Voorwoord. 2 Ö Vo o r w o o r d Ö. Added Value ofwel toegevoegde waarde, wat bedoelen we. daar precies mee? Bij Schneider Electric werken wereldwijd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. 2 Ö Vo o r w o o r d Ö. Added Value ofwel toegevoegde waarde, wat bedoelen we. daar precies mee? Bij Schneider Electric werken wereldwijd"

Transcriptie

1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: PROGRAMMEREN OF GENEREREN? Ö 3 ÖÖÖ KENNIS EN PRAKTIJK: WAT IS TRANSPARENT MODBUS Ö 7,8 ÖÖÖ SPOEDOPERATIE IN HET HART VAN AVR Ö 9 ÖÖÖ PRODUCTEN Ö 11 ÖÖÖ VRAAG EN ANTWOORD Ö 12 AUTOMATION MAGAZINE VAN SCHNEIDER ELEC TRIC T WEE MAANDELIJKSE UITGAVE JULI 2006 NUMMER 4 TRANSPARENT

2 2 Ö Vo o r w o o r d Ö Voorwoord Added Value ofwel toegevoegde waarde, wat bedoelen we daar precies mee? Bij Schneider Electric werken wereldwijd duizenden mensen aan ontwikkeling van producten èn onze organisatie. In dit proces wordt niet alleen gedacht aan nieuwe producten maar ook aan het toevoegen van waarde aan bestaande producten. U als klant ervaart toegevoegde waarde in aspecten als, gebruiksvriendelijkheid, reductie van montagekosten, onderhoudbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden, energiebesparing, etcetera. Naast ontwikkeling van producten, ontwikkelt Scheider Electric ook continue haar organisatie. Wij willen dat er ook toegevoegde waarde ligt in de manier waarop u met ons samenwerkt. In een wereld waar producten en bedrijven veel op elkaar lijken, zijn het juist deze zaken die het verschil maken. Innovatieve aanbestedingen, prestatiecontracten, Design & Construct (D&C) projecten, allemaal relatief nieuwe praktijksituaties waar u steeds meer mee te maken krijgt. Of u nu opdrachtgever bent, aannemer of system integrator, voor u brengen deze ontwikkelingen nieuwe vraagstukken en werkmethoden met zich mee. De toegevoegde waarde van Schneider Electric is, dat wij deze trends kennen en u hierbij op vele manieren van dienst kunnen zijn. In dit nummer van Transparent Info is veel aandacht voor Unity. Unity is de familienaam voor de jongste generatie industriële automatiseringsoplossingen van Schneider Electric. Als voorbeeld treft u een artikel over Unity Application Generator (UAG) aan. Een prachtig softwareproduct dat eindgebruikers helpt bij standaardisatie van automatiseringen. Daarnaast biedt het system integrators een effi ciënt en geavanceerd hulpmiddel bij het ontwikkelen van PLC en SCADA applicaties. Ik wens u veel leesplezier! André Kruithof Segment Manager Energy & Infra

3 TRENDS & ONT WIKKELINGEN Programmeren of genereren? PID regelaar Eindgebruikers en System Integrators streven continue naar een steeds hogere kwaliteit en meer functionaliteit van hun automatiseringssystemen tegen gereduceerde kosten. Parametreren en genereren is de oplossing van Schneider Electric. Traditioneel worden automatiserings systemen gebouwd rondom beschikbare hardware- en softwareproducten, die op hun beurt zijn ontwikkeld met de limieten van de beschikbare techniek. In het geval van Process Automation Solutions (PAS) opgebouwd rond traditionele PLC/SCADA systemen geeft dit een aantal beperkingen, die veroor zaakt worden door de relatieve geslotenheid van beide systemen. Een van de belangrijkste punten waarmee u als gebruiker te maken krijgt, zijn de dubbele databases; zowel de PLC software, als het SCADA systeem hebben beide hun eigen database, waarin de gegevens en kenmerken van het PAS in opgeslagen zijn. De systeemontwikkelaar dient te zorgen dat beide systemen gesynchroniseerd blijven. Bijvoorbeeld Dokumentatie het toevoegen van een automatiseringscomponent als PLC logica Interlock Onderhoud Diagnose een motor heeft tot gevolg dat in beide systemen aanpassingen moeten worden gemaakt om de juiste gegevens met elkaar te koppelen. Om dit nadeel teniet te doen, zijn er oplossingen bedacht door leveranciers, system integrators symbool Alarmen en eindgebruikers om door eigen ontwikkelingen, de PLC en SCADA software samen te smelten tot een geheel. Dit is mogelijk geworden met de introductie van nieuwe technologieën, zowel SCADA als PLC systemen zijn meer Beveiliging I/O koppeling toegankelijk geworden, wat uiteindelijk de ontwikkeling van Dokumentatie externe tools mogelijk heeft gemaakt. Voor veel toepassingen geven deze tools, voor bijvoorbeeld een system integrator, de mogelijkheid om vanuit een enkelvoudige database, zowel de PLC als SCA- DA applicatie te ontwikkelen. Deze tools hebben naast voordelen echter ook enkele nadelen. De tools dienen door de system integrator of de eindgebruiker zelf onderhouden te worden. Door de ontwikkelingen in PC technieken (Windows) en door ontwikkelingen bij de leverancier van zowel het PLC als SCADA systeem, dienen deze tools bij vernieuwing van de onderliggende techniek getest en eventueel aangepast te worden. Mede door verloop of zelfs het uitbesteden van werk, kan dit software-onderhoud een grote belasting worden voor de gebruiker(s). De wens van vele gebruikers is dan ook een Process Automation System, met de voordelen van een traditionele PLC / SCADA oplossing, zonder de nadelen hiervan. Om deze redenen heeft Schneider Electric Unity Application Generator (UAG) ontwikkeld. De basis voor UAG is gelegd in 1999, door de samenwerking tussen het Schneider Electric Automation team en een grote industriële eindgebruiker. Het doel van de samenwerking was het ontwikkelen van een Object Georiënteerde Proces-analyse en generatie-tool voor het ontwerpen en managen van PLC systemen voor procesindustrie-applicaties. De originele naam van deze tool was ONESTEP GeneratorTM, die zich toespitste op het ontwikkelen en toepassen van Control Modulen (Objecten) voor zowel de Proces Besturing Logica (PLC) als de Human Machine Interface (HMI). Na de succesvolle toepassing in diverse projecten, is het besluit genomen om dit projectgeorienteerde tool om te zetten in een regulier product. Dit product is geïntegreerd in het Unity platform en de naam is aangepast in Unity Application Generator. Elk automatiseringssysteem is gebaseerd op zogenaamde Proceseisen. Deze Proces eisen dienen vertaald te worden in het auto matiseringssysteem. Met Unity Application Generator kan de procesengineer het fysieke model van het proces vastleggen conform de ISA S88 standaard. Gebaseerd op deze specifi catie, kan vervolgens de automatiseringsengineer deze informatie eenvoudig koppelen aan de automatiseringscomponenten.

4 4 Ö Tr e n d s & o n t w i k k e l i n g e n Ö Unity Application Generator elimineert de tussenliggende stappen van proces-interpretatie en de benodigde synchronisatie. Het is een multiuser ontwikkelomgeving, die gelijktijdige toegang biedt tot een enkelvoudige gestructureerde database. De procesinformatie wordt functioneel geanalyseerd door de Unity Application Generator en biedt zo een uitgebreid statusoverzicht over een project. Gebaseerd op de gestructureerde projectspecificatie in Unity Application Generator, worden de besturingsapplicatie (PLC s) en de HMI informatie (SCADA) automatisch en zonder fouten gegenereerd op basis van de gedefinieerde gebruikersstandaarden. Op deze wijze biedt Unity Application Generator een naadloze integratie van het HMI met de besturing. Unity Application Generator is gebaseerd op de ISA S88 notatie voor Control Modules bedoeld voor procesfuncties. Deze Control Modules zorgen ervoor dat de diverse processen en locaties zo veel mogelijk gelijke procesfuncties hergebruiken. Unity Application Generator biedt een proces modelleermethodiek, die de PLC en HMI wereld integreert. Het levert de vertaalslag van de klantprocesspecificatie zoals standaard objecten, benamingen, schalering en structuren naar een procescontrolesysteem, opgebouwd uit geteste en gevalideerde componenten. Met behulp van Unity Application Generator, kortweg UAG genoemd, is er een softwaretool beschikbaar, waarmee ook complexe applicaties in een kort tijdsbestek gerealiseerd kunnen worden. Juist om de kosten van het ontwikkelen van software in automatiseringsprojecten te beheersen is de softwaretool UAG door Schneider Electric ontwikkeld. Deze softwaretool maakt aan de ene kant gebruik van krachtige bestaande gestandaardiseerde functionaliteit binnen de standaard PLC en SCADA omgeving en biedt aan de andere kant een volwaardige engineeringomgeving waarmee de benodigde functies snel en efficiënt kunnen worden toegepast. Binnen UAG wordt het automatiseringsproject onderverdeeld in actuatoren (klep, motor, ), metingen (temperatuur, druk ), regelaars (PID) en besturingen (PLC). Voor deze objectgroepen bestaan in de PLC gestandaardiseerde functiebouwstenen, DFB s oftewel Derived Function Block s. Voor het SCADA systeem zijn de betreffende grafische objecten en de bijbehorende Pop-Up s voor de bediening beschikbaar. Alle objecten worden compleet met de bijbehorende eigenschappen (naam, locatie, meetbereik, IP adres etc.) opgeslagen in een MS-Office Access applicatiedatabase. Met behulp van deze single-tag database worden door de applicatie-objecten in het SCADA systeem alle benodigde instellingen en variabelen voor de applicatie gecreëerd. Deze datageneratie kan op elk willekeurig moment herhaald worden als er eventuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om de statische procesbeelden aan te vullen met de betreffende grafische objecten en kan deze vervolgens aan de corresponderende datastructuren zoals de PLC1 M101 (motor 101 vanuit PLC 1) toewijzen. Vanzelfsprekend controleert de software dat alleen compatibele objecten en datastructuren kunnen worden toegewezen. Het beheer van alle beelden, objecten en datastructuren is mede geïntegreerd in UAG. In de PLC hoeven alleen de betreffende DFB s worden toegevoegd, de betreffende variabelen en systeemstructuren aan te sluiten en handbedrijf is al mogelijk. Automatisch bedrijf kan vervolgens door toevoeging in de software van de benodigde functies worden gerealiseerd. De voordelen van toepassing van Unity Application Generator voor de gebruiker zijn: - Een gestandaardiseerde en gestructureerde methodiek die de tijd verkort, benodigd voor het ontwikkelen, testen, valideren en opstarten van een systeem en hergebruik van reeds ontwikkelde functionaliteiten bevordert; - De geïntegreerde gebruikerstandaarden binnen het gestructureerde ontwerp, zorgen voor consistentie door het gehele project; - Consistente projectdata tussen alle betrokkenen en binnen het automatiseringssysteem, laten modificaties toe met een minimale impact binnen een project; - Customer Business Advantages zijn minder kosten, en een verbetering van de kwaliteit en de performance van een systeem.

5 ANTWOORDKAART postzegel niet nodig Schneider Electric B.V. Tav afdeling communicatie Antwoordnummer VC Haarlem ANTWOORDKAART postzegel niet nodig Schneider Electric B.V. Tav afdeling communicatie Antwoordnummer VC Haarlem

6 O Kunt u mij meer informatie toesturen over: O Wilt u met mij contact opnemen over: O Stuur in het vervolg Transparent Info ook naar: O Wijzig mijn adresgegevens in: O Stuur mij het speciale Transparent Info opbergsysteem O Ik wens de Transparent Info niet meer te ontvangen Bedrijfsnaam: Contactpersoon: m/v Functie: Adres: Postcode en Plaats: Vraag nu het gratis opbergsysteem aan. Stuur de antwoordkaart op of vul het antwoordformulier in op O Stuur mij het speciale Transparent Info opbergsysteem Bedrijfsnaam: Contactpersoon: m/v Functie: Adres: Postcode en Plaats: G R AT I S A B O N N E M E N T? VRAAG AAN OP W W W. T R A N S PA R E N T I N F O. N L

7 KENNIS & PRAK TIJK COMMUNICATIE: WAT IS TRANSPARENT MODBUS Modbus/TCP lanceert het Modbus protocol in de 21ste eeuw Modbus is een protocol met een gedefinieerde berichtstructuur, ontwikkeld door Modicon in Het wordt gebruikt voor zogenaamde master-slave (cliënt - server) communicatie tussen intelligente apparaten. Door de eenvoud en de openheid van het protocol, is Modbus uitgegroeid tot een defacto standaard, het meest uitgebreide netwerkprotocol in industriële toepassingen. Modbus is geïmplementeerd door vele leveranciers op duizenden verschillende apparaten, voor het verzenden van discrete en analoge I/O en register data. Het is een lingua franca of de gemeenschappelijk taal tussen verschillende leveranciers. Verschillende rapporten geven aan dat er meer dan 7 miljoen Modbus-nodes in alleen al Noord-Amerika en Europa geïnstalleerd zijn. Het Modbus TCP/IP protocol TCP/IP is het meest toegepaste netwerkprotocol om systemen met elkaar te laten communiceren. TCP/IP is de afkorting van Transmission Control Protocol/Internet Protocol, een verzameling van communicatieprotocollen die gebruikt worden op een Internet. Ethernet is de defacto standaard voor bedrijfsnetwerken, en dit is een belangrijke reden om ook ethernet in industriële toepassingen te gebruiken. Ethernet is geen nieuwe technologie (zie ook Transparent Info november 2005). Ethernet-technologie heeft het punt bereikt dat de implementatiekosten vergelijkbaar of zelfs lager zijn dan andere veldbussen. De toepassing van Ethernet TCP/IP in de industriële automatisering maakt echte integratie mogelijk met het bedrijfs-intranet. Modbus TCP/IP of kortweg Modbus/TCP, is de implementatie van het bekende Modbus protocol via een TCP/IP (ethernet-)netwerk. De open Modbus TCP/IP specificatie is in 1999 ontwikkeld, en dit stuwt het Modbus protocol in de 21ste eeuw. De Modbus/TCP protocolspecificatie en implementatie-handleidingen zijn vrij op het internet beschikbaar. Door de combinatie van een veelzijdig, schaalbaar en veel toegepast fysiek netwerk (Ethernet) met een universele netwerkstandaard (TCP/IP) en een leverancier onafhankelijke data-representatie, biedt Modbus/TCP een echte open en toegankelijk netwerk voor uitwisseling van procesdata. Om verwarring te voorkomen zijn alle producten en oplossingen voor de verschillende marktsegmenten nu gevat onder de naam Transparent Ready. WAAR WORDT MODBUS TOEGEPAST Modbus wordt toegepast in master-slave applicaties voor: Monitoren en programmeren van apparaten; Communicatie tussen intelligente apparaten, sensoren en instrumenten; Monitoren van veldapparatuur door PC en HMI systemen. Modbus is tevens een ideaal protocol voor RTU applicaties, waar bijvoorbeeld draadloze communicatie gewenst is. Om deze reden wordt het op uitgebreide schaal toegepast in gas-, olie- en waterproductie-applicaties. Modbus is niet alleen een industrieel protocol. Gebouwbeheer-, infrastructuur-, transport- en energiedistributieapplicaties maken gebruik van de voordelen van Modbus.

8 KENNIS & PRAK TIJK Waar wordt Modbus/TCP toegepast Modbus/TCP wordt, mede door de openheid, eenvoud, lage ontwikkelkosten en minimale hardware eisen steeds vaker toegepast. Er zijn reeds vele honderden Modbus/TCP apparaten beschikbaar op de markt, en ieder jaar worden dit er meer. Deze worden toegepast voor datauitwisseling tussen apparaten, voor monitoring en programmering. Tevens worden ze ingezet voor de besturing van gedistribueerde I/O, wat Modbus/TCP het meest toegepaste protocol maakt voor leveranciers van dit type apparaten. Een studie, gepubliceerd door ARC Advisory Group (http:// een toonaangevende analist in automatisering en software, laat Modbus/TCP zien als het wereldwijd meest toegepaste industriële Ethernetprotocol, in aantallen units geleverd in Volgens ARC Advisory Group, zal de werldmarkt voor Industrial Ethernet de komende 5 jaar met 51,4% per jaar groeien. In 2004 bedroeg de markt eenheden en de verwachting is 6.7 miljoen eenheden in Waarom Modbus/TCP toepassen Wanneer het aankomt op de keuze van een netwerk, biedt Modbus/ TCP een aantal signifi cante voordelen: Eenvoud: Modbus/TCP is de bekende Modbus instructieset verpakt in een TCP/IP bericht. Indien de Modbus driver reeds beschikbaar is en u kent Ethernet en TCP/IP sockets, dan is het mogelijk om een functionerende driver te schrijven in een paar uur. De ontwikkelkosten zijn hiermee erg laag. Dit heeft als voordeel voor de eindgebruiker dat daarmee ook de kosten laag gehouden worden. Standaard Ethernet: er is geen bijzondere chipset benodigd, slechts uw standaard PC Ethernetkaart om met uw apparatuur te communiceren. Als de kosten van Ethernet omlaag gaan, heeft u direct voordeel van de prijsreductie. De snelheid is inmiddels verhoogd van 10 naar 100Mb, en zal spoedig naar 1Gb gaan, uw investering in netwerktechniek groeit automatisch mee. U bent niet langer gebonden aan een leverancier voor ondersteuning, maar u kunt gebruik maken van de expertise van velen die Ethernet en Internet toepassen en apparatuur hiervoor ontwikkelen. Open: De verdere ontwikkeling en marketing van het Modbus protocol is in april 2004 overgegaan van Schneider Electric naar de Modbus-IDA organisatie. De Modbus/TCP specifi catie is gratis vanaf internet te downloaden, er zijn geen additionele kosten, in de vorm van licenties etc. verbonden aan de toepassing en het gebruik van Modbus en Modbus/TCP. Beschikbaarheid van vele apparaten: communicatie tussen apparaten van verschillende leveranciers en compatibiliteit met een grote installed base van Modbus compatibele producten, maken van Modbus/TCP een goede keuze. Modbus/TCP en het Internet Modbus/TCP is een Internetprotocol (well known TCP port 502). Het feit dat TCP/IP het transport protocol is van het Internet, betekent automatisch dat Modbus/TCP toegepast kan worden over het Internet. In de praktijk betekent dit dat een Modbus/ TCP apparaat in Europa benaderd kan worden over het Internet vanuit elke locatie in de wereld, mits het apparaat toegang heeft tot het internet. De toepassingen voor een leverancier, een system integrator of een eindgebruiker zijn legio: beheer en onderhoud op afstand; reductie van beheer en onderhoudskosten; verhogen van de servicegraad; minimaliseren van stilstandtijd, en daarmee verhogen van de productie. Natuurlijk is niet iedereen klaar om zijn installatie aan het Internet te koppelen. Echter door toepassing van de commercieel verkrijgbare technieken, wordt het eenvoudig om een voor de buitenwereld afgesloten Intranet te creëren met dezelfde voordelen. Welke performance kunt u verwachten van een Modbus/TCP systeem De snelheid hangt vooral af van het netwerk en de toegepaste hardware. Indien u Modbus/TCP toepast over het Internet, is de snelheid niet beter dan normale responsetijden op het Internet. Maar voor communicatie-doeleinden, zoals storing zoeken en onderhoud, is die snelheid ruim voldoende en spaart u zichzelf een reis uit, of een (zondag-)ochtend op locatie. Voor een snel Intranet opgebouwd met Ethernet switches, is de situatie compleet anders. In theorie is de efficiëntie van Modbus/TCP 250/( ) of ongeveer 60% indien data in bulk verstuurd wordt. Omdat een 10BaseT Ethernet een bruto bandbreedte heeft van 1.25 Mbps, is de theoretisch beschikbare bandbreedte 1.25M/2 * 60% = registers per seconde. Voor een 100MB Ethernet is dit 10 keer hoger oftewel 3,6 miljoen registers per seconde. Praktijktesten met een Modicon PLC systeem, met Ethernet I/O hebben aangetoond dat er tot 4000 I/O transacties uitgevoerd worden per seconde. Vier I/O bases werden bestuurd in één milliseconde. Dit is echter nog onder de theoretische limiet zoals hiervoor berekend. Desondanks, zijn deze resultaten beter dan menig leverancier gebonden I/O netwerk.

9 IN BEDRIJF Ö I n b e d r i j f Ö 9 Stork en Schneider Electric Services vervangen PLC in drie uur tijd Een spoedoperatie in het hart van AVR Na ruim een dag was de storing al verholpen. Hoofd Onderhoud en Productie Jos Dudink van AVR is opgelucht. Michel Ras, stafmedewerker Onderhoud en Productie, knikt. Dit incident liet zien hoe belangrijk service is. Samen met Rutger Merks, projectmanager bij Stork Industry Services, blikken ze terug op een geslaagde bliksemoperatie: de niet-geplande vervanging van een 984B PLC. Er is nu weer tijd voor woorden, maar kortgeleden kwam het aan op daden. De Rotterdamse vestiging van afval- en milieuconcern AVR in het Botlekgebied kreeg te maken met een ingrijpende storing. De PLC bleek de boosdoener te zijn, zegt Rutger. Het vervangen van één van de zes kaarten van de oude PLC was geen optie, omdat niet duidelijk was welke kaart de storing veroorzaakte. Het vervangen van de PLC door de moderne Quantum PLC bleek een beter alternatief. Deze kan zich namelijk snel en trefzeker laten converteren. Bovendien kan Ethernet Communicatie in de toekomst waardevol zijn. Geweldige service s Middags kwam een engineer van Schneider Electric on-site ondersteuning bieden, aldus Rutger. Gelukkig kon Schneider Electric de PLC uit voorraad leveren. We konden de software van de oude PLC omzetten zonder de programmatuur ton per jaar Op deze locatie bedienen we de industriële en maritieme markt, vertelt Dudink. Schepen moeten geregeld hun ruimen reinigen. Het afvalwater kan niet op zee geloosd worden. Wij ontvangen dat hier, reinigen het en lozen het. AVR reinigt ton water per jaar. Zorgvuldige bewaking Een andere specialiteit is industrieel afvalwater. Bij calamiteiten, productieproeven of de reiniging van leidingen en systemen komt vervuild water vrij, dat AVR reinigt. Ras: Het is een nichemarkt van diverse kleinere afvalstromen. We kunnen ze niet in één tank opslaan. De waterreiniging gebeurt in drie stappen: fysisch, chemisch en biologisch. Niet rooskleurig De volledige installatie wordt aangestuurd door een PLC. En juist die viel uit, vertelt Ras. Eerst constateerden we dat de pompen niet meer werkten. Al gauw bleek dat alles stillag. Dudink zag als grootste probleem dat klanten niet konden worden geholpen. Terwijl we als havenontvangstinstallatie een ontvangstverplichting hebben. Uitwijken naar collega-bedrijven kon niet, omdat we zo n beetje het enige bedrijf in Nederland zijn dat dit doet. Trefzekere oplossing Rutger Merks stelde al snel vast dat de controller wel op de bus zat, maar niet benaderbaar was. opnieuw te hoeven opzetten. Het was een uitdaging om twee specials in de applicatie te converteren. De specialisten van Stork en Schneider Electric slaagden erin de nieuwe PLC binnen drie uur (!) te installeren. De specials werden getest en daarna werd de plant weer veilig in bedrijf gesteld. Dat ging vrijwel probleemloos. Binnen 24 uur waren we weer operationeel, aldus Dudink. Hij en Ras zijn tevreden. Stork en Schneider Electric hebben het professioneel aangepakt. Ze zagen de urgentie van het probleem en ondernamen direct actie. We waren verrast en opgelucht dat het probleem zo snel verholpen werd. We hebben zelfs geen klanten hoeven afzeggen. Geweldige service!

10 1 0 Ö S a m e n w e r k e n Ö Eekels Elektrotechniek: een specialist met creativiteit in de genen Wij kunnen echt nog maatwerk bieden van hardware tot software Half verscholen tussen grote panelen en met elektronica gevulde kasten, sleutelen de medewerkers van Eekels Elektrotechniek geconcentreerd aan maatwerkproducten. Dit is een volwaardige productieafdeling en Manager Industriële Installaties ing. Adriaan Dillema is er trots op. Dat maakt ons anders dan andere installateurs. In 1908 werd in het Groningse Hoogezand een technisch bureau opgericht dat zich vooral verdienstelijk maakte in de energievoorziening. Het bedrijfje van toen is het Eekels van nu, een fl orerend onderdeel van TBI Techniek. Het royale pand laat zien dat deze Groningers van kwaliteit houden. Kwaliteit en creativiteit, vult Dillema aan. Wij hebben creativiteit in onze genen, denken mee met de klant, ontwerpen oplossingen, bouwen maatwerk. Als een klant vraagt om een frequentieregelaar van 450 kw, vragen wij eerst waar hij dat vermogen voor nodig heeft. Is het alleen omdat de oude gelijkstroomaandrijving 450 kw had? Zijn er geen andere, betere oplossingen? Daar denken we kritisch in mee. Juist dát onderscheidt ons van veel installateurs die meteen leveren wat er gevraagd wordt. Eigen productieafdeling In totaal werken er 270 mensen bij de vestigingen van Eekels in Kolham en Joure. Daarnaast heeft het bedrijf 150 mensen in het buitenland. De unit Industriële Installaties waar Dillema verantwoordelijk voor is, houdt zich bezig met uitvoering, software engineering, hardware engineering, en service en nazorg. Omdat Eekels over een eigen productieafdeling beschikt, kan de installateur volledig maatwerk leveren. Neem bijvoorbeeld de besturingspanelen. Eekels heeft een eigen plaatwerkerij en een coatingafdeling, zodat zij de kasten volledig op maat kan maken. Dat komt voort uit het feit dat we nog steeds tweederde van onze omzet uit de scheepsbouw halen, legt Dillema uit. In een schip moet elke vierkante centimeter benut worden. Standaardkasten passen daar bijna nooit in. Daarom maken we die gewoon zelf. Van ontwerp tot service Speciale expertise heeft het bedrijf op het gebied van aandrijfconcepten. Synchroonloopregelingen, aanloopkoppels, losbreekkoppels: we weten er alles van. Die kennis passen we toe in de scheepvaart, maar ook in de industrie. Vooral in de chemie en in de kartonindustrie hebben we een sterke positie opgebouwd. Onze eigen producten hebben daar zeker een rol in gespeeld. Voor bepaalde machines, wikkelmachines bijvoorbeeld, zijn snelle cyclustijden vereist, vertelt Dillema. Een PLC voldoet dan niet. Wij nemen een microprocessor en programmeren de embedded software. Ook als het gaat om PLC, SCADA, MCC s of MES oplossingen leveren we maatwerk. Het is misschien niet altijd goedkoper, maar klanten kiezen ervoor. Ze willen alles graag uitbesteden aan één partner. Bij de bouw van maatwerkoplossingen houdt het specialisme van Eekels niet op. Het bedrijf heeft een fl inke serviceafdeling opgetuigd. Maar liefst 16 mensen staan klaar om overal ter wereld incidenten op te lossen en onderhoud uit te voeren. Als het moet, zijn ze binnen 24 uur ter plaatse. Wereldwijd verkrijgbaar Dat is één van de voordelen van Schneider Electric, vindt Dillema. Hun producten zijn overal ter wereld verkrijgbaar. Dat is heel belangrijk voor ons, ook omdat de schepen met onze installaties overal ter wereld liggen. Overigens passen we de producten van Schneider Electric niet alleen toe in onze specials, maar ook in onze gewone installatieprojecten. Zij zijn één van onze grootste leveranciers van componenten.

11 Ö Produc t e n Ö 1 1 Met Unity zet Telemecanique een nieuwe stap richting open industriële automatiseringsoplossingen Na de introductie in 1999 van Ethernet TCP/IP als open industrieel netwerk onder de naam Transparent Ready heeft Telemecanique nu voor openheid gekozen in de softwareomgeving. Unity biedt engineeringsoftware, waarmee binnen de industriële automatisering de gehele levenscyclus van de industriële automatiseringsinstallatie beheerd kan worden. Van het ontwerpen van de juiste oplossing tot het onderhouden van de installatie biedt Unity de meest schaalbare en open oplossing. Unity bestaat uit diverse engineeringsoftware-producten die gebaseerd zijn op het hergebruik van al ontwikkelde en geteste applicatiedelen. Met Unity kan de applicatie vanuit een functionele benadering worden ingedeeld in modulaire objecten. Deze applicatiedelen kunnen met de krachtige simulatietool worden getest en worden ondergebracht in een functiebibliotheek. Applicaties kunnen hierdoor zeer snel en met een hoge kwaliteit ontwikkeld worden. Zodra de applicatie in gebruik is, biedt Unity krachtige diagnosefunctionaliteit die wordt ondersteund met grafische operatorschermen en hyperlinks naar relevante documentatie. De applicatie is hierdoor zeer toegankelijk voor onderhoud en kan stilstand worden geminimaliseerd. KENMERKEN VAN UNITY PRO: functionele benadering van de applicatie bibliotheken voor functie- en applicatiebouwstenen standaard vijf IEC programmeertalen PLC simulator en on-line diagnose loggen van gebruikersacties Hyperlinks grafische runtime schermen Open Client / Server software architectuur Import- / Exportfunctionaliteit in XML formaat UNITY PRO Unity Pro is de IEC programmeer, debug en operating software voor de Modicon Premium en Quantum PLC s en biedt ongeëvenaarde functionaliteit voor productiviteit en samenwerking met andere software. De geïntegreerde converters maken het hergebruik van PL7 en Concept IEC applicaties mogelijk. MODICON PREMI- UM EN QUANTUM PLC S Unity biedt voor de Modicon Premium en Quantum PLC s een 32bits operatingsysteem. De nieuwe High End CPU s voor zowel de Premium als de Quantum beschikken over een geïntegreerde Ethernet TCP/IP aansluiting met Web server en een USB programmeerpoort. De CPU s beschikken over een uitbreidbaar geheugen (PCMCIA) en met Unity beschikken de PLC s over een Multi Tasking Operating Systeem en bieden hierdoor ongekend hoge prestaties. Met de nieuwe Hot Standby CPU voor de Quantum biedt Unity een eenvoudig toe te passen PLC architectuur met een hoge beschikbaarheid. Unity biedt met een nieuwe Low End CPU voor de Premium een consistente oplossing voor UNITY APPLICATION GENERATOR De stappen binnen de levenscyclus van een procesbesturing, het specificeren, ontwerpen, realiseren en integreren, kunnen worden gerealiseerd met Unity Application Generator. De software is een gespecialiseerd hulpmiddel voor procesontwerp en het genereren van applicaties waarmee PLC en HMI worden geïntegreerd. Unity Application Generator vertaalt de klantspecificaties volgens de S88 methodiek (PFD, P&ID, FDS) in een gedistribueerde automatiserings-applicatie (netwerken, PLC programma, SCADA/HMI applicaties, Magelis terminals). Met Unity Application Generator wordt een procesapplicatie met meer efficiëntie ontwikkeld en biedt een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van de installatie. PLC s vanaf 129 I/O tot de grootst denkbare PLC architecturen.

12 1 2 Ö U i t g e l i c h t Vr a a g e n A n t w o o r d Ö Uitgelicht! In elke Transparent Info stellen wij u een Schneider Electric medewerker voor die gespecialiseerd is in het bieden van Industrial Automationoplossingen en u altijd met raad en daad te woord kan staan. Mijn naam is Gijsbert-Jan Welp en ben werkzaam op de serviceafdeling van Schneider Electric. Mijn voornaamste taak is het geven van Technical Support op Automationgebied. Dit betekent dat wij alle technische vragen omtrent industrial automationproducten zo snel en goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over onze programmeerbare besturingen, zoals het smart relay Zelio Logic en de Twido PLC tot en met de high end controllers Modicon Premium en Modicon Quantum. Maar ook vragen over onze HMI producten zoals onze Magelis operatorpanelen of onze Scada systemen (VijeoLook and Monitor Pro) zijn van harte welkom. Mocht u technische vragen hebben over onze automationproducten, bel dan met Ik en mijn collega s zullen u graag te woord staan. en kan natuurlijk ook. Mail uw vraag dan naar Vraag & Antwoord Colofon Transparent Info is een uitgave van Schneider Electric B.V. Ethernet is niet deterministisch. Is dat een probleem? Ethernet (en z n CSMA/CD protocol) is niet deterministisch omdat er een risico op botsingen van boodschappen bestaat. Als dit goed wordt gecontroleerd, dan is determinisme over Ethernet geen punt meer. 1. Neem het concept van een provinciale weg en een snelweg. Vandaag de dag lijkt full-duplex Ethernet op een snelweg; gescheiden rijbanen voor elke richting en een grote bandbreedte van 100Mb. Botsingen zijn nog steeds mogelijk, maar de waarschijnlijkheid is zo klein dat het risico verwaarloosd kan worden. Als het gebeurt dan wordt direct een nieuw bericht gestuurd waardoor het risico verkleind wordt. 2. I/O scanner werkt in een Master/Slave modus. Een slave kan alleen frames verzenden als hij daartoe opdracht heeft gekregen van de master. Dus minder kans op botsingen. 3. ModbusTCP levert goede prestaties: een Modicon Premium PLC die elke 2 msec 60 Lexium drives scant over een 100Mb netwerk gebruikt slechts 2% van de bandbreedte. Dan gebeuren er geen ongelukken. 4. Het scheiden van netwerken in segmenten reduceert het risico van botsingen. Plaats bijvoorbeeld geen PLC s en printers op hetzelfde fysieke medium. Redactie-adres: Schneider Electric B.V. Afdeling communicatie Joyce Zonneveld - de Winter Postbus RV Haarlem Telefoon Teksten: Schneider Electric B.V. Rudolph tekst & concept Barneveld Fotografie & Illustraties: Schneider Electric B.V. Plan B Grafimediabureau BV Haarlem Ontwerp & Opmaak: Plan B Grafimediabureau BV Drukwerk: Veldwijk Van Loon Waddinxveen Oplage: Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie.

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: VIJEO CITECT 3 KENNIS EN PRAKTIJK: SOFTWARE: UNITY - VIJEO CITECT SCADA INTEGRATIE 7 IN BEDRIJF 9, 10 PRODUCTEN: VIJEO CITECT 12, 13 TRAININGEN 15 DEMOTRUCK 16 AUTOMATION MAGAZINE

Nadere informatie

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: WEB SERVICES 3 KENNIS EN PRAKTIJK: WEB SERVICES GEÏNTEGREERD IN DE PLC - SOAP / XML 7,8 SAMENWERKEN 9 PRODUCTEN: ADVANTYS SMART TERMINAL BLOK 11 TRAININGEN 12 AUTOMATION MAGAZINE

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13. p. 12. ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent

Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13. p. 12. ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent Transparent info Automation magazine van Schneider Electric mei 2009 nr 13 p. 12 ZEBRA Gasnetwerk vroeg een beschikbaarheid van 99,9 procent Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric juni 2010 nr 15 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparent Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen

Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14. p. 12. Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Transparent info Automation magazine van Schneider Electric januari 2010 nr 14 p. 12 Kortere stilstand door slimme hard- en software oplossingen Colofon Transparant Info is een uitgave van Schneider Electric

Nadere informatie

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle

Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric. Nieuwe Magelis grafische terminals met touch screen. Project: Theater de Spiegel in Zwolle 44 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek ONNO DE MAN VAN WASHTEC: SEPTEMBER 2006 Uw energieverbruik onder controle met Schneider Electric Nieuwe

Nadere informatie

Automation magazine van Schneider Electric december 2010 nr 16. p. 13. "Wat wij vooral belangrijk vinden is continuïteit"

Automation magazine van Schneider Electric december 2010 nr 16. p. 13. Wat wij vooral belangrijk vinden is continuïteit Transparent info Automation magazine van Schneider Electric december 2010 nr 16 p. 13 "Wat wij vooral belangrijk vinden is continuïteit" Colofon Voorwoord Transparent Info is een uitgave van Schneider

Nadere informatie

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam

Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam 47 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek George PhENTUM van TEMACO: Schneider Electric bewijst meerwaarde in bouwteam SEPTEMBER 2007 Nieuwe micro

Nadere informatie

2006 stond in het teken van bundeling van krachten.

2006 stond in het teken van bundeling van krachten. 2006 stond in het teken van bundeling van krachten. Om voor al uw projecten de juiste oplossing te kunnen bieden heeft Schneider Electric in 2006 de krachten gebundeld van haar merken Merlin Gerin, Telemecanique,

Nadere informatie

herfst 2014 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland

herfst 2014 Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland IA Professionals Vakblad voor Industriële Automatiserings Professionals Nederland herfst 2014 In dit nummer:! Productie gehaald, missie geslaagd! Mobiele besturingsoplossingen! Maximale automatiseringsflexibiliteit!

Nadere informatie

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik InterFace Een uitgave van Schneider Electric B.V. Nederland nr.53 mei 2010 Schneider Electric Nederland Sjef Gorissen - Cofely Datacenter Solutions De echte uitdaging was het reduceren van het energieverbruik

Nadere informatie

Built from the cloud up

Built from the cloud up smart business smart IT by icento jaargang 1 oktober 2012 Windows Server 2012 DirectAccess Vanaf afstand veilig data en applicaties benaderen op uw netwerk Windows Server 2012 Hyper-V 3.0 Efficient beheer

Nadere informatie

Informatieset Uw ICT, altijd en overal

Informatieset Uw ICT, altijd en overal Informatieset Uw ICT, altijd en overal Tendenz ICT is aangesloten bij: Wie zijn wij? TendenZ ICT is uw ervaren ICT-partner die u adviseert, ondersteunt en volledig kan ontzorgen op het gebied van al uw

Nadere informatie

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing

In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing In deze uitgave: we kijken vooruit naar cloud computing Cloud computing Cloud computing is het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. De term is afkomstig

Nadere informatie

Modern afvalwater beheer

Modern afvalwater beheer Eenvoudiger dan u denkt! Kenmerken: Onafhankelijke leverancier Breed scala aan technieken Toepassen van standaarden Moderne communicatie Open protocollen (IEC) Internet en webtechnologie Projectleiding

Nadere informatie

ISIC: DNV en Lloyds gecertificeerd. Gratis webinars. Unitronics waarborgt Nederlandse tulpkwaliteit. Massaproductie in serie van één

ISIC: DNV en Lloyds gecertificeerd. Gratis webinars. Unitronics waarborgt Nederlandse tulpkwaliteit. Massaproductie in serie van één zeventiende jaargang tweede kwartaal 2015 Massaproductie in serie van één Unitronics waarborgt Nederlandse tulpkwaliteit De ID-krachtpatser van Cognex ISIC: DNV en Lloyds gecertificeerd Gratis webinars

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

SSA 2011 editie. Hacousto. Protec. Protec Brandbeveiliging B.V. Communicatie - Video - Security Solutions

SSA 2011 editie. Hacousto. Protec. Protec Brandbeveiliging B.V. Communicatie - Video - Security Solutions SSA 2011 editie Hacousto Communicatie - Video - Security Solutions Hacousto Communicatie - Video - Security Solutions Protec Protec Brandbeveiliging B.V. Protec Protec Brandbeveiliging B.V. VIDEOTECHNIEK

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005

APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel. Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 APPLICATION SERVICES ASP mr drs Lesley Broos en ir Joost Boerstoel Geactualiseerde versie d.d. 30 augustus 2005 Inhoud: WAT IS ASP?... 4 APPLICATION SERVICES... 6 ONTSTAAN VAN ASP... 7 TOEKOMSTVERWACHTINGEN...

Nadere informatie

11g. Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. www.weloveit.nl. zie pagina 4. zie pagina ## ORACLE DATABASE POWERED BY 5HART

11g. Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. www.weloveit.nl. zie pagina 4. zie pagina ## ORACLE DATABASE POWERED BY 5HART www.weloveit.nl 2e jaargang nummer 6 2007 Oplage 15.000 Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART 6 11g ORACLE DATABASE zie pagina ## zie pagina 4 Dit is een voorproefje

Nadere informatie

Nieuwbouw AZ-stadion: Dit is een prestigeklus. De voordelen van frequentieregelaars en softstarters in pomp-applicaties. Nieuw: Lexcom Office 500

Nieuwbouw AZ-stadion: Dit is een prestigeklus. De voordelen van frequentieregelaars en softstarters in pomp-applicaties. Nieuw: Lexcom Office 500 43 Een uitgave van Schneider Electric B.V. voor alle relaties in de elektro- en besturingstechniek EDO KUYT VAN GETRONICS PINKROCCADE: APRIL 2006 Nieuwbouw AZ-stadion: Dit is een prestigeklus De voordelen

Nadere informatie

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey

Newyse CMS. Afstudeerscriptie. Naam: Elwin Vreeke. Werkgever: Maxxton. Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Newyse CMS Afstudeerscriptie Naam: Elwin Vreeke Werkgever: Maxxton Begeleider Maxxton: Dhr. Jean-Pierre Mampaey Universiteit: Technische Universiteit Delft Begeleider TU Delft: Dr. Kees van der Meer Inhoud

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens!

4PSMAGAZINE. André Overeem, directeur R&D bij 4PS, Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken na 10 jaar 4PS Construct: Hier zit een blij mens! 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 16 - JULI 2013 Tijs de Lint van Vlasman Sloopwerken

Nadere informatie

Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in. Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws

Het Isotron effect... Wij kleuren het plaatje voor u in. Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws dertiende jaargang tweede kwartaal 2011 Extra pagina s boordevol applicaties en nieuws Checker, uitbreiding Cognexpakket bij Isotron Systems Geen barcode te gek voor Dataman 500 Het Isotron effect... Wij

Nadere informatie

Koelingsproblemen oplossen bij de bron

Koelingsproblemen oplossen bij de bron netwerken Storage defined networking en het datacenter management Leren van andermans fouten praktijk DCIM in de praktijk koeling Koelingsproblemen oplossen bij de bron jan 1. / feb 2. 2013 in samenwerking

Nadere informatie

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch

6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch interview Op weg naar Datacenter as a Service SPECIAL IT Room Infra 2014 6 november, Congrescentrum 1931, Den Bosch energie Energy storage maakt datacenter goedkoper dcw november 2014 in samenwerking met:

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Europese aanbestedingen door de bril van Centric. Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst. Gedelegeerd beheer CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 9, NUMMER 1, FEB 2011 Europese aanbestedingen door de bril van Centric Migratietraject zorgt voor pure tijdwinst Gedelegeerd beheer IPI in de volgende versnelling

Nadere informatie

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL

succesfactoren Onderhoudsbeleid in de lift. Joseph Kuling, directievoorzitter van HVL, over de ingrijpende systeemintegratie bij Merwestroom en HVL succesfactoren magazine voor gebruikers van Acto-software nummer 3, oktober 2004 Acto Informatisering Service-special Mitsubishi wil klanten beter bedienen met Service Management Systeem Onderhoudsbeleid

Nadere informatie