Voorwoord. 2 Ö Vo o r w o o r d Ö. Added Value ofwel toegevoegde waarde, wat bedoelen we. daar precies mee? Bij Schneider Electric werken wereldwijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord. 2 Ö Vo o r w o o r d Ö. Added Value ofwel toegevoegde waarde, wat bedoelen we. daar precies mee? Bij Schneider Electric werken wereldwijd"

Transcriptie

1 TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: PROGRAMMEREN OF GENEREREN? Ö 3 ÖÖÖ KENNIS EN PRAKTIJK: WAT IS TRANSPARENT MODBUS Ö 7,8 ÖÖÖ SPOEDOPERATIE IN HET HART VAN AVR Ö 9 ÖÖÖ PRODUCTEN Ö 11 ÖÖÖ VRAAG EN ANTWOORD Ö 12 AUTOMATION MAGAZINE VAN SCHNEIDER ELEC TRIC T WEE MAANDELIJKSE UITGAVE JULI 2006 NUMMER 4 TRANSPARENT

2 2 Ö Vo o r w o o r d Ö Voorwoord Added Value ofwel toegevoegde waarde, wat bedoelen we daar precies mee? Bij Schneider Electric werken wereldwijd duizenden mensen aan ontwikkeling van producten èn onze organisatie. In dit proces wordt niet alleen gedacht aan nieuwe producten maar ook aan het toevoegen van waarde aan bestaande producten. U als klant ervaart toegevoegde waarde in aspecten als, gebruiksvriendelijkheid, reductie van montagekosten, onderhoudbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden, energiebesparing, etcetera. Naast ontwikkeling van producten, ontwikkelt Scheider Electric ook continue haar organisatie. Wij willen dat er ook toegevoegde waarde ligt in de manier waarop u met ons samenwerkt. In een wereld waar producten en bedrijven veel op elkaar lijken, zijn het juist deze zaken die het verschil maken. Innovatieve aanbestedingen, prestatiecontracten, Design & Construct (D&C) projecten, allemaal relatief nieuwe praktijksituaties waar u steeds meer mee te maken krijgt. Of u nu opdrachtgever bent, aannemer of system integrator, voor u brengen deze ontwikkelingen nieuwe vraagstukken en werkmethoden met zich mee. De toegevoegde waarde van Schneider Electric is, dat wij deze trends kennen en u hierbij op vele manieren van dienst kunnen zijn. In dit nummer van Transparent Info is veel aandacht voor Unity. Unity is de familienaam voor de jongste generatie industriële automatiseringsoplossingen van Schneider Electric. Als voorbeeld treft u een artikel over Unity Application Generator (UAG) aan. Een prachtig softwareproduct dat eindgebruikers helpt bij standaardisatie van automatiseringen. Daarnaast biedt het system integrators een effi ciënt en geavanceerd hulpmiddel bij het ontwikkelen van PLC en SCADA applicaties. Ik wens u veel leesplezier! André Kruithof Segment Manager Energy & Infra

3 TRENDS & ONT WIKKELINGEN Programmeren of genereren? PID regelaar Eindgebruikers en System Integrators streven continue naar een steeds hogere kwaliteit en meer functionaliteit van hun automatiseringssystemen tegen gereduceerde kosten. Parametreren en genereren is de oplossing van Schneider Electric. Traditioneel worden automatiserings systemen gebouwd rondom beschikbare hardware- en softwareproducten, die op hun beurt zijn ontwikkeld met de limieten van de beschikbare techniek. In het geval van Process Automation Solutions (PAS) opgebouwd rond traditionele PLC/SCADA systemen geeft dit een aantal beperkingen, die veroor zaakt worden door de relatieve geslotenheid van beide systemen. Een van de belangrijkste punten waarmee u als gebruiker te maken krijgt, zijn de dubbele databases; zowel de PLC software, als het SCADA systeem hebben beide hun eigen database, waarin de gegevens en kenmerken van het PAS in opgeslagen zijn. De systeemontwikkelaar dient te zorgen dat beide systemen gesynchroniseerd blijven. Bijvoorbeeld Dokumentatie het toevoegen van een automatiseringscomponent als PLC logica Interlock Onderhoud Diagnose een motor heeft tot gevolg dat in beide systemen aanpassingen moeten worden gemaakt om de juiste gegevens met elkaar te koppelen. Om dit nadeel teniet te doen, zijn er oplossingen bedacht door leveranciers, system integrators symbool Alarmen en eindgebruikers om door eigen ontwikkelingen, de PLC en SCADA software samen te smelten tot een geheel. Dit is mogelijk geworden met de introductie van nieuwe technologieën, zowel SCADA als PLC systemen zijn meer Beveiliging I/O koppeling toegankelijk geworden, wat uiteindelijk de ontwikkeling van Dokumentatie externe tools mogelijk heeft gemaakt. Voor veel toepassingen geven deze tools, voor bijvoorbeeld een system integrator, de mogelijkheid om vanuit een enkelvoudige database, zowel de PLC als SCA- DA applicatie te ontwikkelen. Deze tools hebben naast voordelen echter ook enkele nadelen. De tools dienen door de system integrator of de eindgebruiker zelf onderhouden te worden. Door de ontwikkelingen in PC technieken (Windows) en door ontwikkelingen bij de leverancier van zowel het PLC als SCADA systeem, dienen deze tools bij vernieuwing van de onderliggende techniek getest en eventueel aangepast te worden. Mede door verloop of zelfs het uitbesteden van werk, kan dit software-onderhoud een grote belasting worden voor de gebruiker(s). De wens van vele gebruikers is dan ook een Process Automation System, met de voordelen van een traditionele PLC / SCADA oplossing, zonder de nadelen hiervan. Om deze redenen heeft Schneider Electric Unity Application Generator (UAG) ontwikkeld. De basis voor UAG is gelegd in 1999, door de samenwerking tussen het Schneider Electric Automation team en een grote industriële eindgebruiker. Het doel van de samenwerking was het ontwikkelen van een Object Georiënteerde Proces-analyse en generatie-tool voor het ontwerpen en managen van PLC systemen voor procesindustrie-applicaties. De originele naam van deze tool was ONESTEP GeneratorTM, die zich toespitste op het ontwikkelen en toepassen van Control Modulen (Objecten) voor zowel de Proces Besturing Logica (PLC) als de Human Machine Interface (HMI). Na de succesvolle toepassing in diverse projecten, is het besluit genomen om dit projectgeorienteerde tool om te zetten in een regulier product. Dit product is geïntegreerd in het Unity platform en de naam is aangepast in Unity Application Generator. Elk automatiseringssysteem is gebaseerd op zogenaamde Proceseisen. Deze Proces eisen dienen vertaald te worden in het auto matiseringssysteem. Met Unity Application Generator kan de procesengineer het fysieke model van het proces vastleggen conform de ISA S88 standaard. Gebaseerd op deze specifi catie, kan vervolgens de automatiseringsengineer deze informatie eenvoudig koppelen aan de automatiseringscomponenten.

4 4 Ö Tr e n d s & o n t w i k k e l i n g e n Ö Unity Application Generator elimineert de tussenliggende stappen van proces-interpretatie en de benodigde synchronisatie. Het is een multiuser ontwikkelomgeving, die gelijktijdige toegang biedt tot een enkelvoudige gestructureerde database. De procesinformatie wordt functioneel geanalyseerd door de Unity Application Generator en biedt zo een uitgebreid statusoverzicht over een project. Gebaseerd op de gestructureerde projectspecificatie in Unity Application Generator, worden de besturingsapplicatie (PLC s) en de HMI informatie (SCADA) automatisch en zonder fouten gegenereerd op basis van de gedefinieerde gebruikersstandaarden. Op deze wijze biedt Unity Application Generator een naadloze integratie van het HMI met de besturing. Unity Application Generator is gebaseerd op de ISA S88 notatie voor Control Modules bedoeld voor procesfuncties. Deze Control Modules zorgen ervoor dat de diverse processen en locaties zo veel mogelijk gelijke procesfuncties hergebruiken. Unity Application Generator biedt een proces modelleermethodiek, die de PLC en HMI wereld integreert. Het levert de vertaalslag van de klantprocesspecificatie zoals standaard objecten, benamingen, schalering en structuren naar een procescontrolesysteem, opgebouwd uit geteste en gevalideerde componenten. Met behulp van Unity Application Generator, kortweg UAG genoemd, is er een softwaretool beschikbaar, waarmee ook complexe applicaties in een kort tijdsbestek gerealiseerd kunnen worden. Juist om de kosten van het ontwikkelen van software in automatiseringsprojecten te beheersen is de softwaretool UAG door Schneider Electric ontwikkeld. Deze softwaretool maakt aan de ene kant gebruik van krachtige bestaande gestandaardiseerde functionaliteit binnen de standaard PLC en SCADA omgeving en biedt aan de andere kant een volwaardige engineeringomgeving waarmee de benodigde functies snel en efficiënt kunnen worden toegepast. Binnen UAG wordt het automatiseringsproject onderverdeeld in actuatoren (klep, motor, ), metingen (temperatuur, druk ), regelaars (PID) en besturingen (PLC). Voor deze objectgroepen bestaan in de PLC gestandaardiseerde functiebouwstenen, DFB s oftewel Derived Function Block s. Voor het SCADA systeem zijn de betreffende grafische objecten en de bijbehorende Pop-Up s voor de bediening beschikbaar. Alle objecten worden compleet met de bijbehorende eigenschappen (naam, locatie, meetbereik, IP adres etc.) opgeslagen in een MS-Office Access applicatiedatabase. Met behulp van deze single-tag database worden door de applicatie-objecten in het SCADA systeem alle benodigde instellingen en variabelen voor de applicatie gecreëerd. Deze datageneratie kan op elk willekeurig moment herhaald worden als er eventuele wijzigingen moeten worden doorgevoerd. De gebruiker heeft nu de mogelijkheid om de statische procesbeelden aan te vullen met de betreffende grafische objecten en kan deze vervolgens aan de corresponderende datastructuren zoals de PLC1 M101 (motor 101 vanuit PLC 1) toewijzen. Vanzelfsprekend controleert de software dat alleen compatibele objecten en datastructuren kunnen worden toegewezen. Het beheer van alle beelden, objecten en datastructuren is mede geïntegreerd in UAG. In de PLC hoeven alleen de betreffende DFB s worden toegevoegd, de betreffende variabelen en systeemstructuren aan te sluiten en handbedrijf is al mogelijk. Automatisch bedrijf kan vervolgens door toevoeging in de software van de benodigde functies worden gerealiseerd. De voordelen van toepassing van Unity Application Generator voor de gebruiker zijn: - Een gestandaardiseerde en gestructureerde methodiek die de tijd verkort, benodigd voor het ontwikkelen, testen, valideren en opstarten van een systeem en hergebruik van reeds ontwikkelde functionaliteiten bevordert; - De geïntegreerde gebruikerstandaarden binnen het gestructureerde ontwerp, zorgen voor consistentie door het gehele project; - Consistente projectdata tussen alle betrokkenen en binnen het automatiseringssysteem, laten modificaties toe met een minimale impact binnen een project; - Customer Business Advantages zijn minder kosten, en een verbetering van de kwaliteit en de performance van een systeem.

5 ANTWOORDKAART postzegel niet nodig Schneider Electric B.V. Tav afdeling communicatie Antwoordnummer VC Haarlem ANTWOORDKAART postzegel niet nodig Schneider Electric B.V. Tav afdeling communicatie Antwoordnummer VC Haarlem

6 O Kunt u mij meer informatie toesturen over: O Wilt u met mij contact opnemen over: O Stuur in het vervolg Transparent Info ook naar: O Wijzig mijn adresgegevens in: O Stuur mij het speciale Transparent Info opbergsysteem O Ik wens de Transparent Info niet meer te ontvangen Bedrijfsnaam: Contactpersoon: m/v Functie: Adres: Postcode en Plaats: Vraag nu het gratis opbergsysteem aan. Stuur de antwoordkaart op of vul het antwoordformulier in op O Stuur mij het speciale Transparent Info opbergsysteem Bedrijfsnaam: Contactpersoon: m/v Functie: Adres: Postcode en Plaats: G R AT I S A B O N N E M E N T? VRAAG AAN OP W W W. T R A N S PA R E N T I N F O. N L

7 KENNIS & PRAK TIJK COMMUNICATIE: WAT IS TRANSPARENT MODBUS Modbus/TCP lanceert het Modbus protocol in de 21ste eeuw Modbus is een protocol met een gedefinieerde berichtstructuur, ontwikkeld door Modicon in Het wordt gebruikt voor zogenaamde master-slave (cliënt - server) communicatie tussen intelligente apparaten. Door de eenvoud en de openheid van het protocol, is Modbus uitgegroeid tot een defacto standaard, het meest uitgebreide netwerkprotocol in industriële toepassingen. Modbus is geïmplementeerd door vele leveranciers op duizenden verschillende apparaten, voor het verzenden van discrete en analoge I/O en register data. Het is een lingua franca of de gemeenschappelijk taal tussen verschillende leveranciers. Verschillende rapporten geven aan dat er meer dan 7 miljoen Modbus-nodes in alleen al Noord-Amerika en Europa geïnstalleerd zijn. Het Modbus TCP/IP protocol TCP/IP is het meest toegepaste netwerkprotocol om systemen met elkaar te laten communiceren. TCP/IP is de afkorting van Transmission Control Protocol/Internet Protocol, een verzameling van communicatieprotocollen die gebruikt worden op een Internet. Ethernet is de defacto standaard voor bedrijfsnetwerken, en dit is een belangrijke reden om ook ethernet in industriële toepassingen te gebruiken. Ethernet is geen nieuwe technologie (zie ook Transparent Info november 2005). Ethernet-technologie heeft het punt bereikt dat de implementatiekosten vergelijkbaar of zelfs lager zijn dan andere veldbussen. De toepassing van Ethernet TCP/IP in de industriële automatisering maakt echte integratie mogelijk met het bedrijfs-intranet. Modbus TCP/IP of kortweg Modbus/TCP, is de implementatie van het bekende Modbus protocol via een TCP/IP (ethernet-)netwerk. De open Modbus TCP/IP specificatie is in 1999 ontwikkeld, en dit stuwt het Modbus protocol in de 21ste eeuw. De Modbus/TCP protocolspecificatie en implementatie-handleidingen zijn vrij op het internet beschikbaar. Door de combinatie van een veelzijdig, schaalbaar en veel toegepast fysiek netwerk (Ethernet) met een universele netwerkstandaard (TCP/IP) en een leverancier onafhankelijke data-representatie, biedt Modbus/TCP een echte open en toegankelijk netwerk voor uitwisseling van procesdata. Om verwarring te voorkomen zijn alle producten en oplossingen voor de verschillende marktsegmenten nu gevat onder de naam Transparent Ready. WAAR WORDT MODBUS TOEGEPAST Modbus wordt toegepast in master-slave applicaties voor: Monitoren en programmeren van apparaten; Communicatie tussen intelligente apparaten, sensoren en instrumenten; Monitoren van veldapparatuur door PC en HMI systemen. Modbus is tevens een ideaal protocol voor RTU applicaties, waar bijvoorbeeld draadloze communicatie gewenst is. Om deze reden wordt het op uitgebreide schaal toegepast in gas-, olie- en waterproductie-applicaties. Modbus is niet alleen een industrieel protocol. Gebouwbeheer-, infrastructuur-, transport- en energiedistributieapplicaties maken gebruik van de voordelen van Modbus.

8 KENNIS & PRAK TIJK Waar wordt Modbus/TCP toegepast Modbus/TCP wordt, mede door de openheid, eenvoud, lage ontwikkelkosten en minimale hardware eisen steeds vaker toegepast. Er zijn reeds vele honderden Modbus/TCP apparaten beschikbaar op de markt, en ieder jaar worden dit er meer. Deze worden toegepast voor datauitwisseling tussen apparaten, voor monitoring en programmering. Tevens worden ze ingezet voor de besturing van gedistribueerde I/O, wat Modbus/TCP het meest toegepaste protocol maakt voor leveranciers van dit type apparaten. Een studie, gepubliceerd door ARC Advisory Group (http:// een toonaangevende analist in automatisering en software, laat Modbus/TCP zien als het wereldwijd meest toegepaste industriële Ethernetprotocol, in aantallen units geleverd in Volgens ARC Advisory Group, zal de werldmarkt voor Industrial Ethernet de komende 5 jaar met 51,4% per jaar groeien. In 2004 bedroeg de markt eenheden en de verwachting is 6.7 miljoen eenheden in Waarom Modbus/TCP toepassen Wanneer het aankomt op de keuze van een netwerk, biedt Modbus/ TCP een aantal signifi cante voordelen: Eenvoud: Modbus/TCP is de bekende Modbus instructieset verpakt in een TCP/IP bericht. Indien de Modbus driver reeds beschikbaar is en u kent Ethernet en TCP/IP sockets, dan is het mogelijk om een functionerende driver te schrijven in een paar uur. De ontwikkelkosten zijn hiermee erg laag. Dit heeft als voordeel voor de eindgebruiker dat daarmee ook de kosten laag gehouden worden. Standaard Ethernet: er is geen bijzondere chipset benodigd, slechts uw standaard PC Ethernetkaart om met uw apparatuur te communiceren. Als de kosten van Ethernet omlaag gaan, heeft u direct voordeel van de prijsreductie. De snelheid is inmiddels verhoogd van 10 naar 100Mb, en zal spoedig naar 1Gb gaan, uw investering in netwerktechniek groeit automatisch mee. U bent niet langer gebonden aan een leverancier voor ondersteuning, maar u kunt gebruik maken van de expertise van velen die Ethernet en Internet toepassen en apparatuur hiervoor ontwikkelen. Open: De verdere ontwikkeling en marketing van het Modbus protocol is in april 2004 overgegaan van Schneider Electric naar de Modbus-IDA organisatie. De Modbus/TCP specifi catie is gratis vanaf internet te downloaden, er zijn geen additionele kosten, in de vorm van licenties etc. verbonden aan de toepassing en het gebruik van Modbus en Modbus/TCP. Beschikbaarheid van vele apparaten: communicatie tussen apparaten van verschillende leveranciers en compatibiliteit met een grote installed base van Modbus compatibele producten, maken van Modbus/TCP een goede keuze. Modbus/TCP en het Internet Modbus/TCP is een Internetprotocol (well known TCP port 502). Het feit dat TCP/IP het transport protocol is van het Internet, betekent automatisch dat Modbus/TCP toegepast kan worden over het Internet. In de praktijk betekent dit dat een Modbus/ TCP apparaat in Europa benaderd kan worden over het Internet vanuit elke locatie in de wereld, mits het apparaat toegang heeft tot het internet. De toepassingen voor een leverancier, een system integrator of een eindgebruiker zijn legio: beheer en onderhoud op afstand; reductie van beheer en onderhoudskosten; verhogen van de servicegraad; minimaliseren van stilstandtijd, en daarmee verhogen van de productie. Natuurlijk is niet iedereen klaar om zijn installatie aan het Internet te koppelen. Echter door toepassing van de commercieel verkrijgbare technieken, wordt het eenvoudig om een voor de buitenwereld afgesloten Intranet te creëren met dezelfde voordelen. Welke performance kunt u verwachten van een Modbus/TCP systeem De snelheid hangt vooral af van het netwerk en de toegepaste hardware. Indien u Modbus/TCP toepast over het Internet, is de snelheid niet beter dan normale responsetijden op het Internet. Maar voor communicatie-doeleinden, zoals storing zoeken en onderhoud, is die snelheid ruim voldoende en spaart u zichzelf een reis uit, of een (zondag-)ochtend op locatie. Voor een snel Intranet opgebouwd met Ethernet switches, is de situatie compleet anders. In theorie is de efficiëntie van Modbus/TCP 250/( ) of ongeveer 60% indien data in bulk verstuurd wordt. Omdat een 10BaseT Ethernet een bruto bandbreedte heeft van 1.25 Mbps, is de theoretisch beschikbare bandbreedte 1.25M/2 * 60% = registers per seconde. Voor een 100MB Ethernet is dit 10 keer hoger oftewel 3,6 miljoen registers per seconde. Praktijktesten met een Modicon PLC systeem, met Ethernet I/O hebben aangetoond dat er tot 4000 I/O transacties uitgevoerd worden per seconde. Vier I/O bases werden bestuurd in één milliseconde. Dit is echter nog onder de theoretische limiet zoals hiervoor berekend. Desondanks, zijn deze resultaten beter dan menig leverancier gebonden I/O netwerk.

9 IN BEDRIJF Ö I n b e d r i j f Ö 9 Stork en Schneider Electric Services vervangen PLC in drie uur tijd Een spoedoperatie in het hart van AVR Na ruim een dag was de storing al verholpen. Hoofd Onderhoud en Productie Jos Dudink van AVR is opgelucht. Michel Ras, stafmedewerker Onderhoud en Productie, knikt. Dit incident liet zien hoe belangrijk service is. Samen met Rutger Merks, projectmanager bij Stork Industry Services, blikken ze terug op een geslaagde bliksemoperatie: de niet-geplande vervanging van een 984B PLC. Er is nu weer tijd voor woorden, maar kortgeleden kwam het aan op daden. De Rotterdamse vestiging van afval- en milieuconcern AVR in het Botlekgebied kreeg te maken met een ingrijpende storing. De PLC bleek de boosdoener te zijn, zegt Rutger. Het vervangen van één van de zes kaarten van de oude PLC was geen optie, omdat niet duidelijk was welke kaart de storing veroorzaakte. Het vervangen van de PLC door de moderne Quantum PLC bleek een beter alternatief. Deze kan zich namelijk snel en trefzeker laten converteren. Bovendien kan Ethernet Communicatie in de toekomst waardevol zijn. Geweldige service s Middags kwam een engineer van Schneider Electric on-site ondersteuning bieden, aldus Rutger. Gelukkig kon Schneider Electric de PLC uit voorraad leveren. We konden de software van de oude PLC omzetten zonder de programmatuur ton per jaar Op deze locatie bedienen we de industriële en maritieme markt, vertelt Dudink. Schepen moeten geregeld hun ruimen reinigen. Het afvalwater kan niet op zee geloosd worden. Wij ontvangen dat hier, reinigen het en lozen het. AVR reinigt ton water per jaar. Zorgvuldige bewaking Een andere specialiteit is industrieel afvalwater. Bij calamiteiten, productieproeven of de reiniging van leidingen en systemen komt vervuild water vrij, dat AVR reinigt. Ras: Het is een nichemarkt van diverse kleinere afvalstromen. We kunnen ze niet in één tank opslaan. De waterreiniging gebeurt in drie stappen: fysisch, chemisch en biologisch. Niet rooskleurig De volledige installatie wordt aangestuurd door een PLC. En juist die viel uit, vertelt Ras. Eerst constateerden we dat de pompen niet meer werkten. Al gauw bleek dat alles stillag. Dudink zag als grootste probleem dat klanten niet konden worden geholpen. Terwijl we als havenontvangstinstallatie een ontvangstverplichting hebben. Uitwijken naar collega-bedrijven kon niet, omdat we zo n beetje het enige bedrijf in Nederland zijn dat dit doet. Trefzekere oplossing Rutger Merks stelde al snel vast dat de controller wel op de bus zat, maar niet benaderbaar was. opnieuw te hoeven opzetten. Het was een uitdaging om twee specials in de applicatie te converteren. De specialisten van Stork en Schneider Electric slaagden erin de nieuwe PLC binnen drie uur (!) te installeren. De specials werden getest en daarna werd de plant weer veilig in bedrijf gesteld. Dat ging vrijwel probleemloos. Binnen 24 uur waren we weer operationeel, aldus Dudink. Hij en Ras zijn tevreden. Stork en Schneider Electric hebben het professioneel aangepakt. Ze zagen de urgentie van het probleem en ondernamen direct actie. We waren verrast en opgelucht dat het probleem zo snel verholpen werd. We hebben zelfs geen klanten hoeven afzeggen. Geweldige service!

10 1 0 Ö S a m e n w e r k e n Ö Eekels Elektrotechniek: een specialist met creativiteit in de genen Wij kunnen echt nog maatwerk bieden van hardware tot software Half verscholen tussen grote panelen en met elektronica gevulde kasten, sleutelen de medewerkers van Eekels Elektrotechniek geconcentreerd aan maatwerkproducten. Dit is een volwaardige productieafdeling en Manager Industriële Installaties ing. Adriaan Dillema is er trots op. Dat maakt ons anders dan andere installateurs. In 1908 werd in het Groningse Hoogezand een technisch bureau opgericht dat zich vooral verdienstelijk maakte in de energievoorziening. Het bedrijfje van toen is het Eekels van nu, een fl orerend onderdeel van TBI Techniek. Het royale pand laat zien dat deze Groningers van kwaliteit houden. Kwaliteit en creativiteit, vult Dillema aan. Wij hebben creativiteit in onze genen, denken mee met de klant, ontwerpen oplossingen, bouwen maatwerk. Als een klant vraagt om een frequentieregelaar van 450 kw, vragen wij eerst waar hij dat vermogen voor nodig heeft. Is het alleen omdat de oude gelijkstroomaandrijving 450 kw had? Zijn er geen andere, betere oplossingen? Daar denken we kritisch in mee. Juist dát onderscheidt ons van veel installateurs die meteen leveren wat er gevraagd wordt. Eigen productieafdeling In totaal werken er 270 mensen bij de vestigingen van Eekels in Kolham en Joure. Daarnaast heeft het bedrijf 150 mensen in het buitenland. De unit Industriële Installaties waar Dillema verantwoordelijk voor is, houdt zich bezig met uitvoering, software engineering, hardware engineering, en service en nazorg. Omdat Eekels over een eigen productieafdeling beschikt, kan de installateur volledig maatwerk leveren. Neem bijvoorbeeld de besturingspanelen. Eekels heeft een eigen plaatwerkerij en een coatingafdeling, zodat zij de kasten volledig op maat kan maken. Dat komt voort uit het feit dat we nog steeds tweederde van onze omzet uit de scheepsbouw halen, legt Dillema uit. In een schip moet elke vierkante centimeter benut worden. Standaardkasten passen daar bijna nooit in. Daarom maken we die gewoon zelf. Van ontwerp tot service Speciale expertise heeft het bedrijf op het gebied van aandrijfconcepten. Synchroonloopregelingen, aanloopkoppels, losbreekkoppels: we weten er alles van. Die kennis passen we toe in de scheepvaart, maar ook in de industrie. Vooral in de chemie en in de kartonindustrie hebben we een sterke positie opgebouwd. Onze eigen producten hebben daar zeker een rol in gespeeld. Voor bepaalde machines, wikkelmachines bijvoorbeeld, zijn snelle cyclustijden vereist, vertelt Dillema. Een PLC voldoet dan niet. Wij nemen een microprocessor en programmeren de embedded software. Ook als het gaat om PLC, SCADA, MCC s of MES oplossingen leveren we maatwerk. Het is misschien niet altijd goedkoper, maar klanten kiezen ervoor. Ze willen alles graag uitbesteden aan één partner. Bij de bouw van maatwerkoplossingen houdt het specialisme van Eekels niet op. Het bedrijf heeft een fl inke serviceafdeling opgetuigd. Maar liefst 16 mensen staan klaar om overal ter wereld incidenten op te lossen en onderhoud uit te voeren. Als het moet, zijn ze binnen 24 uur ter plaatse. Wereldwijd verkrijgbaar Dat is één van de voordelen van Schneider Electric, vindt Dillema. Hun producten zijn overal ter wereld verkrijgbaar. Dat is heel belangrijk voor ons, ook omdat de schepen met onze installaties overal ter wereld liggen. Overigens passen we de producten van Schneider Electric niet alleen toe in onze specials, maar ook in onze gewone installatieprojecten. Zij zijn één van onze grootste leveranciers van componenten.

11 Ö Produc t e n Ö 1 1 Met Unity zet Telemecanique een nieuwe stap richting open industriële automatiseringsoplossingen Na de introductie in 1999 van Ethernet TCP/IP als open industrieel netwerk onder de naam Transparent Ready heeft Telemecanique nu voor openheid gekozen in de softwareomgeving. Unity biedt engineeringsoftware, waarmee binnen de industriële automatisering de gehele levenscyclus van de industriële automatiseringsinstallatie beheerd kan worden. Van het ontwerpen van de juiste oplossing tot het onderhouden van de installatie biedt Unity de meest schaalbare en open oplossing. Unity bestaat uit diverse engineeringsoftware-producten die gebaseerd zijn op het hergebruik van al ontwikkelde en geteste applicatiedelen. Met Unity kan de applicatie vanuit een functionele benadering worden ingedeeld in modulaire objecten. Deze applicatiedelen kunnen met de krachtige simulatietool worden getest en worden ondergebracht in een functiebibliotheek. Applicaties kunnen hierdoor zeer snel en met een hoge kwaliteit ontwikkeld worden. Zodra de applicatie in gebruik is, biedt Unity krachtige diagnosefunctionaliteit die wordt ondersteund met grafische operatorschermen en hyperlinks naar relevante documentatie. De applicatie is hierdoor zeer toegankelijk voor onderhoud en kan stilstand worden geminimaliseerd. KENMERKEN VAN UNITY PRO: functionele benadering van de applicatie bibliotheken voor functie- en applicatiebouwstenen standaard vijf IEC programmeertalen PLC simulator en on-line diagnose loggen van gebruikersacties Hyperlinks grafische runtime schermen Open Client / Server software architectuur Import- / Exportfunctionaliteit in XML formaat UNITY PRO Unity Pro is de IEC programmeer, debug en operating software voor de Modicon Premium en Quantum PLC s en biedt ongeëvenaarde functionaliteit voor productiviteit en samenwerking met andere software. De geïntegreerde converters maken het hergebruik van PL7 en Concept IEC applicaties mogelijk. MODICON PREMI- UM EN QUANTUM PLC S Unity biedt voor de Modicon Premium en Quantum PLC s een 32bits operatingsysteem. De nieuwe High End CPU s voor zowel de Premium als de Quantum beschikken over een geïntegreerde Ethernet TCP/IP aansluiting met Web server en een USB programmeerpoort. De CPU s beschikken over een uitbreidbaar geheugen (PCMCIA) en met Unity beschikken de PLC s over een Multi Tasking Operating Systeem en bieden hierdoor ongekend hoge prestaties. Met de nieuwe Hot Standby CPU voor de Quantum biedt Unity een eenvoudig toe te passen PLC architectuur met een hoge beschikbaarheid. Unity biedt met een nieuwe Low End CPU voor de Premium een consistente oplossing voor UNITY APPLICATION GENERATOR De stappen binnen de levenscyclus van een procesbesturing, het specificeren, ontwerpen, realiseren en integreren, kunnen worden gerealiseerd met Unity Application Generator. De software is een gespecialiseerd hulpmiddel voor procesontwerp en het genereren van applicaties waarmee PLC en HMI worden geïntegreerd. Unity Application Generator vertaalt de klantspecificaties volgens de S88 methodiek (PFD, P&ID, FDS) in een gedistribueerde automatiserings-applicatie (netwerken, PLC programma, SCADA/HMI applicaties, Magelis terminals). Met Unity Application Generator wordt een procesapplicatie met meer efficiëntie ontwikkeld en biedt een hogere kwaliteit en betrouwbaarheid van de installatie. PLC s vanaf 129 I/O tot de grootst denkbare PLC architecturen.

12 1 2 Ö U i t g e l i c h t Vr a a g e n A n t w o o r d Ö Uitgelicht! In elke Transparent Info stellen wij u een Schneider Electric medewerker voor die gespecialiseerd is in het bieden van Industrial Automationoplossingen en u altijd met raad en daad te woord kan staan. Mijn naam is Gijsbert-Jan Welp en ben werkzaam op de serviceafdeling van Schneider Electric. Mijn voornaamste taak is het geven van Technical Support op Automationgebied. Dit betekent dat wij alle technische vragen omtrent industrial automationproducten zo snel en goed mogelijk proberen te beantwoorden. Dit zijn bijvoorbeeld vragen over onze programmeerbare besturingen, zoals het smart relay Zelio Logic en de Twido PLC tot en met de high end controllers Modicon Premium en Modicon Quantum. Maar ook vragen over onze HMI producten zoals onze Magelis operatorpanelen of onze Scada systemen (VijeoLook and Monitor Pro) zijn van harte welkom. Mocht u technische vragen hebben over onze automationproducten, bel dan met Ik en mijn collega s zullen u graag te woord staan. en kan natuurlijk ook. Mail uw vraag dan naar Vraag & Antwoord Colofon Transparent Info is een uitgave van Schneider Electric B.V. Ethernet is niet deterministisch. Is dat een probleem? Ethernet (en z n CSMA/CD protocol) is niet deterministisch omdat er een risico op botsingen van boodschappen bestaat. Als dit goed wordt gecontroleerd, dan is determinisme over Ethernet geen punt meer. 1. Neem het concept van een provinciale weg en een snelweg. Vandaag de dag lijkt full-duplex Ethernet op een snelweg; gescheiden rijbanen voor elke richting en een grote bandbreedte van 100Mb. Botsingen zijn nog steeds mogelijk, maar de waarschijnlijkheid is zo klein dat het risico verwaarloosd kan worden. Als het gebeurt dan wordt direct een nieuw bericht gestuurd waardoor het risico verkleind wordt. 2. I/O scanner werkt in een Master/Slave modus. Een slave kan alleen frames verzenden als hij daartoe opdracht heeft gekregen van de master. Dus minder kans op botsingen. 3. ModbusTCP levert goede prestaties: een Modicon Premium PLC die elke 2 msec 60 Lexium drives scant over een 100Mb netwerk gebruikt slechts 2% van de bandbreedte. Dan gebeuren er geen ongelukken. 4. Het scheiden van netwerken in segmenten reduceert het risico van botsingen. Plaats bijvoorbeeld geen PLC s en printers op hetzelfde fysieke medium. Redactie-adres: Schneider Electric B.V. Afdeling communicatie Joyce Zonneveld - de Winter Postbus RV Haarlem Telefoon Teksten: Schneider Electric B.V. Rudolph tekst & concept Barneveld Fotografie & Illustraties: Schneider Electric B.V. Plan B Grafimediabureau BV Haarlem Ontwerp & Opmaak: Plan B Grafimediabureau BV Drukwerk: Veldwijk Van Loon Waddinxveen Oplage: Gehele of gedeeltelijke overname van artikelen is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie.

Industrial Ethernet 2014. Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces

Industrial Ethernet 2014. Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces Industrial Ethernet 2014 Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces - Verbeter de transparantie en beschikbaarheid van uw proces Met de mogelijkheden van de nieuwste generatie PAC - (Programmable

Nadere informatie

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT

Industry 4.0. Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën. Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Industry 4.0 Big Data: van shopfloor naar IT level MES/ERP: Trends & Technologieën Advantech Europe Jim ten Broeke Business Development Manager IoT Internet of Things: de evolutie Vandaag, 2016, groeit

Nadere informatie

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend.

Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva blue id & Top control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Priva Blue ID & Top Control 8 Ontwikkeld voor mensen, vanzelfsprekend. Nooit eerder waren gebruiksgemak, snelheid en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Vijeo Citect. Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties. Een uitgebreid pakket: Vijeo plus HMI/SCADA

Vijeo Citect. Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties. Een uitgebreid pakket: Vijeo plus HMI/SCADA Vijeo Citect Kies voor Schneider Electric en houd optimale grip op uw producties Optimale communicatie dankzij de zorgvuldig gekozen koppelingen met apparatuur van Schneider Electric is dit de ideale partner

Nadere informatie

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement

Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Meten is weten! Nauwkeurig inzicht stroomverbruik en efficiënt energiemanagement Who s talking? Alfred Rombeek Saia-Burgess Benelux B.V. www.saia-pcd.com/nl Controls specialisten Integratie toonaangevende

Nadere informatie

Technische Opleidingen

Technische Opleidingen Technische Opleidingen Elauma Waagmeester Technische opleidingen Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij revisies en storingen is het belangrijk om voldoende kennis van de verschillende systemen in huis

Nadere informatie

MSS Micro SCADA Systeem

MSS Micro SCADA Systeem Wijnand van Asseldonk / Alex Otten MSS Micro SCADA Systeem Agenda ICT in een oogopslag Aanleiding ontwikkeling MSS Keuzemogelijkheden Uitwerking van de keuze Aanvullende wensen ICT in een oogopslag Opgericht

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Automatiseringsoplossing voor verpakkingsmachines. Verlaag uw kosten en time-to-market

Automatiseringsoplossing voor verpakkingsmachines. Verlaag uw kosten en time-to-market Automatiseringsoplossing voor verpakkingsmachines Verlaag uw kosten en time-to-market Eén partner voor een gezamenlijk doel Schneider Electric is een wereldwijde leider op het gebied van automatiseringsoplossingen

Nadere informatie

Roland Geurts Directeur

Roland Geurts Directeur Roland Geurts Directeur Onze opdrachtgevers zijn specialisten op hun eigen vakgebied en vragen om een leverancier die met hun meedenkt en de vaktaal spreekt. Zij zijn regelmatig blij verrast met de oplossingen

Nadere informatie

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM

AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE haalt online én offline informatie uit Microsoft Dynamics CRM AVEBE ontwikkelt en verkoopt zetmeelproducten op wereldwijde schaal. Het verkoopteam werkte met een gefragmenteerde CRM (Customer Relationship

Nadere informatie

Energiebeheer op afstand

Energiebeheer op afstand Energiebeheer > > > OP AFSTAND Draadloze elektriciteitsmeters > Draadloze pulstransmitters Onderstations met Ethernet en GPRS/UMTS WEBBased datacollectiesysteem Overzichtelijke rapporten Multi-site Energiebeheer

Nadere informatie

Nieuw: controllers van Syel Europe

Nieuw: controllers van Syel Europe INDUSTRIËLE ELEKTRONICA Nieuw: controllers van Syel Europe De compacte controller die intelligent én voordelig is. voor seriebouw en klantspecifieke toepassingen voor complexe berekeningen én eenvoudige

Nadere informatie

Schneider Electric. SmartStruxure solution

Schneider Electric. SmartStruxure solution Schneider Electric SmartStruxure solution Over Schneider Electric de wereldwijde specialist in energiemanagement Geografische regio s FY 2011 sales miljard omzet (laatste 12 maanden) van sales in nieuwe

Nadere informatie

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard

Het managementsysteem voor intelligente veiligheid. FlexES Guard Het managementsysteem voor intelligente veiligheid naast overzicht ook inzicht De overvloed aan informatie die we Het modulaire beschikt tegenwoordig moeten verwerken, is over de volgende functionaliteiten:

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen komt een ieder aan

Nadere informatie

100 % flexibiliteit en optimalisatie met Flexible Machine Control

100 % flexibiliteit en optimalisatie met Flexible Machine Control SoMachine 100 % flexibiliteit en optimalisatie met Flexible Machine Control 1 software platform Vereenvoudigt het programmeren en inbedrijfname met SoMachine 4 Hardware Control Platforms Geïntegreerde

Nadere informatie

Procesoptimalisatie door Procesinformatie. 30 november 2005 Andre IJdo, Coordinator Technisch Beheer Lars van Beek, Sales Manager

Procesoptimalisatie door Procesinformatie. 30 november 2005 Andre IJdo, Coordinator Technisch Beheer Lars van Beek, Sales Manager Procesoptimalisatie door Procesinformatie 30 november 2005 Andre IJdo, Coordinator Technisch Beheer Lars van Beek, Sales Manager AVR Novotek Agenda Introductie Novotek en AVR Historie van bestaande Proces

Nadere informatie

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: NIET PROGRAMMEREN MAAR GENEREREN 3 KENNIS EN PRAKTIJK: ISA 88 7,8 DE DRINKWATERBRANCHE: WIJ KUNNEN VAN ELKAAR LEREN 9 PRODUCTEN 11 VRAAG EN ANTWOORD 12 AUTOMATION MAGAZINE VAN

Nadere informatie

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders?

Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Data Acquisitie in een modern jasje. Wordt het de tablet of toch iets anders? Marco Bischoff Yokogawa Europe BV 7 november 2013 Yokogawa IA Control Products --- Business domain Technologischeontwikkelingen

Nadere informatie

Technische toelichting Automatisering

Technische toelichting Automatisering Technische toelichting Automatisering Automatisering Overzicht Facilitator HOWEST/UGENT RESEARCH GROUPS Team Mechatronica IO/IPO DAE Electrical Energy Lab Prof. L. Vandevelde SYSTeMS Prof. R. De Keyser

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Ede, 18 november De PROFIBUS, PROFINET & Ede, 18 november 2011 IO-Link dag 2011 The basics of PROFINET Harm Geurink Product Manager AUTOMATION Phoenix Contact bv hgeurink@phoenixcontact.nl PROFINET Trends in de markt:

Nadere informatie

Architectuur SynGuard Comfort

Architectuur SynGuard Comfort Architectuur SynGuard Comfort Met SynGuard voor toegangscontrole wil Syntegro een moderne en krachtige oplossing brengen geschikt voor alle bedrijven van welke grootte of complexiteit ook. SynGuard heeft,

Nadere informatie

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry

Totally Integrated Automation. Realizing visions every day in every industry Totally Integrated Automation Realizing visions every day in every industry Industriële trends Hardware complexer en krachtiger Kortere innovatiecycli en snellere modelwijzigingen om in te spelen op veeleisende

Nadere informatie

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270)

Praktijkinstructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) instructie Industriële automatisering 3 (ICT09.3/CREBO:53270) pi.ict09.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of

Nadere informatie

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry?

Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Welke bijdrage leveren digitale sensoren voor de Smart Industry? Agenda Smart Industry Smart Sensoren anno 2016 Analoge sensoren Digitale sensoren IO-link sensoren Slot Smart Industry Industrie 4.0 is

Nadere informatie

Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System

Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System Smart MCC Eaton s Intelligent IEC MCC and Power Management System Robert Meijer Product Marketing Manager 1 Agenda Motor Control Centers Power Xpert CXH C445 motorbeveiliging SmartPX Smart MCC 2 Motor

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Edegem, 8 juni 2010. PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag Edegem, 8 juni 2010 PROFIBUS Belgium VZW PROFIBUS, PROFINET & IO-Link 2010 Profibus in de procesindustrie 2 Jaap Westeneng PROFIBUS in de procesindustrie Aansluiting

Nadere informatie

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation

De PROFIBUS, PROFINET & IO-Link dag. Share our Vision for Automation De PROFIBUS, PROFINET & Share our Vision for Automation IO-Link dag 2010 Veiligheidstechniek Machine veiligheid in PROFIBUS en PROFINET 2 Harm Geurink Product Manager AUTOMATION systems Phoenix Contact

Nadere informatie

Hoe industrieel Ethernet de taak van de PLC beïnvloed heeft. Henk Capoen, CATAEL

Hoe industrieel Ethernet de taak van de PLC beïnvloed heeft. Henk Capoen, CATAEL Hoe industrieel Ethernet de taak van de PLC beïnvloed heeft Henk Capoen, CATAEL De PLC was het trekpaard van onze industrie betrouwbaar, robuust, duurzaam prestaties niet afhankelijk van de zware industriële

Nadere informatie

PR362009 24. november 2009 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5

PR362009 24. november 2009 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5 Software, op PC gebaseerde besturing Pagina 1 van 5 Gebruik van de IT-standaarden: TwinCAT-programmeeromgeving geïntegreerd in Microsoft Visual Studio TwinCAT 3 extended Automation Met TwinCAT 3 presenteert

Nadere informatie

CENTUM CS 3000 Revisie 3.04

CENTUM CS 3000 Revisie 3.04 CENTUM CS 3000 Revisie 3.04 In de loop van september 2003 werd de nieuwe revisie 3.04 van Centum CS 3000 gelanceerd. Hieronder vindt u een introductie van de nieuwe functies : Centum CS 3000 R3 : geperfectioneerd,

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance 3 Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van services

Nadere informatie

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol

LMX800. Open telecontrol onderstation. smart telecontrol LMX800 Open telecontrol onderstation smart telecontrol Features Open en modulair concept voor universele toepassing Telecontrol functionaliteit standaard ingebouwd Directe aansluiting voor TCP/IP (tele)communicatie

Nadere informatie

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device

Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device MOBILE BUSINESS APPS Any data from any source available at any time as information on your favorite mobile device YOUR VIEW ON BUSINESS Introductie Oplossingen Any2info is een innovatieve ICT-onderneming

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Remote maintenance 4.0

Remote maintenance 4.0 Locatie A Locatie B Remote maintenance 4.0 Onderwerpen 1 2 3 Uitleg Remote maintenance 4.0 Verschillende manieren van Remote maintenance Remote maintenance als een service 4 Twee voorbeelden van mogelijke

Nadere informatie

Eekels Technology B.V. Onderdeel TBI Vestigingen Expertise MARINE & OFFSHORE

Eekels Technology B.V. Onderdeel TBI Vestigingen Expertise MARINE & OFFSHORE MARINE & OFFSHORE Eekels is wereldwijd bekend als leverancier van elektrotechnische systemen en diensten voor Marine & Offshore toepassingen. De basis hiervoor werd gelegd in de kennisintensieve Noord-Nederlandse

Nadere informatie

Architectuur SynGuard Elegant

Architectuur SynGuard Elegant Architectuur SynGuard Elegant Met SynGuard voor toegangscontrole wil Syntegro een moderne en krachtige oplossing brengen geschikt voor alle bedrijven van welke grootte of complexiteit ook. SynGuard heeft,

Nadere informatie

Koning & Hartman maakt het verschil

Koning & Hartman maakt het verschil Koning & Hartman maakt het verschil KH Smart Manufacturing KH Smart Manufacturing Smart Made Simple Smart Made Simple Nieuwe technologieën volgen elkaar steeds sneller op en leiden tot nieuwe concepten,

Nadere informatie

ProduPlus. Wat is ProduPlus

ProduPlus. Wat is ProduPlus ProduPlus Wat is ProduPlus ProduPlus is een machine monitoring systeem welke ook functies heeft voor order registratie, product data beheer en preventief onderhoud. ProduPlus is ontwikkeld voor gebruik

Nadere informatie

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you

Reference case Atlas Copco. Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren. Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Vodafone Power to you Atlas Copco gebruikt Vodafone M2M om wereldwijd de klantondersteuning te verbeteren Atlas Copco

Nadere informatie

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime

ROYAL DIRKZWAGER. Royal Dirkzwager The Maritime Information and Service Provider - www.dirkzwager.com - Royal Dirkzwager The Maritime ROYAL DIRKZWAGER Software AG Partnerdag 2015 Ton de Jong Business Unit Manager ICT Onderwerpen Wat is en doet Royal Dirkzwager Business case: van AIS data naar informatie Waarom Apama? Van Lijnen op Zee

Nadere informatie

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl

Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Hans Jurgen Kroon Industrial HVAC Control Solutions hjkroon@ihcs033.nl Introductie IHCS Introductie Industrial HVAC Control Solutions Commissioning in Farmacie Uitgangspunten van de Farmacie Commissioning

Nadere informatie

Interactief, real time security management

Interactief, real time security management P2000 en P2000LE SECURITY MANAGEMENT SYSTEEM Interactief, real time security management P2000 Security Management Systeem Schaalbaar, intuïtief en eenvoudig in gebruik Het Johnson Controls P2000 security

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

besturing van rendement

besturing van rendement besturing van rendement besturing van techniek Industriële bedrijven staan nooit stil. Het moet altijd beter, efficiënter en voordeliger. iet zelden fungeert het machinepark als aanjager van die evolutie.

Nadere informatie

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V.

Smart Power Networks. Energie Management. Bas de Koningh - HARTING B.V. Smart Power Networks Energie Management Bas de Koningh - HARTING B.V. Motivatie Politieke doelen Reductie CO2-Uitstoot nucleare energie fase out Meer renewable energie duurzame energieefficiëntie in de

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Net2 toegangscontrole

Net2 toegangscontrole Net2 toegangscontrole De intelligente beveiligingsoplossing voor uw gebouw Net2 toegangscontrole Net2 is een gebruiksvriendelijk en flexibel, netwerk gebaseerd toegangscontrolesysteem dat het beveiligen

Nadere informatie

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem.

Security Solutions. End-to-end security. Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. Security Solutions End-to-end security Voor de beveiliging van uw fysieke toegangscontrolesysteem. www.nedapsecurity.com security common practice IT best practices toegepast op fysieke beveiliging Bedrijven

Nadere informatie

zorgeloos werken in de cloud

zorgeloos werken in de cloud metacom cloud functionele mogelijkheden zorgeloos werken in de cloud vanmeijel.nl bouwen kan simpeler Metacom is één van de meest bedrijfskritische applicaties binnen uw organisatie. De beschikbaarheid,

Nadere informatie

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën

5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Net zo flexibel als uw ideeën 2 U hoeft zich geen zorgen meer te maken met de 5000 Serie Modulaire brandmeldcentrale Het systeem wordt gedefinieerd door uw wensen

Nadere informatie

Deelnemers aan de beurs tijdens de Nationale PROFIBUS & PROFINET dag 2008 op 20 november in het CineMec in Ede Presenterenop de stand:

Deelnemers aan de beurs tijdens de Nationale PROFIBUS & PROFINET dag 2008 op 20 november in het CineMec in Ede Presenterenop de stand: Deelnemers aan de beurs tijdens de Nationale PROFIBUS & PROFINET dag 2008 op 20 november in het CineMec in Ede Presenterenop de stand: Festo Alles in één Elektrische I/O Ventielen Motion controller Naar

Nadere informatie

WAGO-TRAININGEN. Programma

WAGO-TRAININGEN. Programma WAGO-TRAININGEN Programma WAGO-TRAININGEN Effectief en praktijkgericht Onze trainers zijn volledig bekend met de materie, uit eigen ervaring weten zij precies wat er speelt. Zo wordt er geen tijd verspild.

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Innovaties door nieuwe ontwikkelingen

Innovaties door nieuwe ontwikkelingen IO Link dag - 2 juni 2015 IO-Link Festo: Benno Brinkers & Jeroen Mars Mogelijkheden van IO- Link Type producten Communicatie & installatie Integratie van signalen Machineveiligheid Demo Wie is Festo? Opgericht

Nadere informatie

Machine onderhoud via de Cloud

Machine onderhoud via de Cloud Machine onderhoud via de Cloud Hoe kunnen we onze klanten sneller en efficiënter service verlenen met minder kosten Door: Peter Noodelijk IIoT = Industrial Internet of Things, Industrie 4.0 Producten staan

Nadere informatie

Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved.

Unrestricted / Siemens AG 2014. All Rights Reserved. LOGO! Simpelweg uniek. siemens.com/answers LOGO! Positionering Advanced SIMATIC S7-1500 De modulaire controller voor systeem oplossingen in mid-range tot t high-endh discrete automatisering Applicatie

Nadere informatie

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol

TMX-NET PRO. Veilig op afstand beheren via internet. smart telecontrol TMX-NET PRO Veilig op afstand beheren via internet smart telecontrol Overal en altijd, compleet en veilig beheer via de cloud clients tablets secure internet smartphones Voordelen TMX-Net Pro Universeel

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA

WAGO-TRAININGS PROGRAMMA WAGO-TRAININGS PROGRAMMA 2015 1 WAGO-TRAININGEN Uw doel is onze maatstaf Productgerelateerde en klant-specifieke trainingen Kleine Groepen Teamwork Praktijkgericht Door de kleine groepen bij de WAGO trainingen

Nadere informatie

MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit. World leaders in process control.

MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit. World leaders in process control. MC3-FRUIT. Gecontroleerde koeling en opslag van hard en zacht fruit World leaders in process control. Nog betere controle met de nieuwe MC3-FRUIT Fruithandelaren willen hun producten geleverd hebben op

Nadere informatie

Implementatie van een MES systeem

Implementatie van een MES systeem Implementatie van een MES systeem En dus een foutloze fabriek? Nedzink Roel Frissen Industrial Engineer Doel en agenda presentatie Nedzink Waarom MES? Hoe geïmplementeerd? Voorwaarden voor succesvolle

Nadere informatie

Intelligente energiemeters voor datacenters

Intelligente energiemeters voor datacenters Intelligente energiemeters voor datacenters Waarom meten? Elektrische energie is de duurste van alle variabele kosten in een datacenter. Alleen daarom al is het goed om het verbruik met energiemeters in

Nadere informatie

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory

Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Veldcommunicatie in relatie tot Smart Factory Marcel Vennemann Sales Manager Turck B.V. Ruiterlaan 7, NL-8019 BN Zwolle Postbus 297, NL-8000 AG Zwolle T +31 38 422 77 50 F +31 38 422 74 51 E marcel.vennemann@turck.com

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement.

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement. Algemeen Met KYOCERA scannen naar UNIT4 Cura Documentmanagement beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht

Wij sturen jouw energie. 7 april FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht Wij sturen jouw energie 7 april 2015 FixSus sturing voor gebouwen automatisering: Functionaliteitenoverzicht De technologie Open gate systeem Via het FixSus open gate systeem is elke variabele, parameter

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie.

Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. De PROFINET, PROFIBUS & IO-Link dag 2012 Hoge beschikbaarheid in zuivelindustrie door toepassing van conditie gebaseerde onderhoudsstrategie. Jaap Westeneng Product Manager Asset Management Praktijkcase

Nadere informatie

Welkom bij PHOENIX CONTACT

Welkom bij PHOENIX CONTACT Welkom bij PHOENIX CONTACT Hoge beschikbaarheid door toepassing van Profinet in scheepsautomatisering Eerke van der Glas Industry Management Marine & Offshore Paul Zeelen Accountmanager Marine & Offshore

Nadere informatie

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL

TRANSPARENT WWW.TRANSPARENTINFO.NL TRENDS EN ONTWIKKELINGEN: WEB SERVICES 3 KENNIS EN PRAKTIJK: WEB SERVICES GEÏNTEGREERD IN DE PLC - SOAP / XML 7,8 SAMENWERKEN 9 PRODUCTEN: ADVANTYS SMART TERMINAL BLOK 11 TRAININGEN 12 AUTOMATION MAGAZINE

Nadere informatie

Duurzame automatiseringsoplossingen

Duurzame automatiseringsoplossingen A u t o m a t i o n S o l u t i o n s B u s i n e s s o p t i m a l i s a t i e d o o r P r o c e s I n t e g r a t i e Duurzame automatiseringsoplossingen Door mondiale ontwikkelingen en steeds sneller

Nadere informatie

Rendement binnen handbereik

Rendement binnen handbereik GRUNDFOS Control MPC Rendement binnen handbereik GEBRUIKERSVRIENDELIJKE POMPBESTURING EN -BEWAKING VOOR DRUKVERHOGING, VERWARMING EN AIRCONDITIONING CONTROL MPC INLEIDING GRUNDFOS CONTROL MPC VERHOOGT

Nadere informatie

Water leveren op een energieefficiënte

Water leveren op een energieefficiënte Water leveren op een energieefficiënte en betrouwbare manier Altivar 1200, de complete middenspanningsregelaar Evides Waterbedrijf Zuid-Holland Het leveren van water op een energie-efficiënte en betrouwbare

Nadere informatie

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V.

IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. IE Motoren Event HOE KUN JE ENERGIEBESPARING IN MACHINES BEREIKEN? Eric-Jan Huijbregts Account Manager B&R Industriële Automatisering B.V. Energiebesparing Waarom? Energiebesparing Een wereldwijde uitdaging

Nadere informatie

Erik Pleijsier. Energiemanagement in de industriein bestaandeinstallaties

Erik Pleijsier. Energiemanagement in de industriein bestaandeinstallaties Erik Pleijsier Energiemanagement in de industriein bestaandeinstallaties De basics van energiemonitoring & management: Automatische meteropname t.b.v. gelijktijdigheid Voor alle energiedragers of verbruiken

Nadere informatie

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein.

De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. De beste, mooiste en meest intelligente oplossing voor de automatisering en beveiliging van uw domein. Fibaro is een complete en krachtige oplossing voor het monitoren, beheren en intelligent automatiseren

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing. Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 4 ERP-systemen: verkoop en marketing Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de werking van de

Nadere informatie

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg

REGIE. Informatie over Regie, dé app voor de zorg REGIE Informatie over Regie, dé app voor de zorg INHOUDS OPGAVE 03 04 05 06 09 10 11 12 Waarom de zorgapp Regie? Wat is Regie? De meerwaarde van Regie Wie gebruiken Regie? Voordelen van Regie Technische

Nadere informatie

MC3-SC stappenregelaar Ultieme controle over pers- en zuigdruk. World leaders in process control.

MC3-SC stappenregelaar Ultieme controle over pers- en zuigdruk. World leaders in process control. MC3-SC stappenregelaar Ultieme controle over pers- en zuigdruk World leaders in process control. Perfecte zuig- en persdrukregeling met de nieuwe MC3-SC Een koelinstallatie is het hart van ieder koel-

Nadere informatie

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit.

Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Functionele beschrijving: Scannen naar AFAS Profit. Algemeen Met de Kyocera Scannen naar AFAS Profit beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar AFAS Profit. Met deze oplossing

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

IO-Link is Smart Industry

IO-Link is Smart Industry De toenemende vraag naar informatie en intelligente interactie op alle communicatieniveau 's IO-Link presentatie 02.06.2015 Avans Hogeschool Den Bosch Inhoud Filmpje"What is IO-Link" Smart Industry: Doel

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

ZDSN home management systeem

ZDSN home management systeem ZDSN home management systeem Dit document geeft u een indruk van de vele mogelijkheden en de eenvoud van het ZDSN home management systeem. De ZDSN home management systemen bestaan uit de Sensio X1 controller

Nadere informatie

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter 2 Opdrachtgever : Opdrachtnemers : Ing. P. van den Berg Michel van Reenen Thijs Mommen GAMP Toegepast op de DeskTopXorter Besturing DeskTopXorter

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4 2014-Q4 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

100% flexibiliteit in communicatie

100% flexibiliteit in communicatie 100% flexibiliteit in communicatie Ongelimiteerde expertise en capaciteit in één projectorganisatie met vier gerenommeerde partners Group of companies Group of companies 100% flexibiliteit in communicatie

Nadere informatie

Your view on business On your favorite device

Your view on business On your favorite device ANY2INFO OVER ONS Your view on business On your favorite device Any2info is een ICT-onderneming gespecialiseerd in de ontwikkeling van standaard software waarmee mobiele bedrijfsapps kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT

Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Slimmer samenwerken met SharePoint Workflows voor SharePoint met forms en data K2 VOOR SHAREPOINT Workflows, forms, reports en data WAAROM KIEZEN VOOR K2? Of u nu workflows moet maken voor items in SharePoint

Nadere informatie

Advies en projectmanagement Industriële automatisering. Palaemon. Diensten en referenties. Introductie van Palaemon Frans Kleisman

Advies en projectmanagement Industriële automatisering. Palaemon. Diensten en referenties. Introductie van Palaemon Frans Kleisman Palaemon Advies en projectmanagement Industriële automatisering Diensten en referenties Introductie van Palaemon Frans Kleisman Bedrijfsprofiel 30 jaar ervaring in diverse industriële productie-en procesbesturing.

Nadere informatie

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES

Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES Professionele softwareontwikkeling PRODUCTIVITEIT EN KWALITEIT MET FOCUS OP DE GEHELE LEVENSDUUR VAN APPLICATIES ONZE VISIE OP PROFESSIONEEL SOFTWARE ONTWIKKELEN Bij succesvolle softwareontwikkeling draait

Nadere informatie

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata

Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Automatische online en lokale backup en recovery van bedrijfsdata Omdat u moet kunnen vertrouwen op uw backup... BACKUPAGENT, DE VOORDELEN OP EEN RIJ - Veilige backups zonder omkijken, alle bedrijfskritische

Nadere informatie

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite

Quartz Dashboard. Productinformatie. Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Productinformatie Quartz is onderdeel van Minerall, the automation suite Inhoud 1...1 2 Hoe werkt Quartz?...3 2.1 Configuratie...3 2.2 Quartz devices en datapoints...4 2.3 Dashboards bouwen...5 2.4 Gebruikersrollen

Nadere informatie

THEME Competence Matrix - Mechatronics

THEME Competence Matrix - Mechatronics COMPETENTIEGEGIED COMPETENTIE ONTWIKKELINGSSTAPPEN 1. Onderhouden van systemen en borgen van de betrouwbaarheid Hij/zij kan het elementaire onderhoud van machines en systemen, volgens planning uitvoeren.

Nadere informatie