Jaarverslag Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Jaarverslag Annual Report

2

3 Jaarverslag Turkije Instituut 2008 Annual Report Turkije Instituut 2008 In dit jaarverslag biedt het Turkije Instituut u een overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar. Het Turkije Instituut heeft zich in 2008 primair gericht op het vestigen van naamsbekendheid, zowel onder het algemene publiek als binnen een netwerk van relevante organisaties en instanties in Nederland, Vlaanderen, Brussel en Turkije. Daarnaast werkte het Instituut aan de opbouw van een database van geïnteresseerden en deskundigen in binnen- en buitenland, en aan de vormgeving en inhoudelijke invulling van de website (www.turkije-instituut.nl). In dit verslag worden bovenstaande speerpunten nader toegelicht. Aan het einde vindt u een overzicht van alle activiteiten. This report provides a comprehensive overview of the activities that were developed by the Turkije Instituut during the past year. Throughout 2008, the Turkije Instituut has focused on establishing a brand name, both among the general public and within a network of relevant organizations and institutions in the Netherlands, Flanders, Brussels, and Turkey. Alongside its activities, the institute has worked towards building a database of interested individuals and organizations, as well as Dutch and foreign experts. Also, the Instituut has created and written content for its website, (in Dutch). 3 This report shall take a closer look at the Turkije Instituut s output of A list of events is attached at the end of this report.

4 Voorwoord Foreword 4 Het Turkije Instituut kan terugkijken op een enerverend eerste (anderhalf) jaar. Nadat de initiatiefnemers in het voorjaar van 2007 van start gingen met de verwezenlijking van hun plannen, nam het Instituut in oktober 2007 zijn intrek in het Metropole Office in Den Haag - met dank aan de ondersteuning door de Gemeente Den Haag. Betrokkenen van het eerste uur committeerden zich aan het Instituut als sponsor of namen plaats in het bestuur of de wetenschappelijke adviesraad (WAR) van de stichting. Sinds de officiële opening op 27 november 2007 heeft het Instituut vele, uiteenlopende activiteiten geïnitieerd en (mede-) georganiseerd (meer dan 20) en een netwerk van geïnteresseerden opgebouwd. Onderliggende doelstelling was steeds om objectieve informatie over Turkije aan te bieden aan een breed Nederlands publiek. Wat heeft dat eerste jaar nu teweeggebracht? De belangstelling voor Turkije is in Nederland toegenomen. Dat is uiteraard niet alleen op het conto van het Instituut te schrijven. Toch menen we dat het Instituut hier wel degelijk een positieve rol in heeft. Sinds de toekenning van Turkije s kandidatuur in 1999 wordt het Turkse EU-toetredingsproces op de voet gevolgd door de Nederlandse media. De laatste jaren echter verbreedt de focus zich en is er ook aandacht voor de politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Turkije en de economische mogelijkheden die het land biedt. De dynamiek van Turkije wordt steeds meer onderkend, een ontwikkeling waaraan het Turkije Instituut actief een bijdrage levert. We hebben het afgelopen jaar samengewerkt met verschillende organisaties, instanties (waaronder diverse ministeries) en individuen (zie ook pagina 14). Vaak besteedden zij voor de eerste keer aandacht aan Turkije of in ieder geval aan thema s die nu eens niet direct aan het EU-toetredingsproces raakten. Zonder uitzondering hebben onze partnerorganisaties van 2008 aangegeven in 2009/2010 de samenwerking te willen continueren en structureel aandacht te willen schenken aan ontwikkelingen in Turkije. Dat heeft voor 2009 al geleid tot vastomlijnde plannen en initiatieven voor activiteiten met bijvoorbeeld debatcentrum Tumult (Utrecht), Stichting Kulsan en Felix Meritis (Amsterdam). Bezoekers van onze bijeenkomsten spreken hun waardering uit voor de onderwerpen die we aansnijden en de manier waarop we informatie over het voetlicht brengen. De kennis en berichtgeving over Turkije in Nederland laat soms te wensen over. Het Turkije Instituut heeft mijns inziens in zijn eerste jaar bewezen dat hiaat te kunnen vullen. De interesse voor onze activiteiten en de vele verzoeken om informatie wijzen bovendien op de behoefte aan een beter begrip van het veelzijdige en dynamische hedendaagse Turkije. The Turkije Instituut can look back on an exciting first year (and a half). In the spring of 2007, a small group of enthusiasts initiated the process of setting up a foundation and in October 2007 the Turkije Instituut staff moved into the Metropole Office Building in The Hague - thanks to the generous support of The Hague Municipality. Those who were involved from the very beginning committed themselves to the organization by taking up a seat in the institute s Board or Academic Advisory Council. Since the official opening on 27 November 2007, the institute has initiated and co-organized a wide variety of events (over 20) and built up an extensive network of interested individuals and organizations. The underlying aim was always to provide objective information about Turkey to a general public. What has the first year brought about? In the Netherlands, the interest in Turkey has grown. While this cannot, of course, be attributed solely to the efforts of the Turkije Instituut, we do feel the institute has contributed significantly to raising general awareness of contemporary Turkey. Since the EU Council s decision to grant Turkey candidacy status in October 2005, Dutch

5 media coverage on Turkey s accession process has improved. In recent years, however, the focus has expanded to include socio-political developments in Turkey and the economic possibilities the country has to offer. Thus, Turkey s dynamics are increasingly acknowledged, a development in which the Turkije Instituut is playing an active part. During 2008, we have cooperated with various organizations, institutions and individuals (see page 14). In many instances the respective organizations were dealing with either Turkey or topics other than EU-Turkey relations for the first time. Without exception our partners have indicated an interest in future cooperation and in keeping Turkey on their agenda. This has already led to a number of projects and initiatives for , e.g. in conjunction with Tumult debating centre in Utrecht and Kulsan Foundation in Amsterdam. Audiences that have attended our activities have expressed their appreciation for our approach of (often unfamiliar) themes relating to Turkey. In the Netherlands, knowledge and media coverage of Turkey is sometimes lacking. In my view, during the last year the Turkije Instituut has proven to be able to fill this gap. The interest for our activities and the many requests for information strongly indicate a need for a better understanding of the diversity and dynamics of contemporary Turkey. 5 F.A. Maljers Voorzitter Bestuur Stichting Turkije Instituut Chairman Board Turkije Instituut Foundation

6 Activiteiten 2008 Activities Het Turkije Instituut organiseerde het afgelopen jaar zowel publieksbijeenkomsten en expertenconferenties als activiteiten voor en in samenwerking met sponsoren. In 2008, the Turkije Instituut organized public events and expert conferences as well as events catering for and in cooperation with sponsors. Publieksbijeenkomsten Public events Het Turkije Instituut organiseerde in 2008 in totaal twaalf publieksbijeenkomsten. Zeven ervan organiseerde het Instituut in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De doelstelling van het project was om een breed Nederlands publiek te informeren over politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in het moderne Turkije. Uitgangspunt voor alle publieksactiviteiten was de samenwerking met partnerorganisaties om naamsbekendheid te genereren en te profiteren van de achterban van de desbetreffende organisatie. Inhoudelijk was het streven de economische en sociaal-politieke ontwikkelingen in Turkije voor het voetlicht te brengen. Dat resulteerde in thematisch uiteenlopende bijeenkomsten. Gemene deler was echter steeds de actualiteitswaarde en relevantie voor een breed geïnteresseerd publiek. Bovendien identificeerde het Instituut een aantal kernthema s die het onderwerp waren van zowel een publieksbijeenkomst als een expertenconferentie: de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie, de rol van religie in de Turkse samenleving, en de positie van vrouwen in Turkije. The Turkije Instituut organized twelve public events in total, seven of which were part of a project commissioned by the Ministry of Foreign Affairs. The project objective was to disseminate information about current social and political developments in Turkey amongst the general Dutch public. The starting point for all events was collaboration with partner organizations in order to both establish a brand name and benefit from theirs. Regarding themes and topics, the aim was to bring economic and socio-political developments in Turkey to the fore. As a result, the meetings were thematically diverse. However, the common denominator was always the news value and relevance of the activity for a generally interested, non-expert audience. Also, the institute identified a number of core themes as central to both the public and expert meetings: relations between Turkey and the EU, the role of religion in Turkish society, and the position of women in Turkey. Taksim - Kars. Modernisering, democratie en de toekomst van Turkije Taksim - Kars. Modernisation, democracy and the future of Turkey Op 31 januari vond de eerste publieksbijeenkomst van het Turkije Instituut plaats in de Lutherse Kerk in Utrecht. In samenwerking met debatcentrum Tumult organiseerde het Instituut een avond over democratisering in Turkije. Gastsprekers waren hoogleraar Internationale Betrekkingen Baskın Oran en Europarlementariër Joost Lagendijk. De avond trok ongeveer 100 bezoekers. The Turkije Instituut s first public event took place on 31 January in the Lutheran Church in Utrecht. In cooperation with debating centre Tumult, the institute organized an evening on democratisation in Turkey. Guest speakers were professor of International Relations at Ankara University Baskın Oran and Europarliamentarian Joost Lagendijk. Number of attendees: ca. 100.

7 Over de grenzen van Turkije Beyond the borders of Turkey In Studium Generale Leiden vond het Turkije begin 2008 een waardevolle partner. In de Studium lezingenreeks Over de grenzen van Turkije verzorgde het Instituut drie van in totaal zeven goed bezochte avonden in Leiden. Op 27 februari 2008 debatteerden Joost Lagendijk (Europarlementariër GroenLinks) en René Couperus (Wiardi Beckman Stichting) over Turkije en de EU. Op 5 maart gaf Kutsal Yesilkagit (Universiteit Utrecht) inzicht in de civiel-militaire verhoudingen in Turkije. Op 12 maart sprak Sinan Ülgen van de Turkse denktank EDAM over Turkije s relatie met Europa. As part of the Studium Generale Leiden (Leiden University) series Beyond the borders of Turkey and in close cooperation with Studium Generale, the Turkije Instituut organized three (out of seven) well-attended meetings in Leiden. On 27 February, Joost Lagendijk (Europarliamentarian Dutch GreenLeft) and René Couperus (Wiardi Beckman Foundation) debated the pros and cons of EU-membership for Turkey. On March 5, public administration expert Kutsal Yesilkagit (Utrecht University) provided insight in civic-military relations in Turkey. On 12 March, Sinan Ülgen of Turkish think-tank EDAM spoke about Turkey s relationship with Europe. Erik-Jan Zürcher, Ümit Cizre Turkse politiek Turkish Politics In mei en juni organiseerde het Instituut twee bijeenkomsten over het Turkse politieke landschap in Den Haag. Columnist Mustafa Akyol (Turkish Daily News) sprak op 28 mei over de zogeheten sluitingszaak tegen regeringspartij AKP. Op 18 juni volgde politicologe Ümit Cizre (Bilkent Üniversitesi) met een betoog over de huidige polarisering in Turkije. Beide redelijk bezochte (40 personen) bijeenkomsten vonden plaats in Novotel in Den Haag. 7 In May and June, the Turkije Instituut organized two meetings in The Hague on the Turkish political landscape. On 28 May, columnist Mustafa Akyol (Turkish Daily News) spoke about the so-called closure case against the ruling AKP. On 18 June, political scientist Ümit Cizre (Bilkent University) followed suit with a lecture on current political polarisation in Turkey. Both reasonably attended (40 persons) events took place at Novotel, The Hague.

8 8 Film: *Mutluluk Film: *Mutluluk Op 21 mei organiseerde het Turkije Instituut de vertoning van *Mutluluk *(2006) in filmtheater Rialto in Amsterdam. Mutluluk is gebaseerd op het gelijknamige boek van Ömer Zülfü Livaneli over eerwraak en de botsing tussen traditie en moderniteit en was in Turkije een groot succes. De vertoning trok een volle zaal (ca. 100 personen). On 28 May, the Turkije Instituut organized a screening of *Mutluluk/Bliss *(2006) in film theatre Rialto in Amsterdam. The film is based on the book of Ömer Zülfü Livaneli of the same title and deals with honour killings and the clash of tradition and modernity in Turkey. A huge hit in Turkey, the screening drew a full house in Rialto with ca. 100 viewers. Turkey: Secularism challenged / Publieksbijeenkomst & expertenconferentie Turkey: Secularism challenged / Public meeting & expert conference Op 9 en 10 oktober 2008 organiseerde het Turkije Instituut in samenwerking met het International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) een publiekslezing en expertenconferentie over secularisme en islam in Turkije. Op donderdagavond 9 oktober sprak Hakan Yavuz (University of Utah) in de Beurs van Berlage over secularisme, islam en moderniteit. De volgende dag discussieerden deskundigen over de AKP, de Fethullah Gülen-beweging en de positie van Alevieten in Turkije. Het seminar vond plaats in Leiden en werd bijgewoond door zo n twintig onderzoekers, studenten en geïnteresseerden. In collaboration with the International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM), the Turkije Instituut organized a public meeting and an expert conference on secularism and Islam in Turkey. On Thursday evening, 9 October, Hakan Yavuz (University of Utah) lectured on secularism, Islam and modernity (Beurs van Berlage, Amsterdam). The following day, a group of experts discussed the AKP, the Fethullah Gülen movement and the position of Alevis in Turkey. The expert seminar took place in Leiden and was attended by ca. twenty researchers and students. Kebab & een koekje bij de thee Kebab & a tea biscuit Op 30 oktober werkte het Instituut mee aan Kebab & een koekje bij de thee, een avond over beeldvorming over Turkije die plaatsvond in de Arminiuskerk in Rotterdam. Partners waren Fatusch Productions en Kosmopolis Rotterdam. Opkomst: ca. 50 personen. On 30 October, the Turkije Instituut contributed to Kebab & a tea biscuit, an event on perspectives on and biases about Turkey. The evening took place in the Arminius Church in Rotterdam and was attended by approximately 50 people. Partner organisations were Fatusch Productions and Kosmopolis Rotterdam. Women s Activism / Publieksbijeenkomst & expertenconferentie Women s Activism / Public meeting & expert conference Op 7 november organiseerde het Turkije Instituut een publiekslezing en expertenconferentie over de positie van vrouwen in Turkije. Emine Bozkurt (Europarlementariër PvdA) en Froukje Santing (bestuurslid TI) speelden een belangrijke rol in de voorbereiding van het programma. Hogeschool InHolland Den Haag bood huisvesting aan voor de conferentie. Yakın Ertürk, VN Speciale Rapporteur over Geweld jegens Vrouwen en hoogleraar sociologie, trad op als spreker voor zowel de conferentie overdag als de lezing s avonds in Felix Meritis in Amsterdam. De conferentie werd bijgewoond door een veertigtal beleidsmedewerkers uit het veld, onderzoekers en studenten. De lezing werd bijgewoond door ongeveer 120 geïnteresseerden.

9 Lifting the Veil. On headscarves in Turkey, France and the Netherlands Lifting the Veil. On headscarves in France, Turkey and the Netherlands Op 9 december organiseerde het Instituut samen met debatcentrum Tumult een avond over de hoofddoekenkwestie en de rol van religie in de publieke ruimte in Turkije, Nederland en Frankrijk. On 7 November, the Turkije Instituut organized a public meeting and an expert conference on the position of women in Turkey. Emine Bozkurt (Europarliamentarian Dutch Labour Party) and Froukje Santing (Board member Turkije Instituut) aided in preparing the programme. Hogeschool InHolland (University of Applied Sciences) kindly hosted the conference. Yakın Ertürk, UN Special Rapporteur on Violence against Women, acted as the main speaker both during the conference and the evening lecture in Felix Meritis, Amsterdam. The conference was attended by ca. 40 policy advisors working in the field, as well as other researchers and students. The evening lecture drew an audience of ca In cooperation with debating centre Tumult, the institute organized a debate on 9 December on the headscarf issue and the role of religion in the public space in Turkey, France and the Netherlands 9 De Droom van Osman Osman s Dream Op 4 december organiseerde het Instituut in samenwerking met Mets&Schilt Uitgevers de presentatie van de Nederlandse vertaling van Osman s Dream (De Droom van Osman) van Caroline Finkel in Amsterdam. Together with publisher Mets & Schilt, the Turkije Instituut organized the presentation of the Dutch translation of Caroline Finkel s Osman s Dream (De Droom van Osman) in Amsterdam.

10 Expertenconferenties en speciale bijeenkomsten Conferences and special events 10 Naast de bovengenoemde expertenbijeenkomsten (Turkey: Secularism Challenged en Women s Activism) organiseerde het Turkije Instituut een aantal speciale/besloten bijeenkomsten. Apart from the aforementioned conferences (Turkey: Secularism Challenged and Women s Activism), the Turkije Instituut organized several special/closed events. Turkey Seminar 2008 Turkey Seminar 2008 In samenwerking met sponsors KPMG en Fortis organiseerde het Turkije Instituut op 19 februari 2008 een Turkey Seminar. Het seminar vond plaats in het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Hoofdspreker was Arzuhan Doğan Yalçındağ, bestuurslid van Doğan Holding en voorzitter van TÜSİAD (Turkish Industrialists and Businessmen Association). Het seminar werd bijgewoond door zo n 100 vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven geïnteresseerd in het ontplooien van activiteiten in/met Turkije. at Doğan Holding and head of TÜSİAD (Turkish Industrialists and Businessmen Association), was the keynote speaker. Around 100 representatives of Dutch corporations interested in developing and expanding activities in Turkey, attended the seminar. Hugh Pope, Cyprus Hugh Pope, Cyprus Op 4 maart organiseerde het Turkije Instituut een besloten bijeenkomst met journalist en onderzoeker Hugh Pope (International Crisis Group, Wall Street Journal) over de Cyprus kwestie. Ongeveer 20 genodigden namen deel aan de levendige discussie in de vergaderzaal van het Metropole Office (waar het Instituut gevestigd is). On 4 March the Turkije Instituut held a closed conference on the Cyprus issue. Around 20 invitees participated in a lively discussion featuring journalist Hugh Pope (International Crisis Group, Wall Street Journal). The meeting took place in the conference room of the Metropole Office, where the Turkije Instituut is located. On 19 February 2009, the Turkije Instituut organized a business seminar on Turkey. Organized in cooperation with sponsors KPMG and Fortis, the seminar took place at KPMG headquarters in Amsterdam. Arzuhan Doğan Yalçındağ, board of directors member Sinan Ülgen, Kamercies Buitenlandse Zaken en Europese Samenwerking Sinan Ülgen, Parliamentary Commitees Foreign Affairs and European Cooperation Tijdens een besloten bijeenkomst op 13 maart sprak Sinan Ülgen voor de Vaste Kamercommissies Buitenlandse Zaken en Europese Samenwerking. During a closed conference on 13 March, Sinan Ülgen spoke to the Commitees for Foreign Affairs and European Cooperation. Ali Babacan Ali Babacan Op 26 maart hield minister van Buitenlandse Zaken Ali Babacan op VNO-NCW in Den Haag een lezing over het Turkse buitenlandse beleid.

11 Het Turkije Instituut organiseerde de bijeenkomst in samenwerking net VNO-NCW en Instituut Clingendael. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 80 personen. On 26 March, Minister of Foreign Affairs Ali Babacan held a lecture on Turkish foreign policy. The event, which took place at VNO-NCW, was organised by the Turkije Instituut in cooperation with VNO-NCW and the Clingendael Institute. The lecture was attended by more than 80 people. Triangel Berlijn Triangle Berlin Het Turkije Instituut leverde een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van een seminar voor zo n 25 Nederlandse, Turkse en Duitse journalisten, wetenschappers en studenten over media en de multiculturele dialoog. Het seminar werd in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken georganiseerd door Pilgrims Consultancy en vond plaats op de Nederlandse Ambassade te Berlijn op 29 en 30 mei. The Turkije Instituut made a significant contribution to the realization of a seminar for about 25 Dutch, Turkish and German journalists, scientists and students. Media and multicultural dialogue were the main themes of the seminar, which was organized by Pilgrims Consultancy by order of the Dutch Ministry of Foreign Affairs and took place on 29 and 30 May at the Embassy of the Netherlands in Berlin. Turkey, the European Union and enlargement fatigue Turkey, the European Union and enlargement fatigue Op 26 en 27 juni organiseerde het Turkije Instituut in samenwerking met het Centre for European Security Studies (CESS) een expertenconferentie over de betrekkingen tussen Turkije en de Europese Unie. In Kasteel Oud-Poelgeest in Oegstgeest kwamen zo n 40 deskundigen bijeen om te debatteren over het toetredingsproces, veiligheidsvraagstukken en democratisering in Turkije. On 26 and 27 June the Turkije Instituut organized an expert conference on the interrelations of Turkey and the European Union. The conference took place in cooperation with the Centre for European Security Studies (CESS). Around 40 specialists gathered at Castle Oud Poelgeest in Oegstgeest in order to debate the Turkish accession process, security issues and democratization. Lunchmeeting biculturele high potentials en Turkse opiniemakers Luncheon bicultural high potentials and Turkish opinion makers Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verzorgde het Turkije Instituut op 3 december een lunchmeeting tussen jonge 11 Ümit Cizre, BuZa Ümit Cizre, Foreign Affairs Op 19 juni organiseerde het Turkije Instituut een bijeenkomst voor ca. 80 beleidsmedewerkers van Buitenlandse Zaken met Ümit Cizre. On 19 June the Turkije Instituut organized a meeting for around 80 policy officers of the Ministry of Foreign Affairs. The meeting featured Ümit Cizre, professor of political science at Bilkent University.

12 12 opiniemakers uit Turkije en Nederlandse high-potentials met een Turkse achtergrond. De Turkse delegatie (8 personen) bezocht Nederland op uitnodiging van Buitenlandse Zaken om een beeld te krijgen van de Nederlandse multiculturele samenleving. At the request of the Ministry of Foreign Affairs, the Turkije Instituut hosted a luncheon on 3 December, which brought together young opinion makers from Turkey and Dutch high-potentials with a Turkish background. The Turkish delegation consisted of 8 people visiting the Netherlands at the invitation of the Ministry of Foreign Affairs. The delegation s mission was to acquire an insight into Dutch multicultural society. Stageproject HBO-studenten Internship project HBO students In samenwerking met Hogeschool InHolland Den Haag initieerde het Turkije Instituut een stageproject voor HBO-studenten. Turks- Nederlandse en Nederlandse studenten Management, Marketing en HR lopen gedurende 4 maanden stage bij Turkse vestigingen van sponsoren van het Instituut (zie pagina 16). Het Turkije Instituut en Hogeschool InHolland Den Haag werkten samen aan de totstandkoming van het project dat officieel startte op 5 maart Onderen andere de Turkse vestigingen van sponsoren Aegon en Eureko nemen stagiairs op. In cooperation with Hogeschool InHolland (The Hague University of Applied Sciences), the Turkije Instituut initiated an internship project for Higher Vocational Education (HBO) students. Turkish-Dutch and Dutch students of Management, Marketing and Human Resources receive on-the-job training for the duration of 4 months at several Turkish branches of the institute s sponsors (see page 16). The Turkije Instituut and Hogeschool InHolland cooperated in the realization of the project, which officially commenced on 5 March The Turkish branches of Aegon and Eureko, among others, accept interns. Sponsoractiviteiten Sponsor activities In de afgelopen anderhalf jaar heeft het Turkije Instituut in samenwerking met sponsoren verschillende activiteiten georganiseerd. In de eerste plaats was dat het Turkey Seminar 2008 (zie pagina 10) met KPMG en Fortis. Het Instituut verleende haar medewerking aan voorlichtingsbijeenkomsten van Aegon en ING met hun Turkse counterparts. Op 16 juni 2008 organiseerde het Instituut in samenwerking met ING een sponsorlunch. In november 2008 vertrok een omvangrijke Nederlandse onderwijsen handelsmissie naar Turkije. Ook het Turkije Instituut was aanwezig, onder meer voor het officieel ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst voor het stageproject voor HBO ers. During the past one and a half years, the Turkije Instituut has organised several activities in association with sponsors. The Turkey Seminar 2008 (see page 10) was set up in cooperation with KPMG and Fortis. Furthermore, the Turkije Instituut took part in the organization of informational meetings between KPMG as well as Fortis and their Turkish counterparts. On 16 June, the institute organized a sponsor luncheon in conjunction with ING. In November 2009 a sizeable Dutch educational and trade mission visited Turkey. The Turkije Instituut was also present, a.o. for the official signing of the partnership agreement on the internship project. Overige bijdragen Other contributions Het Turkije Instituut leverde op diverse manieren een bijdrage aan de discussie over (ontwikkelingen in) Turkije in Nederland.

13 13 Medewerkers van het Instituut, met name directeur Lily Sprangers, traden bij diverse gelegenheden in den lande op als gastspreker. Het thema betrof overwegend de betrekkingen tussen Turkije en de EU/Europa en politiek-maatschappelijke ontwikkelingen in Turkije. Maar ook geschiedenis, film, arbeidsmarkt, studie/stage in Turkije en de Turkse economie. Het Instituut bemiddelde bovendien tussen vraag naar en aanbod van informatie door uit het netwerk van deskundigen te putten voor aanvragen voor lezingen en bijdrages aan tijdschriften. Zie het overzicht vanaf pagina 21. The Turkije Instituut contributed to the debate on (developments in) Turkey and the Netherlands in various ways. Staff members of the Institute, director Lily Sprangers in particular, acted as guest speakers on several occasion. The predominant themes were the relations between Turkey and the EU/Europe and social-political developments within Turkey. History, film, the labour market, education in Turkey and the Turkish economy were, however, also covered. Furthermore, the Turkije Instituut mediated between demand and supply of information by drawing on its network of experts upon requests for lectures and contributions to publications. These activities are outlined from page 21 on.

14 Partnerorganisaties Partner organisations In het afgelopen jaar realiseerde het Turkije Instituut een deel van zijn activiteiten in nauwe samenwerking met derden - enkele organisaties zijn in het bovenstaande de revue al gepasseerd. Het Instituut werkte (in willekeurige volgorde) samen met: In the past year, the Turkije Instituut realized some of its activities in close cooperation with third parties - some of these organizations have been mentioned above. The institute cooperated (in random order) with: 14 Debatcentrum Tumult Studium Generale Leiden Instituut Clingendael VNO-NCW International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) Fatusch Productions Kosmopolis Centre for European Security Studies (CESS) Ministerie van Buitenlandse Zaken Hogeschool InHolland KPMG Fortis Mets&Schilt Uitgevers Felix Meritis EVD Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) Debating centre Tumult Studium Generale Leiden Clingendael Institute VNO-NCW (Confederation of Netherlands Industry and Employers) International Institute for the Study of Islam in the Modern World (ISIM) Fatusch Productions Kosmopolis Centre for European Security Studies (CESS) Ministry of Foreign Afairs Hogeschool InHolland/University of Applied Sciences KPMG Fortis Mets & Schilt Publications Felix Meritis EVD University of Applied Sciences Arnhem Nijmegen (HAN)

15 Netwerk Network Na de openingsbijeenkomst op 27 november 2007 beschikte het Instituut over een adressenbestand van enige honderden individuen, organisaties en instellingen. Het Instituut heeft het afgelopen jaar veel aandacht besteed aan de verdere opbouw van een database van geïnteresseerden en relevante organisaties en instanties. Deze database telt inmiddels (februari 2009) ruim 600 adressen. In het afgelopen jaar heeft het Instituut viermaal een digitale nieuwsbrief verstuurd. Het streven is om tweemaandelijks een nieuwsbrief te versturen. De digitale nieuwsbrief van het Instituut bereikt inmiddels eveneens ruim 600 adressen. Ook beschikt het Instituut over een (groeiend) netwerk van deskundigen die, via bemiddeling van het Turkije Instituut, bereid zijn aan informatieverzoeken van publiek en pers te voldoen. the newsletter, which currently reaches over 700 addresses, on a bimonthly basis. Furthermore, the Turkije Instituut has at its disposal a (growing) network of experts, who, through mediation of the institute, are prepared to accommodate both the general public and the media. The Board, the Academic Advisory Council and the director have made an effort to consolidate both the domestic and the international position of the Turkije Instituut. As of today, the institute is a wellknown point of reference for (Dutch) media and student bodies as well as private citizens. Consequently, the number of requests for contributions to periodicals, radio and TV programmes, lectures and debates is gradually increasing. Het Bestuur, de leden van de WAR en de directeur hebben zich het afgelopen jaar ingezet om de positie van het Instituut zowel nationaal als internationaal te bestendigen. Inmiddels weten de (Nederlandse) media, studentenverenigingen en particulieren de weg naar het Turkije Instituut te vinden. Dat resulteert in een toenemende vraag naar bijdrages aan tijdschriften en radioprogramma s, lezingen en debatten. Voorts onderhoudt het Instituut goede contacten met relevante ministeries (Buitenlandse Zaken, Economische Zaken/EVD, Justitie, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Verkeer & Waterstaat, Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit) evenals de Nederlandse vertegenwoordiging in Turkije (CG te Istanbul en ambassade te Ankara). Het Instituut speelde een rol in de voorbereidingen van de Nederlandse onderwijs- en handelsmissie naar Turkije in november After the inauguration session on 27 November 2007, the Turkije Instituut gathered an address database containing several hundreds of individuals, organizations and institutions. In the course of the year, the institute paid significant attention to expanding its database. As of February 2009, the database contains an address list of over 600 relevant organizations and interested private persons. The institute has posted four digitalized newsletters during the year. The aim is to disseminate Furthermore, the Turkije Instituut maintains good relations with all relevant ministries (Foreign Affairs, Economic Affairs/Agency for International Business and Cooperation (EVD), Justice, Social Affairs, Education, Culture & Science, Transport, Public Works & Water Management, Agriculture, Nature & Food Quality) as well as Dutch representations in Turkey (CG in Istanbul, embassy in Ankara). The Turkije Instituut contributed to the preparations of the official Dutch education and trade mission to Turkey in November Website Website Begin juni 2008 werd de website van het Turkije Instituut (www. turkije-instituut.nl) officieel gelanceerd. De site dient als informatiehub over Turkije, de virtuele poot van het Instituut. In de loop van de tweede helft van 2008 is de site gevuld met artikelen over onder meer 15

16 Turkije en de EU, Koerden, Osmaanse geschiedenis, eerwraak en de positie van vrouwen. De bezoekerscijfers laten een gestage stijging zien: in september 2008 werd de site bezocht door ruim 800 unieke bezoekers, in oktober door bijna 1400 en in november door bijna In mei 2008 werd de eerste digitale nieuwsbrief verstuurd, die gekoppeld is aan de inhoud van de website. The foundation of the Turkije Instituut in November 2007 was made possible by contributions of the Dutch business community and The Hague Municipality. The participant corporations have committed themselves for the duration of two to three years, partly depending on the level of success of the institute s activities. Also, The Hague Municipality provides technical support. 16 In early June 2008, the Turkije Instituut s website (www.turkijeinstituut.nl) was officially launched. The website is the virtual gateway to the Turkije Instituut and a hub for information on Turkey. In the course of the year, the website has been supplemented with articles on various subjects such as Turkey and the EU, the Kurds, Ottoman history, honour killings, and the position of women in Turkey. The number of visitors to the site is steadily increasing: in September 2008 the website had been accessed by 800 unique visitors. In October and November this number had risen to almost 1400 and 1500 respectively. In May 2008 the institute s first digital newsletter, which is linked to the website s content, was despatched. De sponsoren van het Turkije Instituut zijn The sponsors of the Turkije Instituut are Sponsoren Sponsors De oprichting van het Turkije Instituut in november 2007 werd mogelijk gemaakt door bijdragen uit het Nederlandse bedrijfsleven en de Gemeente Den Haag. De participerende twaalf bedrijven hebben zich voor twee tot drie jaar gecommitteerd, mede afhankelijk van het succes van de activiteiten van het Instituut. De Gemeente Den Haag ondersteunt het Instituut bovendien ook facilitair. Daarnaast ontving het Instituut een projectsubsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor het organiseren van publieksbijeenkomsten over Turkije (zie pagina 3 en 4). De Gemeente Den Haag ondersteunt het Turkije Instituut voor de periode In addition, the institute was granted a project subsidy by the Ministry of Foreign Affairs for the organization of several public meetings on Turkey-related topics (see page 3 an 4). The Hague Municipality has committed itself for the period

17 Bestuur, Directie, Medewerkers en Wetenschappelijke Adviesraad board, Employees and Academic Advisory Council Dagelijks Bestuur Executive Board Prof F. Maljers voorzitter / chairman (former president Unilever; em prof Business Administration, Erasmus University) Prof L. J. Brinkhorst vice-voorzitter / vice-chairman (former Secretary of State Foreign Office and Minister of Economic Affairs; prof International and European law and Governance, Leiden University) Mr H. Risch penningmeester / treasurer (honorary consul Turkey; president Netherlands Turkish Business Ass. Netuba) Bestuur Board Mr K. Breen (former president Van Leeuwen Buizen Groep) Ms H. Can-Engin (alderman Gilze-Reijen) Mr S.I.H. Gosses LL M (former ambassador to Turkey, until 2005) Mr M. W. Quaedvlieg LL M (secretary of International Economic Affairs, VNO-NCW) Ms F. Santing (journalist, former correspondent NRC to Turkey) Medewerkers Employees Ms drs. L. Sprangers director (0,9 fte) Ms L. de Boer project assistant (0,1 fte) Ms drs. M. de Haan project manager (0,8 fte) Mr drs. L. Muggen project manager (0,8 fte until 1-3); web editor (0,42 fte 1-3 until 1-7) Ms D. Özcan office manager (0,8 fte) Mr A. Yazgili project manager (0,8 fte) Stagiair(e)s Interns Ms K. Ménage (Utrecht University, 15-9 until 19-12) Mr Z. Özdil (Erasmus University Rotterdam, 18-9 until 31-12) Ms Y. Uzun (Erasmus University Rotterdam, 1-2 until 1-6) Wetenschappelijke Adviesraad Academic Advisory Council Prof E.J. Zürcher voorzitter / chairman (prof Turkish Language and Culture, Leiden University; director International Institute for Social History, 1-4) Dr A. Akgündüz (fellow Institute for Migration and Ethnic Studies, UvA) Prof V. Halberstadt (prof Public finance, Leiden University) Prof R. Lawson (prof European protection of human rights, Leiden University) Prof P. Volten (prof International Relations and International Organizations, Groningen University; director Centre for European Security Studies, Groningen) 17

18 List of events Turkije Instituut November 2007 Official opening of Turkije Instituut (Eng.) VNO-NCW Speakers: Floris Maljers (Chairman Board TI), Bernard Wientjes (President VNO-NCW), Wim Deetman (then Mayor The Hague), Hans van den Broek (Independent Commission on Turkey), Soli Özel (Bilgi University, Istanbul) Moderator: Leonard Ornstein 31 January 2008 Debate: Taksim - Kars. Modernisation, democracy and the future of Turkey (Eng.) Debating centre Tumult, Utrecht Speakers: Joost Lagendijk (EP, GreenLeft) and Baskın Oran (Ankara University) Moderator: Rik Delhaas 19 February 2008 Expert meeting: Turkey Seminar 2008 (Eng.) Amstelveen, KPMG Speakers: Ms Arzuhan Yalçindağ Doğan (TÜSIAD), Laurens Jan Brinkhorst (vice-chairman Board TI) and Jan Kruse (WAVIN) Participants: Dutch businesses 27 February 2008 Debate: Turkey and the EU (Turkije en de EU) Studium Generale Leiden Speakers: René Cuperus (Wiardi Beckman Foundation) and Joost Lagendijk (EP, GreenLeft) Moderator: Lily Sprangers 5 March 2008 Lecture: The relation between politics and army in Turkey after the July 2007 elections (De verhouding tussen politiek en leger in Turkije na de verkiezingen) Studium Generale Leiden Speaker: Kutsal Yesilkagit (Utrecht University) 12 March 2008 Lecture: Turkey between East and West: is there a choice to be made? (Eng.) Studium Generale Leiden Speaker: Sinan Ülgen (EDAM, Istanbul) 13 March 2008 Closed meeting for members of Permanent Parliamentary Committees Foreign Affairs and European Cooperation (Eng.) Speaker: Sinan Ülgen (EDAM) 26 March 2008 Lecture: Minister of Foreign Affairs Ali Babacan (Eng.) VNO-NCW (in cooperation with them and Clingendael Institute) 21 May 2008 Film: Exclusive screening of Mutluluk/Bliss (2006) Amsterdam, film theatre Rialto 28 May 2008 Lecture: The AKP and the Constitutional Court (Eng.) Speaker: Mustafa Akyol (Turkish Daily News) Novotel, The Hague

19 19 16 June 2008 Sponsor luncheon Headquarters ING, Amsterdam 18 June 2008 Lecture: The rise of the AKP and the political landscape in Turkey (Eng.) Speaker: Ümit Cizre (Bilkent University, Ankara) Novotel, The Hague 19 June 2008 Closed meeting for policy officers Foreign Affairs (Eng.) Speaker: Ümit Cizre Ministry of FA 26 and 27 June 2008 Expert meeting: Turkey, the European Union and the enlargement fatigue (Eng.) In cooperation with CESS Conference location: Oud Poelgeest, Leiden

20 20 8 and 9 October 2008 Expert meeting and public lecture: Turkey: secularism challenged (Eng.) In cooperation with ISIM and Foundation Netherlands-Turkey Speakers: M. Hakan Yavuz (Utah University), Andrew Finkel (journalist), Bekim Agai (Bonn University, Germany), Martin van Bruinessen (Utrecht University), Erik Jan Zürcher (Leiden University), Günter Seufert (journalist), Yüksel Taşkin (Marmara University, Istanbul). Leiden and Beurs van Berlage, Amsterdam 30 October 2008 Debate: Kebab & a tea biscuit (Kebab & een koekje bij de thee: beeldvorming in Nederland en Turkije) In cooperation with Fatusch Productions and Kosmopolis Rotterdam Speakers: Alexander de Groot (former TCMO, Leiden University), Jessica Lutz (journalist), Gülay Orhan (director Fatusch), Ibrahim Yerden (University of Amsterdam) Moderator: Lily Sprangers Arminius Church, Rotterdam 7 November 2008 Expert meeting: The position of women in modern Turkey (Eng.) Lecture: Women s Activism in Turkey. Pushing the Boundaries Speakers: Yakın Ertürk, VN Special Rapporteur on Violence against Women; İpek İlkkaracan (Istanbul Technical University), Simten Coşar (Başkent University, Ankara) and Fatma Uluç (UNICEF Turkey). Documentary What a beautiful democracy! with director Belmin Söylemez. Moderator: Nicole Pope (journalist) and Emine Bozkurt (EP, Labour Party) Hogeschool InHolland The Hague and Felix Meritis Amsterdam 3 December 2008 Lunch meeting bi-cultural high potentials and Turkish opinion leaders Turkije Instituut 4 December 2008 Book presentation: De Droom van Osman - Caroline Finkel (Eng.) In cooperation with Mets&Schilt Publications Speakers: Caroline Finkel, Joost Lagendijk (EP, GreenLeft) and Ismael Hakki Kaddı (Ph.D. Leiden University) Moderator: Lily Sprangers Het Sieraad, Amsterdam 9 December 2008 Debate: Lifting the Veil: headscarf in Netherlands, Turkey and France (Eng.) In cooperation with Tumult Utrecht Speakers: Pınar Akpınar (Young Civilians Istanbul), Pieter Dronkers (Ph.D. Utrecht University) and Deniz Batum (Ph.D. Radboud University Nijmegen). Moderator: Froukje Santing (Board TI)

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

International Leiden Leadership Programme

International Leiden Leadership Programme International Leiden Leadership Programme Information Evening 1 November 2016 Universiteit Leiden.. LLP Programme team Menno Mennes Lucille Brakefield Janna van Helden Ratna Lachmansingh Programme Bij

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

2010 Integrated reporting

2010 Integrated reporting 2010 Integrated reporting Source: Discussion Paper, IIRC, September 2011 1 20/80 2 Source: The International framework, IIRC, December 2013 3 Integrated reporting in eight questions Organizational

Nadere informatie

Resultaten. Harm Hospers

Resultaten. Harm Hospers Resultaten Harm Hospers Doelen? Gemotiveerde en getalenteerde internationale studenten interesseren en selecteren voor LAS Studenten een breed, open curriculum bieden, met bijzondere aandacht voor academische

Nadere informatie

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015

Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Programma Open dag zaterdag 28 februari 2015 Program Open Day Saturday 28 February 2015 Tijd 09.15 09.45 Je bent op de Open dag, wat nu? Personal welcome international visitors 10.00 10.45 Je bent op de

Nadere informatie

Academia. Video content in higher education:

Academia. Video content in higher education: Arjan Doolaar Information specialist Social Studies + streaming video HAN University of Applied Sciences (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) Video content in higher education: Academia Arjan Doolaar Information

Nadere informatie

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN

CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN CREATING VALUE THROUGH AN INNOVATIVE HRM DESIGN CONFERENCE 20 NOVEMBER 2012 DE ORGANISATIE VAN DE HRM AFDELING IN WOELIGE TIJDEN Mieke Audenaert 2010-2011 1 HISTORY The HRM department or manager was born

Nadere informatie

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal

vooropleiding international Dutch as a second Nederlands Tweede Taal INFORMATION FOR STUDENTS WITH AN international PRE- UNIVERSITY EDUCATION FOUNDATION YEAR FOR international STUDENTS VU UNIVERSITY () Dutch as a second Language () INFORMATIE VOOR STUDENTEN MET EEN BUITENLANDSE

Nadere informatie

71st Annual Conference

71st Annual Conference Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org 71st Annual Conference 11-14.05.2010 Portsmouth, UK POA the professional trades union

Nadere informatie

Dutch Research Council: women in scientific careers

Dutch Research Council: women in scientific careers Dutch Research Council: women in scientific careers Dr. Wilma van Donselaar Paris 2005 What is NWO? NWO is the Dutch Research Council and consists of 8 councils: Humanities, Social Sciences, Medical Sciences,

Nadere informatie

Programmaoverzicht Bachelor Open dag

Programmaoverzicht Bachelor Open dag Programmaoverzicht Bachelor Open dag 11 2017 Ronde en tijd Openingsronde 09.00-09.30 uur Sessies en activiteiten Waarom Tilburg University? Informatiesessie met de rector magnificus en een student van

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet 2013-1-NL1-LEO05-12278 1 (2013-1-NL1- LEO05-12278) Project Information Title: Project Number: Project Type: Year: 2013

Nadere informatie

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017

The Royal British Legion. The Royal British Legion Holland Branch NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 NEWSLETTER JANUARY 2017 The Royal British Legion Holland Branch The Royal British Legion Holland Branch NEWSLETTER JANUARY 2017 NIEUWSBRIEF JANUARI 2017 Message from our Chairman Bericht van onze Voorzitter Looking back on 2016

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting:

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV. Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, en te wijzigen als volgt: Toelichting: VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING UNIQURE NV Voorgesteld wordt om de artikelen 7.7.1, 8.6.1, 9.1.2 en 9.1.3 te wijzigen als volgt: Huidige tekst: 7.7.1. Het Bestuur, zomede twee (2) gezamenlijk handelende

Nadere informatie

Profile visitors NRC Q

Profile visitors NRC Q NRC Media presents About NRC Q A unique concept Business news platform for ambitious people on the go Short, sharp articles with professional infographics Daily newsletter at 5.30am News updates via WhatsApp

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

1.1 ORGANIZATION INFORMATION 1.2 CONTACT INFORMATION 2.1 SCOPE OF CERTIFICATION 2.2 AUDITOR INFORMATION 3.1 AUDIT CONCLUSIONS 3.2 MANAGEMENT SYSTEM EFFECTIVENESS 3.3 OBSERVATIONS Organization Address Name

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, P a g i n a 30 Beschikking nummer: 9/2015 Datum: 1 december 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen: het verzoek van de politieke partij Helping Our People Excel Association van 9 november 2015

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN,

DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Tweewekelijkse officiële uitgave van Sint Maarten Jaargang 2015, nummer 25 27 November, 2015 P a g i n a 32 Beschikking nummer: 3/2015 Datum: 19 november 2015 DE ELECTORALE RAAD VAN SINT MAARTEN, Gelezen:

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013

Update Empowermentproject Awasi Kenia september 2013 Update Empowermentproject Kenia september 2013 Het Empowerment-project in Kenia van de Rotaryclub Rhenen-Veendaal begint aan de derde fase: een derde en laatste bezoek, met een Empowerment workshop voor

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of EUROFEDOP had a meeting with the police organisation in Malta

The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of EUROFEDOP had a meeting with the police organisation in Malta Algemeen Secretariaat Secrétariat Général Generalsekretariat Secretariat General Secretaría General www.eurofedop.org The chairman of the EPU, Hermann Feiner, and the secretary general of had a meeting

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1974 Nr. 59 C(1974) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1974 Nr. 59 A. TITEL Overeenkomst inzake culturele samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Volksrepubliek Bulgarije;

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing

Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Date 7-12-2011 1 Multi-disciplinary workshop on Ageing and Wellbeing Prof. Dr. Inge Hutter Demographer, anthropologist Coordinator Healthy Ageing Alpha Gamma RUG Dean Faculty Spatial Sciences Date 7-12-2011

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Het project en de doelstellingen:

Het project en de doelstellingen: Het project en de doelstellingen: Wit.h heeft al heel wat ervaring met sociaal artistieke projecten als deze. De Erasmus studenten daarentegen hebben elk een andere achtergrond en voor sommige onder hen

Nadere informatie

SUPPORT A NOBLE PROJECT

SUPPORT A NOBLE PROJECT Ecumenical Patriarchate Orthodox Metropolis of Belgium Exarchate of The Netherlands and Luxemburg SUPPORT A NOBLE PROJECT it s a unique opportunity AN ORTHODOX CHURCH FOR AMSTERDAM The Orthodox Metropolis

Nadere informatie

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT

AN URBAN PLAYGROUND AFSTUDEERPROJECT AN URBAN PLAYGROUND 2005 Het vraagstuk van de openbare ruimte in naoorlogse stadsuitbreidingen, in dit geval Van Eesteren s Amsterdam West, is speels benaderd door het opknippen van een traditioneel stadsplein

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

Financial yearly report YES-DC 2011

Financial yearly report YES-DC 2011 Financial yearly report YES-DC 2011 General meeting of members, February 22 rd 2012 Summary The equity of YES-DC on 2 nd February 2011 was 5.207,57 and we budgeted a difference of about 12,50 less in 2011.

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy

World Dutch Shepherd Federation. Beleidplan / Policy World Dutch Shepherd Federation Beleidplan 2015-2020 / Policy 2015-2020 World Dutch Shepherd Federation toelichting / explanation oprichtingsdatum / date of establishment 26 juni 2014 / June 26th 2014

Nadere informatie

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo

Cork CHAMBER IN BUSINESS FOR BUSINESS. Cork Chamber Logo Cork Cork Chamber Logo Network Icon: MEETING OF PEOPLE, SHARING IDEAS, KNOWLEDGE, INTENTIONS. SENSE OF PARTNERSHIP. Typeface: STRONG, MODERN, DYNAMIC SANS SERIF. ADAPTABLE, LASTING QUALITIES Cork Tagline:

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality

The role of local municipalities and labor market regions in adult education: monitoring quality Deze dia-indeling is zo gemaakt dat zelf een afbeelding kan worden geplaatst. Klik met de rechtermuisknop in de achtergrond en kies Achtergrond opmaken. Klik op Opvulling met figuur of bitmappatroon en

Nadere informatie

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht

Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Programma Open dag Tilburg University Zaterdag 8 oktober 2016 Toelichting en overzicht Toelichting programmaonderdelen Informatiesessie Kennismakingscollege Minicollege Campus Tour Sports Center Tour Q&A

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Work to Work mediation

Work to Work mediation Work to Work mediation Mobility Centre Automotive Theo Keulen 19-9-2008 Policy Context Flexibility,mobility and sustainable employability are key words in modern labour market policy Work to work arrangements

Nadere informatie

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp

PROJECT INFORMATION Building De Meerlanden Nieuweweg 65 in Hoofddorp BT Makelaars Aalsmeerderweg 606 Rozenburg Schiphol Postbus 3109 2130 KC Hoofddorp Telefoon 020-3 166 166 Fax 020-3 166 160 Email: info@btmakelaars.nl Website : www.btmakelaars.nl PROJECT INFORMATION Building

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

SURFnet User Survey 2006

SURFnet User Survey 2006 SURFnet User Survey 2006 Walter van Dijk Madrid, 21 September 2006 Agenda A few facts General picture resulting from the survey Consequences for the service portfolio Consequences for the yearly innovation

Nadere informatie

Jaarverslag annual report 2009

Jaarverslag annual report 2009 Jaarverslag annual report 2009 Voorwoord foreword Never a dull moment - het is een veelgebezigde uitspraak waar het om Turkije gaat en zeker gedurende het afgelopen jaar. Zo was 2009 ondermeer het jaar

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

Poultry Sector Report India 2015

Poultry Sector Report India 2015 Poultry Sector Report India 2015 Inhoud 1.1 Introduction 3 1.2 Poultry India 3 1.3 Knowledge Day 3 1.4 List of Dutch companies participated in Poultry India 2015 4 Pagina 2 van 7 1.1 Introduction India

Nadere informatie

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow

Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Invitation to the Public Lecture of Uitnodiging voor de openbare lezing van Prof. Dr. Carrie J. Menkel-Meadow Chancellor's Professor of Law and Political Science, University of California, Irvine School

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008

Brainport Eindhoven/ Zuidoost Brabant. Presentation CEM Febr. 14th 2008 Presentation CEM Febr. 14th 2008 STUDY IS FINISHED NOW! TIME TO WORK Corridors Eindhoven-Düsseldorf and Eindhoven-Aachen-Köln linked at HST network Database / model analyse Database, no cross border traffic

Nadere informatie

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01)

1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Onderzoeksgroep Mariene Biologie Universiteit Gent werft aan (english version from page 4 onwards): 1. INFORMATICUS SOFTWAREONTWIKKELING (MARBIO-EDU-01) Uiterste inschrijvingsdatum: Sep 29, 2013 16:00

Nadere informatie

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012

Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 Lectoraat Recht in Europa Fouad de Vries LLM MA - Jaarplan 2011-2012 I. Jaarplan September: Oktober: November: December: Januari: Blok 2.1 Consumer law herontwikkelen: Intellectual propery law en Distance

Nadere informatie

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company )

AGENDA. For the extraordinary general meeting of shareholders of Spyker N.V., established at Zeewolde ( the Company ) (This is an English translation of a document prepared in Dutch. An attempt has been made to translate as literally as possible but differences may occur. The Dutch text will govern by law) AGENDA For

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

Cycling in The Netherlands & The Hague

Cycling in The Netherlands & The Hague Cycling in The Netherlands & The Hague Inge Molenaar program manager for cycling City of The Hague Ottawa, december 2009 A few words about me Facts and points of interest about the municipality of the

Nadere informatie

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp

Themasessie vluchtelingen. Frans van Hoek Marieke Hanekamp Themasessie vluchtelingen Frans van Hoek Marieke Hanekamp Wat in deze sessie? Strategisch Kader Terugkoppeling sessie in Brussel Brainstormen in subgroepen Strategisch Kader EU-beleid en doelstellingen

Nadere informatie

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations

Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Examenreglement Opleidingen/ Examination Regulations Wilde Wijze Vrouw, Klara Adalena August 2015 For English translation of our Examination rules, please scroll down. Please note that the Dutch version

Nadere informatie

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management

Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Expertise seminar SURFfederatie and Identity Management Project : GigaPort3 Project Year : 2010 Project Manager : Albert Hankel Author(s) : Eefje van der Harst Completion Date : 24-06-2010 Version : 1.0

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1987 Nr. 158 14 (1987) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1987 Nr. 158 A. TITEL Notawisseling tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Bondsrepubliek

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig)

ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) ONDERNEMERSCHAP (Nederlandstalig) LEERDOELEN 1. Inzicht krijgen in de waarde van creatief ondernemerschap door de marktwaarde van je kunst te leren waarderen. 2. Het ontwikkelen van fundamentele marketing-

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke

University of Groningen. Who cares? Kamstra, Aafke University of Groningen Who cares? Kamstra, Aafke IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Nadere informatie

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands

Dementie.nl. Online platform for caregivers in the Netherlands Dementie.nl Online platform for caregivers in the Netherlands Jacqueline Stokman Project manager dementie.nl Rob Groot Zwaaftink Team Dialogue & Support The internet is not a sales or marketing tool; rather,

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1992 Nr. 135 10 (1986) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1992 Nr. 135 A. TITEL Briefwisseling tussen de Nederlandse en de Britse bevoegde autoriteiten ter uitvoering van artikel 36, derde

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens

Curriculum Vitae. Personal information. Diploma s. Languages. Internships. Working experience. Christophe Lemmens Curriculum Vitae Personal information Name: Address: Christophe Lemmens Spoorweglei 31a 2520 Emblem Belgium Birth date: 10 August 1984 Telephone: 3232655822 Mobile phone: 32498632025 E-mail: Christophe.Lemmens@ua.ac.be

Nadere informatie

Dutch Circular Economy Partnership for China

Dutch Circular Economy Partnership for China Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular Head Office Hong Kong Head Office Netherlands Dutch Circular Economy Partnership for China Our Future Economy is Circular This

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres . VOORAANKONDIGING WERKEN I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud (Danish and Belgian info) Nationale identificatie:

Nadere informatie

Free Electives (15 ects)

Free Electives (15 ects) Free Electives (15 ects) Information about the Master RE&H (and the free electives) can be found at the following page: http://www.bk.tudelft.nl/en/about-faculty/departments/real-estate-and-housing/education/masterreh/free-electives/

Nadere informatie

Future Driven Value Creation 02-12-2013

Future Driven Value Creation 02-12-2013 Future Driven Value Creation 02-12-2013 Programma 16:30 Introductie en toelichting op het thema 17.15 Vraagstelling en individueel bezinnen 17:45 Break en broodjes 18:15 Break out sessies (2 groepen) en

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad.

Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. DATUM: 22-09-2009 (You will find the English version below) Beste allen, Welkom in het nieuwe academische jaar! We hopen dat iedereen een goede zomerperiode heeft gehad. NIEUWSBRIEF No. 1 Dit is de eerste

Nadere informatie

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008

OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 OVERGANGSREGELS / TRANSITION RULES 2007/2008 Instructie Met als doel het studiecurriculum te verbeteren of verduidelijken heeft de faculteit FEB besloten tot aanpassingen in enkele programma s die nu van

Nadere informatie

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer

Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever. Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Melding Loonbelasting en premies Aanmelding werkgever Registration for loonbelasting en premies Registration as an employer Over dit formulier About this form Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd

Nadere informatie

From Padua to Groningen

From Padua to Groningen From Padua to Groningen The effects of the CercleS Seminar in Padua in 2009 on writing Nederlands in gang (0-A2) Berna de Boer Benvenuti a tutti! Contents I. State of affairs in September 2009 II. The

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Memo Academic Skills; the basis for better writers

Memo Academic Skills; the basis for better writers Memo Academic Skills; the basis for better writers With the rise of broader bachelor degrees and the University College, Dutch universities are paying more attention to essays and other written assignments.

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA

HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA HOPE UNIVERSITY COLLEGE ADDIS ABABA ETHIOPIA Service Centre Classroom 1 Management Faculty Multi Purpose Hall Classroom 2 Library Sport Staff Residence PROGRESS REPORT Page 1 of 9 Project : Construction

Nadere informatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie

Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Dexia & social media Frank Van ssche, Head of Brand & Project Office, Communicatie Gent, 28/04/2011 Congres Social Media, Stichting Corporate Communicatie Quotes Social media isn't (just) about the media,

Nadere informatie

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT

THE WORK HET WERK HARALD BERKHOUT THE WORK During the twenty years of its existence Studio Berkhout has evolved into the number one studio specialized in still life fashion photography. All skills needed for photography and styling, including

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om

Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Hoe gaat de bouw & installatie in 2015 met BIM om Lezing tbv BIM Praktijkdag 2015 Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner USP Marketing Consultancy USP Marketing Consultancy: Specialist in construction, DIY,

Nadere informatie

Talentmanagement in tijden van crisis

Talentmanagement in tijden van crisis Talentmanagement in tijden van crisis Drs. Bas Puts Page 1 Copyright Siemens 2009. All rights reserved Mission: Achieving the perfect fit Organisatie Finance Sales Customer Engineering Project management

Nadere informatie

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher

Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Healthy people want everything, sick people want only one thing. would love to see a Hospital Teacher Consultant Education Sick Pupils Educational Service Centre University Medical Centre The Netherlands

Nadere informatie