOPTEKENINGEN & TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 EENGEZINSWONINGEN AAN HET ZAAGMOLENPAD Technische omschrijving voor eengezinshuizen Het project bestaat uit 12 woningen aan het Zaagmolenpad in het plan

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING

TECHNISCHE OMSCHRIJVING TECHNISCHE OMSCHRIJVING Technische omschrijving Calandhuys Voor het totale project geldt De woning wordt traditioneel gerenoveerd met hoogwaardige bouwmaterialen. Wijzigingen ter voldoening aan overheidseisen

Nadere informatie

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl

Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Stakenbergweg 56a 8075 RA Elspeet T. (0577) 49 18 09 F. (0577) 49 25 20 info@vanouwendorp.nl www. vanouwendorp.nl Verkoopbrochure Voor het bouwen van drie rietgedekte boerderijwoningen aan de Nunspeterweg

Nadere informatie

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk)

KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST. ... (werk) Lijstkleur: roze KOPERSKEUZENLIJST BEHORENDE BIJ DE AANNEMINGSOVEREENKOMST Datum: 4-feb-15 Voor bouwnummer :... Woningtype :... Naam :... Adres :... Postcode :... Woonplaats :... Telefoon :... (privé)...

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie

Heerhugowaard Land van Luna. Type Harmonie Heerhugowaard Land van Luna Type Harmonie Inhoud In vogelvlucht 2 Situatie 3 Gevel- en blokoverzicht 4 Voorgevel type C/Csp/C1/C2sp/C3 5 Zijgevels type C1/C1sp/C3/C3sp 6 Doorsnede A - A 7 Begane grond

Nadere informatie

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7

TECHNISHE OMSCHRIJVING Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 Versie 1A d.d. 25-11-2014 pagina 1 van 7 01. BOUWBESLUIT Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst "Hoefweide" te Utrecht

Meer- en minderwerklijst Hoefweide te Utrecht Meer en minderwerklijst Uw gegevens Project Hoefweide Type A1/A2/A3/A4 Projectnummer 20150221 Bouwnummer Naam Adres Postcode en woonplaats De koper wenst gebruik te maken van de optie(s) zoals aangegeven

Nadere informatie

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening.

met circa 2400 mm Het uitbreiden van de woonkamer aan de achterzijde van de woning met circa 2400 mm. Uitvoering conform optietekening. Op deze optielijst kunt u de door u gewenste keuze aankruisen. Indien u vragen heeft kunt u uw koperbegeleider hierover benaderen. Bouwkundig B01-V Het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (woonkamer)

Nadere informatie

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR

PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR PROJECTONTWIKKELING 4 ENERGIE ZUINIGE EN DUURZAME WONINGEN TE EASTERMAR Kenmerkend voor dit totale plan is: 1. Traditioneel gebouwde woningen 2. EPC van 0 3. Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 4.

Nadere informatie

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8

Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 Technische omschrijving Groeneweg 22h, Heide bouwkavel 8 algemeen: de woning is gebouwd volgens de eisen van goed en deugdelijk werk en voldoet aan de geldende bouwvoorschriften en normen ten tijde van

Nadere informatie

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK.

STEGELENHOF. 14 woningen. huren in Oirsbeek. Drukkleur. Pantone 323 coated / uncoated CMYK CMYK. Pantone 485 coated / uncoated CMYK CMYK. Drukkleur Print kleur Pantone 323 100 0 45 50 100 0 38 47 Pantone 485 0 100 100 0 0 96 100 0 STEGELENHOF 14 woningen huren in Oirsbeek Drukkleur Print kleur Beeldscherm kleur Pantone 323 100 0 45 50 RGB

Nadere informatie

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden

Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk Fase 2 in Lijnden Technische omschrijving Nieuwbouwproject Onder de Pannen Lijnderdijk 270-272 Fase 2 in Lijnden Project: Onder de Pannen Lijnden (Fase 2) Woningtype: 2 onder 1 kap (D,Dsp,D en E) Peil van de woning De bovenkant

Nadere informatie

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder

Bedrag Puntnr Omschrijving Meer Minder 1 GAARNE UW GEGEVENS IN BLOKLETTERS INVULLEN A.U.B. Naam: Bouwnummer: Telefoon prive: Adres: Postcode: Woonplaats Telefoon zaak: Telefoon mobiel: Email adres: Extra opmerkingen: 2 1100 (GROTE-) RUWBOUWOPTIES

Nadere informatie

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016

Koperskeuzelijst. Ruwbouw. Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes. Woningtype : 26 woningen Gouden Podium Versiedatum : 16-1-2016 Opdrachtformulier voor het laten uitvoeren van koperskeuzes Projectomschrijving Berkel & Rodenrijs, 26v69 woningen Woningtype 26 woningen Gouden Podium Versiedatum 16-1-2016 Bouw Naam verkrijger(s) Adres

Nadere informatie

verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113

verkooptekening Cronenburgh Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 verkooptekening "Cronenburgh" Loenen aan de Vecht blok D, bouw nummer D113 Kappeyne van de Coppellolaan 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ligtelijnweg Bulthuisweg Chris Schutweg Bastertlaan Bastertlaan

Nadere informatie

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen

Zwaag / Hoorn. Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Zwaag / Hoorn Type Roerdomp, Zanglijster en Waterhoen Technische omschrijving Technische omschrijving Verhuur Bouwnummer 14 en 15 worden verhuurd door Kuin Vastgoedonmtwikkeling B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK

ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK ALGEMENE VOORWAARDEN MEER- EN MINDERWERK 1. Eerst na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst kunnen wij de opdracht in behandeling nemen. 2. Bij ontbinding van de koop-/aannemingsovereenkomst

Nadere informatie

Optielijst meer- en minderwerk

Optielijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 9 Telefoon 033-4535959 Inschrijfnr. KVK 64953815 Ruwbouwopties Bouwkundig B01-127 Uitbouw achterzijde 120 cm diep 11.000,00 - uitbouw conform bijgevoegde tekening - afwerking conform technische

Nadere informatie

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN

TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN TECHNISCHE OMSCHRIJVING 12 STARTERSWONINGEN Een ontwikkeling van: D.E.O. Advies i.o.v. Oomen C.A.P. Projecten Datum: 1 april 2015 versienr.: 2 TECHNISCHE OMSCHRIJVING INDELING WONING VOLGENS BOUWBESLUIT:

Nadere informatie

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00

1030001 Dubbele deuren achtergevel 1,00 à 1.100,00 Wanneer u gebruik wilt maken van één of meer opties, dan kunt u het bewuste onderdeel aankruisen en het aantal opgeven. Vervolgens tekent u de lijst voor akkoord en retourneert u één exemplaar. Uw opties

Nadere informatie

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk

Basiskeuzelijst meer- en minderwerk Pagina 1 van 7 1 Vergunningsplichtig meer- en minderwerk 1003300 Carport Op de kavel wordt een carport gerealiseerd ten behoeve van een auto-opstelplaats (exclusief bestrating en/of zandpakket). De carport

Nadere informatie

Technische Omschrijving

Technische Omschrijving 01. Bouwbesluit Het Bouwbesluit kent voor diverse vertrekken specifieke begripsbepalingen. Om onduidelijkheden te voorkomen is gekozen de terminologie van het Bouwbesluit niet in deze technische omschrijving

Nadere informatie

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening.

Isolatiewaarden De isolatie waarden zijn nog niet bepaald. Deze zijn leidend aan de E.P.C-berekening. Algemeen Meewerkende bedrijven Makelaar: Mennink makelaars, Loolaan 14 7315 AA Apeldoorn Ontwerper: Ontwerpstudio IN-STYLL, Platinastraat 23 7334 BD Apeldoorn Aannemer: Timmer Ugchelen, De Cloese 3 7339

Nadere informatie

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV

Lindestaete. 10 Appartementen in het centrum van Joure. Bouwbedrijf Cornel BV Lindestaete 10 Appartementen in het centrum van Joure Bouwbedrijf Cornel BV Appartementencomplex Lindestaete Lekker wonen in het centrum van Joure De Merk is een fantastische woonlocatie in het centrum

Nadere informatie

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW

Meer- en minderwerklijst RUWBOUW B Bouwkundige opties De bouwkundige opties zijn uitgetekend in de verkooptekening. Gebruikte materialen en kleuren zijn conform de technische omschrijving, indien hiervan afgeweken wordt staat dit bij

Nadere informatie

Woningbouwproject Tiliaans Twee

Woningbouwproject Tiliaans Twee Bouwen In Eigen Beheer, Keeris Architecten en Borrenbergs Bouwbedrijf BV Woningbouwproject Tiliaans Twee Informatiemap Woningbouwproject Tiliaans Twee Tiliaans Twee In het eerste CPO nieuwbouwproject op

Nadere informatie